Gjennomgår verden nå en transformasjon?

4.2K visninger
10 minutter lesetid
72

Informasjon fra utenomjordiske om tidsperioden fra 2018 – 2025 gitt til kontaktpersonen Luis Fernando Mostajo.

Bakgrunn

For mange er dette kaotiske og vanskelige tider. Selv om det kan oppleves som smertefullt, er det egentlig en svært spennende tid dersom en evner å være observatør og ikke blir oppslukt av all dramatikken. Astrologisk har vi lagt bak oss fiskenes tidsalder og står nå i overgangen til vannmannen.

Det vil ta ca 200 år før vi virkelig er inne i vannmannens tidsalder, men allerede nå kjenner vi den friske brisen. Slike store overganger medfører som regel kaos. Jordas frekvenser endrer seg og det får konsekvenser for alt i naturen – også menneskene.

Siden menneskene er forbundet med moder Jord sitt nervesystem, vil vi føle endringene sterkt. Sagt med andre ord: verden er inne i en tid med kaos og spenninger. I tillegg til kriger og ekstreme naturfenomen, har vi også Covid situasjonen som skaper mye frykt og konflikter blant folk. Det handler utvilsomt om at etablerte makt og kontrollsystemer blir utfordret.

Sett i lys av tiden vi nå lever i, er det interessant å gjøre et lite tilbakeblikk på hva slags informasjon som har blitt gitt av utenomjordiske, nemlig grupper som representerer De Galaktiske Verdeners Konføderasjon (Konføderasjonen).

Luis Fernando Mostajo Maertens er en av verdens mest anerkjente kontaktpersoner for utenomjordisk kontakt.

Luis Fernando Mostajo

I november 2017 fikk han en telepatisk melding fra Guide Amani, hvor bla. følgende ble sagt:
«Året 2018 starter en prosess med global kommunikasjon og kontakt, der Konføderasjonens skip vil være til stede. Dette vil bli den viktigste tidsepoken for forandring og transformasjon av menneskeheten og en kunngjøring av det som allerede er kjent i menneskehetens kollektive bevissthet.

De syv årene (2018-2025), vil bekrefte deres sanne kosmiske opprinnelse. Samtidig vil det strålende lyset på grunn av sin intensitet, medføre polarisering av de mange som er i ubalanse noe som så vil føre til ukontrollerte sammenstøt og konfrontasjoner. Til slutt vil denne tiden med smerte og lidelse forsegles. Ingenting vil bli som før.

Som frie og bevisste individer, har dere vært forberedt på å integrere denne nye virkeligheten. Det er deres ansvar å opprettholde denne syklusen av planetarisk endring med overbevisning og dedikasjon, men fremfor alt med all den kjærlighet dere er i stand til å uttrykke gjennom Kristus-bevissthetens mest sublime manifestasjon. Denne frekvensen som nå er til stede gir sin velsignelse til den nye menneskeheten.

Samling ved vulkanen Sajama i Bolivia, 8. september 2018

Kommentar: Det er ikke tvil om at Covid-saken både medfører  polarisering og konfrontasjoner. Vi kan nå merke veldig tydelig at vi er inne i en tid som unektelig vil medføre store forandringer i verden. Det er imidlertid oppløftende å se at meldingen inneholder informasjon om at menneskene vil komme ut av denne utfordrende tiden som frie og bevisste individer.

I 2019, 2020 og 2021 mottok for øvrig Luis Fernando flere interessante meldinger som omhandler det tidsrommet som er nevnt i meldingen fra november 2017. Her er et utdrag av dem:

Januar 2019:
“Den nye planetariske vibrasjonen vil integreres ved hjelp av krystaller. Under denne nye tidsalderen for kontakt og oppvåkning, vil de i løpet av nedtellingen (2018-2025), bli aktivert slik at de kan oppfylle sin sanne rolle nemlig det å være vibrasjoner for fjerde dimensjon. ​Det er i denne tiden essensen av visdom fra naturkreftene – med en Kristus-lignende energi, kommer til oss fra senteret av galaksen.

Samtidig vil dette bli som en gjenfødelse i lys og kjærlighet fra den store kosmiske bevissthet. Dette vil være synlig i alle som har forpliktet seg til å tjene.

​Alt vil bli gitt i kjærlighet og av kjærlighet”.

16. juni 2019. Seremoni med nedgraving av ametyst krystall på Utstein kloster ved Stavanger, under ledelse av Luis Fernando Mostajo

“Mennesker som opprettholder et system som motsetter seg forandring, vil oppleve en tilstand av ubalanse og smerte. Men som visdom som på en grunnleggende måte helbreder de dypeste sår, vil dere som fugl Fønix bli gjenfødt for og i Kristus. Evnen til å endre retning vil være avgjørende for bevisst å kunne styre naturens krefter. Ditt mål vil være å gjenopprette fred og harmoni.”

