Utenomjordisk-konferanse i Bergen 13 januar

2.7K visninger
7 minutter lesetid
10

Lørdag 13 januar blir det en ny UTENOMJORDISK-konferanse i Ervingen (Kulturhuset Gimle) i Bergen sentrum.
I 2012 ble Bergen plassert på UTENOMJORDISK-kartet ved at den første av flere internasjonale konferanser om utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk ble arrangert der.

Til tross for at mye utenomjordisk-informasjon er blitt tilgjengelig via internett råder det ennå mye forvirring om hva som er sannheten om utenomjordisk romfart, utenomjordiske skapninger og sivilisasjoner utenfor Jorden.

I tillegg til komplett sensur i hovedmedia om eksistensen av utenomjordisk liv, spres det nå mye raffinert desinformasjon på diverse måter, blant annet via YouTube.

Hver presentasjon kommer til å være fylt med detaljert og i stor grad ukjent informasjon i form av fotografier, film- og videoklipp, vitnemål, utdrag fra topphemmelige dokumenter og fyldig bakgrunnsinformasjon. Nedenfor vises noen spredte glimt av innholdet som kommer til å bli presentert i Bergen.

Heldagskonferansen 13 januar kommer til å bestå av fire dokumentar-presentasjoner:

Kl. 11 – 13 Avsløring av utenomjordisk liv med de beste bevisene for utenomjordiske besøk

Kl. 14 – 15.30  Romskipet i Roswell og 70 års hemmelighold om det utenomjordiske

Kl. 16  – 17 Amerikanske presidenter og utenomjordiske besøk

Kl. 18 – 19    Utenomjordisk liv i solsystemet og glimt fra Jordens ukjente forhistorie

Alle fremmedspråklige film- og videoklipp har norske undertekster.

Presentasjon 1. Avsløring av utenomjordisk liv med de beste bevisene for utenomjordiske besøk

Avansert utenomjordisk teknologi og den dypere naturen av “verdensrommet” (space-time) har i tusenvis og millioner av år muliggjort høyteknologisk transport på kryss og tvers i verdensrommet mellom ulike planeter og solsystemer.

Noen av dem ser ut som oss og andre ikke: Seks personer som har kommet utenfra og oppholdt seg på Jorden i kortere eller lengre tid i annen halvdel av forrige århundre. Omstendighetene rundt hver av dem sitt opphold på Jorden vil bli fyldig beskrevet og dokumentert i den første presentasjonen.

Presentasjon 2: Romskipet i Roswell og 70 års hemmelighold om det utenomjordiske

Tidlig i juli 1947 fant det sted UFO-krash i Roswell i USA. Dette var hverken første eller siste gang i nyere tid at romskip-vrak er blitt  oppdaget på Jordens overflate.

Det spesielle var at USAs atomvåpenkommando som holdt til på en militær flybase i Roswell like ved funnstedet i New Mexico sendte ut en pressemelding om funnet, etter at det styrtede romskipet var blitt fraktet til den militære flybasen og plassert i en hangar der.

Det var basesjefen oberst William Blanchard som ga ordre om å sende ut en ordknapp pressemelding om at de hadde tatt hånd om et romskip av utenomjordisk opprinnelse.
Den sensasjonelle pressemeldingen om funnet av romskipet i Roswell gikk verden rundt etter at informasjonen var blitt videreformidlet av nyhetsbyrået Associated Press.
Etter at mektige menn i lukkede rom hadde snakket sammen ble det besluttet å dekke over funnet av romskipet ved Roswell. Dette fremgår av “Ramey-memoet” som general Roger Ramey (til v. på bildet) hadde mottatt fra sentralmakten i Washington og han holdt i hånda mens han viste frem noen forsofne tøystykker foran pressen. Mannen til høyre er major Jesse Marcel fra Roswell-flybasen-som hadde vært med på å ta hånd om vrakrester i hardmetall fra romskipet ved Roswell.
Iskald drakamp mellom SANNHETEN representert ved forsvarsminister James Forrestal til v. og FORTIELSEN / LØGNEN representert ved president Harry Truman til h. President Truman valgte HEMMELIGHOLD OM UTENOMJORDISK, mens Forrestal måtte bøte med livet noen år senere.
Til v: Admiral og forsvarsminister styrtet i døden fra 16. etasje i Bethesda Naval Hospital i mai 1949, etter å ha fått besøk av 2 CIA-agenter på sitt sykehusrom.
Til h: Sort på hvitt i lett gjennomskuelig CIA-sjargong: Forrestals dødsfall ble ansett som “beklagelig men nødvendig – for å opprettholde hemmeligholdet om utenomjordisk liv”.

