Mossad bak Utøya-terrorismen?

4.5K visninger
13 minutter lesetid
1

Syria angrepet og bombet av Israel idag. Regjeringen vil fremlegge lovverk for å hindre terror, melder TV2 Nyhetskanalen idag 5.5.2013. Det første de da må gjøre er å bryte opp miljøer som MIFF, Ordet og Israel og OTO, som alltid ukritisk er på terroristers side, og står for en god del av markedsføring og finansieringen av terrornettverket i Norge.

Min oppskrift på å finne ut av sannheten er enkel; Se på hva slags assosiasjoner, hvem de tar unna, hvem de beskytter, hvem som er deres venner, og så videre, de degenerte åndsløse verdslige og det delvis perverse karnalske klientellet rundt John Færseths OTO (erklærte satanister), Skepsis i NTNU miljøet, og HEF miljøet, og de rundt den såkalte havforsker Øyvind Bergh, undersøk det som de beskytter, og i de fleste tilfeller innta motsatt kunnskapsmessige, moralske og spirituelle standpunkt i forhold til disse åndelige undermålere, så er en ganske nærme det åndelige sunne… Og samfunnsmessige gode…idet disse representerer den negative åndsmakt, og kan vanskelig forventes å oppføre seg annerledes enn tilsvarende.

Der finnes bare KUN to typer mennesker i verden; De som elsker sannnheten, og de som elsker og dyrker løgnene som klør best i ørene.

Johannes 8.44 “Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

“…med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten” – 2. Tess. 2-9

Voltaire sa: “Hvis du vil finne ut hvem som hersker over deg, se på hvem du ikke kan kritisere”.

Hvem har mest motiv? Nyhetsspeilets Tor Karlstad avslørte Mossad allerede i 2011, men bevisene tårner seg opp, så jeg fant å ville gå videre på dette sporet sett med åndelige øyne. Ingen andre har ressurser og ekspertise til å planlegge og gjennomføre dette, og spesielt er det ingen andre som kan få dette tildekket av landets myndigheter som vi ser her. Det skjedde det samme etter Lillehammer-terroren.

Judea erklærer Norge krig?
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/judea-erklaerer-norge-krig/

Mars 2011; Norske jøder “trenger hjelp utenfra” på grunn av all ‘anti-semittismen’ i Norge, sier Harvardprofessor i juss, Alan Dershowitz, “When it comes to its record on Israel and the Jews, Norway is the worst country in the world, he said. It is “on the wrong side of history, morality and democratic values”
http://lubavitch.com/news/article/2030677/Professor-Dershowitz-To-Norway-s-Jews-Take-Courage.html

Og Alan Dershowitz er den fremste antisemitt mot Israels Barn av Naftali stamme i Norge.

Alan Detrowitz er ikke av ‘guds utvalgte’, om han noensinne har vært det, men spesielt ikke etter Utøya. Det går en Nemesis gjennom livet…. En vakker dag slår det tilbake. Abrahams, Moses, Jacobs og Jesus’ sin G-d skal slå alle løgnaktige, ondsinnede og satanistiske krefter og makter til jorden. Det er ikke noe å diskutere, det kommer til å skje. Det er løftet i Bibelen, kristendommens hellige bok.

Utøya-ungdommen; Okkupasjonen må opphøre, muren må rives, og det må skje nå.
Utøya-ungdommen; Okkupasjonen må opphøre, muren må rives, og det må skje nå.

Hvem som er på den gale siden av historien, både moralsk og demokratisk burde ikke Dershowitz turt å åpne kjeften om i det hele tatt om han hadde litt skamvett. Look to Israel….., og all den internasjonal terrorisme de står bak… Jeg kunne lagt inn en endeløs liste, alt fra King David Hotell på årsdagen for Utøya, Lillehammer, til 9/11 og Christchurch, New Zealand.

Stats-sponset terrorisme er definert av Encyclopedia Britannica som “systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective [and] is employed by governments — or more often by factions within governments — against that government’s citizens, against factions within the government, or against foreign governments or groups.”

