Uoffisielle “UFO-lekkasjer” har pågått lenge

14.5K visninger
7 minutter lesetid
125

En årsak til at det har vært så vanskelig å få sannheten om de utenomjordiske “kaninhullene” er at det har vært benyttet komplekse og subtile strategier for håndtering av informasjon om dette. Ikke minst er det benyttet motstridende og forvirrende utsagn av typen bekreftelse fulgt av benektelse.

Den raffinerte informasjonsspredningen som har funnet sted gjennom flere tiår  har resultert i en høy grad av usikkerhet blant såvel UFO-interesserte som det brede publikum som kaver rundt i en tilsynelatende bunnløs sump med løse utenomjordiske tråder som spriker i mange retninger, kalt “The Alien Enigma”.

Desinformasjon og Roswell

camouflage2

Boka “Camouflage through limited disclosure – Deconstructing a cover-up of the Extraterrestrial Presence” (2006) av Randy Koppang inneholder en grundig analyse av informasjonsstrategiene som har vært benyttet av de hemmelige UFO-myndighetene, noe som bidrar til å plassere mange UFO-happenings i et klarere lys.

Desinformasjon (“disinformation”) har tradisjonelt vært ansett som løgn, (tildels blank løgn jfr. værballong-løgnen i Roswell-tilfellet, se under), for å hindre at sannheten unnslipper hemmeligholdet og blir kjent for offentligheten. En viktig oppdagelse som det er gjort rede for i boka er at hensikten med desinformasjon i mange tilfeller ikke er å holde fakta skjult, men å bidra til at fakta lekker ut !

”…the experienced understanding of disinformation is that it is used to leak out the facts, paradigm shifting facts !” (s. 12)

“Limited disclosure”-strategien har mange fordeler for dem som benytter den:

1. Info kommer ut til publikum om at utenomjordisk liv (på/over/under jorden) er en realitet.

2. UFO-myndighetene kan fortsette med sine hemmelige prosjekter i det skjulte.

3. Sivile myndigheter unngår press fra publikum med krav om mer informasjon.

Roswell-hendelsen: Bekreftelsen, benektelsen og forvirringen…

Klassisk strategi for info/desinfo i UFO-saker: 1. Bekreftelsen 2. Benektelsen 3. Forvirringen
Myndighetenes informasjonshåndtering i Roswell-saken i 1947: ØVERST Bekreftelsen (De miltære sendte ut en pressemelding om at en styrtet UFO var funnet) . TIL VENSTRE Benektelsen (De militære avholdt en pressekonferanse hvor en ødelagt værballong ble fremvist) . TIL HØYRE Forvirringen (Styrtet UFO eller styrtet værballong ? Hvilken påstand skal man egentlig tro på ?)

En viktig konstatering som fremgår av Koppang’s bok er at det i realiteten dreier seg om en planlagt, forsiktig og langsiktig offentliggjøring av sannheten om utenomjordisk liv, mao. at uoffisiell DISCLOSURE (“lille-disclosure”) har pågått lenge – i små drypp !

I boka “The Day After Roswell”, som kom ut i 1997, 50 år etter UFO-crashet i Roswell, New Mexico står det bl.a. (s 79):

We denied UFO confirmations while encouraging science fiction writers to make movies to blow off pressure concerning the truth about flying discs. This was called camouflage through limited disclosure and it worked”.

Corso_book

Det sies at ”god desinformasjon inneholder en mix av sannhet og løgn” og svært mye som er publisert på UFO-området må anses å komme i denne kategorien. I mange tilfeller dreier det seg ikke om at direkte løgner blir servert, men at biter av sannheten gjøres kjent samtidig med at visse forhold er utelatt.

Dette ser også ut til å være tilfellet med “The day after Roswell”. Boka beskriver next to nothing om hva som virkelig skjedde i Roswell, ikke engang det faktum at en av romskipets alien mannskap overlevde og ble tatt hånd om av amerikanske myndigheter i all hemmelighet. (Denne alien fikk navnet EBE1; “Extraterrestrial Biological Entity number 1”)

Corso’s bok omhandler hovedsakelig hans arbeid som direktør  for “The Foreign Technology Desk” i Pentagon, hvor han bidro til at teknologi av utenomjordisk opphav, bl.a.  fra Roswell-UFOen,  ble analysert og benyttet i utvikling av hemmelige våpenprosjekter.

Dette er nok en bekreftelse på viktige fakta som at:
1. Utenomjordiske skapninger besøker jorden.
2. De utenomjordiske er i besittelse av avansert teknologi.
3. Det har i mange år pågått en hemmelig overføring av utenomjordisk teknologi til deler av USAs myndigheter og det militær-industrielle kompleks.

