Nyhetsspeilet http://www.nyhetsspeilet.no Et åndsvitenskapelig og sannhetssøkende nettmagasin skrevet av folket for folket Wed, 24 Jun 2020 09:33:26 +0000 nb-NO hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.10 98394864 Miltbrannterror og koronasmitte? http://www.nyhetsspeilet.no/2020/06/miltbrannterror-og-koronasmitte/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/06/miltbrannterror-og-koronasmitte/#respond Tue, 23 Jun 2020 11:00:13 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=67050 Lignet ikke Koronapandemien på de tidligere pandemier? Sto ikke også dengang WHO sentralt? Ble det ikke til og med dokumentert at svineinfluensapandemien i 2009 var en arrangert pandemi? Var kanskje Koronapandemien også arrangert? Er det ikke da en iscenesatt tvangsutøvelse mot befolkningen? Utført ved hjelp av fjernsyn og aviser? Var ikke hensikten å sette folk i angst og skrekk? Sto ikke en kommende vaksineringen helt sentralt? Ble ikke fellesnevneren da tvangsvaksinering og kontroll?

Under Korona ble noen land og byer truffet hardt, hvorfor? Hvorfor gikk noen helt utenom? Hvorfor så merkelige smitteveier, var det ikke som om de var styrt? Av hvem? Hvorfor ble Sverige først lett, siden hardt rammet? Hvorfor Norge bare lett? Kan det ha vært to forskjellige virus? Ett for de lette angrep og ett for de harde? Siden vi ikke har sett viruset, kanskje var det ikke snakk om virus, men om bakterier? Var det ikke da biologisk terror?

Hvor farlig var bakterien miltbrann?

Eksperten på biologiske våpen, antropolog og forfatter Jeanne Guillemin

«Få av ofrene hadde noen gang hørt om miltbrann, en eldgamle sykdom hos husdyr, eller visste at bakterien, Bacillus anthracis, var det fremste biologiske våpen i det tyvende århundre. Produsert i små partier, sovende mikrober med hardføre sporer, bare en mikron (0,001 mm) i diameter, hadde blitt brukt som tilleggsvåpen i eksplosiver og var en del av utrustningen i ikke mindre enn fem store militære arsenaler. Intensjonen til våpenforskerne var å la sprengladninger eksplodere og samtidig spre dødelige skyer (lethal aerosols) som skulle infisere de sivile med lungemiltbrann,» skrev eksperten på biologiske våpen, antropolog og forfatter Jeanne Guillemin i sin bok American Anthrax, 2011.

Mange var vettskremte, for dette var usynlig, var uten smak og lukt, kunne i små mengder utrydde hundretusener av mennesker. Hvor kom det fra? Dette skjedde i New York i kjølvannet av drapet på 3000 mennesker i World Trade Centeret i New York. En bakterie som kunne spres i pulver- eller i dråpeform, ett gramm pulver i en uskyldig konvolutt med antraksbakterien Bakterium Bacillus Anthracis, en sporedannende stavbakterie, hadde smittet 22 mennesker i Florida hvorav 5 døde, høsten 2001. Var dette begynnelsen på historien om Korona?

Fra Aftenposten 2/4-09, Miltbrann nevnt i sammenheng med Senneps- og Nervegass, man merker det nesten ikke før det er for sent.

Pustes bakterien inn lungene kan den legge seg tilrette der og i oppløsningsprosessene skiller de ut giftige avfallsstoffer, toksiner. Hud er de første steder den setter seg, lunge og fordøyelsestrakt skjeldnere. Lungemiltbrann kan oppstå etter at man har pustet inn 3-9000 miltbrannsporer. Symptomene kan begynne uspesifisk influensa-lignende, men kan gå over til hoste og plutselig høy feber, feberfrysninger og åndenød. Slimet som hostes opp er meget smittsomt. Antibiotika hjelper bare hvis det kan settes inn tidlig. Dette skjer heldigvis meget skjeldent.

