Du leser nå
Kan det komme klarhet ut av kaostider?

8 minutter lesetid

Flat jord; https://api.ndla.no/image-api/raw/QVoAhY4m.jpg?


Kan det komme klarhet ut av kaostider?

En kommentar til Dennis Prager og Christian Paaske.

Av Marie Rørvik

Artikkelforfatter Marie Rørvik

5. november 2020 mottok Dennis Prager Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihetspris, Sapphoprisen, i København. Prager er kjent som skribent og radiovert. Christian Paaskeer filosof, astrolog og flat-jord-predikant. Han holdt foredrag i Arendal onsdag 2. november. Begge ytrer bekymringer og håp, men spriker totalt i kunnskapssyn. I samtale med Hans Rustad og en dansk journalist sa Prager at håpet hans ligger hos de eksentriske, så nå håper denne eksentriske skribenten å øke bevissthet om noe som kan hjelpe oss til mer konstruktiv menneskelig atferd. Men først noen refleksjoner over det jeg hørte Prager og Paaske si.

Prager er verdikonservativ jøde med sympati for kristendommen. Han fokuserer sterkt på begrepene det gode og det onde. Han har hatt en magisk erfaring med ordene: «Visdom begynner med frykt for Gud.» Jfr. min «åpenbaring» lengre nede i artikkelen. Jeg kan langt på vei følge Prager i hans beskrivelse av vår tid, en tid som gjerne kalles post–faktuell. Stor grad av venstredominans i USA sammen med materiell velstand og sekularisme  fører til kjedsomhet, noe som vekker behovet for spenning. I 2020 hadde Antifa en lykkelig tid med å rasere bydeler og å ødelegge historiske minnesmerker. Destruksjon er den letteste veien til spenning, sa Prager.

Prager påstår at venstresida elsker kaos. USA har vært ledende i identitetspolitikk, inkludert radikal kjønnsteori. Han viser hvor raskt forholdet til fakta har endra seg. Det tok 1 ½ år fra det å le av at menn kunne menstruere til å si at det er hatefullt å nekte for det. Han tror på Einsteins regler om å gjøre ting så enkelt som mulig, men ikke enklere, slik han mener at venstresidens politikk blir ført, for eksempel analyserer de ikke kostnadene ved sol– og vindkraft før de setter i gang.

Prager er nådeløs om håndteringen av fakta og ytringsfrihet på universitetene og i hovedstrømsmediene. Han kaller flertallet av leger og jurister for sauer, og mener de galneste er de mest utdanna og mest sekulære. USA nå er metaeksportør av dårlige ideer. Venstresida tror at mangfold er styrke, mens felles verdier er styrke, mener Prager, uten at han etter min mening kommer særlig dypt og presist i hva som er verdier.

Leker vi Gud om vi sier at hjertet vet hva som er rett og feil? Min erfaring er at følelsene våre er den mekanismen som varsler om hva som tjener livet og hva som er til skade. Kanskje er både tanker, følelser, sanser og behov gudegitte mekanismer i oss? I boka «Min skyld» viser Abid Raja dette på en klar og ærlig måte. At han fortsatt lever, er eksempel på hva sterk livskraft kan vær. Alle er født med den, men alle har ikke like sterk tilgang til den, ser det ut som. Men det kan vi hjelpe hverandre med. Raja fant den støtten han trengte.

Så hva har Prager og Paaske til felles? De vil begge bidra med opplysning til det beste for menneskeheten, men der stopper det. Jeg gikk fra foredraget til Paaske i fortvilelse, for jeg kunne merke det forfallet Prager viser til.

Paaske avviser alt av vitenskap og mener det er religion. Han sier «de» vil få oss inn i en virkelighetsoppfatning som ikke har rot i virkeligheten. Mener han alt det millioner av forskere som med nysgjerrighet, vågemot og skaperkraft har bidratt med i flere hundre år? Når det er sagt, så er det grunn til å tro at mye av vitenskapen i dag har falt for minste motstands vei og økonomisk gevinst, slik Prager hevder. Vi ser det i klima– og helsepolitikken.

I Paaskes virkelighet er Antarktis en iskant rundt den flate jorda – uten årlig besøk av midnattssol. Ingen skal ha seilt rundt den, men som med så mange av flatjordingenes tankegods, er det svært enkelt å finne opplysninger som sier noe annet. Nettstedet Yacting World har en innholdsrik artikkel om slik seilas 25.9.2019. Det tar ca. 100 dager å komme rundt det store kontinentet med både is, ørken og høye fjell. Der finnes flere titalls forskningsstasjoner. Avhengig av årstiden oppholder fra 1000 – 4000 forskere der årlig. De opplever både flytrafikk og midnattssol. Dette må fornektes for å kunne stå i tidenes villeste konspirasjonsteori. For det er det det er; noen samhandler i det skjulte for å skade og lure oss.

Med flatjordtroen avvises måneekspedisjonen. Det hevdes at NASA er nazi-dominert, at planeter ikke finnes, at det er en forbrytelse å si at solen er 149 millioner kilometer ute i verdensrommet når solen er vår viktigste livskilde, at solnedgang er en illusjon, at månen sender ut nedkjølende lys og at gravitasjons-teorien er tull. At havet krummer seg, kan være vanskelig å forstå. Det samme gjelder farten jorda suser av gårde med uten at vi blir blåst av, men der stoler jeg på de som har forska på fenomenene.

