E.T. kontakt i Bolivia

8.7K visninger
8 minutter lesetid
17

Nøkkelord: Luis Fernando Mostajo Maertens, Venusianere, Konføderasjonen, det store hvite broderskap.

Bakgrunn

Den 2. september 2018, hadde jeg det store privilegiet å delta på en utflukt til Tiawanacu i Bolivia ledet av kontaktpersonen Luis Fernando Mostajo Maertens. Dette var en del av et større opplegg hvor vi var åtte personer som deltok på en fem dagers ekskursjon, en såkalt Xolar Initiation.

En slik tur blir gjort to ganger hvert år på tidspunkt omkring vår og høstjevndøgn og målet er å besøke såkalte energetiske hotspots. På samme måte som kroppen vår har meridianer med tilhørende akupunkturpunkter, har også moder jord et verdensomspennende energinettverk kalt ley-lines.

Der disse linjene krysser hverandre, dannes en energi virvel(1). På slike steder føler man seg oppløftet og mange registrerer en helt spesiell energi. Formålet var altså å knytte seg til disse energiske stedene som gruppe og aktivere dem med vår bevissthet.

Ideen bak er at dette så kan påvirke bevisstheten overalt. Dette kan kalles ’akupunkturbehandling av moder jord’ og er en tjeneste for både verden og en selv.

Tiawanacu

Fra Tiawanacu – Disse formasjonene som kalles Andeskors, symboliserer foreningen av de fire verdenshjørner.

De imponerende steinformasjonene med ulike symboler får en til å undres; hvem hadde visdommen og den avanserte teknologien som skulle til for å skape dette? Puma Punku som ligger like ved, har enorme ruiner med store steinplater som hver veier 30-40 tonn. De er laget av en ekstremt hard steintype kalt deodoritt, som kun kan kuttes ved hjelp av diamant. Hvem hadde verktøyet som har lagd de presise linjene i dem og hvordan ble de satt på plass? Ifølge informasjon gitt til Luis Fernando av hans utenomjordiske kontakter, er Puma Punku veldig gammelt og ble etablert på Lemurias tid av individer som kom fra Pleiadene, hvis sivilisasjon senere ble ødelagt av en naturkatastrofe.

Fra Puma Punku

Som sagt var formålet å knytte seg til energiene i Tiawanacu. Ifølge kornsirkel spesialisten Freddy Silva, er de ekte kornsirklene alltid plassert der ley-lines krysser hverandre (2). Det ser også ut til at slike steder fungerer som portaler hvor utenomjordiske individer foretrekker å besøke oss. De er derfor kjent for å ha mye UFO – aktivitet. Derfor er de ideelle for å komme i kontakt med konføderasjonen (se forklaring nedenfor) så vel som med det store hvite broderskapet. Se intervjuet med Luis Fernando Mostajo Maertens gjort av UFO-etterforskeren Michael Salla, som i 2008 deltok på en slik Xolar Initiation tur(3).

En utrolig kontaktopplevelse

Klokken var omtrent 11.30 om formiddagen og vår gruppe gikk rundt og så på de ulike steinformasjonene og stelaene i Tiawanacu. Plutselig observerte jeg et hvitt objekt på himmelen rett foran oss. Avstanden kunne ha vært om lag 800-1000 meter. Deretter kom et nytt objekt og kort tid etter, et tredje. Disse objektene som ikke kunne være noe annet enn romskip, bevegde seg sakte over himmelen og forsvant så det ene etter den andre. Jeg hørte en person fra en annen gruppe som og var der rope: Venus! Jeg prøvde flere ganger å få tatt bilde av objektene, men det var svært vanskelig på grunn av det skarpe lyset. Om ikke dette var spektakulært nok, så hørte jeg kort tid etter ordet cinco, cinco! (fem) gjentatte ganger på spansk. Hva skjer? To grupper av mennesker på til sammen ca 30 personer stod og pekte på den klare blå himmelen. Da så jeg også de fem objektene som bevegde seg nær hverandre, samtidig som de gjorde forskjellige sirkel bevegelser.

