Å huske hvem vi er: Guds utvalgte folk

6.5K visninger
6 minutter lesetid
43

Tiden nærmer seg da fler og fler skal huske hvem de er og hvor de kommer ifra – for bedre å vite hvor de går. Hvor forsvant 10 av Israels stammer? De er rett og slett blitt slettet fra historien; de er borte vekk.

Om du idag hadde funnet ut at du var en av Guds utvalgte, en Israelitt, et Guds Barn – hva ville du gjort ? Ville du krevd en bit av et land kalt Israel, som politiske krefter i New York og London har okkupert, og gitt det til en Palestiner? Det tror jeg nesten; for av en Israelitt, av et Guds barn, kreves det store offer – samtidig som de gis mye, som kompensasjon for det de må utstå. Det er dette som gjør Israelitten til et eksempel for folkene; at de kan utstå mye, at de har hjerte, mer godhet og tålmodighet enn sin sekulære neste. Gjennom dette viser de at for dem er det Gud foran mennesker; at det er ånd foran materie; at lojalitet til Gud er viktigere enn lojalitet til keiseren; at Guds åndelige lover må overholdes, selv om de sekulære skulle ta livet av en for et slikt standpunkt. Så sta, så konsekvent, så ubetinget, krever den rette Israelitts sjel at en skal være.

Så fra en av Israelsk ætt fordres det total og fullstendig lydighet til en del åndelige lover som mennesker ikke kan oppheve, eller sette ut av kraft. Dette gjør den jødiske religion så spesiell, og dette er grunnen til at de sanne jøder/Israelitter er blitt forfulgt til alle tider. De kan/klarer ikke å gå på akkord med disse åndelige lover fordi de frykter Gud mer enn mennesker. De er langt mer redd for Guds straff i evigheten, enn keiserens straff her på jorden i den begrensede tiden en er her.

Uansett hvor i verden man lever, så har vi noen åndelige lover som skaper velstand eller elendighet å forholde seg til, alt etter hvordan disse åndelige lover etterleves. Kall dem gjerne karmalover. Alle som ikke følger disse åndelige lover nedfelt i Bibelen er ikke jøder; de er ikke sanne Israelitter, de er ikke Guds barn, de er ikke Guds utvalgte folk; de er dyrkere av en Babylonsk mysterie-religion fra fangenskapet i Babylon; det er Baal, Molok og Gog og dansen rundt gullkalven.

Jesus advarte oss om at der skulle komme noen som påstod at de var jøder, men som han sa: de er av Satans synagoge, og har Satan til far. De ville helst følge sin fars lyster som var onde, altså lyster fra Satan og ikke fra Gud. En sann Israelitt eller jøde kan eller vil ikke gjøre noe vondt mot sin neste, eller noe som strider mot de åndelige lover han har fått inn med morsmelken, bokstavelig talt; moselovene blant andre (du skal ikke slå i hjel, etc). De som kan gjøre dette uten omsvøp er ikke jøder, eller ‘omskåren på hjertet’, som Jesus sa, men er noen som tilhører denne Satans synagoge – som påstår at de er jøder, men ikke er det ( Åp 2.9/3.9).

Hvem og hvor er de ? Mange av dem som reiste ut glemte sin Gud og ville ikke lenger adlyde de åndelige lovene de hadde fått for at det skulle gå dem vel. Våre forfedre mistet sin identitet etterhvert, og glemte alt om hvem vi var og hvor vi kom fra, og havnet langt nord i Europa. De reiste ut og knelte for Baal. Andre holdt seg langt unna Baal-tilbedelse og ble derfor ikke straffet så hardt som de andre. De glemte aldri Gud, eller sin historie.

Denne bevissthet og viten om vårt sanne opphav ligger der og slumrer, og venter på å bli tatt frem og bevisstgjort igjen, i våre gener og i våre hjerter. Størstedelen av Norges innbyggere er av Jakobs ætt, mener enkelte som har studert dette.

Det var 12 stammer. I 1920-årene kunngjorde Herbert W. Armstrong, grunnleggeren av Radio Church of God, at de ti tapte stammer, etter fangenskapet i Assyria, hadde utvandret til Nord- og Vest-Europa, og grunnlagt en stor del av de nasjonene som er der i dag. Denne forestillingen dannet også grunnlaget for hans forståelse av Bibelens profetier og deres fullbyrdelse i «de siste dager».