Uoffisiell UFO-disclosure vist på film

Corso viser til at filmskapere er blitt oppmuntret til å lage filmer om UFOer og utenomjordisk liv som et element i den langsiktige disclosure-strategien. Et eksempel på dette er storfilmen “Close Encounters of the 3rd Kind” fra 1977.

I rulleteksten til “Close Encounters” er Dr J. Allen Hynek oppført som technical advisor. Hynek var i flere tiår en veritabel innsider innenfor USAs hemmelige UFO-myndigheter, bl.a. gjennom sin deltagelse i de topphemmelige UFO-prosjektene med kodenavn Grudge og Blue Book.

Dr. J. Allen Hynek supplerte autentiske UFO-fakta som input til filmen "Nærkontakt av tredje grad"
Dr. J. Allen Hynek supplerte autentiske UFO-fakta som input til filmen "Nærkontakt av tredje grad"

Som ”teknisk rådgiver” for Close Encounters har Hynek foret regissør Steven Spielberg med informasjon og instruksjoner som input for filmen. For eksempel er snutten om gutten på gården som ser rare lys på himmelen etter at lysene i huset hadde begynt å blinke, hvoretter han gikk ut og ble borte basert på en autentisk hendelse kalt ”The Darlington Ohio farm case” som er beskrevet i det hemmelige dokumentet Project Grudge report no. 13.

Fakta presentert som film-fiction: "The Darlington Ohio farm case" fra Grudge report no. 13 fremvist som kino-underholdning
Fakta presentert som film-fiction: "The Darlington Ohio farm case" fra Grudge report no. 13 fremvist som kino-underholdning i "Nærkontakt av tredje grad"

Gimme some truth

Det er vanskelig å finne personer på UFO-området som har bekjentgjort the truth, the whole truth and nothing but the truth. De fleste er fanget av instruksjoner fra og avtaler med strenge oppdragsgivere, hvorav spredning av desinformasjon ser ut til å være regelen snarere enn unntaket.

En betydelig grad av åpenhet var å spore på den store DISCLOSURE-konferansen i Washington DC i mai 2001. Her ble det slått fast at utenomjordisk liv er reelt og at ikke-jordiske romfartøyer i hopetall er blitt registrert på flyradarer etc. Denne konferansen kan sees her:
The Disclosure Project May 9th 2001 National Press Club Conference

En person som snakket truth da han i 1989 stod frem og fortalte om sitt arbeid med å avdekke funksjonaliteten (”reverse engineering”) til romskip av utenomjordisk opprinnelse er Bob Lazar.

Bob Lazar gjorde noe så uvanlig som å offentliggjøre topphemmelig informasjon uten tillatelse fra høyere hold. Årsaken til dette var at han anså det som mindre livstruende enn å forholde seg taus i situasjonen han opplevde dengang.

Bill Uhouse sitt vitnemål

En annen innsider som har stått frem og fortalt om sitt arbeid med discs er Bill Uhouse. (”Disc” er den tekniske betegnelsen for romskip med rund fasong. ”UFO” er pr. definisjon romfartøyer som ikke er identifisert).

Bill_Uhouse_600

Bill Uhouse snakket ut som pensjonist etter å ha arbeidet mer enn 30 år med hemmelig høyteknologi i ulike prosjekter. Uhouse har gjennom foredrag og videointervjuer ytet sine bidrag til den pågående ”bottom-up” offentliggjøringen av sannheten om utenomjordisk liv, romfartøyer og menneskers bruk av utenomjordisk teknologi (lille-disclosure). Uhouse har gjort det klart at han har hatt tillatelse fra sine overordnede UFO-myndigheter til å offentliggjøre den oppsiktsvekkende informasjonen om sitt arbeid som nå er tilgjengelig på internett.

Som mekanisk designer arbeidet Uhouse i mange år med å utvikle en simulator til bruk for opplæring av menneskelige piloter for å fly menneskebygde discs. For hver disc som blir  bygget på jorden lages det en simulator. Hovedårsaken til dette er at mennesker ennå ikke er i stand til å fly en disc på samme måte som aliens gjør, da aliens flyr sine discs med en avansert bruk av bevissthet som et viktig interface for operasjonen av romskipet. Discs som skal flys av mennesker blir utstyrt med instrumentpaneler som minner om de som benyttes i fly. 

Den opprinnelige Bill Uhouse-videoen (9 min.) med første del av intervjuet som fant sted i Nevada i desember 1994 ligger her.

Hele intervjuet med Uhouse ligger i denne videoen hvor det starter ved tidspunkt 14.35.  Dette videoklippet har en innledning av Melinda Leslie, som er medforfatter og researcher for ”Camouflage through limited disclosure”.

