Rasjonell dominans – en velsignelse eller forbannelse?

3.5K visninger
21 minutter lesetid
6

Språklig kommunikasjon er en av våre rasjonelle talenter. Språket har sin egen evne til å skape forvirring eller klarhet. Språket kan vikle den nakne sannheten inn i et vev med illusjoner og gjør henne til å se ut som noe hun overhodet ikke er. Det evner å få bygdas tulling til å opptre som rikets konge. Det kan få rikets parasitter til å virke som beskyttere. Det kan få rikets vise til å bli oppfattet som tullinger.

Ord er et produkt av sansebaserte opplevelser. De hører sammen og når de skiller lag blir ordet noe som lever sitt eget liv og kler om seg helt nye meninger som ikke har noen ting med virkeligheten å gjøre.

Slik mener jeg er tilfellet med hvordan vi forstår og bruker begrepet ”rasjonell tenkning” og det ”rasjonelle samfunnet” i hverdagen. Ved å forstå ordets egentlig sansebasert betydning er vi bedre kollektivt utrustet til å forstå og rette på de utfordringer som plager oss i dag.

Den allmenn forståelsen av ”rasjonell”- og dens motsetning ”irrasjonell” tenkning

Hva sier ordboken om ”rasjonell”?

I den “Store norske leksikon” finner vi følgende forklaring: Rasjonell, fornuftsmessig, rasjonal; (om handlinger) som utføres etter fornuftsmessige, vitenskapelige grunnsetninger og metoder; hensiktsmessig; praktisk. Ordet har hele 193 treff. Jeg setter fokus her på det første treffet.

I mitt skriveprogram for ”Word” finner jeg følgende adjektiver for ”Rasjonell”: Effektiv (arbeidsbesparende, praktisk funksjonell egnet), fornuftig (intelligent, logisk resonnabel, rimelig, skjellig), forstandig (logisk, rimelig, skjønnsom, sunn), hensiktsmessig (funksjonell, funksjonalistisk, pragmatisk, teleologisk), planmessig (bevisst, målbevisst, fornuftig, normal, ordentlig, regelmessig, skikkelig), praktisk (anvendelig, brukbar, formålstjenlig, hensiktsmessig, bekvem, lettvint, lettvinn, funksjonell), og økonomisk (sparsom, forsiktig, nøysom, besparende, arbeidsbesparende, fornuftig)

Hva sier ordboken om ”irrasjonell”?

I den Store norske leksikon for vi 42 treff på ordet. Hoved treffet viser: “Irrasjonell”, fornuftstridig, ufornuftig I mitt Word program på computeren får jeg følgende fra Tesaurus: ”meningsløs… absurd, crazy”

Fra følgende sammenlikningen er det opplagt at det har mye å fare med for å være ”rasjonell” til fordel for ”irrasjonell”. Konklusjonen speiler den allmenn forståelsen av ordenes betydning. I statsforvaltningen og i forhold til institusjoner for mental helse brukes den samme forståelsen. I praksis betyr at du skal ha følelsene under kontroll. Om du ikke gjør det, blir du oppfattet som ”irrasjonell”/forstyrret, eller at du har eller har hatt et ”sammenbrudd”. I begge tilfellene stilles det gjerne en diagnose og behandlingsforslag.

Med denne allmenne forståelsen er det noe du kan være stolt over å si at du er et rasjonelt menneske, at du lever et rasjonelt liv og at du lever i et rasjonelt samfunn. Det er trygt å si at det rasjonelle har sin velfortjent hedersplass på sivilisasjonens trone mens det irrasjonelle er buret inne i en eller annen asyl.

Hjernen og sinnet i forholdet mellom begrepene ”rasjonell” og ”irrasjonell”

Det var en tid da jeg også forsto disse to ordene til å bety det samme som stor i ordbøkene. Da jeg begynte min utdanning i faget kjent som Nevro-lingvistisk Programmering eller NLP, fikk jeg en veldig annerledes forståelse. Det ble slik fordi forskjellene mellom menneskets venstre og høyre hjerne halvdel spesialiseringer også ble knyttet til det som forståes i dag som rasjonell og emosjonell intelligens. I 80 og 90-tallet ble det skrevet nokså mye om emosjonell intelligens og at det betydde mer for menneskets evne til å lykkes med sitt liv enn rasjonell intelligens alene.

