Utenomjordisk kontakt i Sør-Amerika, del 2

4.3K visninger
8 minutter lesetid
7

På 70-tallet grunnla Sixto Jose Paz Wells og hans bror Charlie – begge fra Lima i Peru; Mission Rama. Dette var et omfattende kontaktnettverk med utenomjordiske som etter hvert spredte seg til en rekke Latin-Amerikanske land. Sixto Paz Wells er i dag en etterspurt foredragsholder og en av verdens mest kjente og erfarne kontaktpersoner.

Den første kontakten med Guidene

Da brødrene Sixto og Charlie Paz Wells ble kontaktet, var det til å begynne i form av meldinger de mottok ved hjelp av automatskrift. Individet som først kom gjennom, var Oxalc fra Ganymede som er en av Jupiters måner. Etter en tid fikk Charlie så telepatisk kontakt med Godar fra planeten Apu i Alpha Centauri. Det dannet seg raskt en gruppe av interesserte og i løpet av 1974 var antallet som kommuniserte med utenomjordiske, kommet opp i 12. I beskjedene deltagerne i gruppen mottok, ble det blant annet gitt tid og sted for neste møte. De fant sted i et ørkenområde sør for Lima som kalles Chilca og her opplevde deltagerne at fartøy kom til syne, gjerne ikke mer enn 100 meter over bakken. Den spanske journalisten Juan Jose Benitez fra nyhetsbyrået EFE var den første media personen som fattet interesse for denne saken og som følge av det han opplevde, skrev han i 1975 boken: ”UFOs – S.O.S. til menneskeheten”.

Dokumentasjon i form av programmed sightings

Ved en rekke anledninger har Sixto gjort avtale med sine utenomjordiske venner om såkalte ’programmed sightings’, dvs at de dukker opp på avtalt tid og sted. Fremgangsmåten er at journalister og andre fra media inviteres til å møte opp for å dokumentere det som så skjer. I dette opptaket fra 1989, tar Sixto Paz Wells med en gruppe på 40 reportere fra 8 forskjellige land på en slik programmed sighting til Chilca utenfor Lima:

Det må for øvrig nevnes at som følge av dette vellykkete arrangementet, ble Sixto Paz Wells invitert av spanske media i Florida til å komme dit for et intervju, men da han landet i Miami ble han satt på første fly og deportert tilbake til Lima (3). Hvorfor? Selvfølgelig fordi han var (og fortsatt er) en person som truer USAs hemmelighold. …

Zendra – interdimensjonale portaler

Det første’fysiske’ møtet mellom Oxalc og Sixto skjedde i Chilca i forbindelse med at han på en uforklarlig måte var kommet vekk fra resten av gruppen. Han fikk så øye på et underlig halvmåne formet lys like over bakken. Mens han sto og funderte på hva dette kunne være, manifesterte det seg en ca 180 cm høy skikkelse som kom ut av lyset. Sixto ble redd og prøvde å løpe, men beina var som paralysert. Oxalc fikk etter hvert Sixto til å roe seg ned og forklarte at dette var et tredimensjonalt hologram. Han fortalte også at dette lyset var en Zendra – en av fire ulike typer lysportaler og at denne typen ble brukt når de selv skulle manifestere seg. De andre ble blant annet benyttet ved teleportasjon av personer og når skipene deres skulle forflytte seg raskt fra en del av universet til en annen (1)

Xendra
Xendra

I Charlies bok, The Sowers of Life, beskriver han denne hendelsen samt den neste som fant sted noen dager senere, da han og fire andre i gruppen opplevde at et romskip fra Apu landet på det faste møtestedet. Denne velskrevne og interessante boken inneholder for øvrig mye dyp visdom fra en sivilisasjon som er kommet mye lengre enn vår og kan lastes ned gratis som en PDF fil fra internett(1).

Teleportering til Ganymende og til planeten Apu

I sin bok The Invitation (2), beskriver Sixto Paz Wells hvordan han ble forflyttet via en Xendra til Morlen(Ganymede), den største av Jupiters måner. Han ble oppfordret av Oxalc til å gå inn i den halvmåneformede lysbuen som befant seg foran ham, noe han beskriver som en meget skremmende opplevelse. Virkningen av å befinne seg i Xendraen var at han ble uvel og svimmel, samtidig som han følte at hele kroppen ble klemt sammen. Han var borte fra resten av gruppen i ca. 15 minutter, men mente selv at oppholdet hadde vart i omtrent 6 timer. (En slik interdimensjonal reise medfører som regel større eller mindre grad av tidsforskyvning). Under denne reisen besøkte han Crystal City som nesten utelukkende består av bergkrystall. På Ganymede befinner det seg en koloni med representanter fra mange utenomjordiske raser, innbefattet ca. 12 000 mennesker som etter å hatt kontakt med Guidene frivillig har valgt å forlate vår planet og i stedet bosette seg der. I Morlen finnes og konføderasjonen av de 24 eldre, et råd som består av individer som er høyt åndelig utviklet og som kommer fra en rekke ulike sivilisasjoner. Hensikten med dette rådet er å yte assistanse og hjelp til alle verdener som er under utvikling (4).

