/

EUs skjulte røtter og ideologi

4.9K visninger
12 minutter lesetid
10

Vi har fått vite at EU – Den Europeiske Union – er et resultat av en ganske tilfeldig prosess som startet med Kull- og Stålunionen mellom Tyskland og Frankrike etter 2. verdenskrig. Men ingenting viser seg å tilfeldig, spesielt innen politikk.

Det har etter hvert dukket opp flere artikler på internett som viser til forbindelsene mellom nazistene og EU, det har sågar blitt skrevet bøker om det. Nå vil nok de fleste umiddelbart si at det er store ulikheter mellom EU og det nazistene bedrev, med konsentrasjonsleire, uniformering og krigføring i alle retninger. Skreller man bort det militære og rasehygienefilosofien, er det faktiske mange likheter mellom Hitlers drøm om et samlet Europa og EU. Og det samme kan sies om likhetene mellom EU og Romerriket. Kan det stemme at alle veier fører til Rom?

Tanken som et samlet Europa uten nasjonalstater er en gammel tanke, spesielt hvis man ser i mytologien, men også romerne hadde denne visjonen, og klarte det nesten. Det blir for langt og omfattende å nøste opp i dette, så la oss bevege oss frem til 1920-tallet, da de «moderne» tanker om et Europa med blandede kulturer og folkeslag, uten landegrenser, kom til torgs. Det startet med at grevearvingen Richard Graf Coudenhove Kalergi i 1922 skrev et innlegg i avisen Vossische Zeitung (Berlin) med visjoner om et felles økonomisk, politisk og militært forent Europa. Ideen fikk raskt mange venner fra ulike kretser; blant annet fra politikere, bedriftseiere, vitenskapsmenn, kunstnere og filosofer. En av de mest ivrige supporterne i Norge for denne ideen var Johan Ludwig Mowinckel. I 1926 ble den første Pan-Europeiske kongress avholdt, med over 2000 deltakere i Wien fra 24 nasjoner. Kalergi ble da valgt til organisasjonens president, en posisjon han beholdt inntil 1973, da en annen fra eliten overtok; Otto von Habsburg. Kalergi-planen kan lastes ned her, men den finnes dessverre kun på tysk.

Kalergi mot Hitler

1926 var altså begynnelsen til Pan-Europa, en ideologisk organisasjon, som tross noe motgang, fremdeles er operativ. Motgangen kom først og fremst med Hitler, hvis filosofi skilte seg vesentlig fra Kalergis på enkelte områder. Den største ulikheten var spørsmålene om rase og kultur. Hitler ønsket et hvitt Europa, der menneskene skulle holde seg der folkeslagene hørte hjemme, mens Kalergi ønsket at rasene skulle blande seg. Hitler ønsket at tysk og nordisk kultur skulle dominere Europa, mens Kalergi ønsket at kulturene skulle smelte ihop. I tillegg ønsket Kalergi en lengre prosess, der politikk, økonomi og militær gradvis skulle flettes sammen over mange ti-år, med en overnasjonal udemokratisk organisasjon som styrte det hele, mens Hitler ville at dette skulle skje raskt, med Tyskland som dynamo og kraftsentrum i dette, men likheten er det udemokratiske og overnasjonale. Folkene i forgrunnen, altså de som skulle utføre ønsket politikk, skulle være oppnevnte eller utnevnte, mens de i bakgrunnen skulle komme fra eliten, da fortrinnsvis innen finans, juridikum, vitenskap, psykologi eller militært. Så vi kan slå fast at selve sluttresultatet, uansett om vi følger Kalergis eller Hitlers plan, var ganske sammenfallende. Man kan forenklet si at Kalergi ønsket et Europa styrt etter samme prinsipper som Forente Nasjoner senere ble tuftet på. Men det er også verdt å legge til en annen vesentlig ulikhet mellom Hitler og Kalergi: sistnevnte hadde, så vidt jeg vet, ikke samarbeid med Vatikanet, hvilket Hitler hadde, og er viktig, og det kommer det mer om.

