/

Hvorfor er linoljemaling et bedre alternativ?

5.2K visninger
9 minutter lesetid
10

Hva om det fantes en maling som beskytter treverk på en unik måte og forebygger råteskader, som er 100 % miljøvennlig, varer mye lengre enn de vanlige, er lett å vedlikeholde og dessuten rimeligere?

 

Bakgrunn

Undersøkelser viser at linoljemaling har vært brukt her i Norge siden 1600-tallet. Vi vet med andre ord veldig mye om anvendelsen. På 50-tallet ble den fortrengt av alkydmaling eller oljemaling som den vanligvis kalles, og i den senere tid også av akrylmaling som er vannbasert. Hus oppført før 1950 er vanligvis malt med linoljemaling, og ofte overmalt med de moderne. Et vanlig problem som da oppstår, er flaking og avskalling fordi nye malingstyper ikke fungerer særlig godt oppå linoljemaling.

Moderne maling oppå linoljemaling

Hvor mange tusen hus har ikke blitt utsatt for dette og så har linoljemaling fått skylden?

Fordeler

 • Trenger inn i treverket og beskytter derfor på en helt annen måte enn de moderne malingene som i stor grad kun legger seg utenpå.
 • Veldig trivelig å bruke. Som natt og dag å hanskes med i forhold til moderne malinger da den ikke inneholder verken løsemidler eller andre skadelige stoffer. Advarsel! Dette vil sannsynligvis medføre at du vil få mye større interesse for oppussing og vedlikehold.
 • Er diffusjonsåpen, det vil si at fuktighet har mulighet for å slippe ut av treverket. Derved elimineres råteskader.
 • Utvider seg ca 15% når den herder. Dette er en unik egenskap ingen andre malinger har og gjør at den er i stand til å tette mindre sprekker, for eksempel i kledning.
 • Lukter omtrent ikke. Dette er jo særlig fordelaktig innendørs.
 • Kan brukes ute så vel som inne og på alle underlag, tre, metall, etc.
 • Dekker mye bedre, en liter dekker 15-20 m2.
 • Gir finere og mer levende farger.
 • Kan brukes utendørs hele året såfremt det er tørt vær.
 • Fungerer som rustbeskyttelse på metall.
 • Minimalt med arbeid i form av skraping når en skal male på nytt. Utendørs vil gammel linoljemaling etter hvert kritte, dvs. slites og miste pigment. Etter mange år sprekker den opp i små ruter, men faller ikke av i flak slik som moderne malinger. Dette bildet viser gammel oppsprukket linoljemaling som har fått et krokodilleskinn lignende utseende. Den ble sist malt for ca 70 år siden! Her trengs det kun en lett stålbørsting og så tørk med en fuktig klut for å få vekk løst smuss, så kan den males på nytt.
 • Bedre inneklima, da linoljemalingen er diffusjonsåpen., dvs den tillater at treverk kan ta opp og avgi fuktighet.
Gammel oppsprukket linoljemaling

Informasjonsvideo fra en av de svenske produsentene:

https://www.youtube.com/watch?v=55Xn-hEOLYQ&t=385s

Legg merke til hvordan penselen oppevares og så brukes på nytt og på nytt. Den trenger kun å rengjøres med lin eller grønnsåpe. Merk hvordan en finner ut om strøket er tørt ved å presse tommelen mot overflaten og så vri.

Ulemper

 • Trenger lengre tørketid, ca. et døgn ved 18 grader. Fuktigheten i treet bør heller ikke være over 15-20 %. Dette gjelder særlig når en maler første strøk(grunning). Det sier seg selv at en bør male i en tørrværsperiode. Dersom det er lav luftfuktighet og gjerne sol/vind slik at det er tørkemuligheter, kan en og male utendørs om vinteren. Den lange tørketiden gjør dog at malingen herder på en helt annen måte enn andre malingstyper og blir mye mer holdbar.
 • Påføringen må være gjort nøye ved at malingen arbeides inn i treverket og på føres tynt. En bør altså “strekke” malingen mest mulig ved hjelp av penselen. For å få et godt resultat, bør en bruke en spesiell pensel med naturbust. På bart treverk anbefales tre strøk, to dersom det har vært malt før.
 • Påvirkes mer av vær og vind, det vil si at den mattes. Graden av dette er forskjellig fra produsent til produsent og avhenger av farge, samt hvor utsatt for vær og vind veggen er. Det er dog enkelt å friske den opp ved å påføre et tynt lag med kaldpresset, kokt linolje.
 • Hvert lag må tørke skikkelig før en maler neste. Særlig viktig når det gjelder grunning på umalt treverk.
 • Under herdingen tar linoljen opp oksygen fra luften og under visse omstendigheter kan det da utvikles varme. På grunn av faren for selvantenning bør en derfor ikke la filler med linolje ligge å slenge.  Oppevar dem i en tett metallboks, evnt hell vann over.

