Verdens ledende bankfamilier – Krig AS

59.4K visninger
52 minutter lesetid
526

Historiske chutzpah. Vi nærmer oss 100-årsjubileum for «stormingen» av Vinterpalasset og Kol Nidrefolkstatskuppet i Russland i 1917.  Verdens ledende bankfamilier kommer alltid ut som vinnerne av revolusjoner fordi de kontrollerer alle sider av dem.

«Solidaritet med verdens fattige», «klassekamp», «kamp mot all undertrykking», «edel humanetikk» og Jesuittordenens «frigjøringsteologi» er bedragernes chutzpah varemerker for å fremstå som de aller edleste og selge sin svindel inn hos de edle gotere og bli valgt til våre ledere.

Partiene i Norge har hver sin nisje innen Illuminati-konsensus. Det er derfor de aldri har hatt ønske om å avdekke finanselitens og frimureriets bakgrunn. Den politisk korrekte folkemening er summen av deres labyrint av løgner meddelt oss gjennom TV, radio og aviser.

Menneskehetens nye æra

Sett ut i fra deres portretter tror jeg at flere enn meg kunne ha kjøpt bruktbil av både Mayer Amschel Rothschild, av hans fem sønner og av brødrene Warburg. Felix Warburg ser ut som en trivelig pubgjest. Alle mennesker er gitt sin rolle og våre meninger er alltid riktig sett ut i fra de gitte premisser.

Fordøm ikke Drillo eller andre fra partiet Rødt – Rothschild både i form og innhold – for alle partier er like hjelpeløse ofre for representanter fra en gitt folkegruppes utstuderte bedrageri. Folk blir høyre eller venstre ut i fra motsatt kodet informasjon fra disse menneskene. Hvis styrkeforholdet mellom høyre og venstre skulle endres fra 50 -50 til 55 – 45 kan det komme medieoppslag i den svake parts favør, slik at styrkeforholdet igjen blir 50 – 50. Det må være jevnt for å kunne holde en viss interesse hos de kondisjonerte.

Folk kjøper de varer reklamen sier de skal kjøpe og stemmer på de partier mediene skriver positivt om. For oppnåelse av et gitt utfall kan de plante et skandaleoppslag under en valgkamp og løpet er kjørt. Regimet har full kontroll på undersåttene. Jeg ser ingen fiender i noen politiske partier da alle er grundig lurt og manipulert. Jeg ser bare en kommende fredelig massebevegelse mot verdens ledende finansfamilier.

Swastika er brukt både hos høyre og venstre sosialisme

Swastika var sentralt symbol både for USA og Sovjet til 1922.

Hensikten med denne artikkelen er å kunne være en blant flere lysbærere for belysning av et troll, de ledende finansfamilier, slik at trollet sprekker. Når land begynner å vedta fri sentralbank

les Nathanael Kapners tre krav: http://www.realjewnews.com/?p=824

 • utenfor de ledende finansfamiliers kontroll vil trollet miste sitt viktigste verktøy. Hvordan da lage bankkrise og arbeidsløshet, med påfølgende nye profitable kriger og deretter profitable gjenoppbygginger? Trollet har fortsatt tre verktøy igjen, frimureriet, Jesuittordenen og rekken av Kol Nidrefolk-organisasjoner. Samlet kontrollerer de medier, politikere og stater. Når disse tre verktøyene på et tidspunkt vil bli belyst vil mange enkeltindivider melde seg ut, det blir forgubbing og trollet vil sprekke og menneskeheten kan starte sin nye æra. Hvis du som leser dette ønsker å gjøre noe som virkelig nytter, send artikkelen du leser nå til dine bekjente:

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

Verktøy 1 – finans

 

image001    Mayer Amschel Rothschilds gravsten

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) og hans gravsten.

 

En finansmann av Kol Nidrefolket, Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), endret sitt etternavn Bauer til «Rothschild» (Rødtskilt) etter det røde skiltet som allerede før hans tid hadde markert familiens forretning i Frankfurt. Denne personen og senere hans sønners virksomhet er det nærmeste man kan kalle grusom, skruppelløs og utspekulert, djevelsk parasittering og masseutryddelse av den hvite rase gjennom de siste 220 år.

Daglig kom tyskere til pengevekslerfolket i Frankfurt og Hamburg for veksling til utenlandsk valuta før seiling ut Rhinen. Senere kom de tilbake hvor utenlands valuta ble byttet tilbake til tyske mark. Seddelmengden hos pengevekslerfamiliene økte for hver dag. Tyske bønder og håndverkere fikk sine penger ved hardt arbeid. Pengevekslerne kunne mangedoble sin inntekt bare ved å sitte og vente. Etter hvert ble Kol Nidrefamilienes pengevekslerboder til bankbygg og det gjestende pengevekslerfolk med sin fremmede kultur var blitt mektigst i Tyskland.

Mayer Amschel Rothschild ønsket ikke bare å bli størst innen bankvirksomhet, han hadde også andre planer. Mayer Amschel Rothschilds mål var gjennom samarbeid med andre bankfamilier fra Kol Nidrefolket å kontrollere katolikker gjennom Jesuittordenen, protestanter og ortodokse gjennom frimureriet og jøder, Kol Nidrefolket, gjennom etablering av egne organisasjoner. De lykkes og frimureriet, Jesuittordenen og organisasjoner av Kol Nidrefolk ble etter hvert sentrale verktøy for folkegruppens bankfamilier.

I 2013 har familien kontorer i 40 land,

 

http://www.rothschild.com/

 

Verktøy 2 – frimureriet og Illuminati

 

image003

 

 

 

 

Den røde fane var Kol Nidre-khazarenes nasjonale symbol og khazarfamilien Rothschild valgte både sitt familienavn og forretningsskilt likt dette. Illuminati ble etablert 1. mai 1776. Det er derfor norrøne kommunister, sosialister og sosialdemokrater er blitt lurt av Kol Nidre-folk til å feire akkurat 1. mai.

 

 1. mai 1776 etablerte exjesuittprest Adam Weishaupt (1748-1830) fortroppsorganisasjonen Illuminati (de opplyste) på vegne av Mayer Amschel Rothschild og okkultist Jacob Leibowicz (1726-1791), også de fra Kol Nidrefolket. Adam Weishaupt var organisasjonens ideolog. Jacob Leibowicz hadde gode kontakter i Øst-Europa og på Balkan.

Parallelt med Illuminati hadde Moses Menachem-Mendel, med chutzpah-lurenavn Moses Mendelssohn, etablert organisasjonen Haskalah (som betyr opplysning på hebraisk) kun for Kol Nidrefolk. Haskalah var kontrollert av Kahal, det jødiske rådet. Haskalah kan ha vært inspirasjonskilde for Adam Weishaupts Illuminati (som også betyr opplysning), hvis familie hadde konvertert til kristendom fra jødedom.

Mayer Amschel Rothschild finansierte etablering av 266 Illuminatikontrollerte Grand Orientlosjer i Frankrike innen utbruddet av den franske revolusjon sammen med en rekke andre bankierer av Kol Nidrefolket, Daniel Itzig (1723-1799), Herz Cerfbeer (1730-1793, David Friedländer (1750-1834), Benjamin Goldsmid (1755-1808), Abraham Goldsmid (1756-1810) og Moses Mocatta (1768-1857).

Mayer Amschel Rothschilds rolle i etablering av Illuminati:

 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion02.htm

 

Adam Weishaupt     image005     image070

Adam Weishaupts (1748-1830) foreldre i Ingolfstadt hadde konvertert fra ordodoks jødedom til katolisismen. Jacob Leibowicz (1726-1791), med chutzpahnavn Jacob Frank kom fra Berezanka, også kalt Korolowka, inåværende Ukraina og hadde sinegen kabbalistiske sekt kalt frankistene. Illuminatis emblem fra 1776, en ugle på en bok som symbol på visdom.

 

Illuminatis program var avskaffelse av alle monarkier, av privat eiendom, av arv, av patriotisme, av ekteskap, av familie og av religion. Staten skulle overta ansvaret for barna. Det som imidlertid ikke stod var at representanter for Kol Nidrefolket, med verdens rikeste familie, Rothschild, skulle trone på toppen. Familien Rothschilds røde skilt, et rødt flagg, den røde fane, skulle senere bli Illuminatisymbol. Stiftelsesdatoen 1. mai ble senere radikale arbeideres kampdag mot de av egen nasjonalitet som hadde penger, Rothschilds kommunisme er janteloven.

Det røde flagget ble deres symbol, som i dag.  Få vet at det er verdens rikeste families røde skilt som feires. Den røde fane 1. mai er til minne om familien Rothschilds og etablering av Illuminati 1. mai 1776. De som er mest mot kapitalisme og krig, som Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og AUF, er røde fordi de er på kroken av den Kol Nidreideologi som koder for venstrekondisjonering. Noen av dem lurer kanskje på hvorfor de ikke får skrive om eller demonstrere mot verken krigsprofitørfamiliene Rothschild og Warburg eller frimureriet. Hva vil skje med tåken i sinnet i Big Picture-øyeblikket? Tåke tåler ikke sol så når tankene slippes fri er Illuminatitrollets kontroll over sinnet endelig over.

 

Overtakelse av frimureriet 1. mai 1786

 

Emblem til Grand Orient i Frankrike.
Emblem til Grand Orient i Frankrike.

 

Frimureriet ble opprettet av rike personer fra Kol Nidrefolket i England i 1717 som et egnet verktøy for kontroll av rike, protestantiske engelskmenns sosiale nettverk. Grand Orients frimurerlosje i Frankrike (se illustrasjon) ble opprettet i 1771. Dette var hemmelige, lukkede samfunn av folk med penger og innflytelse. Den kommunistiske tiltalefom kamerat og uttrykket solidaritet er lånt fra frimureriet. Uttrykket kameraderi, brødreskap mellom kamerater, har på norsk betydning foraktelig. Grand Orients medlemspublikasjon heter «Humanisme».

 

image008

Friedrich II (1712-1786), Adolf Hitlers senere forbilde, ga sammen med Yekaterina Alexeevna (1729-1796) i Russland jesuittene beskyttelse fra 1773 til Napoleon Bonaparte igjen fikk de tillatt i katolsk område fra 1814.

 

Mayer Amschel Rothschild var i en så sterk finansiell posisjon at han på dagen ti år senere, 1. mai 1786, kunne overta frimureriet ved innføring av åtte nye høyere grader til 33, hvorav fire var Illuminatigrader. Det tidligere 25-gradssystemet var laget av jesuitter i 1754. Høygradssystemet til 33. grad gjelder fortsatt i 2013. USAs president Barack Obama er frimurer av 32. grad i Prince Hall. Til sitt slott i Wilhelmsbad 1. mai 1786 hadde Mayer Amschel Rothschild invitert til internasjonal kongress for det protestantdominerte frimureriet. I 1786 var protestantiske land hardt presset av den katolske kirke. Blant deltakerne var den innflytelsesrike protestantiske leder Friedrich II (1712-1786), Fredrik den store av Preussen, som døde tre måneder senere.

 

Shriners          Flagg

1. I 1870 opprettet frimureriet en egen avdeling for muslimer – Shriners (Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine) – med femstjernen som symbol.

2. Algerie har femstjernen på sitt flagg, i likhet med en rekke andre muslimske land, USA og de tidligere kommunistiske land.

 

Kun èn amerikansk president siden John F Kennedy (1917-1963) har i USA blitt valgt uten å være frimurer, Richard Nixon (1913-1994). Ikke-frimureren John F Kennedy ble likvidert etter å ha tatt initiativ til en statseid nasjonal USA-sentralbank uavhengig av privateide Federal Reserve.

De har noe på alle presidenter og småkjeltringen Richard Nixon ble fjernet av Kol Nidre-journalister fra Kol Nidreeide Washington Post etter sitt Watergateinnbrudd. En mann med potetnese kom plutselig inn fra intet og kunne bli en løs kanon på dekk for folkegruppens ledere. Uavhengige Richard Nixon hadde verken ligget i frimurerkiste etter den obligatoriske liksomhenrettelse eller vært innelåst med skjeletter i mørke rom. Ingen eder for absolutt taushet og blind lydighet overfor frimurerledelsen var heller avsagt. Richard Nixon var derfor ikke en ferdig kvernet og serieprodusert frimurerpresidentkandidat, kondisjonert til å kunne starte kriger på signal. Han ble byttet ut.

 

Verktøy 3 – Jesuittordenen

 

Jesuittordenen var opprinnelig blitt opprettet i 1534 som en kamporganisasjon for den katolske kirkes bekjempelse av protestantismen. Alle fem grunnleggere var av Kol Nidrefolket, mest kjent er lederen Ignatius av Loyola (1491-1556) fra den baskiske del av Spania. De andre het Alfonso Salmeron (1515-1585), Diego Lainez (1512-1565), Nicolas Bodadilla (1511-1590) og Simao Rodriguez (1510-1579).  Fra å være gjester i katolske land med begrensede rettigheter ble Kol Nidrefolk med ett flyttet til maktens tinder med rett til, på vegne av paven, å torturere, dømme og brenne protestanter. Jesuittordenen organiserte Bartholomeusnatten, 24. august 1572, for den katolske kirke. Antatt 100 000 protestantiske tilhengere av Jean Calvin (1509-1564) ble massakrert over hele Frankrike i løpet av første uke og forfølgelsene fortsatte i de neste hundreder av år gjennom to 30-årskriger rettet mot den nordiske rases ryggrad, de flittige og nøysomme tyskere.

 

24. august 1572 organiserte Jesuittordenen Bartholomeusnatten for den katolske kirke.
24. august 1572 organiserte Jesuittordenen Bartholomeusnatten for den katolske kirke.

 

Det var Jesuittordenen som under motreformasjonen på vegne av den katolske kirke brant protestantiske kvinner på bål i Europa. Særlig utsatt var vakre unge protestantiske kvinner med gode gener, de ble brent i tusenvis. Noen kvinner fikk på humanitært grunnlag tilbud om drukning hvis de offentlig angrende innrømmet overfor andre protestanter at de var djevelbesatt. På vegne av den katolske kirke organiserte Jesuittordenen også den første 30-årskrig (1618-1648), hvor 30 % av Tysklands befolkning til slutt ble drept i borgerkrig pga tolkningsuenighet i Bibelen mellom katolikker og protestanter.  Den andre 30-årskrig kom 1914-1945 i samme område.

 

image010     image011

Kart med reduksjoner i Paraguay, Argentina og Brasil. Modell av en jesuittisk arbeidsleir i Paraguay.

 

Jesuittordenen holdt gjennom 150 år søramerikanske indianere av Guaranistammen fanget i reduksjoner inntil Jesuittordenens utvisning fra Sør-Amerika i 1767. Reduksjonene var slavearbeidsenheter med 10 000 indianere i hver som produserte bomull som jesuittene fraktet til Europa i en gullkantet trafikk. Fangenskapet ble forsvart med at indianerne ellers ville ha blitt fanget av portugisiske og spanske kjøpmenn til slavedrift andre steder med verre forhold. Deres reduksjoner i Sør-Amerika var antatt modell for fangeleirsystemet Gulag (1917-1960) i Sovjet. Josef Jugashvili som kalte seg Josef Stalin var både utdannet jesuittprest fra Georgia, ledende frimurer og av Kol Nidrefolket. Jesuittordenen hadde vært forbudt i Russland, men ikke i Georgia.

Etter utvisningen fra Sør-Amerika i 1767 seilte 2 000 jesuitter tilbake til Europa. Mange kom til Korsika like før Napoleon Bonapartes (1769-1821) fødsel. Både Napoleon Bonaparte og hans fire brødre, Joseph, Lucian, Louis og Jerome, ble høygradsfrimurere ved jesuittisk hjelp.

Jesuittordenen ble utover på 1700-tallet en så selvstendig maktfaktor at den ble forbudt også i Europa i 1773 av pave Clement XIII. Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) så her en mulighet og innledet et samarbeid med exjesuitt Adam Weishaupt (1748-1830). Jesuittordenens ble tillatt igjen i 1814 av keiser Napoleon Bonaparte.

 

Verktøy 4 – Kol Nidrefolkets organisasjoner

 

Skogens konge er metafor for elgen. Metaforen ”an blese opp” (vind på sjøen) og ”an går kvide” (bølgebrytning) på Rogalandsdialekt er bruk av metafor. Værguden er blitt irritert og metafor brukes for å unngå direkte påkalling av denne med fare for ytterligere irritasjon og oppblåsing til storm og mulig forlis for fiskere. I denne artikkelen er det brukt metaforen Kol Nidrefolket for ikke å påkalle uvær. Kol Nidrefolket er også fra barnsben av lurt og er et offer.

 

B’nai B’rith, ADL og WJC

 

Verdens seks millioner frimurere er av mange nasjonaliteter. Det finnes ikke noe ansvarlig organ da organisasjonen har ingen formell ledelse. Innen frimureriet er det en ledende organisert gruppe som alle er av Kol Nidrefolket, B’nai B’rith, dannet i 1843. I 1932 var det 103 B’nai B’rithlosjer bare i Tyskland. ADL, Anti-Defamation League, etablert av Jacob Schiff i 1913, er B’nai B’rith’s sikkerhetstjeneste.  B’nai B’rith er underlagt WJC, Den Jødiske Verdenskongress, som er Kol Nidrefolkets høyeste organ, med hovedsete i New York.

 

EJP – Det skjulte Jødiske EU-parlament – i EU-parlamentets sal

 

Finansmakten, frimureriet, Jesuittordenen og Kol Nidrefolkets organisasjoner har internasjonalisme som mål, slik at de kan kontrollere mange gjennom store enheter som FN og EU. I Europa holder EJP, Det Jødiske EU-parlament, valgt av 400 000 stemmeberettigede Kol Nidrefolk i Europa, i det skjulte sine møter i selve EU-parlamentets sal i Bryssel. Frekt og freidig har de ordnet seg adgangskort til bygget og de 120 delegatene sitter i salen og vedtar anbefalt politikk til EU som EU-parlamentet senere kan vedta, i samme sal, lik underhus og overhus i det engelske parlament.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.asp

x/152977#.UKRv3-RPidd

 

Kriger og revolusjoner – maksimalprofitt

 

For å fullt ut kunne forstå kriger og revolusjoner de siste 230 år trengs kjennskap til begrepene Kol Nidre og chutzpah. En folkegruppe, hvis eksistensgrunnlag er Kol Nidre, har lureri, chutzpah, som metode og tilnærmingsmåte i forhold til vertslandene gruppen har bosatt seg i. Chutzpah er kjernen i dette folkets kultur. Jøder må sees på som ofre, da de må lære Kol Nidre utenat, så snart de lærer å snakke. Å nekte å godta Kol Nidre betyr fornektelse av jødedommen. Jøder er tilhengere av Kol Nidrebønnen og er derfor ikke en egen rase og kan hoppe av til hvilket som helst folkeslag.

Hovedkilde til denne artikkelen er avhoppete jøder, Nathanael Kapner og Henry Makow. Ved å knytte jøde opp til rase (jødisk mor eller far) kan ikke jøder hoppe av. Innenfor islam er det også gjort vanskelig å hoppe av da konvertitter til kristendom kan likvideres. Finansfamiliene av Kol Nidrefolket og deres ideologi sionisme bruker vanlige jøder som verktøy, som de bruker katolikker og protestanter.

Oppdeling i en venstreside og en høyreside er også et verktøy. Det er verdens rikeste familier av Kol Nidrefolket som opprettet 1. mai som kampdag mot deres ikkejødiske kapitalistiske konkurrenter. Finanselitens agenda er maksimalprofitt, som er størst ved krigføring mellom stater. Bankene finansierer begge sider og vil uansett vinne. Sikkerhet for lån er gjort med pant i fremtidig skattetilgang.

Christian Magnus Falsen (1782-1830) og Eidsvollmennene ville i 1814 ikke følge Frankrikes eksempel og slippe jesuitter og Kol Nidrefolket inn i landet, paragraf 2 i grunnloven av 1814. Dette var en videreføring av Christian den femtes Norske Lov av 1687. Årsaken til at Henrik Wergeland trekkes frem av de Kol Nidre-kondisjonerte politisk korrekte hvert år i forbindelse med 17. mai er fordi dette var mannen som til slutt så vidt fikk opphevet paragraf 2 i 1851, etter 4. gangs forsøk.

 

 

image012     image013

Christian Magnus Falsen (1782-1830) ledet Eidsvollsmennene i 1814.

 

Kol Nidrefamilien Hamburger-Levy kom seg inn Norge i 1805 ved å konvertere til kristendommen. I Norge kalte familien seg for Hambro og Hambros Bank er en del av Rothschildimperiet. Det var stortingspresident Carl Joachim Hambro (1885-1964), som ydmyket Fridtjov Nansen (1861-1930) med utsagnet ”kan vi ha en skiløper til statsminister? ”

 

Kol Nidre – Alle Eders Ugyldighet

 

Kol Nidrefolkets høytid Yom Kippur startes med bønnen Kol Nidre, Alle Eder, som fremsies i syngetakt tre ganger etter hverandre. Hver gang med høyere røst, første gang pianissimo (hviskende), siste gang fortissimo (høyt):

 

Alle eder som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter som vi avlegger og som vi kan bli bundet av uansett hvilket navn vi kaller dem i det året som kommer avviser vi herved.

Måtte de bli fjernet, annullert, gjort ugyldige og være uten effekt. Edene skal ikke binde oss eller bestemme over oss.

Edene som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter skal ikke forplikte oss og de skal ikke betraktes som eder.

 

Youtube-videoen under viser først en taktfull, dedikert dirigent, deretter vises sangernes aktpågivenhet og ikke minst, den ledende solists respekt for det bedragerske innhold, en samstemt ærbødighet for en felles sak.

 

http://www.youtube.com/watch?v=dvWxoYULWrw

 

Kol Nidre innprentes alle innen folkegruppen fra barnsben av slik at enhver tidlig opplæres til å anse bedrageri av sine medmennesker utenfor egen folkegruppe som naturlig og riktig og i overensstemmelse med egen religion. Kun avtaler Kol Nidrefolket seg i mellom skal respekteres og overholdes. Kol Nidre er folkegruppens sentrale bønn og de innen gruppen som ikke vil følge dens påbud om bedrageri av sine medmennesker foraktes og spottes.

Folkegruppens religionsbegrep kommer til uttrykk i Talmud og Tanàkh, hvis deler er Torà (Loven og Mosebøkene), Nebiìm (profetene) og Ketubìm (skriftene). Torà er en avstamning av jus for streben etter makt og rikdom. Sentralt i verdensanskuelsen er opprettholdelse av skillet mellom jøde og ikke-jøde, hvor ikke-jøden er det utnyttbare objekt. Folkegruppen er ikke en ren rase sett ut fra et genetisk ståsted, men en samling rundt en lovsamling hvis sentrale del er bønnen Kol Nidre.

 

image014     image015

Winston Churchill (1874-1965) og hans mor Jeanette Jerome (1854-1921).