“Ildsirkelen er mer aktiv enn noensinne! Vulkaner er som nerve ender. Gjennom sin utstråling er de i direkte forbindelse med jordas magma. Den planetariske nedlastningen skjer nå på en ny frekvens med vibrasjoner som virker på alle ytre plan.

I denne tiden hvor energiene er svært aktive, er det viktig å observere og rense ut alt det som vi ikke vil ha i våre liv. Dette er en tid da det som allerede er bra, kan bli bedre. De frigjorte energiene forsterker det som vi bærer med oss i vårt indre. La det derfor alltid være visdom, kjærlighet og styrke, som symboliserer kraften og oppvåkningen av menneskeheten!”

Ildsirkelen

Kommentar: Det har nylig vært jordskjelv i Indonesia og vulkanen Etna ser ut til å kunne få et utbrudd når som helst. Meldingen indikerer at det kan ventes flere vulkanutbrudd i de neste to-tre årene.

Dersom vi gjennom visdom, kjærlighet og styrke jobber innover i oss selv for å gjenopprette fred og harmoni, informerer den nok en gang om at dette vil gå bra!

Juni 2019:
“Innen årene for nedtelling (2018-25), er 2019 året for kontakt i den forstand at det nå skapes et grunnlag for en mer omfattende frigiving av informasjon. 2020 blir året for dyp kommunikasjon med alle de store solare bevisstheter og Kristus bevisstheter som allerede er til stede på jorda. Det vil også bli året hvor et stort lys vil bli frigitt til menneskeheten. Det vil så stabilisere energier i de felt og linjer som skaper fred og harmoni (ley-lines).

​2020 vil også bli det året hvor jordas magnetfelt vil forandres, noe som vil skape endringer i naturens orden og gi fenomen på himmelen som en aldri før har sett. Dette vil nå et klimaks av ekstrem ekspansjon. Men alt vil komme som en innledning til en ny orden og et nytt lys som vil legge grunnlag for den nye tid!”

April 2020:
“Fra nå av er Jorda i ferd med å gjennomgå en justering og vil vibrere på en høyere frekvens slik det skjer i naturen akkurat nå. Dette er en virkelig planetarisk renselse som vil føre til at alt blir krystallklart.

Det har derfor høyeste prioritet at vi i dette året som av ’dem’ kalles året for kommunikasjon, lever opp til dette prinsippet ved å speile og integrere endringene både i oss selv, overfor våre nærmeste og selvfølgelig også i det store menneskelige fellesskap som vi alle er en del av.

La oss gripe denne unike muligheten til å gå dypt i vårt indre”.

Solenergi opptas best gjennom håndflatene midt på dagen

Kommentar: De (Guidene) understreker betydningen av å styrke immunforsvaret ved å ta inn forsterkede mengder av solenergi (Celial energi) i timene midten på dagen. Det skjer ved hjelp av den forbindelsen som vi har til vår elskede Logos (Sola) gjennom vår egen indre sol, inntil vi i hele vårt aura felt, blir og føler oss som kraftige, levende lykter.

På samme måte som dette året (som innenfor årene for nedtelling – 2018 til 2025) er året for dyp kommunikasjon, vil året 2021 bli året for transformasjon hvor illusjonenes slør vil bli løftet, slik at vi blir i stand til å se virkeligheten.

Det vil derfor bli et år med store transformasjoner og endringer i de sosiale, politiske og økonomiske systemer, men fremfor alt en økning i oppvåkningen av den kollektive og individuelle bevisstheten. Vi lever i sannhet i ’uvirkelige’ tider, derfor er det et privilegium å være her nå.

La oss derfor utnytte den muligheten maksimalt! Vi er ikke alene – og det er et lys i enden av tunnelen.

Oktober 2020:
“Innenfor tidsrommet for nedtelling (som startet i 2018), blir 2021 året for åpenbaring og transformasjon. Dette er sluttstadiet av et oppdrag som har vart i flere århundrer og som nå fullføres ved hjelp av deres nærvær, arbeid og forpliktelse.​ 19. juni, 2021: Forhåndsbestemt dato for å ta bort sløret til en Ny Tid uten Tid, i denne perioden hvor ingenting noensinne vil bli det samme”.

Arrangementet ved sommersolverv 2021, Aranjuez, Spania

Juni 2021:
“Tiden er kommet for å redegjøre for rollene i ditt hellige fødsels og forløsningsoppdrag, hvor hver av delene utfyller hverandre. De nye planetariske og kosmiske vibrasjonene har ved maksimal utløsning av energi, generert en ny bølge av konstante frekvenser, som gir deg mulighet til å være medskaper av en ny virkelighet med ubegrensede muligheter”.

