2012
2012

Sir Isaac Newton om år 2012

7.3K visninger
23 minutter lesetid
81

Det er så mye spekulasjoner om 2012 i våre dager, at jeg tenkte det kunne være på sin plass å presentere hva tidenes største vitenskapsmann mener om saken. Mon tro hva ‘de kloke’ ved NTNU vil kalle denne vitenskapens gigant nå – vil de utfordre ham i sitt hovmod? Hvem tror, og hvem vet av Newton og dem?

Mange andre er det også som i sitt hovmod hevder at Bibelen er trosbasert, og følgelig er uten betydning for å forstå vår verden og våre samfunn; med menneskene i den. Så de kan gjerne gjør narr av enkle mennesker som har funnet skjulte sider ved Bibelen, men tør de gjøre narr av en av de største vitenskapsmenn verden har fostret? Og i hvilken kapasitet og med hvilken kompetanse kan de vise til, som de vil utfordre denne mannens intellektuelle og åndelige fakulteter med? Jeg sier til dem; lykke til, – kanskje hovmod står for fall?

Ånd og kunnskap må til for å forstå Bibelen. Livslange studier må ofte til, for å ‘knekke koden’. Tro alene kommer en ikke langt med. Bibelen er fremmed språk, for de som ikke har forutsetninger for å forstå den.

G-d i sin visdom har ofte en trang til å slå til jorden de som tror seg vise, og en hang til å reise opp de enkle og rene av hjerte og sinn. Jfr. Jesaja 41.21-25 nedenfor.

Spennende tider vi lever i. I år 2012 vil den Gamle Verden dø og en Ny Verden fødes.

En av de største vitenskapmenn verden har sett brukte de siste 50+ år av sitt liv på å studere de profetiske bøkene Daniels Bok, og Johannes Åpenbaring, i Bibelen, og fant ut noen ting som er veldig sentrale å forstå med hensyn til alle 2012 spekulasjonene som foregår i vår tid.

Jeg har så godt jeg kan bare prøvd å oversette essensen fra denne artikkel på engelsk her til norsk, på fritt grunnlag, for de som ikke behersker engelsk. For de som gjør det, vil jeg anbefale den engelske versjonen av hele artikkelen som ligger her (Høyreklikk, Lagre Som).
http://www.triumphpro.com/isaac-newton-and-end-time-prophecies-of-daniel.pdf

Hans navn var Sir Isaac Newton. En dedikert kristen sjel. En Åndelig gigant (kan store oppdagelser noensinne gjøres uten åndsfakultetene intakt?).

Boken om profetiene og det teologiske arbeidet hans ligger her:
http://books.google.no/books?id=yax06dO-46gC&printsec=frontcover

Sir Isaac Newton og Bibelen

Sir Isaac Newton var ikke bare en av de største vitenskapsmenn gjennom alle tider,
men viet også tiår av sitt liv til studiet av Bibelen, og strevde med å lære Guds vilje,
sannheten om historien, og forståelsen av endetids profetiene.
Hans åpenbaringer var nifse. Historien er fantastisk, forbløffende, ufattelig!
Hva tenkte Newton om det kommende Armageddon, profetiene til Daniel, og “endetiden”?

William F. Dankenbring

Sir Isaac Newton, 46 år gammel
Sir Isaac Newton, 46 år gammel

Sir Isaac Newton (1642-1726) var ikke bare en stor astronom, fysiker, matematiker og naturfilosof. Han var også en av de største genier som har blitt født i denne verden. Han oppdaget også optikken, delte spektrum av lyset i krystaller og viste at hvitt lys består av 7 hovedfarger som tilsammen laget hvitt lys, oppdaget bevegelses lovene og tyngdekraft lovene. “Han blir betraktet som en av tidenes største vitenskapsmenn og matematikere“, sier Wikipedia.
http://no.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

Men hva folk flest ikke vet er at han viet mange år av sitt liv til studiet av Bibelens Skrifter og historie forøvrig i et forsøk på å dekode Guds meldinger til menneskeheten om fremtiden. Han hadde enorm forståelse.

I de dager, om han hadde latt sin kunnskap gjøres kjent offentlig, ville han ha blitt dømt til døden for å være en kjetter. Papirene etter ham ble oppdaget først i vår tid og nylig auksjonert bort i England. En tidligere Nobelpris mottaker kjøpte noen av skriftene hans og noen av dem er nå på Hebrew Universitetet i Israel. Det viste seg at Sir Isaac ikke trodde på treenigheten, men anså det for hedensk og slo fast at den romersk-katolske kirke er den “store hore av Babylon.” Han mente at hedendommen hadde oppslukt kristendommen.

Ifølge Bibel forskningen hans, og andre bevis, viste han til at veien til Armageddon og det endelige slaget mellom det gode og det onde er nært forestående i vår tid !

Han forsøkte å forstå betydningen av Bibelens profetier, spesielt Daniels Bok og Åpenbaring og tidslinjene i disse bøkene. I disse bøkene, selv på overfladisk nivå, er det spådommer med ufattelig grusomheter og apokalypsen for “endetiden.”

Disse profetier i Bibelen ble derimot “forseglet” så de ikke ble avslørt til sine forfattere, fordi de ikke skulle forstås før tiden var inne. Bibelen er således en kodet bok.

Newton kom opp med tre svært grunnleggende prinsipper for profeti som blir oppfylt, og som han beregnet skulle bli oppfylt århundrer etter hans levetid.

Jesaja 41.21 gjør narr av de som tror de vet, men som i realiteten ikke noe vet som helst: “Kom hit med eders sak, sier Herren; kom frem med eders bevisgrunner [strong reason], sier Jakobs konge. 22 La dem komme frem med dem og kunngjøre for oss hvad som skal hende! Kunngjør hvad det er I tidligere har spådd, så vi kan akte på det og lære dets utfall å kjenne! Eller la oss høre de tilkommende ting! / 23 Kunngjør hvad som skal komme herefter, så vi kan vite at I er guder! Ja, gjør noget godt eller noget ondt, så vi med forundring kan se det alle sammen! 24 Se, I er intet, og eders gjerning ingenting; en vederstyggelighet er den som velger eder. 25 Jeg vakte ham fra Norden, og han kom, fra solens opgang han som skal påkalle mitt navn; han skal trampe på fyrster som de var ler, lik en pottemaker som elter dynd.

Daniel 12.4: “Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.

Daniel 12.9-10: “Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid. 10 Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.

Johannes Åpenbaring 5.1-5: “Og jeg så i hans høyre hånd som satt på tronen, en bokrull, skrevet innvendig og utvendig, og forseglet med syv segl. 2 Og jeg så en veldig engel, som ropte med høi røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? 3 Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunde åpne boken eller se i den. 4 Da gråt jeg sårt fordi ingen blev funnet verdig til å åpne boken eller se i den. 5 Og en av de eldste sier til mig: Gråt ikke! se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv segl på den.

Det er ikke nok å lese den for å forstå dens mening, mye symbolikk og tidsperioder er nevnt. Bare ‘G-d’s Lamb’ kan åpne seglet, og i endetiden er de ment å bli forstått.

Mange Bibel profetier er skrevet på slik måte. Profeten Jesaja skrev:

Jesaja 29.10: “For Herren har utøst over eder en dyp søvns ånd, og han har tillukket eders øine, profetene, og tildekket eders hoder, seerne. 11 Og således er synet av alt dette blitt eder likesom ordene i en forseglet bok; gir en den til en som skjønner skrift, og sier: Les dette! så sier han: Jeg kan ikke, for den er forseglet. 12 Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift, med de ord: Les dette! så sier han: Jeg skjønner ikke skrift. 13 Og Herren sier: Fordi dette folk holder sig nær til mig med sin munn og ærer mig med sine leber, men holder sitt hjerte langt borte fra mig, og deres frykt for mig er et menneskebud som de har lært, 14 se, derfor vil jeg bli ved å gå underlig frem mot dette folk, underlig og forunderlig, og dets vismenns visdom skal forgå, og dets forstandige menns forstand skal skjule sig. 15 Ve dem som vil skjule i det dype for Herren hvad de har fore, og hvis gjerninger skjer i mørke, og som sier: Hvem ser oss, og hvem kjenner oss?

Så hvem kan forstå G-d’s forseglede bok? Jesaja gir svaret. Først forklarer han problemet:

Han skriver: “The priest and the prophet have erred through intoxicating drink [false doctrines], they are swallowed up by wine, they are out of the way through intoxicating drink; they ERR IN VISION, they stumble in judgment. For all tables are full of vomit and filth; no place is clean” (Isa.28:7-8).

Jesaja hadde flere ting å si om å profetere fremtiden, og for å forstå hva som vil komme må vi se tilbake på hans ord. Han erklærte at oppfylte profetier er de utestående, ubestridelige bevis for Guds eksistens, og for den guddommelige inspirasjon av Bibelen! Ingen annen bok spår fremtiden som den gjør! Og når den spår fremtiden korrekt, så beviser G-d sin egen eksistens og sin allmakt, sin plan.

Jesaja 44.6-9: “Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud. 7 Hvem forkynner som jeg det som skal skje? La ham kunngjøre og legge frem for mig det han har forkynt, like siden jeg skapte oldtidens ætt! Og det som i fremtiden skal komme – la dem kunngjøre det! 8 Frykt ikke og forferdes ikke! Har jeg ikke for lenge siden latt dig høre det og forkynt dig det? I er mine vidner. Er det nogen Gud foruten mig? Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen. 9 De som lager utskårne billeder, er alle sammen intet, og deres kjære guder er til ingen nytte, og de som gir dem vidnesbyrd, ser ikke og skjønner ikke, så de skal bli til skamme”.

Jesaja 44.9-10 “Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen, at jeg er Gud, og at det er ingen som jeg, 10 jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg,”

Oppfylte profetier er det største BEVISET på G-d, G-d’s Ord, og Bibelens guddommelige inspirasjon!

Sir Isaac Newton og Bibelen

Sir Isaac Newton mente at ikke bare Bibelen, men at hele universet var et “kryptogram” fastsatt av den Allmektige, en stor oppgave som menneskeheten var ment å løse.

Newtons tekster om teologi utgjorde mer enn en og en kvart million ord, for det meste upublisert. Disse han regnet som hans viktigste verker av alle. Prof Richard Popkin, av UCLA, srev: “Newton var overbevist om at Gud hadde presentert menneskene i Skriften med visse viktige ledetråder om fremtiden for menneskeheten” (ibid.). Newton brukte nesten 60 år på sitt teologiske arbeid.

Newton visste av Bibel profetiene – han forutsa det, basert på Skriften, at Israel ville komme tilbake til det hellige land. Newton uttalte at det ville være mange ikke-troende jøder som skulle bli troende på samme tid da Israel ville igjen bli en nasjon. I sin bok ‘Observasjoner av Profetiene av Daniel og Åpenbaringen til St. Johannes’, første gang utgitt fem år etter hans død, skrev Newton at jødene skal vende tilbake til sitt hjemland.

Han sa til og med at det ville skje i det tyvende århundre!

Newton bemerket også at den gjengse “kristendom” var skyldig i korrupsjon og at “før slutten av det andre århundre har korrupsjon sakte krøpet inn i de latinske kirkene. . . Alle ble brakt inn i forvirring, og dramaet av frafall i Kirken hadde begynt “(Moore, p.495). Newton henvist til pavemaktens institusjon som “Horen av Babylon» (Frank E. Manuel,  Isaac Newton’s Relgion, p.95, fra Moore, p.494).

I Newton’s skrifter trakk han en linje mellom de sanne troende og den historiske falske kirke. Den falske kirke, sa han, viste seg å være forfalsket, ifølge Jesu ord, “Du skal kjenne dem på fruktene” (Matt.7: 16). Når det gjelder profetier og den sanne kirke, skrev Newton, “Å ha søkt etter (og ved Guds nåde fått) kunnskaper i de profetiske skrifter, har jeg tenkt meg forpliktet til å formidle det til fordel for andre. . . Hvis de [de profetiske Skriftene] er aldri å bli forstått, så hvorfor gjorde Gud seg møye med å åpenbare dem? Han gjorde det helt sikkert for oppbyggelse av kirken, og hvis så, så er det helt sikkert at kirken omsider får forståelsen av dette. Jeg mener ikke alle som kaller seg kristne, men en rest, noen spredte personer som Gud har valgt “(p.495).

