/

Anastasia – The Ringing Cedars

9.5K visninger
9 minutter lesetid
58

Anastasia er i ferd med å bli et globalt undergrunnsbegrep. Frem til 2005 hadde 9-bindsverket The Ringing Cedars of Russia, der ”Anastasia” er bok 1,  solgt over 10 millioner bøker. I 2005 startet oversettelsen av bøkene til engelsk, og serien er etter hvert oversatt til mer enn 20 språk, senest nå i høst foreligger den første boka på norsk. Verket er opprinnelig russisk, skrevet av Vladimir Megré.

Vladimir Megré – forfatteren av Anastasia-bøkene

Dette er på mange måter et underlig bokverk. Megré fikk ikke noe russisk forlag til å utgi ”Anastasia”, ingen av de han bød den til fant boka interessant. Eieren av et lite trykkeri i Moskva ble derimot så inspirert av boken at han for egen regning forskutterte trykkingen av det første opplaget. Megré tok så opplaget med seg og stilte seg opp på et gatehjørne i Moskva for å selge. Så, etter at de første få bøkene ble solgt begynte oppglødde lesere å komme tilbake til Megré på hans gatehjørne. Noen kjøpte med seg stabler av bøker for å gi til slektninger og venner. Andre tok med seg kartonger fulle av bøker og stilte seg opp på andre gatehjørner i Moskva for å hjelpe Megré å selge. Dette er i høyeste grad en uvanlig fødsel for ei bok. Opplag på opplag på opplag selger så ut på dager eller få uker.

Det er ikke de litterære kvalitetene ved ”Anastasia” som selger boken. Det er forståelig at forlagsbransjen sendte Megré på dør med anmodning om å pusse litt på verket. Hva er så spennende med en alminnelig russisk mannssjåvinist av en kremmer som legger ut på et handelstokt nordover i Sibir? Han er på ingen måte en spesielt spennende protagonist, og det russiske landskapet kunne åpenbart vært beskrevet bedre av noen som ikke så ensporet var ute på en handletur. Megré viser uten sminke hvem han var før Anastasia dukket opp i livet hans, og hvordan han begår rødmende brølere. Ikke er boka dreid etter spenningslesten som vestlige forfattere syr det meste av bøker over – boka mangler den typiske nerven av ytre eller indre konflikt som drar leseren fremmover i enhver roman. Men, boka har helt åpenbart kvaliteter som gikk forlagsbransjen i Moskva hus forbi, og den er helt grei å lese. Jeg har lest ordinært utgitte bøker som er langt dårligere. Så, hva er det ved ”Anastasia” og de påfølgende bøkene som selger 10.000.000 bøker ved jungeltelegrafen alene? Hva er det som får gjetordet til å gå som en gressbrann over landegrenser og kulturbarrierer, som får folk til å kjøpe stabler med bøker for å gi dem til mennesker de er glade i?


I løpet av de neste tre årene får Megré 40.000 brev fra takknemlige lesere. Tusener av lesere har kuttet jobben etter å ha lest bøkene, og fullstendig endret livsstil og livsmål. Fremstående forskere, offiserer, ministre og til og med religiøse overhoder har lovprist bøkene. Lesere inspireres til å skape poesi, kunst og musikk. Mennesker verden over inspireres til å bryte med teknokratiet, brette opp ermene og endre sitt liv for å gi sitt personlige bidrag til å skape et økologisk paradis på jord! Tusener er inspirert til å plante trær, dyrke helende mat og blomster i hus og hage, og om ikke annet er tilgjengelig så har folk sådd trær i en blomsterpotte mens de leter etter plass å flytte det til. Sammenlign denne utviklingen med den galskapens vei som A4 samfunnet har gitt menneskeheten etter de seneste årtusener – det er mobilisert en vanvittig positiv kraft her!

Det er ett eller annet som klinger. Det er ett eller annet som gir en dyp resonans i hjertet til millioner av mennesker verden over. Ett eller annet som slår gnister i mennesker, som vekker håpet og gir motivasjon og inspirasjon. Noe som setter millioner av mennesker i målbevisst bevegelse mot ett felles mål, ei ny framtid for jorda som ingen tidligere hadde sett for seg.

Dette ”ett eller annet” er Anastasia, hennes tanker og visjoner.

Anastasia er en ung kvinne fra taigaen i Sibir som Megré etter hvert møter. Jeg velger å ikke gå mer enn høyst nødvendig inn i historien, jeg vil heller se litt nærmere på andre sider ved dette fenomenet og la hver enkelt oppdage historien ved selv å lese.

