Verdens ledende bankfamilier – Krig AS

59.5K visninger
52 minutter lesetid
526

Historiske chutzpah. Vi nærmer oss 100-årsjubileum for “stormingen” av Vinterpalasset og Kol Nidrefolkstatskuppet i Russland i 1917.  Verdens ledende bankfamilier kommer alltid ut som vinnerne av revolusjoner fordi de kontrollerer alle sider av dem.

“Solidaritet med verdens fattige”, “klassekamp”, “kamp mot all undertrykking”, “edel humanetikk” og Jesuittordenens “frigjøringsteologi” er bedragernes chutzpah varemerker for å fremstå som de aller edleste og selge sin svindel inn hos de edle gotere og bli valgt til våre ledere.

Partiene i Norge har hver sin nisje innen Illuminati-konsensus. Det er derfor de aldri har hatt ønske om å avdekke finanselitens og frimureriets bakgrunn. Den politisk korrekte folkemening er summen av deres labyrint av løgner meddelt oss gjennom TV, radio og aviser.

Menneskehetens nye æra

Sett ut i fra deres portretter tror jeg at flere enn meg kunne ha kjøpt bruktbil av både Mayer Amschel Rothschild, av hans fem sønner og av brødrene Warburg. Felix Warburg ser ut som en trivelig pubgjest. Alle mennesker er gitt sin rolle og våre meninger er alltid riktig sett ut i fra de gitte premisser.

Fordøm ikke Drillo eller andre fra partiet Rødt – Rothschild både i form og innhold – for alle partier er like hjelpeløse ofre for representanter fra en gitt folkegruppes utstuderte bedrageri. Folk blir høyre eller venstre ut i fra motsatt kodet informasjon fra disse menneskene. Hvis styrkeforholdet mellom høyre og venstre skulle endres fra 50 -50 til 55 – 45 kan det komme medieoppslag i den svake parts favør, slik at styrkeforholdet igjen blir 50 – 50. Det må være jevnt for å kunne holde en viss interesse hos de kondisjonerte.

Folk kjøper de varer reklamen sier de skal kjøpe og stemmer på de partier mediene skriver positivt om. For oppnåelse av et gitt utfall kan de plante et skandaleoppslag under en valgkamp og løpet er kjørt. Regimet har full kontroll på undersåttene. Jeg ser ingen fiender i noen politiske partier da alle er grundig lurt og manipulert. Jeg ser bare en kommende fredelig massebevegelse mot verdens ledende finansfamilier.

Swastika er brukt både hos høyre og venstre sosialisme

Swastika var sentralt symbol både for USA og Sovjet til 1922.

Hensikten med denne artikkelen er å kunne være en blant flere lysbærere for belysning av et troll, de ledende finansfamilier, slik at trollet sprekker. Når land begynner å vedta fri sentralbank

les Nathanael Kapners tre krav: http://www.realjewnews.com/?p=824

 • utenfor de ledende finansfamiliers kontroll vil trollet miste sitt viktigste verktøy. Hvordan da lage bankkrise og arbeidsløshet, med påfølgende nye profitable kriger og deretter profitable gjenoppbygginger? Trollet har fortsatt tre verktøy igjen, frimureriet, Jesuittordenen og rekken av Kol Nidrefolk-organisasjoner. Samlet kontrollerer de medier, politikere og stater. Når disse tre verktøyene på et tidspunkt vil bli belyst vil mange enkeltindivider melde seg ut, det blir forgubbing og trollet vil sprekke og menneskeheten kan starte sin nye æra. Hvis du som leser dette ønsker å gjøre noe som virkelig nytter, send artikkelen du leser nå til dine bekjente:

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

Verktøy 1 – finans

 

image001    Mayer Amschel Rothschilds gravsten

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) og hans gravsten.

 

En finansmann av Kol Nidrefolket, Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), endret sitt etternavn Bauer til “Rothschild” (Rødtskilt) etter det røde skiltet som allerede før hans tid hadde markert familiens forretning i Frankfurt. Denne personen og senere hans sønners virksomhet er det nærmeste man kan kalle grusom, skruppelløs og utspekulert, djevelsk parasittering og masseutryddelse av den hvite rase gjennom de siste 220 år.

Daglig kom tyskere til pengevekslerfolket i Frankfurt og Hamburg for veksling til utenlandsk valuta før seiling ut Rhinen. Senere kom de tilbake hvor utenlands valuta ble byttet tilbake til tyske mark. Seddelmengden hos pengevekslerfamiliene økte for hver dag. Tyske bønder og håndverkere fikk sine penger ved hardt arbeid. Pengevekslerne kunne mangedoble sin inntekt bare ved å sitte og vente. Etter hvert ble Kol Nidrefamilienes pengevekslerboder til bankbygg og det gjestende pengevekslerfolk med sin fremmede kultur var blitt mektigst i Tyskland.

Mayer Amschel Rothschild ønsket ikke bare å bli størst innen bankvirksomhet, han hadde også andre planer. Mayer Amschel Rothschilds mål var gjennom samarbeid med andre bankfamilier fra Kol Nidrefolket å kontrollere katolikker gjennom Jesuittordenen, protestanter og ortodokse gjennom frimureriet og jøder, Kol Nidrefolket, gjennom etablering av egne organisasjoner. De lykkes og frimureriet, Jesuittordenen og organisasjoner av Kol Nidrefolk ble etter hvert sentrale verktøy for folkegruppens bankfamilier.

I 2013 har familien kontorer i 40 land,

 

http://www.rothschild.com/

 

Verktøy 2 – frimureriet og Illuminati

 

image003

 

 

 

 

Den røde fane var Kol Nidre-khazarenes nasjonale symbol og khazarfamilien Rothschild valgte både sitt familienavn og forretningsskilt likt dette. Illuminati ble etablert 1. mai 1776. Det er derfor norrøne kommunister, sosialister og sosialdemokrater er blitt lurt av Kol Nidre-folk til å feire akkurat 1. mai.

 

 1. mai 1776 etablerte exjesuittprest Adam Weishaupt (1748-1830) fortroppsorganisasjonen Illuminati (de opplyste) på vegne av Mayer Amschel Rothschild og okkultist Jacob Leibowicz (1726-1791), også de fra Kol Nidrefolket. Adam Weishaupt var organisasjonens ideolog. Jacob Leibowicz hadde gode kontakter i Øst-Europa og på Balkan.

Parallelt med Illuminati hadde Moses Menachem-Mendel, med chutzpah-lurenavn Moses Mendelssohn, etablert organisasjonen Haskalah (som betyr opplysning på hebraisk) kun for Kol Nidrefolk. Haskalah var kontrollert av Kahal, det jødiske rådet. Haskalah kan ha vært inspirasjonskilde for Adam Weishaupts Illuminati (som også betyr opplysning), hvis familie hadde konvertert til kristendom fra jødedom.

Mayer Amschel Rothschild finansierte etablering av 266 Illuminatikontrollerte Grand Orientlosjer i Frankrike innen utbruddet av den franske revolusjon sammen med en rekke andre bankierer av Kol Nidrefolket, Daniel Itzig (1723-1799), Herz Cerfbeer (1730-1793, David Friedländer (1750-1834), Benjamin Goldsmid (1755-1808), Abraham Goldsmid (1756-1810) og Moses Mocatta (1768-1857).

Mayer Amschel Rothschilds rolle i etablering av Illuminati:

 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion02.htm

 

Adam Weishaupt     image005     image070

Adam Weishaupts (1748-1830) foreldre i Ingolfstadt hadde konvertert fra ordodoks jødedom til katolisismen. Jacob Leibowicz (1726-1791), med chutzpahnavn Jacob Frank kom fra Berezanka, også kalt Korolowka, inåværende Ukraina og hadde sinegen kabbalistiske sekt kalt frankistene. Illuminatis emblem fra 1776, en ugle på en bok som symbol på visdom.

 

Illuminatis program var avskaffelse av alle monarkier, av privat eiendom, av arv, av patriotisme, av ekteskap, av familie og av religion. Staten skulle overta ansvaret for barna. Det som imidlertid ikke stod var at representanter for Kol Nidrefolket, med verdens rikeste familie, Rothschild, skulle trone på toppen. Familien Rothschilds røde skilt, et rødt flagg, den røde fane, skulle senere bli Illuminatisymbol. Stiftelsesdatoen 1. mai ble senere radikale arbeideres kampdag mot de av egen nasjonalitet som hadde penger, Rothschilds kommunisme er janteloven.

Det røde flagget ble deres symbol, som i dag.  Få vet at det er verdens rikeste families røde skilt som feires. Den røde fane 1. mai er til minne om familien Rothschilds og etablering av Illuminati 1. mai 1776. De som er mest mot kapitalisme og krig, som Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og AUF, er røde fordi de er på kroken av den Kol Nidreideologi som koder for venstrekondisjonering. Noen av dem lurer kanskje på hvorfor de ikke får skrive om eller demonstrere mot verken krigsprofitørfamiliene Rothschild og Warburg eller frimureriet. Hva vil skje med tåken i sinnet i Big Picture-øyeblikket? Tåke tåler ikke sol så når tankene slippes fri er Illuminatitrollets kontroll over sinnet endelig over.

 

Overtakelse av frimureriet 1. mai 1786

 

Emblem til Grand Orient i Frankrike.
Emblem til Grand Orient i Frankrike.

 

Frimureriet ble opprettet av rike personer fra Kol Nidrefolket i England i 1717 som et egnet verktøy for kontroll av rike, protestantiske engelskmenns sosiale nettverk. Grand Orients frimurerlosje i Frankrike (se illustrasjon) ble opprettet i 1771. Dette var hemmelige, lukkede samfunn av folk med penger og innflytelse. Den kommunistiske tiltalefom kamerat og uttrykket solidaritet er lånt fra frimureriet. Uttrykket kameraderi, brødreskap mellom kamerater, har på norsk betydning foraktelig. Grand Orients medlemspublikasjon heter “Humanisme”.

 

image008

Friedrich II (1712-1786), Adolf Hitlers senere forbilde, ga sammen med Yekaterina Alexeevna (1729-1796) i Russland jesuittene beskyttelse fra 1773 til Napoleon Bonaparte igjen fikk de tillatt i katolsk område fra 1814.

 

Mayer Amschel Rothschild var i en så sterk finansiell posisjon at han på dagen ti år senere, 1. mai 1786, kunne overta frimureriet ved innføring av åtte nye høyere grader til 33, hvorav fire var Illuminatigrader. Det tidligere 25-gradssystemet var laget av jesuitter i 1754. Høygradssystemet til 33. grad gjelder fortsatt i 2013. USAs president Barack Obama er frimurer av 32. grad i Prince Hall. Til sitt slott i Wilhelmsbad 1. mai 1786 hadde Mayer Amschel Rothschild invitert til internasjonal kongress for det protestantdominerte frimureriet. I 1786 var protestantiske land hardt presset av den katolske kirke. Blant deltakerne var den innflytelsesrike protestantiske leder Friedrich II (1712-1786), Fredrik den store av Preussen, som døde tre måneder senere.

 

Shriners          Flagg

1. I 1870 opprettet frimureriet en egen avdeling for muslimer – Shriners (Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine) – med femstjernen som symbol.

2. Algerie har femstjernen på sitt flagg, i likhet med en rekke andre muslimske land, USA og de tidligere kommunistiske land.

 

Kun èn amerikansk president siden John F Kennedy (1917-1963) har i USA blitt valgt uten å være frimurer, Richard Nixon (1913-1994). Ikke-frimureren John F Kennedy ble likvidert etter å ha tatt initiativ til en statseid nasjonal USA-sentralbank uavhengig av privateide Federal Reserve.

De har noe på alle presidenter og småkjeltringen Richard Nixon ble fjernet av Kol Nidre-journalister fra Kol Nidreeide Washington Post etter sitt Watergateinnbrudd. En mann med potetnese kom plutselig inn fra intet og kunne bli en løs kanon på dekk for folkegruppens ledere. Uavhengige Richard Nixon hadde verken ligget i frimurerkiste etter den obligatoriske liksomhenrettelse eller vært innelåst med skjeletter i mørke rom. Ingen eder for absolutt taushet og blind lydighet overfor frimurerledelsen var heller avsagt. Richard Nixon var derfor ikke en ferdig kvernet og serieprodusert frimurerpresidentkandidat, kondisjonert til å kunne starte kriger på signal. Han ble byttet ut.

 

Verktøy 3 – Jesuittordenen

 

Jesuittordenen var opprinnelig blitt opprettet i 1534 som en kamporganisasjon for den katolske kirkes bekjempelse av protestantismen. Alle fem grunnleggere var av Kol Nidrefolket, mest kjent er lederen Ignatius av Loyola (1491-1556) fra den baskiske del av Spania. De andre het Alfonso Salmeron (1515-1585), Diego Lainez (1512-1565), Nicolas Bodadilla (1511-1590) og Simao Rodriguez (1510-1579).  Fra å være gjester i katolske land med begrensede rettigheter ble Kol Nidrefolk med ett flyttet til maktens tinder med rett til, på vegne av paven, å torturere, dømme og brenne protestanter. Jesuittordenen organiserte Bartholomeusnatten, 24. august 1572, for den katolske kirke. Antatt 100 000 protestantiske tilhengere av Jean Calvin (1509-1564) ble massakrert over hele Frankrike i løpet av første uke og forfølgelsene fortsatte i de neste hundreder av år gjennom to 30-årskriger rettet mot den nordiske rases ryggrad, de flittige og nøysomme tyskere.