Tanken er langt ifra fremmed for utenlandsk media og bloggverden, kun i Norge på grunn av Israels syansins her i landet med makt og innflytelse er det lite avdekket. Her i landet er det bare professorene Galtung og Tunander som har luftet tanken som de eneste;

Professor links Mossad to Breivik massacre
http://www.thejc.com/node/67127

Possible scenario for the Oslo false-flag terror by Mossad/NATO/Gladio
http://www.911truth.no/2011/08/possible-scenario-for-the-oslo-false-flag-terror-by-mossadnatogladio/

After Oslo: Time to Crack Down On Mossad Terrorism
Wayne Madsen; “Mossad is a master at false-flag terrorist attacks designed to alter perceptions and punish opponents of Israeli policy. The fingerprints of Israeli intelligence are all over the 9/11 attacks on the United States, the 3/22 train bombings in Madrid, the 7/7 transit bombings in London, and, now, the 7/22 attacks in Norway…”
http://www.strategic-culture.org/news/2011/07/25/after-oslo-time-to-crack-down-on-mossad-terrorism.html

Israel attacks Norway
http://joequinn.net/2011/07/26/israel-attacks-norway/

“Den myteomspunnede israelske etterretningsjenesten Mossad har mange måter å drepe på. Tjenesten skal være delt inn i åtte ulike avdelinger. Den mest spektakulære av dem er «Metsada», som er avdelingen for spesialoperasjoner. Ansvarsområdet er likvideringer, paramilitære operasjoner, sabotasje og psykologisk krigføring. “
http://riketssikkherhet.blogg.no/1329352241_de_bevisstes_sorti__o.html

 

Svensk trailersjåfør var vitne til at det var flere som skjøt på Utøya
En trailersjåfør som hadde tatt en pause ved veien mellom Hønefoss og Drammen hørte at det var flere som skjøt på Utøya under terroren 22. juli 2011

Var det flere skyttere på Utøya?
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/var-det-flere-skyttere-pa-utoya/

Selvfølgelig var det flere skyttere. Selv det norske politiets rapporter inneholder vitnebeskrivelser om en skytter til, som er beskrevet som å ha “tykt mørkt hår og et ikke-Nordisk utseende.”

Krefter innen politiet gav dem til og med god tid til å komme seg bort, i og med at Eskil Pedersen stakk av med fergen.

De eneste som har blankofulmakt til slikt, og blir dekket av muldvarper, sayanimer, hos alle lands myndigheter, det er khazarene, den Trettende Stammen, som Arthur Koestler skriver om (Israels Folk har bare 12 stammer). Den Nye Verdensordens folk, deres Sion. Som Lillehammer terroristene ble rushet utav landet av sayanimen og Arbeidpartiets Jens Christian Hauge, som sørget for korte straffer for dem som ble tatt av terrorgruppen, og som dessuten skjenket dem på ulovlig vis tungtvann fra Norge for deres atomvåpen.

Vi skulle bygge Det Nye Jerusalem” – Sayanimen Håkon Lie, Arbeiderpartiet til Refleks (UiO), Waage.

Arbeiderpartiets Håkon Lie var selvfølgelig aldri religiøs eller kristen, det er den sekulære marxistiske sosialismen etter Frankfurterskolen som skal danne basis for deres verdslige sion, og det var samarbeidet med det Israelske jødiske arbeiderbevegelse som skulle frembringe dette verdslige sion, som vil bli anti-krists Verdensrike, fordi det bryter med alle Bibelens og Jesus sine prinsipper for hvordan samfunnene og verden skal organiseres Den Nye Verdensorden, globalismen, med EU som et steg på veien mot de 10 riker, og FN som deres Verdensregjering, globalsentralisering, ledet ikke av folkevalgte, men valgt internt fra dette elitære miljøet rundt okkultister og verdslige humanister, hvilket har en sterk jødisk drivkraft. Det Nye Babylon.