Når han så den utbredte forvirringen og falske undervisning om Bibelen, skrev Newton en sterk advarsel til alle som søker å oppdage og forstå sannheten i Skriften. Han erklærte:

“La meg derfor be av deg å ikke stole på den oppfatning til noen mann
om disse ting. . . . Søk i Skriftene selv. . . om du begjærer å finne
sannheten. Hvis du bestreber deg oppnår du verdi over alle andre skatter
. . . søk i disse skriftstedene som Gud har gitt for å være en guide. . .
og bli ikke motløs av de benektelser disse tingene vil møte i verden.

De vil kalle deg kanskje en hissig kar, en blind, en fanatiker,
en kjetter, etc., og forteller deg om usikkerheten i disse tolkningene,
og det formålsløse av å av ha tillit til dem: Ikke med tanke på at det å
profetere om vår Frelsers første komme var av vanskeligere fortolkning,
og likevel forkastet Gud jødene for ikke å følge dem bedre.
Og uansett om de vil tro det eller ei, det er større dommer som
henger over de kristne for deres forsømmelser enn noensinne jødene følte.

Men verden elsker å bli bedratt, de vil ikke forstå, de
vurderer aldri likt, men er fullt og helt ledet av fordommer, interesse,
lovprisning av menn, og autoriteter i Kirken de er i. . . .Det er
bare noen få som søker å forstå religionen de taler, og de
som studerer for å forstå disse, gjør det heller for verdslig bruk,
eller for at de kan forsvare den, enn. . å undersøke om det er sant
med overbevisning om å velge å bekjenne den religion som i sin dom
viser seg som den sanneste. . . .

Og når du er overbevist skal du ikke skamme deg for å bekjenne sannheten.
For ellers blir du til anstøt for andre, og arver mye fra Herskerne til jødene
som trodde på Kristus men var redde for å bekjenne seg til ham,
for ikke at de skulle bli kastet ut av Synagogen.

Derfor når du er overbevist skal du ikke skamme deg over sannheten,
men bekjenne det åpent og forsøke å overbevise din bror
også slik at du kan arve oppstandelsen som løftet er i Daniel 12.3,
at de som slår mange til rettferdighet, skal skinne
som stjernene i all evighet. Og fryder seg hvis du er verdig
å lide i ditt omdømme eller annen måte på grunn av evangeliet,
for da er din belønning stor”(p.496).

Fantastiske ord! Her var vitnesbyrdet til en SANN tro kristen, en av de største vitenskapsmenn gjennom tidene!

Albert Einstein hadde stor interesse for Newton, og i hans tro. Hans store ærbødighet for Newton vises best ved at Newtons portrett hang på soverommet hans til han døde.

Newtons Profetier

De fleste av Newtons manuskripter om religion var lenge skjult for verden. Noen vil si at de var til og med undertrykt, for at Newtons bibelske funn ikke “flekket” hans rykte som et vitenskapelig geni. Andre kan godt ha ønsket å dekke over Newtons profetiske og læremessige tekster fordi de ville ha autoriteten til en slik strålende vitenskapsmann ute av veien, på grunn av at mange faktisk kan TRO på dem, og vende seg bort fra establisementets kirker!

I 1936 ble Newtons papirer auksjonert bort på Sotheby & Co, og professor Abraham Shalom Yahuda, en oppsamler fascinert av Bibelen og vitenskapen, kjøpte de fleste av dem senere, bit for bit, fra de nye eierne. Han var en palestinsk jøde og en viktig arabisk lærd og samler av manuskripter. Han mente at det var bevis på den historiske nøyaktigheten av Bibelen.

I 1940 ble Yahuda en flyktning i USA. Han hadde sin store samling med seg, og med hjelp av Albert Einstein, prøvde å få Harvard, Yale eller Princeton å ta over dem, men alle tre nektet. På dødsleiet testamenterte Yahuda hele sin manuskript samling til det hebraiske universitetet.

Albert Einstein tilstod at hans egne funn ville vært umulig uten det vitenskapelige arbeidet til Newton og hans fantastiske oppdagelser. Han skrev til Yahuda, “Newton’s skrifter om bibelske temaer synes for meg spesielt interessant, fordi de avslører en dyp innsikt i den åndelige karakter og arbeidsmetodene til denne viktige mannen. For Newton er den guddommelige opprinnelsen av Bibelen betingelsesløst garantert. . . . Fra denne troen oppstår den faste overbevisning om at de delene av Bibelen som vises obskure må inneholde viktige åpenbaringer, som bare krever dekoding av det symbolske språket som brukes i dem for å bli opplyst. Newton forsøk på denne dekoding eller fortolkning ved hjelp av sin akkurate, systematiske tenkning, der han nøye gjør bruk av alle kilder tilgjengelig for ham. . . . Disse skriftene, for det meste upubliserte, får en dermed et svært interessant innblikk i det åndelige verkstedet til denne unike tenker “(signert av Albert Einstein 1940 september på Lake Saranac).

Newton gjorde prediksjonene sine basert på hans intense studier av jødisk historie og ideer. Han studerte hebraisk slik at han kunne lese det gamle testamente på originalspråket. I et intervjuet den 26 juli 1985 med professor Popkin, siterte den hebraiske avisen Hamishmar Newton som sier at jødene skal vende tilbake til Jerusalem i det tjuende århundre (Moore, p.492).

Newton mente at verden “beveget seg ubønnhørlig mot en katastrofe, en stor brann, til å bli etterfulgt av en enda udefinert form for fornyelse. Hans forklaring er i en av de normative eksegetiske tradisjoner av de Talmudiske rabbier og puritanske teologer, som underliggende forutsetning var at Skriften ikke inneholder en eneste overflødig setning, eller til og med ikke en bokstav som ikke har vesentlig betydning – etter en slags påholden lov” (p.521).

I hans profetiske tolkninger brukte Newton tallrike matematiske beregninger, herunder gematria (oversette den hebraiske bokstavene i et navn i deres numeriske ekvivalenter). Newtons arbeider ble også markert med følelsesmessige utbrudd mot Den katolske kirke. Ifølge Newton er den opprinnelige kristne religion enkel, men, sa han, «menn dyktig i læring av hedninger, kabbalister og akademikerne har ødelagt dem med metafysikk, strukket skriftene fra en moralsk til en metafysisk tilstand og dermed gjort de uforståelige.

Newton var en grundig historiker i de første århundrene av kirkehistorien, og uthevet tre viktigste agenter i utbredelse av metafysiske onde – den jødiske Kabbalist, filosofene, blant dem Platon og Platonistene var de verste lovbrytere, og Gnostikerne, hvorav Simon Magus var den erke-skyldige og anfører (Frank E. Manuel, religion Isaac Newton, p.66-69, sitert i Moore, p.522, se Apg 8 og Eusebius ‘Kirkens historie).

UCLA professor Richard Popkin bemerker at en lite kjent revolusjonerende innovasjon av Newton var å bruke astronomi til vitenskapelig bekrefte og validere tidsrammen for bibelske hendelser i historien. Han brukte astronomiske oppdagelser og konstruerte en kronologi av hendelser basert på posisjonene til stjernene som er beskrevet i Skriften og andre gamle skrifter. Han kom til den konklusjon at Bibelen er det eldste historisk dokument som finnes, og er historisk korrekt. Mer nøyaktig enn greske, egyptiske eller babylonske historier. Newton beviste den bibelske historien til å være nøyaktig, og hevdet at dette betydde at Gud hadde presentert sitt budskap fra begynnelsen av verden gjennom historien i Hebreerbrevet, og gjennom deres profetiske innsikt gitt til dem (Moore, p.523, Popkins, essays på Context, Natur og innflytelse Newtons teologi, p.111).

Popkins bemerket: “Newton gjorde mye original historisk forskning for å skjelne mellom hendelsene i verdenshistorien som utgjorde oppfyllelsen av profetiene. Noen av hans fortolkninger har blitt akseptert av senere Bibel tolkere, spesielt blant fundamentalister. Newton studerte historien om det romerske imperiet, den europeiske middelalderen, og fremveksten av islam i Midtøsten for å identifisere hva som faktisk skjedde i historien med det som ble spådd i profetiene. . . . Newton brøt ny grunn i fortolkningsaktiviteten både i anvendelse av moderne vitenskapelige teknikker til forståelsen av Bibelen og i den historiske tolkningen av profetiene “(Moore, pp.523-524, Popkins, p.114).

Newtons historiske forskning i fortolkningen av oppfylte profetier ble senere overtatt av mange fundamentalister som betraktet ham som en av de aller beste i feltet. Han var i forkant av kritiske lærde i sin tid, ved å bruke moderne vitenskap til å forstå Bibelen.

Isaac Newton mente at Kristus dominerer både det Gamle og Nye Testamente, at alle steder hvor G-d åpenbarer seg i det gamle testamentet er faktisk Kristus som viser seg, at det var Kristus som gikk i Edens hage, det var Kristus som ga Moses de ti bud, som viste seg for Abraham som en engel, som kjempet med Jakob, og som ga profetiene til profetene.

Newton og Endetiden

Newton dedikerte 50 år av sitt liv til å analysere Bibelens profetier. Han anså at hans religiøse funn var for kontroversielle for offentlig utgivelse i sin egen levetid. Hans teologiske studier forble en hemmelighet inntil nylig, da forskere oppdaget dem i samlingen til det jødiske Nasjonalbiblioteket i Jerusalem.

Newton prøvder ikke å “sette datoer.” Han erklærte i et manuskript som gir en tidslinje for slaget ved Armageddon, “Jeg nevner denne perioden ikke for å fastsette det, men bare for å kunngjøre [vise] at det er liten grunn til å forvente det tidligere, og dermed sette en stopper for et rush av tolker som ofte tildeler tiden for når enden er her.

Isaac Newtons manuskript beskriver hendelsene i Endetiden som kulminasjonen av 1260 år med frafall – total avskaffelse av tro og sunne religiøse verdier. Men Newton skrev, de som “holder fast” til Guds kjærlighet og jakten på sannheten er bestemt for frelse.

Det er de to store dyder som Newton kommer inn på gang etter gang. Ved utøvelse av Guds kjærlighet og jakten på sannheten, kan noen av oss slutte seg til rekkene av de utvalgte. Ifølge Isaac Newton, kan vi forberede oss på den skjebnesvangre tid og den verste grusomhetene i Armageddon gjennom utøvelse av disse to dydene hver dag av våre liv.

For å oppmuntre til Guds kjærlighet, anbefalte han at vi ber daglig, lesing av utvalgte skrifter som Matteus 5:3-11, gir generøst til de som trenger det, utvikler vennskap med de av ulike trosretninger, og hjelper med barn som frivillig ved barnehager eller kirkelige ungdomsgrupper. For å oppfordre til jakten på sannheten, anbefalte han å lese om alle nye vitenskapelige fremskritt, teste alt med eksperimenter hjemme, der det er mulig, og stille spørsmål til de med myndighet.

Newton sa: “Gjennom å stille slike spørsmål er en frigjort fra de som vil gjemme seg bak bedrag, for arkitektene av slike diverse løgner vil se på slike Spørsmål som en dødelig fiende og gå til ytterligheter for å unngå Ærlig Svar, selv om det svaret blir at svareren ikke vet ennå hele sannheten, for den vise mannen innrømmer fritt at det største mysteriet er at den Ultimate Sannhet designet av den Store Arkitekten av Skapelsen i hvis skygge vi alle står.

Isaac Newton var en meget ydmyk mann, og unngikk all argumentasjon og offentlige tvist som upassende for en kristen. Han sa om seg selv, kort tid før hans død: «Jeg vet ikke hva jeg kan se ut for verden, men for meg selv synes jeg å ha vært bare som en gutt som leker på stranden, og snur meg selv nå og da for å finne en jevnere småstein eller en penere skjell enn vanlig, mens det store hav av sannhet lå alle uoppdagede ting fremfor meg “(Moore, p.518).

Daniels Datoer

Isaac Newton studerte de tre store profetiske tidsperiodene som Daniel taler om – i 1260, 1290 og 1335 “dager” (Dan.12: 7, 11-12). Newton forstod at disse refererte til år. Han forsto at dette var snakk om det profetiske bibelske året på 360 dager, det originale år som det var i Noahs dager.

Newton bestemte de 1290 dager (år) begynte i år 609 e.Kr. Hva skjedde på denne datoen for å begynne nedtellingen? Begynnelsen av fryktelige, massive frafall! Skrev Will og Ariel Durant i deres klassiske, The Study of Civilization, “I Roma, Kirken, under pave Bonifatius IV og hans etterfølgere, i stedet for å tillate videre oppløsningen av hedenske templer, bygget dem om til kristen bruk og omsorg: der Pantheon var dedikert til Jomfru Maria og alle martyrene (609), et tempel for Janus ble kirken St. Dionysius, et tempel for Saturn ble kirken av Frelseren “(vol.iv, side 530).