 

24. august 1572 organiserte Jesuittordenen Bartholomeusnatten for den katolske kirke.
24. august 1572 organiserte Jesuittordenen Bartholomeusnatten for den katolske kirke.

 

Det var Jesuittordenen som under motreformasjonen på vegne av den katolske kirke brant protestantiske kvinner på bål i Europa. Særlig utsatt var vakre unge protestantiske kvinner med gode gener, de ble brent i tusenvis. Noen kvinner fikk på humanitært grunnlag tilbud om drukning hvis de offentlig angrende innrømmet overfor andre protestanter at de var djevelbesatt. På vegne av den katolske kirke organiserte Jesuittordenen også den første 30-årskrig (1618-1648), hvor 30 % av Tysklands befolkning til slutt ble drept i borgerkrig pga tolkningsuenighet i Bibelen mellom katolikker og protestanter.  Den andre 30-årskrig kom 1914-1945 i samme område.

 

image010     image011

Kart med reduksjoner i Paraguay, Argentina og Brasil. Modell av en jesuittisk arbeidsleir i Paraguay.

 

Jesuittordenen holdt gjennom 150 år søramerikanske indianere av Guaranistammen fanget i reduksjoner inntil Jesuittordenens utvisning fra Sør-Amerika i 1767. Reduksjonene var slavearbeidsenheter med 10 000 indianere i hver som produserte bomull som jesuittene fraktet til Europa i en gullkantet trafikk. Fangenskapet ble forsvart med at indianerne ellers ville ha blitt fanget av portugisiske og spanske kjøpmenn til slavedrift andre steder med verre forhold. Deres reduksjoner i Sør-Amerika var antatt modell for fangeleirsystemet Gulag (1917-1960) i Sovjet. Josef Jugashvili som kalte seg Josef Stalin var både utdannet jesuittprest fra Georgia, ledende frimurer og av Kol Nidrefolket. Jesuittordenen hadde vært forbudt i Russland, men ikke i Georgia.

Etter utvisningen fra Sør-Amerika i 1767 seilte 2 000 jesuitter tilbake til Europa. Mange kom til Korsika like før Napoleon Bonapartes (1769-1821) fødsel. Både Napoleon Bonaparte og hans fire brødre, Joseph, Lucian, Louis og Jerome, ble høygradsfrimurere ved jesuittisk hjelp.

Jesuittordenen ble utover på 1700-tallet en så selvstendig maktfaktor at den ble forbudt også i Europa i 1773 av pave Clement XIII. Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) så her en mulighet og innledet et samarbeid med exjesuitt Adam Weishaupt (1748-1830). Jesuittordenens ble tillatt igjen i 1814 av keiser Napoleon Bonaparte.

 

Verktøy 4 – Kol Nidrefolkets organisasjoner

 

Skogens konge er metafor for elgen. Metaforen ”an blese opp” (vind på sjøen) og ”an går kvide” (bølgebrytning) på Rogalandsdialekt er bruk av metafor. Værguden er blitt irritert og metafor brukes for å unngå direkte påkalling av denne med fare for ytterligere irritasjon og oppblåsing til storm og mulig forlis for fiskere. I denne artikkelen er det brukt metaforen Kol Nidrefolket for ikke å påkalle uvær. Kol Nidrefolket er også fra barnsben av lurt og er et offer.

 

B’nai B’rith, ADL og WJC

 

Verdens seks millioner frimurere er av mange nasjonaliteter. Det finnes ikke noe ansvarlig organ da organisasjonen har ingen formell ledelse. Innen frimureriet er det en ledende organisert gruppe som alle er av Kol Nidrefolket, B’nai B’rith, dannet i 1843. I 1932 var det 103 B’nai B’rithlosjer bare i Tyskland. ADL, Anti-Defamation League, etablert av Jacob Schiff i 1913, er B’nai B’rith’s sikkerhetstjeneste.  B’nai B’rith er underlagt WJC, Den Jødiske Verdenskongress, som er Kol Nidrefolkets høyeste organ, med hovedsete i New York.

 

EJP – Det skjulte Jødiske EU-parlament – i EU-parlamentets sal

 

Finansmakten, frimureriet, Jesuittordenen og Kol Nidrefolkets organisasjoner har internasjonalisme som mål, slik at de kan kontrollere mange gjennom store enheter som FN og EU. I Europa holder EJP, Det Jødiske EU-parlament, valgt av 400 000 stemmeberettigede Kol Nidrefolk i Europa, i det skjulte sine møter i selve EU-parlamentets sal i Bryssel. Frekt og freidig har de ordnet seg adgangskort til bygget og de 120 delegatene sitter i salen og vedtar anbefalt politikk til EU som EU-parlamentet senere kan vedta, i samme sal, lik underhus og overhus i det engelske parlament.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.asp

x/152977#.UKRv3-RPidd

 

Kriger og revolusjoner – maksimalprofitt

 

For å fullt ut kunne forstå kriger og revolusjoner de siste 230 år trengs kjennskap til begrepene Kol Nidre og chutzpah. En folkegruppe, hvis eksistensgrunnlag er Kol Nidre, har lureri, chutzpah, som metode og tilnærmingsmåte i forhold til vertslandene gruppen har bosatt seg i. Chutzpah er kjernen i dette folkets kultur. Jøder må sees på som ofre, da de må lære Kol Nidre utenat, så snart de lærer å snakke. Å nekte å godta Kol Nidre betyr fornektelse av jødedommen. Jøder er tilhengere av Kol Nidrebønnen og er derfor ikke en egen rase og kan hoppe av til hvilket som helst folkeslag.

Hovedkilde til denne artikkelen er avhoppete jøder, Nathanael Kapner og Henry Makow. Ved å knytte jøde opp til rase (jødisk mor eller far) kan ikke jøder hoppe av. Innenfor islam er det også gjort vanskelig å hoppe av da konvertitter til kristendom kan likvideres. Finansfamiliene av Kol Nidrefolket og deres ideologi sionisme bruker vanlige jøder som verktøy, som de bruker katolikker og protestanter.

Oppdeling i en venstreside og en høyreside er også et verktøy. Det er verdens rikeste familier av Kol Nidrefolket som opprettet 1. mai som kampdag mot deres ikkejødiske kapitalistiske konkurrenter. Finanselitens agenda er maksimalprofitt, som er størst ved krigføring mellom stater. Bankene finansierer begge sider og vil uansett vinne. Sikkerhet for lån er gjort med pant i fremtidig skattetilgang.

Christian Magnus Falsen (1782-1830) og Eidsvollmennene ville i 1814 ikke følge Frankrikes eksempel og slippe jesuitter og Kol Nidrefolket inn i landet, paragraf 2 i grunnloven av 1814. Dette var en videreføring av Christian den femtes Norske Lov av 1687. Årsaken til at Henrik Wergeland trekkes frem av de Kol Nidre-kondisjonerte politisk korrekte hvert år i forbindelse med 17. mai er fordi dette var mannen som til slutt så vidt fikk opphevet paragraf 2 i 1851, etter 4. gangs forsøk.

 

 

image012     image013

Christian Magnus Falsen (1782-1830) ledet Eidsvollsmennene i 1814.

 

Kol Nidrefamilien Hamburger-Levy kom seg inn Norge i 1805 ved å konvertere til kristendommen. I Norge kalte familien seg for Hambro og Hambros Bank er en del av Rothschildimperiet. Det var stortingspresident Carl Joachim Hambro (1885-1964), som ydmyket Fridtjov Nansen (1861-1930) med utsagnet ”kan vi ha en skiløper til statsminister? ”

 

Kol Nidre – Alle Eders Ugyldighet

 

Kol Nidrefolkets høytid Yom Kippur startes med bønnen Kol Nidre, Alle Eder, som fremsies i syngetakt tre ganger etter hverandre. Hver gang med høyere røst, første gang pianissimo (hviskende), siste gang fortissimo (høyt):

 

Alle eder som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter som vi avlegger og som vi kan bli bundet av uansett hvilket navn vi kaller dem i det året som kommer avviser vi herved.

Måtte de bli fjernet, annullert, gjort ugyldige og være uten effekt. Edene skal ikke binde oss eller bestemme over oss.

Edene som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter skal ikke forplikte oss og de skal ikke betraktes som eder.

 

Youtube-videoen under viser først en taktfull, dedikert dirigent, deretter vises sangernes aktpågivenhet og ikke minst, den ledende solists respekt for det bedragerske innhold, en samstemt ærbødighet for en felles sak.

 

http://www.youtube.com/watch?v=dvWxoYULWrw

 

Kol Nidre innprentes alle innen folkegruppen fra barnsben av slik at enhver tidlig opplæres til å anse bedrageri av sine medmennesker utenfor egen folkegruppe som naturlig og riktig og i overensstemmelse med egen religion. Kun avtaler Kol Nidrefolket seg i mellom skal respekteres og overholdes. Kol Nidre er folkegruppens sentrale bønn og de innen gruppen som ikke vil følge dens påbud om bedrageri av sine medmennesker foraktes og spottes.

Folkegruppens religionsbegrep kommer til uttrykk i Talmud og Tanàkh, hvis deler er Torà (Loven og Mosebøkene), Nebiìm (profetene) og Ketubìm (skriftene). Torà er en avstamning av jus for streben etter makt og rikdom. Sentralt i verdensanskuelsen er opprettholdelse av skillet mellom jøde og ikke-jøde, hvor ikke-jøden er det utnyttbare objekt. Folkegruppen er ikke en ren rase sett ut fra et genetisk ståsted, men en samling rundt en lovsamling hvis sentrale del er bønnen Kol Nidre.

 

image014     image015

Winston Churchill (1874-1965) og hans mor Jeanette Jerome (1854-1921).

 

Jøder bruker gjerne en genetisk definisjon på sin folkegruppe, vanligst er født av jødisk mor, reformjøder bruker også jødisk far. Folkegruppen er en blanding av flere raser og det finnes også svarte, etiopiske jøder. Det er sannsynligvis riktig å kunne si at jøder snarere er en folkegruppe forankret i en lovsamling ansett som en religion, hvis sentrale bønn er Kol Nidre. Med jødisk mor som definisjon skulle for eksempel Winston Churchill (1874-1965) være jøde etter sin jødiske mor, Jeanette Jerome (1854-1921).

 

Bedrageri av ikkejøder = chutzpah

 

Etter at de har lært Kol Nidre lærer barna å gjøre chutzpah. Jo større chutzpah, desto høyere status. Man ler høyt og lenge over vellykkete chutzpah som anses som høyverdig kunst. Barn blir først lært at det å bedra andre er et religiøst fundament, Kol Nidre. Deretter kommer neste trinn, hvordan skal dette utføres i praksis, hvordan utføre et chutzpah?

Et chutzpah alle barn av Kol Nidrefolket lærer og som unge som gamle gleder seg over, er følgende og legg merke til grovheten: En sønn dreper sine formuende foreldre for raskere å komme til arven. Komplottet blir imidlertid oppdaget og overfor dommeren gråter den jødiske sønnen sine ekte tårer, faller på kne og bønnfaller dommeren, kjære dommer, døm meg mildt, husk jeg er jo foreldreløs.

 

Chutzpah med romersk hilsen

 

image016     image017

image018

De tre bildene over viser at romersk Adolf Hitler-hilsen med utstrakt hånd til flagget var offisiell hilsningsmetode til USAs flagg i amerikanske skoler. Først i 1942 ble hånden flyttet til over hjertet.

 

Kilde: http://rexcurry.net/ussr-socialist-swastika-cccp-sssr.html

 

image019     image020     image021

1. Romersk hilsen brukt av Vladimir Uljanov fra 1917 i Sovjet.

2. Romersk hilsen brukt av Josef Jugashvili fra 1917 i Sovjet.

3. Romersk hilsen brukt av Adolf Hitler fra 1922 i Tyskland.  

 

Chutzpah fra de kontrollerte medier: Det var Adolf Hitler som innførte romersk hilsen, symbolet var tidligere ikke i bruk i USA og Sovjet.

Mediene holder effektivt skjult at romersk hilsen var allment brukt i USA og Sovjet før Adolf Hitler.

 

Chutzpah med swastika

 

image022     image023     image024

 

 • USAs bilmerke Krit Motor Car Company of Detroit and Michigan sitt runde merke med hakekors i 1915 har tilsynelatende vært modell for NSDAPs emblem fra 1922.
 • USAs hærs uniformslogo under 1. verdenskrig, swastika sammen med USAs flagg med femstjerner.
 • Postkort i USA under 1. verdenskrig, swastika sammen med femstjerne.

 

image025     image026     image027

 

 • Røde Armès ruterformete uniformssymbol, swastika sammen med femstjerne, brukt inntil Adolf Hitler i 1922 selv innførte swastika.
 • Blått swastika, symbol for Finlands flyvåpen 1918-1945.
 • Amerikansk industriprodusent klager sin nød etter å ha fått sin logo ødelagt, da Adolf Hitler har tatt i bruk swastika.

 

image087

 

 1. Swastika som sentral logo på USAs krigsfly i Lafayette Escadrille squadron over Tyskland under 1. verdenskrig.

 

image033     image034

 

 1. Swastika som sentral logo på pengesedler i Sovjet etter maktovertakelsen i 1917, inntil Adolf Hitler antok samme symbol i Tyskland fra 1922. Swastikasymbolet på pengesedlene er dreid til høyre (mannlig variant) og skråstilt – begge deler identisk med Adolf Hitlers swastika, som innførte samme symbol for lettere å vinne over tyske arbeidere som allerede var kjent med symbolet fra Sovjet. På historisk museum i St. Petersburg og Moskva finnes ikke revolusjonens swastikasymbol. Museene er  tilpasset nåtidens chutzpah manipulasjon.