Har de alvorlige symptomer vist seg, har allerede bakterienes oppløsningsprosesser vært i virksomhet en tid, de frigjorte giftstoffene, toksinene har blitt for mange og sjansene for å overleve er små. Da har allerede bakteriene vært i virksomhet en tid, og sjansene for å overleve er små. [...]]]> http://www.nyhetsspeilet.no/2020/06/miltbrannterror-og-koronasmitte/feed/ 0 67050 Korona-virus, is something rotten going on, Gro Harlem Brundtland? http://www.nyhetsspeilet.no/2020/06/korona-virus-is-something-rotten-going-on-gro-harlem-brundtland/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/06/korona-virus-is-something-rotten-going-on-gro-harlem-brundtland/#comments Tue, 02 Jun 2020 05:53:55 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=66517 Gro Harlem i Oslo, mai 20

Gro Harlem Brundtland var vår alles landsmoder. Men var hun en velsignelse for land og kultur? Jeg husker med fryd hvor sint hun kunne bli. Var det virkelig det norske folk og historie som lå henne på hjertet, som vi ble forledet til å tro? Kanskje var det ikke sant? Kanskje var hun en helt annen? For hadde hun ikke på en måte, brukt deler av sitt liv til å føre oss som bodde her i landet, bak lyset? Hvem var egentlig Dr. Gro Harlem Brundtland? Hun tar i høy alder kvinnen i seg frem, er vakker med både utringning og sikker lagt sminke, tøfft. Jeg ble overrasket over å oppdage at Dr. Gro Harlem Brundtland hadde en helt sentral rolle i historien bak korona-virus-pandemien. Men det var først President Magufuli av Tanzanias pressekonferanse som gjorde utslaget; etter jeg hadde hørt hans historie, trengte jeg ikke flere bekreftelser.

Er ikke vitenskap en vei til kunnskap? Er det ikke derfor de fleste av oss interesserer seg for forskning?

President i Tanzania Dr. John Magufuli, lærer og politiker, pressekonferanse, lastet opp 4. mai 2020.

Er det ikke derfor vi liker statistikk; fordi uten denne kunne vi ikke vite om samfunnet som helhet. Min far lærte meg dette; at statistikk ikke kunne brukes uten sannhet, uten sannhet hadde den ingen verdi. Det er også derfor at navnet Statistisk Sentralbyrå klinger så godt i våre ører, for de har et samfunnsoppdrag, et oppdrag for sannheten. Men så skjedde det noe merkelig. Koronaviruset gjorde sitt inntog.

Hvis jeg får lov å påpeke, så fant sted en rekke tvilsomme beslutninger fra regjering og helsemyndigheter, i «den gode hensikt,» å demme opp for WHOs korona-pandemiens dødsreise gjennom landet. En av disse ble presentert som PCR-testen, polymerasekjedereaksjon som ifølge Skiens kommuneoverlege gikk under navnet SARS-CoV-2 RNA PCR, nettopp en PCR test. Denne skulle altså bekrefte om de testede hadde en sykdom ved navn Korona, en slags influensa.

Presidenten av Tanzania, en mann med glimt i øyet, Dr. John Magufuli, lærer og politiker, lot sitt ledende laboratorium, National Medical Laboratory, teste selve testen, kanskje hadde han allerede sine mistanker. Og se hvilket morsomt og avslørende resultat han fant, offentliggjort 4. mai 2020: For kontrollens skyld lot han sende inn spyttprøver fra en geit, fra frukten kware og papaya. Hvilken overraskelse: Hans kontrollprøver testet postitivt på korona-viruset.

Det var da han stilte spørsmålet om antall koronasmittede hadde noe med sannhet å gjøre. Kunne man stole på testen? Kanskje visste han ikke akkurat da at testen hadde fått berettighet kritikk fra mange hold. De hevdet bl.a. at testen ikke var spesifisk nok, bare omtrentlig.

Den tydeligste løgn i verden? Pat Enerys kommentar på Facebook 25.mai 2020: «Hva mener artikkelforfatteren at disse 100 000 dødsfallene skyldtes? Nesten 9000 mennesker døde daglig i USA før COVID-19. Multipliser det med 60 dager, det tilsvarer 540 000 dødsfall. Ingen gjorde opprør når det skjedde. Dette tallet er kjent som den nasjonale dødeligheten.» Min kommentar: Navn nummer 6 på dødslisten heter Jordan Driver Haynes, 27 [...]]]> http://www.nyhetsspeilet.no/2020/06/korona-virus-is-something-rotten-going-on-gro-harlem-brundtland/feed/ 30 66517 Oberst Vladimir Kvatsjkov, tidl. Spetsnaz, om Coronvirus-pandemien http://www.nyhetsspeilet.no/2020/05/oberst-vladimir-kvatsjkov-tidl-spetsnaz-om-coronvirus-pandemien/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/05/oberst-vladimir-kvatsjkov-tidl-spetsnaz-om-coronvirus-pandemien/#comments Sat, 16 May 2020 14:12:57 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=66482 Et intervju med den pensjonerte Oberst Kvatsjkov fra den russiske Spetsnaz, GRU, gjort den 25. mars 2020, hentet her.

