Øyvind Solum’s brodermord i Visjon

4.3K visninger
12 minutter lesetid
11

Mange synest sikkert at jeg er for konfronterende i mine artikler, og jeg tenkte jeg fikk gi en forklaring på det samme i denne korte reaksjon på Kain’s nøytralisering av Abel. Klar tale, regner jeg det for.

Øyvind Solum, en av grunnleggerne av Alternativt Nettverk, går hardt ut mot Nyhetsspeilet i siste nummer av Visjon, og det må han gjerne få lov til siden det er hans magasin. Det er jo sikkert trassig for Øyvind at han fikk konkurranse, men det er nå slik verden funker. Når noen ikke får sine behov dekket ett sted, så søker de andre steder. Øyvind tåler også sikkert at jeg mener at Antikrist er ekumenisk, vi har jo hatt denne diskusjonen før. Jeg anser Øyvind som en ‘åndsbror’ selv om vi divergerer på ymse områder, derfor overskriften.

Men det trenger jo ikke få stå uimotsagt. Som reaksjon på enkeltes harsellas med Nyhetsspeilet, i miljøet rundt ateistene og ‘humanistene’, så er det nødvendig å fastslå og konkretisere en del ting (tillates en kanskje å ta til orde, som forsvar i Visjon?).

Konformitetspress

Konformitetspresset er ENORMT på unge folk i Norge idag. “Du skal tilpasse deg’, er mantraet. Individualitet og egenverd, som en er og engang var født av G-d’s nåde, er ikke noe verdt, uten en er i samklang med de toneangivende krefter i samfunnet, de med definisjonsmakten; de ‘intellektuelle’ , politikerne og kjendisene.

Sterk tilpassningsevne så blant andre Jens Bjørnebo som et sykdomstegn. Han mente det var viktig å ikke tilpasse seg for mye til systemet og staten. Viktig å ikke miste ansvaret for seg selv og hevde sin selvbestemmelse.

Dette kommer spesielt frem i boken ‘Jonas’:

Gjennom historiene om jungmannen, Back, Marx og Jochumsen forteller Bjørneboe historier om reaksjonære samfunnsborgere. Samfunnsborgere som stiller spørsmål ved de sannhetene samfunnet serverer dem. De nekter å ta ting for god fisk. De godtar ikke en sannhet fordi den er en allmenn akseptert sannhet. Derfor går de heller sine egne veier, for å finne sine egne sannheter. Sannheter som er bygd på erfaringer. Ta for eksempel det fjerde budet til jungmannen og ungdomskameratene hans; – “4. Du skal ta hull på alt.” Altså, Det finnes ingen absolutte sannheter. Ellers så er dette mennesker som kjemper for et inkluderende samfunn. Et samfunn hvor uttrykk som de vanskeligstilte o.s.v. ikke blir tatt i bruk – det er samfunnets/skolens oppgave å tilpasse seg individet, individet skal ikke måtte undertrykkes til fordel for flertallet.”

http://www.skoleforum.com/stiler/annet/det.aspx?id=7401

Det er bedre å leve som en original enn å dø som en kopi. Vi er alle født som originaler, men på en eller annen måte synest all politikk å ville skape kopier. Som kloner av hverandre. Da mister en seg selv. Verden går inn i en tid hvor det er enormt trykk for å skape det ‘homogene’ samfunn og det konforme mennesket, alle skal bli ‘One’, gjerne ETT med fanden selv. Dette gjøres ved hjelp av tankekontroll, eller sosial engineering. Les den kommunistiske hjernevask manual. Spørsmålet er om en skal bli ‘One in Diversity’ eller av ETT sinn og politisk overbevisning, hvilket er en krenkelse av Skapelsen, ødeleggelse av Skaperens mosaikk.

VÅG Å VÆRE

Våg å være ærlig
våg å være fri
våg å føle det du gjør…
si det du vil si.
Kanskje de som holder munn
er reddere enn deg?
Der hvor alt er gått i lås
må noen åpne vei.