De var nå ganske høyt oppe, mye høyere enn da de først dukket opp. Dette ga dem nå et utseende som minnet om fugler, men det var det definitivt ikke! Alle i vår gruppe prøvde både vha kamera og mobiltelefon å ta bilder og heldigvis klarte en av oss å ta en video. Etter ca fem minutter var “sky-showet” så over…

Kommentar fra Luis Fernando: “Dette var romskip som kommer fra en sivilisasjon som lever på Venus. Selv om jeg har hatt kontakt med dem i 40 år, er det første gang en slik begivenhet som dette finner sted på dagtid. Årsaken til at de kom tilbake samtidig, var at de kom gjennom en portal som ligger over Tiawanacu. Selv om de er i samme dimensjon som oss, bruker de portaler som vi bruker en heis eller en tunnel for plutselig å dukke opp.

Livet på Venus

Denne sivilisasjonen på ca. 6. millioner individer har med sin avanserte bevissthet og teknologi, vært i stand til å gjøre en del av denne ubeboelige planeten beboelig. Byene deres er under bakken, med andre ord de bor inne i planeten. Dr. Frank E. Stranges (1927 -2008) som hadde kontakt med venusianeren Valiant Thor, hevdet også at denne sivilisasjonen holdt til under bakken.

https://www.youtube.com/watch?v=B5AaOpXRWsQ

Fra 1957 til 60 var Valiant Thor på et oppdrag her og bodde i den perioden i Pentagon. Der forhandlet han med både president Dwight Eisenhower og visepresident Richard Nixon om avskaffelse av atomvåpen, men måtte til slutt dra med uforrettet sak (4).

George Adamski

George Adamski

Ifølge Luis Fernando møtte George Adamski den 20. november 1952, et medlem av denne sivilisasjonen ved Desert Center i California. Seks vitner observerte da møtet mellom Venusianeren kalt Orthon og Adamski. Beskrivelsen av utseendet til den utenomjordiske besøkende gitt av Adamski, stemmer med Luis Fernando sine erfaringer med Venusianere. Utseendemessig er de høye, blonde – den nordiske mennesketypen (5).

Gjengivelse av møtet mellom Orthon og Adamski

I sin nye bok: ”They are here. Visitors without a passport”, har Michel Zirger til og med for første gang publisert et bilde av Orthon tatt under dette møtet. Zirger er også verdens fremste spesialist på den gåtefulle George Hunt Williamson som tok gipsavstøpning av de underlige symbolene som Orthon hadde på støvlesålene sine.

Avtrykket av den venstre sålen. Fra George Hunt Williamsons bok:Other Tongues, Other Flesh

Den store hvite broderskapet

Luis Fernando har kontakt med medlemmer av begge de gruppene som overvåker evolusjonen på vår planet, det vil si høyt utviklede ET sivilisasjoner og vårt åndelige hierarki. Vår planets åndelige hierarki, også kalt Visdommens Mestre, består av de medlemmer av menneskeheten som har gått foran oss i evolusjonen, har fullført alle de menneskelige erfaringer vi gjør og ikke lengre trenger å inkarnere. Noen av dem holder til en by som kalles Winyamarka og som ligger under Titicacasjøen. I mange år har Luis Fernando og hans medarbeidere bygget et sted ved bredden av denne hellige innsjøen som også kalles Winyamarka.

Winyamarka ved Titicacasjøen

Dette stedet fungerer som mottakssted for energier som kommer fra Mestrene i Winyamarka(under Titicacasjøen). Mens jeg befant meg i en av steinsirklene på dette fantastiske stedet, ble jeg fylt av en enorm kjærlighetsenergi, mye kraftigere enn jeg har kjent noen gang.

Artikkelforfatteren og Luis Fernando på Winyamarka

Senere, på verdensmøtet i Sajama, hadde jeg det privilegiet å informere om tilsynekomsten av en stor gruppe av disse Mestrene anført av deres leder, Maitreya, Verdenslæreren. Se artikkelen: Er en ny lærer for menneskeheten nå på vei til å stå fram?

Guidene som er her på hjelpe oppdrag

Ifølge Luis Fernandos guide Xenon fra Cerpican 2 i Constellation Canis Majoris (7), er 49 utenomjordiske guider på hjelpe oppdrag for vår planet. Av disse er 14 fra Ganymede (en av Jupiters måner). De kommer opprinnelig fra Orion-konstellasjonen. Deretter er det 15 guider fra Apu i konstellasjonen Alpha Centauri og 19 guider fra Venus.

En av Guidene(gjengivelse)

Hva er konføderasjonen?  

