Druidenes kalender – finn ditt tegn i den keltiske Zodiaken

13.1K visninger
23 minutter lesetid
15

Vi har nylig passert 21. desember som hos kelterne markerte slutten på vintersolverv. Vi går mot lysere tider.

Nyttårsaften markerer slutten på år 2011 og begynnelsen på 2012. Vi har en spennende tid i vente. I 2012 ender både mayafolkets og druidenes kalender den 21. desember. I den keltiske kalenderen markeres samtidig overgangen til en ny syklus “Beltane”, som betyr “briljant lys”, og representerer sommerhalvdelen av året. Mange mener at år 2012  vil handle mye om å gjenforene seg med Moderjord.

Druidene visualiserte universet i form av livets tre, og av samme grunn utpekte de et bestemt tre til hver av månefasene i sin kalender. De hadde en unik forståelse for livets sirkel. Gjennom å leve i pakt med naturen fikk de unik kunnskap om universets hemmeligheter.

– Kan vi gjennom å studere symbolikken til hver av festivalene/ årstidene  i druidenes kalender – få en bedre forståelse av hvordan syklusene i fra begynnelsen år 2012 vil kunne påvirke oss gjennom året?

– Kan druidenes visdom hjelpe oss i å gjenopprette forbindelsen vår til moder jord ved å lære oss å forstå henne bedre?

– Kan tegnet ditt i den keltiske Zodiaken fortelle noe om deg og dine egenskaper, eller bare simpelthen lære deg noe?

 

FESTIVALENE – de fire ALBANS

Det keltiske året er primært delt inn i sommer vinter, eller lys og mørke. Samhain representerer starten på mørketiden, og Beltane markerer starten på lysets tid. Begge ble regnet for å være maskuline.

Imbolc, 1. februar, og Lughnasadh  1. august, deler det keltiske året og faller mellom disse. De ble regnet som feminine.

Disse kvartalene ble igjen delt på solvervene og jevndøgn, som er kjent som de fire ”Albans”.

Hver festival ble feiret i tre dager – før, under og etter den offisielle dagen for overholdelse.

 

Alban Arthuan – Vintersolverv

Vintersolverv ender  21.desember og er den korteste dagen i året. Det betyr også at det er den lengste og mørkeste natten på året.
Dette var en festival for fred og en feiring av det kommende sollyset i påfølgende måneder. Mange hedret kommende sol barn ved å brenne en eike kvist, og ved å ære Gudinnen i hennes mange Mor aspekter. Faderen Gud ble også hedret i ulike former: som Santa Claus, Gamle Himmel Gud, Fader Tid, og Holy King.

 

Alban Eiler – Vårjevndøgn – 21. Mars

Den første vårdagen ”vårjevndøgn” ble feiret den 21. mars. Alban Eiler, som betyr “Jordens lys», er døgnet hvor natt og dag er like. Avlinger ble gjerne sådd på dette tidspunktet. Denne sjeldne balansen i naturen gjorde disse dagene til en kraftfull tid for magi hos de gamle druidene.

 

Alban Heruin – Sommersolverv – 21. Juni


Sommersolverv, eller Alban Heruin, var den lengste dagen i året. Den 21. juni, var tiden da Solen nådde sitt høydepunkt og kastet tre stråler ned på jorden, for å lyse opp verden. Alban Heruin, eller “The Light of the Shore“, er også referert til som Litha eller Midtsommerdag. Det ble tradisjonelt feiret ute i skogen med piknik, spill, og et stort bål.

 

Alban Elved – 21. September

Alban Elved betyr ”The Light of the Water“. Høstjevndøgn falt på 21. september og solen begynte igjen å avta, mens den mørke halvdelen av året nærmet seg.
Som med vårjevndøgn, ble det dag og natt like lange over hele kloden. Denne balansen i naturen presenter en kraftig tid for magi.

 

Samhain

Samhain er en tid når sløret mellom denne verden og ”Otherworld” (eller Sídh,) var veldig tynt. Guddommelige vesener, de dødes ånder, og de levende, kunne bevege seg fritt mellom to verdener. I noen keltiske tradisjoner, særlig det skotske høylandet, satte de gjerne brennende fakler ned rundt gårdene sine etter solnedgang, for å beskytte familien fra alver og ondskapsfulle krefter som gikk fritt til rundt om natten.  Samhain ble sett på som en magisk tid blant druidene og deres rituelle spådomskunster.


Som i andre store keltiske festivaler, var Samhain en ”portal”; en feiring av overgangen fra en sesong til en annen. I keltisk mytologi og i hjertet av hver ”portal” er der et paradoks. Samhain, bokstavelig talt er mellom to verdener, men er i seg selv en – så derfor ikke i noen – og likevel i begge samtidig. Dermed tilhørte Samhain  både sommer og vinter … og ingen av delene. Det var inngangsporten til vinteren, og en magisk tid for passasje mellom årstidene.

Som i mange samfunn, ble vinteren sett på med en blanding av forventning og frykt. Samhain var det siste gisp av sommer, en tid med uhemmet festing,  dans og feiring. Det var en tid med overgivelse, en tid for å gi slipp på alt uønsket bagasje, frykt og holdninger, akkurat som trærne gir slipp på sine blader. Slik  levde menneskenes liv parallelt med de hellige sykluser i naturen.

Et vakkert rituale var å brenne sin ”bagasje” på samhain bålet, i form av symbolske gjenstander, brev og lignende.

