Nytt EU-direktiv vil hindre fri tilgang på frø

14.9K visninger
6 minutter lesetid
16

I den Orwellske føljetongen, kalt Codex Alimentarius, er vi kommet frem til kapitlet der EU kommisjonen har foreslått en ny lov som er kalt «plant reproductive material law» vedrørende produksjon og tilgjengelighet av frø.

«Denne loven vil umiddelbart stoppe profesjonell utvikling av grønnsaksvarianter for kjøkkenhager, økologisk landbruk. Hobbydyrkere har andre behov – de dyrker for hånd uten maskiner og kan ikke eller vil ikke bruke sterke kjemikalier. Det er ikke mulig å registrere de artene som er tilpasset kjøkkenhager fordi de ikke møter de strenge kravene fra Plant Variety Agency, som kun godkjenner sorter for industrielt landbruk.» (http://www.realseeds.co.uk/seedlaw.html)

Arter som skal kunne selges i EU skal registreres I databaser enten nasjonalt eller sentralt i unionen. Den som søker om å få registrert et frø art skal måtte betale gebyrer til registerfører. Hvilke prosedyrer og priser vil bli pålagt ved slik registrering? Med henvisning til legemidler/naturlegemidler så er det forutsigbart hvordan dette vil ende. Den store industrien har ressurser til å betale hvilke gebyrer som helst – i motsetning til hagebrukere og småbønder som blir gjort til maktesløse kriminelle av slike lover.

Her er noen av de endringene som ble presset frem i siste minutt:

–          Hagebrukere har nå lov til å ta vare på og bytte ikke-godkjente frø uten å bryte loven. (legg merke til at vi nå har blitt gitt en rett som vi alltid har hatt – det betyr at myndighetene (her EU) har tatt seg retten til å gi oss lov til dette – og i forlengelsen av det kan de med et pennestrøk bestemme seg for at vi ikke lenger skal få lov til dette. Vi går fra Common Law til Napoleonic Law (fra «alt som ikke er forbudt er lov» til «alt som ikke er lov er forbudt»)

–          Enkeltpersoner og små organisasjoner (med færre enn 10 ansatte) kan dyrke og selge ikke-godkjente grønnsaksfrø uten å bryte loven.

–          Frøbanker kan dyrke ikke-godkjente frø uten å bryte loven.

–          Det kan bli lettere (på et uspesifisert vis) regler for større produksjon av frø til økologisk landbruk i en (uspesifisert) fremtidig regel – kanskje.

(http://www.realseeds.co.uk/seedlaw.html)

 

Dette er ENDRINGER ved forslaget fremkommet i siste liten på grunn av påtrykk fra grasrota. Forestill deg det opprinnelige forslaget uten disse endringene! Kan det tenkes at det finnes økonomiske interesser som ville se seg tjent med å øve et påtrykk om å forenkle vekk slike unntak? Hvem kan tjene på at byråkratiet nå uten noen illusjon av parlamentarisk kontroll kan skalte og valte med et slikt regelverk? Dette lovverket er faktisk ennå verre:

–          Resten av loven er likevel svert restriktiv og vil i lengden gjøre det mye vanskeligere for folk å få tak i gode frø som de ønsker å dyrke i kjøkkenhagen.

–          Lovteksten åpner for at byråkratiet på et senere tidspunkt kan omgjøre disse klausulene uten å fremme forslag om dette for EU parlamentet. De kan fjernes med et byråkratisk pennestrøk når som helst.

–          Det er også foruroligende at de nå har gitt seg selv makten til å regulere og lisensiere en hvilken som helst plante art i fremtiden – ikke bare planter til landbruket, men gress, mose, blomster, hva som helst – uten å behøve å fremlegge forslag om dette til parlamentet.

(http://www.realseeds.co.uk/seedlaw.html)

1
Hva har så du i kurven din, Lillemor? La meg nå se. Husk at du får ikke lov til å bruke frø som ikke er “godkjent” av Monsanto-pudlene i Brussel… Vi må tenke på Monsantos interesser, jeg mener du må tenke på ditt eget beste…

All makt til byråkratiet.  De som har fremsatt dette lovverkets behersker det Orwellske narrespråket til fulle og skjemmes ikke av å bedra selv i offentlige dokumenter. Hvor mange av politikerne kommer til å lese forbi sammendraget? Vil de tro, ved å lese sammendraget at de har forstått hva de stemmer over? I så fall er de ført bak lyset.