Vladimir Kvatsjkov og fru Nadezhda, i 2004 trådte han tilbake fra GRU, ble politiker og la aldri skjul på at han var en ærlig nasjonalist. I 2005 ble han dømt til 3 års fengsel for å ha stått bak et sprengstoff-attentat mot Tsjubais, «min bil var akkurat da tilfeldigvis i nærheten,» påsto Kvatsjkov, men mente senere at dette var et første anslag i den nasjonale frihetskamp. Myndighetene ville sjikanere ham og tvang ham å dele fengselscellen med den jødiske oligarken Michail Chodorkowski (her), men de begge ble de beste venner: I 2010 ble han igjen arrestert og i 2013 dømt til 13 års fengsel. Han ble løslatt i 2019 (her), foto hentet (her).

Kanskje var det ikke virus, men mørkladne skikkelser som fra undergrunnene styrte den russiske revolusjon i 1917 som nå hadde kommet tilbake? Og kanskje tok de ikke makten bare i ett land, akkurat slik George Orwell hadde forutsett, men prøvde seg likegodt i alle land på en gang?

Kanskje mange av oss ikke engang hadde fått med seg at de hadde levd i det skjulte i samfunnenes mange halvmørke rom. At de hadde de ventet der på at kysten skulle bli klar til å komme opp i dagslyset for å overta kontrollen. Det var ikke et enkelt mytteri på et enkelt skip, det var mytteri på samtlige skip samtidig over hele verden, på en gang. Et kjempeprosjekt utklekket av noen få mørkladne sjeler, som skulle gå under navnet Corona. Så var det kanskje aldri noe virus, men statskupp, det gjaldt, men denne gangen ikke bare i lille Norge eller lille Sverige, men statskupp over hele verden, et gigantisk statskupp. Om de skal lykkes, mon tro? De minste som ikke lenger ville være de minste, skulle de nå opphøye seg selv til å bli de største? Om et slikt 7-mils-sprang noengang kan lykkes?

Men vi vil se tegn vise seg: Hvis dette skulle lykkes, skal vi se at de snart åpner torturkjellerne igjen, slik de drev disse under og etter den russiske revolusjon, i alle østeuropeiske land, fordi disse kreaturer, disse skapninger liker å torturere andre. Det var store kjellerrom, iskalde betonggulv, med innebygde avrenning og basseng for menneskeblod. Dengang henrettet de også folk de ikke likte bak et gatehjørne av grunner de fant på i farten og kalte det justis, fordi bedraget skulle opprettholdes. Mange var det som døde bak gatehjørnene. Selv var de livredde hvis de følte seg truet, men fant glede og inspirasjon i å plage andre så inngående, slik at de gråt, hylte og skrek av de uutholdeligste smerter. Det gjaldt ikke å drepe, det var smertene, det gjaldt.

Tortur var for dem et styringsinstrument, for det skapte det de levde av; fryktelig skrekk, skrekkelig frykt og oppskakende, skjelvende redsel. Disse skyggerottene tålte ikke at andre kunne mene noe annet enn dem, de tålte ikke at noen våget å stå oppreist ved deres side og se dem rett inn [...]]]> http://www.nyhetsspeilet.no/2020/05/oberst-vladimir-kvatsjkov-tidl-spetsnaz-om-coronvirus-pandemien/feed/ 16 66482 Koronavirus ‘hype’, den største politiske svindel i historien? http://www.nyhetsspeilet.no/2020/05/koronavirus-hype-den-storste-politiske-svindel-i-historien/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/05/koronavirus-hype-den-storste-politiske-svindel-i-historien/#comments Sat, 09 May 2020 10:11:19 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=66456 (Washington Times, artikkel fra 28. april 2020, av Cheryl Chumley, oversatt til norsk)

