Var solformørkelsen 21. mai begynnelsen på slutten?

10.9K visninger
11 minutter lesetid
90

Den største effekten viste seg der eklipsen var synlig. I Norge var den synlig bare der solen var over horisonten i 2-tida natt til 21. mai.

Sabiansk Symbol

Sabianske symboler er resultatet av et samarbeid mellom astrologen Mark Edmund Jones og synske Elsie Wheeler.

Det Sabianske symbolet for denne zodiakgraden er ifølge Dane Rudhyars bok “An Astrological Mandala: The cycle of Transformations and Its 360 Symbolic Phases”: A glass-bottomed boat reveals undersea wonders.” (En båt med glassbunn avslører undersjøiske under.) Dane Rudhyar mener betydningen er at ubevisste energier og skjulte psykiske strukturer blir avslørt.

Aspekter

Denne eklipsen fant sted mellom Merkur og Jupiter på den ene siden og Venus på den andre. Det er 30 grader mellom Venus og de to andre. Denne eklipsen fant også sted der Pleiadene er, svært nær nær Alcyone, som er den sterkeste av stjernene i Pleiadene.

Solformørkelser i Tvillingene

Tvillingene er et lufttegn

Ifølge William Lilly, astrolog på 1600-tallet, indikerer en solformørkelse i et lufttegn hungersnød, svært voldsom sykdom, pest, stormer som volder stor skade for menneskeheten og løfter opp trær med røttene og mange hus. Om Tvillingene (og Skytten) sier han at eklipsen truer med ødeleggelse for flygende fugler, særlig de som mennesker spiser eller ernærer seg av, slik at mange mennesker får en brå død.

Lilly levde lenge før fugleinfluensaens tid, men kan vi få en ny omgang med den? Det fantes heller ikke luftfart den gangen, men Tvillingene er utvilsomt et luftfartstegn, så det er absolutt en mulighet for at flytrafikken kan få problemer. Og igjen hvis Lilly hadde rett, er det kanskje klokt å hamstre litt mat?

Stormene kan være de “syke vindene” som Clif High www.halfpasthuman.com har forutsagt i flere år. Han mener nå at de begynner rundt 10. juli (se nedenfor). Han har tidligere sagt at de vil gå rundt kloden 9 ganger.

Videre sier Lilly om solformørkelser i de 10 første gradene i Tvillingene at de rører opp meningsforskjeller, strid og oppvigleri mellom prester og alle slag handlende og mekanikere i alle fag. Videre dødelig hat, forakt for lover, neglisjering av fromhet og hellige plikter følger med. Det gjør også brudd på de 10 bud.

Dette høres unektelig ut som fare for flere krigsutbrudd, streiker i mekaniske fag og kanskje også prestestreik? Eller er det religionenes totale sammenbrudd som varsles? I så fall vil jeg tro at det henger sammen med avsløringer av de skjulte strukturene det Sabianske symbolet indikerer. Videre er Tvillingene nyhetstegnet. Vil elitens tak på mediene glippe? I så fall kan det komme mye skjult til syne, også for de som ikke leser Nyhetsspeilet.

Planetingresser

Første graden i et tegn blir kallet ingress. Når en planet er i ingress i et horoskop enten det er et personlig horoskop, et firmahoroskop, en nasjons horoskop eller som her et begivenhetshoroskop, viser det til noe unormalt eller ekstraordinært. Var dette et fødselshoroskop, kunne for eksempel individet være utstyrt med færre eller flere fingre enn 5. Eller individet kunne ha intelligens eller talegaver utenom det vanlige. Dette tyder på uvanlige tilstander innen kommunikasjon, transport, handel og i nyhetene og/ eller uvanlige former for kommunikasjon og handel.

Pleiadene

Pleiadene, eller de syv søstre, er såkalte fix-stjerner. Det vil si at de tilsynelatende ikke flytter seg på himmelen. Likevel flytter de seg bittelite grann hvert år på grunn av presesjonen. Noen av dem har fra oldtiden av vært tillagt stor vekt, selv om få astrologer tar hensyn til dem i dag. De er et slags astrologisk spesialfelt. Den tradisjonelle astrologiske betydningen av Pleiadene generelt er: uhell, blindhet, vold, homoseksualitet og feminin makt. Alcyones betydning spesielt: ambisjon, ære, heder, problemer med motsatt kjønn, homoseksualitet, vanære. Forlatthet, tap, sorg.

Hva varslet denne solformørkelsen?

En eklipse betyr alltid at noe tar slutt, at det har utspilt sin rolle og ugjenkallelig er over. At noe tar slutt, betyr at det blir rom for noe nytt. En slutt er alltid en overgang til noe annet.

Det er vanskelig, ja, kanskje umulig å nøyaktig forutsi ut fra astrologisk informasjon hva en eklipse varsler.

Varsler den store jordforandringer?

“The New Renaissance: A Prophesy of 2012 and Beyond” http://www.intuitivemeditationstore.com/ProductInfo.aspx?productid=B00022 er satt sammen av DypTranseMeditasjoner (DTM) foretatt av Douglas James Cottrell http://www.douglasjamescottrell.com/. I denne boken blir en astrologisk konstellasjon som danner en Y framhevet som årsaken til at sømmene som holder jordplatene sammen rakner. Jeg antar at det er det samme Iliuka www.iliuka.net snakker om når han sier at jordplatene vil vandre over havene.

Imidlertid skal da jorden og solen være midt imellom og solen skal være bak jorden, altså en måneformørkelse og ikke en solformørkelse. 21. mai var jorden og solen vesentlig nærmere Merkur og Jupiter enn Venus. Saturn nederst på Y-en er i tillegg 120 grader ifra Venus og 150 grader fra Merkur og Jupiter. Til sammen danner de ikke en Y.

Når jeg går tilbake til side 53 i ovenfornevnte e-bok, ser jeg at det snakkes om to store og en mindre planet. Merkur og Venus er ikke i den kategorien. Jeg oppfatter også at aspektene som beskrives danner en Yod, også kalt “Guds Finger” og blir betraktet som et skjebneaspekt. I en Yod er det 60 grader mellom planetene som danner armene i Y-en, og i tillegg må det være en planet 150 grader mellom hver av dem. Midt mellom armene i Y-en vil så solen og jorden befinne seg.

Dette stemmer med månedsskiftet november/ desember 2012. Da vil Pluto og Mars danne den ene armen, Saturn og lille Venus den andre, og 150 grader fra begge konstellasjonene og 30 grader fra hver av armene finner vi Jupiter. Midt imot (180 grader fra) Jupiter vil solen og jorden være. 28. november er det en måneeklipse. Den eklipsen er den jeg finner som passer med profetien i The New Renaissance: A Prophesy of 2012 and Beyond. Helt perfekt stemmer den likevel ikke siden de andre planetene skal være likt distribuert mellom de to armene i Y-en. Det vil de ikke være 28. november.

