Wingmakers – en røverhistorie fra virkeligheten

6.2K visninger
9 minutter lesetid
81

Dette er sannsynligvis en av de mest betydningsfulle, men minst kjente oppdagelser som noen sinne har blitt gjort.

 

’Kompasset’

I 1972 fant to cowboyer som var på jakt etter rømt kveg på et indianerreservat nord i New Mexico, et uvanlig objekt1). Det viste seg å være av titan og beryllium, to svært sjeldne metaller, og på utsiden hadde det spesielle hieroglyflignende tegn. Nærmere undersøkelser viste at det verken kunne røntgen fotograferes eller dateres med C12 – karbon metoden. Siden dette etter all sannsynlighet var utenomjordisk, ble National Security Agency (NSA), involvert. Saken fikk navnet Ancient Arrow Project, oppkalt etter dalen hvor funnet ble gjort. Fra tid til annen dro folk fra NSA til området for å følge opp og finne ut mer, men uten resultat. Så i 1994, forandret et steinras kløften hvor objektet hadde blitt funnet og en hule åpenbarte seg i bunnen. Der ble det oppdaget noe som kunne være en inngang videre.

ACIO

Et team fra ACIO ble da satt på saken. Dette er forkortelse for Advanced Contact Intelligence Organization, en ikke-erkjent underavdeling av NSA. Den ble opprettet i 1950 og har som oppgave å kartlegge og ta hånd om utenomjordisk teknologi, samt distribuere den til militære og sivile formål.

Special Operation Manual
Special Operation Manual

ACIO består av vitenskapsmenn som har blitt headhuntet til oppgaven og har enorme ressurser til rådighet, både teknologisk og økonomisk. Teamet tok så kompasset med seg til området hvor det hadde blitt funnet og klarte å få aktivert det.

Aktivering

Det fungerte slik at når en person holdt det i hånden, fikk vedkommende et mentalt bilde av hva en så skulle gjøre(3). Teamet ble ledet til bunnen av hulen hvor det lå en svær, flat stein. Etter å ha knust den med slegge, fant de inngangen til det som viste seg å være et underjordisk kompleks.

Gjengivelse av inngangspartiet
Gjengivelse av inngangspartiet

Det besto av en vindeltrapp som hver 30 meter var forbundet med et kammer. Totalt var det 23 slike. Til å begynne med var hele oppdagelsen totalt uforståelig. En ting var de likevel sikre på, dette dreide seg ikke om noen form for juks eller bedrageri(2). Dateringsmetoder viste at komplekset var lagd ca. år 800 før Kristus. Hvem hadde da teknologi til å skape et slikt kompleks hvor alt er gjort helt nøyaktig med en helt jevn, blankpolert overflate? Dr. Anderson’ var et av medlemmene av teamet som gjorde denne oppdagelsen. Det å komme inn i kammer en og to var i følge ham en meget kraftfull og mildt sagt ekstraordinær opplevelse(2).

Maleriet og diktet i det første kammeret:

Utenomjordisk base

Dette ble til slutt konklusjonen. Teamet gav den benevnelsen ’tidskapsel’ og konkluderte med at hensikten var en form for fremtidig kulturell utveksling. Kommentar: Hjelpeprosjekt vil nok være mer dekkende.

Komplekset bestod som sagt av 23 kamre. I det siste ble det funnet en optisk disk som dataeksperter analyserte i månedsvis uten å få tilgang til innholdet. Konklusjonen ble at siden løsningen befant seg i denne disken, så måtte hele prosjektet legges på is inntil den dagen kom da teknologi som kunne løse gåten ble tilgjengelig.

En introduksjon:

 

Dikt, musikk og billedkunst

Hvert kammer hadde filosofiske skriv, poesi, et musikkstykke samt en teknologisk gjenstand. Alle disse objektene ble umiddelbart fjernet og tatt med til et laboratorium i Virginia. Dog finnes det en del informasjon om dem(3).

Krystall
Krystall med lagret informasjon

Noen av maleriene viser landskap i New Mexico( se hovedbildet) og sannsynligvis har denne ET gruppen hatt kontakt med indianere i området (Hopi og Anasazi) (3). Varsleren og tidligere etterretnings agent Daniel M. Salter, hevder for øvrig at indianerne i området fortsatt har kontakt med Wingmakers, som de kaller seg(1)

Oversikt over kunstverkene

Maleriet i kammer 12
Maleriet i kammer 12

Link til alle bildene

 

Hvordan ble gåten løst?

Etter at prosjektet var gitt opp, fikk likevel to av forskerne i teamet anledning til å kopiere alt som befant seg i kamrene. På den måten kunne de prøve å løse gåten på egen hånd. Dette ble gjort under forutsetning av at alt ble holdt strengt hemmelig og at fremtidige funn ble rapportert direkte til ACIO.

Løsningen

Den ene av de to ACIO forskerne som fikk tillatelse til å jobbe videre med saken, kom så på ideen om at symboler fra hvert av de 23 bildene kunne brukes å avsløre hemmeligheten om hvordan en kunne få tilgang til den optiske disken(4). Mens han arbeidet med problemet, ble han tre ganger kontaktet av Wingmakers. Blant annet skjedde dette i form av to lysvesen som dukket opp og formidlet informasjon til ham og med deres hjelp fikk han til slutt tilgang til innholdet(3). Det viste seg å være på 8100 sider, skrevet på et språk med et alfabet på 98 bokstaver(2). Da denne forskeren også var språkekspert, klarte han etter mye strev å oversette en del av innholdet til engelsk(En regner med at 5-10 % er oversatt) ). Det må og nevnes at Wingmakers formidlet ønske til ham om at informasjonen om det underjordiske komplekset og alt som befant seg der, skulle offentliggjøres.

Behov for å fortelle

I løpet av perioden hvor han kjempet med problemet, fikk ’Dr. Anderson’ (ikke hans egentlige navn) større og større sympati med Wingmakers, som de i følge informasjonen han fant, kalte seg. Han gikk så til sine overordnede i ACIO og gav utrykk for at det var feil at en liten elitegruppe skulle ta hånd om dette og hindre at denne informasjonen kom ut. Han mente at deres bidrag i form av musikk, poesi, kunst og  livsfilosofi/spirituell informasjon, burde komme hele menneskeheten til gode. Dette fikk han intet gehør for og som første og eneste person vi kjenner til, bestemte han seg for å bryte med ACIO selv om han visste at de blant annet ville bruke remote viewing for å oppspore ham.

Lekkasjen

Hovedkilden for denne informasjonen blir kalt ’Dr. Anderson’. På nettstedet wingmakers.com har han fått navnet Dr. Neruda(mer om dette). I følge interne memoer har to av medlemmene av ACIO etternavnene Stevens og Sauthers. Om det var en av dem som stakk av vites ikke, men en ting er sikkert. Vedkommende tar alt materiale, skisser over malerier, innholdet på disken, med mer med seg og avtaler et møte med en journalist, kalt ’Anne’. Hun hadde i utgangspunktet ingen interesse for utenomjordiske saker, UFO eller tidsreiser, men etter å ha møtt ’Dr. Anderson’ og sett materialet som så ble overlevert til henne, blir hun overbevist om at dette er genuint og må offentliggjøres.

Hvordan?

’Anne’ får gjort to intervjuer med ’Dr. Anderson’, og avtaler så et tredje møte. Dette ble det aldri ble noe av da han forsvant for godt(ble han som straff for ’sviket’ tatt av dage?). Hun avventer situasjonen i noen måneder før hun i slutten av 1998 får en venn til å legge en god del av informasjonen ut på internettstedet wingmakers.us.

Lekkasjen må stanses!

Mye tyder på at ‘Dr. Anderson’ på en eller annen måte ble stoppet. Dernest ble all videre publisering stanset. Derfor kom det aldri noen oppdateringer slik ’Anne’ hadde lovd.

Så desinformasjon

Det første opprinnelige Wingmakers nettstedet basert på journalisten ’Anne’ sine intervju med ’Dr. Anderson’, kom altså i 1998. I år 2000 ble Fred Burks, varsler og tidligere ansatt i det Hvite Hus, oppmerksom på nettstedet wingmakers.us og fulgte så nøye med på hva som skjedde(8). Han la merke til hvordan innholdet gradvis ble endret og at det i 2001 dukket opp et nytt kalt wingmakers.com. Her informerte en kar som kalte seg James om at han var opphavsmannen til materialet(8). Burks, som for øvrig er mannen bak det informative nettstedet wanttoknow.com, beskriver det hele slik: ”Hensikten bak Wingmakers er at en skal finne sannheten inne i seg selv og få inspirasjon fra deres dype visdom. Noen ønsket ikke at det skulle være slik og kommersialiserte et materiale som i utgangspunktet var fritt tilgjengelig. Dessuten ble det hevdet at de syv stedene som etter hvert skulle bli oppdaget, hadde militære formål. Deler av informasjonen på nettstedet wingmakers.com er altså desinformasjon!  Project Camelot har også ’gått i baret’ og intervjuet denne James, samt at det ligger diverse klipp med ham på YouTube.

Fred Burks sitt bidrag

Fred Burks
Fred Burks

Burks har gjort en god jobb ved å samle all den opprinnelige Wingmakers informasjonen på sitt nettsted wanttoknow.info  Ønsker du å studere det opprinnelige materialet, gå dit og bruk søkeordet Wingmakers. Da får du blant annet linker til Wingmakers sin dype og svært inspirerende visdom og filosofi, samt poesi, etc.

NB! På nettstedet wingmakers.us er det vanskelig å navigere, dvs. finne all informasjon.

NB! Vær oppmerksom på at Facebook gruppen Wingmakers er basert på informasjon fra wingmakers.com, altså ikke den opprinnelige.

Bekreftelse fra andre kilder

I tillegg til ’Dr. Andersons’ informasjon gitt av journalisten ’Anne’, anbefales det å lese de hemmeligstemplede interne skrivene: J. Sauthers: Ancient Arrow Project

samt Language Analysis og Artifacts overview av William Stevens.

Amerikansk etterretningsagent

På samme måte som Robert Dean, hadde varsleren Daniel Morris Salter den høyeste militære sikkerhetsklaring som finnes.

Daniel Morris Salter
Daniel Morris Salter

I hans interessante bok: Life with a Cosmos Clearance(1), vier han det siste kapittelet til Wingmakers saken. Her bekrefter han fra sine etterretnings kilder og sin fortid i etteretningstjensten med utenomjordiske saker som arbeidsområde, omtrent alt vi kjenner til fra journalisten ’Anne’. I følge informasjon fra Salter, befinner Ancient Arrow dalen seg 80 miles vest for Chaco Canyon i New Mexico. Interessant nok, regnes Chaco Canyon som et hellig sted og et ley-line knutepunkt(13).