Våg å være sårbar
ingen er av stein.
Våg å vise hvor du står,
stå på egne bein.
Sterk er den som ser seg om
og velger veien selv.
Kanskje de som gjør deg vondt
er svakest likevel?

Våg å være nykter
Våg å leve nå
Syng om det er det du vil
– gråt litt om du må.
Tiden er for kort til flukt,
bruk den mens du kan.
Noen trenger alt du er
at du er sann!

~ Hans Olav Mørk ~

Den åndelige kamp

Antikrist etter min religion er ingen vanskelig ting, det er rett og slett alt og alle som står Jesus Kristus sine visjoner for verden imot. Det er systemet, kanskje med en verdslig fyrste på topp en gang, som vil kaldblodig myrde enhver som ikke tilpasser seg, og kneler for hans konforme ide for menneskene, at alle skal bli lik, og tjene servilt og underdanig de eller den som sitter på toppen av det verdslige maktapparatet som utbroderer seg. Jeg sier nei takk. Dere må gjerne herske, men ikke forvent at jeg skal tie still. Dere kan drepe min kropp, men de kan ALDRI gjøre noe som helst mot min ånd, min sjel. Den bestemmer JEG over.

Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer. – Matt 12,30

Jesus Kristus har aldri sagt at en skal samle gudelige og ugudelige, i noen slags ekumenisk helhet og enhet. Tvertimot sier han at G-d’s menighet, de hellige, skal holde seg for seg selv, og ta avstand fra hedningene og deres politiske rørsler. Jesus sier at denne verdens forsøk på samling, vil mislykkes, som ved tidligere imperier, fordi folks sjelelige egenskaper er ikke ens, samme hvor mye samfunnet vil skape dem konform mentalt, så vil deres uensartethet komme frem før eller siden likevel, og da vil reaksjonene på å bli lurt bli desto sterkere og kraftigere.

Kristne har et strengt påbud om å søke å behjelpe å manifestere himmelen på jord, ved misjonsbefalingen, og det kan ikke gjøres ved milliontalls mord og drap, mental ensretting, sosial engineering, men ved hjertets omskjærelse til kjærlighet i bildet og eksempelet satt av Jesus Kristus mens han vandret i Gallilea, eller ved enhver metode hvor kjærligheten i menneskers hjerter stimuleres mer enn krig, nød, hat og statsterror. For eksempel stanser en ikke krigshaukene ved å gå sammen med dem og beskytte dem. En kan stanse dem ved at flere nok i kjærlighet stiller i front av dem og sier at det de gjør er galt.

Jesus var ingen ekumeniker ihvertfall, hvor Kirken har falt som moralsk og etisk autoritet ved å bli en del av statsmaktens og krigshaukenes konfesjonsapparat. Han høvlet ned fariseerens og de skriftlærdes ugudeligheter, og tilbakebeviste deres menneskeskapte religiøse lover til å ha noen som helst betydning for G-d, bare for dem selv og sin egen åndelige makt over mennesker. Han lot Rom være i fred, for han visste at de før eller siden ville falle for eget grep, men han unnlot ALDRI å peke på at der var en annen, en bedre vei. Derfor aspirerte han heller aldri for fariseernes utopier om deres messianske verdensrike, hvor de skulle sitte med all makt, og all eiendom. ‘Mitt Rike er ikke av denne verden’, sa han. Hans rike var et åndelig Kjærlighetens Rike, ikke et politisk.

I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd. 35 For jeg er kommet for å sette splid mellem en mann og hans far, og mellem en datter og hennes mor, og mellem en svigerdatter og hennes svigermor, 36 og en manns husfolk skal bli hans fiender. 37 Den som elsker far eller mor mere enn mig, er mig ikke verd, og den som elsker sønn eller datter mere enn mig, er mig ikke verd, 38 og den som ikke tar sitt kors og følger efter mig, er mig ikke verd. – Matt 10,34-38

En skal altså ikke tilstrebe enighet og konformitet for ehver pris, om en er kristen ihvertfall.