Det verste for meg var å høre Paaske legge ut om at vi blir programmert inn i en syntetisk virkelighetsoppfatning med opplæring i at vi er null og niks og fjerna fra kontakt med naturen og Gud. Dette stemte dårlig for meg som bl.a. har gått inkaveien til Machu Picchu, gjort magnettesten på ekvator, vært frivillighetsarbeider på Galapagos, snorkla på Maldivene, gått på ski langs Folgefonna, jobba nær Nordkapp, hilst på gorillaene i Uganda og er evig takknemlig for å ha blitt skjenka et lite bruk i Sør-Norge. Jeg har også reist nesten jorda rundt og syd–nord til New Zealand Glacier Bay i Alaska på cruisebåt. Er det en syntetisk virkelighetsoppfatning? Jeg kom dessverre ikke på å sjekke om havet har krumning, men mine venner fra fly– og skipstrafikken avkrefter flatjordingene sine påstander om at satellittnavigasjon ikke finnes. De navigerer etter rund-jord-kart.


For de som fremdeles leiter etter mening, tilbyr Paaske et nytt verdenssyn. «Aksepterer du den flate jorden, så er mennesket kronverket i skapelsen.»


En annen ting Paaske og Prager har felles, er troen på noe guddommelig, og begge vil gjenopprette en naturlig virkelighetsoppfatning. En trekant har tre kanter, og jeg vil tilby den tredje. Den har jeg fått fra den jødiske psykologen Marshall B Rosenberg. Han har lært oss at alt mennesker gjør, gjør vi for å få behov møtt. Alle mennesker har de samme behovene, og han kalte dem guddommelig energi.

Min skjellsettende mystiske opplevelse fikk jeg en meditasjonshelg med den norske mystikeren John Opsahl. Den siste dagen fikk et klart syn av at behovene lever i gjensidig avhengighet i og utenfor oss som i en suppe. Vitenskapsjournalist Lynne McTaggart forklarer dette som et kvantefysisk fenomen. Marshall overbeviste til slutt Maslow, den humanistiske psykologen som er kjent for behovspyramiden, om behovene ikke er hierarkiske. Behovene for mat og luft lever i samspill med behovene for å bli sett og for å bidra mm. Behovene blir også kalt for motivasjonskraft. Alle blir født med behov for frihet, ikke bare 1/3 av oss, slik Prager mener. Tradisjonelle oppdragelsesmønstre har i større og mindre grader fremmedgjort motivasjonskraften i oss, ja til og med skambelagt den.

Blir ikke barn undervist i verdiene, blir de tapt, mener Prager. Så er det store spørsmålet: Hvilke verdier og hvordan? For meg er svaret klart: Vi kan ikke komme oss videre uten dypere innsikt i våre menneskelige egenskaper og mekanismer. Vi er alle født med behov for autonomi, integritet, frihet, kreativitet, bli sett og støtta (særlig som barn), få mulighet til å bidra til livet ut fra evner og interesser mm. Marshall kalte kjærlighet for et metabehov. Kjærlighet er å akseptere egne og andres behov uten å kreve dem møtt fra bestemte andre.

Kanskje Prager kunne hatt glede av å få møtt trosfellen Marshall. Det fikk jeg på et 9–dagers kurs i Sveits noen få år før han døde i 2015. Det slo meg der og da at han skulle hatt Nobels fredspris. Han ble nominert 5 ganger fra forskjellige kontinent, for hans tradisjon vokser nå i de fleste land på vår runde klode. Jeg tok en telefon om dette til Ole Danbolt Mjøs, daværende leder i nobelkomiteen. Etter en hyggelig prat konkluderte han: «Dette treng verda.»

Ja, dette trenger verden mer enn noen gang. Prager har fortjent pris for å kjempe for verdier som har holdt et godt stykke på vei i vår utvikling. Min tolkning plasserer han på et rasjonelt ståsted i bevissthetsutviklingen, der han også inkluderer det åndelige. Paaske har med seg mye av det åndelige, men ved å kutte ut det rasjonelle og faktabaserte, bidrar han til å trekke tilhengerne ned på et reint magisk-mytisk nivå. Jfr. Ken Wilbers teorier om bevissthetsutvikling. Nå har 6 millioner amerikanere funnet mer eller mindre meining i flatjordtanke, som ser ut til å ha vokst fram av mistenksomhet og bibeltekster. Tallet øker i den vestlige verden. Kan dette forklares ut fra Mattias Desmet sine teorier om masseformasjon? Det fenomenet skal ha sin årsak i mangel på mening og tilhørighet, samt en ubevisst angst. Flatjordbevegelsen tilbyr frelse.

Det er grunn til å tro at all desinformasjon og mangel på innsikt i livsfunksjonene kan bidra til ødeleggelse av det som faktisk har vært framskritt for menneskeheten. Er redningen at vi finner det guddommelige i oss selv og naturen forøvrig? Noen profetiske Orwell-tanker: «Frihet er slaveri, ignoranse er styrke, løyn er sannhet.» Vil vi ha det slik, eller kan vi komme oss videre med et felles verdisyn?