 

Jøder bruker gjerne en genetisk definisjon på sin folkegruppe, vanligst er født av jødisk mor, reformjøder bruker også jødisk far. Folkegruppen er en blanding av flere raser og det finnes også svarte, etiopiske jøder. Det er sannsynligvis riktig å kunne si at jøder snarere er en folkegruppe forankret i en lovsamling ansett som en religion, hvis sentrale bønn er Kol Nidre. Med jødisk mor som definisjon skulle for eksempel Winston Churchill (1874-1965) være jøde etter sin jødiske mor, Jeanette Jerome (1854-1921).

 

Bedrageri av ikkejøder = chutzpah

 

Etter at de har lært Kol Nidre lærer barna å gjøre chutzpah. Jo større chutzpah, desto høyere status. Man ler høyt og lenge over vellykkete chutzpah som anses som høyverdig kunst. Barn blir først lært at det å bedra andre er et religiøst fundament, Kol Nidre. Deretter kommer neste trinn, hvordan skal dette utføres i praksis, hvordan utføre et chutzpah?

Et chutzpah alle barn av Kol Nidrefolket lærer og som unge som gamle gleder seg over, er følgende og legg merke til grovheten: En sønn dreper sine formuende foreldre for raskere å komme til arven. Komplottet blir imidlertid oppdaget og overfor dommeren gråter den jødiske sønnen sine ekte tårer, faller på kne og bønnfaller dommeren, kjære dommer, døm meg mildt, husk jeg er jo foreldreløs.

 

Chutzpah med romersk hilsen

 

image016     image017

image018

De tre bildene over viser at romersk Adolf Hitler-hilsen med utstrakt hånd til flagget var offisiell hilsningsmetode til USAs flagg i amerikanske skoler. Først i 1942 ble hånden flyttet til over hjertet.

 

Kilde: http://rexcurry.net/ussr-socialist-swastika-cccp-sssr.html

 

image019     image020     image021

1. Romersk hilsen brukt av Vladimir Uljanov fra 1917 i Sovjet.

2. Romersk hilsen brukt av Josef Jugashvili fra 1917 i Sovjet.

3. Romersk hilsen brukt av Adolf Hitler fra 1922 i Tyskland.  

 

Chutzpah fra de kontrollerte medier: Det var Adolf Hitler som innførte romersk hilsen, symbolet var tidligere ikke i bruk i USA og Sovjet.

Mediene holder effektivt skjult at romersk hilsen var allment brukt i USA og Sovjet før Adolf Hitler.

 

Chutzpah med swastika

 

image022     image023     image024

 

 • USAs bilmerke Krit Motor Car Company of Detroit and Michigan sitt runde merke med hakekors i 1915 har tilsynelatende vært modell for NSDAPs emblem fra 1922.
 • USAs hærs uniformslogo under 1. verdenskrig, swastika sammen med USAs flagg med femstjerner.
 • Postkort i USA under 1. verdenskrig, swastika sammen med femstjerne.

 

image025     image026     image027

 

 • Røde Armès ruterformete uniformssymbol, swastika sammen med femstjerne, brukt inntil Adolf Hitler i 1922 selv innførte swastika.
 • Blått swastika, symbol for Finlands flyvåpen 1918-1945.
 • Amerikansk industriprodusent klager sin nød etter å ha fått sin logo ødelagt, da Adolf Hitler har tatt i bruk swastika.

 

image087

 

 1. Swastika som sentral logo på USAs krigsfly i Lafayette Escadrille squadron over Tyskland under 1. verdenskrig.

 

image033     image034

 

 1. Swastika som sentral logo på pengesedler i Sovjet etter maktovertakelsen i 1917, inntil Adolf Hitler antok samme symbol i Tyskland fra 1922. Swastikasymbolet på pengesedlene er dreid til høyre (mannlig variant) og skråstilt – begge deler identisk med Adolf Hitlers swastika, som innførte samme symbol for lettere å vinne over tyske arbeidere som allerede var kjent med symbolet fra Sovjet. På historisk museum i St. Petersburg og Moskva finnes ikke revolusjonens swastikasymbol. Museene er  tilpasset nåtidens chutzpah manipulasjon.

Chutzpah fra de kontrollerte medier: Det var Adolf Hitler som innførte swastika, symbolet var tidligere ikke i bruk i USA og Sovjet.

Mediene holder effektivt skjult at swastika var både USAs og Sovjets sentrale symbol før Adolf Hitler. USA og Sovjet lekte sammen, men ingen ville leke med Adolf etter at han ville opprette en tysk sentralbank utenfor Kol Nidrefolks kontroll.

Muammar Ghaddafi fikk leve i tre måneder etter at han lanserte forslaget om en uavhengig sentralbank for Afrika basert på libyske dinarer med pant i libysk olje.  En umulig tanke for de ledende Kol Nidrefolk. Hvordan da få renter på lån fra sine banker og holde Afrika som subkontinent?

 

Nazinasi chutzpah

 

image038     image039     image040

Kol Nidrefolkets Dustin Hoffman (1937- ), Harrison Ford (1942 – ) og nasi Simon Peres (1923 – ).

 

Filmstudioene i Hollywood eies av Kol Nidrefolk og folkegruppens skuespillere dominerer naturlig nok deres filmer. Dustin Hoffman som dame lurer alle i filmen Tootsie og Harrison Fords Indiana Jones tar innersvingen på nazistene. I Norge 1940-1945 brukte nordmenn uttrykket tyskerne om okkupantene, ikke nazister. Som et chutzpah bruker Hollywood ordet nazi, for oss negativt, for Hollywoodeierne positivt, da nasi betyr prins eller president på hebraisk. Presidenten i Israel omtales offentlig som Nasi Simon Peres. I ordet nasi skrevet på hebraisk inngår et swastikaliknende tegn,

 

Nāśī’ = נָשִׂיא     http://jewishencyclopedia.com/articles/11330-nasi

 

Simon Wiesenthals chutzpah

 

image041     image042     image043

Simon Wiesenthals (1908-2005) chutzpah er en tegning av drepte jøder, bildet i midten. I virkeligheten er tegningen en sammenfatning av tre ulike foto av tre slemme tyske spioner henrettet i 1944 av USA-soldater, bildet til høyre.

 

Et utspekulert chutzpah er Simon Wiesenthals (1908-2005) «tegning» fra Mauthausen under 2. verdenskrig, vist under hans foredrag for etablering av Holocaustsentre. Mens han i følge seg selv var i Mauthausen overvar Simon Wiesenthals en henrettelse av tre jøder og tegnet deretter de døde kroppene i stripete fangeklær. Simon Wiesenthals jøder var i virkeligheten tre skutte tyske gutter. Tre foto som Simon Wiesenthal har hatt tilgang til er bakgrunn for hans djevelske svindel. Fotoene havnet på et tidspunkt i magasinet Life, hvor de ble trykket 11. juni 1945, sannsynligvis uten Simon Wiesenthals vitende. De skutte tyske gutter vises opp som populærstoff på side 50 i magasinet Life, mellom reklame for Westinghouse radio og TV, undertøy fra Reis og Kodak film.

Simon Wiesenthal så seg tjent med å lage en løgn i løgnen da hans henrettede jøder var ikledd stripete fangeklær til forskjell fra de tyske guttene.

Simon Wiesenthal så at et av ofrene var død med hodet fortsatt oppe, på de to andre var hodet falt ned. Plassert sammen kunne de tre fotoene minne om korsfestelsen av Jesus sammen med de to røverne, Dismas og Gestas. Simon Wiesenthal plasserte foto av den tyske gutten med hodet fortsatt oppe mellom de to andre litt mer anonyme, og vips, en parallell til korsfestelsen av Jesus. Kol Nidrefolks tidligere brukte 6 millioners bedrageri kunne med denne sannhetstegning lanseres på nytt og denne gang effektivt selges inn til de edle kristne i USA og Europa.

Kol Nidre-finansfamiliene sin mediekontroll er årsak til at glippen fra 11. juni 1945, etter 68 år, enda ikke er avslørt. Simon Wiesenthal er ingen hvem som helst, mannen regnes som grunnleggeren av Holocaustkonseptet (6 millioner døde jøder).

 

http://books.google.no/books?id=_EkEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false

 

Om VG en dag hadde tatt chutzpahtegningen som hovedoppslag ville man ha risikert kollaps av hele Holocaustkonseptet. En ny Breivik kunne ha bombet VG-huset og Norge blitt oppført på USAs hatliste i selskap med Iran, Syria og Nord-Korea. Et slikt medieoppslag vil komme først i det øyeblikk tåken letter i landets redaksjoner og tankene frigjøres fra Kol Nidre-ballegrepet.

 

6 millioner jøder nesten dødd ti ganger før 2. verdenskrig

 

Linken under dokumenterer ti chutzpah avisoppslag fra 1915-1938 hvor 6 millioner jøder i Europa står foran endelig utryddelse. Allerede før 2. verdenskrig har 6 millioner jøder nesten dødd ti ganger:

 1. The Sun (New York) 6. juni 1916: 6 millioner jøder trues med utryddelse (23 år før 2. verdenskrig).
 2. New York Times 18. okt 1918: 6 millioner jøder er i ytterste nød.
 3. New York Times 8. sept 1919: 6 million jews will be completely exterminated.
 4. New York Times 12. nov 1919: Felix Warburg: 6 millioner jøder er truet av utryddelse.
 5. The Atlanta Constitution 23. feb 1920: Redd 6 millioner jøder i Europa fra utryddelse (13 år før Adolf Hitler blir rikskansler).
 6. New York Times 7. mai 1920: 6 million jews living under terrifying conditions and suffering from starvation.
 7. New York Times 20. juli 1921: 6 millioner jøder trues med utryddelse.
 8. The Gazette Montreal 29. des 1931: 6 million jews close to extermination (8 år før 2. verdenskrig).
 9. New York Times 31. mai 1936: Uttrykket holocaust lanseres.
 10. New York Times 23. feb 1938: 6 millioner jøder i ferd med å dø av sult.

http://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk

 

Dario Gabbais chutzpah

 

45 minutters video fra 2013 som avdekker sannhetsvitnene Dario Gabbai (1922 – ) og Horst Cahns (1927-1970) Auschwitz chutzpah:

 

http://www.youtube.com/watch?v=bVpbnk_qscg

 

Bernard Lawrence Madoffs chutzpah

 

image044

Bernard Lawrence Madoff (1938 – ), en periode sjef for NASDAQ-børsen, ble dømt til 150 års fengsel for den største avslørte chutzpah i USAs historie, inntil 20 milliarder dollar er fortsatt ikke kommet til rette.

 

Bernard Lawrence Madoffs (1938 – ) chutzpah gikk ut på å få folk til å investere sine penger i ingenting. Renter på innskudd ble betalt med penger fra innskudd fra nye investorer. Mannen av Kol Nidrefolket gikk over en strek fordi også folk fra egen folkegruppe ble svindlet, et brudd med Kol Nidre. Dette måtte gå galt og det gikk galt. Hans eldste sønn Mark (1964–2010) tok angivelig sitt eget liv i skam.

 

Chutzpah 11. september – sprengning av fire av World Trade Centers syv bygninger

 

 1. sept 2001, kl 16.54, gjør BBC en tabbe og annonserer sprengning av Salomon Brothers Building (WTC7) 26 minutter før bygningen faktisk blir sprengt. Kol Nidrefolkeide BBC World News Update London (kl 21.54 London) setter over til New York (kl 16.54 New York) for en live kommentar til Salomon Brothers Buildings (WTC7) kollaps. BBC World News Update er for tidlig ute og kanalens reporter i New York, Jane Standley, må ro i syv minutter inntil BBC innser tabben og får stoppet sendingen. 47 etasjers høye WTC7, med sin karakteristiske topp lik en seierspall, vises mellom Jane Standleys hode og stolpen til høyre i vinduet. På slutten av videoen vises sprengningen av bygget. Sprengning skjer først kl 17.20, 26 minutter etter reportasjens start. Å skrive mot Illuminatis politisk korrekte linje betyr sparken for en journalist. De opprinnelig stolte og kunnskapsrike gotere med de fire egenskapene er for øyeblikket ikke til å kjenne igjen. Goterne er endt opp som konsumenter og som engstelige og forsiktige velgere. Mange der ute vet likevel, videoen under er sett 923 811 ganger:

 

http://www.youtube.com/watch?v=6mxFRigYD3s

 

Kartet for de syv bygningene som utgjør WTC
Kartet for de syv bygningene som utgjør WTC

Sprengning av WTC6 – US Customs House (8 etasjer) – kl 09.04.

Sprengning av WTC2 – Sydtårnet – kl 09.59.

Sprengning av WTC1 – Nordtårnet – kl 10.28.

Sprengning av WTC7 – Salomon Brothers Building (47 etasjer) – kl 17.20. Sprengning ble av kontrollerte BBC annonsert allerede kl 16.54.

Larry A. Silverstein (1931 -) av Kol Nidrefolket, disponent av syvbygningskomplekset WTC, hadde interesse av å erstatte de umoderne, men høyforsikrede, asbestbygningene med nybygg med godkjent standard. Fire av syv bygninger ble sprengt av forhåndsutlagt thermite (smelter stål) lagt i bygningenes etasjer.

 

Etter sitt 9/11-chutzpah invaderte Kol Nidre-ledete USA Irak og Afghanistan og angrep radikale muslimer som ikke hadde noe som helst med 9/11 å gjøre.

NATO-jagete slemme terrorister fra Afghanistan, Pakistan og Somalia får asyl, statsborgerskap, familiegjenforening og jobb i NATO-avdeling Norge. I securitykontrollen på Gardermoen kontrolleres vi av de som frimurerledete NATO fra 2001 krevde securitykontroll mot, etter et terrorangrep 9/11, som USA selv sto bak. Vi visiteres av slektninger av de som Norge uten grunn jager i Pakistan. Vips er de farlige blitt snille og sluser de ferdigkondisjonerte nordmenn gjennom sin kontroll. Dette er en god historie for de som har evne til å se humoren. En andel av de snille blir slemme, PST hevder at Norge er et utklekkingssted for somaliske terrorister:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10136084

De slemme, Taliban, i Afghanistan fjernet produksjon av heroin, de snille, NATO, startet den igjen. Illuminatis demokratiregimer sørger for at et salgsapparat for afghansk NATO-tillatt heroin er intakt over alt.

Det er ikke bare i Norge at NATO-USA gjør slemme til snille over natten uten at noen hever et øyebryn. I Syria er mobile jihadister fra Pakistan med ett blitt snille venner av Kol Nidrestyrte USA mot slemme Assad. HAN er grusom han.

 

Chutzpah antisemittisme

 

Uttrykket antisemittisme som brukes hyppig av Kol Nidrefolket mot kritikere er et absurd chutzpah. Det er akkurat som at frekkheten og uærligheten ikke har noen grenser. Det er de nordiske folk som i virkeligheten er semitter og bebodde Midt-Østen og Kol Nidrefolket ikke. De hvite jøder er etterkommere etter khazarfolket fra Kaukasus, med den røde fane som symbol og hvis leder Kong Bulan i år 740 eK vedtok å tvangskonvertere hele folket i Khazaria til jødedommen. Khazarene hadde aldri tilhørighet med Palestina og den israelske arkeolog Ze’ev Herzog (1941 – ) avdekket at jødenes bibelske epoke aldri har inntruffet, det er oppspinn, et chutzpah. David og kong Salomo hadde ikke noe kongerike, jødene var bare noen mindre stammer i området. Både de nordiske folk og kelterne, som er nært beslektet med oss (irlendere, skotter og engelskmenn) kom opprinnelig fra Palestinaområdet som seilende folk, flere hundre år før folkevandringstiden. Hebridene nord for Skotland er hebreernes nye land. Midtøsten var for 2000 år siden bebodd av mennesker med nordisk utseende, gallerne (kelterne) var her i flere hundre år. Araberne kom først 630 eK. Minoerne på Kreta var også nordiske av utseende.

Inntil Odins ankomst fra folkevandringstiden hadde de nordiske folk dyrket den ugarittiske gud El (eldgammel, eld/ild, elektrisk kraft, adel, edel, odel) eller Elohim. Him betyr hjem, opprinnelsessted, på Rogalandsdialekt. Ugarit ble utslettet av farao Ramses III i 1178 fK og byens kolonister i Norden ble værende igjen etter moderlandets ødeleggelse. Det var også andre nordisk utseende folk fra Midt-Østen som seilte til Nord-Europa på denne tiden, som frieserne som etablerte seg i Friesland i dagens Holland. Els himmelrike var Hel (helse, helt, helg, helligdom).

Etter mektige Odins ankomst til Norden måtte El vike for sverdet (Dra til ditt hellige Hel med din jæve El / dra til helvete din jævel), men også Odinfolket anså Hel som sin hinsidige verden. El og Odin er samme gud, kun de kultiske ledere i Norge ble byttet ut.

 

Chutzpah Solomons tempel

 

Historien om kong Solomons tempel er også et chutzpah. Israelske arkeologer har ikke funnet spor av noen grunnmur fra noen bygning på toppen av Zionfjellet hvor kong Solomons tempel skal ha stått. Hele frimureriets bærende historie gjennom 33 grader er bygget på et chutzpah. Kol Nidrefolkets historie om innleide frimureres bygging av kong Solomons tempel er et chutzpah. De edle og lurte frimurere i Europa og USA av gotisk og protestantisk opphav ser seg som verdige frimureretterkommere etter de som bygget Kol Nidrekongen Solomons tempel. Det er bare det at det aldri fantes noe tempel. Tempelhistorien er et chutzpah.

Hjelp gjerne til med å spre denne artikkelen, krev pappa utmeldt fra frimureriet:

 

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

 

Den franske revolusjon – Illuminatis ilddåp

 

image046     image047

Brødrene Maximillien (1758-1794) og Augustin Robespierre (1763-1794).

 

Kort tid etter kongressen startet Illuminati gjennom Grand Orient i Paris, den franske revolusjon etter lengre tids undergravningsvirksomhet. Grand Orient hadde etablert 266 egne losjer i Frankrike finansiert av Mayer Amschel Rothschild. Hans Illuminatifolk leide hallene i Jakobinerklosteret i Paris. Derfor navnet Jakobinerklubben. Jakobinernes program var å innføre Den nye verdensorden. Samme parole som de har i dag, New World Order. Brødrene Maximillien (1758-1794) og Augustin Robespierre (1763-1794) kom antatt fra en Kol Nidrefamilie innvandret til Nord-Frankrike fra Irland. (Robespierre = Rubenstein). Adam Weishaupt samarbeidet nært med Maximillien Robespierre. Det var Augustin Robespierre, like før han selv ble giljotinert i 1794, som hadde hentet Napoleon Bonaparte til karriere i Paris.

Kongedømmet i Frankrike var finansielt svekket etter 7-årskrigen (1754-1763) med England og fransk inngripen på opprørernes side i den amerikanske uavhengighetskrigen mot England. Tyske protestanters støtte til den franske revolusjon for å svekke den katolske kirke i Frankrike skulle straffe seg. Giljotinering av den katolske franske konge frembrakte et enda mektigere katolsk maktoverhode, keiser Napoleon Bonaparte, som klarte det den katolske kirke ikke hadde klart. Han hærtok protestantiske Tyskland og ortodokse Russland. Napoleon Bonaparte flyttet pavestolen fra Roma til Paris for å tvinge paven til å oppheve forbudet mot Jesuittordenen. Forbudet ble opphevet i 1814. Det er beregnet at frimurerne rakk å likvidere antatt to millioner av Frankrikes 25 millioner innbyggere under den røde terror. I 1823 lyktes familien Rothschild å bli Vatikanets og den katolske kirke finanspartner på verdensbasis.

 

To revolusjoner produserer hver sin kortvokste despot

 

De ledende bankfamilier, frimureriet, Jesuittordenen og Kol Nidre-folkets organisasjoner er så sammensauset og råttent at stanken knapt kan skilles fra hverandre. Den russiske revolusjon er en tilnærmet kopi av den franske. Begge lands monarker myrdes, kong Ludvik XVI og tsar Nikolaj II. I begge land utryddes den nordiske rases genetiske adel (borgerskapet) etter såkalt rød terror. Det røde flagget er khazarjødenes symbol fra sitt opprinnelsessted i Kaukasus. De kaller derfor sin terror rød terror. Jakobinerne brukte røde luer og bolsjevikene røde emblemer.

Når landenes naturlige, etniske ledere er borte sitter Frankrike og Russland igjen med hver sin utenlandske, lille jesuittutdannede despot, Napoleon Bonaparte 5 fot 2” (156 cm) og Josef Djugashvili 5 fot 4” (160 cm) som skal utvide imperiene med våpenmakt. De kan ha fått mindreverdighetskompleks fra barndommen av og blitt lei av å bli sett ned på. Begge kommer seg opp fra områder utenfor Frankrike og Russland, henholdsvis fra Korsika og Georgia, etter en revolusjon igangsatt av samme frimurerlosje, Grand Orient Paris.  Begge gir Kol Nidrefolket fulle statsrettigheter og ledende stillinger, begge likviderer sine opponenter i stor stil, lar seg persondyrke og finansieres og derigjennom styres av samme familie.

 

Familien Rothschild– Krig AS

 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) var bare noe over fem fot høy og ble derfor avbildet alene eller på en hest.
Napoleon Bonaparte (1769-1821) var bare noe over fem fot høy og ble derfor avbildet alene eller på en hest.

 

Under Frankrikes v/ Napoleon Bonapartes krig mot alliansen mellom England og Preussen ved Waterloo, i dagens Belgia i 1815, finansierte familien Rothschild begge sider. James Mayer de Rothschild (1792–1868) finansierte Frankrike og broren Nathan Mayer Rothschild (1777–1836) Duke of Wellingtons England. Brødrene hadde pant i fremtidig skattetilgang i hvert sitt land.

Tilfellet Napoleon Bonaparte er interessant. En liten figur på 156 cm med en enorm indre kraft og aggresjon, hvis morsmål er korsikansk, et romansk språk beslektet med italiensk, utdannes av jesuitter og headhuntes i 1794 til Paris av Augustin Robespierre, venn av selveste Adam Weishaupt. Like etterpå halshugges begge Robespierrebrødrene. Napoleon Bonaparte blir gående alene rundt i Paris, roper til alt og alle om gjenreising av fransk storhet etter revolusjonens elendighet, la oss hærta Tyskland og Russland! Mannen er ikke engang fransk. Napoleon Bonaparte føres til makten av nettverket til Adam Weishaupt finansiert av Rothschildfamilien, og utfører meningsløse, men for dem profitable kriger. Han okkuperer Sveits som fra 1804 blir Rothschildfamiliens finanssentrum og alltid nøytrale ministat, som en strategisk plassert fjellborg mellom stormaktene. I 1814 tvinger Napoleon Bonaparte på vegne av Illuminati den katolske kirke til å oppheve forbudet mot Jesuittordenen. Året etter gjennomfører den nyttige, lille, stormannsgale mannen, ruvende høyt over sine soldater oppå sin hest, enda en for Rothschildbrødrene profitabel krig (Waterloo) som Frankrike må tape, da antall soldater er 2:1 i landets disfavør. Det er deretter ikke mer å hente og mannen byttes ut.