Syv steder

I følge Wingmakers vil det bli oppdaget syv slike steder rundt om i verden, det siste i 2023. Deres plan er at de så skal gi oss en global kulturinspirasjon og skape mer enhet i verden. Kommentar: Dessverre har USA teknologi(HAARP), som kan oppdage ethvert hulrom i bakken. La oss håpe at disse andre stedene ikke allerede er oppdaget og lokket er lagt på..

Hvem er Wingmakers? 

Wingmakers beskriver seg som mennesker og sammenligner seg med en fremtidig versjon av oss slik vi vil være om ca. 750 år. De forteller at de er tidsreisende som fungerer uavhengig av tid og rom slik vi registrer og oppfatter det. I følge dem selv er deres oppgave å være bærere av kultur. Jeg vil føye til – samt inspirere oss med sin dype visdom. Når en studerer deres filosofi, oppdager en raskt at dette er åndelig næring av høy kvalitet som har til hensikt å fremme vår bevissthetsmessige utvikling. I år 800 før Kristus beskriver de hvordan vår verden vil bli knyttet sammen ved hjelp av internett(3 ), samt noe de kaller OLIN (Online Language Intelligence Network).

Kontakt

I følge ’Dr. Anderson’ fungerer hvert av maleriene samt musikken og poesien i de 23 kamrene, som portaler for kontakt med Wingmakers.

Dra til New Mexico?

Da dette er et ’classified project’, har en ingen mulighet for å få en endelig bekreftelse ved selv å ta dette i øyesyn. Et annet poeng; Siden det er gjort store anstrengelser for å holde alt som dreier seg om utenomjordiske besøk unna offentligheten, hvorfor skulle en da gjøre dette til en turistattraksjon? Resultatet ville vel blitt at mange hadde konkludert med at her hadde en sivilisasjon fra en annen verden vært på ferde?

Etterord

Etter å ha studert dette materialet, er jeg overbevist om at det er genuint og av stor verdi. Synes du også at det er for ille at det holdes skjult? Hvis du er enig, hvorfor ikke da hjelpe Wingmakers sitt bistandsprosjekt for menneskeheten ved å fortelle om dette til andre?

PS! Del 2 blir Visdom fra Wingmakers.

Kilder

 1. Salter, Daniel. Life with a Cosmos Clearance. Light Technology Publishing, 2003.
 2. http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/WingMakersintro.shtml
 3. The Wingmaker interviews, part 1. http://www.wingmakers.us/wingmakersorig/wingmakersinterviews/www.wingmakers.com/interview/iview1.shtml
 1. The Wingmaker interviews, part 2. http://www.wingmakers.us/wingmakersorig/wingmakersinterviews/www.wingmakers.com/interview/iview2.shtml
 2. Ancient Arrow Project. http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/time_travel/esp_ciencia_timetravel09b.htm
 3. Wingmakers Artifacts. http://www.bibliotecapleyades.net/wingmakers/esp_noticias_10b.htm
 4. Wingmakers : Discovery of an ancient capsule stored deep in a canyon for a Millenium. https://outofthisworldx.wordpress.com/2013/10/23/wingmakers-discovery-of-an-ancient-capsule-stored-deep-in-a-canyon-for-a-millenium/ 8. WingMakers. Changes to the WingMakers Website.  http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/wingmakerschanges
 1. Language analysis by William Stevens. http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/acio/www.wingmakers.com/arrow/acio/Stevens.shtml
 2. Principles of Personal Transformation, by Wingmakers. http://www.wanttoknow.info/transformation
 3. Shifting Paradigms by Wingmakers. http://www.wanttoknow.info/consciousnessparadigms
 4. Wingmakers Poetry. http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/www.wingmakers.com/arrow/chambers/indexes/poetry.shtml
 5. Powell, Stephen. Apocalyptic Grace: The Evolution of Culture and Consciousness.

 

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

81 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
3 år siden

Hvordan fikk dere i redaksjonen tak i bildet av forsiden til en MJ 12 OPERATION MANUAL ??????????

Oi
Oi
Anonym
7 år siden

Er bare så nysgjerrig på hva som skjules der nede i sør!

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Oi
7 år siden

Hei. Søk på admiral Byrd fra USA . Sjekk ut det med han så finner du mye snop;) Mvh

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Enda bedre: Ring ham, midt på dagen :-)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Hei bozzie:) Admiral Byrd tok “sjølmord” i 1957 desverre. Beklager igjen at eg har vært ufin mot deg. Du vet visst ikke så mye du. Bare ikke synk ned på nivået til diademas. Trur ikke han har det så lett:(

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Du finner sikkert noen andre du kan ringe der borte, men for all del, det blir nok vanskelig å forklare dem hvorfor du ringer midt på natta ;)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Nydelig dag på vår realm. Ha en fin dag alle sammen på denne nydelige flate jorda Gud lagde for oss. Sannheten setter en fri!

P.S Noen som har tips hvor eg får tak i en stjernekikkert med nok zoom til å zoome inn på den nærmeste stjerna? 25 trillioner unna?;)

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

De skal ha noen ganske kraftige saker i Sør-Amerika og på Hawai. Jeg foreslår at du ringer og spør (midt på dagen, norsk tid :)

Radiv
Radiv
Abonnent
7 år siden

Here’s an encapsulation of the evidence for flat earth: 1. Coast to Coast flight, going east to west, takes the same amount of time as going west to east. Impossible… If the earth is spinning at 1,040 MPH below the plane, (approximately, at the U.S.), then a flight from New York to Los Angeles should take about 3 hours. A flight from LA to New York should take days…if the earth is spinning at 1,040 MPH, in an easterly direction, below the plane. New York would come around a catch up to the plane, actually. 2. The horizon (ocean or flat terrain), is always flat, and at eye level… No matter how high up you are. Impossible on a globe. The horizon would drop, the higher up you go. If you’ve been in a plane, and saw curvature, that was because the windows in the plane are fish-eyed. You’ll see it when the plane banks. The curvature changes with the movement of the plane. Proof positive it’s the windows, not the earth. If you’re looking out on the ocean from the beach, and think you see some some curvature, hold a straight edge up against the horizon. You’ll see it’s an optical illusion (from a lifetime of indoctrination that you live on a ball), and that the horizon is perfectly flat. 3. Direct non-stop flights between Australia/New Zealand and South America do not exist. (You are welcome to get on any travel website and verify this.) All flights between these two continents, are flights that take a considerable amount of time (up to 50 hours), and ALWAYS make layovers in northern hemisphere cities. Why should this be…when Australia and South America are both in the Southern Hemisphere, and only about 7000 miles apart (on the globe)? How does this support the flat earth theory? On the flat earth map, South America and Australia are on opposite sides of the world. And, to fly from one of those continents to the other, you must fly over Europe/Asia and North America. The long flight times, and northern hemisphere layovers make perfect sense, on a flat earth. They would be ludicrous on a globular earth. The disappearing flights in the Southern Hemisphere disappear because they don’t want you to see the true flight paths. 4. If the earth is a spinning globe, days and nights would always be exactly 12 hours each. It wouldn’t matter about tilt in the axis or season of the year. The only thing that could possibly alter this, is a change in rotation speed of the earth. 5. And speaking of seasons of the year…why does sunrise and sunset take place at roughly the same times of the day throughout the year, if we are revolving around the sun? If, for example, sunrise was at 6:00 AM this morning, and sundown is at 6:00 PM this evening…in 6 months, it should be the opposite (sunrise at 6:00 PM and sunset at 6:00 AM), since we’ll be on the opposite side of the sun in 6 months, which means the sun will be shining on the opposite side of the earth, at this time of day, in 6 months, that it is now. And every day, it should gradually change for both, until it’s a complete reversal of sunrise and sunset in 6 months. 6. Straight up and down structures, like high rise buildings, should appear slanted when viewed from a great distance. They are always perfectly straight up and down, no matter how far away from you they are. Not only is there no tilt, they do not drop off from the horizon, as they would if the earth is a ball. They only disappear when out of eye range, or out-of-range of the binoculars or telescope you’re looking through. And you can see the entire structure…not just the top of it. 7. If we’re spinning on a tilted axis, wobbling, revolving around the sun, and our planet, sun, and solar system are all hurtling through space at a half million MPH, why does Polaris (the North Star) ALWAYS remain directly above the North Pole? And why do the stars and constellations visible to us never change, even over centuries of observation? (Compare any ancient star chart to a modern day chart…or the actual night sky you see from your backyard tonight. No change.) Do these stars and constellations mirror the earths movements perfectly, over centuries? 8. Not only is there no change in the constellations over the centuries, there’s no change over the course of the year. Constellations that are visible to us TONIGHT, should not be visible 6 months from now…because they’ll be blocked by the daytime sun. Nor should we be able to see the constellations we’ll be able to see in 6 months from now tonight, for the same reason. 9. Why is the military guarding Antarctica, keeping all out? Why did all the industrialized nations of the world, (who seldom ever agree or cooperate on anything), all sign a treaty agreeing to stay out of it, until the year 2041…despite Antarctic explorer Adm. Richard Byrd’s assertions that it is rich in coal, oil, uranium, and other minerals, as well as the most important place on earth for scientific research? What are they hiding? And since when does our government stop oil companies from getting oil? We fight wars for that shit. What’s my point? Antarctica is not a big ice-covered Rock at the bottom of the earth…it’s a giant ring around the edge of it. They found the edge, and don’t want any of us to see it. 10. Why did every Apollo astronaut, (in the documentary “Astronauts Gone Wild”), who went to the moon, refuse to swear on the Bible that they walked on the moon? Not one of them would do it. Why? They weren’t even in court. It was just an interview for a documentary. 11. NASA has admitted that they are incapable of flying a human being through the Van Allen radiation belt, with that person surviving. If they can’t do it TODAY, how did they do it in 1969? What’s my point with #10 and 11? We never went to the moon, THAT’S what. The moon landing was a hoax. Neil Armstrong’s famous “small step for man and giant leap for mankind” took place right here on planet Earth, in a Stanley Kubrick movie set. What does the faked moon landing have to do with the earth being flat? The sole source for our belief that we live on a spinning globe is the same people who brought you “1969: A (fake) Lunar Odyssey.” If they went to such extraordinary means to fake a moon landing, you really trust them when they tell us the earth is a spinning ball? And you think they can’t produce a fake picture of a globe earth? Or produce fake footage of orbiting a globular earth? Google pictures of earth from space, look at the images that come up…and tell me that those things look real. They are paintings, drawings, CGI cartoons. They aren’t even very good ones. Suspend the lifetime of indoctrination and faked NASA pictures and toy globes, and THINK. What do your senses and your common sense tell you? Down is down, up is up, the earth is flat, and perfectly motionless, and the sun, moon and stars are revolving around US. That is exactly what it is. Still not convinced? You can do your own experimentation to prove it. There is a formula for calculating curvature of the earth per mile: 8 inches per mile squared. One mile is 8 inches of curvature. Two miles is 32 inches of curvature (8 inches x 2 x 2.) Three miles is 72 inches. (8 inches x 3 x 3.) You get the idea. Go to the beach, a large lake, a river or canal that is straight, or a flat, level area of land, and try to view an object that is shorter than the projected curvature for the amount of distance you are from that object. (Subtracting the height of your eyes from the ground.) Example: From a distance of 4 miles, there should be a curvature of 10 feet 8 inches (128 inches…8 x 4 x 4). If you are laying on the ground, with your binoculars 8 inches high, and you can see an object that is shorter than 10 feet, from 4 miles away…there is no curvature. (You will not only see the top of the object, but see the object all the way down to the ground. Try it. I dare you!)