Regjeringskvartalet er en avledningsmanøver, for å binde ressurser der, og samtidig en streng beskjed til den norske regjering om å holde seg i skinnet, ellers får de smake følgene.

Det er IKKE Abrahams, Moses, Jacobs folk, eller Jesus sin G-d som velsigner terrorisering av andre land og mennesker for khazarenes ‘utvalgthet’, det er helt sikkert. Det må være en annen egregore, eller de demoner som hersker i hjerter og sinn til de menneskene som planlegger og utfører udådene, verden over, og som deler ut ‘forbannelsene’ til de som ikke danser etter deres pipe…… Både forbannelser og velsignelser er svært menneskelig bedømt, pådømt og dommen eksekevert av. Aksepterer vi Mr. Dershowitz som dommer og bøddel?

Ville Abrahams, Moses, Jacobs eller Jesus sin G-d kunne ha motivert og inspirert noen Mossad agenter til å utføre sin eventuelle forbannelse over Israels stamme Naftali i Norden? Ville ikke eventuelt G-ds dom, det være seg forbannelser eller velsignelser, fremkommet på noe mer supranaturelt vis, enn å sende noen agenter fra en etat som har ‘deception’ – forførelser og løgn, som motto? Våre velsignelser kan vi bevise så langt. Israel må leve på bistand som et hvilket som helst annet land fra den tredje verden for å overleve og ikke sulte ihjel.. Hvem er velsignet? Vi Israels Barn i Norge, og tradisjonelt Europa, selvfølgelig, og vi er alle satt opp for fall av Verdensånden og Verdensmakten nå. Det er jo hvorfor de hater oss så mye, er det ikke?

Skap urett og assimilering

Misunnelse av G-ds Utvalgte er en vanskelig følelse. Når den følelse slår ut i hat og ondskapsfullhet som i Bronsteins og Lenins bolsjevikrevolusjon, usigelige myrderier av kristne, så skal de ikke få lov å gjøre dette igjen uten å bli avslørt.

Vi er midt i en åndelig krig mot oss som G-ds Folk av de karnalske, de verdslige, og satanistene, de som alle “har djevelen til far”.

Deres Sion er anti-krists Verdensrike, for Kristus sitt Rike er ikke av denne verden; “Mitt Rike er ikke av denne verden”. Han ville ikke være deres mentale kortslutnings talmudiske militante stammes hærfører om land og territorier, han valgte freden og kjærligheten, fremfor krigen og hatet, derfor valgte denne fraksjon av jødedommen seg og fikk frisatt Barrabas heller enn Jesus; Fredsfyrsten.

Perpetual War, for Perpetual Peace, mord, blodofringer i endeløse kriger, er det eneste deres herre og mester Satan næres av… Leverer de ikke, faller de fra nåden til denne negative verdensmakts åndsbehersker. De har ikke den stamina og integritet som Jesus når han ble fristet av Verdensånden på fjellet; “alt dette du ser skal jeg gi deg om du tilber meg” – Baal, Moloch. “Nei takk, Herren din G-d skal du tilbe og ingen andre“, parerte Messias med.

Alan Dershowitz rekker ut begge hender og jubler, “ja takk, begge deler, makt og penger er fint for meg”… Svært svake mennesker i ånden, faktisk åndelige pygmeer.

Har noen gjort seg til guder selv og deler ut forbannelser og velsignelser over ethvert annet folk i verden, spesielt Israels 10 tapte stammer i Norden, som disse selvsamme falske jøder (Åp. 2.9 og 3.9), “guds selvutvalgte’ khazarer (hva slags gud?) gjør hva som helst for å utrydde oss i holocaust, enten ved å pushe skyttere til Utøya og skylde på sin patsy Anders Behring Breivik, innføre abort som ledd i eugenikk i vårt land, multikulturalisme, robbe oljefondet for sin alfons Baron Rothschild, eller annet?