Åndens sverd, som er Guds ord” (Ef 6:17)

Den som griper til sverd skal falle ved sverd“, sies det annet sted.

Slik ser vi at den som bruker de fysiske sverd, de skal falle ved det fysiske sverdet, mens de som bruker de åndelige sverd; G-d’s Ord, de skal falle eller bli oppreist ved Ordet (I begynnelsen var Ordet). Historien skal dømme dem. G-d skal dømme dem. De er av G-d. De som er av G-d tar G-d seg av, de som er av denne Verdens Fyrste de er i Fyrstens vold.

Men åndens sverd skal vi bruke fryktløst og nådeløst. Finner vi oss i terrorregimet i ‘snill’ grad, så kan vi ikke klage siden når terrorregimet har blitt altomfattende, som det ble under Blank (Lenin) i USSR; 66 million drepte kristne sjeler der, ifølge Alexander Solshenitzyn.

Oppløsningen av Selvet

De som ikke er sterkt forankret i et Selv, de som ikke elsker G-d, sin Skaper som skapte dem som individer, og G-d’s mening og mål med å skape individer, originaler og ikke kopier, og holder seg nært til denne åndelige skaperkraft, de vil ikke klare å stå imot konformitetspresset. Samfunnet vil før eller siden lykkes i å ‘oppdra’ dem i anti-krists bilde, at de opphører å være et individ med det, men bli en del av en uendelig stor masse, en som ikke lenger er individ, ingen persona, Selvet og den ånd de er skapt utav og ER, har forlatt den kroppen. De har blitt om ikke genetisk manipulert, så ihvertfall mentalt og psykologisk manipulert til å bli roboter og kloner.

Menneskene vil ved hjelp av propaganda, terror og utstøting av annerledestenkende fra det ‘gode selskap’ – ved hjelp av sosial engineering, mental tankekontroll, mobbing og bevege seg mot dette sosialistiske ateistiske kunstig skapte utopia. Dette utopia er ikke skapt og gror frem organisk av kjærlighet i menneskenes hjerter, men er politisk besluttet, og innføres med vold, mobbing og terror til å innordne seg ‘den ene rette lære’.

Dette er korfestingen av individet, for stammens kollektive beste; dens vyer om et verdensrike av denne verden, og ikke et åndelig kjærlighetsrike individuelt ala Jesus Kristus sin visjon. Hater en kristendommen, hater en individet. Den er individets fremste beskytter fra kollektivistene.

Skaperen skapte oss som individer, som originaler, i sitt bilde. Det sosialistiske verdenssamfunn vil gjerne skape oss alle til kopier, i en masserørsle, i den verdslge Fyrstes bilde (de politiske makthavere). Det vil bli svært få som klarer å stå imot gruppepresset til konformitet. Selv har jeg sett på som en av mine største oppgave å støtte og hjelpe enhver som ønsker å være et Selv, og ikke bare en dårlig kopi av Massen. Hvor politikken hadde klart å innfri ethvert individs basisbehov, da ville dette Kjærlighetens Rike gro organisk til et Verdensrike etter Mesterens visjon for menneskeheten. Men korrupsjon ‘in high places’ motvirker dette.

Dette er den smale og brede vei som Bibelen snakker om. Det er personlige valg som må tas.

En ære å være ‘outcast’

Så når enkelte innen Visjons redaksjon og andre ateister, humanister og såkalte kristne tar sterkt til orde for å gjøre Nyhetsspeilets forfattere og lesere til ‘spedalske’, som ikke noen skal gjøre noe som helst for skal ha noen innflytelse, eller bli hørt i samfunnet, så skal en ta det som en stor ære.

Om en skal isoleres, marginaliseres, mobbes, akkurat som bøller i skolegården, inntil bøllene får sin vilje, så vit at det er akkurat slik de behandlet Jesus Kristus. Jaget ham rundt i Gallilea. Det er terroristens metoder de bruker.