 

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
46%
Opplysende
0%
Inne på noe
8%
Usikker
0%
Dårlig
50%
Om forfatter
smurfen
Abonnere
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Terje Engen
Terje Engen
19 dager siden

Veldig bra
Det trengs mer diskusjon i det uavhengige miljøet. Man planter usannheter og ville teorier sammen med noe som er fakta, men som kanskje er utenfor msm-narrativet. Så de som er nysgjerrige vil se på og se at t eks mRNA- motstandere er tullinger i flatjord- miljøet. Bombama brukte jo den teknikken. Hvis du ikke tror på meg så er du i flat earth society, på en måte.

Det er en prosess man må gjennom etter en rød-pille-opplevelse. Sannheten kommer, men slik teknikk kan utsette og utsette sannheter. Men så er det positivt på en måte også. Vi ser protester i Brasil nå som er oppe i 3 millioner mennesker. Folkehav jeg aldri har sett før. Vi er nærmere hverandre i hele verden og snakker sammen via internett. Vi prøver å stoppe krig og korrupsjon.

når venstreradikale snakker om mangfold så gjelder det et syn på mennesker som omhandler raser. Det viser rasisme. Altså at mennesker med forskjellig hudfarge og bakgrunn blandes i et mangfold. Mens mennesket er tilpasset miljøet og kulturen over lang, lang tid, vil venstresiden fjerne alle kulturer og mikse alt til en kultur med forskjellige raser. Min kropp er tilpasset et liv i Norge. Jeg liker maten og kulturen her. Men jeg verdsetter også å reise rundt og smake annen mat og se hvordan andre lever. Jeg liker å høre forskjellige språk. Jeg liker å lære litt av alle språk. Det er dette som er mangfold. Vi er mennesker som har tilpasset oss over lang tid på forskjellige steder. Å sette barn fra 10 forskjellige land i et klasserom er ikke mangfold. Det er en tankegang utifrå rasisme og vil utslette mangfold. Utslette kulturer, språk og tradisjoner. Da blir det McDonalds og Coca Cola, og annet søppel. Babylon. Og å frihet fra moral får man også bare til å tøye grense. Slik at folk til slutt finner spenning i sex med dyr og barn. Hvis du påpeker at slik frihet fører til fall, er du deres fiende. De roper og skriker, men du vil dem bare godt. Det er kjærlighet. De får et bedre liv om de stopper det jaget etter stadig nye grenser for tilfredsstillelse.

jeg må ærlig innrømme at jeg ikke vet om jorda er flat eller rund. Jeg må stole på at andre forteller sannheten. Kanskje vet de ikke 100%. Problemet er at mennesker har vist seg å være korrupte og at de lyver så det renner. Men jeg antar at jorden er som et egg. Enten er det helt eller så er det knust med en plomme. En plomme der man har en hvit iskant rundt. En usynlig kuppel, men ikke glass. Men vi har mye optisk illusjon. Det kan. være le under oss. Trenger ikke være rundt. Hvis jeg ikke hadde hørt noe fra noen andre i hele verden, ville jeg ha gjettet et knust egg. Med plomme og hvit iskant. Slik som de viser det de kaller galakser. Vet ikke om piloter og seilere virkelig kan se hva som er sant. Jeg er ikke så opptatt av det. Og det tar oppmerksomhet fra viktigere saker, som sagt. Kanskje i fredstid? Da kan vi sitte og tenke til noe faller inn i hodet, eller utenpå.

Men det er noe med bevissthet altså. Det med treet som ble nevnt og som dermed ble satt inn i bevisstheten. At vi tar valg, Om ikke treet ble nevnt så var det heller ikke tilstede. Ting kan plutselig dukke opp og man blir bevisst noe. Det viktigste da ville være det åndelige og tilknytning til sjel og skaper. En rød-pille som overgår alt annet. Som fører til paradigmeskifte og snur alt opp/ned. Kanskje man ikke lenger frykter døden, men hva som skjer etter døden? Den andre død. At man lærer den harde veien, men at det er kjærlighet i tanken bak? Reflektere av hva man har gjort i livet. Har man lært noe. Er man bare en av normies som ikke evner å tenke selv, men som er matet program av msm og korrupte politikere og falske ledere? Har man egentlig noe verdier i livet? Har man utviklet seg åndelig? Blir man veid mot en fjær? Må man ta en ny runde og møte seg selv i døra? Vil du hjelpe deg selv? Eller ville du spytte og gå forbi? Slikt tenkte folk på tidligere. Nå er det fråtsing og materielle ting som gjelder. Feed me!

perfekt artikkel!

ken
ken
18 dager siden
Svar til  Terje Engen

Terje Engen – «Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke vet om jorda er flat eller rund»

Skal ikke så forbanna mye sunn fornuft og logikk til… All respekt til deg i anledning alt du bidrar med, kjære deg :-) Men rund jord som spinner rundt i 1667 km i timen??? Makan!

