Utenomjordisk-konferanse i Nittedal 28 april

2.3K visninger
13 minutter lesetid
3

Selv om mye informasjon om UTENOMJORDISK LIV og UTENOMJORDISKE BESØK er blitt tilgjengelig via bøker, personlige opplevelser, konferanser og ikke minst internett råder det ennå mye forvirring om hva som er fakta om utenomjordisk romfart, utenomjordiske skapninger, sivilisasjoner, romfartøyer og besøk.

I tillegg til komplett sensur i hovedmedia om eksistensen av utenomjordisk liv, spres det mye raffinert desinformasjon på ulike  måter, ikke minst via YouTube.

Årsaken til den tåkelagte og TABU-belagte håndteringen av informasjon som praktiseres av praktisk talt alle «offisielle» institusjoner og posisjoner er det langvarige og omfattende fundamentalistiske HEMMELIGHOLDET som omfatter alt utenomjordisk. Dette drakoniske hemmeligholdet er beskrevet i detalj i denne artikkelen.

I fem informative og visuelle foredrag på konferansen i Nittedal kommer det til å bli bevist hinsides tvil at utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk er en realitet.

Utenomjordisk-avsløringene kommer til å bli presentert og dokumentert som en fyldig og variert kavalkade av unike fotografier og videoklipp, vitnemål, utdrag fra topphemmelige dokumenter og mye annen bakgrunnsinformasjon.

Nedenfor vises noen glimt av innholdet som kommer til å bli presentert i fem dokumentar-presentasjoner som dekker et bredt spekter av temaer knyttet til dette fascinerende og grensesprengende temaet.

Programmet kommer til å være omtrent som på de vellykkede og godt besøkte konferansene i Trondheim og Stavanger (Sola) tidligere i 2019:

Kl. 10.30 – 11.30 Avsløring av utenomjordisk liv

Kl. 11.45 – 12.30 Romskipet i Roswell – hva skjedde?

12.30 – 13 Lunch

13 – 14  De beste bevisene for utenomjordiske besøk

14.15 – 15.15 Amerikanske presidenter og utenomjordisk liv

15.30 – 16.30 Utenomjordisk liv i solsystemet

Alle fremmedspråklige film- og videoklipp har norske undertekster.

Hver presentasjon kommer til å være fylt med detaljert og i stor grad ukjent informasjon i form av fotografier, film- og videoklipp, vitnemål, utdrag fra topphemmelige dokumenter og fyldig bakgrunnsinformasjon.

Presentasjon 1: Avsløring av utenomjordisk liv

For drøye 100 år siden lyktes det menneskene å foreta en bemannet flytur på 260 meter. Utenomjordiske sivilisasjoner som har hatt ubrutt teknologisk utvikling i millionvis av år har naturlig nok vesentlig mer avanserte romfartøyer enn NASAs drivstoffraketter… En god tommelfingerregel er at UTENOMJORDISK er HØYTEKNOLOGISK, mens JORDISK er LAVTEKNOLOGISK. Fotografiet viser den levende utenomjordiske som er kjent som EBE-2 (Extraterrestrial Biological Entity number 2). Bildet er tatt på Jorden.
Bruk av antigravitasjon, teleportering og portaler, interdimensjonalitet (drastiske endringer i frekvens) og mange andre reisemåter innebærer at å reise til Jorden fra et annet solsystem kan være like enkelt som det kan være for jord-mennesker å ta fly fra Moskva til Buenos Aires.
Eksistensen av RUNDFLY (bildet) og andre menneskebygde flyvefarkoster holdes hemmelig og benyttes som en del av tåketeppet av desinformasjon som er elementer i hemmeligholdet om utenomjordisk.

Mange UFOer er i realiteten menneskebygde romskip som er MADE IN THE USA. Noen av disse er såkalte ARVs – Alien Reproduction Vehicles. Dette er menneskebygde romskip som er utviklet med bruk av hyperavansert UTENOMJORDISK ROMFARTSTEKNOLOGI. Dette holdes hemmelig og er kjent som SSP (Secret Space Program).

HVEM er de UTENOMJORDISKE, og HVORDAN ser de ut…?

Kjente utenomjordiske raser er HUMANOIDER, REPTOIDER, GREYS, FELINES og MANTIS.

Selv om GREY aliens er den mest kjente rasen er humanoider – utenomjordiske mennesker – vesentlig vanligere utenfor Jorden.