Douglas James Cottrell

Douglas James Cottrells DTM på solformørkelsen 21. mai

Jeg overlater tolkingen til Douglas James Cottrell, som har foretatt en DTM på datoen 20. mai og gjort den allment tilgjengelig på sin blog http://douglasjamescottrell.blogspot.com/. Tidsforskjellen mellom Canada og Norge gjør at denne eklipsen falt på ulike datoer, men det er den samme solformørkelsen det dreier seg om. Et par ganger er det svært lange pauser i denne lydfilen. Det betyr ikke at det er noe galt med filen. Har lytteren litt tålmodighet, kommer det mer informasjon.

Nå vet jeg at ikke alle leserne forstår engelsk like godt, og Douglas James Cottrell har gitt meg tillatelse til å oversette og sitere fra innholdet. Å skrive av og oversette alt har jeg ikke kapasitet til, men her er hovedpunktene i informasjonen:

 Datoen 20. mai, som altså i Norge allerede var blitt 21. mai, ble beskrevet som et “pivotal point”, dvs. et hårfint balansepunkt, et vippepunkt, der svært lite skal til for at balansen mellom vektskålene skifter.

Separasjon av sjeler

 Datoen dreier seg også om en separasjon av visse sjeler på planeten – oppstigning – men ikke som forventet, at en gruppe kollektivt vil stige opp til et tryggere sted enten ved egen hjelp eller bli hentet av romskip.

 – Er det dette Clif High http://www.halfpasthuman.com/ beskriver i klartekst når han i sin siste rapport har datofestet 10. juli +/- 3 dager som tidspunktet for en katastrofe av dimensjoner vi og vår verden aldri har opplevd før? I sine web bot-analyser har han funnet at på dette tidspunktet vil et atomkraftverk gå i lufta. Tsjernobyl og Fukushima blekner når han sier at 1,289 milliarder mennesker vil dø mer eller mindre øyeblikkelig som følge av denne katastrofen. Mye tyder på at det er Fukushima, men det kan også være et annet basert på samme type teknologi. Fysisk død kan tolkes som en form for oppstigning. Her er link til en gratis lydfil publisert 20. april, der Clif High snakker om blant annet dette funnet i sitt datamateriale http://www.halfpasthuman.com/clifswujo.html.

 Planetkonstellasjonen

 Det blir bekreftet at det er en planetkonstellasjon denne dagen, men at posisjonen likevel ikke vil være eksakt denne datoen (se min analyse ovenfor). Det er tilsvarende dager senere, i juni og i september, og videre i oktober, november og desember.

 Metafysisk forandring

I sin 20. mai-DTM sier Douglas James Cottrell at det ikke vil være så mye forandring, men at forandringen vil være metafysisk, en brå befolkningsforandring.

Det vil være flere slike vippepunkt. Dette er det første av 4-5, kanskje flere.

Direkte galaktisk kommunikasjon

Planetsammenstillingen tillater direkte galaktisk kommunikasjon, som vil fortsette å finne sted uten at det er spesielle referansepunkt til planeten. Stemmene vil komme fra et sentralt punkt i kosmos.

– Direkte kommunikasjon fra galaksen får meg til å undre om det har sammenheng med at det bak månen på tidspunktet for måneformørkelsen 4. juni befinner seg noe veldig spennende. Det er et sort hull eller en kvasar. Navnet er Den Store Tiltrekkeren fordi dette merkelige utøver tiltrekning. Men samtidig synes det å dra seg unna. Det har også evnen til å bøye lys, slik at man kan se rundt det og se hva som er bakenfor. Philip Sedgwick er den som best har utforsket dette punktet, og her er en artikkel han har skrevet om det http://www.philipsedgwick.com/Galactic/GreatAttractor.htm.

Den sydlige hemisfæren

I den sydlige hemisfæren synes det som om det brygger opp til noe uro. I mai vil sjøen male utenfor den chilenske kysten, men ikke så mye at den vil forsvinne.

Settes jordforandringer i bevegelse på denne eklipsen?

Det vil være et skifte eller en slingring, nesten som en ripe i en plate som spilles. Dette vil være merkbart fra nord til den sydlige hemisfære.

En serie stormer eller mørke vil forekomme på planeten på grunn av disse forstyrrelsene eller planetsammenstillingene siden de vil endre eller saktne rotasjonen. Dette vil merkes gradvis, nærmest som når en vindusskodde lukkes.

Hele planeten vil føle det. Det vil være et skift i rotasjonen, og hele planetens posisjon vil være endret i forhold til hvor den først befant seg. Det kan begynne på nordpolen og komme sørover som en sakte lukking av en vindusskodde eller et skifte i planetens rotasjon. Det vil ikke bli lagt merke til, men vil likevel være det innledende punktet for at planeten vil begynne å gli litt over magmaen, slik at nordpolen flytter seg sørover i retning mot sydpolen. Nordpolregionen er en stor plattform.

Bør vi forberede oss? Og hva kan vi gjøre for å lindre frykt?

Vi bør forstå at dette er del av den kosmiske klokken som tikker mot klokken 12. Dette er et tegn, det er et varsel om at det vil bli en forandring i planetens rotasjon, retning og fart, som bør bli lagt merke til. Det er en mulighet til å forstå at kjernen roterer i en annen fart enn planetens kropp. Forstår man det, ser man at planeten ikke lenger har den stabiliteten den har hatt tidligere. Planeten blir dratt fra hverandre av motsatte krefter. Det ser ut til å forårsake noe fortvilelse, og menneskene ser ut til å ha på seg beskyttelsesklærne sine (coveralls er uttrykket som brukes).

Uro vil forekomme over hele planeten, fra Italia til Hellas til Spania og nordover til Russland og landene i Vest-Europa. Så til landene i vest: Amerika, Canada i den nordlige hemisfære. På den andre siden av Stillehavet vil det finne sted en nedstenging og gjennomhulling av Japan-regionen.

– Clif High sier i lydfilen det er linket til ovenfor at den japanske befolkningen vil måtte evakuere på grunn av at Fukushima-katastrofen (evt. annet atomkraftverk bygget på samme type teknologi) utvikler seg til verre enn det verst tenkelige scenarioet. Snakker begge om samme sak?

Det er følelsene av frustrasjon, sinne og fortvilelse som forårsaker disse forstyrrelsene. Hvis folk kunne ha medfølelse og komme hverandre i møte nå, kunne det unngås at jordskorpen sklir over kjernen. Da ville det ikke bli en separasjon, men folk av ulike sinn kunne finne sammen. Ellers vil denne tiden og dette stedet føle at lyset blir stengt ute og også føle forstyrrelsene. Og det vil bli stormer og mørke skyer som samler seg igjen. Og sjøen vil boble opp som om den koker, men det gjør den ikke. Og det vil være økt seismisk aktivitet i nord og mot sør langs vestkysten av Amerika og over til Russlands nordlige region og Russland, til Afrika, India, og lenger øst vil det være skjelv som varer lenge.