Vestlige land med USA i spissen har i mer enn 70 år praktisert et drakonisk, fundamentalistisk hemmelighold av alle fakta knyttet til eksistensen av utenomjordisk liv. Et spekter av metoder er lenge blitt benyttet for å håndheve hemmeligholdet, fra mediasensur via strenge taushetserklæringer til drap på nøkkelpersoner som anses for å være “sikkerhetsrisiko” (dvs. tilbøyelige til å bryte det fundamentalistiske hemmeligholdet og gå ut med sannheten om at utenomjordiske besøk er en realitet).

Hemmeligholdet av utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk praktiseres på en rekke forskjellige måter, bl.a.:

  1. Hemmeligstempling av dokumenter som omhandler UFO-er og utenomjordiske besøk med påskuddet ”Nasjonal sikkerhet
  2. Informasjonskontroll (fortielse og løgn)
  3. Mediasensur
  4. Trusler og straff; inkl. karriere-sabotasje
  5.  Latterliggjøring
  6. Desinformasjon; skape forvirring, likegladhet og apati om utenomjordisk
  7. Persepsjonskontroll (”mind control”)
  8. Drap

Presentasjon 3:  Amerikanske presidenter og utenomjordiske besøk

Det ble funnet mange styrtede utenomjordiske romskip i 1940-1950 årene, som det står sort på hvitt i den topphemmelige MJ-12 manualen. Manualen inneholdt også detaljerte instrukser for hvordan utenomjordiske romskip (craft), utenomjordiske vrakrester (wreckage) og utenomjordiske mannskaper (omkomne eller levende) skulle tas hånd om – i aller største hemmelighet.

Etter at forgjengeren Harry Truman hadde satt standarden for utenomjordisk hemmelighold ble dette videreført av president Eisenhower, som var general av yrke. Trumans bruk av to atombomber mot Japan i 1945 hadde medført at en sverm av utenomjordiske romskip fra ulike steder i verdensrommet var blitt alarmert og fløy over USA i slutten av 1940- og i 1950-årene.

Det fant sted mange UFO-observasjoner, romskip-crash og utenomjordiske besøk i løpet av president Eisenhowers 8 år som president…

General Dwight D. Eisenhower til v – USAs president 1953-1961 – var den av USAs presidenter som var mest involvert i den utenomjordiske materien.
Eisenhower praktiserte hele tiden “The public must not be told” – altså fortsatt hemmelighold – som et fundamentalistisk motto. Richard Nixon til h. var Eisenhowers visepresident i 8 år.

Som president viste Ronald Reagan en påfallende interesse for utenomjordiske besøkende, noe som viste seg ved at han luftet muligheten for dette ved flere anledninger i FN.

Reagan var blitt briefet om eksistensen av utenomjordiske besøk av CIA. Dette var informasjon Reagan tok svært alvorlig – uten at han var blitt fortalt det større bildet om USA, USAs presidenter og utenomjordiske besøk på Jorden…

Som president ønsket Bill Clinton å gå ut med sannheten om utenomjordisk liv, ved å kunngjøre en såkalt DISCLOSURE. Etter å ha konferert med maktmannen Henry Kissinger – som var medlem av den etterhvert svært mektige MJ-12 gruppen som hadde overoppsyn med utenomjordiske besøk i USA – ble det likevel ikke noe av.

Som president ønsket Bill Clinton (til h.) å komme med en kunngjøring om eksistensen av utenomjordisk liv – en såkalt DISCLOSURE.
Etter at Clinton hadde luftet dette for maktmannen Henry Kissinger (til v.) ble det ikke noe av –
Som president ble George W. Bush spurt om utenomjordisk liv. Bush svarte da “Ask Cheney”, som var et betimelig svar uten at det ble oppfattet hvorfor. Dick Cheney var medlem av MJ-12, i likhet med Henry Kissinger.
En vesentlig begrensning for president Trump – i den grad han skulle ønske å komme med en EXTRATERRESTRIAL DISCLOSURE – en lenge etterlengtet kunngjøring fra USAs president om at UTENOMJORDISKE BESØK er en realitet – er at hans sikkerhetsklarering som USAs president er altfor lav til at han rett til innsyn i COSMIC og MAJESTIC informasjon – som er de øverste nivåene i USAs hemmeligholdspyramide.