Koronaviruset eksisterer. Men reaksjonen på viruset har ikke lenger med virkeligheten å gjøre, og når det har gått litt tid, vil dette avdekkes som en politisk svindel. Faktisk vil COVID-19 gå inn i historien som et av de politiske største, mest skammelig overdrevne, overopphetede og irrasjonelt oppblåste og direkte villedende reaksjon på en helsesak i amerikansk historie, en som i stor grad ble båret på leppene til medisinsk fagpersoner som ikke har innsikt i nasjonal økonomi eller statsapparat. Fakta er dette: COVID-19 er en reell sykdom hvor noen blir syke, viser seg dødelig for andre, for det meste eldre – og gjør ingenting med de aller fleste.

Det er det. Det er alt i et nøtteskall.

Fra Aljazeera:Mer enn 3,8 millioner infeksjoner bekreftet i minst 187 land og territorier, inkludert minst 269 000 dødsfall.

Eller, med ordene fra Dan Erickson og Artin Massih, leger og medeiere av Accelerated Urgent Care i Bakersfield, California: La oss få landet til å gjenåpnes – nå. “Trenger vi fortsatt å isolere oss? Svaret vårt er ettertrykkelig nei. Trenger vi bedrifter som skal legges ned? Ettertrykkelig nei. … dataene viser at det er på tide å stoppe lockdown nå, ” sa Erickson, i et intervju.

Han har rett. De begge har rett.

Dataene for å holde Amerika stengt og amerikanere stengt inne, eksisterer rett og slett ikke. Hvis sannheten skal sies, er det tvilsomt om det noen gang har gjort det. Forskerne som hadde ansvaret for forskningstallene angående coronavirus spådde i mars at i Amerika ville mellom 100.000 og 250.000 dø. De baserte disse estimatene på data-modellering. Men samtidig som de baserte estimatene på datamodellering, erkjente de at datamodellering er svært unøyaktig og viser feil.

«Jeg har aldri sett en modell av sykdommene jeg har behandlet der det verste alternativet faktisk hendte,» sa Dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases og koronavirus-rådgiver til president Donald Trump i det Hvite Hus, under et CNN-intervju i mars. «De overdriver alltid.»

Skjønte du det? Det Fauci meddelte oss: Datamodeller er feil og unøyaktige og overvurderer alltid problemet.

Men fra disse defekte datamaskinfigurene i inflasjons-modus kom alle de grunnlag og tvilsomme handlingene som regjeringen bygde på, uansett – begrunnelser for å beordre bedrifter til å stenge og sette folk i husarrest/karantene og sørget for å gjøre noen raske, ynkelige og økonomisk smertefulle inntekts-omfordelinger via stimulansfondets lovgivning. Siden har om lag 56 000 døde i Amerika på grunn av koronavirus – eller har de det? Igjen, fakta er tvilsomme.

Regjeringen beordret sykehusene for flere uker siden å slutte å utføre valgfrie operasjoner for å gi plass til det «store antallet» koronaviruspasienter. Så de gjorde det. Og på den måten kuttet de sine egne inntekter. Kongressen vedtok derfor en lovgivning som ga sykehusene milliarder av dollar for å behandle koronaviruspasienter. Grunnlag for interessekonflikter? Huff, nettopp. Antallet coronavirus, som allerede hadde angitt feil antall i datamodellering, fikk deretter sin neste feilbehandling på sykehusene. «Pennsylvania fjernet mer enn 200 dødsfall [...]]]> http://www.nyhetsspeilet.no/2020/05/koronavirus-hype-den-storste-politiske-svindel-i-historien/feed/ 76 66456 Korona-virus, et epidemisk brekkjern? http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/korona-virus-et-epidemisk-brekkjern/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/korona-virus-et-epidemisk-brekkjern/#respond Tue, 28 Apr 2020 16:11:10 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=66349 Dr. Judy Mikovits

Var vi redde? Lammet av frykt? Hadde vi gitt opp? Dr. Williams skriver: «Med så mye allmenn frykt, så mange som urettferdig mistet jobben, så mye kjefting, utskjelling, så mye banning, alle løgnene, ondskapsfullhet, de negative spådommer… kanskje vi bare skulle gi opp, kanskje nytter det ikke engang å prøve… (se Dr. Williams artikkel, her)? Det er ikke lett å orientere seg, ikke enkelt engang å stille spørsmål om hva som egentlig skjer, om det som blir påstått kan stemme, at et virus skal kunne legge samfunnene ned, er det ikke løgn, har vi ikke så mange motsigelser og sogar trusler som svever rundt i korona- og pandemi-landskapet (se toppfoto, her)?