Perioden på 1290 år endte i 1899 som var stiftelsen av sionismen og dannelsen av den første internasjonale sionisme konferanse i Sveits for å hjelpe jødene til å migrere tilbake til sine hjemland i Israel. Så det er et veldig viktig tidspunkt – i starten av den sionistiske bevegelsen. 1335 dagers profetien sa han ville ende i 1944 A.D.. Det vil si, 1290 [1899] + 45 år = 1944.

Hvis vi legger til 45 år til på datoen i 1899 AD, ville vi kommet til år 1944 som var mot slutten av andre verdenskrig, som satte scenen for jødene å ha sitt eget hjemland. En jødisk stat ble godkjent i 1947 av FN, og begynte i 1948. Newton visste Bibelens profetier forutsa en jødisk stat i Midtøsten ved “tiden av slutten.” Derfor er denne også betydningsfull.

Den tredje betydninsgfulle dato Newton studerte var de 1260 dager (som tilsvarer en “tid, tider og en halv tid” (Dan.12: 7) eller 3 ½ år med 360 dager hver. Imidlertid kom tydeligvis Newton opp med ideen at man må starte med kongen Karl den Store (Charlemagne), som ble kronet av paven i 800 e. Kr. Ved å legge 1260 år til 800 e.kr. kommer en frem til 2060 AD.

Men er denne datoen riktig? Eller burde tellingen starter på et tidligere tidspunkt?

1260 år og Armageddon

Hvilken dato hadde Newton kommet frem til for Armageddon? Newtons år 2060 AD er kulminasjonen av 1260 års kontinuerlig frafall (moralsk og åndelig degenerering). Dette ville ha plassert begynnelsen av tellingen i år 800 e.Kr.

Newtons hovedfokus var kristent frafall – frafallet for den katolske kirke! Angivelig brukte Newton selv datoen 800 AD for det store frafallet – datoen da Karl den Store ble kronet til konge av den hellige romerske riket av paven. 800 + 1260 år ville ta oss til datoen for 2060 AD.

Men er denne konklusjonen korrekt? La oss undersøke saken nøye. Året 2060 er for langt unna. Kunne Newton har gjort en feil? Har han begynt sin nedtelling av frafall i feil år? La oss se på bevisene.

Pavekirkens Frafall

Halleys Bibel Håndbok: Ny Revidert utgave, påpeker i en seksjon som heter “The Pope Blir en Jordisk Konge,” at Pave “Zacharias (741-752) var medvirkende i å lage Pipin, far til Karl, frankernes konge, et germansk folk som okkuperte Vest-Tyskland og Nord-Frankrike.

“Stephen II (752-757). På hans forespørsel ledet Pipin sin hær til Italia, erobret Lombards, og ga deres land, en stor del av sentrale Italia, til Paven “(side 771).

Halley fortsetter, “Dette var begynnelsen på PAVESTATEN, eller TEMPORAL DOMINION av Pavene. Sivil kontroll over Roma og sentrale Italia, opprettet av Pavene, dermed etablert av pavene Zacharias og Stephen, og anerkjent av Pipin (754), ble senere bekreftet av Karl den Store (774). Dermed var Sentral Italia, en gang leder av det romerske riket, senere et gotisk rike styrt av «Head» av Kirken. Denne TEMPORAL KINGDOM av Kirken varte i 1100 år, inntil 1870 når, om utbruddet av krigen mellom Frankrike og Tyskland, konge Victor Immanuel i Italia tok kontroll over Roma, og la Kirkestaten til Kongedømet Italia »(s. 772).

Pave Zacharias søkte beskyttelse av “Pipin den Korte,” for å beskytte Roma fra Lombardene. I retur for denne bistanden hjalp han ham til å bli kronet konge av Frankrike. Pipin var sønn av Karl Martell, som erobret muslimene i Tours i 732, og forhindrer at hele Europa falt i hendene på islam. Dette var en av de mest betydelige slag i hele historien, om å bevare “det kristne Europa” fra å bli den siste utposten av islam, og dermed hindre Islams erobring av hele verden.

Pipin ble kronet, med pavens hjelp, til konge av Frankrike. Philip Schaff sier, i History of the Christian Church, “Dette var det første skritt mot etableringen av et vestlig [Romansk] imperium og et nytt politisk system i Europa med Paven og den tyske keiseren i ledelsen” (Vol. IV, “Mediaeval kristendom, p.233). Han fortsetter: “Paven hevdet og utøver nå for første gang den samme makt” som Guds tjenere i Israel hadde i salving av kongene i Israel.

Dermed begynte Skjøgen å ri på Dyret (The Beast), tiltredelsen av det Romerske Riket i Middelalderen.

Apostelen Johannes forutså denne Skjøgen – kirken – ri på ryggen av Dyret i Åpenbaringen, kapittel 17. En engel sa til ham: «Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med mig og sa: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann, 2 som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin. 3 Og han førte mig i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn. 4 Og kvinnen var klædd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter, 5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.”(Åpenbaringen 17:1-5). Denne “kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod» (vers 6). The King James Bibel versjon snakker om henne som «den store hore” (vers 1).

Dette var et vendepunkt i verdenshistorien, og frafallet av den romerske kirken startet. Sier Schaff, “Til en slik høyde av blasfemisk forutsetning hadde pavedømmet steget allerede som å identifisere seg med Kristus sitt Rike og til å kreve å være holderen av verdslige velstand og evig frelse” (p.234).

I tillegg til dette må man være oppmerksom på følgende: Schaff erklærer, “Childeric III, den siste av den håpløst degenererte merovingiske linjen, var bare skyggen av en monark, og tvunget til å pensjonere seg inn i et kloster. Pipin, herskeren faktisk, som nå tok navnet, ble valgt ved Soissons (mars 752) med akklamasjon og sammenstøt av armene til folket, og salvet, som kongene i Israel, av Boniface eller annen biskop, og to år etter av paven selv, som hadde bestemt at den lovlige eier av den kongelige makt kan også lovlig anta den kongelige tittelen. Siden den gang har han kalt seg ‘ved Guds nåde Konge av Frankerne’. Av Paven ble han tildelt tittelen «Patrisier av Romerne (Patricius Romanorum), som innebærer et slags protektorat over den Romerske kirken, og sivil suverenitet over territoriet hennes. For tittelen “Patrisier”, som ble innført av Konstantin den Store, innebar den nest høyeste graden under keiseren selv. . . . På den annen side var denne denne opphøyethet og kroningen som utgjorde grunnlag for Pavelig Forrang (PAPAL SUPERIORITY) over kronene i Frankrike og Tyskland “(pp.233-234).

Merk to ting: 1) Pipin startet “lovlig” å regjere som konge i 752 e.Kr. Var dette den ekte “begynnelsen” av frafallet Newton siktet til?

Følg med nøye nå! Hvis vi teller 1260 år fra 752 e.Kr., det faktiske året Pipin, Karl den stores far Pipin, ble kronet til Frankernes konge av Pave Zacharias, da vil våre beregninger vise til året 2012!

752 e.Kr. + 1260 år = 2012 e.Kr.!

Merk at Pipins forfremmelse til “konge” var basert på Pavens innflytelse, makt, og på “grunnlaget for pavelige overlegenhet” (papal superiority”) – med andre ord slik at Skjøgen (den Katolske Kirke) på dette tidspunktet bokstavelig talt begynte sin ride på “Dyrets Rygg’ “!

Den riktige datoen å telle fra er 752 e.Kr. da pavene Zacharias og Stefan II allierte seg med Pipin, far til Karl den Store, og leide ham til å invadere Italia for å etablere det pavelige temporære herredømme (TEMPORAL DOMINION) i Roma. Det var i 752 og 754. Hvis du teller 1260 år fra 752 kommer du til år 2012 e.Kr..

Telles det fra 754 e.Kr. kommer du til 2014. Så 1260 år, som en dag oppfylt begynner med Pavens verdslige herredømme på jorden i enten 752 eller 754 e.Kr., og legger til 1260 år det tar deg til 2012 eller 2014 AD.

2012-2014 vil være i slutten av 1260 dager i stedet for 2060 AD!

Det er kun noen få år fra nå! Men i dag, som G-ds Ord har profetert, kan vi som lever i Endetiden lære mer og mer etter som profetiene blir oppfylt rundt oss!

Denne sanne forståelsen var ‘lukket or forseglet til endetiden’; “Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid.” (Daniel 12:09). Newton hadde rette ideene – men hans beregninger var forskjøvet fordi han ikke hadde den enkle tilgang på kunnskap vi har vært så privilegert å ha!

Verden er nå skjelvende på toppen av den endelige skjebnesvangre uke av kataklysmer og katastrofer, før det andre kommet til Jesus Kristus, Yeshua Ha’Moschiah – Messias selv – som endelig vil levere denne verden fra dens smerte, angst, lidelse, og fødselsveer!

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

81 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Newton om 2014: “Telles det fra 754 e.Kr. kommer du til 2014”. Vil dommen over Babylon bli utført? 2014 vil det skje mye i Israel. Ifølge NASA blir 4 blodrøde måner i løpet av 2014 og 2015. Passover og Tabernacle. Siste det hendte var 1967 og 68. Dette er siste gangen det vil skje på 100 år. Noe vil skje med Israel, det er sikkert. Men hva vet vi ikke.

Vil Klippemoskeen bli revet? Slik at Anti-Krist kan sette seg i det tredje tempel og gi seg ut for å være Gud? Illuminatets falske Messias vil forføre jødene i 3,5 år. Eller er det GOG-krigen som skal sparkes igang? Muslimske nasjoner angriper ledet av GOG? Begge deler? Det ene leder til det andre.

Vil situasjonen i Syria få en brå vending, slik at forenende islamistiske hærer angriper Israel?

http://wp.me/p3tGFm-3c

Er hedningenes tidsepoke snart til ende?
http://ord8liv.wordpress.com/2013/09/17/70×7/

Jesus kommer snart for å hente sin Brud !!!

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
8 år siden

Alle profetier peker mot september 2015:

http://wp.me/p3tGFm-dx

Det blir ikke jordas undergang, men meget dramatiske hendelser.
De som forsker på bibelkoder sier at 2015 og 2016 er de siste år som er skjult i bibelkodene.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

2012
NASA forsøker nå å ta livet av dommedagsprofetiene.
http://www.dagbladet.no/2012/01/02/nyheter/utenriks/nasa/dommedag/apokalypse/19630244/

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Stigende havnivå er en trussel mot mange amerikanske kystbyer, advarer forskere. Blant byene som ligger mest utsatt til er Miami og New Orleans.

En kartlegging av 180 amerikanske kystbyer med mer enn 50.000 innbyggere viser at det er sørlige kystbyer ved Atlanterhavet og Mexicogolfen som ligger an til å bli hardest rammet av stigende havnivå.

FNs klimapanel (IPCC) la i 2007 fram beregninger som konkluderte med at havnivået trolig ville stige med 0,2-0,6 meter innen 2100 som følge av global oppvarming.

Den amerikanske kystbyundersøkelsen legger på sin side til grunn nyere forskning som tyder på at stigningen kan bli på én meter eller mer.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/klima/amerikanske-byer-truet-av-stigende-havnivaa-3419593.html

Nyere forskning tyder altså på høyere vannstand enn antatt, kanskje de burde forteller at dette vil skje raskere enn antatt også!?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

kj: Den kommentaren der var langt langt over streken for reglene her inne, kj og enda mer avslørende enn dine tidligere kommentarer. Du går fra artikkel til artikkel, diskusjon etter diskusjon for å angripe og forsøke å stille JJ og meg i et dårlig lys.. dine kommentarer dreier seg i regelen om dette alene, om meg eller JJ som person, med dine karakteristikker, personlighetsanalyser og annet, som ikke har noe med virkeligheten å gjøre, men derimot er din egen bagasje som du projiserer. Du tåler ikke at andre får oppmerksomhet, og når det blir for mye kler du deg i anonymt som kj og tillater deg å være stygg, selv her på NS. På andre nettsamfunn har du bedrevet dine stygge lovbrudd helt åpent til ødeleggelse av både mennesker og nettsteder, du har også instruert dine fotsoldater om å sverte meg og JJ maksimalt. Du driver din skjulte agenda i kulissene både i redaksjonen og ellers. Du er mannen som bedrev karakterdrap og offentlig organisert mobbing over tid, mot meg og mange vet hvem du er og har vært vitner til dette, alt er kopiert og blir nå pent oppbevart sammen med dine angrep bak anonym maske her. Om du har betalt for dette vet jeg ikke, mange har mistanke om det, men det som vi VET driver deg og er redselen for hva Singoalla, JJ og en person til kan komme til å skrive av sannheter om DEG!