Konføderasjonen er en organisasjon som arbeider for fred i kosmos og styres av de 24 individene i vår galakse som har det høyeste bevissthetsnivå. 12 andre er ansvarlige for gjennomføringen av programmet og konsulterer disse 24 eldste. Disse tolv holder til i en by som heter “Crystal City” og som ligger på Jupiters måne Ganymede, eller Morlen, som ET-guidene kaller den. Forbundet er underlagt kosmiske lover og har ikke lov til å gripe inn i noe samfunn på måter som kan krenke den frie vilje. Det er således menneskene på denne jorden som må bestemme hvordan de skal ta vare på hverandre og planeten og avgjøre utviklingen. Konføderasjonen mener at den beste måten å hjelpe på, er å etablere kontaktgrupper som kan motta inspirasjon og kunnskap og så dele den videre til andre. På den måten kan vår evne til å ta ansvar for vår egen fremtid og utvikle vår bevissthet styrkes. I stedet for å etablere kontaktgrupper blant verdensledere, mener konføderasjonen at det er bedre og mer effektivt å ha kontakt med ’vanlige folk’. På denne måten kan det settes i gang en grasrotsbevegelse.

 

Urmiri

Ifølge Luis Fernando har konføderasjonen en base nær dette vakre stedet som er kjent for sine varme kilder med helbredende vann.

Møtestedet ved Urmiri

Om kvelden etter mørkets frembrudd  samlet vi oss på et bestemt sted og observerte fartøy fra konføderasjonen som gradvis kom nærmere og gjorde det som kalles power ups, dvs kraftige lys- blink som en hilsen til gruppen. Det samme ble observert under møtet i Sajama. ’

Det andre verdensmøtet ved Sajama

På slutten av turen deltok jeg på et møte som fant sted fra 7. til 9. september 2018 ved foten (4200 meter), av en av verdens høyeste vulkaner (6542 m), kalt Sajama. Målet var å bringe inn energi fra svært avanserte bevisstheter (den 6. dimensjonen), som ET- guidene ikke kunne overføre til vår verden uten menneskehetens samarbeid og samtykke. En gruppe på ca. 80 personer kom derfor sammen med det formål å handle på vegne av menneskeheten.

Hele gruppen samlet ved Sajama

Dette var en ekstraordinær begivenhet som ble overvåket av skip fra konføderasjonen. Blant dem var to i perfekt synkron bevegelse. Et annet praktisk talt stoppet og gav et kraftig og spektakulært lys som en hilsen til hele gruppen. Her er et lite opptak fra Sajama gjort av May Espedal, en av de fire norske personene som deltok på denne samlingen:

Etterord

Etter å ha møtt Luis Fernando og gjort ulike personlige erfaringer, er jeg 100% sikker på at denne mannen er oppriktig og har kontakt både med utenomjordiske og medlemmer av vårt åndelige hierarki. De som vil vite mer om Luis Fernando og hans virke ut over det denne artikkelen tar opp, kan gå inn på det nye norske nettstedet lfmm.info. Som det fremgår av denne artikkelen, har hans informasjon om Venusianerne også blitt bekreftet av andre uavhengige kilder. Både ET-guider og vårt åndelige hierarki er villige til å være til hjelp, men som sagt, de adlyder den kosmiske loven om aldri å gripe inn og krenke vår frie vilje. Det nære forholdet mellom disse to gruppene er for øvrig godt beskrevet av Benjamin Crème (1922-2016) i hans bok: “Gathering of the forces of Light. UFOs and their Spiritual Mission”(8). Derfor er det av største betydning at så mange mennesker som mulig vet om disse gruppene og deres vilje og evne til å kunne hjelpe og bistå. På den måten kan det så etableres en nærmere relasjon basert på tillit og samarbeid.

Kilder

  1. Ley Lines: Earth’s Energy Grid. http://www.kanaga.tv/story/ley-lines.html
  2. Silva, Freddy. Secrets in the Fields. The Science and Mysticism of Crop Formations. Hampton Roads Publishing Company, 2002.
  3. Salla, Michael. Sacred meetings at Lake Titicaca. https://www.bibliotecapleyades.net/esp_galacticdiplomacy_16.htm
  4. Stranges, Frank E. Stranger at the Pentagon. Universe Publishing, 1991.
  5. Paolas latest research. Human type aliens: Messages from Latin-Amerika. Luis Fernando Mostajo Maertens interview. http://paolaharris.com/english/home-page/paolas-latest-research-human-type-aliens-messages-from-latin-america
  6. Zirger, Michel. “We are here!” Visitors without a passport. Essays on Earth’s Alien Presence. 2017.
  7. Maertens, Luis Fernando Mostajo. Runa Antilis. The Magical Base of Los Andes. Impresion Digital, 2008.
  8. Creme, Benjamin. The Gathering of the Forces of Light. UFOs and their Spiritual Mission. Share International Foundation, 2010.