Chutzpah fra de kontrollerte medier: Det var Adolf Hitler som innførte swastika, symbolet var tidligere ikke i bruk i USA og Sovjet.

Mediene holder effektivt skjult at swastika var både USAs og Sovjets sentrale symbol før Adolf Hitler. USA og Sovjet lekte sammen, men ingen ville leke med Adolf etter at han ville opprette en tysk sentralbank utenfor Kol Nidrefolks kontroll.

Muammar Ghaddafi fikk leve i tre måneder etter at han lanserte forslaget om en uavhengig sentralbank for Afrika basert på libyske dinarer med pant i libysk olje.  En umulig tanke for de ledende Kol Nidrefolk. Hvordan da få renter på lån fra sine banker og holde Afrika som subkontinent?

 

Nazinasi chutzpah

 

image038     image039     image040

Kol Nidrefolkets Dustin Hoffman (1937- ), Harrison Ford (1942 – ) og nasi Simon Peres (1923 – ).

 

Filmstudioene i Hollywood eies av Kol Nidrefolk og folkegruppens skuespillere dominerer naturlig nok deres filmer. Dustin Hoffman som dame lurer alle i filmen Tootsie og Harrison Fords Indiana Jones tar innersvingen på nazistene. I Norge 1940-1945 brukte nordmenn uttrykket tyskerne om okkupantene, ikke nazister. Som et chutzpah bruker Hollywood ordet nazi, for oss negativt, for Hollywoodeierne positivt, da nasi betyr prins eller president på hebraisk. Presidenten i Israel omtales offentlig som Nasi Simon Peres. I ordet nasi skrevet på hebraisk inngår et swastikaliknende tegn,

 

Nāśī’ = נָשִׂיא     http://jewishencyclopedia.com/articles/11330-nasi

 

Simon Wiesenthals chutzpah

 

image041     image042     image043

Simon Wiesenthals (1908-2005) chutzpah er en tegning av drepte jøder, bildet i midten. I virkeligheten er tegningen en sammenfatning av tre ulike foto av tre slemme tyske spioner henrettet i 1944 av USA-soldater, bildet til høyre.

 

Et utspekulert chutzpah er Simon Wiesenthals (1908-2005) “tegning” fra Mauthausen under 2. verdenskrig, vist under hans foredrag for etablering av Holocaustsentre. Mens han i følge seg selv var i Mauthausen overvar Simon Wiesenthals en henrettelse av tre jøder og tegnet deretter de døde kroppene i stripete fangeklær. Simon Wiesenthals jøder var i virkeligheten tre skutte tyske gutter. Tre foto som Simon Wiesenthal har hatt tilgang til er bakgrunn for hans djevelske svindel. Fotoene havnet på et tidspunkt i magasinet Life, hvor de ble trykket 11. juni 1945, sannsynligvis uten Simon Wiesenthals vitende. De skutte tyske gutter vises opp som populærstoff på side 50 i magasinet Life, mellom reklame for Westinghouse radio og TV, undertøy fra Reis og Kodak film.

Simon Wiesenthal så seg tjent med å lage en løgn i løgnen da hans henrettede jøder var ikledd stripete fangeklær til forskjell fra de tyske guttene.

Simon Wiesenthal så at et av ofrene var død med hodet fortsatt oppe, på de to andre var hodet falt ned. Plassert sammen kunne de tre fotoene minne om korsfestelsen av Jesus sammen med de to røverne, Dismas og Gestas. Simon Wiesenthal plasserte foto av den tyske gutten med hodet fortsatt oppe mellom de to andre litt mer anonyme, og vips, en parallell til korsfestelsen av Jesus. Kol Nidrefolks tidligere brukte 6 millioners bedrageri kunne med denne sannhetstegning lanseres på nytt og denne gang effektivt selges inn til de edle kristne i USA og Europa.

Kol Nidre-finansfamiliene sin mediekontroll er årsak til at glippen fra 11. juni 1945, etter 68 år, enda ikke er avslørt. Simon Wiesenthal er ingen hvem som helst, mannen regnes som grunnleggeren av Holocaustkonseptet (6 millioner døde jøder).

 

http://books.google.no/books?id=_EkEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false

 

Om VG en dag hadde tatt chutzpahtegningen som hovedoppslag ville man ha risikert kollaps av hele Holocaustkonseptet. En ny Breivik kunne ha bombet VG-huset og Norge blitt oppført på USAs hatliste i selskap med Iran, Syria og Nord-Korea. Et slikt medieoppslag vil komme først i det øyeblikk tåken letter i landets redaksjoner og tankene frigjøres fra Kol Nidre-ballegrepet.

 

6 millioner jøder nesten dødd ti ganger før 2. verdenskrig

 

Linken under dokumenterer ti chutzpah avisoppslag fra 1915-1938 hvor 6 millioner jøder i Europa står foran endelig utryddelse. Allerede før 2. verdenskrig har 6 millioner jøder nesten dødd ti ganger:

 1. The Sun (New York) 6. juni 1916: 6 millioner jøder trues med utryddelse (23 år før 2. verdenskrig).
 2. New York Times 18. okt 1918: 6 millioner jøder er i ytterste nød.
 3. New York Times 8. sept 1919: 6 million jews will be completely exterminated.
 4. New York Times 12. nov 1919: Felix Warburg: 6 millioner jøder er truet av utryddelse.
 5. The Atlanta Constitution 23. feb 1920: Redd 6 millioner jøder i Europa fra utryddelse (13 år før Adolf Hitler blir rikskansler).
 6. New York Times 7. mai 1920: 6 million jews living under terrifying conditions and suffering from starvation.
 7. New York Times 20. juli 1921: 6 millioner jøder trues med utryddelse.
 8. The Gazette Montreal 29. des 1931: 6 million jews close to extermination (8 år før 2. verdenskrig).
 9. New York Times 31. mai 1936: Uttrykket holocaust lanseres.
 10. New York Times 23. feb 1938: 6 millioner jøder i ferd med å dø av sult.

http://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk

 

Dario Gabbais chutzpah

 

45 minutters video fra 2013 som avdekker sannhetsvitnene Dario Gabbai (1922 – ) og Horst Cahns (1927-1970) Auschwitz chutzpah:

 

http://www.youtube.com/watch?v=bVpbnk_qscg

 

Bernard Lawrence Madoffs chutzpah

 

image044

Bernard Lawrence Madoff (1938 – ), en periode sjef for NASDAQ-børsen, ble dømt til 150 års fengsel for den største avslørte chutzpah i USAs historie, inntil 20 milliarder dollar er fortsatt ikke kommet til rette.

 

Bernard Lawrence Madoffs (1938 – ) chutzpah gikk ut på å få folk til å investere sine penger i ingenting. Renter på innskudd ble betalt med penger fra innskudd fra nye investorer. Mannen av Kol Nidrefolket gikk over en strek fordi også folk fra egen folkegruppe ble svindlet, et brudd med Kol Nidre. Dette måtte gå galt og det gikk galt. Hans eldste sønn Mark (1964–2010) tok angivelig sitt eget liv i skam.

 

Chutzpah 11. september – sprengning av fire av World Trade Centers syv bygninger

 

 1. sept 2001, kl 16.54, gjør BBC en tabbe og annonserer sprengning av Salomon Brothers Building (WTC7) 26 minutter før bygningen faktisk blir sprengt. Kol Nidrefolkeide BBC World News Update London (kl 21.54 London) setter over til New York (kl 16.54 New York) for en live kommentar til Salomon Brothers Buildings (WTC7) kollaps. BBC World News Update er for tidlig ute og kanalens reporter i New York, Jane Standley, må ro i syv minutter inntil BBC innser tabben og får stoppet sendingen. 47 etasjers høye WTC7, med sin karakteristiske topp lik en seierspall, vises mellom Jane Standleys hode og stolpen til høyre i vinduet. På slutten av videoen vises sprengningen av bygget. Sprengning skjer først kl 17.20, 26 minutter etter reportasjens start. Å skrive mot Illuminatis politisk korrekte linje betyr sparken for en journalist. De opprinnelig stolte og kunnskapsrike gotere med de fire egenskapene er for øyeblikket ikke til å kjenne igjen. Goterne er endt opp som konsumenter og som engstelige og forsiktige velgere. Mange der ute vet likevel, videoen under er sett 923 811 ganger:

 

http://www.youtube.com/watch?v=6mxFRigYD3s

 

Kartet for de syv bygningene som utgjør WTC
Kartet for de syv bygningene som utgjør WTC

Sprengning av WTC6 – US Customs House (8 etasjer) – kl 09.04.

Sprengning av WTC2 – Sydtårnet – kl 09.59.

Sprengning av WTC1 – Nordtårnet – kl 10.28.

Sprengning av WTC7 – Salomon Brothers Building (47 etasjer) – kl 17.20. Sprengning ble av kontrollerte BBC annonsert allerede kl 16.54.

Larry A. Silverstein (1931 -) av Kol Nidrefolket, disponent av syvbygningskomplekset WTC, hadde interesse av å erstatte de umoderne, men høyforsikrede, asbestbygningene med nybygg med godkjent standard. Fire av syv bygninger ble sprengt av forhåndsutlagt thermite (smelter stål) lagt i bygningenes etasjer.

 

Etter sitt 9/11-chutzpah invaderte Kol Nidre-ledete USA Irak og Afghanistan og angrep radikale muslimer som ikke hadde noe som helst med 9/11 å gjøre.

NATO-jagete slemme terrorister fra Afghanistan, Pakistan og Somalia får asyl, statsborgerskap, familiegjenforening og jobb i NATO-avdeling Norge. I securitykontrollen på Gardermoen kontrolleres vi av de som frimurerledete NATO fra 2001 krevde securitykontroll mot, etter et terrorangrep 9/11, som USA selv sto bak. Vi visiteres av slektninger av de som Norge uten grunn jager i Pakistan. Vips er de farlige blitt snille og sluser de ferdigkondisjonerte nordmenn gjennom sin kontroll. Dette er en god historie for de som har evne til å se humoren. En andel av de snille blir slemme, PST hevder at Norge er et utklekkingssted for somaliske terrorister:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10136084

De slemme, Taliban, i Afghanistan fjernet produksjon av heroin, de snille, NATO, startet den igjen. Illuminatis demokratiregimer sørger for at et salgsapparat for afghansk NATO-tillatt heroin er intakt over alt.

Det er ikke bare i Norge at NATO-USA gjør slemme til snille over natten uten at noen hever et øyebryn. I Syria er mobile jihadister fra Pakistan med ett blitt snille venner av Kol Nidrestyrte USA mot slemme Assad. HAN er grusom han.

 

Chutzpah antisemittisme

 

Uttrykket antisemittisme som brukes hyppig av Kol Nidrefolket mot kritikere er et absurd chutzpah. Det er akkurat som at frekkheten og uærligheten ikke har noen grenser. Det er de nordiske folk som i virkeligheten er semitter og bebodde Midt-Østen og Kol Nidrefolket ikke. De hvite jøder er etterkommere etter khazarfolket fra Kaukasus, med den røde fane som symbol og hvis leder Kong Bulan i år 740 eK vedtok å tvangskonvertere hele folket i Khazaria til jødedommen. Khazarene hadde aldri tilhørighet med Palestina og den israelske arkeolog Ze’ev Herzog (1941 – ) avdekket at jødenes bibelske epoke aldri har inntruffet, det er oppspinn, et chutzpah. David og kong Salomo hadde ikke noe kongerike, jødene var bare noen mindre stammer i området. Både de nordiske folk og kelterne, som er nært beslektet med oss (irlendere, skotter og engelskmenn) kom opprinnelig fra Palestinaområdet som seilende folk, flere hundre år før folkevandringstiden. Hebridene nord for Skotland er hebreernes nye land. Midtøsten var for 2000 år siden bebodd av mennesker med nordisk utseende, gallerne (kelterne) var her i flere hundre år. Araberne kom først 630 eK. Minoerne på Kreta var også nordiske av utseende.

Inntil Odins ankomst fra folkevandringstiden hadde de nordiske folk dyrket den ugarittiske gud El (eldgammel, eld/ild, elektrisk kraft, adel, edel, odel) eller Elohim. Him betyr hjem, opprinnelsessted, på Rogalandsdialekt. Ugarit ble utslettet av farao Ramses III i 1178 fK og byens kolonister i Norden ble værende igjen etter moderlandets ødeleggelse. Det var også andre nordisk utseende folk fra Midt-Østen som seilte til Nord-Europa på denne tiden, som frieserne som etablerte seg i Friesland i dagens Holland. Els himmelrike var Hel (helse, helt, helg, helligdom).

Etter mektige Odins ankomst til Norden måtte El vike for sverdet (Dra til ditt hellige Hel med din jæve El / dra til helvete din jævel), men også Odinfolket anså Hel som sin hinsidige verden. El og Odin er samme gud, kun de kultiske ledere i Norge ble byttet ut.