DERFOR har du skrevet frustrerte innlegg om at jeg ikke klarer å slå av min pc og innlegg fulle av frustrasjoner om jeg skriver innlegg om natten.. vi vet hvem du er og jo mer du utøver din skjulte agenda dess høyere blir din fallhøyde den dag alle ting kommer frem.. du er temmelig gjennomsiktig, og det var derfor jeg lo. jeg lo ikke av hverken artikkelen, JJ eller innholdet men av DEG.. takk for nok et verdifullt bidrag til samlingen hvor flere av oss belyser dine aktiviteter.. alt er kopiert. Om du lager en ny profil, vil vi også gjenkjenne deg. Og mange er 100 % sikker på hvem du er.

Hvorfor kan du ikke bare la oss være i fred? Du har jobbet HARDT for å kneble min og JJ sin ytringsfrihet i mer enn et år nå og det er alvorlige lovbrudd og annet som kan bevises og bevitnes at du har begått.. kan du ikke bare konsentrere deg om TEMA og ditt eget og la være med denne svertingen? Ellers kunne vi komme til å fortelle ditt navn og offentliggjøre beviser på både det ene og det andre, men det blir antagelig ikke her.. Du har også gjort svært stygge ting mot Synnøve. Nå ber jeg deg holde opp! Tenk på ditt eget karma, det burde være nok nå, ikke lag mer ris til egen bak!

kj
kj
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Takk for påminnelsen nok en gang om reglene her som gjelder for alle andre enn deg!

Jeg bure egentlig ikke kommentere dette surrealistiske tullet du bedriver, fordi det er vanskelig å få noe forstand av mennesker som lever i sin egen fantasiverden!

Fotsoldater, hehe, pass deg Singoalla, fotsoldatene mine er ute etter deg!
Det stemmer at jeg har en agenda, men den består i noe annet enn det du i din villfarelse prater om!

Og når det gjelder regler, som du så ivrig snakker om, kan jeg ikke se at det er noe sted i innlegget ditt over som er relatert til artikkelen!

Kanskje det snart begynner å bli på tide at du tenker på din egen karma, Singoalla

Og nok en gang registrerer jeg at du opptrer som en støttekontakt for Johansen!

kj
kj
Abonnent
13 år siden

Merkelig med denne Singoalla som minner meg om en kjøttetende plante som mangler næring i form av oppmerksomhet!

Mer oppmerksomhet, mer lever hun. Jeg forstår ikke dine intensjoner med å komme med dette sedvanlige tøvet du holder på med! Jeg har ikke kommentert noe av dine siste fabler, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg provoserer deg!

Du må gjerne opptre som en støttekontakt til J. Johansen, men jeg tror J.J. er i stand til å svare for seg selv

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

Kj: Du BER om å bli avslørt! ALL sannhet skal frem om ALT OG ALLE!
Det har vi blitt lovt av alle hellige skrifter og profeter. Forstår at du skjelver i buksene og gjerne begår drap for å bringe oss til taushet.. men det vil komme frem UANSETT.. tenk over det.. det vil ikke være noe unntak, heller ikke for deg!

kj
kj
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg tror vi alle sitter i samme båt mot det samme mål, Singoalla!
Forskjellen er bare at vi underveis ikke er enig om kursen!

Tenk over det!

Jeg skjelver ikke i buksene, Singoalla! Mitt hjerte er ikke fylt med frykt og jeg begår ikke drap for å bringe noen til taushet!

Jeg må bare gjenta meg selv; du har ikke det minste peiling om hva du snakker om!

Og jeg må bare takke for din interesse for mine innlegg som du samler på.
Det er forsåvidt gjensidig!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

Kj: Vet nok svært godt hva jeg snakker om, og mange andre ser din åpenbare agenda som går kun på personer.. tema er ikke av interesse for deg når du har på deg kj-masken. Dine innlegg har vært særdeles avslørende. Tenk heller over hva folket her inne ville sagt om de forstod og så hvem du er.. !!! :-D de kjenner deg jo godt på et vis.. men vet ikke at du også opptrer slik og har gjort så mye stygt som du har.. du burde passe deg selv og ditt istedet for å ville belære, mistenkeliggjøre og ødelegge gode nordmenn i eget land med dine metoder, som ikke tåler dagens lys.
Alt vil komme for dagen, intet du gjør kan stoppe det.. Men nok om deg.

Når det gjelder din artikkel her JJ så har jeg lest den med stor interesse og jeg visste ikke disse ting om Newton, ja jeg visste vel ikke så fryktelig mye om han heller, utover det vi lære på skolen. Var han jøde? De fleste som kom med noe pleide å være det.. han var vel del av det bestående siden vi lærer om han og hans syn på tingene? Litt kritisk må jeg få være. Det står en del interessant i artikkelen, men mannen fordømmer gnostikere og kabbalister.. og virker som en temmelig tradisjonell lutheraner, så jeg er ikke helt enig med ham.. han mangler en del brikker, bl a kabbalistiske brikker..

Du kommer altså frem til tallet 2012 du også.. når du ser på hans regnestykker.. kan dette være systemets agenda? eller? de har sine agendaer opp mot 2012 også for mind control.. Maya-kalenderen har jeg stor respekt for, men det meste blir tolkning og kan være tilpasset agenda.. ikke så lett å vite.. vi lever i en spennende tid, for spennende..

Tamburineman
Tamburineman
Abonnent
13 år siden

Takk for svar ang. måten noen skriver Gud sitt navn på.

Men jeg er av den oppfatning at Guds navn er Jehova, Jah eller Jahve. Og at å misbruke Guds navn er f.x. når styresmaktene bruker hans navn for å rettferdiggjøre store forbrytelser som det å gå til krig og drepe andre mennesker. Eller som den katolske kirke, skremte borgerne med at de kom til helvete hvis de ikke kjøpte avlatsbrev. Mao, når styresmakter/enkeltpersoner bruker Guds navn for å lure sine medmennesker i egen vinnings hensikt.

kj
kj
Abonnent
Svar til  Tamburineman
13 år siden

Du har helt rett i at det er mange kriger som er satt i gang i Guds navn.

USA sine krigere har bibelsitater på soldatenes personlige våpen.
Guds navn blir missbrukt på mange ulike måter. Men forsåvidt helt i tråd med GT,s krigersge og voldelig guder!

Og som du helt riktig sier, bruker maktmennesker Gud som et vikarierende motiv for sine agendaer i egen vinnings skyld!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Merkelig med denne kj som går videre med sin agenda mot to personer, som hans kommentarer har mål om å stille i et merkelig lys og ikke lar seg affisere overhode av hva som er tema og sak der han poster..

Det er IKKE bare JJ som skriver G-D, om du går inn og søker på anti-zionistiske jøder og kabbalister så skriver de det EKSAKT slik, også på plakater! Det har jeg sett flere ganger og som kabbalist kan jeg fortelle at de gjør dette fordi de har så stor respekt for Gud og Guds navn, at de ikke misbruker dette i tide og utide i seklulære sammenhenger.. JJ svarte da jeg forklarte dette at han tenkte i nogenlunde samme baner som disse kabbalistene om hvorfor det brukes slik, og jeg har jo ertet ham litt med at han er en kabbalist, har bare ikke erkjent det ennå.. skrivemåten er altså for å ikke misbruke Guds navn i utide..

Siden du har erklært tidligere at du har lest hver eneste en av mine kommentarer jeg noensinne har skrevet her inne, så vet du godt dette.. siden jeg har skrevet om det før og JJ også har forklart det før.. at det skyldes feil på tastaturet er pølsevev som du neppe tror på selv.. JJ skriver da stadig bokstaven u! Men det er interessant å samle på dine kommentarer for de gir et så klart og tydelig bilde :-) så hjertelig takk for dette bidraget til samlingen :-)

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Singoalla
10 år siden

Smeller det neste år? 4 blodrøde måner på rad. Det er siste gang det vil inntreffe på 100 år. 1 stk solformørkelse, og SIRI appen som påstår at «gates of Hades will be opened up» i juli.

http://wp.me/p3tGFm-3c

Vi har nå den siste pave. Det er i Fransis sin tid at dommen skal fullbyrdes. Mannen er gamling på 76 år.

http://ord8liv.wordpress.com/2013/07/20/slutten-for-babylon/

Vi står rett ved historiens klimaks. Hedningenes tid er til ende og Jesus kommer for å evakuere sin blodkjøpte brud.

Tamburineman
Tamburineman
Abonnent
13 år siden

Hei,
jeg følger med stor interesse hva denne avisen har å ytre, men jeg har et lite spørsmål, og det er hvorfor skriver dere G-d?

kj
kj
Abonnent
Svar til  Tamburineman
13 år siden

Det er visst ingen som vil svare på spørsmålet ditt – Eller kanskje ingen kan!

Så langt jeg har erfart, er det kun J. johansen som skriver Gud på denne måten – med bindestrek mellom G og D. Og da burde jo Johansen fortelle deg hvorfor!

Det jeg tror er at mannen rett og slet har feil med tastaturet og får problemer når han skal skrive bokstaven U.

Ellers står det visst noe i Bibelen om at du ikke skal missbruke Guds navn, for da blir en visst ikke sett nådig på! Og da kan vi jo fort få enveisbillett til dette mystiske Helvete hvor det er helvetes varmt fra et bål som aldri slokner!

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

Hva har vi sagt om “helvete”,kj?

http://amazingdiscoveries.tv/media/135/222-232K/

kj
kj
Abonnent
13 år siden

god natt og sov godt, Sirus!

kj
kj
Abonnent
13 år siden

Jeg har en overordentlig stor respekt for din iherdige innsats og din store fryktløshet i kampen for å fremme ”saken” og ditt syn på livets mysterie!

Men ut i fra mine ubetydelige og fattigslige evner, får jeg en følelse av at det i langt større grad hadde passet bedre for deg, Johansen, å være satanist enn å forsøke å utgi deg for en gammeltestamentlig superkristelig og løssluppen dogmatiker! Satanisme er jo en tro på noe og en religion dette også vet du!

Denne guden du hele tiden referer til, dvs gudene, for i GT-manuskriptet, fortelles det jo villig vekk om GUDER OG GUDENE som kommer flyvende til menneskene, og fortsetter og vise sine fantastiske evner til å fly så røyk og gnister spruter! Men, kanskje ikke så imponerende med tanke på at disse tross alt er guder! Men jeg undres over at det ikke får mer oppmerksomhet fra de GT lydige , at Herren snakker om ”oss”!
Det er vel ikke så rart at mye, etter hvert, måtte fortsette og forandres i en helt ny historie!
Eks. 1.Mos 01,26 Gudene skapte menneskene i sitt bilde
26 Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!
1.Mos 03,22 Mennesket blir som gudene
22 Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!»
Men Johansen vet nok hvem disse” oss” er! For som alle skjønner; jeg er ingen gammeltestamentlig ekspert, så det er nok derfor!

Det jeg for øvrig legger merke til, og antagelig aldri slutter å forundre meg over, er hvor til dels voldelig og agresiv disse gudene er mot menneskene. De slår ned, de dreper og utrydder for fote, og viser ingen nåde for alle som faller i unåde og som ikke passer for deres velbehag!
Og nåde den som ikke følger reglene. Ikke bare er de voldelige, men jammen har gudesønnene også sex med menneskedøtrene! Dette skulle jeg tro er noe usmakelig og helt på grensa av det tillatte!

Det er mildt sagt en merkelig oppførsel av kjærlighetsgudene dine, Johansen! Men kanskje disse fortellingene bare rett og slett er et utslag av menneskets generelle orientering mot vold og krig som en løsning på innbilte problemer!
At ”Åpenbaringen” blir blandet sammen i GT smørja vil jeg tro er et utslag av høyt utviklet sans og et ønske for en dramatiske avslutning i siste akt!

