Var solformørkelsen 21. mai begynnelsen på slutten?

10856 visninger
11 minutter lesetid
90

Den største effekten viste seg der eklipsen var synlig. I Norge var den synlig bare der solen var over horisonten i 2-tida natt til 21. mai.

Sabiansk Symbol

Sabianske symboler er resultatet av et samarbeid mellom astrologen Mark Edmund Jones og synske Elsie Wheeler.

Det Sabianske symbolet for denne zodiakgraden er ifølge Dane Rudhyars bok «An Astrological Mandala: The cycle of Transformations and Its 360 Symbolic Phases»: A glass-bottomed boat reveals undersea wonders.» (En båt med glassbunn avslører undersjøiske under.) Dane Rudhyar mener betydningen er at ubevisste energier og skjulte psykiske strukturer blir avslørt.

Aspekter

Denne eklipsen fant sted mellom Merkur og Jupiter på den ene siden og Venus på den andre. Det er 30 grader mellom Venus og de to andre. Denne eklipsen fant også sted der Pleiadene er, svært nær nær Alcyone, som er den sterkeste av stjernene i Pleiadene.

Solformørkelser i Tvillingene

Tvillingene er et lufttegn

Ifølge William Lilly, astrolog på 1600-tallet, indikerer en solformørkelse i et lufttegn hungersnød, svært voldsom sykdom, pest, stormer som volder stor skade for menneskeheten og løfter opp trær med røttene og mange hus. Om Tvillingene (og Skytten) sier han at eklipsen truer med ødeleggelse for flygende fugler, særlig de som mennesker spiser eller ernærer seg av, slik at mange mennesker får en brå død.

Lilly levde lenge før fugleinfluensaens tid, men kan vi få en ny omgang med den? Det fantes heller ikke luftfart den gangen, men Tvillingene er utvilsomt et luftfartstegn, så det er absolutt en mulighet for at flytrafikken kan få problemer. Og igjen hvis Lilly hadde rett, er det kanskje klokt å hamstre litt mat?

Stormene kan være de «syke vindene» som Clif High www.halfpasthuman.com har forutsagt i flere år. Han mener nå at de begynner rundt 10. juli (se nedenfor). Han har tidligere sagt at de vil gå rundt kloden 9 ganger.

Videre sier Lilly om solformørkelser i de 10 første gradene i Tvillingene at de rører opp meningsforskjeller, strid og oppvigleri mellom prester og alle slag handlende og mekanikere i alle fag. Videre dødelig hat, forakt for lover, neglisjering av fromhet og hellige plikter følger med. Det gjør også brudd på de 10 bud.

Dette høres unektelig ut som fare for flere krigsutbrudd, streiker i mekaniske fag og kanskje også prestestreik? Eller er det religionenes totale sammenbrudd som varsles? I så fall vil jeg tro at det henger sammen med avsløringer av de skjulte strukturene det Sabianske symbolet indikerer. Videre er Tvillingene nyhetstegnet. Vil elitens tak på mediene glippe? I så fall kan det komme mye skjult til syne, også for de som ikke leser Nyhetsspeilet.

Planetingresser

Første graden i et tegn blir kallet ingress. Når en planet er i ingress i et horoskop enten det er et personlig horoskop, et firmahoroskop, en nasjons horoskop eller som her et begivenhetshoroskop, viser det til noe unormalt eller ekstraordinært. Var dette et fødselshoroskop, kunne for eksempel individet være utstyrt med færre eller flere fingre enn 5. Eller individet kunne ha intelligens eller talegaver utenom det vanlige. Dette tyder på uvanlige tilstander innen kommunikasjon, transport, handel og i nyhetene og/ eller uvanlige former for kommunikasjon og handel.

Pleiadene

Pleiadene, eller de syv søstre, er såkalte fix-stjerner. Det vil si at de tilsynelatende ikke flytter seg på himmelen. Likevel flytter de seg bittelite grann hvert år på grunn av presesjonen. Noen av dem har fra oldtiden av vært tillagt stor vekt, selv om få astrologer tar hensyn til dem i dag. De er et slags astrologisk spesialfelt. Den tradisjonelle astrologiske betydningen av Pleiadene generelt er: uhell, blindhet, vold, homoseksualitet og feminin makt. Alcyones betydning spesielt: ambisjon, ære, heder, problemer med motsatt kjønn, homoseksualitet, vanære. Forlatthet, tap, sorg.

Hva varslet denne solformørkelsen?

En eklipse betyr alltid at noe tar slutt, at det har utspilt sin rolle og ugjenkallelig er over. At noe tar slutt, betyr at det blir rom for noe nytt. En slutt er alltid en overgang til noe annet.

Det er vanskelig, ja, kanskje umulig å nøyaktig forutsi ut fra astrologisk informasjon hva en eklipse varsler.

Varsler den store jordforandringer?

“The New Renaissance: A Prophesy of 2012 and Beyond” http://www.intuitivemeditationstore.com/ProductInfo.aspx?productid=B00022 er satt sammen av DypTranseMeditasjoner (DTM) foretatt av Douglas James Cottrell http://www.douglasjamescottrell.com/. I denne boken blir en astrologisk konstellasjon som danner en Y framhevet som årsaken til at sømmene som holder jordplatene sammen rakner. Jeg antar at det er det samme Iliuka www.iliuka.net snakker om når han sier at jordplatene vil vandre over havene.

Imidlertid skal da jorden og solen være midt imellom og solen skal være bak jorden, altså en måneformørkelse og ikke en solformørkelse. 21. mai var jorden og solen vesentlig nærmere Merkur og Jupiter enn Venus. Saturn nederst på Y-en er i tillegg 120 grader ifra Venus og 150 grader fra Merkur og Jupiter. Til sammen danner de ikke en Y.

Når jeg går tilbake til side 53 i ovenfornevnte e-bok, ser jeg at det snakkes om to store og en mindre planet. Merkur og Venus er ikke i den kategorien. Jeg oppfatter også at aspektene som beskrives danner en Yod, også kalt “Guds Finger” og blir betraktet som et skjebneaspekt. I en Yod er det 60 grader mellom planetene som danner armene i Y-en, og i tillegg må det være en planet 150 grader mellom hver av dem. Midt mellom armene i Y-en vil så solen og jorden befinne seg.

Dette stemmer med månedsskiftet november/ desember 2012. Da vil Pluto og Mars danne den ene armen, Saturn og lille Venus den andre, og 150 grader fra begge konstellasjonene og 30 grader fra hver av armene finner vi Jupiter. Midt imot (180 grader fra) Jupiter vil solen og jorden være. 28. november er det en måneeklipse. Den eklipsen er den jeg finner som passer med profetien i The New Renaissance: A Prophesy of 2012 and Beyond. Helt perfekt stemmer den likevel ikke siden de andre planetene skal være likt distribuert mellom de to armene i Y-en. Det vil de ikke være 28. november.

Douglas James Cottrell

Douglas James Cottrells DTM på solformørkelsen 21. mai

Jeg overlater tolkingen til Douglas James Cottrell, som har foretatt en DTM på datoen 20. mai og gjort den allment tilgjengelig på sin blog http://douglasjamescottrell.blogspot.com/. Tidsforskjellen mellom Canada og Norge gjør at denne eklipsen falt på ulike datoer, men det er den samme solformørkelsen det dreier seg om. Et par ganger er det svært lange pauser i denne lydfilen. Det betyr ikke at det er noe galt med filen. Har lytteren litt tålmodighet, kommer det mer informasjon.

Nå vet jeg at ikke alle leserne forstår engelsk like godt, og Douglas James Cottrell har gitt meg tillatelse til å oversette og sitere fra innholdet. Å skrive av og oversette alt har jeg ikke kapasitet til, men her er hovedpunktene i informasjonen:

 Datoen 20. mai, som altså i Norge allerede var blitt 21. mai, ble beskrevet som et “pivotal point”, dvs. et hårfint balansepunkt, et vippepunkt, der svært lite skal til for at balansen mellom vektskålene skifter.

Separasjon av sjeler

 Datoen dreier seg også om en separasjon av visse sjeler på planeten – oppstigning – men ikke som forventet, at en gruppe kollektivt vil stige opp til et tryggere sted enten ved egen hjelp eller bli hentet av romskip.

 – Er det dette Clif High http://www.halfpasthuman.com/ beskriver i klartekst når han i sin siste rapport har datofestet 10. juli +/- 3 dager som tidspunktet for en katastrofe av dimensjoner vi og vår verden aldri har opplevd før? I sine web bot-analyser har han funnet at på dette tidspunktet vil et atomkraftverk gå i lufta. Tsjernobyl og Fukushima blekner når han sier at 1,289 milliarder mennesker vil dø mer eller mindre øyeblikkelig som følge av denne katastrofen. Mye tyder på at det er Fukushima, men det kan også være et annet basert på samme type teknologi. Fysisk død kan tolkes som en form for oppstigning. Her er link til en gratis lydfil publisert 20. april, der Clif High snakker om blant annet dette funnet i sitt datamateriale http://www.halfpasthuman.com/clifswujo.html.

 Planetkonstellasjonen

 Det blir bekreftet at det er en planetkonstellasjon denne dagen, men at posisjonen likevel ikke vil være eksakt denne datoen (se min analyse ovenfor). Det er tilsvarende dager senere, i juni og i september, og videre i oktober, november og desember.

 Metafysisk forandring

I sin 20. mai-DTM sier Douglas James Cottrell at det ikke vil være så mye forandring, men at forandringen vil være metafysisk, en brå befolkningsforandring.

Det vil være flere slike vippepunkt. Dette er det første av 4-5, kanskje flere.

Direkte galaktisk kommunikasjon

Planetsammenstillingen tillater direkte galaktisk kommunikasjon, som vil fortsette å finne sted uten at det er spesielle referansepunkt til planeten. Stemmene vil komme fra et sentralt punkt i kosmos.

– Direkte kommunikasjon fra galaksen får meg til å undre om det har sammenheng med at det bak månen på tidspunktet for måneformørkelsen 4. juni befinner seg noe veldig spennende. Det er et sort hull eller en kvasar. Navnet er Den Store Tiltrekkeren fordi dette merkelige utøver tiltrekning. Men samtidig synes det å dra seg unna. Det har også evnen til å bøye lys, slik at man kan se rundt det og se hva som er bakenfor. Philip Sedgwick er den som best har utforsket dette punktet, og her er en artikkel han har skrevet om det http://www.philipsedgwick.com/Galactic/GreatAttractor.htm.