P.S Det var da voldsomt med okkulte tegn på disse bildene i Artikkelen.

P.S Dette er skrevet av en fra YouTube. Mvh

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Utrolig hvor dårlig fysikkundervisning de må ha i USA. Jeg foreslår igjen at du ringer fyren på Youtube imorgen kl 12 og spør hva han mener (og spør om solen har stått opp).

1. De forutsetter at luftlaget rundt jorden ikke beveger seg sammen med jorden, noe som er helt ulogisk.
2. Stemmer ikke, men du skal se nøye etter i lave høyder som vanlig flyhøyde.
3. Han har åpenbart ikke prøvdå å reise så langt, og heller ikke oppdaget at det tar like lang tid å reise til Japan som til Singapore (begge direktefly).
4. Tøys. Dette kan man demonstrere med en lommelykt og en appelsin. Til gjengjeld klarer dere som sagt ikke å forklare mørketid og midnattsol hvis jorden er flat.
5. Fyren har åpenbart ikke vært særlig langt nordover, og har altså ikke hørt om midnattsola.
6. Ta en langtidseksponering av stjernehimmelen så ser du at jorden wobbler litt, men når den stort sett roterer jevnt er det nødvendigvis noe som må stå rett opp langs aksen.
7. Satser på at han aldri fremmet den teorien til en fysikklærer. Bare tull. Beslektet med punkt 1.
8. Direkte feil. Du ser andre sjernebilder om vinteren enn om sommeren. Prøv å følge med på lett gjenkjennlige Orion, så ser du har den forandrer posisjon i løpet av året. Trolig vanskelig å se for folk i USAs byer som knapt har sett en stjernehimmel..
9. Konspiranoia.
10. Påstand, men kanskje fordi de ikke var særlig religiøse. Vanlig blant vitenskapsfolk.
11. NASA har aldri sagt noe sånnt, og faktum er at datateknologien var såpass primitiv i 1969 at det ikke ville vært mulig å fake en månelanding på direkten.

Beklager at jeg tok dette alvorlig nok til å gå gjennom listen, men det hele er i grunnen fornøyelig. :-).

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

. Du kom veldig raskt etter eg la inn første innlegg. Da vet eg hvorfor du er her. Ha det fint på din planet. Er den rund eller pæreformet? Nå sier verdens største globe dude. Mr tyson. At jorda ser ut som ei pære. Han er personlig venn av Obama.
Så hvordan forklarer du bildet fra 1972? Det bilde av jorden er rund!!!! Skjønner du?? Dei 11 andre bildene fra nasa er også kliss runde!!! Hvorfor er dei det smarten? Jorda er jo ikke rund. Den er pæreformet sier alle vitenskapsmenn! ! Er du lurt eller er du her for lure folk? Hvorfor bryr du deg i det hele tatt? Det virker som at du er fornøyd med Zionist skolen du har gått på. At du tror på alt dei har lært oss? Alt som eg la ut på engelsk skrift er beviselig. Sjekk ut visst du er intresert. Siste melding på speilet for min del. Eg har funnet ut av det eg trenger. Og eg er så heldig at eg slipper å få bekreftelse fra “høyere hold”( Myndigheter) slik følgere som deg må ha.
P.S det er letter å lure noen enn å få dei til å tru at dei har blitt lurt. Synes synd på deg lille gutt kos deg med alien du. Blei stille fra Terje? Har han sett noe nytt?; ) Hehe. Mvh

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Du gjør det morsomt å være på NyS igjen :-)

Jorden er svakt pæreformet, men for alle praktiske formål er den rund, men det hjelper deg lite med å forklare midnattsolen og at det i skrivende tidspunkt nærmer seg lunsjtide i USA. Ring dem og spør.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Nr 10! Ikke religiøse?? Er du stokk dum eller? Eller gjør du deg til? Hvorfor er dei da medlem av den sataniske frimureriet? At eg gidd å svare deg. Det gjør meg til en idiot. Men eg kan ikke gjøre noe for at du er lat eller IQ løs. Ikke sørlig religiøs. Haha Lol. Eg tisser I buksa.. Er det noen mindre ræligiøse enn disse satan dyrkerne? ?

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Jeg synes denne forklaringen er ganske underholdende:
https://youtu.be/TmetQD1q4bY

;)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Nr 1. Haha du er faktisk ikke så opplyst du. Haha enten jorden er rund eller ikke. Hvordan klarte du å påstå noe så dumt. ??
What???

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Jeg synes du er veldig flink til å vise at du ikke har argumenter. Nesten så jeg lurer på om du ikke bare troller for å drive gjøn med NyS :-)

Diademas
Diademas
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Jeg må innrømme at den tanken har slått meg også. Samtidig fremstår det som i overkant lettvint.
Litt som å mobbe noen som er psykisk utviklingshemmet…

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Lol. Nei eg er ikke her for drive tøys. Hehe;) Men la oss si at jorda er rund. Og at du er fra usa. Nasa bruker 60 millioner dollar av skattepengene dine hver bidige dag. Hadde ikke du forventet å få ett bilde av jorda for den summen? Eg er uansett ferdig med debatten. Eg har funnet svaret Eg trenger. Eg har ikke behov lenger til å la andre få vite hva eg syns. Beklager at eg kansje var litt ufin. Mvh. Radiv.

P.S Hvorfor er det ingen som har lagt ut bilde enda? Ingen andre heller som finner bilde av jorda vår? Trekker donasjonen og bruker pengene på å ta en tur til Antarktis eg. Hehe;)

Diademas. Har du erfaring med mobbing? Eg vil tru det! Folk som ikke kan tenke logisk og smart. Tyr ofte til mobbing er min erfaring. Hilsen fra ett menneske som har blitt mobbet i 25 år. Så mobb i vei. Eg bryr meg ikke. Det er ikke folk som blir mobbet det er noe gale med;) Det er mobberne. Dei som ofte gjerne blir misbrukt av mor eller far, dei som ikke får kjærlighet av mor og far. Og dei svake som mobber for å la andre se svakere ut. Det kan virke som at du har erfaring blant dette på motsatt side av min;) Gud være med deg! Mvh

Radiv
Radiv
Abonnent
7 år siden

Til Fredrik. Men visst jorda er rund og spinner 1000 mph .666000 mph rundt sola igjen. Så fyker sola i billioner av fart fremover samtidig som hele solsystemet fyker av gårde i enda større hastigheter. Hvordan forklarer du at vi ser det samme stjernebildet 1000 vis av år? Og en ting til. Polarstjernen? ? Hvorfor står den alltid i sentrum rett ovenfor nordpolen? Hadde jorda vært en klode som tilter 66.6 % og spinner i 1000 mph og går rundt sola i 666000 mph så hadde det ikke vært ett eneste stjernebilde på himmelen. :) Og eg må nesten få skyte inn her at disse tallene som jorda reiser i minner sterkt om frimureri og deres kåthet etter okkulte tall og symboler.. Apollo? Osv osv. Nei nå gjør Eg som smurfen skreiv. Bestiller meg en ballong. Legger meg i 12 timer og våkner forhåpentlig på antarctica slik at får en kald dusj i hodet og kan leve lykkelig om at jorda er rund. PS. Visste du at alle steinene frimureriet har gitt til forskjellige museum rundt om i verden ikke var måne stein? Hehe. Visste du at nasa liksom har sendt mennesker til månen med datamaskiner som er en 1 million svakere en den første hjemme computeren? Og du er vell klar over at visst eg sitter meg oppi en ballong og reiser rett opp i høgde så burde jordas kurvatur blitt mer og mer synlig helt til slutt så måtte en tilte nedover for å se jorda?? Det er vell logisk? Men ta en kikk på alle tusen amatør raketter og ballonger på Internett som ikke filmer med go pro kamera med fish eye linse. Alle som en viser horisonten i øyne høyde uansett høyde. Det ligger en fin film på Youtube av en slik test. Orginalen viser en flat horisont i øyne høyde hele tiden mens den versjonen som blir visst på tv er kurvet noe sinnsykt. Haha det er latterlig. Gps=bakkebasert via mobilmaster…Parabol= bakkebasert. . Begge disse to trudde Eg og er blitt fortalt at det er satellitter. Men etter 1.5 år med undersøkelse så viser det seg at hver gang det blir skutt opp en “satelitt” så blir det samtidig sendt opp ballonger med samme navn som “satelitten” Satelitter er ikke annet enn høytsvevende fly og ballonger. Så har man flyet Sofia som sier offisielt at dei ikke kan ta samme bilder som Hubble men samtidig så legger dei ut bilder fra både Sofia og huble teleskopet og dei er kliss like. Dette er nå offisielt etter at en person ringte til Sofia ansatte og spurte og gravet. Og så kan du kjøpe en laser og peke opp. Men nei dei er jo ulovlig visst dei er over 5 watt!!! Hmm hvorfor det mon tro? En läser på 5 watt er like skadelig for en person øyne som en sterkere laser. Så det kan ikke være derfor. Eg ble fortalt at grunnen var at man kunne blende fly. Lol Ha en nydelig kveld på vår nydelig realm;)

fredrik
fredrik
Abonnent
7 år siden

Tipper jorda er flat for synet så lenge man er innenfor atmosfæren, men når en kommer utenfor bøyes lyset annerledes iforhold til perpektivet og vips så er den rund. Så i terorien så kan en se en retning rundt hele kloden

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  fredrik
7 år siden

Hei Fredrik. Ja kansje det? Men nå har vi jo ett vitnemål fra Piccard da! Så vet ikke helt eg. Men når eg kan se foten av et fjell 150 km vekke fra fjellet så kan ikke kurven være stor. Eller så må jordkloden være ufattelig mye større. Husk også at ballonger på over 30000 meter høyde med skikkelig kamera har horisonten i øyne høyde uansett. Eg har filmer der fly fyker og man ser tydlig at sola er ganske nærme. Med hjelp av enkel matte og utstyr så er sola ca 3000 miles oppe. Det passer veldig godt med hvordan solstrålene viser for oss. Mvh

fredrik
fredrik
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Ut ifra hva jeg forstår av hvordan ting i universet beveger seg så er det logisk at den er rund. og ikke flat. Skjønner at det ser flatt ut, det er også logisk. Men at den Er flat, det er feil.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  fredrik
7 år siden

