Hemmeligholdet om utenomjordisk liv – et svik mot menneskeheten?

9.7K visninger
17 minutter lesetid
30

Gjennom alle tider har menneskene vært fascinert av verdensrommet og stjernehimmelen og stilt seg spørsmålet: Mon om det er noen der ute – skapninger omtrent som oss som lever i sivilisasjoner på andre planeter der ute et sted.
Fordelen med å leve i vår tid er at teknologi og tilgang på informasjon er vesentlig bedre enn i tidligere århundrer.

Ulempen med nåtiden er at det lenge er blitt praktisert et drakonisk hemmelighold av informasjon om utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk.

Tidlig i juli 1947 fant det sted UFO-krash i Roswell i New Mexico i USA. Dette var hverken første eller siste gang i nyere tid at et nedstyRtet UTENOMJORDISK romskip er blitt  oppdaget på Jordens overflate.

I 1947 ble et nedstyrtet utenomjordisk romskip tatt hånd av militære på en flybase i Roswell i New Mexico i USA. Obersten som var sjef på militærbasen  sendte ut en pressemelding om hendelsen etter at han selv hadde studert romskipet på nært hold i bombeflyhangaren der romskipet ble plassert.

Det spesielle var at USAs atomvåpenkommando som holdt til på en militær flybase i Roswell like ved funnstedet i New Mexico sendte ut en pressemelding om funnet, etter at det styrtede romskipet var blitt fraktet til den militære flybasen og plassert i en hangar der.

Et lydopptak av nyheten fra lokalradioen i Roswell er tilgjengelig her.

Etter at nyhetsbyrået Associated Press hadde plukket opp og videreformidlet den sensasjonelle historien, gikk nyheten om Roswell-romskipet verden rundt. Det innebar jo en kunngjøring om at JORDEN  BLIR BESØKT AV UTENOMJORDISKE.
USAs forsvarsminister Admiral James Forrestal (til v.) var en rettrygget militær som fastholdt at folket hadde krav på å få vite SANNHETEN.
President Harry Truman (til h.) valgte hemmelighold om utenomjordisk besøke, som hadde LØGN og fortielse som plattform…
Skal / Skal ikke velge ÅPENHET om eksistensen av utenomjordisk liv og at utenomjordiske besøk er en realitet?
Det var mye tvil i bildet og selv president Truman sa til sine rådgivere: – Will the american people ever be told (the truth about Roswell)?

Som opprinnelig hovedbegrunnelse for hemmeligholdet ble det lagt til grunn en antagelse om at “Befolkningen vil ikke tåle å få kjennskap til at UTENOMJORDISKE BESØK er en realitet“.

KUVENDINGEN – da militær sannhet ble forvandlet til militær LØGN – etter ordre fra presidenten…
Den forstørrede teksten i Ramey-memoet innrømmer at et romskip-crash fant sted i Roswell der døde UTENOMJORDISKE ble funnet.
…Årsaken til at betrodde militære fremstod som potensielt livsfarlige tusseladder uten evne til å skjelne mellom hardmetall og tøyfiller var ganske enkelt…
…ati DE BLE BEORDRET TIL Å LYVE…fordi de var militære menn under kommando…noe som også fremgår av teksten i Ramey-memoet…
Basekommandanten i Roswell, oberst William Blanchard – som hadde beordret utsendingen av pressemeldingen om Roswell-romskipet – ble senere forfremmet til general.
Sett i lys av at Roswell-basen hadde ansvaret for USAs flybårne atomvåpen, visste oberst Blanchard utmerket godt forskjellen mellom et romskip i hardmetall og noen tøyfiller (som ble brukt som LØGN-cover i dementi-historien).

Etter at LØGNEN var blitt spikret som praktisk politikk – noe som innebar at informasjon om eksistensen av UTENOMJORDISK LIV og realiteten av UTENOMJORDISKE BESØK skulle hemmeligholdes og dekkes over…ble en rekke tiltak organisert fra det skjulte.

I første omgang ble det etablert en topptung arbeidsgruppe ved navn MJ-12 (MAJESTIC-12 / MAJESTIC) som fikk i oppgave å utrede temaet utenomjordiske besøk, med fokusering på sånt som…
…utgjorde de utenomjordiske tilreisende noen trussel?
…hvor kom de fra og hva var deres ærend med å komme til Jorden?
…hvordan fungerer utenomjordisk teknologi (som åpenbart var HYPERAVANSERT)?
…kunne utenomjordisk teknologi benyttes til å produsere VÅPEN (til bruk på Jorden)?

MJ-12 gruppen ble fylt med betrodde menn i mektige posisjoner, så som generaler, admiraler, ministre og etterretningstopper.
Forsvarsminister Forrestal ble også medlem av MJ-12 gruppen fra start.

USAs etterretningsorgan CIA ble grunnlagt i 1947 – samme år som det utenomjordiske hemmeligholdet startet opp for fullt. CIA fikk etterhvert mange oppgaver knyttet til håndhevingen av hemmeligholdet; fra mediasensur til drap…

USAs forsvarsminister James Forrestal informerte politikere fra begge partier i Kongressen (inkl. den unge senator John F. Kennedy som Forrestal var mentor for) og ble derfor ansett som “en sikkerhetsrisiko” av President Truman, samt CIA som var satt til å håndheve hemmeligholdet.
Som en følge av dette ble den staute admiral og krigshelt Forrestal avsatt som forsvarsminister og deretter sperret inne på det maritime mentalsykehuset Bethesda Naval Hospital – for å hindre ham i å lekke ut informasjon om DEN UTENOMJORDISKE REALITETEN…
Da CIA fikk nyss om at det forelå planer om å få den mentalt svært oppegående admiral Forrestal ut av “det militære galehuset” gikk CIA til aksjon. De sendte to av sine black ops-agenter til Bethesda-sykehuset som den 22 mai 1949 kastet Forrestal ut av rommet hans i 16. etasje. Drapet ble kamuflert som “selvmord” (idag kjent som “suiciding – to become suicided” – å bli selvmordet – offer for drap kamuflert som selvmord…).