Min vei inn i dette var å stole på intuisjonen og i tillegg kryss-sjekke de opplysninger jeg fikk: Det var en stor glede å stifte bekjentskap med amerikanerinnen Dr. Judy Mikovits, en forsker som sto frem bunn ærlig, med et dypt forhold til sannhet, og dermed utstyrt med en stor faglig tyngde; for den som søker sannheten, finner den. Hun ble avgjørende for min bedømmelse. Hennes fagområde var virus, som hun har arbeidet på i over 30 år. Det er fra hennes synsvinkel og perspektiv jeg har valgt å se dette; fordi hun kan ha rett.

Hun har skrevet to bøker som begge omhandler korrupsjon i det tilhørende helsebyråkrati i USA som NIAID, National Institute for Allergy and Infectious Diseases, hvor Dr. Anthony Fauci er sjefen. NIAID ligger under National Institute of Health (NIH), der også CDC (Centers for Disease Control and Prevention) er hjemmehørende, en del av de sentrale institusjoner som skal kontrollere, godkjenne og kvalitetssikre produkter bl.a. fra vaksine- og medikamentindustrien. Dr. Judy Mikovits sammen med Frank Ruscetti oppdaget MXRV-viruset, som lå bak det vi kjenner som kronisk utmattelsessyndromet ME/CFS, men også HIV/AIDS og influensa var hennes arbeidsområder. «Det var vårt ‘Oh-My-God’ øyeblikk, en ny familie av retrovirus», fortalte hun i dokumentaren The Truth About Vaccines (ep.6). Det var i kjølvannet av disse oppdagelser at hun ble arrestert. Dr. Anthony Fauci var mannen som trakk i trådene (se artikkel, researcher fired, her, se artikkel, arrested and jailed, her). Hun skriver: «Man begynner å innse at det kan være farlig å lage motstand for etablissementet. Merkelige menn som følger etter deg mens du er ute på sykkelen din, som står og bevokter huset du bor i og merkelige dødsfall under mistenkelige omstendigheter. Jeg hadde sovet mye bedre om natten hvis jeg ikke hadde måttet vurdere disse mulighetene. En dag oppdager vi et fantom av et virus som forårsaker en mystisk epidemi, og den neste blir vi angrepet av myndighetene.»

Biolog Kuan Teh -Jeang fra Taiwan, nestleder under Anthony Fauci ved NIAID, døde under uklare omstendigheter i januar 2013, han etterlot seg kone og tre barn, yngste var John på 15.

Taiwaneseren Kuan Teh -Jeang var forskningssjef ved NIAID og også sjefsredaktør av deres vitenskapelige tidsskrift, Retrovirology, grunnlagt i 2004. Han var en skarp kritiker av de konklusjoner og mulige sammenhenger med ME/CFS Mikovits og kollega Frank Ruscetti hadde funnet [...]]]> http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/korona-virus-et-epidemisk-brekkjern/feed/ 0 66349 Ut av skyggene http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/ut-av-skyggene/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/ut-av-skyggene/#comments Fri, 24 Apr 2020 14:26:10 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=66342 Out of Shadows er en av de viktigste dokumentarene du kan se i dag, for å forberede deg på det som kommer i denne historiske tiden.

«The truth is learned, never told».

Koble ledetrådene sammen og finn sannheten selv. Dokumentaren er på 1 time og 17 minutter og ble lansert 10. april 2020.

«The Out Of The Shadows documentary lifts the mask on how the mainstream media & Hollywood manipulate & control the masses by spreading propaganda throughout their content. Our goal is to wake up the general public by shedding light on how we all have been lied to & brainwashed by a hidden enemy with a sinister agenda.

This project is the result of two years of blood, sweat, and tears by a team of woke professionals. It’s been independently produced and funded and is available on many different platforms for free for anyone to watch.

Patriots made this documentary with the sole purpose of getting the truth out there. If you like the documentary, please share this video.»