Hei igjen fredrik:) For 3 år siden ca så eg en haug med ufo filmer og andre ting som zionisme og andre makt organisasjoner. Av og til så eg det låg videoer om flat jord. Eg holdt meg alltid unna. Tenkte at går inn på dei så blir eg galen og folk som trur jorda er flat må være galne. Selv om eg fra skolealder har alltid lurt på hvordan i all verden nasa skulle vite at sola var 92 millioner km vekke. Og gravitasjonen husker eg at eg har irritert meg over at dei ikke kunne forklare det. Årene gikk og eg har alltid kikket opp. Og det har irritert meg at noen kan hevde sola er så langt vekke!! Visst sola var 92 millioner km vekke så hadde vi ikke hatt sunspot på skyene. Hadde sola vært 92 millioner km vekke så hadde ikke sola blitt større eller mindre som den gjør hver dag når den går bort og kommer tilbake. ( Solnedgang og soloppgang som globe folket kaller det) Månen og sola ser ut til å være samme størrelse og Va samme høyde. Man kan se hele Chicago fra bunn til topp fra lake Michigan 60 km trur eg det var. Dette er umulig på en rund jord. Det er ingen mennesker som har reist nord-sør-nord rundt jorda. Det er ikke mulig.. kaptein Cook reiste rundt sørpolen og brukte 4 år på å seile rundt??!! Hele tiden langs en isvegg. Han skrev at båten kom 25 til 35 mil ut av antatt posisjon hver bidige dag! Lengden rundt sørpolen skal være 12000 km alikevel reiste kaptein Cook og bokførte en reise på det 4 dobbelte når han seilte rundt Antarktis. Reisen tilsvarer det dobbelte av hva en ville brukt rundt ekvator.!! Hvorfor har vi ikke blitt fortalt at det er ett kontinent på baksiden av sørpolen utenfor mellom Amerika på størrelse med usa? Dette sa admiral byrd på Nasjonal tv i 1954. Han sa også at både på Nordpolen og sørpolen var veldig mineral rikt. Blant annet kull nok for hele verden i en evighet. Alikevel har det ikke vært en eneste krig om sørpolen og dets resurser!! Samtidig har flere av landene som beskytter antarctica kriget mot hverandre på hjemlig plass!! Det er ikke logisk!! Mvh

fredrik
fredrik
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Hei Radiv. Atmosfæren virker som en linse og under spesielle forhold så vil solen og månen se mye større ut.
Du har helt rett, det å lese lærebøker og ved å bruke antagelser så får man feil svar. Så det å finne ut av ting av å lese historiebøker vil være noe usikkert, for hvem skrev boka og for hvilken hensikt? ingen som spør.
Det å forklare gravitasjonen er nå forklart i noen få bøker og det utvinnes teknologi basert på den fysikken. Hvorfor faller ikke månen, og hvorfor holder vi en ganske så konstant avstand fra månen, sola osv. Jo fordi det er to krefter i et atom, planet osv. Det er magnetiske felt som frastøter og et gravitasjons felt som tiltrekker. Disse feltene er tiltrukket av hverandre samtidig som de frastøter hverandre. Tenk deg at jorda og månen har slike felt, og styrken av de feltene bestemmer posisjonen til objektene. På samme måte som et elektron er posisjonert iforhold til nøytronet, og protonet deretter. Og på den måten kan en forklare hvordan et blad på et tre klarer å tiltrekke seg CO2 fra lufta til bladet, fordi den nettopp skaper et magnetisk gravitasjonstfelt som er rettet mot CO2 molekylet og vips så har den fått tak i molekylet og bare det molekylet, også lignende med andre atomer og molekyler.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
7 år siden

Hvordan står det til med de andre planetene i vårt solsystem, samt stjerner generelt? Er de også flate? Eller er vår planet av en eller annen grunn unik i sin form?

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
7 år siden

Hei. Klarer du ikke å tenke sjøl Rolf Kenneth? Kan ikke du bare legge ut ett eneste ett bilde av jorden som ikke er cgi? Hvilke planeter? Eg har teleskop og mars og alle andre “planeter” vises ikke som på Nasa sine cgi av mars Jupiter osv. Eg har 100 + timer med filmer fra nasa og andre der det åpenbart er tuklet med. Hvorfor tukle med bildene? Men eg vet jo hvorfor du er redd for at jorda skal være flat;) Alle som ikke er i koma vet hva du står for og hvorfor du gjør det… Dette er vell det første eg har lest av det du har skrevet siden 2009 og det sier vell det meste hva eg tenker om dine skriverier. Ikke nok med at du stoler på fantasi historier og damer som hevder ho snakker med små grå alien. Eg skal fortelle deg en ting og det er det at snakker ho med noen så er det demoner. Og du går på? Hvor er bevisene da? Og hvorfor spurte du meg om hvordan stjerner og andre planeter ser ut? Du vet like godt som meg at eg ikke kan bevise noen som helst. Eg har ikke navn eller makt nok til å bli tatt særiøs av den sovende masse. Og det vet du inderlig godt Rolf Kenneth. Flat jord og alle dine fantasier blir bekreftet som fantasier;)

Njål Eidhammer
Njål Eidhammer
Abonnent
7 år siden

Til Radiv. DGT sier nok det, men Jesus sier noe annet. Han forteller om vårt solsystem som teller 10 planeter, og ikke bare 9 som vi vet nå i ar 2016.( Vi som følger med vet at det er 10 planeter i vårt solsystem når vi regner med NIBIRU som den 10-ende planeten). Alle innvidde både på Jesus tid og senere visste at det var 10 planeter i vårt solsystem. det visste også GALILED GALILEI (1564 – 1642). Han hadde det fra det hemmelige brorskap. Det samme visste COLUMBUS før han fant America. lykke til med en ny oppvåkning for deg.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Njål Eidhammer
7 år siden

Hei Njål. Takk for kommentaren. Nå har det seg slik at Morderen Columbus ikke fant Amerika. Det budde folk der når han kom ditt. Nordmennene oppdaget Amerika før satanisten Columbus. Og før det budde det indianere der. Hvorfor trur du på en tempelridder? Alt som kommer derfra har visst seg og være løgn. Og mener du at menneskene var stokk dumme frem til 1931? Har du lest Enocks bok? Den som tempel riddere unlot å ta med i boka? Kan du vise meg tekstene der Jesus forteller om disse 10 planetene? Takk på forhånd:) den bibelteksten eg har lest forteller hvordan Gud lagde jorda. Og han lagde ikke jorda rund men laget den stasjonert og flat. Med sola og månen roterende rundt. Eg leser bare enkelt tekster. Og leser ikke menneske lagde bøker som bibelen der satanister har tatt vekk det som ikke passer dei. Og tatt inn det som dei lager sjøl. Eg trur på godt og vondt. Altså gud som passer på oss og satan som prøver å ta fra oss gud. Godheten i våres hjerter. Hvorfor i alle dager drepes det millioner av barn hvert år? Hvorfor dør det 1.8 millioner briter hvert år som følge av mikrobølge teknologien som gjør at mobilen funker? Hvorfor godtar den britiske statsminister at mobilen eksisterer når han vet at minst 1, 8 millioner av hans landsmenn dør på grunn av teknologien dei bruker.. Denne verden er styrt av onde menn og damer som har fällt för Mammon. Så da velger å ikke stole på disse myndigheter som er villige til å drepe millioner for at noen skal få luksus. Hva trur du hadde skjedd om dei hadde gått ut med at Gud bor rett over oss og at han har laget et glass hus med oss inni. Eg trur folk hadde hatt litt bedre moral og egenverd. Men nå forteller dei folk at vi er en vits i ett større univers. Husk at visst jorda er flat med en dome. Ja elever i usa på mit har oppdaget glasset som dei kaller det. Nasa sier at når dei har funnet ut hvordan dei skal beskytte menneske fra stålingen fra van Allen belte så kan dei reise til månen mars osv. Men hei har ikke vi vært på månen da? Dei satt jo til og med fra seg en mann for å filme at dei dro derfra igjen. Lol…Evolusjonen osv ville ha dotte i do. Selv om den teorien egentlig er i dass uansett. En ting vet eg ivertfall. Eg er ingen etterkommer fra apene. Om andre syns det er stas å komme fra apene så Værsgod. Men dra ikke tenkende mennesker ned i samme dritten. Mvh

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Njål Eidhammer
7 år siden

Hvordan kunne satan vise Jesus hele jorda og dets kongerike fra ett fjell da? Kansje du skal forholde deg til hele boka? Men det er vanlig at hjernevaskede inkludert meg ikke bruker hodet våres 100 % etter livslang hjernevask. Mvh.

Diademad
Diademad
Abonnent
7 år siden

Nå finnes det millioner av bilder som viser det du etterlyser, men siden du sikkert forbeholder deg retten til å bedømme bevisene er sikkert pengene trygg i lommene dine. Et annet poeng er vel at folk med de ideene du kommer med har mer enn nok med å få trygden til å strekke til; så vær vennlig å ikke lov bort penger du ikke har vilje eller evne til å kvitte deg med.
Skulle du ha behov for å se en satelitt som går i bane rundt jorden trenger du hverken kamera eller teleskop. Bare ta en titt på månen.

Jeg har et motforslag til deg – kan du ikke bare ta et bilde av jordkanten, eller fortelle hvor den ligger?
Skulle du være istand til å bevise at jorden er flat vil de pengene du lover bort her bare være lommerusk mot hva du kan vente deg.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Diademad
7 år siden

Flat jord gjengen kan jo starte med å forklare midnattsol og mørketid i sitt perspektiv. Det er alltid morsomt å se forsøkene, ikke minst fordi de fleste guruene på feltet knapt har hørt om fenomenet, så den norske avdelingen står uten hjelp derfra.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Norske avdelingen? Eg er ett individ på leting etter sannhet etter nesten 40 år med hjernevask. Du er tydligvis helt ute å kjører! Åpne deg nå! Hva har du på hjertet uten å komme inn på Norges største alternative nettside for å prøve å lage idioter av folk med andre meninger en deg! Eller unnskyld du er jo ikke her på egen vilje. Du er jo ett flokkdyr tydligvis. Noen tenker, andre følger (deg)! Vis meg ett bilde av jorda som er ekte da? Og nei ikke ett av dei 12 som beviselig er falskt. Men uansett hvordan fant du ut at jorda var rund? Svar på den du; ) Kan du vise meg denne runde planeten din.? Sinnsyke påstander krever bevis. Det gjelder både rund jord ,flat jord, alien osv. Men eg har vell svaret ditt med en gang . Det er vell Nasa det? Som på det germanske språket jødisk eller jiddisch og på det hebraiske språket betyr å lyge; splitte ++ Så kan du ikke fortelle meg hvorfor Eg skal stole på noen med en logo med ei splittet slangetunge rundt? Eller hvorfor eg skal stole på en nazist? Eg sier ikke at jorda er flat… Eg sier at bevisene tilsier at jorda er flat. Og øynene mine forteller meg at jorda ikke er rundt. Kan godt hende jorda er rund men da er den ikke 44000 km i diameter. Det er umulig. Hvordan forklarer du det byrd sa da? Og en ting til. Er du stokk dum? Hvordan skal eg , en simpel mann fra Norge klare å komme meg forbi militæret på Antarktis? Eneste mulighet Eg har til å komme meg nedover er å betale 10000 dollar for å bli visst enkelte steder der nede med vakter…Alle som har en oppegående hjerne vet hva som skjer visst du reiser ned dit uten lov… Spør han siste nordmannen som prøvde!!!!!

