Visdom fra Wingmakers, del 2

1.9K visninger
6 minutter lesetid
1

Guddommelig visdom og forståelse – endring av tankesett

Visdom og forståelse for vår egen guddommelige essens fungerer som en påkallelse som inviterer oss innover mot en stadig dypere forbindelse med oss selv og med alle rundt oss. Likevel foretrekker de fleste heller enn å se innover, å se utover etter visdom, og dermed opprettholde avhengighet av et stort maktapparat som strekker seg mellom den enkelte og det guddommelige.

I alle sine vandringer bort fra det guddommelige har menneskeheten, som følge av dette maktapparatets kontrollmekanismer, fått tåkelagt og skjult sine mest bemerkelsesverdige egenskaper gjennom en vedvarende tro på begrensninger. Den guddommelige befinner seg utenfor rammene av enhver maktstruktur. Det er komplett i seg selv, og har som eneste hensikt å vise det samlede potensialet av alt liv i universet. Det er arketypen av perfeksjon. Det er bærer av hver sjels særegne design og endelige skjebne. Essensen av det guddommelige er langt hinsides det vi er i stand til å begripe, men for å definere og forstå det, har menneskeheten en tendens er å ty til det begrensende språket som tilhører kontrollapparatet.

ch5
Maleriet i kammer 5

Maktapparatets tankesett: Søken etter sammenheng og helhet

Når folk er uvitende om sin indre visdom og helhet, har de en tendens til å søke etter orden og trygghet utenfor seg selv. Usikker på sin plass innenfor maktapparatets verdensorden, definerer de seg selv basert på sin usikkerhet. Enkeltpersoner blir dermed kun deler av sin egentlige helhet og på samme måte som glasskår fra en vakker vase, viser de liten likhet med sin opphavelige skjønnhet. I et forsøk på å lede hele menneskehetens utvikling, har mange i høye maktposisjoner utnyttet vår kollektive usikkerhet. Gjennom en rekke tiltak som tåkelegger forbindelsen mellom vår indre essens og guddommelige kilde, har de prøvd å komme i mellom den direkte forbindelsen mellom den enkelte og det guddommelige.

Hver enkelt har mulighet for å frigjøre seg fra alle former for kontroll fra maktapparatet. Med dette antydes det ikke at vi ikke skal stole på andre, delta i samfunnet eller skape vennskapsbånd. Det er rett og slett en påminnelse om at i hendene på dem som ønsker å kontrollere, er sannheten relativ og skiftende. Selv om motivet for deres kontrollerende atferd kan være basert på god vilje, er det fortsatt en form for kontroll. Når de innen maktapparatet som avslører ”sannheten” tilbakeholder og undertrykker informasjon, er det vanligvis for å posisjonere seg i den hensikt enten å opprettholde eller skaffe seg mer makt, heller enn å bidra til egenmestring for alle.
Vårt ønsket om samhørighet og helhet motiverer oss til å finne ut av og utforske maktapparatets tankesett. Denne indre lengsel får oss til å søke hjelp og veiledning fra en bestemt makt gruppe, for på den måten oppnå en følelse av tilhørighet og tilknytning. Videre fungerer maktapparatet slik at vi utvikler en følelse av forbindelse til en stor, altomfattende visjon. Dette er grunnen til at maktapparatet fostrer profeter som peker mot en større visjon.

Enkelte åndelige ledere er i stand til å skue dypt under den overfladiske virkeligheten og erfare hvor intrikat sammenkoblet hver livsform er, og hvordan dette sammensatte livet er intelligent hinsides enhver forstand. Disse visjonære ledere kan dermed tolke virkeligheten gjennom sine personlige evner til å oppfatte og uttrykke livets ubegrensede intelligens og dypere dimensjon. Men ingen er i stand til å beskrive alle livets dimensjoner med språk som verktøy. De kan bare i beste fall beskriver deres tolkning eller deres inntrykk.

Maleriet i kammer 8
Maleriet i kammer 8

I realiteten er det slik at enhver av oss er i stand til å se under livets overfladiske virkelighet og oppfatte en unik visjon av universet. Vi trenger kun tid samt intensjon om å utvikle våre egne tolkninger. Og nettopp det har mange store åndelige ledere prøvd å lære oss. Livets dypere hensikt er ikke noe som er forbeholdt noen få utvalgte å få oppleve, men er en dynamisk og utviklende intelligens som har like mange ansikter som det er former for liv. Ingen person eller gruppe har eksklusiv tilgang til universet hvor det guddommelige uttrykker seg i all sitt velde. Portalen er åpen og tilgjengelig for alle, fordi det guddommelige finnes i alt.

Hver av de som var anerkjent som store profeter, skapte en visjon av universet som strakte seg ut over det som maktapparatet hadde definert. Fordi deres tolkninger ble formulert med autoritet og dyp innsikt, ble de gjenstand for debatt blant ulike grupper innen maktapparatet. Denne debatten skapte ulike oppfatninger. Tilhengere dukket så opp for å forsvare og pynte på sin nye leders tolkning, mens etablerte grupper avviste den og støttet seg på sine etablerte synspunkt. Uten unntak ble det slik at lederens visjon ble begrenset og formet til dogmer av tilhengere som ønsket å lage en ny religion eller sekt. Derved ble en innstrømning av ny innsikt stille trukket tilbake i hendene på maktapparatet hvor dets dypere mening ble utydeliggjort av det faktum at det ble innlemmet i en rigid struktur hvor det så både ble fremmet og beskyttet.