 

Ganymede
Ganymede

Sixtos bror Charlie beskriver hvordan han med følge av sin guide Godar, gikk inn i en slik Xendra av lys og umiddelbart ble transportert til planeten Apu i Alpha Centauri. Her besøkte han en by som ble kalt Ilumen. På samme måte som på Morlen, hadde alle bygningene halvkule eller kuppel form. Firkantete hus slik som vi har på planeten fantes ikke. Charlies opphold på Apu varte for ham i 16 dager, men da han kom tilbake til jorden, hadde det bare gått 15 minutter. 15 minutter i jordisk tid er forøvrig maks lengde for teleportering på denne måten.

Litt om deres utrolige teknologi og overblikk

Under besøket på Ilumen viste Charlies guide Godar ham en tid-rom maskin. Den kunne blant annet vise historien om enhver verden som ble besøkt med alle betydningsfulle hendelser som hadde funnet sted. Den ble og kontinuerlig matet med informasjon om planetene denne sivilisasjonen besøkte. Ved å legge inn data for mulige fremtidige scenarioer, ble flere forskjellige utviklingslinjer anskueliggjort. Slik kunne en identifisere hvilke oppførsel og holdninger som forårsaket de ulike resultatene.

Advarslene fra Alpha Centauri

Ved en annen anledning ble Sixto og Charlie sammen med noen andre i gruppen, invitert inn i et utenomjordisk fartøy fra Alpha Centauri. Mannskapet som bestod av to kvinner og to menn, var alle over to meter høye og hadde langt sølvhvitt hår. De ble tatt med på en omvisning hvor de ble forklart de ulike instrumentene på skipet og deres funksjoner. Etter hvert kom til frem til en stor TV skjerm hvor de ble vist bilder. Først fikk de se sitt eget hus og hvordan de hadde blitt observert før kontakten startet, for der etter et øde landskap hvor alt lå i ruiner. Budskapet de fikk, lød i korte trekk: ”Slik vil det bli overalt på planeten jorden hvis den destruktive kursen menneskeheten nå er på, ikke endres. Så lenge dere fortsetter med å krige og drepe, samt ødelegge og forurense planeten deres, er dere kun til plage for andre sivilisasjoner. Dere er heller ikke klar for å møte en sivilisasjon som vår. Det som skal til er at dere utvikler dere. Vi er her for å hjelpe. Dere må omtrent starte på nytt..

Guide fra Alpha Centauri
Guide fra Alpha Centauri

Hva er hensikten?

Møtene med de utenomjordiske som finner sted i de ulike gruppene, er først og fremst av bevissthetsmessig/telepatisk natur. For å bidra til dette, brukes ulike meditasjons og avspennings teknikker. Planen og ideen fra de utenomjordiske sin side, er å gi oss hjelp i vår videre utvikling. RA står for solen og MA er jorden. Altså sol på jorden, blant annet i form av bistand og opplysning. Snur en på bokstavene, får en og ordet Amar som betyr kjærlighet. Dette er egentlig kraften som holder hele universet sammen. I dette begrepet inngår også godvilje, enhet og samhold – det være seg i et forhold, en familie eller et samfunn. Når denne energien mangler, bryter alt sammen og faller fra hverandre. Styrkes den, vil det kunne medføre at vi begynner å se oss som en menneskehet og som følge av det, blant annet fordeler de ressursene denne planeten har på en mer rettferdig måte. En av hensiktene fra Guidene sin side er å fremme kontaktpersonenes spirituelle utvikling. På den måten kan de fungere som hjelpere i hele menneskehetens åndelige forvandlingsprosess.

Et utdrag av Oxalcs visdom

Kun den som forstår verdien av livet, viktigheten av en gest, det enkle språket i skjønnhet og harmoni, den andres behov, virkningen av mangel på støtte, verdien av vennskap, hjertet som krymper seg når en ser smerte og lidelse, naturens tause betydning, eller den som kan ofre seg for andre, kan faktisk si at han har vist kjærlighet. Vi kan bare elske med intelligens. Gjennom kjærlighet tolker vi hemmelighetene i det enorme universet og forvandler dem til et enkelt pust av liv. Hvis du elsker på en følelsesmessig impuls, uttrykker du kun nødvendigheten av å kompensere for mangel på kjærlighet. Kjærlighet kan ikke og bør ikke manifesteres impulsivt. Det må være bevisst og fullstendig for den omfatter evnen til selvoppofrelse og selvfornektelse. Bare den som tenker helhetlig kan elske helt.

