Visdom fra Wingmakers, del 1

2.9K visninger
6 minutter lesetid
5

Prinsipper for forandring av personligheten


En erkjennelse av at du er i stand til å ha direkte tilgang til det guddommelige, setter i gang en dyp personlig transformasjon. Dette er en visshet om at guddommelig visdom kan oppdages dypt inne i deg selv. Det finnes et bredt spekter av virkemidler som kan fremme denne endringen av personligheten. Selv om midlene kan variere, kan intensjonen bak beskrives som en prosess av å ekspandere inn i en tilstand av integrering hvor alle aspekter av ditt bevisste selv blir mer og mer i overensstemmelse med din guddommelige essens.

Det er særlig tre spesielle prinsipper som bidrar til å justere ditt perspektiv og inspirere deg til dyp personlig forvandling. De er som følger:

  • Å se det guddommelige i alt.
  • Å nære alt liv.
  • Takknemlighet.

Når du tar disse tre prinsippene i bruk, vil tilsynelatende tilfeldige hendelser i livet ditt åpenbare en dypere hensikt.

Å se det guddommelige i alt

Dette er prinsippet om at det guddommelige er tilstede og kan sees overalt og i alle former for liv. Som biter av en intrikat mosaikk som tilhører samme veggen og derfor utgjør en enhet, er det sammenvevd i alt. Det er ikke mosaikken som skaper enhet i bildet, men selve veggen som bitene er festet til. På samme måte, kan det guddommelige være så mangfoldig og tilsynelatende urelatert at det ikke synes å være noen bakenforliggende enhet. Likevel er det ikke de ytre manifestasjoner som forener alt liv, men det indre sentrum av guddommelig energi.

Å se det guddommelige i alt, er prinsippet om at alle manifestasjoner av liv formidler et uttrykk for Alt som Er. Det guddommelige kan observeres,  uansett i hvor stor grad energien som skaper enhet har blitt forvrengt. Selv når de ytre manifestasjoner viser seg å være kaotiske, tilfeldige eller forvrengte, er det prinsippet om forening. Prinsippet om å se det guddommelige i alt, er oppfatningen av at livet er perfekt i sitt uttrykk, fordi det stammer fra perfeksjon. Alt liv er en forlengelse av det guddommelige, uansett hvor avvikende dets manifestasjoner er.

I lys av den åpenbare uro og ødeleggelse som er tydelig på planeten jorden, er dette et syn eller en oppfatning som kan virke naiv. Hvordan kan livet i alle dets former og uttrykk oppfattes som optimalt eller perfekt? Dette er livets store paradoks, og noe dine mentale eller følelsesmessige evner ikke i stand til å forene. Det kan kun forstås i sammenheng med sjelen, som er udødelig, tidløs og ubegrenset.

Gjennom å observere både de indre og ytre manifestasjoner av det guddommelige, fremkalles og aktualiseres oppfatningen som stammer fra sjelen. Det er ikke slik at det guddommelige kun finnes i deg og innenfor hver enkelt manifestasjon av livet; det er også i seg selv helheten av alt liv. Således krever dette prinsippet for transformasjon å se det guddommelige i alle dens ulike former for manifestasjon, så vel som i helheten av selve livet.

2066645_orig
Helhet

Å nære alt liv

Livet i denne definisjonen er et individs individuelle og egne virkelighet. Det er subjektivt og påvirkelig. Livet er helheten av opplevelsen som i øyeblikket strømmer forbi den enkeltes sanseoppfatning. Det å nære livet er prinsippet hvor en person er i overensstemmelse med den naturlige intelligensen som er iboende i alt liv. Dette styrker livsenergien som flyter gjennom den enkelte og bidrar til en mild form for hjelp og støtte. Det er virkningen av å støtte flyten som åpner opp for det høyeste motiv i alle mennesker og i alt liv. Dette medfører så at ens edleste motiv og dypeste hensikt kommer til uttrykk. Dermed blir handlingen utført uten dom, analyse, eller ønske om et bestemt resultat. Det innebærer ganske enkelt å pleie den høyeste energien som strømmer fra alle mennesker og dermed bidra til at deres dypeste essens kommer fullt og helt til uttrykk. Dette er et avvik fra den normale oppfatning av at pleie og støtte kun kan gis når andre er i tråd med din personlige vilje og begjær.

