/

Hvorfor ble jeg frikvinne – Del 2 av 2

7.4K visninger
20 minutter lesetid
20

“Almost all people of all eras are hypnotics. Their beliefs are induced beliefs.The proper authorities saw to it that the proper belief should be induced, and  people believed properly.”

–Charles Fort

 

 

Denne artikkelen skal handle om bakgrunnen for min vei mot å bli frikvinne. Da jeg meldte meg ut av staten i fjor, så jeg for meg at det ville ta kort tid å vikle meg ut av det matrixet som staten er. Det jeg imidlertid ikke var forberedt på, var å oppdage hvor dypt kaninhullet går, og hvor rundlurt vi i alle år har blitt, alle sammen. Hvis det høres søkt ut, så vil jeg anbefale at du søker opp referansene i denne lille filmen på 5 minutter: https://www.youtube.com/watch?v=QZ1ET0JETUQ

 

Disclaimer: I denne artikkelen kommer jeg til å referere til websider som helt sikkert ikke passerer kvalitetskontrollen for kildekritikk. Grunnen til at jeg gjør det, er at det ville ta alt for lang tid å bygge opp en referanseliste fra «offentlige» databaser. Imidlertid kan du selv finne fram til den informasjonen fra andre kilder enn de jeg siterer i denne artikkelen,-og jeg vil oppfordre deg til det. Det har jeg selv gjort først, selvfølgelig. Artikkelen inneholder også tilstrekkelig med referanser som tilfredsstiller ethvert kriterium til at du kan få et bilde av hvor annerledes verden er enn det vi har blitt fortalt.

 

Vi er viklet inn i en scam

 

For meg har det etter hvert blitt et hovedpremiss at vi er viklet inn i en scam som er så omfattende at spørsmålet om hvordan man skal kunne hevde sin rett som frimann eller kvinne egentlig er et annet: -hvordan skal eksisterende myndigheter på noen måte som helst kunne hevde sin autoritet overfor oss på annen måte enn gjennom voldsmakt? Bevisbyrden ligger definitivt hos myndighetene som drifter landet uten noe som kan minne om et lovlig grunnlag. Ideen/illusjonen om en nasjonalstat har lenge kunnet fungere som et plausibelt bakteppe, men når de fundamentale premissene feiler så ettertrykkelig som i dagens Norge, så er det kun medias og politikeres sweet-talk og vår apati som gjør det mulig å drifte landet videre som om ingenting.

 

 

I løpet av året som gikk ble det klart for meg at:

 

Det finnes ingen eksplisitt kontrakt som forplikter oss overfor staten. Staten eksisterer i kraft av at vi gir den lov, ene og alene, og vår valgdeltakelse forstås som vår legitimering av styresmaktene. Ideen om parlamentarismen var det geniale grepet som strammet repet om oss; uansett hva staten beslutter vil det alltid kunne hevdes at «vi har selv valgt det». Så lenge som vi lar oss lokke til høyst fiktive stortingsvalg så legitimerer vi, gjennom «parlamentarismen» enhver maktutøvelse, enhver suverenitetsoverdragelse og enhver økonomisk disposisjon. Les om «The manufacture of consent», Noam Chomsky.

Vi er født med naturlige rettigheter. Disse har staten i stor grad tatt fra oss, og lisensiert tilbake til oss igjen mot betaling.

Vi betaler reelt ca 87% skatt i form av direkte skatter og implisitte/eksplisitte avgifter. Det betyr at vi mer enn noe annet er statens slaver. Det er derfor relevant og interessant å spørre seg hvem som tjener på denne moderne varianten av slaveri. Staten kan også ta pant i og tvangsselge det vi tror vi eier; en litt dypere gjennomgang viser helt klart at vi fortsatt er leilendinger slik vi var det under føydale herrer tidligere. Staten har også tatt pant i oss, gjennom å opprette fødselsattestene våre som en omsettelig verdi. Vi selges altså som slaver på det åpne markedet, i kraft av å utgjøre backing (surety) for statens gjeldsopptak. Slå opp definisjoner på «slave». Her er én: «a person who is the property of and wholly subject to another; a bond servant.

Vi er en del av et eksperiment for sosial kontroll som har blitt frontet av bla. Fabian Society, Tavistock Institute etc– og hvor formålet har vært å manipulere massene gjennom skole, medikamentering, propaganda (media) i den hensikt å oppnå at vi selv bistår og applauderer vårt eget slaveri. Under dekke av å være vår velgjører skaper staten en symbiose hvor nesten halve befolkningen er ansatte i staten, og de andre gjøres avhengige av den. Her er to sitater som reflekterer tankesettet: “Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton.” — Bertrand Russell, The Impact of Science on Society (1953) pp. 49-50.“Speaking of a future at most only decades away, an experimenter in intelligence control asserted, ‘I foresee a time when we shall have the means and therefore, inevitably, the temptation to manipulate the behavior and intellectual functioning of all the people through environmental and biochemical manipulation of the brain.’” — Zbigniew Brezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era 1970. (Clintons mentor). Det er viktig å forstå at en del av konseptet med «social engineering» er «splitt og hersk». Så når vi kan lene oss tilbake og tenke på hvor godt vi har det i forhold til hvor dårlig de har det i andre land, så er det nettopp en del av strategien. Spill slavene ut mot hverandre, og skap kontrovers rundt emner som innvandring etc,-så har de noe å holde oppmerksomheten rettet mot.

De delene av samfunnsstrukturen som vi ser, er det som utgjør det nederste sjiktet i en pyramide hvor informasjon filtreres oppover i systemet på en need-to-know basis. Politikere, bankfolk, miltære vet bare det de blir fortalt,- de egentlige beslutningene fattes høyere opp i pyramiden og fordrer sikkerhetsklarering. Dette ble ekstra klart for meg da vi tok kontakt med banker i Sakli-saken (https://www.nyhetsspeilet.no/2013/02/e/), for å få adgang til Federal Reserves «green screen». Det viste seg da at bare en håndfull bankansatte i Norge er klarert for dette. Det betyr at ordinære banker ikke har tilgang på informasjon om eierstruktur eller avveininger og transaksjoner på høyere nivå. Det er dermed ikke så rart at bankansatte tror alt er i orden.

