Oppdag Gnosis

7.6K visninger
13 minutter lesetid
7

Hva har statuer av Romerske og Greske guder i Bergen sentrum å gjøre? Hvorfor er Bergens våpenskjold basert på Jødisk mystisisme? Oppdag Gnosis, kilden og flammen som har startet alle verdens religioner.

Gnosis kommer fra Gresk og betyr kunnskap gjennom selverfaring. Alle verdens store religioner og mytologiske tradisjoner er forskjellige uttrykk av den samme visdom. Gnosis er kjernen som alle større religiøse tradisjoner springer ut fra.

Gjennom de siste årtusener har den Gnostiske visdommen blitt samlet i loger og foreninger og beskyttet fra allmenheten. Disse grupperingene, deriblant frimurerne hovedsakelig i Norge har styrt samfunnet og bygget arkitektur hvor universelle spirituelle prinsipper blir symbolisert.

Gjennom symbolikk danner de et særskilt, men samtidig universelt språk. Et språk som for det utrente øyet ikke inneholder noe, men for den som er initiert inn i den esoteriske, skulte visdom vil vedkommende finne mye informasjon.

Nå er tiden inne for å kaste sløret av mytene og forvirring til fordel for det faktum om at all verdens religiøse uttrykk stammer fra en kjerne av universell spiritualitet. I fremtiden vil Bergen Gnostiske senter presentere og lære denne kunnskapen til alle som er interessert gratis. Denne artikkelen vil belyse de ulike spirituelle temaene som finnes rundt oss i form av symbolikk, samt opplyse og invitere til refleksjon.

Livets tre

Norge er en kristen nasjon og kristendom er som kjent bygget på jødedom hvor de fem første bøkene i bibelen danner Toraen. Grunnsteinen i jødedom er kabbala som er vitenskapen angående livets tre. Kabbala er også et verktøy som må bli brukt samt forstått dersom man skal tolke bibelens symbolisme korrekt. Det kabbalistiske livets tre er et kart som symboliserer universet (makrokosmos) og det spirituelle mennesket (mikrokosmos) som begge to reflekterer hverandre. Derav det berømte aksiom fra Hermes Trismegistus; «Det som er oven er likt unden og det som er unden er likt oven».

Det kabbalistiske livets tre forteller om universets struktur og forskjellige dimensjoner samtidig som det forteller om menneskets dimensjoner eller kanskje viktigere, dimensjoner som er i potensialitet, ettersom mennesket er uvitende om sin egentlige eksistens samt ubevisst på dets guddommelige opprinnelse.

Her er det kabbalistiske livets tre med sine 10 sfærer, dimensjoner eller sefirot. Livets tre beskriver Guds måte å emanere samt å lage universet på fra oven og ned i stadig mer kompliserte former og da til slutt i det materialistiske. Legg merke til hvordan Guds lys emanerer fra det absolutte og fordeler seg i ti sefirot. Først deler kraften seg i tre som er den kjente treenigheten representert i så mange religioner. Dette er den samme kraften som fordeler seg i tre for å kunne skape videre symbolisert i kristendommen som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

Vi kaller dette triangelet for det logoiske.  Livets tre og læren om universets struktur finnes i utallige eksempler deriblant vår egen Nordiske Yggdrasil som er den samme kunnskapen uttrykt på en annerledes måte. Kabbala er flittig brukt av norsk frimureri og i vestlig kristen mystisisme.

Her ser vi det logoiske triangelet representert i Bergens våpenskjold som står ovenfor de 7 andre sefirot, representert av de syv byfjellene. Loven om 3 skaper (pluss og minus, varmt og kaldt, det kontraktive og det ekspansive i union skaper) og loven om syv organiserer (syv dager i uken, syv farger, noter etc). Bildet til høyre er tatt fra Møhlenpris som er rikt på frimurerisk symbolikk. På dette bildet ser vi også to søyler som er med på å understreke Bergens våpensegl’s jødiske og frimureriske aner.

På bildet under ser vi klassisk frimurersymbolikk med en trekant på toppen samt syv trappetrinn imellom to søyler som er veien en aspirerende frimurer skal gå, alt er hentet fra kabbalistiske ideer og konsepter og alt er symbolsk. Selv om tradisjonen kabbala er forbundet med jødedom finner vi den i alle religioner ettersom kabbala er læren om livets tre som er læren om det spirituelle mennesket samt universets makrokosmos. Denne tradisjonen finnes i alle religioner med forskjellig uttrykk. Det er en universell visdom som skal tolkes med bevissthet framfor intellekt.

