Uoffisielle «UFO-lekkasjer» har pågått lenge

14.5K visninger
7 minutter lesetid
125

En årsak til at det har vært så vanskelig å få sannheten om de utenomjordiske «kaninhullene» er at det har vært benyttet komplekse og subtile strategier for håndtering av informasjon om dette. Ikke minst er det benyttet motstridende og forvirrende utsagn av typen bekreftelse fulgt av benektelse.

Den raffinerte informasjonsspredningen som har funnet sted gjennom flere tiår  har resultert i en høy grad av usikkerhet blant såvel UFO-interesserte som det brede publikum som kaver rundt i en tilsynelatende bunnløs sump med løse utenomjordiske tråder som spriker i mange retninger, kalt “The Alien Enigma”.

Desinformasjon og Roswell

camouflage2

Boka “Camouflage through limited disclosure – Deconstructing a cover-up of the Extraterrestrial Presence” (2006) av Randy Koppang inneholder en grundig analyse av informasjonsstrategiene som har vært benyttet av de hemmelige UFO-myndighetene, noe som bidrar til å plassere mange UFO-happenings i et klarere lys.

Desinformasjon (“disinformation”) har tradisjonelt vært ansett som løgn, (tildels blank løgn jfr. værballong-løgnen i Roswell-tilfellet, se under), for å hindre at sannheten unnslipper hemmeligholdet og blir kjent for offentligheten. En viktig oppdagelse som det er gjort rede for i boka er at hensikten med desinformasjon i mange tilfeller ikke er å holde fakta skjult, men å bidra til at fakta lekker ut !

”…the experienced understanding of disinformation is that it is used to leak out the facts, paradigm shifting facts !” (s. 12)

“Limited disclosure”-strategien har mange fordeler for dem som benytter den:

1. Info kommer ut til publikum om at utenomjordisk liv (på/over/under jorden) er en realitet.

2. UFO-myndighetene kan fortsette med sine hemmelige prosjekter i det skjulte.

3. Sivile myndigheter unngår press fra publikum med krav om mer informasjon.

Roswell-hendelsen: Bekreftelsen, benektelsen og forvirringen…

Klassisk strategi for info/desinfo i UFO-saker: 1. Bekreftelsen 2. Benektelsen 3. Forvirringen
Myndighetenes informasjonshåndtering i Roswell-saken i 1947: ØVERST Bekreftelsen (De miltære sendte ut en pressemelding om at en styrtet UFO var funnet) . TIL VENSTRE Benektelsen (De militære avholdt en pressekonferanse hvor en ødelagt værballong ble fremvist) . TIL HØYRE Forvirringen (Styrtet UFO eller styrtet værballong ? Hvilken påstand skal man egentlig tro på ?)

En viktig konstatering som fremgår av Koppang’s bok er at det i realiteten dreier seg om en planlagt, forsiktig og langsiktig offentliggjøring av sannheten om utenomjordisk liv, mao. at uoffisiell DISCLOSURE («lille-disclosure») har pågått lenge – i små drypp !

I boka “The Day After Roswell”, som kom ut i 1997, 50 år etter UFO-crashet i Roswell, New Mexico står det bl.a. (s 79):

We denied UFO confirmations while encouraging science fiction writers to make movies to blow off pressure concerning the truth about flying discs. This was called camouflage through limited disclosure and it worked”.

Corso_book

Det sies at ”god desinformasjon inneholder en mix av sannhet og løgn” og svært mye som er publisert på UFO-området må anses å komme i denne kategorien. I mange tilfeller dreier det seg ikke om at direkte løgner blir servert, men at biter av sannheten gjøres kjent samtidig med at visse forhold er utelatt.

Dette ser også ut til å være tilfellet med “The day after Roswell”. Boka beskriver next to nothing om hva som virkelig skjedde i Roswell, ikke engang det faktum at en av romskipets alien mannskap overlevde og ble tatt hånd om av amerikanske myndigheter i all hemmelighet. (Denne alien fikk navnet EBE1; “Extraterrestrial Biological Entity number 1”)

Corso’s bok omhandler hovedsakelig hans arbeid som direktør  for “The Foreign Technology Desk” i Pentagon, hvor han bidro til at teknologi av utenomjordisk opphav, bl.a.  fra Roswell-UFOen,  ble analysert og benyttet i utvikling av hemmelige våpenprosjekter.

Dette er nok en bekreftelse på viktige fakta som at:
1. Utenomjordiske skapninger besøker jorden.
2. De utenomjordiske er i besittelse av avansert teknologi.
3. Det har i mange år pågått en hemmelig overføring av utenomjordisk teknologi til deler av USAs myndigheter og det militær-industrielle kompleks.

Uoffisiell UFO-disclosure vist på film

Corso viser til at filmskapere er blitt oppmuntret til å lage filmer om UFOer og utenomjordisk liv som et element i den langsiktige disclosure-strategien. Et eksempel på dette er storfilmen “Close Encounters of the 3rd Kind” fra 1977.

I rulleteksten til «Close Encounters» er Dr J. Allen Hynek oppført som technical advisor. Hynek var i flere tiår en veritabel innsider innenfor USAs hemmelige UFO-myndigheter, bl.a. gjennom sin deltagelse i de topphemmelige UFO-prosjektene med kodenavn Grudge og Blue Book.

Dr. J. Allen Hynek supplerte autentiske UFO-fakta som input til filmen "Nærkontakt av tredje grad"
Dr. J. Allen Hynek supplerte autentiske UFO-fakta som input til filmen "Nærkontakt av tredje grad"

Som ”teknisk rådgiver” for Close Encounters har Hynek foret regissør Steven Spielberg med informasjon og instruksjoner som input for filmen. For eksempel er snutten om gutten på gården som ser rare lys på himmelen etter at lysene i huset hadde begynt å blinke, hvoretter han gikk ut og ble borte basert på en autentisk hendelse kalt ”The Darlington Ohio farm case” som er beskrevet i det hemmelige dokumentet Project Grudge report no. 13.

Fakta presentert som film-fiction: "The Darlington Ohio farm case" fra Grudge report no. 13 fremvist som kino-underholdning
Fakta presentert som film-fiction: "The Darlington Ohio farm case" fra Grudge report no. 13 fremvist som kino-underholdning i "Nærkontakt av tredje grad"

Gimme some truth

Det er vanskelig å finne personer på UFO-området som har bekjentgjort the truth, the whole truth and nothing but the truth. De fleste er fanget av instruksjoner fra og avtaler med strenge oppdragsgivere, hvorav spredning av desinformasjon ser ut til å være regelen snarere enn unntaket.

En betydelig grad av åpenhet var å spore på den store DISCLOSURE-konferansen i Washington DC i mai 2001. Her ble det slått fast at utenomjordisk liv er reelt og at ikke-jordiske romfartøyer i hopetall er blitt registrert på flyradarer etc. Denne konferansen kan sees her:
The Disclosure Project May 9th 2001 National Press Club Conference

En person som snakket truth da han i 1989 stod frem og fortalte om sitt arbeid med å avdekke funksjonaliteten (”reverse engineering”) til romskip av utenomjordisk opprinnelse er Bob Lazar.

Bob Lazar gjorde noe så uvanlig som å offentliggjøre topphemmelig informasjon uten tillatelse fra høyere hold. Årsaken til dette var at han anså det som mindre livstruende enn å forholde seg taus i situasjonen han opplevde dengang.

Bill Uhouse sitt vitnemål

En annen innsider som har stått frem og fortalt om sitt arbeid med discs er Bill Uhouse. (”Disc” er den tekniske betegnelsen for romskip med rund fasong. ”UFO” er pr. definisjon romfartøyer som ikke er identifisert).

Bill_Uhouse_600

Bill Uhouse snakket ut som pensjonist etter å ha arbeidet mer enn 30 år med hemmelig høyteknologi i ulike prosjekter. Uhouse har gjennom foredrag og videointervjuer ytet sine bidrag til den pågående ”bottom-up” offentliggjøringen av sannheten om utenomjordisk liv, romfartøyer og menneskers bruk av utenomjordisk teknologi (lille-disclosure). Uhouse har gjort det klart at han har hatt tillatelse fra sine overordnede UFO-myndigheter til å offentliggjøre den oppsiktsvekkende informasjonen om sitt arbeid som nå er tilgjengelig på internett.

Som mekanisk designer arbeidet Uhouse i mange år med å utvikle en simulator til bruk for opplæring av menneskelige piloter for å fly menneskebygde discs. For hver disc som blir  bygget på jorden lages det en simulator. Hovedårsaken til dette er at mennesker ennå ikke er i stand til å fly en disc på samme måte som aliens gjør, da aliens flyr sine discs med en avansert bruk av bevissthet som et viktig interface for operasjonen av romskipet. Discs som skal flys av mennesker blir utstyrt med instrumentpaneler som minner om de som benyttes i fly. 

Den opprinnelige Bill Uhouse-videoen (9 min.) med første del av intervjuet som fant sted i Nevada i desember 1994 ligger her.

Hele intervjuet med Uhouse ligger i denne videoen hvor det starter ved tidspunkt 14.35.  Dette videoklippet har en innledning av Melinda Leslie, som er medforfatter og researcher for ”Camouflage through limited disclosure”.

Den utenomjordiske disc som ble benyttet som prototyp for simulatoren som Uhouse arbeidet med ble funnet praktisk talt uskadd i Kingman, Arizona i 1953. En skildring av det topphemmelige arbeidet med å ta hånd om dette romfartøyet ligger her.

J-ROD – ”the most perfect non-human being in the Universe”

Gjennom sitt arbeid i det utenomjordiske «kaninhullet» møtte Bill Uhouse en alien kalt J-ROD (JAROD) som arbeidet som teknisk konsulent for ulike prosjekter i regi av USAs hemmelige UFO-myndigheter. J-ROD er blitt beskrevet slik:
« I am a retired Air Force major. I worked with JAROD. We called him the ‘puppet master’. The most perfect non-human being in the universe. He actually had a good sense of humor. He could imitate anyone’s voice. A very clever creature.”

