/

Privateide banker eier landet vårt. Vet du hvorfor?

22.7K visninger
12 minutter lesetid
60

Hvis du ser deg rundt omkring så vil du oppdage at det økonomiske systemet har blitt kapret gjennom generasjoner av korrupte kriminelle. Mens du jobber mer og mer for mindre og mindre lønn, så tjener de på toppen mer og mer, gjennom et avtalt spill der de lager spillereglene slik at du alltid vil gå tapende ut av spillet. De har gjort oss til slaver. De er utplyndrere som styrer hjertet av finanssystemet, der de justerer prisene på våre ressurser slik de finner det for godt. Mat, vann, energi, gull, ja til og med verdien på pengene justerer de slik at det passer inn i deres interesser.

Korrupsjon på alle nivåer gjør dem i stand til dette. De stjeler trillioner av kroner i året fra milliarder av mennesker. Fattigdom og ressursmangel er skapt, det er ikke noe naturlig.
Knapphet eksisterer ikke, vi er simpelthen ofre for en forbrytelse utenfor de flestes forstand.
Vi har blitt foret med løgner siden tidenes morgen. Sannheten er at det er mer enn nok til oss alle. (tekst jeg har lånt fra Ole-John Saga som har oversatt den herfra: https://www.youtube.com/watch?v=IOiUrF74F14)

Hvordan gikk det til at vi ble bankenes konkursbo?

Denne artikkelen er ment som en rask oppsummering av hva som har gått galt, og hvorfor situasjonen er så prekær for så mange. Dette er et viktig tema hvor alle referanser må på bordet, og jeg holder derfor på med en artikkel til som går mer i dybden. Dersom vanntette referanser kommer på plass som beviser det jeg skriver nå, så betyr det at staten har forbrutt seg mot folket på mye verre vis enn det de fleste drømmer om, i samarbeide med bankene. Jeg er sikker på at dette er grunnen til at politiet sender så mye tvangsmakt for å kaste oss ut av Niceland.

 

Alt startet i USA

I 1913 hadde den privateide banken Federal Reserve kjørt seg inn i posisjon i USA, og fått monopol på å trykke penger. Fra da av kunne Federal Reserve skape lav- eller høykonjunktur som den ville, og nesten med en gang kollapset 16000 amerikanske banker (i 1929) som ble kjøpt opp og feid inn i Federal Reserve systemet. Så startet jobben med å få kontroll på verden, og sluse alle nasjoner inn i et globalt system med Federal Reserve på toppen. Federal Reserve er eid av noen få familier som hadde et ganske kraftig ambisjonsnivå. Her kan du se Alan Greenspan bekrefte at federal Reserve ikke har noe med den amerikanske eller andre stater å gjøre: https://www.youtube.com/watch?v=K38khtCrN-4

Noe av det første som skjedde I USA, var at folk ble bedt om å levere fra seg alt gull – det ble ulovlig å eie det -og i stedet fikk de verdiløse papirsedler tilbake, som Federal Reserve trykket ut av tynne lufta. Et ran med andre ord, som gjorde at eierne av Federal Reserve fikk tilgang på alt gullet. Hver dag i 6 måneder ble alt gullet fra det amerikanske folket fraktet på båter til Frankrike. Innen økonomisk terminologi heter dette at “ vi fravek gullstandarden”….det gjorde vi også i Norge da dette systemet kom til oss.

Det er viktig å vite at de som eier Federal Reserve ikke er amerikanske, de er europeiske, for det meste.

Gjennom frammanipulerte og bankfinansierte kriger ble mange lands økonomi kjørt i senk. Her kan vi ufattelig nok se at Dagens Næringsliv skriver om dette: http://www.dn.no/magasinet/2014/08/01/2159/Historie/war-street

Da nasjonene lå nede kunne Federal Reserve (Bank of England etc -som er det samme -enda lenger historie) komme på banen med generøse tilbud om lån og med fagre ord om hvor viktig det var at alle land i verden samarbeidet for å få verden på fote og hindre at alt gikk tapt i tilfelle krig.

 

Norge slo også til og gikk ivrig i gang med å signere på en rekke avtaler som systematisk tok fra oss absolutt alle rettigheter og gjorde oss eiendomsløse. Disse avtalene ble løftet fram av fagre ord om fred og internasjonalt samarbeide. Sentralbankerne i Federal Reserve, som også kunne kjøpe opp politikere og etablere organisasjoner, trakk i en rekke tråder for å få noen institusjoner på plass. Vi fikk IMF ( det internasjonale pengefondet), vi fikk BIS (den interenasjonale oppgjørsbanken) og vi fikk FN.

 

Registrering av den nye myntfoten i Norge; folket

I Norge gikk vi også bort fra gullstandard og vi gikk rett inn i det samme systemet som baserte seg på et nytt økonomisk system som skulle backes av vår arbeidskraft. Derfor var det viktig å komme på banen med registrering av den menneskelige ressursen gjennom fødselsattester og etter hvert personnumre. På den måten ble det lettere for sosialøkonomene å si noe om hvor mye folket ville kunne produsere framover. Det som ikke så ofte blir nevnt, er at navnet vårt og fødselsattesten vår fikk eiere.

Jeg synes nesten det er litt humoristisk og in our faces at det var Folkehelseinstituttet -som ble finansiert av Rockefeller som er en av eierne av Federal Reserve- som fikk jobben med medisinsk fødelsregistrering.

Noen av avtalene Norge signerte på var disse. Det er så viktig at du forstår hvor stor grad av hemmelighold vi utsettes for. I sin bok Grogate skrev nettopp Setsaas om hvor mye som var skjult i Finansdepartementet. Her er et nylig eksempel:

http://ipad.dagbladet.no/2014/06/19/nyheter/wikileaks/tisa/handelsavtale/wto/33931260/

Unictral 1924 om Bills of Lading. Fødselsattesten vår er en Bill of Lading (et fraktbrev)

Vekselloven, Bills of Exchange Act, som kom i 1934 (også kalt Securities Exchange Act ) og hadde som konsekvens at samfunnet ble korporativt. Den implisitte avtalen gikk ut på at mot at bankene skulle få lov til å trykke norske federal reserve notes på lisens (fiatpenger) backet av våre fødselattester, så skulle de ikke finnes en eneste fattig. Hus, strøm, vann, biler osv er betalt i samme øyeblikk som lånepapiret (vekselbrevet) er levert til banken, eller regningene foreligger. Det innebærer at alle tvangssalg av hus i kommunen er ulovlige, og at hver hjemløs i kommunen er fratatt det som rettmessig er deres mm.