Skulptur utenfor Winston Churchill-bygningen i Strasbourg; Kvinnen som rir (EU-)Beistet.

EU og nazistene

Vi har fått høre at «nazi» er et akronym for nasjonal-sosialisme. Var Hitler nasjonalist? Hvis vi følger Wikipedias forklaring om nasjonalisme, så kan han ikke ha vært det. Var Hitler sosialist? Hvis vi også her bruker Wikipedias definisjon om sosialisme, kan han heller ikke ha vært det. Ergo kan vi fastslå at Hitler og hans regime ikke var nasjonalsosialistisk, selv om han var leder av NSDAP (Nasjonal Sosialistisk Tyske Arbeider Parti). Man kan derfor spørre seg om uttrykket «nazi» er utledet fra Askenaz(i)? Så hvis ikke Hitler var nasjonalsosialist, hva var han da? Fascist er den nærmeste politiske og militære filosofi som da kommer opp. Dog kan det legges til at B. Mussolini, grunnleggeren av den moderne fascistiske bevegelsen, mente at korporatisme var en mer korrekt betegnelse, da det handlet om fusjonen mellom stat og næringsliv (har dette skjedd i Norge de siste 30 årene?). Dette, fascisme/korporatisme, er også den styreformen Vatikanet anser som den mest hensiktsmessige, som vi etter hvert vil se.

I 1942 begynte «nazistene» å bli usikre på om de kom til å vinne den pågående krigen. De måtte derfor komme med en plan B. I det tyske rikets Utenriksdepartement dannet de så en gruppe; Europa-komiteen, som 21. mars 1943 sendte et memorandum til Hitler, der det kan leses om behovet for en Europeisk konføderasjon, bestående av (foruten Tyskland) Italia, Frankrike, Spania, Norge, Danmark, Finland, Slovakia, Kroatia, Ungarn, Romania, Serbia, Bulgaria og Hellas. 9. september samme år kom et nytt memorandum fra Utenriksdepartementet, som skisserte konføderasjonens struktur, som ikke er veldig ulik den EU har i dag. Blant forslagene var at økonomien skulle styres fra et oppnevnte økonomisk råd, at det etableres en europeisk sentralbank og en felles valuta.

Euro-myntene, med Kvinnen som rir Beistet.

Under krigen var Werner Deitz leder av «Samfunnet for europeisk økonomisk planlegging og storøkonomi», og organisasjonen planla å etablere et enhetlig planlegging- og styringssystem for den europeiske økonomien, som vil jevne ut statenes økonomiske suverenitet. Samtidig skulle statens politiske suverenitet erstattes av folks suverenitet, som i praksis skulle føre til ødeleggelsen av de tradisjonelle europeiske nasjoners uavhengighet, slik det er tilfelle i dagens EU. Samtidig utviklet noen tyske økonomer en mer differensiert tilnærming. «Statsminister for keiserministeriet for økonomi», SS-offiser Gustaw Schlotterer, foreslo at prosessen med en europeisk forening på økonomisk grunnlag, sett med tyske interesser, kunne begynne med å knytte nasjonale økonomier sammen. Dette konseptet ble senere grunnlaget for den moderne prosessen med europeisk integrasjon.