Jeg mener å huske at både Bill Gates og Steven Jobbs ble nevnt som eksempler av mennesker som lykkes nettopp fordi de hadde utviklet tilstrekkelig emosjonell intelligens. Merkelig nok har begrepet ramlet bort fra samfunnets radar. Det synes også å være borte fra pensum på vanlige skoler. Jeg har mistanke om at begrepet har blitt omdefinert. Det har blitt brukt som et politisk våpen og er kjent under navnet ”liberalisering”. Uansett, har begrepet ”rasjonell” tenkning beholdt sin hedersplass på samfunnets trone som konge og som hersker.

Opphavet til ordene ”rasjonell” og ”irrasjonell” eller emosjonell tenkning er knyttet til forskjellen mellom de to hjerne halvdelene og deres spesialisering gjennom to sett med ulike kognitive prosesser. Denne kunnskapen var resultatet av arbeidet til Roger Sperry som fikk Nobelprisen etter forskning fra femti og sekstitallet på soldater og deres hjerneskader fra Korea krigen. Spesialiseringen av hjerne halvdelene var ukjent stoff forut for denne tiden. Oppdagelsen har gitt mange løft til avanserte pedagogiske læringsteknikker så vel som bedre innsikt i de to sett med hoved tenkestilene som hjernen har å tilby.

Nåtidens ”vitenskapelig” forståelse av hjerne halvdel spesialisering virker til å være i konflikt med funnene til Roger Sperry. Det lille jeg har sett av lesestoff om den mer moderne forståelsen ser umiddelbart til å være i konflikt med hva jeg har lært. Jeg har en mistanke om at dette skyldes at den venstre hjerne halvdel, eller den rasjonelle hjerne halvdelen også har mer eller mindre fri tilgang til emosjoner så lenge det er tilstrekkelig nevrologisk forbindelse i det som kalles corpus callosum. Med andre ord det er noe diagonale krysninger å spore i hjernen selv om det er er for eks. den rasjonelle hjerne halvdelen som er dominerende i øyeblikket.

Corpus callosum fungerer som en metaforisk ”modem” for trafikken på begge sider av hjernen. Synkroniserte diagonale bevegelser i kroppen bygger opp dette nevrologiske nettverket fra barnets krabbestadium. Denne forbindelsen må også vedlikeholdes opp gjennom livet, som alt annet – Bruk det ellers vil du miste det. Noen lever uten modem i det heletatt. Andre har en gammeldags ”dial up” modem mens andre har tilgang til høyhastighets fiber optikk. Jo mer plass til informasjonsflyt – desto bedre samspill mellom hjerne halvdelene.

Rasjonelle og ”irrasjonelle” egenskaper, ansvarsforhold, mønstre i hjernen og sinnet

Følgende liste av egenskaper som hører til de ulike hjerne halvdelene er tatt fra en mengde ulike psykologiske fagbøker, inklusiv Nevro-lingvistisk Programmering, så vel som egne erfaringer. Jeg velger å gå bort fra å begrepet ”irrasjonell” når jeg beskriver høyre hjerne halvdel egenskaper og spesialiseringer. Dette fordi ”irrasjonell” impliserer at det ikke er intelligens å hente i høyre hjerne halvdel egenskapene. Det er absolutt feil. Jeg bruker helst ordet ”emosjonell intelligens” som en langt mer presis beskrivelse av høyre hjerne halvdel mønstre.

Rasjonelle egenskaper assosiert med hjernen og det rasjonelle sinnet

Oppfatningen av ”klokketid” (lineær tidsangivning), matte, språk, abstrakt tenkning, digital tenkning, strategier, logostikk, objektivisering eller måling, symboler, sekvensiell logikk, kort-tids hukommelse, vurderende/kritisk tenkning, fragmentering, konkurranseorientering (det rasjonelle sinnet tror at konkurranse er unngåelig, naturlig, nødvendig og nyttig fordi alle dens talenter krever bruk av fragmentering),  reduksjonisme, spesialisering, proaktiv, maskulin, dominerende, lover og regler, overlevelsesdrift og viljekraft (et ansvarsområde som bare det rasjonelle sinnet besitter).

Det er også verd å merke seg at det rasjonelle sinnet har fri tilgang til det som kalles ”magefølelser”. Nyere forskning viser at det er mye intelligens å hente i ulike kroppsorganer. De ordene vi bruker for å beskrive disse er ikke bare metaforer men direkte meningsfulle uttalelser fra høyere hjerne halvdel som bokstavelige beskrivelser. ”Jeg har en magefølelse”…. ”Jeg har noe på hjertet”…. magefølelser er også beskrevet som ”lavere emosjoner”. De er kraftfulle fordi de er knyttet opp til tap og lengsel – gevinst og glede. Her finner vi et større spekter av emosjoner, bl.a. sorg, glede, hat, sjalusi, vrede, sinne, lykke, begjær, hevnlyst, lettelse med mye mer. Mange knytter begrepet “intuisjoner” også til magefølelser og det kan nok tildels være riktig. Flere andre distinktsjoner legges til etter hvert.