Bretton Woods: Bretton Woods gikk i all enkelhet ut på to ting: at alle land som signerte leverte fra seg ALT gull til et depot i Asia mot å få tilgang på uendelige kreditt hos Federal Reserve.Når du tror du tar opp et lån i banken så er det egentlig banken som tar opp et lån hos Federal reserve på basis av din fødselsattest. Her kan du se hvordan DNB har pantsatt alt de eier hos Federal Reserve mot å få tilgang på uendelig kreditt (ser du uendelighetstegnet?): http://www.scribd.com/doc/136086292/DNB-NOR-ASA-UCC-Registrering

I tillegg ble landene enige om å ha et felles oppgjør av alle “nasjoners” økonomi gjennom én bank, Bank for Intl Settlement i Basel. Så all clearing skjer gjennom BIS. Les gjerne litt om hvilke krefter som dro i gang BIS: http://www.bloomberg.com/news/2013-06-09/shadowy-bank-in-basel-funded-nazis-pushed-euro-books.html

Så når du hører norske økonomer fortelle så fint om at er vi på vei til å implementer Basel IV, så mener de at det er regler utgått fra BIS som styrer “norsk” økonomi.

 

Alle våre sentralbanker er knyttet opp mot Federal Reserve strukturen og trykker penger på lisens. Disse pengene inneholder en skjult pant; de er noens intellektuelle eiendom. Det betyr at vi blir født som skyldnere, helt enkelt. I gamle dager hadde ikke skyldnere rettigheter og gikk rett i gjeldsfengsel. Eller ble satt i arbeid. Da hadde de ikke lengerr rettigheter, bare privilegier (Common Law). På samme måte fødes vi inn i et gjeldsfengsel, og når vi registreres etter fødsel er det mor som “angir” oss ( på engelsk heter det “informant”) og ettersom far ikke signerer på fødselsmeldingen og det derfor ser ut til å mangle en far, går staten rett inn i rollen som parens patriae og forvalter for verdien på fødselsattesten. Så staten går inn som benefisient på dine vegne for det som kan genereres via fødselsattesten din, som er opprettet som et Cestui Que Vie trust. Statens eiere drifter deg til egen fordel, med andre ord.

 

Jeg kunne skrive om så mye mer. Jeg kunne skrive om hvordan USA ble erklært konkurs i 1933 og fortsatt er det (det er vi også, men det er vanskeligere å finne bevisene).

Her er en side skrevet av idealister sånn som meg, men du kan selv sjekke referansene http://discharge-debt.com/id128.htm

Her kan du se akkurat hvorfor vi presses hardere nå. Nå skal alt likvideres. Det er derfor det haster litt.

Updated information about the significance of October 17th, 2005, and also what exactly is the “October Surprise” about that is being discussed on the low in powerful political circles.  Now October 17th, 2005, is the date when the new bankruptcy laws go into effect, and also the little known fact that this will change the U.S. (corporate) bankruptcy Status from a Chapter 11 Reorganization to a Chapter 7 Liquidation. The foreign creditors that own most U.S. citizen’s bonded birth certificate securities, will now be able to come in and liquidate all of their tangible & intangible assets.  Yes, including the people aka U.S. citizen, because based on unrevealed non disclosed “adhesion contracts” they will be held as surety for their Strawman.”

 

Her er ett av mange eksempler på det ranet som skjer nå:

Visste du at Federal Reserve fikk overført 26 billioner dollar under den forrige bank-bailouten (12 nuller): http://johnhively.wordpress.com/2011/12/05/breakdown-of-the-26-trillion-the-federal-reserve-handed-out-to-save-rich-incompetent-investors-but-who-purchase-political-power/. Disse pengene ble i stor grad sendt til andre banker i Europa i bytte mot forfalte huslån etc, i det som heter en “currency swap”: http://www.norges-bank.no/en/Liquidity-and-markets/Market-operations/Foreign-exchange-swaps/

Med disse pengene kunne Federal Reserve i hemmelighet betale ut problemene til mange lands regjeringer og banker gjennom “swaps” som Norges Bank snakker om. Hvorfor skulle Federal Reserve redde regjeringer? F.eks den norske? Mitt forslag er at det er fordi de eier den. Prisen for denne bailouten var det amerikanske husholdninger som ble påført. Hver husstand fikk med dette en økt usynlig gjeld på 139000 dollar. Det du ser når ikke grasrota har mer å gi, er at alt kollapser. Har du lagt merke til hvordan USA beveger seg mot enorm fattigdom og nød mange steder? Now you know why.

Her er en artikkel som ikke er helt nøytral, men som belyser dette med gode referanser: http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny

Vet du hvor garantiene for disse 26 billionene dollar kom fra? Fra folk som deg og meg, som må jobbe enda hardere, betale mer skatt, få flere bøter etc.

Aner du hvor mye 26 billioner dollar er (12 nuller bak)? Federal Reserve fikk utbetalt over 25 oljefond på en gang, og belastningen ble overført til folket.

Her er litt mer som vi bør vite: In early November, Congressman Bernie Sanders revealed that in addition to handing out 16 trillion dollars, (not counting the ten trillion in “currency swaps” Congressman Grayson pointed out), the Federal Reserve also owns the financial agencies they are supposed to be regulating:

http://www.huffingtonpost.com/rep-bernie-sanders/the-veil-of-secrecy-at-th_b_1072099.html

Dette er en artikkel som i enkle ordelag skal fortelle hva som har skjedd. Så skal det komme fler artikler som viser hvordan dette har skjedd, steg for steg. Men litt om mitt rare valg først:

 

Hvorfor sluttet jeg med å betale banklånet?