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

I all verden. Alt jeg ba deg/dere om var å forklare midnattsol og mørketid i flatjord-modellen. Du trenger ikke bryte deg inn oen steder, men nordnorge er verd et besøk både sommer og vinter, om du vil studere fenomenet med egne øyne.

Klarer du ikke det så er det bare å si fra. Som nevnt andre steder i tråden synes eg du skal ringe dine meningsfeller i USA, helst midt på dagen (i Norge) og samtidig spørre dem når solen stod opp hos dem :-)

De gamle grekerne regnet ut jorden omkrets ganske nøyaktig. De satte en pinne i bakken langt nord i landet, og målte lengden på skyggen midt på dagen. Så tok de med den samme pinnen lengre synd og målte lengden på skyggen der. De så også at solen ikke var større lengre syd. Ved å se hvor mye kortere skyggen var lengre syd regnet de ut hvor stor jorden var. NASA var ikke funnet på ennå.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Diademad
7 år siden

Nå lyger du så det renner av deg… Om eg har 100000 kr å gi vekk eller ikke har ikke du mulighet til å sjekke. Visst du ikke er en ekkel satanist da fra staten? Nå har det seg sånn at nasa sier det er 13000 satalitter i bane innenfor månen… Så hvorfor ser eg ikke en eneste en satalitter foran månen da? 4 timer i strekk uten en satellitt? Du er klar over at 99% av all menneskelig kommunikasjon blir sendt gjennom ledninger i havet og på land? Du er klar over at parabol er bakkebasert? Du er klar over at Hubble er instalert på flyet Sofia? Du er virkelig hjernevasket du! Ha en flott søndagskveld og husk å ta på sikkerhets belte så du ikke fyker av planeten din ;) Flott. takk for en fin latter ivertfall. Hehe. PS. Løye da at ingen har lagt frem bilde og video av jordkloden visst det er millioner av dei. Lol. Noen er desverre overvasket og du er blant dei; )

Radiv
Radiv
Abonnent
7 år siden

Vil Nyhetsspeilet.no ha 100000 kr skattefritt? Legg ut bilde av jorda og en film . Eller vis en satellitt i bane filmet med teleskop og kamera. Så er pengene deres. Malte bilder og cgi bilder og filmer teller ikke. Eg er ikke 12 år lengre og klarer å se forskjel på ekte og ikke ekte. Spessielt nå som man har Photoshop; ) Eg vil takke nyhetsspeilet.no for å våknet meg høsten 2009. Stor takk til dere for det. Men nå som eg er våken så skjønner eg også 2q11 enda mer. Så takk så mye til deg og 2q11 visst du skulle lese dette. Mente du ikke var særiøs før men så feil kan man ta. Eg begynte jo å nesten tru på alien. Hehe. Våkn opp folk før det er forsent. Når en hel verdenseliten tilber Lucifer så må dere vell skjønne at Gud er der og? Og bibelen beskriver den flate jorda flere ganger…Sjekk ut hva nasa betyr på hebraisk foresten; )

Edward Alexander
Skribent
7 år siden

Jorden er rundt, bare tullebukker som kan tro den er flat… Jeg har reist verden rundt selv, bàde med fly og til havs… Er jo helt tydelig at den er rundt nàr man er der oppe tusenvis av meter. Samt ogsà, hvordan i helsike kan man seile jorden rundt om den er flat og ikke rundt? alle planeter er runde, grenser hva folk tror… Slikt kan kun komme fra folk som aldri har reist litt. Eller brukt teleskoper for à observere. Jeg flytta fra Norge, toppen av kloden, til Argentina, kan bekrete at verden faktisk er rund, tro det eller ei! :)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Edward Alexander
7 år siden

Heisann. Eg har seilt utenriks i mange mange år. Det finst ikke kurvatur… Bruk en kikkert. Grunnen til du ser en viss avstand er på grunn av øynene våres! Så neste gang ta frem en kikkert så ser du nok båten igjen;) Angående fly og kurvatur det er tull at man ser noen kurve fra fly… man ser ikke kurvatur fra 120 km høgde fra ballong en gang. Hvem trur du at du lurer? Deg sjøl eller andre? Sier det igjen har lovet nyhetsspeilet.no 100000 kr visst dei kan vise meg ett bilde av jorda og en film av en roterende planet klat jorda i 1600 kmt. Viser du meg ett bilde eller film (ikke cgi eller maleri) så får du pengene. Eg vil bare ha ett bevis. Bare ett. Derfor er eg villig til å bruke 100000 kr for å få vite sannheten om denne jorda. Eg vil vite om den er flat eller mye mye mye større en hva si blir fortalt. Mvh

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Edward Alexander
7 år siden

Selvfølgelig kan man reise rundt jorda visst den er flat. Tegn en sirkel med en passar og se hvor den møter den andre kanten;) Det er så enkelt. Ekvator er den samme på en flat jord som på en rund. Og foresten eg gir også 1000 kr til alle som kan bevise gravitasjonen;)

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Radiv
7 år siden

For noe nonsens og fjolleargumenter. Jorden er rund, omtrent kuleformet, som resten av lanetene i solsystemet. Gå og spre desinformasjonen din andre steder. Ferdig snakka.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Samme tenkte jeg før jeg tok et dypdykk og oppdaterte kunnskapen min :)

Ifølge Bibel så er jorden flat og det mangler ikke akkurat på beviser på at det er korrekt. Noen kom hit og drev omfattende gruvedrift som omgjorde planeten til en grushaug, før ble trærne opp til 100 km høye. Så kom de grådige “Gudene” som gravde gull og bygde pyramider, deretter kom floden, resten av historien kjenner vi …..

Man trenger ikke være den skarpeste kniven i skoffen for å skjønne at den offisielle historien vi ble indoktrinert med på skolen bare er tull og svada, hadde vi bodd på en spinnende kule som snurrer med 1600 km/t så ville vi blitt kastet ut i rommet av sentrifugal kraften, jo men tyngdekraften motvirker den tenker sikkert de fleste da, men det er jo umulig, er du i senter på polen så har du ikke noe sentrifugalkraft og ville blitt knust av den såkalte tyngdekraften som de ikke kan bevis, man bare har en hypotese om et mulig graviton som virker logisk, i går hadde vi også fullmåne mens månen sto foran solen ? hvordan er det mulig ? alle vet jo at når sola er bak så kan det ikke lyse i front.

De som tror blindt på skole indoktrineringen kan jo oppgradere kunnskapen sin her i noen timer før de bastant uttaler seg og tar den sataniske elitens røverhistorier kraftig i forsvar ;)

Jeg kjenner ikke hele sannheten om vår fortid, men jeg vet at det vi er fortalt bare er tull og rene eventyr historier.
Hver gang noen oppdager skjeletter etter kjemper og andre historisk funn som rokker ved vår indoktrinerte “sannhet” så dukker Frimurersekten Smithsonian opp og gjør krav på funnene og siden får vi aldri mer høre noe til dem ..

I min verden er det rart vist noen tror at NASA er et sannhets-orakel, Et NASA som ble ledet (underdirektør) av super nazisten og terroristen som la hele England i ruiner under andre verdenkrig, Verner Von Braun. Som belønning for nær å ha utslettet England ble han mao leder for NASA ( Never A Straight Answer ). I 1972, 3 år etter hoaxen om månelandingen med Apollo 11 så ble han visepresident for Fairchil Industries der han ble kjent med whistleblower Dr Carol Rosin som gikk ut og avslørte de 5 mega løgnene som de skal bygge NWO på.

Første kort var å sette frem kommunistene som fiende, neste kort var å gjøre muslimske terrorister til en fiende, så var det arabiske diktatorer som skulle pekes ut som en fiende som skulle bekjempes, etter det var det asteroider som skulle pekes ut som fiende før siste kort skulle spilles ut som er fake aliens og som sikkert de fleste har skjønt så er fake Aliens like om hjørnet …

“Von Braun’s Legacy”– Dr. Carol Rosin Testimony

https://www.youtube.com/watch?v=kj5jNP0hR44

No Forests on the Flat Earth RESPONSE (Kent Hovind & the Pre-Flood World) Giant TREES, Giant HUMANS!

https://www.youtube.com/watch?v=6wFm4rZbNhw

There are no forests on Flat Earth Wake Up

https://www.youtube.com/watch?v=UHkiZNT3cyE

TOP 7 REASONS Why I Believe in the Flat Earth 2016

https://www.youtube.com/watch?v=n2JaM86xpqo

3 Minutes that PROVE All Media is Controlled by ONE Power !

https://www.youtube.com/watch?v=DzAytlDjl7E

The STARS declare the TRUTH! (Flat Earth)

https://www.youtube.com/watch?v=PwzjvhcKjHw

Flat Earth in Movies and TV Shows 2016 (Truth hidden in Plain Sight)

https://www.youtube.com/watch?v=ErohcrzuySc

Flat Earth Answers – Proofs and Truths (Full Documentary)

https://www.youtube.com/watch?v=bdxgIyEPCxk

NASA and the Flat Earth – A Global Conspiracy!

https://www.youtube.com/watch?v=npxAxglUnKI

Jeg skulle så inderlig ønske at tulle teorien om at vi bor på en spinnende kule var sann, Da kunne vi alle dratt på ferie til andre siden av kloden helt gratis med å gå opp i en ballong og legge seg til å sove i 12 timer i kurven for så å lande ned på andre siden av kloden når den hadde snurret en halv runde. ;)

Svært mye tyder på at “Gullgraverne” snart vil returnere og hente med seg gullet som vi slaver (Adamuer) har gravd frem fra resten av det som var igjen etter dem da de dro sist. De kommer nok ikke med skip, men mest sannsynlig gjennom en portal ved CERN.
CERN har i dag 2600 heltidsansatte pluss nesten 8000 av verden glupeste vitenskapsfolk samt topp ingeniører fra 500 universiteter og 80 nasjoner som skal få dette til med forhistorisk aliens teknologi.

SHOCKING:PENTAGON INSIDER: ANUNNAKI ARE RETURNING SOON FROM NIBIRU PLANET X

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden

Interessant tema, dette. Har også lurt litt på hvordan skyene og vannmassene klarer å henge med når jordkloden snurrer i så stor hastighet.