Korporasjoner og ideologi

Lite sidesprang, for spesielt interesserte: i 1925 ble det dannet et kartell, bestående av blant annet de tyske selskapene BASF, Bayer og Hoechst, alle ledende innen kjemi, farmasi og petrokjemi. Kartellet fikk navnet IG Farben Industrier og hadde anslagsvis 80.000 ansatte. Et av kartellets mål var å bli den dominerende faktor innen sine områder – globalt. Ledelsen så for seg følgende:

1: Definere den menneskelig kropp som en markedsplass

2: Utnytte sykdommer til et marked for patenterte medisiner

3: Etablere et monopol av kjemisk medisin på et globalt nivå

4: Eliminere konkurranse og ethvert naturlig produkt som ikke kunne patenteres

Som enhver kan tenke seg, så var/er målet altså ikke å gjøre folk friske, men tjene penger på investeringene, ifølge de tyske selskapene, som eksisterer den dag i dag, selv om IG Farben ble oppløst etter krigen. I 1933 var IG Farben verdens største selskap innen sine fagfelt, og ble en svært viktig økonomisk bidragsyter til Hitler og hans bevegelse. 7 år senere, i 1940, utarbeidet IG Farben deres strategi for det «Europeiske riket», der Europa skulle kontrolleres av IG Farben eller nazistene, en felles patentlov i Europa, en felles valuta i området og en europeisk ankedomstol, som var under kontroll av kartellet.

IG Farben var, sammen med amerikanske bedrifter, som Harriman (jernbane), Standard Oil (i dag ESSO) og IBM (logistikk), sentrale i oppbygningen konsentrasjonsleirer og arbeidsleirer, som Auschwitz, som skulle produsere kjemiske produkter for IG Farben og nazistenes erobring av verden. Den økonomiske støtten kom i hovedsak som lån fra Deutsche Bank, men også fra banker i USA og England. Etter krigen var 24 ledere av IG Farben på tiltalebenken i Nürnberg, og flere av dem dømt, men de fleste slapp fort ut og ble igjen sentrale ledere, som Fritz ter Meer, som etter fire år i fengsel fikk posisjonen som styreleder i Bayer. Telford Taylor, den amerikanske aktoren i Nürnberg-saken, mente at 2. verdenskrig ikke ville vært mulig uten IG Farben.

Skulptur utenfor EU-parlamentets bygning; Kvinnen som rir (EU-)Beistet

EU og katolikkene

Tilbake til temaet: Advokat Hans Globke må nevnes. Han var en nidkjær katolikk, som utformet mange av Hitlers lover, og som etter krigen (og påstått avnazifisering) jobbet under kansler Konrad Adenauer (også katolikk og jurist), som var en av Kalergis Pan-Europas første medlemmer. En annen jurist må også nevnes: Walter Hallstein, som i en tale 23. januar 1939 uttrykket følgende: En av de viktigste lovene (i okkuperte områder) er beskyttelsesloven av tysk blod og ære. Den samme Hallstein var sentral sammen med franske Jean Monnet og fransk-luxemburger Robert Schuman i utarbeidelsen av den Europeiske Kull- og Stålunionen. Både Monnet og Schuman var katolikker. Hallstein ble senere en av arkitektene av EUs lovverk, og signerte på vegne av Tyskland, sammen med Adenauer, Rom-traktaten, og ble Europakommisjonens første leder. Så to tyske katolikker; Adenauer og Globke, var sentrale i utformingen og etableringen av EU.

Rom-traktaten ble signert av (utenom Adenauer og Hallstein (protestant) fra Tyskland):

Fra Frankrike: Christian Pineau (politiker og sosialist) og Maurice Faure (jurist og katolikk)

Fra Italia: Antonio Segni (jurist og katolikk) og Geatano Martino (fysiker og katolikk).

Fra Luxemburg: Joseph Bech (jurist og katolikk) og Lambert Schaus (jurist med ukjent trosretning).

Fra Nederland: Joseph Luns (jurist og katolikk) og Johannes Linthorst Homan (jurist og sosialist)

Fra Belgia signerte Paul-Henri Spaak (jurist og sosialist), Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, (jurist og katolikk) og Robert Rothschild (diplomat og jøde).

Like før signeringen av Rom-traktaten skal Spaak ha sagt til Rothschild: Jeg tror at vi har re-etablert det romerske imperiet uten at et eneste skudd har blitt avfyrt!