Jeg har ikke kommet for å bringe fred, men med sverd, og det åndelige sverd er G-d’s ord.

Pompøse katolikker og brautende ateister og ‘humanister’ har fritt leide i den ‘kristne’ og sionistiske avis Vårt Land’s Verdidebatt som eksempel. Vårt Land ser ut som kunne alliere seg med fanden selv for å være politisk spiselig, og motta pressestøtte. Uten at de er politisk korrekt vil de miste denne. Det er maktpåliggende for slike å underlegge seg det politisk korrekte, om de må gå på akkord med Kristus visjon, er av underordnet betydning, siden de har underlagt seg Mammon, det verdslige maktapparat, mer enn G-d. De som står på Kristus sin side og hevder ENSIDIG verdensbildet som preket av Jesus Kristus mens han vandret på jorden, de blir kastrert og satt ut av det ‘gode selskap’.

Jeg vil mine venner skal vite at enkelte selskap er det en stor ære å bli satt ut av. Det er intet sunt ved å være tilpasset et sykt samfunn, sier Krishnamurti.

Det ‘kristne’ og sionistiske Vårt Land er ekumenisk. De kaster ut konfronterende debattanter fra Verdidebatt, de som tar til orde mot antikristelig virksomhet, men har fritt leide for all slags sekulære og gudshatende elementer. I Den Nye Verdensordens religion skal en gjerne inngå kompromiss med ‘fanden’ selv. Selv om de som resultat forkaster Kristus i samme rennet.

Dette kompromiss vil ALLTID havne ut til ‘fandens’ fordel.

Nyhetsspeilet, individenes tumleplass

Og måten enkelte skriver på, hvor Nyhetsspeilet for dem er en konform masse, så er de så uetteretlige og useriøse som de kan bli, ingen individuell behandling i denne pøbelens domstol, renheklet generalisering. De har hengt jødestjernen på alle sammen kollektivt, sånn slik for sikkerhets skyld.

Som jeg ser det, så selv om tvertimot og langtifra alle deler min tro på Nyhetsspeilet, jeg har mine mostandere selv der for å hevde Kristus glade evangelium, så har jeg den største respekt for absolutt alle sammen, for i det minste så har de motet og viljen til å være et individ, og tenke selv, og tenke fritt og høyt, og ikke bli en kopi av alle andre, og frimodig hevde sine overbevisninger. Det er bra nok for meg.

Som jeg prøvde å vise i artikkelen ‘Klonene til Jens Stoltenberg’, så er det ingen vits i å bli kloner av noen som helst. Det finnes utrolig mange gode katolikker, men det er ingen vits å være eller bli akkurat som katolikkenes lederskap i Rom forordner. Kristus trenger ingen ‘Vicar of Christ’ på noen påfugltrone på jord, han er evig her tilstede selv. Det er ingen vits å snakke humanister og ateister etter munnen, og søke å skape fred, med å la de få sin vilje i ett og alt, fordi de tyr til pøbelstreker og bedriver ren ordterrorisme i den norske debatten.

Sterkest er den som står alene. Den som kan tenke fritt blant kongen som blant almuen, som Kipling sier i sitt vakre dikt ‘IF’, de vil nok tjene på dette på lang sikt, om ikke på kort sikt. Kanskje redder de sin sjel med det. Denne person kan også vise seg å være den som har beholdt sin personlige integritet når regnskapet skal gjøres opp, for absolutt ingenting som er forsøkt holdt skjult skal forbli skjult. ALT kommer for en dag, før eller siden. Hvem som hadde rett, og hvem som tok feil, vil bli åpenbart. Noen skriver for samtiden, å søke gunst og samfunn i samtiden, andre skriver for det historiske ettermæle.Hver enkelt får finne ut hva som er viktigst.

Om historikere forfalsker bøker, utelater sannheten, så kan de ikke forfalske Livets Bok eller Akasha-kronikken, eller det Kollektive Ubevisste, som Carl G. Jung kalte det. De åndelige kan tappe denne ‘hellige gral’ for viten når som helst de vil. Det er det friske vann fra livets kilde, som strømmer fritt og fint.