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden

Jeg vet ikke om smurfen, mener jorden er flat eller ikke, kanskje han ikke liker kommentaren til Balle, som ikke inneholder noen vesentlig motargumenter.
Burde jo vært lett å mot argumentere, samt god analytisk trening, da det alltid vil være en “storm” av ikke holdbare teorier, svirrende rundt.
Grunnen til jeg gadd å se filmen, er det faktum at en ser bare en side av månen, den burde voblet mere, siden den beveger seg over både fjell og sjø, ja skal en forklare fenomenet må månen ikke ha tyngdepunktet i midten.
Tilbake til den flate jorden som de mener er omkranset av et isbelte. Det innebærer jo at sørpolen ikke er en pol men en kjempe sirkel, eller at nordpolen er en mono nordpol.
Argumentet til smurfen,
“spinnende kule som snurrer med 1600 km/t så ville vi blitt kastet ut i rommet av sentrifugal kraften”, medfører at ingenting snurrer eller så vil vi bli slynget ut når vi nærmer oss isen i “sør”.
OK, noen som har en annen forklaring på at månen ikke snurrer rundt?
Noen som klarer å plukke alle argumentene i denne videoen som feil, er meget dyktige, jeg klarte det ikke, dessverre, tror det tar lang tid,men prøv gjerne.

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  seitasis
7 år siden

Noen som vet om vi kan måle tyngdekraften uavhengig, som en faktor, siden vi ikke “flyr” på ferien på Kanari øyene, må vel tyngdekraften være mange ganger sterkere der en på nord polen, for å oppheve sentrifugal kraften, eller over ser jeg noe?

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  seitasis
7 år siden

Det du ser etter Seitasis, kan gjæres veldig enkelt. Du tar et lodd og henger det i en fjær. Så måler du hvor langt fjæren strekker seg. Så tar du med samme fjær og samme lodd lenger sør og måler det samme.

Litt mer nøyaktige målinger kan du få ved å måle tiden på en pendelbevegelse.

Gjør du nøyaktige målinger vil du se at fjæren strekker seg litt kortere lenger sør. Det du også vil se er at tyngdekraften er mye sterkere enn sentripetalakselerasjonen jordrotasjonen gir.

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  seitasis
7 år siden

Bozze, tror jeg ser den nå, siden jordens omkrets er så stor, vil sentripetalakselerasjon endringen bli veldig liten (pr. sek), hadde derimot jord omkretsen vært mye mye mindre, måtte tyngdekraften vært meget sterkt rundt ekvator. Stemmer dette ? hva med månen ?

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  seitasis
7 år siden

“spinnende kule som snurrer med 1600 km/t så ville vi blitt kastet ut i rommet”, for at dette skal skje må farten økes med 10 gangen eller 100 gangen ?

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  seitasis
7 år siden

Som du er inne på er både jorden og månen litt ujevn på overflaten. Dermed vil forskjellige deler tiltrekke litt forskjellig. Månen er relativt liten og reagerer først, så den delen av månen som har størst tiltrekning til jorden, dvs fjell og andre formasjoner, vil nokså permanent peke mot jorden etter noen hundre millioner år.

Jorden kommer etter. Tidevannet er en bølge som følger månens gravitasjonskraft og langsomt men sikkert bremser jordens rotasjonshastighet i forhold til månen. Fine måleinstrumenter kan faktisk se at det skjer, men der skjer ikke i vår levetid.

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden

Det smurfen sier om ballongen, gir vel en ny måte å fly på. dersom en kommer opp i en fart på 1600 km/t i motsatt retning av jordrotasjonen trenger en nesten ikke bruke noe energi flyr en høyt nok. Skal ikke forundre meg om flyene nesten ikke bruker energi etter oppnådd rettl høyde.
“Jeg skulle så inderlig ønske at tulle teorien om at vi bor på en spinnende kule var sann, Da kunne vi alle dratt på ferie til andre siden av kloden helt gratis med å gå opp i en ballong og legge seg til å sove i 12 timer i kurven for så å lande ned på andre siden av kloden når den hadde snurret en halv runde. ;)”
Det er nesten en falitt erklæring å ikke kunne motbevise alle “bevisene” på at jorden er flat, eller mer korrekt sylinder formet og ikke kule formet . mens en sannhet som bytagoras setningen finnes det over 400 “bevis” for, selv om de har brukt noen hundrede år på det.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  seitasis
7 år siden

Jeg ser ikke noen grunn til å motbevise en såpass idiotisk ide. Flatjordgjengen har ikke nubbetjangs til å bevise sin. De klarer ikke helt elementære ting som midnattssol/mørketid eller det faktum at solen dukker opp mange timer senere i USA.

Flatjord hadde jo egentlig vært veldig greit. Alle i hele verden på jobb samtidig!

En sylinderformet jord jord hadde jo vært en morsom sak, men da hadde vi ikke kunnet se polstjernen, og det hadde heller ikke forklar midnattssol og mørketid. :-)

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  smurfen
7 år siden

Mye å ta tak i ang. Smurfens innlegg:
“Ifølge Bibel så er jorden flat…” Meg bekjent står det ingen ting i Bibelen om at jordkloden er flat, men en del mener at det var flatt på jorden før flommen.

“…hadde vi bodd på en spinnende kule som snurrer med 1600 km/t så ville vi blitt kastet ut i rommet av sentrifugal kraften, jo men tyngdekraften motvirker den tenker sikkert de fleste da, men det er jo umulig, er du i senter på polen så har du ikke noe sentrifugalkraft og ville blitt knust av den såkalte tyngdekraften som de ikke kan bevis…” Tyngdekraften kan bevises med at ting faller ned mot jorden. Hadde det ikke vært for den, ville alt og alle vært svevende objeketer. At jorden går rundt, som de andre planetene, kan vises med soloppgang og -nedgang. At vi ikke blåser av har noe med at jorden er selv inne i en “kule”, hvor alt beveger seg avhengig av hverandres påvirkning. Hadde jorden ikke vært rund, ville verken fly eller båter brukt storsirkel som utgangspunkt for navigasjon. Hadde jorden vært flat som en pannekake, ville mange seilbåter (og fly) bikket kanten og forsvunnet. Les Book of Enoch, så får du svaret på hvordan ting fungerer http://jahtruth.net/kofk-free/Bible/06.htm

“i går hadde vi også fullmåne mens månen sto foran solen ? hvordan er det mulig ? alle vet jo at når sola er bak så kan det ikke lyse i front.” Aner ikke, men kanskje sol nr 2 har begynt å vise seg, som henviser til tiden etter at Lucifer og hans engler skal bli brent evig?

“… tar den sataniske elitens røverhistorier kraftig i forsvar ;)” Snakk om å snu det rundt. :-)

“Jeg kjenner ikke hele sannheten om vår fortid, men jeg vet at det vi er fortalt bare er tull og rene eventyr historier.” Det vet jeg også, men jorden var flat inntil kirken ikke lenger kunne bevise det var tilfelle – en av de første løgnene som ble avdekket.

“Hver gang noen oppdager skjeletter etter kjemper og andre historisk funn…” Kjemper har eksistert, og de gjør det fremdeles. Og de har dukket opp flere steder, og de har mange former. Også skapninger vi ikke vet hva er har begynt å vise seg. Og dinosaurene eksistere fortsatt.

“I min verden er det rart vist noen tror at NASA er et sannhets-orakel…” Det er jo nettopp de som har lagt ut agnet med flatjord-teorien :-)

” I 1972, 3 år etter hoaxen om månelandingen med Apollo 11…” Ingen mennesker har vært på andre planeter, det er fysisk umulig, så alt dette med månelandinger er bare tøys og tull.

“…før siste kort skulle spilles ut som er fake aliens og som sikkert de fleste har skjønt så er fake Aliens like om hjørnet …” Ja, det er iallefall en av mange mulige metoder som eliten kan bruke for å forene mennesker og nasjoner til “En Verden”, og de har beredet veien, blant annet med “V”-serien. Metoden har sine fordeler og ulemper, men jeg tror de velger en annen.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Hvorfor i all verden skulle det være fysisk umulig å lande på andre planeter? I prinsippet er det ganske enkelt. Regn riktig, sikt godt og har nok energi tlgjengelig.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Fordi menneskekroppen ikke vil tåle belastningen, og teknologien for å beskytte kroppen er langt unna. Om 50 år, kanskje.

Bozzie
Bozzie
Anonym
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Neida.

Kroppen tåler inntil 10G, og akselerasjonen er bare et spørsmål om å fyre rakettene langsomt. Vektløs tilstand er uproblematisk på korte turer. Strålingen er overkommelig på korte turer, men blir en formidabel utfordring om vi skal til mars.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Neida.

Menneskekroppen tåler fint 10G akselerasjon. Vektløs tilstand er uproblemtisk over relativt kort tid, og det er strålingen også, men begge vil kunne gi betydelige problemer om man skal reise til Mars.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

“Menneskekroppen tåler fint 10G akselerasjon.” Ja
“Vektløs tilstand er uproblemtisk over relativt kort tid” Ja, men nå har ingen vært på andre planeter og aner lite om hvordan vekttilstanden til et menneske vil være, ei heller vindforhold.
“… og det er strålingen også”. Nei, det er, sammen med temperaturen, de to største problemene. Strålingen er massiv, og det er mange ulike. Mennesket kommer seg ikke ut av “prison planet”.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Vekt p åandre planeter er faktisk lett å se, siden det kommer an på planetens masse og det er lett å se ut fra planetbanen.

Det er det samme med stråling. Det er ingenting som tyder på at øvre atmosfære hos oss blinr særlig annerledes enn annerledes der. Strålingen er dem samme, og vi har god kontroll over hele spekteret. Temperatur er et problem på den måten at man i tomt rom sliter med å bli kvitt varme, men deet kan løses med store overflater for utstråling.

Kom gjerne med reelle målinger og argumenter, men denne fysikeren sier at det ikke er noen grunn til at vi ikke kunne sende mennesker til månen.

Videre? tja, vi trneger noen nye materialer.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

I den første jeg la ut her så ser du den Bibelske koblingen og hvordan verden så ut før floden. Balle :)

Og nei, man tipper ikke over kanten på en flat jord, som FN kartet viser så er er vi omringet av isvegger på alle kanter.

Samme hvor du reiser så vil du bli møtt av store isvegger, du kan bare reise i ring for å unngå dem slik FN kartet viser.

https://no.wikipedia.org/wiki/De_forente_nasjoner#/media/File:Flag_of_the_United_Nations.svg

No Forests on the Flat Earth RESPONSE (Kent Hovind & the Pre-Flood World) Giant TREES, Giant HUMANS!

https://www.youtube.com/watch?v=6wFm4rZbNhw

Før floden var vi en gigantisk gruve som ble spadd opp og ødelagt på jakt etter gull og bygge pyramider for å skaffe kosmisk energi til maskinene.
Filmen Avatar er basert på en sann historie, men det var ikke vi som reiste ut å brukte Pandora som en gullgruve, men derimot Anunnakiene som kom hit og brukte jorden som en gigantisk gruve.