Etter et dypdykk i kaninhullet fant jeg ut at alt henger sammen med bankene, og at internasjonale banker rett og slett eier landet vårt og innboet i det, som er deg og meg. Vi er en konkret verdi som kan skvises lett eller hardt, alt ettersom. Så når vi ser forskjeller nasjoner imellom så er en av hovedforskjellene denne: skvises den menneskelige ressursen hardt eller lite? Får folk tilgang på litt fler eller litt færre privilegier? I Norge har vi tilgang på mange privilegier og stor kjøpekraft og vi tenker derfor at vi er så heldige her. Når vi løfter blikket til nivået over, og ser trådene fra våre puppet masters, så ser vi at samfunnsstruktur er by design, hundre prosent. Vi har samfunnsarkitekter som bestemmer hvordan samfunnet skal se ut.

Dersom vi ikke hadde hatt “nasjonale” forskjeller, så hadde vi forstått at vi hadde vært moderne slaver. I gamle dager hadde slavene lenker og visste at de var slaver. Derfor jobbet de heller ikke så hardt, med mindre de fikk en pisk over ryggen. Vi har ikke lenker lenger, men vi er bundet av forpliktelsene som ligger innebygget i fødselsattestene våre som noen eier. Vi tror vi er fri, og jobber derfor med glede. Problemet oppstår når vi driftes hardere, og ikke mildt som nå. Den som evner å se disse tingene, ser uten problem at vi er på vei mot en totalitær stat som drifter oss med mye strammere tøyler. For de fleste virker dette helt uforståelig, tatt i betraktning at vi tror på illusjonene vi blir fortalt om “demokrati”,”flertallsstyre” etc. For meg har det handlet om å finne ut av hvem som egentlig trekker i trådene til politikerne og setter agenda for hva som skal skje i landet vårt. Det er nemlig bankene. Det er alfa og omega at vi slutter med å betale bankene.Det er fullstendig nødvendig for framtida til landet vårt at vi ser disse sammenhengene og at vi også forstår at kun folket kan trykke penger, via en bank som i virkeligheten er nasjonal,og ikke som nå, eid av Federal Reserve/IMF systemet, backet av fødselsattester.

 

Da jeg fant ut dette, hadde jeg to valg: enten fortsette å betale banken som før, eller slutte med det fordi det kanskje kan føre til at mange nok våkner og forstår at det er oss, folket, som må ta ansvar for å stoppe en utvikling som kan føre til at vi mister absolutt alt.

I dette systemet er det én veldig løs tråd, og det er det “lånet” som banken gir oss. Det er her vi har sjansen til å sette inn en innsats. Det vi tror er et lån, er ikke et lån, og betingelsene i kontrakten er ikke hva vi har blitt fortalt. Kontrakten er derfor ikke gyldig.

 

Grunnen til at noen sånne som meg MÅ handle radikalt, er at vi er på vei til å miste alt. Vi ser at den regjeringen vi har nå gjør livet vanskelig for mange. Før alt blir verre må vi, folket, finne formler som gjør at vi kan berge oss i land. Det er det Niceland handler om. De aller fleste har små barn, eller ikke krefter til å gjøre det vi gjør. Min beslutning var at jeg kunne tåle å bli valset over av tvangsmakt noen ganger for å få belyst disse viktige tingene. Selv om det har sin pris. Jeg kan tåle mye for å nå målet om å “redde jorden” og framtiden til barna våre. Mest sannsynlig må jeg også en tur i fengsel snart fordi jeg fikk en bot jeg ikke ville signere på da jeg var der forrige gang, en liten tur.

Noen få tegn på at private internasjonale banker eier oss, og kan videreselge “retten” til å drifte oss:

Hvis du ser rundt deg, så har du sikkert lagt merke til at staten ser ut til å selge ut utrolig mange nasjonale ressurser. I tillegg merker du sikkert at mange internasjonale aktører plutselig har kommet på banen med inkassobyråer som har mange navn men de samme eierne sånn stort sett, firmaer som kan drifte parkeringsplasser til ågerpris og selskaper som kan drifte bompengestasjoner for å nevne noe. I tillegg har alt blitt så dyrt, og staten tjener så mye på bensin, strøm etc.

Virksomheter vi sikkert ikke kunne tro skulle havne på børs, havner nettopp der: barnevern. Men det som mest av alt står på spill, mer enn bankenes framtid, er våre barns framtid. Det som skjer, helt konkret, er at alle verdier overføres til de private bankene. I mange land har de allerede tatt mange hjem. I vårt land går det ikke så fort, men fort nok.

Da jeg startet prosessen med Niceland utarbeidet jeg dokumentasjon som er helt vanntett og som jeg håper alle kan bruke der hvor det er behov hvis ditt hus går på tvangssalg. Statens respons har vært å sende tvangsmakt til Niceland for å knuse dette initiativet. Det får så være. Dette kommer ikke staten til å vinne selv om det kan ta litt tid å få dette i havn. Men når du har sanneheten på din side, så kan du ikke beseires. Ikke på sikt.

Ingunn Sigurdsdatter

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

60 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

8 år gammel artikel : 17. 11. 2014

Veldig bra artikel, Ingunn Sigurdsdatter €:-D

Privateide banker eier landet vårt. Vet du hvorfor?

Først av alt, så er ikke, landet vårt satt opp enda.

Vi lever pr d.d i en stat under-luci(e)(fer).
* her puppets :
** rothchild, rockefeller, gates, and so on
I den norske stat :
** stoltenberg, jensen, solberg for å nevne noen

Inez
Inez
Anonym
6 år siden

Sannheten begynner endelig å komme frem og menneskeheten begynner å våkne opp fra vår “koma” og innser hvor mye vi har blitt manipulert.. Takk for alle som er modige og sier sannheten, selv om man blir både ledd av og kalt paranoid og gal.

Fremtiden er “contribution based echonomy” uten penger, som The Venus Project og Ubuntu. Fremtiden er lys, og kaballen vil snart kollapse ;)

Gunnar
Gunnar
Abonnent
Svar til  Inez
6 år siden

Si din mening Fikk denne trykket I 4 aviser I USA–den foerste ca. 1990:

A slightly skewed history of the Federal Reserve:

Once upon a time a couple of expert printers amused themselves printing counterfeit money in their garages after work. They realized once they showed their wares they could face arrest or land a print job with the government. They succeeded spectacularly by obtaining the US money printing MONOPOLY! Positive thinking accomplish wonders for those who earnestly try!