 

Imbolc

Imbolc, som bokstavelig talt betyr “i melk“, har tradisjonelt markert ammeperioden til søyer og kyr. Søyer produserte ikke melk før etter sin første drektighet, som oppsto på dette tidspunktet. Siden melken var viktig for grunnleggende overlevelse for stammene, var dette en tid med stor glede. Det betydde at enden av en lang vinter var i sikte, og grønne enger bare var noen måneder unna.

Under Imbolc- ritualet var det vanlig å helle melk (eller fløte) i jorden. Dette ble gjort i takknemlighet og omsorg, og for å bistå i avkastningen for fruktbarhet og overflod. Imbolc ble feiret til ære for Brighid eller Brid. Hun er datter av guden Dagda.

Imbolc var den andre av de fire store ild festivalene, og dens fokus var ”lyset ”av flammen. På Imbolc ble Brighid gravid med  Solen. Hun bar et løfte om nytt liv, som et modent frø på jorden begynte hun å våkne på denne tid, med lovnader om nytt liv for planeten. Dermed var Imbolc en tid med oppvåkning, løfter og håp for den kommende våren.

 

Beltane

Beltane varslet ankomsten av sommer i sin fulle prakt. Kelterne trodde at hvis man badet i dugg fra en Beltane- morgen, ville ens skjønnhet blomstre hele året.

Beltane er den tredje festivalen. Den var en feiring av alt liv og den fruktbarhet som var blitt skjenket verden. Beltane, er motparten til Samhain, for de to deler året inn i de to primære årstider, vinter og sommer.

Beltane var tiden da sensualitet ble revitalisert og gjenoppvåknet jorden med alle hennes barn. I likhet med ”samhain” er Beltane også mellom to verdener, men er i seg selv en – så derfor ikke i noen – og likevel i begge samtidig. Dermed tilhører Beltane både sommer og vinter … og ingen av delene. Det var inngangsporten til sommeren, og en magisk tid for passasje mellom årstidene.

 

Lughnasadh

Lughnasadh-festivalen markerte begynnelsen på innhøstingssesongen, og overgangen fra sommer til vinter. Dette var festen for mat, festligheter og ritualer vanligvis sentrert rundt forsikring om god høst sesong og feiringen av innhøstingens syklus. En fruktbar høst sikret trygg passasje for stammene gjennom de kommende vintermånedene. Innhøsting av blåbær var en gammel praksis som symboliserte suksess. Hvis det var masse blåbær, ville det også bli en god innhøsting.

Lughnasadh ble feiret til ære for den irske versjonen av Gud, LUGH, også kjent som “Bright” eller “Shining One“. Han er assosiert med både sola og landbruk og fruktbarhet. Han er sønn av ”Stjernenes og reinkarnasjonens Gudinne.  Korn, frø, urter og frukt ble høstet og tørket på denne tiden.

Fortidens druider

Druidene var kelternes prester, lærere og leger De kan spores tilbake til 2500 f.  kr. Overlevningene forteller at de kunne føre sin slekt tilbake til Noa og at de var monoteister (tilba bare en gud). Druidene hadde stor makt over folket til tross for at de ikke bar våpen. Kunnskap var deres makt. Deres visdom ble overført muntlig fra generasjon til generasjon. Ingenting er nedskrevet. Derfor har det til alle tider vært mye mystikk knyttet til druidenes historie.

De eldste ”skriftlige” beretningene om druidene går tilbake til ca. 200 år f.Kr. Hovedkilden til vår kunnskap om druidene er Julius Caesars historiske verk fra romernes felttog i Gallia (58-52 f.Kr.). Det vi vet derfra er at druidene ble betraktet som mellommenn mellom guddommen og menneskene. Folk anså dem for å ha magiske krefter. De tolket guds vilje og de hadde kunnskap om legemidler. De var fritatt for krigstjeneste og for å betale skatter, og de fungerte også som dommere i rettssaker.

Druidene trodde på sjelens udødelighet, og de mente at sjelen gjennomgår tre utviklingstrinn:

– Den laveste krets,

– Lykkens krets

– Det uendeliges krets.

Mennesket skulle gjennom motgang, lidelse og sorg,  beseire sin onde natur og vinne herredømme over seg selv. Når dette var oppnådd, kom man over i den annen krets, lykkens krets, for til slutt å skulle nå det uendeliges krets. Druidene skal være oppkalt etter Eiketreet, som på keltisk het ”duir” som betyr ”dør” eller ”doorway”.

 

Finn ditt tegn

Hva symboliserer tegnet ditt i den keltiske Zodiaken? Hvilket tre er du knyttet opp mot? Kan du identifisere deg med det? Finn ut.

For å få mer utfyllende informasjon kan du lese tegnet ditt sammen med festivalen /årstiden det hører innunder. Hvert tre har et helt arkiv av kunnskap og informasjon  knyttet til seg. Dette er kun ment å være en introduksjon.

 

Or  18 mars – 14 April

Den keltiske betydningen av Or handler om å gi, og om å nære de hellige i Ogham, av flere grunner.

Or (eng: alder) tilbyr rike næringsstoffer til jorda gjennom sine røtter. Mer enn andre trær. Den  kan lykkes å gjenopprette dårlige grunnforhold i jordsmonnet,  tilbake til sunt pH-nivå.


Primært er Orens røtter ofte nedsenket i sump områder, eller våtmarker. Som sådan, observerte kelterne at Orens røtter tjente som intrikate ly systemer til fisk, spesielt ørret og laks. Videre spaltes orens blader lett i vann, og gir rik næring til alle slags vann skapninger.