Blant andre emosjonelle egenskaper som de fleste med et minimum av tilgang til emosjonell intelligens er en begrenset form for empati. Den formen som empati kommer til uttrykk gjennom er ”lokal empati” i forhold mellom selv og andre som er på samme ”lag”, i samme rase, nasjonalitet, familie, klasse og så videre. Empati for mennesker og dyr som en selv ikke identifiserer seg med er sjelden å finne. Det rasjonelle sinnet kan for eksempel ha empati for katter, hunder og søte kaniner men ikke for griser, kveg, slanger osv.

Fordi det rasjonelle sinnet har lett tilgang til visse emosjoner, ser vi at det er ikke et svart hvit forhold mellom det vi kaller det rasjonelle og det emosjonelle/irrasjonelle. Emosjoner er alltid sansebaserte skapninger og derfor speiler en kryssende forbindelse mellom emosjonell intelligens og rasjonell intelligens. Et annet sett med emosjoner har det rasjonelle sinnet ikke direkte tilgang til. Disse er knyttet til hjertet som intelligent organ. Herfra kommer ”intuisjoner” og ideer, lidenskapen kommer herfra. Disse har en mye lavere tersker for signal verdi og går gjerne hus forbi det ensidig rasjonelle sinnet.

Det emosjonelle sinnet

Det emosjonelle sinnet er en spesialist på egenskaper som det rasjonelle sinnet ikke besitter og heller ikke kan besitte. Dette fordi den bruker andre prinsipper enn hva rasjonell tenkning gjør. Her finner vi talenter som: fravær av lineær tid (tidløshet, evighet, uendelig tall for eks.), geometri til fordel for matte, det språkløse til fordel for sansene, se, høre, føle lukt og smak, bokstavelig tenkning, bruk av rytmer – sykluser og harmoni, simultan logikk, langsiktig tenkning, langsiktig hukommelse, automatisk atferd, fordeling og forvaltning av livskraft, etikk og moral, drømmer, intuisjoner, lidenskap, passive eller ”recessiv”, feminine, isomorfi (mønstre i likhet på tvers av grenser)/metafor, kreativ, synergistisk, aksepterende/ikke dømmende, altomfattende empati/enhetsbevissthet, samvittighet, prinsipper og intensjonsstyring.

Denne delen av sinnet alene har tilgang til hjertebaserte emosjoner/høyere bevissthet/det moralske kompasset, meta-tenkning/filosofi, det gir næring til det rasjonelle sinnet og tjener dets interesser. Tjenesteforholdet er som regel ubevisst det rasjonelle sinnet. Det tror bare at det gjør noe som er innenfor dens spesialiseringsfelt or tar kreditt for egenskaper den egentlig ikke har.

Konklusjoner i forhold til disse av sinnets todelt sett med egenskaper

Ut i fra egenskapene som tilskrives det såkalt irrasjonelle sinnet, også kjent som ”det ubevisste eller underbevisste sinnet” som jeg kaller det emosjonelle sinnet – er det ingen grunn til å assosiere begrepet ”irrasjonell”, usammenhengende, eller galskap i noen som helst form.  Her finner vi livsviktige talenter som vi ikke vil være foruten.

Det er også min faglig mening, noe som jeg har kommet til over lang tenkning over det – at v i ikke har noe som vi kaller det ubevisste sinnet eller det underbevisste sinnet. Vi har bare det rasjonelle og det emosjonelle sinnet. Fordi vi lever i et samfunn som prioriterer det rasjonelle over det emosjonelle, trer også det emosjonelle sinnet mer og mer i bakgrunnen og blir utenfor vår oppmerksomhet. Dette kan vi gjøre noe med gjennom trening. Det er særlig i forhold til det emosjonelle sinnets ansvarsområdet for langtidshukommelse at vi har mye å hente her ved å dyrke våre evner til å flytte oppmerksomheten den veien.

Alle mennesker er utstyrt mer eller mindre med den samme kapasiteten til oppmerksomhet. Denne kapasiteten er som syv lommelykter i mørket. Er de fokuserte? Har de gode batterier? Er lensen renvasket? Det betyr mye hvordan vi bruker denne kapasiteten. Det er en forskjell som gjør en forskjell.