Slangen

På toppen av Sundt bygget finner vi statuen av Merkur eller Hermes som ble laget av Sophus Madsen i 1938. Den velkjente Merkurstaven eller «caduceus» på latinsk er et velkjent symbol som er å finne overalt, men hva betyr det egentlig?

Dette er et relativt dypt tema, med ufattelig mange forskjellige aspekter. Det er ikke denne artikkelens hensikt å gå dypt inn i denne materien, men for å forstå dette symbolet må man bli preparert med noe forhåndskunnskap. I frimureriet er det å være «en murer» symbolsk i forhold til noe man bygger i seg selv på innsiden. Det blir ofte referert til tempelet som ikke bare betyr ens egen kropp, men totale vesen, sjel etc. Frimurere snakker ofte om fundamentsteinen som tempelet skal bygges på. Fra bibelen også er det mange referanser.

Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. – 1 Pet.2, 4-5.

Dersom vi kikker på det kabbalistiske livets tre og den niende sefira som heter «Yesod» på Hebraisk, ser vi at det betyr «foundation» på engelsk og oversatt til fundament på Norsk. Den tiende sfære heter «Malkuth» på Hebraisk som betyr «kingdom» på engelsk og blir da «riket» på Norsk.

Denne sfære representerer den fysiske, materialistiske tredje dimensjon så vel som den fysiske menneskekroppen. Den niende sfære er veldig nærme den tiende og representerer vitale energier ikke synlig med det fysiske øyet. De vitale livsgivende energiene i mennesket er seksuelle ettersom sex er kilden til alt liv. Ergo, den niende sfære Yesod representerer vitale energier, seksualkraften.

Disse vitale seksuelle energiene finner vi i alt som er i live rundt oss fra planter til dyr gjennom hele universet. Den seksuelle kraften i mennesket er den kraften som gir oss mulighet til å skape fysisk liv og den er også livsbevarende. Det er kanskje den mektigste energien vi mennesker har tilgang til, men det finnes også andre aspekter vedrørende seksuell energi enn hva de fleste av oss er kjent med.

På samme måte som sex kan skape et fysisk liv når de seksuelle energiene blir sluppet ut av kroppen ved orgasme, kan sex være en kilde til å gi liv til mere subtile aspekter vedrørende menneskets bevissthet og sjel når energien blir beholdt i kroppen og arbeidet med. Dersom vi studerer den niende sfære’s plassering i livets tre ser man at for å traversere opp treet må man gjennom Yesod som er fundamentet som forklart. Nå kan vi forstå hvorfor alle verdens religioner presiserer seksuell dydighet og renhet som et ekstremt viktig aspekt.

Sex er kilden til alt liv, fysisk så vel som spirituelt. Yesod, den niende sfære er fundamentsteinen til frimurerne. Samael Aun Weor forteller i sin bok (The perfect Matrimony) at når de seksuelle energiene blir bevart etter seksuell forening mellom mann og kvinne vil en tredje energi etter hvert tre ikraft.

Denne kraften kalles den Hellige Ånd i Kristendom og Kundalini i Hinduistisk tradisjon. Ettersom mann og kvinne er to polariteter i den samme Gud’s bilde vil seksuell forening mellom de to, uten tap av seksuelle energier (orgasme) føre til aktivisering av latente guddommelige egenskaper hos begge to, samt høyere bevissthet og uendelig glede.

Denne kraften slynger seg opp menneskets ryggrad i to fysisk usynlige tuber som tar formen til en slange når de er aktivert. Disse to energikanalene som former seg som to slanger blir kalt Ida og Pingala i India, og Adam og Eva i esoterisk Kristendom.

Når slangen når toppen former den vingene som er et symbol på åndens bevissthet. Dette er det man kaller illuminasjon og livets tre er nå opplyst. Dette fortelles om i bibelen da Moses så den brennende busken. Dette er også hvor den eldgamle tradisjonen om juletre kommer fra som symboliserer livets tre realisert opplyst i mennesket.

I den samme historien snakker Gud til Moses og ber han kaste sin stav i bakken. Staven blir så forvandlet til en slange som Moses blir bedt til å plukke opp ved sin hale og da blir slangen forvandlet en stav igjen. Den staven er symbolsk for ryggraden og slangen er symbolsk for den seksuelle energien. Ved å plukke opp slangen ved halen uten å bli bitt (praktisere hellig seksuell transmutasjon) vil man transformeres ved å løfte opp Merkurstaven i seg selv.