Vi ser mennesker som er beskyttet på stedene sine.

Så langt Douglas James Cottrells DTM på denne datoen.

For å være sikker på at ingen misforstår, vil jeg gjenta at det meste som nevnes i denne DTM-en ikke skjer umiddelbart. Det jeg tror ligger nærmest i tid, er eskalering av Fukushima-tragedien (eller et annet kjernekraftverk basert på stav-teknologi) til langt over de verst mulige forestillinger.

Men igjen, i Norge vil det radioaktive nedfallet ikke være på et dødelig nivå. Heller ikke et nivå som vil gi genetiske konsekvenser. Jeg tror at den største effekten det kan få for oss, er altfor høye stråledoser om vi flyr over andre områder og at tilgang på trygg importmat kan bli et viktig tema. Det er kanskje ikke så dumt om bøndene våre blir oppmuntret til å produsere mer mat.

Douglas James Cottrell til Norge?

Stor takk til Douglas James Cottrell som er så snill at han lar meg få lov til å dele denne informasjonen med dere. (Det er naturlagvis copyright på den.)

Douglas James Cottrell er kanskje ikke så veldig godt kjent i Norge. Han foretar readingene i en veldig dyp transe. En annen person stiller spørsmål, og Douglas gir svarene. Svar som langt overstiger hans egen kunnskap og forståelse. Det er hans Høyere Selv i kommunikasjon med andre Høyere Selv som svarer.

Kanskje noen av dere har sett rammsteinregeln-videoene med biter fra Cottrells DTM-readinger om bl.a. 2012, jordforandringer og trygge steder på youtube. Her er en av dem http://www.youtube.com/watch?v=iZVcF-dCgFo&feature=relmfu.

Det Douglas James Cottrell har gjort mest av, er likevel helserelaterte meditasjoner. Slike har han gjort mer enn 25.000 av. Blant annet kontakter helsepersonell som står fast i diagnostisering eller behandling ham. Han har også helbredet mennesker for alvorlige sykdommer, som for eksempel hjernesvulst, bare ved å ta på dem.

Douglas James Cottrell forteller at han skal besøke Polen i oktober, og kanskje også Nederland. Han sier at han absolutt vil vurdere en forespørsel fra Norge om noen her vil invitere ham. Jeg tror det ville være svært interessant å få ham hit til oss. Kanskje kunne vi få vite mer om hva vi har i vente her i landet?

Jeg har forklart ham at den norske geografien medfører at det koster mye av både tid og penger å reise fra en landsdel til en annen. Han er derfor åpen for å besøke flere steder i landet vårt, slik at flere kan få anledning til å høre og møte ham.

Dessverre har ikke jeg ressurser til å ta på meg et slikt arrangement, men kanskje noen av leserne har det, eller kjenner noen som kan ta det på seg? Ta i så fall kontakt med meg på kontaktlinken ved presentasjonen av meg nedenfor, så vil jeg formidle kontakt.

Neste soleklipse vil være 13. november 2012. Det er en total solformørkelse.

Liv Bjøringsøy

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

90 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Omega
Omega
Abonnent
11 år siden
Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Liv: Jeg vet selvsagt heller ingenting om hva som skal skje.
Annet enn at vi må la det skje, og gjøre det beste ut av situasjonen.
Jeg lenket til en del dokumentarer under artikkelen “enden er nær”.
I èn av dem, snakkes det om Wormwood.
Ellers takk for mer info fra deg. Tips til alle: Last ned den info som er nyttig, lokalt på harddisk. Ikke godt å vite hvor lenge nettet vil være tilgjengelig i tiden fremover.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Kometen “wormwood” er lite trivelig lesning. La oss balansere det hele, da. Og heller se en mer lystig animasjon om byen Atlantis. Speech synthesized, og i hurtig tempo, men likevel forlystende. Avhengig av “øyet som ser”:

Og er det noe tvil om at Atlantis er en hoax? Da kan en lure på om også “Wormwood” er en hoax. Det går faktisk an å omskrive bibelkoden. Ikke verre enn det :-)

Lession 2:

Får med ta med lesson 3 også, da. Det nevnes “the greys”, 4. dimensjon, og mye annet moro.

Er “Wormwood” plantet skrekkfryd i Bibelen?

Hvis Worwood skulle være en realitet, hvorfor i huleste bygger eliten da byggverk som dette?

http://kashif-ali.com/wp-content/uploads/2010/12/skyscraper.jpg

Eller andre skyskrapere i New York, for den saks skyld:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/26/new-york-skyscraper-empire-state

Tror vi bare kan glemme “Wormwood”.
Bare sprøyt: -)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Det er noe jeg mener fortjener mer oppmerksomhet.

I de profetiske dispensasjoner; Program of God
Tribulation/Firest 3.5 years: (bibelkoden)

“And I will give power unto My two witnesses and they shall have power over waters to turn them to blood… – Rev.11:3-6”
“And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters; And the name of the star is called Wormwood; and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter. – Rev.8:10-11”

Nyhetsspeilet har en artikkel som heter “kometen ingen skriver om”.
Kometen Wormwood:

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/kometen-ingen-skriver-om/

Det er en rekke programmer laget om Wormwood.
Jeff Miller opptrer i et intervju (lenket til under her) i radioshowet Coast-to-Coast AM, med George Noory. Miller er aktiv i forhold til nettstedet “The Horizon Project”.
http://www.thehorizonproject.com/

På deres nettsted kan vi se hvilke mediekanaler Horizon Project har deltatt i.
“Sci-Fi, abc, History Channel, Paramount, Coast- to coast, The zone, Kevin Smith Sow, Amazon, og Radio”.

Samtlige av dem er med stor sannsynlighet elitens propaganda- kanaler.
Siden Miller er blitt ekspert på Wormwood, er spørsmålet: Fleip eller fakta?

Her kommer Millers uttalelser i radioshowet Coast- to -Coast AM

Og det går mot reneste dommedag. Nå elsker Illuminatus å skremme med sine dommedags- scenario`s , og de er velkjente for å være notoriske løgnedikter.

Og mange av disse amerikanske nettstedene glimter til, med sine propagandiste kitsj- sider.
Når man likevel leser i denne teksten, kan man jo lure på om han som har tolket “the name of the star”, d.v.s. Wormwood, faktisk er både ærlig, og kunnskapsrik. I forhold til bibelkoden:
http://www.raystedman.org/new-testament/revelation/angels-of-doom

Mayaindianerne har snakket om “return of our forfathers”.
La oss håpe at de ikke mente “return of the comets”.