Utdypende forklaring: Vibrasjon/resonans er som en linje med energi. Frekvenser påvirker energilinjen slik at linjen blir bølget. Jo høyere frekvenser, desto høyere er bølgetoppene.

Vibrasjonsbølger med høye frekvenser trigger et mer åpent samfunn

“I denne nye planetariske resonansen vil de kommende månedene bli viktige. Det er derfor nødvendig å stabilisere kroppen din med en mantrisk nøkkel som vil gi gjenklang i deg; balansere og harmonisere følelser, tanker samt forberede dere som er budbringere, til å presentere og handle bevisst:
SI – RI – OM – RAM

En vibrasjonsbølge med høy frekvens vil fungere som et startskudd for offentliggjøring av informasjon som har blitt holdt hemmelig for de fleste mennesker. I overensstemmelse med dens sanne opprinnelse og stjernens essens, vil vi som i tidligere tider, integrere den nye virkeligheten i hele menneskeheten.

Den nye tids disippel har allerede identifisert lyset gjennom sine egne handlinger, der alt smelter sammen i lyset av ditt eget hjerte der alt blir født og hvor alt er mulig. I 2022 vil denne styrken hjelpe deg til å oppfylle din forpliktelse og medføre en sterkere utkrystallisering av din rolle og hensikt. Innenfor nedtellingen (2018-2025), er 2022 for øvrig et kritisk numerisk tall. Dette er i sannhet året for å konkretisere og materialisere.

Legg merke til manifestasjoner i naturen, som gjennom sin egen dynamikk vil bidra til enda større endringer av samfunnets systemer. Innenfor den nye tid/rom spiralen, vil store forandringer skje ved hjelp av fjerde dimensjons frekvenser. Nye, alternative virkeligheter vil oppleves av dem som blir fanget i dramaet som finner sted, men dette vil snart være over.

Først og fremst vil dere bli ført videre av et skrikende behov for ærlig og redelig sameksistens. Som en konsekvens av stadig mer intense manifestasjoner av naturen selv, gjennom sin egen essens (evolusjon) vil selve Jordas overflate også endre seg.

Det vil bli nye reiser og møter i EGYPT. Dette vil være begynnelsen på den prosessen som kjennetegnes av at alt nå begynner å bli integrert som ETT: Fortid, Nåtid og Fremtid, hvorpå dere vil forstå hvorfor de(Guidene) fra tidligere tider – også kan være tilstede her og nå. Vær EN/ETT i de uendelige aspekter av lys og kjærlighet”.

Etterord

I flere tusen år har det magnetiske nord vært posisjonert i Canada. For to år siden startet det magnetiske nord å bevege seg mot den geografiske nordpol. Nå sommeren 2021, er både den geografiske og den magnetiske nordpol helt i overensstemmelse med hverandre (det er 12.000 år siden sist dette var tilfelle).

De neste to årene vil det magnetiske nord fortsette sin ferd østover og i 2023 etter hvert stabilisere seg i Russland. Når magnetisk nord igjen har stabilisert seg, så vil vi også se at alt rundt oss vil roe seg og den mest kaotiske del av transformasjonsprosessen vil være over.

Magnetisk nordpol er i bevegelse fra vest til øst

Fra sommeren 2023 til årsskiftet 2024/2025, vil det derfor bli grunn til å forvente at det blir en tid hvor vi vil oppleve at verden gradvis blir roligere og mer harmonisk. Selv om vi siden mars 2020 har gjennomlevd en tid som for mange har medført mye frustrasjon og utfordringer, så kan vi ut fra meldingene fra Konføderasjonen se at det midt i kaoset er noe som gir mening.

Vi gjennomlever en transformasjon, en evolusjon av Jorda, noe vi ser både i naturen og i oss mennesker. Dette er smertefullt, men samtidig interessant dersom vi evner å ta rollen som observatører, samtidig som vi også gjør arbeider med vårt indre. Det er viktig at vi anerkjenner at vi både er kropp, sinn og sjel.

Vi trenger å finne balansen mellom hjerte og sinn, slik at det oppstår en indre harmoni og fred. Når vi finner harmoni og fred i oss selv, vil dette speiles i det ytre og vi vil da også se en større grad av harmoni og fred i verden. Likevel er det verd å merke seg at det alltid er nødvendig med en liten ubalanse, slik at en kontinuerlig utvikling kan finne sted, da dette gir motstand som så overvinnes.

Det blir som en forstår, fremdeles et par år med turbulens. Da vil det nok føles ekstra godt å komme over i roligere farvann i 2025. Hent frem ekstra krefter og gjør deg klar til innspurten. Dette blir bra!

Kilder

De telepatiske meldingene finnes i sin helhet gjengitt her: Budskap fra Guidene Luis Fernando

Mer informasjon om Luis Fernando og hans arbeid.

Informasjon om reise til Egypt med Luis Fernando i november 2021.