G-d elsker individene. Sosialismen, den menneskeskapte verdslige ateistiske religion elsker kopiene, at alle skal oppføre seg og opptre i dens bilde, etter deres sentraldirigerte standarder, utstedt som dekreter ovenfra de få makthavere, og ikke som organisk politikk som gror fra menneskenes egne hjerter og frie sinn.

Jeg er stolt, og vil forbli stolt, av å tilhøre et kollegium og en leserkrets som ennå har nysgjerrigheten, undringen, evnen og motet til å stille spørsmål, til å si ifra til makten når det er nødvendig, underlegge ALT for en kritisk og skeptisk granskning og analyse.

Jeg gjør meg ikke til dommer for noe som helst som skrives på Nyhetsspeilet, eller noe annet sted. Jeg synest at det er kjempebra med alle som tenker selv.

Jeg tror på klar tale, slik og slik er mitt standpunkt, jeg “sier jaja eller neinei’, og når standpunktene er på bordet, så kan det være at en klarer å finne samlivsformer som alle er fornøyd med. Men siden uærlige mekanismer, delvis okkulte forførelser foregår i samfunnsdannelsen, så får samfunnet slagside, og konfliktene ulmer bare under overflaten. Få dem frem og opp, ikke forhandle med ‘djevelen’, det ubevisste mørke, er min måte. Konfronter ‘mørket’ (dette er relativt, fordi mørkets krefter anser lysets krefter som ‘mørkt’).

En uvakker dag i fremtiden, kan det vise seg at noen få individer, som har vedlikeholdt evnen og viljen til å tenke selv, er de som utgjør forskjellen på katastrofe og overlevelse. Synd det ikke flere av dem. Jeg tror at Jesus Kristus hvor han enn er, ser med et kjærlig øye ned til disse ‘ville foler’, disse ‘tollere og syndere’, og tenker; “Ja, disse er det håp for“, fordi de klarer å bevare sin sjel og sin individualitet i seg selv, med det konformitetspress og den ENORME ensrettingen som foregår, velsignet av politiske krefter som få lenger kan ha tillit til har sitt eget folks beste i tankene.

Stille, det er så stille…..

Lykke til.

The Road Not Taken

TWO roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood,
and I—I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Robert Frost (1874–1963).

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

11 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Solskinn
Solskinn
Abonnent
12 år siden

Pave Benedict og katolismen er skjult jødisk religion verdensherskeren

Benedict XVI wears the Star of David !!!

the Pope Benedict XVI Denies Jesus is the Christ (Messiah)
http://youtu.be/oIvbCoaRr7w

Pope, religious leaders denies Jesus : New World Order ( NWO )

Ex Catholic Priest Exposes The Vatican Inquisition and Antichrist Part 1

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Jeg har fått tak i “brodermord”-nummeret av VISJON, og leser med forundring hva Øyvind Solum, grunnleggeren av Alternativt Nettverk der skriver:
“Jeg er blitt spurt hvordan jeg stiller meg til økumeniske initiativ, altså til religions- og livssynsdialog. Jeg kunne fortelle at det var jeg en stor tilhenger av, og faktisk hadde brukt en hel del tid på. Jeg innrømmer at jeg har vært i dialog med katolikker”.

Burde det ikke ha stått i AltNett eller VISJON sin formålsparagraf at deres ledere ivrer for å bringe sine åndelig søkende tilhengere inn under kontroll av den satanistiske skjøgekirken Vatikanet, i Bibelen kjent som “The Mother of Harlots”?

Og hvorfor minner Ø. Solum sine bak ryggen på sine egne-anstrengelser meg om norske politikere som gjør alt for å få spise noen få kirsebær med de store, inkludert å lure Norge inn i EU bakveien – i strid med folkeflertallets holdninger?