They call themselves “Federal Reserve” since “Private Reserve” sound too much like a distillery.

It is claimed “The Fed” creates money out of thin air. What a stupid rumor! Thick or thin– air is present during the process but the product itself derives strictly from finely ground Douglas Fir pulp! A fully grown Douglas yields enormous stacks of money, some of which gain instant and vastly increased value within the higher denominations by adding zeros!

Like their lucky forefathers our present Federal Reserve printer/shareholders avoid public scrutiny with great determination. I have yet to find WHO or WHERE they are. Maybe underground ? Even The Infernal Revenue seems to have lost track.

But one can’t help noticing their presence because during the 2010 fiscal year, for example, U.S. citizens contributed $3 billion in INTEREST payments alone–at 6%–down from previous 8.3% –for loaning us their admitted splendid looking forest derivatives.

These workaholics could begin showing modesty and moderation are the opinions of critics. They ought to take up fishing and golfing full time and return- reluctantly, I presume — the money printing business to the government where the constitution says it belongs. Maybe start printing telephone directories whenever they get bored. In fact the federal government could “occupy the Fed” lock stock and printer and likely evaporate a major part of that enormous national debt in the twinkling of an eye!

A tip to our trusted Internal Revenue agents: When that column of armored cars move by low estimate $3 billion once a year from the Treasury, follow right behind, then write down the address where those back tax evaders unload or the exact coordinates of any possible tunnel entrance. Good luck!

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

“Jeg kunne skrive om så mye mer. Jeg kunne skrive om hvordan USA ble erklært konkurs i 1933 “, siden 1931 -1933 er meget likt dagens mønster globalt, kan det være nyttig å få mer info om denne perioden, er mer eller mindre slettet fra historie bøkene. USA, Japan, UK, Tyskland osv. går konkurs i denne perioden. Spørsmålet er hvordan de vil løse det i dag, de har vel ikke samme mulighetene som den gang.
(kan også bli en god artikkel av det).

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Canadians sued the Bank of Canada and won http://www.abeldanger.net/2015/02/canadians-sued-bank-of-canada-and-won.html

Quote: SR 356 – Good News From Canada https://www.youtube.com/watch?v=40Jz0LPQAQY More info: Bank of Canada Challenged in Legal Action: “Restore the Use of the Bank of Canada for Canadians” – Global Financial Powers Confronted http://www.abeldanger.net/2011/12/bank-of-canada-challenged-in-legal.html Oh Canada Movie – Private Banks Versus National Bank Money Creation – What Is Money? – Compound Interest = Exponential Legalized Theft http://www.abeldanger.net/2011/10/oh-canada-movie-private-banks-versus.html

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Ja ja, nå vet jeg iallfall hvor du står da 2q11. Disse linkene du gav taler jo for seg.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Rabalder
9 år siden

En svevende kommentar fra deg må jeg si. Det virker som du fikk en avklaring gjennom de linkene jeg ga deg. Det gir to muligheter:

1. Legger jeg godviljen til mener du at det ligger solid håndverk bak de sidene. Da er vi enige, og for meg behøves ingen begrunnelse.

2. En nedverdigende tone og understatement fra deg sier at dette var useriøse sider laget av useriøse aktører linket til av en tilsvarende useriøs aktør. Det må du i så fall begrunne. Hva gjør deg kvalifisert til å underkjenne en kartlegging som må ha tatt titusenvis av timer hvor mønstrene trer fram tydeligere jo mer en jobber med materien. Selv har jeg ikke brukt få timer på tilsvarende kartlegging av spesielt norske forhold, inkludert alle 77 ”drepte” 22/7 og deres relasjoner. Og vær trygg, jeg ser mønstrene.
Kanskje du kunne fortelle hvor mye tid du har brukt på de linkene og det stoffet jeg har lagt ut. Er det slik at all virkelighet som strekker seg utenfor din fantasi godtar du ikke uansett?
Og kunne du være snill og komme med KONKRETE innvendinger og for eksempel beskrive hvor det ”stopper” for deg i det personlige svaret jeg ga deg her:
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/11/norge-har-vaert-medlem-av-eu-siden-juni-1994/comment-page-1/#comment-112114
-godtar du at “The Nayirah testimony” var konspirasjon inkludert falsk identitet?
-godtar du at ”Sandy Hook” var konspirasjon inkludert falske identiteter?
-godtar du at “22/7” var konspirasjon inkludert falske identiteter?
Ja eller nei..

teig
teig
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

A slightly skewed history of the Federal Reserve:

Once upon a time a couple of expert printers amused themselves printing counterfeit money in their garages after work. They realized once they showed their wares they could face arrest or land a print job with the government. They succeeded spectacularly by obtaining the US money printing MONOPOLY! Positive thinking accomplish wonders for those who earnestly try!

They call themselves “Federal Reserve” since “Private Reserve” sound too much like a distillery.

It is claimed “The Fed” creates money out of thin air. What a stupid rumor! Thick or thin– air is present during the process but the product itself derives strictly from finely ground Douglas Fir pulp! A fully grown Douglas yields enormous stacks of money, some of which gain instant and vastly increased value within the higher denominations by adding zeros!

Like their lucky forefathers our present Federal Reserve printer/shareholders avoid public scrutiny with great determination. I have yet to find WHO or WHERE they are. Maybe underground ? Even Infernal Revenue seems to have lost track.

But one can’t help noticing their presence because during the 2010 fiscal year, for example, U.S. citizens contributed $3 billion in INTEREST payments alone–at 6%–down from previous 8.3% –for loaning us their admitted splendid looking forest derivatives.

These workaholics could begin showing modesty and moderation are the opinions of critics. They ought to take up fishing and golfing full time and return- reluctantly, I presume — the money printing business to the government where the constitution says it belongs. Maybe start printing telephone directories when they get bored. In fact the federal government could “occupy the Fed” lock stock and printer and likely evaporate a major part of that enormous national debt in the twinkling of an eye!