La oss også huske på historien da Moses leget Israelittene i ørkenen ved å sette en slange på en påle av bronse som refererer til samme ting. I edens hage blir det fortalt om to trær; Livets tre og kunnskapens tre. Livets tre er allerede blitt forklart, mens kunnskapens tre blir det fortalt stod i midten av hagen. Kunnskapens tre er sex og slangen symboliserer det aspektet ved sex som får en til å glemme gud og spise frukten fra kunnskapens tre, altså sex (orgasmen).

Stien til balanse, ekvilibrium finnes i den midterste søyle ved hjelp av sex som fundament. Kilden til alt liv vil også gi liv til menneskets spiritualitet og direkte kjennskap til det guddommelige dersom bevart og arbeidet med. Fordrivelsen av denne energien fra menneskekroppen er kilden til all håpløshet, forvirrethet og ulykkelighet.

Dersom et menneske vil tilbake til Eden (symbolsk på en ekstatisk lykkelig og uskyldig tilstand), må man gå tilbake samme vei som vi ble utvist derfra, nemlig sex.

Dette er et ufattelig stort tema og det finnes utallige bevis og mengder bøker, filmer, tekster som symboliserer dette. De beste bevisene får du dog om du putter teorien i praksis. Her har vi kun gitt innledende informasjon og skrapt overflaten, men nå kan vi forstå hva Merkurstaven egentlig symboliserer. De to slangene eller energikanalene er også referert til som de to olivenkvistene også brukt massivt i forskjellig symbolisme.

Da tok jeg til orde og spurte ham: «Hva betyr de to oliventrærne som står til høyre og til venstre for lysestaken?» 12 Jeg tok til orde for andre gang og spurte: «Hva betyr de to olivenkvistene ved siden av de to gullrørene som leder den gylne oljen ned fra dem?» 13 Han sa: «Vet du ikke hva dette er?» Jeg svarte: «Nei, herre.»14 Da sa han: «Dette er de to som er salvet med fin olje, de som står foran hele jordens herre.» Sakarja 4:11-14

Brannhydrant med Bergen’s våpensegl imellom to grener. De seksuelle mysteriene symbolisert her i Michelangelo’s berømte maleri. Dersom man skal erfare Gud i seg selv må man transmutere samt ivareta ens seksuelle energi, symbolisert subtilt av størrelsen på kjønnsorganet til Adam.

La oss ikke glemme hvordan våre forfedre beskrev hvordan Midgard var den fysiske verden på lik linje som Malkuth i livets tre er den tredimensjonale sfære. Midgardsormen strakk seg rundt hele Midgard noe som symboliserer viktigheten av det seksuelle aspektet i forhold til spiritualitet. Dette betyr at dersom man skal ut av Midgard blir man nødt til å gå forbi slangen. Hvordan vi «håndterer» slangen vil da bestemme hvilke andre dimensjoner og aspekter i oss selv vi kan oppleve.

Merkurstaven med de to slangene symboliserer seksualkraften (De to polariteter) oppløftet i mennesket som en kilde til å erfare Gud samt høyere bevissthet (samme ting). Pålen i midten er din egen ryggrad. Jesus forklarte at vi skulle være vis som en slange og harmløs som en due.

Den guddommelige mor

Overalt gjennom historien finner vi eksempler på et feminint aspekt som gir fødsel til noe guddommelig (jomfrufødsel) eller tilbyr en amfora eller en vase med noe hellig, ofte en slags drikke som vin. I kristendommen har vi Maria, Grekerne har Athene, Egypterne Isis etc.

Byste av Atene over inngangen til Bergen museum. Atene var visdommens gud og var alltid symbolisert sammen med en slange. Ordet visdom blir brukt synonymt med seksual kraft i esoterisk bibels tradisjon. Vi har kunnskapens tre som er sex. Kunnskap = visdom.

Bibelen begynner med «i Begynnelsen skapte Elohim», mens i Zohar leses den Hebraiske oversettelse «I visdom skapte Elohim». De samme kreftene som blir brukt av mennesker til å formere oss er de samme kreftene som ble brukt til å skape kosmos bare på en mye mer grandios måte, men i prinsippet det samme.