Noen har kanskje lest Arthur KoestlerDen Trettende Stammen‘. Koestler skrev om disse Israels 12 stammer og hvordan de trakk nordover ettersom det ble ulevelig i Midt-Østen på grunn av keiserens åk og antisemittisme. Hvordan Benjamins og Dans stamme, og alle de andre, fant sitt land som fløt over av melk og honning rundt omkring i Skandinavia, mens stammen etter Judah ble igjen.

Den trettende stammen for Koestler, som forøvrig var jøde, var de som ble tvangskonvertert til jødedommen av sin konge i Khazaria i år 740. Det er de som idag utgjør brorparten av dagens sionister. De kalles også Askenazi-jøder, eller ‘europeiske’ jøder; selv om mongolske blir mer riktig. De har ikke et eneste snev av Abrahams blod i årene, men Israel er deres, sier de; og det på bekostning av noen som vitterlig har Abrahams blod i årene og som er semitter, nemlig palestinerne.

For å være skikkelig jøde må en være det av blodet, av Abrahams blod; og kun via mors blod, – eller av Jesus’ blodoffers ættelinje – hvor den nye jøde ble de som fulgte ham.

At sionistene og khazarene skal være skikkelige jøder er den største løgnen menneskeheten noen gang har bitt på. Jeg har skrevet om dem som Jesus kalte ‘Satans barn’ og som Johannes kalte ‘Satans synagoge’ blant annet i en artikkel kalt ‘ Khazarene erobrer Europa og USA‘.

Så ble da også både Koestler og hans kone funnet myrdet på kjøkkengulvet, formodentlig for å ha tatt opp slike historiske fakta. Det finnes en falsk historie som det er investert litt for mye penger i til at de kan la være å fortsette med å dekke den til.

Men det kommer ikke til å gå, For det har Gud selv bestemt ! Alt dette er forutsagt i Bibelen hvordan det skal ende.

Bibelen blir mye lettere å lese og mange av de gamle profetiene blir mye lettere å forstå når en ser det på denne måten. Aldri trenger en å si at enkelte ting er for komplekse for vanlige mennesker å forstå (som er så poplært blant prester og pastorer som ikke vet), at en må overlate det til Gud. Nei! Når vi forstår det riktig, så blir alt enkelt. Som evangeliet selv. Derfor er det også at sabbaten betyr langt mer enn søndagen, som er soldagen, Baalsdag. Fordi sabbaten var tegnet på pakten mellom Gud og hans utvalgte folk, var Soldagen (Sunday) og dens påbudte tilbedelse pavekirkens måte å føre folk vill på.

Hvordan ville du følt deg om du fikk vite at du er av Israels stamme? At du er et Guds barn? At du var etterkommer av dem som slapp unna assyrerne og fangenskapet i Babylon ved å flykte vest- og nordover? Ville du følt deg bedre? Eller verre? Ville du følt deg beæret?

Hvem vet.

Nå forteller jeg deg at det virkelig forholder seg slik; men det kommer kanskje ikke til å påvirke dine følelser, fordi du innerst inne ikke tror på hva jeg skriver. Du har glemt. Du har lagt deg til en annen standard. En lavere standard som menneske enn du var vant med fra de hine hårde dager i Israel. Slik noen ble åndelig pervertert under Nebukadeser i Babylon, så har de fleste av oss blitt åndelig pervertert under andre fyrster, paver og sekulære keisere gjennom tidene.

Du kan gjerne tro jeg vrøvler, men det er faktisk ikke meg det går utover at du gjør deg mindre enn du er. Du har en hel, lang prosess å gå gjennom, en følelsesmessig prosess mer enn en intellektuell prosess, før du kan komme til denne erkjennelsen: at du er elsket, at du er verdifull for Gud, at du er Guds øyensten i verden, at du er en av Guds utvalgte folk på jorden.

Som Jesus sa det til datidens jøder med arrestert åndelig utvikling: «Dit jeg går, kan dere ikke komme» – ennå.

Johannes 8.21 : Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?» Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.»

Det tar litt tid å venne seg til denne tanken, etter at en selv, som ens forfedre, har blitt villedet og ført på avveier gjennom tusener av år.

Det tar litt tid å finne tilbake til hvem vi er; selveste I AM WHAT I AM.

Jeg er HVEM jeg er.

Lykke til !