Når det gjelder Vladimir Megré og hans bøker er jeg stilt overfor et paradoks som jeg kun har en parallell til i boksamlingen min. Boka er presentert som en selvbiografi der forfatteren møter en ”lærer” fra en usannsynlig og ukjent kultur. Kunnskapsinnholdet som denne ”læreren” formidler er så dundrende bra at jeg kun finner to mulige konklusjoner. Enten så er historien sann, eller så er forfatteren ett av de største genier som går omkring i to sko. Den andre boka er ”Lightningbolt” av Hyemeyohsts Storm.

Sett i en dypere sammenheng er bøkene sanne – de gir gjenklang i hjertet på en måte som kun dypt inspirert sannhet kan gjøre – alle andre målestokker er derved passé.

Selv om “The Ringing Cedars of Russia” er skrevet som en dokumentarisk selvbiografi så utfordrer den vårt levesett og vår tenkemåte med et vista så stort at man lett blir sittende å gape. Bøkene har en dyp autensitet som klinger dypt i millioner av mennesker. Bøkene er fulle av praktisk visdom forbundet til den gamle Rus-Vediske kulturen gjennom Anastasia og hennes ætt. De er en gullgruve av innsikt i hvordan vi kan skape et godt liv for oss selv, for hverandre, og for Moder Jord i harmoni med kosmiske naturlover.

Anastasia tar for seg mange ulike tema. Fra årsakene til stress og depresjon til meningen med livet. Hun snakker om hvordan vi kan oppdra barn på en naturlig og god måte. Hvordan vi kan skape helbredende hager for oss selv og vår familie, små familieparadis. Hun forteller hvordan vi i denne hagen kan synkronisere en plantes næringsinnhold med våre individuelle behov, og hvordan vi best kan holde bier og omgås våre pelskledde og fjærkledde venner.

Hun lar oss skue sammen med henne bakover i tapt historie og viser oss veien inn i ei fremtid som nesten glapp for oss. Hun snakker i detalj om hvordan vi kan ta tilbake våre iboende evner til å jobbe med vår skapende kraft, og ikke minst sørge for at våre barn ikke får stengt av disse evnene fra barnsben, men heller gi disse kreftene anledning til å blomstre i en ny generasjon skapende mennesker!

Anastasia har inspirert tusener av mennesker verden rundt til å gå sammen i store eller små grupper for å skape nye samfunn. Et samfunn der hver familie eier 10 mål jord til å skape sitt lille paradis. Mange små paradis blir til større og større paradis. Slike små familieparadis handler mye om å være selvforsynt og selvhjulpet, og sammen med andre familieparadis skape en grønn selvforsynt lokal økonomi. Anastasia har mange praktiske råd å formidle ved siden av dyp visdom. Hun er først og fremst praktisk og ikke svermerisk. Russland med sine nå fraskilte satellitt-nasjoner er i ferd med å stoppe opp å lytte. Lokale og nasjonale politikere har registrert at noe rører seg i dypet av befolkningen og politikken rundt om begynner å ta farge av denne bevegelsen. Mennesker som i flokk og følge endrer sine liv og handler deretter blir lagt merke til. Disse bøkene er et praktisk veikart for den tiden vi er i, og gir praktiske råd og inspirasjon slik at hver enkelt kan begynne å gå fremover, inn i fremtiden, ett skritt om gangen.

Anastasia har inspirert tusener av mennesker verden rundt til å gå sammen i store eller små grupper for å skape nye samfunn. Et samfunn der hver familie eier 10 mål jord til å skape sitt lille paradis. Slike små familieparadis handler mye om å være selvforsynt og selvhjulpet.

Leserkonferanser holdes nå rundt om i Europa, Russland og etter hvert også USA. Økolandsbyer spretter opp. Det finnes ett engelskspråklig tidsskrift der ideer og inspirasjon bobler. Nye skoler for fremtidens barn etableres og gjør dyp skam på dagens vestlige skolemodell. Innbyggere i Russland, Kazakhstan og Tajikistan, mennesker fra alle samfunnslag, returnerer nå til sine hjemmeområder for å starte selvforsynte bærekraftige økolandsbyer sammen med sine naboer.

Anastasias budskap er ett av kjærlighet og sannhet som appellerer til mennesker på tvers av kulturer, landegrenser og religioner. Hvis vi vil ha en fredelig verden, et paradis på jord, så må vi komme sammen i sannhet og kjærlighet og skape en slik verden. Millioner av mennesker med tanker ord og handling fokusert på et slikt mål er en formidabel kraft! Sett i lys av den første artikkelen jeg la ut her på nyhetsspeilet, så gleder dette meg stort!