Rolf Kenneth Myre skriver i en annen artikkel dette:

“I Johannes Åpenbaringer 8:10-11 er det trolig Nibiru som kort har blitt nevnt som stjernen Malurt (eng.: Wormwood) som styrtet i vannet. Malurt er kjent for sin meget bitre smak. Flere legender nevner at ferskvannet i lange tider etter kataklysmen var nærmest udrikkelig pga. bitter smak. ”

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/nibiru-og-var-kataklysmiske-fortid/

Og dette med at man potensielt kan se “flere soler” på himmelen, *kan* kanskje forårsakes av b.l.a Wormwood?

Spørsmålet mitt dukker igjen opp, med en annen tvist: Vet eliten dette med sikkerhet, og er det derfor de skal svekke/utslette alt liv på kloden med gift, og våpen, og er deres logistiske beregninger så nøyaktige, at 500 millioner er de som skal klare å bygge opp Jorden igjen, etter at de har tatt kverken på “His majesty”, Niburu?

Svært få som liker å spekulere i de dystre spådommer. Likevel kan det være fornuftig å tenke worst case scenarios enkelte ganger. Forsøke å finne svar, for å kunne finne preventive løsninger (evt. litt av en utfording)

Mysterons
Mysterons
Abonnent
11 år siden

Interesangt men det er noe jeg ikke helt skjønner

“Denne eklipsen fant sted mellom Merkur og Jupiter på den ene siden og Venus på den andre. Det er 30 grader mellom Venus og de to andre. Denne eklipsen fant også sted der Pleiadene er, svært nær nær Alcyone, som er den sterkeste av stjernene i Pleiadene.”

Er ikke solformørkelsen fordi månen skygger for solen? Hvordan kan den da skje mellom de andre planetene?

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Vedr. Fukushima, så lenker jeg til en kar som går grundig igjennom en analyse av HAARP angrep på Japan. Han predikerer katastrofe for Japan, og frykter at hele øya vil synke. Prognosene for store deler av USA er ifølge denne karen svært dystre. Spørsmålet er om Norge er delaktige i disse forbrytelsene? Det snakkes også om et “plasmaskjold” mot “cosmic events”.

Publisert på youtube 27. januar 2012
http://www.youtube.com/watch?v=skX_b1NuAW0&feature=related

Hva kan vi gjøre med dette? Begynn å mediter! Send noen genuine ønsker fra mikrokosmos til makrokosmos om at alle disse millioner/milliarder av menneskeliv blir spart. Jeg har nettopp gjort det, og føler nå en “glorie” rundt kroppen. Jeg fikk svar, om at flere enn forventet vil bli reddet. Det er rett og slett ufattelig at noen kan være så iskalde, å
anse mennesker som disposable kveg som kan slaktes. Klarer de ikke å visualisere uskyldige barn og deres familier, som har absolutt samme rett til å leve, som en gammel utgått Rockefeller/Rotchild/pave?

Så får vi avslutte det dystre, med noe mer positivt. En ønskedrøm kanskje, men dog en vakker drøm:

http://www.youtube.com/watch?v=i5wuvpL4YPs&feature=endscreen&NR=1

Jeg kan bare ikke forstå at det holder med “oppvåkning” og at folk “blir snille igjen” i 2012. Parallelt med at Moder Jord blir destruert i et forrykende tempo av psykopater. Hele jordas økosystem er etter min oppfatning i ferd med å kollapse som et skjørt korthus. Oljeutslipp i Mexicogulfen, krig, patogener i lufta, bevisst elektrosmog- stråling, radioaktiv stråling, depopulasjon, overvåkning, massedød av bier, andre insekter, dyrearter, utryddelse av rovvilt, etc. etc. etc. etc.

Eliten bedriver snikmord/drap/forgiftning mot hele verdens befolkning. Deres notoriske propaganda sier intet om status på verdens populasjon. Det offisielle tall er angivelig 7 milliarder, men jeg blir ikke overrasket over om eliten/det sataniske FN/WHO/Nato allerede har massakrert hundrevis av millioner. Muligvis snakker vi milliarder, før vi forhåpentligvis får hjelp. Så forfatteren har dessverre muligvis rett i sin artikkel likevel. Dessverre, sier jeg igjen.

En refleksjon/teori som jeg gjentar, er at eliten har innsett at nå er det slutt på deres flere tusenårige makt, men at de gjentar samme taktikk som “nazistene” gjorde under 2. verdenskrig. Da de innså at slaget var tapt, ødela de infrastruktur og alt som fienden kunne utnytte, for å bremse ned sin egen undergang. Spørsmålet er om de gjør akkurat det samme nå. Vel vitende om at “der ûntergang” er uunngåelig, men at de vil ta med seg så mange i slengen likevel.
Og elitens fiende er: Menneskeheten. Den sovende bjørn, som er i ferd med å våkne.
Eliten er helt klart livredde for kaos og opprør. De er helt avhengige av underdanighet, og servil underkastelse. Hvordan skal de ellers loppe oss for penger?

Det virker som om de er desperate, har begynt å slurve, og vil loppe folk for så mange penger som mulig, til å finansiere sitt eget “starwars” program. For en hver pris. Boikott produktene deres, sier nå jeg! Bedre å leve spartansk og enkelt, enn å sponse disse idiotene.

Om teoriene rundt en invasjon fra rommet skulle stemme, så er det neimen ikke sikkert om våre myndigheter her til lands skal føle seg så svært sikre på sin fremtid. Den er like usikker for dem, som for deres undersåtter. Å krype ned i en bunkers, hvor den evt. raser sammen, er da ingen hyggelig opplevelse?

Snakk om egotrip! Dette blir nok den siste egotripp for “eliten”, og om 100 år er de forhåpentligvis glemt, og utvisket fra menneskehetens minner og sinn.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Enig med deg Liv, i å ikke skjære alle over en kam. Uansett hvor stygg/pen sveis disse luringene har. Det er jo ikke hårsveisen som teller? All ære til dem som går inn i politikk med et brennende engasjement. Får håpe de ikke brenner seg ut, da. Som de ofte gjør, fordi de føler vel at noe er veldig gæli.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Liv: Ang. militær aksjon, så ligger flystripene tett som haggel over store deler av landet. Spesielt over byer, og tettsteder. Ødemark og “fri natur” ser ikke ut til å være spesielt mye sprayet i forhold. Vi har nettopp observert 5 “doninger” i formasjon, som slapp ut mye kruttrøyk. Jeg dannet meg noen tanker: Er hovedgrunnen til disse kjemikaliene/metallet å forhindre “the force” i å nå mennesket? Slik at mennesket ikke skal fylles med denne, og slik at det ikke instinktivt skal forstå/føle at det er uavhengig av materialisme, og dermed ikke lenger vil bruke sin kjøpekraft, men sin åndelige kraft? Slik at det ikke lenger finansierer elitens snusk og fanteri? Uten penger har ikke sekta mer makt over mennesket. Vi kan så tydelig se de hvite “beltene” omkranse byer og tettsteder, mens rett utenfor byenes grenser er det ofte klar himmel.
Eller er dette den siste desperate kamp framover mot “noe”, i ønske om å ta kverken på oss alle sammen? Slik at vi skal bli så syke og svake, at vi ikke makter å brette opp ermene, når vi må klare oss selv, og når eliten har stukket av i sine bunkers?
Kanskje begge deler, for vi skal huske på at den store mørke G for geometri har mange funksjoner.