Under har jeg tillatt meg å lime inn et lite utdrag fra Bibelguiden, riktignok, men tror likevel det er en passende beskrivelse:
”Hvilket bilde har du av “Herren” etter å ha blitt foret med ensidig propaganda fra prester og kristendomslærere? En allmektig, allvitende, evig, god, rettferdig og beskyttende far for menneskene, full av kjærlighet? Det er dette bildet kirken ønsker å danne av den guden de tilber, og også vil ha deg til å tilbe. Det gamle testamente gir oss et ganske annet bilde av Herren. Her beskrives han som en maktsyk, ondskapsfull, morderisk, humørsyk og hevngjerrig tyrann. I tillegg beskrives Herren som et fysisk vesen med tilnærmede menneskelige egenskaper, et vesen som befinner seg på helt konkrete fysiske steder, et vesen som bor i telt midt blant israelittene. Endel steder beskrives også Herren som et flyvende objekt, som en sky og som en flammende ild”.

Og Newton, GT,s kodeknekker og i den forstand, antipragmatiker, eller rettere, dogmatiker som passende sannhetsvitne for ”svovelpredikanters” doktriner og smalsporete påstander, må jeg si gjør det ekstra kaldt og ukoselig. Når en finner at årstallet for Armageddon ikke helt samsvarer med sin egen ”beruselse”, bruker en bare litt fantasi blandet med eventyr så vips, har vi år 2012 på plass!
Jeg er altså fryktelig spent på hva forklaringa vil bli når det etter hvert viser seg at Armageddon likevel må flyttes til 2060 eller der om kring!

Fra WIKIPEDIA: ”Newton lärde sig hebreiska och ägnade en stor del av sin tid åt att försöka finna den hemliga skriften – men han lyckades inte”.

Å dra ting ut av sin sammenheng, og sette inn uttalelser og bibelsitater der det måtte passe inn i en annen sammenheng er den vesentlige og dominerende øvelsen i ”åndskrigen”, som det begjærlig nevnes for liksom å understreke det religiøse alvoret! Hvis en har stengt seg inne i en slik snever tankeverden, og har tenkt å bli der, framstilles tykke” murer” av bibelsk-kunnskap omkring seg selv, for å være sikker på at annet og skadelig tankegods ikke skal trenge gjennom!

Jeg tror Johansen, at du i likhet med de fleste av oss her, er et godt og velmenende menneske som ikke vil noen noe ondt, men har et godt og kjærlighetsfullt hjerte som framfor alt vil øse ut din kjærlighet ut over oss, og til og med dem som du feilaktig kaller for satanister – santanister bare fordi du ikke kjenner alle dine medvandrere! Du kaster en dom over masse mennesker, ja hele folkegrupper blir stigmatisert fordi de ikke deler ditt, etter min mening, et noe forvrengt kristensyn av virkeligheta!
Slik jeg forstår deg, ønsker du at samfunnet skal styres og drives mer av en åndelig tankegang, muligens formidlet av en gammeltestamentlig kirke, og mindre av det vitenskapelige og verdslige!
Jeg syns det er noe tankevekkende hvis det er slik at noen syns vi skal tilbake dit der hvor kirka og de geistlige herjet med og undertrykket folk, stort sett etter forgodtbefinnende og i guds navn, hvor det kun gjennom kirka var mulig å komme til den hellige himmel!
Det er vel galt nok som det er, om vi ikke skal har mer undertrykkelse, forfølgelse av annerledestenkende, avretting, korstog og nådeløse religionskriger. I all elendigheta, tror jeg det tross alt er en framgang at kirka og de geislige mister og har mistet mye av sin makt over mennesker. Skal vi gi avlat, bør i hvert fall ikke kirka være mottaker i egen vinnings skyld!

Jeg er klar over at dette innlegg ikke slavisk holder seg til din artikkel, og fjerner eller forandrer du en tøddel av dette, vil det ikke på noen måte hvile en forbannelse over deg!
For ordens skyld: Dette med deg som satanist, var et forsøk på en vittighet!

“G-d i sin visdom har ofte en trang til å slå til jorden de som tror seg vise, og en hang til å reise opp de enkle og rene av hjerte og sinn. Jfr. Jesaja 41.21-25”

En trang?

kj
kj
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

En NT deluxe som kommer drassende med GT sitater!

Ok!

For lettvinthetens skyld, klipper og limer jeg dette!

”Et kjærlighetsbudskap?
Det mest provoserende man får høre fra kristent hold er at bibelen inneholder et kjærlighetsbudskap, at Gud og Jesus er grenseløse i sin kjærlighet til menneskene. At Gud er direkte menneskefientlig kommer tydelig frem i Det Gamle Testamente, der denne tyrannens grusomme handlinger taler for seg. Men også Jesus er intolerant, fordømmende og uten medlidenhet for dem som ikke vil underkaste seg ham. De som ikke tror på den kristne mytologien er ikke verdt noenting, og blir dømt til evig tortur i helvete eller i sjøen som brenner med ild og svovel. Representerer dette et tolerant og rettferdig menneskesyn? Er dette et kjærlighetsbudskap?

Les bibelen med åpne øyne!
At den kristne mytologien har holdt det gående så lenge og lever i beste velgående også i dag, er forbløffende og fascinerende. En del av forklaringen er nok at folk flest ikke kjenner innholdet og bibelen, og tar prestenes og kristendomslærernes ensidige påstander for god fisk.

Mytologien som presenteres i Det Nye Testamente er av tvilsomt opphav, og er preget av den uvitenhet og overtro som preget verden for 2000 år siden. Hvis man leser NT med åpne øyne, ser man raskt at budskapet ikke er grenseløs kjærlighet. Budskapet er derimot grenseløs underkastelse. Skal man unngå evig tortur i helvete er man nødt til å underkaste seg fullstendig og tro blindt på den kristne mytologien, uansett hvor usannsynlig og ulogisk den fremstår”.

Matt 10,34
34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

Mark 16,15
15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Luk 19,27
27 Men mine fiender som ikke ville ha meg til konge, skal dere føre hit og hogge ned for mine øyne.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

kj: Ikke sporr! Ut ifra sporsmaalene dine kan jeg se at du allllllldri gaar in paa linkene. Ikke bare det,men du har spurt meg om de samme tingene flere ganger! En plass gaar grensen,kj… Saa stikker du fra diskusjonen…saaa tar det noen maaneder,og du sporr om det samme eller paa en annen maate.. kj,jeg har ikke demens..jeg husker ganske godt..

kj
kj
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Ettersom det ikke er du som har skrevet Bibelen, vil jeg tro at du også må trykke på noen linker av og til.

Forøvrig registrerer jeg bare at du hopper elegant bukk over det som ikke passer så godt for deg! En kjent stil fra bla det politiske liv og politikere som ikke vil bli “avslørt”

kj
kj
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

” For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. Når begeret er fullt. Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt”

Igjen ser vi denne dramaturgien – skam, hyklere, slanger og ormeyngler, helvete, dreping og korsfeting, pisking og forfølgelse.

”Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske”

Unnskyld Johansen: Men du skulle vel ikke få et aldri så lite ”kikk” av å framføre noe slikt som dette!

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

til kj.
Jeg tror at du ikke forstår sammenhengen i det Jesus snakker om her. Her kaller Jesus en spade for en spade og Jesus profeter.

For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete
Fordet Fariserene lever et Hyklersk og egosentrisk liv der de forfølger andre som ikke lever som de vil. Tar Jesus et oppgjør med.
Helvete må for alldel ikk behøve og bety en evig fortapelse. Og også her tar alle et bevist valg. ”hellvete tror jeg er og leve adskilt fra det åndelige. Da mener jeg og heller dyrke sitt eget ego. De som velger det har tatt det valget helt bevist og velger heller en vei som heller er en primitiv ego nivå åndelig sett, og vil bare være ditt valg og annsvar. For at mennsker skal komme opp på et nytt energinivå, må vi være villig til og legge av oss det negative i våre liv, eller synd.

Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. Når begeret er fullt. Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt”

Her profeter Jesus til fariserene om hva de kommer til og gjøre mot de troende og andre som ikke har fariserenes livstil. Her sieer Jesus at kristne eller vitner som vil fortelle om alle Jesus mektige gjerninger og peke på lysets vei vil bli pisket, forfulgt og korsfestet.
Her tror jeg du trodde at Jesus kom med en befaling til de troende, men det er tvert imot de ikke troende eller fariserene som ikke tåler lyset, for det dem er redde for hyklerskinnet revner så alt dritten flyter. Så da er det vel ikke noe rart at Jesus kaller dem ormeyngel og kalkede graver. Hadde du og gjort det, hvis du hadde en toskete fariser som hele tiden forfulgte deg for og se eller prøve og ta deg på noen feil, så de kunne korsfeste deg.
Så det du referer til her er jo bare en konsekvens om sannheten, det er ikke noe Gud straffer dem for, det er mennsker som må høste av det de sår.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Ha ha ha.. jeg får et kick av dette, kj, et kjempekick! Jeg innrømmer det, er ikke bedre.. :-) Ler så jeg holder på å dette av stolen her..
Dette er alvorlige og tragiske saker, egentlig, jeg vet.. Først så jeg en av dine kommentarer og kommenterte din åpenbare agenda litt, og ikke før nå oppdaget jeg at du har grillet JJ og satt ham til veggs her, side opp og side ned.. Du forsøker å sette ham fast på alle mulige finurlige vis, men uten å lykkes :-) Sorry JJ, jeg har ikke sett før nå hva du hadde å slite med her inne, jeg har hatt alt mitt fokus her på NS, på Synnøve, hennes sak og EU siste tiden og har ikke kapasitet til å hjelpe deg stort her inne, men det trenger du heller ikke..

Pass bare på at kj ikke kaster bort alt for mye av din verdifulle tid :-) Håper at Gud tilgir meg for at jeg fikk et skikkelig kick og har gapskrattet av dette.. forstår alvoret og det er dog ikke Gud eller Bibelen jeg ler av da.. Kjære Gud, det vet Du – absolutt ingen grunn for Gud til å føle seg truffet.. Tror at Du Gud kjenner din tjener JJ ganske godt, men visse andre har nok fått Deg totalt i vrangstrupen og vil bare misforstå og vrenge på Dine hellige ord :-(

Slater
Slater
Abonnent
13 år siden

Jeg har aldri sagt jeg trodde på bibelkoden, jeg bare opplyser om den siden man var inne på Newton som også mente at det var en skjult kode i Bibelen.

Også vidt jeg vet forutså den drapet på Yitzhak Rabin som også ble advart men nektet å tro på det.

Ikke vet jeg… det sier ihvertfall boka til Michael Drosdin (som skrev en oppfølger også).
Personlig mener jeg fyren er full av dritt (som dere sikkert skjønte av hva jeg skrev tidligere + linkene mine), men jeg fikk likevel lyst å linke til det bare for å se hva folk mente.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Eh… kan dere ikke legge inn redigeringsmulighet her….?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Terje S har rett her: “bibelkoden” er bogus. Bortkastet å bruke tid på. Allikevel – det er mange “koder” i både det gamle og nye testamentet. Det jeg snakker om er lignelsene og symbolismen som begge er fulle av. Man må prøve å skille på hva som skal tas bokstavelig, og hva som er symbolsk.

For eksempel: at verden ble skapt på 7 dager er symbolsk. Eller at Eva ble skapt av Adam’s ribbe. Eller at vann ble til vin.

…Vann = kunnskap
Vin = forståelse.

Stein er fossilisert, død kunnskap. Brød og manna er næring for sjelen. Ild er ånd. Osv.

Les boken “The New Man” av Maurice Nicoll.

Ja, jeg vet “kristne idioter” tror verden er 6000 år gammel. Dette er fordi de har tatt ting bokstavelig som ikke slulle tas bokstavelig. Men enda verre er vel den erkeidiotiske evolusjonslæren som er basert på “regelmessig uregelmessighet”; en enorm serie av serier med tilfeldigheter som er mot totalt umulige odds fra et matematisk synspunkt. Bevisene for at denne teorien er korrekt har aldri kommet. Til tross fra mange forsøk (avslørt juks) fra evolusjonistene. Og vi må huske Darwin’s ord: “om i framtiden min teori ikke kan bevises må den forkastes.”

(Teorien om makroevolusjon, altså. Den om mikroevolusjon er et etablert faktum.

Makro: “hopp” fra en art til en annen”
Mikro: variansjoner innenfor en art.)

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Før jeg kritiserer må jeg takke for det første du sa;-) takk:-)

Så kritikk…
Evolusjon er fakta…. evolusjonsteorien er forklaringen. Det er ingen tvil i dag at evolusjon er det som forandrer arter og at nye arter oppstår, evolusjonsteori er i dag den best dokumenterte vitnskapelige teorien vi har! Forkaster du evolusjonsteori, kan du like greit forkaste alle vitenskapelige teorier…
‘Why Evolution Is True’ by Jerry Coyne

mikro- og makroevolusjon er akkurat det samme, den eneste forskjellen er tidsperspektivet.