Det som er veldig spennende å forstå seg på her er de prinsipielle forutsetningene som begge to sinn funger etter. Alle talenter som kan tilskrives det rasjonelle sinnet eller venstre hjerne halvdel er fragmenterende og de bruker utelukket sekvensiell logikk. Det vil si oppover eller nedover rekkefølger – A>B>C>D…, videre fordi det rasjonelle sinnet ikke har tilgang til ”hjertet” som organ for høyere intelligens, har den heller ikke tilgang til et funksjonelt moralsk kompass. Det skaper en form for juridisk fiksjon og lager lover og regler for seg selv og andre for hva som er tillatt og ikke. Denne form for moral er moralsk relativisme. Hjertet har absolutt moral.

Alle talenter som hører til emosjonell intelligens tar delene og trekker de sammen til en større helhet. Dette kalles også ”defragmentering”. Videre bruker emosjonell logikk en form for logikk som her hinsides det rasjonelle sinnets forstand – simultan logikk. Den forbigår rammene for tid og rom for så å ”skanne” alle muligheter i samme øyeblikket. Et eksempel av denne form for tenkning skjer når du treffer noen du ikke har sett på lenge og gjenkjenner ansiktet og navnet øyeblikkelig. Det er denne formen for logikk som lager øyeblikket da lyset går på og du forstår noe du har lenge slitt med å få til…. fordi du la til den siste manglende brikken i puslespillet.

Problemene assosiert med ensidig dominans av det rasjonelle sinnet

Når begge hjerne halvdelene arbeider samlet i et konflikt fritt forhold, evner vi å plukke virkeligheten fra hverandre i uendelig små biter. Vi kan studere disse isolert sett og sette de sammen i forhold til hverandre helt til vi kommer tilbake til en uendelig stor forståelse av helheten vi er en del av. Dette er noe bare en ”mester” av sinnet evner å gjøre. Når vi betrakter sinnets tosidige forskjeller mellom dette filteret, ser vi også hvorfor begge er viktige for å mestre de utfordringer vi møter som mennesker. Ingen av delene alene i seg selv er duger til denne oppgaven.

Det er heller ikke bare at hjerne halvdelene er koblet sammen. De også må ha vært stimulerte og aktiviserte før deres ressurspotensialer blir gjort tilgjengeling. Det er mange som kaster barnet ut med badevannet i pendul virkningen mellom rasjonell eller emosjonell tenkning. Begge to alene er like begrenset. De er bare begrenset på forskjellige måter.

Fordi det rasjonelle sinnet er dominerende og spesialist på fragmentering og fordi fragmentering og konkurranse hører til hverandre som hånd i hanske, er det rasjonelle sinnet ofte midlertidig fortapt fordi den har isolert seg fra sitt større ”jeg” og lever i en isolert boble for beskyttelse og kontroll. Fordi det tror på konkurranse som noe unngåelig, naturlig, nødvendig og nyttig – tror det også at de andre delene av seg selv er i konkurranseforhold mot det rasjonelle sinnet. Det gjør at det rasjonelle sinnet setter store begrensninger til den hjelpen som naturligvis kommer dens vei. Det undertrykker det emosjonelle i troen om at det er upålitelig – absurd eller gal.

Istedenfor å leve i takt med naturen, dens evne til å skape langsiktig vitalitet for miljøet, andre og seg selv, lever det rasjonelle sinnet i konkurranse, løsrevet fra naturen i en tilstand av middelmådighet, forurensning og juridisk fiksjon der noen deler har autoritet og myndighet over andre. Det er en tilstand av kognitiv galskap eller schizofreni. Denne tilstanden er hva vi omtaler som “det rasjonelle livet”.

Det ensidig rasjonelle sinnet og forholdet til ondskap

Helt siden beretningen om skapelsen i hellige skrifter har ondskapen alltid presentert seg som den mektig forføreren. Den kler seg i drakten hentet fra garderoben til det gode. I reklamen tilbyr den akkurat det du drømmer om, har lyst på eller behov for på en måte som gjør det veldig vanskelig å la være å si ”Ja” til tilbudet. Allerede mens du er i ferd med å nyte din nye glede, har en skjult parasitt lagt sine egg inn i din livsglede. Ofte er tidsspranget mellom gleden og smerten så stor at du ikke har forstått forbindelsen mellom årsak og virkning. Derfor går du på limpinnen om og om igjen.