I dette videoklippet forteller Bill Uhouse om sitt samarbeid med J-ROD. Her vises også et glimt av arbeid med menneskefabrikerte discs. Uhouse laget denne tegningen av J-ROD:

Utenomjordisk som har hatt nærkontakt med flere nålevende personer: J-ROD
Utenomjordisk som har hatt nærkontakt med flere nålevende personer: J-ROD

J-ROD bodde i et kammer dypt under jordens overflate i den hemmelige sonen S4 («Papoose Site 4») i Nevada og kalte seg Chi’el’ah (uttales Kee-ay-la).  Mikrobiologen Dan Burisch (som bl.a. deltok på Project Camelot’s konferanse i Zürich sommeren 2009) hadde nærkontakt med J-ROD / Chi’el’ah under et prosjekt med kodenavn Aquarius som bl.a. gikk ut på at Burisch tok vevsprøver og foretok biologiske analyser av J-ROD. Detaljer om dette arbeidet er beskrevet i dette dokumentet.

Dan Burisch (nr. 4 fra v.) på konferanse i Sveits sommeren 2009
Dan Burisch (nr. 4 fra v.) på konferanse i Sveits sommeren 2009

UFO-området styres av en egen «satelitt»-regjering

Om sine overordnede og den mektige og godt skjulte UFO-infrastrukturen i USA har Bill Uhouse uttalt: «It’s not the U.S. government – it’s a government that’s in a box, that’s separate from the U.S. government – a satellite government.»

Aktuelle konsekvenser av Bill Uhouse sitt vitnemål er bl.a. at:

1. Dersom offisiell DISCLOSURE (top-down) i regi av president Barack Obama som i lengre tid har vært forespeilet av bl.a. Stephen Bassett og David Wilcock (se f.eks.: https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/obama-vil-avslore-kontakt-med-utenomjordisk-liv/) likevel ikke finner sted i 2010 så skyldes det trolig at Obama ikke har fått lov til dette av satellittregjeringens mektige ledelse.

2.Det er mulig at de mange signalene om at ”snart kommer store-DISCLOSURE, snart kommer store-DISCLOSURE !” som har blitt sendt ut og brakt videre i løpet av 2009 kanskje ikke har hatt annen hensikt enn å fungere som et nytt drypp i den uoffisielle lille-disclosure som lenge har pågått i det stille.

3. Dersom du ser en UFO i virkeligheten eller på YouTube eller kommer over en (bekreftet) UFO-rapport fra de siste 40 årene er det fullt mulig at det dreier seg om en menneskeskapt  UFO/disc som er fløyet av menneskelige piloter.

Lille-disclosure har pågått lenge i det stille

I Randy Koppang sin bok «Camouflage…» er det redegjort for en rekke navn som på ulike måter har bidratt til at viktig utenomjordisk informasjon har kommet ut i offentligheten, selv om dette har gått mange hus forbi:

«And the first hand experiences with this ET disclosure alternative have been clearly documented, historically, by: Donald E. Keyhoe, Leonard H. Stringfield, Larry W. Bryant, Robert Emenegger, Allan F. Sandler, William Moore, Jaime Shandera, Linda M. Howe, Robert Oechsler, Bill Uhouse, Philip J. Corso, and Timothy Good.

Notice that the sequence of experience cited by these figures is a clear chronology, and it continues. The facts speak for themselves!»

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

125 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Når jeg ser den graden av fragmentering/»compartmentalization» som pågår rundt ET-teknologi og -presence, kan jeg ikke annet enn å ta for gitt at de ET-vesener som militæret har med å gjøre er negativ polariserte. Jeg kan ikke forstå at positiv polariserte ET’er ville gå med på så mye fragmentering og hemmelighold.

Étter alle ufo filmene som selv nasa har greid å slippe ut er det vel ingen unnskylding for ikke å bli opplyst om at vi ikke er alene i universet.

Ingunn Sigurdsdatter
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Så interessant artikkel Hans! Jeg er enig med deg her Mike, -jeg synes også at når f.eks Bob Dean snakker om sine erfaringer, tenker jeg mest på det som kuriosa, ikke egentlig som relevant med mindre vi vil at det skal være det,-på annen måte enn at det er fint og interessant å være informert. Det er klart vi må kunne konstatere at det finnes utenomjordisk liv, i alle varianter, men vi behøver ikke dermed automatisk tenke at det har noen, eller skal ha noen, implikasjon for oss,-annet enn at vi er fragmenter av samme sjel:) Når vi snakker om ETs, så er det akkurat som om vi plasserer en forventning, eller outsourcer egen kraft til dem, i håp om at noe skal skje som vi ikke har kontroll over og som skal kunne bestemme vår framtid. Jeg tror at alle varianter av skapelse er mulig, og at vi fortsatt må bestemme vårt eget ståsted uavhengig av hvilke muligheter som finnes rundt oss.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Det tror jeg er en korrekt konklusjon, Mike.

Historikeren Richard Dolan har skrevet to av de beste oppsummeringene på dette i sine to bøker UFOs and the National Security State Vol 1 og 2. Dolan virker som en etterettelig og habil kar.

Richard Dolan: We’ve got to make sure that the actual truth gets out

Ceno
Ceno
Anonym
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Æ trur du har helt rett Mike, – det faller på sin egen urimelighet…

Ceno
Ceno
Anonym
Svar til  Ceno
13 år siden

respons til stemmegiver;

Okei – næhæ – hehe – her tar du vesst feil, – eller æ, – kem som veit….

Some will, some won’t, so what – next!

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

1) En alternativ tolkning til at UFO-disinfo er intensjonell gradvis lekkasje til folket, er splid innad i MJ-12 der noen er for total hemmeligholdelse, og andre er for disclosure. Resultatet har vært en rekke kompromisser.

2) Ifølge ZetaTalk valgte MJ-12 i år 2000 å la seg oppløse, for ikke å bli misbrukt av Bush/Cheney-kabalen.

3) Hynek var ALDRI en ”innviet” eller ”insider”. I alle de UFO-prosjektene han deltok i, var han på UTSIDEN av prosjektenes virkelige agenda. Hynek hadde en kort periode der han konkluderte at de mest interessante UFO-tilfellene var genuine ETV’er, men på slutten av sitt liv gikk han tilbake til sin opprinnelige skeptisisme.

4) Ingen president kan holde en UFO-Disclosure før de SELV har blitt innviet. Slik innvielse sluttet helt etter JFK, som selv bare mottok lekket informasjon. Det er derfor naivt å diskutere en evt. disclosure fra Obama, som forutsetter at han HAR blitt innvidd. Hvor er indikasjonene på at han har blitt innvidd, eller at presidenter generelt blir innvidd?

5) La oss heller finne ut hvem som sprer disse ryktene om at en president-Disclosure er rett rundt hjørnet. Er dette ”wannabe’s”, som f.eks. David Wilcock, som håper at da vil det også dryppe litt glans på dem selv?

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Full disclosure er noe jeg tror vi ikke kommer til å oppleve – ikke før ascension. Ra er klar på at alle innsikter som berører den skjulte åndelig strukturen på tilværelsen er underlagt loven om fri vilje. Det vil si at en må tro først for så å søke etter sannheten. Bevis bryter loven om fri vilje. Selvfølgelig ville det kunne bidra til en oppvåkning dersom det skjedde, men jeg tror ikke vi skal holde pusten.

Dersom de som har tatt kontakt med militæret er negativ polariserte, kan de regne med å bli skikkelig lurt opp i stry på en eller annen måte. Det er dermed interessant hva de ønsker å få fra amerikanerene i bytte for teknologi.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Mike,
Du tror vel ikke at MJ-12 og Pentagon greier å lure ET-grupper tilhørende 4D- og 5D-? Det er heller omvendt! Den teknologien som de negative ET-gruppene har gitt oss, har vi aldri fått til å fungere (til tross for hardnakkete rykter om det motsatte). Når det gjelder hva de negative ET-gruppene kan ønske seg fra oss, tror jeg svaret ikke er mer komplisert enn… «innhøstning av sjeler».

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Det er nok bare 1 svar på det.
Dem negativt polariserte fra 4D og 5D er akkurat dem samme som sitter i ledelsen i MJ-12 og Pentagon mm og Agendaen deres er det vi kaller NWO
Sjelene våres trenger rett «tilbredning» for at innhøstingen skal bli optimal
Et stort skritt videre skjer om 3 dager med innføring av Codex i verden der dem får monopol og patent på orale inntak på verdens befolkning med handelsrestriksjoner som straff til dem som ikke følger påleggene fra direktivene :)

ArneLo
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Sjekk ut The Star of Sorcerers

So what are we to think? It does seem that there is something going on. There is a lot of smoke and mirrors but we don’t seem to be able to find the fire all in one place. Can we track these sources of disinformation, this Cosmic COINTELPRO? Where are they now and what are they doing and could there possibly be other so-called Aviary members?

It appears so. To do so, one has to look at the organisations that these individuals are in and at the same time examine other individuals in the periphery. It appears to be, that there is not one organisation such as the Aviary, but several organisations forming a network, the designated Aviary being only one of these. The influence and scope of the individuals is far reaching as has been described in the Adventures Series.

Basically, it breaks down into 6 organisations which are part of from what shall be referred to from now on as the The Star of Sorcerers. The reason the author has designated the term sorcerers goes along the line of argument as expressed on the Brother Blue site. Sorcerers take on different guises throughout time to the establishment in power at that time, whether they be clairvoyants in the middle ages, Enochian magicians in Elizabethan times, or physicists and remote viewers in this intel-backed information age.