Den utenomjordiske disc som ble benyttet som prototyp for simulatoren som Uhouse arbeidet med ble funnet praktisk talt uskadd i Kingman, Arizona i 1953. En skildring av det topphemmelige arbeidet med å ta hånd om dette romfartøyet ligger her.

J-ROD – ”the most perfect non-human being in the Universe”

Gjennom sitt arbeid i det utenomjordiske “kaninhullet” møtte Bill Uhouse en alien kalt J-ROD (JAROD) som arbeidet som teknisk konsulent for ulike prosjekter i regi av USAs hemmelige UFO-myndigheter. J-ROD er blitt beskrevet slik:
I am a retired Air Force major. I worked with JAROD. We called him the ‘puppet master’. The most perfect non-human being in the universe. He actually had a good sense of humor. He could imitate anyone’s voice. A very clever creature.”

I dette videoklippet forteller Bill Uhouse om sitt samarbeid med J-ROD. Her vises også et glimt av arbeid med menneskefabrikerte discs. Uhouse laget denne tegningen av J-ROD:

Utenomjordisk som har hatt nærkontakt med flere nålevende personer: J-ROD
Utenomjordisk som har hatt nærkontakt med flere nålevende personer: J-ROD

J-ROD bodde i et kammer dypt under jordens overflate i den hemmelige sonen S4 (“Papoose Site 4”) i Nevada og kalte seg Chi’el’ah (uttales Kee-ay-la).  Mikrobiologen Dan Burisch (som bl.a. deltok på Project Camelot’s konferanse i Zürich sommeren 2009) hadde nærkontakt med J-ROD / Chi’el’ah under et prosjekt med kodenavn Aquarius som bl.a. gikk ut på at Burisch tok vevsprøver og foretok biologiske analyser av J-ROD. Detaljer om dette arbeidet er beskrevet i dette dokumentet.

Dan Burisch (nr. 4 fra v.) på konferanse i Sveits sommeren 2009
Dan Burisch (nr. 4 fra v.) på konferanse i Sveits sommeren 2009

UFO-området styres av en egen “satelitt”-regjering

Om sine overordnede og den mektige og godt skjulte UFO-infrastrukturen i USA har Bill Uhouse uttalt: “It’s not the U.S. government – it’s a government that’s in a box, that’s separate from the U.S. government – a satellite government.”

Aktuelle konsekvenser av Bill Uhouse sitt vitnemål er bl.a. at:

1. Dersom offisiell DISCLOSURE (top-down) i regi av president Barack Obama som i lengre tid har vært forespeilet av bl.a. Stephen Bassett og David Wilcock (se f.eks.: https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/obama-vil-avslore-kontakt-med-utenomjordisk-liv/) likevel ikke finner sted i 2010 så skyldes det trolig at Obama ikke har fått lov til dette av satellittregjeringens mektige ledelse.

2.Det er mulig at de mange signalene om at ”snart kommer store-DISCLOSURE, snart kommer store-DISCLOSURE !” som har blitt sendt ut og brakt videre i løpet av 2009 kanskje ikke har hatt annen hensikt enn å fungere som et nytt drypp i den uoffisielle lille-disclosure som lenge har pågått i det stille.

3. Dersom du ser en UFO i virkeligheten eller på YouTube eller kommer over en (bekreftet) UFO-rapport fra de siste 40 årene er det fullt mulig at det dreier seg om en menneskeskapt  UFO/disc som er fløyet av menneskelige piloter.

Lille-disclosure har pågått lenge i det stille

I Randy Koppang sin bok “Camouflage…” er det redegjort for en rekke navn som på ulike måter har bidratt til at viktig utenomjordisk informasjon har kommet ut i offentligheten, selv om dette har gått mange hus forbi:

“And the first hand experiences with this ET disclosure alternative have been clearly documented, historically, by: Donald E. Keyhoe, Leonard H. Stringfield, Larry W. Bryant, Robert Emenegger, Allan F. Sandler, William Moore, Jaime Shandera, Linda M. Howe, Robert Oechsler, Bill Uhouse, Philip J. Corso, and Timothy Good.

Notice that the sequence of experience cited by these figures is a clear chronology, and it continues. The facts speak for themselves!”

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

125 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

Minner om “den kosmiske forestillingen” DE BESTE BEVISENE FOR UTENOMJORDISKE BESØK PÅ JORDEN i morgen tirsdag 6. okt. kl. 17 – 19.30 i Eldorado Bokhandel i Oslo.

Velkommen!