Vi skal også huske på at for hver dag som går, jo mer forbrytersk og fandenivolsk er vår regjering, “eliten” i Norge, og resten av syklubben som har solgt sjela si, for å få mer kjøpekraft.
Det kan føles (kanskje min blåveis over det 3. øyet er borte?) at systemet sliter med sine siste døds- kramper. Det blir en hard tid fremover. Hold på kjærligheta. Ingenting som ser ut til å kunne stagge`n. Ikke en gang Jens Stoltenberg, Støre, eller noen av de andre psykopatene.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Liv: Jeg har lest artikkelen før, og liker den godt. Det eneste som skurrer noe i mine ører, er bønnens avsluttende “Amen”. Har ikke dette noe å gjøre med Amon?

Der skoen muligvis trykker mest for nordmenn, og spesielt våre barn, er Codex Alimentarius. AP`s velsignede “depopulation program”. Et forsøk på snikende folkemord. Likevel er det åpenbart “noe” som beskytter oss. Våre grønnsaker/frukt blir sprøytet med giftstoffer, de blir innsatt med GMO, og de blir bestrålet. Det meste blir importert fra andre nasjoner. Likeså med korn. Monsanto har gjort sitt endelige inntog i Norge, og i skrivende stund får de fleste mennesker i seg giftstoffer i maten. Uten at mange er klar over det. Den grusomme økofascismen gjelder så absolutt i Norge, b.l.a godkjent av Gro Harlem Brundtland. Hun er en av dem som har solgt sin sjel. Ingenting ser ut til å kunne stagge elitens nyttige idioter. Forskere (mange av dem er scientister, politikere, embetsmenn og jurister ser ut til å bevisst sabotere ethvert ærlig og redelig forsøk på å protestere på at vi får i oss mat med gift. Nå ser vi de mektige akademikeres sanne mørke natur.

Vi kan merke den totale løgn og motarbeidelse fra offentlige instanser og journalister. Så godt infiltrert er ondskapen blitt i Norge.
Vi kan muligvis ta dette som et godt tegn. Onde mennesker/korrupte mennesker er såre enkelt å identifisere i disse dager. Det står også noe om dette i bibelen. I endetiden vil ondskapen snerre som en løve, og det sies: “Stay sober and watchful”. “Stay on your guard”.

Selv på en sommerlig solskinnsdag kan vi merke på kroppen at “the beast” fråder rundt kjeften, og gjør alt han kan for å ødelegge arme skjeler. Rent metaforisk beskrevet, for å forenkle det hele.
Vi kan merke surrete og forvirrede folk som har gått på limpinnen, og da lar løven dem være i fred. De er allerede i hans makt. De som er våkne, får øyeblikkelig hans oppmerksomhet. Og denne oppmerksomhet skal vi egentlig være glade for. Da betyr det at vi er en del av Guds horder. Selv om hver mann og kvinne muligvis kjemper alene, mot resten av spyfluene. Vi bruker ikke våpen, men våre skjeler som skjold.

Jeg anbefaler i tillegg å kjøpe en fluesmekk. Spyfluene er blitt både sløve og daue i denne endetiden, og deres evinnelige summing er påfallende irriterende. Legg merke til hvor lite kritiske, og hvor sløve så mange folk er blitt. For mye øl med glycofat. For mye ildvann, tobakk, pølser og hamburgere fra det sataniske Gilde.
For mye TV og annet åndelig dop. Vi ser og merker hvor skakkjørt så mange er blitt.

I alt dette mørke, selv om det er solskinnsdager, vil vi også finne så mye vakkert. Hvis vi leter. Der jeg ser noe av det vakreste, er barn.
De lyser opp for oss, med sine strålende skjeler. Fordi:

“Widsom is the province of the ancient. But the heart of a child is pure”.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Liv: Mitt 3. øye ser ut til å ha fått seg en blåveis. Når det gjelder engasjement, så velger jeg mine “fights” med omhu. Det er nok å ta tak i, men hver mann og kvinne må vel i det små, så noen korn her, og noen korn der. Det beste hadde vært å ta tyren ved horna, for å få den til å knele. Det tror jeg bare Gud (og alt dette vil innebære) kan gjøre i lengden. Hans horder innebærer vel Hans bakkemannskap (det vil si oss), og Hans engler (våre utenomjordiske Venner, og gode “spirits”, for ikke å glemme
kraften). En skal vel ikke se bort i fra at engler fra andre dimensjoner også bistår, men det er ikke akkurat mitt “fagfelt”.
Det skjer nok mye der oppe, som ikke er ment for våre fysiske øyne, men jeg aner nå likevel en spirituell krig, og en fysisk krig mot ondskapen. Slaget utspilles nå, men det endelige slaget kommer vel om ikke så altfor lenge. Det kan føles i mitt mikrokosmos. Derfor er det også viktig å søke fred, samt bekjempe ondskap på fredelig vis, etter beste evne.
Som du egentlig har poengtert :-)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Liv: Nå er ikke jeg en kristen fundamentalist eller en kirkegjenger. Her kommer likevel en tekst, som bedre beskriver det jeg på klønete vis forsøkte å uttrykke:

“There are none so blind, as those who refuse to see. Open your spiritual-eyes, and see things as they REALLY are. Don’t believe your own human-eyes, because Satan uses them to deceive you, and lie to you. A blind-man sees with his spiritual-eyes only, that is why the blind were able to recognise Jesus, as written, in the New Testament.”

JAH Publications
Som Nyhetsspeilet tidligere har informert om.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Zetera: Jeg kan hverken bekrefte/avkrefte de vederstyggelige konsekvensene av kjernekraft “ulykken” i Fukushima. Jeg kan bare lukke øynene, fordi det sies at blinde menn er flinkere til å finne fred og tro i sitt indre. Hadde jeg kunnet gjøre noe med problemet, så hadde jeg gjort det. Det kan likevel hende at menneskets største problem i den tiden vi er i, er å miste sin tro, og Ikke at havene og artene som lever i det, er kontaminert av radioaktivt avfall.