What has happened with this group of sorcerers is that it appears they have broken away from the ties of establishment in power at the time and formed their own separate organisation of power although there still remains close ties to the one Time Master, in this case being the US military and intelligence machine – The Industrial-Military Complex – a Consortium.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

There are numerous groups in and around the planet that are more or less «in cahoots» with the hyperdimensional beings AKA aliens. Some of them know what they are doing; others do not. There are even many innocent people who are being duped by various belief systems into being «agents» for the Matrix Control System who would never, in their wildest dreams, believe such a thing even if it jumped up in their faces. There are groups that are doing various «workings» and sending out «calls to the aethyrs» a la Aliester Crowley. They sincerely believe that what they are doing is supposed to «protect» the planet. They failed to read the fine print in the contract, as we will soon discover.

There are a couple of remarks from Dr. Sauder’s essay posted on this website that I would like to bring into focus as the platform for some further comments:

…We are seeing a tremendous amount of garden variety lying. Yes, fibbing. The telling of prodigious whoppers with a straight face… I say it is «BLACK» MAJIC because it is so darkly, hideously violent and grotesquely murderous and fratricidal and malevolent. I say it is BLACK «MAJIC» because it is done to our faces and so many of us either cannot or will not see it for what it is…BLACK MAJIC is done right in front of us– we watch the whole thing and think we know what is happening, while in reality so many of us are fooled, bamboozled, hoodwinked and flummoxed by superficial glitz, glitter and the distractions of the stage craft, …until we don’t know left from right, up from down, justice from injustice, or lies from truth. … it is definitely MAJIC and MAJIC of a very ancient and murderous sort. It stretches all the way back to the time of the medieval Crusades by the Knights Templar and beyond… powerful groups in both Muslim and Western societies are making use of an ancient, ritual system of magic…

Pathway to the Light Pole Shift

MortenB
MortenB
Abonnent
13 år siden

Ifølge informasjon fra Plaiadene (via Meier) skrevet/innlest som lydbok av Randolph Winter er det 43 millioner planeter med liv på i melkeveien og 8.2 billioner planeter med liv på i vårt univers. Så sier det at det finnes 10 exp 49 antall univers som ligger i en «klase» rundt vårt.

At det ikke finnes liv på andre planeter er for meg en totalt umulig tanke. De som måtte kjenne Carl Sagan husker kanskje da han refererte fra en sammenkomst av astronomer i 1982 der de hadde diskutert hvor mange planeter de forskjellige trodde de var liv på i universet. Det viste seg da at de mest «negative» trodde det bare var liv på 1 million planeter, de fleste trodde det var flere.
Og her snakker vi om en Astronomikonferanse, ikke en UFO konferanse !

MortenB
MortenB
Abonnent
13 år siden

Jaja, boken “The day after Roswell” kjøpte jeg sammen med noen av Zecharia Sitchin’s bøker rett før jul. Jeg har ikke lest den enda men nå er det vel ingen vits siden jeg allerede vet den ikke inneholder noe av det jeg hadde forventet ??! Hehe, ja slik kan det gå :)

Sitchin’s bok «The Lost Book of Enki» er forøvrig en interresant bok med mye info om Annunakiene, Nibiru og det som er skjedd i fjern fortid. Der står det til og med hva «Ansiktet» på Mars er. Det er en gigantisk uthugget stein over gravkammeret til Alalu, Annunakien som var hersker på Nibiru men ikke av «riktige» blodlinjer og som etter å ha tapt kampen med Anu som hadde «riktige» blodlinjer måtte rømme Nibiru. Han rømte da i et romskip til Jorden. Han var den første som fant gull her og jeg vil da tro at han likevel ble en helt siden de trengte gull desperat på Nibiru. Det står at prinsen på Nibiru hadde sendt ut mange romfartøyer for å forsøke å utvinne gull fra andre steder i solsystemet, blant annet ringene rundt Saturn men alle sammen ble ansett som tapt da de aldri kom tilbake. Dette er hendelser som har skjedd fra ca. 450 000 år siden og fremover.
Til alle skeptikerene kan jeg fortelle at dette er avskrift av «Summerian tablets», altså steintavler med nedtegnelser fra minst 4000 før Kr. For meg virker det som Sitchin (som har studert dette i 3-40 år) har problemer med å finne eksakte tidspunkter på nedtegnelsene. Når jeg ser på andre kilder viser det seg at de samme hendelser som Sitchin beskriver i sine bøker etter å ha oversatt tavlene egentlig har hendt lenge før Sitchin mener de har hendt. Han snakker stort sett om 6000 f.Kr og fremover.

Og en viktig detalj, så langt jeg kan se ser ikke Sitchin at Annunakiene faktisk er mennesker med reptil utseende. Alle arkeologiske funn viser jo dem som litt smale høye mennesker med noe «uskarpe» ansikt. Grunnen er selvsagt at det var forbudt for Jord-mennesker å avbilde Annunakiene slik det faktisk så ut.

ArneLo
Abonnent
Svar til  MortenB
13 år siden

Q: (L) What body were the Sumerians talking about when they described the Planet of the crossing or Nibiru? This body of comets?
A: Yes.
Q: (L) Who were the Annunaki?
A: Aliens.
Q: (L) Where were they from?
A: Zeta Reticuli.
Q: (L) Do they come here every time the comet cluster is approaching to sap the souls energy created by the fear, chaos and so forth?
A: Yes.

Q: (L) The two events are loosely interrelated?
A: Yes.
Q: (L) Is that why they are here now?
A: Close.
Q: (L) Is there a large fleet of space-ships riding a wave, so to speak, approaching our planet?
A: Yes.
Q: (L) Where are these ships from?
A: Zeta Reticuli.
Q: (L) When will they arrive?
A: 1 month to 18 years.
Q: (L) How can there be such a vast discrepancy in the time?
A: This is such a huge fleet that space/time warping is irregular and difficult to determine as you measure time. Mass affects electromagnetic transfer within gravity wave. Mass affects time cycle: small equal short cycle; large or dense equals long cycle. It is a large fleet.

Hoagland, Hyperdimensions, Space and Time,

As Victor Clube wrote in his letter to SOTT.net:

First, I should say your references to the (cosmically complacent) paleoclimate community and to my otherwise unread narrative report to the USAF european office strike a very considerable chord with me. After all neither Ms Victoria Cox nor your good self can be aware how very much Bill and I had reason to appreciate the timely injection of USAF funds at a time when the line of research we championed appeared to be successfully closed down by the UK scientific establishment. Thus we were both in turn obliged to relinquish our career posts at the Royal Observatory, Edinburgh on account of this line of research – which gave rise to our reincarnation at a more tolerant haven namely my alma mater (Oxford).

Also, whilst I broadly accept your commentary regarding the role of «national elites» in the face of near-Earth threats, I am quite certain the elites in practice currently know VERY «much LESS than they let on» and that the situation for humanity is dire. Any comfort you may draw from the opposite opinion seems to me to be entirely misplaced. Thus although the globally modest efforts to assess the NEO threat with telescopes by a few semi-enlightened national administrations (eg USA) or by a few private enterprises (eg Gates) are certainly to be commended, I look upon this aspect of the NEO threat as basically intermittent and therefore more or less symbolic so far as generally more urgent and still largely undetected low mass NEO flux (which is demonstrably climatological in its effect) is concerned. This particular threat (evidently responsible for our planet’s evolving glacial/interglacial condition during the past 3 million years) is of course _fundamentally_ ignored by the current Body Scientific and hence by most of humanity as well.

And so, it seems, we here at SOTT.net, and some brave souls with the good of humanity at heart, are on their own, opposed by the governments that are supposed to be in place to look after the interests of their people.

Of course, the question arises: what led to this general and overall blindness on the part of the people we look to for interpretation and explanation of our reality? How can the people who write textbooks, teach in schools, even at the highest level, be so ignorant? The consequences of this ignorance are, after all, detrimental to everyone for many reasons, not the least of which is simple survival in a rather hostile environment.

The events that have been covered so far in this series have led us to understand that there have been many times when it is highly probable that the earth – or parts thereof – was bombarded with meteorites or exploding aerial cometary fragments. These events occurred, and were probably related to, periods of great stress on the environment and humanity as a whole. Climate changes brought floods, droughts, extreme temperatures, crop failures and famine. These pressures may have caused lowered disease resistance for given populations, and it is also conjectured that extra-terrestrial bombardments may have carried disease pathogens. Impacts or crustal disturbances could have placed stresses on the geological structures so that outgassings from fissures, the ocean, or lakes may have poisoned large numbers of people, not to mention the record of tsunamis that is now called into question. Do we know, for example, that the Christmas tsunami-causing earthquake near Malaysia was not impact induced? No, we don’t. And we can’t trust either our governments or the news media – or even most of academia who owe their livelihoods to the government – to tell us the truth.

Why do they lie to us?

Well, the main reason is rather simple: it’s all about control. All of these things, taken together, place intolerable stresses on the human social organism and, as is typical for human beings, this brings on a crisis of faith, demands for answers, demands for protection that governments simply find it too expensive to provide.

When the world shows itself to be a hostile environment, when the environment suggests that there is no god and humanity is cast adrift in an uncaring cosmos, most people cannot tolerate this; they desperately need to restore their belief in something «out there» that is going to save them, and if there is no one to save the, that means that someone has to be blamed for the disasters: a scapegoat. The corrupt governments do not want to be blamed, so they seek to blame someone else and convince the masses that this object of derision is the chief cause of all terrors. And the masses invariably buy into these maneuvers because, of course, if you can find someone or something to blame for calamity, you can continue in your illusion that «God is in his heaven and – but for the evil acts of the chosen scapegoat – all would be right with the world.» Otherwise, the tension and anxiety of having no control (even vicarious, via prayer or ritual) over the hostile environment, would be unbearable. I’m sure that you notice that this also relieves the individual of any responsibility as well, so this approach works in all kinds of situations.

Meteorites, Asteroids, and Comets: Damages, Disasters, Injuries, Deaths, and Very Close Calls

T
T
Forfatter
13 år siden

Veldig bra artikkel. Jeg driver å leser en bok som tar for seg mange av mytologiene o.l. som prater om tidligere besøk av utenomjordiske. Dette er gammel kunnskap og den har blitt bevisst holdt skjult for oss, selv om som du her skriver Hans, så lekker de ut litt info her og der.