USAs hemmelige myndigheter har hatt nærkontakt med utenomjordiske fra Zeta Reticuli siden før 1950 (EBE-1). Denne “grey” rasen kalles gjerne “Zetas” eller “Ebens” (et ord som kom fra EBE-1, opprinnelig kjent som EBE – den overlevende alien fra Roswell-romskipet i 1947 som kom fra Zeta Reticuli).

Presentasjon 2: Romskipet i Roswell – hva skjedde?

Tidlig i juli 1947 fant det sted UFO-krash i Roswell i New Mexico i USA. Dette var hverken første eller siste gang i nyere tid at fremmede romskip er oppdaget på Jordens overflate.

Det spesielle var at USAs atomvåpenkommando som holdt til på en militær flybase i Roswell like ved funnstedet sendte ut en pressemelding om funnet, etter at det styrtede romskipet var blitt fraktet til denne militære flybasen og plassert i en hangar der.

Etter at nyhetsbyrået Associated Press plukket opp nyheten om romskipet fra lokalpressen i Roswell, gikk nyheten verden rundt.

Sensasjonsnyheten ble også omtalt på radio

Det var basesjefen oberst William Blanchard på militærbasen som hadde ansvaret for USAs flybårne atomvåpen som ga ordre om å sende ut en ordknapp pressemelding om at de hadde tatt hånd om et romskip av utenomjordisk opprinnelse.

Basekommandanten i Roswell, oberst William Blanchard ble senere forfremmet til general, et tegn på at han ikke hadde hallusinert da han ved selvsyn hadde studert romskipet i flyhangaren der det var plassert før han besluttet å sende ut pressemeldingen.
Basen hadde ansvaret for USAs flybårne atomvåpen, så Mr. Blanchard skjelnet enkelt mellom hardmetall (romskip) og noen tøyfiller (som ble brukt som LØGN-cover i dementi-historien).

Etter at mektige menn i lukkede rom hadde snakket sammen ble det besluttet å dekke over funnet av romskipet ved Roswell.

USAs forsvarsminister James Forrestal (til v.) var en rettrygget militær som fastholdt at folk hadde krav på å få vite SANNHETEN.
President Harry Truman (til h.) valgte hemmelighold om utenomjordisk besøk, som hadde LØGN og fortielse som plattform…
Opps – vi tok visst feil…” Topptrente militære med ansvar for håndtering av skarpe atomvåpen ble kommandert til å late som at de ikke evnet å skjelne mellom et romskip i hardmetall som var 4 meter i diameter og noen tøyfiller (bildet). Verden vil åpenbart bedras, siden publikum slukte den grelle løgnen med  søkke og snøre…Og dukketeatret pågår ennå, mer enn 70 år etter Roswell-hendelsen –

Presentasjon 3:  De beste bevisene for utenomjordiske besøk

Samtidig med at det absurde fundamentalistiske hemmeligholdet i praksis har plombert diverse “hoveddører” i form av kunngjøringer fra politikere – FN – media – akademiske miljøer og vitenskapelige forskningsmiljøer (sic) har mye autentisk fakta-informasjon om utenomjordisk blitt tilgjengelig for folk flest etter å ha blitt lekket ut bakveien.

Dette er blitt beskrevet som at “THEY – de som sitter med makten og kontroll over info på innsiden – ønsker noen lekkasjer – men de ønsker ikke at alt kommer ut”. Denne praksisen er beskrevet og dokumentert i denne artikkelen.

Mange som har hatt personlig nærkontakt med utenomjordiske har erfart telepatisk kommunikasjon. Telepati er en vanlig kommunikasjonsform for utenomjordiske.

Presentasjonen DE BESTE BEVISENE FOR UTENOMJORDISKE BESØK vil blant annet presentere personene på bildet med vitnemål og fyldig bakgrunnsinformasjon. (Ankomstår og ev avreiseår/dødsår i parentes) Omnec Onec (øverst til v. – 1955), EBE-2 (øverst i midten 1964 – 1984), Valiant Thor (øverst til h 1957 – 1960), JAROD (nede til v. 1953 – 2000), EBE/EBE-1 (nede i midten 1947 – 1952), Tall Whites (nede til h.)

Noen av dem ser ut som oss og andre ikke: Seks personer som har kommet utenfra og oppholdt seg på Jorden i kortere eller lengre tid i annen halvdel av forrige århundre. Omstendighetene rundt hver av dem sitt opphold på Jorden vil bli fyldig beskrevet og dokumentert i DE BESTE BEVISENE presentasjonen.