Disse handlinger av sjenerøsitet og ly mot tøffe forhold kan oversettes i våre egne liv. Ved ganske enkelt å stå sentrert i vårt eget positive miljø, kan vi påvirke de rundt oss på positive måter. Ved å kringkaste våre signaler av ro og fred, kan vi forbedre andres liv ved å bare være et rent eksempel .

Selv om treet først og fremst forbundet med elementet vann, assosieres Oren elegant med elementene av luft og ild i tillegg. For eksempel indikerer gamle legender at de unge trærne tradisjonelt ble brukt for laging av fløyter. Dette etablerer treets rettmessige eierskap til luft-elementet i tillegg.

Innenfor elementet ild, transformerer Oren sin farge til flammende oransje etter at den er blitt kuttet. For kelterne, indikerte dette at Orens hemmelighet – er at den bærer den hellig flamme i sitt kjøtt. For å bevise poenget, lager or (selv om dårlig brensel) en helt egen karakter av trekull som var perfekt for å opprettholde et jevnt og stabilt varme- forhold, som kunne utnyttes til å smi fine keltiske våpen.

I denne sammenheng minner Or oss om at vi har skjulte krefter i oss, og at hvis man søker i seg selv, kan man finne flotte ressurser som tillater en å leve ut sitt høyeste ideal.

Ask  18 februar – 17 mars

Den keltiske betydningen av ask-treet handler om kraft og styrke. Asken, er et ekspansivt eksemplar av Ogham, og de ‌‌gamle kelterne var med rette imponert av treets massive størrelse og styrke.

Ikke bare var dens omkrets enorm,  mens dens høyde var ruvende. Noen asker er kjent for å sveve over 60 meter høyt. Slike utrolig vekst skyldes et fantastisk rotsystem.


Treets masse, høyde og de dypt integrert røttene, var alle metaforer for åndelig tenkende mennesker. Asken taler til oss om vekst, ekspansjon, og høyere perspektiv. Hvis vi tenker symbolsk som de gamle kelterne var tilbøyelige til å gjøre, kan vi sammenligne vår egen sjel-vekst med Asken. Jo høyere opp vi når, jo mer trenger vi å være godt jordet, eller dypt forankret.

Dette konseptet faller helt i tråd med det mystiske budskapet som asken bringer. Ifølge druidenes oppfatning ble riket mellom jorden og himmelen (astralriket) forbundet og holdt av den mektige ask.

Selv om asken er forbundet med elementet luft, er asken også beslektet med ilden.

 

Bjørk   24 desember – 2o januar

Den keltiske betydningen av bjørketreet handler om:

– Vekst
– Fornyelse
– Stabilitet
– Innvielse
– Tilpasningsevne

Lytt nøye, og du vil oppdage at  hviskende budskap om transformerende vekst – står sentralt i bjørken. Den rører ved din sjel.


Bjørken er svært tilpasningsdyktig og i stand til å opprettholde sin vekst under tøffe forhold med tilfeldig likegyldighet. Bevis for treets omstillingsevne er sett i sin enkle og ivrige iver etter å rask fylle tomme områder i naturen. For eksempel som er ødelagt av skogbranner. Lys og vakker er bjørken en pioner, som modig slår rot og begynner  å gjenopplive landskapet der ingen andre ville før.

Dette er en kraftfull metafor for våre liv. Bjørka ber oss om å filosofisk gå der ingen andre vil gå (frivillig eller annet). Bjørken ber oss om å slå rot i ny jord og lette våre liv med ”majestetisk” tilstedeværelse. Du, er også Gud. Bjørken synger til oss: “Skinn, ta tak, uttrykk dine skapende kreative ekspanderende egenskaper, og lys opp veien slik at andre kan følge.”

Paradoksalt nok, mens bjørk er en strålende symbol på fornyelse, er det også et symbol på stabilitet og struktur. Druidene holdt også bjørken som voktere av lang-æret tradisjon, som en forenkler av lidenskap, energi, og samt vekst. Denne Ild-energi foreningen er parallelt med at druidene bar never av bjørkebark med seg som opptenningsved. Birch fungerer  perfekt for den vil begynne å brenne selv når den er  fuktig.

Dette gjør treet til et ettertraktet ved materiale.
Her igjen, gjør forteller bjørken oss noe viktig. Bjørken ber oss om å tjene våre medmennesker med brann i våre hjerter. I denne sammenheng minner bjørken oss at selv om gnisten i vår ånd blir dempet av byrder i livet, kan vi alltid ta fyr fra den gnisten av lidenskaper som driver oss til guddommelighet.

 

Svarthyllebær 25 november – 23 Desember

Den keltiske betydningen av svarthyllebær treet handler om:

– Død
– Sykluser
– Gjenfødelse
– Fornyelse
– Kreativitet
– Regenerasjon
– Transformasjon

Svarthyllebærtreet sin herskende tid er innenfor syklus av den trettende måneden. Dette er slutten på det gamle året ved Samhain. Det er derfor svarthyllebær treet får sin symbolikk om avslutninger og/eller død.
I samme stil anerkjente druidene og de gamle kelterne treet, for den har naturlige bortdrivelses evner. Essensen av bladene, og lukten av dens vakre hvite blomster ble påvist å avverge innsekter Opprinnelig ble egenskapen utvidet av druidene til å også gjelde onde ånder, og grenene ble hengt over dører for å drive dem bort.


I kjølevannet av hyllebærtreet sin symbolisme for bortvisning og død, kommer den også med løfter om gjenfødelse og fornyelse. Den tjener disse symbolene på en ærlig måte, ettersom som den lenge vært anerkjent som et legemiddel- tre. Alt fra bark til stamme, har blitt brukt til å behandle alle slags plager. Det gamle keltiske folk var anerkjent for sine helbredende evner, og hedret treet for å skjenke dem gaver i form av god helse.