Den sydlige hemisfæren

I den sydlige hemisfæren synes det som om det brygger opp til noe uro. I mai vil sjøen male utenfor den chilenske kysten, men ikke så mye at den vil forsvinne.

Settes jordforandringer i bevegelse på denne eklipsen?

Det vil være et skifte eller en slingring, nesten som en ripe i en plate som spilles. Dette vil være merkbart fra nord til den sydlige hemisfære.

En serie stormer eller mørke vil forekomme på planeten på grunn av disse forstyrrelsene eller planetsammenstillingene siden de vil endre eller saktne rotasjonen. Dette vil merkes gradvis, nærmest som når en vindusskodde lukkes.

Hele planeten vil føle det. Det vil være et skift i rotasjonen, og hele planetens posisjon vil være endret i forhold til hvor den først befant seg. Det kan begynne på nordpolen og komme sørover som en sakte lukking av en vindusskodde eller et skifte i planetens rotasjon. Det vil ikke bli lagt merke til, men vil likevel være det innledende punktet for at planeten vil begynne å gli litt over magmaen, slik at nordpolen flytter seg sørover i retning mot sydpolen. Nordpolregionen er en stor plattform.

Bør vi forberede oss? Og hva kan vi gjøre for å lindre frykt?

Vi bør forstå at dette er del av den kosmiske klokken som tikker mot klokken 12. Dette er et tegn, det er et varsel om at det vil bli en forandring i planetens rotasjon, retning og fart, som bør bli lagt merke til. Det er en mulighet til å forstå at kjernen roterer i en annen fart enn planetens kropp. Forstår man det, ser man at planeten ikke lenger har den stabiliteten den har hatt tidligere. Planeten blir dratt fra hverandre av motsatte krefter. Det ser ut til å forårsake noe fortvilelse, og menneskene ser ut til å ha på seg beskyttelsesklærne sine (coveralls er uttrykket som brukes).

Uro vil forekomme over hele planeten, fra Italia til Hellas til Spania og nordover til Russland og landene i Vest-Europa. Så til landene i vest: Amerika, Canada i den nordlige hemisfære. På den andre siden av Stillehavet vil det finne sted en nedstenging og gjennomhulling av Japan-regionen.

– Clif High sier i lydfilen det er linket til ovenfor at den japanske befolkningen vil måtte evakuere på grunn av at Fukushima-katastrofen (evt. annet atomkraftverk bygget på samme type teknologi) utvikler seg til verre enn det verst tenkelige scenarioet. Snakker begge om samme sak?

Det er følelsene av frustrasjon, sinne og fortvilelse som forårsaker disse forstyrrelsene. Hvis folk kunne ha medfølelse og komme hverandre i møte nå, kunne det unngås at jordskorpen sklir over kjernen. Da ville det ikke bli en separasjon, men folk av ulike sinn kunne finne sammen. Ellers vil denne tiden og dette stedet føle at lyset blir stengt ute og også føle forstyrrelsene. Og det vil bli stormer og mørke skyer som samler seg igjen. Og sjøen vil boble opp som om den koker, men det gjør den ikke. Og det vil være økt seismisk aktivitet i nord og mot sør langs vestkysten av Amerika og over til Russlands nordlige region og Russland, til Afrika, India, og lenger øst vil det være skjelv som varer lenge.

Vi ser mennesker som er beskyttet på stedene sine.

Så langt Douglas James Cottrells DTM på denne datoen.

For å være sikker på at ingen misforstår, vil jeg gjenta at det meste som nevnes i denne DTM-en ikke skjer umiddelbart. Det jeg tror ligger nærmest i tid, er eskalering av Fukushima-tragedien (eller et annet kjernekraftverk basert på stav-teknologi) til langt over de verst mulige forestillinger.

Men igjen, i Norge vil det radioaktive nedfallet ikke være på et dødelig nivå. Heller ikke et nivå som vil gi genetiske konsekvenser. Jeg tror at den største effekten det kan få for oss, er altfor høye stråledoser om vi flyr over andre områder og at tilgang på trygg importmat kan bli et viktig tema. Det er kanskje ikke så dumt om bøndene våre blir oppmuntret til å produsere mer mat.

Douglas James Cottrell til Norge?

Stor takk til Douglas James Cottrell som er så snill at han lar meg få lov til å dele denne informasjonen med dere. (Det er naturlagvis copyright på den.)

Douglas James Cottrell er kanskje ikke så veldig godt kjent i Norge. Han foretar readingene i en veldig dyp transe. En annen person stiller spørsmål, og Douglas gir svarene. Svar som langt overstiger hans egen kunnskap og forståelse. Det er hans Høyere Selv i kommunikasjon med andre Høyere Selv som svarer.

Kanskje noen av dere har sett rammsteinregeln-videoene med biter fra Cottrells DTM-readinger om bl.a. 2012, jordforandringer og trygge steder på youtube. Her er en av dem http://www.youtube.com/watch?v=iZVcF-dCgFo&feature=relmfu.

Det Douglas James Cottrell har gjort mest av, er likevel helserelaterte meditasjoner. Slike har han gjort mer enn 25.000 av. Blant annet kontakter helsepersonell som står fast i diagnostisering eller behandling ham. Han har også helbredet mennesker for alvorlige sykdommer, som for eksempel hjernesvulst, bare ved å ta på dem.

Douglas James Cottrell forteller at han skal besøke Polen i oktober, og kanskje også Nederland. Han sier at han absolutt vil vurdere en forespørsel fra Norge om noen her vil invitere ham. Jeg tror det ville være svært interessant å få ham hit til oss. Kanskje kunne vi få vite mer om hva vi har i vente her i landet?

Jeg har forklart ham at den norske geografien medfører at det koster mye av både tid og penger å reise fra en landsdel til en annen. Han er derfor åpen for å besøke flere steder i landet vårt, slik at flere kan få anledning til å høre og møte ham.

Dessverre har ikke jeg ressurser til å ta på meg et slikt arrangement, men kanskje noen av leserne har det, eller kjenner noen som kan ta det på seg? Ta i så fall kontakt med meg på kontaktlinken ved presentasjonen av meg nedenfor, så vil jeg formidle kontakt.

Neste soleklipse vil være 13. november 2012. Det er en total solformørkelse.

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

Abonnere
Varsle om
guest

90 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Cosmomind
Cosmomind
10 år siden

Tre grunner til at jeg holder meg unna astrologi og finner astronomi mere givende:
Såkalte stjernetegn er oppkonstruert, de stjernene man har laget bilder av som om de sto tegnet på et ark er stjerner som ikke har noe med hverandre å gjøre, de er adskilt av enorme avstander.

Pga. tidsforskyvning i forhold til kalenderen vil dagens «vitenskap» om stjernene være en hel måned feil!

For en del år siden ble det oppdaget en stjerne, og det ble slått stort opp i media, som kullkastet alle astrologiske «beregninger».

At planeter, måner og stjerner har en innvirkning på hverandre, og sågar på oss mennesker, det kan jeg tro på! :)

Cosmomind
Cosmomind
10 år siden

Vel, det er jo en del av det som er sjarmen med NyS, at det er folk med forskjellig bakgrunn og forskjellig kosmologi, men personlig syns jeg at det innenfor alternativ tenking er en jungel som man lett kan gå seg vill i.
Får en følelse av at her kan man studere i år etter år mens verden går i grus rundt en.
For å si det slik, jeg tror dessverre at menneskehetens skjebne blir avgjort mere av hva de høye herrer finner på bak stengte dører, enn planet konstellasjonene.
Men det betyr ikke at jeg ikke har respekt for det arbeidet du har valgt å beskjeftige deg med, i hovedsak da.
Man kan heller ikke velge bort noe egentlig. Alt er sammenvevd i filosofier, historiske hendelser etc.
Bare ta en konkret hendelse som udåden på Utøya. Man ledes hen til tempelriddere, og videre til nazistenes jernkors, man havner ned i Hitlers rom hvor de utøvde seremonier, og hvis rom kan minne svært mye om frimurernes rituelle steder. Man kan dra linjen videre til Bohemian Grove, og man kan videre spørre seg om de påkaller makter fra andre dimensjoner som kan gi de nettopp det de søker, makt?
Men det er, som du sier, til syvende og sist et spørsmål om kapasitet. :)

MrKennedy
MrKennedy
10 år siden
Svar til  Cosmomind

«At planeter, måner og stjerner har en innvirkning på hverandre, og sågar på oss mennesker, det kan jeg tro på»
Det har du helt rett i. Planeten Jupiter har like stor påvirkningskraft på deg som en bok på 2 kg med en avstand på en meter.*
Du ble ikke den du er fordi det lå en bok ved sengen da du ble født, ei heller om det sto en hel bokhylle der.