«Dont let them take your mind»:

«No Amount of Evidence (will ever persuade an idiot):

https://einarflydal.com/

Terje Engen
Terje Engen
17 dager siden
Svar til  ken

Hei Ken
Jeg forstår ikke hvorfor vi alltid må velge det ene eller det andre. Det Jan være andre muligheter også. Når jeg ikke funnet alle brikkene så gidder ikke jeg å tro. Hvorfor skal jeg fylle inn noe jeg ikke er 100% sikker på og tro at det er sant. Jeg har alltid vært sannhetssøker. Det dreier seg ikke om tro. Så når ingen vet annet enn det som er blitt matet inn av andre, hvorfor skal vi forskanse oss i to hus og tro? Kan vi ikke bare lytte til hverandre og søke sannhet, hvor enn den bringer oss? Jeg har sett mye fra begge sider. Det er fortsatt spørsmål. Jeg har også en åndelig side som har ledet meg til kvantefysikkens verden. Det er liksom flere dimensjoner i dette.

Jeg husker at jeg nevnte at månelandingen kunne være falsk. Min venn svarte med at han visste den var ekte. Han hadde sett det. Tv får oss til å tro. Hjernen stoler på øynene. Det var en video. Jeg hadde sett dokumentaren om Stanley Kubrick. Buzz Aldrin bekrefter det. De så det ikke. Det var animasjon. Men han sa ikke at de ikke var der da. Men videoen var dårlig. Man skulle forvente at amerikanere malte månen i stars and stripes, mens vi bare får en crappy Video med dårligere kvalitet enn VHS. Se siste SGT Report med bla David Weiss. Flat Earth Dave.

Og selv om jeg legger ut videoer så er det ikke alltid jeg er enig med hva de sier i dem. Bare så at normies ikke setter fredagstacoen eller lørdagspizzaen i vranga. Eller hva enn TVn forteller dem de skal spise den aktuelle dagen. Noen ganger er det morsomt å se reaksjoner på innholdet i videoene. Det kan være lærerikt.

Så jeg har sett masse Dave Weiss og en bråte av dokumentarer. Jeg kan ikke gå ut og peke på om jorda er flat, rund eller noe annet. Ikke ennå.

Jeg har også lastet ned flat earth appen med klokken. Jeg har ikke brukt den så mye. Jeg synes det er rart at månen blir i forskjellige faser. Ser ikke ut som det er solen som påvirker den. Hva er set isåfall? Kanskje han forklarer det i en av videoene. Jeg anbefaler å se videoene. Det er veldig interessant. Mange illusjoner for våre øyne. En annen ting er midnattssolen. Jeg vet ikke om den er helt nøyaktig. Så kanskje det ikke det er riktig. Hvorfor gå rundt og tro? Det er fortsatt plenty ubesvart. Hva er solen? Hva er rundt jorden? Millioner av ubesvarte spørsmål.

De sa kompassnålen snudde mot sør-den peker fortsatt mot nord.
De sa at virvelvind og vann snurret motsatt på den sørlige halvkule-det stemmer ikke.
De sa at gps brukte satellitter i navigering-de brukte mobilmaster, men de kan kalles satellitter da, men ikke i slike som svever i bane.

Man kan ikke fra vårt ståsted vite om det er midnattssol i Antarktis. Ingen land på befolkede kontinent er sørom den sørlige polarsirkelen. De har ikke lange lyse dager som vi har. Det er strengt forbudt å lande Antarktis. Bare spør Jarle Andhøy. Man må ikke forstyrre pingvinene. Men de har atomkraftverk og masse installasjoner der.

Jeg nevnte at det var en slags kuppel rundt jorda. Hvis man tenker seg speilegget og leker med den tanken. Så hvis man retter en stråle fra bakken i sør, så vil den treffe bakken i nord, om den treffer på riktig punkt i kuppelen. Slik som biljard og pool. Norge og mange andre har drøssevis av antenner på Antarktis, eller hva det er. Kan det være satellittene de gjemmer der nede? Ikke for å tro noe, men det er da mer logisk enn satellitter som går så nøyaktig, stupende i baner, i vill fart rundt jorden. Har lenge lurt på om Eiscat også er en del av det. Men kanskje er det også rart at myndighetene bare gjør slike ting i et demokrati. Hvem gir de mandat? Er det rart at folk setter spørsmål? Man kan ikke vite. Man kan alltids tro på noe og stole på andre. La oss se hva som avdekkes og hva som skjer.

Russia Today
Russia Today
14 dager siden
Svar til  Terje Engen

Такк for dine oppveier kommentarer og søket på sannhet.
Kunstig intellekt har laget algoritmer på tankegang til hver av oss og snikkleder vår bevissthet dypere og dypere inn i hver sitt hull slik at forståelse for andres livssyn svinner og motsetninger øker.
Hva gjør det for oss om jorda er flat eller rundt? Mest sannsynlig er den eggformet. Idiot-mennesker bomber, forgifter og dreper den uavhengig av form.
Enig at det er bevisst faenskap å blande raser sammen. Selv gjess skiller seg, grågås parrer seg med grå og holder seg i sin egen flokk uten å blande seg med kanadiske.
Se hvordan en ukvalifisert arbeider fra Kazakhstan redder et ukjent fremmed barn som henger ut av vindu i 8.etasje uten en sikring:

Mannen har tre sine egne barn.