Den er kjent for å være et transformerende keltisk symbol fordi den er assosiert med alveriket. Druidiske sagn forteller at hvis du står i nærheten av et svarthyllebær tre på midtsommeraften, vil alvenes rike åpenbare seg for dine søkende øyne. Alvene elsker musikk – spesielt trillende noter fra en fløyte laget av et hyllebærtre.

Hagtorn 13 mai – 9 juni

 

Den keltiske betydningen til hagtorn treet handler om balanse og dualitet. Hagtorn er full av motsetninger.


I mai er hagtorn i sin herlighet med slående vakre blomster. Disse ligger tett blant store og dødelig torner. Her ser vi den første av hagtorns flere sider. Naturmedisinere og botanikere som druidene var, forsto den overlegne medisinske verdien av hagtorn blader og blomster. Det ble imidlertid ansett som et dårlig omen for å bringe dens grener inn i huset. Dette skyldes i stor grad fra lukten av kuttet grener kan minne om lukten til råtnende kjøtt (ja, de kjemiske komponentene er de samme). Her ser vi livgivende aspekter samt sammenslutninger av døden innenfor samme symbolske treet.
Videre er hagtorn gjennomsyret med mannlige energi, men det er historisk et symbol på fruktbarhet og forbundet med den kvinnelige gudinnens aspekter (mor, jomfru, kone).

Hva betyr alle disse motsetningene?

Kelterne forsto kraften i balanse. De visste også at de ikke kunne tilskrive hagtornen spesifikke egenskaper på grunn av den motsetninger, og det i seg selv indikerte at treet var en stor kilde til magi. Med andre ord inneholder det som ikke kan forklares – enorm makt.

Hagtorn skal respekteres i alle dens mangfold og dualiteter. Den er et symbol på forening av motsetninger, og fungerer som en metafor til oss om å være mer i aksept av alle våres roller, ansikter og identiteter. Den lærer oss også at ingenting er konstant. Alle identiteter eller arketyper vitner om ubalanse, for hagtorn forteller at balansen ligger i det bevegelige, udefinerte.


Hasselnøtt treet 5 August – 1 September

Et blikk på hassel treet og det er lett å se hvorfor den keltiske betydningen av hassel handler om kreativitet, og hvorfor druidene holdt treet i slike høy aktelse.

Dens nøttebrune og uvanlige gren formasjoner er en fryd å sanse, og ble ofte brukt til inspirasjon i kunst, så vel som poesi.


Dens former og mønstre gjorde at druidene ville studere den daglig. Å gjøre dette ville føre dem inn i andre verdener av herlig fantasi. Mye på samme måte som vår moderne fantasi kan bli fanget av en god bok ol, var de kreative kelterne kunstnerisk motivert av den tilsynelatende tilfeldig og ville veksten til hassel treet.
Et mer kjent faktum er at hassel regnes som en ”keeper” av gammel kunnskap. Inntak av hasselnøtter skulle kunne indusere visjoner, økt bevissthet og føre til klarsyn, og nedlasting av visdom. Faktisk, forteller legenden om Fionn Mac Cumhail og hvordan han fikk sin visdom fra universet ved ganske enkelt å komme i kontakt med essensen av hasselnøtten.
Han gjorde dette gjennom å spise laks – som bodde i en hellig dam, og som var kjent for å spise hassel nøtter som falt ned i dammen da den var omkranset av ni flotte hassel trær. Det var sagnomsust at fra deres diett av nøtter og laks også var nøklene til uendelig kunnskap.

Fionn brent fingeren sin mens han forberedte en suppe av laks. Instinktivt puttet  Fionn  fingeren i munnen for å slukke dens forbrenning og dette ble et kontakt punkt, for i det samme ble han opplyst.
Interessant, for i moderne tider har hasselnøtten har vist seg å være bra hjerne mat. Hasselnøtter har dobbelt så mye protein og bedre fettstoffer enn egg, noe som gjør dem til naturlig næring for hjernens velbefinnende.
Når du er kreativt stagner, eller intellektuelt dehydrert, oppfordrer man til å spise noen hasselnøtter, eller bære et smykke fra nøtter. Tilsvarende ble hasselnøtter spist like før man skulle innbefatte seg med spådom, fortelling eller meditativ praksis. Noe å tenke på for alle lys- arbeiderne der ute.
Tips: Plukk dine hasselnøtter etter at de har falt på bakken. Det anses som dårlig skikk å plukke dem umodne fra treet.

I klassikeren ”tre nøtter til askepott”  får vi se at hasselnøttene er helt sentral for historien, og den lykkelige slutten hvor askepott – som en føniks reiser seg fra asken – og vinner prinsen med halve kongeriket til.

 

Kristtorn 8 juli – 4 august

Den keltiske betydningen av kristtorn handler om å lede gjennom vinteren med stil, verdighet og ære, selv midt i store utfordringer.
Akkurat som Eika er kongen av det grønne riket og hersker over lysere halvår (solens måneder når solen er nærmere jorden og kaster mer lys), er kristtorn sitt motstykke.


Kristtorn er hersker av det hvite rike, konge av de mørkere halvår (månens måneder når natten gjennomsyrer der vinteren bor..).
Når all annen flora  for lengst har mistet sin glød og gått i dvale for vinteren, kan kristtorn fortsatt være lysegrønnkledd mot det hvite landskapet. Dette fungerer som en symbolsk påminnelse om følgende:

La din skjønnhet skinne, selv i tider med lite lys.
Led dagen, og la din sjenerøsitet være din arv.
Energien i livet er alltid til stede.