* Kilde: Skallmann (utregning utført av Stockholms universitet)

XIPE
XIPE
10 år siden

Jeg vil dele en link til en side der man finner daglige oppdateringer av seismisk aktivitet på Jorda, blandt annet. Ingen tvil om at moder jord har begynt å røre på seg. og at dette eskalerer.
http://soundofheart.org/galacticfreepress/media

XIPE

Sarus
Sarus
10 år siden

Noen har tydeligvis lest litt for mye «Spøk & Spenning» :))
Om månen passerer mellom Jorden og Solen, så skal det altså «skje ting».
Jaja…noen mener fortsatt at Jorden er flat som ei pannekake, noen tror på julenissen og noen tjener vanvittig mye penger på å spre slikt sludder som overstående.
Ha en god og fryktløs sommer folkens :))

Sarus
Sarus
10 år siden

Heisann du:))
Jeg skiller mellom begrepene «Informasjon» og «antagelser bygget på overtro».
Jeg kan ikke si at artikkelen i seg selv er sludder, slik du har forstått meg, men jeg tør påstå at selve budskapet er sludder. Jeg skal ikke si at det er du som farer med sludder, siden jeg opplever at artikkelen bygger på andre tekster, og også tekster som er svært gamle.
Jeg ser ingen informasjon i verken dette eller i astrologien i det hele tatt.
Jeg opplever astrologien som direkte humbug og tøv. Det er naturligvis ikke slik for de som har «utdannet» seg innen dette. Enhver får tro hva han eller hun vil, og vil noen leve i en verden der de tror at sol og stjerne, planeter og sorte hull skal påvirke menneskenes gjøren og laden på Jorden, så er det naturligvis fritt opp til enhver. Imidlertid så har jeg en smule kritisk sans, og den dagen noen kan levere et lite fnugg av bevis på at astronomiske begivenheter har innflytelse på jordelivet, så skal jeg jammen spise hatten min. De hendelser som tilskrives astrologiske begivenheter, blir først beskrevet etter at hendelsene har funnet sted. Hvorfor kan ikke da astrologene med sin viten sette seg ned å forutsi neste tsunami, vulkanutbrudd osv. Neida, det kommer først etter at katastrofen har skjedd:))
Jeg er en person som har forsket i litt av hvert innen det paranormale og spirituelle, men desverre Liv…til dags dato ser jeg intet som helst hold – i noe som helst med denne «vitenskapen».
Jeg opplever hele «disiplinen» som rent sludder, hvis eneste verdi er den kulørte pressens underholdende «stjernespalter» for bestemor i gyngestolen.
God sommer, nok en gang.

Lillian Sivertsen
Skribent
10 år siden
Svar til  Sarus

Sarus du skriver: Enhver får tro hva han eller hun vil, og vil noen leve i en verden der de tror at sol og stjerne, planeter og sorte hull skal påvirke menneskenes gjøren og laden på Jorden, så er det naturligvis fritt opp til enhver. Imidlertid så har jeg en smule kritisk sans, og den dagen noen kan levere et lite fnugg av bevis på at astronomiske begivenheter har innflytelse på jordelivet, så skal jeg jammen spise hatten min.

Det er jaggu rart at du tror at sol og stjerne og diverse ikke kan påvirke menneskene, eller vår planet og vårt liv. Det er fint at du har kritisk sans men i dette tilfelle burde du brukt den på deg selv ;)

Et godt eksempel er solen:
Hvis solen ble borte ville alt liv dø ut på jorden. Når solen har stormer, kan de påvirke elektronikk på jorden. Alt er satt sammen av elektromagnetisme. Du har også et elektromagnetisk felt rundt deg selv, og det har hvert eneste organ i kroppen din. Hvis ikke planetene og stjernene hadde vært påvirket av hverandre, ville de heller ikke trengt sin graviditasjonskraft. Sammensatt er hele universet slik vi kjenner det, satt sammen av et elektromagnetisme frekvenser og vibrasjoner som holder alt i sine orbiter. Sammenligne det gjerne med et atom og dets spinnende elektroner og protoner og nøytroner. ALT henger sammen og en liten endring her eller der, vil påvirke hele skaperverket. Akkurat som elektromagnetisk stråling i gitte frekvenser mot deg eller dine organer, kan gi uønskede effekter, og i verste fall skape sykdom. (biologisk dossimetri) Humøret ditt og stemningen din, ja til og med dine sanser kan manipuleres bevisst med elektromagnetisme i gitte frekvnser. Hvorfor skulle ikke de samme påvirkiningene som kommer uten ifra gjøre det samme. Etterspør logikk? Akkurat slik vil små eller store hendelser i makro også forårsake hendelser i micro, og omvendt.

As is above, so is below. Alt er i forbundet. ingenting er seperat. etterhvert vil du også skjønne at dine egne handlinger påvirker….til og med tankene dine; at det du gjør mot andre, gjør du også mot deg selv. Og omvendt. Og når hele universet spiller piano i perfekt harmoni rundt deg, slik at de perfekte levevilkår opprettholdes, for ditt lille miniunivers rundt deg selv og ditt eget lille skaperverk, og andres liv på jorden, så vil musikkstykket alltid bli påvirket av hver eneste tone, både de som kommer fra det fjerne , og de toner du selv velger å bidra med. Energi kan ikke forsvinne, kun gå over i en annen form.

Husk på at astrologi er en kunnskap som har blitt benyttet uendelig lenge, og hvis den hadde vært ubrukelig, ville nok ingen giddet.
Gidder du å kjøre en bil som ikke har motor og fremdrift? Eller tale med ord som ikke finnes, og som ikke gir noen mening. Eller enda bedre, ville du utdannet deg i kunsten og prate et språk ingen forstår. Med den kompliserte grammatikk som medfulgte?

Ironisk nok er ofte de som kan minst de samme som uttaler seg mest . Man ser det ofte i forbindelse med alternative ting :)

Jeg vil ikke at du skal spise hatten din, men det finnes nok av informasjon som peker i retning av at du burde gjøre det :)

;)

Sarus
Sarus
10 år siden
Svar til  Sarus

Jeg vil gjerne kommentere litt igjen.

Det er en forutsetning at man leser andres svar – før man selv svarer.
Jeg har aldri uttalt at min kjennskap til astrologi begrenser seg til ukebladspaltenes «stjernetegn». Dette er en konklusjon du Liv, trekker ut i fra egen hatt – basert på mitt utsagn om bestemor i gyngestolen. Hvis dette er metoden for retorikk og faktasamling, så forstår jeg ennå mer – eller rettere sagt mindre – av astrologien..

Til Lillian.
Joda Lillian, innen fysikken så kjenner vi godt til planetenes elektrostatiske og dynamiske felter. Vi kjenner til elektromagnetismen og fotonene fra Solen og dens påvirkning av Jordens magnetfelt, nordlys som oppstår pga ioniseringen i den øvre atmosfære osv osv. Dette er fysikk. Romfysikk, Lillian. Det er ikke astrologi!
Enhver med minimal kjennskap til fysikken vet at to legemer påvirker hverandre gravitasjonsmessig – les; Planeter.
Når man tar ti bøtter sannhet, altså romfysikk, elektroteknikk og andre vitenskaper som er sanne og lar seg bevise og dokumentere, og blander dette med en bødde visvas. Hva får man da? Jo man får utsagn som ikke er sanne, blandet med vitenskap, noe som resulterer i tåkelegging. Når man skal forsvare sine påstander, trekker man fram de allerede godkjente kunnskaper som lar seg bevise og dokumentere fra vitenskapen. Slik som du gjør her. Du snakker om fysikk!
At månen påvirker tidevannet på jorden er ikke noe mystisk. Det er gravitasjonslære.
At elektromagnetiske frekvenser rettet mot mine organer kan skape sykdom – som du sier – har vel strengt tatt heller ikke noe med astrologi å gjøre. Igjen ser vi en reell vitenskap som tas ut av sin opprinnelige kontekst.

Om en løgn eller overtro har eksistert i ti tusen år, så er det fremdeles en løgn og overtro. Om tusen mennesker sier den samme usanne påstanden, så er den fremdeles usann.
Kan astrologien i det hele tatt dokumenter noe som helst av det den påberoper seg? I så fall, finn fram tabellene og stjernekartene, passer og linjal og fortell meg neste tsunami og vulkanutbrudd. Er det ikke dette astrologien påberoper seg å kunne få til… eller er det helst i ettertid av en hendelse at man sier at konstillasjonene i kosmos var sånn og slik, derfor skjedde katastrofen.
Til slutt; Jeg gikk for noen år siden til innkjøp av et såkalt horoskop, laget av en astrolog. Dette horoskopet kostet da fem hundre kroner, og var naturligvis et resultat av at mine data var punshet inn i en datamaskin, og et program hadde satt sammen mine personlige astrologiske tolkinger. Der sto skrevet hvordan min personlighet var, hvordan mitt liv hadde vært og hvordan det ville være, ut i fra min fødselsdato, og planetkonstillasjonenen i fødselsøyeblikket.
TROR dere virkelig på dette??? Det jeg leste i dette horoskopet, fra en anerkjent kilde, var naturligvis bare tull, og stort sett generelle betraktninger.
Dette gjorde at jeg ble kritisk, og som igjen førte til konklusjonen.
Jeg ble altså utsatt for en dose «kosmisk mystisk stråling» fra planetene i det øyeblikket jeg ble født, og det skulle altså forme mitt liv.
Beklager folkens, men høres ikke dette – helt ærlig talt – litt merkverdig ut? :-)
Da kan dere godt argumentere med min uvitenhet som ligger til grunn for mine betraktninger. Hva om jeg sier at jeg faktisk har studert både astrologi, astrofysikk og meget mer, og uttaler meg av både empiri og anerkjente vitenskapelige fakta? Da kan vi heve dette til et litt høyere nivå kanskje, og diskutere litt mer seriøst.
Ha en strålende dag:))
Sarus

Omega
Omega
10 år siden

Her var det etter mitt syn veldig mye visvas.
Eksempelvis: «Ifølge William Lilly, astrolog på 1600-tallet, indikerer en solformørkelse i et lufttegn hungersnød, svært voldsom sykdom, pest, stormer som volder stor skade for menneskeheten og løfter opp trær med røttene og mange hus. Om Tvillingene (og Skytten) sier han at eklipsen truer med ødeleggelse for flygende fugler, særlig de som mennesker spiser eller ernærer seg av, slik at mange mennesker får en brå død.»

Jaha, og dette finnes det sikkert troverdig belegg for å kunne påstå?

Videre skrives det:
«Hvis folk kunne ha medfølelse og komme hverandre i møte nå, kunne det unngås at jordskorpen sklir over kjernen. Da ville det ikke bli en separasjon, men folk av ulike sinn kunne finne sammen. Ellers vil denne tiden og dette stedet føle at lyset blir stengt ute og også føle forstyrrelsene.»

Og dette kan man kanskje kalle ren synsing?

Ellers later det til at NyS begynner å helle en del mot dommedagsprofetier for en representativ andel av menneskeheten, og annet visvas.

Det er så ufattelig mye annet mer håndgripelig og nevenyttig dere kunne ha dekket.

hagbart
hagbart
10 år siden

Det har vel vært en mening bak å stille disse spørsmålene? Når du blir konfrontert med at påstandene er helt hodeløse, og svaret ditt er at du «stiller spørsmål», så virker det ikke som du har særlig tro på dette selv.