Her ligger og info om andre arrangementer både i Europa og i USA.

Se også artiklene: E.T. kontakt i Bolivia! 

Intensiv bevissthetsheving? 

NB: Ny web adresse til informasjon på norsk om Luis Fernando Mostajo Maertens sitt arbeid:  https://lfmostajo.wixsite.com/info

Hovedbilde og enkelte illustrasjoner i artikkelen er hentet fra: https://pixabay.com/no.  De øvrige bilder er forfatternes egne foto.

Om hovedforfatteren:

May Espedal

May Espedal administrerer, sammen med Terje Wulfsberg, en norsk nettside som presenterer Luis Fernando Mostajo Maertens sitt arbeid. May ble kjent med Luis Fernando på en UFO konferanse i Bergen i 2014, en konferanse som for øvrig ble arrangert av Terje Wulfsberg (som til daglig praktiserer som homeopat i Bergen). May og Terje har et samarbeid med Luis Fernando og fungerer som hans kontakter i Norge. May er i tillegg opptatt av mellommenneskelige forhold og har hatt flere foredrag om empatisk kommunikasjon, inspirert av den amerikanske psykologen Marshall Rosenbergs filosofi; «Non Violent Communication».

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

72 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
LengeLeveFRP
LengeLeveFRP
Anonym
2 år siden

Jeg vil bare si tusen takk til Terje for å opplyse. Etter å tre in i dette oppvekkende miljøet har jeg funnet min egen indre fred. Personlig har jeg allerde hat mine stunder med skapninger fra det utenomjordiske, men mine oppdagelser og opplevelser har gjentatte ganger blitt avvist og benektet av Arbeiderpartiet´s desippler som ønsker å ødelegge den siviliserte verden vår. Jeg ønsker alle dere en fin overgang i vannmannens alder og at Guide Amani benåder oss i disse vanskelige tider, hvor det en vanskelig å skille fra Arbeiderpartiets samfunnsfarlig oppspinn og deres relasjoner til De Galaktiske Verdener Konføderasjon og sannhetene som vi blir skjenket av sannhetens speil.

Roger Kjøde
Roger Kjøde
Anonym
2 år siden

Alle har alltid vert vakne, det vil du aldri sakne. Vi er alle beviste, Å høre noke anna gjer meg triste
God Jul . Guds fred

Roger Kjøde

Roger Messias Kjøde
Roger Messias Kjøde
Anonym
2 år siden

Hei, Roger Messias kjøde her
La det ikkje bli til besvær
Koronen forsvinn no
Den he ingen plass å bo
Dei onde er tatt i ræva
Sjæle i hevete svæva
Vi har eit fint serum
Som virkar på Trygve Slagsvoll Vedum
Dei fortelle så sanning
Du må høre litt på banninga
No skal alt bli fint og flott
Allting endar godt.

Roger Messias Kjøde

e
e
Anonym
Svar til  Roger Messias Kjøde
2 år siden

Roger: er det dette du mener?

“No skal alt bli fint og flott, allting endar godt”
I Wish

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Fredagskveldens låt :

I told you so :

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

USE LOVE AND UR INNERLIGHT TO FIGHT EVIL :
https://t.me/DismantlingTheCabal/69287

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

STAY TOGETHER AND USE UR INNERLIGHT TO FIGHT EVIL.

INNERLIGHT IS GODS POWER THRUE YOU.
VERY POWERFUL.

NO VIOLENCE

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Så sant så sant. NO VIOLENCE! Elsk sterkere enn man hater, unngå hat og sinne (Sier sinnataggen meg, hehe)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Jerm warfar the illusion of evidence

https://brandnewtube.com/watch/jerm-warfare-the-illusion-of-evidence-based-medicine-prof-leemon-mchenry_sUFPscrWCyi8egh.html

Brandy Vaughan| Our Kids Are Sicker

https://brandnewtube.com/watch/remembering-brandy-vaughan-our-kids-are-sicker_JIg4ONzQQggZ53M.html

Rosemary Frei | “The Antibody Deception”

https://brandnewtube.com/watch/rosemary-frei-quot-the-antibody-deception_QAwyKttz5uVOwv8.html

⁣Rosemary Frei | No Safety Data No Problem!​

https://brandnewtube.com/watch/rosemary-frei-no-safety-data-no-problem_PT9vaf7Lvs9sJxG.html

Doctor OWNS Board and Mayor in EPIC Vaxx and Mask Takedown

https://brandnewtube.com/watch/doctor-owns-board-and-mayor-in-epic-vaxx-and-mask-takedown_ZKWyT65FPsXFiat.html

Dr. Zev Zelenko | Explosive 1-1 Interview with Stew Peters

https://brandnewtube.com/watch/dr-zev-zelenko-explosive-1-1-interview-with-stew-peters_TK8NR5njh1Ad5YR.html