J. Johansen

—————————————————–

«Vaar egen dag er kort, men slægtens lang,
læg ydmygt øret til dens rod forneden,
aartusen toner op i graad og sang
mens toppen suser imod evigheden
»
(Jeppe Aakjær)

——————————————————

Annet sentralt lesestoff i denne forbindelse:

‘Israels 10 tapte stammer’
http://www.riksavisen.no/?p=1051

‘To artikler om jødefolket’
http://www.riksavisen.no/?p=435

‘Norrønafolkets identitet’
http://www.riksavisen.no/?p=160

‘Kristendommens Vekst Og Fall Under Pavemaktens Åk’
http://www.riksavisen.no/?p=16

—————————————————–

Det finnes faktisk kirker i Norge som gjerne opplyser mer om denne vår forbindelse til Israel; http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

De har som mål å samle de Ti Stammers utvalgte som er spredt over hele verden. En av de ti områdene er Skandinavia hvor det finnes en stor konsentrasjon av Israels Hus.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

43 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Vaskeklut
Anonym
14 år siden

Hva betyr dette i klartekst?

Erik Ribsskog
Anonym
14 år siden

Vel, hvis man leser den linken, som går på ‘Norrønafolket’, som nevnes i artikkelen.

Så vil det vil si, at de blonde folka er de ekte iseralittene.

At vikingene var etterkommere etter jesus(?)

At khazar-jødene, har en krig mot de nordiske folka, som skal være de ekte iseralittene da.

(Og ettersom jeg har forstått, så er dette også inni enkelte land.

Ta Roald Dahls ‘heksene’.

Hekser og trollmenn/khazar-jøder/kabalister er ofte de med mørkt hår, mener jeg det sies der.

Så man kan kanskje ta det som utgangspunkt.

Ser du noen med mørkt hår og lys hud, så kan det muligens være en kabalistisk khazar.

Og da sitter du i nettet før du vet ordet av det, og må være slave resten av livet.

Det er vel Illuminati osv.

Og dette skjer nok i Norge, og resten av vesten idag, vanlige folk blir holdt veldig godt kontrollert i nettverk.

Og avisene og media er også under kontroll.

Det er dette som kalles globalisering.

Eller også New World Order.

Eller ‘den jødiske verdenskonspirasjonen’.

Flere sider av samme sak, mener jeg.

Så dette er nok ting som foregår i globalt plan, og også på personlig plan.

Hele greia henger sammen, mener jeg, det er en krig mot de nordiske folkeslag, fra Khazarene, på både globalt og enkelt-person plan, og nivåene imellom, i den vestlige verden, idag.

Så det er dette som alt går på, så finner man opp slikt som atombomben og månelandingen og 11. september osv,. for å få fokuset vekk fra dette.

Sånn her virker det ihvertfall for meg, at det kan være, så får vi se om det er mulig å finne ut noe mer om dette.

Vi får se.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Erik Ribsskog
Anonym
14 år siden

Ja,

men tror du ikke khazarene står bak dette med Illuminati osv., som angriper våre vestlige samfunn, på mange plan, (inkludert på personlig plan, fra kabalister osv), som et ledd i en krig mot denne Benjamin-stammen da, som visstnok Vikingene skal stamme fra?

(Se linken om Norrøna-folket i artikkelen).

Hvorfor ble han Benjamin-gutten på Holmlia drept, kan det ha vært noe med navnet?

Hva med sangen ‘All about the Benjamins’ av Puff Daddy, han er forresten på Bertelsmanns plateselskap, BMI, og der, (på Bertelsmann i Liverpool, på Microsoft-aktiveringen), ble nordmenn behandlet som slaver, og norske jenter begynte å gråte hele tiden. (se min første post under denne artikkelen).

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Reidar romvesen
Reidar romvesen
Abonnent
14 år siden

hva er poenget ditt? at jeg som kristen som tro at jesus døde på korset for oss skal brenne i helvete? å tro er det viktigeste

Lurer?
Lurer?
Anonym
14 år siden

Hvis noe er uforklarlig, så kan det vel ikke forklares? Blir ikke da alle evt. forsøk på det fånyttes?

Lurer?
Lurer?
Anonym
14 år siden

Spennende spm, toget går 14:00 så jeg rekker ikke svare på det akkuratt nå, vennligst ikke ta det som en uvilje mot spørsmålet :) Takk for spennende spørsmål!

millennium
millennium
Abonnent
14 år siden

Spennede historie du skriver, men jeg kom til stedet der du hevdet at muhammedanerne som okkuperer Judea og Samaria var det sanne Guds barn, barn som du hevder ikke kan drepe, som har loven skrevet i hjertet sitt.