Jeg kan også spørre om Trine Skei Grande og hele partiledelsen i Venstre er laget av vellagret ost, men det er fullstendig meningsløst hvis det ikke er noe som indikerer at det faktisk er slik det er.

hagbart
hagbart
10 år siden

Et åpent sinn kan være en bra ting, men et åpent sinn er IKKE det samme som å svelge all verdens grunnløse påstander helt ukritisk. Det er naivitet.

Tingene du sier i denne artikkelen kan avfeies på det enkle grunnlag at du ikke har et snev av fakta og argumenter til å backe de opp. Akkurat nå er det bare noe du «sier», og det holder ikke.

Lillian Sivertsen
Skribent
10 år siden

Hagbart :

En av de åpenbare konfliktene her er din mangel på kunnskap om den dokumentasjonen som Liv legger frem. Hun er utdannet astrolog, og kunne gjort disse vurderingene alene. Likevel er hun så vennlig at hun linker opp til andre kjente astrologer som leser det samme. På toppen av det hele presenterer hun forskjellige metoder og lese astrologi på. Og på toppen av det igjen, gidder hun til og med å svare deg høflig, selv om hun vet at du ikke kan en døyt med astrologi.

Illumiati har kjent til astrologiens og numerologiens hemmeligheter siden tidenes morgen. De bruker den konsenkvent i sin agenda for å tilrøve seg makt, og det har de gjort siden tidenes morgen. De har samtidig gjort ALT for at menneskene ikke skal benytte seg av, eller tro på slike ting, og de har således gjort en ganske god jobb med deg.

Du kan ikke et døyt med astrologi, men du uttaler deg skråsikkert som om du skulle vært en ekspert.

Hva med å ha en mening om ting man kan og forstår? Kunnskap som er fortært, som en vellagret ost :)

I stedet for å mene all verdens om de tingene du åpenbart ikke har noen referanser på?

:) Det ville gjitt deg mer verdighet som en debattant.

hagbart
hagbart
10 år siden

Astrologien er beint fram tull. Den har overhodet ingen forklaringsverdi for noe i den virkelige verden. Tanken om at planeter på linje skal påvirke dagliglivet ditt er så antroposentrisk at jeg blir kvalm. Astrologien er et blindspor, en enkel forklaring, et siste halmstrå å klynge seg til for at verden skal gi mening.

Denne artikkelen består kun av «han sier», «kan det være», «kanskje», uten et fnugg av fakta. Hva er virkningsmekanismen? HVORDAN skal planeter kunne påvirke våre dagligliv? Annet enn det astronomien forteller.

Universet er fantastisk, og utrolig interessant å lære om, men astrologien har ingenting å tilføre her, frem til den eventuelt kan vise til hvordan den kan være sann, og statistiske data som viser at den er sann.

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden

«Astrologien er beint fram tull. Den har overhodet ingen forklaringsverdi for noe i den virkelige verden. Tanken om at planeter på linje skal påvirke dagliglivet ditt er så antroposentrisk at jeg blir kvalm.» At planetene påvirker oss er det ingen tvil om. Det er bare å spørre fødestuene, de vet når det er fullmåne, og da er det også det vi kaller springflo. Vi mennesker består av 50-70 % vann, så blir sjøvannet på kloden påvirket av månen blir også mennesket det. Men det er noe helt annet enn gjennom astrologien å kategorisere mennesker med egenskaper og personlighet utfra når vedkommende er født, om to mennesker passer sammen utfra fødselstidspunkt eller forutsi hendelser har jeg liten tro på, noe som også gjelder tarot.

hagbart
hagbart
10 år siden

Selvfølgelig har det en påvirkning på vår planet, men det kalles gravitasjon, og har ingenting med sjøvann, fødestuer eller astrologi å gjøre.

Jostein Wold
10 år siden

Slutt å bekymre deg, slutt å frykte..så enkelt er det. Det er INGENITNG å frykte.

kalinkamaen
kalinkamaen
10 år siden
Svar til  Jostein Wold

+1 fra meg

Illusions
Illusions
10 år siden
Svar til  Jostein Wold

Jeg vil fortelle om en drøm jeg hadde for noen år tilbake, som jeg vet er relatert til denne tiden vi er i nå. Jeg befant meg til sjøs i en husbåt. Jeg var inne i båten og vasket klær, og registrerte kun at solen skinte og sjøen var rolig. Så gikk jeg opp og ut på dekk for å henge klærne til tørk. Da fikk jeg litt av et sjokk, for ute på havet var det mange meter høye bølger og det fløt masse vrakgods, døde mennesker og mennesker i panikk som kjempet for å overleve. Jeg og min husbåt var altså helt uberørt av alt dette. Et klarere tegn kunne jeg ikke få.

Illusions
Illusions
10 år siden

Jeg tror at det beste en kan hjelpe andre med er hjelp til selvhjelp. Det vil også innebære å få folk til å finne sin egen kraft og styrke og denne hjelpen kan av og til virke brutal. Noen mennesker har vært avhengig av hjelp fra andre og trives i sin rolle som offer. Jeg er ikke sikker på at denne komfortsonen har noen plass i den nye tiden. Jeg snakker her ikke om folk som har fysiske eller psykiske handikap som gjør at de aldri vil være i stand til å ta vare på seg selv.

Omega
Omega
10 år siden

Det var det som var poenget: Ikke skape potensiell frykt.
Hva er det NyS potensielt bidrar med? Skape frykt. Eksempelvis:

«Tsjernobyl og Fukushima blekner når han sier at 1,289 milliarder mennesker vil dø mer eller mindre øyeblikkelig som følge av denne katastrofen. Mye tyder på at det er Fukushima, men det kan også være et annet basert på samme type teknologi. Fysisk død kan tolkes som en form for oppstigning.» Hvordan i huleste kan en «pofet» vite noe som helst om dette? Basert på «web bot-analyser» ??? Høres ut som new age, for min del.

I artikkelen er «dø» oppført 5 ganger. Snedig, synes nå jeg. Trodde faktisk overgangen skulle dreie seg om liv, og ikke død. «Oppstigning» er nå en svært ussel trøst for en representativ andel av menneskeheten, skulle jeg tro. Bli hentet av romskip ???
Hele hensikten er vel at menneskeheten skal få hjelp, men det finnes (sist jeg sjekket) klare lover for at menneskets hjem er Jorden, og ingen andre steder i universet. Forbidden for human kind!

Hvis Fukushima skulle ryke, og evt. Chernobyl, eller noen av de andre angivelig 1000 operative kjernekraftverkene vi har i dag, så sier det seg vel selv at enkelte nordmenn muligvis tenker logisk og praktisk: Da vil det også ramme Norge. Det skal ikke mange gram plutonium til, før det virkelig brenner. Hva med Cellafield? Hvis dette anlegget bryter sammen, er det over og ut, for hele Europa. Tviler faktisk på at noe av dette vil skje.

Menneskeheten har vært presset og lidt skade av kjernekraftverk i så lang tid, at jeg blir overrasket om «the rescue» ikke tar hensyn til dette.

Undertegnede føler absolutt ikke frykt, men en glede over » the end of days».
Jeg synes generelt at NyS begynner å bli noe indirekte, og baserer
seg på for mye «alternativ » tenkning. Av ordlyden i mange av tekstene får jeg litt for mye følelse av «synskhet», «kanalisering», «Zeta», osv. osv. Sistnevnte er farlig glad i at det kan gå riktig så galt, og bare der lukter det useriøsitet/penger/propaganda/svidd.

Omega
Omega
10 år siden

Liv Bjøringsøy

Helt greit at du slettet min kommentar. Men, det er lov å være uenig? Hvorfor i all verden måtte du sende en personlig mail? Trodde da åpenhet på NyS var viktig? Selv om det går «langt utover artikkelens tema»? «Alt henger sammen med alt». Det burde en åndelig person som deg vite.

At du synes det er underlig at ordet «død» er tatt opp 5 ganger, synes jeg også er underlig, faktisk. Fordi artikkelen din dreier seg minst like mye om død, som mye annet. Selv uten at det finnes et snev av holdbare/troverdige «bevis» for at over en milliard mennesker kan dø. Det er vel bare Gud som vet dette?
Eller den mørke sekta?

Jeg har stor sans for alternativ tenkning. Du synes å misforstå mine synspunkt på dette.

Jeg har vært i kontakt med mange åndelige mennesker. Jeg setter stor pris på «lightworkers», eller hva vi skal kalle dem/dere. Likevel er det viktig å ikke glemme følgende:

Be aware of prophets seeking profit.

Det ER ingen på denne kloden som kan si de VET hva som skal skje, men likevel er det et kobbel av profeter, mange av dem falske, som ser sitt snitt til å håve inn penger på sin ekspertise, og sin veiledning til mennesket. Det står en del i de hellige skrifter om dette. Riktignok kun mitt synspunkt, og jeg er hverken Gud, eller noen profet.

Så skriver du:

«Vindretninger i juli er det vel bare syner og kanaliseringer som kan si særlig mye om i mai.»

Der kommer det igjen.
Vi lever alle i en ytterst farlig, og vanskelig tid. Jeg stoler ikke på folk som ser syner, og som potensielt kan ta sjanse på å villede andre, med sine bastante påstander. Jeg stoler på håndgripelige, og håndfaste ting. Handling, ikke konsekvent drømming og synsing. Fordi det er nettopp det du holder på med, i denne artikkelen, etter mitt syn.

Så får du slette denne kommentaren også, hvis du mener jeg går langt over streken. Du har bidratt med mange andre veldig gode artikler, men akkurat denne synes jeg ble basert på for mye intetsigende «synsing».

Just my opinion.

Uffda
Uffda
10 år siden

Planetkonstellasjoner tillater direkte kommunikasjon, eller skaper en elektromagnetisk photon energi som påvirker hjernen. Dette er viten som er flere tusen år og er basis for evolusjon og profetier.
-An Autopsy On You

Enok
10 år siden

Hei Liv !

Bare et kjapt spørsmål ;
du skriver at du tilbyr «husrensing på telefon».