Da jeg leste hva Ø. Solum skrev i sin ferske “brodermord”-artikkel minnet det meg om et gufs fra skepsisere som Asbjørn Dyrendal og John Færseth, Nyhetsspeilet, Solums ferske konkurrent på det åndelige / bevissthetsutvidende området som det må antas at har ha mange av de samme leserne / målgruppene (med forskjellen at mens AltNett / VISJON vet å ta seg BETALT for info de formidler, så er det GRATIS å utvide sin horisont gjennom Nyhetsspeilet),

Med tanke på at moderne “spotting” sier “follow the money” og “who benefits” er det nærliggende at Øyvind Solum og hans etterfølger Eirik S. Solum hadde TAP AV NÆRINGSINNTEKTER som en baktanke i bakhodet for å sette utsagn som dette på trykk:

“Alternativt Nettverk har dessuten markert klar avstand til nettstedet Nyhetsspeilet”.

(For min del kan jeg bekrefte at det er tilfelle. Etter at jeg via Speilet ble varslet om utestengelsen av Ertresvåg fra AltMessen, etter at det var inngått avtale om at han skulle holde foredrag og mange innfant seg på messen fordi Ertresvågs foredrag var kunngjort i programmet, boikottet jeg AltMessen av prinsipielle årsaker.)

I lederen for det aktuelle nummeret av visjon står det at AltNetts kjerneverdier er
“Spiritualitet, økologi, komplementær behandling og økt bevissthet”.
Hmmm – vil noen si – dette må da sies å være ganske så sammenfallende med Nyhetsspeilets temaområder. Who benefits?

Da jeg leste Ø. Solums oppgulpkavalkade prøvde jeg å få slått fast som et minste minimum: Hva vet Øyvind Solum egentlig selv – mao. hva anser han selv for å være kjensgjerninger fra den virkelige verden av materien han gjennomgikk med ildtang på trygg distanse?

Ø. Solum harvet i vei med skepsis-sjargong som “disse ideene” (ideer eller fakta?) og “disse miljøene” (Nyhetsspeilet er faktisk ikke noe miljø i henhold til min egen erfaring – jeg har ikke engang snakket med smurfen på tomannshånd), men ikke en gang stoppet Solum opp og sa at JEG ANSER AT DET OG DET FAKTISK ER SANT.

Det nærmeste Solum kom i sine ulne skepsiser-insinuasjoner var dette: “At det finnes mange destruktive krefter og både åpenlys og skjult makt i verden, er reelt nok”…?! (For liksom å spenne bein på seg selv etter å ha tatt sterk avstand fra Ertresvågs og Nyhetsspeilets påpekning av at mange navngitte slike krefter er reelle). Er det for å få seg et grunnkurs i logikk, at Ø. Solum nå har meldt overgang til Universitetet i Oslo?

Her er litt logikk for viderekomne, som det ikke kan påregnes at Ø. Solum eller hans navnebror vil få med seg, men så er det heller ikke skrevet i visjon, men her på Speilet.

I den alltid grundige Nyhetsspeilet-skribenten Rolf Kenneth Myhres ferske artikkel om DEN SKJULTE MAKTEN I MEDISININDUSTRIEN OG HELSEVESENET
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/skolemedisinens-opprinnelse-hovedaktorer-og-hovedprinsipper/
er det redegjort for HISTORISKE FAKTA om hvordan det som tidligere var hoved-behandlingsformer i USA (som idag tituleres som “komplementære behandlingsformer) ble skviset ut av det som endte opp som den Rockefeller-dominerte MEDISIN-MAFIAEN:

“Alliansen mellom biomedisin, farmasøytisk industri og Wall Street-eliten resulterte idet vi i dag kaller skolemedisin. Da det er skolemedisinen som nå har det medisinske hegemoniet, og det er skolemedisinens forsvarere som forfatter lærebøkene om medisinens historie, har kulturen blitt indoktrinert til å tro at skole­medisin er objektiv medisinsk vitenskap til pasi­entens beste. Kjernen i skolemedisin er: 1) biomedisin der psyke, sjel og ånd er uten betydning, 2) all medisinsk pseudo­vitenskap som er profitabel for den farma­søytiske industri og for Wall Street-investorene blir beholdt og forsvart.