Mennesker samles til å skape sine 10 mål store familieparadis, og bygger økolandsbyer omkring grupper av slike familieparadis. De henter tilbake kunnskap om gamle håndverk for å fri seg fra avhengigheten til industrien. De henter inn kunnskap fra de fremste i verden om jordbruk, og bygger videre på det. Permakultur er et begrep som går igjen blant dem som lar seg inspirere av Anastasias visjoner. Man samarbeider med jorda fremfor å sloss mot den, målet er å få til mest mulig med minst mulig innsats fremfor å slite seg i hjel på gammelmåten. Gamle byggeteknikker med halm eller rundtømmer hentes frem fra glemselen. Det finnes interessante måter å bygge midlertidige strukturer på – byggverk som derfor ikke er søknadspliktige, teknisk sett. Når kreativiteten settes i sving så skapes løsningene. Folk lærer seg å samle frø fra egen hage som motvekt til industrilandbrukets kulturplanter som stadig blir dårligere både i kvalitet og utvalg, og sørger selv for å tilberede og lagre vinterforsyninger. Folk lærer seg å røkte bier og holde høner.

Dette er å snu finansgangstere, teknokrati og despoti ryggen. Dette er å forlate det synkende skipet for å skape et familieparadis på 10 mål jord. Fra problemfokus til løsningsfokus. Uansett hvilket scenario som vil utspille seg fremover er dette den best farbare veien. Har du ti mål jord med en hage, noen frø, kunnskap om ville planter og et telt, så kan samfunnet rakne rundt deg uten at du trenger la panikken krype inn under huden på deg. 10 mål burde være nok uansett hvor i verden du befinner deg, også her i nord.

Det er overkommelig for de fleste å forestille seg en eiendom på 10 mål ukurant jord for så å bygge opp sin private edens hage, etter hvert med en eller annen form for alternativt selvbygd tak over hodet. Ett skritt om gangen. Noen setter en campingvogn der eller telter i perioder mens de utvikler hagen. Andre bygger hus og flytter. Noen finner et hus med tomt rundt og har det som fritidsbolig til de får organisert livet så de kan flytte dit.

 

Har du ti mål jord med en hage, noen frø, kunnskap om ville planter og et telt, så kan samfunnet rakne rundt deg uten at du trenger la panikken krype inn under huden på deg.

Begynn å let etter et sted. Begynn å se for deg hva du og dine kjære kan gjøre med 10 mål tomt som ikke ligger i en by. 10 mål jord ute på landet går det an å få tak i for en relativt rimelig penge i Norge også – problemet er å overbevise den respektive kommunen om at du skal få kjøpe tomta. Stikker vi hodene sammen så finner vi ut av det. Et poeng er at Norge har sterke lover for at jorda skal brukes. Jordloven §8 slår fast at jord og skog skal drives. Dersom jord og skog ikke drives kan eier pålegges å leie ut jorda.  Det vil si, at dersom man finner ut av det med en hyggelig grunneier som har en flekk han ikke bruker, som han er villig til å avstå, så går det an å argumentere med kommunene om å få kjøpt tomta.

Du vil dessuten ikke ha verken granåker eller dyrket mark – det er faktisk bedre å ta tak i de teigene som ikke er i drift, som er litt krokete og ugreie for maskinelt utstyr. Du vil ha et land der du kan implementere permakultur og skogshage. Særlig om grunneieren skriftlig fastslår at den angjeldende tomta ikke er i drift og at han ikke har planer om å ta den i bruk, så kan dette bli spennende – da går det an argumentere med §8 i møte med kommunen. Alternativt går det an å tenke i retning av å leie på ubegrenset åremål for så å kjøpe når kommunen aksepterer det. Det tenkelig å finne frem til en kontraktsform der leieprisen er lik en engangs betaling av en salgssum, dersom selger er villig og kommunen vrang, med en klausul som slår fast at ved et fremtidig eierskifte tilsvarer kjøpesummen en indeksregulert krone 2010 krone. Her er det bare å boble løsninger – kreative skapende mennesker finner og skaper løsninger hele tiden!

Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

58 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Tor Magnus
Tor Magnus
Abonnent
11 år siden

Selv om det høres veldig flott ut med selvdrevne samfunn og 10 mål med egenplantede hager så fungerer det bare så lenge vi har storsamfunnet i ryggen. Med mindre man ønsker 0 komfort så kan man ikke klare seg uten redskap, medisiner for dyr som blir syke, klær, materialer (frø, gjødsel, planker, glass, metall. Ta bare en kikk på samtlige av bildene i artikkelen og fortell meg om noen av dem virkelig er selvdrevne…

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Tor Magnus
11 år siden

Det skjønner vel alle Tor! :)
Men skulle det bli f.eks ti tusen mål, og braksuksess, og folk begynte å se konturene av noe annet som gav lykkeligere mennesker, så kan du ta deg faen på at storsamfunnet hadde gjort alt for å sabotere hele sulamitten.
Konkurransesamfunnet tåler ikke konkurranse og avvik er livsfarlig for de konforme.