Det kan også hende at vi alle stilles overfor en prøve. Prøven går kanskje ut på faith/believe. Klarer vi denne testen, så kan det jo også hende at belønningen er stor.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Stor mulighet for at du har rett Omega for en skal være sterk i sin tro for å takle alt som skjer i verden i disse tider, en prøvelse som du sier kanskje vil avgjøre, enten det ene eller det andre.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Zetera: Hyggelig for min del at du ble med på turen, og selv takk.
Ang. artiklene om Fukushima, så var de lite trivelige. Enkelte av reaktorene er drevet av plutonium, det aller giftigste grunnstoffet som angivelig er å oppdrive på Jorden. Likevel er det et begrep i artikkelen som skurrer : “Biological Tipping Points”.
Tipping points er noe som globalistene har brukt i sin skremselspropaganda. Det være seg menneskeskapte klimaendringer, eller den klassiske darwinistiske tilnærmings- modellen på følgende: Hvis èn unik levende art ryker, så ryker alle de andre, i samme næringskjede. Hvilket jeg faktisk ikke tror er tilfelle.
Ingen kritikk til deg, men at Fukushima skal bidra til at store deler av kloden blir kontaminert, med konsekvens i at alt levende “tissue” som lever innenfor denne radioaktive sonen blir ødelagt og dør, tviler jeg faktisk på. Kun med intuisjon og synsing som grunnlag, selvsagt.
Norge er omgitt av kjernekraftverk, og vi er særdeles utsatt hvis noe skulle skje. Likevel tror jeg ikke noe av dette vil skje :-)
Kanskje “the good force” snakker gjennom meg?

:-)

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Omega
Glad du satt pris på min tilbakemelding, den var fortjent 

Du kan ha rett i dine betraktninger men jeg mener å ha lest at årsak til at kjernekraft-ulykken i Fukushima nå er oppført på førsteplass over trusler for verden hadde noe med at kjernekraftverk(ene) her var basert på stav-teknologi.

Jeg har ikke noe særlig kunnskap om stav-teknologi men har forstått at dette er noe spesielt, må sette meg bedre inn i dette før jeg kan uttale meg mer men leste at et kraftig jordskjelv kunne gjøre at disse stavene ble ødelagt og det ville da bli total krise.

Zetera
Zetera
Abonnent
11 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Flere eksempler, dessverre:

Amerikanske forskere har oppdaget at tunfisk har tatt med seg radioaktiv forurensning fra Japans ødelagte atomkraftverk til USA.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Japansk-radioaktivitet-i-tunfisk-utenfor-USA-6838379.html#.T80tYMX4Jsk

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

2Q11
Ja, trist men sant. Dette vil nok slå ut i sykdom og elendighet fremover.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Da jeg vandret inn i fjellheimen i helgen, dannet det seg en ny åpenbaring for meg. En falk var å skue i det fjerne. Fjelltoppene var plassert akkurat der de hadde stått, lenger enn noen annen makt i dette landet har regjert. Jeg vandret på en smal sti, men den var likevel bred, og godt nok nedtråkket til å få godt fotfeste. Jeg hadde på mitt solide ullundertøy, og ellers varme klær. I sekken hadde jeg alt jeg trengte for å klare meg i naturen. En fiskestang, en mindre øks, termos med kaffe, kokeapparat, vann, diverse mat, telt, sovepose, et ekstra sett med støvler, og diverse klær. I beltet hadde jeg en kniv, et mer hendig redskap enn en elektronisk duppeditt for denne situasjonen. For en vidunderlig følelse av frihet. Jeg tenkte ikke stort over hvordan alt dette vakre hadde blitt til. Jeg var fornøyd med å tenke at dette måtte jo være Guds skaperverk. Noen videre analyse av hvordan Han har klart alt dette, og hvordan Han ser ut, eller hvor Han befinner seg, var ikke opp til en takknemlig tosk som meg å finne ut av. Jeg bare takket Ham for at jeg fikk gå der, på Hans sti, og nyte det hele. Jeg fikk svar også. En følelse av fred, samt noen nakkehår reiste seg. Jeg fikk gåsehud på armene, og forsto at alt var i orden mellom Ham og meg. Det var min måte å meditere på. Det enkleste var det beste denne gangen.

Senere den dagen fikk jeg også fisk på kroken. Den smakte jammen godt, og jeg måtte takke Gud en gang til, for en så velsmakende gave. Han svarte igjen, og jeg må innrømme at jeg ble både rørt, og følte ærefrykt for alt det Han har å by på.

Noen snakker om å være jordet, men for min del, følte jeg meg jordnær. En og samme sak, kanskje?
Min åpenbaring fikk jeg lyst til å dele med andre menn, og kanskje også kvinner som leser dette innlegget. Man skal være forsiktig med å gi andre råd, men jeg tar likevel sjansen: Det er på tide at menn blir menn igjen, og at kvinner blir kvinner. Hold hodet høyt, vær sterk i deres tro (på det gode, på det rettskafne, på bevissthet, eller slik jeg tenker for å forenkle det hele mest mulig: Tro på Gud). Teknologi er muligvis ikke lenger løsningen. Ikke let etter håp og trygget i edderkoppens nett. Ikke let etter håp på himmelvelvet for den saks skyld heller (dette er blitt sagt mange ganger før) Finn trygghet i naturen og dere selv, og hør ikke nødvendigvis på råd fra de eldre.

“Alderdommen er ikke bedre, men snarere dårligere egnet til å være lærer enn ungdommen, for den har ikke vunnet så meget som det den har mistet. Man har nesten lov til å tvile på om selv det klokeste menneske har lært noe av absolutt verdi av livet”.

Henry David Toreau

Summen av åpenbaringen min gikk ut på at nå bør vi så snart som råd er, få kontakt med naturen igjen (og hverandre). Den har mer å by på, enn super`n rundt hjørnet, eller ordfører`n i byen. For: det folkelige muntlige (the vernacular) og det skrevne ord (de lærdes latin) settes opp mot hverandre til det ekstreme, den siste tiden. Sundt bondevett er ikke å forakte. Heller ikke nyttig redskap, vennskap, omtanke, kjærlighet og varme.

Manitou, Gud, bevissthet, natur, himmel, sol, måne, stjerner og planeter. Alle veier leder ikke lenger til det gamle utgåtte Rom, men til våre naturlige røtter, som fler og fler begynner å finne tilbake til.

Eller som Henry David Thoreau så meget bedre enn meg uttrykker det:
“Hvor mange forskjellige og fjerne vesener i det store univers betrakter ikke i dette nu den samme stjernen! Naturen og menneskelivet er likeså mang- foldige som vi selv er ulike. Hvem kan si hvilke fremtidsutsikter livet har å by et annet menneske? Kunne det hende oss et større mirakel enn om vi en stund ble istand til å se med hverandres øyne? På en time ville vi gjennomleve alle verdens tidsaldre, ja alle verdener helt fra tidenes morgen. Historie, diktning, mytologi! – Jeg vet ikke om noe studium av andres erfaringer som ville være så vekkende og lærerikt som dette. “

Omega
Omega
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
11 år siden

Liv: Om vi skal få hjelp av selveste Venustransitten, forteller det meg at Skaperen er litt av en hyggelig Fyr, og at Han virkelig vet hvordan ting og tang fungerer i det temmelig store universet. Jeg har hørt at det er veldig, veldig stort. :-) Mer vites ikke, for det står jo så mye sprøyt og fjas i så mye litteratur.

