Bla i tag

dr lawrence dunegan

En kjernefamilie fra Trøndelag, foto herfra: http://homepages.rootsweb.com/~schwartz/SorTrondelag/index.html

Ødelegg kjernefamilien

Følgende fortelling var ny for meg, jeg kjente ikke til den. Men utfra det faktum at den finnes, er det begripelig at den samfunnsutvikling vi har hatt fra etterkrigstiden og frem til i dag, har vært villet av et bestemt miljø, en religiøs kult. Denne religøse kult har hatt makt nok til å virkeliggjøre deler