Illimunatti har tilnærmet ingen innflytelse enda i Norge på tross av kongedømmets fall i Frankrike og i 1814 vedtas paragraf 2 på Eidsvoll: «Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget».

Parallellen til Sovjet er slående. En liten mann på 160 cm, Josef Djugashvili, med en stor indre kraft og aggresjon (bankraner), hvis morsmål er georgisk, utdannes av jesuitter og headhuntes til St. Petersburg. Alle i Russland innser etterhvert at revolusjonen ikke har ført til noe og Josef Djugashvili viser handlekraft ved å henrette de mislikte revolusjonsledere (Moskvaprosessene 1936-1938) med ønske om å utvide det tidligere Tsarrikets imperium til hele Europa (operasjon Groza 6. juli 1941). På 1950-tallet ønsker Illuminati sitt chutzpah, østvest-konflikten, inn i et nytt spor og Josef Djugashvili byttes ut.

I 1865 finansierte familien Rothschild begge sider under trippelalliansekrigen (1864-1870). Brasil, Argentina og Uruguay kriget mot Paraguay. Familien hadde pant i fremtidig skattetilgang i landene. Brasil betalte fortsatt avdrag til familien i 2010, 140 år etter krigens slutt.

De ledende bankfamiliers hovedinteresse ligger i oppfordring til krigføring mellom stater, for uansett vinner av ulike kriger må hver stats skattebetalere til slutt betale tilbake statenes krigslån, med gode renter. Krigslån gir høyere profitt enn utlån i fredstid, maksimalprofitt. Krig er butikk.

 

Mayer Amschel Rothschilds fem sønner etablerer Rothschildimperiet

 

image049     image050       rothschild maleri

Den røde femstjernen, symbol på Mayer Amschel Rothschilds fem sønner. Til høyre et maleri av Rothschildfamilien under en Talmudbønn.

 

En rød femstjerne ble senere symbol på Mayer Amschel Rothschilds fem sønner som klarte å utvide familiens virksomhet til finansiell verdenskontroll for familier av Kol Nidrefolket.

Derfor ble femstjernen symbol for tilknytning til frimureriet, som flaggene til USA, Sovjet, Kina og EU. En rekke muslimske land har også femstjernen i flagget.

Når Adolf Hitler overtok som kansler i 1933 var 90 % av bankene i Tyskland eid av familier av Kol Nidrefolket. Mayer Amschel Rothschild sendte sine lojale sønner ut til hver sin europeiske stormakt for opprettelse av bankkontroll og det klarte de. I sitt testamente skrev Mayer Amschel Rothschild at hans ti barn skulle gifte seg med kusiner og fettere for å holde finansmakten innen familien. (Die Familie soll sich untereinander mit ihren Cousins und Cousinen ersten und zweiten Grades verheiraten).

 

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

 

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).
Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

 

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855), overtok etter farens død huset i Frankfurt, og Frankfurt forble familiens hovedsete, mens de andre brødrene grunnla avdelinger i Wien, London, Paris og Napoli. Amschel Mayer Rothschild jr innledet et tett samarbeid med finansfamilien Warburg i Hamburg.

 

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).

 

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).
Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).

 

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855), åpnet i 1821 en bank i Wien og gav den østerrikske stat et lån på 900 000 gylden. Statskansler fyrst Metternich og huset Habsburg ble dermed avhengige av ham. Solomon Rothschild ble den østerrikske stats viktigste bankforbindelse og en av de største grunneierne.

 

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).

 

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).
Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).

 

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836), reiste mellom 1790 og 1800 som tekstilkjøpmann til Manchester. I 1808 grunnla han banken N.M. Rothschild & Sons i London og investerte Vilhelms soldatpenger i gull fra det britiske Østindia-kompaniet til Wellingtons felttog mot Napoleon. Han ble en av de viktigste bankforbindelsene for den britiske regjering, og takket være en effektiv kurertjeneste opprettet med hjelp fra fyrstehuset Thurn und Taxis fikk han av kureren Rothworth vite om Napoleons nederlag i 1815 ved Waterloo ett døgn før den britiske regjering. Nathan Mayer Rothschild gikk straks til London-børsen og solgte sine aksjer på synkende kurs til sine egne, hemmelige oppkjøpere i salen, noe som utløste et salgsskred fra alle de andre da man antok at Napoleon Bonaparte hadde vunnet slaget og Bank of England ville bli ruinert. Hans oppkjøpere kjøpte alle de andres aksjer for 5 % av opprinnelig verdi. I virkeligheten hadde engelskmennene vunnet og aksjene kunne stige til nye høyder, men nå med en ny eier av hele børsen.  Nathan Mayer Rothschild kontrollerte fra nå av, 1815,  Bank of England. 98 år senere, i 1913,  skulle samme familie opprette og eie USAs nye sentralbank, Federal Reserve. Med egen seddelpresse fra 1913 og fremtidig skattetilgang som garanti for USAs lån kunne Illuminatis ledelse gi frimureriets stormestere grønt lys for å provosere frem en ny 30-årskrig i 1914.

 

Carl Mayer von Rothschild (1788–1855).

 

 Mayer von Rothschild (1788–1855).
Mayer von Rothschild (1788–1855).

 

Carl Mayer von Rothschild (1788–1855) reiste på oppdrag fra broren Solomon i 1821 til Napoli for å overvåke de østerrikske troppenes finanser. Han åpnet Rothschilds sicilianske kontor og startet samarbeid med Vatikanet og pave Gregory XVI, som hedret Carl Mayer von Rothschild til tittelen Order of St. George. I 1823 overtok Rothschild drift av finansene til den katolske kirke på verdensbasis.

 

James Mayer de Rothschild (1792–1868).

 

James Mayer de Rothschild (1792–1868).
James Mayer de Rothschild (1792–1868).

 

James Mayer de Rothschild, opprinnelig Jakob Mayer Rothschild (1792–1868), var den yngste av brødrene. Han reiste i 1812 til Paris og etablerte der banken Rothschild Frères. Han kalte seg senere James de Rothschild. Som rådgiver for to franske konger ble han en av de mest innflytelsesrike bankierer i landet, og finansierte jernbaner og gruvedrift. Som en av Napoleon Bonapartes finansieringspartnere i 1815 hadde han uansett utfall av krigen tatt pant i fremtidig skattetilgang i Frankrike for sitt krigslån til den franske stat. To brødre, Nathan og Jakob, finansierte hver sin krigførende part.

 

Det nøytrale Sveits

 

Et fellesråd mellom far og sønner i 1804 vedtok at Sveits under eventuelle nye kriger alltid skulle være nøytralt, for å ha ro rundt sitt finansimperiums hjerte. Napoleon Bonaparte hadde i 1798 erobret Sveits og familien Rothschild satte opp sitt hovedkvarter i Genève, som i 1804 lå under fransk herredømme. Herfra satte de opp internasjonale syndikater og karteller. Det var også hensiktsmessig å ha et nøytralt land å møtes i. For ikke å støte sine finansieringskilder hadde Adolf Hitler det ikke travelt med å frigjøre den tysktalende del av Sveits. Han frigjorde tyskerne i Saarland (Frankrike), Østerrike, Sydetenland (Tsjekkia) og Vest-Preussen (Polen i 1939), men aldri tyskerne i Sveits.

 

Moses Hess og Mordechai Levi

 

image056     image057

Moses Hess (1812-1875) og Mordechai Levi (1818-1883).

 

Moses Hess (1812-1875), opprettet verktøyet arbeidersionismen (labour zionism), for å forhindre sin folkegruppes integrering i Europa. Sionismen oppfordret Kol Nidrefolket til ikke å se på seg selv som tyskere. Kol Nidrefolket skulle forenes som en nasjon og ikke bedrive klassekamp og kjønnskamp seg i mellom. Overfor russere, tyskere og alle andre folkeslag, derimot, skulle utføres chutzpah. Her skulle propaganderes klassekamp og kjønnskamp for svekking av nasjonalt samhold. Moses Hess var personlig lærer og ideolog for 31. grads frimurer, Mordechai Levi, hvis tyske chutzpah-lurenavn var «Karl Marx». Moses Hess lanserte chutzpahslagordet ‘religion er opium for folket’. Religion var opium imidlertid kun for katolikker, protestanter og ortodokse, ikke for tilhengere av folkegruppens egen religion, samling rundt en lovsamling kalt jødedommen, hvis sentrale bønn var Kol Nidre (lure alle ikke-jøder).

Når familien Rothschild, i samarbeid med familien Warburg, fikk opprettet egen seddelpresse i USA i 1913, Federal Reserve, var alt klart for å gjøre storbutikk. Firmaet Vickers i Europa var allerede klar for levering til markedet et ubegrenset antall håndvåpen og eksplosiver til lengre tids krigføring. Panamakanalen var nyåpnet for transport av nødvendig utstyr og mineraler og verdens ledende finansfamilier kunne aktivere frimureriets høyborg, Grand Orient i Paris, til å manipulere frem en 1. verdenskrig for å kunne gjøre eventyrlige profitter på statlige banklån og salg av militærutstyr.

Våpenfabrikken Vickers før 1. verdenskrig:

 

http://www.vickersgun.com/gallery.htm

 

image058     image059

Gavrilo Princip (1894-1918) skjøt Østerrike-Ungarns hertugpar, Sophie Chotek (1868-1914) og Franz Ferdinand (1863-1914) i deres åpne bil ved Latiner broen i Sarajevo.

 

Mest sannsynlig er at Illuminatis Grand Orient i Paris var involvert i monarkdrapet av Østerrike-Ungarns hertugpar i Sarajevo. Lev Bronstein (1879-1940) møtte våren 1914 frimurerkollega Vladimir Gacinovic i Venezia for å diskutere attentat på Franz Ferdinand. Mordene ble utført av Gavrilo Princip (1894-1918) fra en attentatgruppe med tilknytning til den serbiske organisasjonen Den sorte hånd. Mordene utløste ultimatum fra Østerrike-Ungarn mot Serbia om utlevering av medlemmer av Den sorte hånd. Serbia var ikke del av Østerrike-Ungarn og verken Serbia eller Den sorte hånd hadde interesse av å provosere Østerrike Ungarn til invasjon av Serbia. Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig da Serbia nektet utlevering. Russland var alliert med Serbia og vedtok mobilisering av 20 millioner bondegutter. Tyskland var alliert med Østerrike-Ungarn, mobiliserte, og erklærte Russland krig hvis landet angrep Østerrike-Ungarn. Frankrike og England var alliert med Russland og mobiliserte. Landene begynte å grave skyttergraver mot hverandre og resultatet var utryddelse av 18 millioner av Europas beste ungdom og 21 millioner såret etter en stillingskrig på to fronter. 1. verdenskrig var derfor  en kraftig svekking av den europeiske, hvite rase, som fortsatte under den 2. verdenskrig. 1. verdenskrig kan sees på som første del av andre 30-årskrig (1914-1945), som til vanlig deles inn i 1. og 2. verdenskrig. Første 30-årskrig (1618-1648) i skjedde i nøyaktig samme område, og antatt 30 % av den tyske befolkning mistet livet den gang.

 

Frimurertoppene Jacob Schiff og Lev Bronstein organiserer den russiske revolusjon

 

image060     image061

Jacob Schiff (1847-1920) og Lev Bronstein («Leon Trotsky») (1879-1940).

 

Som i 1905 ble også i 1917 Lev Bronstein (1879-1940) utsett til å lede Kol Nidrefolks verdensrevolusjon. Lev Bronstein ble i januar 1917 innkalt til New York av Jakob Schiff (1847-1920), folkegruppens rikeste i USA på dette tidspunkt. Tyskfødte Jakob Schiff kom opprinnelig fra en stilling i Frankfurt hos familien Rothschild og ble sendt til USA i 1865, like etter borgerkrigens slutt. På vegne av Rothschilds skulle han finansiere telegraf-, jernbane- og industrioppbygging i USA og slik legge grunnlag for opprettelse av en Rothschilds sentralbank i USA. Lev Bronstein fikk av Jacob Schiff disponere en leilighet og bil med sjåfør. På et tidspunkt ble Lev Bronstein, sammen med 278 revolusjonære fra samme folkegruppe, sendt av Jacob Schiff med et norsk skip, Kristianiafjord, med 20 millioner dollar i gullmynter til St. Petersburg. Gullmyntene skulle være til lønn for nyansatte i et kommende hemmelig politi, Vecheka, senere kalt Cheka, for masselikvidasjon av russere som med nødvendighet ville komme til å motsette seg Kol Nidrefolks maktovertakelse. Kol Nidre-folk forlot sin etniske organisasjon fra 1897, Bund, for å gå inn og overta ledelsen i etnisk russiske revolusjonære grupper (entrisme). Uansett utfall etter maktkamp mellom ulike Kol Nidre-folkledete partier av sosialrevolusjonære, mensjeviker og bolsjeviker i 1917 ville representanter for en og samme skjulte folkegruppe vinne. Jøder tok falske, russiske navn og stemte sine egne inn i ledelsen.

 

Stormingen av Vinterpalasset

 

image062     image063

image064

 

 

Vinterpalasset i St. Petersburg ved elva Neva. Avtroppende frimurergruppe fra Grand Orient, den provisoriske regjering, alle ti av Kol Nidrefolket, ventet natt til 7. nov 1917 i Private Dining-room. På figuren er dette det lille rommet under til venstre for rommet som er merket rødt. Det nærmet seg tidspunkt for sentrum av skorpionens tegn. Første frimurergruppes oppgave var fullført, tsaren var blitt avsatt og ekstremistiske Kol Nidrefolk i utlandet hadde fått amnesti, klar for gjennomføring av neste oppgave for den internasjonale bankeliten: Utslettelse av hele den russiske intelligensia, alle russiske personligheter og naturlige ledere, av bolsjevikene (de jiddisk-talende) kalt de vakre, som de jødiske jakobinere under den franske revolusjon. I Russland fordekt ved et djevelsk effektivt Illuminati-chutzpah: Utrydd det utbyttende borgerskap.

Den internasjonale bankelite kunne etablere sin sentralbank i Russland, lik den nyopprettede Federal Reserve i USA i 1913, når den norskættede russiske elite var fysisk eliminert. I USA trengtes ikke tilintetgjørelse fordi de norrøne sinn her alt var bearbeidet, tåkelagt og ferdig Kol Nidre-kondisjonert. Styret i Federal Reserve er alltid av Kol Nidrefolket, og lederne, som tidligere leder Alan Greenspan  (1926- ) og nåværende, Ben Shalom Bernanke (1953- ). Fra 1913 til 2013, gjennom hundre år, har verdens ledende bankfamilier trykket opp penger til sine egne banker for deretter å kjøpe opp det som er verdt å eie i USA. De får faktisk betalt for å trykke penger gratis til seg selv, da USAs skattebetalere betaler en avgift til Federal Reserve for at denne skal holde orden på økonomien i landet.

 

image065

image066     image067     image068

 

Private Dining-room (rom 188) sine vegger er dekorert med fire teppebroderier, gobeliner. Hver globelin har motiver fra en navngitt verdensdel, Afrika, Amerika, Asia og Europa. Rommet symboliserer verden og det gjelder verdensmakt. En neshornklokke som er plassert foran Europa-globelinen viser kl 02.10 om natten, nøyaktig sentrum for skorpionens tegn.

Vladimir Antonov-Ovseyenko (1883-1938), hadde fått i oppgave å lede maktovertakelsen i Vinterpalasset og ankom Malachite-salen med sine soldater like før kl 02.00. Han ble stående foran døren til Privat Dining-room, ventet i ti minutter, kontrollerte klokken, og utbrøt: Para! Nå er tiden kommet! Han åpnet døren til forsamlingen i naborommet og meddelte: Gentlemen, deres tid er forbi. Senere sendte han et telegram til Vladimir Uljanov: Vinterpalasset ble overtatt kl 02.04. Ved nærmere undersøkelse viser dette seg å være nøyaktig tidspunkt for sentrum av skorpionens tegn (14°58′) i astrologien.

Stafettvekslingen i Vinterpalasset mellom to frimurergrupper av Kol Nidrefolket  ble overfor ikkejøder solgt inn som stormingen av Vinterpalasset. Sovjets hoffregissør, Sergei Eisenstein (1898-1948) av Kol Nidrefolket, produserte en rekke chutzpahfilmer beregnet på de edle gotiske sinn hvor Kol Nidre-svindelen selvsagt ikke ble nevnt.

 

Leder av den provisoriske regjering Aaron Kürbis (1881-1970).
Leder av den provisoriske regjering Aaron Kürbis (1881-1970).

 

Leder av Grand Orient i Russland og statsminister i den provisoriske regjering, Aaron Kürbis (1881-1970), hvis russiske lurerinavn var Alexander Kerensky deltok ikke under seremonien i Vinterpalasset. Hans oppgave var utført og bolsjevikene hadde alt fraktet ham i sikkerhet.  Aaron Kürbis støttet naturlig nok ikke de hvite i borgerkrigen. Mannen reiste til New York og ble utnevnt til høyeste frimurergrad, 33. grad, for å ha klart å starte februarrevolusjonen på avtalt dag, 8. mars. Dette var Purim day i 1917, Kol Nidrefolkets viktigste dag hvert år hvor de feirer deres drap av 75 000 av den ariske rase i Iran. Planen var å gjøre det samme i Russland, i Tyskland, i Skandinavia. I Russland lyktes de å drepe 66 millioner russere i sine Gulagleire, norrønafolkets nærmeste slektninger.

 

Illuminatis ugle i Vinterpalassets souvenirbutikker

 

image070     image071     image072

image073

1. Bildet til venstre viser Illuminatis ugle i organisasjonens emblem fra 1776.

2. I en souvenirbutikk ved Vinterpalasset i 2012 er byster av frimurlederne Mordechai Levi, Josef Jugashvili og Lev Bronstein til salgs sammen med Illuminatis ugle.

3. En ugle har 270 graders nattlig skarpsyn til sin jakt i det skjulte om natten og den finnes over hele verden. I gresk kultur opptrådte Athene som ugle og var gudinne for visdom, kunst og ferdigheter. I romersk kultur var synet av en ugle et ondt varsel og i Japan var uglen et symbol på død.

4. Fra 1920, etter suksessfull maktovertakelse av tsar-Russland, tegnet Federal Reserve inn Illuminatis ugle på alle 1-dollarsedler.

 

Chutzpah antikapitalisten og leieboeren Vladimir Uljanov

 

image074     image075     image084

Vladimir Uljanov (1870-1924), Israel Lazarevich Gelfand (1867-1924) og Max Warburg (1867-1946) var alle av Kol Nidrefolket og sentrale aktører i planlegging og gjennomføring av massemord på kristne i det opprinnelig Gardariket. Ordet Russland stammer fra norske kong Rurik (830 eK – 879 eK) som etablerte bosettingen Holmgard, som senere vokste til Nygård (Novgorod). Dette er aldri omtalt i norske skolebøker da det ville medført aksjoner for våre slektninger som satt i Gulag og som endte sine liv der.

 

Under 1. verdenskrig bodde Vladimir Uljanov (1870-1924), med chutzpahnavn Vladimir Lenin, i over ett år i leiligheten til den rikeste Kol Nidreperson i Sveits, Israel Lazarevich Gelfand (1867-1924), chutzpahnavn Alexander Lvovich Parvus. Leiligheten er nå museum. Vladimir Uljanovs antikapitalisme gjaldt ikke i forhold til rike av egen folkegruppe. Israel Lazarevich Gelfand var forfatter av teorien ‘Den permanente revolusjon’, senere promotert av Lev Bronstein. Israel Lazarevich Gelfand sendte Vladimir Uljanov og 30 andre Kol Nidrefolk med tog fra nøytrale Sveits gjennom Tyskland via nøytrale Sverige og Finland til St. Petersburg for å ta over Tsar-Russland for folkegruppen.

Reisen gjennom Tyskland under 1. verdenskrig var organisert av Tysklands etterretningssjef, ledende Kol Nidre-finansmann Max Warburg. Max Warburg var både finansieringspartner for den tyske keiser under 1. verdenskrig og landets etterretningssjef. Han var i posisjon til å likvidere hvem han ville.

 

image077     image078

Obadiah Asch (1877-1960) og hans barnebarn Robert Aschberg (1952- ).

 

Ved ankomst til Stockholm 17. april 1917 fikk Vladimir Uljanov med seg 50 millioner dollar i gullmynter fra Obadiah Asch (1877-1960), svensk chutzpah-lurenavn Olof Aschberg, fra dennes bank Nya Banken i Stockholm. Pengene skulle brukes til å lønne ansatte i et nytt, hemmelig politi, Vecheka, senere kalt Cheka, som skulle opprettes for masselikvidasjon av etniske russere, etterkommere av norske kong Rurik. I 1921 etablerte Obadiah Asch for Sovjet en russisk handelsbank. Han var antatt sentral i organisering av utseiling av russisk gull fra St. Petersburg til New York via Stockholm. I 1922 ble han sjef for Ruskombank, Sovjets første internasjonale bank.

Aschbergbrødrene i Sverige er Obadiah Aschs barnebarn. Robert Aschberg (1952- ) har opprettet en egen privat etterretningsorganisasjon,  Expo, for kartlegging av kritikere av sin innflyttede folkegruppes finans- og mediemakt i Sverige og kritikere av sin folkegruppes masseinnvandringspolitikk for svekkelse av svensk økonomi, kultur og samhold. Kol Nidrefamiliene Hörne og Bonnier eier størstedelen av svenske medier. For 30 år siden, før masseinnvandringen, var et homogent, lite folk på kun syv millioner – svenskene –  ledende teknologisk i verden med avansert bilindustri – Volvo, Saab, Scania – og flyindustri. Saab hadde i tillegg et fabrikksystem med avansert logistikk sprengt inn i fjell.

 

Arbeidsspråk jiddisk

 

image079
Hirsch Apfelbaum (1883-1936), leder av Komintern for spredning av verdensrevolusjonen.

 

En delegasjon med norske radikale, med Einar Gerhardsen (1897-1987) i spissen, ble tidlig på 1920-tallet, under besøk i Moskva, inspirert av de flammende taler fra Hirsch Apfelbaum (1883-1936) og Leiba Rozenfeld (1883-1936), hvis russiske chutzpah-lurenavn var henholdsvis Grigory Zinovjev og Leon Kamenev. Hirsch Apfelbaum var leder av en nyopprettet 3. kommunistiske internasjonale i 1919, kalt Komintern, for spredning av verdensrevolusjonen. Nær samtlige kommunistiske ledere i 1917 var av Kol Nidrefolket og snakket jiddisk seg i mellom, et språk russerne ikke forsto. De hadde alle tatt russiske chutzpahnavn og innførte dødsstraff for russere som tok opp det nasjonale spørsmål, for på denne måten å avverge russisk avsløring av sin folkegruppe.

 

 Yankel Aaron Movshevich Solomon (1885-1919) ble valgt til Sovjets første president.
Yankel Aaron Movshevich Solomon (1885-1919) ble valgt til Sovjets første president.

 

Yankel Aaron Movshevich Solomons (1885-1919) russiske chutzpah-lurenavn var «Jakob Sverdlov». Som Sovjets første president beordret han drap på tsarfamilien og ble selv drept av en arbeider under et fabrikkbesøk.

Leder for Tysklands etterretning under 1. verdenskrig og samtidig finansieringspartner for den tyske keiser var Max Warburg (1867-1946). Max Warburg sørget for at den tyske hæren, etter Tsar-Russlands militære kollaps, i flere uker holdt jernring rundt St. Petersburg for å hindre at hvite, russiske styrker skulle rykke inn og stoppe hans folkegruppes operasjoner inne i byen. Deres mest betrodde, Lev Bronstein, med chutzpahnavn Leo Trotsky, fikk tid til å komme i gang å organisere opp et Vecheka, for likvidasjon av den russiske overklassen av nordisk ætt, kalt de vakre av bolsjevikene. Oppgaven ble delegert til Rubin Josifovic.

 

image081
Rubin Josifovic (1877-1926)

 

Det hemmelige politi, Vecheka, senere kalt Cheka, ble organisert opp av den flerspråklige polske jesuitten av Kol Nidrefolket, Rubin Josifovic (1877-1926), med chutzpahnavnet «Felix Dzerzhinsky».

 

image082     image083

Tsar Nicholas II (1868-1918) ble myrdet sammen med hele sin familie av en kommando ikke russisktalende ungarske soldater, ledet av Yakov Mikhailovich Yurovsky (1878-1938).

 

Som under den franske revolusjon utførte frimureriet også i Russland drap på en monark. Den respekterte og høyt elskede tsarfamilien ble drept. Ordre om likvidering ble sendt fra Jacob Schiff i New York via USAs ambassadør i Russland, som sammen med resten av diplomatkorpset nylig hadde flyttet fra St. Petersburg til Vologda, og overlevert president Yankel Solomon i St. Petersburg. Han sendte ordren videre til Ekaterinburg og krigsforbrytelsen ble utført midt på natten av en kommando ungarske soldater av Kol Nidrefolket ledet av Yakov Mikhailovich Yurovsky (1878-1938) av Kol Nidrefolket. Tsarfamilien ble beordret ned i kjelleren for fotografering. I det Yakov Mikhailovich Yurovsky skjøt tsar Nicholas II ble et forheng trukket fra og resten av familien ble skutt og sluttstukket med bajonetter av kommandoen av ungarske soldater. Bruk av russiske soldater for skyting av de russiske unge kongelige jentene ville vært for risikabelt.

Årsaken til at ikke konger er blitt drept av frimurere i England og at de aldri gjorde revolusjon her skyldes at Nathan Rothschild tok over Bank of England allerede i 1815. England var det land med størst arbeiderklasse, men hvorfor gjennomføre en revolusjon når man allerede har makten?

Etter Nathan Rothschilds overtakelse av Bank of England i 1815 ble kontakt med Kol Nidrefolk stuerent i landet og inngifte startet. Tilnærmet hele adelen i England i dag er Kol Nidrebasert og kulturelt kontrollert. Dronning Elizabeth II (1926 – ) fikk omskåret alle sine tre sønner med påfølgende rituell suging av deres babypeniser av rabbi mohel Jacob Snowman i London. Prinsesse Diana motsatte seg omskjæring av sine to sønner.

 

Finansfamilien «Warburg»

 

image076     image085     image086

Max Warburg (1867-1946), Paul Warburg (1868-1932) og Felix Warburg (1871-1937).

 

Brødrene Max Warburg, Paul Warburg og Felix Warburg (1871-1937) sin familie het opprinnelig del Banco og kom fra Venezia. Den mektige familien av Kol Nidrefolket var forhatt og ble utvist fra Italia. William Shakespeares skuespill fra 1596, Kjøpmannen i Venedig, er et uttrykk for tidsånden. Her skildres hvordan folket i Venedig (Venezia) klarer å forhindre amputasjon av en mann som ikke klarer lånebetingelsene fra en pantelåner av Kol Nidrefolket. Ved flere anledninger har organisasjoner av Kol Nidrefolk prøvd å stoppe oppsetning av stykket. Familien Banco slo seg ned i Warburg i Tyskland og tok denne byens navn som etternavn. Senere flyttet familien «Warburg» til Altona ved Hamburg og ble i Tyskland samarbeidspartner med Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

image025     image033     image034

Sovjet hadde 1917-1922 swastika som symbol både på sine uniformer (bilde 1) og på sine pengesedler (bilde 2 og 3).

image023     image087

Sovjet tok i bruk samme symbol som gudfar USA hadde hatt under hele 1. verdenskrig (bilde 4 og 5) og senere. Illuminatis medier har holdt dette skjult i nærmere 100 år.

 

Etter å ha finansiert statskuppet i Russland 1917 klarte vestlige regjeringer så vidt å holde Kol Nidre-ekstremistenes hode over vannflaten ved å finansiere 5-årsplanpåfunnet. Vestlige kommunistiske og sosialistiske partier gjorde sin del av jobben og sørget for sosial isolasjon av kritikere av Sovjet på arbeidsplassene inntil 1949 da påfunnet NATO og Warszawapakten ble lansert. En rekke fabrikker produserte med lav kvalitet da russiske ingeniører var likvidert eller satt i Gulag. Viktigere industri og våpenfabrikker ble ledet av vestlige ingeniører for å sikre gjennomføring av den planlagte andre del av andre 30-årskrig (1914-1945). Den første jesuittorganiserte 30-årskrig for den katolske kirkes massedrap av protestanter var fra 1618-1648.

For at deres nyfødte barn, Sovjet, ikke skulle dø i krybbedød finansierte Kol Nidrefolkets banker i USA, Frankrike, Storbritannia og Tyskland gjennom sine regjeringer elektrifiseringen og industrialiseringen av Sovjet. Dette skjedde samtidig som de samme frimurervalgte regjeringer overfor det kondisjonerte folket fordømte kommunismen. Amerikanske ingeniører fra At & t ledet titusener av utsultede og forfrosne russiske fanger fra Gulag-leirene. Amerikanske og tyske ingeniører var ikke forberedt på å komme til et terrorvelde og de som reagerte ble selv puttet i leire og mange omkom.

 

Verdensrevolusjonens andre land – Tyskland

 

Verdensrevolusjonen skulle starte i Russland for deretter å spre seg via Tyskland til andre europeiske stater. Tyskland måtte i 1. verdenskrig kapitulere mot Frankrike og Storbritannia da en rådsrepublikk hadde blitt proklamert i Bayern i november 1918 med Salomon Kosmanowski (1867-1919), med tysk chutzpah-lurenavn Kurt Eisner, som selvutropt statsminister. Den tyske revolusjon var startet og som i Russland var den i sin helhet ledet av Kol Nidrefolk og finansiert av bankfamilier fra samme folkegruppe.

 

image088     image089     image090

Kol Nidrelederne av den tyske revolusjon, Salomon Kosmanowski (1867-1919), med tysk chutzpahnavn «Kurt Eisner», Ernst Toller (1893-1939) og Eugene Levine (1883-1919).

 

Keiser Wilhelm II (1859-1941) abdiserte og landet måtte avstå Vest- og Øst-Preussen i 1918. Etter Salomon Kosmanowskis død ble i april 1919 Den Bayerske rådsrepublikk etablert med familien Rothschilds røde fane som symbol og ledet av Ernst Toller (1893-1939), senere av Eugene Levine (1883-1919). Deres sovjetrepublikk ble slått ned av exsoldater fra den tyske hæren, men deres aktivitet hadde medført full oppløsning og forvirring slik at landet tapte 1. verdenskrig uten å være slått militært.  Fredsslutningens umulige betingelser for Tyskland ble bestemt av ledende bankfamilier av Kol Nidrefolket. Landet skulle miste både Vest- og Øst-Preussen samt landets hovedstad Königsberg. Bankierene la alt til rette for tysk revansj i en kommende krig som de kunne gjøre maksimalprofitt på lik forrige krig. Den internasjonale bankelite er Krig AS.

På et tidspunkt burde Nyhetsspeilet opprette et fond for finansiering av anklage og rettslig prosess overfor den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag mot den internasjonale bankelite. De har mange kriger og revolusjoner å svare for.

Støtt Nyhetsspeilets avdekking av den internasjonale bankelites agenda – send denne artikkelen, som er utarbeidet gjennom flere år, videre:

 

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

 

Verdensrevolusjonens tredje land – Ungarn

 

Kol Nidrelederne av den ungarske revolusjon, Tibor Szamuely (1890-1919), Aaron Moritz Kohn (1886-1938), med chutzpahnavn Bela Kun og Jeno Landler (1875-1928).

image091     image092     image093

I 1919 ble en kommunistisk rådsrepublikk opprettet i Ungarn, i likhet med Russland og Tyskland i sin helhet ledet av Kol Nidrefolk. Lederne var Tibor Szamuely (1890-1919), Aaron Moritz Kohn (1886-1938), og Jeno Landler (1875-1928).

 

image094     image095     image096

Josef Vissarionovich Jugashvili (1879-1953), med chutzpahnavn Josef Stalin, hans far Vissarion Jugashvili (1850 – 1909) og Lazar Kaganovich (1893-1991). Jugashvili betyr direkte oversatt jødesønn. Josef Jugashvilis 3. kone, Rosa, var Lazar Kaganovichs søster. Jugashvili/Dzhugashvili var et vanlig etternavn i det jødiske miljøet i Persia.

 

Utover i 1920-årene ble dominansen av Kol Nidrefolk i den nye Sovjetstaten etter hvert kritisert også av russere som ikke satt i Gulag og noe måtte gjøres. Josef Jugashvili, hvis chutzpahnavn var Josef Stalin, vedtok sammen med den mektige Kaganovichfamilien av Kol Nidrefolket, å henrette de brysomme tidligere kjente kommunistiske ledere, også av Kol Nidrefolket, med et annet politisk syn på situasjonen. Disse ble likvidert i Moskvaprosessene i 1936-38, hvor alle under rettsakene innrømmet skyld. Dette til stor overraskelse for de vestlige manipulerte sinn, men ingen overraskelse for jøder. Hele deres tilværelse er basert på chutzpah og de anklagede håpet at raske innrømmelser skulle gi nye muligheter. Det hjalp ikke.

 

Gulag – verdenshistoriens største konsentrasjonsleirsystem

 

Verdenshistoriens største konsentrasjonsleirsystem, kalt Gulag–arkipelet, ble opprettet over hele det tidligere Tsar-Russland, i alle tidssoner, fra 1917 til 1960. Det var 476 leirkomplekser med opptil flere tusen underleire innunder ett kompleks. Hver underleir kunne igjen ha hundrevis av brakker.  Dette er ikke chutzpah. Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) avdekket leirsystemets sentrale organisatorer, som alle var av Kol Nidrefolket:

Aaron Soltz (1872-1945), Jakov Rappoport (1890–1962), Lazar Kaganovich (1893-1991), Matvei Berman (1898-1939), Genrich Jagoda (1891-1938) og Naftalij Frenkel (1883-1960). Jesuittordenens tilsvarende leire i Sør-Amerika i 150 år inntil 1767 kan ha vært modell for Gulag.

 

genrich_grigorijewitsch_jagoda     image096

Gulag-organisatorene Genrich Jagoda (1891-1938), hvis skjulte, jødiske navn var Hirsch Yehuda og Lazar Kaganovich (1893-1991), utryddere av den nordiske rase i tidligere Gardarike og verdenshistoriens to største massemordere.

 

På bildet under ses Solzhenitsyn under hans ti år lange fangenskap fra andre verdenskrigs slutt og til ut på 1950-tallet. Etter hans beregninger døde 66 millioner russere i leirene fra 1917-1960. Planen var at Gulagleire også skulle opprettes i Skandinavia og i alle europeiske land, selv etter at Kol Nidrefolks statskupp i Tyskland og Ungarn var blitt slått ned.

 

image098

Alexander Solzhenitsyn  (1918-2008).

 

Verdensrevolusjonen skulle gjennomføres i Europa av den røde hær med gjenerobring av Tyskland og Ungarn. Den Røde hærs offensiv ble imidlertid stoppet i Polen i 1920 og finansfamiliene konsentrerte seg om konsolidering og sikring av sitt bytte, Tsar-Russland. Etter borgerkrigens slutt i 1920 startet folkegruppens bankelite i USA og Europa å bygge opp industri for å berge sin nye stat Sovjet fra kollaps. Navnet Sovjet (råd) var et chutzpah, da rådene ikke hadde innflytelse, all makt var lagt til kommunistpartiet. «Sovjet»-påfunnet var en direkte kopi av Kahal, det eksisterende Kol Nidre-nettverk i landet:

 

http://www.yivoinstitute.org/pdf/kahal.pdf

 

Operasjon Groza  – Sovjets planlagte angrep på Tyskland 6. juli 1941

 

Tyskland og Frankrike skulle erobres fra 6. juli 1941 og Gulagleire opprettes i et sammenhengende belte fra Stillehavet (Vladivostok) til Atlanterhavet (Vest-Europa):

 

http://www.heretical.com/miscella/14days.html

 

Som i Russland fra 1917 og i Polen fra 1939 (Katynmassakren) ville den nordiske rases elite bli utryddet av Kol Nidre-styrte Sovjet også i Vest-Europa.

Tysklands etterretning visste hva som skulle komme 6. juli og landet fikk gjennom sitt angrep på Sovjet 14 dager i forkant (Operasjon Barbarossa) hindret den nordiske rases utslettelse i Europa. Kol Nidrefolkets viktigste årlige høytidsdag er feiringen av Purim day, dagen da de utryddet den nordiske rases elite i Iran. Samme dag som startskuddet for den nordiske rases vellykkede utryddelse i Tsar-Russland (februarrevolusjonen 1917). De hadde prøvd det samme to ganger tidligere, februarrevolusjonen 1848 og februarrevolusjonen 1905, men mislyktes.

Det er derfor de to Kol Nidre-kvinnene Rosa Luxemburg og Clara Zetkin på vegne av Illuminati i 1911 fikk vedtatt akkurat 8. mars – Purim day – som de lettlurte protestantenes «kvinnedag», som et verktøy for ødeleggelse av den tyske  familien og bane vei for en Kol Nidreledet revolusjon i landet, som de klarte å gjennomføre i 1918. Purim day falt på 8. mars i 1917, som i 1905 og 1848 og derfor startet Grand Orientleder Aaron Kürbis symbolsk «februarrevolusjonen» på vegne av Kol Nidre-bankfamiliene denne dagen med målsetning utslettelse av den russiske genetiske adel, etterkommere etter norske kong Rurik i Gardarike (det utbyttende borgerskapet). Dette klarte de langt på vei, 66 millioner russere med nordisk avstamning døde i Gulag fra 1917-1960 uten at de Kol Nidre-kontrollerte vestlige land omtalte dette med et ord i sine medier og uten at de løftet en finger.

Etter den planlagte operasjon Groza, 6. juli 1941, og de to store europeiske makters fall, Tyskland og Frankrike, ville Sovjet enkelt kunne ta de resterende europeiske land, inkludert Skandinavia etter tur. Tilgang til russiske bondegutter som kanonføde var ubegrenset. Sovjet hadde i 1941 en million fallskjermsoldater disponibelt til slipp over Sør-England for sikring av flyplasser for at et antall tusen tanks kunne landes med fly og omringe byene i landet og hente ut den vikingættede adelen til Gulagleire i England. Det hadde ikke blitt noen 8. mai 1945 i Norge. Gutta på skauen ville ikke ha vært på skauen, men gått til grunne i norske Gulagleire sammen med resten av den norske genetiske eliten. Max Manus (1914-1996) overlevde 2. verdenskrig på grunn av Adolf Hitlers angrep 22. juni 1941 på Sovjets klargjorte fire millioners Kol Nidre-ledete angrepsstyrker. Gunnar Sønsteby (1918-2012) fikk leve et voksent liv, ikke på tross av, men på grunn av, Adolf Hitler.

Sovjets spesialkonstruerte BT high speed tank hadde foruten belter også hjul til bruk for den planlagte offensiv på tyske motorveier. Sovjet skulle samtidig okkupere Romania, Tysklands eneste drivstoffkilde. Uten tilgang på bensin og diesel ville Tyskland og Frankrike stått stille og byene omringet etter 14 dager.

 

gulag 1

gulag 2

Gulag (1917-1960) var 476 konsentrasjonsleirkomplekser hvor 66 millioner russere omkom.  Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) var fange i Gulag. Vestlige lands Kol Nidre-kondisjonerte høyre- og venstreside gjorde ingenting for å informere om, langt mindre demonstrere mot, massemordet på den egne nordiske rase i Russland

 

Forberedelse til etablering av Israel

 

image100     image101     image102

Vennskapsmynt fra 1934 mellom Tyskland og sionistorganisasjonene, utbygger av kibbutzer i Sovjet, Felix Warburg, og Israels flagg.

 

Adolf Hitler ønsket deportering av Tysklands jøder til Palestina i samarbeid med Tysklands ledende finansfamilier av Kol Nidrefolket. Begge hadde felles interesse av utvandring til Palestina. I 1934 ble laget en vennskapsmynt. Eiendommer og verdier til Kol Nidrefolk sendt til konsentrasjonsleire ble omsatt av sionistiske organisasjoner og penger overført til Palestina for oppkjøp av arabisk land og bygging av infrastruktur. Tysklands angrep på Polen i 1939 var en innlemming av Vest-Preussen i Tyskland, et område med 14 millioner tyskere. Fra 1918 hadde seierherrene fra 1. verdenskrig, ved partering av byttet, kalt tyske Vest-Preussen for Polen.

 

rydzsmigly

Oppmuntret etter å ha fått Vest-Preussen i 1918 av Kol Nidre-folkets bankfamilier, oppsto en drøm om et Stor-Polen. Polens hærsjef, Edward Rydz-Śmigły (1886-1941), sitter modell for en forestående polsk parade gjennom Brandenburger Tor i Berlin. Istedet tok Tyskland uventet Vest-Preussen tilbake i 1939.

 

Familien Warburg eide I G Farben, Tysklands største og verdens da fjerde største industribedrift. Adolf Hitler etablerte fangeleiren AuschwitzBirkenau i samarbeid med brødrene Warburg for gratis arbeidskraft til Warburgfamiliens I G Farben i Auschwitz. 21. mai 1942 åpnet I G Farben et anlegg for syntetisk gummi og petroleum i MonowicevedAuschwitz. I G Farbens hovedkontor lå i New York, ledet av Paul Warburg, mannen som på vegne av familien Rothschild etablerte Federal Reserve i 1913. Max Warburg hadde vært keiser Wilhelms finansieringspartner under 1. verdenskrig og samarbeidet med Adolf Hitler før 2. verdenskrig. Adolf Hitler kan ha kjent Max Warburg allerede under 1. verdenskrig da Max Warburg var tysk etterretningssjef og Adolf Hitler brevkurèr ved fronten.

En tredje bror Warburg, Felix Warburg, opprettet fra 1924-1940 215 jordbrukskollektiver i Sovjet, kibbuzer, slik at landets Kol Nidrefolk skulle kunne lære seg jordbruk til bruk ved opprettelse av Israel.  Felix Warburgs kibbuzer ble anlagt på områder hvor de først hadde likvidert russiske eller ukrainske bønder. I 1927 reiste han på en rundttur i Sovjet og besøkte 40 kibbuzer eller jordbrukskolonier for Kol Nidrefolk i Ukraina og på Krim, hvorav to var navngitt etter ham. Alt før 1917 hadde den sionistiske verdenskongress planlagt overtakelse av Palestina og opprettelse av Israel. Til dette trengtes nok marxist-leninistiske bønder av Kol Nidrefolket til å kunne drive et nett av kibbuzer og ta i mot hundretusenvis av fattige Kol Nidrefolk, samtidig med at 800 000 arabere skulle deporteres. I 1948 lyktes de å opprette en verdensregjering, FN, som anerkjente en sionistisk stat, Israel. Fra da av, med legitimitet som en FN-godkjent stat,  kunne ingen stater hindre at representanter for de ledende bankfamilier kunne etablere seg, via Israelske ambassader, i de land de måtte ønske.

 

Chutzpah innen filmproduksjon

 

Filmregissør Sergei Eisenstein (1898-1948).
Filmregissør Sergei Eisenstein (1898-1948).

 

Sergei Eisenstein (1898-1948) fra Kol Nidrefolket, produserte historieforfalskningsfilmer som October i 1927: Ten Days That Shook the World. I filmen stormet hundrevis av rødegardister og sjømenn Vinterpalasset i 1917. I virkeligheten skjedde ingenting. Det var ingen som helst kamp. Maktovertakelsen var en avtalt scene mellom kolleger innen samme frimurerlosje, Grand Orient, og fra samme folkegruppe. Filmen var et bedrag. Sergei Eisenstein lyktes med sin intensjon og mange tror fortsatt at det kanskje var noe edelt med bolsjevikene som styrtet den slemme tsaren.

 

image104     image105

To kjente historieforfalskningsbilder,  lagd for å selge inn to Rothschild- statskupp: Stormen på Bastillen 1789 og stormen på Vinterpalasset 1917.

 

To historieforfalskninger, for det var ingen storm verken av Bastillen eller av Vinterpalasset. Begge revolusjonene var bestillingsvare fra verdens ledende finansfamilier ved hjelp av sine verktøy banker, frimureriet, Jesuittordenen og Kol Nidrefolkets organisasjoner.

Det kan se ut som at lureriet og de offisielle usannheter om historiske begivenheter ikke har noen ende. Offisiell historie er seierherrenes historie. Denne artikkelen er et bidrag for avdekking av den virkelige historien.