Da kommer spørsmålet, hvis det er slik som du hevder, hvorfor er da de fleste av dem terrorister, terrorist kollaboratører eller terrorist sympatisanter, hvorfor tilber de måneguden istedet for Israels Gud?

Håper du tenker litt over dette så slipper du å fare vill :)

Det sagt så liker jeg sidene dine, de er kjempeflotte og svært brukervennlige.

Otto
Abonnent
13 år siden

Et innspill fra Doreen Dotan, The Jews *Are* Jesus (Juses), Sans the Myth(r)ology http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=76#M4971 .

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Phase 3 er en utmerket oppfølger! Denne mannen her gir meg nesten lyst til å konvertere til Islam :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Hva «hjelper» dette? Alle kan jo ikke «bli» muslimer uansett!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

En dag skal jeg lese koranen Arif.. Jeg vokste opp med en far som mislikte islams inntog i det som skulle være et fritt og demokratisk iran etter en velforjent revolusjon.

Samtidig har jeg deltatt på ufattelig mange debatter på nette hvor islam og muslimer får massiv kritikk og hat fra folk som leser en nettside om islam, som i fleste tilfeller er opprettet av folk som ønsker å pynte djevelhorn på relgionens profet. Derfor skal jeg lese den med mine egne øyner så jeg kan stole på mine egne meninger.

Men si meg en ting bror, har islam noen gang sagt at du skal drepe de ikke troende? Har islam i det hele tatt sagt at du skal drepe?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

«Men si meg en ting bror, har islam noen gang sagt at du skal drepe de ikke troende? Har islam i det hele tatt sagt at du skal drepe?»

Problemet med enhver religion er at den «kan» tolkes av hvem som helst på hvilket som helst måte. Alle de religiøse fanatikere vi har hatt i verdensreligioner fra øst og vest var resultat av de «ulike» tolkningene som da blandet sammen med «menneskhetens» egen natur, slik at det «onde» herjet over det «gode». Det verste er at i religion fins det ingen «autoritet». Folkegrupper fra samme religion kan reve seg bort fra hverandre pga uenigheter om dens lære og danne mindre grupper av menigheter, organisasjoner, religiøsesamfunn, sekt osv. Alle religioner har vært en aktiv drivkraft bak folkets vilje om en «bedre» verden, men gang på gang viser det seg at religiøse autoriteter er innerst korrupte alle sammen!

Du spør:
«har islam noen gang sagt at du skal drepe de ikke troende? Har islam i det hele tatt sagt at du skal drepe?»

Jeg spør: Om islam i det hele tatt hadde sagt det, ville «du» som muslim ha «fulgt» etter dette som en blind mann?! :D Islam kan ikke sammenlignes med millitæret der en hver ordre fra «toppen» bør oppfølges punkt for punkt av underliggende folk, uten spørsål og kritikk! Kan ikke skjønne hvorfor skal vi adlyde de ulike tolkningene av religionen, når disse tolkningene kommer direkte fra diverse menneskesinn?! Koranan er «ufeilbarlig», er troen. Paven var også ufeilbarlig fram til 1870. Det er nettopp dette som gjør at religionen blir «misbrukt» av politisk maktkåte mennesker til å bane sin vei for regjering over naive folket! Vi blir alle sammen lurt i religionenes, -ismenes og vitenskapens navn! Makthaverne splitter oss mellom dem i grupper, og dermed regjerer over oss i lengre tider.
Om du hadde sett 2012 filmen (hele filmen var jo bare tull), var det et sted da stakkarse hovedpersonene ikke fikk tilgang til «Noahsark» pga en arbeider på ark som skulle hjelpe sin familie, nektet de andre tilgangen dit. Da sa bestemoren hans: «We are alle children of this earth»!