Det vi tror er demokrati er i virkeligheten oligarki. Det som holder staten oppe er ikke lenger Grunnloven men statens monopol på vold. Ene og alene. Implikasjonene her er ganske omfattende. Dette er samtidig det viktigste punktet. Jeg er overbevist om at ideen om den frie demokratiske velferdsstaten er en myte som med vilje har blitt plantet for å holde oss i sjakk. (Google socialengineering) Jeg er i tillegg nokså sikker på at det ikke er sant at vi styres etter Grunnloven eller norske lover, men i hovedsak maritim lovgivning (maritime admiralty/UCC)

Vi kan melde oss ut av dette systemet ganske enkelt, og vi har rett til det.

Noen andre spørsmål du kan stille deg dersom du er innstilt på å svelge den røde pillen er:

– Hvorfor er det så mange advokater som har vunnet mot staten i menneskerettighetssaker som blir utsatt for rent disiplinære tiltak, og forsøkt fratatt alle rettigheter? Noen eksempler: Marius Reikerås, Sigurd Klomsæt, Thor H Berthelsen, Herman Berge, http://www.ba.no/nyheter/article6649923.ece

  • Både statistikk og legitimitetsproblematikk viser at ideen om rettsstaten er en ren fiksjon. Søk på: dommerforsikring/bestallingsed, søk på Trygderetten og hvor ofte staten vinner saker som tas opp der (88% av gangene), søk på Riksadvokaten og de mange, mange problematiske avgjørelsene han har ansvar for (Scandinavian Star, Treholtsaken, Orderudsaken etc.

-Hvordan rimer det for deg at staten privatiserer alle de viktigste og mest verdifulle naturressursene, så storkapitalismen skal få tilgang der også. Er det noe folket vil? (Eller er det noe IMF/Vatikanet krever. Og nei, vi eier ikke 40% av IMF selv om vi tror det,-vi bare overfører gigantiske beløp ut av landet og inn i oligarkernes hender under dekke av “u-hjelp”, “humanitært engasjement” etc. Samtidig som selvfølgelig pensjonsfondet investeres i noen av verdens mest kyniske foretak. For ikke å snakke om vår våpenindustri etc, etc.

  • Virker det sannsynlig at barnevernet skal fjerne så mange barn fra familiene sine og at så mange- flest i verden- tvangsinnlegges i “verdens beste land”? (Google social engineering en gang til….)
“Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. This world in arms is not spending money alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children. This is not a way of life at all in any true sense. Under the clouds of war, it is humanity hanging on a cross of iron.”
― Dwight D. Eisenhower

Praktisk og konkret ser vi at vi lever i et oligarki, selv om alt vi har blitt opplært i forteller oss det motsatte. Så hva kan egentlig ha skjedd?

 

Jeg vil gjerne konkludere allerede nå: Jo mer jeg leser om jus, jo tydeligere blir det at Vatikanet holder i alle tråder, juridisk, spirituelt og materielt. Alle vestlige land driftes som korporasjoner og underbruk av Vatikanet/The Crown/Washington DC. Norge, og alle vestlige land, har for lengst gått konkurs, og driftes på kreditors regning under Admiralty/maritim lov, ikke norsk lov mer enn av og til. Se på nytt videoen over for referanser: https://www.youtube.com/watch?v=QZ1ET0JETUQ eller les litt her: http://www.truthcontrol.com/articles/treaty-1213-beginning-lie. Hovedformålet for såkalt norsk politisk liv har vært å administrere vår skattebetalende evne for å kreve inn direkte/indirekte skatt som skal finansiere ny og gammel gjeld,- og i bunn og grunn finansiere oligarkene på toppen. Når staten omsetter bonds og securities, er det oss staten omsetter, helt konkret. Så vidt jeg kan forstå, handler alt om å opprette nye «sureties»; finansielle instrumenter som gir rom for større gjeldsopptak. Min klare forståelse så langt er at Federal Reserve eier landet vårt, enten i form av pant, «debt notes» eller gjennom direkte eierskap, og Federal Reserve eies i sin tur av The Crown/Vatikanet.

Det har blitt skapt en mytologi rundt nasjonale følelser og historie som dekker over det faktum at vi ikke er så mye mer enn en slaveplantasje og et laboratorium for «social engineering». Et viktig spørsmål, dersom premisset om at Federal Reserves bakmenn eier oss er: dersom vi, folket, kan omsettes,-kan da ikke hele landet også trades? I gamle dager, for ikke så lenge siden, vet vi at monarker med letthet kunne trekke et landområde-det vi nå kaller en nasjon-opp av lommen og bytte som klinkekuler. Det tror jeg fortsatt skjer, men i et så raffinert format at vi ikke forstår det. Det vi imidlertid forstår, er «the rule of the iron fist», og dit er vi på vei nå dersom vi ikke våkner fra det infantiliserte verdensbildet vi har fått opplæring i. Jeg er helt sikker på at vi blir administrert av fremmed makt, og at EU bare er en underleverandør, men jeg er ikke sikker på om vi administreres under Russland som Norulv Øvrebotten hevder, eller gjennom jesuittene/Vatikanet/Rothschild/monarkene. Disse maktkonstellasjonene har for så vidt samme utspring, så det er ikke så viktig å få det fastslått hundre prosent sikkert. Det som er hevet over enhver tvil, er at vår monark og noen av våre politikere låner ut signaturen sin til formål som står bak destruksjon, dekonstruksjon av økonomien vår, maktovergrep her i landet og i andre land og outsourcing av nasjonale ressurser og de restene som måtte finnes av en eller annen suverenitet. Som jeg for min del tviler på at noen gang har vært der. For å forstå dette, er det også viktig å skjønne at de som signerer ikke alltid vet hva de gjør,-det kan like gjerne være at de tror alt er ok. Arkitektene bak dette er bare en liten gruppe. Men det sier noe om hvor viktig personlig ansvar er.

 

Jeg vil også presisere at det er ikke rom for fordømmelse av noen. Vi har alle vært delaktige i å opprettholde dette systemet, på hver vår måte. Jeg anerkjenner og aksepterer hundre prosent mitt bidrag innenfor rammen av matrix i 49 år, og jeg tilgir alle som har bidratt til å opprettholde et system som gradvis tapper og ødelegger jorden og oss. Imidlertid vil jeg sterkt oppfordre alle til å gå sin egen holdning etter i sømmene. På skolen læres vi opp i betydningen av å se tegnene i tiden, samt ha bevissthet rundt vår egen rolle. Spørsmålet er: Er vi lydige marionetter som gjør det vi blir fortalt uten å tenke selv, eller tar vi ansvar for Moder Jord og hverandre gjennom bevisste valg? Som statsansatt som implementerer menneskefiendtlige direktiver, enten det er gjennom NAV, barnevern, skole, helsevesen eller på annen måte, har du ansvar selv.

