Terje

Kometen ingen skriver om

Den nyoppdagede kometen Elenin (C/2010 X1) omtales ikke i massemedia. Er det bare nok en ufarlig komet eller kan det faktisk være Nibiru?