«Du kan ikke bare lese sammendraget på de fem første og tro at du vet hva loven handler om. Det som står i sammendraget er IKKE hva som vil bli til lov. Det er artiklene i selve utkastet som blir lovverket. Sammendraget har ingen juridisk status og er kun heftet ved som et hjelpemiddel til publikum og lovgivere, det er ment å gi en bakgrunnsinformasjon og sette den foreslåtte teksten I en kontekst så folk forstår hva som foregår og hvorfor.»

«Problemet med denne loven har alltid vært at sammendraget har mange fine fraser om å ta vare på biodiversitet, forenkle lovgivingen, gjøre det lettere osv. – ting som vi alle er for – men artiklene i lovteksten effektuerer det stikk motsatte.»

(fra RealSeeds, gjengitt av Natural News)

Det er forutsigbar politikk. Slike lover fremsettes nå verden over. Også lover som konkret gjør det til et privilegium bevilget av styresmaktene å dyrke mat i egen hage. Et privilegium som følgelig kan inndras fordi det ikke er en naturgitt rettighet men et gode som lovgiver forvalter rettigheter og betingelser ved. Etter å ha fulgt denne tematikken i grasrotmedia i flere år er den foreslåtte loven en forventet nyhet – det var bare et spørsmål om når det kom noe slikt også derfra.

3

«Nesten alle varianter av kulturarv frø vil bli kriminalisert under den foreslåtte EU loven. Det betyr at å ta vare på frø fra det ene året til det neste – en hjørnestein i å leve bærekraftig – vil kunne bli gjort til en kriminell handling. «

«Sann mine ord: Frø er I ferd med å bli forbudt. Den som dyrker sin egen mat er i ferd med å bli stemplet som kriminell. Verdens regjeringer, i konspirasjon med korporasjoner som Monsanto, vil ikke at individer skal være i stand til å dyrke sin egen mat.»

Mike Adams @ Natural News

Vi må se dette lovverket i sammenheng med patentering av planter. Se det i sammenheng med Big Agro (Monsanto m. fl.) og deres forsøk på å ta kontroll på planteriket for profitt. Se på deres utøvde, skruppelløse handlinger verden over. Finnes det noen måte de kan bruke dette på til sin fordel? Jeg fristes til å spørre hvem av lovverkets arkitekter som har vært ansatt, og/eller som om kort tid går over til lukrative stillinger i Big Agro, eller forfremmes i maktstrukturen i EU eller FN. Dette har vi sett før. Det har den etter hvert lett gjenkjennelige eimen som antyder korporativ korrupsjon i byråkrati og politikk.

Dette lovverket er relevant i Norge også. Norske politikere har – til tross for to folkeavstemninger som svarte NEI til EU medlemskap, og til tross for forbud i grunnloven mot å avstå nasjonal suverenitet – stelt seg slik at EUs lover og direktiver dikteres ufiltrert inn i norsk lovverk.

 

«Det forbudte frø! Hvor mange vet at EU forbereder et lovverk som vil gjøre det forbudt å dyrke avlinger som ikke er nedfelt på en liste over godkjente frø? En liste som for tiden er 60% dominert av store korporasjoner som Monsanto, AstraZeneca, Bayer og andre? I dag er det tre lister, en for profesjonell dyrking, en for truede arter og en for amatørdyrking. De to siste burde tas ut. Den profesjonelle listen er stort sett en hybridliste – hvilket betyr at du ikke kan ta frø til neste års avling fra disse. Hva mer er, det vil ikke bare bli forbudt å omsette andre frø enn de som er nevnt, men også å dyrke slike frø. «fildeling» i frølandskapet vil bli en kriminell aktivitet. Dette betyr at folk vil få ytterligere svekket sin mulighet til å påvirke hva de spiser ettersom du ikke en gang er fri til å bestemme hva du selv vil dyrke. Det betyr også at sorter av historisk interesse vil forsvinne, så også med sorter som er klimatisk tilpasset fordi det ikke er stort nok marked for slikt. Dette betyr at fattige som lever av hva de dyrker henvises til frøhandlernes priser, noe som kan bli kostbart når det er få aktører på markedet.» (http://www.therealstevegray.com/2013/05/heirloom-seeds-to-be-banned-in-europe/)

 

Et grasrot initiativ til å motvirke dette: http://open-seeds.org/

Open seeds artikkel om lovforslaget: http://open-seeds.org/bad-seed-law/

 

AVAAZ.org kampanje
http://www.avaaz.org/en/petition/We_dont_accept_this_Let_us_keep_our_seeds_EU