Det er vel observert av Spaak: 7 av 13 signaturer kom fra katolikker. Vi kan også legge til at 10 av de 13 var utdannede jurister. Men det var altså 7 katolikker som signerte Rom-traktaten, i Roma, i byen der Vatikan-staten ligger.

Så da er det kanskje slik at alle veier fører til Rom? La oss se på sammensetningen i dagens EU-kommisjon, som er den organisasjonen som styrer, fremlegger lovforslag og eventuelt overkjører det folkevalgte EU-parlamentet hvis det er uenig. Dagens EU-leder, Jean-Claude Junker er katolikk.  Første vise-president, Frans Timmermans, er katolikk. Høykommisjonær Frederica Mogherini fra Italia er selvfølgelig også katolikk. Så de tre øverste lederne av EU-kommisjonen er katolikker.

Visepresident Andrus Ansip trosretning er ukjent, det samme gjelder visepresident Maroš Šefčovič, visepresident Valdis Dombrovskis og visepresident Jyrki Tapani Katainen. Kommisjonær Marianne Thyssen er katolikk. Kommisjonær Miguel Arias Cañete er katolikk, (og som sin kommisjonsleder: jesuitt). Kommisjonær Dimitris Avramopoulos er trolig katolikk, da han har mottatt flere ordner fra Vatikanet. Kommisjonær Cecilia Malmström er ikke troende. Kommisjonær Pierre Moscovici er oppgitt å være jøde. Kommisjonær Christos Stylianides trosretning er usikker, men han er medlem av ECFR.

Kommisjonær Phil Hogan fra Irland har ikke oppgitt sitt trossystem, det samme gjelder kommisjonær Violeta Bulc, kommisjonær Neven Mimica, kommisjonær Elżbieta Bieńkowska, kommisjonær Věra Jourová, kommisjonær Tibor Navracsics, kommisjonær Corina Crețu, kommisjonær Margrethe Vestager, kommisjonær Carlos Manuel Félix Moedas, kommisjonær Günther Oettinger, Kommisjonær Vytenis Povilas Andriukaitis, Kommisjonær Karmenu Vella, Kommisjonær Johannes Hahn og kommisjonær Julian Beresford King.

Det kan være naturlig å anta at kommisjonærer fra katolske land, som Malta, Irland, Polen, Spania og Portugal er katolikker, men opplysninger om dette mangler. Men alle de tre øverste lederne av katolikker, av de 24 andre er 2 katolikker, mens minst 7 andre kan være det.

Frimerke, med Kvinnen som rir (EU-)beistet

Tidligere president av EU-rådet, Herman Van Rompuy er katolikk. Nåværende leder, Donald Tusk, er også katolikk. Den nyvalgte presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, er katolikk. Sergio Mattarella, Italias president, er katolikk. Spanias president, Mariano Rajoy Brey, er katolikk, slik også Portugals president, Aníbal António Cavaco Silva, er. Det samme gjelder Maltas President, Marie-Louise Coleiro Preca, Polens president Andrzej Sebastian Duda, Irlands statsminister Michael Daniel Higgins og Luxembourgs president Xavier Bettel. Som vi tydelig kan se, EU og flere av Europas sterke nasjoner, er styrt av katolikker.

Forfatterne av strategidokumentet «Completing Europe’s Economic and Monetary Union» fra 2015; signert av de fem daværende EU-presidentene – Jean-Claude Juncker (Kommisjonen), Donald Tusk (Det europeiske rådet), Mario Draghi (sentralbanken ESB), Jeroen Dijsselbloem (eurosonen) og Martin Schultz (EU-parlamentet) – er samtlige katolikker.