Kan du si litt om hva dette er ?

smurfen
Moderator
10 år siden

Takk for nok en kjempeflott artikkel med mye viktig info Liv :)

Web Bot har sjelden bommet, den fikk mange tilhengere etter at den advarte mot 9/11 og Katrina orkanen lang tid i forveien, i alle år så har Web Bot sagt at 2012 vil bli preget av 3 ting, økonomisk kolaps, pandemi og ild fra himmelen hva nå det skal bety

Det skjer jo mye spennende om dagen, bare de siste dager så har polene flyttet seg med over 1000 km så da er det kansdkje ikke så rart at det meldes om merklig ekstremvær over hele kloden

De fleste skjønner at noe er galt når det er varmere på Grønnland enn i Syden

At Fukushima er på vei til å bli en monster katastofe er vel også noe de fleste vet som har fulgt litt med der, vi blir også bombadert av asteroider som sneiet planeten vår for 2 dager siden, det mest oppsiktsvekkene er kanskje at den først ble oppdager timer før den nesten traff oss

Geologer er også samstemte om at noe er fyktlig galt, jordskjelvene bare øker dag for dag, for 2 dager siden så hadde vi hele 5 globale skjelv på ca styrke 6 på en dag

Japanske solforskere som studerer data fra solsattelitten Hinode sier at vi får polsifte på sola om noen dager, ikke et vanlig polskifte men et skifte der sola får 4 poler som intreffer hvert 300 år

Mange undrer seg også over at Rockefeller og Illuminati så åpenlyst forteller om et angrep på London OL men vist de kjenner til store katastofer som inntreffer før den tid så er jo ikke det så rart

Massedød av fisk, fugl og dyr er nesten blitt daglidags og verdens vulkaner som er på vei til utbrudd når stadig nye høyder

Vi fikk også et Zombie Hoax i Miami for noen dager siden, mange mener at de er på vei til å spre en Pandemi med et nytt Zombie virus, det er jo noen år siden at de klarte å krysse Rabies virus med fuglevirus som gir et svært smittsomt virus som forvandler deg til en rasende zombie som ikke kjenner smerte, det vil sikkert være en fin anledning å legitimere det å sende militære styrker inn i byene på zombie jakt
De siste dager har det også vært ekstremt mye jagerfly og sorte helikoptre over her jeg bor, noe på gang ?

5. Juni er det blodmåne og 6 Juni er det Venuspasasje, mye kan vel tyde på noen spennende mnd fremover, den vanlig leser av NS har nok forberedet seg godt i mange år allerede og uansett hva som skjer så er vi relativt ganske trygge i Norge, eneste en trenger tenke på er ha en en plan i bakhodet for å komme seg fort unna kysten og de store byene vist noe skjer og litt tørrvarer og vann så går det meste som smurt :)

For de som liker å følge med hva som skjer utenfor kloden så har en som heter Don Admas mye info daglig, er bare å søke han opp på Facebook og melde seg på der så får enn daglige opdateringer
Det mest spennende nå er kansje at det er kommet en komet inn i solsystemet vårt som vil være synlig for alle i midten av juni, den er også avbildet i kornsirkler

Her er litt linker til det jeg skriver over om siste dager hendelser men de meste er vel kjent for de fleste

Take care be prepared :)

http://www.facebook.com/ursuadams

http://www.storm.no/nyheter/248-grader-paa-groenland-3793348.html

http://www.eutimes.net/2012/05/planet-x-fears-grow-after-norway-quake-moves-north-pole-1000-kilometers/

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/20/major-crack-in-the-south-wall-of-fukushima-reactor-4-is-this-the-end-of-the-world-as-we-know-it/

Weird Storms in Canada – May 25 – 27, 2012

Miami, Florida Zombie Conspiracy Madhouse! – May 30, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=8IV-Ic6W4oY&list=UU8OXIZlXMU-kdZyjicqRCKw&index=1&feature=plcp

Amazing Storm Front Over Cape Hatteras, NC – May 22, 2012

Tornadic «UFO Mothership» Storms in Texas – May 21 & 22, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=IvZpWotAtuQ&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=11&feature=plpp_video

http://www.storm.no/nyheter/tirsdag-morgen-bommet-en-asteroide-saa-vidt-paa-jorden-3792328.html

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/04/17/did-n-sumatra-earthquakes-set-off-a-chain-reaction-planet-shaken-by-shocking-number-of-tremors-since-april-11-2012/

CillaBee
CillaBee
10 år siden

Smurfen kommer uten tvil med mye artig. Men når man smurfer smurfen litt etter i sømmene, skjønner man at det meste bare er smurferier.

«(…) bare de siste dager så har polene flyttet seg med over 1000 km (…)»

Meget tvilsomt. Den eneste referansen som finnes til dette, er en Nibiru-side. Det oppgis ingen referanser til den påståtte russiske rapporten. 1000km forflytning på et par dager ville nok vakt en del oppstandelse. Påstanden må derfor tas med en god klype salt.

«De fleste skjønner at noe er galt når det er varmere på Grønnland enn i Syden»

Dette er veldig uvanlig. Men betyr det at det er noe galt?
http://www.storm.no/nyheter/groenland-var-varmere-for-80-aar-siden-enn-i-dag-3794535.html

«vi blir også bombadert av asteroider som sneiet planeten vår for 2 dager siden, det mest oppsiktsvekkene er kanskje at den først ble oppdager timer før den nesten traff oss»

Kan man kalle det å bli bombardert, når én enkelt stein passerer oss? Den ble oppdaget sent fordi den var liten, og ville neppe gjort særlig skade om den hadde kommet inn i vår atmosfære.

«Geologer er også samstemte om at noe er fyktlig galt,»

Er de det? Har du noen referanser på dette?
http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/increase_in_earthquakes.php

«(…) ikke et vanlig polskifte men et skifte der sola får 4 poler som intreffer hvert 300 år»

Dersom dette skjer hvert 300. år, er det ikke noe å frykte. Det er heller ikke noe dramatisk med polskifte på sola. Siste var i 2001, jorda gikk ikke under da heller.

«Massedød av fisk, fugl og dyr er nesten blitt daglidags og verdens vulkaner som er på vei til utbrudd når stadig nye høyder»

Dagligdags er vel å ta ganske så drøyt i. Og verdens vulkaner når stadig nye høyder? Husk at vi lever i et øyeblikk i forhold til geologisk tid. Det er bare overdimesjonerte menneskelige egoer som får noe så naturlig som endringer i geologisk aktivitet som tilfeldigvis sammenfaller med det sekundet en person lever på jorda, til å bety noe helt spesielt.

«De siste dager har det også vært ekstremt mye jagerfly og sorte helikoptre over her jeg bor, noe på gang ?»

Kanskje de er på smurfejakt?

Så det er fryktelig mye påstander som kommer fra smurfeland. Men lite konkret. Skulle gjerne sett Smurfen legge ved noe som bygger opp under alle påstandene, som ikke er Nibiru-dommedag-newage-svada.

hagbart
hagbart
10 år siden
Svar til  CillaBee

Jeg tror saltmengden som kreves for å svelge unna de fleste av smurfens smurfepåstander kan være skadelig, så porsjoner det gjerne ut med flere små klyper over et lengre tidsrom.

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden
Svar til  CillaBee

Vet ikke hvor mye polpunktene skifter, men for en par måneder siden var sola i syd klokken 13.45, hvilket er minimum 75 minutter for sent, en observasjon jeg selv gjorde.

Det er ikke noe nytt at det er varmt på Grønland, landet fikk ikke et ironisk navn. Grønlendere selv kaller det klimaforbedringer.

Jeg kan heller ikke se at vi bombardet med astrodier, men derimot elektromagnetiske solstormer treffer jorden med stadig større kraft.

Store mengder plutselig døde fisk og fugl er ikke dagligdags, men derimot skummelt når det skjer, for det er mest sannsynlig ikke naturlig.

Det har henger et helikopter over Oslo stort sett hver kveld og tidlig natt nå – akkurat som beskrevet i 1984.

smurfen
Moderator
10 år siden
Svar til  CillaBee

Heisan Cillabee :)

Av respekt for artikkelfordater skal jeg være litt snill med deg, de få punkene du var litt usikker på skal du seff få svar på

Om du ikke liker det som står i avisa så nytter det ikke å skyte avisbudet

1. Meget tvilsomt. Den eneste referansen som finnes til dette, er en Nibiru-side. Det oppgis ingen referanser til den påståtte russiske rapporten. 1000km forflytning på et par dager ville nok vakt en del oppstandelse. Påstanden må derfor tas med en god klype salt.

Enig der, seff skal man være skeptisk til alle kilder, men det er ikke noe hemmlighet at det noe alvorlig galt med magnetfeltet vårt og at det flyttes mot Sibir i akslererende tempo sammen med at det svekkes og stadig større huller dukker opp, at feltet gjør noen hopp ved større jordskjelv er ganske logisk, om vi får et hopp på 1000 km så vil vi kun få slik info fra insidere sånn som i avisa over

Stemmer det at feltet har vandret 1000 km mot Sibir på en uke så burde vi se det i form av ekstremvær og ikke minst at temperaturen stiger veldig på steder som Grønnland, som har registrert den høyste varmerekorden noensinne og den ble slått med ufattlige 2.4 grader

Vi få se de neste ukene om det kommer mer info, ekstremvær og varmrerekorder som kan bekrefte eller avkrefte artiklen

Her får du bekreftet at noe fryktelig holder på og skje med magnetfeltet vårt fra forskerverden og NRK, det var for over 3 mnd siden

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301947/

Hva som er naturlig og hva som er man made HAARP greier skal jeg ikke dra inn her

Så var det punkt 2

2. Kan man kalle det å bli bombardert, når én enkelt stein passerer oss? Den ble oppdaget sent fordi den var liten, og ville neppe gjort særlig skade om den hadde kommet inn i vår atmosfære.

Du får ringe og si det til dem som bor på den sørlige halvkulen som er mye hardere rammet enn oss, India har akkurat fått 10 % av alle sine avlinger ødlagt i nettopp metoritt regn og monster hagl

http://ivarfjeld.wordpress.com/2012/05/31/hailstorms-and-shower-of-meteorites-strike-india/

En av våre faste debatanter fra Chile som heter Mono Montana gir oss oppateringer fra Chile innimellom og der er det ille virklig ille, store jordskjelv, folk er drept av metoritter, massedød av fisk, fugl og dyr, grunnvann som forsvinner, ekstreme haglebyer mm

Så punkt 3.