A tip to our trusted Internal Revenue agents: When that column of armored cars move by low estimate $3 billion once a year from the Treasury, follow right behind, then write down the address where those back tax evaders unload or the exact coordinates of any possible tunnel entrance. Good luck!

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

2Q11. Det er vel en kjensgjerning at slike som Stalin, Hitler og Saddam Hussein m.fl. hadde dobbeltgjengere for å beskytte seg. At det fins flere slike “skuespillere” enn dette er vel også høyst troverdig.

Etter 22.7. ble vi også foret med intervju av den pr-kåte Adrian Pracon som ble avslørt som en løgner (skuespiller?). Forsåvidt ikke uvanlig at pr-kåte folk vil ha oppmerksomhet etter alvorlige hendelser. Det er også høyst uforståelig at de pårørende etter 22.7. har forholdt seg så rolige. Lederen for støttegruppen til de pårørende var mest opptatt av å fortelle omverdenen om hvor fælt de hadde det, og hvor mye de gruet seg til rettssaken og hvor tøft det ville bli følelsesmessig. Ikke et kritisk ord om alle uforståelige feilene som ble begått som kunne forhindret drapene eller redusert antallet drepte. Faktisk gikk denne lederen ut og angrep enkelte som forsøkte å komme med kritikk med at de ikke tok nok hensyn til de pårørende. I tillegg skulle man vente på den offisielle rapporten som stort sett ble hemmeligstemplet.

Hvis det er riktig som du sier at antall drepte var langt lavere, så kan de klare å begrense raseriet og kritikken fra de som ble rammet. Da unngår de en storm av rettssaker og krav om erstatninger, de unngår krav om at hele ledelsen i maktapparatet skal skiftes ut etc. For menneskeliv bryr disse folkene seg normalt ikke om, men ved å holde de reelle dødstallene nede slipper de lettere unna.

Men for å få til dette må de jo ha veldig mange involverte, 2Q11? Hvor mange tusen eller titusen slike overklasse-skuespillere mener du det fins på verdensbasis? Jeg innrømmer at mange av disse folkene snakker rart, men hvordan takler de å snakke norsk hvis mange av dem er utenlandske? Det er sikkert ikke enkelt å spille alle disse rollene, hva får dem til å gidde å holde på med dette da de tydeligvis er velstående nok fra før av? Hvordan kan du være så sikker på at alle disse folkene er skuespillere og at det ikke dreier seg om en ny villedende hoax? Er det ikke en viss fare for at mange vil tenke at all drepingen som eliten begår ikke er så ille fordi det bare er skuespill?

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Rabalder
9 år siden

Hermis. Takk for saklig innlegg og spørsmål til meg. Jeg skal forsøke å svare. Først på generelt grunnlag har jeg for egen del valgt å konsentrere meg om det som jeg ser og registrerer, og mindre om hvorfor. Det sistnevnte er vanskeligere. Men kjenner jeg deg rett Hermis, så mener du eksempelvis at 911 var iscenesatt, og hendelsene helt forskjellig fra den offisielle versjonen. Her møter vi de samme problemstillingene. Falske vitner (skuespillere?), i det hele tatt svært mange involverte i et godt planlagt bedrag (flere fly, passasjerer, bygninger med arbeidere/beboere osv).
Og det er nettopp ved å spørre seg selv og andre hvordan i huleste skulle et slikt bedrag være mulig, at konklusjonen kan bli at dette er umulig. Som fører logisk til konklusjonen om at den offisielle historien er ganske sann tross alt..
Men, tross alt, jeg vet med meg selv at 911, Sandy Hook og 22/7 (med mange flere) er iscenesatt hvor den offisielle historien er umulig. Nødvendigvis involveres svært mange vitende og uvitende ”idioter”. Det er mulig at det for den enkelte ”idiot” ganske enkelt er valget mellom å tyste eller å miste livet. Det fins minst en Youtube video som omhandler hva som har skjedd med vitner som har motsagt offisielle versjoner av hendelsene 911.
Derfor mener jeg at forklaringen på hvordan det kan være mulig, er sekundært i forhold til hva som faktisk har skjedd. Kanskje har du Hermis selv forsøkt å nå gjennom til folk om at 911 var konspirasjon, og blitt møtt med at det involverer alt for mange som bare må vite, til at det kan være mulig? Hva sier du da?
Når det gjelder skuespillere ser det ut til at stjernesjiktet opptrer i de største og viktigste ”hendelsene” i de viktigste rollene (inkludert mer varige roller i kongehus og Storting), ofte krever det både store skuespillerprestasjoner, språkferdigheter, improvisasjonsevner og innsikter/kunnskaper. Disse tilhører som vi har sett familene Rockefeller, Rothschild, Bush med flere, som er i toppskiktet av pyramiden. De har mange ofte livslange identiteter som vi oppfatter som ekte siden dette er et spill som har foregått i generasjoner. Norge ser ut til å være hardt rammet av disse familiene, tatt vårt folketall i betraktning. Toppsjiktet består av ja, skuespillere, men samtidig også primært ”vanlige” borgere som ofte tar lederroller og posisjoner (f.eks. idoler som blogger) hvor de kan gradvis og umerkelig gjennomføre den zionistiske agenda (protokollene..).
I sjiktet under er det kan hende primært skuespillere som trår til når det trengs flere aktører i større ”aksjoner” (= crisis actors). Så må det være en gråsone før vi kommer over til større menneskemasser som er mer eller mindre ufrivillige medløpere, kompromittert eller ikke..
(David Simon har uttalt at selv om serien ser ut til å være en kriminalserie, handler den «egentlig om den amerikanske storbyen, og hvordan vi lever sammen. Den handler om hvordan institusjonene virker på menneskene, og om at enten du er politimann, havnearbeider, narkotikalanger, politiker eller dommer, er du kompromittert og må godta den organisasjonen du er en del av.» Han har også uttalt at serien handler om USAs forfall.
http://no.wikipedia.org/wiki/The_Wire )

Du nevner noen indikasjoner på at noe er galt i forhold til 22/7, og at det må være noe de (pårørende) skjuler.
Og helt riktig, jo mer tampen brenner, jo mer stille forsøker de å gå i dørene. De er intelligente med stort sett behersket sinnelag, og følger derfor selvfølgelig den beste taktikken, nemlig å tie slike påstander i hjel (men, den som tier, samtykker..). Blir identitetsjuks den store ”greia” på Facebook, hvorpå ”alle” begynner å etterforske, så er de ille ute..