Otto von Habsburg, som tok over etter Kalergi, var selv katolikk, og skal ha sagt: «EU-samfunnet er levende… med arven fra det romerske imperiet, selv om den store majoriteten blant folk er uvitende til det

Lars Bergquist, svenskenes ambassadør i Vatikanet, sa til den avisen Sydsvenskan 16. oktober 1991: «Vi skal være klar over at EU ble grunnlagt av hengivende katolikker, som Adenauer, Schuman og de Gasperi. Alle av dem hadde forening av Europa som mål».

Vi kan også legge til at signeringen av Rom-traktaten skjedde 25. mars (1957), som er jomfru Marias bebudelsesdag, og de 12 stjernene med blå bakgrunn i EUs flagg er et emblem for jomfru Maria.

Hva har dette med Hitler å gjøre? Hitler var selv oppdratt katolsk. Og Hitler sa til general Gerhard Engel i 1941: Jeg er nå, som tidligere, en katolikk, og vil for alltid være det. Vi kan også, uten tvil, slå fast at nazistene brukte en rekke romerske symboler, som ørnen, svastika og nazi-hilsen, som var romernes militære/fascistiske salutt-hilsen. Dessuten var nazi-Tyskland og fascist-Italia i allianse under krigen, naturligvis. Nå er det sikkert en del som vil respondere: hvilken rolle spiller det?

Man kan ikke la være å legge merke til visse likheter.

EUs virkelig mål; Vatikanet og Bibelen

Vatikanet, selv om «moderkirken» sier det motsatte, er i direkte opposisjon mot Gud og Bibelen. Rom-kirken er ikke en kristen organisasjon, men en satanistisk. Det er nok av eksempler på det, som at Vatikanet fjernet det andre av de originale 10 Befalingene, og delte opp det 6. Bud i to, slik at det fremdeles var 10 Bud. Det står klart og tydelig i Bibelen at Guds Lover ikke skal endres eller noen lover tilføyes (5. Mosebok 4:2). Og hva er det EU gjør? Jo, EU kommer ut med nye direktiver, forføyninger og anordninger kontinuerlig, der regler og lover stadig er i endringer. Vatikanet har også omskrevet 1. Bud, fra «Du skal ikke ha andre guder enn meg» til «Du skal ikke ha ukjente guder foran meg». Guds merke er hviledagen (Sabbaten), som er lørdag og er hellig, mens Vatikanets hviledag er søndagen – soldagen, altså er Vatikanet i direkte konflikt med Gud. Hvem er direkte i konflikt med Gud? Jo, Lucifer/Satan. Med andre ord følger Vatikanet den skapningen som arbeider imot Gud. Tror du ikke dette er korrekt, så se denne korte videoen, fra St. Petersplassen fra 2014. Hvis du har mer tvil, anbefales det å søke videre på dette, samt lese Bibelen, spesielt Åpenbaringen (kapitel 13-18).

Du er kanskje en av dem tenker «Hva så? Hva folk tror på er opp til dem, og så lenge det ikke innvirker i mitt daglige liv kan de styre med hva de vil. Folk har overlevd århundre i katolske land, så det burde vel vi også klare». Det at noen, her Vatikanet, en av verdens mektigste organisasjoner, følger Satan (som betyr ødeleggeren), vil medføre ødeleggelser, både på individuelt nivå og på samfunnsnivå. Det er nok å se på alle deres prester som er tatt for pedofili, korrupsjon og underslag, samt også ulikhetene og voldsmengden i katolske land, spesielt i Latin-Amerika. Land som derimot følger Gud og Bibelen er mer fredelige, mindre korrupte, mindre ulikheter og mer produktive. Historisk har vi «alle» lest om romernes herjinger, Vatikanets hekseprosesser, inkvisisjonen med mer, hvilket beviser at Vatikanet, med deres to paver (den hvite og den sorte – lederen av jesuittordenen, som i dag er en og samme mann for første gang i historien; pave Frans), ikke medfører positive konsekvenser.