Nødvendigheten av å drepe en hedersmann; admiral, krigshelt og forsvarsminister formulert svart på hvitt…CIA style…
“Å opprettholde hemmelighold om UTENOMJORDISK har vært vellykket fordi…”
[“MAJESTIC SECURITY” benyttes for å omtale MU-12 SECRECY – som i praksis er hemmelighold om UTENOMJORDISK…]
“while distasteful (murder of key persons) is”
Selv om drap på nøkkelpersoner er usmakelig, så eksekveres det… Minister Forrestals ubeleilige død ble ansett som nødvendig og beklagelig…”
Vestlige land med USA i spissen har i mer enn 70 år praktisert et drakonisk, fundamentalistisk hemmelighold av alle fakta knyttet til eksistensen av utenomjordisk liv. Et spekter av metoder er lenge blitt benyttet for å håndheve hemmeligholdet, fra mediasensur via strenge taushetserklæringer til drap på nøkkelpersoner som anses for å være «sikkerhetsrisiko» (dvs. tilbøyelige til å bryte det fundamentalistiske hemmeligholdet og gå ut med sannheten om at utenomjordiske besøk er en realitet).

Etter at forgjengeren Harry Truman hadde satt standarden for utenomjordisk hemmelighold ble dette videreført av president Eisenhower, som var general av yrke. Trumans bruk av to atombomber mot Japan i 1945 hadde medført at en sverm av utenomjordiske romskip fra ulike steder i verdensrommet var blitt alarmert og fløy over USA i slutten av 1940- og tidlig i 1950-årene.

Noe av det første Dwight D. Eisenhower foretok seg som president var å endre statusen for MJ-12 gruppen som håndterte temaet utenomjordiske besøk i største hemmelighet fra midlertidig til PERMANENT.

Eisenhower kan kalles “The Alien President”, ettersom han møtte utenomjordiske besøkende ansikt-til-ansikt ved minst 3 anledninger (i 1954 – 1955 – 1957).
Eisenhower klarte å rote seg til å inngå en avtale med en “tvilsom” gruppe utenomjordiske – som han var blitt advart mot under sitt møte med en gruppe “positive” utenomjordiske i et møte på flybasen Muroc (nå: Edwards Air Force Base) den 20. februar 1954.
Et element i avtalen som president Eisenhower inngikk fordi han siklet etter utenomjordisk høyteknologi som aliens tilbød – og som skulle bli overført til USAs og den globale maktelitens maktmenn i hemmelige underjordiske baser – var at han samtykket i at de utenomjordiskes nærvær på Jorden (knyttet til teknologi-overføringen, som etterhvert fant sted i basene S4 i Nevada – Dulce i New Mexico – og etterhvert en base i England samt Pine Gap-basen i Australia) skulle holdes HEMMELIG. Dette innebar at Eisenhower forseglet den allerede drakoniske håndhevingen av at all informasjon om utenomjordisk skulle holdes ultra-hemmelig, kjent som Above Top Secret…

Det fant sted mange UFO-observasjoner, romskip-crash og utenomjordiske besøk i løpet av president Eisenhowers 8 år som president.

USAs romfartsetat NASA har vært omfattet av det utenomjordiske hemmeligholdet (“The Alien CoverUp”) siden starten i 1958.
Mange av NASAs patetiske påfunn har vært av typen “Vi forer publikum med sludder siden publikum viser at det er sludder de helst vil ha….”
Personer som har gjort oppriktige forsøk på å få objektiv og håndfast informasjon fra NASA har endt med å tolke NASA-navnet som “Never A Straight Answer…Aldri Et Skikkelig Svar...”

Hemmeligholdet av utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk praktiseres på en rekke forskjellige måter, bl.a.:

 1. Hemmeligstempling av dokumenter som omhandler UFO-er og utenomjordiske besøk med påskuddet ”Nasjonal sikkerhet
  Den svært tilknappede ordlyden i MJ-12 manualen beskriver i nesten hysteriske vendinger behovet for FUNDAMENTALISTISK HEMMELIGHOLD…
  …som har gitt grunnlag for massiv TANKEPOLITI-VIRKSOMHET og “OSS-OG DE ANDRE” tankegang…
  Dette nette lille utdraget fra den topphemmelige MJ-12 manualen fra 1954 viser tre viktige sider knyttet til det fundamentalistiske hemmeligholdet om utenomjordisk liv:
  1. Hemmeligstempling benyttes i massiv skala; “above top secret” (sic)
  2. At en viktig begrunnelse for hemmeligholdet er at “Menneskeheten vi ikke tåle å få kjennskap til slik informasjon” (om at vi ikke er alene i universet – sic).
  3. LØGNEN er en hovedplattform for MJ-12s virksomhet og hemmeligholdet om utenomjordisk; “offisielt eksisterer MJ-12 ikke”…

   