Om de som brøt loven om å ikke blande seg inn i menneskenes utvikling fortsatt er her eller ikke er vel noe som også venter på og bli avslørt, om de hadde sex med mennesker eller på andre måter manipulerte vårt DNA? Og på den/ de måtene startet blodlinjene med «blått blod»?

Det er så mye informasjon, spørsmål og svar på temaet at det var godt å lese denne mer, nøkterne artikkelen,

Her er en setning jeg kopierte fra Henrik Palmgren;

Going towards 2010 «The Year We Make Contact» (Arthur C. Clarke). The question is, contact with what?

Jeg tror også de som har inspirert til denne NWO kabalen, til disse umenneskelige kultene osv. faktisk er umenneskelige. Og at dette er en prøve vi som mennesker står ovenfor, vi kan ikke la disse ha noen form for makt over oss, vi kan ikke gi vår makt til dem.

Otto
Abonnent
Svar til  T
13 år siden

Angående makt, noen sprayer oss fra mange fly, et dyrt prosjekt som vi sannsynligvis betaler uten at vi vet om det. Syv fly observert over Trondheim 9. desember 2009, og ikke en kjeft har jeg truffet som har sett det, men jeg har en hel bildeserie http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/nar-himmelen-faller/comment-page-5/#comment-13464

ArneLo
Abonnent
Svar til  T
13 år siden

Q: (T) Who opened the door?
A: Lizards.

Q: (L) So what you are saying to us is that the story of the temptation in Eden was the story of Humankind being led into this reality as a result of being tempted. So, the eating of the fruit of the Tree of Knowledge of Good and Evil was…
A: Giving into temptation.

Q: (L) And this was a trick…
A: No! Tricks don’t exist!

Q: (T) Okay, no trick, a trap?
A: No! Traps don’t exist either. Free will could not be abridged if you had not obliged.

Q: (T) Now wait a minute. I am losing the whole train here. What were we before the «Fall?»
A: STO.

Q: (T) We are STS at this point because of what happened then?
A: Yes.

Q: (T) Okay, now, we were STO at that time. The Lizards opened the door, we are using this as an allegory, I guess; the Lizards opened the door and showed us a pot of gold hoping that we would reach in for the pot, or walk through the door, when they were waiting for us on the other side in order to take us over in some way. Am I on the right track?
A: Hoping is incorrect idea.

Q: (T) Okay, what was it they were trying to do by enticing us?
A: Trying is incorrect idea, continue to probe for learning opportunity.

Q: (T) We were 3rd density STO at this time. Was this after the battle that had transpired? In other words, were we on our own at that point, as opposed to before?
A: Was battle.

Q: (L) The battle was in us?
A: Through you.

Q: (T) The battle was through us as to whether we would walk through this doorway… (L) The battle was fought through us, we were literally the battleground. (T) Was the battle over whether or not we walked through that door?
A: Close.

Q: (T) Okay, we were STO at that point. You have said before that on this density we have the choice of being STS or STO.
A: Oh Terry, the battle is always there, it’s «when» you choose that counts!

Q: (T) This must tie into why the Lizards and other aliens keep telling people that they have given their consent for abduction and so forth. We were STO and now we are STS.
A: Yes, «When» you went for the gold, you said «Hello» to the Lizards and all that that implies.

Q: (T) Okay, that was what I was trying to get at. You said that the Lizards, or the forces of STS opened the door.
A: No. Shouldn’t say opened. We said «opened» only to introduce you to the concept, so that you would understand.

Q: (L) So, let’s let go of the part that somebody «opened» the door. (T) The door was always there and always open. I was just trying to work with the analogy. So, the concept is that, as STO beings we had the choice of either going for the gold or not. By going for the gold, we became STS beings because going for the gold was STS.
A: Yes.

Q: (T) And, in doing so, we ended up aligning ourselves with the 4th density Lizard Beings…
A: Yes.

Q: (T) And by doing so we gave 4th density STS permission to do whatever they wish with us?
A: Close.

Q: (T) So, when they tell us that we gave them permission to abduct us, as many people have reported from their abduction experiences, it is this they are referrring to?
A: Close.

Q: (J) Go back to what they said before: «Free will could not be abridged if you had not obliged.» (T) We, as the human race, used our free will to switch from STO to STS. (L) So, at some level we have chosen the mess we are in and that is the Super Ancient Legend of the Fallen Angel, Lucifer. That is us. We fell by falling into that door, so to speak, going after the pot of gold, and when we fell through the door, the serpent bit us!
A: But this is a repeating syndrome.

Q: (L) Is it a repeating syndrome just for the human race or is it a repeating syndrome throughout all of creation?
A: It is the latter.

Q: (L) Is this a repeating syndrome throughout all of creation simply because it is the cyclic nature of things? Or is it as the Indians call it, Maya?
A: Either or.

Q: (T) We are working with the analogy. The gold was an illusion. The gold was not what we perceived it to be. It was a temptation that was given to us…
A: No temptation, it was always there. Remember Dorothy and the Ruby slippers? Think of the Ruby slippers. What did Glenda tell Dorothy???

Q: (J) You can always go home. (L) You have always had the power to go home…
A: Yes.

Q: (L) So, we always have the power to return to being STO? Even in 3rd density?
A: Yes.

Q: (T) Now, you keep referring to the movie, «The Wizard of Oz.» You have been saying…
A: 6th density inspired.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Er det ingen som reagerer på denne underbuksehistorien ?
Ikke sikker på hviken artikkel denne kommentaren hører under så slett vist det blir feil :)
hele denne underbukse terroristens adferd virker mer en merkelig.
Han kom i følge med en dresskledd man til innsjekkingen, det har medreisende fortalt om, han slapp ombord i flyet uten pass, etter at dressmannen hadde forklart at underbuksemannen fra Nigeria var en passløs flyktning fra Yemen.
Medpassasjerer forteller videre at det satt en annen dresskledd man inne i flyet og filmet under hele flyturen, med fokus mot underbuksebomberen, som, igjen etter vitneutsagn, virket totalt neddopet.
Sikkerhetskontrollene på alle verdens flyplasser er nå ytterlig skerpet.
Bodyscannere blir innført overalt, enkelte snakker om å sette sjokkarmband på alle passasjerer. og du må ikke gå på do en time før ankomst, når du trenger det mest.
Heldig de da som bare tar privatjet, men det er bare de som styrer oss mot denne politistaten, som er så heldig å ha det.
Vi skal forberedes på neste krig, og miste enda en bit av vår frihet, er det ingen som ser hva som kommer?
Full kroppvisitering og Sjokkarmbånd på bussen neste?Kanskje RFID ?

Det er bare helt utroligt at ingen klarer og se hva som holder på og skje.
Hele verden går av hengslene for at en mann har noe fyrverkeri i underbuksa.
Dem klarte og forhindre at «bomba» gikk av men mannen er sterkt brannskada ??
Hva faen åssen er det muligt ? åssen bombe er det som brenner en stund før den går av ??
Blir vi tilført noe stoff igjennom mat, luft eller vann som gjør at vi tror på eventyra uten og være litt kritisk engang ??
Bare få minutter etter hendelsen så står hele verdens eliten parat og skriker om og inføre ekstreme sikretstiltak.
Noe er på gang og det akslerer fort nå.
1.8 millioner palestinere er innestengt og hermetisk lukka på Gaza uten tilgang på mat, vann, medesiner, drivstoff mm og ingen nevner det med et ord.
Det foregår en kraftig polarisering akkurat nå men ikke til det bedre, dem onde blir ondere og tilhengerskaren deres vokser rask, «alle » er fulle i hat og hyler krig, bomb, drep.
Hva faen er det som skjer ?

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3440397.ece

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

«Hva faen er det som skjer?» – Det kan du godt si Smurfen (blir litt feilplassert disse kommentarer, men wtf).

Det virker nå som om alt er lov. «Kjør på, folket biter på uansett!» Det er bare piss omtrent alt som serveres i MSM, og på toppen av det hele så dreiser vi rett inn i ‘codex alimentarius’ fra og med nyttår, uten at det skrives et spøtt om dette i MSM.

Og ikke nok med det, nå begynner folkeforpesterne i FHI å misjonere nok engang (lurte litt på hvor de ble av en stund).

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.6923868

Er det ikke nå ALTFOR opplagt at dette er en stor konspirasjon?! Jeg har reist over hele landet dette året, og har personlig pr. dags dato kun hørt om en eneste person som har fått diagnosen ‘svineinfluensa’. Pandemi? Right.

Er folk steik hakke neddopet? Personlig tror jeg at media som NRK etc fremdeles har STOR makt over folket. Husk at de aller fleste lytter KUN til ‘nyhetene’, og tar disse som god fisk. Veloppdragne journalister finnes det nok av. Godt å se innslag her på NS slik som Armin og hans intervju med Stoltenberg senior. Vedlig bra. Det er jo patetisk å se hvordan såkalt journalistikk i dag fungerer. Hvorfor i huleste er det ingen i MSM som stiller spørsmål om Bilderbergmøtene? Det er jo bare helt fantastisk at disse møtene er underlagt en journalistisk blackout; her møtes er stor bunch av verdens mektigste fåkkers, og så skal liksom ikke dette reporters om i det hele tatt? Hæ?