Terje Engen
Terje Engen
5 dager siden

Her er to dokumentarer som jeg vil anbefale. Et alternativ til å kjøre seg fast i spørsmål om jorda er rund eller flat. Jeg oppdaget en ny verden. Det var fra 2006 og utover. Så det jeg forteller er utifrå egen erfaring. Det er ikke etter å ha lest om det eller sett YouTube-videoer. Men jeg fant mye av det samme i kvantefysikk-teorien. Men jeg oppdaget at man kan oppløse ting i riktig vibrasjon eller frekvensen av tingene. Til og med våre kropper. Jeg så veggen bli borte og lyspartikler som kom igjennom. Mye av virkeligheten ligger i øyene som ser. Jeg så hvordan tiden varierte. Har du tenkt over at alle ser ut til å aldres omtrent samtidig? Du ser en person og ser endringen, men samtidig kan du gå rundt og se andre ha gjort det samme. Når du blir bevisst på slike ting, kan du lettere se det. Jeg kjenner ofte noe på kroppen og tenker at det var en bølge som forandrer den prosessen. Jeg tenker at det stemmer. Noen ser ut til å holde seg ung lengre, men forandringen skjer på samme tid. Jeg kunne kjenne at mitt skjegg vokste. Jeg gikk til et speil og kunne se det vokse. Mitt utseende forandret seg i speilet. Jeg så en aldringsprosess. Jeg gikk fra ung til gammel. Men gjorde jeg det? Var det øynene bare som så det? Skjedde alt som om det var i en datasimulering? Skjegget vokste ihvertfall. Det kan jeg si. Fullt skjegg på minutter. Og alt dette ble tilført av noe som ikke vitenskapen kjenner til. Kunnskapen og erfaringen ble gitt til meg fra noe utenfor det vi kjenner til som virkelighet. Så der er vi altså. Helt til begynnelsen. Med tankens kraft. Med en bevissthet som tenkte og skapte. La det bli lys osv. Bevisstheten ble tilført mennesket. Det ble blåst inn i menneskets munn. Mennesket kunne tenke og skape ting utifrå tanker. Dualiteten ble skapt av fri vilje. Treet ble plantet inn i bevisstheten. De ville ikke ha sett treet før det ble snakket inn i bevisstheten. Ta et valg. Det er ditt valg, men du kommer til å gjøre det. Og det er det som er leiren mennesket blir formet i. Så til slutt vil vi avvise den slangen og bygge det som var planlagt hele tiden. Det kommer godt ut av det som oppfattes som ondskap, kaos og ulykke. Det handler om våre valg. Sammen har vi tatt valg og skapt denne elendigheten, men så vet vi også hva som er godhet.

Musk har også stilt spørsmålet om det samme. Lever vi i en dataverden? Så la ditt univers ekspandere fra rund/flat jord og til en verden lik The Matrix. Jeg snakker utifrå erfaring. Jeg kjente ikke til teoriene i forkant. Dette er en del av virkeligheten. Alt er mulig, men kan jeg si hva mulighetene er? Nei, men akkurat nå lever vi i en falsk illusjon. Innenfor et paradigme som handler om å grabbe til seg mest mulig i en Hunger Games-liknende opplevelse av virkeligheten. Men Musk er ellers et dårlig eksempel å følge. En bedrager.
Uten å forstå litt av kvantemekanikk, kan du ikke forstå linken i neurolink, grafen-antenner, 5G, 6G, 7G, osv. radiosignaler, AI og Internet of Things. Metavers. Det å hacke mennesker.

jeg liker måten Jim Al-Khalili bruker djevelen i et spill om å forstå kvantemekanikk. Også det er noe som jeg kan vise til, altså som metafor. Der djevelen måler deg og vet alt om deg. Han vet hva du tenker. Han vet ditt neste trekk i sjakkspillet. Hvordan i det helvete vil du klare å slå han? Hvordan kommer du deg ut? Hvordan seirer du? Hvordan kan du slå en kopi av deg selv? Vel, hvis du kommer deg ut så har du lært av alt det vonde du har vært igjennom. Men hele poenget var jo reisen dit. Uten den ville du ikke ha blitt formet. Men dit kommer du ikke via eksperiment og fysikktester. Du kommer dit når bevisstheten blir åpnet for deg. Og den åpnes ettersom vi går våre skritt på jorda. Men vi må bli mer bevisste. Ikke tro på svada i media og skole. 8-16 jobb, deretter TV og annet søppel. Men mest av alt være jordet i familie og venner. Så vi kan garantert si at et paradigmeskifte vil komme på veien videre. Vi vil ha samhandling og ikke splittelse. Men det er en læreprosess. Djevelen har en mening og vi vil seire mot ondskapen, men vi må ta den reisen. Vi må få andre verdier enn de som er lagt frem for oss. Vi er i utgangspunktet voktere som skal beskytte naturen rundt oss. Vi er programmert til å plyndre den og betale skatt til milliardærer, slik at vi kan fortsette med det. Så det gjentar seg og gjentar seg helt til vi oppdager at vi har gått i ring. Da kan bli bevisste og gjøre ting annerledes.