 

Noah’s Ark kampanje:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fseedpolicy.arche-noah.at%2Fen%2Feu-seed-law%2Ftake-action%2Funterschreiben

 

Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

MONSANTOS MØRKE HISTORIE.EN TIDSLINJE http://www.mayharriet.net/347292027 & https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/monsantos-m%C3%B8rke-historie-en-tidslinje/10152436866599826

Sitat: 1901- John Francis QUEENY danner Monsanto i St. Louis . Missouri, USA. 1902- Monsantos første orodukt er det kunstige søtningsmiddelet Sakkarin, som selges til Coca Cola company . Flere tilsetnetningsstoffer følger raskt. 1917- De føderale myndigheter i USA reser sak mot Monsanto mht. sikkerheten til Sakkarin . Monsanto vinner saken etetr flere års drakamp i retten . 1929.Monsanto begynner produksjonen av PCB, ett oljelignende stoff som ikke brenner og ikke nedgraderes. PCB ble brukt som tilsetning i smøreoljer, byggevarer, elektriske artiklerv o.s.v. Idag regnes det som en av verdens farligste miljøgifter . Skjønt produksjonen av PCB ble stanet i 1979, kan det fremdeles spores i fettvevet til dyr fra pol til pol. Det er dokumentert at Monsanto tidlig visste om PCBs giftvirkninger, men systematisk holdt tilbake denne kunnskapen og fortsatte å produsere stoffet .. 1939-1945- ..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Brave food sovereignty heroes destroy 6,000 genetically-modified sugar beets in Oregon http://www.naturalnews.com/041044_GM_sugar_beets_food_freedom_fighters_Monsanto.html

Quote: (NaturalNews) It appears as though some Americans may finally be waking up to the grim reality that calling their politicians and signing petitions is simply not enough to stem the tide of evil that has overtaken this once free country. For perhaps the first time since genetically-modified organisms (GMOs) were introduced back in the 1990s, food freedom activists have literally taken to the fields to destroy them, making a bold public statement that We The People have had enough of being forcibly poisoned by these genetic abominations. According to new reports, a total of 6,000 GM sugar beets planted in fields in southern Oregon were found uprooted in recent days. On June 8, roughly 1,000 GM sugar beets were found destroyed in fields leased and managed by the private, Switzerland-based biotechnology company Syngenta, while another 5,000 plants on a different plot, also owned by Syngenta, were found destroyed on June 11, just three days later. Since the crops were GM, the Federal Bureau of Investigation (FBI) immediately got involved with the case, declaring this brave act of ecological conservation to be “economic sabotage.” And those involved with the investigation have been timid about releasing any details, expressing fears that “copycats” might try to take similar action at other GM fields in Oregon and elsewhere — we simply cannot add any further risks to the multi-billion dollar “Frankenfood” supply now can we? Meanwhile, biotech giant Monsanto’s blatant negligence with a long-abandoned GM wheat crop recently led to real economic sabotage in the form of widespread contamination of the general wheat supply. A conventional wheat field in eastern Oregon, in case you missed it, was recently found to have been contaminated by illegal GM wheat traits, a discovery that very quickly disrupted the entire export market for wheat in the U.S. and put the livelihoods of thousands of American farmers at risk. ..

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Kom gjerne tilbake men kun hvis du har empirisk verifisert og verifiserbar spesifikasjon som viser at et sådant smartmeter er minimum iht følgende krav, med hovedfokus på helsesikkerhet: ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/barrie-trower-om-effektene-av-straling/comment-page-3/#comment-99788

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

The Monsanto investigation – The Bayer investigation + http://www.youtube.com/watch?v=yXr1z6fMOj4&list=PLqQQFOVUZBLhi71_FfNzoXaLwkNEBqKgX

Quote: http://monsantoinvestigation.blogspot.no/

14 videos: The Bayer investigation, Aspartame & Monsanto, Diacetyl & Monsanto, GMOs investigated, Children & animals, George Bush & Monsanto, RBGH & FDA corruption, PCBs & pollution, Political corruption & rBGH, UN & Agenda 21, The Bilderberg connection & Monsanto, March against Monsanto, Acetaldehyde & Monsanto, The Pfizer investigation

“Police Protects Pedophiles & Arrest Child Abuse Victims: Victorious Judiciary & Happy Judges ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/om-a-f%C3%B8le-seg-utilpass-i-et-sykt-samfunn/comment-page-3/#comment-99593