Catherine Austin Fitts and Rocco Galati | URGENT Warnings

https://brandnewtube.com/watch/catherine-austin-fitts-and-rocco-galati-urgent-warnings_Jlh81ZzMikKndGo.html

Dr. Simone Gold Interview
 ⁣| Dr. Ardis Show

https://brandnewtube.com/watch/dr-simone-gold-interview-dr-ardis-show_qjaKPk3mWMTfoCn.html

Dr. Sam Bailey | NAC: Lifesaving Supplement – September 28 2021

https://brandnewtube.com/watch/dr-sam-bailey-nac-lifesaving-supplement-september-28-2021_dUr4giJlHdo23C8.html

Dr. Lee Merritt | Let’s Talk America – Dr. Alan Keyes

https://brandnewtube.com/watch/dr-lee-merritt-let-039-s-talk-america-dr-alan-keyes_CZOMYBH1t4RKVOX.html

Dr. Scott Atlas | Ethics of Vaxxing Children

https://brandnewtube.com/watch/dr-scott-atlas-ethics-of-vaxxing-children_mazMLcyY5jLe9IK.html

Dr. Wesley Granger Exposes COVID Shots, THREATENED by the Medical Mafia

https://brandnewtube.com/watch/dr-wesley-granger-exposes-covid-shots-threatened-by-the-medical-mafia_XTvhKmrzdTb8bRz.html

Dr. Lee Merritt – September 2021

https://brandnewtube.com/watch/dr-lee-merritt-september-2021_Uz5vynpImyVUJL6.html

Dr. Jane Ruby | NEVER BEFORE SEEN! Vaccine Victims & Bodies IN BATTLE!

https://brandnewtube.com/watch/dr-jane-ruby-never-before-seen-vaccine-victims-amp-bodies-in-battle_4jwITDw8EF3hhWv.html

A psychiatrist’s perspective on the PsyOP and its effect on children

https://brandnewtube.com/watch/a-psychiatrist-s-perspective-on-the-psyop-and-its-effect-on-children_qOCtbSZLMA9fzIn.html

Dr. Christiane Northrup | Cognitive Dissonance

https://brandnewtube.com/watch/dr-christiane-northrup-cognitive-dissonance_BUEtXcxHzxehZWq.html

Dr. Jessica Rose | No Logical Reason to be Vaxxed – Asia Pacific Today

https://brandnewtube.com/watch/dr-jessica-rose-no-logical-reason-to-be-vaxxed-asia-pacific-today_uCwlhTKAQgbdfFi.html

Critically Thinking with Dr. T and Dr. P Episode 63 ~ 5 Docs | Sept 23 2021

https://brandnewtube.com/watch/critically-thinking-with-dr-t-and-dr-p-episode-63-5-docs-sept-23-2021_tXeoCyTHPDn5Idi.html

BREAKING Worldwide Call to STOP VAXX NOW! Doctors, Scientists Reveal Findings

https://brandnewtube.com/watch/breaking-worldwide-call-to-stop-vaxx-now-doctors-scientists-reveal-findings_q3NS5cwcsYb9S2G.html

Dr. Jane Ruby | How Much More Information Do We Need Before We Stop this Genocide?

https://brandnewtube.com/watch/dr-jane-ruby-how-much-more-information-do-we-need-before-we-stop-this-genocide_eFHlEreXnI7fq4P.html

Prof. Mattias Desmet | Why Do So Many Still Buy Into The Narrative – Pandemic Podcast

https://brandnewtube.com/watch/prof-mattias-desmet-why-do-so-many-still-buy-into-the-narrative-pandemic-podcast_D18XyFoDCQr5Wqa.html

Dr. David Martin | There’s an Elephant in the Room Continued

https://brandnewtube.com/watch/dr-david-martin-there-039-s-a-elephant-in-the-room-continued_xbyeD2K6eq5o8dz.html

Dr. Vladimir Zelenko takes a BIG RISK by telling all | Stop World Control

https://brandnewtube.com/watch/dr-vladimir-zelenko-takes-a-big-risk-by-telling-all-stop-world-control_uiawITvII7Axjau.html

Dr. Lee Merritt | A Conversation with Medical Rebel – Charlie Kirk


https://brandnewtube.com/watch/dr-lee-merritt-a-conversation-with-medical-rebel-charlie-kirk_X7noubNoj4f7Stc.html

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
ken
ken
Anonym
2 år siden

Aradorn – NÅ TRENGER VI DIN MENING!!! WTF!?! https://www.bitchute.com/video/Y30m1kbAmIna/

Hva tenker du om dette??? Max Igan er min helt… Er han din helt?

Samt dette… Mikael/Michelle Obama? https://www.bitchute.com/video/gCrBCuEIEkNs/

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Jeg har ikke, sett noen svarte skyer rundt Icke.