Dette skjedde før floden.

450,000 years ago,
On Nibiru, a distant member of our solar system, life faces slow extinction as the planet’s atmosphere erodes. Deposed by Anu, the ruler Alalu escapes in a spaceship and finds refuge on Earth. He discovers that Earth has gold that can be used to protect Nibiru’s atmosphere.

445,000
Led by Enki, a son of Anu, the Anunnaki land on Earth, establish Eridu -Earth Station I – for extracting gold from the waters of the Persian Gulf.

430,000
Earth’s climate mellows. More Anunnaki arrive on Earth, among them Enki’s half-sister Ninhursag, Chief Medical Officer.

416,000
As gold production falters, Anu arrives on Earth with Enlil, the heir apparent. It is decided to obtain the vital gold by mining it in southern Africa. Drawing lots, Enlil wins command of Earth Mission; Enki is relegated to Africa. On departing Earth, Anu is challenged by Alalu’s grandson.

400,000
Seven functional settlements in southern Mesopotamia include a Spaceport (Sippar), Mission Control Center (Nippur), a metallurgical center (Shuruppak). The ores arrive by ships from Africa; the refined metal is sent aloft to orbiters manned by Igigi, then transferred to spaceships arriving periodically from Nibiru.

380,000
Gaining the support of the Igigi, Alalu’s grandson attempts to seize mastery over Earth. The Enlilites win the War of the Olden Gods.

300,000
The Anunnaki toiling in the gold mines mutiny. Enki and Ninhursag create Primitive Workers through genetic manipulation of Ape woman; they take over the manual chores of the Anunnaki. Enlil raids the mines, brings the Primitive Workers to the Edin in Mesopotamia. Given the ability to procreate, Homo Sapiens begins to multiply.

200,000
Life on Earth regresses during a new glacial period.

100,000
Climate warms again. The Anunnaki (the biblical Nefilim), to Enlil’s growing annoyance, marry the daughters of Man.

75,000
The “accursation of Earth” – a new Ice Age-begins. Regressive types of Man roam the Earth. Cro-Magnon man survives.

49,000
Enki and Ninhursag elevate humans of Anunnaki parentage to rule in Shuruppak. Enlil enraged. Plots Mankind’s demise.

13,000
Realizing that the passage of Nibiru in Earth’s proximity will trigger an immense tidal wave, Enlil makes the Anunnaki swear to keep the impending calamity a secret from Mankind.

According to many people around the globe, the Anunnaki are most definitely the ultimate proof that there are missing links in the origins of the human species.

:)

Flat Earth Awakenings – Tesla, Hitler & the Construct (Part 1)

https://www.youtube.com/watch?v=VX9r3RjIlrw

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

“FN kartet viser så er er vi omringet av isvegger på alle kanter.” Nei, FN-logoen viser en laubærkran rundt kloden, der laubærkransen er et fascist-symbol (fra gamle Romerrike), for det er den ideologien FN følger.

“Avatar” er tuftet på en ide fra New Age-bevegelsen (egentlig old age; same shit, new wrapping), med dyrkingen av Gaia (jorden som gudinne) som hovedbudskap – mennesket er ondt, dyr og natur uskyldige. Som hånd i hanske med FNs 2030-agenda.

Men jeg kan ikke utelukke at Niburu/Planet X finnes eller har eksistert, men inntil videre avholder jeg meg avventende, for det er ingenting jeg kan gjøre med det uansett.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Solnedgang? Enocks bok? Først solnedgang som du kaller det. Eg kaller det solgangbort. Nå har eg sjekket hver dag. Sola går ikke ned den forsvinner bortover og blir mindre og mindre . Ta en stjernekikkert og sjekk sjøl. Eg har gjort det. Den försvinner og blir så liten at det ser ut som sola går ned med det blått øyet men bruker en hjelpemidler som kikkert og kamera og ser filmen på dataen så ser en at sola ikke går ned men forsvinner som en liten prikk til slutt over havet.. Solas høyde kan en og lett måle. Hvem som helst kan sjekke høyden på sola. Den er 3000 miles oppe. Månen er også gjennomsiktig på dag tid når sola står oppe på siden av månen. Hvordan kan sola og månen stå på siden av hverandre visst jorda er rund?? Vil dere ha bevis så så sjekk ut vitenskap blad fra 1930 tallet der står alt. Og en ting til. Hvorfor har det offisielle kartlager firma i verden ett kart i fra 1892 som ett flat jord der det står vitenskapelig og praktisk bevist? Hvorfor har ikke dei forandret kartet til en globe visst det er det vi bor på? Utrolig…. Og sterke påstander krever sterke bevis. Husk det! Så det eg luret på er hvorfor Mr. Gravitasjon brukte 14 bøker på å prøve å forklare og bevise gravitasjonen? Hvorfor sa han sjøl at det ikke stemte? Hvorfor kan fly og fugler fly? Samtidig som sjøen blir holdt fast? Forklar det da? Eg trur ikke du klarer det. Så en 1000 lapp til deg om du kan bevise gravitasjonen og hvordan den fungerer. Hvorfor den ikke fungerer for insekt, høydehoppere, fly, fugler ballonger osv men sterk nok til å holde alt havet på plass?? Er ikke løye at mange glupe barn detter ut av skolen og blir rusmisbruker når barnets logiske tankegang blir snudd opp ned av uvitende lærere!! Som trur på Nasa men ikke sine egne øyne.. Eg har ett fantastisk bilde av månen fra i forgårs. Der er det masse skyer bak månen. Er det øynene som lyver igjen til meg? Helt ufattelig hvor mye våre øyne lyger. Enig?? Sett deg på ett fly og film kurven uten fisheye linse. Klarer du det er du ett geni…

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden

Hei snurfen:) Har fulgt med dine kommentarer siden eg begynte å lese speilet i 2009 ca. Du har vell våknet meg mer en selve speilet. Så takk så mye for det.:) Eg har sittet og ventet ett par måneder for å se om du kom frem til det samme som meg. At noe er hakk gale med det vi lærer om jorda! Men trur du dette med høye trær og alt det greiene der er noe makta legger ut for å få folk som trur jorda er flat til å se totalt stokk dumme når dei skal prøve å få venner og familie osv til å se på bevisene for at vi virkelig bur på en flat jord? Eg vet ikke:( Men eg vet 100% sikkert at dinosaur bein er det ingen som har sett. Alt som er av dinosaur bein på museum og utstillinger er plast og slikt. Dei sier dei er redd for at folk skal ødelegge beinene. Hehe. Dei kunne vell brukt skuddsikker glass ?? Dr Kent Hovind bruker også en globe i bakgrunnen på sine videoer. Han virker jo som en hyggelig og ærlig fyr, men er ikke helt sikker på han enda. Uansett kjekke smurfen du skal vite det at eg trur du hjelper mange folk med dine utrolige evner til å finne ut av ting og tang. Takk så meget ☺

Eva Engh
Eva Engh
Abonnent
7 år siden

Fantastisk artikkel. Tusen takk. Jeg kom til å tenke på Agartha, den indre verden i Moder Jord. Er det plass til den i en flat jord?

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Eva Engh
7 år siden

Ja det kan det så absolutt gjøre. Men det er veldig få som eventuelt får vite det. Husk at vitenskapsmenn sier at jorda består av ditt og datt inni i jorda. Men hvordan skal dei kunne vite det? Dei har aldri vært dypere en 12262 meter men allikevel så går folk rundt og tror på dei at dei liksom skal vite hva som er inni i jorda. Som eg har sagt før eg vet ikke sikkert hvordan jorden ser ut. Men admiral byrd fra USA sa han fant kontinent større enn usa. Utenfor sydpolen som ingen mennesker hadde sett. Det er funnet ett 1000 år gammelt kart av jorden i midten og 33 kontinenter utenfor en isvegg. (Antarctica ) Søk på admiral byrd og Eric Dubay visst du vil se 200 pluss pluss bevis for at jorda er flat. Mvh

Diademas
Diademas
Abonnent
7 år siden

Akkurat når du tror du har sett alt dukker det faktisk opp noen som argumenterer for at jorden er flat.
Takk for den – det gjorde ihvertfall min dag litt lysere.

Edward Alexander
Skribent
7 år siden

WingMakers er noe jeg har vært kjent med i over 10 år. De (eller “han”), bruker hva man kan kalle “science fiction basert på virkelighet” for å spre sin erfaring/kunnskap, etc. Det er mye sant der, men også mye falskt, og de liker tjene greit med spenn på forskjellig “kunst” osv.

Denne “James” er en karakter, han lager falske intervjuer med seg selv og legger ut (lett å høre at det er samme fyren, bare pitchet ned tonefallet litt på “reporteren” i motsatt til segelv). Men likevel er det mye sant i det som legges ut, jeg vet ikke hvorfor denne personen har valgt denne fremgangsmåten, da det ikke akkurat gjør ting mer positivt eller troverdig (selv om det faktisk er mye sant i det).

Jeg ble kontaktet av flere selv, da jeg ga ut materiale forskjellige forumer, som jeg senere ga ut i bokform under navnet “Earth: A Spiritual Trap” med navnet mitt Edward Alexander (også kjent som Maggador). Søk på Maggador på youtube, en av første videoene der er et intervju med meg sammen med Sean Stone i Hollywood (som jeg jobber aktivt med enda).

Boken min finnes gratis forskjellige steder på nettet, søk i google noe slikt som “earth a spiritual trap edward alexander pdf” så bør du finne noe.

Vet ikke helt hva jeg synes om Wingmakers grunnet måten de presenterer seg på, mye fakta, men er også mye “sci-fi”. Kan hende det er med vilje for å få mer folk til å sjekke dem ut, eller så bruker de sannheter fra andre for å tjene penger blandet med egen fiksjon. Vanskelig å si.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
7 år siden

Hei Terje. Eg syns du alltid har hatt spennende artikler. Men det har seg slik at eg har våknet fullstendig nesten. Nå har eg brukt to år på sjekke ut flat earth greiene. Det viser seg å være sant. Se sjøl med dine øyne. Legger man vekk alt man lærte seg om kloden som barn. Og derretter ser en god dokumentar om jorda så er det både logisk og ganske overbevisende bevis som tilsier at jorda er flat. Eventuelt vanvittig mye større. Men vi vet hvor store kontinentene er så eg lander på den første som er veldig logisk vi er på en flat jord. Ivertfall ikke rund. Det eg lurer på. Hva er ditt syn på dette? Og du som har drevet med ufo greier i så lang tid. Du har vell ikke ett bilde av jorda? Ett ekte? Eg har tusenvis av bilder og filmer av jorda tatt fra fjell, fly og ballonger. Alle bildene viser en flat horisont i øyne høyde! Uansett høyde. Helt siden eg var liten så har eg alltid kikket opp og sola er akkurat like stor som månen. Det er en Nordmann som tok video der sola går rundt jorda i 78 timer. Hvordan mener du er mulig visst jorda er Rund? Hvordan klarer ett fly og lette og lande når jorda spinner i 1600 kmt? Vet det er hart å finne ut av ting som er sant. Som en aldri kunne tenke seg. Men så deilig det er å vite at noen faktisk har bygd denne vakre jorda til oss for å lære. Les litt om Admiral Byrd og hans funn “nede” på jordas “bunn” sydpolen. Kaptein Cook brukte 4 år på seile langs isveggen.Rundt!!! På en flat jord modell av den FN bruker så er det akkurat dobbelt så langt som der ekvator er på en flat jord. Linja går igjennom samme landene som på en globe ekvator. Og så har du flyrutene sjekk dei ut. Er du åpen minded så ser du på dette før du aviser det:) Mvh Radiv. P.S går det an å bestille timer hos deg? Alternativ behandling altså?