Den medisinske utdanningen i USA og Canada trengte absolutt å bli reformert og standardi­sert, så Flexner-rapporten hadde definitivt sin verdi. Men det var Simmons og hans biomedisinske alliansepartnere som sto bak kriteriene og reformene til den nye medisinske utdanningen. Dette betydde i praksis at alle de eksisterende medisinske skoler enten måtte nedlegges eller reorganiseres på en slik måte at biomedisin ble presentert og akseptert som normen. De akademiske institusjoner til eklektikerne og homøopatene ble vraket ved at de ikke fikk offisiell godkjennelse. Eklektikerne, homøopatene og andre terapeutiske grupper protesterte naturligvis da de skjønte at de hadde blitt lurt, men da var det for sent.”

At eklektikere og homøopater ble “invitert til samtaler” med det store stygge ALLOPATI-BEISTET minner meg om hvordan diverse trossamfunn av den typen Ø. Solum fronter i det stille lefler med det store stygge VATIKANET-BEISTET, som om de intet har lært om Vatikanets svikefulle løgnaktighet gjennom århundrer der hovedmotivet hele tiden har vært å monopolisere sin makt og dominere mest mulig – slik som LEGEMIDDELINDUSTRIEN gjør idag.

At Ø. Solum benytter sin pengemaskin AltNett som plattform for aktivt å hindre at de han tror er hans tilhengere avstår fra å søke VITEN slik dette er presentert på Nyhetsspeilet i artikler av Rolf K. Myhre og andre innsiktsfulle skribenter får meg til å stille spørsmålet: Tror Øyvind Solum ennå at verden bare vil bedras – av gudløse og historieløse sjarlataner som han selv og hans flotilje av tarot-spåersker?

Hva med å ønske å søke litt FAKTA-KUNNSKAP, til en forandring? Om dette ikke gjelder for Ø. Solum, så er det vel fullt mulig at dette gjelder mange andre av VISJON sine lesere? Hvilken arrogant rett anser Ø. Solum at han har til å forsøke å forhindre at så skjer? Makan

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Er det virkelig slik at samfunnet vil lykkes med å oppdra oss til nyttige idioter, dersom vi ikke er forankret i selvet og elsker Gud? Jeg tror at lyset til syvende og sist vil seire over all dårskap, uavhengig av hva mennsker driver med.

Er det virkelig kristendommen som er reddningsplanken og individets fremste beskytter?
Dette er vel mer idealbilder av slik det burde være. Historien viser at dette ikke er tilfelle, de som hevdet den sanne vitenskap bak Bibelen ble av romersk kristne jaget og tatt av dage. Konflikten mellom religion og vitenskap, teologi og filosofi er gammel. De sterkeste fritenkere finnes vanligvis ikke i noen av nevnte kategorier, men det er de som forankrer lysets spirer slik at flere kan komme etter.

Know Thyself
http://tinyurl.com/7tduhg2

per
per
Abonnent
Svar til  Uffda
12 år siden

Hvis det viser seg, at det er en hemmelig jødisk sekt som styrer alt, som bestemmer hva jeg som enkelt individ gjør. Frykter jeg ikke fremtiden…. For hvis det er tilfelle at noen jødisk klan har hatt makt over oss i vesten i lang tid, vil jeg gjerne takke de… for i Norge koser vi oss… Og ja, vi koser oss nå, ingen vet hva som vil skje…… men la oss kose oss nå som vi har det bra. Har to sønner, og jeg kan ikke la min hverdag gå ut på at vi skal få det fælt resten av tiden på jorden. Kos oss mens vi kan, ikke tenke hvis om atte dersom atte…