Han har offret helel livet sitt for å informere i over 30 år, akkurat som Ole Dammegaard.
https://www,lightonconspiracies.com

Samt, den fyren spriker litt vel mye.

Han sier government, noe som ikke, eksisterer i verden.
De er og blir ett firma.
Ikke, helt våken, når han ikke, klarer å se det.

Om en nettside er treg eller ei har absolutt ikke, noe som helst med innholdet å gjøre.
Igan, har vel betalt plassering hos BNT, og dermed høyere hastighet. So simple solution.

Ang. obama, så er det gammel info.
“alle” vet om de.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
e
e
Anonym
2 år siden

WTF? Hvis det hun sier mot slutten er sant …

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Helt Villt. Regner med at Epstein var bestekompisen hans. Må innrømme at jeg syntes at det hørtes litt rart ut når de hevder at det er “demokratene” som tilhører denne “klubben” med psykopater. Jeg har mer tro på at det gjelder begge sidene. Men hvem vet?

Deler av hennes historie hørtes vel kjent ut, av en eller annen merkelig grunn.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Det er ingen side.
Demo og Repu er ett og samme. Bare spill for galleriet.

Akkurat som i STATENnorge, ett og samme firma med mange små avdelinger.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Deep fake video

“AI” stjeler telefonsamtalene dine, stemmen din klones, lagres. ++

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Det er man jo kjent med for veldig lenge siden.

Før i tiden, satt de å lyttet, og tok opp på bånd, så kom data-verden, og de kunne lagre på andre enheter ( bånd, hdd, USB, cd, dvd, blue-ray ) NÅ, så lagres alt i ” AI “, som da er HDD. SSD-intern er blitt veldig kjapp, så regner med det ligger noen interne SSD’er i en AI(robot).

Da kan de vel lagre noen TB med opptak, som de så sender automatisk til server, og dermed så går dette temmelig kjapt. De er vel koblet til det ” Quantum-systemet ” som den vanlige borger av jorden, så langt ikke har tilgang til.

De skal vel chippe oss, og kontrollere oss, før vi får høre om deres, Quantum-system.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Ja, det stemmer. Så noe til det for lenge siden, husker at jeg kommenterte det også. Men slik, med den teknologien, kan jo “Tom C” være forever Young og spille filme til evig tid. lol.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Drug profit :

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
2 år siden

Her er frimurerne ute med Mikke Mus-kunnskap igjen. Hjernevasken er grundigere foretatt enn noe annet – kan man tydelig se. Vel, det er mafiamedlemmene som mister livet og det må lasaronene få lov til om akkurat dette er ønsket

Hvorfor skriver ikke NS om AIIB hvor samtlige land har søkt medlemsskap foruten det Amerikanske kontinentet, med unntak av Brasil? Er det slik at frimurerjihadistene skal ofre det Amerikanske kontinentet for Europa og Asia..?

Her er det mange sporsmal hvis grunnlag absolutt eksisterer for en lang artikkel. Mulig oppgaven til sven-inge, smurfen, m.fl er spre frykt.. Er jo korrekt akkurat det, NS er jo et speil av nyhetene.. Lydig frimurerjihadister er jo dressert over lang tid slik at all mannlige karakteristikker er kjemisk renset vekk, da frimurertispene ikke fordrar ‘toxic masculinity’.. Got to be a good dog-god..

På tide komme inn for landing og få bakkekontakt igjen. Mange utsvevende personligheter her. Pun intended

e
e
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
2 år siden

Mr6 “Got to be a good dog- god”? (DOG=GOD) Hva mener du?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Han sier : Got to be a good dog (minus) god, altså han ønsker å være en hund ;) for frimurertispene

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

lol. Dagens latter kule :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden
e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Er vel derfor det er krig om hjernen til enkelte. “Kappløpet om hjernen”. Lurer på om det er flere “Klarsynte” som har blitt utsatt for det samme som meg. Veldig rart om jeg skulle være den eneste. Kanskje vi skulle bygge en egen “love Army” av klarsynte som ønsker å få bukt med all ondskap i denne verden?
Da mener jeg ikke alt av mørke og vesner, men selve ondskapen. Jeg regner med satanistene står i kø for å misbruke slike ting. Host host.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Har du satt opp cafeen : krystall kula ?

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Hehe, jeg pusser på kula men dropper cafe. Hvor er din?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Skal sette opp krystall kula cafe på toppen av et av norges høyeste fjell. Vet bare ikke hvor enda

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Åh, det hørtes spennende ut, hadde vært artig å hive seg med. Men … spørs om vi hadde fått mange nok gjester da, hehe. Litt langt å gå kanskje?

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

ps.

Tenker litt på at det kunne være noe annet å finne på enn cafe, men ikke kommet på noe lurt enda.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Kjøp tomt og sett op Lavvo, sett opp grill sted, og ha samlinger.
Det er akkurat hva som trengs.