Kilde: OutOfShadows.org

]]>
http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/ut-av-skyggene/feed/ 3 66342
No thank you, Mr. Bill Gates http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/no-thank-you-mr-bill-gates/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/no-thank-you-mr-bill-gates/#comments Wed, 15 Apr 2020 14:08:37 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=66277 Robert Kennedy Jr. og Bill Gates (se her)

Bill Gates har nå kommet sterkt frem i offentlighetens lys og gir inntrykk av å ha tatt øverste ledelse under koronakrisen, i en rolle som despot og verdenskeiser.

Slikt har vi på en så omfattende måte ikke vært vitne til siden Romertiden og Napoleon. Det er ikke uten grunn. Bak ham står et maktmiljø som har planlagt dette over lengere tid, et miljø også omtalt i USA som eliten. Deres omfattende makt og gammeltestamentariske straffemetoder sørger for at mange ikke våger å mukke, men står i stram givakt, med blankpussede sko, hvit skjorte og slips, klare til å reagere på den minste antydning i språk og stemmeleie. Så har Bill Gates meget mere enn bare sin egen business i tankene; det er dette som er bakgrunnen for at han kan stille på samme høyde, ansikt til ansikt med nasjoner, stater og deres ledere:

Vi ser jo hvor alvorlig et virus kan være, mener han, selvfølgelig må vi alle ha et vaksinasjonssertfikat, ellers kan vi ikke bevege oss ute blandt folk, men må sitte hjemme. For det er vaksiner det dreier seg, ikke sant? Først når alle er vaksinert og har sertifikat, kan samfunnslivet bli normalt igjen, sier Bill, det må alle forstå.

Bill Gates gjorde en rekke oppsiktsvekkende uttalelser denne tidlige våren som skulle bli stående som en ubehagelig profeti om et kommende fanatisk overvåkningssamfunn. Nå? Om vaksiner er veien å gå? Det kan være på sin plass å være takknemlig for å ha blitt minnet på hvilken omfattende elendighet Bill Gates’ vaksiner allerede har forårsaket, men også minnet på hvilken familie som offentlig våget å ta opp hansken.

 

Robert F. Kennedy Jr. gir tilsvar

Vaksiner er for Bill Gates en strategisk på på filantropiens gode rykte og dette skal mate hans mange vaksinerelaterte virksomheter (inkludert Microsofts ambisjon om å kontrollere en global vaksinasjons-ID-virksomhet) og gi ham diktatorisk kontroll over en global helsepolitikk. Gates ‘besettelse’ av vaksiner ser ut til å være drevet av en overbevisning om å redde verden med teknologi.

Han hadde nok håpet på sin andel på $ 450 millioner av det indiske 1,2 milliarder dollar-budsjett for å utrydde Polio, og tok derfor kontroll over Indias National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) som anbefalte opptil 50 doser poliovaksiner gjennom overlappende immuniseringsprogrammer til barn før fylte fem år. I India ble mellom 2000 og 2017 omkring 490 000 barn lammet av Gates poliovaksine og i 2017 ble han bedt om å forlate India. Epidemier i Konge, Afghanistan og Philippinene ble også knyttet til vaksinering. I 2018 var faktisk 70% av de globale poliotilfeller knyttet til vaksiner.

I 2014 finansierte Gates Foundation tester av eksperimentelle HPV-vaksiner, utviklet av Glaxo Smith Kline (GSK) og Merck, på 23 000 unge jenter i avsidesliggende indiske provinser. Omtrent 1200 fikk alvorlige bivirkninger, inkludert autoimmune, men også fertilitetsforstyrrelser. Syv døde. Indiske regjeringsundersøkelser anklaget Gates-finansierte forskere for å ha begått gjennomgripende etiske brudd: De presset sårbare landsbyjenter til å gjennomføre testene (pressuring vulnerable village girls into the trial), mobbet foreldre, tvang igjennom avtaler [...]]]> http://www.nyhetsspeilet.no/2020/04/no-thank-you-mr-bill-gates/feed/ 65 66277 Skapte WHO en kunstig pandemi? http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/skapte-who-en-kunstig-pandemi/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/skapte-who-en-kunstig-pandemi/#comments Sun, 29 Mar 2020 17:27:57 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=66058 «There is a great deal of fear of further chaos. TPLF will not stop killing. People’s restraint is being exhausted. Disagreement within the army and police, along ethnic lines, is potentially the greatest source of chaos» (foto her, artikler her og her).