Ocalc med venner
Oxalc med venner

Sensuren

Av Sixtos 14 bøker er det kun ”The Invitation” samt ”Tanis and the Magical Valley”, som er oversatt til engelsk. Hvorfor? Sitat fra ”The Invitation: The Invitation stands as a document so provocative and upsetting to our routine lives that it has been banned by organized agencies trying to suppress and destroy it”. Se og artikkelen: “ UFOer og utenomjordisk liv. Medias øredøvende taushet”. Link: Søker en på Google etter Mission Rahma eller Rama, får en nesten ingen treff. Bruker en derimot søkemotoren Kvasir!?, blir resultatet et helt annet.

Bok av Sixto Paz Wells
Bok av Sixto Paz Wells

Rahma bevegelsen i dag

Formelt ble Mission Rama oppløst av Sixto Pas Wells i 1991. Likevel har dette nettverket fortsatt å eksistere frem til i dag. Etter 91 skiftet bevegelsen navn til Rahma, hvor h-en står for humanity. På sitt mest omfattende, innbefattet kontaktnettet Spania, Colombia, Brazil, Venezuela, Bolivia, Chile, Puerto Rico, Mexico, den Dominikanske Republikk, den spansktalende delen av USA og enkelte land i Europa. 49 utenomjordiske individer var (og er) involvert i dette prosjektet, blant annet fra Venus, Cerpican II i konstellasjonen Canis Majoris og Apu i Alpha Centauri.

Etterord

Jo mer en utvikles åndelig dvs. blir mer positiv, medfølende og mindre selvsentrert, jo mer bidrar det til at en nærmer seg det nivå våre utenomjordiske venner befinner seg på (jfr. Oxalcs visdom). Åndelig og bevissthetsmessig befinner de seg altså langt foran oss og ser det derfor som en viktig oppgave å holde oppsyn med sivilisasjoner som er under utvikling (som vår). Prinsippet er det samme som i en familie – eldre søsken passer sine yngre…

Kilder

1. Paz Wells, Carlos Roberto. Sowers of Life. Toronto 2009.

2. Paz Wells, Sixto. The Invitation. 1st World Library.

3. Programmed Sighting at Chilca Desert March 30-31 2014 http://exonews.org/programmed-sighting-chilca-desert-march-30-31-2014/

4. “Xendra” Domes of Light: Mission Rahma’s Dimensional Portals http://exonews.org/xendra-domes-of-light-mission-rahmas-dimensional-portals/

5. RAMA, The early history of the 20th century’s most important contact network described by Joseph Burkes MD https://www.facebook.com/ContactUnderground/posts/187688108066923

6. Sixto Paz Wells interview: http://13heavens.blogspot.no/2009/01/spotlight-sixto-paz-wells.html

7. http://my.opera.com/inforahma/links/

8. Mission Rahma:16. Mission Rahma. http://www.ditrianum.org/english/articles/history.htm

9. Articles – History http://www.ditrianum.org/english/articles/history.htm

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mortemann
Mortemann
Abonnent
9 år siden

Det finnes egentlig ingen bevis. En påstand kan ikke bevises.
Det kan legges frem drøftelser, analyser, påstander, argumenter, tolkninger, forskningsrapporter og så videre, for å understøtte påstander. Vi kan kalle det vitenskapelig bevist eller hevde at “dette er noe alle er enige om”.
Men i det man sier at noe er bevist, sier man egentlig bare noe om sin egen overbevisning, andre trenger ikke å la seg overbevise av den grunn. Det er fortsatt lov, og til og med fornuftig, å beholde sin evne til skepsis, uansett hvor overbevist alle andre måtte være.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
10 år siden

Terje:
Jeg var og er skeptisk til ETs og deres hensikter med menneskeheten. De påstås å komme fra diverse planeter i og utenfor vårt solsystem. Dette må nødvendigvis medføre at de er mer fysiske enn åndelige i sin opprinnelse. Men dette passer ikke inn i måten de manifesterer seg på. Her finnes det etter hva jeg har blitt presentert kun beskrivelser, skisser og foto/video av heller dårlig kvalitet.
Det finnes opplagt noe “der ute”. Men det er noe som skurrer ganske kraftig her, og det er den øredøvende mangelen på evne og/eller tillatelse til å tilkjennegi/manifestere seg slik at verden kan se hva dette egentlig dreier seg om.

Mine tanker om dette er slik Paulus beskriver det i sitt andre brev til tessalonikerne Kapittel 2:
Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. 7 Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien. 8 Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. 9 Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten. (Den som holder igjen her er Den Hellige Ånd, som har bolig i alle gjenfødte kristne – Menigheten som vil bli rykket bort FØR Antikrist entrer senen).