Den samme hovedoppskriften har millioner av varianter som fungerer alle på samme vis – ”Nytelse nå – betal senere”. Jeg har i lang tid undres om ikke det var noe slik som skjedde i Edens hage rundt det som mytologien kaller for ”Kunnskapens tre”. Var det som ofte blir avbildet som et eple heller et bytte i tankemønster, fra å være åpen og aksepterende til hovedsakelig å være vurderende og dømmende?

Skapelseshistorien om menneskets fall fra nåde er en fortelling som kan gi oss innsikt om årsaken, virkningen og kuren til det vi kaller i dag ”The Human Condition”. Kan det være sant at veien tilbake til Edens Hage ikke er en utopi men et paradigme skifte om en annerledes måte å forholde oss til våre tanker og følelser? Jeg forstår at enkelte kan tenke at påstanden er en religiøs fantasi uten hold i virkeligheten eller i beste fall en tankefjert som har blitt til ord og paragrafer. Om det er så tilfelle så ber jeg deg lese ferdig og til slutt… bevis at jeg tar feil.

Mønstre i mønstre i mønstre, oppover eller nedover er de like

Det samfunnet vi lever i er så til de grader fragmentert, forurenset, konfliktfylt og i krig med seg selv at det virker fullstendig håpløs og mange har mistet troen på menneskets evne til å hamle opp med sine utfordringer. Kjent som ”The Human Condition” antar den ensidig rasjonelle vitenskapsmannen at naturen har skapt situasjonen gjennom feil i våre gener og bare menneskets rasjonell intelligens evner å rette på naturens glippe hos oss selv. Det begynte med å lage forbedringer i maten og genene ble så behørig manipulerte for bedre å tåle gift stoffer sprøytet over dem for å beskytte de fra naturens angripere – og for å gi tilgang til tilstrekkelig mat for en verden med for høy befolkningsantall.

Sannheten er at det rasjonelle sinnet har gått amok i sin egen fragmentert uforstand og ikke forstått at monokulturer eller konkurranserettet uniformering i naturen er hva naturen misliker mest fordi det kan aldri få til vitalitet i et miljø av monokulturer. Samtidig snakkes det om et fargerik felleskap med mangfold i et konkurranse kultur som igjen bryter med naturens prinsipper om at biologisk mangfold fungerer bare når det er intelligent organisert med nøytrale soner mellom forskjeller som ellers skaper konflikt, for å bevare gjensidig integritet. Menneskets organer fungerer slik. Vi finner aldri lunge vev i hjerte og heller ikke hjerte vev i nyrene eller magen, eller lymfene. Nei…. mangfold er organisert på en intelligent måte for å bevare og skape langsiktig vitalitet.

Forholdene mellom statsmakten og folket speiler forholdet mellom det rasjonelle og emosjonelle sinnet. Ledelsen er som det rasjonelle sinnet. Den har viljekraften og de fleste bruker denne viljekraften til å herske over og dominere folket ikke bare i sitt eget land men også andres. Det er som leveren krever retten til å herske over nyrene, hjernen, hjertet og magen som sitt eget domene. Om samfunnet var lik menneskets biologi må jeg si at det er like før pasienten går av i døden.

Forholdet mellom menn og kvinner har et potensiale for at begge, når de er koblet sammen med de rette kombinasjon av egenskaper, muligheten til å bli en som en enhet som er mye mer enn en pluss en fordi det oppstår en synergistisk forhold dem i mellom. Når begge hjelper hverandre uten at det går på bekostning av den andre oppstår magi.

Det samme skjer i forholdet mellom det rasjonelle og emosjonelle sinnet hos mennesket. Slik som Einstein sa en gang, ”Det rasjonelle sinnet er et forferdelig hersker og en vidunderlig assistent”. Når det rasjonelle sinnet forstår at den har feilaktig vurdert sin rolle og sine evner, er den i stand til å vende om kursen, bruke sin viljekraft til å be om unnskyldning og straks begynne å rydde opp i det rotet den selv har bidratt med å skape. Det må harmonisere i fellesskap med det emosjonelle sinnet. Den må ta ut søppelet og rydde opp i alle de automatiske responsmønstre eller vaner som tidligere har skapt problemer. Det er hardt arbeid og det koster en god del tid. Alternativet er total selvutslettelse.