3. «Geologer er også samstemte om at noe er fyktlig galt,»

Er de det? Har du noen referanser på dette?

Linken ligger i kommentaren min over og googler du litt så finner du masse info som bekrefter det, det å henvise til USGS er som å linke til Donald Duck,, USGS har lenge underkjent og underrappotert globale skjelv, noe som har tatt helt av de siste ukene

Punkt 4

4.Dersom dette skjer hvert 300. år, er det ikke noe å frykte. Det er heller ikke noe dramatisk med polskifte på sola. Siste var i 2001, jorda gikk ikke under da heller.

Nå har ikke jeg påstått at det er noe dramatisk heller da eller har jeg ? gikk greit for 300 år siden, polskifte på sola fører til en svært aktiv sol som slenger fra seg flear til alle kanter, for 300 år siden så hade vi ikke et svært svekket magnetfelt sånn som vi har nå, om det kommende polskifte på sola får noe ødleggende efekt på oss gjenstår å se men ifølge Rosenkruznere, Murer topper og en del astrofysikere og solforskere så vil det gjøre det

Som astrofysiker Dr Michio Ko Ko sier så har de gjort en feil, denne syklusen blir ekstremt aktiv og kan føre til at vi blir sendt tilbake til steinalderen

Michio Kaku’s warning for 2012

punkt 5.

5. Dagligdags er vel å ta ganske så drøyt i. Og verdens vulkaner når stadig nye høyder?

Du får følge med da vetdu, her er en fin side som tar for seg det meste av det som skjer i verden og som alltid leverer veldokumenterte artikler

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/

Punkt 6.

6. «De siste dager har det også vært ekstremt mye jagerfly og sorte helikoptre over her jeg bor, noe på gang ?»Kanskje de er på smurfejakt?

Det er nok heller tvilsom at de setter inn 70-80 jagerfly for å jakte en ubetydlig liten Smurf, det skjønner sikkert selv du

Her i Oslofjorden ser en omtrent aldri jagerfly, ha sett 1 og 2 stykker en og annen sjelden gang, på 2 timer i går så kom det puljer på 4 og 4 i slengen på vei sørover, en rekke Hekules fly fløy like over hustakene i feltet her på samme tid, dagen før så svirret det med sorte umerkede kremvispere her som en bie sverm

Siden vi ikke har så mange fly i Norge og heller ikke er i krig så antar jeg at mange av flyene fløy i store sirkler og at flere av flyene var de samme

Det handler seff om en øvelse, men militæret selv har ingen info om noen øvelser så hva skjer ?

Hvorfor denne ekstreme militære aktiviteten nå ? forbereder dem seg på dårlige tider eller er det oppvarming til de skal inn i Syria og Iran ?

Punkt 7

7. Skulle gjerne sett Smurfen legge ved noe som bygger opp under alle påstandene, som ikke er Nibiru-dommedag-newage-svada.

Hvor nevnte jeg Nibiru og New Age ? Angående Nibiru så er jeg like skeptisk som deg, hadde jeg fått 50 øre for hvert påstått Nibiru bilde som ligger på WWW så ville jeg vært rikere en Rotschilds og Rockefeller tilsammen

Om det kommer noe Nibiru eller ikke vil tiden vise, før den tid så sier jeg som X-files: Jeg tror det ikke før jeg får se det

Foreløbig ligger vistnok Nibiru bak Neptun, ved siden av sola, bak Sydpolen, i Kuper belte, i en annen dimensjon og noen steder til …..

Her er vistnok de siste observasjonene av Nibiru

NEW! 32º of Insanity 05.29.12 : Nibiru spotted by aircraft over Australia matches Avebury Manor CC

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8miPGO_FYHY

http://www.youtube.com/user/BeePeeOilDisaster

Som all forskning viser så vil en septiker hevde at alt er helt normalt og alt er akkurat som det skal være selv om han står igjen som eneste overlevde på en fjelltopp

Folk får gjør som dem vil med infoen, det er ingen som tvinger noen til å tro på noe som helst…… ja borsett fra en liten elite da

Hagbart

De små ekle onlinerene dine kan du ta og stappe langt opp der du er høyst når du plukker tyttebær :)

Balle Clorin

Ikke vet jeg om det er sant eller ikke men jeg lærte på barneskolen at Island og Grønnland faktisk fikk ironiske navn

Island var grønn og frodig og de ønsket ikke flere innflyttere dit så derfor fikk landet navnet Island, Isklumpen Grønnland fikk navnet sitt for at det var ønsket at flere skulle bosette seg der

Også i dag er det intens chemtrailspraying og merklige skyer, noen med regnbuer i for 3 dag på rad, det at chemtrail skyer blir regnbuefarget tyder på at HAARP er involvert

For å være grei mot septikere så prøvde å ringe NATO sjef Anders Fuck Rasmussen for å høre om det ble chemtrail vær under Justin Bieber konserten men jeg fikk ikke noe svar

Men ikke fortvil dere septikere som gikk glipp av den, her kan dere se hele konserten trygt på deres datarom

Justin Bieber LIVE in Oslo 30th of may 2012

Gjeeeeesp ….Nå er det vist vistnok offisielt at hele verdensøkonomien er i ferd med å kolapse

-Vi er i en nødsituasjon, og dette er den verste krisa vi noensinne har gått gjennom.

http://www.dagbladet.no/2012/05/31/nyheter/okonomi/utenriks/spania/politikk/21852634/

For noen år siden så hadde vi en latterlig konspirasjonsteoretiker på Tinget som het Steinar Bastesen som foreslo at man ikke skulle drive lotto og gambling med oljepengene våre men at man skulle invistere alt i gull som har vært trygt til alle tider

Alle de andre på tinget lo og latterliggjorde han. hadde de hørt på Bastesen så ville oljefondet vært på ufattlige 9000 milliarder nå

Men sånn går det når man heller velger å lytte til globale parasitter med henda godt plantet i den nasjonale kakeboksen fremfor sunn fornuft :)

Digitale Fiat penger er totalt ubruklig og snart historie, man kan ikke engang bruke dem til å tørke seg bak med :|

Omega
Omega
10 år siden

Hei igjen liv. Nå har jeg sjekket mer grundig i forhold til dine, og smurfens kilder. Det viser seg at jeg kommer til kort, og at det ligger en «smule» mer kunnskap i både din artikkel, og hos smurfens (nok en gang) informative bidrag. Kremt, folk kan jo ta feil:-) Beklager, jeg lot nok min noe snøftende natur gå ut over denne artikkel. Vi er uansett på samme rettroende side, og det er det viktigste. Vi tror på det gode. Det kan godt være at en stor del av menneskeheten ikke vil klare seg igjennom denne overgangen. Det motsatte tilfellet må være en av våre største ønsker for dette året, og tiden bortenfor!!! Hvert eneste menneske fortjener å få oppleve miraklenes tid, etter mitt syn. Et tapt menneskeliv, er en tragedie. En milliard menneskeliv som går tapt, finnes det ikke ord for.

Litt på siden:
Jeg undres over om våre myndigheter i anstendighetens navn kan tilrettelegge for alle de mennesker som ikke har anledning til å hamstre mat, vann, og berge seg selv for en tid. Tenk på alle de som lider av kronisk sykdom, de som trenger medisiner, som ligger på sykehus, enslige intetanende eldre, mødre som føder, osv. osv.
Har regjeringen tenkt å stikke av fra sitt ansvar, og blir det en super- egoistisk «shut- down» av livsnødvendig tilgang til medisiner, eller vil farmasøytindustri/helsevesen sørge for en kontinuitet, så lenge de makter? Vil det sørges for strømaggregater på sykehus, osv. Det vil være en grense for hvor lenge myndighetene har kontroll over dette hemmeligholdet, skulle jeg tro. Jo lenger de venter, jo mer «pinlig» vil det være for de som sitter med makten i dette landet. Tiden som gjenstår i forhold til å informere, og å bistå befolkningen med proaktive løsninger er usedvanlig knapp. Jeg håper inderlig ikke at det planlegges et «Operation Clausewitz» fra regjeringens side.

Det ville være galematias. Etter mine oppfatninger og undersøkelser, så har i alle fall toppgutta i losjeverdenen i Norge innsett at det går til helvete med deres makt dette året. Jeg kan lukte melankolien i frimurer- leieren.

Det er fullstendig UAKSEPTABELT at så mange nordmenn ennå ikke aner et fnugg av hva som er i ferd med å skje. Vil oppfordre så mange lesere av NyS som mulig, å gi noen hint og råd til sine sidemenn/kvinner. Så noen korn her, og der. Alle monner drar, sa musa og yppet mot bjørnen.

CillaBee
CillaBee
10 år siden

Den magnetiske nordpolen beveger seg ja. Det gjør den kontinuerlig. Men det endrer ikke solens gang over himmelen.

:-)

lottehag
lottehag
10 år siden

Kanskje er det best å ikke vite hva som kommer, men prøve i stedet å stole fullt og helt på at alt går som det skal gå. at vi til en hver tid har full beskyttelse. At vi gjennom intuisjonen vår alltid vil være på rett sted til rett tid. Jeg tror det viktigste vi gjør i denne tiden er å rense oss selv fullstendig. Hvis noen provoserer fram noe i deg, la det komme. Gråt ut alt det vonde som sitter fast. Å spå i fremtiden, eller forsøke å forstå hva som kommer er ikke opp til oss, men den som har skapt oss. Det er Vår Skaper som maler bildet. Vi er bare malekostene. Men ved å male vårt eget bilde vakkert – hjelper vi til med det store bildet!