Slater
Slater
Abonnent
13 år siden

Newton omtalte sin Gud som “The great architect”?
Dette lukter frimureri. Var ikke Newton faktisk med i Illuminati eller en eller annen lyssky losje?

Nuvel… Newton letet etter en kode i Bibelen, men den er nå funnet.
I 1996!

Jeg husker det godt for det var på TV2 Nyhetene at “Israelske matematikere har funnet en kode i bibelen”

http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_code

Det ble også skrevet en Pulitzer vinnende bok om temaet
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_Code_(book)
Men når det kom en oppfølger ble jeg nesten litt skeptisk:

Men nå skal det være sagt at sistnevnte dekoder den på engelsk og da blir ikke resultatet på noen måte det samme som de som dekoder den sånn som den opprinnelig er skrevet: sammenhengende på hebraisk.

Og nå ble noen av dere kanskje sure så jeg slenger på denne også:

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Slater
13 år siden

Sure? neida, det står nederst på siden her…
“© 2009 Nyhetsspeilet.no » Se gjennom illusjonene og bli fri”
Bibelkoden er en illusjon.

Fellestrekket til alle slike skjulte meldinger om framtiden i gamle tekster, er at “hemmelighetene” kommer fram etter begivenhetene. En skjelden gang når “hemmeligheten” krypteres før begivenhetene, så er meldingen så tvetydig at den kan tolkes til den begivenheten som passer best.

Er bibelkoden noen gang satt på skikkelig prøve? En utvetydig melding med dato, minimum årstall, konkret hendelse, legges i en konvolutt og legges i hvelv, ingen andre enn den som dekrypterte meldingen vet hva meldingen inneholder. Når så datoen er passert kan meldingen offentliggjøres.

Newton var uten tvil et geni, men det betyr ikke at han var geni i alt han gjore!

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

I lys av det som skrives her, og viten om menneskets skjulte historie bør det også være lov å følge alle spor til Bibelens kilde. Kanskje heller ikke den er så suveren, opplyst og åndelig sunn for oss som det hevdes?

Eksempel: Michael Cremo T.V Interviews Part 1 of 8

http://www.youtube.com/watch?v=0uMjj3_e0e0&feature=related

Martin
Martin
Abonnent
13 år siden

Dette var en fin artikkel om et meget interessant tema. Det slår meg at mange ulike krisne trossamfunn tolker disse profetiene så utrolig forskjellig. Hvordan skal en sannhetssøkende kristen, som meg selv, forholde seg til ulike datoer og årstall som blir tredd ned over oss av bedrevitende, vellmenede og til dels respekterte teologer? Det hele ender med at forvirringen blir komplett, og at NTNU og deres like trekker det lengste strået. Det gjeldende paradigmet i religionsvitenskapen er at det finnes ikke sannheter, bare fortolkninger…

Matt. 24.32-36; 32 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. 34 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Far.

Antic Shirt
Antic Shirt
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Men er ikke nettopp de mange tusenvis av forskjellige kristne samfunn et bevis på at det meste i Bibelen er relativt? Jeg er sikker på at gode argumenter for en sionist-sosialistisk også kan hentes ut derfra. Selv om ikke du finner dem Johansen, så vil helt sikkert andre finne dem.

Det er et stort paradox at den store allmektige skaperen av Alt, den store byggherre, klarte å gi fra seg et slikt tvetydig og ullent skrift til sine skapninger.

Martin
Martin
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Jeg ser helt klart poenget ditt her, men… Jeg har faktisk brukt fantastisk mange hundre timer de siste årene på og forstå sannhetene bak sannhetene. Å forstå satanismen, sionismen, katolisismen, konspirasjonene, illuminati, mindcontrol og alt det der er forsåvitt ganske enkelt, men er ikke også fora som nyhetsspeilet en ambasadør for relativismen? Det evige omkvedet i sannhetsbevegelsen er jo “hør på det jeg sier men ikke tro på alt, gjør deg opp din egen mening, vær din egen leder osv…”. Om det er feighet, ydmykhet eller usikkerhet som er grunnen til dette vet ikke jeg, men jeg mener at troen på at sannheten åpenbarer seg av seg selv er en tanke naiv. Propagandaen i vår tid er så fantastisk sterk at ingen unnslipper dens påvirkning. Det krever noe ganske ekstraordinært av et menneske i 2010 å unnslippe de mørke kreftene som styrer verden.

Missforstå meg rett her. Jeg mener ikke at nyhetsspeilet og dets like bevisst leder mennesker inn i elendigheten, men det er altid en fare for at det kan skje.

Martin
Martin
Abonnent
Svar til  Martin
13 år siden

Joda, med all respekt så ser jeg poenget ditt, men, ingen homogenitet = total relativisme. Total relativisme = problemer. Når alt blir like gyldig, så blir også alt likegyldig. Hvis vi en gang i fremtiden får en verden der alle er sin egen autoritet, og styres av sitt eget ego, har vi ikke da fullendt en satanistisk verdensorden? Det er dette jeg ser som en fare med mye av sannhetsbevegelsen.

Det er helt klart riktig at vi er pilegrimmer, men uten et konkret mål så er det bare et spørsmpl om tid før alle har gått seg grundig vill. Det som frustrerer meg mest er at jeg også ser meg selv på denne pilegrimsvandringen uten mål. Jeg ser til en hviss grad hva jeg vandrer fra, men ikke hva jeg vadrer til.

Det er lett å være i opposisjon mot galskapen, men uten et velfungerende alternativ så blir det lett en alles kamp mot alle.

Martin
Martin
Abonnent
Svar til  Martin
13 år siden

Ja, her tror jeg du er ved kjærnen i denne hengemyra. Uten sannhetens ånd som guide på veien så blir hele vandringa ganske problematisk. Veldig mange stoler blindt på sitt eget intellekt i sin sannhetssøken, men disse kan ende opp med å bli ledet fra en løgn til en annen. Logikken kan være ganske svikefull. Rent mattematisk så kan faktisk 1+1 bli både 1, 2 og 3 alt etter hvordan man manipulerer desimalene og deffinisjonene.

Hele NWO pakka er jo på mange måter en helt nødvendig følge av logiske sluttninger, riktignokk med litt manipulasjon bak kulissene, men den representerer ikke sannheten noe mer av den grunn. I min verden er det sannhetens ånd (Den hellige ånd) og sundt bondevett (magefølelse) som avslører løgnene.

I min egen sannhetssøken så har jeg blitt ledet inn i akademia. På universitetet har jeg blitt eksponert for noe jeg opplever som et helt banalt forhold til logikk. Her er logikk nærmest et synonym for sannhet (for meg et substitutt). Uten min kristentro så hadde jeg ganske sikkert latt meg forføre til å opphøye galskapen jeg også.

Ettersom sannhetens ånd, som du også sier, ikke er allemannseie så blir det hele ganske problematisk. Man kan ikke uten videre snakke folk til fornuft. De er ofte rett og slett ikke kapable til å ta det innover seg. Jeg tror ikke noe menneske blir opplyst av å ri på en kjepphest:)

Man kan jo også gjøre som du antyder og redde sitt eget skinn, men da er man jo litt inne på den samme logikken som blir fremstillt i konspirasjonsteoriene. Kun en liten elite av menneskeheten har livets rett. Alle andre må fjernes fordi de ødelegger den fine balansen i forhold til skaperens plan. Dette blir jo også en form for depopulasjon. Hvilken rett har jeg til å hevde at min sannhet er mer sann enn sanheten til majoriteten av menneskeheten?

Jesus sier at vi skal elske vår neste som oss selv. Vi skal også elske våre fiender. Når noen slår oss så skal vi vende det andre kinnet til. Når noen krever noe urimelig av oss skal vi gi dem mer enn de ber om. Vi skal være et lys verden. Vi skal være verdens salt. Vi skal også være villige til å gi vårt liv for sannheten. Dette er den betingelsesløse kompromissløse kjærligheten som anngivelig kan oppveie for ondskapen i verden.

Hvis du leser Job 41-42 og tenker på dette som en beskrivelse på det monsteret som styrer verden, så blir det hele litt mer klart for meg. Denne verdens fyrste er som kjent satan. Det er slik Gud har skapt verden. Vi er plassert her for å vise hvem av oss som har karakter og ikke gir etter for presset. Tenk deg at det er en plan om å skape et utopia, et paradis. Hvis dette skal vedvare inn i evigheten så må jo alle i dette paradiset ha denne karakteren.

Jeg regner ikke med at alle skal være enige med meg her. Noen mener sikkert også at dette er en direkte skadelig holdning, men det er her jeg er . For meg er dette en måte å gi mening i galskapen. Jeg ber min “fader vår” og prøver å være et medmenneske.

Jeg håper ikke dette ble for mye kristen propaganda:)

Det du holder på med her på Nyhetsspeilet tror jeg også en viktig del av dette spillet. Det er viktig å sette fokus på problemene i verden slik at de som faktisk har sannhetens ånd ser hvor gæli det egentlig er og hva de bør ta avstand fra. Opplysning er viktig. Håper ikke du ser på meg sm en kverulant. Jeg synes dette er et fint sted å rydde opp i mine egne tanker. Det er jo ganske sammensatte problemer vi snakker om her, så det kan jo være nyttig å belyse problemene fra ulike vinklinger. Kanskje noen får noe fornuftig ut av det også:)

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Sirus
Sirus
Abonnent
13 år siden

Takk for meget interessant artikkel J.Johansen! Dette er et serdeles spennende tema! Adventistene har studert dette i lang tid,og jeg mener de har “knekt koden”. De lar bibelen tolke for seg,slik at vi slipper aa gjette oss frem:

http://amazingdiscoveries.org/amazing-discoveries-search-results.html?cx=003870614616679280462%3A3fjidtvxcms&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&Q=Sir+Isac+Newton&sa.x=0&sa.y=0&sa=Search#896

Just Another Man?

“In this video, Biblical evidence that Jesus is the Messiah is presented in multimedia format. The ancient prophecies are unravelled, particularly the prophecy in Daniel 9 on the seventy weeks which pinpoints the exact time of the Messiah’s arrival on Earth. The study of this prophecy has even been cursed by some theologians who do not wish to acknowledge Jesus as the Messiah. Study the evidence revealed in this video and you make your own conclusions.”

Se hele denne utrolige serien av Prof.Walter Veith:

http://amazingdiscoveries.tv/media/113/201-232K/

Se flere spesielt i sammenheng med Daniels bok\profetier. Daniels bok er et mareritt for kritikerne! Her vil du forstaa hvorfor aar 2060 og 1944 ikke blir riktig,men han var godt paa vei med den kunnskapen han hadde:

http://amazingdiscoveries.tv/search/daniel/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Dere vil også kanskje finne Jordan Maxwell – The Naked Truth Part 1 of 12, som er i samme gate interessant:

http://www.youtube.com/watch?v=qJqivq4BzcU

Antic Shirt
Antic Shirt
Abonnent
13 år siden

Jeg tror de mørke kreftene på NTNU meget vel kjenner til Newton. De av oss som har studert Frimurerbevegelsen vet hvilken sentral skikkelse han, og hans okkulte studier var i grunnleggelsen av denne spydspissen i Illuminati. John Maynard Keynes var oppslukt Newtonsk okkultisme og senere også sionistene i Israel.
Jeg har fulgt ivrig med på Speilet i lang tid, og har ansett dere som et opplyst fyrtårn i et mørkt stormfullt hav. Det er derfor skuffende å se at dere nå hyller Newton. Det får meg til å tvile på hvilke motiver dere egentlig har.
Forhåpentligvis var dette bare et utenksomt selvskudd i kampens hete.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Newton ville nok ha glede av en PC i sitt arbeid med “The Bibelcode”. Det er utviklet software som tryller frem alt fra verdenskriger i kronologisk rekkefølge til fødsel og død for hver og en av oss fra Bibelens underlige tekster.

Bible Code 2: Apocolypse and beyond part-1
http://www.youtube.com/watch?v=d0StDqskJn4&feature=related

Drunvalo Melkizedek –Bible Code & The Akashic Records 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=a3kvSG7TTtg&feature=related

Antic Shirt
Antic Shirt
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Tror man på en apokalypse på et gitt tidspunkt, et årstall, enten det er 2012 eller 2060, så slår en slik determinisme bena under all åndskamp mellom gode og onde krefter. For da er kampen fikset. Resultatet er rigget. Da er da uvesentlig om man er Jesus, Stalin eller Johansen. Man er brikker i et skuespill regissert av en allmektig Gud som står bak alt godt, men også alt satanisk ondt.