Praktisk info:
http://www.hansgaarder.info/arrangementer/de-beste-bevisene-for-utenomjordiske-besok-pa-jorden/

Facebook:
https://www.facebook.com/events/1027034410663423/

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

Presentasjon av DE BESTE BEVISENE FOR UTENOMJORDISKE BESØK PÅ JORDEN tirsdag 6. oktober kl. 17-20 i Eldorado Bokhandel.
Presentasjonen viser førstehånds beretninger fra mer enn 10 personer som forteller om sine nærkontakter med utenomjordiske på Jorden, i form av videoklipp, lydklipp, fotografier og annen grafisk dokumentasjon. Hvert utenomjordisk case blir supplert av relevant bakgrunnsinformasjon.

Velkommen til EN KOSMISK ETTERMIDDAG i Oslo tirsdag 6. oktober.
2 timers presentasjon på Litteraturhuset førstkommende lørdag (10.1) kl 16-18, spekket med video-klipp og annet bevismateriale om over 10 utenomjordiske besøkende skapninger i moderne tid.

For mer info:
http://www.hansgaarder.info/arrangementer/de-beste-bevisene-for-utenomjordiske-besok-pa-jorden/

Facebook: https://www.facebook.com/events/1027034410663423/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Ikke selv reparerende roboter, virkelig bio-levende individer, hmmm.. skeptisk, flott klarer du å beviser det.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Vanskelig å fornekte UFO fenomenet, rommet går mot uendelighet, da må UFO fenomener gjøre det samme.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Endelig en dødsdom over skeptikere:
“Det føderale politiet i USA (FBI) har frigjort en rekke tidligere konfidensielle dokumenter på sine hjemmesider.

Flere tusen dokumenter er nå blitt tilgjengelig på FBIs søkemotor som omtales som The Vault (hvelvet).

I flere FBI-notater blir det tilsynelatende avslørt at flere «flygende tallerkener» landet i den amerikanske byen Roswell i New Mexico før 1950.

I et notat som er adressert til FBI-direktøren, avslører spesialagent og leder for FBIs feltavdeling i Washington i 1950, Guy Hottel, at etterforskere i Det amerikanske luftforsvaret har «funnet tre såkalte flygende tallerkener i New Mexico». Emnefeltet i notatet lyder: Flygende tallerkener.

– 50 fot i diameter
Informasjonen skal ha blitt overlevert fra en etterforsker i Luftforsvaret til en spesialagent i FBI. Begge navnene er sladdet i FBI-notatet.

– De ble beskrevet som sirkulære i form med et opphøyd senter, om lag 50 fot i diameter, skrev spesialagent Hottel i notatet.

– I hver av dem var det tre kropper med menneskelig form, men kun tre fot høye.

Kroppene var ikledt «metallisk stoff med fin tekstur». Han sier informanten, som er blitt sensurert i notatet, hevder de flygende tallerkenene ble funnet i New Mexico, og at myndighetenes høyteknologiske radarsystemer i området trolig forstyrret objektenes styremekanismer.”
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3128812.ece

Hahahaha. Nå er det på tide å latterliggjøre skeptikere de neste 50 årene, time for payback guys! :D

ola
ola
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Herlig:) laster som rakkern:)

Noen som har funnet flere enn UFO, Bluebook, Majestic 12, Rosewell og Guy Hottel som handler om UFO’er?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Du kan søke i deres database for uforklarlige hendelser:
http://vault.fbi.gov/unexplained-phenomenon

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  arifkarim
13 år siden

Artig at du kaller det dødsdom over skeptikerne, og så noen cm. lengre ned så skriver du : “I flere FBI-notater blir det tilsynelatende avslørt at flere «flygende tallerkener» landet i den amerikanske byen Roswell i New Mexico før 1950.”

Er det dødsdom når det er tilsynelatende.

Make no mistake, er dette tilfelle, så er det jo utrolig spennende, men når dokumentet er sluppet, så bør det nå være mulig å inspisere både fartøyene og de obduserte og spritlagrede kroppene for flere enn bare myndighetene i USA.

I Independence Day nektet de presidenten innsyn i denne kunnskapen basert på et bra uttrykk: Plausible Deniability……

Spørsmål som reiser seg er:
1. Er det sant at dette er fartøy fra verdensrommet bare fordi et dokument fra før 1950 forteller en historie?
2. Hvis det er sant, betyr det at utenomjordiske er på leting etter ressurser som de vil ta fra oss?
3. Hvorfor skulle det ikke dukke opp fartøyer etterpå som identifiserer seg og tilkjennegir seg som høyere intelligens dersom de ikke har vonde hensikter?
4. Kan dette være BS fra ende til annen?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Grammaton Retard
13 år siden