Norges juridiske rammer – hvor finner vi «The hidden monkey»-selve bedraget?

 

Så, hva slags juridisk ramme fungerer staten Norge innenfor? Hva er maritim jurisdiksjon og hvordan det henger sammen med at vi kan utgjøre backing for statens gjeld. Spørsmålet er: eier noen oss? Hvem da? Hva med norsk lov?

 

«People once knew what it meant to exist of their own right, but today we have a society that basks in a corporate privilege, which is as unsteady as the seas of maritime admiralty they float upon. There is a huge difference between EQUITY and EQUALITY, WATER and LAND, MOTION and STILLNESS. The law of water, maritime admiralty law, is forever changing, as fluid as the motion of the rivers, as unsteady and changing as the water beneath the hull. It changes in equity to suit who owns it. The law of land however, is still, motionless, immutable, unchanging, as constant as the northern star.»

 

Vårt offisielle lovsystem (Norges lover) er basert på romersk lov (civil law), og den første læresetningen innenfor forretningsjus er: Caveat emptor, som betyr «buyer beware»: når du kjøper et produkt er det ditt ansvar å sjekke at du får det du skal ha. Her ligger vårt ansvar.

Jeg tror hele det vestlige etablissementet som vi er en del av driftes etter dette prinsippet. På norsk kan vi oversette det til «går det så går det»,-alt innen politisk virksomhet går så lenge vi ikke protesterer. Dette er den egentlige handlingsregelen og styringsprinsippet.

 

Det er helt klart at jus er det verktøyet som gjør det mulig å ta kontroll på alle transaksjoner, kontrakter og kontakter i et samfunn. Innenfor jus går det et skarpt skille mellom «the law of the land» og «the law of water». Dersom noe defineres som land, så gjelder som regel lokale lover-Norges lover f.eks. Dersom noe derimot kan defineres som vann, så trår maritim lovgivning i kraft. Maritim lovgivning (maritime admiralty, som norsk maritim lovgivning er en kopi av, så å si) er den loven som regulerer handel (alle transaksjoner!), og som er lik i hele verden, mer eller mindre. Maritim lovgivning er «corporate law»: http://www.supremelaw.org/sls/email/box024/msg02474.htm

 

Essensen er: denne loven styrer transaksjoner mellom private «entities» som opererer «vessels on the oceans». Heri ligger «the hidden monkey»,-det vi aldri har blitt fortalt.

 

Implikasjonen er: for å kunne selge oss som securities på børsen etter at Norge gikk konkurs rundt 1930, måtte landet landet opprettes som en korporasjon – og vi måtte opprettes som «vessels on the oceans». Norsk lov tillater ikke omsetting av oss, av levende mennesker, men maritim lovgivning har et smutthull der. Så lenge som det kan forutsettes at vi alle seiler på et stort hav, juridisk, så kan det også antas at vi alle egentlig er bortkomne på havet,- dette er bakgrunnen for at det opprettes et bo/trust i vårt navn.

 

  1. Litt historie (anbefaler min egen artikkel om Sakli, her ligger mange referanser: https://www.nyhetsspeilet.no/2013/02/e/)

Rundt 1930 gikk mange vestlige land konkurs og fikk følgende valg: for å berge landet måtte staten ta opp lån og stille sikkerhet for lånet overfor de internasjonale bankene som stilte seg til rådighet (etter å ha orkestrert børskrakket i 1929. Her står dette forklart for USAs del: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=135568
Bankene kom med et tilbud om utlån til regjeringene som måtte opprettes som korporasjoner under forutsetning av at regjeringene erklærte seg konkurs overfor bankene, som på den måten kom til å eie
landene våre. Det er åpenbart at vi – folket – ikke ville kunne gå med på dette hadde vi visst om det. Dersom vi på en annen side ikke fikk vite det, men i stedet ble presentert en samfunnsmodell som vi selv ville kunne føle eierskap til og utvikle følelser for, så er det klart det ville stille seg annerledes. Dette vil kunne forklare for oss hvorfor dokumenter som dette av og til er tilgjengelige-for den som virkelig leter:

  1. http://www.scribd.com/doc/136077892/UCC-Dnb-Nor-Bank-Asa Dersom du leter i Washington Recorder of Deeds (du må betale en liten sum) så vil du også kunne finne dokumentasjonen på at Federal Reserve eier DNBnor. «Trodde du det var staten», sa du?
  2. Et annet interessant dokument er dette som har lekket fra World Bank. Det inneholder alle referanser/registreringsnr slik at det kan sjekkes opp dersom du har tilgang på en bankskjerm/relevant register: http://www.scribd.com/doc/138349864/The-World-Bank-Group-USA-2012-Final-Audited-StatementsLegg merke til at flere «norske» banker ihht World Bank har hatt tilgang på uendelig cash-flow (se symbolet for «uendelig») Det er i den forbindelse interessant å spørre seg hvilke garantier/collateral som støtter en så vid fullmakt (oss). Legge merke til at Committee of 300 signerer dette sammen med World Bank. Committe of 300 er et av elitens verktøy hvor Kong Harald er med, og er et underbruk av Vatikanet,-og Federal Reserve er et underbruk av Committe of 300. Det kan derfor implisitt antydes at det norske kongehuset er knyttet opp mot eierskapet av Federal Reserve,-som eier landet vårt, som er en del av The Holy See. Nettopp dette paradokset illustrerer mer eller mindre hvordan vi har havnet i en situasjon som denne: vi kan være så gode mennesker som vi bare vil, som sikkert Kongen er, men når vi låner bort vår signatur til feil foretak så får det enorme konsekvenser. Vatikanet/The Crown og Washington DC utgjør til sammen det makttriangelet som styrer og eier vår vestlige verden.Det vi blir fortalt, på sedvanlig babyspråk, er at Den Norske Bank trykker opp penger som den låner ut til andre norske banker. Fra offisielt hold kan jeg ikke huske å sett noe sted at hver enkelt norske bank har et individuelt forhold til Federal Reserve/World Bank.

Et dypdykk i historien vil kunne vise at det hele tiden har vært en plan på vei mot en One World Government, hvor vi – folket – applauderer vårt eget slaveri og bruker alle våre krefter og energi på å finansiere eliten/oligarkiet som eier verden. Et skritt på veien mot dette, har vært å kollapse alle nasjoners økonomi i 1929 ( utført av Rothschild og the Crown) for så å kunne ta pant i, og samtidig temme, den aller største ressursen: oss. The human resource.