 2. Informasjonskontroll (fortielse og løgn)

  Informasjonskontroll og rutiner for å fore pressen med løgn og desinfo (Fake News) er essensielt for gjennomføring av et fundamentalistisk hemmelighold.
  Her er instruksene for effektiv informasjonskontroll hentet rett fra kilden – den en gang så ultra-topphemmelige MJ-12 manualen: a. Official denial – offentlig benektelse – b. Discredit witnesses – diskrediter vitner – c. Deceptive statements –bedragerske uttalelser…
 3. Mediasensur
  Sangeren Robbie Williams hadde vært på “UFO-ranchen” til James Gilliland i det vestlige USA og ville opprømt fortelle om dette på NRK TV.
  Men da ble innslaget blokkert og unnlatt vist på NRK – et tegn på at norske hovedmedia blindt adlyder sensuren om utenomjordisk…

  Hemmeligholdet om utenomjordisk i media praktiseres på flere plan. De to viktigste er UVITENHET og effektive rutiner for Å HINDRE AT INFORMASJON blir offentliggjort.

  Ved at journalister flest er i uvitenhet, kanskje iblandet elementer av hjernevask av typen “ – Du tror vel ikke på de der UFO-greiene, ha, ha, ha…?”  så vil de ikke ha noen trang til å jakte opp og prøve å få publisert sannferdig substans-informasjon om utenomjordisk liv.

  I tilfeller hvor årvåkne journalister likevel får tak i informasjon om utenomjordisk, så vil de ikke lykkes i få publisert dette, hverken skriflig i avis/nett eller på TV.

  Et eksempel på dette er da TV2s ankerjournalist Stål Talsnes for noen år siden filmet en av artikkelforfatteren Hans Gaarders UTENOMJORDISK-presentasjoner i Oslo og gav klart uttrykk for at deler av informasjonen, samt utdrag fra et intervju med Gaarder, ville komme til å bli publisert i Talsnes populære program LørdagsMagasinet, som hadde hundretusenvis av seere.

  Resultatet var at intet UTENOMJORDISK innslag ble vist på TV2s LørdagsMagasinet, uten at det bie gitt noen fyldestgjørende begrunnelse for dette.

  Dette er som et ekko av MJ-12s mangeårige jernregime; “sensur praktiseres – men erkjennes ikke…”

 4. Trusler og straff; inkl. karriere-sabotasje
 5.  Forsøk på latterliggjøring og omdømmesvekkelse
  Forsøk på omdømmesvekkelse i norsk lokalavis som hadde forhåndsomtale av en utenomjordisk-presentasjon på Otta.
  Legg merke til bruken av “gåseøyne” samt at journalisten for egen regning har “blitt foret med” (ikke av foredragsholderen) info om foredragsholderen som er komplett urelevant for artikkelens tema.

  Forsøk på latterliggjøring via media som et bidrag til hemmelighold om utenomjordisk:
  Medias oppgaver nå til dags er i stor grad Å HINDRE AT INFORMASJON blir formidlet…samt å manipulere frem visse typer holdninger, som kan kalles å fremprovosere HJERNEVASK…
  Hvis man før i tiden kunne bli stemplet som “dum” fordi man var UVITENDE…er medias nåtidige “steinalderpraksis” å benytte “dum”-stempelet på personer fordi DE-VI VET NOE…(!)
 6. Desinformasjon; skape forvirring, likegladhet og apati om utenomjordisk
  CIA har i tiår etter tiår utviklet og perfeksjonert forskjellige metoder for “forvirringsskaping” om utenomjordisk. Ønskede resultater kan være at publikum skal bli så frustrert og forvirret at de velger å skyve hele utenomjordisk-materien fra seg, fordi de ikke føler seg sikre på hva som er sant og hva som er usant.En metode for å oppnå dette er kjent som “CAMOUFLAGE THROUGH LIMITED DISCLOSURE” – som innebærer at visse ekte fakta om utenomjordisk blir vist – og sauset sammen med desinfo og løgn. Dette er beskrevet i denne artikkelen som ble publisert her på Nyhetsspeilet i 2009.
 7. Hjernevask og persepsjonskontroll (”mind control”)
  Moderne metoder for “tankestyring” (persepsjonskontroll – mind control) er så raffinerte og effektive at hos en betydelig andel av befolkningen så er den mentale evnen til å forestille seg sivilisasjoner og skapninger på andre planeter og i verdensrommet blitt fjernet, liksom “sugd ut av sinnet”… Dette er “oppnådd” både gjennom ulike former for kontrollert vinklet informasjon via media – også i form av mange “umerkelige” små info-drypp, og via svært raffinert høyteknologi for masse mind control som nå foreligger og er i bruk.

  I 1950-årene fant det sted en massiv psykologisk krigføring mot USAs egen befolkning for å hindre sannheten om den UTENOMJORDISKE REALITETEN i å komme ut.
  Som president ønsket John F. Kennedy å få en slutt på dette. COLD WAR – “den kalde krigen” – ble i stor grad brukt som kamuflasje for utenomjordisk… At det står MJ-12 INTELLIGENCE OPERATIONS på dokumentet viser at temaet er persepsjonskontroll knyttet til utenomjordisk…
 8. Drap
  Dette avsvidde bevis-dokumentet er et kodet drapsdirektiv som ble utformet av den mektige CIA-sjefen Allen Dulles – før han ble sparket av President Kennedy i november 1961.
  Dulles var på denne tiden MJ-1 – leder for den da svært mektige MJ-12 gruppen – og dette fortsatte han med i det skjulte også etter at han hadde måtte forlate toppsjefstillingen i CIA.
  Den illevarslende avsluttende setningen …”It should be wet” er CIA-kode for DRAP; at det skal bli “wet” – vått – innebærer at “blod må flyte”…Den første delen av teksten betyr at “Dersom det ikke lykkes å snakke politikere i Washington fornuft (i praksis: at de forplikter seg til å tie om utenomjordisk)…så skal … blod flyte…”
  Årsaken til sotflekkene på papiret er at dokumentet ble reddet ut av flammene av en patriotisk CIA-ansatt, etter at en CIA-direktør ved navn James J. Angleton hadde forsøkt å brenne det – liksom en kriminell som vil ødelegge bevis… Dette skjedde få dager før drapet på President Kennedy den 22.11.63…
  Det er ikke bare nøkkelpersoner på innsiden som er “in the know” som er tatt av dage for å hindre lekkasjer om utenomjordisk-informasjon.
  Store mengder private “menige” UFO- og utenomjordisk”snushaner” er blitt tatt av dage gjennom kamuflerte drap, som CIA har bred spisskompetanse på å få gjennomført.

  Artikkelen over kan leses i sin helhet her.

  Den amerikanske Apollo-astronauten Edgar Mitchell (1930 – 2016) har beskrevet hemmeligholdet om alt utenomjordisk slik:
  https://www.youtube.com/watch?v=a5OIRsPTD9E

Det er svært mange – både personer og organisasjoner – som lojalt og lydig deltar i hemmeligholdet av UTENOMJORDISK.

– Etterretning

Det er utarbeidet “kataloger” over ulike typer
utenomjordiske som benyttes av personer “in the know” i etterretning og militærvesen.
Legg merke til at forkortelsen EBE – Extraterrestrial Biological Entity – som litt tilfeldig ble tatt i bruk etter Roswell-hendelsen den dag i dag benyttes som “en bransjestandard”.

– Militærvesen

Mange utenomjordiske romskip har falt ned i ulike land i nyere tid.
I praktisk talt alle tilfellene så er det de militære – ofte Luftforsvaret – som har rykket ut og tatt hånd om romskip, vrakrester og utenomjordisk mannskap; det være seg levende eller døde i aller største hemmelighet.
Det falt ned et romskip på Svalbard i “det store UFO-året 1952” (samme år som USA sprengte sin første hydrogenbombe). Vraket ble først fraktet til Narvik med et skip, og deretter sendt til USA “never to be seen again”…

Historien om romskipet som ble skutt ned av Sør-Afrikas luftforsvar som benyttet laservåpenet “Thor 2” og falt ned i Kalahari-ørkenen i det sørlige Afrika er beskrevet her på nyhetsspeilet. Etterforskningen ble raskt overtatt av et spesialteam fra USA, og etter noen uker ble både romskipet og levende utenomjordisk transportert til Wright-Patterson basen i USA.

– Nøkkelpolitikere

– FN

– Media
Hovedmedia i land som USA og Norge – nå kjent som “Fake News media – narremedia” har vært under kontroll av CIAs Operation Mockingbird i omtrent 70 år. Etterretningens mediakontroll “Mockingbird” (“narrefugl”) er beskrevet i denne artikkelen her på Nyhetsspeilet.

– Maktforumet Bilderberg
Den amerikanske etterretningsofffiseren William Cooper (1943 – 2001) hadde tilgang til topphemmelige dokumenter om temaet UTENOMJORDISK som offiser i US Naval Intelligence (Marinens etterretning) – som var den statlige plattformen som håndterte temaet utenomjordisk.

Cooper har opplyst at den opprinnelige hensikten med maktforumet Bilderberg, som ble satt opp ved at nøkkelpersoner fra en rekke land ble invitert til et hemmelig møte bak strengt lukkede dører, var å informere noen få utvalgte personer fra ulike land om at UTENOMJORDISK  LIV og UTENOMJORDISKE BESØK var en realitet. Dette kan stemme sett i lys av at det første Bilderbergmøtet fant sted på Hotel de Bilderberg i Holland i mai 1954, 3 måneder etter at Eisenhower hadde hatt sitt ansikt-til-ansikt møte med de tilreisende utenomjordiske på flybasen Muroc i California…

Maktmannen Henry Kissinger (nå 95 år) – som har vært primus motor for og deltatt på nesten alle Bilderberg-møtene siden starten i 1954 er også mangeårig medlem av MJ-12. Dette indikerer at det er en nær forbindelse mellom den etterhvert supermektige MJ-12 “mafiaen” og globalisteliten som er kjent som “kabalen”, Illuminati eller New World Order.

– Forskningsmiljøer, universiteter og høyskoler og “vitenskapelige” fagtidsskrifter

Såkalt vitenskap i vestlige land er i stor grad blitt løgnaktig og dogmebasert som en konsekvens av det utenojordiske hemmeligholdet, som har “kirurgisk rensket menneskehetens og Jordens forhistorie” for utenomjordisk nærvær og bruk av utenomjordisk høyteknologi i tidligere tider som viktige elementer og forklarende faktorer for blant annet opphavet til historiske byggverk.

Det er særlig fagene HISTORIE, ARKEOLOGI, ASTRONOMI og RELIGIONSVITENSKAP som er blitt fratatt en ekte vitenskapelig kunnskapsplattform pga det drakoniske utenomjordiske hemmeligholdet…

Puma Punku komplekset i Tiahuanaco i Bolivia er blitt bygget av utenomjordiske.
Pyramidene i Egypt ble ikke bygget av “slaver som slepte steinblokker med tau og trinser i noen titusener av år…”
Dette er høyst uvitenskapelig LØGN.
(Forøvrig har en gruppe japanske forskere med rikelig ressurstilgang prøvd å kopiere den påståtte primitive pyramidebyggingsformen og har erfart at det ikke har fungert).
For å forstå pyramide-konstruksjonene enkelt og vitenskapelig er det nødvendig og naturlig å være klar over at det var utenomjordiske som satte opp pyramidene i Egypt…

– UFO-foreninger(!) som MUFON i USA, UFO Sverige og andre… Dette er beklagelig, men sett i lys av hvor omfattende fundamentalistisk som hemmeligholdet er, er det naturlig å ta høyde for at UFO-foreninger kan bli INFILTRERT OG OVERTATT av personer som arbeider for hemmelighold, løgn og fortielse for kortere eller lengre tid. Svensker som lenge har vært opplyste på utenomjordisk-området anser at UFO Sverige – som i sin tid ble grunnlagt med gode intensjoner om å kartlegge fakta og spre sannhet – ble merkbart degenerert etter at den fundamentalistiske utenomjordisk-benekteren Clas Svahn (bildet under) kapret kontrollen for mer enn 25 år siden…

I Sverige er det er det UFO-foreningen UFO Sverige som er den fremste eksponenten for det fundamentalistiske hemmeligholdet om alt utomjordiskt. Denne fotomontasjen viser Sveriges fremste “hemmeligholds-ayatollah” (“alien-tollah”) Clas Svahn som med sin hardnakket påståelige og notorisk tyranniserende “Don’t confuse me with facts” stil forteller UFO-interesserte svensker hva de skal mene…
I Clas Svahns menighet UFO Sverige er det mange som instinktivt påkaller sin “ayatollah” etter å ha fått kjennskap til ny informasjon om UTENOMJORDISKE BESØK…Den kognitive korrupsjonen fra det fundamentalistiske hemmeligholdet av utenomjordisk liv går langt utover astronomi-faget, også fag som historie, arkeologi, sosialantropologi og religionsvitenskap har fått avkuttet sine vitenskapelige fundamenter – ved å utelate eller forvrenge viktige elementer som best kan forklares ved utenomjordiske besøk på Jorden i tidligere tider…

Det utenomjordiske temaet er et av de aller viktigste anliggender for Jordens innbyggere den dag idag.

I hovedbildet til denne artikkelen er det fotografier av tre utenomjordiske skapninger som er eller har vært på Jorden. Omnec Onec fra planeten Venus (til v. øverst), Jerry Wills fra stjernesystemet Tau Ceti (til v. nede) og EBE-2 (Extraterrestrial Biological Entity number 2) fra Zeta Reticuli.
De to til venstre lever på Jorden nå, mens EBE-2 forlot Jorden i 1984.

Særlig i USA, men også i andre land, har det langvarige, løgnaktige og svikefulle hemmeligholdet ført til at utenomjordisk-temaet er blitt en gedigen verkebyll,  som har vokst og vokst og blitt og forblitt vanskelig å få tatt hull på. Problemet er nå ikke først og fremst at informasjon om at utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk er og har vært en realitet i århundrer og årtusener ikke er noe dagens mennesker ikke “tåler” å høre – de tåler det aldeles utmerket og vil gjerne få kjennskap til mer faktabasert og oppriktig utenomjordisk-informasjon…

Problemet er nå at NOEN mennesker i posisjoner – samt hele NASA – vil havne i skammekroken fordi de bevislig har løyet og løyet om eksistensen av utenomjordisk liv – mot bedre vitende. SVIKET er også nå blitt en viktig del av verkebyllen; alle DRAPENE “to maintain MAJESTIC SECURITY”, hånen mot vanlige menneskers intelligens samt det enorme RESSURSMISBRUKET – tyveri av fellesskapets midler i zillionsum-klassen – for å utvikle og drifte THE SECRET SPACE PROGRAM (SSP).

The Secret Space program har sprunget ut av den topphemmelige TEKNOLOGIOVERFØRINGEN av ALIENTECH (hyperavansert utenomjordisk høyteknologi) som fant sted i kjølvannet av avtalen som president Eisenhower inngikk med de “tvilsomme” aliens i 1955.

I USA er det blitt produsert menneskebygde RUNDFLY (som mange oppfatter som UFO-er) siden 1960-årene.
Det hemmelige romfartsprogrammet befinner seg i en slags parallell virkelighet med svært få kontaktpunkter med det øvrige samfunnet…for best å opprettholde HEMMELIGHOLDET…

Det finnes nå en flåte av menneskebygde romskip som benytter antigravitasjon og andre raffinerte former for fremdriftsteknologi. Den britiske “dataspionen” Gary McKinnon har fortalt at da han fikk se en liste med oversikt over skipene (romskipene) i EN FLÅTE AV ROMFARTØYER, hadde et av fartøyene navnet USSS Hillenkoetter. Hillenkoetter var en av de opprinnelige medlemmene i MJ-12 gruppen som det fremgår av listen tidligere i denne artikkelen.

Det utenomjordiske hemmeligholdet kan sammenlignes med om eskimoene på Grønland måtte leve med et regime som tok alle midler i bruk for å skjule at det lever mennesker som dem selv i Amerika i vest og i Europa i øst.
Eskimoer som påsto at passerende fly var noe annet enn høytflyvende albatrosser eller polartåke ble latterliggjort eller – hvis de var hardnakket påståelige – ble sperret inne i en igloo-kjeller inntil de innrømmet at de bare hadde fantasert…

Søndag 28 april 2019 blir det arrangert en UTENOMJORDISK-konferanse i Nittedal utenfor Oslo.

 

Det kommer til å bli en hel dag fylt med utenomjordisk informasjon i bevis-format, særlig fotografier og unike videoklipp, vitnemål, og den presenterte informasjonen kommer til å bli supplert av bakgrunnsinformasjon og plassert i en større sammenheng.

Et aspekt ved at hemmeligholdet om utenomjordisk er så FUNDAMENTALISTISK er at det også omfatter utenomjordisk liv i vårt eget solsystem, det være seg på Månen, på Venus, på Jupiter-månen Ganimedes og andre planeter og planetmåner…

UTENOMJORDISK-konferansen søndag 28 april 2019 kommer til å inneholde fem informative og visuelle presentasjoner:

1. Avsløring av utenomjordisk liv
2. Romskipet i Roswell – hva skjedde?
3. De beste bevisene for utenomjordiske besøk
4. Amerikanske presidenter og utenomjordiske besøk
5. Utenomjordisk liv i solsystemet

Glimt fra innholdet i presentasjonene finnes i denne artikkelen på Nyhetsspeilet.

For mer informasjon om konferansen i Nittedal søndag 28 april, klikk her for kunngjøringen av arrangementet eller klikk her for arrangementet på Facebook.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

30 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
e.
e.
Anonym
3 år siden

WTF TIMES A MILLION!!!

WOW, WOW, WOW, Arry, (+ andre som mediterer) fy f for å si det rett ut. Har du ikke meditert i dag så hiv deg rundt, se om det samme skjer med deg som hendte meg. (Pass på veldig å være i høyeste hjerte så man linker rett) Kom nettopp ut av den jævligste meditasjons-bønnen ever. Jeg har jo hatt mange snedige OBE og meditative opplevelser gjennom årene. Og mye positive åndelige opplevelser, også flere episoder med ting jeg aldri har lest om noe sted. I dag kom en ny vri. Noe jeg aldri har hørt om, eller opplevd før. Det var ikke “uhyggelig” som i “skummelt” eller “negativt”, men fullstendig Matrix- vilt, og dermed ekkelt. Jeg VISSTE at NOE ville skje, kjente det på meg, men visste ikke hva og ikke at det ble dette. Jeg forstår ikke engang hva det var. lol. Dette kan ikke være noe som skjedde med bare meg. Det var en stor event. Jeg tror kanskje at de der dingsene der oppe har Jesus teknologi vi ikke kjenner til ;) lol. Nå lurer jeg virkelig på hvilken tidslinje vi er på. lol. Noen som vet noe om dette, forstår hva jeg snakke rom?

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
Svar til  e.
3 år siden

Du er jo rusa på noe stoff, det framgår helt tydelig av det du skriver

e
e
Anonym
Svar til  Alexander J Holm
3 år siden

lol. Jeg er anti drugs. Bevissthets event. AI?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e.
2 år siden

Forstår veldig godt hva du snakker om.

Ser matrix’n, og alt som følger med.

https://exopolitics.org/galactic-federation-is-helping-humanity-build-a-starfleet-for-planetary-defense/

De forsøker å snakke til deg, du bør bare ta det helt med ro og nyte opplysningene de forsøker å gi deg, og heller stille noen spørsmål før neste meditasjon, så du får svar på det som er uklart.

Tidslinja vi er innen i nå, ja, vi er straks midt i transformasjonen, hvorav alt skal være kaos, med krig, sult og alt som følger med, samt oss som er våkne, som gir lys, kjærlighet, Styrke til menneskeheten.

Alt dreier seg om en god balanse.

Ikke, så mye å ta på vei for. ALT skjer slik som planlagt, så bare ta alt helt med ro.

Nå kommer mange nye opplysninger, og vår bevisthet vil gå fra nesten 0 – til 100 %. som betyr at det vil bli avslørt masse i verden i denne tiden. Overgangen til 2022, blir helt spsiell, og der kommer masse opplysninger, samt så kommer det oppfinnelser, som har kommet fra utenomjordiske ( hjelpere ) til oss som lysarbeidere etc, som ser ut til å gi oss ny styrke i kampen som nå pågår.

INGEN TING Å VÆRE BEKYMRET FOR I DENNE VERDEN.

ALT GÅR SLIK SOM PLANLAGT UANSETT.

http://www.nyhetsspeilet.no/2021/09/gjennomgar-verden-na-en-transformasjon/

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Frekvensene er ustabile, man får bare med seg fragmenter, lett å misoppfatte når det blir bruddstykker av informasjon. Jeg har altfor mange spørsmål og ting går mye treigere enn før. Jeg tror de som jobber for det gode i denne verden trenger all den hjelp de kan få. Utrolig hva man får øye på av sorte flekker når man ser godt. Hadde forresten vært artig å sjekket ut med beds, blitt litt reparert :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Du må ta kontrollen over frekvensen når du mediterer. Bruk kontroll-panelet i matrixen.
” se det foran deg “, og det dukker opp.

Så, kontakter du ” skipene “, så får du reise. Astroreiser er utrolig interesant :D

Der får du også vite mye, men de gir kun informasjon du er klar for, så ingen vits i å mase ;)

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

lol. Den siste der var god ;)

Jeg kommer sikkert til å trykke på feil knapper og lage et kaos uten like. Det er så mange ulike måter å reise på virker set som. “Ånds-teknologi” ++.
Tror du på den varianten avetoriene som forteller om at skipene er “Oss” fra fremtiden som kom tilbake for å reparere noe? Eller tror du at det er vås, og andre forklaringer?

Å tolke informasjon er ikke det enkleste, jeg husker ikke så mye lenger som før, ser ut som hukommelsen har blitt påvirket der også. Kanskje bare en fase, hva vet jeg.

Et annet spørsmål til deg Arry: Om du mottok en beskjed fra en avdød fra den andre siden og du ble bedt om å kontakte den avdødes familie og si et eller annet. Ville du gjort det?

e
e
Anonym
3 år siden

Nattens låt:

e
e
Anonym
3 år siden

Se her Danny, nå kommer de:

e
e
Anonym
3 år siden

Har egentlig aldri skjønt greia, whats the Big deal? Old news, nå må vi som ikke sover dypt få noe nytt å bryne oss på før vi krepper av kjedsomhet ;) Noe som kanskje vil glede mange er jo at det er mye ufo action og avsløringer på gang i MMS. De bør vel få ut fingeren in time.

e.
e.
Anonym
Svar til  e
3 år siden

Oh, lol. Jeg fikk vel “hva jeg bad om” og ignorerte min egen advarsel. LOL. Noe nytt å bryne seg på. jaja, da er det mage som følge med på dette magiske speilet. Akkurat som jeg tenkte.

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
3 år siden

Hallo : VIKTIG melding til våre utenomjordiske venner :
Jeg ,DANNY ALEXANDER JOHNSEN HOLM , STAVANGER , NORWAY ”
ØNSKER Å FORLATE JORDEN OG BLI MED MODERSKIPET SOM SKJULER SEG ET STED I VÅRT SOLSYSTEM . JEG VET DERE HOLDER OPPSYN MED OSS OG AT DERE HAR ET PROGRAM FOR Å TA IMOT DE SOM HAR AVSLØRT SANNHETEN .
JEG ER FULLSTENDIG KLAR OVER AT JORDEN ER ET FENGSEL ,ETT PROGRAM , SOM BLE GITT VÅR GREN AV MENNESKEHETEN , PÅ GRUNN AV FORBRYTELSER GJORT MED ATOMVÅPEN .

DET VAR EN KRIG SOM INVOLVERTE MARS ,VENUS OG JORDEN .

JEG VET AT DETTE MODERSKIPET HAR GJEMT SEG BAK JUPITER .
JEG HAR INGEN ORDENTLIG FAMILIE OG VIL VÆRE DEL AV DEN FAMILIEN SOM VENTER MEG PÅ STJERNESKIPET.
JEG TAR STERK AVSTAND FRA JORDEN OG SAMFUNNET HER SLIK DET HAR BLITT .

JEG VET NÅ SÅ MYE ,AT JEG UMULIG KAN VÆRE PÅ JORDEN

HVOR ER DERE ? KONTAKT MEG !

e
e
Anonym
Svar til  Alexander J Holm
3 år siden

Oh Danny boy.

Man skal være forsiktig med hva man ønsker seg på nett har jeg lært av erfaring. Det noen kan mene som en spøk, kan noen andre ta på alvor. Mye rart der ute, ville ikke kalt på hvem som helst slik dersom jeg var deg. Vente på Jesus heller? :)

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
Svar til  e
3 år siden

HVA DU MENER HAR INGEN BETYDNING

e
e
Anonym
Svar til  Alexander J Holm
3 år siden

Bare en vennlig advarsel ;)

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
Svar til  e
3 år siden

Jesus og englene er en ligning for utenomjordiske . De er lysvesener fra andre verdener .
De prøvde å lære oss å leve i fred med hverandre men se på Israel og Palestina? Se på alle krigene som
har vært og for hvilken grunn ?

INNGANGSBILLETTEN TIL DET KOSMISKE FELLESSKAP ER NETTOPP DETTE : FRED PÅ JORDEN OG DESARMERING AV ALLE VÅPEN . FJERNING AV ALLE ATOMVÅPEN .

e
e
Anonym
Svar til  Alexander J Holm
3 år siden

Og noen av de er noen skikkelig luringer …

Tellusbror
Tellusbror
Anonym
Svar til  Alexander J Holm
2 år siden

Du har familie på jorden bror. Vi prøver å kontakte deg men du er ikke tilgjengelig. Du må komme til overflaten igjen. Ta kontakt.

Din bror.

e
e
Anonym
Svar til  Tellusbror
2 år siden

Så søtt. Det finnes de som liker å blokkere enkeltes kontakt med omverdenen, på alle slags vis. Håper dog at alle finner hverandre.

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
3 år siden

DET MEST SINNSYKE ER AT HELE VÅR VIRKELIGHET HANDLER OM HEMMELIGHOLDET AV UTENOMJORDISK LIV !!! DE HEMMELIGE REGJERINGENE BRUKER HELT EKSTREME METODER FOR Å HOLDE DETTE HEMMELIG , EN SANNHET SOM VI HAR KRAV PÅ ,FORDI DEN ER HELT ÅPENBAR OG HELT AVGJØRENDE .

NOE SÅ BISARRT ER DET , AT HELE LIVET VÅRT STYRES AV HVA VI VET OG IKKE VET OM DE ANDRE .
HELE VÅR VIRKELIGHET ER OPPDIKTET OG FIKTIV . ALT DU VET , ER FEIL .
ALT SOM SIES PÅ TV OM ALT , ER LØGN . ALT ER EN KONSTRUKSJON ,LAGET FOR Å TA VÅR OPPMERKSOMHET VEKK FRA DETTE ENE HELT ÅPENBARE , AT VI ER IKKE ALENE .

