Lise Tollefsen Slembe

Lise Tollefsen Slembe
TFT terapeut innen psykoterapi
Leder for HULK (help for youth in serious lifecrises)
NETTSIDE: http://www.hulk.no

Medias og regjeringens undertrykkelse av enkeltindivider i vårt samfunn

Kanskje er det ikke så dumt at foreldre og besteforeledre ofte leser eventyret om "Pinoccio med den lange nesen" til sine barn så de får et innsyn i hva de går i møte når de vokser opp og møter "døra" istedet for Pinoccio i dette lite humane byråkratietsamveldet vi lever under.