Tor Magnus
Tor Magnus
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Jeg er ikke helt sikker på om det er noe alle skjønner. Jeg tror dette er mer en drøm mange mennesker har om et enklere liv uten allverdens moderne forstyrrelser. Problemet er bare at det er et ganske hardt liv, spesielt her oppe i nord Europa. Tror de fleste egentlig liker mesteparten av fordelene man har ved å leve i dagens samfunn.

Og så lenge dette ikke er en byrde for storsamfunnet så kan jeg ikke helt se hvorfor noen skulle ønske å sabotere det. Forøvrig også ikke særlig relevant til mitt poeng.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Tor Magnus
11 år siden

Det du sier om relevans til ditt poeng har du helt rett i, men jeg mente bare å antyde at samfunnsmodeller som vil vise en vei bort fra dagens teknokratiske samfunn nok ikke vil bli sett på med blide øyne av de som er avhengig av et hav av slaver for å drifte sine private jetfly og sine luksusjakter, men det ville jo kun skje om samfunnet virkelig vendte storsamfunnet ryggen i stor stil.
For min egen del syns jeg ideen om å vende samfunnet ryggen låter helt topp, selv om jeg også forstår at det ikke kan bli noen slaraffenliv.
Mine personlige grunner for å ville vende bort fra samfunnet så mye som det lar seg gjøre er ikke mulig å beskrive i noen setninger her, men fikk jeg muligheten så ville JEG i alle fall «kastet meg på ökotoget»! :)

XIPE
XIPE
Abonnent
Svar til  Tor Magnus
11 år siden

Når dette brer om seg, vil du se at det er utrolig mye man kan lage selv, og veldig mye man kan klare seg uten. Et slikt samfunn vil ha helt andre verdier enn det vi lever i i dag. Noen som mener å ha greie på det, har regnet ut at et slikt samfunn fungerer helt fint med en arbeidsinnsats på 4 dagilge timer pr voksne innbygger. Har selv drevet gård, så jeg vet litt om dette, og kan bygge opp under det.
Vær ærlig med deg selv. Hvis det blir store forandringer, ønsker du da et samfinn som ser ut og fungerer som det vi har i dag?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Nydelig skrevet, Lars-Roger :-)
Hjertelig takk!

Lillian Sivertsen
Forfatter
11 år siden

Tusen takk for en flott artikkel :D

Det hadde vært veldig interessant med en lengre og omfattende artikkel om hvordan trekke seg tilbake og leve i – og av naturen. Hvis du har tid og kapasitet til å skrive mer om det forfatter så hadde det vært helt fantastisk.

XIPE
XIPE
Abonnent
Svar til  Lillian Sivertsen
11 år siden

Kjære Lillian Sivertsen.
Det er fint at du ønsker å følge opp dette. Det finnes mye stoff om dette på nettet, men jeg kan anbefale å begynne med å lese boka om dette som gir en flott innføring, og faktisk er nesten som et oppslagsverk. Jon Holden har oversatt boka, bøkene til norsk, så du kan jo begynne der.
XIPE

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

Lars Roger, kunne du, (eller kanskje Frank Aune?) påtatt dere oppgaven med å formidle kontakt mellom de av oss som er i en fase av våre liv hvor vi higer etter å forandre retning? Det er ikke alle av oss som liker eller tør å legge ut fullt navn og adresse! Og jeg er definitivt en av dem!!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Jeg tar gjerne denne jobben, hvis Lars-Roger ikke har tid..
Alle som er inspirert av Anastasia og ønsker å bygge opp en ny jord hvor vi alle kan være lykkelige, kan skrive til meg.
http://www.guridpus@hotmail.com