Øyeblikket når begge delene tar hverandre i hånden for å lage en ny avtale i kollektiv konfliktfritt samarbeid er et øyeblikk av feriering også for høyere bevissthet. Mennesket er et evig åndsvesen som lever mange midlertidige liv der utviklingen foregår gjennom prøving og feiling i forvirring. Vi dør i denne fasen av vår utvikling fordi vi er ikke våkne til livet når vi lever. Når vi våkner opp til hvem vi er mens vi lever, går vi også opp til et høyere nivå av prestasjon, en som er forbi døden, forbi uforstanden på det nivået vi lever i nå.

Tiden for å gripe din sjanse for å komme til forstanden –for å komme til sansene …. den tiden er her og nå. Neste gang du hører noen snakker stolt over å være et rasjonelt menneske, eller et konkurranse menneske, bør du straks gå en annen vei. Tverrfaglig vitenskapelig forskning har for lenge siden oppdaget at ingen dødt eller levende system kan noen gang utrette noe i nærheten av sitt potensiale i et miljø av indre og eller indre konkurranse. Vårt samfunn forherliger, belønner og krever konkurranse og hensetter oss alle i en elendighet der vi må anstrenge oss for å overleve når det høyere målet er å sørge for å utvikle, vedlikeholde og forsvare forutsetningene for langsiktig vitalitet.

Noter at bare rasjonell intelligens tror på konkurranse. Tverrfaglig forskning utført siden 1970 tallet for å svare på spørsmålet om hvor mye konkurranse var ”best” for at systemer kunne prestere optimale resultater har alltid vist det samme resultat uansett hva slags system ble studert. Ingen levende eller dødt system kan noen gang prestere optimale resultater i et miljø av indre og eller ytre konkurranse – og vårt rasjonelle samfunnet lovpriser, belønner og krevere konkurranse. Det er derfor heller ikke rart at vi i beste fall bare kan prestere middelmådighet i forhold til det potensialet vi alle har.

Ved et paradigme skifte er det bare utvidelser av muligheter, aldri innskrenkninger. Slik er det også i forhold til å løfte det rasjonelle sinnet ned fra sin pidestall av dominans. Den har en slitsom tid med å ivareta full kontroll, med regulering og overvåkning av seg selv og miljøet. Når den har gjort sitt ansvar bevisst og ryddet opp i fortidens rot, vil den og det emosjonelle sinnet kunne ta en veldig lang ferie i fellesskap og nyte resten av livet samlet i gjensidig tjeneste til hverandres beste langsiktig intensjoner.

Tenk på det slik… Uten eksistensen av emosjonell intelligens og sansebaserte opplevelser, har det rasjonelle sinnet ingenting den kan fragmentere. Uten sansebasert informasjon er det ingen informasjon. Det er kvinnen som føder menn – den såkalte passive kraften, det kvinnelige eller det feminine er mye sterkere og alt omfattende enn det maskuline. Implosiv kraft er mer betydningsfull en eksplosiv kraft. Elektromagnetisme er en kombinasjon av det eksplosive og implosive i fellesskap. Alle disse forholdene er isomorfisk knyttet sammen. Derfor burde hjernen og sinnet gjøre det samme.

To særfordeler ved hjerne et konflikt fritt samspill mellom hjerne halvdelene

Integrering av høyre og venstre hjerne halvdelene er et milepæl i riktig retning. Denne integreringen er ikke gjort overnatt fordi prosessen av harmonisering av fortidens rot er en prosess som forutsetter en langsiktig forpliktelse og bruk av rasjonell viljekraft til å harmonisere tidligere konflikter, feilaktige antagelser, tidligere programmering som er unyttig og automatiske mønstre som trenger utskifting eller modernisering.

Det er hardt arbeid og lønnen for strevet merkes umiddelbart. Det kalles ”selv-utvikling”. Som metode, må en selv finne hva som fungerer best. Jeg gikk veien kjent som NLP og synes den var utmerket for meg. Det koster penger og tid å lære seg stoffet men det er også et redskap for resten av livet. Verd å nevne her er to andre fordeler som er svært betydningsfull for din langsiktig utvikling. Den første er de perspektivene du åpner opp til ved å ha tilgang til det emosjonelle sinnets minnebank for langtids hukommelse.

Du bærer i deg minner av tidligere inkarnasjoner og tiden mellom tidligere liv der du gjorde avtaler om din agenda for dette livet også. Tilgang til denne siden ved dine utvidet minner setter fart i prosessen med å trekke alle dine ”fragmenterte” deler sammen igjen. Det kalles bokstavelig talt for ”re-membering”.