“Er det dødsdom når det er tilsynelatende.”
Dødsdom fordi de har latterliggjort KT og andre som mente at myndighetene “skjulte” informasjon rundt Roswell-hendelsen i over 50 år. Nå har selv de som stod bak hemmeligholdelsen sluppet notis som “bekrefter” alle de resirkulerte konspirasjonsteoriene.
Brian Dunning fra skeptoid kan jo lett bortforklare denne notisen fra FBI som en “feil” i det etablerte verdensbildet… oops datasystemer :) :
http://skeptoid.com/episodes/4079

“1. Er det sant at dette er fartøy fra verdensrommet bare fordi et dokument fra før 1950 forteller en historie?”
Hvem sagt noen ting om utenomjordiske fartøy / romvesner. Dokumentet sier klart:
“Each one was occupied by three bodies
of human shape but only three feet tall, dressed in metallic cloth
of a very fine texture. Each body was bandaged in a manner similar
to the blackout suits used by speed flyers and test pilots.”
http://www.ufoera.com/articles/letter-from-guy-hottel-to-director-of-fbi_1190310985.html

Bare fordi 3 fot høy menneskelignenede vesner ble funnet i et kræsjet fartøy, betyr det “ikke” at de er romvesner. Denne konklusjonen er det DU og dine likesinnede som danner (og ønsker at andre skal danne). Det kan være flere forklaringer til samme hendelsen!

“2. Hvis det er sant, betyr det at utenomjordiske er på leting etter ressurser som de vil ta fra oss?
3. Hvorfor skulle det ikke dukke opp fartøyer etterpå som identifiserer seg og tilkjennegir seg som høyere intelligens dersom de ikke har vonde hensikter?
4. Kan dette være BS fra ende til annen?”

Samme svar som over… tulling.

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  arifkarim
13 år siden

Fantastisk debatteknikk å avslutte med å kalle en som stiller kritiske spørsmål for “tulling”.

Dette må jo bety at du får poeng på saklighetsskalaen, og bygger tillit og troverdighet blandt dine tilhengere.

takk for innspillet!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Jeg kalte deg for tulling fordi du automatisk koblet passasjerere ombord på flygende tallerken for “romvesner”. Hvorfor gjorde du det? Var det ikke ment for å avspore debatten til en rettning der KT-ere blir stadig latterliggjort (igjen)? ;)

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  arifkarim
13 år siden

Nei, det var ikke meningen å latterliggjøre noen som helst.
Det vil aldri være min hensikt å latterliggjøre noen eller noe.
Jeg er kun ute etter å få frem litt refleksjoner og prøver å få folk til å tenke seg om før de poster noe som kan mistolkes.

Det er vanskelig i denne jungelen med elektronisk kommunikasjon.

:)

ola
ola
Abonnent
Svar til  Grammaton Retard
13 år siden

1. Er det sant at dette er fartøy fra verdensrommet bare fordi et dokument fra før 1950 forteller en historie?

Det er ikke bare et dokument i hele UFO saken. Hvor mange dokumenter, observasjoner, videoklipp, øyenvitner, kornsirkler, osv må til? Tror du serriøst ikke det finnes inteligente vesener og at de har forskjellige fartøyer? Vet du hvor stort universet er, og hvor ung del av universet vi bor i? Du vet det finnes paralelle univers, andre dimensjoner, anti-materie, det går ann å kjøre fortere enn lysets hastighet osv osv osv, hvorfor skulle ikke vesener som er 100.000år foran oss i tid, eller 1 milliard år foran oss i tid ha dette?

2. Hvis det er sant, betyr det at utenomjordiske er på leting etter ressurser som de vil ta fra oss? Mulig de har vært her å tatt ressurser, mulig de er her å tar ressurser, vet du hvordan ressurser de trenger?

3. Hvorfor skulle det ikke dukke opp fartøyer etterpå som identifiserer seg og tilkjennegir seg som høyere intelligens dersom de ikke har vonde hensikter?

De har jo faktisk tilkjennegitt seg i kornsirkler, en gang til SETI, flere ganger til forskjellige lands militæret, og det er millioner av mennesker som har sett de.
Men hvilken rett har de til å tilkjennegi seg for hele verden uten tilatelse fra en av våre regjeringer eller alle? er du klar over hva for en panikk folk som absolutt ikke klarer å forestille seg slike ting ville fått? Dessuten bryr vel ikke du deg om hver eneste maurtue du ser? Det blir faktisk akkurat det samme.
Og hadde de hatt onde hensikter så hadde de allerede drept oss. (Noen har sikkert onde hensikter, men de fleste rasene er nok snille.