Når du i stedet betrakter alt i livet ditt som en integrert energi som uttrykker en stadig voksende guddommelig intelligens, hedres alt liv som en forlengelse av det guddommelige. Slik kan alle mennesker og alle former for liv bli næret og støttet til å nå sine høyeste uttrykk.

Bildet i kammer 13
Maleriet i kammer 13

På samme måte som tid og rom er uløselig knyttet sammen, så er energi subtilt sammenvevd med form slik at de er ett. Livsenergi er alltid i en tilstand av å bli til noe. I sin naturlige tilstand er den aldri statisk eller regressiv. Du er fullt ut i stand til å nære denne naturlige utvidelsen av energi i den hensikt å skape nye kanaler for erfaringer.
Det finnes mange konkrete tiltak som kan iverksettes for å nære livet. Hver sjel transformerer energi på en rekke måter. Ved å arbeide gjennom kroppen din, er din sjel i stand til å samle inn og lagre energi, samt endre dens anvendelse og hensikt.  Denne transformasjonen av energi kan komme til uttrykk på både personlige og universelle nivåer. Innenfor en persons bevissthetsfelt kan energi til enhver tid bli forvandlet til enten å samsvare til en visjon av personlig velferd, eller være på linje med en visjon om universell velferd og godvilje.
En av de beste metodene for å transformere energi, er gjennom ens trossystem og oppfatninger. Det du mener og tror bestemmer i stor grad den virkeligheten du oppfatter. Dette styrer så de erfaringer du gjør i livet. Enten bevisst eller ubevisst, er din sjel klar over dette slik at du vil gjøre erfaringer som utfordrer dine trossystem. Ved bevisst å nære oppfatninger som utvider og transformerer energi, blir du i økende grad i stand til å utforske energisystem som nærer livet i dets mange former. Når dine oppfatninger defineres som intensjon, så er livsenergien din fullt opptatt av nuet. Styrken og klarheten i din intensjon er avgjørende for om du utfordrer dine grunnleggende oppfatninger og gjør dine aktiviteter livsfremmende.

Takknemlighet

Dersom du er oppmerksom – eller i det minste er interessert i å ha bevissthet om hvor perfekt det guddommelige støtter din egen virkelighet, vil det flyte en kraftig og naturlig følelse av takknemlighet fra deg til det guddommelige. Det er dette oppkomme av takknemlighet som åpner kanalen for støtte fra det guddommelige og etablerer et samarbeid med det formål å forvandle den enkelte sjel til et rent uttrykk for guddommelige essens. Det er i all hovedsak takknemlighet som åpner forbindelsen til din guddommelige essens.

Maleriet i kammer 12
Maleriet i kammer 12

Når du er i en tilstand av takknemilghet som ikke beror på hvordan du har det eller dine omstendigheter, vil livet gi deg hjelp og støtte. Denne følelsen av takknemlighet kombinert med det mentale konseptet av verdsettelse, sender ut en usynlig melding i alle retninger som er tidløs. Takknemlighet er en viktig fasett av kjærlighet som åpner deg for å redefinere formålet mer som en støttende forlengelse av det guddommelige, snarere enn den tilfeldige utslag av skjebnen forårsaket av et mekanisk, løsrevet univers. Når du projiserer takknemlighet, uansett omstendighet eller tilstand, vil livets omstendigheter i økende grad gi det støtte. Det å etablere et forhold til universet gjennom strøm av takknemlighet tiltrekker seg livserfaring som er dypt transformativ – erfaring som er rikt viet til å avdekke livets dypeste mening og mest grunnleggende hensikt.

takknemlighet
takknemlighet

Når du velger å komme i overensstemmelse med din guddommelig essens og å leve fra dette perspektivet som en del av en virkelighet som stadig utfolder seg, tiltrekker du deg en naturlig tilstand av harmoni. Dette betyr ikke at livet ditt er uten problemer eller ubehag; heller innebærer det en oppfatning om at livet avslører en dypere hensikt. I den grad du velger å leve i naturlig harmoni med din guddommelige essens, blir livets erfaringer meningsfulle. Når din personlige virkelighet flyter i tråd med din guddommelige essens, oppretter du varig glede og indre fred.

I lys av guddommelig essens er alt liv ren kjærlighet i sitt fullstendige uttrykk og ut fra dette begrepet skapes alt liv og eksisterer evig. Det blir så kjernen i din overbevisning som alle andre oppfatninger oppstår fra. Og når disse overbevisningene utvides videre, oppstår det fra denne kjernen en klar intensjon om å støtte et fundamentalt perspektiv av å se, pleie og verdsette universet som den guddommelige vugge hvorfra alt liv er skapt og utvikles.

Disse livs prinsipper er kun symboler representert i ord og servert til deg som en potensiell oppskrift for å vekke den slumrende ild som utrettelig brenner inne i deg. Det kreves ingen spesielle teknikker eller ritualer for å vekke deres kraft. De er rett og slett perspektiver. Egentlig er de intensjoner som tiltrekker seg erfaringer som så utvider bevisstheten. De gir ikke raske løsninger eller umiddelbare erkjennelser. De er forsterkere av personlig vilje og hensikt som så kaster lys over hvordan man lever. Deres dype transformative kraft beror utelukkende på intensjonen bak deres anvendelse.

Gjennom disse prinsippene for transformasjon, kan du bli en mester i å styrke ditt dypere selv. Når du tar i bruk disse prinsippene med klar hensikt, har du verktøy for å fremskynde fremveksten av din guddommelige essens. Den kan gi deg perspektiv, innsikt, og øke evnene dine til å skape nye muligheter for læring som så utvider og forvandler din bevissthet. Dette er den underliggende hensikten med disse prinsippene, og kanskje den beste grunnen til å utforske dem.

Etterord

Dette er første del av oversettelsen av ”Principles of personal transformation”. Det opprinnelige materialet fra Wingmakers.

Hovedbildet er maleriet i kammer 18.

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
3 år siden

Vi er ikke Gud. Vi er bare mennesker . Og husk hva disse alien HUMANOIDENE har sagt : De er sjokkert over hvor primitive vi mennesker er !!! DE HAR ikke funnet noe slikt før ! !! La oss først finne ut hvor i kommer fra ,før vi prøver å late som at vi er ett med andre livsformer . Er vi ett med Insektlignende aliens fra ZETA RETICULARIS liksom??? Dere som skrev dette må være dopa på narkotikum

Jan Erik Finstad
Jan Erik Finstad
Anonym
7 år siden

Ja jeg må si dette var mye bra og lærerikt lesestoff! Hvar klar over en del av dette fra før av. Men fikk mere helhet da jeg fikk lest alt! Men må få legge til noe. For etter endt liv på jorden går jo sjelen en plass! Den samles eller går til et sted? Å alle disse sjelene eller energien blir til noe større og kraftigere. Å det er hva jeg kaller GUD eller Gigant Understansing Dimensjon !!! Unnskyld min dårlige engelsk! Mistet min adoptiv far for snart 3 år siden nå! Men det hvar første gangen jeg har grått slik at andre har sett jeg har grått! Å merker enda at jeg plutselig kan gråte uten noen grund til det. For jeg mener i dag at det er skadelig å ikke få utløp for alle typer følelser også! Slik at din indre energier skal kunne bli styrket! Dette er en sterk følelse jeg har og tror på. For som jeg også sier i mange sammenhenger er at alt er bygget opp av energier av ulik art. Trær har en type energi. Stein en annen og vann osv.osv. Å en annen ting er at mann må ha et åpent hjerte å man må også ha et åpent syn og respekt for at andre har en annen tro en du selv har! For å kunne se klarere og få en bedre forståelse av ting! Slik kan man igjen lettere se ting andre ikke kan se og således styrker du også ditt indre (sjelen) Å alle sansene dine!! (Dette er noe av min tenkning og formeninger om ting og mye av dette har jeg selv opplevd tingene og som har gjort meg til en mere harmonisk balansert og i et med meg selv.for det er viktig at vektskålen går i balanse før du forlater ditt jordiske legeme! Det vil si om man har gjort mye galt,vært slem mot andre,ertet,stjålet eller lignende. Er man nødt til å gjøre like mange gode handlinger etc.etc. slik at vektskålen går i balanse eller helst i pluss! Dette er en del av di ting jeg lever etter og følger! Slik at jeg kommer i harmoni med meg selv slik at sjelen min kan finne nytt liv etter dette) dette er noe av ting jeg har drevet med en lengre tid nå og som jeg kommer til å jobbe mere med i tiden som kommer! Har vært totalt lam i hele kroppen for snart2 år siden og fikk beskjeden at jeg kunne glemme å begyner å gå igjen i det hele tatt! Nå har det snart gått 2 år og klarer å gå ca.500 meter,da må jeg ta en liten pause så klarer jeg 500 meter til! Så man kan få til ting om man jobber og bruker verktøyene på rett måte. Så er det utrolig hva man kan utrette osv. Dette ble en lang avhandling. Men jeg gleder meg til neste innlegg fra deg! Gleder meg til det!

Carla
Carla
Abonnent
7 år siden

Dette var fantastisk lesning,det var nesten som om det kom fra mitt innerste vesen.
Har hatt mye med meg hele livet og en indre visshet om noe mye større enn hva man føler
i sin dags bevisthet.
For mange år siden døde min store kjærlighet fra meg og 4 barn.Jeg er bl.a.utdannet sykepl.
Derfor hjalp jeg min kjære å leve så godt han kunne etter en 8 timer lang og meget risikabel opr.
Jeg pleide alle store sår og prøvde etter beste evne å pleie hans sjel.
Forsto ganske tidlig i løpet at dette ikke ville gå bra og jeg hjalp han også å dø.
Den første tiden etter hans død følte jeg en nesten bunnløs sorg,men måtte også ta meg av 4 barn,hvor
2 av dem bare var 2 og 4 år.
Hva som umiddelbart skjedde var denne ufattelige kjærlige energien som omgav meg og mine triste barn.
Og i tiden som fulgte utspilte det seg helt utrolige ting.
I denne tiden fikk jeg en ” pang åpning” åndelig sett og etter som tiden gikk, så jeg verden med helt ” nye briller”
Hvorfor forteller jeg dette,jo fordi denne artikkelen gjenspeiler nettopp den reisen jeg har vært gjennom.
Hvis man uansett situasjon,lærer å lytte innover,oppdager man et hav av kjærlig veiledning,visdom og man
ekspanderer enormt.Slik jeg ser det i dag,fikk jeg en gave den gangen og denne smertefulle hendelsen har virkelig
gjordt meg til et bedre menneske.
Jeg er fremdeles på den reisen og den er både spennende,utfordrende,fantastisk og jeg lærer hele tiden.
Gleder meg til neste artikkel,tusen takk!

Kenneth Fjeld
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
7 år siden

Så enig med Carla! Fantastisk lesning!

Håper denne linken (www.galacticchannelings.com) kan bidra til å inspirere deg og leserne her inne enda mer, slik den har gjort med meg og så mange andre. Start gjerne med å lese om Suzy Ward for en hurtigst mulig innføring. Sistnevnte på engelsk, men innleggene er oversatt til 35 språk, deriblant NORSK. God og trygg lesning!

Samt http://www.thegreaterpicture.com på 8 språk, deriblant svensk og dansk. En mektig og god illustrasjon på bl a hvordan vår verden styres av korrupt makt.

« Forrige artikkel

Wingmakers – en røverhistorie fra virkeligheten

Neste artikkel »

Visdom fra Wingmakers, del 2

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x