 

Så hvordan har vi kunnet bli definert som pant: På finurlig vis har jurister (les: Bar Association, styrt av The Crown: http://www.healthfreedom.info/BAR%20Association.htm) kunnet definere oss som et maritimt product. Vi kommer ut av The mother’s waters, through the birth (berth) canal, received by the doc (!)…

 

http://reality-bytes.hubpages.com/hub/Do-We-Live-Under-Maritime-Law: «Maritime admiralty law considers you a maritime admiralty product, simply because you were birthed out of your mother’s water. A ship sits in its birth until the captain gives a certificate of manifest to the port authorities.

The reason you are required to have a Birth Certificate is because at the time of your birth there is an exchange of money to cover hospital costs. The dock signs your birth certificate simply because that is what the ship is tied to, you will need a dock to sign your birth certificate.»

Premisset for at vi skal kunne omsettes, er at vi opprettes som et maritimt produkt OG at maritim jurisdiksjon kommer inn i bildet. Så hvordan kommer maritim jurisdiksjon inn i bildet i Norge? For min del tvilte jeg på at jeg ville kunne finne indisier på dette, og ble derfor forbauset da jeg så hvor mange referanser som indikerer at noe er «rart». To eksempler: jeg vil anbefale å lese om maritim jurisdiksjon i indre farvann, og deretter hvordan indre farvann er definert, og hvor stort areale det her er snakk om. «Følelsen» er at alt annet enn høyfjell er definert som maritim jurisdiksjon. Det er også interessant å lese om hvordan kongeriket Norge er definert som Svalbard, Jan Mayen og fastlands-Norge. Hvor er så det, dersom alt av indre farvann skal trekkes fra? Mange vil sikkert føle det anstøtelig og «over the top» å lese disse betraktningene. Da må jeg bare be alle gå tilbake til avsnittet om den blå pillen versus den røde hva statsforvaltningen angår. Jeg må imidlertid understreke at dette avsnittet om Admiralty er basert på antakelser for det meste. Det er imidlertid helt sikkert at den nødvendigvis ofte kommer til anvendelse, og at det må legges til rette for det.

Vår fødselsattest (vi) har blitt opprettet som et Cestui Que…trust, og her er litt om dette:

If you have not taken the steps you need to take to join the land of the living then you are regarded by the CORPORATIONS as a dead entity! From the Cestui Quest Act 1666:

“Cestui que vie remaining beyond Sea for Seven Years together and no Proof of their Lives, Judge in Action to direct a Verdict as though Cestui que vie were dead.If such person or persons for whose life or lives such Estates have beene or shall be granted as aforesaid shall remaine beyond the Seas or elsewhere absent themselves in this Realme by the space of seaven yeares together and noe sufficient and evident proofe be made of the lives of such person or persons respectively in any Action commenced for recovery of such Tenements by the Lessors or Reversioners in every such case the person or persons upon whose life or lives such Estate depended shall be accounted as naturally dead, And in every Action brought for the recovery of the said Tenements by the Lessors or Reversioners their Heires or Assignes, the Judges before whom such Action shall be brought shall direct the Jury to give their Verdict as if the person soe remaining beyond the Seas or otherwise absenting himself were dead.”

Så kan du søke opp «vannskille» eller «primærfaktor» på Wikipedia, og se at vannskillet går høyt til fjells. Her ligger det muligheter for en kreativ og godt betalt jurist, som kanskje i tillegg har sverget «allegiance» til The Bar Association eller losjebrødre av noe slag.

 

Les på Wikipedia om maritime lien, og forstå at det gjelder oss. Vi er «the vessel». Les også om «ship mortgage».

Next level i dette bedraget, er at korporasjonene hevder eierskap over vårt biologiske materiale:
http://www.naturalnews.com/040400_gene_patents_genetic_slavery_human_DNA.html

 

For å kunne fatte muligheten for at et slikt svik har kunnet foregå, kan vi gå til et annet land hvor referansene er lettere å finne: USA. Vi har blitt opplært til å tro at USA er en nasjon, på samme måte som Norge,-og i tillegg vår fremste samarbeidspartner og garantist for fred på jord.

Imidlertid viser det seg at sannheten er en helt annen.

Etter den amerikanske borgerkrigen tok britene kontrollen over USA tilbake gjennom et konstitusjonelt kupp. I 1871 kom Kongressen sammen og opprettet en korporasjon med jurisdiksjon kun i «District of Columbia,-Washington DC. Korporasjonen ble underlagt «corporate law», ikke common law. USA styres derfor i dag av en privat korporasjon under britisk kontroll. Google US Corporation. http://www.serendipity.li/jsmill/us_corporation.htm For å sitere denne websiden: «The UNITED STATES government is basically a corporate instrument of the international bankers. This means YOU are owned by the corporation from birth to death»

 

Her limer jeg inn en illustrerende kommentar fra en Facebook venn:

 

«Civil vs common is but the outer dialectic – blue vs red, social democrats vs venstre…it’s simply a control grid for the mind, govern=control – ment=mind…government. We “are” under merchant law the world over “in” reality. It’s commerce friends…admiralty law and its all about your right to “contract” freely and unhindered. If your still unsure that democracy, and all the other isms, civil, common ect are not just outward forms of consentual based control for the masses via social compacts and everyday consentual contracts for services offered then just look at how the higher echelons if society function. It’s all trust law, corporate contracts, geopolitical treaties (contracts). That’s contract law friends – that’s commerce…it happened in 1933 and its world wide except for those poor countries that are being warred upon currently. It’s also why all governments are run as registered corporations on the SEC. When you think about this and the remedy that was given to us by the taking of gold from the public as a substance base for payment and replaced with the discharging of debt dollar for dollar/kr for kr with more debt/obligation why would we ever want to go back to equity/common law. Our only problem today is we are not taught the practical application of HJR192 and its global impact on the very nature of commerce and economy the world over. Until we address that we will never get the paradigm shift we need to hop out of the us vs them, common law, civil law, democracy ect dialectic.»

Det er åpenbart at vi er vitne til massive tiltak for å kontrollere oss-ofte med frykt- for å kunne manøvrere oss inn i et nytt landsskap hvor «global governance» overtar. Et globalt system vil helt sikkert ønske å overta handelslov-kontraktslov (maritim lov/UCC) som sin øverste lovgivning, siden det er denne lovgivningen – UCC-som har vært til brukt til å registrere elitens holdinger og «trusts».