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Erlend Froland
Erlend Froland
Anonym
2 år siden

Fantastisk!!! Er de kun i Bolivia en har støtt på slike “sivilizations”? Hadde vært meget morro å delta på en sånn “ekskursion”, hvor henvender man seg for booking?

Luz
Luz
Anonym
2 år siden

Jeg kan bekrefte at det finnes andre sivilasjoner der ute.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Luz
2 år siden

De som bor i “solen”.
Hollow people lever inne i jorden.

og mange, mange andre.

Det er flere portaler. Solen er en portal.

Samt, mange dimensjoner.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Blir vel rimelig hett om ørene da dersom man bor i solen ;)
Huske for mange år siden at jeg drømte om at det bodde noen inni solen men de måtte rømme fordi solen vår var i ferd med å dø. De må ha varme hender da, lol. Kanskje jeg skal se om jeg får sjekket opp en Solmann, lenge siden jeg hadde en ekte kjæreste. lol. De som bor inni jorden, er det de som er bittesmå?

Ps.

Wow. Sol-blomsten.

I burn for you. lol.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

UTDANNING FOR DE MINSTE IN THE SATANIC WORLD ;
https://brandnewtube.com/v/F4bxgS

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Vaksine-tvang, frivillig tvang er tvang:

Kyrie Irving won’t play or practice until vaccinated

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden
e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Ganske sprøtt at noen i det hele tatt bare tenker tanken om å tvangsmedisinere hele verden. Injeksjoner går inn under tvangsmedisinering, som bare skal brukes i ekstreme tilfeller. Grådigheten har ingen grenser.

DavidSmeaw
DavidSmeaw
Anonym
2 år siden

Hi, ??????? ?????? ?????? ????.

Nils Kronstad
Nils Kronstad
Anonym
2 år siden

Er dere gale? Kildene her er helt ubrukelige

Annes
Annes
Abonnent
5 år siden

E.T kontakt, det er mest sannsynlig menneske lagd teknologi. Siden vi har vært feilinformert om historien til mennesket siden 1940 og den egentlige teknologiske fremgangen har vært skjult for det meste :-) ..Tror jeg da.

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  Annes
5 år siden

Dette hørtes jo litt interessant ut, hvis stemmer da. Når du sier at vi er feilinformert kan du kanskje si litt, både om hva som er den riktige historien om oss mennesker og den egentlige teknologiske utviklingen siden 1940?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  fjellknut
5 år siden

I den virkelige verden så er det en kjent sak at den hemmelige militære teknologien ligger ca 50-100 år foran den offisielle.
Over 100 år siden Tesla kjøre rundt i bil med fri energi, allerede i 1950 kunne alle reist rundt i svevebiler avslørte Dr Carol Rosin fra Faircheild industri.
Energi kartellene vil så klart aldri tillate at folk skal få gratis energi, de sitter ikke og ser på at olje til en verdi av 700 trillioner blir verdiløst, ja bare noen tenker tanken fri energi er nok til at USA utsletter hele nasjoner, kanskje ikke så rart siden de ville blitt et ubetydelig U-land på minutter om de mistet petro dollar.

Men så klart, i sekten du kommer fra så tror de jo at våpenfabrikkene ville ringt dere og fortalt om alt den nye teknologien straks de hadde dem. Kanskje en flott pressekonferanse med kake der Skepsis og våpenprodusentene står hånd i hånd og avslører den hemmelige teknologien sin :)

På 9/11 så kunne man se hvordan stålbjelker på over en meter tykkelse ble forvandlet til støv mens de falt, hvilken teknologi de brukte aner ikke jeg, men noen mener det var DEV ( Directed-energy weapon )
Kretskort og optisk fiber kommer fra våre utenomjordiske “venner” i bytte mot at de får lov å kidnappe og eksperimentere på oss.

Goggle TR-3B så får du en smakebit på videreutviklingen av nazistenes Haunebu flåte.

« Forrige artikkel

Hemmeligholdet om utenomjordisk liv – et svik mot menneskeheten?

Neste artikkel »

Intensiv bevissthetsheving med utenomjordiske guider

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x