 

Chutzpah Solomons tempel

 

Historien om kong Solomons tempel er også et chutzpah. Israelske arkeologer har ikke funnet spor av noen grunnmur fra noen bygning på toppen av Zionfjellet hvor kong Solomons tempel skal ha stått. Hele frimureriets bærende historie gjennom 33 grader er bygget på et chutzpah. Kol Nidrefolkets historie om innleide frimureres bygging av kong Solomons tempel er et chutzpah. De edle og lurte frimurere i Europa og USA av gotisk og protestantisk opphav ser seg som verdige frimureretterkommere etter de som bygget Kol Nidrekongen Solomons tempel. Det er bare det at det aldri fantes noe tempel. Tempelhistorien er et chutzpah.

Hjelp gjerne til med å spre denne artikkelen, krev pappa utmeldt fra frimureriet:

 

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

 

Den franske revolusjon – Illuminatis ilddåp

 

image046     image047

Brødrene Maximillien (1758-1794) og Augustin Robespierre (1763-1794).

 

Kort tid etter kongressen startet Illuminati gjennom Grand Orient i Paris, den franske revolusjon etter lengre tids undergravningsvirksomhet. Grand Orient hadde etablert 266 egne losjer i Frankrike finansiert av Mayer Amschel Rothschild. Hans Illuminatifolk leide hallene i Jakobinerklosteret i Paris. Derfor navnet Jakobinerklubben. Jakobinernes program var å innføre Den nye verdensorden. Samme parole som de har i dag, New World Order. Brødrene Maximillien (1758-1794) og Augustin Robespierre (1763-1794) kom antatt fra en Kol Nidrefamilie innvandret til Nord-Frankrike fra Irland. (Robespierre = Rubenstein). Adam Weishaupt samarbeidet nært med Maximillien Robespierre. Det var Augustin Robespierre, like før han selv ble giljotinert i 1794, som hadde hentet Napoleon Bonaparte til karriere i Paris.

Kongedømmet i Frankrike var finansielt svekket etter 7-årskrigen (1754-1763) med England og fransk inngripen på opprørernes side i den amerikanske uavhengighetskrigen mot England. Tyske protestanters støtte til den franske revolusjon for å svekke den katolske kirke i Frankrike skulle straffe seg. Giljotinering av den katolske franske konge frembrakte et enda mektigere katolsk maktoverhode, keiser Napoleon Bonaparte, som klarte det den katolske kirke ikke hadde klart. Han hærtok protestantiske Tyskland og ortodokse Russland. Napoleon Bonaparte flyttet pavestolen fra Roma til Paris for å tvinge paven til å oppheve forbudet mot Jesuittordenen. Forbudet ble opphevet i 1814. Det er beregnet at frimurerne rakk å likvidere antatt to millioner av Frankrikes 25 millioner innbyggere under den røde terror. I 1823 lyktes familien Rothschild å bli Vatikanets og den katolske kirke finanspartner på verdensbasis.

 

To revolusjoner produserer hver sin kortvokste despot

 

De ledende bankfamilier, frimureriet, Jesuittordenen og Kol Nidre-folkets organisasjoner er så sammensauset og råttent at stanken knapt kan skilles fra hverandre. Den russiske revolusjon er en tilnærmet kopi av den franske. Begge lands monarker myrdes, kong Ludvik XVI og tsar Nikolaj II. I begge land utryddes den nordiske rases genetiske adel (borgerskapet) etter såkalt rød terror. Det røde flagget er khazarjødenes symbol fra sitt opprinnelsessted i Kaukasus. De kaller derfor sin terror rød terror. Jakobinerne brukte røde luer og bolsjevikene røde emblemer.

Når landenes naturlige, etniske ledere er borte sitter Frankrike og Russland igjen med hver sin utenlandske, lille jesuittutdannede despot, Napoleon Bonaparte 5 fot 2” (156 cm) og Josef Djugashvili 5 fot 4” (160 cm) som skal utvide imperiene med våpenmakt. De kan ha fått mindreverdighetskompleks fra barndommen av og blitt lei av å bli sett ned på. Begge kommer seg opp fra områder utenfor Frankrike og Russland, henholdsvis fra Korsika og Georgia, etter en revolusjon igangsatt av samme frimurerlosje, Grand Orient Paris.  Begge gir Kol Nidrefolket fulle statsrettigheter og ledende stillinger, begge likviderer sine opponenter i stor stil, lar seg persondyrke og finansieres og derigjennom styres av samme familie.

 

Familien Rothschild– Krig AS

 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) var bare noe over fem fot høy og ble derfor avbildet alene eller på en hest.
Napoleon Bonaparte (1769-1821) var bare noe over fem fot høy og ble derfor avbildet alene eller på en hest.

 

Under Frankrikes v/ Napoleon Bonapartes krig mot alliansen mellom England og Preussen ved Waterloo, i dagens Belgia i 1815, finansierte familien Rothschild begge sider. James Mayer de Rothschild (1792–1868) finansierte Frankrike og broren Nathan Mayer Rothschild (1777–1836) Duke of Wellingtons England. Brødrene hadde pant i fremtidig skattetilgang i hvert sitt land.

Tilfellet Napoleon Bonaparte er interessant. En liten figur på 156 cm med en enorm indre kraft og aggresjon, hvis morsmål er korsikansk, et romansk språk beslektet med italiensk, utdannes av jesuitter og headhuntes i 1794 til Paris av Augustin Robespierre, venn av selveste Adam Weishaupt. Like etterpå halshugges begge Robespierrebrødrene. Napoleon Bonaparte blir gående alene rundt i Paris, roper til alt og alle om gjenreising av fransk storhet etter revolusjonens elendighet, la oss hærta Tyskland og Russland! Mannen er ikke engang fransk. Napoleon Bonaparte føres til makten av nettverket til Adam Weishaupt finansiert av Rothschildfamilien, og utfører meningsløse, men for dem profitable kriger. Han okkuperer Sveits som fra 1804 blir Rothschildfamiliens finanssentrum og alltid nøytrale ministat, som en strategisk plassert fjellborg mellom stormaktene. I 1814 tvinger Napoleon Bonaparte på vegne av Illuminati den katolske kirke til å oppheve forbudet mot Jesuittordenen. Året etter gjennomfører den nyttige, lille, stormannsgale mannen, ruvende høyt over sine soldater oppå sin hest, enda en for Rothschildbrødrene profitabel krig (Waterloo) som Frankrike må tape, da antall soldater er 2:1 i landets disfavør. Det er deretter ikke mer å hente og mannen byttes ut.

Illimunatti har tilnærmet ingen innflytelse enda i Norge på tross av kongedømmets fall i Frankrike og i 1814 vedtas paragraf 2 på Eidsvoll: “Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget”.

Parallellen til Sovjet er slående. En liten mann på 160 cm, Josef Djugashvili, med en stor indre kraft og aggresjon (bankraner), hvis morsmål er georgisk, utdannes av jesuitter og headhuntes til St. Petersburg. Alle i Russland innser etterhvert at revolusjonen ikke har ført til noe og Josef Djugashvili viser handlekraft ved å henrette de mislikte revolusjonsledere (Moskvaprosessene 1936-1938) med ønske om å utvide det tidligere Tsarrikets imperium til hele Europa (operasjon Groza 6. juli 1941). På 1950-tallet ønsker Illuminati sitt chutzpah, østvest-konflikten, inn i et nytt spor og Josef Djugashvili byttes ut.

I 1865 finansierte familien Rothschild begge sider under trippelalliansekrigen (1864-1870). Brasil, Argentina og Uruguay kriget mot Paraguay. Familien hadde pant i fremtidig skattetilgang i landene. Brasil betalte fortsatt avdrag til familien i 2010, 140 år etter krigens slutt.

De ledende bankfamiliers hovedinteresse ligger i oppfordring til krigføring mellom stater, for uansett vinner av ulike kriger må hver stats skattebetalere til slutt betale tilbake statenes krigslån, med gode renter. Krigslån gir høyere profitt enn utlån i fredstid, maksimalprofitt. Krig er butikk.

 

Mayer Amschel Rothschilds fem sønner etablerer Rothschildimperiet

 

image049     image050       rothschild maleri

Den røde femstjernen, symbol på Mayer Amschel Rothschilds fem sønner. Til høyre et maleri av Rothschildfamilien under en Talmudbønn.

 

En rød femstjerne ble senere symbol på Mayer Amschel Rothschilds fem sønner som klarte å utvide familiens virksomhet til finansiell verdenskontroll for familier av Kol Nidrefolket.

Derfor ble femstjernen symbol for tilknytning til frimureriet, som flaggene til USA, Sovjet, Kina og EU. En rekke muslimske land har også femstjernen i flagget.

Når Adolf Hitler overtok som kansler i 1933 var 90 % av bankene i Tyskland eid av familier av Kol Nidrefolket. Mayer Amschel Rothschild sendte sine lojale sønner ut til hver sin europeiske stormakt for opprettelse av bankkontroll og det klarte de. I sitt testamente skrev Mayer Amschel Rothschild at hans ti barn skulle gifte seg med kusiner og fettere for å holde finansmakten innen familien. (Die Familie soll sich untereinander mit ihren Cousins und Cousinen ersten und zweiten Grades verheiraten).

 

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

 

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).
Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

 

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855), overtok etter farens død huset i Frankfurt, og Frankfurt forble familiens hovedsete, mens de andre brødrene grunnla avdelinger i Wien, London, Paris og Napoli. Amschel Mayer Rothschild jr innledet et tett samarbeid med finansfamilien Warburg i Hamburg.

 

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).

 

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).
Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).

 

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855), åpnet i 1821 en bank i Wien og gav den østerrikske stat et lån på 900 000 gylden. Statskansler fyrst Metternich og huset Habsburg ble dermed avhengige av ham. Solomon Rothschild ble den østerrikske stats viktigste bankforbindelse og en av de største grunneierne.

 

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).

 

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).
Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).

 

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836), reiste mellom 1790 og 1800 som tekstilkjøpmann til Manchester. I 1808 grunnla han banken N.M. Rothschild & Sons i London og investerte Vilhelms soldatpenger i gull fra det britiske Østindia-kompaniet til Wellingtons felttog mot Napoleon. Han ble en av de viktigste bankforbindelsene for den britiske regjering, og takket være en effektiv kurertjeneste opprettet med hjelp fra fyrstehuset Thurn und Taxis fikk han av kureren Rothworth vite om Napoleons nederlag i 1815 ved Waterloo ett døgn før den britiske regjering. Nathan Mayer Rothschild gikk straks til London-børsen og solgte sine aksjer på synkende kurs til sine egne, hemmelige oppkjøpere i salen, noe som utløste et salgsskred fra alle de andre da man antok at Napoleon Bonaparte hadde vunnet slaget og Bank of England ville bli ruinert. Hans oppkjøpere kjøpte alle de andres aksjer for 5 % av opprinnelig verdi. I virkeligheten hadde engelskmennene vunnet og aksjene kunne stige til nye høyder, men nå med en ny eier av hele børsen.  Nathan Mayer Rothschild kontrollerte fra nå av, 1815,  Bank of England. 98 år senere, i 1913,  skulle samme familie opprette og eie USAs nye sentralbank, Federal Reserve. Med egen seddelpresse fra 1913 og fremtidig skattetilgang som garanti for USAs lån kunne Illuminatis ledelse gi frimureriets stormestere grønt lys for å provosere frem en ny 30-årskrig i 1914.

 

Carl Mayer von Rothschild (1788–1855).

 

 Mayer von Rothschild (1788–1855).
Mayer von Rothschild (1788–1855).

 

Carl Mayer von Rothschild (1788–1855) reiste på oppdrag fra broren Solomon i 1821 til Napoli for å overvåke de østerrikske troppenes finanser. Han åpnet Rothschilds sicilianske kontor og startet samarbeid med Vatikanet og pave Gregory XVI, som hedret Carl Mayer von Rothschild til tittelen Order of St. George. I 1823 overtok Rothschild drift av finansene til den katolske kirke på verdensbasis.

 

James Mayer de Rothschild (1792–1868).

 

James Mayer de Rothschild (1792–1868).
James Mayer de Rothschild (1792–1868).

 

James Mayer de Rothschild, opprinnelig Jakob Mayer Rothschild (1792–1868), var den yngste av brødrene. Han reiste i 1812 til Paris og etablerte der banken Rothschild Frères. Han kalte seg senere James de Rothschild. Som rådgiver for to franske konger ble han en av de mest innflytelsesrike bankierer i landet, og finansierte jernbaner og gruvedrift. Som en av Napoleon Bonapartes finansieringspartnere i 1815 hadde han uansett utfall av krigen tatt pant i fremtidig skattetilgang i Frankrike for sitt krigslån til den franske stat. To brødre, Nathan og Jakob, finansierte hver sin krigførende part.

 

Det nøytrale Sveits

 

Et fellesråd mellom far og sønner i 1804 vedtok at Sveits under eventuelle nye kriger alltid skulle være nøytralt, for å ha ro rundt sitt finansimperiums hjerte. Napoleon Bonaparte hadde i 1798 erobret Sveits og familien Rothschild satte opp sitt hovedkvarter i Genève, som i 1804 lå under fransk herredømme. Herfra satte de opp internasjonale syndikater og karteller. Det var også hensiktsmessig å ha et nøytralt land å møtes i. For ikke å støte sine finansieringskilder hadde Adolf Hitler det ikke travelt med å frigjøre den tysktalende del av Sveits. Han frigjorde tyskerne i Saarland (Frankrike), Østerrike, Sydetenland (Tsjekkia) og Vest-Preussen (Polen i 1939), men aldri tyskerne i Sveits.