De gamle Kelterne ville bringe kristtorn inn i sine hjem for dens lysende lystige egenskap.

Akkurat som eik tiltrekker seg lyn, frastøter kristtorn lyn. Det ble ofte plantet rundt boliger for beskyttelse mot lynnedslag, og av denne grunn er kristtorn sett på som et symbol for beskyttelse.

Interessant nok har vitenskapen faktisk oppdaget at den distinkte blad-formen til  kristtorn fungerer som en naturlig avleder for lyn energi, noe som gjør Hollys beskyttende betydning til mer enn bare eventyr.

Holly bladene er veldig stikkende, og anses som et symbol for beskyttelse, årvåkenhet, og stahet, og seiere. Når du føler presset opp mot veggen,  påkall kristtorn. Påberope deg dens beskyttende egenskaper, og du vil snart finne du ikke lenger behøver å være i forsvarsposisjon. Kristtorn vil beskytte og styrke deg til seier.

Som hersker av vinteren er kristtorn også forbundet med drømmer og det ubevisste. Druidene brukte ofte kristtorn energi for bistand i drømme arbeid så vel som åndelig arbeid.

 

Eik  10 juni – 7 juli

Eiketreet var ansett som en kosmisk ”wisdomkeeper” med universell kunnskap fra de høyere sfærer nedfelt i sin ruvende styrke.
De eldre druidene observerte eikens massive vekst og imponerende ekspansasjon. De tok dette som et klart tegn på at eiken skulle bli hedret for utholdenheten sin, og sin edle tilstedeværelse.


Å kle seg ført eikeløv var et tegn på spesiell status blant kelterne (så vel som gamle grekerne og romerne). I dag ser vi kunstneriske gjengivelser av “Leafman” der en manns ansikt er dekket i blader.

Druidene skal selv ha oppkalt seg etter eika, som på keltisk betegnes som ”duir”. Mer interessant er selve oversettelsen av duir “dør” ” the doorway” , og sagnene indikerer at åndelig avanserte druider ville kunne få tilgang til de eteriske fløyene av høyere kunnskap  (sjel og eksistens og skapelse) ved å åpne eike døren.

Den keltiske  betydningen av eiketreet inkluderer egenskaper som:

– Liv
– Styrke
– Visdom
– Adelighet
– Familie
– Lojalitet
– Elektrisitet
– Levetid
– Arv
– Ære

Eiketreets status var (og er fremdeles) ubestridelig. Videre fortjente den seg til sin kongelige status gjennom sin evne til å tiltrekke seg lyn. Dette ble ansett som svært mektig blant antikken og er forbundet med en av antikkens fremste guder, Dagda.
Eikens tiltrekkende kraft på lynet, dens størrelse og levetid (eik er kjent for å lett overgå 200 år) gjør eiken til et kraftig symbol for livskraft. Eiken er det eneste treet vi kjenner til som tåler, og overlever et lynnedslag.
Eiketreet er en levende legende som representerer alt som er sant, sunt, stabilt, og edelt. Når du har behov for stabilitet og styrke i livet ditt – se for deg eiketreet i ditt indre øyet. Forestill deg at du dras inn i treets endeløse energi bølger. Snart vil du finne at du deler dens makt.
Det er en grunn til at eiken regnes som kongen av grønne riket. Eiken er sjenerøs med sine gaver – akkurat som enhver god hersker, så deler den alle godene i sitt kongerike.

Et eiketre kan alene opprettholde og livnære et økosystem med yrende liv rundt seg.

 

Siv 28 oktober – 24 november

Den keltiske betydningen av siv i Ogham handler om:

– Formål
– Beskyttelse
– Rensing
– Avklaring
– Kommunikasjon

I dag regner vi ikke siv for å være i trekategorien, men på tiden til de gamle kelterne var det vanlig at det vokste siv, som kunne være over 6 meter høye, rundt om i sumpområdene.

Som den mest naturlige ting i verden æret druidene sivet for å være et tre, og med sin treaktige men hule stengel ble den vurdert som svært viktig.
Alle ting av den naturlige verden ble hedret av kelterne, og alle ting representerte forbindelse med livet. Sivet ble brukt til mange ting. Spesielt mye brukte kelterne å veve sivet sammen for å lage stråtak på sine hjem – noen av dem (når riktig konstruert) varte opptil et tiår eller mer. Dette er hvorfor sivet symboliserer beskyttelse. Den er også en naturlig isolator, og kelterne beæret sivet virkelig under våte, kalde måneder.


Siv avgir en svak søt lukt når det blir presset sammen, så kelterne var kjent for å legge ut presset siv på  gulvet i sine hjem for å fjerne lukt. Dette var også brukt for energirensing av hjem.

Siv lyser bra og ble sett på som fyrtårn av lys under mørke netter. Dette er en annen fasett av sivets nytteverdi i livet til kelterne.

