Du leser nå
Hvordan endre 2012-profetiene

8 minutter lesetidHvordan endre 2012-profetiene

Forandringene vil skje gradvis og over tiår, ja, noen kan ta flere generasjoner. Men det er en utrolig, vidunderlig fremtid vi og våre etterkommere har i vente.

Utallige profetier opp gjennom tidene har forutsett store forandringer, geologisk, økonomisk, sosialt, ja, på alle livsområder. Profetiene finnes i alle verdenshjørner, kulturer og religioner. Bakgrunnen er veldig lange kosmiske sykluser.

Kanskje er det Hinduismen som har det lengste perspektivet. Hinduene opererer med 4 tidsaldre, som de kaller Yugaer:

  1. Krita-yuga, som varer i 1.728.000 år.
  2. Treta-yuga, som varer i 1.296.000 år.
  3. Dvâpara-yuga, som varer i 864.000 år.
  4. Kali-yugaen, som varer i 432.000 år.

Til sammen er de 4 yugaene på 4.320.000 år og etterfølger hverandre. Nå er vi i overgangen mellom en Kali- og en Krita-yuga.

Krita-yugaen betegnes som en gyllen tidsalder, der menneskene lever i pakt med det gudommelige. Treta-yugaen er mindre gyllen, og det blir mørkere og dystrere for hver av de to neste, der altså Kali-yugaen er den mørkeste tidsalderen i dette systemet. Kali-yugaen betegnes som ondskapens tidsalder, og det er den vi er i ferd med å avslutte. Vi bør være takknemlige for at denne tidsalderen nå er i ferd med å bli historie.

Det aller lengste perspektivet jeg har funnet på store kosmiske sykluser, er Master Tonys i et dokument han kaller The Ascension Study Guide http://thelifemaster.com/Main/uploads/Ascension%20Study%20Guide.pdf. Den lengste syklusen han beskriver, er Melkeveiens rotasjon i universet. Han hevder at den er på rundt 16 milliarder år, og at det er den største av de store syklusene som avsluttes nå.

Forandringer i overgangen til Ny Tidsalder

Overgangen er forbundet med store forandringer på alle plan, både samfunnsmessig og geologisk.

Den samfunnsmessige forandringen opplever vi daglig. Den omfatter klima, natur, politikk, økonomi, religion, vitenskap, arbeidsliv, mellommenneskelige forhold, – ja, den skjer på alle plan. Noen ganger umerkelig, andre ganger med stormskritt.

Den geologiske forandringen ser vi i det faktum at jorden er i ferd med å endre sin overflate. Forandringene har forlengst begynt. For de som følger med, er dette et faktum selv om lite av det rapporteres i massemedia.

Lurer du på hvordan man ellers kan følge med på slike forandringer, som heldigvis så langt skjer i veldig liten grad utenfor våre egne dører her i Norge? Dette nettstedet hisz.rsoe.hu/alertmap/ bringer fortløpende oppdateringer av katastrofer verden over. I tillegg er www.zetatalk.com et sted man kan finne mye informasjon, basert på Zetaenes forutsigelser gjennom Nancy Lieder og lesere som rapporterer endringer og diskuterer. På ZetaTalk kan man også abonnere på et ukentlig nyhetsbrev som rapporterer om utviklingen på dette feltet.

Både Zetaene og Gordon Michael Scallion www.matrixinstitute.com, som kaller seg futurist, har gitt kartversjoner av hvordan jorden vil se ut etter de omfattende forandringene som for lengst har begynt. Det finnes også andre utgaver av den nye jorden på Google.no søk og www.bibliotecapleyades.net/profecias/esp_profecia_mapas.htm er det gjort noen forsøk på å samle kart av den nye jorden basert på ulike profetier og visjoner.

Profetier

Profetier blir ofte oppfattet som deterministiske, dvs. at de er uunngåelige. En slik oppfatning gjør oss mennesker til hjelpeløse, små objekter og plasserer oss lett i en offerrolle.

Slik er det ikke! Etter min oppfatning, og heldigvis er jeg ikke alene om den, er profetier en advarsel om hva som vil skje hvis vi ikke endrer kurs. Lebesbymannen brukte for eksempel mye av sitt liv på å forsøke å hindre at hans profetier gikk i oppfyllelse. Hvis så er tilfelle, og personlig har jeg erfaring for at det er slik, se www.nyhetsspeilet.no/2009/02/sannsynlige-fremtider-og-ulike-tidslinjer/, har vi en viss innflytelse på fremtiden, også på hvor lett eller vanskelig overgangen til den nye tidsalderen skal bli.

Naturligvis kan vi ikke stoppe de kosmiske klokkene. Vi kan ikke bevare vår verden slik den er i dag. Men det vil vi vel egentlig heller ikke når vi ser oss rundt og observerer det som skjer i vår verden av krig, forurensning, sykdom, fattigdom, utnyttelse og maktmisbruk. Om vi er aldri så tilfredse med våre individuelle liv, tror jeg det store flertallet av mennesker er enige om at det ikke er en slik verden vi ønsker å leve i. Vi skulle ønske at den var annerledes og bedre.