Det finnes bare en kraft i universet og det er kjærlighet. Alt annet vi prøver å tillegge kraft er bullshit. Rust deg med kraften til vår skaper – det er den eneste som er av det gode! :)

Omega
Omega
10 år siden

Liv, det er helt OK. Det var meg som unødvendig startet ringene i vatnet. Ang. tillit til dine kilder, så har dette synet også endret seg. At mange mennesker på denne kloden har kontakt med det opphøyde, og ser ting vi andre ikke kan se, er til glede for oss andre. Ikke til forargelse, slik det hele begynte med, da undertegnede dagen før hadde stanget sine horn i knollen på en av frimurergutta (rent metaforisk). Noen av oss er krigerske, og er ikke så veldig esoteriske. Ennå. Ang. det du skriver om gode mennesker, så er vel nettopp det det viktigste. The masonics, med sin geniale geometriske herskekunst, eier direkte/indirekte alle våre eiendeler av nyere årgang (som bevisst er konstruert til å bryte sammen etter en viss tid). De eier bankene, pengene, jernbane, buss, fly, trafikklys, etc. etc. Ingenting funker som det burde, og med «geometri» skaper det enda mer negativ energi for mange. Som de esoteriske geometrale vampyrene livnærer seg på. De eier riktignok ikke mennesker, slik de så gjerne drømmer om, i sine villeste våte fantasier og drømmer.

Joda, makro- og mikro økonomi er en annen «geometrisk» hvit magisk løgn av den mer alvorlige sorten. Hvordan oljepengene til frimurerne forvaltes (Rockefell`a og gutta) er jo artig. Når vi kikker oss rundt i samfunnet, studerer form, farge, ornamenter, geometri (f.eks trafikkmaskiner eller fortau), symbolikk, og mye annet, så kan man jo begynne å lure på hvor heftig denne makten bak nikkedukkene er. Den er mer heftig enn de fleste aner. Mennesker er enda mer heftig, som har klart å stå imot dette Yoda- snirkel-snerkeriet.
Vi kan forresten se avbilding av Yoda på toppen av Nationaltheatret. I høyeste, og beste velgående. Er vel ikke Satan, eller Lucifer som er navnet hans, er det?
:-)

Yoda er redd, han. Endetiden for ham og hans fotsoldater er nært forestående.

Ellers takk for svar, Liv,

Omega
Omega
10 år siden

Her kommer`n. Beklager igjen avsporing, men vi får bare si: Booo:
http://s1162.photobucket.com/albums/q529/Waralloisomega/

vantro
10 år siden

ENERGY UPGRADES MAY/JUNE 2012
~ Maureen Ross

Dearest Hearts,

As always, I pray you are well during the most potent energetic time to date in our lifetime.

During this month of May and June humanity is being given ascension frequency patterns and new encodements, in preparation for the 12-12-12 and 12-21-12 in the form of powerful energy impulses from the Moon, the Sun, the Planets and more.

For each that have taken a conscious and loving stewardship over their body, mind, heart and spirit, and strongly connected to the God of their being, these potent energy impulses will not only have you noticing an infusion of Unity Consciousness, a stronger personal Life force and a less convoluted sense of self, there is also the internal awareness of a newfound freedom you have long awaited from the distorted and manipulated Human Template.

The most frequently asked question is will this happen for everyone? The answer is it will happen to those who have taken the loving responsibility to make themselves ready. Preparation is not an intellectual pursuit, though is one of the heart.

Consider, that there was never a Master nor Avatar that didn’t spend a great deal of their life going through numerous initiations and one surrender upon another, resisting nothing and clarifying everything by using their feeling nature and the wisdom, mind and heart of God, not the mind of human, in their pursuit of freedom.

To the degree one will experience freedom is to the degree one is willing to pursue it.

The assistance from the Wesak Moon, the Solar Eclipse on May 20 and the Venus Transit on June 6 has and will continue to catalyze a quickened evolution in consciousness, for the prepared. Each will begin to experience and be able to accept more and more Love from Creator Source, for Creator Source, and with and for each other, as the vibration of love becomes their dominant nature.

The prepared are those who have chosen to consciously take action to merge with their I AM Presence; by remaining in their hearts, taking dominion over the lower mind, emotional body and ego, being consistently loving and compassionate toward Self and all others, remaining connected with one’s authentic Self by weeding out the past and the Imposter self, and dancing, not fighting with the Mystery.

The prepared resist nothing and find comfort being in a state of surrender and willingness, while not forsaking their strength and power. Each commit to attaining clarity, rather than maintaining uncertainty. They dissolve connection to their past stories, judgments and seeming betrayals. They hold their hand over their heart, breathe the breath of God and ask for guidance. They learn the art of integration and ultimately remain deeply connected to the Light of God within them, in order that these influential and powerful Cosmic/Divine energies have room to insert themselves into the body temple, and then be distributed throughout the etheric field.

Perhaps a tall order, each of us have said yes, to the most profound act of consciousness; allowing Heaven to be made manifest on earth, through the temple of our beings. We are loved beyond measure for accepting this daunting task.

Once complete, Unity Consciousness will over-light all of consciousness, thus rendering the human illusory game of life, over. Freedom and peace for each will prevail. Beloveds, we are in the urgent phase of our evolution, now. Nothing is more important. Nothing.

In a meditation this past week I was gifted with these words, «We have come time and again to raise humanity’s vibration, and provide the pathway to freedom. Many have turned a deaf ear and suffered.

Now, We and all of Cosmic Energetic Intelligence; the Moon, the stars, the planets and the Great Central Sun come together as One System to impulse and stream waves of Pure Light and Source Love to upgrade and reactivate the Divine grid system of humanity and the electromagnetic field of earth, making it possible for each to return Home.

Humanity must now accept their own potential, as we do, love themselves as we do and join us as One System willing to pulse the same Light, Love and Unity Consciousness on Planet Earth, altering the course of humanity forevermore.»

Beloveds, we are being led to the most powerful victory a collective human species has ever experienced. Are you willing to be ready and available at all times and in all places to serve the Divine Plan?

Are you willing to embrace the forms of what one might deem trial and tribulation (each of which are blessings in disguise) in order to carry out the Divine Plan?

What are you willing to commit to prepare yourself to join the One System that vibrates only love and pulses only Light, Love and Unity Consciousness onto, into and through yourself and all sentient beings? Are you willing to hold yourself accountable, in a loving way?

Beloveds, I am not here to preach, be self-righteous, or play guru, for I am not. I am you and you are me. This is my part of service. This is the work I was led to long ago.

Something God told me almost 30 years ago, and it has never left me, was that I would never teach that which I would not experience. Little did I know what that would mean for my life. Little did I know how many deaths I would experience. Little did I know how much endurance I would need or the endless breaths of God I would take to make it through another piece of my Life. And little did I know how many blessings would be bestowed upon me, though admittedly I had to search for many of them. That too, was part of the plan.

And so here I am, humbly asking you to go deeper within yourself every day, as we close down this cycle, just a few months away. Banish your past, all of it. Revel in now and create your life, as you prefer. If prepared you will be able. There is so much at stake. Your part is necessary, needed and honored. You are an equal part in this transformation. No one on this earth is better nor more worthy than you. No one.

If you do your part to Master Mastery, and meet the Universe, with its profound shower of transformative Energetic Impulses and Pure Love, somewhere between Heaven and Earth, you will be liberated and have full access to the encodements that completely melt down the human template, destroy all imbalances and energetic interference, thus leading you to your magnificence, and into a protected, new frequency/ascension pattern… the pattern of «The Christ Consciousness.»

Know you are loved,
Maureen

(Please feel free to share this article keeping my name and websites http://www.maureenmoss.com and http://www.worldpuja.org intact.)

Jeg har ikke noe greie på astrology og er heller ikke så interressert i det, men jeg fant det på et websted jeg bruker å være innom:
http://lightworkers.org/channeling/160065/energy-updates-mayjune-2012-maureen-ross

Mer her:
Get ready for Shift Time! The cosmic energy is creating some major energy portals now until the end of June.
http://lightworkers.org/channeling/159522/power-path-new-moonpartial-solar-eclipse-update-21-2012

Bolla
Bolla
10 år siden

Mener å huske at bibelen forbyr eller sterkt fraråder å lese/ tyde i stjernene.

Det er jo øitt merkverdig hvis en skal undre, studere, utforske og beundre skaperverket bortsett fra det som har med stjernetyding og astrologi å gjøre.

Desto mer jeg studerer desto sterkere inntrykk får jeg av at religionene slik vi kjenner dem i dag er sterkt utvannet, falsknerverk og copy-paste av noe som har vært fra lenge før jødedommen og kristendommen. For ikke å glemme katolisismen!

Tilbake til det med astrologi, kan årsaken til at vi helst ikke skal bry oss så mye med slikt være at «noen» er bekymret for at menneskeheten skal bli for kunnskapsrike?

Starwolf
Starwolf
10 år siden
Svar til  Bolla

Skal du lære noe om stjerner tror jeg du bør holde deg til astronomi og ikke astrologi.

Zetera
Zetera
10 år siden
Svar til  Bolla

I Pseudo-Eupolemus (fra før det første århundre) kan en lese at Abraham underviste både fønikerne og egypterne i astronomi (som er læren om stjernene). Det samme forteller også den jødiske historieskriveren Josephus.

I følge samme skriv så hadde Abraham lært astronomi av kaldeerne.

Kaldeernes kunnskap kom, i følge samme kilde, fra Enok som ”oppfant” astronomien og utviklet den astronomiske vitenskap.

Zetera
Zetera
10 år siden
Svar til  Bolla

Bolla, du sier: Mener å huske at bibelen forbyr eller sterkt fraråder å lese/ tyde i stjernene.

Mitt svar:
Da må i tilfelle du ha veldig dårlig husk eller en helt annen Bibel enn meg, for i Sal. 19:1 kan en lese følgende: «Himlene forkynner Guds herlighet. Og hvelvingen viser hans henders verk”.
Stjernene forteller om Jesu komme, om offeret for våre synder, og det livet vi blir tilbudt å kunne leve i Hans kraft. Bibelen indikerer at Gud selv ga stjernebildene navn.

Men etter hvert ble bilder av dyrekretsens stjernebilder (Zodiaken) tatt inn i synagoger og det ble spådd i stjernene etc. (akkurat som Babylonerne).
Stjernetegnene ble forandret fra Guds betydning til menneskelig betydning!

Kong David uttalte blant annet: «Himlene forkynner Guds ære,» Salm. 19:1. Hva visste David om himlene og hvordan de uttrykker Guds ære? Han kjente ikke så mye til den astronomiske virkelighet vi i dag har informasjon om.