Så en utrolig viktig bok: http://www.proliberty.com/observer/theyownitall.html They own It All (Including you!) by toxic currency, Ronald P. Mac Donald og Dr Robert Rowen.

 

«The authors show how Federal Reserve Notes are really the privately owned property of the private offshore corporation known as the Federal Reserve System. You do not own what is in your pocket because it belongs to “them”. Worse, the authors show how the currency carries a hidden lien that contaminates everything which is transacted for it. Hence “THEY” own it all by hidden liens, which represent the creditors 100% interest in all transactions. Since you own nothing, you are devoid of all rights. How? Even to exert the most basic of rights, the right of contract, you must have your own unliened property with which to offer. If you are using the property of a third party, you are beholden to his terms and conditions (agency regulations) for its use. Worse, since it is a product in international commerce, it has compelled you into admiralty jurisdiction and lifted you off both the land and common law. It is from the common law that you once had unalienable rights. Today those unalienable rights (given by the Creator) have been replaced with privileges and immunities given to you by the Creditor. You are a debtor (using debt notes). Debtors do not have any rights. You are legally chattel (property of the Creditor) in the eyes of the law through your voluntary use of and transactions with the toxic debt currency. «

Hva betyr dette: det betyr at alle pengetransaksjoner er kontaminerte fordi det privateide Federal Reserve eier pengene; usynlige heftelser er innebygget i pengene,-det er derfor det heter «debt notes»-du blir «debtor» av å bruke dem. Det er blant annet derfor Federal Reserve eier alle huslån-les igjen teksten i DNBnors UCC statement lenger oppe. Federal Reserve er alle bankers utlånsbank,- og eier derfor «alt». Et tema for diskusjon nå, er informasjonen om at siden vi er solgt som «chattel», kan vårt genetiske materiale (DNA) også trades: http://www.naturalnews.com/040400_gene_patents_genetic_slavery_human_DNA.html#ixzz2TqVcnoYN

 

Så, nå som det forhåpentligvis har blitt klart at staten har opprettet et pant i oss gjennom fødselsattesten og solgt oss,-hva kan vi gjøre med det? Det var mitt utgangspunkt.

Bilder:

Classic by Onlynic and  Beach Bum by Pattys-photos

Strand

Ingunn Sigurdsdatter

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

20 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Fabelaktig bra artikkel, Ingunn

Time: Fri Aug 29 16:26:32 1997
by primenet.com (8.8.5/8.8.5) with ESMTP id QAA05368;
Fri, 29 Aug 1997 16:27:26 -0700 (MST)
by usr09.primenet.com (8.8.5/8.8.5) with SMTP id QAA11081;
Fri, 29 Aug 1997 16:20:51 -0700 (MST)
Date: Fri, 29 Aug 1997 16:19:15 -0700
To: (Recipient list suppressed)
From: Paul Andrew Mitchell [address in tool bar]
Subject: SLS: ADMIRALTY COURT JURISTICTION DOES NOT EXTEND to
NONMARITIME MATTERS

The secret bankruptcy of 1933 is now being
implemented via inland admiralty. This has
been assisted by having USGS raise the high-water
marks to the mountain tops! Thomas Jefferson
complained of the very same thing, in the
Declaration of Independence. See 28 U.S.C. 132
for your proof: this thrusted the USDC inland,
into the several states, where it definitely
does not belong. Since the USDC is a territorial
court, under the Downes Doctrine, the Constitution
cannot be enforced by that court, but ONLY as
Congress has made those guarantees applicable,
BY STATUTES. See Hooven & Allison v. Evatt.

Public Policy rules the USDC. And Roman Civil
Law rules public policy. For details, read
“The Two United States and the Law” in the
Supreme Law Library. See also the Supplemental
Rules for Certain Admiralty and Maritime Claims.
Alphabet soup agencies like the FDA are moving
In Rem, pursuant to these rules. The “rem”
is the “other Property of the United States” mentioned
at 4:3:2; Congress liened on the entire country,
to discharge the secret bankruptcy, in a rolling
rehypothecation of the entire country, which
is designed never to end. This is one key nexus
of current claims to federal jurisdiction within the
several states; it is unconstitutional, for sure!