Jeg tror Gud er illuminati. Han er den suspekte skyggen som alltid befinner seg nært gjerningsstedet. ‘Mesterbyggeren’ som frimurerne kaller han.

Antic Shirt
Antic Shirt
Abonnent
Svar til  Antic Shirt
13 år siden

Det florerte av dommedagsprofeter også på Newtons tid. Ivrige bibeltolkere som spådde endetider i hytt og pine. Mange mener Newton så seg lei på disse profetiene som feilet en etter en og satte gudstroen i vannry. Derfor presenterte han dette årstallet, 2060, uendelig langt frem tid. Samtidig som vi fikk se konturene av den engelske storlosjen.
Newton ble adlet og tilbedd mens han studerte eplene falle fra syndens tre. Den mekaniske teologi ble murt opp stein på stein, og er fremdeles et solid fundament for verdens elite. Jesuitter, frimurere, sioinister, satanister, pave-dyrkere, Bush-menn.. Hva knytter dem sammen?

I vår jakt på sannhet må vi også stille spørsmål ved en allmektig Gud. Ellers blir vi som en matematiker som tviholder på sin favoritt-konstant i slitet over en ligning som aldri går opp. Finnes det andre konstanter? Godt? Ondt? Ære? Makt? Penger?
Vår fattige trøst når eliten herjer er at en dag vil dommen falle, en dag skal regnskapet gjøres opp, en dag skal vi få vår lønn. Men hva om ryktene om dommedag er sterkt overdrevne? Hva om det ikke er noe regnskap? For eliten vil dette være veldig beleilig.

Hvis vi ikke våger å drepe våre “darlinger” vil eplet aldri falle langt fra stammen.

simon7
simon7
Anonym
Svar til  Antic Shirt
13 år siden

Her prøver man altså å blande Gud og vitenskap. Religion handler om tro og vitenskap om bevis. Det blir som å prøve å blande olje og vann.
Ser også at dere snakker om en allmektig gud. Da er spørsmålet: Kan gud skape en uknuselig stein ?

Ellers vil jeg gjerne høre om hva dere annser som satanistisk med frimurerlosjen. Gi meg et eksempel på at de tilber djevelen og det onde.

Ser også at J.Johansen ikke synes noe om medisiner. Hva gjør du da når du blir syk ? tilkaller shamaner og exorsister? Ber?

temaet om Newton i artikkelen hører ikke på noen måte til her på nyhetsspeilet. Vitenskap er ikke rellevant i teoriene deres.

Antic shirt: Hvis du oppriktig tror at Gud er en del av iluminati og de er ute etter å ta deg børr du kansje prøve å vinkle teorien i andre synsvinkler eller noe. Det er det mest vanvittige jeg har hørt i mitt liv.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  simon7
13 år siden

Det mest vanvittige jeg har sett i mitt liv er kommentarene dine herinne på NS Simon :)
Enten er du blind eller er du bare nok en utsending fra skepsis

Kapitalismen og Vitenskapen har før planeten vår til kanten av stupet og nå er alt på vei til og rase utenfor

Dem medisinene du prater om er bare planter og urter som Pharmaindustrien har tatt fra lokale kunnskaper i verden og begynte og fremstille dem kjemisk for og tene penger på dem

Wikipedia klipp og lim

Rent yrkesetisk er man derfor ikke glad for at forskere tar med seg biologisk materiale ut av landet, for så å samarbeide med farmasøytisk industri om å kommersialisere medisinske virkninger av planter. Disse landene blir invadert av vestlige selskaper innenfor bio- og agroteknologi, kosmetikk og legemidler med sterke forbindelser til vestlige myndigheter, universiteter, forskningsinstitusjoner, museer og botaniske hager. USA er ledende, og i likhet med andre OECD-land gis det offentlig støtte til jakten på kommersielt utnyttbart, biologisk mangfold til selskaper som Monsanto, Glaxo-Wellcome og American Cyanamid. Resultatet er tusenvis av vestlige patenter på alt fra medisinsk virksomme stoffer til kjente varianter av de viktigste matplantene. Verdien er flere ti-talls milliarder dollar årlig. I sin ytterste konsekvens risikerer medisinmenn at bruken av tradisjonelle planter og urter kommer i konflikt med vestlige patentrettigheter og må opphøre. [7]

http://no.wikipedia.org/wiki/Medisinske_urter

Det er klart ikke vitenskapen er bevist sataistiske, dem bare jobber for dem ubevist, GMO, RFID og ADABTS (Automatic Detection of Abnormal Behaviour) er bare 3 ting vi kunne klart oss godt uten

http://www.abcnyheter.no/nyheter/teknologi/100129/eu-vil-overvake-unormal-oppforsel

Å joda det er mange gode forskere som ikke aner at det dem kommer til og forske frem vil bli misbrukt av dem på toppene

Hadde vitenskapen blitt brukt til beste for menneskeheten og kombinert den med det åndlige for og utvikle oss videre så ville det vært det beste men sånn er det nå engang ikke og nå begynner folk og se hva dem har vært med på

En oljekatastofe som dreper alt liv i havet, chemtrail som dreper alt liv på land

Mørke krefter blandt topp eliten mater oss med fluor, kvikksølv, falske gaver og løfter, dermed tror vi det skal være sånn og er lydige sauer for agendaen deres som seff er enda mer makt og kontroll med full kontroll av kapital og mat :)

Etter som oljen i Gulfen sprer seg via golfstrømmen så vil enorme mengder fisk dø og vi vil sulte, værmanipuleringen har tørket ut, oversømt og ikke minst kjølt ned den nordlige halvkule så enorme avlinger er blitt ødlagt i verden
Hvem tener på det ?
Joda Monsanto alene vil kontrolere verdens matmarked og tene på tusenvis av milliarder og ta full kontroll, dem landen som ikke da samarbeider med NWO lovene vil bli nektet mat

Å joda Simon Verden er nok en rosa boble for dem som ikke ser lenger en sin egen nesetipp :)

simon7
simon7
Anonym
Svar til  smurfen
13 år siden

Det fryktes at oljen kan spre seg til Carolina. Det vil nok bli store skader på miljøet. Utrydde alt liv i havet var en grov overdrivelse. Chemtrail teorien er det kunn konspirasjonsteoretikere som tror på. Noen beskyldte makthavernei USA i 1996 for å spre gitfige kjekikalier i luften med fly. Ingen vitenskapelige bevis for dette har vært mulig å frembringe etter flere etterforskninger. Hvis du tror på denne teorien skjønner jeg at det er liten vits å kommentere videre ettersom du lite trolig er villig til å forandre dittsyn på ting. Her er et sitat jeg fant på wikipedia som jeg likte godt:

Patrick Minnis, an atmospheric scientist with NASA’s Langley Research Center in Hampton, Virginia, is quoted in USA Today as saying that logic is not exactly a real selling point for most chemtrail proponents: “If you try to pin these people down and refute things, it’s, ‘Well, you’re just part of the conspiracy’,” he said.

Fluor er et grunnstoff. Det meste av drikkevann i verden inneholder fluor og har alltid gjort det. Hvis en ikke får i seg fluor vil ikke kroppen vokse på en normal måte og en kan få problemer med å formere seg. Fluor er også bra for tannemaljen og derfor har noen lann tilsatt littfluor i drikkevannet. Hvis du frykter at du har fått i deg for mye fluor kan du sjekke omduhar tydlige hvite eller gule flekker på tennene. Hvis ja børr du finneut hvor overdosen av fluor kommer fra. Fluor kan være veldig farlig, blandt anneti gassform.
Den fluoren en bruker i hverdagen er kke farlig på noen måte.

Kvikksølv er også et grunnstoff og er giftig i større mengder, men sværtvanskelig å unngå helt. Hvis du er redd du er kvikksølvforgiftet kan du sjekke om du har noen av disse symptomene: skjelving, følelsesmessig ustabilitet, søvnløshet, demens, og hallusinasjon.

Når det gjelder medisin synes jeg all medisin burde vært gratis for alle.
Jeg er enig i at det er sykt at noen kan eie rettigheter til å redde liv.

Ser at du tidligere sir at du har hevdet i enannen kommentar at kjøttetende bakterier ikke kan behandles med penecelin. Men jo! det kan det. De bruker blandt annet Jeg har personlig kunnskap om dette.

På slutten av kommentaren din ser jeg at du klommer med en spådom. Kan du si nårdette vil skje ? årstall f.eks ?

Jeg er ikke en utsending fra skepsis. Første gang jeg hørte om skepsis var i går her pånyhetsspeilet.

Det du sa om at jeg lever i en rosa boble var bare teit.

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Bare litt kjapp info:
Wikipedia er en side hvor hvem som helst kan gå inn å redigere. For alt noen vet er det du som har skrevet den artikkelen selv.

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Det stemmer nok det John Maynard Keynes sa om Newton i sin berømte tale på feiringen av hans tre hundrede bursdag, at “han så på universet som et kryptogram laget av den allmektige”. Men Newton prøvde ikke å gjøre dette kun ved å studere bibelen, om du er av den oppfatning. Han mente at dette kunne gjøres på flere måter, ikke bare gjennom teologi, men heller i større grad gjennom vitenskapen. Så å si at menneskeheten ikke er opptatt av å “finne ut av kryptogrammet” idag er det samme som å påstå at vi ikke har vitenskapsmenn som driver forskning i dagens samfunn. Bra.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Reason
8 år siden

Sir Isaac Newton viser oss en dobbel profeti ut fra Daniels bok. Jesus døde i år 33, men kommer igjen i år 2015:

(1967 + 49 år av 360 dager)

Sytti (70) uker er bestemt
for ditt folk og din hellige by,
til å bringe ondskapen til ende,
til å gjøre slutt på synden,
til å sone skylden
og føre fram en evig rettferd,
til å stadfeste det profetene så
og salve det aller helligste.

Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste (dobbel betydning: ArtaXerxes og Jesu annet komme), skal det gå sju uker (7), og i sekstito uker (62) skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd, med gater og vollgraver. Men det skal være en tid full av trengsler.

Etter de sekstito ukene skal den salvede (Messias = Jesus) ryddes av veien og bli borte. (Oppfylt i år 33)

https://ord8liv.wordpress.com/2013/09/17/70×7/

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

“Så la oss dermed bare konkludere at de vitenskapsmenn du henviser til ikke har vært noe særlig flink, siden ting har bare blitt verre og verre på de 300 år siden Newton levde.”

Nei, jeg tror nok ikke vi skal konkludere med det. For det første så er det din subjektive mening at ting har blitt verre og verre. For det andre antyder du at vitenskapsmenn ene og alene har ansvaret for menneskehetens fremgang, noe som ganske opplagt ikke er tilfellet.

“Jeg klarer ikke med min beste evne å finne på tre ting de har gjort for freden, sunnhet og lykke for menneskene, på all den tiden.”

Igjen antyder du at det er utelukkende vitenskapsmenn som har ansvaret for menneskets velvære. Det er første og fremst politikere som jobber for fred, og når det gjelder forskning på lykke er dette noe for psykologer. Dette er ganske banale fakta, og skal være unødvendig å forklare. Når det gjelder sunnhet er det kanskje litt pinlig at du “med din beste evne” ikke greier å se at vi ved hjelp av vitenskapen har utviklet medisin.

“Newtons force fremfor alle disse ‘naturfolk’ var at han behersket Åndsvitenskapen også. Denne mangel er problemet med de naturvitenskapsmenn du sikter til.”

Her må du være tydeligere, hvilket problem er det moderne naturvitenskapsmenn har? Newton baserte ikke sine teorier innenfor fysikk og matematikk på teologien, da hadde han aldri blitt tatt seriøst. Han utviklet sine teorier gjennom eksperimentering, matematisk tolkning av eksperimenteringen og logikk. På samme måte med vitenskapsmenn idag.

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  Reason
13 år siden

“Min subjektive mening? Det er vel bare å se rundt seg og få det bekreftet.”

Som jeg forventet skriver du ingenting konkret, men velger heller en vag formulering som antyder at det er lett å bare se seg rundt og “innse” at du har rett. Ikke akkurat overbevisende.

“Medisin? Du mener allopatisk medisin – til Rockefeller et als berikelse?
Å hevde det er av det gode og for menneskets sunnhet, er verre enn å banne i kirken her på Nyhetsspeilet….”