Falt litt av sporet her, men men. Smurfen og alle andre her; stå på :)

For å poste litt stoff relevant til denne story:

http://www.youtube.com/watch?v=5gBLxowe25Q

:)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Fantastisk dokumentarfim Ursus! :D
Lurer på «flyktnings» muligheter til Hessdalen… det bor jo så lite mennesker der, så de utenomjordiske har tatt over stedet… ;)

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Web-kamera fra Hessdalen:

http://www.hessdalen.org/station/now.shtml

:)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Se her hvordan wikipedia «forskere» debunker høyst uvanlige fenomener som Hessdalsfenomenet:
«I 2007 ble det rapportert at gåten med stor sannsynlighet er løst. Lysfenomenene skal dreie seg om forbrenningsprosesser i lufta, hvor hoveddelene består av oksygen og nitrogen, og også natrium er med i prosessen. Dette minner om forbrenningsprosesser ute i verdensrommet. Til tross for gåten trolig er løst, vet forskere ennå ikke med sikkerhet hva som lyser opp eller hvor lyset får «drivstoffet» sitt fra.»
http://no.wikipedia.org/wiki/Fenomenet_i_Hessdalen

Altså mainstream mange PHD gradert «forskerne» aner ikke hvordan disse spektulære lysfenomenene oppstår, hva som er årsaken osv, mener de likevel at «gåten» er trolig løs… Enda en coverup på noe veldig spennende, lukter det her… :)

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

En ting som er bra med Hessdalen-fenomenet er at her har vi knall-hardt bevis for et fenomen som mange oppfatter som fantasi og illusjoner. Fenomenet er registrert og dokumentert, men hva dette egentlig er vet man rett og slett ikke. Dette gjør også at forskning på andre uforklarlige fenomen stiller sterkere, ikke minst studiet av kornsirkler der tilsvarende lysende kuler opptrer. Hessdalen-fenomenet er en kronjuvel som viser at det ER mer mellom himmel og jord enn vi vet.

Som dokumentaren antyder så er det interessant å spekulere i hvorfor disse fenomen opptrer der de gjør, og i dette tilfellet antydes det at det kan være en forbindelse til den spesielle geologien i området (mye metallmalm/mineraler i området, og ikke minst svovel, som i et okkult historisk perspektiv innehar spesielle egenskaper knyttet til blant annet renselse/fornyelse, som inkluderer død og gjenoppstandelse).

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Ursus: Ja det er klart «mye» mer mellom himmel og jord enn det vi er opplært til å tro. Det som verdt å merke, er at Hessdalsfenomenet begynte først å vise seg etter 1980, samme årstall som planeten x (nibiru) var først sett av astronomene. Uforklarige fenomener, og utenomjordisk aktivitet har økt dramatisk siden andre verdenskrig, noe som også «bekrefter» at mye mer foregår enn det lekfolk vet om… :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Ca 40 sec ut i denne Hessedal videoen så ser en en lysende skikkelse inni lyset.
Kan det være et 6D eller 7D vesen som har et oppdrag hernede ?

http://www.youtube.com/watch?v=sm7YRCXFHVE&feature=related

Et 2 tons jordstykke var skjært ut i Hessedalen med mikroskopisk presisjon og flytta 5 meter samtidigt ble det funnet et nyaktigt på millimeteren likt jordstykke på Andøya som også var flytta 5 meter.
Begge plasser langt ute i ødemarks så noen maskin kunne det ikke ha vært
Kanskje dem tar mineral prøver eller noe …. hmmm…
Det ble også funnet silisium og scandium i prøver fra fenomenet noe som sjokerte forskerene.
Scandium brukes i aluminiumlegeringer. Det brukes også i høy-ytelses kvikksølvdamplamper, og sammen med holmium og dysprosium gir disse lampene et lys som er nært dagslys i fargetemperatur. Videre brukes scandium i fremstillingen av laserkrystaller. Magnetiske datalagringsmedier blir tilsatt scandiumoksid for øke magnetiseringshastigheten
Det var en meget bra film dem 5 snuttene der om Hessedal fenomenet
En ting er sikkert, fenomenet skyldest ikke dårlig Karsk fra Trondheim :P

Otto
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden
Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Neddopinga starter den dagen vi får tenner tror jeg ;o)

http://illustrertgalskap.wordpress.com/2009/12/27/epifysen/

Jeg må si jeg er spent på tidene som kommer. Jeg har fått garantier fra alle hold, at noe universelt store ting vil skje i Tyve-Ti. Alt fra NASA til MAYA, via «Hubble» og kalendere, lover det samme, og jeg kan knapt vente. Good or Bad!

Om det blir totalkollaps, håper jeg det skjer fra toppen og ned, litt sånn som WTC. Da må vi stå og fakke mennesker som har latt seg påvirke, og la restene falle. Da møter vi de samme personene på «vei ned», som gikk fra deg på «veien opp».
Det er da vi på speilet skal vise hva vi er laget av, legge vekk vår skadefryd, og ta i mot nye venner og bli større og sterkere. Da vinner vi!

Det motsatte vil vel da være krig, hvor menneskene dør for restene?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Sikker på at du «svarte» under riktig artikkel smurf? :D
Forresten, veldig bra stoff du presenterer her Hans Gaarder. Ser ut som de «intelligente» utenomjordiske blir på en vis «kidnappet» av skyggeregjeringer, slik at tusener år gamle verdensbildet vårt opprettholdes i tråd med falskereligioner / tro / gale mattias… ;)
Psykopatene er fryktende redd for å miste «grunnen» i makta si, og derfor har de systematisk «holdt unna» lekfolk angående «sannheten» om E.T-er. Løgn kan aldri bevares for evig, og hele NWO-mesternes falskeimperiet hold på å falle som korthus i nærmeste fremtiden… :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Tja si det Arif ;)
Det kan jo jo virke som om at negativt polariserte 4D og 5D vesner har vært her lenge og sitter og trekker i trådene på alt som skjer rundt oss
Tydligvis har dem funnet den mennesklige frekvenzen og sender ut negativ energi
Ser og ut til at GMO mat, aspartam og MSG osv er samme suppa, det er en dårlig skjult hemlighet at dem stoffene der fører til at en blir mer agresiv og kynisk i tillegg til en liste lang som et vondt år over ytterlige bivirkninger
Noe er hvertfall frykligt galt
Vi er nå 2 dager unna den største omveltningen innen næringsmiddelindustrien noensinne og det blir ikke nevndt i en liten notis i Media engang
samtlige forskere som har funnet svært store skadevirkninger med GMO mat blir umiddelbart fjerna eller sparka fra sine stillinger
Ikke klarer jeg og se noen løsninger heller
Eu er blitt en nasjon som er «demokratisk» valgt der det kun er psykopater på toppen og kan ikke fjernest, i USA har dem full kontroll og det kan virke som om Hu og Putin er med på samme faenskapet
Eneste redningen jeg kan se må komme fra forventa naturkatastofer som vil utradere eliten og teknologien deres som gir dem makt
Det beste er kanskje og finne seg en gammel nedlagt gruve på fjellet og ta med en sekk hermetikk og bosette seg der til ting har roet seg ;)
Vist ikke så får en lese kornsirkler og bygge seg et lite skip og imigrere til Venus en periode :)

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Og graver en litt så finnes det rapporter som gjør at dette der styrt ut.

Flight 253 passenger: Sharp-dressed man aided terror suspect Umar Farouk Abdul Mutallab onto plane without passport

He says the suited man asked ticket agents whether Mutallab could board without a passport. “The guy said, ‘He’s from Sudan and we do this all the time.’”

Haskell said he realized that was the same man he saw trying to board the plane in Amsterdam.

Whats up with that?

Og det passer jo ypperlig at karen er fra Nigeria, da kan jo fiendeblide utvides. Ja også Yemen må jo bombes litt da. Via proxy igjen, Saudi Arabi, som kjøper mengder med våpen fra US. Yemen: Pentagon’s War On The Arabian Peninsula

Mens US hjelper YemenAnother dirty little war for the Nobel Peace Laureate: Yemen confirms receiving US military support «US President Barack Obama had signed the order for a recent military strike on Yemen in which scores of civilians, including children, were killed. «

Journalistene burde gå og skamme seg.

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

A: Umm… it’s almost like… putting receivers on a stereo and then all of a sudden turning the stereo on… like speakers of a stereo… it’s like you spent all this time putting all these speakers all over and then you turn the stereo on, and it’s almost like, I see when you turn the stereo on I see the energy go to the receivers…
Q: How many people on this planet have these speakers?
A: Umm… lot of em…

The Cassiopaeans have commented on this as well:

Q: (T) OK, the question is, is the fellow that just shot three professors in San Diego, I think it was, the University, before they read his thesis, because he was afraid they would throw his thesis away, and make it look bad, and flunk him. Was he a Greenbaum victim?
A: Yes.
Q: (T) Why did they turn him ‘on’ at that point?
A: Not correct concept. What if: those programmed in the so called «Greenbaum» projects are preprogrammed to «go off» all at once, and some «malfunction,» and go off early? […] The programming is mainly intended to produce erratic behavior, for the purpose of “spooking” the population so that they will welcome, and even demand, a totalitarian government.