Du nevner Pracon: dette bilde
(adrpraconclarkda)
http://postimg.org/image/ihl0ne24r/
finner du igjen under
“3. Jamie Lowther-Pinkerton:” og linken
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/01/aardalsdrapene-og-hathviskerne-2/comment-page-2/#comment-107431 . Bildesammenligningen over henger sammen med neste bildelink om litt.

Dine øvrige spørsmål:
-Hvor mange tusen eller titusenslike overklasse-skuespillere mener du det fins på verdensbasis?
Bare for å si noen tall, jeg kan ikke vite: titusen insidere/skuespillere som fyller hundre tusen falske identiteter i lands regjeringer og departement, selskap/bedrifter, organisasjoner (alle mulige) og ikke minst domstol/rettsapparat, politi og militæret. Større tall vil ikke overraske meg etter det jeg har sett og funnet.

-Jeg innrømmer at mange av disse folkene snakker rart, men hvordan takler de å snakke norsk hvis mange av dem er utenlandske?
De har vokst opp ”parallelt” i flere land.
Som jeg har vært inne på tidligere, mange innbyggere som vi betrakter som norske, er egentlig en slags type utenlandske, eller like mye globale agenter. Dette gjelder ikke minst kongefamilien, som på bakgrunn av offisielle opplysninger delvis er danske, kanskje fortsatt i hjertet?
Men her kommer i tillegg skjulte identiteter. England, Skottland/Irland og USA. Frankrike med flere? Og da blir det fort uoversiktlig. Magi og åndepåvirkning ser jeg ikke bort fra, det blir brukt av noen skuespillere, men jeg sier ikke noe mer om det her.
Denne lille dama har et utall av besteforeldre og innehar allerede selv mange identiteter i forskjellige land: Ingrid Alexandra – (hun er ikke Carlsen-jenta avbildet, men nær slekt)
Carlsenking
http://postimg.org/image/l1ra0h8tn/
globaliserte kongsbarn/ebarn:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kronprinsparet/familienavn-med-tradisjoner/a/211112/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kongehuset/kronprinsparet-tar-barna-ut-av-offentlig-skole/a/23233214/
http://www.kjendis.no/2012/06/02/kjendis/martha_louise/ari_behn/kronprins_haakon/21880844/
” Kronprisessen var velkledd i marineblått, men det ved antrekket som nok var litt uventet var skjerfet hennes som var fylt med hodeskaller. Andre personer som har blitt sett med et slikt skjerf er Paris Hilton og Kylie Minogue. Vi i Norge er heldige som har en slik velkledd Kronprinsesse!”
”Helgen før skolestart ble tilbrakt i milano, der Kronprinsessen festet med kjendisene. Denne helgen var det den norske Peter Dundas som er moteansvarlig i motehuset “Pucci” og deres kleskoleksjon med. I salen, på fremste rad satt vår Kronprinsesse sammen med kona til Willl Smith, Jade Smith og andre kjente personer.”
http://royal-dream.blogspot.no/2010_09_01_archive.html
”Tidlig i november kom nyheten om at kronprinsparet kom til å ta barna ut av skolen i to måneder, for å dra til utlandet på reise i vinter. Destinasjonen var hemmelig.”
http://www.abcnyheter.no/norge/101224/fra-brullyp-til-dannelsesreise
http://www.vg.no/rampelys/kronprinsparet/mette-marit-vraket-kongelig-treff-for-privat-program/a/10101008/
Kronprinsessen omgir seg med et nettverk av svært nære venner i inn- og utland. Se dem her!
http://www.side2.no/3456360.html
Eksempler på bedrag basert på denne kommentaren:
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/11/norge-har-vaert-medlem-av-eu-siden-juni-1994/comment-page-2/#comment-112255
og relatert Grosvenor, van Cutsem
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/11/privateide-banker-eier-landet-vart-vet-du-hvorfor-det/comment-page-3/#comment-112275
Vær så god, se eller stikk hodet i sanden:
fra ”side2” artikkelen::
– Personlig rådgiver Ole Edvard Wold-Reitan
(Legg merke til navnet Bibby inkl. Andrew Bibby, flere forskjellige identitetene knyttes utseendemessig til både grosvenor og kongehuset=lureri i stor skala)
reitanbibby
http://postimg.org/image/uwzsbv6oj/
Ansvarlig for kronprinsparets fond, Solfrid Flateby (40)
Hun overtok jobben etter Wold-Reitan i år. Flateby har jobbet flere år i Reitangruppen, og ble under sin tid der kåret til «Årets unge leder» på årskonferansen til BI i 2006.
( http://www.aftenposten.no/okonomi/Gar-fra-Reitan-til-Kronprinsparet-7121078.html )
Flatebygrosvenor
http://postimg.org/image/5wx9zcwy9/
flatebygrosvenorandrew
http://postimg.org/image/mo0q6cuq5/
Hoffet og ansvarsområder:
Ansvarlig for Global Dignity, Thomas Horne
Hornebibby
http://postimg.org/image/gfol49bwt/
(og flere avsløringer lee gger og venter fra samme side – ”side2”)