Douglas James Cottrell

Douglas James Cottrell

Douglas James Cottrell www.douglasjamescottrell.com er en kanadier som for de fleste av oss sannsynligvis er best kjent gjennom youtube-videoer der han i dyp transe beskriver de geologiske forandringene som er i ferd med å skje. Søker vi på Douglas James Cottrell på youtube, kommer det opp vendig mange Earth Change-videoer og noen om andre emner. Faktisk har han foretatt langt flere medisinsk relaterte dyptransereadinger, mer enn 25.000 av den typen. Han sammenlignes med Edgar Cayce, den sovende profeten.

Bildet ovenfor er forsida på boka The New Renaissance: A Prophesy for 2012 and Beyond (gjengitt her med Douglas James Cottrells tillatelse), som kan kjøpes bade som e-bok og i papirutgave på www.intuitivemeditationstore.com, har Douglas James Cottrells sønn, Douglas Matthew Cottrell, samlet materiale om 2012 og tiden etter fra farens dyptransemeditasjoner, og skrevet det om i et mer lettfattelig språk.

Boka tar for seg forandringene som vil skje først i de nærmeste årene forutsatt at menneskeheten ikke endrer kurs. Deretter går den over til å beskrive samfunnet etterpå på mange plan, økonomi, religion, handel, medisin, transport, undervisning, sport, kunst. I motsetning til en utbredt misforståelse, vil vi ikke våkne opp i en bortimot himmelsk tilværelse 22. desember i år. Forandringene vil skje gradvis og over tiår, ja, noen kan ta flere generasjoner. Men det er en utrolig, vidunderlig fremtid vi og våre etterkommere har i vente.

Forslag til påvirkning

Min overbevisning er at vi har påvirkelseskraft. Vi kan påvirke i en retning som gjør at overgangen til en ny og bedre verden, Krita-yugaen, eller Den Nye Jorden som for oss er et bedre kjent begrep, blir lettere og går raskere. Det forutsetter et holistisk syn, at vi er del av jorden og universet, og at våre intensjoner og hva vi gjør og ikke gjør medfører respons fra jorden og universet.

Et av spørsmålene som besvares i The New Renaissance: A Prophesy for 2012 and Beyond er “Kan du tilby en bønn eller et mantra vi kan si for å forandre jordens skjebne til det bedre, som kan lette effektene av jordforandringene som har blitt forutsagt?” Og en bønn blir gitt i svaret.

Jeg tok kontakt med forfatteren og fikk tillatelse til å oversette bønnen til norsk og publisere den på Nyhetsspeilet. Forutsetningen er at ingen tjener penger på oversettelsen, så jeg ber innstendig om at ingen trykker denne bønnen i noen kommersiell sammenheng.

Alle som ønsker det må gjerne ta utskrift eller avskrift for eget bruk, og det oppfordres i boka til å gi den til venner og familie som har lyst til å delta i bønnen. Det oppfordres også til å samles i grupper en eller flere ganger i uken for å be denne bønnen sammen. Jeg tror de fleste som føler for å bruke denne bønnen, kjenner synergieffekten som skapes når mange konsentrerer seg om det samme samtidig.

Bønnen kan tilpasses personlig tro og livssyn, uavhengig av religion og kultur. Føler du deg ikke komfortabel med ordet Gud, bytter du det med det som passer din overbevisning. Bønnen er som følger:

Allmektige Gud,

Jeg ber om at de Guddommelige kreftene griper inn.

Jeg ber fordi jeg er takknemlig for livet mitt.

Jeg ber fordi jeg er bevisst at jeg er en del av denne Universelle verden, dette solsystemet og denne dimensjonen.

Jeg ber om tilgivelse for meg selv,

Og for handlingene til de som har begått overgrep mot denne planeten og/ eller folk på den.

Jeg ber om at det Guddommelige griper inn med kjærlighet,

Medfølelse

Og tilgivelse,

Slik at det kan finne sted en oppmykning av hjertene til de som er på planeten

og søker mørke, ødeleggelse og død,

Slik at de kan bli oppholdt i sine bestrebelser,

Slik at de kan bli ledet bort fra denne retningen,

Slik at de kan mildnes, og så angre,

Og så søke å gjøre godt på steder

Og med mennesker og med verktøyene de har for hånden;

For å bringe konstruksjon og kjærlighet,

Og oppbygging og harmoni og fred inn i verden igjen.

Jeg ber om at dette stedet igjen skal bli

Det det var i begynnelsen:

Et sted som aksepterer alle,

Uten hensyn til deres begrensning,

Uten hensyn til deres intensjon.

Er de akseptert inn i lyset og kjærlighetens varme;

Guddommelig kjærlighet, ubetinget kjærlighet.

Jeg appellerer til “Det Som Er Det Det Er”.

Dette er min bønn.

La oss bli bønnen og leve våre ord!

Amen.

Jeg håper mange vil føle seg kallet til å bruke denne bønnen, og at forandringene vi står overfor vil gå så lett og smertefritt som mulig.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Liv Bjøringsøy

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

Kommentarer

32 kommentarer på "Hvordan endre 2012-profetiene"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste