Vedic Seiersson

telepati
Barn ser mye, men sansene blir raskt lukket ned av samfunnet og de voksne.

Det ufødte og det fødte barn

Telepati er et universalt språk som alle forstår. Det er utrolig fascinerende og spennende å “snakke” telepatisk med små barn før de får et språk.