 

Kilder

 

Oversikt Rothschildfamilien: http://historyedition.blogspot.no/2011/03/beard.html

Jüri Linas bøker: ‘Under the Sign of the Scorpion’ og  Värdsbyggarnas bedrägeri’

Nathanael Kapner, historiske artikler: http://www.realzionistnews.com

Nathanael Kapners tre krav: http://www.realjewnews.com/?p=824

Kilde fransk revolusjon: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion02.htm

Kilde russisk revolusjon: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion06.htm

Henry Makow, historiske artikler: http://www.henrymakow.com

Våpenfabrikken Vickers før 1. verdenskrig: http://www.vickersgun.com/gallery.htm

USA og Sovjets bruk av romersk hilsen og hakekors: http://rexcurry.net/ussr-socialist-swastika-cccp-sssr.html

Avsløring av Simon Wiesenthals chutzpah-tegning, de tyske soldatene som skytes, side 50:

http://books.google.no/books?id=_EkEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false

Nasi: http://jewishencyclopedia.com/articles/11330-nasi

Fremføring av Kol Nidre: http://www.youtube.com/watch?v=dvWxoYULWrw

Amerikaneren Myron C. Fagans (1887-1972) tale fra 1960 om Illuminati:

http://www.veoh.com/browse/videos/category/lifestyle/watch/v20037787Y7wHmJ2r

Talen nedskrevet: http://jahtruth.net/illumin.htm

Dokumentasjon av eget jødisk EU-parlament: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152977#.UKRv3-RPidd

Mona Andersson

Forfatteren har en allsidig faglig bakgrunn med særlig interesse for de nordiske folks tidlige historie og identitet. Stikkord for kommende artikler vil være Kol Nidre-folket, begrepet chuzpah og 1. mai, Frimureriets Grand Orient og stormen på Vinterpalasset 1917, vårt folks tidlige historie før vikingtiden, goterne, fruktbarhetskult og våre opprinnelige symboler.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

526 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Veldig god artikkel.

Jeg vil bare legge til at det var Tempelridderne som grunnla det første Europeiske banksystemet. De ble så mektige at paven måtte forby denne ordenen. Hvem overtok denne lukrative forretningen?

Som Illuminati-avhopper Doc Marquis forteller; disse folka er djeveldyrkere. De tilber den gamle slange, djevelen, Satan, Lucifer og alle avguder arrangert i det babylonsiske system. Slik som Jomfru Maria.

Hvis du ønsker å være en åndelig motvekt til disse verdens ledere, så må du ta i mot Jesus Kristus som Frelser og Herre i ditt hjerte. Han er verdens Lys. Han er den gode Hyrde, som har beredt oss et sted med evig fred og rettferdighet.
http://wp.me/p3uvTQ-3

smurfen
Redaksjonen
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Til lenger et samfunn drifter fra sannheten, til mer vil det hate de som taler sannheten» – George Orwell.

hurricane
hurricane
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Hvis Thor Heyerdahl, Norges mest kjente nordmann i utlandet, hadde svindlet lik Simon Wiesenthal, ville nordmenn vendt Thor Heyerdahl ryggen. Nordmenn hadde følt en kollektiv skuffelse.

Jødene vender imidlertid ikke Simon Wiesenthal ryggen, selv om de vet at han er en svindler – fordi hans svindel er rettet mot de andre. Hans svindel anses som utmerket chutzpah.
Mot oss.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  hurricane
10 år siden

Det norske folket HAR vendt Heyerdahl ryggen.

Heyerdahl mener at Odin og hans klan kom fra Aserbadjan, slik ynglingesagaen skriver. Men Odin ble fullstendig misforstått av det primitive viking-folket og dyrket som en Gud.

Akkurat slik folket på Malta misforsto Paulus og ville dyrke ham som en gud.

http://no.wikipedia.org/wiki/Jakten_p%C3%A5_Odin

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  smurfen
9 år siden

Folk snakker om Orwell på komisk uvitende måter. Orwell var illuminati selv. Han advarte ikke mot noenting. Han skrev feiringsbøker for hva han visste var på vei.

De feirer folk flests naivitet. «1984» fungerer som intern kommunikasjon for globalismen så vel som å le av folket rituelt.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Det som er bra med denne artikkelen er at den setter lys på de skjulte makt-strukturer. Kort sagt Illuminatet og alle organisasjonene (steinene) i pyramiden. All denne djevelskapen er sprunget ut av det babyloniske system. Som snart får sin dom ifølge Åpenbaringsboken, kap 18 og 19.

Budskapet samstemmer med andre kilder, til 95 prosent. Når det kommer til Israel og det jødiske folk svikter det noe, fordi artikkelforfatteren ikke klarer å skille mellom Illuminati-jødene og det jødiske folk. Illuminati-jødene er Salomos åndelige etterkommere. Salomo ble dessverre en frafallen på sine gamle dager og far til mange okkulte lærebøker.

http://www.itsagodthingproductions777.com/dvd5.shtml

Les hva Doc Marquis skriver om Zion vises protokoller og staten Israel.

«The Purpose of the Protocols of the Learned Elders of Zion is to establish Satan as the Lord of this World, exactly as the Bible says he is. But, at this End of the Age, the Protocols intends to establish Satan as the replacement of God on the throne of the world, to be worshipped and obeyed as God!

No other document in the past 2,000 years has continually set the world on fire more than the Protocols of Zion. Yet, a majority of people consider this Illuminati blueprint to be fraudulent. Marquis shall prove that, while the Protocols is NOT a Jewish conspiracy, it is an Illuminati conspiracy to take over the world for their Masonic Christ.»

Ifølge profeten Daniel står den 70. årsuke tilbake for det jødiske folk og Israel. Når hedningenes tid er til ende (de sanne kristne blir snart evakuert bort fra denne jord) vil Gud igjen ta seg av Israel på en spesiell måte. Israel vil bli angrepet av mange folkeslag og nasjoner, men Gud selv vil forsvare Israel slik han gjorde mange ganger i det gamle testamentet.

Jeg elsker det jødiske folk og ønsker dem alt vell. Jeg tror at nazistene satte igang Holocaust, jeg tror på historien til Herman Saknovich og Sammy. (Det babyloniske system har dessverre alltid hatet det jødiske folk. Det første korstoget drepte alle jøder de fant på veien til Jerusalem). Men hvor mange som faktisk ble drept i Holocaust er vanskelig å anslå. Et sted mellom 4 og 10 millioner?

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Zions vises protokoller er et falsum – det er dokumentert, men de som fornekter Holocaust fornekter også dette faktum.
Problemet med denne artikkelen er at den tar utgangspunkt i en revisjon av historiske fakta. Når utgangspunktet er som verst, blir som kjent resultatet deretter.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Du tuller litt med oss nå Jens, ikke sant ?

Falsum betyr at noe ikke eksisterer, så det du sier er at Zions vise ikke eksisterer i virkeligheten.

Zions vise ble skrevet av Jesuittene i Russland, det er heller ingen hemmelighet at Zions Vise ble brukt av USA og Tyskland til å fremme jødehat, siden år 528 så har Vatikanet og Jesuittene stått bak myrderier på over 250 millioner jøder, ja det var så ille at du fikk en billett til himmel personlig av Pave Uran og flere av hans etterkommere vist du kunne bevise at du hadde drept en eller flere jøder.
I hele verden fikk du med et eksemplar av Zions Vise vist du kjøpte en Ford.

Jesuitter, Frimurere, Zionister og ellers alle sekter som pynter seg med Tempelridder kors hater jøder. så dermed blir det litt ironisk at det er HEF kreftene som beskylder andre for jødehat som faktisk er de som hater jøder.
Den største kjente jødehateren i dag er Zionisten Benjamin Netanyahu som driver etnisk rensing av ekte jøder uten at verden bryr seg stort om det.
Undermennesker som han kaller dem.

http://www.dagbladet.no/2013/01/30/nyheter/utenriks/politikk/rasisme/israel/25521316/

Jødene er rasende på zionsistene som de hever har stjålet deres identitet, jødene ville har en 7 armet lysestaket og ikke det Sumeriske hexagramet i flagget sitt.

Vist noen forsatt tror at det var jøder som sto bak Zions vise så er det bare å lese slutten der det er referert til en stor hendelse for 2000 år siden, da ble Jesus fødd og som de fleste vet så tror ikke jøder på Jesus, noe derimot Jesuittene gjør.

Det er det Satanisme handler om, snu ting på hodet, de som kaster om seg med jødehat kort og antisemtt kort for å stoppe ytringer er de som faktisk HATER jøder intenst og som har stått bak folkemord på jøder i flere tusen år.

Det mest kjente stedet i Norge der det bedrives jødehat i dag er NTNU og kreftene bak.

http://www.nrk.no/trondelag/–ntnu-er-infisert-av-jodehat-1.7507296

Så hvorfor blir jøder hatet av sektene som styrer verden ?
Ifølge den indre sirkel rundt Tempelridder Hitler og medlemmer av Vril, SS, Thule og Ostara så skyldes hatet at jødene drepte og utslettet de gamle kjempene som overlevde floden, samme kjemper som du ser symboler på i all losjer og lokaler brukt av sektene.

Som Jesuitt, Illuminati topp og 33 graders murer Alber Pike sa så er en av grunnen til at Israel ble opprettet å samle inn alle jøder på et sted så de kan slaktes ned og utryddes en gang for alle på samme måte som man samler inn sauer på høsten., når Den Arabiske Liga og det Muslimske brorskap har dannet et kalifat i MØ så skal Araberne og Jødene utslette hverandre i den siste store krigen. en krig som ser ut til å starte når som helst.

Titusener av klartenkte jøder har de senere år rømt Israel i økende antall, de vet hva som venter vist de blir værende, Kristen Zionistene raser og kaller jødene som drar fra Israel for svikere siden Jesus ikke kan returnere før jødene er ofret som det står skrevet.

Israelvennene som ikke bryr seg om jødene

http://www.dagbladet.no/2009/02/06/magasinet/kristendom/israel/4436173/

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Du tuller nå blåmann. Alle land har både immigrasjon og emigrasjon, der summer av disse viser om landet har befolkningsvekst eller reduksjon i folketallet. I Norge og Israel er befolkningsveksten prosentvis blandt de høyeste. Å koble emigrasjon i Israel slik du gjør er kun et uttrykk for dine høyst personlige preferanser

smurfen
Redaksjonen
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Mange liker å trekke fram at jøder fra hele verden kommer til Israel. Det få tar opp er at det er en stor mengder med israelere som velger å forlate landet. Israel har i mange år nektet å oppgi statistikk over hvor mange som emigrerer fra Israel. En årsak til dette kan være at å oppgi slike tall vil bety at Israel vil måtte justere antallet borgere betraktelig. Mange av de som emigrerer blir ikke registrert som emigrerte. Dette bidrar til å holde tallene på borgere unaturlig høyt. Hvorfor er så dette viktig? Jo, fordi dette vil spille inn på balansen mellom jøder og muslimer i landet.

Et moderat anslag som har vært presentert i flere kilder er at ca 50 000 israelere emigrerer fra landet hvert år. Dette betyr at over 500 000 har forlatt landet de siste ti årene. Dette er like mange som har kommet fra det tidligere Sovjet til Israel.

I 1977 ble det presentert tall som viste at 600 000 israelere bodde i Amerika. Dette stemmer med emigrasjons statistikken som forelå før den ble hemmeligstemplet.

Det man kan spørre seg om er:
Hvor mange personer bor i Israel?
Hva er den religiøse fordelingen?
Hvorfor drar så mange jøder fra Israel?
Hvorfor holder man tallene hemmelige?

Det du sikkert ikke vet er at det mest jødevennlige landet i verden faktisk er Iran, der bor det over 1 million jøder, de er prøvd lokket med store summer av Rothchilds til å dra fra Iran til Israel, men de nekter siden de har det mye bedre i Iran enn i Israel og mange vet nok hva som venter i Israel om ikke lenge til tross for at gærningen Benjamin Netanyahu nesten daglig truer med å bombe dem.
Iran er faktisk eneste land i verden som har en lov som påbyr at det skal sitte en eller flere jøder i landets parlament.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Hvorfor slikt fokus på Israel? Det finnes da en rekke land der folks problemer pga vanstyre er av en helt annen størrelsesorden enn der. Folk flest i Israel har det vel bra, i motsetning til de omkringliggende araberstater.

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  Jens
9 år siden

Har det bra ja. Og til hvilken menneskelig kostnad for omkringliggende folkegrupper? Som palestinerne?

Dante Speak
Dante Speak
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Mona Andersson har all ære av en glimrende artikkel som går til kjernen i prossessen som har ført til dagens verdenssituasjon.

Til Jens:

Holocaust er det korrekte navnet anglozionistenes brannbombing av tyske byer med sikte på å drepe flest mulig tyske sivile kvinner og barn for å knekke den tyske kampmoral.

Jødeløgnen og de 6 millioner heter HoloCa$h og er ugjenkallelig tilbakevist som ren løgn og svindel som bare kan opprettholdes gjennom lovforbud og terror mot oss som sier sannheten om jødeløgnerne.

Skulle du ha lyst til å diskutere det med meg over en kopp kaffe er du velkommen til det:)

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  Dante Speak
9 år siden

Dropp den uintelligente nynazist-propagandaen. Du går rett i fella brunskjortene legger ut.

Hitler var selv halvt jødisk og definitivt tilhenger av både vatikansk fascisme og sionistisk mentalitet.
Holocaust har absolutt funnet sted og var et redskap for å sette jødiske eliter i en uskyldsposisjon ved at jøder som folk ble drept i massetall. Disse var naturligvis vanlige folk, ingen toppjøder døde i gasskamrene. Kynikere ofrer gjerne sine «egne» om de ser et slags formål i det.

Det er mulig avisartiklene i jødiskelitistiske aviser som NY times feiret det på forhånd lenge før, slik illuminati alltid planlegger noe ekstremt langsiktig.

Holocaust som det nevnte redskap fant sted blant annet for å danne plass for innvandring av neojøder (khazarer som ble jøder fra 740 e kr) til de opprinnelige (semittiske) jødenes land vi kjenner som Israel. Bare navnet er fascistisk for de som kjenner til historien. Stormaktene i Europa begynte å planlegge denne prosessen allerede lenge før krigen, da det britiske imperiet var koloniherre over Palestina.

HappyDays
HappyDays
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

I følge en av verdens fremste språkspesialister, John Marco Allegro [http://en.wikipedia.org/wiki/John_M._Allegro#The_Sacred_Mushroom_and_Christian_Myth], så er Bibelen’s ‘Jesus kristus’ en personifisering av den Røde Fluesoppen, som gjorde at folk flest (John, Paul, Matthew etc.) kunne kommunisere / erfare / oppleve ‘Gud’ personlig og direkte: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sacred_Mushroom_and_the_Cross Ikke glem ordets makt overfor http://en.wikipedia.org/wiki/People_of_the_Book, hvorpå en språkekspert av Allegro’s kaliber er påkrevd for å kjenne sannheten bedre:) Vennligst gjør deg kjennt med entheogene planter (www.Erowid.org) for å unngå flere religiøse historieforfalskninger:) Hasj har også fungert som koblingen mellom Gud og mennesker i Bibelen forresten: http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_and_spiritual_use_of_cannabis#Ancient_Israel Dokumentaren «The Pharmacratic Inquisition» (2007) er en god plass å starte: http://www.youtube.com/watch?v=FOCTL0nnh70 Lykke til med dine personlige sannhetsøken:) Happy Days!

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Det som er bra med denne artikkelen er at den setter lys på de skjulte makt-strukturer. Kort sagt Illuminatet og alle organisasjonene (steinene) i pyramiden. All denne djevelskapen er sprunget ut av det babyloniske system. Som snart får sin dom ifølge Åpenbaringsboken, kap 18 og 19.

Budskapet samstemmer med andre kilder, til 95 prosent. Når det kommer til Israel og det jødiske folk svikter det noe, fordi artikkelforfatteren ikke klarer å skille mellom Illuminati-jødene og det jødiske folk. Illuminati-jødene er Salomos åndelige etterkommere. Salomo ble dessverre en frafallen på sine gamle dager og far til mange okkulte lærebøker.

http://www.itsagodthingproductions777.com/dvd5.shtml

Les hva Doc Marquis skriver om Zion vises protokoller og staten Israel.

«The Purpose of the Protocols of the Learned Elders of Zion is to establish Satan as the Lord of this World, exactly as the Bible says he is. But, at this End of the Age, the Protocols intends to establish Satan as the replacement of God on the throne of the world, to be worshipped and obeyed as God!

No other document in the past 2,000 years has continually set the world on fire more than the Protocols of Zion. Yet, a majority of people consider this Illuminati blueprint to be fraudulent. Marquis shall prove that, while the Protocols is NOT a Jewish conspiracy, it is an Illuminati conspiracy to take over the world for their Masonic Christ.»

Frimurernes (tempelriddernes) planer vil slå feil:
Ifølge profeten Daniel står den 70. årsuke tilbake for det jødiske folk og Israel. Når hedningenes tid er til ende (de sanne kristne blir snart evakuert bort fra denne jord) vil Gud igjen ta seg av Israel på en spesiell måte. Israel vil bli angrepet av mange folkeslag og nasjoner, men Gud selv vil forsvare Israel slik han gjorde mange ganger i det gamle testamentet.

Jeg elsker det jødiske folk og ønsker dem alt vel. En fantastisk arv har de gitt oss, Abraham-Moses-Profetene-Jesus-Apostlene. Jeg tror at nazistene satte igang Holocaust, jeg tror på historien til Herman Saknovich og Sammy. (Det babyloniske system har dessverre alltid hatet det jødiske folk. Det første korstoget drepte alle jøder de fant på veien til Jerusalem). Men hvor mange som faktisk ble drept i Holocaust er vanskelig å anslå. Et sted mellom 4 og 10 millioner?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Faktisk opplysning – Abraham & Sarah Never Happened mm

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Uffda
10 år siden

I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper.

I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. Fra én mann, som var uten livskraft, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand.

I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter: det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem.

http://wp.me/p3uvTQ-3

I tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å ofre, enda han hadde fått løftene og dette var blitt sagt til ham: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake – i dette ligger et forbilde.

J.Johansen
Forfatter
10 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

«Switzerlands Nazi Templar Banks ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/sa-hvorfor-bli-frikvinne-og-hvordan-ga-fram-artikkel-1-av-to/comment-page-3/#comment-99541

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

British Bankers’ Association, BBA, Planned and Executed 9/11 with Reuters for Profit, w/Crown Agents http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Code O2T Torture · Folter ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/comment-page-14/#comment-99569

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Det er viktig at sannheten om det grusomme blodbadet som er kjent som «den russiske revolusjon» blir kjent og kommer inn i historiebøkene der den hører hjemme. Det var på ingen måte misfornøyde russiske arbeidere og bønder som omkalfatret det daværende Russland, men agenter for vestlig Illuminati-kapital.

Frimurere hadde en viktig rolle som det fremgår av artikkelen, både frimurere i Russland og i Sverige.

Den russisk-estiske forskeren Jyri Lina har gjort meget grundig research på hva som egentlig skjedde, da han hadde tilgang til Sovjet-arkivene etter 1991. Linas bok «Under the sign of the scorpion» er en meget grundig historisk dokumentasjon om dette: http://jyrilina.com/english/under-the-sign-of-the-scorpion-the-rise-and-fall-of-the-soviet-empire/

Det hadde vært interessant å vite som er f.eks. svenske frimureres posisjon idag på sannheten om den russiske revolusjon. Har det svenske frimureriet gått ut og tatt avstand fra det frimurer-riggede blodbadet i Russland som begynte i St. Petersburg i 1917, rett øst for Stockholm, på den andre siden av Botniska Viken, som de selv bidro til?

Et mindre kjent men svært informativt historisk dokument er NKVD-forhøret av Christian Rakhovsky som fant sted i 1938. Rakhovsky deltok også i gjennomføringen av «revolusjonen» i 1917. Dokumentet er kjent som «Red Symphony», og gir et informativt og detaljert innblikk i kulissene med informasjon om nøkkelpersoner og metoder som ble benyttet dengang.

«Red Symphony» kan lastes ned eller leses i sin helhet her: http://archive.org/stream/RedSymphony#page/n9/mode/2up

smurfen
Redaksjonen
10 år siden

Takk for en glimrende artikkel Mona :)

Snart kommer nok betalte illuminati troll og andre nyttige idioter som jobber gratis for Iluminati uten å være klar over det selv, suicidale tullinger med Stockholm syndromet som kjemper for sin egen undergang vil nok snart dukke opp og trolle artikkelen.

Siden artikkelen tar for seg mye av faenskapet fra de globale psykopatene så får vi legge til litt fra de nasjonale psykopatene i de mørke brorskapene.

Psykopatenes vei til makt handler om å danne brorskap, kjøpe opp alt de kan med fiat penger, det dem ikke klarer å kjøpe infiltrer de fra innsiden og overtar som kreftsvulster, klarer de ikke å infiltrere så tar de livet av de som står i deres vei eller fjerner dem på andre måter.

Fagforeningene i Norge er et fint eksempel på infiltrering, nå sitter alle fagforeninger i landet og godtar sosial dumping, arbeidsinnvandring, forsvarer EØS og er på god vei til å fjerne middelklassen i landet.
Lederen for Politiets Fellesforbund Arne Johannessen gikk ut og advarte mot Frimurerne og de andre sektene som hadde prøvd opptil flere ganger å dra han inn i sektene sine, noen dager etter hans avsløring så måtte han ta sin hatt å gå.

http://www.dagbladet.no/2013/05/19/nyheter/frimureri/politi/kameraderi/27238073/

Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden. Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

De vedvarende lønns- og prisforhøyelser vi har hatt de siste 50 årene og andre sider ved vestlig politikk er beskrevet i Protokollene. Spekulasjonsøkonomien som i våre dager overtar etter den periode vi har hatt med sosialdemokratisk politikk er ikke tenkt ut av arbeiderpartiets hjernetrust i ECON Analyse A/S, som man skulle tro, men er i detalj beskrevet for hundre år siden. Den knytter norsk fagbevegelse og arbeiderbevegelsen til de internasjonale krefter som i våre dager er i ferd med å gjennomføre Protokollens idé.

Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

En annen organisasjon av betydning er Trilaterale Commision, TC, som snart har spredd seg over hele verden. Her er Norge representert ved Thorvald Stoltenberg som tilhører en kjent arbeiderpartifamilie.

Hovedtemaet i bøkene er den korrupsjon som er oppstått som følge av at medlemmer av Den Norske Frimurerorden har fått innpass i rettsvesen og i politiet. De forteller om ledende arbeiderpartifolk som i 1935 innledet et samarbeide med en hemmelig maktgruppe hvor medlemmer av frimurerordenen utgjorde en viktig del. Frimurernes makt lå i at så godt som hele den norske generalstaben var medlemmer av ordenen og var bundet til ordenens strenge eds avleggelse.

Både frimurerne og Nygaardsvolds regjeringen ønsket å komme på engelsk side da 2. verdenskrig var under utvikling. Engelsk invasjon var under forberedelse og norsk mobilisering ble holdt tilbake. Den ble først satt i verk etter at tyske tropper var landsatt på norsk territorium.

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

De tre bedrifter Moxy, skapt av Birger Hatlebakk på Fræna, livbåtfabrikken til Gerhard Skaala i Hardanger og Tandbergs Radiofabrikk ble utsatt for en kunstig frembrakt likviditetskrise som ble skapt på aller enkleste måte: Ved at fagbevegelsen krevde og fikk 71 prosent lønnsøkning på tre år, dette bevirket at kronens kjøpekraft avtok og at bedriftens kapital ikke lenger dekket kapitalbehovet, hvoretter staten og bankene kastet bedriftslederne ut og overtok det som var deres livsverk.

Jeg beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere grader.