Reality
Reality
Anonym
Svar til  Radiv
7 år siden

Grunnen til at et fly klarer å ta av er det er bygget i henhold til kjente naturvitenskapelige prinsipper. For en som har grunnleggende kjennskap til fysikk er det ikke noe ulogisk med dette. Om jorden var flat så ville det være umulig med satelitter, mobiltelefoni, internett, etc etc. Hele vitenskapshistorien ville være fei. Hele renesansen bare være en misforståelse. Planetens baner ville være uforståelige. Det er helt utrolig at noen kan tro på slikt tull. Ta deg en fisketur på sjøen og se båtene som nærmer seg. Først ser du toppen av båten, etterhvert som den nærmer seg ser du mer og mer. De gamle egypterne visste dette allerede for 3000 år siden. Get real!

Skywatcher
Skywatcher
Anonym
Svar til  Reality
7 år siden

Hva om satellitter faktisk ikke finnes, at de er en like stor “hoax” som globen?
Kan du utdype hvorfor mobiltelefoni og internett ikke vil fungere på en flat jord? Min oppfatning er at de fungerer bedre på en flat jord, hvor signalet ikke trenger å foreta krumninger rundt globen.
Ta deg en fisketur på sjøen med et fotoapparat med 200x zoom. Først ser du ingen båter, så begynner du å zoome, først får du øye på toppen av båten, etterhvert som du zoomer mer, ser du mer og mer av båten. Alt handler om perspektiv og hvor langt øyet kan se. Det har faktisk sine begrensninger.
At en sannhet er for utrolig til å være sann gjør ikke sannheten mindre sann.
At vitenskapen tar feil vil ikke være noe nytt…
Utforsk emnet mer før du uttaler deg så påståelig om det…
Hvorfor kalles et fly på engelsk for airplane hvis jorda er rund? Airglobe ville ha vært et mer dekkende ord.
Hvorfor er alle planeter runde? Navnet skulle tilsi at de var plane, dvs flate…
Hvorfor bruker vi benevnelsen water for en flate som er helt flat, hvis vannet ikke er helt flatt?
Sola stråler “trekantstråler”. Hvis sola var så langt unna som vitenskapen sier så ville solstrålene vært nærmest helt parallelle. Siden solstrålene ikke er parallelle betyr dette at sola er mye nærmere. Hvis sola er mye nærmere betyr dette igjen at jorda ikke går rundt sola, men at sola derimot går rund jorda, og at det er sterke indikasjoner på at sola og månen er like store.
Observasjoner viser at sola krymper når den går “ned” og øker i størrelse når den går “opp”, dette vises spesielt godt når man er ved ekvator. Dette skulle ikke ha vært mulig hvis sola var så langt unna som vitenskapen sier. Dermed er dette enda en indikasjon for at sola er mye nærmere.

Jeg vet, sant å si, ikke om jorda er flat eller rund, men min forskning rundt emnet har avdekket at det finnes sterkere indikasjoner som tilsier at jorda er flat enn at den er rund. Derfor holder jeg muligheten åpen for at den faktisk er flat, selv om jeg, for menneskehetens skyld, skulle ønsket at den hadde vært rund. Det er ganske ubehagelig å tenke på at det er en mulighet for at menneskeheten bedras.

Et bilde fra NASA av en rund jordklode er ikke et bevis på at den rund. Faktisk så finner man mange gjentakende skyformasjoner på disse bildene, som er en indikasjon på at de er kopiert og lagt til bildet. Et bilde av jorda viser også bokstavene SEX i skyformasjonen , og hva er oddsen for at disse tre bokstavene kan oppstå etter hverandre på et bilde av jordkloden?
NASA har presentert en film av jorda tatt gjennom et døgn (24 timer). Dette viser at jorda spinner, men merkelig nok så forandrer ikke skyene seg i løpet av denne filmen…
NASA har også lagt ut en film av månen som går i bane rundt globen. Dette er forsåvidt greit nok, men størrelsesforholdet mellom månen og jorda avviker fra et tidligere bilde tatt av jorda fra månens overflate. Dette viser at uansett om det ene bildet er sannhet, så vil filmen være en hoax, eller omvendt…

Gjerne presenter bevis for meg som viser at jorda er rund. Jeg ønsker at jorda skal være rund. Jeg hater tanken på at jeg har blitt bedratt i alle mine år på planeten.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Skywatcher
7 år siden

Takk for en fin kommentar. Vi har blitt grundig lurt. Se hennesy reklamen. Dei mocker oss :( Hørt om piccard? Første mann som har nådd det høgste punkt i himmelen i 1931. Det står i ett vitenskap blad fra 1931 før dei bestemte seg for å lure oss, at jorda fra 51000 fot høgde såg ut som en flat disk med glas rundt hele jorden. En mann fikk tak i orginalen på ebay av dette bladet. Skal se om eg finner navnet igjen. Sønnen var den første til å komme på jordas botnen i 1960. Men se på reklamen henneyes. Dette er frimurerne og zionister.Jesuiter Vatikanet som står bak. Det er ikke ett bevis på at jorda er rund. Det finnes ikke bevis for alien. Det finnes ikke bevis for dinosaurer. Draker ja. dinosaur nei! Det var en mann og en kone som var på en dinosaur utstilling og da spurte ektemannen om beinene var ekte. Nei fikk han beskjed på. Hvorfor det spurte han. Fordi dei var redd for at beinene skulle bli ødelagt. Hvor ligger dei da? Det viste dei ikke men alle ble oppbevart på samme plass. Lol at det går an … Vi er rundlurt. Les zions vise protokoller. Mvh. P.S til deg reality! Trudde du at vi kan se kurvaturen fra jorda? Haha. Man ser ikke kurvaturen i fra fly en gang. Dessuten så er ikke kurvaturen noen piloter tar hensyn til. Hvordan forklarer du det? Du som mener at båter går over kurvaturen? Hehe. Kjøp deg en kikkert før du prøver å være bedreviter og ufin. Igjen Mvh Radiv

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  Skywatcher
7 år siden

tror du lyver, en mast er ikke et pixel en gang langt borte, du burde se fører huset først. Kan du filme zoomingen din blir jeg imponert, så skal jeg fortelle deg hvordan du kan finne svaret på ditt spørsmål, kan jo hende du har det bare gøy.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Reality
7 år siden

Get real? Trur du på demoner? (Alien)
Vet ikke hvorfor eg svarer en som trur at en båt går over kurvaturen. Haha. Hvordan kom du til den konklusjonen? Eg holder på å le meg i hel. Som sagt du bør kjøpe deg en kikkert.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
7 år siden

Hei Terje. Kunne du vist meg dette bildet? Det finnes ikke ett eneste ett bilde av jorden fra rommet eller månen for den del. Du må ikke tru at eg går på cgi og maleri. Så vis meg ett bilde og EG DONERER 100000 norske kroner til nyhetsspeilet om du kan vise meg ett eneste ett bilde som ikke er datalaget (cgi) eller malt. Mvh.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Dette løses veldig enkelt:
Ring sjefen for “flat Earth Society” eller andre du stoler på i USA, kl 12, midt på dagen og spør hvor mye klokken er. Da blir de sikkert glad. Spør samtidig om solen har stått opp ennå :-)

Roy
Roy
Anonym
7 år siden
Roy
Roy
Anonym
Svar til  Terje Wulfsberg
7 år siden

Det er vel ikke så viktig hva Bielek måtte mene.
Men denne da, angivelig fra kilden selv – http://www.rense.com/ufo2/wing.htm

Denne liker du sikkert : http://mortentolboll.weebly.com/uploads/6/3/9/3/6393206/introwingmakers.pdf

Men, det jeg savner er jo mer kjøtt på beina… Det henvises til mye, men uten videre bevis. For å vinkle spørsmålet annerledes; hvor mye/hvor mange av disse historiene om andre “ikke-menneskelige” raser tror du på? Vi har wingmakers, annuakier, grey-people, reptiler osv. Tror du på alle disse? Evt hvilke? Så har vi historien om Nibiru…Absolutt ingenting tyder på at denne planeten finnes, men likevel blir det av enkelte servert som “fakta”. Jeg spør fordi jeg går meg vill i alle historiene og det blir vanskelig å vite hva man skal tro på, og det føles naivt å tro på alt. Setter pris på om du kan forklare nærmere, ha en god dag :)

Terje
Anonym
Svar til  Roy
7 år siden

Hei igjen!

1. Wingmakers beskriver seg som mennesker, dog en mer avansert utgave enn oss.

2. Den kilden du henviser til på rense.com er jo denne James. Dette er ikke den egentlige kilden. Se artikkelen.

3. PDF filen har endel av det opprinnelige materialet, men utbrodert.

4. Søker du etter Wingmakers på wanttoknow.com får du 167 treff. Her er således mye kjøtt på beina.

5. Mye tyder på at Nibiru er et fantasifoster fra Zecharia Sitchin.

Vedic Seiersson
Skribent
7 år siden

Utrolig spennende lesning , jeg kom da i tanke på den plassen i Mexico som det var en prest som passet på en hule for indianerne der nede … han fikk gaver av de i gull som var fra disse hulene , og blant annet ei gullplate med skrift på .

Vedic Seiersson
Skribent
Svar til  Vedic Seiersson
7 år siden

Så utrolig sprøtt , så går jeg inn på FB og der dukker det opp flere artikler om akuratt dette jeg nevnte :-)

http://www.ancient-origins.net/news-general/truth-about-father-crespi-and-his-missing-artifacts-finally-revealed-005498

Vedic Seiersson
Skribent
Svar til  Vedic Seiersson
7 år siden

Her er mer

« Forrige artikkel

Merkelige lyssøyler dukker opp over hele verden

Neste artikkel »

Visdom fra Wingmakers, del 1

81
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x