/s/ Paul Mitchell

At 04:34 PM 8/29/97 -0400, you wrote:
>http://TeamInfinity.com/urls.html
>
>http://www.mcs.net/~lpyleprn/jpfo.html [jpfo@prn-bbs.org]
>
>http://www.conspiracytheory.com MEL GIBSON [of braveheart] FILM
>
>
>Land of the Fee and Home of the Slave…
>—————————————-
>
>ADMIRALTY COURT JURISTICTION DOES NOT EXTEND to NONMARITIME MATTERS
>===================================================================
>
>Really ?? No DUH !! Kind of makes sense that it would not…
>Well, voodoo also “works” but only on those who “believe” in it.
>
>Some believe that a GOLD Fringed Flag has “sinister” almost magical
>powers… Well this is what Cornell Law school has to say about… Not that
>they are the source of all truth, but tell me if you think it makes sense.
>
>More on the “flag” later… ralph@TeamInfinity.com
>
>This from http://www.law.cornell.edu/topics/admiralty.html
>recommended from a fellow netizen.
>
>
> LII – Cornell Law School
>
>Admiralty Law Materials
>
> Overview – Menu of Sources
>
> OVERVIEW
> Admiralty law or maritime law is the distinct body of law (both
> substantive and procedural) governing navigation and shipping. Topics
> associated with this field in legal reference works may include:
> shipping; navigation; waters; commerce; seamen; towage; wharves, piers,
> and docks; insurance; maritime liens; canals; and recreation. Piracy
> (ship hijacking) is also an aspect of admiralty.
>
> The courts and Congress seek to create a uniform body of admiralty law
> both nationally and internationally in order to facilitate commerce. The
> federal courts derive their exclusive jurisdiction over this field from
> the Judiciary Act of 1789 and from Article III, 2 of the U.S.
> Constitution. Congress regulates admiralty partially through the Commerce
> Clause. American admiralty law formerly applied only to American tidal
> waters. It now extends to any waters navigable within the United States
> for interstate or foreign commerce. In such waters admiralty jurisdiction
> includes maritime matters not involving interstate commerce, including
> recreational boating.
>
> Admiralty law in the United States developed from the British admiralty
> courts present in most of the American colonies. These courts functioned
> separately from courts of law and equity. With the Judiciary Act, though,
> Congress placed admiralty under the jurisdiction of the federal district
> courts. Although admiralty shares much in common with the civil law, it
> is separate from it. Common law does not act as binding precedent on
> admiralty courts, but it and other law may be used when no law on point
> is available.
>
> Parties subject to admiralty may not contract out of admiralty
> jurisdiction, and states may not infringe on admiralty jurisdiction
> either judicially or legislatively. However, since admiralty courts are
> courts of limited jurisdiction (which does not extend to nonmaritime
> matters), 28 USC 1333(1), the “Savings to Suitors Clause,” does provide
> for concurrent state jurisdiction so that non-admiralty remedies will not
> be foreclosed. Moreover, state courts may have jurisdiction where the
> matter is primarily local.
>
> Under admiralty, the law of the ship’s flag determines the source of law.
> For example, a ship flying the American flag in the Persian Gulf would be
> subject to American admiralty law; and a ship flying a Norwegian flag in
> American waters will be subject to Norwegian admiralty law. This also
> applies to criminal law governing the ship’s crew. But the ship must be
> flying the flag legitimately; that is, there must be more than
> insubstantial contact between the ship and its flag, in order for the law
> of the flag to apply. American courts may refuse jurisdiction where it
> would involve applying the law of another country, although in general,
> international law does seek uniformity in admiralty law.
>
> Just as the Federal Rules of Civil Procedure placed law and equity under
> the same jurisdiction in 1938. In 1966, the Rules subsumed admiralty.
> Nonetheless, the Supplemental Admiralty Rules take precedence over the
> Federal Rules of Civil Procedure in the event of conflict between the
> two.
>
>
>
> MENU OF SOURCE MATERIAL
>
> * Federal Materials
> + Federal Statutes
> o Jurisdiction of Admiralty, Maritime,
> and Prize Cases – 28 U.S.C. 1333
> o U.S. Coast Guard – 14 U.S.C.
> o Navigation and Navigable Waters – 33 U.S.C.
> o Shipping – 46 U.S.C.
> + Federal Agency Regulations
> o Code of Federal Regulations: 33 C.F.R., Navigation and
> Navigable Waters and 46 C.F.R., Shipping
> # Search in:
> [Navigation and Navigable Waters (33 C.F.R.)]
> for the term(s):
> ____________________ (help is available)
> _______
> # Code of Federal Regulations: 33 C.F.R., Navigation and
> Navigable Waters and 46 C.F.R.,
> Shipping
>
> @ To search Title 33 or 46 for particular sections,
> replace TT with the title number and QQ with your
> word search which can include AND, OR, ADJ
> (adjacent), W/4 (proximity using any number) [You
> can use a wild card (? for single character or *
> for multiple) in your word search.]
> _______________________ _______
>
> @ [With a browser not supporting forms click here
> and enter the search: (Title adj TT):expcite and
> (QQ) – replacing QQ with your search terms] –>
>
> o Federal Judicial Decisions and Rules
> # U.S. Supreme Court: Recent Decisions on Admiralty
> # U.S. Circuit Courts of Appeals: Recent Decisions on
Admiralty
> # Federal Rules of Civil Procedure
> + State Materials
> o State Statutes
> # State Statutes Dealing with Navigation
> o State Judicial Decisions
> # N.Y. Court of Appeals: Decisions on Admiralty
> # Appellate Decisions from Other States
> + Other References
> o Key Internet Sources
> # U.S. Navy
> # U.S. Department of Transportation
> @ U.S. Maritime Administration
> @ Federal Maritime Commission
> @ U.S. Coast Guard
> @ Law of the Sea Convention
> o Useful Offnet (or Subscription – $) Sources
> # Good Starting Point in Print: John Maher et al.,
> Maritime Litigation, Michie,
> Charlottesville, Va (1994)
> # Sea.Net
>
>
> Other Topics Dealing with Particular Activities or Business Sectors
>
>
>————————————————————————
>
>El Jeffe, El Capiton, Generalissimo Klintonista speaks out
> about the US Constitution:
>
>
>”When we got organized as a country and we wrote a fairly radical
>Constitution with a radical Bill of Rights, giving a radical amount of
>individual freedom to Americans …”
>
>”And so a lot of people say there’s too much personal freedom. When
>personal freedom’s being abused, you have to move to limit it. That’s what
>we did in the announcement I made last weekend on the public housing
>projects, about how we’re going to have weapon sweeps and more things like
>that to try to make people safer in their communities.”
>
>President Bill Clinton, 3-22-94, MTV’s “Enough is Enough”
>
>”We can’t be so fixated on our desire
> to preserve the rights of ordinary Americans …”
>
> Bill Clinton (USA TODAY, 11 March 1993, page 2A)
>
>
> Why cant any of these be considered a violation of the oath of
> office to uphold the Constitution and qualify as TREASON !!
>
>
>
>”Gun registration is not enough.” Attorney General Janet Reno, December 10,
>1993 (Associated Press)
>
>”Waiting periods are only a step. Registration is only a step. The
>prohibition of private firearms is the goal.” – Janet Reno
>
>”What good does it do to ban some guns. All guns should be banned.” Sen.
>Howard Metzanbaum
>
>”Our task of creating a socialist America can only succeed when those who
>would resist us have been totally disarmed.” Sara Brady, Chairman, Handgun
>Control, to Sen. Howard Metzanbaum, The National Educator, January 1994,
>Page 3.
>
>
>
>—————————————————————————-
>
> ralph@TeamInfinity.com (I can get you SAPF films/tapes/materials,
> “Harry’s War” the suppressed film, Tragedy & Hope the book,
> US/UN/DontTreadonMe FLAGS, bumperstickers YardSigns & T-Shirts,
> inquire)
>
> http://TeamInfinity.com/~ralph/code/t26.html
>
> http://TeamInfinity.com/urls.html
>
>
> This correspondence in NO WAY represents Save A Patriot Fellowship
> (SAPF), but feel free to contact them thru RALPH@TEAMINFINITY.COM
>
>
> CALL 703-904-7770 ask for document 777
>#########################################################################
>
>
>TO RECEIVE email from ralph: send email to ralph@TeamInfinity.com and in
>the Subject make sure your email address and the word GO-RALPH (no spaces)
>is in the subject.
>
>TO STOP RECEIVING email from ralph: send email to ralph@TeamInfinity.com
>and in the Subject make sure your email address and the word WHOA-RALPH
>(no spaces) is in the subject.
>
>
>
>
>=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
>Unsub info – send e-mail to majordomo@majordomo.pobox.com, with
>”unsubscribe liberty-and-justice” in the body (not the subject)
>Liberty-and-Justice list-owner is Mike Goldman
>
>

========================================================================
Paul Andrew Mitchell : Counselor at Law, federal witness
B.A., Political Science, UCLA; M.S., Public Administration, U.C. Irvine

tel: (520) 320-1514: machine; fax: (520) 320-1256: 24-hour/day-night
email: [address in tool bar] : using Eudora Pro 3.0.3 on 586 CPU
website: http://www.supremelaw.com : visit the Supreme Law Library now
ship to: c/o 2509 N. Campbell, #1776 : this is free speech, at its best
Tucson, Arizona state : state zone, not the federal zone
Postal Zone 85719/tdc : USPS delays first class w/o this

As agents of the Most High, we came here to establish justice. We shall
not leave, until our mission is accomplished and justice reigns eternal.
========================================================================
[This text formatted on-screen in Courier 11, non-proportional spacing.]