Pathway to the Light Pole Shift

Otto
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Flight 253 passenger: Sharp-dressed man aided terror suspect Umar Farouk Abdul Mutallab onto plane without passport (MLive.com exclusive) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=51#M5104

Kilde, Kristine Marcy Interpol move Northwest Chamber Bomb http://groups.yahoo.com/group/hawkscafe/message/1114

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Jeg tror heller ikke vi skal henge oss så mye opp i denne ev.»avsløringen» som ventes.
Om aliens vil avsløre seg for all verden,så kan jeg vanskelig se at noe regjeringer kan gjøre for å forhindre det, vil ha nevneverdig effekt.
Den eneste konklusjonen det er mulig å komme til,selv om man tror på dette,må bare være at de ikke vil bli avslørt enda.Underforstått;at de ikke mener vi er klare enda. Enhver avsløring i statlig regi,er det santidig all mulig grunn til å være skeptisk på.Hvorfor skal så utviklede aliens knytte seg opp i mot stater,og regjeringer som har jobbet i mot avsløringer i alle år? En slik «avsløring» tror jeg det er temmelig trygt å gå ut i fra er «negativt ladet» ja,eller hva det nå kan kalles. Da skal vi bare lures enda en gang,av en eller annen ny grunn.
Så det er bare å ta det helt easy,og konsentrere seg om de jordiske problemene vi har foran oss i stedet. Om det dukker opp aliens som vil hjelpe oss,så gjør de det,men ikke før de selv mener vi er klare for det.Jeg ville ikke ha fryst banklånet i påvente av utenomjordisk hjelp,for å si det sånn…

hanze
hanze
Abonnent
13 år siden

«Nederland, Hoeven
19. desember 2009
sirkler på snødekket jorde»
http://www.kornsirkler.org/

«Lysfenomener og UFO fotografert
ved Hoeven, Nederland
oktober 2008 og juli 2009 »

«Jeg tror at det er meget viktig for oss å forstå at menneskene på jorda sover, og at vi har skapt våre egne «sannheter», våre oppfatninger av virkeligheten som ikke er sanne og som tjener oss dårlig. Det er på tide at vi blir mer voksne og begynner å leve mer virkelige liv. Det er på tide at vi tillater kjærligheten å spille en større rolle i livene våre».
http://www.kornsirkler.org/Nytt/2009nytt/2009Robbert/2009Robbert.htm

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

På denne gamle snutten fra hessedalen så ser en nyaktig samme blå spiral lys som den vi så 9 Des i år ( Ca 50 sec ut i filmen ), linken under er fra 9 Des i år
Jeg tviler på at Hessedalen er et russisk skytefelt for missiltesting

http://www.youtube.com/watch?v=LgUQF-QnnxI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fhQnFVb9nLE&feature=related

Dem 4 kornsirklene her ser da merkverdig ut som ingeniør tegninger på et slags farkost/maskin/kretskort ….

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bm.shtml

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009bl.shtml

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009ai.shtml#pic2

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2009/uk2009cj.shtml

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Takk smurf… spennende! :-)

Her på ca. 2.00 ut i denne videoen viser en kar et gammelt kristent maleri hvor man ser et slikt objekt (som vi hadde her nord) med en spiral under.
http://www.youtube.com/watch?v=r5qdMEkG6_U&feature=video_response

Tviler sterkt på at russerne sendte raketter ut av kurs på den tida. ;-)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Takk smurfen og waade….
Her er en utdrag fra wikipedia angående kornsirkel «forskning»:
«In 1999, researcher Colin Andrews received funding from Laurence Rockefeller to conduct a two- year investigation into crop-circle hoaxing. Andrews put together a team that studied crop circles that had been commissioned by various media outlets and infiltrated several groups known to be creating man-made circles. Using these man-made circles as a base, Andrews went on to study data from circles found in England in 1999 and 2000. Andrews concluded that 80% of all circles studied showed «unassailable» signs of having been man-made, including post holes used to demarcate circle layouts or evidence of human tracks underlying the circle sites, but could not account for the remaining 20%»

Altså «fiktivepenger» er gitt ut til forskerne (fra Rockefellerne så klart) om å «bevise» at ikke alle men de fleste kornsirkler er «menneskeskapte» med den enorme presisjon og kunst, vi aldr før har sett maken til! :)
Med andre ord betyr det at noen idioter der ute bruker timevis av sitt blod, svett og tåre, bare for å vise «verden» sin enorme ingeniørkunst uten først å ta seg «betalt» for det… :D
Konklusjon: Elitens finansierte «forskning» er ment til å komme med (teite) resultater som underholder oss ned på et slikt bevissthets nivå, der vi ikke lenger klarer å utfordre deres makt og onde gjerninger. Men sannheten om «det uforklarlige» kommer for fullt ut, takket være den frie informasjonsflyten på internett, er Storbritannia først ute med loven om «begrensninger» angående «den ulovlige» fildeling:
http://www.itavisen.no/831785/alle-maa-betale-for-fildelingen

Selv om det koster «mer» å drive piratjakt enn piratvirksomhet, er regjeringen allikevel med på forslaget (hvem bryr seg om folket, når staten kan tjene på det? :)):
http://www.itavisen.no/823997/piratjakt-dyrere-enn-piratvirksomhet

Mange tror at slike «begrensede» lover vil bare ramme de som faktisk driver med ulovlig filnedlastning. Det de ikke blir fortalt at dette vil ramme «alle» ettersom da kunne alle ISPene overvåke det de enkelte av oss driver med på nettet. Så sender de deg en regning i posten hvis du «forsker» mye på youtube / google osv… ;)

Otto
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Samme fenomen i Kina, se tredje video her, Bizarre Light Spiral Over China Before The Phenomenon In Norway http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1020&start=1#M5098

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Spennende!

Sjekk den her.

http://www.cropcircleship.com/

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Dere må virkelig sjekke ut David Willcox: Disclosure-Endgame en ebook på 5 laaaange sider i Divine cosmos sida hans..leste i hele natt!!

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Takk for den Thor, her er linken til artikkel du referer til:

http://divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/521-disclosure-endgame

Høyst interessant å lese denne, spesielt delen der de drar inn Eiscat-anlegget (HAARP) utenfor Tromsø: http://divinecosmos.com/images/image/tromso_mountain_EISCAT.jpg

:)

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Takker Ursus,er treig på å legge ut linker:)

leet
leet
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

He he.. bluebeam direkte fra Ramfjordbotn og en UFO som svever en hel dag over Kreml (sett av hundrevis!!). Og på samme dag a gitt!

Dette må da være det endelige tegnet, snart er dem her!

Godt konspiratorisk nyttår, folkens :-)

Otto
Abonnent
Svar til  leet
13 år siden

Noe mer jordnært og velkjent, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847 , og vitnemål fra enda et helvete som vi er betalende medlemmer i, The Kay Griggs interviews http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=1#M4389 .

For å ha litt moro kan man ta en tur til Hessdalen, nå gjerne med ski, UFO Hessedalen Norway http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=101#M5113 , og i overgangen til et nytt år nyte Leo Sayer – The Show Must Go On http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=26#M5028 . Riktig godt nytt år :)

ArneLo
Abonnent
Svar til  leet
13 år siden

(Joe) What about the missile test earlier this month that was allegedly by the Russian navy that was seen over Norway. Was it a missile?
A: Yes

Q: (Joe) A normal, run of the mill, standard missile?
A: Yes. What was not normal was the atmosphere.

Q: (Anart) That’s from dust from incoming rocks or debris.
A: Yes
Session 29 December 2009

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

EN LANG NYTTÅRSHILSEN TIL NYHETSSPEILET OG DETS LESERE

Når man leser om ufoer og utenomjordiske liv, kan en ofte ikke vite om de som forteller sine historier har en agenda. Det er jo trist å høre at selv Steven G. som leder The Disclosure Project kan berette at selv ikke hans barn tror på det han holder på med. Litt merkelig når han har så mange autoriteter med seg. Sender dere mitt lille bidrag til dere på nyhetsspeilet om temaet fra en som verken vil bli kjent eller har en agenda annet enn å bidra til å kaste litt mer lys over en sannhet som så lenge har blitt fortiet. Folk flest vet ikke en gang hvor ufattelig stort universet er og det er med på å bidra til at de heller ikke kan forstå de av oss som i alle år har hevdet at det jo er innlysende at vi ikke er alene i universet.
Ser at det diskuteres herunder hvorfor de utenomjordiske ikke er å se så ofte. Årsakene kan være mange. Bare det at de ikke vil dele sykdommer med oss og omvendt kan jo være en. Jeg tenker nå at det jo ikke kan være særlig interessant å komme til vår knøttlille klode befolket med hoder hvis hjerner halvt er ubebodd! Hva skal de på en klode hvor apekattene springer rundt og tar livet av hverandre for noen skarve kvadrat eller liter av organisk materiale, eller for en neve dollar! Må si som Tommy sier til Tigeren i tegneserien; Det beste bevis på at høyere intelligens eksisterer er at de ikke har vært her!

FEM FLYGENDE OBJEKTER PÅ HIMMELEN OG ET RADARANLEGG!
I min barndom på midten av sekstitallet en gang opplevde jeg følgende. Vill oppstandelse i stuen. Hele min familie, mor, far og søsken alt i alt stykker seks, så fem lys som hang på himmelen. I mellom disse lysene gikk der lysbuer som gjorde at det kunne se ut som et femtall som hang på himmelen. Det var en ladet stemning for å si det mildt, noen sprang ut på trappen, andre prøvde å se fra et annet vindu. Lysene hang der i noen minutter. De hang veldig lavt over ett fjell som huser NATOs nordflanke sitt enorme radaranlegg i Finnmark. Senere har jeg etter å ha sett intervjuer på internett med de som har noe å berette forstått at de utenomjordiske alltid har vært opptatt av våre radarer. Vi var ikke alene om å se dette. Det ble avisoverskrifter i lokalavisen og UFO Norge var der og intervjuet blant annet min far.
Som barn flest ville vært var jeg nok mest opptatt av stemningen i rommet helt til jeg bestemte meg for å hoppe opp på sofaen å for å ta en titt på fenomenet. Jeg så fem klare lys. (men så ikke disse lysbuene i mellom som de andre beskriver) Det var ikke lenge jeg fikk se dem, men jeg fikk se når de forsvant og det er meget viktig. Har senere sett andre på nett si at alle sier det samme. Når de forsvinner går det så fort at det ser ut som om de forsvinner i løse luften. Vedkommende som sa dette på nett brukte til og med den samme håndbevegelsen som jeg av og til kan bruke når jeg sitter alene og tenker over saken. Han slengte ut med armen oppover for å gi ett bilde på hvor fort det går. Det var som magi! De forsvant fortere enn noe kjent jordisk fartøy kan bevege seg. Husker til og med at min mor ropte: “Der forsvant de”. Og det gjorde de også. De forsvant også ut av min bevissthet og dukket bare opp nå og da. Etter at jeg sent i oktober i 2008 hadde en opplevelse som har forandret mitt liv for alltid står hendelsen fram for meg så klart som om det hendte i går!