WHO ledes av en marxistisk ex-terrorist. Amazing Polly fra Kanada, kjent for sine politiske betraktninger, betegner ham som en fullstendig gal psykopat, a maniac, noe hun nok har rett i. Men han har hatt hjelp. Det står mektige folk skjult i skyggen bak ham. Han ble valgt i mai 2017 for en periode på 5 år. Hans navn er Tedros Adhanom Ghebreyesus, født i byen Asmara 1965. Hans terrorgruppe Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) sto oppført i USAs register over terrorgrupper i 1990-årene og står fortsatt oppført som terrorister i den globale terrordatabase. Hvorfor ble nettopp en mann som han valgt, akkurat i denne tid, hvor det spisser seg til?

Han var terrorist i Etiopia på linje med Trotsky i Russland, Castro på Cuba og Nelson Mandela i SørAfrika, alle rikelig glorifisert og helteforklarte, til tross for en hensynsløshet og brutalitet som savner sitt sidestykke, særlig utvist i behandling av opposisjonelle med voldtekt, fengsling, juling og omfattende tortur med dødelig utgang. Kommunistene tålte aldri at noen sa dem imot.

Ved søknaden til stillingen som generalsekretær ved WHO unnlot han å nevne at han hadde vært i ledelsen av TPLF, av gode grunner, da terroristene fra TPLF var: «en brutal og korrupt etno-fascistisk politisk gruppe som hovedsakelig var ansvarlig for grove menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten i Etiopia». Svindel ved unnlatelse, kalte skribenten Abebe Gellaw, det (her): «The gang is ultimately responsible: for korrupsjon, drap, tortur, masse-fengsling, tyveri av andres eiendom og tvangsflytting av folk. Adhanom er blant de øverste tre ledere.» Han skriver videre: «Splitt- og hersksystemet har gitt dem en sterkt diskriminerende politisk og økonomisk struktur som har gjort det mulig å dominere og underlegge seg flertallet» (her).

Gellaw beskriver en omfattende bruk av terror. Bare ett land i verden bruker terror systematisk og det er synlig i Gaza, verdens største konsentrasjonsleir for palestinere. Bare ett land i verden skrøt av å bruke terror; det gjorde Meachim Begin, rett før han ble statsminister av Israel. Ser vi ikke samme systematiske bruk av terror i Etiopia, strikket over den samme lest? Var det ikke til og med meget sansynlighet at rådgiverne for TPFL kom fra Israels Mossad, terrorens eget hjemland? For bare med spesialister i bakgrunnen hadde de kunnet bygge opp et regime som var istand til å tyrannisere en hel nasjon, et folk med 105 mio, for man trengte et omfattende fengsels- og tortursystem, slik det var rundt Ljublankafengslet i Moskva 1917; man trengte folk som torturist Andrei Y. Sverdlov (1911-1969). Gellaw beskrev med sine ord et «divide and rule system», en hersketeknikk brukt gjennom generasjoner, kjent som sionistenes viktigste verktøy. Var det disse folkene som hadde dyrket frem Tedros Adhanom Ghebreyesus slik han var blitt; var han fra begynnelsen av deres ektefødte barn? 

«African nations have agreed [...]]]> http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/skapte-who-en-kunstig-pandemi/feed/ 117 66058 Virus, unntakstilstand og Jane Burgermeister http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/virus-unntakstilstand-og-jane-burgermeister/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/virus-unntakstilstand-og-jane-burgermeister/#comments Sun, 15 Mar 2020 12:40:54 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=65975 Unntakstilstand inntreffer når vanlige samfunnslover blir opphevet og ‘martial law’ blir gjort gjeldende. Under krig kan man tillate seg hva som helst. Likedan under krig mot usynlige fiender, som et virus (toppfoto, se her). Også å fengsle og fjerne opposisjonelle; slik det gikk sterke rykter at kinesiske myndigheter hadde gjort i anledning påståtte masseinfeksjoner av den såkalte corona virus-influensaen. Både vestlige , men også kinesiske media fremstilte den dramatiske situasjonen at folk ble syke og døde som fluer, understreket av gripende vidosnutter og foto. Her er det er viktig å understreke at WHO, Verdens Helseorganisasjon, gjennom International Health Regulations av 2005, ved utbrudd av virussykdom klassifisert som en pandemi nivå 6, kan gripe inn i de enkelte nasjoner med diktatoriske metoder. Kan det være dette de planlegger? At vårt lands regjering skal bli skjaltet ut og stortingspolitikerne skal bli til den reneste staffasje og teaterkulisse? Og landets lover blir satt ut av kraft og WHO kan gripe inn med det de måtte finne tjenlig (om medical martial law, corbett report, se her). Hva kan vi forvente oss? Vet vår statsminister allerede noe som vi ikke vet? Er det derfor statsminister Erna Solberg mener vi skal forberede oss på å se bevæpnet miltære i gatene? Er det derfor statsminister Erna Solberg ber folk reise hjem fra hyttene og inn til byene? Blir snart alle som peker på korrupsjon og løgn arrestert, internert og tvangsvaksinert? Er det dette vi ser begynnelsen av i Danmark (se her) og i Sverige (se her)?