Return to Table of Contents for

Supreme Law School: E-mail

Robert Hansen
Robert Hansen
Abonnent
8 år siden

En ganske interessant fremstilling av David Icke som foklarer litt hvorfor ting har utviklet seg slik det har….
https://www.youtube.com/watch?v=roR3sSunqpo

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Judge Andrew P. Napolitano: Natural Law vs. Tyranny

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Humanity versus Insanity: The Crane Report – Episode 8 + https://www.youtube.com/watch?v=Lknueb5XIsM&list=PLqQQFOVUZBLjp-SC-_P-0KlEWob8G9Wr7

Quote: Ian R. Crane discusses fractional reserve banking and fraudulent mortgages with Roger Hayes from the British Constitution Group.

http://www.ukcolumn.org/

http://www.cpexposed.com/

trackback
10 år siden

[…] Kontakt forfatter | Flere artikler av Ingunn Sigurdsdatter (7) | Forfatters nettsted […]

ruben
ruben
Abonnent
10 år siden

Hei Ingunn) foreslår at du googler Dean Clifford. Jeg tror det handler om å bekrefte din tittel overfor staten. Inntil nå har de vært Aministrerende direktør for ditt navn. Jeg venter på kopi av min fødselattester, når jeg har den skal jeg sende en kunngjøring til Justisminister Anders anundsen for å få han til å dokumenter og bevise at jeg har en statlig funksjon, og jeg ikke har rett til å utnevne meg selv som Administrerende direktør for MITT NAVN) hvis han ikke klarer det innen 21 dager som er min frist så tar jeg det som ” default” og sender inn en erklæring hvor jeg setter mine krav til staten. Der iblant at jeg ikke ønsker å ha noe med de å gjøre! Hehe . Da er jeg kaptein over eget skip og setter mine egne regler. Hilsen Ruben

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

NICO SARCOSI = CORSICA SION (Sarkozy): Anagram by Templar`s “Priory of Sion” from Octogon +

Quote: NICO SARCOSI was the official name of the french president NICHOLAS SARKOZY, when he lived in Corsi-KA; these chameleons and enemy within just change their names and identities just like that and just disappear and appear out of nowhere into nowhere. Sion is a very old town in Octogon Switzerland, where the Priory of Sion are from. The great work of user “icke11234” has led to the incredible discovery of this anagram.

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“To supertabuer for alle unntatt bare meg her i landet: ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/comment-page-16/#comment-101989

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Legger ut denne info her, for her finnes også nyttig kunnskap til statsløse på internasjonalman, and as always a :-).

You should know about startpage.com. Best way to search the web privately.
WHICH INTERNET COMPANY HASN’T GIVEN THE U.S. GOVERNMENT ITS RECORDS?
https://startpage.com/eng/press/pr-prism-program.html

The company will expand its privacy services this summer with the addition of a new private email product called StartMail. StartMail will offer a paid, private email platform with strong encryption. Anyone interested in beta testing the program on its release can sign up at http://www.StartMail.com

They also have a proxy service that lets you continue on to websites without displaying your IP address.
(Jeg har brukt startpage noen år og de er ikke helt men nesten på høyde med google i antall hits.)

For a lot more information on how to enhance your privacy, both online and off, read:
http://www.internationalman.com/78-global-perspectives/947-bitcoin-internationalization-s-new-best-friend?acm=16897_126

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

We’re in a Matrix. This Matrix has been engineered by dark forces that feed us disinformation to keep us in the dark so that they can use us as “energetic food”. How do they do this? Why have we fallen for this? How do we stop it and shatter the Matrix? Watch the videos that are broadcasts from BlogTalkRadio.com and BBSRadio.com, interviews with other experts that disclose information that will open up your eyes and give you the tools you need to break out of this prison!

A Channel For Deception

We will Co-Create this New Earth.
http://shatteringthematrix.spruz.com/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

If Archons exist, who and what are they? Like Mac Tonnies and Bill Schneider, Jay Weidner is getting close to understanding this mystery, and how to identify the ones that may live among us. Just after announcing that he was close to being able to identify them, Mac died in his sleep at the age of 34. Bill Schneider has also died. But Jay is still with us, and in this interview he tells us all he knows about the Archons. As the Nag Hammadi text warns, the Archons walk among us. They like violence and destruction. They are hungry for our suffering. Who are they? What do they look like? WHY do they hate us so, these ancient and terrible beings who legend says live among us? Jay is far down the dangerous road of understanding the secrets of the Archons, and how to break their power over the deeply hypnotized human species.
http://www.jayweidner.com/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Glemte denne link.
Revelations: The Archons, Masters Of The World :-)
http://www.youtube.com/watch?v=oEVo2dddB_U&list=PLp8td0aZ0XdqS22tTFdnIRIxIv-1LP5l5&feature=player_embedded#!

Archons & The Waking World
http://www.youtube.com/watch?v=ohsluFYQ-qI

Diego Belda
Diego Belda
Abonnent
11 år siden

Stor takk til deg!!
Rett og slett fantastisk å lese en artikkel, som forteller om hva som er galt I verden, uten at du er grepet av frykt og sprer denne frykten videre.
Ingenting er vanskeligere enn å gå sin egen vei, og særlig ikke når den er så langt fra “normene vi blir tildelt”.
Er flere rundt om I Norge som i skjul prøver ut egne veier, og jeg tror at når mennesker som deg tør å stå frem, og si det man mener (uten å skape mere frykt), er det som trengs for at flere skal oppdage at det finnes løsninger.
Så lenge vi ikke er grepet av frykten finner vi løsninger.
Og hvis vi er på lag med Moder Jord, er det egentlig noen grunn til å være redd?