Derfor symboliserer siv kommunikasjon fra flere kilder. I hendene på en god håndverker (og det var mange blant de gamle kelterne), ville en siv gjøre en fin fløyte, fløyte . Disse var høyt verdsatt blant folk, spesielt skalder. Gjennom fløytene og musikk kunne de åndelige og spirituelt anlagte kelterne kommunisere fantastiske verdensvisjoner, av heltemot og skjønnhet.
Dernest, hvis du er klarhørt,, kan du høre dem synge en sang når vinden blåser gjennom et felt på siv. Hvis du noen gang har hatt gleden av å høre det, vet du at det er en uhyggelig opplevelse. Kelterne sett på dette som et ”annet verdens” stemme, og anså det som et budskap med kraftig betydning.
Ta deg tid til å innlemme disse symbolske betydningene til sivet i livet ditt. Samle noen opp og bringe dem inn i huset for å åpne opp energier og klarere luften. Eller prøv en fløyte fra et rør, og ta det gjerne til neste tromme sirkel og spill! Dine keltiske forfedre ville blitt henrykt!

Rognetreet 21 januar – 17 februar

Den keltiske symbolikken til rognetreet handler om:

– Elektrisitet
– Visjoner
– Balanse
– Healing
– Mysterier
– Forbindelser
– Beskyttelse
– Spådom
– Transformasjon

Rognen har lenge vært æret av kelterne for sin balanse mellom skjønnhet og hardførhet.

Når vi er i stillheten lenge nok til å høre rognen snakke, hører vi hennes budskap. “Se dypere, se det som er foran deg, og du vil møte visjoner inn i verdener bortenfor den du fysisk lever i “.


Ved av rogn er tradisjonelt brukt som spådoms verktøy og gjenstander som runer og tryllestaver. Rognens grener er det beste valget for tryllestaver.
Druidene anså rogn som en hellig beholder for beskyttende energi. Treet har en høy, klar vibrerende resonans, som naturlig forvandler lavere energier.
Vi ser mer av rognens beskyttende energi i de hvite blomstene . Vakre, dristige og skarpe som de er – disse er symbolsk for rensing og oppbevaring. Fra de samme blomstene kommer rognebærene frem.

I bunnen av hvert bær er en liten femkantet stjerne, et eldgammelt symbol for beskyttelse, noe som gir treet ytterligere anerkjennelse for sine beskyttende kvaliteter. Bærene tiltrekker alle slags sangfugler og kelterne tolket dette som et positivt tegn – en velsignelse av godvilje, ære og fred.

Rognen er også utrolig variert i sin vekst og vokser ofte i andre trær, i forrevne elveleier, og i andre tilsynelatende umulige steder. Dette er en kraftig analogi for oss om å finne vår guddommelige tilkobling på uortodokse steder. Noen ganger blir de vakreste og høyeste guddommelige opplevelser, eller budskap – oppdaget hvor vi minst venter det.

Påkalle energien i rogn når du har behov for klarhet i din livssituasjon, eller beskyttelse fra lavere vibrasjoner som du omgås med, eller treffer på din vei. Ved å visualisere rogn energien kan du transformere dine egne vibrasjoner slik at du ser mer lys og kjærlighet i livet ditt.

 

Eføy  30 september – 27 oktober

Eføy symboliserer :

– Vekst
– Fornyelse
– Forbindelser
– Vennskap
– Muligheter

Eføy er også et symbol på livskraft, og har en lysegrønn nyanse som druidene beundret. Ofte ville biter av eføy være vevd inn i halskjeder eller hode pryd å representere klarhet i tanken samt feire vitalitet av naturen man omga seg med.
Eføy får sin symbolske betydning ”forbindelser” og ”vennskap” på grunn av sin tilbøyelighet til å veves i vekst. Helt uvilkårlig sammenflettet, er eføy et eksempel på svingene våre vennskap ta – men også et vitnesbyrd om de langvarige forbindelser og vennskap og forpliktelser.


En annen hyllest til vennskap er eføyens evne til å vokse i utfordrende omgivelser. Eføy er utrolig slitesterkt og tåler tøffe forhold. Dette er symbolsk for vår evne til å holde fast ved våre venner uansett hva som måtte ryste forholdet.

Eføy er også et symbol på overlevelse og besluttsomhet av de samme grunner. Den synes å være nærmest uslitelig og vil ofte gro frem igjen, selv om den skal ha blitt nesten fjernet, skadet eller blitt sterkt redusert på andre måter.

Dette er et eksempel på den menneskelige ånd og styrken vi alle har til å fortsette uansett hvordan opprivende våre tilbakeslag kan ha vært.
Eføy vokser i form av en spiral Dette har lenge vært ansett som et hellig symbol for.

Bevissthet
Utvikling
Ekspansjon
Gjenfødelse

De fleste eføy har fem spisse blader som gjør den til et beskyttende symbol ettersom den representer harmonien i de fire elementene med den femte energi, som forener de andre fire.

 

Vintreet 2 September – 29 September

 

For kelterne symboliserte vintreet :

– Regenerering
– Videreføring /fortsettelse
– Muligheter
– Forbindelser
– Ekspansjon
– Fruktbarhet
– Skuddpremie

Druidene klassifiserte alt med treaktig stilk som trær, så derfor er det oppført vintre blant de hellige Ogham rekkene.


I Druidisk perspektiv tjente vintreet sin symbolikk fra sine vekst mønstre. De anerkjente vintreet for å vokse opportunistisk, for treet vil grave så dypt som mulig, til enhver tid, for å få et sterkt fotfeste – og for å sikre sin egen vekst.
Dette er en kraftig metafor for “å gå med strømmen” eller “voks der du er plantet.” Med andre ord er det et budskap om at når vi tar det beste av våre omgivelser og vår situasjon, og lever i en avslappet flytende sinnstilstand – vil vi trolig få de optimale vekstvilkår. Likevel, på tross av den filosofiske tanken om å ta ting som de kommer der man er, har tornene på vintreet symbolsk sett stått for beskyttelse – og forsvar når det er nødvendig.
Vintreet er et motiv som gjentas i keltisk kunst. Treets forgreininger ble ofte gjengitt i skrifter og utskjæringer. De symboliserer forbindelser og mangfold,  fortsettelse og videreføring som igjen gir evighet. Druidene anerkjent også vintreets dominerende vekst formasjon som i likhet med eføy, vokser i spiral. Dette har lenge vært ansett som et hellig symbol for:
Bevissthet
Utvikling
Fornyelse
Vekst

 

Piletreet 15. april – 12. mai

Den keltiske betydningen av piletreet har en lang historie forbundet med metafysisk og rituell praksis.