Synes det er moro at PST skal beklage at de ikke fanget opp at Breivik har kjøpt en lunte i Polen for 84 Nkr… Grunnen tial at jeg synes det er moro, at PST skal bli hengt ut for dette, er at De “beste” fra Norge Danmark og Sverige nå er i ett område hvor det er savnet ett fly… Ett fly som har det siste innen sporingsystemer…. Disse har de siste innen teknoligi for det som skal forsvare Skandinvia…. Og PST får pepper for at en person har handlet en lunte… Noe både du og jeg kunne gjort til våre kjære barne for å fyre opp en potet rakkett…

per
per
Abonnent
Svar til  per
12 år siden

jada jada… de bruker sikkert hele min kattebetaling (ca 140 000) på å registrere at jeg skrev Brevik…
Men er ikke så redd for å nevne navnet hans…Men det er jo tydelig at flertallet er redde for å diskutere noe som angår navnet hans….

per
per
Abonnent
Svar til  per
12 år siden

kattebetaling eller skattebetaling da ;)

kjemisk
kjemisk
Abonnent
12 år siden

Takk for et godt og viktig innlegg, Jarle!
Dette er ting som har opptatt meg noe i den senere tid; konformitetspresset og den utviklingen som skjer der alle skal gå i takt, unntatt “komponistene” bak dette orkester.
I samfunnet blir en skjøvet ut i “det ytterste møke” hvis en ikke er mainstream med den gjengse oppfatningen av tingenes tilstand. Men det mørket samfunnet skyver meg ut i, er ikke farlig. men det mørket som de selv fører over seg ved vantro, synd og ondskap, det mørket er farlig! For det er lucifers mørke, den evige pine og fortapelse.
prøv å nevne til dem Bibelens klare ord om at det kommer en dom og at de dømmes til evig pine, og en må påregne seg anmeldelse og psylogisk undersøkelse ved å skremme folk dem sanneheten.
Stå på, jarle!

lovecompassiontruth
lovecompassiontruth
Abonnent
12 år siden

Seeker of Truth
———————

A seeker of Truth once asked three questions;

As I have defined myself a “Seeker” does that mean my destiny is always to seek? Should I rather define myself “Finder” and always find? Should I seek no definition and allow for what is to be so?

Questions stood fast and the seeeker kept waiting without fear. There would either be an answer or there would not. The seeker knew that fear had no control because it did not exist.

Patiently waiting, something…

there is no question, there is no answer and there is no seeker. Only Truth.
Truth keeps All, it is, and it is always enough.
————————————————————————————————————–

But I am here and I have questions, I want answers. This “Truth” can not be enough.

The answer cannot be given for there is no question in Truth. I am trying to give you what you cannot receive because you already have it. You must either know or know not. It is up to you because it is you.

————————————————————————————————————–

We are all pieces of Truth in Truth and Love in Love.

Good luck – Para = beyond, dox = belief.

“`I always lie’ is a paradox because if it is true it must be false”

————————————————————————————————————–

Thank you for reading and:

Unconditional: Love Kindness Strength Compassion Imagination Freedom and Truth for all always – :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Universet skifter årstid fra Fisken til Vannmannens tidsalder. Det vil ganske naturlig medføre konflikter på mange områder, Vanskeligst kan overgangen bli for de som har nedlagt mye energi, makt og prestisje i verdslig åndelig og intellektuell matrialisme.
Mennesker er lys, temporert som sjåfører av en kropp. Du nevner to ganger Gallilea i artikkelen, Bibelen bruker begrepet oppmot ti ganger. Tolker man Gallilea Gresk mytologisk vil det si at når Jesus var å finne i Gallilea var han i den elektriske strømkrets. Gallilea = Circut(elektrisk strømkrets)
Jesus skulle døpe med ild, mens vi fortsetter å skvette vann på hverandre. :-)
Dvs at vi allerede ligger en kosmisk årstid på etterslep.

Fire On The Mountain
http://tinyurl.com/7fqqjps

Timm Lemcke
Skribent
12 år siden

Takk til deg også, J.J.!

« Forrige artikkel

Budskap fra DEN ENE

Neste artikkel »

Hvordan endre 2012-profetiene

11
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x