Frimurere i samarbeid med sionister og bankdynastiene har sikret seg makten i USA. Denne utvikling hadde stor fremgang under president Franklin D. Roosevelt og hans etterfølger Harry S. Truman som begge tilhørte frimureriet. Maktoppbyggingen er blitt videreført under de etterfølgende amerikanske presidenter.

Vel er det så at norske borgere så vel som politikere har lov til å sympatisere med hvem de vil. Noen har allikevel gått for langt når vårt land tappes for sin velstand gjennom å ta opp utenlandske lån som er den klassiske måten å ødelegge et lands økonomi på. Særlig graverende er det at den som skulle forsvare våre fiskerier mot press utenfra, fiskeriministeren, tilhører frimureriet. Vi ser at han bygger opp ett nettverk av frimurerbrødre i strategisk viktige posisjoner. Det antas at hans fremtidige mål er å organisere fiskerettighetene slik at de glir ut av hendene på den norske kystbefolkning og over på kapitalkreftene innenfor det internasjonale frimureri.

Dette fører til økonomisk tap, tilbakegang og tilslutt til fattigdom for vårt land.

Frimurere, Sionister og deres samarbeidspartnere går brutalt frem for å nå sine mål. Menneskeliv betyr ikke noe. De som tok beslutningen om å slippe atombombene over Hiroshima og Nagasaki, var alle uten unntak medlemmer av frimurerordenen. Dette er utvilsomt verdens største terrorhandling, fordi den ikke virket inn på krigens varighet. Den var allerede slutt da bombene falt.

Vedtaket om omsetningsavgiften i 1935 er sannsynligvis det første betydningsfulle samarbeidsprosjekt mellom frimureriet og Arbeiderpartiet som kan påvises.

1975: 1%
1940: 10%
1964: 12%
Omsetningsavgiften blir til merverdiavgift
1970: 20%
1994: 22%
1995: 23%
2001: 24%
2005: 25%

Avgiften representerer en betydelig maktoverføring fra landenes innbyggere til staten.

Omsetningsavgiften og dens avledninger er et verktøy til å beherske og kontrollere næringslivet, et ledd i en økonomisk undertrykkelse som de fleste land er utsatt for.

Et selskap som ikke selger for mer enn omsetningsgrensen, 50 000 kr, mister sin rett til å trekke fra og få tilbakebetalt inngående merverdiavgift. Følgelig vil alle utgiftene stige med 24 %. Disse foretak blir betydelig svekket i konkurransen med foretak som har rett til å trekke fra og få tilbakebetalt inngående merverdiavgift.

Menneskerett

Å kunne klage på en rettslig avgjørelse og få klagen tilfredsstillende behandlet er en menneskerett. Ot. prp. nr. 53, 1983-84, begrenser klageretten. Den nye §59a fra 1996 fjernet klageretten helt. Riksadvokaten har dermed blitt den suverene leder av påtalemyndigheten med bortimot diktatorisk makt. Vi har tatt to viktige skritt i retningen av å forlate rettsstaten og å gjøre Norge til en autoritær stat.

Stay-Behind i Norge

Etterretningsmannen Alf Martens Meyer tok kontakt med Vilhelm Evang. Meyer mente at den viktigste oppgaven for den nye etterretningstjenesten måtte være å bygge ut et såkalt Stay-Behind nett som skulle bestå bevæpnede grupper, klar til innsats.

Vilhelm Evang innbeordret straks Meyer til tjeneste og lot han få i oppgave å forberede det som senere fikk navnet Stay-Behind. Meyer ville bygge opp desentraliserte grupper som ikke sto i innbyrdes forbindelse med hverandre, men med direkte forbindelse til baser i Storbritannia, eventuelt i USA. Ferrest mulig skal ha kjennskap til den hemmelige beredskap.

Den egentlige Stay-Behind ble formalisert ved en ordre fra Jens Chr. Hauge den 25. oktober 1948. Han gir generalløytnant Ole Berg i oppdrag å velge ut personer med god innsikt og erfaring fra siste krig for å danne en topphemmelig beredskapshær under navnet “FO 4 Beredskap”.

Stay-Behind avsløres

Det gikk 30 år før det blir avslørt. Ved en tilfeldighet finner politiet, sammen med VG, et stort våpenarsenal hjemme hos Meyer i en stor villa. Her fantes alt fra maskingevær, mitraljøser, maskinpistoler, en lang rekke geværer, antipanservåpen, granater, pistoler, revolvere, kniver og flere hundre kilo med ammunisjon.

Den fjerde tjeneste

Både Hans Henrik Ramm, tidligere statssekretær i høyreregjeringen og Vernepliktig major Johan M. Setsass påstår at de har blitt avlyttet og at det finnes en “fjerde hemmelig tjeneste” med en operasjonsleder og at denne beskyttes av justisdepartementet.

Tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Ronald Bye har oppdaget grupper som arbeider illegalt innenfor de hemmelige tjenester. Han kaller det “en fjerde struktur”. Vi regner ellers med (1) Politiets Overvåkningstjeneste, (2) Forsvarets Etterretningstjeneste og (3) Forsvarets Sikkerhetstjeneste.

Lund kommisjonen

I 1994 ble Lund-kommisjonen oppnevnt av Stortinget for å verifisere eller avkrefte ryktene. Kommisjonen skulle

“granske alle forhold i forbindelse med påstander om at politiets overvåkningstjeneste, Forsvarets sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste, eller personer knyttet til disse tjenester, har engasjert seg ulovlig eller irregulær overvåkning av norske borgere.”

I november 1967 ble det inngått skriftlig kontrakt mellom Asbjørn Mathiesen og Forsvarsstaben. Etter avtalen var han teknisk konsulent for stabens telefon- og fjernskriversystemer og ansvarlig for den tekniske drift av anlegget. Det påståes i boken “Vi som styrer Norge” at utenlandske ambassader, et utvalg av spesielt viktige personer i regjeringen, politiske aktører, Stortingsrepresentanter, embetsmenn, partikontorer, og personlige motstandere av sentrale personer i e-staben, ble avlyttet fra bunkeren.

Lund-rapporten sier

“Det er på det rene at samtalene rent teknisk kunne avlyttes fra bunkeren” … ” Det er opplysninger som tyder på at Asbjørn Mathiesen med små anstrengelser kunne lytte på dette nettet fra sin bobel” … “Kommisjonen har få indikasjoner på at avlytting faktisk skjedde”.

Lundkommisjonen har lagt frem en liste som viser at i 1982 var mer enn 80 organisasjoner med politisk tilsnitt, overvåket av politiet. Det gjaldt aksjoner av forskjellige slag, streikeledere, forlag, venstresidens aviser og tidskrifter herunder Klassekampens medarbeidere, selgere, abonnenter, artikler og innleg, organisasjoner rettet mot internasjonal politikk, Palestina-komiteen, vennskapssambandet Norge Kina, Den forente Irlands komiteen, Afghanistan komiteen, Solidaritet Norge-Polen, og en rekke fredsorganisasjoner sto på overvåkningspolitiets lister over interessante objekter.

Tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet, Oddmund Hammerstad mener at deler av den militære e-tjeneste fortsatt er unndratt demokratisk styring og kontroll. Han hevder at Stortingets kontrollkomite ikke greide å komme til bunns i saken under høringen av forsvarsminister Jørgen Kosmo og tidligere forsvarsminister Per Ditlef-Simonsen. Han mener det eksisterer “Frie grupper” innenfor tjenesten som er unndratt kontroll – noen kaller det en fjerde tjeneste.

Allianser

Norge har deltatt i forberedelser til krigshandlinger i fjerntliggende land, spionasje oppdrag mot vår store nabo i Øst, og dannelsen av hemmelige væpnede grupper av samme type som “Den hemmelige Hæren” som generalstaben opprettet i 1920- og 30-årene. Når slikt skjer i hemmelighet og støttes av det regjeringsbærende parti, Arbeiderpartiet, er det et anslag mot norsk suverenitet, mot vårt demokrati og et dobbeltspill overfor Arbeiderpartiets velgere. Dette kan ikke ha skjedd uten at det foreligger en forpliktende avtale mellom Arbeiderpartiets ledere og aktørene som står bak de hemmelige aksjonene.

Økonomi

I løpet av 50 år er den norske befolkning blitt berøvet for 94 % av verdien av sin pengebeholdning. Det du kunne kjøpe for seks kroner i 1945 må du i dag betale 100 kroner for.

Lønnstagere har fått kompensasjon for prisstigningen. Kompenasjonen er betalt av arbeidsgiveren. Kjøp av privat eiendom ble betydelig lettere når gjelden avtok i verdi hvert år, særlig i de periodene da renten ble holdt kunstig nede, og mens inflasjonsraten var høy. Systemet med en stadig synkende kroneverdi er blitt godtatt i vide kretser. Den har skapt velstand hos den bedrestilte del av befolkningen.

Inflasjonen er rettet mot næringslivet. En bedrift som har gjeld har ingen fordel av at gjelden avtar i verdi. Bedrifteieren må erstatte verdinedgangen med ny gjeld. Realverdien av bedriftens kapital må opprettholdes.

Inflasjonen har sin motpost. Den heter seigniorage. Seigniorage er definert som gevinsten ved å utstede betalingsmidler, populært kalt heter det “å trykke penger“. Den verdi det norske folk har tapt ved at kronen har mistet en del av sin kjøpekraft er å finne igjen som seigniorage i de banker og institusjoner som har økt pengemengden.

Så lenge seignioragen tilfaller den norske sentralbanken, Norges Bank, kan inflasjonen betraktes som en beskatning. Seignioragen vil komme det norske folk til gode.

Hvis derimot utenlandske aktører øker pengemengden i Norge, står vi overfor en overføring av verdier fra Norge til sentralbanken i det land hvorfra pengene kommer.

For å bevare vår velstand er det nødvendig å beskytte vårt pengesystem mot villkårlige pengetilførseler fra utlandet.

Det sterkeste angrep på verdens pengesystember skjedde da Verdensbanken og IMF ble dannet under Bretton Wood konferansen i 1941. Det ble vedtatt at bankens transaksjoner skulle foregå i dollar. Dette førte til en betydelig økning av dollarmengden som kom USA til gode, og som ble en belastning for mottagerlandene.

EØS avtalen

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland er medlem av Council on Foreign Relations International Advisory Board, IAB. Noe av det siste hun foretok seg da hun trakk seg som statsminister var å melde Norge inn i EØS avtalen uten å legge saken frem for Stortinget.

EØS avtalen forplikter Norge til å tillate fri flyt av kapital. Det Gro Harlem Brundtland gjorde, var jevngodt med å sette døren til vårt felles pengeskap åpen da hun trakk seg som statsminister. En hvilken som helst utenlandsk sentralbank kan kreve å få sine penger omvekslet i norsk valuta og låne beløpet ut i Norge. Det vil gjøre oss fattige over tid. Gro Harlem Brundtland har åpnet for den klassiske måte å røve et land for dets velstand, å tillate utenlandske lån.

Avtalen gir EU Kommisjonen rett til å pålegge Norge å endre sine lover i overensstemmelse med de direktiver som Kommisjonen vedtar. EØS avtalens overvåkningsorgan ESA har gjort en rekke fremstøt for å få tilbakefallsretten og konsesjonslovene opphevet. Norske naturherligheter legges i så fall åpent for utenlandske oppkjøp til evig eierskap.

Regnskap og inflasjon

Uten hensyn til at regnskapet verdienhet, måleenheten, kronen, vil få en lavere kjøpskraft i det kommende år, overføres regnskapstallene til neste år uten korreksjon eller fornote som redgjør for virkningen av at kronens kjøpekraft vil bli lavere i det nye året.

Fra 1970 til 1990 steg prisene med hele 366 %. Kronen mistet 72 % av sin kjøpekraft. Inflasjonen tok fra 5 til 13 % av pengekapitalens verdi hvert år uten at denne verdireduksjon ble fratrukket i bedriftens inntekt. Bedrifter kunne gå med tap uten at ledelsen hadde kjennskap til det. Mange klarte ikke å opprettholde realverdien av sine kapital verdier. Den langvarige inflasjonen skyldes som jeg har nevnt økning av pengemengden.

I konkursraset på slutten av 1980-tallet som fulgte inflasjonen, mistet Norge 30 % av sine industriabeidsplasser. Arbeidsledigheten steg fra 30 000 til 180 000. Dette var den første bøken av angrep på vårt næringsliv. Etter 1990 ble lønns- og prisstigningen trappet ned. Aldri i vår historie har norsk industri hatt en nedgangsperiode av slikt omfang, skapt av våre egne politikere. Vi opplevde en revolusjon. Vårt industri samfunn som hadde utviklet seg gjennom mange tiår fikk sitt kapitalgrunnlag redusert.

Norge har en liten økonomi som lett kan påvirkes fra utlandet. Vi vil være interessert i å registrere, og motvirke inflasjonstapene der hvor de forekommer. Vi bør derfor beregne tapene og gjøre inflasjonens virkninger synbare.

De fire store revisjonsselskapene (1) Ernst & Young, (2) KPMG, (3) Price Waterhouse & Coopers og (4) Deloitte & Touche, selskap som også er aktive i Norge, er oppført som bidragsytere til CFR. Disse revisjons og rådgivningsfirmaene har til sammen mer enn 400 000 revisorer, advoktater og bedriftsrådgivere fordelt over hele verden. De anbefaler og benytter seg av GAAP, et regnskapssystem som er i strid med grunnleggende matematiske prinsipper.

GAAP tar ikke hensyn til at inflasjonen reduserer pengenes verdi. Regnskapet viser derfor bedre resultater enn det næringslivet virkelig har.

Det nye Nato

I 1999 da Nato feiret sitt 50 års jubileum, lå alliansen i krig med den suverene stat Jugoslavia uten å blitt angrepet først. Angrepene på Jugoslavia var ikke vedtatt av FNs Sikkerhetsråd. Heller ikke av noen av Nato-landenes nasjonalforsamlinger. Hvordan kan Nato gå til krig når ingen legitim demokratisk makt gir ordre til det?

Natos angrep på Jugoslavia skjedde uten autorisasjon fra noen demokratisk institusjon. Natolandene kan ikke lenger betraktes som demokratiske stater.

Uten debatt, uten stortingsvedtak er Norge i krig for første gang siden 1945. Det skjedde uten skriftlige redegjørelser, uten vedtak. Langt på vei også uten politisk debatt. Bare ett av de syv partiene på Stortinget behandlet saken formelt i stortingsgruppen.

USA

William Bum oppsumerer i sin bok at USA i tiden fra 1945 til 2000 har forsøkt å styrte ikke mindre enn 40 regjeringer, og å knuse mer enn 30 forskjellige nasjonalistiske opprør mot egne utålelige regimer. I denne prosessen forårsaket USA at millioner av mennesker døde og at ytterlige flere millioner ble dømt til et liv i frykt og fortvilelse.

Blum redgjør for, og dokumenterer i detalj hvordan supermakten opptrer i land etter land med skjulte terroraksjoner, kidnappinger og mord på politikere og opposisjonelle. Blum rapporterer om omfattende tortur av befolkningen, “lavintensiv” krigføring, systematisk undergraving og kupp mot lovlig valgte demokratiske regjerninger, samt støtte til de verste diktatorer.

Alle land i gjeld

Enorme pengeverdier i form av renter og seigniorage går hvert år inn i de private internasjonale bankene fra nesten alle land i verden. Gjelden har skapt avmakt, tilbakegang og tiltagende fattigdom i alle berørte land. USAs befolkning er intet unntak.

Fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen som pengekapitalistenes tjenere

De som har fulgt med i den økonomiske politikken vil straks kjenne igjen fagbevegelsens vedvarende krav om høyere lønn som blir etterfulgt av en prisstigning som “spiser opp” lønnstillegget. Lønnstilegget skaper behov for mere penger hos den næringdrivende. Den næringdrivende vil bli tvunget til å låne inn pengene som skal dekke det nye behovet. Han eller hun blir forgjeldet og mister både sin økonomiske og politiske styrke. Renter går til långiverne. Derved er fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen gjort til pengekapitalistenes tjenere. Arbeiderbevegelsen er blitt “lurt” til å skape en pengeinflasjon som bankene har fordelen av.

“Ja, vi selger dette landet…som vi byder frem”

Regnskapsloven fra 1976 som Arbeiderpartiet fikk gjennomført i Stortinget tillot ikke oppskriving, selv om det er et stort behov for å skrive opp regnskapsverdiene i takt med kronens avtagende kjøpskraft. Fra 1976 til 2004 tapte kronen 75 % av sin kjøpskraft. Våre eldre bedrifter er bokførte med kapitalverdi som skulle vært forhøynet til minst fire ganger sin opprinnelige verdi, og er derfor sterkt undervudert i regnskapene. Det gjør oppkjøpene billigere.

Skattereformen av 1992 som ble vedtatt av Arbeiderpartiregjeringen tillot aksjonærene å ta ut bedriftens akkumulerte fonds. Store kontantutbetalinger falt i aksjonærenes hender, skattefritt.

Konsesjonslovene fra 1917 hindret ofte salg. Disse lovene var vedtatt av fremsynte politikere nettopp for å verne vår industri og våre naturherligheter mot oppkjøp fra pengesterke utlendinger i en periode da landets kapitalsituasjon var svak. Gro Harlem Brundtland overtok regjeringsmakten. Med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet ble konsesjonslovene opphevet og norsk næringsliv kunne legges ut for salg.

Under Egil Myklebust (Bilderberger) har Norsk Hydro solgt bedrifter for 25,5 milliarder kroner. Disse pengene har vi ikke bruk for.

1817 norske bedrifter er solgt ut av landet med våre politikeres hjelp frem til år 2003.

Første etape i salget av Telenor og Statoil ble gjort av statsminister Jens Stoltenberg. Arbeidet ble ført videre av Kjell Magne Bondevik. Statoil aksjer for 26 milliarder kroner ble lagt ut for salg på aksjemarkedet. Council on Foreign Relation (CFR) har fått en styrerepresentant i Statoil.

Ved salg av vannkraftverk kan vi risikere at utenlandske krefter beslutter å legge på strømprisen og ta aksjeutbytte til utlandet slik at deler av befolkningen ikke har midler til å utnytte denne naturressursen.

Å selge kraftverk, betalt med papirpenger uten tilbakefallsrett er i strid med norske nasjonale interesser. Et slikt salg er en gave til de internasjonale bankene, som jeg har nevnt, gjerne vil bytte ut sine papirdollar med realverdier.

Nye lover blir stadig vedtatt

Vannressursloven, vedtatt våren 2001, åpner for salg av våre vannrettigheter til utlandet
Havbeiteloven, åpner for å gi utlendinger disposisjonsrett over viktige deler av havområdene våre
Mineralloven, den er enda ikke vedtatt, men vil kunne åpne for salg av fjellområder til utlandet.
Oppdrettloven, åpner for salg av oppdrettkonsesjoner til utlandet
Økonomisk underkastelse

Ved hjelp av fri flyt av kapital, privatisering av statlig og kommunal eiendom, en jevn økning av pengemengden fra bankenes side, og tilrettelegging av forholdene fra lokale politikere i de enkelte land, vil de internasjonale bankene være i stand til å tilvende seg all eiendomsmasse.

De internasjonale bankene vil vinne kampen om aksjene fordi de skaper pengene selv. Med tiden vil de eie, forvalte og ta gevinsten av all produksjon og handel.

Vi ser at de som selger vårt næringsliv ut av landet står i forbindelse med Bilderbergers Club, Trilateral Commisjon, CFR eller frimureriet.

Norge tappes for verdier

Amerikanske banker som låner penger direkte til norske borgere tapper Norge for verdier. Disse importerte pengene øker likviditeten og dermed inflasjonspresset i Norge. Pengene kunne med fordel ha vært utlånt fra Den norske sentralbanken. Da ville utgiftene blitt begrenset til papir og trykkeomkostninger, nå betaler sentralbanken den fulle pengeverdien til utlandet, dessuten går rentene til utlandet.

Hvorfor tillater de norske regjeringen at våre ressurser tappes av utenlandske banker?

Angrep på pengesystemene

Dersom en hersker ønsker å tilvende seg befolkningens pengeverdier kan han øke pengemengden. Når nye penger kommer i omløp stiger prisene. Prisstigningen tar kjøpekraften fra eksisterende penger. Publikum taper verdier av sine penger. Dette er en fiendlig handling, et tyveri, sett fra befolkningens side.

Det ligger en betydelig gevinst i retten til å trykke penger. Pengemengden i et samfunn bør øke i takt med økningen av produserte varer og tjenester. Da blir prisene uforandret. Det betyr at en del av verdien av landets produksjonsøkning faller på den som har rett til å trykke penger.

IMF – Det internasjonale valutafondet

IMF skulle egentlig støtte land som hadde kortsiktige problemer med betalingsbalansen med utlandet. IMF har utviklet seg til å bli en selvstendig, autoritær overnasjonal makt som samordnet de private banker til et mektig monopol. IMF

har blitt til en aktiv låneformidler til det beste for finansmarkedene
har fått som oppgave å kreve inn rentene som utarmer de fattige land
har gått over til å bli et globalt økonomisk styringsorgan.
Store deler av lånene til utviklingsland er gått til den herskede klasse som bestikkelser, til våpenkjøp, og til formål som ikke skaper vekst. Pengene har utvidet og sementert klasseforskjeller.

IMF har utviklet seg til å bli en verdensregjering på det økonomiske område. Ut fra egne politiske ideer kontrollerer og styrer IMF sine 181 medlemsland. Makten opprettholdes ved at landene holdes i en gjeldssituasjon som de vanskelig kan komme ut av. Demokratisk styring er satt til side. Landenes herskere tillates å låne penger til våpen for å holde opposisjonen nede.

Jeffrey Sachs, professor i nasjonaløkonomi sier at det trosser all logikk at 1000 økonomer i Washington skal diktere de økonomiske betingelsene for 75 utviklingsland med til sammen 1 400 millioner innbyggere.

Fri flyt av kapital

IMF, Verdensbanken og WTO krever at pengekapital fritt skal kunne flyttes over landegrensene. Det er vanskelig å se det positive i at kapital skal kunnes føres inn og ut av et land uten begrensinger. Det er en enkelts stats oppgave å verne om sitt pengesystem. Vareproduksjonen og dermed landets velferd er avhengig av at næringslivet til enhver tid uten opphold har den nødvendig kreditt eller penger til rådighet.

I spekulantens hender har fri flyt av kapital ført til økonomiske tilbakeslag, til arbeidsledighet, fattigdom, nød for millioner av mennesker. WTO ønsker å gjøre fri flyt av kapital til en global pakt som alle land tvangsmessig må slutte seg til.

Gjeld til finanskapitalistene

OECD landene skyldte finanskapitalistene 13 030 milliarder dollar i 1994. Landene betalte 557 milliarder dollar i renter hvert år. Mange land er så forgjeldet at de kan presses til å konvertere gjeld til eierkapital. Det betyr at produktive enhetene overtas av utenlandske finanskapitalister på bekostning av landets egne borgere.