4. Kan dette være BS fra ende til annen? Det må du jo få lov til å tro, men du kan ikke akkurat forvente å bli tatt serriøst når du ikke klarer å tro på ting som er så godt dokumentert.

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  ola
13 år siden

UFO,
har jeg skrevet at jeg ikke tror det kan finnes vesener utenfor vår egen atmosfære?
Enda en som prøver å trekke konklusjoner på mine vegne.
Jeg sier ganske enkelt kun det som spørsmålet mitt stiller, og det er at jeg lurer!

Det du henviser til er jo flott det, men hva med David Copperfield? Tror du han gikk gjennom den kinesiske mur?
Tror du han klarer å trylle vekk frihetsgudinnen eller en F-15?

På hvilken måte er en kornsirkel en tilkjennegivelse og et bevis på at det finnes utenomjordisk liv?
At ting ikke kan forklares er ikke et bevis på at det finnes Aliens. Dette vet du også!. Det er indisier, og det blir tilbakevist gang på gang på gang på gang, men heller ikke det på overbevisende måte.

Nei, jeg vet ikke at det finnes parallelle univers, andre dimensjoner, antimaterie, eller andre ting du fremlegger, og det vet ikke du heller faktisk!
Alt dette er basert på teorier og ønsker om å hente frem potensialet i sameksistens med andre raser fra andre planeter.

Nei, jeg vet heller ikke at det går an å reise over lysets hastighet, men teorien er motbevist en rekke ganger, basert på hva som skjer når et objekt treffer en partikkel i hastigheter LANGT UNDER lyshastighet.

Vet du hva som kreves for å få et vitenskaplig dokumentert eksperiment til å bli godkjent som vitenskaplig dokumentert?
Tror du disse “reglene” er laget for å gjøre det vanskelig å dokumentere det, eller kan det være at de er laget for å sikre troverdighet og sikkerhet for utførelse av eksperimenter og dokumentasjoner?

Tror du alt som gjøres med statlig innblanding er med onde hensikter, og at folkevalgte er roboter som er styrt av NWO og som da er helt uten egne meninger?

Maurtue? For en sammenlikning!!!! Ser du på eksistensen av utenomjordisk liv med samme interesse som en maurtue?

Jeg undrer meg over hva du og en del andre mener er godt dokumentert.

Til slutt:
Jeg stilte spørsmålene, la ikke frem noen påstander, så ikke prøv engang å tolke meg eller dømme meg for mine personlige holdninger. De har ikke kommet frem her overhode!
Jeg har stilt kritiske spørsmål, og det må dere tåle, på linje med alle andre.

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Jeg skjønner at du ikke vet noe om moderne fysikk utifra hva du skriver. Det er ikke snakk om å akselerere fra 0km/t til lysets hastighet, det er umulig, i og med at E=mc2 og at det som kjører i lysets hastighet da ville fått uendelig masse.
Anti-materie er oppdaget i vakum, leit og du vil finne:) jeg sitter jo for svarte ikke her å finner på ting ut av ingenting :)

Hvordan David copperfield gjør det han gjør vet jeg ikke, og ikke har jeg sett noe særlig på han heller. Men jeg tror ikke du skal sammenligne han og andre illusjonister med de millioner av UFO observasjoner og kornsirkler, bortføringer og dyrestumpling. Du kan jo lage en fantastisk kornsirkel, tjene noen hunde tusen og avkrefte hele kornsirkel-myten vis du vil, akkurat som alle andre i verden kan, men ingen gjør det, hvorfor ikke? Og ikke kom med at han derre raringen jeg ikke husker navnet på har en dusør på 1 million kroner på folk som kan bevise overnaturlige evner, for det går ikke ann å få fysiske beviser for ikke fysiske ting.
Forklar hvordan mennesker lagde denne da: http://www.youtube.com/watch?v=Z_BhXE0giiE

Maurtue? For en sammenlikning!!!! Ser du på eksistensen av utenomjordisk liv med samme interesse som en maurtue? Nei, men de ser på oss med samme interesse vi ser på en maurtue, leker du dum eller hva?

Tror du alt som gjøres med statlig innblanding er med onde hensikter, og at folkevalgte er roboter som er styrt av NWO og som da er helt uten egne meninger? Jeg tror ikke de er roboter, jeg vet ikke hva jeg skal tro om dem, eneste jeg vet er at uansett om de har egene meninger eller er styrt, så er de ikke riktige i hode, alle og enhver kan vel se hva som skjer rundt om i verden nå vel?

Til slutt:
Jeg stilte spørsmålene, la ikke frem noen påstander, så ikke prøv engang å tolke meg eller dømme meg for mine personlige holdninger. De har ikke kommet frem her overhode!
Jeg har stilt kritiske spørsmål, og det må dere tåle, på linje med alle andre.