TO BARN BLIR BORTFØRT ?!
For noen år tilbake ble jeg kjent med en fyr som etter hvert ble en venn som jeg hadde flere samtaler med om alt mellom himmel og jord. En gang fortalte han meg at han og en kamerat hadde blitt bortført av et romskip i hans barndom. Han sa at han ikke husket så mye av det, men at hans eldre kamerat ofte snakket om det. Det er visstnok vanlig at folk ikke husker så mye fra bortførelser har jeg forstått. Det kan jo være alt fra hypnose til en beskyttelsesmekanisme. Det kan bli for voldsomt rett og slett. Jeg har også regnet meg fram til at dette må være fra samme periode som da de fem lysene viste seg. Hendelsen skjedde ikke i samme by, men i samme fylke. Vel, var det en hendelse? Hadde han virkelig blitt bortført på en tur ute på fjellet? Jeg ble selvsagt nysgjerrig og bestemte meg for å spørre den som var eldre og skal ha husket mer. Jeg gjorde det når det ikke var noen andre til stede. Jeg spurte ham rett ut om det var sant at han og kompisen hadde blitt bortført av et romskip! Mannen ble stum, ansiktet hans ble først hvitt , så rødt, og så hvitt igjen mens han stirret forbløffet på meg. Han ble nesten rasende, mumlet noe uforståelig ut i luften og levnet rommet. Jeg tok aldri opp det emnet mer! Reaksjonen var svar nok for meg. Den viser også noe som er forståelig. Du går ikke akkurat ut og sier til folk: – Jeg ble bortført av et romskip for noen dager siden! Det tror jeg faktisk ikke er så mange som ville hatt mot til om de opplevde noe slikt. Men det var tydelig at dette var noe som plaget mannen. Jeg har virkelig medfølelse med de som gjennom et helt liv må gå å bære på noe slikt. En må også huske på at folk er forskjellige. Jeg vet at jeg ville ha fortalt det til alt og alle dersom det var opplevd sammen med noen og ville ikke ha brydd meg om så hele verden hadde ledd av meg. Men så har jeg heller aldri hatt vett til å være redd for å stikke meg ut!

ET LYS SOM IKKE VAR AV DENNE VERDEN!
Denne historien bekrefter at folk er redde for å fortelle det de har opplevd til kreti og pleti. Vedkommende som har berettet dette hadde også sagt at han ikke turte å bringe dette videre til arbeidskollegaer. Historien kom til meg etter at jeg fortalte om min fantastiske opplevelse i 2008. To personer , uavhengig av hverandre og til forkjellig tidspunkt fortalte meg denne historien. Den ene var en nær bekjent av meg og den andre var hans samboer gjennom mange år. Han jobbet som yrkessjåfør og var på en lengre kjøretur. Han stoppet for å ta en pause ute i ødemarken et sted. Plutselig blir han selv og hele området rundt ham opplyst av et kraftig lys. Dette lyset var så kraftig og underlig at han sa: “Det var ikke av denne verden” . (Nøyaktig samme utrykk som datt ut av meg rett etter at jeg og min daværende samboer hadde vår hendelse i 2008)
Jeg har også her forstått det gjennom studier på internett at det er vanlig at romskip skanner overflaten på jorden. Det ses ofte lys fra romskipene som er rettet mot jorden. Det er jo egentlig ganske naturlig at fremmede ville gjøre nettopp noe slikt.

TI SEKUNDER SOM FORANDRET MITT LIV!
Jeg vil først få knytte noen kommentarer til hendelsen jeg skal beskrive for dere som tar dere bryet med å lese: Jeg har jobbet med musikk og lyd i mange år og er derfor mer enn kvalifisert til å bedømme det vi faktisk hørte. En vanlig lytter ville nok ikke hatt samme evne til å bedømme lydkvaliteten og romklangen som skal beskrives. For å gi et bilde på dette; forestill deg at du tar på et par briller og du plutselig kan se et insekt på en vegg som er hundre meter fra deg. Da har du et bilde på klarheten av lydene som skal beskrives. Det eneste i rommet som i teorien kunne ha produsert lydene var et stereoanlegg. Dette anlegget hadde jordingsfeil og brummet sterkt allerede på lavt volum. Stereoanlegget sto på med en CD i, det sto på lavt volum. MEN: Det kunne aldri ha produsert et så klart lydbilde på et så vanvittig høyt lydvolum, og det kunne heller aldri produsert en slik surround lyd selv om et stereoanlegg kan produsere såkalt falsk surround. Lydene spratt opp fra alle kanter, rett bak oss, en meter bak, to meter bak, osv. i alle retninger. Så langt jeg kan bedømme finnes det ikke lydutstyr på vår klode som kunne ha skapt en så vanvittig klar og distinkt lyd. Det eneste jeg har lurt på om jeg kunne ha bedømt feil er om rommet virkelig var så stort. Jeg har senere fått bekreftet gjennom å lytte på radio som sender fra sportsevenemanger at jeg ikke tok feil: Romklangen kom fra et rom som var på størrelse med flere fotballbaner. Vel! Til saken.
Oslo. Sent oktober. Klokken ett om natten. Jeg og min tidligere samboer sitter i sofaen i stuen og det er helt stille i stuen og tid for å legge seg. Plutselig skrur Tv-en seg på av seg selv og det blir sandstorm/snøstorm på skjermen. Stuen fylles av de merkeligste elektroniske lyder som spretter opp på alle kanter. Lydene har et voldsom volum uten at det blir smertefullt for øret. En romklang forteller oss at disse lydene kommer fra en gigantisk hall. Utover i rommet brer det seg i tillegg til disse utrolig merkelige elektroniske lydene av ulik styrke og karakter også en lyd som kan minne om spytt som “løsner” i munnen. En type lyd som er så suptil at det ikke nytter å fremprovosere den i munnhulen, men den kan komme til meg noen ganger når det er helt stille rundt meg. Disse merkelige “boblene” som sprekker strekker seg ut i det uendelige i dette vanvittig store rommet. MEN; Midt opp i dette lydinfernoet bryter en stemme i gjennom. Stemmen har en slik styrke/volum at det ikke bare fyller rommet men det fyller meg med andakt!! Stemmen later til å komme fra omtrent tjue meter oppe i rommet, mens avstanden er vanskelig å bedømme på grunn av stemmens utrolige styrke og klarhet, men helt nært i rommet var ikke dette vesenet. Stemmen er utrolig dyp, og snakker meget sakte. Men, milde moses, herre min gud , hvilken stemme!!! Det er ikke til å fatte. Hvilken fylde! Hvilken kraft! Hvilken autoritet! Tro meg. Om det sto en million mennesker foran dette vesenet og det hadde pekt i en retning for å befale de å gå i den retningen ville samtlige ha adlydt. De som ikke gjorde det måtte enten ha vært døv, døvblind, eller spik spenna gæren. Tro meg når jeg sier. Dette kan ikke forklares og kan bare forstås ved å oppleves, men dette vesenet som talte med slik kraft og med et befalende tonefall ville ha skremt vannet av hvem som helst på vår klode!! Og det sier jeg, herre Jeremias, om dette vesenet og hans likemenn skulle hatt onde hensikter. Vi ville ikke hatt en sjanse. De hadde spist hele menneskeheten til frokost om de ville!
Min samboer var livredd, og mens hele seansen varte forsøkte hun fortvilet å trykke på fjernkontrollen til tv-apparatet. Husker at jeg rakk å tenke: – Det der er fåfengt, det har ingenting med Tv-en å gjøre. Det er jo vanskelig å si om dette var et naturfenomen eller en for oss ukjent overføringsteknologi av lyd ( og sikkert ment for bilde samtidig) men en ting er sikkert: DET VAR IKKE AV DENNE VERDEN!!
Når det gjelder lydene som spratt opp fra alle kanter har jeg en gang i min ungdom hørt noe som kunne ligne. Men jeg vet ikke om de lydene var autentiske, men det var et radioprogram som gjengav lydene fra tarmsystemet når det hadde fått mat og prosessene med å fordøye maten satte i gang. Men de lydene vi hørte var mye kraftigere både i volum og fyldigere i tone, men de hadde samme karakter. Det er jo litt interessant at begge lydene utenom den vanvittige stemmen kan minne om lyder fra livsprosesser!
Om rommet som ble gjengitt i form av romklang kom fra et hus eller et romskip kan en jo bare spekulere i, men det var jo litt interessant å høre den engelske sangeren Robbie Williams berette til Skavland at han hadde sett ett firkantet romskip på størrelse med en fotballbane.
Nå har jeg gjennom mitt liv gradvis nærmest blitt en misantrop eller en sosiopat fordi jeg ikke kan forstå at menneskene er så lite villig til å stille spørsmål ved alt som er opplest og vedtatt. At de så lett kan godta både den urett som blir gjort mot andre, og den urett de ikke vil se kan bli gjort mot dem selv gjennom de strukturer de er fanget i. Det er viktigere om Manchester United slo Chelsea enn om en ny krig er på gang, en valutakrise er under oppseiling, om det finnes en gud eller om det finnes liv andre steder. Derfor har det vært en udelt glede å finne frem til Nyhetsspeilet. Det har nærmest blitt selve livsnerven i en verden som i en slik grad er opptatt av selvbedrag. Det er så flott å se at det finnes mennesker som er opptatt av å snu på de stener som er å snu på. Jeg vil med dette få ønske alle journalister på speilet og alle lesere og kommentatorer et riktig godt nyttår. Dere er noen herlige mennesker alle sammen!
OG HUSK: VI ER IKKE ALENE!

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Fantastisk beretning Cosmomind! Unnskyld min nysjerrighet,men hva sa stemmen dere opplevde? Var det forståelig..?