Dokumentaren vil gi deg så mye nye rammer da. Det er nye tanker i samme rammer. Det er å forklare hvordan den gamle modellen er bygd opp. Med samme naturlover og samme syn på virkeligheten. Men det jeg prøver å si er at mine erfaringer ikke forklares med deres modeller. Så ikke gro fast i en ny falsk illusjon. Vær åpen og let videre. Absolutt alt er mulig. Men mulighetene åpner seg ikke før vi er klare for det. Ikke individuelt og ikke kollektivt. Det kjenner man seg igjen i hvis man har tatt den røde pillen. Det hjelper ikke så lenge ikke alle andre ser det samme. Da er det fortsatt fredagstaco, fotball, kjendiser og stjerner. Lotto og lån opp til halsen. Diktert og programmert av en gjeng med såkalt opplyste familier. Kriminelle og korrupte mennesker som vi må gi slipp på. Dra videre. Bygge vårt eget. Da vil det garantert åpne seg nye muligheter. Da er vi klare. Da vil også korrupte mennesker lete etter de samme verdiene og ønske å se det samme. De er bare fanget i spillet. Og glem ikke at det er her på jorden vi finner lykken. Ikke i sannheten bak partikler og tankens påvirkning. Vi er ikke guder. Det er en uendelig intelligens rundt oss som setter alt sammen og gir livet mening. Det fantastiske med å leve i en fysisk verden. Der ting ikke flyter, men der vi kan føle tilhørighet. Bryt ut av feilprogrammering. Vær åpen for alt. Ting kan plutselig snu. Vi er på et vippepunkt, men det handler om valg.

Terje Engen
Terje Engen
5 dager siden
Svar til  Terje Engen

Det er to videoer. Samme dokumentar  :wpds_idea: 

Terje Engen
Terje Engen
5 dager siden

Burn Baalenciaga. Bryson Gray

Det er kanskje ikke et bål? Ihvertfall ikke at det er et offer for baal. La oss heller brenne baal, den falske guden. Sammen med alt av woke og groomer-pedoer. De som lokker til seg barn for en is, burger og godteri. Akkurat som Pfizer. Eller Biden med iskremen sin.
De som drar rundt i van og plukker opp barn, eller som bruker woke-agenda til å få normalisert sine ekle tanker og avskyelige handlinger. Nok om det.

Resonans er viktig når man tenker på kvantefysikk. To som er i resonans med hverandre. Når du har resonans får du kommunikasjon. Hvis vi overfører det til spillet med djevelen, må du slutte å spille. La trekkene komme. Du vet trekkene og kan forberede deg. Men da du ikke gjorde flere trekk, tapte du. Men det er jo egentlig ikke et spill, så når du ikke spiller, så vinner du. Men du forstår hva som kommer. Du kjenner dens natur. Han blir egentlig veldig fiksert på spilleren som ikke spiller.

Det gir ikke noen fornuft, tenker jeg. Men i virkeligheten vår så gjøres det mye trekk. Det skapes krig, sykdom, valgfusk, og masse som opptar oss. Men vi slutter å følge alt brød og sirkus. Vi lar ikke oss miste fokus. Vi blir ikke sinte og starter opptøyer og krig. Schwab ser en angrrry worrrld. De viser vold og opprør på TV. De vil ha det. De vil ha massesuggesjon og bølger. Så vil de bruke makt for orden ut av kaos. Sinne, hat og negative følelser er feil resonans. Vi må være på et bedre nivå. La lov og orden skje via rettsapparatet. La løgnere og korrupte personer i media, politikk og finans få sine rettferdige dommer.

jeg skal ikke bli bibelsk, men det er det samme som skjer når lammet bryter seglene. Det er planene og trekkene som åpenbares. Slik at vi ser hva som skjer og blir bevisste. Så de som ytrer sin elsk for baal og satan eller hva det måtte være, vil stå ute i lyset så alle ser planene deres og hvilken side de er på. Fordi sløret som har skjult dem er blitt lettet. De viser sin underkastelse og får noe tilbake, men så er det hele bare en måte som må til for å skille sauer og geiter. Det er en uendelig intelligens bak som koordinerer alt. Det er ikke en krig mellom ondt og godt, egentlig. Det er kun om våre valg. Hvem som velger felleskap og hvem som velger å seile sin egen sjø. Google translate sier baal Enci aga betyr baal er konge. Noen sier det er do as thou wilst. Sånn som fra Crowley og new age folket. Hva tror du new age fører til når du tenker på resonans og kvantefysikk?
Hvis vi overfører det til film? Her er fool of a took! Fra Gandalf:

Russia Today
Russia Today
2 dager siden
Svar til  Terje Engen

Trengs ikke å starte opptøyer for å sette foten ned og knuse psykopatenes planer. Cathrin Austin Fitts sier helt konkret hva folk flest skal gjøre for å sabotere innføring av global slaveri: bruk kontanter så ofte du kan, flytt dine sparepenger til lokale banker:

Vanlig folk i Nigeria klarte å stoppe innføring av digitale penger i sitt land ved total boikott av dritten.
Indiske bønder redder hele verden fra monopol av GMO fo^r og engangs frø.
Det er på tide at vestlig populasjon gjør sin innsats for å sette satanistene på plass bakerst på bussen.
Digitale «penger» kan brukes kun i løpet av 30 dager i begrenset område til bestemte mål. Det betyr at man ikke har mulighet til å spare, dvs. mister siste frihet og blir totalt avhengig av en gjeng narkomane i siliсon dal og deres arbeidsgivere fra helvete.