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Nå prøvde jeg å klikke på linken men ble «redirected» til meg selv. Er det forresten ikke nok med at man ikke finner livet særlig meningsfullt i dette evige jag etter ting og at man er lei av politikernes stadig nye mere eller mindre syke påfunn? En annen sak er jo at nordmenn ikke er særlig flink til å samarbeide, vi er ihuga individualister, men spurte likevel, litt impulsivt kanskje?
Har lenge hatt lyst til å bli litt mere selvforsynt, men det føles jo litt stusselig å bare ta det sånn helt alene! I hvertfall føler jeg at råd og tips er noe vi alle kan gi hverandre, om vi ikke ender opp som naboer. Prøver å være realist!!!
Er på flukt fra Sverige tilbake til Norge fordi bandittene på tinget kommer drassende med sitt siste påfunn. Kildeskatten! Både skattepolitikken og utlåns politikken fra bankene ser ut til å være skreddersydd for de som tjener mere enn 300 000 i året, og som har en bolig fra før i Norge.
Sosialdemokratiet er et fult demokrati!!!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Joda, ønsket om å bli mer selvforsynt og finne et mer meningsfult liv er absolutt det viktigste. Vi må være flere for å få det til å funke, mye skal bygges opp. Vi må finne det beste stedet, fruktbart og et stykke unna alt som er skadelig. For å få mange gode ideer, kan det være lurt å skrive her under denne artikkelen. Vi legger inn alt vi finner om folk som allerde lever på denne måten her.
Men skriv gjerne en mail til meg om du vil, du får det til, selv om linkinga her ikke funker.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Cosmo, jeg tror XIPE gjerne vil høre fra deg. Han har plass og du trenger et nytt sted å bo? Du skal få XIPEs adr av meg.
Jeg elsker min nye formidlingsjobb :-)
Min nye adresse er gurid.sundre@gmail.com

XIPE
XIPE
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Så flott Gudfrid.
Har selv gård, kunnskap, ressurser og plass til mange, på min gård i Trysil. Frank Aune og jeg jobber litt sammen, og er glødende opptatt av å finne løsninger, og vi jobber mye med dette, hver på vår måte. Jeg skrev en mail til deg Gudfrid, så hvis noen ønsker kontakt, kan kanskje du formidle min e-post adresse.
XIPE

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Her kan de grønne anbefalte bøkene lastes ned. Jeg har faktisk bare lest de svarte, og de anbefales ikke, de skal vist være vannet ut..
Nå gleder jeg meg skikkelig til å lese disse :-)

http://thepiratebay.org/torrent/5593899/Anastasia__ringing_cedars_of_russia_____THE_ENTIRE_COLLECTION

Mr.Jingles
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Jeg fulgte linken din med tanke på å laste ned bøkene, men det burde jeg ikke gjort. Antivirusprogrammet mitt reagerte momentant og advarte meg mot en farlig nettside med mulig skadelig programvare. Jeg tror heller at jeg venter til bøkene kommer på norsk. Den første er allerede ute og de andre kommer fortløpende utover våren 2012.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mr.Jingles
11 år siden

Hvem antivirus bruker du da Jingles ?

Hellig kabbalah livets tre antivirus ( Hollywood ) ?

Du kan nok trygt laste ned fra Piratebay, men også jeg legger merke til at antivirus programmer og nettlesere har innebygd sensur mot sider som ikke eliten vil vi skal klikke på

Foresten en fantastisk flott artikkel Lars-Roger :)

Den er helt i tråd med de mange hundre år gamle Hopi profetiene

Hopiene har 9 kort som skal spilles ut før den store ødleggelsen kommer og slutten på den fjerde verden

Alle er oppfylt borsett fra kortet om at mange skal begynne å leve på gamle måten på slutten, dem som klarer å omstille seg og leve på gamle måten igjen i pakt med naturen skal starte den 5 verden

Eliten vil prøve å beskytte seg med å krype inn i huler men ondskapen vil være fortapt i hulene sine sier Hopiene

NS og brukerene trenger enda flere artikler om hvordan vi skal omstille oss til å leve på gamle måten :)

HOPI BLUE STAR PROPHECY

Hopi Elders pass warnings and prophecies from generation to generation
through oral traditions and reference to ancient rock pictographs and tablets.

Hopi Blue Star or Blue Kachina Prophecy

http://www.crystalinks.com/hopi2.html

2012 A HOPI PROPHECY

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

Jeg ble interessert i begrepet PERMAKULTUR, som jeg ikke fant forklart i artikkelen.

Her er noen definisjoner fra Wikipedia:

Permaculture is an approach to designing human settlements and agricultural systems that is modeled on the relationships found in nature. It is based on the ecology of how things interrelate[vague] rather than on the strictly biological concerns that form the foundation of modern agriculture. Permaculture aims to create stable, productive systems that provide for human needs; it’s a system of design where each element supports and feeds other elements, ultimately aiming at systems that are virtually self-sustaining and into which humans fit as an integral part.

Permakultur’ er en bevegelse med opphav i Østerrike og Australia. Bevegelsen jobber for å fremme mer bærekraftige og langsiktige menneskelige bosetninger.

Den første dokumenterte praksisen av systematisk permakultur stammer fra Østerrike hvor Sepp Holzer på 1960-tallet utviklet noe han kalte ‘Holzer permakultur’. Australierne Bill Mollison og David Holmgren startet på 1970-tallet mer vitenskapelig utvikling av permakultur og regnes derfor ofte som det vitenskapelige opphavet til permakultur.