La meg se om jeg har skjønt det rett. Du mener at medisin er ondskapsfullt? Eller at det ikke fungerer? La oss ta antibiotika som et eksempel: Enten mener du at antibiotika er dårlig fordi bakterier er bra (Svartedøden f.eks.), eller så mener du at antibiotika ikke dreper bakterier. Å si det til en lege blir det samme som å si at 1+1 ikke er 2 til en matematiker.
Så insinuerer du at jeg ikke burde si hva jeg mener? Nei, det er mulig det er noen mennesker som sluker rått det du lirer av deg, men jeg er ikke en av de. Og da sier jeg hva jeg mener.

“På grunn av at naturvitenskapen ikke forstår åndsvitenskapen, som ligger til grunn for Newton og Teslas vitenskapelige tenkning, er også grunnen til at de aldri klarer å replikere noe som engang kommer til knea på Newton og Tesla. Så du ikke hva Einstein sa om Newton om akkurat det?”

Jeg utfordrer deg til å vise meg på hvilken måte åndsvitenskapen ligger til grunn for Newtons viktigste verker “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” og “Opticks”. (Tipper denne utfordringen vil bli forbigått i stillhet). Jeg har lest både Einstein og Newtons biografier, og vet at noe av det viktigste (viktigere enn åndvitenskapen) som lå til grunn for Newtons vitenskapelige fremgangsmåte var at han holdt på med alkjemi i 20 år. Alkjemi handler om å gjøre metaller til gull, ved hjelp av filosoferens stein. Dette anses (naturligvis) for å være ren overtro idag, og Newton var også av den oppfatning når han sluttet med det og satset for fullt på “fysikkens verden”..

Så om du mener at vitenskapsmenn idag ikke kan oppnå noe som i det hele tatt kan måle seg med det Newton holdt på med pga hans unike vitenskapelige tenkemåte, mener du vel også at alle moderne vitenskapsmenn burde kombinere forskningen sin med alkjemi. Dette blir for dumt, og det er nedverdigende mot leserne av Nyhetsspeilet at du tror de er for dumme til å gjennomskue det.

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  Reason
13 år siden

Du har igjen snodd og snakket deg unna problemstillingene mine. Hvor i verkene til Newton (tar ikke for meg Tesla, da jeg ikke har så stor kjennskap til han) kan man se spor etter denne “åndelige basisen”? Hvor i Principia er åndsvitenskapen?

Tenk over det, når Newton gjorde sine forsøk observerte han nøyaktig det samme som en annen i hans posisjon ville gjort. Det er likegyldig om man er kristen, muslim eller ateist; når man ser i et mikroskop ser man det samme.

Du sier også at grunnen til at ingen når Newton eller Tesla til knærne er at de ikke har den samme “åndelige innsikt”. Men hvilket grunnlag har du for å si at verkene og forskningen til Albert Einstein, Johannes Kepler, James Maxwell, Max Planck, Niels Bohr, Nicholas Copernicus, Rene Descartes (en stor inspirasjonskilde for Newton), Henry Cavendish, etc. ikke kan måle seg? Du er ingen fysiker.

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  Reason
13 år siden

Nå har du virkelig skutt deg selv i foten, Johansen. Einstein sier jo ikke at det er PÅ GRUNN AV hans åndelige tilnærming at Newton gjorde sine enorme gjennombrudd. Det eneste han sier er at Newtons arbeid med de bibelske tekster gir interessant innsikt om hans arbeidsmetoder og hans “åndelige” verksted! Hvorfor i all verden skal jeg være uenig med Einstein? Jeg synes Newtons tankegang og arbeidsmetoder er svært interessante jeg, så jeg er fullstendig enig med Einstein.

Det er nok lurt å lese gjennom det du skriver litt nøyere.

Igjen sier du ingenting konkret om det åndelig i selve verkene til Newton, som du påstår er unike på grunn av nøyaktig dette.

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  Reason
13 år siden

“Skutt i foten? Er du her for å vinne en debatt eller for nysgjerrighetens skyld? Har du gjort deg opp en oppfatning allerede eller?”

Hehe. Du spør om jeg har gjort meg opp en mening allerede? Jeg kommer med gode argumenter og logikk, og det du gjør er å sno deg unna de problemstillingene som skaper problemer for utsagnene dine. Du svarer med synsing og uklare svar. Det er nok ikke jeg som er den som har bestemt meg for hva jeg skal synes i denne diskusjonen :)

“Her innrømmer han selv at han står i skyggen av Skaperen, og ingen spørsmål (som vitenskapsmann som han er – er det vel naturlig at han tenker på spørsmål i den forbindelse?) kan stilles uten å stå i den skyggen. Den vise mann innrømmer alltid at han står i Skaperens skygge. Det overmodige menneske tror alltid at de er veldig klok i kraft av seg selv og hva de har lært; verdslig lærdom.”

Jeg har ikke benektet at Newton trodde på en allmektig Gud. Men det å tro på en allmektig Gud gjør ikke en person istand til å utføre eksperimenter eller trekke slutninger som andre mennesker ikke er istand til! Det ER likegyldig om man er troende eller ikke når man leser Newtons verker, som for eksempel Principia. Matematiske lover forandrer seg ikke med hvilken tro man har, de er ikke på noen som helst måte basert på teologi. Og hvis du påstår noe annet må du gi bevis eller eksempler! Så enkelt er det.

“Og Einstein bekrefter denne åndelige KARAKTER.”

Som sagt, han mener at Newton var åndelig. Men Einstein sier ikke på noen som helst måte at det er pga denne åndeligheten at Newton var istand til å gjøre de oppdagelser han gjorde.

“Så om du ikke tror på meg og Einstein at vi mener dette har relevans, så får vi vel bare forske på hva som står seg for tidens tann. Kan du nevne en ateistisk vitenskapsmann, som du mener bidro med noe veldig positivt, som fremdeles holder stikk i dag?”

Paul Dirac, en av grunnleggerne av kvantemekanikk, forutså eksistensen av antimaterie og vinner av Nobelprisen i Fysikk.
Richard Feynman, en meget anerkjent amerikansk fysiker som har jobbet mye med kvantefysikk innen datavitenskap, og som introduserte begrepet nanoteknologi.
Peter Higgs, kjent for å ha forutsett “Higgs bosonet” eller “Gudpartikkelen” som den er blitt kalt.
Alan Turing, sett på som far til den moderne datavitenskap.

Det virker som at du har bestemt deg for hva du skal tro, og at istedenfor å tenke nytt prøver du heller å tilpasse alt slik at det skal passe din oppfatning av ting.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Reason
13 år siden

Du tar nok kraftig feil her Reason :)

Isaac Newton ble sammen med Einstein ansett som dem 2 virklig store vi har sett på Jorden
Isaac Newton var besatt av og løse dem matematiske kodene i biblen som han til slutt klarte og løse

Vitenskapen er så bra sier du ?
Pencelinen var en sopp som ble tatt fra dem innfødte i søramerika som nå i en årrekke har blitt brukt til og ødlagge planeten vår
Tonn på tonn blir pøst ut i oppdretsanlegg, tonn på tonn blir brukt i landbruket, etter codex kom så skal alle dyr forest med antibiotika, resultatet er at at det vårt imunforsvar fikset opp i før ikke fungerer lenger, bakterier blir resistente
Er ikke så lenge siden vi fikk kjøttetende bakterier som spiser deg opp på få timer der det ikke nytter med Pencelin lenger

Så hva annet har vitenskapen gitt oss ?
A-Bomber, Chemtrail, Haarp, E stoffer, supervåpen, kan vel forsette den listen i det uendlige men fakta er at den som tror vitenskapen kun har gitt oss velstand lever på en ilusjon
Vitenskapen har gitt oss tusen nye måter og drepe oss selv mye fortere på
og hva er velstand ? Er vi lykligere en før ?
Velstand er kapitalismens rett til og ødlegge kloden vi bor på
Velstand er et fint ord for grådighet der vi alltid trakter etter mer

For og være ærlig så tror jeg ikke dem hadde det så ille den tiden Emil fra Lønneberget regjerte på jorden :)

Her er en flott dokumentar fra History Cannal om Isaac Newtons liv og profetier så ser du at Jarle har helt rett :)

http://www.youtube.com/watch?v=lTaBdMreQKE

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  Reason
13 år siden

“Du tar nok kraftig feil her Reason
Isaac Newton ble sammen med Einstein ansett som dem 2 virklig store vi har sett på Jorden
Isaac Newton var besatt av og løse dem matematiske kodene i biblen som han til slutt klarte og løse”

Takk for omtanken, men jeg trenger ingen historieleksjon. Jeg vet godt at Newton og Eistein blir sett på som to av de viktigste vitenskapsmenn som har levd, men det betyr ikke at det ikke finnes andre. Hvis du tror at alt Newton gjorde var riktig, tror du samtidig at alkjemi er mulig og at Kong Salomons tempel har en forbindelse med et annet univers.

“Vitenskapen er så bra sier du ?
Pencelinen var en sopp som ble tatt fra dem innfødte i søramerika som nå i en årrekke har blitt brukt til og ødlagge planeten vår
Tonn på tonn blir pøst ut i oppdretsanlegg, tonn på tonn blir brukt i landbruket, etter codex kom så skal alle dyr forest med antibiotika, resultatet er at at det vårt imunforsvar fikset opp i før ikke fungerer lenger, bakterier blir resistente
Er ikke så lenge siden vi fikk kjøttetende bakterier som spiser deg opp på få timer der det ikke nytter med Pencelin lenger”

Penicillin ble oppdaget av den skotske vitenskapsmannen Alexander Fleming, og senere utviklet av andre til medisinske formål. At den er tatt fra innfødte oppfatter jeg som oppspinn, har du noe bevis for dette? Penicillin hindrer bakterieinfeksjoner som ellers ville vært dødelige. Det er godt mulig at verken du eller jeg ville levd idag hvis ikke penicillin fantes, da det er stor sannsynlighet for at vi eller noen av forfedrene våre ikke ville overlevd infeksjoner som er lette å behandle med penicillin. Du skriver også at det er forferdelig at bakterier blir resistente mot penicillin, men siden du mener at penicillin er så forferdelig, hvorfor er det negativt at bakteriene blir resistente da? Immunforsvaret vårt svikter og kjøttetende bakterier spiser oss opp på noen timer… meget spent på om du greier å finne en kilde for dette. Og da mener jeg IKKE en helt tilfeldig person som sitter i et mørkt rom i et videoklipp på youtube og sier det.

“Så hva annet har vitenskapen gitt oss ?
A-Bomber, Chemtrail, Haarp, E stoffer, supervåpen, kan vel forsette den listen i det uendlige men fakta er at den som tror vitenskapen kun har gitt oss velstand lever på en ilusjon
Vitenskapen har gitt oss tusen nye måter og drepe oss selv mye fortere på
og hva er velstand ? Er vi lykligere en før ?
Velstand er kapitalismens rett til og ødlegge kloden vi bor på
Velstand er et fint ord for grådighet der vi alltid trakter etter mer”

Her er litt informasjon til deg: Forventet levealder for gjennomsnittsmennesket har doblet seg de siste 150 årene. Grunnen? Fremskritt i vitenskapen. Bedre medisiner. Bedre sykehus. Bedre leveforhold. Dette har vitenskapen gitt oss.
Jeg og Jarle har hatt en god diskusjon om Newton og andre vitenskapsmenn, og du må gjerne kommentere, men trekk da ikke inn andre ting som kapitalisme og velstand. Dette handler ikke om politikk, men vitenskap.

“For og være ærlig så tror jeg ikke dem hadde det så ille den tiden Emil fra Lønneberget regjerte på jorden ”

Høres ut som et diktatur.

“Her er en flott dokumentar fra History Cannal om Isaac Newtons liv og profetier så ser du at Jarle har helt rett.”

Her er en flott bok fra James Gleick om Isaac Newtons liv og profetier så ser du at jeg har helt rett. Youtube er desverre ikke den ultimate kilden.
Konkluderer med at du nok var den som tok kraftig feil :)

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Forskere har det som alle andre i samfunnet, med en overordnet som setter føringer for hva som er akseptable data i forskningen og hvilke emner som skal forskes på. Mental prostitusjon er vel et mer dekkende ord for det akademikere bedriver daglig.

« Forrige artikkel

Et hypnotisk innblikk i den nære fremtiden

Neste artikkel »

Dersom du er villig til å tenke utenfor den tradisjonelle boksen

81
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x