Det er kanskje greit å minne om at Roma ble stiftet av kun menn, og for å få befolkningsvekst ble kvinner fra nabobyen Sabine lokket til festival, for så å bli tatt til fange og voldtatt: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rape_of_the_Sabine_Women Denne kulturelle arven kan si en del om hva slags holdninger Rom ble bygget på, og dermed Vatikanet, hvilket er ganske nedslående.

Paulus brev til Efeserne: 6:10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 6:11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 6:12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

EU var kanskje ikke helt Hitlers og hans medsammensvornes alternative drøm, men det er ikke langt unna. Enda nærmere er dagens EU Kalergis drøm, men kanskje ikke helt 100 %. Men vi kan slå fast at EU er Romerrikets gjenoppstandelse og Vatikanets drøm, der Tyskland skal fungere som kirkens sverd.

Man kan ikke la være å legge merke til visse likheter.

EU-byråkratene bygger opp sin egen hærstyrke, hvilket i realiteten betyr Romerrikets nye militære arm: http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/POLICY/Policy_Digest/Policy_Digest_Towards_a_European_Defence_Union.pdf

http://www.ukcolumn.org/series/eu-military-unification

EU-byråkratene vil at samtlige EU-land skal innføre Euroen, for budsjettkontroll og intensjonen om eget skatteinnkrevingskontor. https://www.nrk.no/urix/tysk-avis_-eu-vil-innfore-euro-i-alle-medlemsland-innen-2025-1.13527617

 

Referanser og mer om emnet

http://magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/ny-verdensorden/item/69-kampen-om-europa

https://www.nyhetsspeilet.no/2015/10/den-kunstige-flyktningestrommen-som-skal-bryte-ned-europa/

Boken The Nazi Roots of the «Brüssels EU» gratis for nedlastning

http://www.eu-facts.org/en/background/dark_roots_europe_lecture.html

http://www.telegraph.co.uk/history/world-war-two/8424749/MI5-files-Nazis-planned-Fourth-Reich-in-post-war-Europe.html

http://www.express.co.uk/news/world/470967/The-EU-was-HITLER-S-idea-and-it-proves-Germany-WON-the-Second-World-War-claims-new-book

http://www.strategic-culture.org/news/2016/07/02/the-eu-architects-nazis-and-nazi-collaborators.html

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/the-father-of-the-european-union-the-real-mover-shaker-behind-the-curtain/

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-nazis-created-basic-plan-for-the-european-union-ukip-mep-gerard-batten-says-a7032221.html

https://www.sott.net/article/319146-The-Nazi-origins-of-the-European-Union

https://www.thesun.co.uk/archives/news/879172/juncker-familys-link-to-nazi-regime/

http://www.strategic-culture.org/news/2016/07/02/the-eu-architects-nazis-and-nazi-collaborators.html

https://zenit.org/articles/catholic-origins-of-the-european-union/

http://www.endtime.net/engelsk/KEU.htm

http://vaticannewworldorder.blogspot.dk/

Bibelen – hel, uten omskrivinger og i korrekt rekkefølge

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mimir
Mimir
Anonym
4 år siden

Kalergi(som selv var raseblandet) ville jo også blande ut europeere(kaukasoid) med negroider og mongoloider og at jødene skulle styre. Var ingen hemmelighet at han var nær venn med Warburg og Rothschild. Så helt motsatt av hva Hitler ønsket, og europeere selv, selvsagt. Synes EU virker mer å være en mildere versjon av Sovjet Unionen og bolsjevisme, men kombinert det med liberale verdier og byråkratisk autokrati. Samtidig så man angripes innen flere felt.