Ordet permakultur stammer fra de to engelske ordene permanent agriculture og permanent culture.

XIPE
XIPE
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

Hei Ulv.
Jeg begynte et slikt forsøk før jeg viste at begrepet eksisterte. Da drev jeg med melkeproduksjon, og måtte forholde meg til mange regler og forordninger. Anastasia er ment å basere seg på at folk lever sammen og lager det meste av det de trenger selv, og det er den største forskjellen fra min gårdsdift, som jeg nå har lagt ned.
Moderne landbruk er i stor grad basert på tilskudd, les styrte inntekter, der brukeren må styre driften i forhold til dette. Viktige varer, som kraftfor og kunstgjødsel (som vi kan klare oss uten ved riktig/anderledes drift) er utrolig overpriset, og utgjør minst 60 % av utgiftene ved melkeproduksjon.
Hvis man baserte melkeproduksjon i småskala, på raser som for eksempel Nordlandsku og Telemarku, ville man fint kunne produsere nok melk og andre varer, uten at dette går på bekostning av rotvekst og grønnsaksproduksjon. Det fine med disse rasene, er at de beiter fint på naturlig vegitasjon, og ikke konkurerer med menneskene om landbruksarealer.
Dette er lett. Vi må bare gjøre det.
XIPE

villmann
villmann
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

Permakultur har eksistert i tusener av år. Det finnes flere tusenår gamle olivenskoger i Marokko som gir tydelige spor på gamle skoghager som er et viktig aspekt ved permakultur. http://www.efferus.no/trehage.html gir en god oppsummering av hva en skoghage er.

knut bye
knut bye
Abonnent
11 år siden

En inspirerende og konstruktiv artikkel.
Og en glimrende oppsummering av innholdet i Anastasia-bøkene.
Jeg leste, eller rettere «slukte» alle bøkene i løpet av forrige vinter, og kan gjerne anbefale dem .til andre.

Forfatteren av Anastasia-bøkene, Vladimir Megre`, ble latterliggort og diskreditert etter alle kunstens regler da han forsøkte å utgi bøkene. Det faktum at han (og Anastasia) lyktes til slutt, overbeviste meg om at her er det noe genuint som spiller i kulissene.
Anastasia forklarer også opptil flere ganger, til en skeptisk Megre`, hvordan hun «ser» at hennes visjon skal manifistere seg.

Empowering.
Etter å ha lest disse bøkene, føler du håp,- de gir deg krefter.

Kjetil Dreyer
Skribent
11 år siden

Flott artikkel! Har kjempet for denne bevegelsen i flere år selv, solgt noen tusen anastasiabøker i Norge til nå(engelsk) frem til nå. Det er en stor bevegelse og den kommer mer og mer, selv millionærer jeg kjenner i Norge er svært engasjert innen denne bevegelsen.

Jeg kunne bidratt til å få et forum i gang rundt dette og samlet til en liten gruppe mennesker som vil drive denne utviklingen videre.

En slik gruppe mennesker må være personer av karakter, med nettverk og ressurser som brenner for saken, tenker 5-7 personer et sted, et slags styre.

Jeg og 2 til med store nettverk er garantert med og danner denne gruppen. Send gjerne en mail til kjetil@altshop.no om du mener du er rett person for deltakelse i en slik gruppe. Vi bør møtes imellom for å prate muligheter og strategier. For å klare å nå frem her må det også arbeides politisk mot stortinget og lovendringer, det er en vanskelig bit og krever kontakter, ressurser og politisk kunnskap og engasjement.

Med tiden til hjelp vil vi kunne gjøre mye i Norge, og åpne for et økologisks samfunn tilpasset norske forhold, der makten igjen er levert tilbake til folket.

Russland er et godt eksempel på at økologi fungerer, de har ca 30 millioner dachas, små private «dyrkningshus» på ca 600 kvm. De leverer mesteparten av grønt i Russland i dag. Russland er ikke kun kjent som et varmt land, så dette kan fint fungere i Norge på flere plan også.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Det finnes et norsk nettsted og forum for oss som vil bo i natursamfunn :-)
http://www.natursamfunn.no/

Michelle
Skribent
11 år siden

Konduktør klikker og kaster folk av toget ved hjelp av medpassasjer:
http://dagbladet.no/2011/12/17/nyheter/utenriks/vold/19458332/
For en hjerteskjærende syk verden, det verste er alle som ikke bryr seg..
Våkn opp folk, neste gang er det ingen som bryr seg når du blir kastet på gata!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