 

Moses Hess og Mordechai Levi

 

image056     image057

Moses Hess (1812-1875) og Mordechai Levi (1818-1883).

 

Moses Hess (1812-1875), opprettet verktøyet arbeidersionismen (labour zionism), for å forhindre sin folkegruppes integrering i Europa. Sionismen oppfordret Kol Nidrefolket til ikke å se på seg selv som tyskere. Kol Nidrefolket skulle forenes som en nasjon og ikke bedrive klassekamp og kjønnskamp seg i mellom. Overfor russere, tyskere og alle andre folkeslag, derimot, skulle utføres chutzpah. Her skulle propaganderes klassekamp og kjønnskamp for svekking av nasjonalt samhold. Moses Hess var personlig lærer og ideolog for 31. grads frimurer, Mordechai Levi, hvis tyske chutzpah-lurenavn var “Karl Marx”. Moses Hess lanserte chutzpahslagordet ‘religion er opium for folket’. Religion var opium imidlertid kun for katolikker, protestanter og ortodokse, ikke for tilhengere av folkegruppens egen religion, samling rundt en lovsamling kalt jødedommen, hvis sentrale bønn var Kol Nidre (lure alle ikke-jøder).

Når familien Rothschild, i samarbeid med familien Warburg, fikk opprettet egen seddelpresse i USA i 1913, Federal Reserve, var alt klart for å gjøre storbutikk. Firmaet Vickers i Europa var allerede klar for levering til markedet et ubegrenset antall håndvåpen og eksplosiver til lengre tids krigføring. Panamakanalen var nyåpnet for transport av nødvendig utstyr og mineraler og verdens ledende finansfamilier kunne aktivere frimureriets høyborg, Grand Orient i Paris, til å manipulere frem en 1. verdenskrig for å kunne gjøre eventyrlige profitter på statlige banklån og salg av militærutstyr.

Våpenfabrikken Vickers før 1. verdenskrig:

 

http://www.vickersgun.com/gallery.htm

 

image058     image059

Gavrilo Princip (1894-1918) skjøt Østerrike-Ungarns hertugpar, Sophie Chotek (1868-1914) og Franz Ferdinand (1863-1914) i deres åpne bil ved Latiner broen i Sarajevo.

 

Mest sannsynlig er at Illuminatis Grand Orient i Paris var involvert i monarkdrapet av Østerrike-Ungarns hertugpar i Sarajevo. Lev Bronstein (1879-1940) møtte våren 1914 frimurerkollega Vladimir Gacinovic i Venezia for å diskutere attentat på Franz Ferdinand. Mordene ble utført av Gavrilo Princip (1894-1918) fra en attentatgruppe med tilknytning til den serbiske organisasjonen Den sorte hånd. Mordene utløste ultimatum fra Østerrike-Ungarn mot Serbia om utlevering av medlemmer av Den sorte hånd. Serbia var ikke del av Østerrike-Ungarn og verken Serbia eller Den sorte hånd hadde interesse av å provosere Østerrike Ungarn til invasjon av Serbia. Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig da Serbia nektet utlevering. Russland var alliert med Serbia og vedtok mobilisering av 20 millioner bondegutter. Tyskland var alliert med Østerrike-Ungarn, mobiliserte, og erklærte Russland krig hvis landet angrep Østerrike-Ungarn. Frankrike og England var alliert med Russland og mobiliserte. Landene begynte å grave skyttergraver mot hverandre og resultatet var utryddelse av 18 millioner av Europas beste ungdom og 21 millioner såret etter en stillingskrig på to fronter. 1. verdenskrig var derfor  en kraftig svekking av den europeiske, hvite rase, som fortsatte under den 2. verdenskrig. 1. verdenskrig kan sees på som første del av andre 30-årskrig (1914-1945), som til vanlig deles inn i 1. og 2. verdenskrig. Første 30-årskrig (1618-1648) i skjedde i nøyaktig samme område, og antatt 30 % av den tyske befolkning mistet livet den gang.

 

Frimurertoppene Jacob Schiff og Lev Bronstein organiserer den russiske revolusjon

 

image060     image061

Jacob Schiff (1847-1920) og Lev Bronstein (“Leon Trotsky”) (1879-1940).

 

Som i 1905 ble også i 1917 Lev Bronstein (1879-1940) utsett til å lede Kol Nidrefolks verdensrevolusjon. Lev Bronstein ble i januar 1917 innkalt til New York av Jakob Schiff (1847-1920), folkegruppens rikeste i USA på dette tidspunkt. Tyskfødte Jakob Schiff kom opprinnelig fra en stilling i Frankfurt hos familien Rothschild og ble sendt til USA i 1865, like etter borgerkrigens slutt. På vegne av Rothschilds skulle han finansiere telegraf-, jernbane- og industrioppbygging i USA og slik legge grunnlag for opprettelse av en Rothschilds sentralbank i USA. Lev Bronstein fikk av Jacob Schiff disponere en leilighet og bil med sjåfør. På et tidspunkt ble Lev Bronstein, sammen med 278 revolusjonære fra samme folkegruppe, sendt av Jacob Schiff med et norsk skip, Kristianiafjord, med 20 millioner dollar i gullmynter til St. Petersburg. Gullmyntene skulle være til lønn for nyansatte i et kommende hemmelig politi, Vecheka, senere kalt Cheka, for masselikvidasjon av russere som med nødvendighet ville komme til å motsette seg Kol Nidrefolks maktovertakelse. Kol Nidre-folk forlot sin etniske organisasjon fra 1897, Bund, for å gå inn og overta ledelsen i etnisk russiske revolusjonære grupper (entrisme). Uansett utfall etter maktkamp mellom ulike Kol Nidre-folkledete partier av sosialrevolusjonære, mensjeviker og bolsjeviker i 1917 ville representanter for en og samme skjulte folkegruppe vinne. Jøder tok falske, russiske navn og stemte sine egne inn i ledelsen.

 

Stormingen av Vinterpalasset

 

image062     image063

image064

 

 

Vinterpalasset i St. Petersburg ved elva Neva. Avtroppende frimurergruppe fra Grand Orient, den provisoriske regjering, alle ti av Kol Nidrefolket, ventet natt til 7. nov 1917 i Private Dining-room. På figuren er dette det lille rommet under til venstre for rommet som er merket rødt. Det nærmet seg tidspunkt for sentrum av skorpionens tegn. Første frimurergruppes oppgave var fullført, tsaren var blitt avsatt og ekstremistiske Kol Nidrefolk i utlandet hadde fått amnesti, klar for gjennomføring av neste oppgave for den internasjonale bankeliten: Utslettelse av hele den russiske intelligensia, alle russiske personligheter og naturlige ledere, av bolsjevikene (de jiddisk-talende) kalt de vakre, som de jødiske jakobinere under den franske revolusjon. I Russland fordekt ved et djevelsk effektivt Illuminati-chutzpah: Utrydd det utbyttende borgerskap.

Den internasjonale bankelite kunne etablere sin sentralbank i Russland, lik den nyopprettede Federal Reserve i USA i 1913, når den norskættede russiske elite var fysisk eliminert. I USA trengtes ikke tilintetgjørelse fordi de norrøne sinn her alt var bearbeidet, tåkelagt og ferdig Kol Nidre-kondisjonert. Styret i Federal Reserve er alltid av Kol Nidrefolket, og lederne, som tidligere leder Alan Greenspan  (1926- ) og nåværende, Ben Shalom Bernanke (1953- ). Fra 1913 til 2013, gjennom hundre år, har verdens ledende bankfamilier trykket opp penger til sine egne banker for deretter å kjøpe opp det som er verdt å eie i USA. De får faktisk betalt for å trykke penger gratis til seg selv, da USAs skattebetalere betaler en avgift til Federal Reserve for at denne skal holde orden på økonomien i landet.

 

image065

image066     image067     image068

 

Private Dining-room (rom 188) sine vegger er dekorert med fire teppebroderier, gobeliner. Hver globelin har motiver fra en navngitt verdensdel, Afrika, Amerika, Asia og Europa. Rommet symboliserer verden og det gjelder verdensmakt. En neshornklokke som er plassert foran Europa-globelinen viser kl 02.10 om natten, nøyaktig sentrum for skorpionens tegn.

Vladimir Antonov-Ovseyenko (1883-1938), hadde fått i oppgave å lede maktovertakelsen i Vinterpalasset og ankom Malachite-salen med sine soldater like før kl 02.00. Han ble stående foran døren til Privat Dining-room, ventet i ti minutter, kontrollerte klokken, og utbrøt: Para! Nå er tiden kommet! Han åpnet døren til forsamlingen i naborommet og meddelte: Gentlemen, deres tid er forbi. Senere sendte han et telegram til Vladimir Uljanov: Vinterpalasset ble overtatt kl 02.04. Ved nærmere undersøkelse viser dette seg å være nøyaktig tidspunkt for sentrum av skorpionens tegn (14°58′) i astrologien.

Stafettvekslingen i Vinterpalasset mellom to frimurergrupper av Kol Nidrefolket  ble overfor ikkejøder solgt inn som stormingen av Vinterpalasset. Sovjets hoffregissør, Sergei Eisenstein (1898-1948) av Kol Nidrefolket, produserte en rekke chutzpahfilmer beregnet på de edle gotiske sinn hvor Kol Nidre-svindelen selvsagt ikke ble nevnt.

 

Leder av den provisoriske regjering Aaron Kürbis (1881-1970).
Leder av den provisoriske regjering Aaron Kürbis (1881-1970).

 

Leder av Grand Orient i Russland og statsminister i den provisoriske regjering, Aaron Kürbis (1881-1970), hvis russiske lurerinavn var Alexander Kerensky deltok ikke under seremonien i Vinterpalasset. Hans oppgave var utført og bolsjevikene hadde alt fraktet ham i sikkerhet.  Aaron Kürbis støttet naturlig nok ikke de hvite i borgerkrigen. Mannen reiste til New York og ble utnevnt til høyeste frimurergrad, 33. grad, for å ha klart å starte februarrevolusjonen på avtalt dag, 8. mars. Dette var Purim day i 1917, Kol Nidrefolkets viktigste dag hvert år hvor de feirer deres drap av 75 000 av den ariske rase i Iran. Planen var å gjøre det samme i Russland, i Tyskland, i Skandinavia. I Russland lyktes de å drepe 66 millioner russere i sine Gulagleire, norrønafolkets nærmeste slektninger.

 

Illuminatis ugle i Vinterpalassets souvenirbutikker

 

image070     image071     image072

image073

1. Bildet til venstre viser Illuminatis ugle i organisasjonens emblem fra 1776.

2. I en souvenirbutikk ved Vinterpalasset i 2012 er byster av frimurlederne Mordechai Levi, Josef Jugashvili og Lev Bronstein til salgs sammen med Illuminatis ugle.

3. En ugle har 270 graders nattlig skarpsyn til sin jakt i det skjulte om natten og den finnes over hele verden. I gresk kultur opptrådte Athene som ugle og var gudinne for visdom, kunst og ferdigheter. I romersk kultur var synet av en ugle et ondt varsel og i Japan var uglen et symbol på død.

4. Fra 1920, etter suksessfull maktovertakelse av tsar-Russland, tegnet Federal Reserve inn Illuminatis ugle på alle 1-dollarsedler.

 

Chutzpah antikapitalisten og leieboeren Vladimir Uljanov

 

image074     image075     image084

Vladimir Uljanov (1870-1924), Israel Lazarevich Gelfand (1867-1924) og Max Warburg (1867-1946) var alle av Kol Nidrefolket og sentrale aktører i planlegging og gjennomføring av massemord på kristne i det opprinnelig Gardariket. Ordet Russland stammer fra norske kong Rurik (830 eK – 879 eK) som etablerte bosettingen Holmgard, som senere vokste til Nygård (Novgorod). Dette er aldri omtalt i norske skolebøker da det ville medført aksjoner for våre slektninger som satt i Gulag og som endte sine liv der.

 

Under 1. verdenskrig bodde Vladimir Uljanov (1870-1924), med chutzpahnavn Vladimir Lenin, i over ett år i leiligheten til den rikeste Kol Nidreperson i Sveits, Israel Lazarevich Gelfand (1867-1924), chutzpahnavn Alexander Lvovich Parvus. Leiligheten er nå museum. Vladimir Uljanovs antikapitalisme gjaldt ikke i forhold til rike av egen folkegruppe. Israel Lazarevich Gelfand var forfatter av teorien ‘Den permanente revolusjon’, senere promotert av Lev Bronstein. Israel Lazarevich Gelfand sendte Vladimir Uljanov og 30 andre Kol Nidrefolk med tog fra nøytrale Sveits gjennom Tyskland via nøytrale Sverige og Finland til St. Petersburg for å ta over Tsar-Russland for folkegruppen.

Reisen gjennom Tyskland under 1. verdenskrig var organisert av Tysklands etterretningssjef, ledende Kol Nidre-finansmann Max Warburg. Max Warburg var både finansieringspartner for den tyske keiser under 1. verdenskrig og landets etterretningssjef. Han var i posisjon til å likvidere hvem han ville.

 

image077     image078

Obadiah Asch (1877-1960) og hans barnebarn Robert Aschberg (1952- ).