Et samlingspunkt.

Dette stedet ville vært perfekt :
https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=231273887

Men, langt unna tronhjæm da sjø ;)

Tomt, som ligger uten for by’n, men ikke for langt unna.
En plass, hvor folk kan komme å meditere, og finne seg sjøl igjen.

Ved meditering, så kommer vi i kontakt med vårt høyere selv, og vil bli mer åndelig, og opplyste.

Ved healing, så kan man åpne opp dører i denne retningen.
Gjøre folk mer beviste på hva som virkelig skjer.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Jeg elsker slike bruk som det der, gamle, med stor tomt, som står litt for seg selv. Drømmer om et slikt sted, mye man kan gjøre med slikt, og god plass til alle dyr i nød som trenger hjelp. Skulle hatt en uten med bed i tillegg da sli at man slapp lege, tannlege, dyrlege osv.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Free mobile data
https://t.me/HATSTRUTH/1720

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

listen :

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  e
2 år siden

e – korrekt. DOG=GOD. Disse frimurerjihadistene inverterer jo absolutt alt som er og alt skal i allefall ha dobbel mening, om enn ikke det er mulig trekke strikken enda lenger. Hvis du skal bli som gud må man kvitte seg med ‘toxic masculinity’ – altså bli en veldressert hund. Dette iht HörNiGökorna-doktrinene til frimurerne. Bak homobrigaden er det transene som egentlig holder tømmene

Disse forræderne har diktet opp kinderegget gud, hvis eneste funksjon er en eventyrfigur. Den Allmektige Skaperen derimot er reell, men Han har overhodet ingenting med religion å gjøre. Behøver naturligvis ingen stedfortredere, hvilket er åpenbart for de aller fleste når man tenker seg om

e
e
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
2 år siden

Kinderegget gud? lol. Du er et oppkomme av snedige begrep.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
2 år siden

666 :
Mor di rope på dæ, på tide med litt melk og skifte, senge tid ;)

Det er ditt nivå.

kjell108
Abonnent
2 år siden

– Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

Hva jeg hører at er våre utenomjordiske planlegger et astroideangrep dette året. COVID-19 var for å myke oss opp.
Tørke og subsidier for ikke å dyrke noe er første steg mot matmangel og kaos.

May Espedal
May Espedal
Anonym
Svar til  Terje Wulfsberg
2 år siden

Dr Steven Greer har en stund advart mot “false flag” type angrep, som tilsynelatende skal se ut som angrep fra utenomjordiske. Kan jo være noe å ha i minne? Vi får holde sansene åpne og følge godt med fremover.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  May Espedal
2 år siden

Det skal komme 3 større “angrep” på den måten, hvorav vi får “3” false flagg jesus.
Samt, de vil skylde på utenomjordiske, som angriper jorden, og innfører derfor ” portforbud “, og masse annet de har gjennom militæret og politiet = militær / politiSTAT.

Norge er et land, ikke en stat.

Så, Norges land har ingen regjering, storting, de er firma, som styres av satanisten og globalisten solberg og Co. solberg har hatt rollen, som konsern direktør i firmaet regjeringen, og styrt STATENnorge AS, og alle påfølgende firmaer i STATENnorge AS.

Norges befolkning bør våkne opp, se igjennom alle løgnene de er servert fra fødsel av.

Du er lært opp til å TRO, at alt er greit bare firmaet stortinget,sier det.
Du er lært opp til å høre på nyhetene på TV, radio, og det er sannheten.

Slik er det bare ikke. Firmet stortinget og regjeringen begge med OrgNr. Kan ikke, styre befolkningen, tvinge befolkningen, eller annet i landet Norge. De utfører maritim lov, og har ingen styrerett på land-jorden.
De utfører priveteer, power of atourney. Det er slik deres system er bygd opp igjennom 100vis av år.

Gir du ditt samtykke til de, så er du fortapt.

Politiet, militæret, kongehuset, kun firmaer, som har null råderett i landet Norge.

Påtide folket står sammen, og tar tilbake, og setter opp landet Norge, slik vi som folk ønsker å ha det.
Får dømt kjeltringene på stortinget og regjering, samt FHI, og andre deltagere i systemet/STATEN norge, for krigsforbrytelse mot menneskeheten. Solberg står på den listen over STATSledere, som har utøvet krigsforbrytelse mot menneskeheten iflg Reiner Fuellmich – corona comiteen.

De vil bli dømt.
De vil få sin straff.
De slipper aldri unna.

Tar du pfizer, moderna eller disse injeksjonene, så eies du av satanistene, som billyboypsycopath, og resten av galningene. De har patent på innholdet i disse injeksjonene, og kan gjøre absolutt hva de vil med DEG.