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Hungary torches 500 hectares of GM corn to eradicate GMOs from food supply http://www.naturalnews.com/040525_Hungary_GM_corn_burning_fields.html Quote: (NaturalNews) When it comes to protecting the public from GMOs, Hungary knows how to get the job done: set fire to the fields growing GM corn! Although environmentalists might at first argue about the ramifications of burning so much organic matter right out in the open, the deeper truth is that genetic pollution poses a vastly more serious threat to our world, and burning GM corn is the one sure way to destroy the poisonous genetic code contained in plant tissues. In fact, I hope to see the day when the U.S. courts order the destruction of all GM corn fields across America. And I suspect that if the courts won’t rise to the occasion, the People will sooner or later find a way to get it done on their own. Think “Army of the 12 Monkeys” but with a GMO slant. Lajos Bognar, Hungary’s Minister of Rural Development, reported this week that around 500 hectares of GM corn were ordered burned by the government. Hungary has criminalized the planting of genetically modified crops of any kind, and it has repeatedly burned thousands of hectares of illegal GM crops in years past. This news was originally published in Portuguese at Rede Brasil Atual http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2013/05/hungria-destroi-plantacoes-com-sementes-transgenicas-da-monsanto-517.html An English translation has been posted at GMwatch.org http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14865:hungary-destroys-crops-from-monsantos-gm-seeds ..

“CO2 swindle project conference in Trondheim this week, indoctrinating the participants and leaders, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/statlig-kriminalitet-et-kjempeproblem-i-dagens-samfunn/comment-page-2/#comment-98943

cHronilogy
cHronilogy
Abonnent
11 år siden

dårlig nytt.. “Samlet vurdering
VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at den omsøkte bruken av maislinjen MON89034 vil medføre endret risiko for miljø sammenlignet med annen mais.”

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6504&Main_6177=6504:0:31,2365&Content_6504=6187:2013469::0:6569:1:::0:0

Monica Waade
Forfatter
11 år siden

Veldig bra artikkel Lars-Roger, det er så viktig å sette søkelys på slike ting som dette for det er åpenbart en agenda bak som blir lite hyggelig hvis de får videre kontroll over det man behøver for å leve.

Selv om det ser ut som vi allerede har tapt både frihet og helse og at det ikke er noen vei tilbake er det viktig å ikke gi opp uten motstand. Derfor håper jeg dere vil skrive under på denne kampanjen, det har jeg nettopp gjort.

Stop the Norwegian government legalizeing GM corn nk603 from Monsanto.
http://www.avaaz.org/en/petition/Stopp_the_Norwegian_government_to_legalize_the_GM_corn_nk603_from_Monsanto/?kNdRvbb

Her er beskrivelsen på norsk:

Eg heitte Kristoffer og er 27 år, frå vestlandet. Eg bur på eit små bruk med økologisk kumjølkeproduksjon. Der har eg ein liten åker eg dyrkar etter økologiske prinsipp.
Det er viktig for meg at all verdens folk har rett til å dyrka sin eigen mat, og å kunna avla sine eigne frø, utan å måtta betala avgifter til store frøfirma, slik som Monsanto.
Maisfrøa som monsanto vil selja i Noreg toler å verta sprøyta med planteværnmiddelet Roundup/Glyfosat (gift som dreper uønska planter).
Planta tek opp gifta og havnar kanskje på ditt matfat.

Sitat; I Norge bruker vi nesten bare overflatevann som drikkevann. Undersøkelser viser rester av glyfosat i overflatevann, spesielt som følge av ugrassprøyting på høsten. Bioforsk skriver i rapporten at når det på etiketten opplyses at midlet er giftig/meget giftig for vannlevende organismer, så er det et stort dilemma i områder med overflateavrenning og erosjon. EU-kommisjonen uttalte allerede i 2001 at Roundup er ”giftig overfor organismer som lever i vann”, og kan ”føre til ødeleggende virkninger på miljøet på lang sikt.”

Sitat 2;Kontrollmyndighetene i EU har i mange år visst at glyfosat gir fosterskader.
Link til begge sitata: http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13440

Det er òg funne restar av Glyfosat/Roundup i grunnvatnet i fleire europeiske land, mest sansynleg så finst det i det norske grunnvatnet også.

Det vert stimulert til meir bruk av Roundup om maisen (GM corn nk603) Vert introdusert i Noreg. Det må ikkje skje.