Men han visste tydeligvis mye mer. Han visste at Gud hadde skapt stjernene og at han hadde plassert dem på rett sted, Salm. 8:3.

Han visste også at det var Gud som hadde gitt stjernene navn, Salm. 147:4.

Adam fikk lov å bestemme dyrenes navn, men stjernene var forbeholdt Gud selv. Det var fordi de skulle være der som tegnfor tider, dager og år, 1. Mos. 1:14. Det hebraiske ordet for «tegn» som her er brukt, er AVAH (et merke). Samme ordet brukes for å beskrive de tegn Moses gjorde for Farao. Tegnene skulle være et tegn for Farao om at Moses bar fram Guds budskap.

Ordet tider i 1.Mos.1:14 er det hebraiske ordet; MOED, som betyr en fastsatt eller avtalt tid. Dette ordet ble brukt da Herren sa at Abraham og Sara skulle få en sønn. Festene som israelittene skulle feire på ulike tider av året kom også til fastsatte tider (MOEDIM)

Siden stjernebildene fremstår i en sirkel kan det være vanskelig å vite hvor den egentlig skal begynne og hvor den slutter. Astrologer begynner med Aries, men det samstemmer ikke med den bibelske åpenbaring. En sammenligning av profetiske begivenheter på himmelen med profetiene i Bibelen, viser klart at startpunktet er det guddommelige løftet om kvinnens sed. Sluttpunktet er synkronisert med Skriftens klimaks, nemlig løvens triumf, løven av Juda stamme.

Jomfruen må derfor være det første stjernebildet og løven det siste.

Noe som kan bekrefte dette er funnet i en av de eldste zodiak- avbildingene, datert til ca. 2000 år f.Kr. Den er kalt zodiaken av Dendereh og ble funnet i taket i templet til Esneh i Egypt. I denne zodiaken ser en at det mellom løven og jomfruen er plassert en zfinks. Zfinksen, som har et kvinnehode og en løvehale, bekrefter en begynnelse og slutt for zodiaken. En zfinks var forøvrig en etterligning av en kjerub (se bl.a.Esek.kap.1).

Hva dreiet så det hele seg om? (før det ble endret)
De to store hovedaktørene når frelsens historie blir åpenbart på himmelhvelvingen, er Kristus og Satan. Det er også dem kampen står mellom som beskrevet i Bibelen.

Satan symboliseres ved bl.a. slangen, dragen, Hydra og skorpionen. Han er fienden som vil ødelegge menneskenes muligheter til frelse. Men han vil selv bli ødelagt.

Kristus er med i alle de tolv tegnene, og symboliseres ved bl.a. -kvinnens sed/ætt i Jomfruen, -vår forløser som betaler den nødvendige pris i Vekten, -lider døden i Skorpionen.

En kunne fortsette slik gjennom hele zodiaken, og se at overalt er Kristi ære og herlighet forkynt. Stjernebildene forkynner hans guddommelighet, hans storhet, hans arbeid, hans lidelse og hans første komme i ydmykhet samt hans annet komme som kongelig majestet.

Akkurat som Jesus er hovedtemaet i Guds Ord, er han også hovedtemaet i stjernehimmelens åpenbaring av Guds løfter.

Omega
Omega
10 år siden

Da jeg vandret inn i fjellheimen i helgen, dannet det seg en ny åpenbaring for meg. En falk var å skue i det fjerne. Fjelltoppene var plassert akkurat der de hadde stått, lenger enn noen annen makt i dette landet har regjert. Jeg vandret på en smal sti, men den var likevel bred, og godt nok nedtråkket til å få godt fotfeste. Jeg hadde på mitt solide ullundertøy, og ellers varme klær. I sekken hadde jeg alt jeg trengte for å klare meg i naturen. En fiskestang, en mindre øks, termos med kaffe, kokeapparat, vann, diverse mat, telt, sovepose, et ekstra sett med støvler, og diverse klær. I beltet hadde jeg en kniv, et mer hendig redskap enn en elektronisk duppeditt for denne situasjonen. For en vidunderlig følelse av frihet. Jeg tenkte ikke stort over hvordan alt dette vakre hadde blitt til. Jeg var fornøyd med å tenke at dette måtte jo være Guds skaperverk. Noen videre analyse av hvordan Han har klart alt dette, og hvordan Han ser ut, eller hvor Han befinner seg, var ikke opp til en takknemlig tosk som meg å finne ut av. Jeg bare takket Ham for at jeg fikk gå der, på Hans sti, og nyte det hele. Jeg fikk svar også. En følelse av fred, samt noen nakkehår reiste seg. Jeg fikk gåsehud på armene, og forsto at alt var i orden mellom Ham og meg. Det var min måte å meditere på. Det enkleste var det beste denne gangen.

Senere den dagen fikk jeg også fisk på kroken. Den smakte jammen godt, og jeg måtte takke Gud en gang til, for en så velsmakende gave. Han svarte igjen, og jeg må innrømme at jeg ble både rørt, og følte ærefrykt for alt det Han har å by på.

Noen snakker om å være jordet, men for min del, følte jeg meg jordnær. En og samme sak, kanskje?
Min åpenbaring fikk jeg lyst til å dele med andre menn, og kanskje også kvinner som leser dette innlegget. Man skal være forsiktig med å gi andre råd, men jeg tar likevel sjansen: Det er på tide at menn blir menn igjen, og at kvinner blir kvinner. Hold hodet høyt, vær sterk i deres tro (på det gode, på det rettskafne, på bevissthet, eller slik jeg tenker for å forenkle det hele mest mulig: Tro på Gud). Teknologi er muligvis ikke lenger løsningen. Ikke let etter håp og trygget i edderkoppens nett. Ikke let etter håp på himmelvelvet for den saks skyld heller (dette er blitt sagt mange ganger før) Finn trygghet i naturen og dere selv, og hør ikke nødvendigvis på råd fra de eldre.

«Alderdommen er ikke bedre, men snarere dårligere egnet til å være lærer enn ungdommen, for den har ikke vunnet så meget som det den har mistet. Man har nesten lov til å tvile på om selv det klokeste menneske har lært noe av absolutt verdi av livet».

Henry David Toreau

Summen av åpenbaringen min gikk ut på at nå bør vi så snart som råd er, få kontakt med naturen igjen (og hverandre). Den har mer å by på, enn super`n rundt hjørnet, eller ordfører`n i byen. For: det folkelige muntlige (the vernacular) og det skrevne ord (de lærdes latin) settes opp mot hverandre til det ekstreme, den siste tiden. Sundt bondevett er ikke å forakte. Heller ikke nyttig redskap, vennskap, omtanke, kjærlighet og varme.

Manitou, Gud, bevissthet, natur, himmel, sol, måne, stjerner og planeter. Alle veier leder ikke lenger til det gamle utgåtte Rom, men til våre naturlige røtter, som fler og fler begynner å finne tilbake til.

Eller som Henry David Thoreau så meget bedre enn meg uttrykker det:
«Hvor mange forskjellige og fjerne vesener i det store univers betrakter ikke i dette nu den samme stjernen! Naturen og menneskelivet er likeså mang- foldige som vi selv er ulike. Hvem kan si hvilke fremtidsutsikter livet har å by et annet menneske? Kunne det hende oss et større mirakel enn om vi en stund ble istand til å se med hverandres øyne? På en time ville vi gjennomleve alle verdens tidsaldre, ja alle verdener helt fra tidenes morgen. Historie, diktning, mytologi! – Jeg vet ikke om noe studium av andres erfaringer som ville være så vekkende og lærerikt som dette. «

Omega
Omega
10 år siden

Liv: Om vi skal få hjelp av selveste Venustransitten, forteller det meg at Skaperen er litt av en hyggelig Fyr, og at Han virkelig vet hvordan ting og tang fungerer i det temmelig store universet. Jeg har hørt at det er veldig, veldig stort. :-) Mer vites ikke, for det står jo så mye sprøyt og fjas i så mye litteratur.

Når det gjelder teknologi, så hadde det vært en drøm om vi kunne få kastet det meste i svømmebassengene til Yoda- knallisene, og bygge opp en ny verden, med real teknologi som faktisk funket som den skulle. Alt fra lyskilder til fri energi, til overvåkningsfri og strålefri kommunikaksjonsteknologi, til top- notch medisinsk teknologi, til… vel, vel, kan jo bare drømme videre: Telepods, så slapp vi å få krampe i bena i disse ekle trange flysetene til den forgrømmade eliten. Midlertidig kan det hende at man får gravd mer i jorda med spade, enn et stykke idiotisk kremvisper fra Philips, hvor produsenten hadde som motto: «Let`s make things better», hvor de egentlig bare innrømmet at alt det andre de lagde før den tid, bare var søppel, som passer best der det hører hjemme: I Bilderbergeres svømmebasseng.

Zetera
Zetera
10 år siden
Svar til  Omega

Omega – En fryd å lese om din vandring i fjellheimen som du så vakkert beskrev. Det var som jeg var med på den turen, takk skal du ha :-)

pelle....
pelle....
10 år siden
Svar til  Omega

Slutten… slutten? smak få ordet? Slutten? Jeg er vel en av de få som gleder seg til «slutten» her og gleder meg til de neste. Men smatidig er jeg og gæærn når jeg sier det

«SLUTTEN» bestemmer du selv, for meg er slutten å å ta med meg barna på en fisketur jeg husket fra jeg var liten… For meg er «slutten» de vakre tingene jeg gir mine barn. Tankene om å ha gledet mine barn og å ha gledet dem, det er slutten. For minnene jeg vil gi de den dagen jeg er borte, betyr mye for de. Og slutten for meg kan komme når som helst… «Slutten» for meg betyr når alt opphører… Og jeg kan likegjerne opphøre nå, men la meg gi barna gode minner til deres neste liv:) For «slutten» kommer ikke, bare på denne jord. Det starter når liver er slutt, men la oss kose oss her mens vi kan, så tar vi resten senere ;)

« Forrige artikkel

Milliardærklubb og NASA forbereder asteroide-ekspedisjoner

Neste artikkel »

Ancient Aliens: Sesong 4