Når det gjelder teknologi, så hadde det vært en drøm om vi kunne få kastet det meste i svømmebassengene til Yoda- knallisene, og bygge opp en ny verden, med real teknologi som faktisk funket som den skulle. Alt fra lyskilder til fri energi, til overvåkningsfri og strålefri kommunikaksjonsteknologi, til top- notch medisinsk teknologi, til… vel, vel, kan jo bare drømme videre: Telepods, så slapp vi å få krampe i bena i disse ekle trange flysetene til den forgrømmade eliten. Midlertidig kan det hende at man får gravd mer i jorda med spade, enn et stykke idiotisk kremvisper fra Philips, hvor produsenten hadde som motto: “Let`s make things better”, hvor de egentlig bare innrømmet at alt det andre de lagde før den tid, bare var søppel, som passer best der det hører hjemme: I Bilderbergeres svømmebasseng.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Omega – En fryd å lese om din vandring i fjellheimen som du så vakkert beskrev. Det var som jeg var med på den turen, takk skal du ha :-)

pelle....
pelle....
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Slutten… slutten? smak få ordet? Slutten? Jeg er vel en av de få som gleder seg til “slutten” her og gleder meg til de neste. Men smatidig er jeg og gæærn når jeg sier det

“SLUTTEN” bestemmer du selv, for meg er slutten å å ta med meg barna på en fisketur jeg husket fra jeg var liten… For meg er “slutten” de vakre tingene jeg gir mine barn. Tankene om å ha gledet mine barn og å ha gledet dem, det er slutten. For minnene jeg vil gi de den dagen jeg er borte, betyr mye for de. Og slutten for meg kan komme når som helst… “Slutten” for meg betyr når alt opphører… Og jeg kan likegjerne opphøre nå, men la meg gi barna gode minner til deres neste liv:) For “slutten” kommer ikke, bare på denne jord. Det starter når liver er slutt, men la oss kose oss her mens vi kan, så tar vi resten senere ;)

Bolla
Bolla
Abonnent
11 år siden

Mener å huske at bibelen forbyr eller sterkt fraråder å lese/ tyde i stjernene.

Det er jo øitt merkverdig hvis en skal undre, studere, utforske og beundre skaperverket bortsett fra det som har med stjernetyding og astrologi å gjøre.

Desto mer jeg studerer desto sterkere inntrykk får jeg av at religionene slik vi kjenner dem i dag er sterkt utvannet, falsknerverk og copy-paste av noe som har vært fra lenge før jødedommen og kristendommen. For ikke å glemme katolisismen!

Tilbake til det med astrologi, kan årsaken til at vi helst ikke skal bry oss så mye med slikt være at “noen” er bekymret for at menneskeheten skal bli for kunnskapsrike?

Starwolf
Starwolf
Abonnent
Svar til  Bolla
11 år siden

Skal du lære noe om stjerner tror jeg du bør holde deg til astronomi og ikke astrologi.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Bolla
11 år siden

I Pseudo-Eupolemus (fra før det første århundre) kan en lese at Abraham underviste både fønikerne og egypterne i astronomi (som er læren om stjernene). Det samme forteller også den jødiske historieskriveren Josephus.

I følge samme skriv så hadde Abraham lært astronomi av kaldeerne.

Kaldeernes kunnskap kom, i følge samme kilde, fra Enok som ”oppfant” astronomien og utviklet den astronomiske vitenskap.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Bolla
11 år siden

Bolla, du sier: Mener å huske at bibelen forbyr eller sterkt fraråder å lese/ tyde i stjernene.

Mitt svar:
Da må i tilfelle du ha veldig dårlig husk eller en helt annen Bibel enn meg, for i Sal. 19:1 kan en lese følgende: «Himlene forkynner Guds herlighet. Og hvelvingen viser hans henders verk”.
Stjernene forteller om Jesu komme, om offeret for våre synder, og det livet vi blir tilbudt å kunne leve i Hans kraft. Bibelen indikerer at Gud selv ga stjernebildene navn.

Men etter hvert ble bilder av dyrekretsens stjernebilder (Zodiaken) tatt inn i synagoger og det ble spådd i stjernene etc. (akkurat som Babylonerne).
Stjernetegnene ble forandret fra Guds betydning til menneskelig betydning!

Kong David uttalte blant annet: “Himlene forkynner Guds ære,” Salm. 19:1. Hva visste David om himlene og hvordan de uttrykker Guds ære? Han kjente ikke så mye til den astronomiske virkelighet vi i dag har informasjon om.

Men han visste tydeligvis mye mer. Han visste at Gud hadde skapt stjernene og at han hadde plassert dem på rett sted, Salm. 8:3.

Han visste også at det var Gud som hadde gitt stjernene navn, Salm. 147:4.

Adam fikk lov å bestemme dyrenes navn, men stjernene var forbeholdt Gud selv. Det var fordi de skulle være der som tegnfor tider, dager og år, 1. Mos. 1:14. Det hebraiske ordet for “tegn” som her er brukt, er AVAH (et merke). Samme ordet brukes for å beskrive de tegn Moses gjorde for Farao. Tegnene skulle være et tegn for Farao om at Moses bar fram Guds budskap.

Ordet tider i 1.Mos.1:14 er det hebraiske ordet; MOED, som betyr en fastsatt eller avtalt tid. Dette ordet ble brukt da Herren sa at Abraham og Sara skulle få en sønn. Festene som israelittene skulle feire på ulike tider av året kom også til fastsatte tider (MOEDIM)

Siden stjernebildene fremstår i en sirkel kan det være vanskelig å vite hvor den egentlig skal begynne og hvor den slutter. Astrologer begynner med Aries, men det samstemmer ikke med den bibelske åpenbaring. En sammenligning av profetiske begivenheter på himmelen med profetiene i Bibelen, viser klart at startpunktet er det guddommelige løftet om kvinnens sed. Sluttpunktet er synkronisert med Skriftens klimaks, nemlig løvens triumf, løven av Juda stamme.

Jomfruen må derfor være det første stjernebildet og løven det siste.

Noe som kan bekrefte dette er funnet i en av de eldste zodiak- avbildingene, datert til ca. 2000 år f.Kr. Den er kalt zodiaken av Dendereh og ble funnet i taket i templet til Esneh i Egypt. I denne zodiaken ser en at det mellom løven og jomfruen er plassert en zfinks. Zfinksen, som har et kvinnehode og en løvehale, bekrefter en begynnelse og slutt for zodiaken. En zfinks var forøvrig en etterligning av en kjerub (se bl.a.Esek.kap.1).