Og jeg svarte på spm dine, men får bare tull tilbake, kanskje ikke du mener det er tull, men det er veldig mye usaklig i de innleggene dine.

klumpen
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

“Jeg skjønner at du ikke vet noe om moderne fysikk utifra hva du skriver. Det er ikke snakk om å akselerere fra 0km/t til lysets hastighet, det er umulig, i og med at E=mc2 og at det som kjører i lysets hastighet da ville fått uendelig masse.”

Og hvordan kan du utifra at E=mc^2 konkludere med at massen til et objekt blir uendelig stor ved lysets hastighet?

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Klumpen: stemmer det ikke?

klumpen
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Det er riktig at ingenting kan bevege seg med lysets hastighet. Men hvordan kan du matematisk sett utlede fra E=mc^2 at massen ved lysets hastighet blir uendelig stor? Jeg antar du kan nok moderne fysikk til å vise dette, siden du er istand til å påpeke andres manglende kompetanse.

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Skal jeg være like usaklig som deg?Jasså, ingenting kan bevege seg i lysets hastighet? hvilken hastighet har lyset? men bevege segover lysets hastighet går faktisk. vis du vet litt om fysikk så vet du det, så vi får se hva du svarer da

Og er det virkelig min jobb å lære dere det? er det feil så får du bare ta meg på det, er det riktig, ja da får du gå et annet sted å lage kvalme. Det forandrer uansett ingenting. Og jeg må ærlig innrømme at de som ikke vet at man har funnet anti-matter engang følger vel ikke så mye med på fysikk? http://news.harvard.edu/gazette/2005/02.10/11-antimatter.html

Hvorfor klarer ikke skeptikere å finne noe info selv?

klumpen
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Usaklig??? Jeg stiller spørsmål ved hvordan du utfra E=mc^2 kan konkludere med at ingen objekter kan bevege seg med lysetes hastighet.

Kan du ikke heller svar istedet for å blir snurt og snerpete? Eventuellt kan du innrømme at du kanskje bør være forsiktig med å påpeke andre fysikkkunnskaper når disse åpenbart er en mangelvare hos deg selv. At E=mc^2 sier absolutt ingenting om sammenheng mellom hastighet og et objekts masse.

Jeg venter i spenning. Og ja, jeg har fasiten. Du skal få den om du ikke greier det selv.

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Fordi jo fortere et objekt beveger seg jo mere masse får det objektet, det er jo selvfølgelig mer innviklet enn det,
M= massen
C= lysets hastighet
V= objektets hastighet
E= energi
Så må du sette opp en formel for forholdet mellom fart og masse og
E=mc2 er forholdet mellom energi og masse, jeg husker ikke formelen i farta nå, og ikke er det så viktig heller, for jeg vet det er sant, men jeg er ikke noe lærer.

Du må gjerne slenge ut formelen:)

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Må jo ha med kvadratrot også da :)

klumpen
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Ser der ja, nå begynner det å ligne noe. Relativistisk masse M er gitt ved

M = m / sqrt( 1 – v^2/c^2)

der m er hvilemassen til objektet og v er hastigheten. Hva skjer med dette utrykket når når v=c?

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Det som skjer er jo at svaret blir 0, og ingenting kan deles eller ganges med null. så det er ikke mulig å få etobjekt oppi lysets hastighet, men 99,9% av lysets hastighet er mulig, og over lysets hastighet er mulig,

klumpen
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

JAAAAAAAAAA!!!

“DELT PÅ NULL ER TULL!”
(sitat fra klumpens mattelærer på ungdomsskolen)

klumpen
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Presisjon: Altså, svaret (M, den relativistiske massen) blir ikke 0, men uendelig stort når v -> c . Nevneren derimot går mot 0, hvilket jeg antar du mente ;) .

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

ja, hadde tenkt til å slenge på at det blir uendelig der å, men gjorde jo det litt oppi her, så ja det vet jeg:)

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  ola
13 år siden

Ja, jeg vet at antimaterie er oppdaget i vakuum. Det jeg ikke prøver å påberope meg, er kunnskap om læren om dette. Det har jeg ikke, så det trenger jeg med andre ord ikke å diskutere.

Du kaller meg usaklig, men henviser ikke til en eneste usaklig uttalelse, du bare henger deg opp i min manglende kompetanse innen fysikk, helt uten å kjenne meg, og kun basert på en stk. klønete formulert setning.

Vel, i min verden er det da du som er usaklig.
Du beskylder ALLE som er uenige med deg for å være usaklige, og det anser jeg som temmelig usaklig.