 

 

Tynnes med white spirit?

I riksantikvarens informasjons ark hevdes det at når en skal grunne bart treverk, så må den tynnes med 10-25 % White spirit. Det finnes i dag produsenter som har klart å lage linoljemaling som er 100 % løsemiddelfri og hvor samme maling brukes til alle tre strøk. Vil en unngå bruk av løsemidler ved grunning, bør malingen på første strøk varmes opp til ca. 60 grader ved påføring eller en blåser den med varmluft. Årsaken til at den bør varmes opp, er at en må sørge for at oljen trenger skikkelig inn i treverket og ikke blir liggende som en hinne utenpå, da dette vil hindre feste for neste strøk. Husk mal tynt! Hvis bart treverk ute er gammelt og veldig opptørket, anbefales det først å grunne med oppvarmet rå eller kokt kaldpresset linolje. En kan så male første strøk(vanlig grunning) umiddelbart. I følge Søren Vadsrup i Center for Bygningsbevaring(DK), skal en aldri blande inn noen form for løsemiddel, ei heller vegetabilsk eller mineralsk terpentin da dette både er unødvendig og helseskadelig.

Kommentar: Andre produsenter har egen ’magrere’ linoljemaling til grunning hvor oppvarming ikke er nødvendig. For å få malingen til å trekke inn ved grunning er min erfaring at en og kan ta solen til hjelp, men selve malingen bør ikke skje i sol da linoljen må få herde naturlig og ikke tvinges til å tørke for raskt.

Et eksempel på bruk av linoljemaling. Foto: gamletrehus.no
Linoljemaling innendørs. Foto: Bygg og Bevar. Arbeidet er utført av Malermester Buer, med Wibo linoljemaling fra Miljømal as.

Maling i direkte sol?

Hvis det er bart treverk og en grunner eller påfører første strøk og alt forsvinner inn i treverket, kan en ta solen til hjelp for å få maksimal inntrenging. Når malingslaget blir liggende utenpå (2. og 3 strøk eller det er annen maling der fra tidligere), bør en unngå direkte sol. Hvis ikke kan en  få områder på veggen hvor malingen blir værende helt blank og klebrig i ukesvis etterpå. I følge den danske spesialisten Simon Vejbæk Kindt, er årsaken at den naturlige herdingen har stoppet opp. En kan evnt slå kaldt vann på for å avhjelpe dette, men problemet kan unngås hvis linolje malingen får herde naturlig uten direkte oppvarming fra sol. Denne herdingen tar normalt 1-2 døgn. En enkel og god løsning er å henge opp en presenning som skygge for den nymalte veggen. Alternativt vente til solen har passert, eller til det er overskyet vær.

Moderne malinger

Både akrylmaling og særlig oljemaling som legger seg utenpå treverket og tetter det helt, bidrar til å stenge fuktigheten inne. Derved kan treverket råtne ’i fred og ro’ uten at du oppdager det…

Alle de moderne malingene inneholder dessuten helse og miljøskadelige stoffer som for eksempel løsemidler. Ingen vet konsekvensene på helse og miljø når disse frigjøres etter hvert som malingen slites vekk. Malingen gasser når du maler og du puster inn denne cocktailen…

Linoljemaling – bad for malerbusiness?

Huset som omtales her, har vært malt tre ganger på 130 år! Hvilken av de moderne malingene kan matche dette? Beviser ikke dette linoljens unike bevarende egenskaper? Legg merke til hvordan Brænne bruker penselen og arbeider linoljemalingen inn i treverket. Den bør altså arbeides inn i flere retninger før en tar det siste lange penseldraget. Her har reglene for hvordan denne malingen skal brukes vært fulgt til punkt og prikke.

 

Kan en bruke linoljemaling oppå moderne malinger?