Den nærmeste planeten som rommer utenomjordisk liv er planeten Venus – Jordens nærmeste naboplanet…

Omnec Onec – en blondine fra planeten Venus – sin presentasjon på en UFO-konferanse i Arizona i 1991 – som var arrangert av den mangeårige UFO-etterforskeren oberstløytnant Wendelle Stevens – slo ned som en bombe…

Forøvrig er artikkelforfatterens intervju med Omnec Onec da hun var i Norge i 2014 tilgjengelig i sin helhet på engelsk her:

Presentasjon 4:  Amerikanske presidenter og utenomjordiske besøk

Etter at «Roswell-presidenten» Harry Truman hadde vært i tvil om hvorvidt han skulle formidle sannheten (som allerede var offentliggjort – om at Roswell-romskipet var utenomjordisk og plassert et sted på basen) og hadde valgt løgnen om at “det hadde vært en nedstyrtet værballong” gikk USAs myndigheter raskt FUNDAMENTALISTISK til verks, for å dekke opp LØGN-SVIK-BEDRAG med ALLE MIDLER som ble ansett som nødvendig for å holde sannheten om utenomjordiske besøk skjult.

Et av midlene var å prioritere opprettelse av en topphemmelig arbeidsgruppe med mektige menn som fikk i oppgave å håndtere ulike sider ved utenomjordiske besøk, som sommeren 1947 var blitt “en glohet potet” på presidentens bord…

MJ-12 gruppen ble fylt med betrodde menn i mektige posisjoner, så som generaler, ministre og etterretningstopper.
Forsvarsminister Forrestal ble også medlem av MJ-12 gruppen fra start.
Før general Eisenhower ble innsatt som president i januar 1953 ble det utarbeidet et briefing-dokument om utenomjordisk for ham.
Den “sandkasseaktige” innpakningen av dette dokumentet (TOP SECRET – EYES ONLY) viser at det absolutte hemmeligholdet hadde gått i vranglås allerede mens Truman var president.

President Eisenhower, en tidligere general etablerte et internasjonalt nettverk for å besørge globalt hemmelighold, ved at MILITÆRVESEN og ETTERRETNINGSVESEN i en lang rekke land (også Norge) fikk i oppgave å fungere som “barnehagetanter” for å vokte “den aller største hemmeligheten“; sannheten om at Jorden får besøk av utenomjordiske…

Eisenhower kan kalles “The Alien President”, ettersom han møtte utenomjordiske besøkende ansikt-til-ansikt ved minst 3 anledninger (i 1954 – 1955 – 1957).
Eisenhower klarte å rote seg til å inngå en avtale med en “tvilsom” gruppe utenomjordiske – som han var blitt advart mot under sitt møte med en gruppe “positive” utenomjordiske i et møte på flybasen Muroc (nå: Edwards Air Force Base) den 20. februar 1954.
Et element i avtalen som president Eisenhower inngikk fordi han siklet etter utenomjordisk høyteknologi som aliens tilbød – og som skulle bli overført til USAs og den globale maktelitens maktmenn i hemmelige underjordiske baser – var at han samtykket i at de utenomjordiskes nærvær på Jorden (knyttet til teknologi-overføringen, som etterhvert fant sted i basene S4 i Nevada – Dulce i New Mexico – og etterhvert Menwith Hill-basen i England samt Pine Gap-basen i Australia) skulle holdes HEMMELIG. Dette innebar at Eisenhower forseglet den allerede drakoniske håndhevingen av at all informasjon om utenomjordisk skulle holdes ultra-hemmelig, kjent som Above Top Secret…
Metafysikeren Gerald Light var tilstede under president Eisenhowers første møte med en gruppe utenomjordiske – som fant sted på flybasen Muroc (nå Edwards Air Force base) i California i februar 1954.
Utdrag fra et personlig brev som Gerald Light skrev til en venn for å formidle inntrykk fra møtet med utenomjordiske der president Eisenhower deltok.

Eisenhowers hovedprioritering var hele tiden at «The public must not be told» – og han sementerte det allerede etablerte fundamentalistiske hemmeligholdet på flere måter.

Her forteller den pensjonerte oberstløytnant fra US Air Force Wendelle C. Stevens om innholdet i Eisenhowers tvilsomme avtaleinngåelse med de høyteknologiske utenomjordiske:
https://youtu.be/lfzDhbe4mGw

President John F. Kennedy var blitt briefet om utenomjordiske besøk allerede på slutten av 1940-tallet av sin mentor MJ-12 medlem James Forrestal, og han ønsket å kunngjøre eksistensen av utenomjordisk liv for menneskeheten.