DET ENORME SPØRSMÅLET ER : HVORFOR HOLDES DETTE HEMMELIG ?

HVEM KAN TAPE NOE PÅ AT VI FÅR VITE SANNHETEN ?

HVOR LENGE KAN MAN DRIVE PÅ MED DETTE HEMMELIGHOLDET FØR DET HELE AVSLØRES ?

HVA SKJER HVIS MANGE NOK ,GÅR UT I MEDIA OG KREVER SVAR FRA CIA OG NASA ?

HVEM ER DET SOM STYRER HEMMELIGHOLDET ? ER DET MAJESTIC 12 ? HVORDAN KLARER DE DET ?
NOEN MÅ JO ETTERHVERT BEGYNNE Å LURE .

e
e
Anonym
Svar til  Alexander J Holm
3 år siden

Man må stille de rette spørsmålene. Her stiller du et av de. Hvem kan tape på at man får vite sannheten?

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
Svar til  e
3 år siden

Når det finnes hemmelige programmer så er det for at ingen dkal tape på noe .
Disclosure har skjedd i all hemmelighet ! Alle vet jo at det finnes utenomjordisk liv !!! Man må jo være helt idiot hvis ikje man tror det !!!!

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
4 år siden

Det finnes altså to parallelle verdener ;
1: menneskeheten og Jorden er den eneste intelligente bebodde planeten / sivilisasjonen i universet . Alle store religioner er en løgn og en konstruert illusjon ,som skal gi oss en midlertidig forklaring ,som jo er en løgn . Vår verden = Løgnen .
Ingen er klar over at det faktisk finnes utenomjordiske sivilisasjoner.

2 : Den egentlige verdenen : SANNHETEN :Universet er fullt av intelligente sivilisasjoner – som har besøkt Jorden, USA og NASA skjuler sannheten for hele menneskeheten. Jorden er ikke universets sentrum .
USA har sendt astronauter til andre galakser og de utenomjordiske skapningene har baser på Jorden og samarbeider med USA og Nasa om teknologi. Motiv ukjent . De er overalt rundt oss . Allikevel er alt fremdeles topphemmelig og underlagt CIA . Det pågår hemmelig samarbeid mellom USA og diverse andre planeter.

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
Svar til  Alexander J Holm
3 år siden

Fikk ikke helt fram hva jeg mente her . To forskjellige oppfatninger av virkeligheten ,men de ble surra inn i hverandre når jeg skrev .

e
e
Anonym
Svar til  Hans Gaarder
3 år siden

Skulle funnet denne her for 2 år siden :(
Kosmisk moro hørtes spennende ut
jaja, kanskje i neste liv da

Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
5 år siden

Den norske UFO-organisasjonen UFO-norge styres av en hard kjerne som har til hensikt selv å samle inn alle typer data, trekke konklusjoner og videreformidle disse til skyggeetater innen forskning og myndigheter. De ønsker at folk skal rapportere til dem, men gir lite tilbake, bortsett fra en lang strøm av magre rapporter hvor alt interessant er bortatt, men akkurat så mye at folks intresse opprettholdes slik at de får nye rapporter.

En av deres hovedsamarbeidspartnere på akademikersida er et Italiensk universitet, men de har også tilknytninger i forsvaret og NTH.

På et meget tidlig tidspunkt degraderte den harde kjernen de fleste medlemmer til abonnenter av bladet sitt ved et udemokratisk kupp. Jeg var selv medlem av organisasjonen til det tidspunktet og vet ganske mye om de som styrer organisasjonen, og har fulgt den siden, men er altså ikke medlem og har heller ikke søkt om å komme inn i den igjen i det siste, selvom de nå ber om hjelp fra nye medlemmer.

Jeg anbefaler at en ikke har noe med organisasjonen å gjøre, men heller skriver om opplevesler en har i blogger folk leser og drøfter dem der. Det kommer intet interessant for folkflest utav organisasjonens arbeid.

gordon
gordon
Anonym
5 år siden

Et utrolig bra vel dokumentert innlegg:)) Personlig har jeg selv hatt seks hendelser med ufoer av forskjellig karakter,og dette er ikke
stjerneskudd,jeg har sett på himmelen.Det som er interresant når jeg forteller dette til forskjellige mennesker,er at vedkommende
vil anten stille seg likegyldig(hvem bryr seg),le latterliggjøre meg el,påstå at jeg må være gal! Det er ytterst få som faktisk tror på det jeg
har sett og opplevd. Så makteliten “over there”har så absolutt lykkes,når det gjelder hemmeligholdelse av temaet utenomjordisk liv..

Gorgon
Gorgon
Abonnent
Svar til  gordon
5 år siden

Virkeligheten er en boble som lett kan sprekke,og det gjør vondt.Man vil havne i en krise.Sterke krefter vil alltid søke å reparere eventuelle sprekker i boblen.Fornektelse og latterliggjøring er svært kraftfulle forsvarsmetoder.
Å innse at det finnes intelligente skapninger med høyere teknologi en våre egne,er på mange måter en fallit erklæring til super egoet vårt.

ballejalle Knee Grow
ballejalle Knee Grow
Anonym
Svar til  gordon
1 år siden

neger lær deg å skrive

« Forrige artikkel

Kosmisk utvekslingsprogram – 13 år på planeten Serpo

Neste artikkel »

E.T. kontakt i Bolivia

30
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x