I Snorri’s Edda blir det forklart at vår verden kom til livs ved at gnister fra Muspelheim fertiliserte is fra Niflheim i Ginnungagapet. Det maskuline ekspansive møter det feminine kontraktive og skaper liv.

Dersom man forestiller seg en fontene kan vi tenke oss at det maskuline er den kraften som får fontenen til å sprute ut vann, mens det feminine er det aspektet som samler opp vannet.

Disse kvinnelige figurene, det guddommelige feminine symboliserer den kraften (kallt den Hellige Ånd i kristendom) som gir liv til noe nytt på innsiden av oss selv gjennom ivaretakelse og transmutasjon av seksuelle energier. Dette er da mest berømt symbolisert gjennom jomfrufødsel, selvfølgelig ikke fysisk.

Skulptur av Vesta av Eilif Mikkelsen. Vesta var en Romersk gudinne som symboliserte det guddommelige feminine. Det blir fortalt at hun var jomfru og den reneste av alle gudene. Hun var i opposisjon til det guddommelige maskuline, fallos symbolet. Krukken eller amforaen symboliserer et stadium av seksuell transmutasjon der man har arbeidet så mye med kraften (sex med en partner uten orgasme) at den blir en kilde til ekstrem lykke og høyere bevissthet. Dette er steinen frimurerne forteller om skal skisses og meisles utrettelig på til den blir perfekt.

I den Nordiske mytologien fortelles det om Heimdall, vokteren av regnbuebroen Bifrost som var bindeleddet mellom Midgard (tredeminsjonalitet, fysiske plan) og Asgard (høyere dimensjoner, bevissthet). Heimdall forteller selv i Heimdallsgalder: «Ni mødres nyfødte er jeg, ni søstres sønn er jeg».

Det fortelles også at Heimdall var født av ni jomfruer. Tallet ni representerer den niende sfære i kabbala som er seksuell energi som forklart. Tallet ni symboliserer også universell kreasjon og kosmisk skapelse og fødsel. Ni er det høyeste tallet før man igjen begynner på ett.

Ingenting blir født uten sex. «Ni mødres nyfødte er jeg» betyr at ved å løfte vår seksuelle energi opp ryggraden ved transmutasjon og uten å oppnå orgasme, vil vår egen guddommelige mor symbolisert i kristendommen som Jomfru Maria gi liv til vår interne Kristus. Ni søstres sønn er jeg, dette indikerer at det er et samlet aspekt som gir fødsel til dette og ikke ni forskjellige aspekter (kvinner).

De ni søstre aspektet kan også referere til det store arkanum som forklart av Samael Aun Weor som forteller om at den Hellige Ånd kun kan bli løftet opp ved hjelp av sex, med en og samme kvinne, en hustru og uten at orgasme oppnås (sønn av ni jomfruer), men at kreftene istedenfor blir løftet oppover enn kastet ut av kroppen.

Nå kan vi også forstå hvorfor homofili ikke tradisjonelt er blitt akseptert i kirken. Ettersom to menn ikke kan skape fysisk liv, kan to menn heller ikke utnytte denne magiske magnetismen som de to polaritetene mann og kvinne har til å skape liv fysisk, så vel som i seg selv. Dersom vi også vil erfare gud i oss selv og bli tatt med til «Asgard» må også vi bli «født av ni jomfruer»

All kreasjon følger samme guddommelige struktur. Kilden, amforaen til det evige (spirituelle) liv ligger i treet i midten av hagen. I deg selv er dette din ryggrad og dets fundament er sex. Dette er den hemmelige gral av den legendariske tempelridderordenen.

Kunnskapen har blitt holdt skjult og gjemt i rik symbolikk. Nå blir den gjort offentlig slik at de som vil kan få en sjanse til å arbeide på seg selv og erfare Gud direkte. Alt liv så vel som spirituelt kommer fra seksuell energi, roten til alt som er levende. Nå kan vi virkelig forstå hva det vil si å tjene «den levende Gud».

Kong Neptun (Romersk) eller Poseidon (Gresk) med sin karismatiske trefork. Dette symboliserer igjen treenigheten. De logoiske triangelet og pyramiden. En og samme kraft som fordeler seg i tre for å kunne skape.

Konklusjon

Denne artikkelen er en kort introduksjon inn i de Gnostiske mysteriene hvor den esoteriske symbolikk i Bergen blir brukt som utgangspunkt. Vi håper denne artikkelen vil pirre nysgjerrigheten samt invitere til selvrefleksjon.