Barbara Spectre : Leading Jewish Role in Multiculturalism

Den amerikanske jødinne og israelske borger, Barbara Lerner Spectre, snakker om den prominente rolle khazarene har i å gjøre Europa multikulturelt, med andre ord ødelegge vår sivilisasjon og folk, hvor de med dette aspirerer og stimulerer rasekriger, med mål å utrydde G-ds Folk av Naftali stamme og andre av Israels stammer.
http://youtu.be/4QoJGvEVogI

Personlig hadde jeg ikke giddet å høre på en tale med Alan Detrowitz om han hadde betalt meg tusenvis av kroner for å sitte der og høre på hatretorikken sin, så han bør slutte å syte i internasjonal media…. Han er en ubetydelig urettferdig og løgnaktig person, beskylder Norge for antisemittisme, som ikke bør overraskes over at ingen gidder å høre på hans verdensfjerne utlegninger i Norge. Hovmod står for fall, ubehøvlet chutzpah.

At de har trojanske hester og sayanimer nok i vårt system er jo innlysende, når vi ser hvordan denne Utøya-terroren dekkes over…. Og bortforklares, med all slags vikarierende argumenter…

Og dette er vel kanskje den største av deres sayanimer, som korrumperer vårt justisvesen, hvor urett og lovløshet råder, leder oss og vår nasjon til fall fra nåden, for det er hva som har tradisjonelt skjedd i den mosaiske lære, skjer med stater og nasjoner som tillater å la seg korrumpere, og uretten ta overhånd i samfunnet;

Bestyrer riksadvokat Tor-Aksel Busch retts-Norge som en mafioso?
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/bestyrer-riksadvokat-tor-aksel-busch-retts-norge-som-en-mafioso/

Hvilken flere sayanimer der er i det norske systemet kan vi bare spekulere over. Kan de inspirere urett og lovløshet og perversiteter i samfunnet, så vil nasjonen forgå av usvikelige åndelige lover (karmisk), som naturlover.

Det er en god del mennesker saken er helt åpenbar for etter hvert. Det er ikke første gang Mossad har fått fripass til terroraksjoner på norsk jord, av muldvarper og sayanimer innen våre myndigheter (Lilehammersaken).

De styrer terrorstaten USSA idag. Det har utviklet seg til en kopi av bolsjevik USSR, lov og rett, kristendom og sivilisasjon avskaffet. De talmudiske noahidelovene har erstattet Moselovene.

Ligg unna oss og vårt land Mr. Dershowitz. Vi styrer oss selv. Dette er Israels Barn, en av de ti forsvunne stammer av Israel, av Naftali stamme, og Jahve holder sin hånd over oss. DU kommer til å falle før vi faller…., for Lyset fra Norden, den ytterse utpost de tapte stammer av Israel utvandret til etter Assyria, det er profetert å overleve Verdensmaktens og Verdensåndens manipulasjoner og løgner, og det skal vi…… Vi husker hvem vi er, og du er en løgner Mr. Dershowitz.

image

Løftene til Israels Barn

Mo 12.1-3
“Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.”

1. Mo 17
“5 Og ditt navn skal ikke mer være Ạbram, men ditt navn skal bli Abraham, for jeg vil gjøre deg til far for en mengde nasjoner. 6 Og jeg vil gjøre deg meget, meget fruktbar, og jeg vil gjøre deg til nasjoner, og konger skal utgå fra deg.”

Vi legger merke til “for en MENGDE nasjoner”. Løftet er blitt gjentatt mange ganger til Israels folk, samlet, IKKE til Judah stamme alene, og overhodet ikke til khazarstammen og askenaziene av mongolsk rase, forfinet ved planmessig interbreeding gjennom generasjonene.

5 Mo 26.18-19
“Og Herren har i dag gitt deg sitt ord at du skal være hans eiendomsfolk, slik som han har sagt til deg, for at du skal holde alle hans bud. Han vil sette deg høyt over alle folk han har skapt, til pris og ære og ry og til pryd. Du skal være et hellig folk for Herren din Gud, slik som han har sagt.”