Konkret har piletreveden vært (og er fortsatt) brukt i seremonier ment til å skjerpe synske evner, hedre månen, samt øke essensen av kjærlighet til våre liv.
Kelternes observasjoner av piletreet i sitt naturlige miljø, i flora og fauna, og i nær tilknytning til vann, gjorde at de så treet som en forbindelse til det ”psykiske” riket, eller fantasiverdenen.


Piletreet får sitt mektige symbol på psykiske og intuitive energi, på grunn av sitt forhold til vann og dermed månen. Månen beveger tidevann. Slik kan også piletreet trekke væske frem og tilbake med sin egen vekstsyklus.
Kelterne forstod at piletreet var et ”medium” eller et instrument som kunne bringe klarsyn og visjoner.

Andre verdifulle egenskaper er treets fleksibilitet. Piletreet er en av de få trærne som kan bøyes i vanvittige positurer uten å brekke. Dette er en kraftfull metafor for de av oss som er på en åndelig vei. Budskapet her er å justere seg med livets elv, snarere enn å svømme motstrøms.

Tilpasningsdyktigheten til piletreet, er en evne til å ikke bare overleve, men også til trives i noen av de mest utfordrende forhold. Treet er rett og slett en produktiv organisme. Den slår gjerne rot fra en enkelt gren som har falt ned på bakken, eller ned i en myr.

Her er budskapet og alltid ha som mål og – fortsette å vokse – utvikle seg – ekspandere,  uansett hvor på jorden du er og under hvilke forutsetninger.

 

Om druidenes ”Ogham” (trekalender)

Det er ingen tvil om at druidenes ”Ogham” (trekalender) er en ”doorway” . Den kan hjelpe oss med å gjenopprette forbindelsen vår til Moder Jord, hvis vi selv ønsker det.


Å ære Gud – Kilden til alt som er – handler også om å ære all dens skapelse. Det du gjør mot andre gjør du også mot deg selv.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

15 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Nå er Illuminati-høytiden Halloween like rundt hjørnet (opprinnelig kjent som SAMHAIN, som beskrevet i denne artikkelen):
” Samhain er en tid når sløret mellom denne verden og ”Otherworld” (eller Sídh,) var veldig tynt. Guddommelige vesener, de dødes ånder, og de levende, kunne bevege seg fritt mellom to verdener. I noen keltiske tradisjoner, særlig det skotske høylandet, satte de gjerne brennende fakler ned rundt gårdene sine etter solnedgang, for å beskytte familien fra alver og ondskapsfulle krefter som gikk fritt til rundt om natten.”

I nyere tid er Halloween (”Helloween”) en viktig dag for den okkulte makt-eliten (“Halloween er satanistenes jul”) som utfører diverse offer-ritualer på denne tiden av året, noe som bla. fremgår av denne artikkelen, og er beskrevet her.

Hva om folk nå er luta lei av å bli skremt? Av terrortrussel på norsk jord, av ebola-smitte og ebola-vaksine og av ISIS, som formelig fråtser i våpen de har fått fra onkel USA.

Vil noen foreldre nå sette foten ned for helloween-sludderet, ganske enkelt fordi folk norge rundt har vært så skræmt no i noen måneder at mange allerede har fått overdose av media-innbilt frykt…?

Og hvis norske barn nå har kjempelyst til å gå rundt og ringe på dørklokker så må de vel ikke gjøre det a la mafia blackmail: ”Gi oss det vi vil ha, ellers så har vi våre metoder for å gjøre livet surt for deg!”

Hva med simpelthen å synge en sang når døren åpnes? Det vil vel skape god stemning og gjerne litt goodwill og kanhende naturlig generøsitet i kjølvannet… Det som lenge ble praktisert i Norge og var kjent som Å GÅ JULEBUKK.

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

Jomfruen skal være det første stjernebildet og løven det siste.

En bekreftelse på dette er funnet i en av de eldste zodiak- avbildingene, datert til ca. 2000 år f.Kr. Den er kalt zodiaken av Dendereh og ble funnet i taket i templet til Esneh i Egypt. I denne zodiaken ser vi at det mellom løven og jomfruen er plassert en zfinks. Zfinksen, som har et kvinnehode og en løvehale, bekrefter en begynnelse og slutt for zodiaken. En zfinks var forøvrig en etterligning av en kjerub.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Så deilig det var å lese denne, Lillian! Vi burde alle fokusere mye mer på naturen slik at vi kan bli kjent med den igjen. Siden du har så mye kunnskap, hadde det vært gøy om du engang skrev en artikkel om hvordan du bruker naturen i livet ditt i dag. Jeg liker så godt boka Avalon av Marion Zimmer Bradley, handler mye om druider og beltanefester (på kong Arturs tid), tenk så gøy om vi kunne bruke kunnskapen idag :-)

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Lillian Sivertsen
12 år siden

Her er en fin side å sjekke, Lillian og Gudfrid: http://anglamarke.com/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Thor
12 år siden

Takk for link, Thor! Jeg har tidligere vært opptatt av innbyggerne i Shamballa, jeg trodde lenge at de var snille og ville hjelpe oss, men så fikk jeg en følelse av tvil, og her i linken du la ut står det:

Schamballahs role in the rise of the Nazi Party, and exposes the ancient origins and spidery links between seemingly pristine highly spiritual quasi-religious orders and organizations and their seeming opposites, the Egyptian and Oriental adepts of the Atlantean black sciences. Helena Petrovna Blavatsky, founder of the Theosophical Society, according to these authors appears to have been a very powerful connective link between all the darkest, most influential groups and their umbrella, the Kingdom of the Great White Brotherhood…. Schamballa.