Dette viser i sitt reneste at alt dette tullet med Guds utvalgte folke er igjen grunnlaget for «supremisme» blant de som «tror» at de er «Guds-utvalgte» og ser «ned» på de som i deres øyne, ikke er! Gang på gang leser vi historien i europeisk / midt-østens perspektiv! Men hva med folk fra østen: Kinesere, Japanerne, Aboriginere osv? Hva med folk fra vesten: Indianere, Maya, Inka, Påskeøyene osv? Er ikke dem Guds-utvalgte fordi dem fikk ingen midt-østelig «profet»???? Jeg er nå skikkelig forbannet over hvor lettlurte vi alle er. 20-års utdannelse bak seg, og fortsatt sitter og sutrer over hvem som er Guds-utvalgte og hvem sok ikke er! Ta dere sammen: Vi er alle sammen moderjordens folk! Ingen av oss er «utvalgt» av noen, verken naturen eller den selvskapte illusjonerte Gudene våre, til å drive hærverk på andre folk. Vi er alle «like», for vi spiser, snakker, sover på nesten samme måte som alle de andre, er dette så vanskelig å forstå? Istedenfor å se etter ulikheter, hadde vi mennesker sett likheter blant oss, ville blitt det aller beste naturarten som levde 100 prosent i harmoni med den naturen de ble født i! :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Ingen religion har noe «høyere» autoritet, siden alle sammen er delt opp i flere grupper, sekter, organisasjoner, relgiøsesamfunn, retninger, menigheter osv. Hvis vi får din drømme verden av bare religiøse folk uten den onde «sekulære» pakka eksisterer, er vi da tilbake på før middel-alderen da de ulike religiøse fanatikere kjempet seg i mellom for hver sin egen autoritets «supremisme»! Når noen sier at jeg er bedre enn deg fordi…, får vi noe som hetet konflikt, og dette er roten til all vondt i verden!

Terje
Terje
Abonnent
13 år siden

Å ha en religiøs tro er greit nok det, men å bli totalt overbevist er ikke helt sunt -hverken for enkeltpersoner eller samfunnet ellers.

Fra en kommentar fra j.j. til arm. ari. «Kampen står mellom de sekulære, verdslige ateister (aka kommunister/bolsjeviker), og Guds Barn…..», menes det at ateister er kommunister?

Terje
Skribent
Svar til  Terje
13 år siden

Hei Terje S, en ting som irriterer meg er at alle andre skal fortelle hva som er bra for andre. Jeg er ikke religiøs å kommer heller ikke til å bli det men alle må selv bestemme hva som er bra for en selv. Vi har nok folk i samfunnet som skal bestemme hva som er bra eller ikke for andre.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Mitt forhold til «Gud» er såre enkelt. Jeg syns ikke han kan henge opp ett sort teppe og forlange at jeg skal tro på det han sier er bak. Jeg taler aldri eller ber aldri til en kraft som evt. skulle være så stor at den skulle ha skapt dette fantastiske univers. Som om denne kraft skulle bry seg med lille meg.
Men hva gjør disse religiøse fanatikerne, jo de taler med Jesus og de ber om både det ene og det andre til seg selv.
Latterlige er de, spør du meg.
Jeg ble direkte kvalm av å se på en av videoene lagt under en artikkel her på Nyhetsspeilet. Foredragsholderen var nå kommet frem til at det var ikke slik at de som ikke trodde ble pint i all evighet i Helvete. Nei, enda bedre, de forsvant, ble borte for evig og alltid!
Det er denne de og vi tenkingen som rett og slett er skremmende. Det at de tror de er så mye bedre enn andre.
Det er dette de kristne fanatikerne aldri forstår, og det er at de selv er mildt sagt uspiselig som kommer og tror de har monopol på selfølgeligheter som at du ikke skal slå ihjel osv. De innbiller seg også at kritikk av pengeveldet er noe som bare de troende kommer med. For ikke å snakke om at de drar rundt og skal misjonere og slå alle andre i hodet med sin hellige overbevisning. Jeg slår ikke andre i hodet med min tvil og jeg kunne aldri tillate meg å tro at jeg var bedre enn noen andre. Men det presterer faktisk atlfor mange av de religiøse.
Når jeg står ved dødens port kommer jeg til å si det samme som jeg sier nå. Sorry, men jeg kunne ikke tro, jeg måtte vite, så jeg bekjente meg aldri til noen religion. Så får nå de utvalgte (ha ha ha) stå å aplaudere mens jeg jeg sendes dit hvor jeg forsvinner for evig og alltid mens disse utvalgte guds barn (ja noen har flaks det må jeg si) får spille harpe og synge hallelulja i all evighet.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Vet du Cosmomind et viktig budskap jeg fikk var følgende; «En sann kristen behøver ikke gå i kirka». Dette sa meg egentlig alt, det er ikke hva man sier og gjør, men hva man er som er viktigst.