Det utenomjordiske temaet er et av de aller viktigste anliggender for Jordens innbyggere den dag idag. I USA har det langvarige hemmeligholdet og det omfattende makt- og ressursmisbruket knyttet til utviklingen og driften av et hemmelig romfartsprogram, som er kjent som THE SECRET SPACE PROGRAM (SSP) ført til at utenomjordisk-materien er blitt en gedigen verkebyll i samfunnet som det er viktig at det snart blir tatt hull på.

Presentasjon 4: Utenomjordisk liv i solsystemet og glimt fra Jordens ukjente forhistorie

Det fundamentalistiske hemmeligholdet av utenomjordisk liv omfatter også vårt eget solsystem.

Hva finnes av intelligent liv på andre planeter og på planetmåner i vårt eget solsystem?

En oversikt over planetene i vårt solsystem. Den største asteroiden CERES er på størrelse med en måne og avmerkes i noen oversikter over planetene i vårt solsystem.
Luis Fernando Mostavo Maertens fra Bolivia (til h), som deltok som foredragsholder på den internasjonale UTENOMJORDISK-konferansen i Bergen i 2014, har et spesielt forhold til og god innsikt om Jupiter-månen Ganimedes, som kalles Morlen av dem som bor der. Her med Terje Wulfsberg fra Bergen, som har arrangert hele 5 internasjonale UTENOMJORDISK-konferanser i verdensklasse i Norge.
Fotografi av overflaten på Jupiter-månen Ganimedes – som rommer en av sivilisasjonene i vårt solsystem.

Det er viktig å være klar over at NASA har som en av sine primære oppgaver å praktisere fundamentalistisk hemmelighold av alle spor av utenomjordisk liv i og utenfor vårt solsystem. Dette innbefatter retusjering av UFOer og annen manipulering av fotografier som er tatt med teleskoper ut i verdensrommet for å skjule alle spor av utenomjordisk liv som ellers ville ha kommet til syne på bildene.

Den fundamentalistiske hemmeligholdsoperasjonen har ført til at viktig informasjon om Jordens fortid er blitt holdt skjult for oss. Jorden har en historie med ulike former for bosetting som har pågått i millioner av år, mens lite eller ingen informasjon om Jordens forhistorie før steinalderen for 12.000 år siden blir formidlet via offentlige kanaler eller historiebøker.

Alle presentasjonene kommer til å bli holdt av Hans Gaarder.

Foredragsholderne på den første internasjonale UFO-konferansen i Bergen i 2012.
Hans Gaarder (i hvit skjorte) er nr 3 fra høyre.

Artikkelforfatteren Hans Gaarder er en mangeårig forsker og foredragsholder på området UTENOMJORDISK, som har en unik spisskompetanse for å håndtere vanskelig tilgjengelig informasjon og presentere grundig sjekket informasjon som fyldige og visuelle dokumentar-kavalkader på lerret.

For praktisk info inkl. billettbestilling for UTENOMJORDISK-konferansen i Ervingen (Kulturhuset Gimle) i Bergen lørdag 13. januar, se arrangementet som Facebook-event eller hansgaarder.info/arrangementer.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
fjellwalk
fjellwalk
Anonym
6 år siden

Jeg tar ikke stilling til påstander om bevis for utenomjordisk liv – eller besøk av slikt liv, nettopp fordi det ikke finnes noe holdbart bevis for dette!

Men jeg lurer på en ting; hvordan får man tilgang til topphemmelige dokumenter – og hvorfor bare utdrag? Hvis det er topphemmelig må det vel være ”fryktelig” interessant for de uinnvidde å kunne få vite alt?

DarkMoon8
DarkMoon8
Abonnent
6 år siden

Anbefaler heller Steven Greer. Romvesenmytologien ble utbredt for å skape det kulturelle grunnlaget for at en “fake ET invasion” skal kunne utføres. Med menneskeskapt teknologi.

Jan F
Jan F
Anonym
6 år siden

Guds ord er ikke fremmed for dette. Eferbrevet beskriver følgende.: For vår kamp er ikke mott kjøtt og blod (mennesker) Men mot maktene og myndighetene mot verdensherskerne ( i flertall) i denne tidsaldernes mørke. mot nskapens åndelige hærskarer (flertall) i himmelrommet

« Forrige artikkel

EUs skjulte røtter og ideologi

Neste artikkel »

Nextgentels hemmelige salg av kundeopplysninger

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x