Som sagt har linoljemaling en helt annen inntrengningsevne enn moderne malinger, da molekylene er mye mindre. Så fremt malingen er slitt med andre ord åpen, kan både olje og akrylmaling overmales med linoljemaling. For å sikre god vedheft, bør en i så fall først vaske med salmiakkvann og slipe lett med sandpapir.  Dersom det er for mange lag med maling eller en helt tett overflate, bør gammel maling først fjernes med en såkalt speedheater.

Svertesopp eller svartsopp

Dette har vært brukt som en innvending mot linoljemaling. Zinkhvitt som tilsettes malingen hindrer angrep av svertesopp, men bør i størst mulig grad unngåes da den er giftig. (Selv om det her er snakk om veldig små mengder). Problemet er størst på lyse farger og hvis veggen er nordvendt, da kjølige og fuktige forhold fremmer soppdannelse. På mørke farger trengs det vanligvis ingen tilsetning av zinkhvitt. En farge som kromoksidgrønn inneholder dessuten naturlige soppdrepende stoffer. Denne soppen skader ikke treverket, men er et kosmetisk problem. For å få den vekk trenger en ikke noe spesialvaskemiddel, da den enkelt fjernes med vann tilsatt litt salmiakk( 1 kopp til 8-10 liter vann).

svartsopp

Problemet blæring

 • Maling i direkte sol.
 • For tykt lag med grunning som ble liggende utenpå.

Kun for eldre eller verneverdige bygninger?

Linoljemaling fungerer like godt på både nye og eldre bygninger og erstatter all annen maling og beis, ute så vel som innendørs og på all slags underlag. Video som viser anvendelsesmulighetene:

https://www.youtube.com/watch?v=ew3lz4oeW9E

En kan også bruke linolje som rustbeskyttelse.

Rustbeskyttelse for bil

Hvorfor ble resultatet likevel ikke som forventet?

 • Malte i for fuktig vær eller på tre som hadde for høyt fuktinnhold.
 • For dårlig forarbeid, ikke rent og tilstrekkelig skrapt underlag(hvis en må fjerne gammel oljemaling).
 • For mye grunning og derav dårlig feste for neste strøk.
 • Ventet ikke til strøket hadde tørket skikkelig før en la på et nytt.
 • Rynket overflate skyldes for tykt malingslag. Mal heller flere strøk.
 • Malingen kleber, men smitter ikke av. Dette kan observeres lenge etter at arbeidet er avsluttet og skyldes at herdeprosessen har stoppet opp. De vanligste arsakene er enten at  malingen har tørket for fort pga at en malte i direkte sol, eller at en har malt 3dje/siste strøk for tykt. Det blir nemlig liggende utenpå uten å trekke inn. Det som kan hjelpe er å ha på kaldt vann, da temperatursjokket vil fremme herdingen. En fordriverpensel beregnet til linoljemaling sikrer jevnere overflate og tynnere strøk.

  Fordriverpensel

Rå eller kokt?

Pass alltid på at du får tak i kaldpresset linolje. Til grunning er det best med kokt, da den tørker raskere. Den egner seg og best hvis du ønsker å blande din egen maling.

Hvor får en tak i den?

Enkelte større produsenter av maling har og linoljemaling, men den er tilsatt både løsemiddel og alkyd/olje for å tørke raskere. Ønsker du å bruke en ren 100 % miljøvennlig maling finnes det flere svenske produsenter. En kan enten kjøpe ferdig maling, eller blande selv. Bor du i Oslo, Bergen(Betomur AS), Hamar eller Trondheim, finnes det butikk hvor du kan kjøpe. Ellers blir alternativet nettbutikk.

Linblomster

Etterord

Det er på tide at linoljemaling igjen kommer til heder og verdighet. Lin har dessuten mange andre anvendelsesområder. Se info fra Norges Linforening.  Hvem som helst kan bruke den, men en må være mer nøye og det er litt mer tidkrevende enn med de moderne typene. Når du nå har fått vite dette, blir spørsmålet: Vil du fortsette å bruke olje/akryl, eller kommer du nå til å ta penselen i en annen hånd?

Kilder

Vadstrup. Søren. Maling på træ med linoljemaling. Center for Bygningsbevaring januar 2010.

Kinch, Simon Væjbæk. Håndbog i linoliemaling. KKart forlag 2013.