På tide å signe meg ut fra det daglige nyhetsbrevet jeg får av dem, takk igjen, for at jeg fant ut dette!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Lillian Sivertsen
12 år siden

Jeg er så enig med deg, Lillian, og takk for at du minnet meg om MerKaBa! Jeg har blitt kurset i dette, men har vært udisiplinert og ikke gjort meditasjonen, noe jeg mener har ført til tibakegang i min utvikling. Straks jeg gjorde meditasjonen nå føler jeg meg løftet opp og at jeg kan overleve i en verden som ellers ville gjort meg veldig nedtrykt.
Jeg vil spørre de to personer som har gitt tommel ned på et innlegg om å gjenopprette kontakt med naturen, hvorfor har dere negative tanker om dette?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Det som trengs nå er ikke en kopi av tidliger erfaringer innen mysterietradisjoner, men et konseptuelt kvantesprang og starten på en helt ny virkelighet. Dette er en prosess som i ikke kan beskrives i noen detalj, men ligger i skyggen som en skjør mulighet.
Bruker vi gamle kjente strategier blir vi fanget i eget garn og sivilisasjonen går til grunne – fordi det er den dominerende programmering. Det er på tide at vi tar ansvar og endrer bestemmelsested for menneskeheten. Løsningen finnes i en kreativ ny bevissthet ikke basert på noen kjente paradigmer, men en 180 graders sving bort fra stupet og alt som hindrer sivilisasjonens fremgang.

The Science of the Secret
http://thegreatwork.webs.com/apps/videos/videos/show/11597866-the-great-work-the-science-of-the-secret-prologue-

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Uffda:
MerKaBa gjør alle muligheter åpne, den er for vår sivilisasjon ny, selv om den er gammel ift universet.
Tarot som jeg ser fra linken din, vil bare holde oss låst, du kan ikke bestemme din egen skjebne med tarot, men det kan du gjøre med å programmere din MerKaBa. Du kan også kontrollere tanker ved å være bevisst hver eneste en, for å overvinne mind control og bestemme selv.
(Jeg fikk ikke opp filmsnutten du la ut)
Det er absolutt ikke et tilbakeskritt i utviklingen å bli kjent med naturen igjen, det er kun her vi kan finne tilbake tii oss selv. Det betyr ikke at vi trenger å gjøre alle ting slik kelterne gjorde, feks førte beltanefestene til at man ikke viste hvem som var far til hvilket barn og fars-ansvaret ble derfor fordelt slik at alle menn hadde ansvaret for alle barn. Idag ønsker vi på andre måter å takke moder jord, feks en vårfest hvor alle legger frø i jorda og en høstfest hvor alle plukker inn frukt og nøtter og bær :-)

Equalitor
Equalitor
Abonnent
12 år siden

Morsom og nyttig lesing, takk. Jeg må dog pirke litt: Trær har en makshøyde på 100 meter, så under oversettelsen av ask ble det en glipp mellom fot og meter. Riktig lengde på asken blir da ca 68 meter, som er imponerende nok. Pass på når man hugger!
En annen ting er kristtornen. Det står at den representerer mørketiden, men blir ikke da sommeren feil tid på året å sette den i?

God Yule og godt nytt år :]

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
12 år siden

Spennende, og helt i takt med mine tanker om moder jord, og respekt for naturen. Men hvordan fungerer dette sør for ekvator?

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Takk for spennende lesning om Druidenes kalender!

At de forvaltet åndelig visdom kan det ikke tvil om.
Tillater meg å supplere mer for den som er interessert i mer om Druidenes fantastisk interessante historie fra skjebneøya, The Destiny Island, Eire.

Druidene var hebreere og keltere, fra gresk Keltoi som betyr “det anderledes folket”. Kelterne er et annet ord for Israelitt og vi vet at folket i Irland har et nært slektskap med folket i Norden fra den israelittiske stammen Dan.

Mer om hva slags visdom Druidene forvaltet: http://jahtruth.net/celtisr.htm

Celtic Druids http://jahtruth.net/celtdrd.htm

Valerius Maximus sa at Druidene hadde så sterk tro på re-inkarnasjon og sjelelig udødelighet at til og med gjeld kunne overføres til neste liv : http://jahtruth.net/celtrein.htm

De 3 høytidene Bealtaine; Lughnasadh and Samhain ble holdt på Tara (av Torah) Hill i Irland. For dem som har vært å besøkt dette stedet og sett området hvor den Dronning av Irland og Gibralter,Teia Tephi, er gravlagt, vet at det er vel verdt et besøk.
http://jahtruth.net/tephisum.htm

Skjebneøya med Druidenes historie, hvor skjebnen ennå ikke er fullført:
http://jahtruth.net/ireland.htm

« Forrige artikkel

Aktivering for de sovende

Neste artikkel »

2012 – hva kan vi forvente?

15
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x