Ja, det er ikke rart at man kan ønske seg bort fra byens jungel Michelle!
To glimt fra Oslo:
Storgaten: To trikkekontrollører, pakistaner og stor neger står på gaten og slår en annen liten stakkars neger gjentatte ganger i magen. Ingen reaksjon.
Thorvald Meyers Gate: Gutt på maks 14 år, blir tatt for sniking, hel bande med kontrollører drar ham ut og grisebanker stakkaren. Når folk på trikken begynner å reagere og sier fra, og vil ut for å stoppe galskapen, stenger konduktøren dørene og kjører!
Selv har jeg klart det kunststykket og bli kastet av trikken selv om jeg hadde billett!
Protesterte ikke fordi jeg kan jo forstå at de ble sint. De fleste av kontrollørene er jo ikke etniske nordmenn så jeg sa:
-Nordmenn har ikke blitt kontrollert av utlendinger siden andre verdenskrig. Kunne ikke dy meg, bare måtte si det! Noe moro må man jo ha her i livet!!
:)

Michelle
Skribent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Ja reager neste gang, kjeft så det holder på de som grisebanker, om jeg hadde vært der hadde jeg hylt for full hals og filmet ALT for å legge det ut på internett!!!!
Dette gjelder uansett hvem jeg ser som bruker vold mot andre medmennesker!!!!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Stakkars byfolk, de har jo ikke 10mål jord å bruke energien sin på. Ikke rart man blir frustrert i trengselen i Oslo. Oslo har vært mitt kjæreste hjemsted i mesteparten av mitt liv, men nå ser jeg bare asfalt, betong og lidende mennesker der.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Ja Gudfrid! Jeg minnes tiden da Grönland var et åpent sted med sirkus og tivoli der Oslo M er plassert, og hvor du til og med kunne skrive opp matvarer på nærbutikken nede i gata. Da var Oslo en by man kunne trives i!! Nå ser jeg at selv flere av de tøffeste og største gutta har kjøpt pepperspray!

Jeg registrerte meg foresten på natursamfunn.no som du la ut.

Syns at både Kjetil Dreyer, Frank Aune og XIPE og de som er i miljøet rundt kan legge sine prosjekter eller kommende prosjekter ut der, de har jo allerede en greie beskrivnings og formidlings modell.

XIPE
XIPE
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Hei Cosmomind.
Jeg har også registrert meg på natursamfunn.no. De har et godt gjennomtenkt konsept med praktiske opplysninger og det meste fra plantedyrking til økonomimodeller. Om det er slik jeg vil drive vet jeg ikke, men det er et godt utgangspunkt for denne type drift.
Du og andre som ønsker dette, må være sikre på at dere klarer en slik type tilværelse. Det er ikke akurat urbant. Jeg og min familie kom selv fra Oslo da vi kjøpte gården. Det var en stor overgang, men livet på landet har også et stort sosialt miljø, og gården min kan brøfø 30 til 50 mennesker etter Anastasia modellen, så det blir jo rimelig sosialt i seg selv.
Jeg er åpen for innspill. Det kunne være moro å bruke vinter og vår til planlegging, for så å fleske til til sommeren.
XIPE

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Her er et paradis :-) 200 mål er nok til 20 familie-domener. kun 175.000kr på hver. Hovedhuset kan brukes til alle har fått bygd seg sitt eget.
http://www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=31333360

Michelle
Skribent
11 år siden

☆ REVOLUTiONS ☆

Michelle
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Hvilke holdninger er det kjære LRM?
Er det negative? Dissinfo?

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
11 år siden

Gurimalla, ja her var det nok å se nærmere på, kanskje jeg var for naiv og positiv da jeg fikk se den? Liker ikke ordet manifest lenger heller, føler det har blitt negativt etter 22. juli, men vent, har dette noe med 22/7? Nei det går jo ikke an, men likevel, skal lese artikkelen og tenke litt. Bra at du er skeptisk LRM, det må man være med ALT i dag..

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Chi Energy Amazing Footage

Torhild
Torhild
Abonnent
11 år siden

Fantastisk. Dette gir samklang i noe langt inni meg. Det at folk har fått det til viser at det er mulig. Disse bøkene skal jeg lese. Gleder meg allerede :) Takk for nydelig og inspirerende artikkel.

mikael
mikael
Abonnent
11 år siden

hehe
Jeg ble overrasket over at Noen har lest Lightningbolt av H.Storm.
Ta med 7 Arrows, en innføring i historiefortelling og hva alle de forskjellige dyrene, fargene, omgivelsene bettyde/betyr.
Mange gamle historier, også eventyr og sagn har ikke bare en fortelling, men hundrevis av små ting som er der hele tiden.
Hva en Mus representerer, Hauker til Gråspurven(en liten skapning, som jeg har enorm respekt for).