3.9.4. Utvendig maling: Linoljemaling – egenskaper og bruk https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/175403/1/Infoark_394_UtvendigmalingLInoljemaling.pdf

Tradisjonen tro med linoljemaling https://www.ifi.no/tradisjonen-tro-med-linoljemaling

Male med linoljemaling – dette bør du vite! https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/male-med-linoljemaling-dette-boer-du-vite

Lilla Handboken om Allbäck Fönster & Färg https://linoljeprodukter.se/

3.9.2.Utvendig maling: De viktigste egenskapene

https://www.riksantikvaren.no/index.php/Veiledning/Publikasjonar/Informasjonsark-og-brosjyrar/Bygningar-og-anlegg

3.9.14 Linoljemaling og svertesopp https://www.riksantikvaren.no/index.php/Veiledning/Publikasjonar/Informasjonsark-og-brosjyrar/Bygningar-og-anlegg

3.9.13. Utvendig maling av trebygninger https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/175401/1/Infoark_3913_Utvendigmalingavtrebygninger.pdf

http://fyravindar.dk/35-linoliemaling

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Knut
Knut
Anonym
5 år siden

Hva var pointet med denne artikkelen på denne nettsiden?

Frode Næss
Frode Næss
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Jeg synes det var en fin artikkel da den synligjør at det finnes andre malingstyper en dagens kjemi baserte malinger. En annen ting er at linoljemaling utført riktig er mye bedre en dagens malinger med tanke på bevaring av treverket.

Er ditt hus, etc utvendig tidligere malt med en oljemaling eller akrylat og du vurderer hvilken maling du nå skal bruke, er ikke linoljemaling noe å vurdere, da all kvalitet som linoljemaling har over andre malinger er inntrengningen av olje under malingsfilmen. Linoljemaling blir fortere matt en dagens akrylat.

Skal du male innvendig på tre kan det være god grunn til å velge linoljemaling, men det er kun fordi fargene er vakrere da noen av produsentene bruker naturpigmenter, og kjøper du ikke malingen av noen av disse er mitt råd og kjøpe ” normal ” maling fra Jotun. Det er den produsenten som har de fineste syntetiske fargene

Ola
Ola
Abonnent
5 år siden

“Dekker mye bedre, et strøk dekker 20m2 ”

Et meningsløst utsagn.
Det menes kanskje 1 liter dekker 20 kvm. ?

Frode Næss
Frode Næss
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Hei Terje Wulfsburg !

Dette var en fin artikkel.

Jeg er selv maler og har malt endel med linoljemaling og kan bekrefte at den er overlegen andre typer maling når det gjelder å preservere treverk. Da molekylstørelsen på linolje er hele 500 ganger mindre en molekylstørelsen på alkydolje gjør dette sammen med den lange tørketiden at inntrengningen i treverket blir mye bedre.

En fin grunning til gran eller furu er 50 % rå linolje, 15 % terpentin og 35 % linoljemaling.
White spirit er et biprodukt fra råolje og er mineralsk, mens balsam terpentin er presset fra furu og er vegetabilsk.
Jeg bruker terpentin da malingen også er vegetabilsk.

Skal man først bruke linoljemaling, bør man kjøpe noen av de Svenske som Allbeck eller Ottoson. Grunnen til det er at det er viktig at oljen er ren uten eggevitestoffer og annet innslag, derrav kaldpresset jomfruolje. Da de også bruker naturpigmenter i stedenfor syntetiske, blir fargene mye finere.

Bakdelen er at malingen blir en god del dyrere en jotun, Beckers , Nordsjø osv. Tror en 10 liter koster ca kr 3000. Men som du sier er denne malingen mye drøyere en dagens maling da den omtrent ikke inneholder tynningsmiddler som vann eller white spirit i andre malinger som fordamper og blir borte.

Linoljemaling er ikke en maling som sitter godt på blanke og harde flater. Skal du male på herdet alkydmaling er det veldig viktig og mattslipe godt.

Mvh
Frode Næss

Brith Svahni
Brith Svahni
Abonnent
5 år siden

Veldig glad for informasjon om linolje! Har brukt det en del ifm lasering av vegger, karmer etc. og ønsker så absolutt å fortsette med det!

« Forrige artikkel

Prestene kontra Bibelen

Neste artikkel »

Q Anon – informasjonssentralen mot etablissementet

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x