Den Gnostiske vei handler om å praktisere til fordel for å tro. Istedenfor å tro kan vi vite ved å erfare det guddommelige aspektet i oss selv.

Dette finnes der spesifikke metoder for. Det finnes kunnskap vedrørende menneskets eksistens som har blitt holdt skjult for allmennheten gjennom tusener av år, men som har blitt tilsløret og skjult gjennom symbolikk. Nå blir dette avslørt for å kunne hjelpe de mennesker som vil hjelpe seg selv.

Vi vil i fremtiden i Bergen Gnostiske Senter holde kurs og foredrag om meditasjon, kabbala og alkymi (seksuell transmutasjon) og mye mer. Dette vil være gratis for alle mennesker uansett rase, religion, legning. Alle som vil hjelpes skal få hjelp. Målet er å heve den menneskelige bevissthet slik at mennesket vil få Gnosis, det vil si direkte erfaring av det guddommelige i seg selv. På den måte vil mennesket være istand til å følge sin indre mester fremfor eksterne krefter.

I Gnostisismen er vi opptatt av de tre faktorer som er; Å drepe egoet, det falske «meg’et» gjennom meditasjon, transmutasjon av seksualkraften gjennom alkymi, og selvofring for andre. Det handler om å forbedre seg selv til fordel for andre.

Alle de store religionene og religiøse tradisjonene har en skjult esoterisk side som alle skjuler de samme sannhetene. Det er på tide å forlate dogmaer og teorier til fordel for det som er praktisk. Tiden er inne for å heve vår bevissthet for å tre ut av den boblen så mange av oss lever i.

Så mange mennesker går rundt med en sitrende følelse av at livet deres mangler noe og at det må finnes noe mer. Dette er det en grunn for og den er at det finnes noe mer, og vi alle bærer på denne følelsen fra dypet av vår bevissthet. Vi vil hjelpe deg å komme i kontakt med det slik at du vil føle deg hel. Det har ingenting med tro å gjøre, men med arbeid, praktisering og erfaring.

Vi vil avslutte denne artikkelen ved å poengtere at det Norske ordet «Hellig» har roten i ordet «Hel» som betyr komplett. Det er det dette handler om, å lage en bro over til vår skjulte guddommelighet slik at dette hullet vi mennesker bærer på kan bli fylt, istedenfor at vi leter etter å fylle det i eksterne ting. Vi skal hjelpe alle som vil med å gjøre nettopp dette. Med ønsker om fred til alle.

Reaksjoner på denne artikkelen kan sendes til sonofheimdall@outlook.com

Vi vurderer å starte et introduksjonskurs i meditasjon gjennom kabbala kun for noen få mennesker. Dersom noen er interessert kan dere skrive til denne mail adresse..

Forfatter: Bergen Gnostiske senter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Andrew
Andrew
Anonym
4 år siden

min mening om dette er at det er svada. Skjønner ikke hva du mener med det du skriver, du burde være flinkere til å forklare. Du får en 3`er på denne teksten.

Sara
Sara
Anonym
5 år siden

«caduceus» – symbol på de 2 strengene av DNA og den tredje ,i midten, laget av monoatomic gull. De som har vært gjennom proseduren av revitalisering får en slags evig liv.De lever tusen av år. Derfor gull er så viktig.Ikke som smykke,men som kilde for Ormus,monoatomic gull. Dette er den eneste hemmeligheten som elite har.

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
Abonnent
5 år siden

Denne artikkelen innleder med feil premisser. Kristendom er ikke tuftet på jødedom, det var jo nettopp denne forurensningen med jødedom som Jesus talte i mot, jødene hatet Ham for det, og ville ha Jesus drept. Dette er noe enhver nordmann egentlig vet godt om, det er jo hovedtråden i evangeliene, at Jesus renset bort falsk lære, som er jødedom. Hvordan kan forfatter finne på å skrive noe så innlysende galt?