School of the Americas

I løpet av de 50 år skolen har vært i drift, har den utdannet 57 000 latinamerikanske offiserer fra 22 land. Skolens elever kom til å gjennomføre en lang rekke statskupp. Ikke mindre enn 10 av elevene ble diktatorer i sine hjemland. 170 av elevene ble øverste militære sjef i stitt land.

Offiserer fra School of the Americas ble snart kjent for sin brutalitet og sine brudd på menneskerettighetene. En granskningskommisjon fant at instruksjonsbøkene som ble brukt anbefalte vilkårlige arresasjoner, utenomrettslige henrettelser, bakvaskelser, utpressing, oppbanking, tortur og psykisk terror.

Agent Orange

Fra 1962 til 1975 kastet USA 77 millioner liter av det giftige stoffet Agent Orange ut over Vietnam. Henimot 170 kg av den aktive giften dioksin havnet i jord og vassdrag.

Man regner med at giften har drept og skadet 400 000 mennesker i Vietnam og at 500 000 barn er født med fødselskader.

Hovedinnholdet i Agent Orange er den farlige giften dioksin som ikke destrueres i naturen. De mest vanlige skadene er lungekreft, prostatakreft, kreft i nese og svelg, brystkreft, beinkreft, leukemi, hudkreft, spontanaborter, lav fødselsvekt, hemmer utvikling, gir dårlig sædkvalitet, motoriske forstyrrelser og Hodkins syke.

Oslo – Europas Narkoby

I 2002 avdekket The Guardian at Oslo er Europas verste narkoby. I nå er situasjonen verre enn noen gang for et land som har en av de strengeste narkotikalovgivninger i Vest-Europa. Heroinen flommer inn i landet og ellers i verden etter at US/ NATO gikk inn i Afghanistan for å sette i gang opiums produksjonen som Taliban/Mujahedin hadde sett en stopper for.
For det første så gir Heroin super profitt og for det andre så legitimerer det store mengder politi og overvåking mm av folket i krigen mot narkotika.

Her er litt om hvordan vår 22/7 ble brukt som brekkstang for å omgjøre Norge til Politistat og militær diktatur.

http://psteigan.wordpress.com/2012/09/10/kjaerlighetsministeriet/

http://ubesvart.wordpress.com/tag/alf-martens-meyer/

Litt om Illumianti symbolikken

STAR TREK: Into Darkness DECODED (Illuminati Symbolism)

http://www.youtube.com/watch?v=O9s-Vtdp9eg

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Norge politistat? Militærdiktatur?

Jeg skjønner at du er grinete for at du ikke fikk deg en rolle i den kommende The Smurfs 2, men det får da være måte på sutring da mann, øh, jeg mener Smurf.

Artikkelen er ellers gørr kjedelig, og det sier jeg uten noe form for vederlag, bare for å presisere det.

Eneste jeg finner noenlunde interessant er at uttryket Kol Nidrefolket-begrepet benyttes konsekvent.

Hva faen; tør ikke Vigrid kalle en jøde for en jøde lenger?

Ps: blir ikke mer stuerent av den grunn.

Boss er boss, selv om du pakker det inn.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
10 år siden

Får du betalt eller er du en av tullingene som jobber gratis ?

Etter at høyreekstremisten Breivik drepte 77 mennesker 22. juli i 2011 lovte statsminister Stoltenberg at vi skulle møte terror med mer åpenhet, mer demokrati og mer kjærlighet. Det var vakker retorikk, og det uttrykte nok også følelsene til flertallet av det norske folket. Vi vil ikke et terroristen skal få gjøre Norge til en politistat og et overvåkingssamfunn. Vel ett år etter terroren begynner det å tegne seg et mønster, og det er noe annerledes.

Militære styrker skal gjøre politioppgaver

Forsvaret skal samarbeide intimt med politiet

I Norge har det vært et demokratisk prinsipp at militære styrker ikke skal gjøre politioppgaver. Det bare Vidkun Quisling som har sendt militære enheter inn i en sivil konflikt, nemlig da han i 1931 beordret en gardeavdeling og fire marineenheter til Skiensområdet i forbindelse med Menstadslaget. Men sjøl da ble de ikke brukt.

Derimot var Arbeiderpartiet svært nær ved å sende militære styrker mot demonstranter i 1979:

I november 2010 avslørte NRK Brennpunkt at Odvar Nordlis regjering hadde gitt ordre til Garnisonen i Porsanger om å sende et geværkompani for å støtte en politiaksjon i Alta i 1979. Daværende sjef for Garnisonen i Porsanger og generalmajor, Torkjell Hovland, bekrefter dette.

– Vi fikk ordre om å sette i gang, og vi var vel klare til å dra den morgenen da det plutselig kom en kontraordre om at det var avlyst. Og da var vi jo veldig glade. Det var nyutnevnt forsvarsminister Thorvald Stoltenberg som fikk regjeringa til å snu.

Arbeiderpartiet var altså bare timer fra å bruke en militæravdeling mot en fredelig demonstrasjon.

22. juli åpner portene for militære styrker

Terroraksjonen 22. juli har åpnet portene på vid vegg for å rasere prinsippet om å holde militære styrker unna politioppgaver.

Gjørvrapporten har avslørt at politiet gjorde helt elendig politiarbeid 22. juli. Det kan føyes til at mens Politiets overvåkingstjeneste på søttitallet gjorde et grundig arbeid for å avsløre hva slags bøker folk kjøpte i Oktoberbokhandlene, klarte ikke politiet å foreta seg noe da en høyreekstremist fra vestkanten kjøpte tennsats og tonnevis med ugrasmiddel.

Da nazister sprengte Oktoberbokhandelen i Tromsø med dynamitt i 1977 var politiet mer opptatt av å benytte anledningen til å lete etter butikkens kundearkiv enn å etterforske nazistene i Tromsø. Politiet avviste denne kritikken, men Lundkommisjonen avdekket at kritikken var riktig.

All terror i Norge har kommet fra høyresida. Dette er et ubestridelig faktum. Massemorderen Breivik er også høyreekstremist. Han ønsket å drepe alle marxister og kommunister. Dette faktum har blitt grovt underspilt i mediene og i rettssaka. I Gjørvkommisjonen hadde man ikke en gang brydd seg om å ta med en ekspert på høyreekstrem vold. Derimot hadde man en ekspert på islam i utvalget.

Den konklusjonen man trekker av 22. juli er at nå må Forsvaret trekkes inn i politiaksjoner innenlands. Det passer jo bra, siden Forsvaret for lengst har gitt opp å forsvare landet mot fiendtlige angrep, og har spesialisert seg i å myrde folk i land langt borte på oppdrag fra USA og NATO.

Etter 22. juli har også Garden fått nye oppgaver. – Garden står vakt rundt Slottet hver eneste dag, og er dyktige på væpnet vakthold. I en krisesituasjon er det derfor helt naturlig at gardistene også kan settes inn i væpnet vakthold rundt andre bygninger, sier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap).

Garden har fått nye oppgaver etter 22. juli

Militarisering er det nye mantraet – politistaten i anmarsj

Norge er naturligvis ikke aleine om militariseringa. Det pågår over hele verden. Den alvorlige økonomiske krisa og de økte sosiale motsetningene i USA har fått Pentagon til å forberede seg på å bruke militære styrker mot egne innbyggere, samtidig som også politiet militariseres – naturligvis under påskuddet om å bekjempe terror. I Defense Authorization Act fra 2011 får det militære rett til å arrestee og fengsle folk, inklusive amerikanske innbyggere, uten å utforme en anklage eller stille dem for retten.

I Tyskland åpner nå myndighetene for første gang siden Hitler for at militærmakta kan brukes innenfor Tysklands grenser, riktignok ikke mot demonstranter.

Men mange trodde at vi var annerledeslandet. Og vi var annerledes. Jeg var sjøl blant de 200.000 under roseopptoget i juli i fjor og hørte på talene om demokrati og kjærlighet.

Men det vi får er et mer militarisert politi, et militærapparet beredt til skarpe oppdrag innenlands og mer overvåking.

Arbeiderpartiet og Høyre sørger for å innføre elektronisk overvåking av alle norske borgere gjennom Datalagringsdirektivet, som er et så alvorlig inngrep mot demokratiske rettigheter at det er blitt avvist på ulikt nivå i Tyskland, Romania og Tsjekkia.

Festung Oslo?

Politi og myndigheter gjorde en elendig jobb før og under 22. juli. Det er bevist. Og så har vi fått en stor diskusjon om stengning av Grubbegata. Det kan godt hende at det hadde vært fornuftig å stenge Grubbegata, men det betyr ikke nødvendigvis at det ikke hadde blitt noen bombeterror. Bilen kunne ha vært parkert i Akersgata, under lokket under Y-blokka, i Karl Johans gate (Stortinget), i Ruseløkkterrassen (UD) osv., osv. Skal man gjøre Oslo terrorsikkert ved hjelp av stengning, må store deler av sentrum stenges og forvandles til en Festung Oslo. Er det det vi ønsker?

Forestillinga om at det er prinsipielt mulig å forhindre enhver terrorhandling, er livsfarlig. Den fører i sin konsekvens inn i et mareritt av et militarisert overvåkingssamfunn. Og sjøl da, kan terror forekomme, slik all historisk erfaring viser. Det var ikke mangel på overvåking og militarisering som førte til drapene på Indira Gandhi, Benazir Bhutto og Anwar Sadat. I diktaturer er det gjerne medlemmer av sikkerhetsstyrken som gjennomfører de politiske attentatene.

Nytale

Det blir ikke kjærlighet, åpenhet og mer demokrati som kommer til å bli konsekvensene av 22. juli. Dette er bare nytale for hva som virkelig kommer til å skje, nemlig mer lagring av persondata, flere overvåkingskameraer, mer våpen, et mer militarisert politi og en mye lavere terskel for å bruke militære styrker innenland.

I George Orwells 1984 var slik nytale totalt gjennomført i samfunnet. Det var hovedparolene: krig er fred, frihet er trelldom og uvitenhet er styrke. Krigsdepartementet ble kalt Fredsministeriet og departementet for intern undertrykking ble kalt Kjærlighetsministeriet.

I Norge har den rødgrønne regjeringa kommet svært langt i å utvikle nytale på norsk. Når våre militære styrker dreper sivile i Afghanistan, kalles det å opprette fred. Når norske fly bomber libyske byer til grushauger, heter det å beskytte sivile. Når man driver rovdrift på den siste olje, kalles det bærekraftig utvikling.

Derfor er det bare logisk at alt snakket om kjærlighet vil ende opp i mer politi. Kanskje kunne man slå sammen Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet for å gjøre samarbeidet mer effektivt?

Navnet er jo klart allerede: Kjærlighetsministeriet.

Nå vil alle fra Ørnhøi til Willoch rive ned grensene mellom politi og militære styrker. Som Jagland sikkert ville ha sagt: Vi er der allerede!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ULeKGnCVmfU

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

«Etter at høyreekstremisten Breivik drepte 77 mennesker 22. juli i 2011 lovte statsminister Stoltenberg at vi skulle møte terror med mer åpenhet, mer demokrati og mer kjærlighet.»

Har du forkastet teorien om at Mossad stod bak, altså?

Man skal forøvrig være rimelig kunnskapsløs for å kunne påstå at vi blir militarisert om dagen.

Forsvaret har blitt systematisk nedbygd de siste 20 årene, og er pr i dag uten evne til å forsvare oss effektivt mot eventuelle ytre fiender.

Du bør også være klar over at FSK også før 22.07 hadde som en del av sine oppgaver å bekjempe terrorangrep på norsk jord. Det man snakker om nå er å forbedre samarbeidet mellom politiet og forsvaret. 22.07 viser med tydelighet at det behovet er tilstede. Det er forskjell på militarisering og profesjonalisering.

Vi må også ta inn over oss at norsk politi pt ikke er i stand til å forsvare innbyggerne mot terror, i kraft av mangelfull organisering, dårlig lederskap og dårlig infrastruktur, både it- og utstyrsmessig.

At militære spesialatyrker med kompetanse innen terrorbekjempelse, gisselaksjoner osv kan benyttes ved kriser som truer din og min sikkerhet ser jeg utelukkende positivt på.

Eller forventer du at ordinære politifolk med glock skal effektivt kunne forsvare deg den dagen du blir holdt gissel av en fanatisk terrorist?

Alternativt må politiets beredsskapstropp utvides betydelig. Det vil i så fall bli hovedsaklig personell med militær bakgrunn som vil være aktuelle for denne, i kraft av de oppgaver som skal løses.

Det er kanskje mindre ønskelig da man vil få en permanent militarisering av politiet, fremfor at man kan hente inn den kompetansen når det eventuelt måtte være behv for det.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
10 år siden

Så flott Vandalf :)

Vist det er det du og brunskjorte vennene dine ønsker så pakk kofferten og dra til et slikt land da, Kim Jung vil sikkert ta mot deg med åpne armer.

Du fremstår en smule paranoid som tror du vil bli sprengt i filler av en fanatisk terrorist.
Du vet at ifølge statistikken så er oddsen for å dø av å skli på et såpestykke ca 20 000 % høyere enn å bli drept av en terrorist ?
Er du livredd såpestykker også ?

Du er vist fødd 50 år for sent, fra 1940 til 1945 så hadde vi det nøyaktig slik du ønsker å ha det, soldater som passet på sikkerheten vår, lagde mapper, overvåket, registrerte og kontrollerte oss, ransaket og sjekket oss i tide og utide i det offentlige rom, ganske likt slik vi har det i dag vist vi skal reise med fly, gå på fotballkamp osv osv ..

Tror du er en liten skap nazist Vandal ;)

Det er jo artig at du sier at det beste er at terrorister skal beskytte oss mot terrorister.

Det du sier rett ut er at Pedofile er best egent til å passe barn :) he he

Du bør kanskje være forsiktig med hva du ønsker deg ;)

“De som vil gi opp essensiell frihet, for å kjøpe seg en liten midlertidig sikkerhet, fortjener hverken frihet eller sikkerhet” – Benjamin Franklin.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Smurfen:

Det mest fascinerende med dine innlegg er hvor hinsides enhver fornuft de er. Det er som en pandoras ekse med toskskap. En utømmelig kilde til fordummende utsagn. Mine øyne blør, og mitt hode verker når jeg leser lavpannethet som dette. Du skulle vært umyndiggjort og sperret inne på livstid så verden fikk slippe å lese slikt vås, mens du ble tvangsforet med Arne Næss sin glitrende «En del elementære logiske emner».

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=14931

Noen kan jo stryke med av akutt hjerneinfarkt etter å ha fått forurrenset sinnet med denne rallingen din som er ett hundre prosent uten substans og mening.

Kun ralling og vås!

Dersom du ikke ser forskjellen på at forsvaret skal kunne trå til ved krisesituasjoner og nazistenes okkupasjon av Norge så er det på tide med en reality check.

Om det statistisk sett er lite sannsynlig at hverken du eller jeg rammes av terror, så mener du vel ikke at vi ikke skal ha en beredskap? Vi så hvordan det gikk 22.07.

Og du må lide av alvorlige vrangforestillinger dersom du noe sted kan finne at jeg sier rett ut at pedofile er best egnet til å passe barn. At du legger inn en he he etter utsagnet forteller meg hvor pervertert sinnet ditt er.

Det er mulig menigheten din her inne synes du er en festlig fyr som strør raust om det med personhets og nedrakking på ethvert tilløp til fornuft, men enhver med et snev av intellektuell kapasitet ser for en latterlig figur du er.

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  smurfen
9 år siden

Rosefeiringen etter Utøya var så absurd at det nesten ikke er til å svelge.

Få eller ingen av folkemengden er klare over at rosesymbolismen kommer fra en gren av knights templar, Breiviks ønskede tilhørighet og sannsynlige tilhørighet.

Rosi-krusianismen var en av miljøene som ble infiltrert av pavemakten og senere utnyttet som hemmelig organisasjon til fordel for illuminati og Weishaupt.

En av de historiske fascistdiktatorene som brukte rosesymbolikken var Mussolini. Akkurat slik den ble brukt etter Utøya, holdt i været.

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  Vandalf
9 år siden

«Artikkelen er kjedelig». Ja, det er klart den er kjedelig når enten ikke har lest den eller ikke har intellektuell kapasitet til å forstå noe av innholdet.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Sitat artikkel: – det kan se ut som at lureriet og de offisielle usannheter om historiske begivenheter ikke har noen ende. Offisiell historie er seierherrenes historie. Denne artikkelen er et bidrag for avdekking av den virkelige historien. Sitat slutt.

Takk. For å understreke at lureriet ikke har noen ende som artikkelforfatter skriver.:Et skuespill utøvet med verden som scene, beskrevet meget godt her, må ha skuespillere..

Kvinner og menn som ofte dekker flere roller. Før du får det første eksemplet, trekk pusten godt. Du bør være minst 21 år og ha vært ute en vinternatt før. Dersom du ikke er av den sorten som enten får latterkrampe, eller avviser alt uforståelig som udokumentert oppspinn og/eller piss. Det er en ok måte å stikke hodet i sanden på, slik at virkeligheten ikke blir for påtrengende.

En del av oss har allerede innsett at det hele er et skuespill, spesielt det som gjengis i masemedia. I flere terroraksjoner og skyteepisoder i USA er de samme profesjonelle skuespillere avslørt i dem alle, med blant annet vitneutsagn ”på direkten”. USA har med andre ord et eget omreisende ”terror-riksteater”. Har du ikke fått med deg det, følger du ikke med i konspi-timen..

Påstand:
Adolf Hitler og Walt Disney ble spilt av samme skuespiller(utropstegn unødvendig).
Og det er så mye mer..

– og her blir angrepet på minus- tommelen massivt, for dette er drøy kost, selv for hardbarka «konspi-idioter». Men omtrent som smurfen sier: du kan ikke tomle ned fakta i den tro at det blir fleip.. Paver og nazi, alle skal med:
http://www.wellaware1.com/hitler.shtml

Mr. Chiarini presents biometric comparisons of individuals seen in public roles but who are counterfeits passing on propaganda and agenda programming to others. Their personalities as genuine people in real current news events are staged productions. These actor activists (actor-vists) use pseudonyms presenting information integrated with lies to an unsuspecting public. Much of it is ‘not-real-news’ NRN.

Watch, decide for yourself, and then become a ‘well aware one’. You will never see the world the same again.

Hitler Goes to Disneyland
http://www.youtube.com/watch?v=i2-pVqS1Tt4

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden
Solskinn
Solskinn
Abonnent
10 år siden

Kol Nidre folkets folkemord av 66 million russere. Den etniske opprinnelsen til den kommunistiske revolusjon og Det Verste Holocaust i menneskehetens historie.

The Secret Behind Communism Video!

http://www.davidduke.com/cgi-bin/dada/mail.cgi/r/innercircle/126776803877/

http://www.youtube.com/watch?v=WrieUdYe_e8

Dr. David Duke deler i denne illustrerte video innledningen til sin nye akademisk ressurs bok om de etniske motivasjonene bak den bolsjevikiske revolusjon og det massefolkemord begått av Sovjeterne.

Dr. Duke bruker i boken Hemmeligheten Bak Kommunismen, forskning av Raphael Lemkin som avslører det bolsjevikiske målrettede folkemord mot det ukrainske folk som fant sted i det som i dag kalles Holodomor. Han avslører også den bolsjevikiske krig mot den russiske intelligentsiaen og adelen som var et forsøk på å ødelegge den naturlige ledelse av det russiske folk, slik som å gjøre dem svakere mot sine nye herskere av en etnisk minoritet som næret dypt rasehat mot det russiske folk for den påståtte historiske anti -semittisme.

Han viser hvordan nesten alle anerkjente historikere er av den oppfatning at kommunistene drepte langt flere mennesker enn påstått Hitler gjorde, men han påpeker at folkemord av den Røde Terror er nesten helt ignorert av Hollywood og massemedia.

Denne nye boken er en massiv ressurs på problemet og tilbyr leseren en reell forståelse av kommunismen som etnisk våpen, som har myrdet og torturert flere mennesker enn noe annet regime i historien.

En av de mest slående deler av videoen er åpenbaringen fra Ynet News, en israelsk publikasjon, at Gengrik Yadoda drepte minst 10 millioner mennesker i den bolsjevikiske staten. Dr. Duke påpeker at ikke én av tusen mennesker engang vet navnet hans, men han har drept dobbelt så mange ofre enn de jødiske dødstallene i Holocaust – ifølge ledende jødiske Holocaust autoritet Raul Hilberg, på 5,1 millioner.

Han viser også det lange, nære forholdet mellom kommunisme og sionisme, og hvordan begge ekstremistiske enheter har engasjert seg i lignende undertrykkende strategier.

Dette er en viktig ny bok, og du kan reservere din første kopi rett fra pressen ved å gjøre en donasjon mot den betydelige utskriftskostnader til allment distribuere denne viktige boken!

http://www.davidduke.com/cgi-bin/dada/mail.cgi/r/innercircle/094418518024/

New European Jewish Parliament Fights Anti-Semitism
The first ever European Jewish Parliament held its inaugural meeting last week. The Parliament members join hands to fight anti-Semitism.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152977

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
Svar til  Solskinn
9 år siden

Skjer ting i den sionistiske (shit) pressemaskinene for tiden ja, vi skal virkelig hate muslimer for tiden, propaganda video etter video blir pumpa ut i beste sendetid.
Er dette for å skape litt sympati for israel?

http://www.dagbladet.no/2014/08/25/nyheter/james_foley/utenriks/is/isil/34955423/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Alister Crowley
9 år siden

Brannslukking fra Dagbladet. Dekker over en avslørt bløff med en ny.
Ingen drept, skuespill, triks og skuespillere fra Hollywood:
https://archive.org/details/HowTheyFAKEDTheJamesFoleyExecution

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Det ga også fanden i det med vinden, blåste som fanden, men nesten vindstille når … hører heller ikke vinden, meget god lyd for å være ‘ute’. Første uten tilskuere.. osv.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

B-skuespill grenser til det latterlige i det alvorlige:
James Wright Foley Beheading HOAX Parents = CRISIS ACTORS
http://www.youtube.com/watch?v=l9qELL9nJyo

YOU WON’T BELIEVE YOUR EYES: Katie Couric Interviews Siblings of James Foley – Then This Happens…
http://www.youtube.com/watch?v=cv8oclY7h0Q

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
10 år siden

Da du anklaget forfatteren for plagiat, prøvde jeg å finne en omtrent tilsvarende artikkel med omtrent tilsvarende innhold med omtrent tilsvarende bruk av referanser. Det klarte jeg ikke. Kanskje du kan hjelpe meg, siden du tydeligvis er så godt kjent med de andre nettsidene du nevnte?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Skrev et litt … ufint svar til deg Jens, men slettet og prøver på nytt i en litt finere tone :)

Du legger frem noen konspirasjonsteorier her, så skal prøve å svare deg så godt jeg kan om det er hold i konspirasjonsteoriene dine.