I tillegg til dette er det vissheten om en tredje partner du ikke har bevisst tilgang til før du har et godt samarbeids samspill med det emosjonelle sinnet – det er Høyere Bevissthet. Denne delen kalles også for din ”magisk personlighet”. Den har tre agendaer for ditt liv. Den manifesterer dine ønsker, den beskytter deg fra ulykker du ikke har på din agenda og den gir deg de utfordringer du trenger for at du skal kunne utvikle deg videre gjennom smerte eller glede. Du kan tenke at det er ditt fremtidig ”deg” når du har mestret alle de mestringsferdigheter du trenger som mennesket. Høyere bevissthet betraktes ofte som noe utenfor din ”personlighet”. I en dypere metafysisk forståelse er du ett med universet og tid er en illusjon. Det vil si at alle dine inkarnasjoner oppleves samtidig og det igjen betyr at du er din Høyere Bevissthet i et utvidet forstand. Dine drømmer vil kunne bekrefte det om du studerer symbolikken som brukes. Hjertet er det senteret der du flytter din bevissthet – fra hodet til hjerte for å være der du trenger å være. Det heter seg at denne forflyttingen på 20-centemeter er den største reisen du noen gang vil foreta deg.

Den praktiske veien til et harmonisert sinn

Jeg regner med at enkelte vil innse at de har mye å tjene ved å oppgi hersker veldet som det rasjonelle sinnet har bygget opp rundt seg i mange år. Sett fra et rasjonelt perspektiv som verdsetter raske, effektive løsninger og umiddelbare belønninger vil jeg bare si at dette problemet kan bare løses som et ”kjærlighets prosjekt”. Det vil si at du må skifte over til kortsiktig smerte som gir langsiktig glede og selvstendighet. Selv, ble jeg bevisst at jeg hadde et rasjonelt sinn som var glad i dominans i 1988. Dette til tross for at jeg hadde brukt mye tid til stimulering av høyre hjerne halvdel egenskaper gjennom meditasjon, musikk, fotografi og tegning og maling. En form for naturlig de-fragmentering av sinnet hadde også pågått siden 1970 gjennom bruk a endrede bevissthetstilstander.

I mitt tilfelle måtte jeg metaforisk sett, slipe kniven og polere stålet. Emnet var allerede blitt hamret til den rette formen. Fundamentet var på plass. I dag kan jeg ikke påberope å være fullstendig ferdig med prosjektet, men det meste er nok unna gjort og når jeg ser tilbake, takket at jeg lærte meg NLP og brukte det såpass mye for selv og andre oppgjennom årene så gikk prosessen for meg nokså smertefritt.

Det var tre milepæl jeg ser tilbake til. Det første var da jeg gjorde en prosess jeg hadde lært fra Hawaii som kalles Ho’oponopono. (Du finner oppskrifter på Internett og YouTube som forklarer prosessen) Det pågikk i to omganger. Første del var et møte med ”det indre barnet” som det emosjonelle sinnet ofte kalles metaforisk. Jeg ba om tilgivelse for langtids dominans og undertrykkelse. Jeg ba om en tidsbegrenset avtale som den kunne bruke som en sikring mot å bli lurt i en felle – at den hadde lov å sparke skikkelig til om jeg glemte meg og gikk tilbake til min gammel måte å være på. Jeg lovte å bruke min viljekraft i fremtiden til å tjene det indre barnet som den hadde tjent meg opp gjennom hele mitt liv. Det førte til praktiske endringer umiddelbart.

Det andre milepæl skjedde ca. 3 måneder etterpå. I følge hunalæren fra Hawaii sies det at det indre barnet lager metafysiske bånd til gjenstander, dyr og mennesker det får et forhold til og disse bånd er evigvarende og kan strekke seg i det uendelig. De kan også slettes gjennom å bruke Ho’oponopono prosessen. Jeg brukte 3 måneders tid for å lage en liste av over 400 navn på steder, dyr og mennesker jeg ville kutte bånd til – dette for å ha en renere strøm av informasjon og energi mellom det indre barnet og det rasjonelle sinnet.

Det førte til mirakuløse endringer i mitt liv. Det var 1988. Det tredje skjedde i 2011. Da ble jeg enhetsbevisst. Det vil si at jeg hadde en praktisk emosjonell erfaring der jeg forsto at hele min verden utenfor meg og innenfor meg var knyttet sammen. For å gjøre denne opplevelsen mer som en varig forhold var jeg nødt til å flytte min opplevelse av ”jeget” fra mitt hode til mitt hjerte – bokstavelig talt. Forut for denne tid hadde jeg gjort det bare i teori. Det ble en ny tidsbegrenset avtale mellom hodet og hjertet som ble varig etter endt vellykket praktisk prøvetid.