Fredrik
Fredrik
Anonym
Svar til  Kjell Erik Midtgård
5 år siden

Mosebøkene såvel som resten av bibelen må leses/tolkes i henhold til Kabbalah, ettersom bøkenes egentlige innhold er innpakket I symbolikk for å beskytte dens egentlige beskjed. Jesus var en historisk person, men I bibelen representerer jesus “Chokmah”, en universell kraft som kan bli utviklet I oss selv dersom man utøver et veldig spesifikt arbeid innenfor alkymi. Da vil vår egen “Jomfru Maria” gi fødsel til vår interne “Kristus”. Vi kan si at Kristendommen er myntet på Jødedom, på lik linje som Jødedom er myntet på Egyptisk religion, på lik linje som Egyptisk religion var myntet på gammel Atlantisk/universell visdom angående menneskets union med det guddomelige I seg selv, som alltid vil være en følge av et veldig spesifikt fysiskt arbeide og aldri som følge av hva man tror. Alt er født av seksuell energi, ingenting er født av tro.

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
Svar til  Fredrik
4 år siden

Dette er jo det rene visvas. Jesus Kristus er ifølge Bibelen Vår Gud og Skaper av Himmelen og Jorden . Jesus sier selv i Bibelen – som er sitert av hellige menn – apostler – at :
Den som tar imot Meg ,tar også imot Ham som har sendt Meg ”
Les det Nye testamente i Bibelen som handler om Jesus , før du uttaler deg !

Ordene i Bibelen ble overlevert av menn som hadde skrevet dette ned og gjemt det unna . Siden ble skriftene samlet .

Jesus Kristus snakker her altså om en skikkelse som har sendt Ham . Her overlates altså teksten til vår forestillingsevne . For hva er det Jesus her mener ?

Og Jesus Kristus ble ikke født av seksuell energi – Han som er vår Gud , ble født av en jomfru , førstefødt. Jomfru Maria ble besvangret av Den Hellige Ånd , som er en budbringer fra det guddommelige .
Dette står klart og tydelig i Bibelen i alle fire Evangelier .

Jødene baserer sin tro på det gamle testamente , altså mose lov. Disse lovene ,den gamle pakt mellom jødene og Gud , ble opphevet av Vår Herre Jesus Kristus ,ved Hans fullmakt .

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
6 år siden

For en suppe; bestående av new age, old age, frimureri, judaisme, kabbala, egentlig all dritt som kom ut av Babylon. Selv hver enkelt ingrediens er satanisme, og som suppe er det også det. Tydelig å se hva frimureriet bedriver av okkulte ting og hvordan de benytter symboler og (negative) energier, som gaffel med tre spisser, pyramiden, to søyler osv.

“På dette bildet ser vi også to søyler som er med på å understreke Bergens våpensegl’s jødiske og frimureriske aner.” Ja, det sier svært mye. De to søyler, Boaz & Jachin, er svært viktige i frimureriet, og Salonoms tempel skal være bak, akkurat som i 911, der de to tårn (søyler) kollapset, og så Salonom-bygningen etterpå.

“Atene var visdommens gud og var alltid symbolisert sammen med en slange.” Atene er Eva, som ble forført av slangen (satan), for å kunnskap om godt og ondt.

“… må man gå tilbake samme vei som vi ble utvist derfra (Eden), nemlig sex.” Korrekt, det var Eva som sørget for at Adam hørte på henne istedenfor Gud, og hun brukte sex som overtalingsmiddel. Bibelen er ganske klar på at kroppslig nytelse er av denne verden, ikke den spirituelle.

Denne artikkelen sier mest om hvilke (negative) krefter vi er opp mot, men ikler seg en forførende drakt (akkurat som Eva overfor Adam) så det er fint at noen såpass åpenbart fremlegger dette. Dessverre er det nok noen som likevel lar seg lokke.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Balle Clorin
6 år siden

Du uttrykker deg som en fugl født i et bur som tror på at det å fly er en sykdom… Du skriver om Adam og Eva… Forstår du ikke at religioner er menneskeskapt for å sette oss mennesker opp mot hverandre for å opprettholde krig, diskrimenering, hat og rasisme med mer (djevelskap)???

Jeg besøkte min politikerkollega i London i 2016 som studerte statsvitenskap da islamister demmet opp med propagandaplakater som lød som følgende: ISLAM – the ideology of peace – WILL DOMINATE THE WORLD’

Og hva med de siste potensielle orkanene utenfor USA? Jose og Maria alias Josef og Maria…??? Religion piece of shit! Symbolism! Illuminatis agenda! Falce flag!

« Forrige artikkel

Hva vil skje i denne sannhetens tidsalder?

Neste artikkel »

Rasjonell dominans – en velsignelse eller forbannelse?

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x