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Godt År.
Vi har en del kunnskap på utsiden av det som foregår på innsiden av UFO interessefeltet. Allerede i 1952 kom det ut en bok som forklarer prinsipper i UFO teknologien. Boken gir en grei forklaring på hvordan UFOer kan opererer i og utenfor atmosfæren, og hvordan for oss uforklarlige fenomener oppstår. Dette er en bok som spesielt Sovjet-unionen har studert og mulig utviklet teknologi utfra.
Jeg leste boken første gang på 1970-tallet, og kan anbefale den til alle som gidder. Har bla jobbet som radarkontrollør GCI og følgelig sett det som ikke uten videre kan forklares, men med denne kunnskapen faller noen biter naturlig på plass:
http://www.thenewearth.org/kraspedon.html

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Til Uenur: He he, dette spørsmålet har jeg fått tidligere, og jeg kan for det første si at stemmen snakket myyyyye saaaaaaktere enn noe jordisk vesen ville ha gjort. Den var også myyyye dyyyypere enn noe levende kreatur jeg har hørt tale. Den hadde også myyyyye mere fylde enn noe jeg har hørt i mitt liv, og det eneste jeg kunne få med meg var at der var vokaler. A og o, men det var et språk og det var ord. Stemmen hevet og senket seg på et meget underlig vis, og det er ikke meg gitt å fatte hva som ble sagt eller hvor mange bits talen kunne inneholde på de om lag ti sekundene som ble åpenbart for oss, For meg hørtes det ut som en ordre eller befaling som ble gitt, og jeg kan jo legge til at det som hørtes ut som spytt som løsner i munnhulen, ikke nødvendigvis var de lyder som var langt i fra og som følgelig ikke kunne stadfestes på samme måte som lydene som var nærmere. Det kunne like godt ha vært et mylder av vesener i rommet . Men der var diffuse lyder som gjorde det klart for meg at dette var en gigantisk hall av noe slag.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Så må utenomjordisk liv anses for å være blitt bekreftet av media en gang for alle, nærmere bestemt av Nyhetsspeilet, og tilværelsen har fått en ny dimensjon.

Nyhetsspeilet har også vært tidlig ute med å påpeke eksistensen av chemtrails, HAARP, Bilderberg, 11. september-grums, giftvaksiner, pandemiskandale etc.

En gang sloss riksavisene om å være først ute med å bringe de virkelig store nyhetene, dengang en Watergate-avsløring var ansett for å være høydepunktet i enhver karrierebevisst journalists karriere. Ennå er navnene Bob Woodward og Carl Bernstein risset inn i journalisthistorien med gullskrift, selv om deres bragder neppe inngår i pensumet på Norges Journalisthøyskole nåtildags.

I år fyller Norsk Presseforbund 100 år. Bør ikke noen i det ressursfattige (?) men akk så åndsrike Nyhetsspeilet vurdere å helle litt imaginær champagne over hodene på Norges redaktør- og journalistpakk, der de befinner seg dypt nede i sumpen ved navn journalistisk og presseetisk all-time-low, snart ivrig opptatt av å hylle seg selv og hverandre, uberørt av såvel egne fortielser og løgner som av sannheten om den virkelige verden og deres nåværende plass i denne ?

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

UfO ringen på Espevær er da viden kjent i hele verden og til dags dato enda aldri blitt omtalt som noe ant i media en at et utenomjordisk fartøy som landa.
Så at NS er det første media til og bekrete utenomjordiske er vel en sannhet med modifikasjoner Lilleulv ;)
I 1975 da jeg var knøttliten så landa UFOen nærmest i vår egen hage der jeg vokste opp, og den dag i dag er den forsatt eneste bevis på utenomjordisk besøk i verden
Den er omtalt som verdens største UFO og veier over 60 tonn og er videkjent i all verdens UFO miljøer
Den er forstatt synlig 35 år etter fartøyet landa
Her er en snutt fra NRK pluss litt om andre UFO fenomener

En oktobernatt ved fullmåne i 1975 ble det flere steder observert en lysende gjenstad som gikk over himmelen mot Espevær. Noe senere ble det oppdaget en stor ringformet forsenkning vest på øya. Omkretsen er cà 63 meter og jorden var presset ned cà 7 cm i ett 40 cm brett spor. Forskere fra Bergen har besøkt stedet, men ingen kunne forklare hvordan ringen var blitt til. UFOloger mener at dette er det største UFO avtrykket i verden

http://www.kostyme.com/privat/ufo/index.html

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Norske militærstyrker skyter mot utenomjordiske i 81 i Halkavarre, undratt offentligheten, soldatene kaster sine våpen i bakken
Hva er det for noe ??
Ikke noen som frykter norsk militærmakt hvertfall

http://www.fofo.no/forsvaretsforum.no/filestore/Samlefil_FNR10_08.pdf

Norge betaler 100 milioner i året til Galileo prosjektet for hårfin militær nyaktighet men vil fortsette og bruke Ameriakanske GPS systemer ???

Eurokorps står kampklare med 60 000 soldater direkte underlagt EUs Høyrepresentant og etter Lisboa avtalen skal styrken mange mange doblest og tilføret et enormt budsjett
Var mye på den linken som man ikke leser om i MSM

NATO etablerer Dronebase på Røros
Så flott at nå kommer ingen soldater til og dø eller bli svett i krig lenger, bare millioner av kvinner og barn :D

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3229625.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3359442.ece

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Nå syns jeg du overdriver sterkt når du sier at avtrykket i Espevær er det eneste bevis på eksistensen av utenomjordisk liv. Etter at jeg fikk mitt endelige bevis servert på et sølvfat som beskrevet i min siste av mine historier under denne artikkel (En lang nyttårshilsen….) har jeg ukentlig sjekket beviser på nett. Det som har overrasket meg er mengden av informasjon. Hvordan historier fortalt av vanlige folk samsvarer. Legger du alt dette i sammen blir dette et eneste stort BEVIS som ikke kan motsies. Til og med NASAS egne bilder fra månen viser klart og tydelig at de har fusket med bildene. Det er derfor trist og se at Teknisk Ukeblad latterliggjør Nyhetsspeilet fordi de har kontroversielle artikler om månen. Men kan på en måte forstå det også. Jeg hadde aldri villet studere koordinatene fra NASA-bildene om det ikke hadde vært for at jeg nå visste at vi ikke er alene i universet. Når det gjelder dronene er det jo direkte motbydelig. Nicola Tesla sa jo at fremtidens kriger ville bli utkjempet med maskiner. Det er også motbydelig å se hvordan jounalistene klarer å presentere slike nyheter i en så positiv innpakning. En god journalist er en død journalist!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Muligt jeg formulerte meg feil, det er eneste avtrykket etter en ufo som er kjent i verden, er enig med deg og syns du hadde en fantastisk kommentar og misuner deg den opplevelsen du hadde :)
Det fins jo millioner av bilder, filmer og øyenvitner osv men ikke noe avtrykk sånn som på Espevær, en kompis av meg som bodde helt opptil UFO-Ringen kalla vi UFO-Mannen og det er kallenavnet hans den dag i dag he he
Personligt så mener jeg at man trenger ikke noen bevis for man må da være litt rar i hodet for og tro at det kun er på vår planet det er liv av billioner på billiarder planeter bare i vårt univers.
Man trenger ikke kikke mange minuttene opp på himlen på en stjerneklar natt for se lysende objekter som oppfører seg unormalt…..
Jeg vil vel påstå at Teknisk Ukeblad latterliggjør seg selv med og prøve og latterliggjøre Nyhetsspeilet, samme med Skepsis.no
Men dem fleste kjener jo til hvorfor dem to ble stifta

Det er vel ikke bare Tesla som har sag at WW3 skulle kjempest med maskiner, Nostradamus med fler har fortalt det samme…..
Det virker som om verden begynner og ruste opp til WW3 nå, USA utdanner fler droneflygere en jagerflygere for tiden og Eurokorpset ruster kraftigt opp, samtlige Amerikanske baser ruseter opp og er satt i beredskap samme Kina og Russland ruster kraftigt opp, pakistan inkludert
Det er ikke bare Nyhetsspeilet som tror og skriver om spådommer
I WW2 så brukte både Hitler og dem Alierte Norstradamsu spådommer for hva dem var verdt og spredte store mengder flygeblader over fienden for og svekke moralen deres samt dem hadde sine egne grupper av spåmenn og astrologer som dem lytta til..
Mye tyder på at det er en gedigen økonomisk kolaps som vil starte det hele og den kan intreffe når som helst
Jeg tror vel dem som bare leser Main Strem Media og tror vi lever i en rosa fredfull boble komme til og våkne en morgen som ender i et sjokk dem ikke kommer over når virkligheten treffer dem i trynet

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Folk flest vet faktisk ikke hvor ufattelig stort Cosmos er. Når jeg bruker Carl Sagans bilde: Det er flere soler med tilhørende planeter i kosmos enn det er sandkort på alle jordens strender er det mange som blir forbøffet. At det kan skues mye uforklarlig på himmelen kan jeg bare slutte meg til. Når jeg den ene natten var oppe og ute i høst for å filme noe jeg tenkte kunne være ufoer ble vitne til noe annet mystisk har jo fått meg til undre ennå mere. Plutselig høres en flerrende lyd. Fra himmelen kommer en blå stråle som går ned mot en av de mange master som befinner seg i Karlstad i Sverige. Det merkelige med denne strålen er at det er som om et ekstra lys blir dratt igjennom det blåe. Lyset skifter farve mens det farer «igjennom! det blåe!
Når det gjelder kretsen rundt Hitler (eller Histler som Nostradamus kallte ham for) kan jeg jo bare legge til (og som du vet) at flere var opptatt av det okkulte og at Madam Blavatski var en ansett person for noen av dem. Har ingen illusjoner om hva verdens herskere kan finne på i fremtiden. Det fine med å ikke ha noen illusjoner (selv om det kan være smertefullt) er jo som Speilet skriver: Du blir fri!

tothestars
tothestars
Abonnent
13 år siden

Forundrer meg at Nyhetsspeilet ikke har skrevet noe om dette fantastiske fenomenet
http://www.vidoemo.com/yvideo.php?i=VFlKYUIycWuRpVEFuZEU&spiral-ufo-norway-december-9-2009

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Joda, de har skrevet om det! :)

« Forrige artikkel

På kanten til en ny sivilisasjon

Neste artikkel »

Veien til et galaktisk menneske

125
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x