Jeg beklager Rolf Keneth Myhre, men du får bare komme med truslene dine om sletting og utestengelse her på Nyhetsspeilet. Men jeg står på min rett til å skrive det jeg vil om det jeg tror på, og jeg vil aldri hverken akseptere eller respektere skriveforbud fra din side så lenge dette ikke går på sjikane av meddebattanter. NS skal ha ros for å slippe til skribenter med svært spesielle meninger og syn på diverse, men dette igjen står i sterk kontrast til dine trusler så snart man har ståsted med Bibel som grunnlag. Det hadde vært bedre for åpenhet og demokrati om dine trusler ble slettet – det ville ha vært mer naturlig i et “åpent” forum.

Terje – du skrev i Del I:
“Ja, det er bedre saker i del 2. Vent og se :-) ”
JEG synes ikke det, og det var ikke noe i denne del II som overbeviste meg om at dette dreier seg om “hjleoerene våre”.

Diego Belda
Diego Belda
Abonnent
Svar til  Bjarne
9 år siden

Venter også på de “spennende tingene” som skulle komme i del 2. Registrerer at det ikke kom i del 3 heller. Spennende tema du tar opp Terje, men noe blir ikke mer interessant av at man nevner flere ting som er umulig å dokumentere. 1 dårlig bevis + 1 dårlig bevis + enda 1 dårlig bevis, er fortsatt bare et dårlig bevis. Selv tror jeg på at det finnes mye mer enn vi anner mellom himmel og jord, men å pårope seg en viss sannhet, dokumentere det så dårlig, kreve at andre skal akseptere “dårlige argumenter”, og nevne spennende bevis som aldri dukker opp. Det er rett og slett litt lavmål. Følgt med på nyhetsspeilet siden begynnelsen, men det virker som om det blir flere og flere useriøse artikler, og ikke minst kan man “høre/se” en tone fra endel av moderatorer som ikke akkurat styrker Nyhetsspeilet som en seriøs side. Folk skriver om hvordan “andre” mistolker sine egne meninger, og gjør narr av annerledestenkende, også ser man ikke hvordan man selv blir det man hater. Håper at nyhetsspeilet ikke fortsetter denne nedadstigende utviklingen. Jada, noen vil nok si at “dette hører ikke inn under denne artikelen, men men… det måtte bli sagt! ;o)
Sånn at folk skjønner at jeg ikke er bare kritisk til nyhetsspeilet, så vil jeg takke de som skriver seriøse artikler, ikke påroper seg sannheten og gjør narr av annerledestenkende. ;)

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

William Cooper – The Lost Interview – never before seen (1999) https://www.youtube.com/watch?v=w-uTEIHqTuk

Quote: Edited from The Land of the Lost Story (1999) https://www.youtube.com/watch?v=muf2HYa8dLI From Anna Zetchus Smith, the director of Rebel Evolution, comes ‘The Land of the Lost Story’, a coast-to-coast trip through conspiracy theories to the people who foster them, and a quest for the truth behind them. Originally shot in 1999 and then lost, it is a story and a message that is perhaps even more relevant today. Includes an exclusive, never-before-seen interview with William Cooper. Mirrored with permission from HipSocket tv https://www.youtube.com/user/UnspunWithAnnaZ http://rebelevolution.org/ © 2014 hipsocket productions. Contact: hipsocket at gmail dot com http://conspiracyscope.blogspot.com/ Follow me on TWITTER to get all my uploads…

https://www.facebook.com/conspiracy.scope William Cooper Archive: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD050BDB1556D113E

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

“Så lenge dere fortsetter med å krige og drepe, samt ødelegge og forurense planeten deres, er dere kun til plage for andre sivilisasjoner. Dere er heller ikke klar for å møte en sivilisasjon som vår.”

Den første som oppretter verdensomspennede fred her på jorda, deler kloden inn i 10 soner. Han innfører også en avansert datachip i hånden eller pannen for å kjøpe/selge. Det blir forfølgelse av folk som ikke vil ta denne chippen, fordi de tror det er dyrets merke. Disse menneskene forsvinner til slutt på mystisk vis.

Fredens mann vil gjøre overnaturlige saker, og hele verden vil undre seg. High tech og aliens. Han vil sette seg i Guds tempel og gi seg ut for å være gud. Med freden blir ikke langvarig, bare 3,5 år.

http://wp.me/p3uvTQ-3l

Det er bare å begynne å grave etter sannheten.

« Forrige artikkel

Sherry Wilde om Jordens ukjente historie og nåtid

Neste artikkel »

Utenomjordisk kontakt i Sør-Amerika, del 3

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x