 

Ved ankomst til Stockholm 17. april 1917 fikk Vladimir Uljanov med seg 50 millioner dollar i gullmynter fra Obadiah Asch (1877-1960), svensk chutzpah-lurenavn Olof Aschberg, fra dennes bank Nya Banken i Stockholm. Pengene skulle brukes til å lønne ansatte i et nytt, hemmelig politi, Vecheka, senere kalt Cheka, som skulle opprettes for masselikvidasjon av etniske russere, etterkommere av norske kong Rurik. I 1921 etablerte Obadiah Asch for Sovjet en russisk handelsbank. Han var antatt sentral i organisering av utseiling av russisk gull fra St. Petersburg til New York via Stockholm. I 1922 ble han sjef for Ruskombank, Sovjets første internasjonale bank.

Aschbergbrødrene i Sverige er Obadiah Aschs barnebarn. Robert Aschberg (1952- ) har opprettet en egen privat etterretningsorganisasjon,  Expo, for kartlegging av kritikere av sin innflyttede folkegruppes finans- og mediemakt i Sverige og kritikere av sin folkegruppes masseinnvandringspolitikk for svekkelse av svensk økonomi, kultur og samhold. Kol Nidrefamiliene Hörne og Bonnier eier størstedelen av svenske medier. For 30 år siden, før masseinnvandringen, var et homogent, lite folk på kun syv millioner – svenskene –  ledende teknologisk i verden med avansert bilindustri – Volvo, Saab, Scania – og flyindustri. Saab hadde i tillegg et fabrikksystem med avansert logistikk sprengt inn i fjell.

 

Arbeidsspråk jiddisk

 

image079
Hirsch Apfelbaum (1883-1936), leder av Komintern for spredning av verdensrevolusjonen.

 

En delegasjon med norske radikale, med Einar Gerhardsen (1897-1987) i spissen, ble tidlig på 1920-tallet, under besøk i Moskva, inspirert av de flammende taler fra Hirsch Apfelbaum (1883-1936) og Leiba Rozenfeld (1883-1936), hvis russiske chutzpah-lurenavn var henholdsvis Grigory Zinovjev og Leon Kamenev. Hirsch Apfelbaum var leder av en nyopprettet 3. kommunistiske internasjonale i 1919, kalt Komintern, for spredning av verdensrevolusjonen. Nær samtlige kommunistiske ledere i 1917 var av Kol Nidrefolket og snakket jiddisk seg i mellom, et språk russerne ikke forsto. De hadde alle tatt russiske chutzpahnavn og innførte dødsstraff for russere som tok opp det nasjonale spørsmål, for på denne måten å avverge russisk avsløring av sin folkegruppe.

 

 Yankel Aaron Movshevich Solomon (1885-1919) ble valgt til Sovjets første president.
Yankel Aaron Movshevich Solomon (1885-1919) ble valgt til Sovjets første president.

 

Yankel Aaron Movshevich Solomons (1885-1919) russiske chutzpah-lurenavn var “Jakob Sverdlov”. Som Sovjets første president beordret han drap på tsarfamilien og ble selv drept av en arbeider under et fabrikkbesøk.

Leder for Tysklands etterretning under 1. verdenskrig og samtidig finansieringspartner for den tyske keiser var Max Warburg (1867-1946). Max Warburg sørget for at den tyske hæren, etter Tsar-Russlands militære kollaps, i flere uker holdt jernring rundt St. Petersburg for å hindre at hvite, russiske styrker skulle rykke inn og stoppe hans folkegruppes operasjoner inne i byen. Deres mest betrodde, Lev Bronstein, med chutzpahnavn Leo Trotsky, fikk tid til å komme i gang å organisere opp et Vecheka, for likvidasjon av den russiske overklassen av nordisk ætt, kalt de vakre av bolsjevikene. Oppgaven ble delegert til Rubin Josifovic.

 

image081
Rubin Josifovic (1877-1926)

 

Det hemmelige politi, Vecheka, senere kalt Cheka, ble organisert opp av den flerspråklige polske jesuitten av Kol Nidrefolket, Rubin Josifovic (1877-1926), med chutzpahnavnet “Felix Dzerzhinsky”.

 

image082     image083

Tsar Nicholas II (1868-1918) ble myrdet sammen med hele sin familie av en kommando ikke russisktalende ungarske soldater, ledet av Yakov Mikhailovich Yurovsky (1878-1938).

 

Som under den franske revolusjon utførte frimureriet også i Russland drap på en monark. Den respekterte og høyt elskede tsarfamilien ble drept. Ordre om likvidering ble sendt fra Jacob Schiff i New York via USAs ambassadør i Russland, som sammen med resten av diplomatkorpset nylig hadde flyttet fra St. Petersburg til Vologda, og overlevert president Yankel Solomon i St. Petersburg. Han sendte ordren videre til Ekaterinburg og krigsforbrytelsen ble utført midt på natten av en kommando ungarske soldater av Kol Nidrefolket ledet av Yakov Mikhailovich Yurovsky (1878-1938) av Kol Nidrefolket. Tsarfamilien ble beordret ned i kjelleren for fotografering. I det Yakov Mikhailovich Yurovsky skjøt tsar Nicholas II ble et forheng trukket fra og resten av familien ble skutt og sluttstukket med bajonetter av kommandoen av ungarske soldater. Bruk av russiske soldater for skyting av de russiske unge kongelige jentene ville vært for risikabelt.

Årsaken til at ikke konger er blitt drept av frimurere i England og at de aldri gjorde revolusjon her skyldes at Nathan Rothschild tok over Bank of England allerede i 1815. England var det land med størst arbeiderklasse, men hvorfor gjennomføre en revolusjon når man allerede har makten?

Etter Nathan Rothschilds overtakelse av Bank of England i 1815 ble kontakt med Kol Nidrefolk stuerent i landet og inngifte startet. Tilnærmet hele adelen i England i dag er Kol Nidrebasert og kulturelt kontrollert. Dronning Elizabeth II (1926 – ) fikk omskåret alle sine tre sønner med påfølgende rituell suging av deres babypeniser av rabbi mohel Jacob Snowman i London. Prinsesse Diana motsatte seg omskjæring av sine to sønner.

 

Finansfamilien “Warburg”

 

image076     image085     image086

Max Warburg (1867-1946), Paul Warburg (1868-1932) og Felix Warburg (1871-1937).

 

Brødrene Max Warburg, Paul Warburg og Felix Warburg (1871-1937) sin familie het opprinnelig del Banco og kom fra Venezia. Den mektige familien av Kol Nidrefolket var forhatt og ble utvist fra Italia. William Shakespeares skuespill fra 1596, Kjøpmannen i Venedig, er et uttrykk for tidsånden. Her skildres hvordan folket i Venedig (Venezia) klarer å forhindre amputasjon av en mann som ikke klarer lånebetingelsene fra en pantelåner av Kol Nidrefolket. Ved flere anledninger har organisasjoner av Kol Nidrefolk prøvd å stoppe oppsetning av stykket. Familien Banco slo seg ned i Warburg i Tyskland og tok denne byens navn som etternavn. Senere flyttet familien “Warburg” til Altona ved Hamburg og ble i Tyskland samarbeidspartner med Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

image025     image033     image034

Sovjet hadde 1917-1922 swastika som symbol både på sine uniformer (bilde 1) og på sine pengesedler (bilde 2 og 3).

image023     image087

Sovjet tok i bruk samme symbol som gudfar USA hadde hatt under hele 1. verdenskrig (bilde 4 og 5) og senere. Illuminatis medier har holdt dette skjult i nærmere 100 år.

 

Etter å ha finansiert statskuppet i Russland 1917 klarte vestlige regjeringer så vidt å holde Kol Nidre-ekstremistenes hode over vannflaten ved å finansiere 5-årsplanpåfunnet. Vestlige kommunistiske og sosialistiske partier gjorde sin del av jobben og sørget for sosial isolasjon av kritikere av Sovjet på arbeidsplassene inntil 1949 da påfunnet NATO og Warszawapakten ble lansert. En rekke fabrikker produserte med lav kvalitet da russiske ingeniører var likvidert eller satt i Gulag. Viktigere industri og våpenfabrikker ble ledet av vestlige ingeniører for å sikre gjennomføring av den planlagte andre del av andre 30-årskrig (1914-1945). Den første jesuittorganiserte 30-årskrig for den katolske kirkes massedrap av protestanter var fra 1618-1648.

For at deres nyfødte barn, Sovjet, ikke skulle dø i krybbedød finansierte Kol Nidrefolkets banker i USA, Frankrike, Storbritannia og Tyskland gjennom sine regjeringer elektrifiseringen og industrialiseringen av Sovjet. Dette skjedde samtidig som de samme frimurervalgte regjeringer overfor det kondisjonerte folket fordømte kommunismen. Amerikanske ingeniører fra At & t ledet titusener av utsultede og forfrosne russiske fanger fra Gulag-leirene. Amerikanske og tyske ingeniører var ikke forberedt på å komme til et terrorvelde og de som reagerte ble selv puttet i leire og mange omkom.

 

Verdensrevolusjonens andre land – Tyskland

 

Verdensrevolusjonen skulle starte i Russland for deretter å spre seg via Tyskland til andre europeiske stater. Tyskland måtte i 1. verdenskrig kapitulere mot Frankrike og Storbritannia da en rådsrepublikk hadde blitt proklamert i Bayern i november 1918 med Salomon Kosmanowski (1867-1919), med tysk chutzpah-lurenavn Kurt Eisner, som selvutropt statsminister. Den tyske revolusjon var startet og som i Russland var den i sin helhet ledet av Kol Nidrefolk og finansiert av bankfamilier fra samme folkegruppe.

 

image088     image089     image090

Kol Nidrelederne av den tyske revolusjon, Salomon Kosmanowski (1867-1919), med tysk chutzpahnavn “Kurt Eisner”, Ernst Toller (1893-1939) og Eugene Levine (1883-1919).

 

Keiser Wilhelm II (1859-1941) abdiserte og landet måtte avstå Vest- og Øst-Preussen i 1918. Etter Salomon Kosmanowskis død ble i april 1919 Den Bayerske rådsrepublikk etablert med familien Rothschilds røde fane som symbol og ledet av Ernst Toller (1893-1939), senere av Eugene Levine (1883-1919). Deres sovjetrepublikk ble slått ned av exsoldater fra den tyske hæren, men deres aktivitet hadde medført full oppløsning og forvirring slik at landet tapte 1. verdenskrig uten å være slått militært.  Fredsslutningens umulige betingelser for Tyskland ble bestemt av ledende bankfamilier av Kol Nidrefolket. Landet skulle miste både Vest- og Øst-Preussen samt landets hovedstad Königsberg. Bankierene la alt til rette for tysk revansj i en kommende krig som de kunne gjøre maksimalprofitt på lik forrige krig. Den internasjonale bankelite er Krig AS.

På et tidspunkt burde Nyhetsspeilet opprette et fond for finansiering av anklage og rettslig prosess overfor den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag mot den internasjonale bankelite. De har mange kriger og revolusjoner å svare for.

Støtt Nyhetsspeilets avdekking av den internasjonale bankelites agenda – send denne artikkelen, som er utarbeidet gjennom flere år, videre:

 

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

 

Verdensrevolusjonens tredje land – Ungarn

 

Kol Nidrelederne av den ungarske revolusjon, Tibor Szamuely (1890-1919), Aaron Moritz Kohn (1886-1938), med chutzpahnavn Bela Kun og Jeno Landler (1875-1928).

image091     image092     image093

I 1919 ble en kommunistisk rådsrepublikk opprettet i Ungarn, i likhet med Russland og Tyskland i sin helhet ledet av Kol Nidrefolk. Lederne var Tibor Szamuely (1890-1919), Aaron Moritz Kohn (1886-1938), og Jeno Landler (1875-1928).

 

image094     image095     image096

Josef Vissarionovich Jugashvili (1879-1953), med chutzpahnavn Josef Stalin, hans far Vissarion Jugashvili (1850 – 1909) og Lazar Kaganovich (1893-1991). Jugashvili betyr direkte oversatt jødesønn. Josef Jugashvilis 3. kone, Rosa, var Lazar Kaganovichs søster. Jugashvili/Dzhugashvili var et vanlig etternavn i det jødiske miljøet i Persia.

 

Utover i 1920-årene ble dominansen av Kol Nidrefolk i den nye Sovjetstaten etter hvert kritisert også av russere som ikke satt i Gulag og noe måtte gjøres. Josef Jugashvili, hvis chutzpahnavn var Josef Stalin, vedtok sammen med den mektige Kaganovichfamilien av Kol Nidrefolket, å henrette de brysomme tidligere kjente kommunistiske ledere, også av Kol Nidrefolket, med et annet politisk syn på situasjonen. Disse ble likvidert i Moskvaprosessene i 1936-38, hvor alle under rettsakene innrømmet skyld. Dette til stor overraskelse for de vestlige manipulerte sinn, men ingen overraskelse for jøder. Hele deres tilværelse er basert på chutzpah og de anklagede håpet at raske innrømmelser skulle gi nye muligheter. Det hjalp ikke.

 

Gulag – verdenshistoriens største konsentrasjonsleirsystem

 

Verdenshistoriens største konsentrasjonsleirsystem, kalt Gulag–arkipelet, ble opprettet over hele det tidligere Tsar-Russland, i alle tidssoner, fra 1917 til 1960. Det var 476 leirkomplekser med opptil flere tusen underleire innunder ett kompleks. Hver underleir kunne igjen ha hundrevis av brakker.  Dette er ikke chutzpah. Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) avdekket leirsystemets sentrale organisatorer, som alle var av Kol Nidrefolket:

Aaron Soltz (1872-1945), Jakov Rappoport (1890–1962), Lazar Kaganovich (1893-1991), Matvei Berman (1898-1939), Genrich Jagoda (1891-1938) og Naftalij Frenkel (1883-1960). Jesuittordenens tilsvarende leire i Sør-Amerika i 150 år inntil 1767 kan ha vært modell for Gulag.