Evi
Evi
Abonnent
6 år siden

Hei, Johannes.
Unnskyld at jeg lar meg rive med, og kommer med mine tirader. Det er superbra at man engasjerer seg, og det er veldig bra jobbet å lage artikler som vi andre kan lese. Det er mye bedre enn å ikke gjøre noe. Jeg blir bare så fullstendig satt ut av hvordan mitt samfunn har bikket helt opp ned, det har gått så fort. Kjenner meg nesten ikke igjen i det landet som jeg vokste opp i, lenger. Det eter meg opp innvendig å vite at våre små har det så vondt, og må forholde seg til så mye. Det er nesten så jeg kunne gråte meg ihjel. Men noe må skje, på et større plan. Vi må ut av dette, det går ikke at
menn og kvinner kjemper mot hverandre, og at barn ikke har noen barndom lenger. Det er bra at du belyser maktstrukturer, som kan gi oss innsikt. Mennesker må stå sammen, og tro på hverandre. Styringsmaktene skal være til hjelp for oss, ikke
skremme og skille oss. I den gamle kunnskapen ligger svaret på alt vi mennesker trenger, og ikke i forbruk og selvhevdelse. Derfor er det så fortørnende når ledere snakker om alt annet enn det som de skulle gjøre, og gjør bare vondt værre. Det føles som om vi er våre egne værste fiender, i en verden vi ikke har noen reell mulighet til å påvirke.

Evi
Evi
Abonnent
6 år siden

Jo, fordi det holder ikke mål å tilskrive grupperinger, og enkeltmennesker agendaer, og således påberope sosialdemokrater et syndebukkstempel. Ta en type som Jonas Gahr Støre, han har gravlagt arbeiderpartiet. Og han ble sikkert kjørt hjem fra skolen, hvis han hadde fått en flis i fingeren. Han har aldri følt noe annet enn trygghet i hele sitt liv. Og er ikke sosialdemokrat utifra annet enn en dille oppi hodet sitt. Absolutt alle maktforeninger som har eksistert, er antikristne per definisjon, fordi de er egoistisk betinget, overstrødd med gode intensjoner om omsorg. Hvilken side folk har stått på, kan være betinget av omstendigheter. I hele denne suppa av krig og bråk, er det
neandertalen som har rådd. Hvis man skal lete etter røtter til ting, kan man like gjerne begynne med et apparat i likhet med han gale mormonlederen, som skulle gi ham beskjed om han var et vettugt menneske, eller ikke. Til slutt var det alt han gjorde. Syns vi kan kaste alle de termene overbord, og heller si at markedskrefter i seg selv, burde begrenses til den enkeltes evne til å være i en utveksling etter beste evne. Se hvordan folk overlever i avgåtte velmenende gamle sosialstater, de bretter opp armene og klarer seg selv. Det er klart
at når kongen og regjeringen måtte stikke, da hitler kom, så sydde nazistene sine tentakler langt inn i det pietistiske norge. Vi hadde ikke vært så ekstremt angstbiterske, og undertrykte
som folk, hadde det ikke vært for all den angsten som har blitt innpodet i oss av der polizei. Og derfor legger oss flate for datalagringsdirektiv, og overvåking helt opp i
tarmkanalen.Men vi utvikler oss. Og redefinerer hva sosialdemokrati er, i mangel av et bedre ord. Så det er ikke oss og dem, det er vi, her og nå. Ikke alle kalkunene på
stortinget, og alt det de tror de skjønner på alles vegne. La dem vaske doer i et år, så skal du se at ting skjer. Vi er nødt til å forene verden, alt annet er tragisk! Når politiet publisere barneporno, på tv, og rapper penger ut av hendene på smågutter, uten den minste skam, må enkeltmennesker stå opp og si, nå er det nok! Ikke snakke om at høyresiden, og kapitalmakten kanskje er like bra, som solidaritet. Fordi det trekker oss i feil retning.Det blir for mange liksomagendaer, som forvirrer folk, og sender dem rett i armene på kynikerene. Og der syns jeg at du lefler deg inn. Og det er poulistisk å
klippe sammen saker og ting, og lage storyer ut av det. Hallo, mener du at man skal svelge alt dette på langs?