Atter en gang: Tusen tusen takk til deg!!
Lykke til videre, og måtte livets vind gi deg all kunnskap og kjærlighet du trenger for å gå igjennom de hindringene som kan duke opp.

Takk takk!! ;o)

;o)

ruben
ruben
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
10 år siden

Hei Ingunn) foreslår at du googler Dean Clifford. Jeg tror det handler om å bekrefte din tittel overfor staten. Inntil nå har de vært Aministrerende direktør for ditt navn. Jeg venter på kopi av min fødselattester, når jeg har den skal jeg sende en kunngjøring til Justisminister Anders anundsen for å få han til å dokumenter og bevise at jeg har en statlig funksjon, og jeg ikke har rett til å utnevne meg selv som Administrerende direktør for MITT NAVN) hvis han ikke klarer det innen 21 dager som er min frist så tar jeg det som » default» og sender inn en erklæring hvor jeg setter mine krav til staten. Der iblant at jeg ikke ønsker å ha noe med de å gjøre! Hehe . Da er jeg kaptein over eget skip og setter mine egne regler. Hilsen Ruben

ruben
ruben
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
10 år siden

Jeg foreslår kanskje å Google Dean Clifford – your rights, trusts and how to enforce them. Series.
Han har en annen vinkling enn Freeman!!
Litt mer logisk spør du meg å få myndighetene til å bevise/dokumentere hva du ikke har lov til etter man har utnevnt seg selv som Adm. Direktør for SITT EGET NAVN. Lykke til til deg Ingunn og alle andre som er lei av av staten skal bry seg i hver ting vi gjør!
Det er. Vi som er staten, de tjener oss ikke omvendt!!!!
Mvh Ruben

jonart
jonart
Abonnent
11 år siden

Dokumentert, god artikkel. Paa linje med Jordan Maxwell og Jim Marrs sine reseach fra sitt eget kontinent. Den norske vinklingen er etterlengtet i sin sammenheng. Grundig dokumentering er viktig for i det hele tatt bryte det verdensbildet vi alle foeler er falskt og sentimentalt fordi det favner generasjoners erfaringer.
Karakteristika som antisemitt, ekstremist eller new age svermer boer kunne skrinlegges etter denne artikkelen. Innhold og referanser taler for seg selv.
Hvorfor ikke jobbe mot et bokformat naar du allerede har kommet saa langt?

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å ta ansvaret hjemme http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/–Kvinner-bruker-morsrollen-som-unnskyldning-for-a-ta-ansvaret-hjemme-7214455.html

Sitat: .. En rekke kvinner har forsvart retten til å velge å være hjemme med barn fremfor å jobbe. Tidsklemma får skylden. Kristiansen synes dette er en lei trend. Mye tid med barna. – Inga Marte Thorkildsen sa i vår at det å være hjemme med barn ikke er like verdifullt som å jobbe http://www.aftenposten.no/7141641.html Er du enig? – Samfunnet er tilrettelagt for at hele den voksne befolkningen skal være i arbeid full tid: Vi har full barnehagedekning, SFO, heldagsskolen. Det er en årsak til det: Nemlig behovet for arbeidskraft. Man forsaker noe ved å gå i full jobb, men man er ikke på jobb mer enn 37,5 time pr. uke. Det er bare litt over ett døgn til sammen. Totalt sett har man mye tid med barna sine, sier Kristiansen. ..

Både SV v/Inga Marthe Thorkildsen, LO v/Gerd Kristansen, AP, Aftenposten, the military media complex generelt, har en umiskjennelig agenda basert på Fabian society, kjent som ulv i fåreklær, også propagandert av Skeptic society, Human-etisk forbund, the military media complex samt solid understøttet av planlagte finanskriser og Regjeringens og Stortingets effektive politikk, alt åpenbart perfekte biter i det satanistiske slaveriet new world order, ny verdensorden, the fourth reich, de facto perfeksjonert globalt diktatur. Det burde være oppdaget av alle eller de fleste nå at grov statlig kriminalitet ikke nevnes med et ord i offentlighet fra dette politiske miljøet, noen overgrep nevnt i fleng, svinesprøyta Pandemrix svindelen 2009, falskflagg terror 22. 7. 2012, angrepet på Libya av og via et norsk forsvar som selv sier å være tuftet på forsvar og ikke angrep, døgnkontinuerlig spredning av chemtrails, forøvrig i skrivende stund observeres massivt over Trondheim og omegn, etc til det komplette vanvidd. Angående artikkelen referert innledningsvis, foreldre og deres barn trenger å være mest mulig sammen. Ingenting og aller minst statlig institusjonell og syntetisk samlebånd oppsyn av barna kan ikke og aldri erstatte foreldrene og forøvrig andre i nær familie, er ikke tilfeldig at familien alltid har vært, er og alltid vil bli samfunnets fundament på alle tenkelige og utenkelige måter,
Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“British Bankers’ Association, BBA, Planned and Executed 9/11 with Reuters for Profit, w/Crown Agents ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/statlig-kriminalitet-et-kjempeproblem-i-dagens-samfunn/comment-page-2/#comment-99029

Vandalf
Vandalf
Abonnent
11 år siden

Hei, Ingunn!

Jeg har nå lest artiklene dine, og dette er noe av det bedre jeg har lest på speilet, for det er et personlig vitnesbyrd om hvordan du ser på vår samfunnsorden, og hvilke konsekvenser det får for deg. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er uenig i mange av premissene dine, analysene dine og derved konklusjonene dine (her er også mye vi deler, bare for å presisere det).

Når det er sagt har du min dypeste respekt for ditt valg! Du er modig, det er ikke mange som ville hatt mot til å gjøre dette.

Jeg ønsker deg masse lykke til i tiden som kommer, og ser frem til å lese om hvordan dette utvikler seg i tiden som kommer.

Beste hilsen

Vandalf

Dr. Sunn Fornuft
Dr. Sunn Fornuft
Abonnent
11 år siden

Et grundig arbeid Ingunn og stor forståelse over systemene – og umulig å endre fordi 95% av – i alle fall den norske befolkning – er en sauflokk. Derfor får “The Elite” ingen motstand – eller vi gjør ikke opprør. Eneste løsning er at vi og Moder Jord går i 4D.

Tusen takk Ingunn

« Forrige artikkel

Hvorfor bli frikvinne og hvordan gå fram? Del 1 av 2

Neste artikkel »

Utenriksministeren som Bilderberg-novise blant krigsforbrytere

20
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x