 

genrich_grigorijewitsch_jagoda     image096

Gulag-organisatorene Genrich Jagoda (1891-1938), hvis skjulte, jødiske navn var Hirsch Yehuda og Lazar Kaganovich (1893-1991), utryddere av den nordiske rase i tidligere Gardarike og verdenshistoriens to største massemordere.

 

På bildet under ses Solzhenitsyn under hans ti år lange fangenskap fra andre verdenskrigs slutt og til ut på 1950-tallet. Etter hans beregninger døde 66 millioner russere i leirene fra 1917-1960. Planen var at Gulagleire også skulle opprettes i Skandinavia og i alle europeiske land, selv etter at Kol Nidrefolks statskupp i Tyskland og Ungarn var blitt slått ned.

 

image098

Alexander Solzhenitsyn  (1918-2008).

 

Verdensrevolusjonen skulle gjennomføres i Europa av den røde hær med gjenerobring av Tyskland og Ungarn. Den Røde hærs offensiv ble imidlertid stoppet i Polen i 1920 og finansfamiliene konsentrerte seg om konsolidering og sikring av sitt bytte, Tsar-Russland. Etter borgerkrigens slutt i 1920 startet folkegruppens bankelite i USA og Europa å bygge opp industri for å berge sin nye stat Sovjet fra kollaps. Navnet Sovjet (råd) var et chutzpah, da rådene ikke hadde innflytelse, all makt var lagt til kommunistpartiet. “Sovjet”-påfunnet var en direkte kopi av Kahal, det eksisterende Kol Nidre-nettverk i landet:

 

http://www.yivoinstitute.org/pdf/kahal.pdf

 

Operasjon Groza  – Sovjets planlagte angrep på Tyskland 6. juli 1941

 

Tyskland og Frankrike skulle erobres fra 6. juli 1941 og Gulagleire opprettes i et sammenhengende belte fra Stillehavet (Vladivostok) til Atlanterhavet (Vest-Europa):

 

http://www.heretical.com/miscella/14days.html

 

Som i Russland fra 1917 og i Polen fra 1939 (Katynmassakren) ville den nordiske rases elite bli utryddet av Kol Nidre-styrte Sovjet også i Vest-Europa.

Tysklands etterretning visste hva som skulle komme 6. juli og landet fikk gjennom sitt angrep på Sovjet 14 dager i forkant (Operasjon Barbarossa) hindret den nordiske rases utslettelse i Europa. Kol Nidrefolkets viktigste årlige høytidsdag er feiringen av Purim day, dagen da de utryddet den nordiske rases elite i Iran. Samme dag som startskuddet for den nordiske rases vellykkede utryddelse i Tsar-Russland (februarrevolusjonen 1917). De hadde prøvd det samme to ganger tidligere, februarrevolusjonen 1848 og februarrevolusjonen 1905, men mislyktes.

Det er derfor de to Kol Nidre-kvinnene Rosa Luxemburg og Clara Zetkin på vegne av Illuminati i 1911 fikk vedtatt akkurat 8. mars – Purim day – som de lettlurte protestantenes “kvinnedag”, som et verktøy for ødeleggelse av den tyske  familien og bane vei for en Kol Nidreledet revolusjon i landet, som de klarte å gjennomføre i 1918. Purim day falt på 8. mars i 1917, som i 1905 og 1848 og derfor startet Grand Orientleder Aaron Kürbis symbolsk “februarrevolusjonen” på vegne av Kol Nidre-bankfamiliene denne dagen med målsetning utslettelse av den russiske genetiske adel, etterkommere etter norske kong Rurik i Gardarike (det utbyttende borgerskapet). Dette klarte de langt på vei, 66 millioner russere med nordisk avstamning døde i Gulag fra 1917-1960 uten at de Kol Nidre-kontrollerte vestlige land omtalte dette med et ord i sine medier og uten at de løftet en finger.

Etter den planlagte operasjon Groza, 6. juli 1941, og de to store europeiske makters fall, Tyskland og Frankrike, ville Sovjet enkelt kunne ta de resterende europeiske land, inkludert Skandinavia etter tur. Tilgang til russiske bondegutter som kanonføde var ubegrenset. Sovjet hadde i 1941 en million fallskjermsoldater disponibelt til slipp over Sør-England for sikring av flyplasser for at et antall tusen tanks kunne landes med fly og omringe byene i landet og hente ut den vikingættede adelen til Gulagleire i England. Det hadde ikke blitt noen 8. mai 1945 i Norge. Gutta på skauen ville ikke ha vært på skauen, men gått til grunne i norske Gulagleire sammen med resten av den norske genetiske eliten. Max Manus (1914-1996) overlevde 2. verdenskrig på grunn av Adolf Hitlers angrep 22. juni 1941 på Sovjets klargjorte fire millioners Kol Nidre-ledete angrepsstyrker. Gunnar Sønsteby (1918-2012) fikk leve et voksent liv, ikke på tross av, men på grunn av, Adolf Hitler.

Sovjets spesialkonstruerte BT high speed tank hadde foruten belter også hjul til bruk for den planlagte offensiv på tyske motorveier. Sovjet skulle samtidig okkupere Romania, Tysklands eneste drivstoffkilde. Uten tilgang på bensin og diesel ville Tyskland og Frankrike stått stille og byene omringet etter 14 dager.

 

gulag 1

gulag 2

Gulag (1917-1960) var 476 konsentrasjonsleirkomplekser hvor 66 millioner russere omkom.  Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) var fange i Gulag. Vestlige lands Kol Nidre-kondisjonerte høyre- og venstreside gjorde ingenting for å informere om, langt mindre demonstrere mot, massemordet på den egne nordiske rase i Russland

 

Forberedelse til etablering av Israel

 

image100     image101     image102

Vennskapsmynt fra 1934 mellom Tyskland og sionistorganisasjonene, utbygger av kibbutzer i Sovjet, Felix Warburg, og Israels flagg.

 

Adolf Hitler ønsket deportering av Tysklands jøder til Palestina i samarbeid med Tysklands ledende finansfamilier av Kol Nidrefolket. Begge hadde felles interesse av utvandring til Palestina. I 1934 ble laget en vennskapsmynt. Eiendommer og verdier til Kol Nidrefolk sendt til konsentrasjonsleire ble omsatt av sionistiske organisasjoner og penger overført til Palestina for oppkjøp av arabisk land og bygging av infrastruktur. Tysklands angrep på Polen i 1939 var en innlemming av Vest-Preussen i Tyskland, et område med 14 millioner tyskere. Fra 1918 hadde seierherrene fra 1. verdenskrig, ved partering av byttet, kalt tyske Vest-Preussen for Polen.

 

rydzsmigly

Oppmuntret etter å ha fått Vest-Preussen i 1918 av Kol Nidre-folkets bankfamilier, oppsto en drøm om et Stor-Polen. Polens hærsjef, Edward Rydz-Śmigły (1886-1941), sitter modell for en forestående polsk parade gjennom Brandenburger Tor i Berlin. Istedet tok Tyskland uventet Vest-Preussen tilbake i 1939.

 

Familien Warburg eide I G Farben, Tysklands største og verdens da fjerde største industribedrift. Adolf Hitler etablerte fangeleiren AuschwitzBirkenau i samarbeid med brødrene Warburg for gratis arbeidskraft til Warburgfamiliens I G Farben i Auschwitz. 21. mai 1942 åpnet I G Farben et anlegg for syntetisk gummi og petroleum i MonowicevedAuschwitz. I G Farbens hovedkontor lå i New York, ledet av Paul Warburg, mannen som på vegne av familien Rothschild etablerte Federal Reserve i 1913. Max Warburg hadde vært keiser Wilhelms finansieringspartner under 1. verdenskrig og samarbeidet med Adolf Hitler før 2. verdenskrig. Adolf Hitler kan ha kjent Max Warburg allerede under 1. verdenskrig da Max Warburg var tysk etterretningssjef og Adolf Hitler brevkurèr ved fronten.

En tredje bror Warburg, Felix Warburg, opprettet fra 1924-1940 215 jordbrukskollektiver i Sovjet, kibbuzer, slik at landets Kol Nidrefolk skulle kunne lære seg jordbruk til bruk ved opprettelse av Israel.  Felix Warburgs kibbuzer ble anlagt på områder hvor de først hadde likvidert russiske eller ukrainske bønder. I 1927 reiste han på en rundttur i Sovjet og besøkte 40 kibbuzer eller jordbrukskolonier for Kol Nidrefolk i Ukraina og på Krim, hvorav to var navngitt etter ham. Alt før 1917 hadde den sionistiske verdenskongress planlagt overtakelse av Palestina og opprettelse av Israel. Til dette trengtes nok marxist-leninistiske bønder av Kol Nidrefolket til å kunne drive et nett av kibbuzer og ta i mot hundretusenvis av fattige Kol Nidrefolk, samtidig med at 800 000 arabere skulle deporteres. I 1948 lyktes de å opprette en verdensregjering, FN, som anerkjente en sionistisk stat, Israel. Fra da av, med legitimitet som en FN-godkjent stat,  kunne ingen stater hindre at representanter for de ledende bankfamilier kunne etablere seg, via Israelske ambassader, i de land de måtte ønske.

 

Chutzpah innen filmproduksjon

 

Filmregissør Sergei Eisenstein (1898-1948).
Filmregissør Sergei Eisenstein (1898-1948).

 

Sergei Eisenstein (1898-1948) fra Kol Nidrefolket, produserte historieforfalskningsfilmer som October i 1927: Ten Days That Shook the World. I filmen stormet hundrevis av rødegardister og sjømenn Vinterpalasset i 1917. I virkeligheten skjedde ingenting. Det var ingen som helst kamp. Maktovertakelsen var en avtalt scene mellom kolleger innen samme frimurerlosje, Grand Orient, og fra samme folkegruppe. Filmen var et bedrag. Sergei Eisenstein lyktes med sin intensjon og mange tror fortsatt at det kanskje var noe edelt med bolsjevikene som styrtet den slemme tsaren.

 

image104     image105

To kjente historieforfalskningsbilder,  lagd for å selge inn to Rothschild- statskupp: Stormen på Bastillen 1789 og stormen på Vinterpalasset 1917.

 

To historieforfalskninger, for det var ingen storm verken av Bastillen eller av Vinterpalasset. Begge revolusjonene var bestillingsvare fra verdens ledende finansfamilier ved hjelp av sine verktøy banker, frimureriet, Jesuittordenen og Kol Nidrefolkets organisasjoner.

Det kan se ut som at lureriet og de offisielle usannheter om historiske begivenheter ikke har noen ende. Offisiell historie er seierherrenes historie. Denne artikkelen er et bidrag for avdekking av den virkelige historien.

 

Kilder

 

Oversikt Rothschildfamilien: http://historyedition.blogspot.no/2011/03/beard.html

Jüri Linas bøker: ‘Under the Sign of the Scorpion’ og  Värdsbyggarnas bedrägeri’

Nathanael Kapner, historiske artikler: http://www.realzionistnews.com

Nathanael Kapners tre krav: http://www.realjewnews.com/?p=824

Kilde fransk revolusjon: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion02.htm

Kilde russisk revolusjon: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion06.htm

Henry Makow, historiske artikler: http://www.henrymakow.com

Våpenfabrikken Vickers før 1. verdenskrig: http://www.vickersgun.com/gallery.htm

USA og Sovjets bruk av romersk hilsen og hakekors: http://rexcurry.net/ussr-socialist-swastika-cccp-sssr.html

Avsløring av Simon Wiesenthals chutzpah-tegning, de tyske soldatene som skytes, side 50:

http://books.google.no/books?id=_EkEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false

Nasi: http://jewishencyclopedia.com/articles/11330-nasi

Fremføring av Kol Nidre: http://www.youtube.com/watch?v=dvWxoYULWrw

Amerikaneren Myron C. Fagans (1887-1972) tale fra 1960 om Illuminati:

http://www.veoh.com/browse/videos/category/lifestyle/watch/v20037787Y7wHmJ2r

Talen nedskrevet: http://jahtruth.net/illumin.htm

Dokumentasjon av eget jødisk EU-parlament: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152977#.UKRv3-RPidd

Mona Andersson

Forfatteren har en allsidig faglig bakgrunn med særlig interesse for de nordiske folks tidlige historie og identitet. Stikkord for kommende artikler vil være Kol Nidre-folket, begrepet chuzpah og 1. mai, Frimureriets Grand Orient og stormen på Vinterpalasset 1917, vårt folks tidlige historie før vikingtiden, goterne, fruktbarhetskult og våre opprinnelige symboler.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

526 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
3 år siden

LInk var disabled fra fucktube, så fant en ny tilsvarende

Mole
Mole
Abonnent
8 år siden

Tyrkia: USA og Israel advarer om «nært forestående» angrep
http://www.dagbladet.no/2016/04/09/nyheter/utenriks/tyrkia/43814781/

Ja usa og israel vet nok best!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
8 år siden

…har FBI gått altfor langt i sin iver etter å få ham knyttet til terror, og nærmest presset en ustabil mann til å bli terrorist?
http://www.dagbladet.no/2016/04/24/nyheter/terror/usa/fbi/utenriks/43987317/

Dette er da vel ikke noe nytt?!