Ta med, husker ikke i farten, en annen bok skrevet av en Russisk Kvinne, den om Den Indre sirkelen, den går i samme gate som L.Bolt.
Der er flere, t.o.m Australske Aboriginals.
Husker ikke lengre hva og hvem, men den er der, skrevet av en Amerikans kvinne, i samme gate som den Russiske.
En annen som beskriver det samme, finner en i Judas Evangeliet, der Jesus snakker om den Synlige verden kontra den Usynlige verden, derav begrepet Guds hus har mange Rom.
Richard Bach, har noe av det beste.

Men jeg mener, til tross for at mange er uenige, henger seg opp i Forfatteren, men Innholdet skjønner de ikke en dritt av.
Den eneste boken så langt jeg har klart å spore opp som beskriver Den Andre siden og veien dit.
C. Castanedas
Atr of Dreaming
Den eneste boken av dem alle som faktisk beskrive hva en skal gjøre og vilken teknikk en skal velge. drømmer eller meditasjon.
Jeg var i tvil om jeg skulle legge dette ut fra Wikipedia men gjør dette for bare å vise hva det er snakk om:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Dreaming
og litt mer
http://www.prismagems.com/castaneda/donjuan9.html
Når en snakker om Vilje, så er det en reel kraft, plasert i mitten av vår kropp, slik som denne Gamle L.DaVincis tegning av menneske, forøverig den samme som i Videoen.

Og av og till står nakkehårene, om dette er sant vet jeg ikke, men denne er den første jeg har sett som også beskriver det samme.
Vi er «bare» mat, riktig nok på et energi plan, av skapninger Jeg Vet er der, de er like virkelige som det vi er.
Jeg har «jaget» dem flere ganger, men de er ikke «hjernedøde» men føyelige og kan fjernes.
En Døende astronauts «historie» om div. Alines og andre skapninger.

For å bli hel, må en gjennom 4 porter.
3 første er om «manuvrering» og hvordan en gjør det.
(der kommer Matrix in, Dont think, just do it, uten denne meget spesofokke og ytterst vanskelige manøveren må læres og praktiseres, men dette er bare 1 av portene, den første er når en klarer å våkne inne i drømmen, aka: lucid dreaming. Lucid reaming er muligens den største fellen av dem alle, for meg er Lucid dreaming bare en Lekegrind eller treningsanstalt det er bare begynnelsen, det ukjente er ikke engang i nærheten, den kommer senere etter den 4 porten)
Den 4 er selve Porten til den andre siden, det ukjente.
Først når den 4 porten er nådd og krysset er en et helt menneske.

Jeg har vist dere dette, selv om alle/mange mener jeg er Far out, driter jeg i disses meninger.
Jeg avslutter med en advarsel, stol på deg selv, lær deg selv å kjenne både på det instinktive og intuitive.
Det eneste «våpnet» vi har.

Thats it folks.

PS: Når det i boken snakkes om Baller av stål(jeg bruker hankjønn ubevist, men kvinner er normalt sett, lang dyktigere og flinkere en Men, sån er det bare.
Baller av stål er en nødvendig, for en kommer til å skremmes, og da mener jeg vettskremt, og denne frykten er en formidabel hindring, muligens den største.
Art of dreaming og andre bøker av CC er fortsettelsen av Lightningbolt.
Shamanismens vei.
Takk for meg,.

peace

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Skolen gjør barn dummere..
Her er et kort utdrag om skolesystemet, fra bestselgeren Anastasia.
http://osoecofond.com/Meet_Anastasia.pdf

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Lars Roger, du lager jo orgonitter, så jeg spør deg, selv om det ikke passer under denne artikkelen.
Jeg har laget en som er genialt enkel.. av aluminiumsfolie og papir og tar ca 10 min å få til. Reichs utgave besto av metallplater lagvis med et organisk materiale, jo fler lag, jo større effekt. Han som oppfant orgonitten sier at størrelsen på platene ikke teller, bare antallet, så han anbefaler metallpulver(slik at det blir hundrevis av lag) i støpeplast. Siden det er så grisete å jobbe med støpeplast kan man lage en med så mange lag man gidder av aluminiumsfolie og papir. Min ble på 100 lag også pakket jeg den bare inn i en papirmappe og la noen krystaller oppå. Denne tåler ikke regn, så er jo bare til innendørs bruk.
Tror du den funker?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

På tide å bestille frø :-) Tror svenske Impecta er billigst og best, de har mange økologiske frø og også endel gamle sorter.
http://www.impecta.se/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden
« Forrige artikkel

Bli kjent med den skjulte livskraften i deg

Neste artikkel »

Aktivering for de sovende

58
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x