I 1950-årene hadde det funnet sted en massiv psykologisk krigføring mot USAs egen befolkning for å hindre sannheten om UTENOMJORDISKE BESØK i å komme ut.
Som president ønsket John F. Kennedy å få slutt på dette. COLD WAR – “den kalde krigen” – ble i stor grad brukt som kamuflasje for utenomjordisk! At det står MJ-12 INTELLIGENCE OPERATIONS på dokumentet viser at det reelle innholdet i det lett kamuflerte dokumentet er perspepsjonskontroll (manipulasjon av massenes sinn – primært via media) vedrørende  utenomjordisk…
Den 12 november 1963 – 10 dager før skuddene i Dallas – forfattet president Kennedy et dokument som omhandlet redusert hemmeligstempling av UFO dokumenter
Dette avsvidde bevis-dokumentet er et kodet drapsdirektiv som ble utformet av den mektige CIA-sjefen Allen Dulles – før han ble sparket av President Kennedy i november 1961.
Dulles var på denne tiden MJ-1 – leder for den da svært mektige MJ-12 gruppen – og dette fortsatte han med i det skjulte også etter at han måtte gå av som toppsjef i CIA.
Den illevarslende avsluttende setningen …”It should be wet” er CIA-kode for DRAP. Hvorfor hadde CIA-direktør James J. Angleton forsøkt å brenne dokumentet (derav sotflekkene)– lik en kriminell som vil fjerne mulige bevis i forkant av en kriminell handling – få dager før drapet på President Kennedy?

 

Som president snakket Ronald Reagan ved gjentatte anledninger om muligheten for at menneskeheten stod overfor en alvorlig trussel fra verdensrommet:

Få måneder etter at han var blitt president (og få uker før han ble skutt – og overlevde) fikk president Reagan en topphemmelig briefing om UTENOMJORDISKE BESØK… Her ble også Reagan informert om at det finnes EN SVÆRT FIENDTLIG utenomjordisk rase… Dette utdraget fra Reagan-briefingen omhandler Roswell-romskipet og EBE-1:

Få måneder etter at han var blitt president (og få uker før han ble skutt – og overlevde) fikk president Reagan en topphemmelig briefing om UTENOMJORDISKE BESØK… Her ble også Reagan informert om at det finnes EN SVÆRT FIENDTLIG utenomjordisk rase…uten at Reagan ble informert om det større bildet og president Eisenhowers avtaleinngåelse med en gruppe tvilsomme utenomjordiske – uten å kjenne deres bakmenn…
Som president ble George W. Bush (til h.) spurt om utenomjordisk liv. Bush svarte da “Ask Cheney”, som var et betimelig svar uten at det ble oppfattet hvorfor.Visepresident Dick Cheney (til v.) hadde MAJESTIC (=aller høyeste) sikkerhetsklarering, og var tungt involvert i den utenomjordiske materien i motsetning til president «lille-Bush».

Da president George W. “lille”-Bush (til h.) ble spurt om utenomjordisk liv, svarte han: «Ask Cheney». Dette var et betimelig svar ettersom visepresident Dick Cheney (til v.) var medlem av den topphemmelige og supermektige MJ-12-gruppen som var familiær med utenomjordiske besøkende, utenomjordisk hyperhøyteknologi og topphemmelige “sorte” prosjekter.

Dick Cheney (til h.)var visepresident i 8 år og samtidig medlem av den supermektige og halv-private “MJ-12 mafiaen” – som etter nær 70 års eksistens ikke hadde kunngjort et eneste resultat av sine langvarige undersøkelser vedrørende utenomjordiske besøk. MAKTEN SOM HEMMELIGHOLDET GIR ER ÅPENBART Å FORETREKKE…

President Donald Trump har ikke kommet med noen ytringer vedr utenomjordiske besøk, en materie som er svært betent som følge av at det utenomjordiske hemmeligholdet har ført til en rekke samfunnsproblemer; fra svik og løgn som statlig plattform (“Offisielt eksisterer MJ-12 ikke…”), til omfattende narkohandel i regi av CIA og tapping av forsvarsbudsjetter for å finansiere topphemmelige “kullsorte prosjekter” knyttet til utvikling og bruk av utenomjordisk høyteknologi og annet.

Et relevant spørsmål lyder: “Vil en UTENOMJORDISK DISCLOSURE være mulig så lenge Dick Cheney er på frifot, enn si i live?

På vei fra New York til Washington DC for å bli innsatt som president den 20 januar 2017 fløy en UFO forbi flyet til Trump. Var UFOen jordisk eller utenomjordisk…?!