Hermis
Hermis
Abonnent
8 år siden

Antirasistisk Senter: Etniske nordmenn er et problem. I et videointervju uttalte Antirasistisk Senter sin nyansatte nestleder og forstander for Det Mosaiske Trossamfunn, Ervin Kohn, at det er for mange etniske nordmenn i Norge og at dette står i veien for å skape et flerkulturelt og rasismefritt samfunn. Den oppgaven skal blant annet Antirasistisk Senter ta seg av.

Ja, jøde-leder og nestleder for ARS, Ervin Kohn, vet nok hva han vil. Men jeg lurer virkelig på hvorfor disse selvuttalte zionistene ikke vil flytte til Israel istedet? Hadde ikke det vært enklere?

https://www.frieord.no/kronikk/antirasistisk-senter-etniske-nordmenn-er-et-problem

Mole
Mole
Abonnent
8 år siden

Kan ikke utelukke bruk av atomvåpen i kampen mot IS
– Det atomvåpen er skapt for
Wedin forteller til svenske Aftonbladet (krever innlogging) at bruk av atomvåpen er en mulighet.
http://www.dagbladet.no/2015/11/19/nyheter/utenriks/terror/aftonbladet/is/42024232/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
8 år siden

Denne videoen viser det absurde i Syria-krigen
Amerikansk våpen brukes til sprenging av amerikansk lastebil.
http://www.dagbladet.no/2015/11/19/nyheter/is/islamsk_stat/utenriks/krig/42027593/

Også lurer de på HVEM som forsyner IS med våpen??

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
8 år siden

Denne pillen bidrar til å holde liv i borgerkrigen i Syria
Svært avhengighetsskapende og benyttes angivelig av ulike krigførende parter.

En liten, svært avhengighetsskapende amfetamin-pille ved navnet Captagon kobles til krigføringen i Syria. Det mistenkes at både soldater fra Assads hær og opprørere kriger under påvirkning av dette narkotiske stoffet, som er svært tilgjengelig i landene i Midtøsten.
http://www.dagbladet.no/2015/11/21/nyheter/utenriks/syria/is/den_islamske_stat/42042132/

Hva slags piller var det amerikanske soldater måtte knaske for ikke mange år siden????
De inneholdt også amfetamin gitt!!

Why Are We Drugging Our Soldiers?
http://www.nytimes.com/2012/04/22/opinion/sunday/why-are-we-drugging-our-soldiers.html?_r=0

Lenken er av nyere tid, soldatene på 50 og 60 tallet ble dopet uvitende.
America, dobbeltmoralens land?!?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Mona Andersson
8 år siden

Leser en SSB, er 1 av 4 snart innvandrere i Sverige (2 generasjoner), så går det bra i Sverige, må vi finne ut hvorfor det går bra, går det derimot ikke bra, bør vi se på hvorfor.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Mona Andersson
8 år siden

Jeg tror løsningen er enkel. Samle alle dyktige og frittskrivende forfattere på ett sted og øk frekvensen på publiseringene til daglig innhold så vil man eksponensielt nå ut til folket og sammen kunne skape en ny og langt mer positiv verden. Hver for oss er vi mindre synlig og svakere. Samlet er man sterkere og med større påvirkningskraft.

Utfordringen er fragmentering. Hver person sitter vanligvis på sin egen blogg og skriver for seg selv. Samler man kreftene på ett sted så blir man langt mer synlig, leserne finner ett sted de ønsker å besøke hver dag og påvirkningsgraden blir betydelig større. I tillegg vil man bli tatt mer seriøst når man har samlet mange skribenter på ett sted, inkludert en rekke annerkjente forfattere som Nyhetsspeilet har hatt opp gjennom årene siden oppstarten i 2009.

Vi trenger å oppfordre ivrige bloggere til å publisere sine innlegg her på Nyhetsspeilet i tillegg. Man trenger ikke å legge ned sin egen blogg. Publiseringsløsningen vi benytter er blant de beste og mest brukte så det går da på villigheten til hver enkelt å samarbeide, å dele sitt materiale på en felles plattform for å oppnå et samlet mål. Å se gjennom illusjonene og sette folket fri.

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

David Cameron Is Slightly Confused – Nemesis Approaches for the UK Parliament – The Jewish Fixation on Sex – Jews Descended on Earth to Take Control of Humanity – Jews Aligning Themselves for the Last Battle – This Is Some Scary Sh#t – Sexual Perversions, Coprophilia and the Cult of Ugliness Are Jewish Virtues – Jews Are Here to Correct the Collective Ego http://www.abeldanger.net/2015/07/david-cameron-is-slightly-confused.html

Quote: Lord Greville Janner got a starring role on Australian TV (must watch). The Australian TV was kind enough to conceal the embarrassing fact that at the time Lord Greville Jenner allegedly slept with young kids in his marital bed http://www.dailymail.co.uk/news/article-3054583/The-rape-justice-Damning-new-evidence-Labour-peer-Lord-Janner-s-child-sex-abuse-covered-police-social-workers-20-years.html , he was also the Chairman of the BOD, [The Board Deputy of British Jews] a body that claims to represent British Jewry http://www.bod.org.uk/ . It’s shaping up to be the biggest political scandal in Britain’s history. There is new evidence that some of the country’s most respected men were in fact depraved paedophiles. Leaders that were preying on children as young as eight and nine. Many of the kids were trafficked from state-run homes and other institutions to be abused by MPs, Lords, and spies. They were protected from on high by a secret code, and have never been held to account for their horrific crimes. 60 Minutes investigates the scandal and the cover up, speaks to the victims and the witnesses, and confronts a member of the notorious paedophile information exchange. Reporter Ross Coulthart also reveals how children were killed in order to protect this network of predators – and how the driver to the Australian High Commissioner could hold the key to blowing this case wide open. SPECIAL INVESTIGATION: SPIES, LORDS AND PREDATORS (FULL EPISODE) HD. https://www.youtube.com/watch?t=124&v=fL4DD6LXax4 David Cameron Seems Slightly Confused ..

Mole
Mole
Abonnent
8 år siden

«Tyskland ødelegger Europa igjen»

Grekerne raser over europeiske krav
Greske myndigheter og medier sammenligner krav til utgiftskutt og skatteøkninger med andre verdenskrig.
http://www.nettavisen.no/nyheter/grekerne-raser-over-europeiske-krav/3422808979.html

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
8 år siden

-Handlet som kaldblodige utpressere og økonomiske snikmordere
Ei lånepakke på 86 milliarder dollar (omkring 800 milliarder kroner) over de neste åra står på spill i det greske parlamentet.
http://www.dagbladet.no/2015/07/14/nyheter/utenriks/hellas/eu/tsipras/40148157/

Skal bli godt når disse griske ulvene får se hvem som skal avsløre dem når tiden er inne til det.

Åpenbaringen 18
11 Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger: 12 skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre, alle slags gjenstander av elfenben og kostbart tre, av kobber og jern og marmor, 13 kanel og krydderier, røkelse og salveolje og virak, vin og olje, fint mel og hvete, storfe og småfe, hester og vogner og slaver, levende mennesker.

14 «Frukten som var ditt livs begjær,
er blitt borte for deg.
All din pynt og prakt er gått tapt
og skal aldri finnes mer.»
15 Kjøpmennene som handler med slike varer, og som har tjent seg rike på henne, skal stå langt borte, skremt av lidelsene hennes. De skal gråte og sørge 16 og si:
«Ve, ve over den store by,
som var kledd i lin og purpur og skarlagen,
og som glitret av gull og edelstener og perler!

17 På en eneste time er all denne rikdommen lagt øde.»

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
8 år siden

…utbredelsen av antisemittisme i vår tid, hadde jeg vært mer bekymret for verk som Sions Vises Protokoller.

Adolf Hitlers «Mein Kampf» fyller 90 år – kan gis ut på nytt
http://www.aftenposten.no/kultur/Adolf-Hitlers-Mein-Kampf-fyller-90-ar—kan-gis-ut-pa-nytt-8095356.html

De er vel ganske spot on de protokollene der??

Valgeir
Valgeir
Abonnent
Svar til  Mona Andersson
8 år siden

Folk stemmer fortsatt arbeiderpartiet. Hvor mye skal det til for å avsløre bløffen for det norske folk?

Etter å ha stått i bresjen for avvikling av Norsk suverenitet (NATO og EU forholdet & invasjonsinnvandring) har dem fjernet “Norske” fra tittelen. Etter å ha solgt ut industrier og sluppet alle andre arbeidere inn her, er det høyst på tide at de også fjerner “arbeider” fra tittelen.

Det burde ikke være noen tvil om at AP alltid har vært helt på linje med klassisk Marxist-Leninistisk kommunisme. Det var den internasjonale arbeideren de mente, ikke de lokale bortskjemte arbeiderne.

Men om dem også fjerner arbeider fra tittelen så er det bare Partiet igjen. Og det er det som er kjernen og sannheten i saken. DNAP var tydelig lagd av de etterhvert noe mer kjente utenlandske monopolistene, og det har igrunnen fungert slik. De har vært styrende siden WWII.
AP er selvfølgelig medlem av Den internasjonal sosialist kongress, blåkopien av kommunist kongressen.

vaken
vaken
Abonnent
Svar til  Valgeir
8 år siden

Gro Harlem Brundtland ble den første vise-presidenten i Socialist Internatiaonal i 1992.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mona Andersson
8 år siden

The Huns from the Alps + https://www.youtube.com/watch?v=a_rHraD_WpY&list=PLqQQFOVUZBLgAHrjuMhXdnyZr0qL2orQ1

Quote: THE SWISS ARE ILLEGAL IMMIGRANTS IN OUR BEAUTIFUL EUROPE, AND THEY`RE NOT, WHAT WE THINK THEY ARE; the swiss are not from Europe but from central Asia, where Pharaoh settled before coming to the Alps

Infiltration by 1 million swiss-americans in USA enable swiss censorship deleting crime evidence + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1971&start=1

Leuren Moret – The Jesuits Are Not Catholics http://tinyurl.com/ppajn4k

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

Bankers, hvor korrupt er Norge da, vi kan jo skryte av at våre politikere ikke er direkte involvert i opium handelen i Afghanistan, kun litt vaksine her og der og en gave fra mr. Rockefeller til selveste Stoltenberg familien , ser vi bort fra. Hva med mr. Bondevik etter ett kort opphold på en eller annen institusjon ser han verden på en ny logisk måte, der politikernes lønninger må heves og vi får også vite hvor onde vi var, må påta os skylden for Hitler,gi ca 350 mill i erstatning til en uheldig gruppe, mens de som stoppet krigen ble fratatt lovte penger. Jaja Bondevik du tror sikkert at du sikret din egen billett til det du tror på.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

Det ser ut til USA vil prøve å skape en ny Euro krig, det er mye mye “Mammon” på spill, ikke lenge siden gjelden fra forrige krig ble nedbetalt, så det går for en ny en ja, de dyrker “Mammon”.
Nyheten som jeg ventet på som aldri kom, “HELLAS FORLANGER 3000 MILLIARDER I ERSTATNING fra Goldman Sachs Group for forfalskning av statlige papirer. (ligner forresten meget på hva Island ble utsatt for, + noen norske kommuner)

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

Selv kan jeg lage kjempebillig hydrogen, men det ser ut som andre sitter på mye bedre billigere løsninger en meg (hvis de ikke lyver da). Plasma teknologien er det siste, som er mye mer potent. Blir den aktiv innen de neste 12 uke vil verden bli totalt forandret. Så stikk kjepper i hjulene på bankers og krigs industrien så godt dere kan.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
8 år siden

Vitenskapen starer også å våkne, uff da Einstein bommet du med 18 nuller med vilje eller ble du tvunget til å spre litt feil informasjon, som du ikke klarte når du møtte en danske med navn Niels Bohr?
vitenskapserien, med et ekstrakt
http://ebooks.benthamscience.com/book/9781608053995/chapter/100213/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
8 år siden

Konfronteres norske professorer med dette, der profeten, Einstein må sees på, som en mest sannsynlig tvunget feil informatør, bør en ny verden åpne seg. (tror selv han ble tvunget til det, les iallefall hans døds erkjennelser/ confession). 10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10 bør legges merkes selv om det fleste professorer, dyrket han som en helgen. En ukjent kilde til fri energi.
Der vi kanskje kanskje kan fjerne, iallefall de rasjonelle logiske grunnene til krig? eller ?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

«Killing for only a few dollar more». Vi har mest sannsynlig ingen grunn til å drepe innen kort tid, da vi får tilgang til fri energi, til langt under 1 øre kilowatt timen, nanoteken vil gi oss fly, som nesten ikke bruker energi, så etter min mening finnes det ikke noe god grunn til å drepe disse vakre menneskene.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

“Killing for only a few dollar more”. Vi har mest sannsynlig ingenting å drepe innen kort tid, da vi får tilgang til fri energi, langt under 1 øre kilowatt timen, nanoteken vil gi oss fly, så nesten ikke bruker energi, så etter min mening finnes det ikke noe god grunn til å drepe disse vakre menneskene.

« Forrige artikkel

Rothschild-patriarken og Weishaupts Illuminati

Neste artikkel »

CIA eller ei: Accidenting som drapsmetode

526
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x