Det er merkelig så snurte og sure folk som får kritiske spørsmål her inne blir, i stedet for å velge å se på nye tanker, eller kanskje gamle tanker repetert, som en utfordring for å bekrefte sine egne ståsted.

Det er veldig mye negativt ladet kjefting og smelling på en enkel kritisk nykomling, men takk mor og far for at jeg har lært meg å tåle det meste.

Jeg skjønner at du ikke vet noe om moderne fysikk utifra hva du skriver. Det er ikke snakk om å akselerere fra 0km/t til lysets hastighet, det er umulig, i og med at E=mc2 og at det som kjører i lysets hastighet da ville fått uendelig masse.
Anti-materie er oppdaget i vakum, leit og du vil finne:) jeg sitter jo for svarte ikke her å finner på ting ut av ingenting

Hvordan David copperfield gjør det han gjør vet jeg ikke, og ikke har jeg sett noe særlig på han heller. Men jeg tror ikke du skal sammenligne han og andre illusjonister med de millioner av UFO observasjoner og kornsirkler, bortføringer og dyrestumpling. Du kan jo lage en fantastisk kornsirkel, tjene noen hunde tusen og avkrefte hele kornsirkel-myten vis du vil, akkurat som alle andre i verden kan, men ingen gjør det, hvorfor ikke? Og ikke kom med at han derre raringen jeg ikke husker navnet på har en dusør på 1 million kroner på folk som kan bevise overnaturlige evner, for det går ikke ann å få fysiske beviser for ikke fysiske ting.
Forklar hvordan mennesker lagde denne da: http://www.youtube.com/watch?v=Z_BhXE0giiE

Maurtue? For en sammenlikning!!!! Ser du på eksistensen av utenomjordisk liv med samme interesse som en maurtue? Nei, men de ser på oss med samme interesse vi ser på en maurtue, leker du dum eller hva?

Tror du alt som gjøres med statlig innblanding er med onde hensikter, og at folkevalgte er roboter som er styrt av NWO og som da er helt uten egne meninger? Jeg tror ikke de er roboter, jeg vet ikke hva jeg skal tro om dem, eneste jeg vet er at uansett om de har egene meninger eller er styrt, så er de ikke riktige i hode, alle og enhver kan vel se hva som skjer rundt om i verden nå vel?

Til slutt:
Jeg stilte spørsmålene, la ikke frem noen påstander, så ikke prøv engang å tolke meg eller dømme meg for mine personlige holdninger. De har ikke kommet frem her overhode!
Jeg har stilt kritiske spørsmål, og det må dere tåle, på linje med alle andre.

Og jeg svarte på spm dine, men får bare tull tilbake, kanskje ikke du mener det er tull, men det er veldig mye usaklig i de innleggene dine.

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  ola
13 år siden

Beklager, kopi av teksten til UFO ble med i innlegget mitt. Vet ikke hvorfor, men dere får bare hoppe over alt etter min egen tekst om dere ikke har kjempelyst til å lese UFO en gang til da…. ;)

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Oppsiktsvekkende uttalelser i fleng.

“We are Not Alone,” sier NASA Veteran Clark C. McClelland GTA, former ScO Kennedy Space Center, Florida 1958 to 1992

“I’ve talked with people of military and government credentials and position and heard their stories, and their desire to tell their stories openly to the public. And that got my attention very, very rapidly…the first hand experiences of these credible witnesses that, now in advanced years are anxious to tell their story. We can’t deny that, and the evidence points to the fact that Roswell was a real incident, and that indeed an alien craft did crash, and that material was recovered from that crash site…”

Astronaut Dr. Edgar Mitchell, Apollo 14 Mission veteran.

ST. PETERSBURG TIMES
Astronaut: We´ve had visitors

“A few insiders know the truth . . . and are studying the bodies that have been discovered,” said Mitchell, who was the sixth man to walk on the moon.
Mitchell, who landed on the moon with Alan B. Shepard, said a “cabal” of insiders stopped briefing presidents about extraterrestrials after President Kennedy.

Astronaut Edgar Mitchell

Flere uttalelser og sitater her fra websiden til McClelland
http://www.stargate-chronicles.com/those_who_know.html
Introduksjon av Clark C. McClelland
http://www.savethemales.ca/

* Deep Underground Military Bases and the Black Budget
* Statistics on the Black Helicopter Presence
* Guardians of Stealth and Delta Force: ‘The Bosnia Conflict
* The Fire Fight At Dulce Base

Phil Schneider, ex-government engineer

http://www.metatech.org/2010-2011/phil_schneider_video_death_government_world_trade_center_explosives.html

« Forrige artikkel

På kanten til en ny sivilisasjon

Neste artikkel »

Veien til et galaktisk menneske

125
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x