-Det er sikkert ikke enkelt å spille alle disse rollene, hva får dem til å gidde å holde på med dette da de tydeligvis er velstående nok fra før av?
Enkelt er det ikke nei, men de blir født inn i det, og som jeg selv har vært inne på, så ser det ut til at selve narrespillet er viktigere enn pengene og til og med makten? Ja, det ser ut til at selv det å tjene småpenger er viktige for dem som gjennom multiple (søkkrike) identiteter eier og tjener mer enn vi kan forestille oss. Men foreløpig konklusjon er at penger og eiendom er makt, og makt må de ha for å kunne gjennomføre sin agenda i tråd med protokollene. Der har de lykkes veldig godt takket være oss selv og deres ufattelige frekkhet og kynisme. Og de har hatt mange generasjoner på å spre slekta, en del av konspirasjonen kan føres tilbake til Frankfurt? ”Mayer Amschel Rothschild forfattet sitt testament få dager før sin død, og gav et strengt reglement for hvordan familieforetaket skulle ledes:
( http://www.nyhetsspeilet.no/2014/11/norge-har-vaert-medlem-av-eu-siden-juni-1994/comment-page-2/#comment-112195 )
-Hvordan kan du være så sikker på at alle disse folkene er skuespillere og at det ikke dreier seg om en ny villedende hoax?
Sikker er jeg ikke, og kanskje betrakter de seg ikke som primært skuespillere selv, de går inn i de forskjellige rollene som de har gjort nesten fra fødselen av, og hovedfokus er å gjennomføre en gitt agenda. Løken må skrelles lag for lag, jeg kan ikke vite hvilke lag som gjenstår. Men for å komme videre må skuespillet og okkultismen avkles mener nå jeg. Det er mange nok som velger å stikke hodet i sanden og håpe det beste.

-Er det ikke en viss fare for at mange vil tenke at all drepingen som eliten begår ikke er så ille fordi det bare er skuespill?
Jo, det er kanskje en del av opplegget, på samme måten som at mange av enkeltindividene som blir avslørt er storartede og gavmilde utad, selv om de er med på gjennomføringen av en ond agenda. De gjør det absolutt svært vanskelig for oss. Forvirring og kaos er en kjent del av agendaen. Men skal sannheten vike for alle bivirkningene den gir? For egen del vil ikke kritikk av mine avsløringer av bedrag stoppe meg i mitt arbeid punktum

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Hei 2q11. jeg blir nysgjerrig når du nevner at JFk ikke ble myrdet,( selv om dette ikke har noe med denne artikkel å gjøre). Har du begrunnet dette i tidligere innlegg her? Jeg synes disse hentydninger tirrer og krever mer utredning. også om 22/7. kan du henvise til tidligere innlegg eller andre forklaringer?

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Rabalder
9 år siden

Her er en som viser oss en del av galskapen. Noen mener selvfølgelig at budbringeren ( Ed Chiarini ) er gal. Jeg er i så fall også gal, for vi gjør felles erfaringer hele tiden. Begge tar også feil av og til, men ikke i det store og hele vil jeg påstå. Lett å gjøre narr av? Ja, før en setter seg ned og jobber med stoffet selv og åpner for at verden ikke var som vi trodde.

Men dette har så absolutt noe med artikkelen og økonomisk lureri å gjøre:
“A brief over view of history.
Once you know who THEY are and their REAL IDENTITY, you then can go back through the history books and see the real story behind the lie that was shown to us. When you see the business deals being done by the pioneers of that period KNOW for a fact they are family, and are conducting business using pseudonyms so they can operate without the fear of being accused of manipulating the markets and insider trading.

When Roosevelt put the Wilson Act in place he was not doing that to stifle the corporations that had grown many times larger than the United States by that time. NOOOOOooooo the real reason, was to stifle their family’s competition who were unaware of the fact that their competitors were all related and monopolizing their respective Industrial Revolution. You will see why they call it a revolution, the same as the Revolutionary war was in fact a scam funded by the same individuals who can be traced back to the crown, whose descendants are in power today.
http://wellaware1.com/kennedy.shtml

JFK Assassination Lie
https://www.youtube.com/watch?v=Dl_pY9P1YtI

TRY TO DENY THE FACT THAT YOUR ELECTED OFFICIALS ARE NOT WHO THEY SAY THEY ARE.. (det samme gjelder i Norge, tro det eller ei..)

http://wellaware1.com/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Wellaware1, seriøs eller ikke, du bestemmer:
This Man Believes All Major News Events Are Staged By Actors
August 29, 2013
http://www.vice.com/en_ca/read/this-man-believes-all-major-news-events-are-staged-by-actors
https://encyclopediadramatica.se/Wellaware1.com
Biometrics
http://postimg.org/image/4hnkeumk1/

Publisert 13. mar. 2013:
This is part of the education series for those interested in the work of Ed Chiarini, Jr. also known as DallasGoldBug. Lens distortion video resources mentioned in the presentation are here for your convenience: ..les videre under y-t-video her:
DallasGoldBug Biometrics Introduction 1 of 3
https://www.youtube.com/watch?v=mQJt3d-QXPk

“Jacquelyn Diamond
for 2 dager siden
Thank you for confirming my suspicions – this all ties in with the UFO phenomenon, the Boston Marathon, 9/11, Sandy Hook, the list goes on and on! This isn’t just a few people we’re talking about here, it’s an entire family of Nazis and their ties to the Rockefellers, de Rothschilds (Bauers), and all the parasitic self proclaimed, “elitists”! Pathetic sewer rats!

dallasgoldbug
for 1 dag siden
+Jacquelyn Diamond yep that just about sums it up to a degree”

https://www.youtube.com/watch?v=uiFtPLd93f8

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Foreslår nytt styresett i Norge . : Mona Anderson Statsminister eller kunnskapsminister. Ingunn justisminister. Rolf Kenneth Myhre finansminister Hans Gaarder helse- og miljø- minister med flere. Kanskje 2q11 etterretningssjef.
Jeg vil være forsvarssjef, så skulle jeg slippe fri alle hemmeligheter jeg kunne komme over.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Rabalder
9 år siden

Takk for tilliten Rabalder. Jeg ville takket nei ut fra det Thunder, M.JOHAN og Russia Today sier her fortløpende: http://www.nyhetsspeilet.no/2014/11/niceland-fase-to-nar-gar-vi-til-next-level/comment-page-2/#comment-112227 – som jeg er mye enig i..
Og..
”Det er bare å innstille seg på nye bedrag, denne gang fra mange av avslørerne av konspirasjonen, som de da nødvendigvis er en del av. Kanskje er planen å være selvskrevne kandidater til en new love order regjering?”
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/10/alberto-riveras-avsloringer-om-jesuitt-ordenen-og-den-virkelige-historien/comment-page-3/#comment-111915
Men en etterretning kan du få, det foreligger mistanke om at to av kandidatene dine er samme person..