Dette er synlig etter 2 min 54 sek i denne videoen:

Presentasjon 5: Utenomjordisk liv i solsystemet

Det fundamentalistiske hemmeligholdet av utenomjordisk liv er så tettvevet at det naturligvis også omfatter vårt eget solsystem, fra Månen og utover, noe som har forvandlet NASA til en samling løgnere og tusseladder «under felles kommando«…

Hva finnes av intelligent liv på andre planeter og planetmåner i vårt eget solsystem?

HEMMELIGHOLDET omfatter naturligvis også Jordens egen Måne…

Apollo-astronautene var på Månen i juli 1969, men «direkteoverføringen» fra Månen var produsert i et filmstudio på Jorden, fordi Henry Kissinger og andre ikke ønsket noen former for»ALIEN LINSELUS» på Månens overflate…
En alien eller to som «velkomstkomité» for månefarerne ville blitt strålende underholdning for en samlet jordklode, men hadde jo pulverisert det møysommelig opparbeidede hemmeligholdet om UTENOMJORDISK i løpet av få sekunder…
NOEN tok ikke sjansen på at så skulle skje.

Forøvrig opplevde Apollo-astronautene litt av hvert mens de var på Månen. Av dette lydklippet fremgår det at kommandobasen i Houston oppførte seg som BARNEHAGETANTER overfor de modige astronautene som var på Månen og observerte…
https://youtu.be/gwgY9wL4btw

Apollo-astronautene observerte tydelige LYS på vei mellom Jorden og Månen…her beskrevet av Apollo 11 astronaut Edwin Aldrin:
https://youtu.be/nCP3Bk8bWok
Jupiters måne Ganimedes

Luis Fernando Mostavo fra Bolivia (til h.), som deltok som foredragsholder på den internasjonale UTENOMJORDISK-konferansen i Bergen i 2014, har god kjennskap til planeten Venus og Jupiter-månen Ganimedes. Her med Terje Wulfsberg fra Bergen, som har arrangert hele 5 internasjonale UTENOMJORDISK-konferanser i Norge.

Luis Fernando har vært kontaktperson for utenomjordiske siden han var i tenårene. Han har hatt korte opphold andre steder i vårt solsystem, på vår naboplanet Venus og på Jupitermånen Ganimedes. Reisemåten har vært teleportering.

Forøvrig kommer Luis Fernando Mostajo til Norge i midten av juni i år for å være hovedforedragsholder på konferansen BEVISSTHETSSPRANGET som finner sted i midten av juni på Sola Helsefarm ved Stavanger.

For mer info om 2-dagers eventet BEVISSTHETSSPRANGET, se arrangementet på Facebook:
https://www.facebook.com/events/1000136366846758/

Det er en sivilisasjon på Jupiters måne Ganimedes (som kalles MORLEN av dem som lever der).
Sixto Paz Wells fra Peru har også oppholdt seg en kort periode på Ganimedes/Morlen, og har skrevet boka «En uventet invitasjon» om dette (til v. i fotomontasjen nedenfor).

Bildet i midten er et fotografi fra Jupiters måne Ganimedes, som viser veier, broformede bygninger, kuppelformede bygninger og andre tydelige tegn på en sivilisasjon. Tegningen til høyre er fra overflaten på Ganimedes.
“Barnehageonkel NASA i sandkassa” med sin illustrasjon av planeten Jupiter og Jupiter-månen Ganimedes.
Utdraget fra det topphemmelige dokumentet over betoner viktigheten av “å skåne jordens befolkning for å få kjennskap til utenomjordiske sivilisasjoner og utenomjordiske besøk” – en fullstendig forstokket tenkemåte som har fungert som grunnlag for å holde menneskeheten i uvitenhet i altfor lang tid.

Praktisk info om UTENOMJORDISK-konferansen i Nittedal søndag 28 april er tilgjengelig her,
og arrangementet på Facebook er her. Billetter kan bestilles via denne lenken.

Informasjon om UTENOMJORDISK liv og Jordens pågående prosesser på ulike plan er nå blant tidens mest aktuelle temaer. Dette vil trolig bli enda tydeligere i den nære fremtid…

 

 

 

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

3 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Jan o. Thorvaldsen
Jan o. Thorvaldsen
Abonnent
5 år siden

Hvordan kan levende vesener komme fra venus hvor det angivelig skal være en temperatur på ca. 490 gr. Celsius på overflaten?

« Forrige artikkel

Et helhetlig friskt samfunn

Neste artikkel »

Spennende konferanse på Sola Helsefarm, 15.-16. juni!

3
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x