Terje Engen
Terje Engen
2 dager siden

Nya Dagbladet viste en video med Kanye West og Alex Jones. Det har vært en trend at klovner poster ting som er usaklig og sprø i alternativ media. For å ødelegge og hindre at normies skal lese eller se videre. Passende da at Alex Jones spiller «send in the clowns» med Frank Sinatra. Først drar de til Trump og deretter til Alex Jones med sitt klovneshow. AJ passer også på å få ut masse atombombe-sprengninger. Det gjør han hele tiden. Det skal liksom programmeres at alt går til helvete, men hvis du kritiserer han for det, kommer en rant om at han advarer folk. Hvorfor advare om atombomber? Hva skal man gjøre?

Kanye heter Ye nå. Han tror han er fra en annen planet. I musikkvideoen til ET rapper han om alien sex. Transhumanisme. Katy Perry viser en fremtidsvideo fra 2030. Bare et menneske og hun er der. Hun klarte ikke helt å bli halvt menneske, etter fallet. Duer, en vanlig og utbredt fugl er utryddet i 2030, viser videoen. Perry har sin egen versjon, men man ser hele tiden hvordan 2030 og et såkalt great reset følges av Build back better med transhumanisme.

Kanye West ble fjernet fra Twitter. Musk tror også at han er fra en annen planet. Han skal reise hjem til Mars. Han fjernet West etter at han postet den raeliske stjernen. Symbolet for en UFO-sekt som tror de er fra en annen planet. At Elohim skak komme og ta dem med tilbake til hjemplaneten. Elohim i flertall. At disse skal få en oppstigning, vil jeg tro.
Musk sa at symbolet oppfordret til vold. Det er ikke et Nazi-symbol. Men Musk postet selv nattbordet sitt med pistoler som kan tas som en oppfordring til væpnet revolusjon i DC. Det var greit?
På profilbildet er han kledd i baphomet-kostyme. Eller Goat of Mendes. Med et opp/ned kors. På nattbordet har han også en Thunderbolt eller lynstav.

Man må bare vente til klovneriet får lagt seg. Det vil ikke hindre noen ting. Bare utsette, kanskje eller ha motsatt effekt. Neuralink. Og Musk er fan av transhumanisme. Se på teknologien som bygges nå og se hvordan man kan stenge et folk inne i en globe-virkelighet. Der innbyggerne dummes ned og bevisstheten reduseres til det man anses som i dyreriket. En usynlig grid som man er knyttet sammen i.

jeg vet ikke hva Musk legger inn i sitt kostymestunt. Jeg har ihvertfall sagt tidligere at han er den utvalgte for 666-energien. Han er bare et menneske med sterke demoner i seg.
Men de har tydeligvis kunnskap fra tiden før «floden». For Babylon skal ha vært bygd på kunnskapen som overlevde floden. Da Nimrod startet byggingen av tårnet som skulle nå gudene. Nimrod ble til Baal. Tammuz er et annet navn. Slangen og treet til Semiramis. Dette er Babylons hellige treenighet. Jomfrumoren og sønnen som døde og ble til Baal. Bakgrunnen for vår julekultur og andre over hele verden. Men egne navn og egne språk. Gud lagde språkene for å hindre den verdensreligionen, sies det. Så både juletreet og juleevangeliet kommer fra Nimrod/Baal og Semiramis-jomfruen. Musk siterte Matt 19:14 La de små komme til meg… som svar på hvorfor han ikke tillater Alex Jones tilbake på Twitter. På grunn av barna i Sandy Hook. Mens kobolt/Lithium-barna er noe annet, tydeligvis.

Jeg skriver for å tilføre oppmerksomhet rundt det som skjer. Det at man hele tiden blir gitt to veier eller valg. Mange på venstresiden er sjokkert over Musk. Han avslører valgfusk og bekrefter konspirasjonsteorier. Man må forvente at det kommer en opprydning blant finanseliten. Det er nok mange der som blir ofret. Som har vært korrupte og oppført seg uakseptabelt. Dette vil samle både venstre og høyre. Man godtar sensur og tyranni, men det kommer som gaver. AI og sensur og overvåkning er greit så lenge det blir brukt på en god måte. Men det vil snu etterhvert. Musk drar også til «bruning man» i Black Rock City. Tror han at han er en gud? Jeg vet ikke. Tror han på Baal og jomfrufødsel? Aner ikke.
poenget er at mennesker får for seg at de er supermennesker. De tror de er fra gudeætt eller andre planeter. Det leder igjen til seven rays-kulten. Vardene på de syv kontinentene. De som skal spre lys i de mørke dalene. De som tror Gud er borte og at de selv er satt til å styre befolkningsvekst og fordeling av ressurser. De er Babylonere.