Løftet er gjentatt av Paulus i det Nye Testamente:

Rom 9.4-5
“De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle tinge, velsignet i evighet. Amen.”

Gud har IKKE forkastet sitt folk, av noen av stammene.. Heller ikke av Benjamin og Naftali eller Dan.

twelvetribesofisraelebible

Rom 11.1-2a
“Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente.”

Dette gjelder til evig tid. Så lenge naturlovene fungerer, vil Israels ætt av alle 12 stammer være Guds folk. G-d svikter oss ikke, om khazarene som kun er jøder i navnet og ikke i gavnet, på ymse vis har innledet sin krig og holocaust av oss, så vil Jahve straffe dem for oppsetsigheten, for et gjenstridig folk det er de.

migration-10-tribes

Khazarene har aldri vært, og kommer aldri til å bli Abrahams ætt, eller av Israels Folk, de er ikke semitter engang. De er mongoler, av den gule rase, som ble kollektivt tvangskonvertert av Kong Bulan til jødedommen i år 740.

khazaria

Johannes 8.44 “Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

Dershowitz forbanner Israel

Ser ut som du har bragt forbannelsen over ditt eget hode og din stamme Mr. Dershowitz med ditt angrep på Israels Barn av Naftali stamme, og vårt land. Det åndelige Sion vil overleve ditt falske verdslige Nye Verdensorden sion; anti-krists verdensrike. Ditt rasist- og apartheidland Israel er ikke annet enn et fristed opprettet av FN, ikke av G-d, for Baron Rothschilds og all verdens terrorister. G-ds Sion er av åndelig art. Vi bor allerede i vårt Sion. Det som du vil ødelegge.

VI er av Israels ætt, og semitter. Palestinerne er vårt broderfolk. Ikke du Hr. Dershowitz, som etter den krigerske mentalitet å dømme mest sannsynlig er khazar. Vi er ikke redd deg og deres terror. Vår kjærlighet vil overleve deg og dine likes hat og trusler.

Bibelen i Johannes sin Åpenbaring fra Patmos sier du og ditt folks anti-kristne Verdensrike og Nye Verdensorden skal falle, og at G-d holder hånden over sitt folk… Du er åpenbart ikke av G-ds Folk. Det vil skje.

Dette vil skje uavhengig og samme hvor meget dere ved hjelp av deres sayanims korrumperer våre statsinstitusjoner, og uansett om dere fikk innført “jødisk’ humanisme og khazarsk katolisisme som norsk statsreligion den 21. Mai 2012, på bekostning av Israels Barns protestantiske religion.

Det endrer ingenting; Verden har snart fått nok av deres løgner og manipulasjoner. Dere sier at G-d har forlatt landet, og erstatter G-ds lover med deres urett, kaos og lovløshet. G-d har IKKE forlatt landet. G-d blir ved sitt Folk. Dere er satt opp for fall, bare et tidsspørsmål, og det er vel fortjent.

Referanser

Judea erklærer Norge krig?
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/judea-erklaerer-norge-krig/

Arthur Koestler
The Thirteenth Tribe (1976)

F.W.C Neser
The Ten Lost Tribes of Israel (1965)

Jack Mohr
The Lost Tribes of Israel (1994)

Kristen Dossland
Norronafolket (1949)

GlobalWatch
10 Lost Tribes Of Israel (2012)

J.H. Allen
Judah’s Sceptre and Joseph’s Birthright (1902)

William Carr
Satan-Prince of This World
(Luciferian_conspiracy_exposed) (1959)

Israels ti stammer er oss europeere
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_2/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_3/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_4/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_5/

Kun tre -3- land igjen uten en Rothschild sentralbank

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

1 Kommentar
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Er Menneskerettigheter virkelig menneskerettigheter?

Neste artikkel »

Nytt EU-direktiv vil hindre fri tilgang på frø

1
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x