Når det gjelder kraften så vil den bry seg om lille deg også, det er ikke noe jeg tror, men jeg vet det ut fra eget arbeid med denne kraften. Den strømmer inn i deg med en fast dose konstant og det skal lite til for å øke mengden, bare en liten frekvensendring og du er pålogget batteriladeren. :-D

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Ja, jeg kom til å tenke på Aksel Sandemose som skrev et sted at man skal være skeptiske til de som tar på seg kjortel og sier : -Se hvor god jeg er!
Så det er nok det man gjør og ikke gjør som teller.
Den kraften du snakker om tror jeg på, og det er nok det som gjør at alltruismen gir mere mening for meg i alle fall. Men så var det å finne batteriladeren da. :)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Når man er noe gjenspeiles det i hva man sier og gjør, intensjonene bak ens handlinger betyr alt. En person med kjortel kan være en ulv i fåreklær, man må se bak kjortelen hvem eller hva man finner der. Mange oppfører seg kynisk grunnet sin egoisme, for så å gå i kirka på søndag og be om tilgivelse, da har de dessverre misforstått meningen med å få tilgivelse for sine synder.

Batteriladeren Cosmomind den er deg selv det. :-) Ved healing går kraften gjennom en annen person som setter deg på rett frekvens, men du kan gjøre det selv også, bli din egen healer. Det handler om å jobbe med seg selv, bli kjent med energiene i og rundt deg. Når jeg holder ei hand ut i rommet kjenner jeg ikke et tomrom, men en masse bevegelse (energier) og det er som å putte handa i en sirupsboks eller bomull etter som hva som er rundt meg. Fra en høyspentlinje kjenner jeg det som om nåler som stikker og på fjellet eller i uberørt natur sitrer det behagelig, sånn som strålene fra sola føles.

Lyspærer, elektriske apparater og sånt gir ubehagelige energier, de kan stikke som energiene fra høyspentlinjene gjør, særlig strømforsyninger til for eksempel bærbar datamaskin, støvsugere, barbermaskiner, hårfønere, driller, mikrobølgeovn og komfyrer er ille, de stråler til alle kanter. Syke folk har sånne ubehagelige energier i seg, det er derfor jeg kan kjenne hvor i kroppen problemene sitter. Når man har tappet ut denne energien og ført inn ny føles det behagelig, man føler altså når det er nok ny energi tilstede.

Bare begynn å trene nå, venstre hand for å føle og tappe ut, og høyre for å tilføre ny energi, pluss og minus vet du. :-D

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Tenk om vi alle kunne gå litt dyperere i ordene: «Elsk din neste som deg selv» og samtidig vise disse ordene i praksis før vi er alle er så opptatte av å fokusere på alle disse religionene! For det er ikke noe annet mennesket har gjort i åresvis, diskutert religionspørsmål, kranglet om religion, kriget om religion, Ja, til og med drept hverandre grunnet ens egen religionoverbevisning! Det vi som mennesker ofte glemmer i alle våre religiøse overbevisninger, er det som finnes dypt inne i oss. Det som vi selv søker av hjertets behov som først og fremst må være kjærlighet og fred.

På døren min står Jehovas vitner utenfor. De ser hyggelige ut og smiler i det de spør om de kan få komme inn å forkynne bibelens ord for meg. Jeg smiler tilbake og sier at «det trenger dere ikke å gjøre for jeg følger mitt hjerte uansett. Min gud er min gud der inne, » fortsetter jeg. «Og jeg har ingen tid til å studere noe bibel, » forklarer jeg videre. «I dag kommer det en stoffmisbruker på besøk som trenger oppbacking og litt støtte,» forklarer jeg.
«Han har dysleksi, var misbrukt seksuelt som barn, har bodd på barnehjem i mange år og jeg bruker heller min tid på han enn å sitte i bibelmøte med dere. Men takk like vel,» avslutter jeg.

Og dette burde Jehovas vitner heller bruke tiden på. Gå ut i parker blant narkomane eller på psykiatriske avdelinger der det finnes langtidspasienter som trenger noen gode medmennesker som kan være der for dem, istedet for å kun troppe opp med den hensikt å forkynne bibelens budskap. Folk flest vet hva hjertet deres handler om og trenger ikke å minnes på noe de allerede har (inne i seg), som er både samvittighet og kjærlighet.

Et hjerneskadd menneske klarer ikke å følge med i Jehovas vitners preken om bibelens budskap. Dette tenker de ikke over der de vandrer rundt og iblant kaller seg for «guds engler.»

« Forrige artikkel

Sannsynlige fremtider og ulike tidslinjer

Neste artikkel »

Døden og dødsprosessen

43
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x