Vi må få frem grasrota og slutte å høre på klovneri. James Woods sier nå at Musk har reddet Amerika. Er det DeSantis, Trump eller kanskje Rand Paul? Nei, det er grasrota. Vi må få til en rettferdig verden. Så vær obs på nye klovner. Alex Jones og de er fiksert på negativitet. Man må tenke litt på tankens kraft. At mennesker manifesterer tanker inn i den fysiske verden. Man må tenke positivt. De er besatt av elendigheten i Åpenbaringsboken. At ingen vil overleve, men så ender det bra, ikke sant? De skaper den elendigheten selv. Fordi de som elsker Baal og Satan, seg selv. De elsker fordi de får gaver og bader i luksus og berømmelse. Men Satan elsker ikke dem. Satan vil ødelegge alt. De hjelper han. Men det er til slutt en måte å skille geiter og sauer, som jeg bruker å si. Det er hvilke valg vi har tatt. Det blir ikke en utslettelse. Og disse geitene får heller ikke gudemakt og oppstigelse. De er bare blitt lurt. De ville ha utslettet seg selv og alle andre, men det er tydelig at planene deres blir avslørt. Vi må bare være våkne og oppmerksomme. Mye sirkus.

smurfen
smurfen
1 dag siden
Svar til  Terje Engen

Kanye West fremstår som om han er under Mind Control som resten av Illuminati artistene som Britney Spears.

Han sier han elsker Jesus samtidig som han sier at Baal Is The King.

Kanye West sier at jødene kontrollerer verden .. For å bevise at han tar feil så tar jødene og stenger ned alle bank kontoene hans samt kontoene på sosiale medier. he he

rywywrywyrwryywr.jpg
smurfen
smurfen
1 dag siden
Svar til  smurfen

Baal Is The King.

sgjdfhkgkkg.jpg
Terje Engen
Terje Engen
1 dag siden
Svar til  smurfen

Det blir sprøere. Any last words? Only one. Balenciaga!!! 1:54 i videoen.

Nimrod døde og ble til solgud og Baal. Hans hustru var Semiramis. Hun påsto at solens stråler hadde gjort henne gravid. Tammuz var Nimrod. Sønnen og faderen. Semiramis var Queen of Heaven. Mother of God. Hun hevdet at et tre vokste ut av et gammelt, da Nimrod ble gjenfødt som Tammuz på 25. desember. Nimrod/Baal kom hvert år på fødselsdagen til Tammuz og la pakker under treet.
Semiramis er Lady Liberty – Statue of Liberty og representerer det amerikanske luftforsvaret:

smurfen
smurfen
1 dag siden
Svar til  Terje Engen

Det er mange leftiser som nå boikotter twitter, men ingen boikotter Balenciaga. Der bare lukker man øyne og ører.   :wpds_evil: 

gjjjdgjdj.jpg
smurfen
smurfen
1 dag siden
Svar til  smurfen

Balenciaga må være Satans eget selskap.

gsdjglyuyp.jpg
Russia Today
Russia Today
19 timer siden
Svar til  Terje Engen

Ingen annen enn oss selv kan redde verden for neste generasjoner.
Kommunistiske konfiskeringer av privat eiendom i jewropa er et faktum nå:
I Nederland ble over 3000 store bønder fratatt sine jordbruk av staten.
Dette for å redde klima på Jorden, selvfølgelig.
Bønder forsøker å protestere ved å blokkere veier rundt Amsterdam, men ingen av etende og røykende på kannabis-kafeer biomasse støtter dem av solidaritet
eller av bekymring for sin egen eksistens.
Psykopatene klarer å beholde sin makt over sauer takket være sine solidaritet og sammensvergelse i fremføring av sine bestialske planer.

Hvis grasrota fortsetter å sitte på gjerde og gi blaffen i «andres problemer»,
så sitter den med pølsa laget av GMO-insekter i beste fall eller går over til kannibalisme i verste.
Valget er ditt.

Terje Engen
Terje Engen
22 timer siden

Amy says WTF

må sees, men gjør egen research.

se denne med Trump og the snake. Tenk på alle som trodde på hans kvaksiner/gift.

dr Shiva om hvordan Trump reddet Big Pharma og godkjente mRNA og selvmonterende nanoteknologi i plattformvaksiner. Trump har andeler i alt.

Denne har jeg vist tidligere. Viser Trump Tower som et 666 Baal-tempel. Trumps folk brukte pins på jakken som er et omvendt triangel, men det er egentlig en pyramide. Hvis du ser på den rosa delen som skyggesiden og gullsiden som en opplyst side. Så hendene som viser dette tegnet er en pyramide. Passer og vinkel har også en 3D pyramide. Noen ganger ser toppen ut som en KKK-hette eller en trollmannshatt. Kan disse blodlinjene gå helt tilbake til Nimrod og Semiramis? (Spør for en venn)

Terje Engen
Terje Engen
22 timer siden
Svar til  Terje Engen

Denne ble ikke med