Det jeg ikke helt skjønner er hva det har med saken å gjøre om Mona Anderson er et alias eller ikke, men det blir vel ofte sånn at når man ikke klarer å ta budskapet så angriper man budbringeren istedet ..

Jeg finner ingen likheter med denne fra Mona S og andre artikkelforfattere her på Nyhetsspeilet.
Om den har likheter med journalister fra denne Vigrid kan jeg ikke svare deg på siden jeg ikke har lest noe derfra, men leste en kommentar i kommentar feltet på Dagbladet litt før jul fra en som heter Tore Tvedt eller noe som som skal ha tilknytning til denne Vigrid og han var ikke glad i Putin, Zionist jævel som han kalte Putin, mener det var pga av Putin sto med Jødisk kalott foran klagemuren.
Så jeg fikk jo ikke akkurat inntrykk av at de folkene er så glad i Putin.

Når er jo over 5-6 milliarder mennesker i verden større tilhengere av Putin enn Obama så at du finner noen nettaviser som har skrevet om Putin så er jo kanskje ikke akkurat det så rart …

Denne artikkelen om Putin er skrevet av Hans Garder og vist du beskylder han for plagiat fra Vigrid så er du vel mer enn litt ute å kjører ;)

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/06/vladimir-putin-forsvarer-for-en-sivilisert-verden/

Konspirasjonsteorien din om Tor Karlstad har jeg hørt flere ganger før fra dine likesinnede, konspirasjonsteoretikerne fra Skepsis påstår at det må være en annen journalist fra NS siden de klarte å finne et ord som var likt det han bruker i sine artikler. det var vist illuminated eller noe sånt.

Egentlig ganske fantastisk at en gjeng som hopper over tusenvis av beviser fra 9/11 mener at dette er et bombesikkert bevis for at Karlstad er en annen.

Men som jeg sier igjen, om det er et alias, hva spiller det for en noen rolle? hva har det med budskapet å gjøre ?

Om Mona er et alias så ville jeg skjønt det godt, gjengen i artikkelen her har da tross alt myrdet noen hundre millioner opp gjennom åra …
Terrorgruppene CIA, Mossad, MI6 mm har utført terroroperasjoner hver enste dag over hele kloden siden WW2 så det er vel all grunn til å være forsiktig, gode modige folk som tørr å tale sannheten myrdes for fote

Det gikk heller dårlig da den gode Nordmannen Kåre Torvholm avslørte milliardjuks og tyveri i fiskeriet, helt opp til Justisdepartementet ble de beordret drap på flere, også 2 små barn, får man Frimurerne i det Paramilitære Stay Behind på nakken så lever man ikke lenge.

http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/548522_kaare-torvholm-saken-historien-om-stay-behind-amp-fi?ref=checkpoint

Som du sikkert vet så er det terrorgruppen Mossad som har stått for den største terroraksjonen på Norsk jord etter krigen før den 22/7.

Lillehammer-saken viser til drapet på en marokkansk kelner bosatt i Norge, Ahmed Bouchikhi (1943–1973), på Lillehammer den 21. juli 1973, utført av agenter fra Mossad. Drapet ble i 2007 regnet som den til da mest alvorlige terrorhandlingen i norsk historie.[1]

http://no.wikipedia.org/wiki/Lillehammer-saken

Det er heller ingen hemmelighet at de Israelsk terroristene fikk hjelp til å rømme landet av de paramilitære Stay Behind terrorgruppene i Norge. såkalte makten bak makten.

Så det var en tulling i en kommentar under her som hevdet at jeg har sagt at Mossad også sto bak 22/7 noe jeg aldri har hevdet og heller ikke har noen forutsetning for å si selv om det ikke ville overaske om noen av elementene der har bidratt med sin terrorekspertise ..

Som jeg sa dagen før 22/7 så ville Norge bli angrepet av sataniske Tempelriddere i morgen, nå var det vår tur sa jeg.
Etter 8 grad i Frimureriet kaller de seg Tempelriddere.

http://frimurertempelridder.blogspot.no/

Det er det jeg kan bidra med, håper det var oppklarende, er det noe mer du lurer på så skal jeg hjelpe så godt jeg kan :)

Du er vist en som tilbringer mye tid på denne Vigrid, har du noen flere «avsløringer» derfra du vil dele med oss ?

Kanskje du kunne prøve å si noe om artikkelen i din neste kommentar isteden for å spre konspirasjonsteorier med svak synsing som beviser :)

Før jeg avslutter så skal jeg dele en liten hemmelighet med deg, Norske myndigheter var faktisk akkurat like ille som Nazistene, etter krigen kalte de store deler av det Norske folk for undermennesker uten verdi som de videreførte Dr Mengeles syke og grusomme eksperimenter på. de aller fleste små uskyldige barn.

En meget sterk og sjokkerende selvbiografi av Frida i ABBA.

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-126647/Abba-girls-Nazi-secret.html

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Takker for svar :-)
Det har absolutt noe å si at noen i redaksjonen skriver artikler både under eget navn og under diverse aliaser. Jeg skulle tro at de aller fleste skjønner at man sitter i glasshus når man på denne måten driver «oppklarende journalistikk».

Det enkeltmennesker trenger mer av er kjærlighet, ærlighet og visdom. Jeg beklager å måtte si det, men jeg finner ingenting av noe av dette i denne artikkelen.

Jeg er ingen tilhenger av Vigrid, men vet utmerket godt hva de står for. Når det gjelder Putin er han øverste sjef for et system som er langt mer korrupt enn det norske. Jeg er videre absolutt ingen tilhenger av iStoltenberg, men det å rose Putin og kalle Stoltenberg for Nazi-Jens finner jeg både upassende og lite logisk.

Jeg respekterer absolutt at man har ulike syn på saker og ting, og det er vel kanskje sunt med litt input for noen og enhver her. Jeg lærer noe nytt hver dag, og mitt ståsted er ikke stabilt sideleie :-)

Solskinn
Solskinn
Abonnent
10 år siden

Russian President Vladimir Putin said that at least 80 percent of the members of the first Soviet government were Jewish.

“I thought about something just now: The decision to nationalize this library was made by the first Soviet government, whose composition was 80-85 percent Jewish,” Putin said June 13 during a visit to Moscow’s Jewish Museum and Tolerance Center.

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Putin-First-Soviet-government-was-mostly-Jewish-317150

Solskinn
Solskinn
Abonnent
10 år siden

For første gang i verdenshistorien, Alexander Solshenitzin siste tobind bok «200 Years Together» – russere og jøder, oversatt fra russisk til engelsk av frivillige..
http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Hundred_Years_Together

https://200yearstogether.wordpress.com

Boken ble aldri utgitt i vesten eller noe land utenfor Russland på engelsk (bortsett fra en undergrunnspublikasjon i Frankrike og Tyskland)..

jonart
jonart
Abonnent
10 år siden

Viktig aa vaere korrekt i henvisningene til det antisemitt tullballet som blir blandet inn i synet paa joeder i dag.. Joede er en troende, hebraisk er rasetilknyttet, zionistisk er politisk maktstruktur. Som sagt i artikkelen her er bankveldet og politisk zionisme oppstaatt i den Kashariske stat paa 1100 tallet. Reiseruten fra Europa til midtoesten gikk gjennom dette omraadet, Siden verken muslimer eller kristne kunne veksle eller laane penger bestemte aristikrotiet seg for aa staa fram som joeder for den maaten aa kunne sko seg paa gjennomreisende, korstogfarende og tempelriddere som egentlig skulle forsvare korsfarene paa vei til Jerusalem. Disse selvoppnevnte joeder inngikk et samarbeid med tempelridderne, de har ingen hebraisk tilknytning og er den dag i dag hatet av hebraiske joeder. Men dette skal vi egentlig ikke vite noe om. Joede er joede.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  jonart
10 år siden

Jonart – må nok korrigere deg litt her:

Hebraisk er det jødiske språket.
Rasentilknytningen er semittisk (både jøder og arabere er semitter med Abraham som stamfar).

Når det gjelder sionisme, har dette ordet litt ulik betydning, alt etter hvem som bruker det. Kan være både positivt og negativt ladet. Jødene har i diasporaen alltid sagt: tilbake til zion, der betydningen av zion er Jerusalem som de betrakter som deres evige hovedstad, grunnlagt av kong David for ca 3000 år siden. Ifølge profeten Ezekiel skal jødene etter Guds vilje vende tilbake til fedrenes land, både frivillig og ufrivillig (fisket, lokket og jaget). Slik sett er Gud faktisk den største zionist. Ezekiels profeti er fra Gud, etter Guds ønske. Hvis denne profetien ikke oppfylles er Gud en løgner, og det er jo det hans motstander Satan ønsker mest av alt. Jødenes tilbakekomst til deres fedres land er jo faktisk kardinaltegnet på at vi lever i de siste tider, siden profetiene ikke slutter der – dette er bare begynnelsen. For dem som er genuint interessert er det bare å ta fatt på Bibelen selv. Ezekiel, Daniel og Åpenbaringsboken er jo faktisk overlappende og utfyller hverandre på en fantastisk måte.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Fra en som har vært «død» men kommet tilbake. Fra en som har møtt både Jesus og engler i den verden mennesker ikke kan se. Himmelen er ikke den neste verden. Den er nå. Himmelen er ikke oppe blandt skyene. Den er over alt, og ingen steder. Himmelen er et sted som ikke er noe sted. Den er evig. Alle andre steder tar slutt. Himmelen er et sted uten fortid, uten nåtid, uten fremtid……den er alltid nå. Tenk over hva du ønsker med livet ditt, og hva du kjemper for.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Jens
10 år siden

Uten en eneste referanse skriver du at «Himmelen er nå». Vel, mange vil vel oppleve at helevete er nå. Denne jord er fortsatt preget av krig og konflikter.

Himmelens rike er inni oss troende , men ikke BARE der. Som Livets Opphavsmann sa, «Jeg går bort for å berede dere et sted».

http://wp.me/p3uvTQ-3

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Himmelen er i sannhet nå. Tenk på det som en parallell dimensjon adskilt fra vår verden lik det fysiske er skilt fra den åndelige. Men på samme tid finnes det fysiske i den åndelige verden – vann, trær, osv. For dem som har vært der kan vår verden best beskrives som en svak kopi av virkeligheten. Menneskene kan ikke vandre herfra til dit i sine legemer – først må vi få herlighetslegemen. Alt det vi observerer omkring oss skal en dag forsvinne på et blunk. Tenk deg materie og antimaterie som til sammen er ingenting. Gud skapte alt av ingenting – skjønner?

En del av himlenes rike er inne i oss Kristus-troende på den måten at Den Hellige Ånd (Talsmannen) har tatt bolig i oss. Når Jesus Kristus henter Menigheten vil det være som om Den Hellige Ånd blir tatt bort fra jorden, og ingenting kan lenger holde tilbake den ultimate ondskapen. Dette vil skje uten forvarsel og fullstendig uventet. Noen vil forstå fordi de har hørt om dette, og for dem blir det som å være levende døde fordi det vet hva som kommer til å skje deretter – Den Store Trengsel – en ondskap verden aldri før har sett vil manifestere seg. Mennesker skal søke døden, men ikke finne den.

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Deler av Sovjet-kommunismen ble også finansiert av medlemmer av Malteserordenen (Knights of Malta), som var doldiser dypt forankret i USAs finansverden og kjent som ”Wall Street knights”:

As we shall see, the Knights financed Lenin and Hitler from Wall Street:
http://www.whale.to/b/knights_q.html

Ancient Order Knights of Malta, Militia to the Pope, Seeks New Blood
http://www.redicecreations.com/article.php?id=23716

Nyhetsspeilet har også en fyldig artikkel om Malteserordenen – makten som ennå er så “hot” at for eksempel Alex Jones behendig unnlater å omtale den…:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/malteserordenen-monstermakt-i-fordums-drakt/

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Dette er påstander, med linker til nettsteder som påstår dette. Du må gjerne påstå og tro dette selv, men bevist er det ikke.

Jeg tror ikke på dette. Jeg tror man kan utrette mye positivt i sitt liv med rett fokus. Jeg tror ikke det å lete og grunne på konspiratoriske teorier er med på å gjøre noe positivt for tilværelsen – tvert imot.

Dante Speak
Dante Speak
Abonnent
10 år siden

Mine varmeste gratulasjoner for artikkelen din, Mona. Et sikkert tegn på at du truffet blink er at du sammenlignes og kobles opp mot Vigrid og meg(Tore W. Tvedt). Det er bevis på treffsikkerhet og kvalitet:)

De historiske sammenhengene du nevner og utviklingen deres over tid er glemt kunnskap i dagens Norge med den omfattende hjernevaskingen i skoleverket etter 1945.

Jeg håper du vil skrive flere artikler hvor hovedtemaene utdypes. Særlig tabutema nr 1: HoloCa$h. Men også forløpet til krigen og da særlig anglozionistenes manipulasjoner er interessante.

Solskinn
Solskinn
Abonnent
10 år siden

The Rothschild Family – The real Puppet Masters – World’s Only Trillionaires
http://youtu.be/hzUGVYXXq7o

How the Rothschilds rule USA ?
http://youtu.be/hE5Sw8qJ-g0

HappyDays
HappyDays
Abonnent
10 år siden

Den 23. desember 2013 er det 100 år siden pengemakten ble konsentrert på for få hender og menneskeheten (slavene) burde ‘feire’ ved å demonstrere imot denne uretten utenfor alle verdens banker: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Federal_Reserve_System#The_enactment_of_the_Federal_Reserve_Act Takk for innsatsen Mona Andersson:) Alle burde fortsette ens sannhetsøkende arbeid og ytre ens konspirasjonsavdekkende spørsmål uredd, høylytt og tydeligt til flest mulig medslaver (f.eks. lønnslaveriets mange annsatte/insatte) verden over, synes jeg:) Happy Days

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Er Seinfeld «Chutzpah» innen filmproduksjon?

Er Seinfeld serien en av Kol Nidrefolkets mange produksjoner?
Den «uskyldige» komiserien som egentlig viser drittsekk-gjengen som holder sammen mot alle andre. Kyniske, baktalende, svikende. Kameratgjengen som går over lik, bare de er «happy».
Jeg aner en jødisk- produksjon bak Seinfeld serien.

Jeg hørte en gang i min ungdom at det er jødene som heier alle bankene i New York og på Manhattan. I samarbeid med Vatianet? Kameratgjengen som holder sammen mot alle andre, m.a.o.

Forøvrig en meeget interessant artikkel! Slikt vil vi gjerne ha mer av!

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

NASA reports on your death plan ca 2025, be warned!, EMP, radiation, agenda 21, codex alimentarius + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1879&start=1

Quote: This is not a conspiracy theory, this is 100% Fact! You’ve all been warned of the UN Agenda 21, The Bilderberg meetings, they all conspire to Cull the population masses by the year 2025. The Chem-trailing is all part of this plan, each breath you take is contributing to your demise, you are becoming a radio antenna for their plan. Here is the NASA Document that proves their plan on your life. http://fedgeno.com/documents/future-strategic-issues-and-warfare.pdf MAKE THIS VIRAL, it’s our only hope! Created with MAGIX Video deluxe 17 Plus

Lade gård/gaard Trondheim Norway, owner http://reitangruppen.no, with an obelisk and water basin in front of the main building, see The pharaoh show, url: http://octogon.falconscafe.com * Photo http://postimg.org/image/6ipehz7x1/

«Ærverdige Mr Brian Gerrish snakker om bl.a. oppsiktvekkende mange selvmord blant unge i et geografisk avgrenset område i UK hvor alle valgte å henge seg selv om det var en særdeles uvanlig metode for unge å avslutte sitt menneskelige liv på jorden, dvs underforstått var dette klare indikasjoner på at de ble myrdet. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia-eller-ei-accidenting-som-drapsmetode/comment-page-3/#comment-99883

«Robert Cray – Don’t Be Afraid Of The Dark ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-11/#comment-99895

johnny anonymous
johnny anonymous
Abonnent
10 år siden
Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

David Wilcock: Financial tyranny is collapsing at free fall speed http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1137-financial-tyranny-free-fall

2Q11
2Q11
Abonnent
10 år siden

Vi står helt klart foran en revolusjon. I forståelsen av historien. Artikkelen over er godt i gang i den sammenheng. I det følgende får du sjokkbehandling dersom du er i stand til å åpne for ytterligere nye opplysninger som gjør enhver historiker stum og forlegen. De fleste i den store verden vil, dersom de får det presentert, avvise glatt og elegant slike spinnville fakta.
Helt normale psykiske reaksjoner er latterliggjøring, fornektelse og sinne.
Men velger en, i stedet for å lete etter dyp sand å stikke hodet ned i, i ro og mak å se nærmere på bildemateriell og opplysninger, så faller, tross sjokket, flere innskutte bisetninger og brikker på plass.

Nå er det jo slik at store folkemengder i verden i dag allerede har forstått at de blir lurt. 911-løgnen for eksempel har amerikanere flest tatt inn over seg, i antall snakker vi om mange ganger Norges befolkning. Faktisk er avsløringen av 911 en del av dagens agenda for det som i artikkelen benevnes Kol Nidrefolket.
Legg merke til i det følgende, gjennom narrespill, navn/ordspill, frekkhet og ubegrenset kynisme, at artikkelforfatter er inne på noe vesentlig, sitat:
-Etter at de har lært Kol Nidre lærer barna å gjøre chutzpah. Jo større chutzpah, desto høyere status. Man ler høyt og lenge over vellykkete chutzpah som anses som høyverdig kunst. Barn blir først lært at det å bedra andre er et religiøst fundament, Kol Nidre. Deretter kommer neste trinn, hvordan skal dette utføres i praksis, hvordan utføre et chutzpah? Sitat slutt.

Avsløringer på rekke og rad viser nemlig at svært mye av det konstaterte regisserte skuespillet består av mer eller mindre skuespillere og ikke ekte samfunnsaktører. Eksempler(navn) her, aktører nå om dagen godt kjent for mange, er Malala, Snowden, Alex Jones og David Icke. Som noen etter hvert har forstått, og som vist før, består både nyheter og avsløringer av spill for galleriet (der massene sitter foran skjermene sine) uten å ane hvem skuespillerne egentlig er.
Vi kan for enkelhets skyld starte med ”Tom Cruise”. Her er han som ”Doctor Bob Snyder” og snakker som fagmann om ”Belly injuries”:
Publisert 21. juli 2012: A trauma surgeon at the Medical Center of Aurora in Colorado says some of the people shot and wounded at movie theater face serious long-term medical issues and permanent injuries. (July 21)

http://1.bp.blogspot.com/-N5z7AOtQ_6Y/UA6SMYnC9SI/AAAAAAAACag/jV979OqijJ0/s640/557050_4448376612383_867706604_n.jpg

Will ears replace fingerprints as a form of ID?
http://www.net-security.org/secworld.php?id=10156

Mye tyder på at Walt Disney har vært den store (for)fører av massene. Som skuespiller selv og som utøvende regissør for verdenscenen:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-1/#comment-99618
Siden http://www.wellaware1.com har inspirert meg, og det har vist seg at fortsatt er det upløyd mark på dette bisarre ”fagfeltet”.

For hvilket lik ramler ut av Hitler- og Disneyskapet? Artikkelen over er inne på bedraget:
”Et utspekulert chutzpah er Simon Wiesenthals (1908-2005) «tegning» fra Mauthausen under 2. verdenskrig, vist under hans foredrag for etablering av Holocaustsentre.”
Frekkheten (og sjokket) kan knapt bli større, nemlig at Walter «Walt» Elias Disney spilte ut rollene som seg selv, Adolf Hitler og Simon Wiesenthal (legg merke til ikke tilfeldig navnsetting), alle gode tegnere, med samme utseende:
http://s24.postimg.org/z0tvvb6rp/wiesnytale.jpg

Ut fra det kan vi konkludere at dødsfallene til Disney selv og Hitler var falske, og gåten om Hitlers skjebne rett og slett er løst, og endte her:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/09/20/443925.html

Så tilbake til ”Tom Cruise” og hans mor og far, alle tre skuespillere i Disneys ånd, og innblandet i tilsvarende narrespill og døds-falskneri:
http://s14.postimg.org/5sf8n0wu9/Kruicedy.jpg
http://s8.postimg.org/o6rfacqv9/morecruisekenjrdoc.jpg
(eller kan denne Kennedyen fortsatt leve? https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Bouvier_Kennedy )

“March, 2002 – This in from a Findadeath.com friend: The photo purported to be of John Kennedy appears to be of someone who has been in the water substantially longer than Kennedy was. I am a detective in Boulder County, Colorado and have investigated over 250 deaths, including submersion deaths, and this photo is not of someone who is been in cold water for a relatively short period of time.”
http://www.findadeath.com/Deceased/k/JFK%20Jr/jfk_jr.htm

Hva var konspirasjonen i attentatet i Dallas i Texas den 22. november 1963? Hvem skjøt, fra hvor, hvorfor? Spørsmålene er meningsløse.
Problemet er at også dette var oppkonstruert og falskt. Ja vi alle er lurt trill rundt mange ganger..
http://www.wellaware1.com/artwork/large/CarterJFKearAnalysis.jpg
mer bensin på bålet, 2×2=2:
http://s8.postimg.org/58ymfo8at/2x2_2.jpg

Med rene bokstaver: JFK=JC og JK=RC
Og frekkheten og gleden over å narre seerne er stor. Jackie også som MM, men av og til blandes rollene og stemmene:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dl_pY9P1YtI#t=887s
Marilyn Monroe-Happy Birthday Mr.President:

og her intervjuer hun seg selv:
Jacqueline Kennedy Campaign Interview

http://s8.postimg.org/j6ldypvr9/jackendylyincart.jpg

JFK Assassination Lie
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dl_pY9P1YtI

Noen trøstens ord:
Dette er sprengstoff som kan brukes til ærlige menneskers beste. Det bør spre seg som i ild i tørt gress. Det er så mange eksempler at det kan ikke avvises som sprøyt. Kommer reality-shows, Hollywoodfilmer og sportsbegivenheter opp mot dette(avsløringer) i sensasjon, spenning, fantasi og galskap?
Bunnen faller ut av skuespillet når skuespillerne ikke lenger er troverdige. At magien blir borte når triksene er vel kjent. Magi og narrespill var det også 22.juli 2011. Men mest av alt tragedie. Det siste er oppfattet av alle, ikke det førstnevnte. Håpet er at håpet for nær framtid er lysegrønt. Først må mange øyne åpnes..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Hvordan denne kommentaren kom øverst i k.feltet er også en gåte. Og det var som ventet vanskelig å fordøye for den gemene hop at denne gåten er løst:
http://s15.postimg.org/xjte0i1qz/handhitdiswies.jpg

« Forrige artikkel

Rothschild-patriarken og Weishaupts Illuminati

Neste artikkel »

CIA eller ei: Accidenting som drapsmetode

526
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x