Evi
Evi
Abonnent
6 år siden

Det holder ikke mål å si at kristne land er så mye fredeligere, og bedre. Se på Norge, hvor folk har det fantastisk godt, og enda begår folk så mye overgrep, og annen skit i det skjulte. Og dette landet selger våpen, og legger seg opp i kriger. Og hvis man har en mening man har fundert ut, blir man sett på som en brysom person, for det ligger så mye drit under overflaten, at alt som handler om å være et frimodig menneske bare er en ren trussel. I det øyeblikket en gjennomsnittlig Nordmann oppdager at man er et velmenende menneske, så forsvinner den prektige masken som dugg for solen. Det har ikke gjort oss til bedre mennesker å hive rundt oss med bibelsitater, eller betale kollekter. Bare se på konstellasjonen Sylvi Listhaug, og Jan Hanvold, er ikke det bare makt, makt, makt?
Folk sitter hele dagen og glaner inn i tv-skjermen, mens de trykker i seg mat, og så ender de opp på sykehus med all verdens livsstilrelaterte sykdommer, og bruker av
samfunnsmidler som kunne gått til helt andre ting, hvor de blir de feilbehandlet av personell i maktkampstrider, som i tillegg bruker like mye amfetamin som nazistene.
Og så må de betale mer penger for at gud skal hjelpe dem.
Si heller at teleselskapene raserer den oppvoksende generasjon, ved at de tillater så mye syke ting å publiseres, eller at kontrollindustrien er megabussiness, og at vi
kommer til å ende opp som kjeltringer alle sammen.
At all idrett er gjennomsyret av misbruk av substanser, og at folk kan ikke ha det hyggelig uten å drikke for en tusenlapp minst. Eller at hvis ikke du er stinn av gryn, så har du null verdi eller rettssikkerhet. Vårt samfunn begynte å rakne da høyre overtok, på åttitallet, og det har gått i hurtigtogfart siden den gang. Nå har de snart balletaket på oss alle sammen. Det hadde ikke blitt så fullkommet skakkjørt, om vanlige folk hadde fått eie sine grenser selv. Slike artikler som dette kaller jeg kamuflerte høyrepopulistiske avledningsmanøvrer.

Evi
Evi
Abonnent
6 år siden

I nazistenes bruk av swastkaen, så er retningen som de ytterste leddene vender mot snudd, så de går mot solen, istedetfor med. Dette er et symbol for mørke krefter, og kaos. Så det er ikke et swastika, men en tegnet geometrisk figur.Derfor skal det ikke kalles swastika. Det er grunnleggende feil.

Mimir
Mimir
Anonym
Svar til  Evi
4 år siden

Swastika symbolet er et urgammelt indoeuropeisk symbol og hvordan symbolet er vendt om kan tolkes på forskjellig måter i de forskjellige kulturene.

Strike
Strike
Abonnent
6 år siden

Her bommer forfatter en del, da swastikaen Ikke er et Romersk symbol, men et vedisk symbol som bla brukes i India for å tiltrekke lykke.
Videre er sabbathen/lørdagen tildelt planeten Saturn, og fredagen, muslimenes hellidag planeten Venus sin dedikerte dag.
Satan ordet kommer fra navnet Saturn, så her er det mye ord og symbolikk det er lett å gå seg vill i.
Ellers mye bra, men husk – alle religiøse skrifter er manuskripter ført i pennen av mennesker, for å skape et kontrollsystem over menneskeheten!
I dag har dog elektronisk overvåking tatt over for dette kontrollbehovet!

Mimir
Mimir
Anonym
Svar til  Strike
4 år siden

Kan godt kalle det et indoeuropeisk symbol da det har fulgt dem over alt. Vedisk lære inneholder tallrike elementer som felles for de indoeuropeiske tradisjonene.

« Forrige artikkel

Kan du holde på en hemmelighet?

Neste artikkel »

Avslørt: Hvordan toppen av maktpyramiden presser alle til taushet

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x