Maleriet i kammer 9
Maleriet i kammer 9

En verdensanskuelse i forandring: Indre visdom og forståelse

Det er på vei til å komme en ny verdensanskuelse som uten maktapparatets innblanding fremmer en klar forbindelse mellom den individuelle bevissthet og det guddommeliges bemerkelsesverdige egenskaper. Når det skjer, vil fabler og myter som har vært gitt opp gjennom historien ta skrittet inn i lyset og bli kjent slik de opprinnelig var ment å være. Da vil språk bli forvandlet til en ny form for kommunikasjon som bryter ned alle kontrollbarrierer. Veien til helhet består av personlig transformasjon som skjer gjennom oppvåkning og utvikling av indre visdom og forståelse.
Den nye måten å se verden på settes helt enkelt i gang ved erkjennelsen av at i stedet for maktapparatets avhengighetsfremkallende metoder, finnes det en raskere og uavhengig vei som omgår det og fører til kontroll over en selv. Disse nye veier leder til den guddommelige visdom og forståelse som er til stede i oss alle. Den kan nås gjennom praktisering av de tre prinsippene for transformasjon: Å se det guddommelige i alt, å nære alt liv, samt takknemlighet(Se del 1). Anvendelsen av disse tre livsprinsipp frigjør en fra maktapparatets kontroll og setter derved i gang en fullstendig forandring.

Maleriet i kammer 14
Maleriet i kammer 14

Ettersom det finnes relative sannheter, finnes det og relative friheter. Etter hvert som individer utvikler seg og fjerner seg fra maktapparatets kontroll, oppnås en stadig økende følelse av frihet, men ytre krefter fortsetter å utøve kontroll hjelp av avgrensede trossystemer og gjennom språkbruk som begrenser. Disse kontrollerende innflytelsene fører til fortsatt tillit til maktapparat som ustanselig forsøker å innføre en følelse av ulikhet mellom oss. Det underliggende regnestykket til maktapparatet: individet + maktapparatet = tilknytning til Gud. I tilfellet av personlig transformasjon: individet + indre visdom + forståelse = guddommelig likevekt.

En anskuelse av Syntese: Integrering

Tiden har kommet for å integrere den dominerende oppfatningen til maktapparatet med en av befriende transformasjon. Denne integreringen skjer naturlig når vi har utforsket disse to måter å se verden på fullt ut og utvikler en anskuelse av syntese der transformasjonen oppnås ved å søke etter samhørighet og helhet gjennom vår egen indre visdom og forståelse. Det er denne kombinasjonen av å frigjøre seg fra avhengigheten av hierarkiet og transformasjon innenfra som setter i gang en anskuelse av syntese.
Når vi tar ansvar for vår egen transformasjon og integrering, betyr det ikke at hierarkiet skal unnvikes eller unngås. Maktapparatet som en manipulerende kraft er ganske godartet og representerer kun et viktig stadie på reisen mot helhet. Det som nå blir satt i gang, er den første forberedelsen til dette skifte av verdensanskuelse. Mer spesifikt, disse to måter å se verden på vil i de neste årene bli spilt ut samtidig. Som alltid vil hver enkelt av oss kunne velge hvilke paradigme vi vil omfavne på vår reise.
Selv de mest eleverte oppfatningene som menneskeheten besitter, er fremdeles uten viten om vårt dypeste fundament. Vi har søkt i de øvre delene av bygningen, men er fortsatt uvitende om hvordan fundamentet ser ut. Det er her i selve kjernen av tilværelsen at det guddommelige sprenger på med sin kreative energi, samtidig som det reintegrerer med sin invitasjon til helhet. Det er her en finner likevekt, ikke i den relative sannhet som kommer fra maktapparatet, men i den dypeste delen av planet hvor livets opprinnelige kilde og endelige skjebne bestemmes. Erkjennelse av eksistensens opprinnelse og skjebnens opphav gir livet en tone av balanse og likevekt. Lytt til denne tonen – denne vibrasjonsfrekvensen – og følg den tilbake til selve grunnlaget hvorfra alle ting oppstår og til slutt vender tilbake.

Maleriet i kammer 20
Maleriet i kammer 20

Betrakt kun disse ordene som symboler. Føl sannheten som ligger bak dem, og knytt deg til den berikende kraften som favner etter å nå deg. Kjenn det som en tone eller vibrasjon – en resonans som venter på deg bak hvert nytt hjørne. Det er et kallesignal hvor det guddommelige samler seg i form av et språk som vil lede deg til et sted hvor du kan oppleve en kvalitet av likevekt – hinsides alle begrensninger. Dette grunnleggende språket fra vår guddommelige kilde skjenker deg frihet til å generere din egen dypeste skjønnhet og uttrykke din høyeste sannhet.

Etterord

Dette, som blir siste del, er basert på en forkortet versjon av det opprinnelige materialet. Det finner du her. Se også : “Wingmakers – en røverhistorie fra virkeligheten” samt del 1.

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

1 Kommentar
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Radiv
Radiv
Abonnent
7 år siden

Bilder fra falne engler

« Forrige artikkel

Visdom fra Wingmakers, del 1

Neste artikkel »

Hva er det som gjør Robbert van den Broeke så unik?

1
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x