Jane Burgermeister, en ung dame fra Østerrike (se her), beskriver i følgende video hva motivene bak influensaviruset var i 2009. Mitt inntrykk er at hun var den som grep saken ved roten: Hun tok firmaet Baxter (her) på fersk gjerning i å forgifte 72 tonn vaksiner mot influensa med levende virus fra dødelig fugleinfluensaen (bird flu, se her) og fikk Member of Parliament Paul Flynn (her) til å undersøke dette. Hun ble tipset av en våken laboratoriumstekniker i Tsjekkia som hadde testet ut leveransen på ildere, en slektning av røyskatt og snømus. Så begynte ballen å rulle med at politiet i Wien tok opp etterforskning (se avisoverskrift her).

«At svineinfluensaviruset ble sjokkartet oppblåst av WHO og farmasøytiske selskaper for profitt, er i mellomtiden bekreftet av bevis som ble presentert i rapporter fra Europarådet og i studier som har dukket opp i British Medical Journal» (egen overs. fra hennes egen notis etter rettsmøtet i Wien, her).

Jane is a young woman living in Vienna who, while working as a medical editor, was horrified to learn in early 2009 of the fiasco in which a Baxter International research facility in Orth-Donau, Austria, sent a quantity of human H3N2 viral material to 18 European laboratories. Such a supply of experimental material would have been totally normal – except that in this instance the H3N2 had been somehow contaminated with live H5N1… the far more lethal Avian Flu (tekst fra Youtube, her).

«Fordi det dødelige fugleinfluensa-viruset må oppbevares i et biosikkerhetsnivå 3-laboratorium, kan en utilsiktet forurensning praktisk talt utelukkes» [...]]]> http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/virus-unntakstilstand-og-jane-burgermeister/feed/ 51 65975 Fall of the Cabal http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/fall-of-the-cabal/ http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/fall-of-the-cabal/#comments Tue, 03 Mar 2020 22:34:03 +0000 http://www.nyhetsspeilet.no/?p=65957 Kall  dem hva du vil, ordene beskriver akkurat det samme.

I videoene nedenfor får du svar på alt du har lurt på hele livet. Makteliten og deres agenda blir så til de grader avkledd, og med en grundighet du aldri før har sett! Aldri mer kan du lese eller høre på informasjonskanalene deres uten å spy.

Sannheten setter deg fri!

Hele kabalen er i ferd med å falle og Menneskeheten er i ferd med å få tilbake friheten!

Last ned og last opp på andre plattformer og del, del del. Nå har du muligheten til å være med på å redde verden før FNs Agenda 21 trer i kraft. Kabalen vil som kjent kun ha 500 millioner mennesker på kloden. Det betyr at de vil ha 7.2 milliarder av oss bort, og det skal de selv sørge for.

Nå er det håp fordi det er makteliten som er i ferd med å gå under, ikke oss! Del med barn og barnbarn, del med foreldre, besteforeldre og oldeforeldre og med venner og slekt.

Fall of the Cabal part 1-5 compiled Fall of the Cabal part 6-10 compiled Ikke bry deg om at filmene er  litt lang. Etter to minutter klarer du ikke å rive deg løs før du har sett hele uansett :)

]]>
http://www.nyhetsspeilet.no/2020/03/fall-of-the-cabal/feed/ 35 65957