Hva dreiet så det hele seg om? (før det ble endret)
De to store hovedaktørene når frelsens historie blir åpenbart på himmelhvelvingen, er Kristus og Satan. Det er også dem kampen står mellom som beskrevet i Bibelen.

Satan symboliseres ved bl.a. slangen, dragen, Hydra og skorpionen. Han er fienden som vil ødelegge menneskenes muligheter til frelse. Men han vil selv bli ødelagt.

Kristus er med i alle de tolv tegnene, og symboliseres ved bl.a. -kvinnens sed/ætt i Jomfruen, -vår forløser som betaler den nødvendige pris i Vekten, -lider døden i Skorpionen.

En kunne fortsette slik gjennom hele zodiaken, og se at overalt er Kristi ære og herlighet forkynt. Stjernebildene forkynner hans guddommelighet, hans storhet, hans arbeid, hans lidelse og hans første komme i ydmykhet samt hans annet komme som kongelig majestet.

Akkurat som Jesus er hovedtemaet i Guds Ord, er han også hovedtemaet i stjernehimmelens åpenbaring av Guds løfter.

vantro
Abonnent
11 år siden

ENERGY UPGRADES MAY/JUNE 2012
~ Maureen Ross

Dearest Hearts,

As always, I pray you are well during the most potent energetic time to date in our lifetime.

During this month of May and June humanity is being given ascension frequency patterns and new encodements, in preparation for the 12-12-12 and 12-21-12 in the form of powerful energy impulses from the Moon, the Sun, the Planets and more.

For each that have taken a conscious and loving stewardship over their body, mind, heart and spirit, and strongly connected to the God of their being, these potent energy impulses will not only have you noticing an infusion of Unity Consciousness, a stronger personal Life force and a less convoluted sense of self, there is also the internal awareness of a newfound freedom you have long awaited from the distorted and manipulated Human Template.

The most frequently asked question is will this happen for everyone? The answer is it will happen to those who have taken the loving responsibility to make themselves ready. Preparation is not an intellectual pursuit, though is one of the heart.

Consider, that there was never a Master nor Avatar that didn’t spend a great deal of their life going through numerous initiations and one surrender upon another, resisting nothing and clarifying everything by using their feeling nature and the wisdom, mind and heart of God, not the mind of human, in their pursuit of freedom.

To the degree one will experience freedom is to the degree one is willing to pursue it.

The assistance from the Wesak Moon, the Solar Eclipse on May 20 and the Venus Transit on June 6 has and will continue to catalyze a quickened evolution in consciousness, for the prepared. Each will begin to experience and be able to accept more and more Love from Creator Source, for Creator Source, and with and for each other, as the vibration of love becomes their dominant nature.

The prepared are those who have chosen to consciously take action to merge with their I AM Presence; by remaining in their hearts, taking dominion over the lower mind, emotional body and ego, being consistently loving and compassionate toward Self and all others, remaining connected with one’s authentic Self by weeding out the past and the Imposter self, and dancing, not fighting with the Mystery.

The prepared resist nothing and find comfort being in a state of surrender and willingness, while not forsaking their strength and power. Each commit to attaining clarity, rather than maintaining uncertainty. They dissolve connection to their past stories, judgments and seeming betrayals. They hold their hand over their heart, breathe the breath of God and ask for guidance. They learn the art of integration and ultimately remain deeply connected to the Light of God within them, in order that these influential and powerful Cosmic/Divine energies have room to insert themselves into the body temple, and then be distributed throughout the etheric field.

Perhaps a tall order, each of us have said yes, to the most profound act of consciousness; allowing Heaven to be made manifest on earth, through the temple of our beings. We are loved beyond measure for accepting this daunting task.

Once complete, Unity Consciousness will over-light all of consciousness, thus rendering the human illusory game of life, over. Freedom and peace for each will prevail. Beloveds, we are in the urgent phase of our evolution, now. Nothing is more important. Nothing.

In a meditation this past week I was gifted with these words, “We have come time and again to raise humanity’s vibration, and provide the pathway to freedom. Many have turned a deaf ear and suffered.

Now, We and all of Cosmic Energetic Intelligence; the Moon, the stars, the planets and the Great Central Sun come together as One System to impulse and stream waves of Pure Light and Source Love to upgrade and reactivate the Divine grid system of humanity and the electromagnetic field of earth, making it possible for each to return Home.

Humanity must now accept their own potential, as we do, love themselves as we do and join us as One System willing to pulse the same Light, Love and Unity Consciousness on Planet Earth, altering the course of humanity forevermore.”

Beloveds, we are being led to the most powerful victory a collective human species has ever experienced. Are you willing to be ready and available at all times and in all places to serve the Divine Plan?

Are you willing to embrace the forms of what one might deem trial and tribulation (each of which are blessings in disguise) in order to carry out the Divine Plan?

What are you willing to commit to prepare yourself to join the One System that vibrates only love and pulses only Light, Love and Unity Consciousness onto, into and through yourself and all sentient beings? Are you willing to hold yourself accountable, in a loving way?

Beloveds, I am not here to preach, be self-righteous, or play guru, for I am not. I am you and you are me. This is my part of service. This is the work I was led to long ago.

Something God told me almost 30 years ago, and it has never left me, was that I would never teach that which I would not experience. Little did I know what that would mean for my life. Little did I know how many deaths I would experience. Little did I know how much endurance I would need or the endless breaths of God I would take to make it through another piece of my Life. And little did I know how many blessings would be bestowed upon me, though admittedly I had to search for many of them. That too, was part of the plan.

And so here I am, humbly asking you to go deeper within yourself every day, as we close down this cycle, just a few months away. Banish your past, all of it. Revel in now and create your life, as you prefer. If prepared you will be able. There is so much at stake. Your part is necessary, needed and honored. You are an equal part in this transformation. No one on this earth is better nor more worthy than you. No one.

If you do your part to Master Mastery, and meet the Universe, with its profound shower of transformative Energetic Impulses and Pure Love, somewhere between Heaven and Earth, you will be liberated and have full access to the encodements that completely melt down the human template, destroy all imbalances and energetic interference, thus leading you to your magnificence, and into a protected, new frequency/ascension pattern… the pattern of “The Christ Consciousness.”

Know you are loved,
Maureen

(Please feel free to share this article keeping my name and websites http://www.maureenmoss.com and http://www.worldpuja.org intact.)

Jeg har ikke noe greie på astrology og er heller ikke så interressert i det, men jeg fant det på et websted jeg bruker å være innom:
http://lightworkers.org/channeling/160065/energy-updates-mayjune-2012-maureen-ross

Mer her:
Get ready for Shift Time! The cosmic energy is creating some major energy portals now until the end of June.
http://lightworkers.org/channeling/159522/power-path-new-moonpartial-solar-eclipse-update-21-2012

« Forrige artikkel

Milliardærklubb og NASA forbereder asteroide-ekspedisjoner

Neste artikkel »

Ancient Aliens: Sesong 4

90
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x