Resten av arbeidet besto av stimulering av høyre og venstre hjerne halvdel spesialiseringer som jeg enda ikke hadde rukket å dyrke og ”slå på”. Slike prosjekter er alltid langvarig. Det vil si at jeg bruker gjerne en god del år på hvert felt med fortløpende vedlikehold på alle sammen. Videre er det en langtids sorteringsprosess for å rydde opp i rotet i det emosjonelle sinnet etter mange år med manglende vedlikehold. Det emosjonelle sinnet har ikke viljekraft og de ressursene til å gjøre denne jobben alene. Det er som å ta en stor hus rengjøring fra kjeller til loftet. Ting jeg ikke lenger trengte ble donert bort til andre og resten gikk i søppel containeren. Arbeid med drømmetolkning tok til og endringene blir egentlig som en livsstilsendring over tid. Du blir vant med å gjøre ting som de fleste aldri hadde tatt seg tid til.

Nytelsen, den langsiktige gleden øker i takt med gjennomføringen av oppgaven. Fordi det rasjonelle sinnet slipper å drive med overvåkning og kontroll i frykt for å miste kontroll, er det som om begge to av sinnets tosidige deler kan dra på en livslang ferie sammen – og enda ha lyst og overskudd å komme hjem og ta seg av sjelens videre gjøremål.

Jeg gikk veien om huna og NLP og til slutt systemisk tenkning for å integrere begge hjerne halvdeler og sinn under ett i allianse med Høyere Bevissthet. Mye av den veien er beskrevet i ”Livets Håndbok” som jeg skrev i 2007, utgitt på Kolofon Forlaget. Jeg gir en innføring i Huna fra Hawaii, en krabbeøvelse for å bedre få tilgang mellom høyre og venstre hjerne halvdelene, NLP- og en ryddig forklaring på strukturen og potensialet for menneskets bevisshetsutvikling. Jeg har fortsatt eksempler til salgs. Jeg tror forlaget er utsolgt på det du hadde på lager. Det er også andre veier å gå og du må ta ansvar for å finne den veien som er rett for deg.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Evi
Evi
Abonnent
6 år siden

Og ikke minst, Nyhetsspeilet; Få vekk alle likes, og ditt og datt!!!

Evi
Evi
Abonnent
6 år siden

Veldig fin, og interessant artikkel, Mike. Du treffer ting som er veldig relevante for vår tid nå. Det trengs mye kraft fra mennesker med kunnskap som kan veie opp mot den harde strømmen samfunnet utgjør. Mange vil nok føle at dette er en bra motvekt mot sosiale medier, som henger på oss som de værste parasitter. Og vi må bare fortsette å si nei, til kontroll, og overformynderi. Det er prøvelser vi må igjennom, men aldri la oss knekke av, dette at vi lever våre mareritt. Mennesket er så godt i seg selv, at det gjerne gjør hva som helst for andre. Men, på et punkt blir man fullstendig uthult, og det er et grusomt sted å være. Da hjelper kun det å stoppe opp, og tro på noe i en selv, ikke medisiner, og annen flukt. Men disse Hawaiierene, de har vel sikkert planter som de benytter for åpne sinnet, og hensette seg i mottakelige tilstander, og det er nok lettere å jobbe med slike ting på en sydhavsøy. Jeg erfarte at folk som gjorde disse øvelsene her hjemme, fikk litt backlash, for å si det slik. Så kanskje man burde tilpasse det litt til våre forhold, slik at man ikke blir helt hudløs. Jeg så en dokumentar fra et psykriatrisk sykehus, og jeg tenkte at det var det tristeste stedet jeg noen gang har sett. Jeg hadde fått angst av så stive og rare mennesker, med alle pillebrettene sine.
Heldigvis finnes det noen mennesker iblant oss, som gjør en forskjell, og våger å gå mot strømmen. En heder til alle som våger å være menneske! Stå på!

Heinz
Heinz
Abonnent
6 år siden

Ja du har rett, slik jeg ser det. Vi mennesker og alt som eksisterer rundt oss er en del av naturen.

Heinz
Heinz
Abonnent
6 år siden

Uansett hva det dreier seg om her i liver så kan man IKKE “konkurere”
med naturen…..

« Forrige artikkel

Oppdag Gnosis

Neste artikkel »

Lurt av ditt spirituelle ego

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x