Fra det øyeblikket du tar injeksjonen, så er du DERES TING. Du er ikke, lengre menneske, men en TING.

WAKE UP people of Norway.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Hva om “False flagg” er en false flagg? ;)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Absolutt, FF kan være FF ;) husk de jobber på begge sider, og gir XXL mye feilinfo til oss som søker info.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Tanken har slått meg om “De” selv vet hva som er riktig eller ikke så mye virvar som det er der ute. Husker at jeg så for meg noen scenario som kunne vært bra som SNL komikveld. Leste et sted på nett at ICA er pliktet å varsle dersom liv er i fare. Haha, de som knerter forsøkskaninene sine når de avsløres. Se for deg den sketsjen da, de måtte jo da komme å advare kaninene om at de selv skal knerte dem, eller øvrige myndigheter, hehe for noen idioter :)

Nå bør tyttebær-politiet legge bort donutten hvis de skal henge med fremover. De nye energiene som er på vei vil man kunne kjenne på kroppen. Solskjold?

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Arry, tror du ikke at det er lit todelt?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Hva mener du ? !
At mange fra “god” og “mørk” side sender masse feil info, så er jeg enig. Mange gjerrige folk der ute, som bare forsøker å putte godsaker i lomma.

Men, mange gir grundig informasjon.

De som stadig feilinformerer, blir lettere å oppdage dag for dag.
De lever seg inn i en blindgate.

Vi er inne i slutten av 2021, og dermed så er tiden inne for å avsløre de litt større “ting”. Blir massivt med avsløringer fra NÅ, og frem mot våren 2022.

Mange vil, våren 2022, ha våknet og fått informasjon om sitt opphav, og grunnlaget for å være tilstede i spillet, på jorden.

Rundt 2027, så blir det overgang til 5’te dimensjonen, men du må være godt forberedt, og meditere, følge Jesus.

I 2023-2025, så vil der vises “3” jesus “figurer” de er mørket, og falske.

Jesus kommer innvendig i hjertet, du bare vet, når det skjer.

Så, tiden fremover bør du bruke tiden til å spise grønnsaker, frukt og la kjøttet ligge i butikken.
Det vil gjøre det mye lettere å meditere, og åpne opp, alle chakrane, og bli i ett med ditt høyere-selv.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Jeg mener at det finnes vel både gode og onde representanter innenfor de fleste grupperinger, også myndighetene forhåpentligvis. Kjøtt (og fisk) har jeg ikke rørt på mange herrens år.
Man kjenner at noe er på vei ja, litt som Blue Kachina sier å kjennes før den kommer til syne. It Burns :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

May Espedal
May Espedal
Anonym
Svar til  May Espedal
2 år siden

Budskapet i de telepatiske beskjedene som er omtalt i artikkelen er at det nå først og fremst er viktig at vi jobber innover med oss selv, tenker, føler og handler slik vi mener er rett og best for helheten. Vi må ikke la frykten ta oss selv om det kan se kaotisk og vanskelig ut rundt oss. Klarer vi å holde oss selv i balanse, så påvirker vi det kollektive i positiv retning. Jeg tenker at dette klarer vi.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  May Espedal
2 år siden

Materialister vil ikke tro det, men det er riktig. Illusjonen vi lever i, er skapt av parasitter (reptiloider, insektoider, humanoider og øvrige degenerater) som en kopi av den reelle verden som de kapret for seg selv der de lever virkelige liv, mens vi blir brukt som melkekuer til energiproduksjon for dem.
Når de blir stilt til ansvar for demmes genocide på Jorden, så svarer de at vi selv ikke bruker energien likevel, og de forsyner seg av herreløs energi.
Demmes løgn skjules der at de fortier hvordan de har skjært av vår hjernekapasitet og tullet oss i lenker og kabler fra ingeniørkonstruksjoner (som finnes i absolutt alles energikropper) for å manipulere vår virkelighets-oppfatning, manipulere våre tanker og følelser for å lede vår oppmerksomhet med tilhørende energi mot denne illusjonen.
Illusjonen blir fullstendig kun takket vår energi.
Hvis vi begynner å ignorere demmes dritt fra zombi-tv, demmes påbud og forbud, demmes valg-uten-valg osv., så sprekker illusjonen uten vår energitilførsel.
Det vi må bruke vår egen energi og rette vår oppmerksomhet på, er vårt lys og skaperkraft.
Vi må ta tilbake det som hører til oss, ved å utvide rom fylt med våre egne frekvenser. Parasitter tåler ikke hvitløk og våre frekvenser.

e
e
Anonym
Svar til  Russia Today
2 år siden

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

I told you so :

Satelite hoax :

Flat earth :

What about the moon :

Beviser :

« Forrige artikkel

Gjennom døden, langs veien opp til himmelen

Neste artikkel »

Planetarisk meditasjon for menneskeheten

72
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x