Franske forskarar har fått prov/bevis på at rotter som et maisen (GM corn nk603)
får kreft.
http://www.news.com.au/lifestyle/health-fitness/france-to-probe-cancer-link-to-genetically-modified-corn/story-fneuz9ev-1226477704690

http://www.ijbs.com/v05p0706.htm

Monsanto har patent på både denne maissorten og Roundup.
Det er innlysande at Monsanto ynskjer meir pengar og makt i heile verden.
Viss du kontrollerar frøa i verden, så kontrollerer du folket.

Ja til kun frø utan genmodifisering.
Ja til giftfri mat og reint vatn.

Av: Kristoffer Nerhus.

Meum
Abonnent
11 år siden

Ja ja. Vi som har levd en stund får bare krysse fingrene å håpe at reinkarnasjon ikke er en realitet.
“Verdenssamfunnet har stø kurs mot de mål som ble satt for den nye verdensorden slik de ble formulert av Adam Weishaupt, Karl Marx og forfatterne av innskriften på The Georgia Guidestones. Når det endelig målet er nådd har vi en verden som er et paradis for en rik elite og et helvete for alle andre.
Et globalt diktatur hvor myndigheter og kapitaleiere (overklassen) samarbeider, ved hjelp av lovverket, om å undertrykke og utbytte underklassen. Jfr.
situasjonen i China.”
http://meum.diskusjonsforum.no/meum-about124.html

MortenB
MortenB
Abonnent
11 år siden

Som alltid når eliten skrur en runde til på NWO skrustikka si, om folk godtar disse sinnsyke lovene og adlyder dem og kun et mindretall ikke gjør det, ja så har vi tapt. Da arresteres alle som har frø som ikke er “godkjent”.
Men, om ingen godtar disse lovene og ikke bryr seg om å følge dem, hva kan de gjøre da ? De kan selvsagt prøve å ta noen få og blåse dette opp som de var tunge kriminelle, men er alle uenige i det og alle fortsatt nekter å følge slike lover har de tapt.
Selvfølgelig, vi er over 99%, de har ingen sjans uten også støtte blant de 99%. La dem ikke få det !

Så litt humor – http://youtu.be/-PkWf9M3rUw

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

The EU’s strict ban on honey imports from Vietnam has caused huge losses for domestic businesses.

In 2007, the EU decided not to import honey from Vietnam as it was not up to food hygiene and safety standards.

In late 2011, the US refused to import nearly 600 tons of Vietnamese honey after detecting some Carbendazim residue in the product.

Throughout 2012, Vietnam’s honey exports to the US market almost grounded to a halt.

The US is too strict on Carbendazim—a fungicide—in honey and its associated products while global standards accept a maximum Carbendazim content of 0.01 mg/kg as having no harmful effects on human health.
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/73444/business-in-brief-8-5.html

Bra artikkel Lars Roger, eksemplet mitt over er bare en liten notis om hvordan de store prøver å knekke en leverandør de ikke liker, å gjøre frø mindre tilgjengelig for land, og personer, som virkelig trenger det er bare begynnelsen.

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Frøene til vår frihet er som så mye annet et spørsmål om KONTROLL kontra vår FRIHET.

Som den makt og kontroll-narkomane Henry Kissinger en gang uttrykte det: “Control oil and you control nations; control food and you control the people.”

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Bli med å demonstrer mot Monsanto 25. mai!! Det vil være demonstrasjoner over hele verden. Lag gjerne et tog der du bor.
http://occupy-monsanto.com/

Svenske Impecta selger frø fra kulturarv, lurt å hamstre litt og ellers lære seg alt om sanking og lagring av de frøene som enda ikke er sterile.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Minner om demonstrasjonen i morgen, Youngstorget kl 18!
Jeg vurderer å lage plakat med:
“FRI OSS FRA MONSANTO”.. er det forståelig eller er det noen som har bedre forslag?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Monsanto og agenda 21 knyttet sammen?

Åge Grønning
Forfatter
Svar til  gudfrid
11 år siden

MONSANTO; ondskap i ny forkledning.
MONSANTO produkter bør merkes med et dødningehode.
Nei takk til skadelig genmanipulert MONSANTO mat

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Åge Grønning
11 år siden

Takk for tips, Egon, nå har jeg malt et rødt og svart skilt med dødningehodet, istedet for “gift”, står det “MONSANTO”.
1500 har meldt seg på i Oslo.. kom igjen alle sammen, dette er kan være noe av det viktigste dere gjør i dette livet!!

« Forrige artikkel

Mossad bak Utøya-terrorismen?

Neste artikkel »

Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x