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Mange har lenge spurt seg selv: hvordan kan så og si alle land i verden vere skyldige penger ? mens bare ytterst få er på +, som f.eks Norge pga oljefondet.
Svaret ligger i at alle skylder penger til de frie internationale bankierne. Disse har lurt oss alle til å bruke deres pengesystemer. Statene låner penger fra dem istedenfor å ta til seg monopolet på å utstede pengene selv. Så dumme er vi.
Men det er ikke lett å fri seg fra disse kreftene som i løpet av flere 100 år er blitt så mektige. prøver men nation så får de svi, Som f.eks 22/7 , mordet på JFK osv osv.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Starfleetcomand. Uansett hva som står i linken Ingunn henviser så er det sånn at federal reserve eies av private. Det amerikanske samfunn har ingen kontroll med FED. Det ble sånn fra 1913. Sett fra folkets side er jo dette som å gi landet fra seg. Hvis sammfunnet hadde eid banken og dermed monopolet på å trykke dollaren ville sammfunnet hat all intekt av denne business og ikke svert skyldig en eneste dollar. og sammfunnet ville gått sin jevne fantastiske naturlige gang. Men folket via politikerne som er kjøpt har gitt denne forretningen fra seg til private som gjerne kan karaktiseres so internationale. De betaler ingen skatt til sammfunnet en gang . tvert imot betaler samfunnet skatt til sentralbanken i tilleg til at sentralbanken har robbet hele samfunnet. Så grundig er hele verden lurt trill rundt av disse mektige internationale fristilte kapitalkreftene, Disse er ikke underlagt noens nationale lover. Helt enkelt kan man si at USA og de fleste andre land har er kuppet av disse internationale bankene. Så lenge en nation ikke eier monopolet på å trykke sin valuta og da ha intekten av al utlån av den valutaen så har man jo gitt landet fra seg til private krefter som dra av med hele businessen Og deres interresse blir jo så klart å suge sammfunnet tomt for alle verdier. Diise bankeierne har herjet med hele verden siden slutten av 1700 tallet. Det er de samme kreftene som fortsatt har makten all makt. man kan forstå at folk lot seg lure den gang for flere 1100 år siden da de fleste ikke kunne lese og skrive, men i dag burde vi ikke gå sånn i søvne lenger.

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

“…the Dracos created “Mystery Babylon” which is their system of Babylonian Money-Magick, that is, creating money from nothing as “debt-notes” in order to transfer wealth from the masses to themselves through the creation and use of “pernicious usury” (debt that accrues in such a way that it can never be paid off).”

http://outofthisworldx.wordpress.com/category/tall-whites/

Strendan
Strendan
Abonnent
9 år siden

Det er ikke så ofte jeg skriver kommentarer på Nyhetsspeilet, men syntes det kunne passe bra å tilføye min personlige erfaring angående dette med sentralbanken i Norge(Norgesbank). Jeg kontaktet Norgesbank for en tid tilbake for å få informasjon om eierskapet til banken, det var det ingen der som kunne hjelpe meg med. Jeg ble derimot henvist til finansdepartementet. Etter samtale med en representant hos finansdepartementet fikk jeg bekreftet min mistanke om at Norgesbank var en privat institusjon, men at det var stortinget og regjeringen som utnevnte styre og sentralbanksjefen. I den forstand kunne en si at banken var statlig var svaret. Det var både norske og utenlandske interesser som hadde eierskap i banken. Hvem disse var kunne representanten ikke gå i detalj på.

Ut ifra min samtale med finansdepartementet virker det som at Ingunn er farlig nær virkeligheten/sannheten. Jeg har noen spørsmål til de som mener at dagens pengesystem fungerer bra.
Hvordan ser fremtiden ut, når pengesystemet er basert på gjeld slik som i dag?
Modern Money Mechanics er retningslinjene som sentralbankene bruker for pengetrykking. Denne modellen tillater å trykke over 8 ganger den summen som det finnes verdier for. Dette gjøres fordi det fins et ønske og behov for det i markedet. Er dette en bærekraftig økonomisk modell ?

Disse sitatene burde få noen og enhver til å reflektere over hvilket problem vi står overfor, når det gjelder sentralbanker.

If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks…will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered…. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs. – Thomas Jefferson in the debate over the Re-charter of the Bank Bill (1809)

“I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.” – Thomas Jefferson

Frank
Frank
Abonnent
Svar til  Strendan
9 år siden

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)…
§ 2.Forholdet til statsmyndighetene
…..
Banken er et eget rettssubjekt, som eies av staten. Riksrevisjonen fører kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse etter lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen og instruks fastsatt av Stortinget.
….

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-05-24-28

Så vanskelig var det. Jeeezzzzuuuuzzzzz……

Hallvard
Hallvard
Abonnent
Svar til  Frank
6 år siden

Gratulerer, du googlet Norges Bank og fant en lov, men det står ikke et ord om hvem som EIER banken.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Hallvard
6 år siden

Hallvard – Gratulerer…! Her fremkommer hvem som EIER banken og bankenes geniale forretningside! De største mediaforetakene og nyhetssbyråer som Reuters og Associated Press eies av en veldig liten gruppe mennesker som alle kjenner hverandre særdeles godt, hvilket kommer frem av at MSM bruker CNN som hovedkilde til nyheter! Og det er akkurat de samme djevlene som eier The Fed (American Federal Reserve Bank) samt de største legemiddelforetakene i verden.
Disse instutisjonene er alle innesluttet i i familier som Rockefeller, Rothschild, J P Morgans med flere…

Hvem har grunnlagt de store internasjonelle organisasjonene som FN, NATO, verdensbanken, verdens helseorganisasjon (WHO)? Jo, de samme djevlene! Les: Illuminati/Eliten/Makten bak makten…

De fleste tror at bankene låner deg penger som de allerede har i form av innskudd fra andre kunder og investeringer. Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten. Pengene blir faktisk laget av deg i det øyeblikk du lover å betale dem tilbake.

Slik fungerer det:
◾Du besøker banken for å låne penger og utsteder penger i din egen valuta ved å lage en låneavtale. Dette dokumentet sier at du lover å betale tilbake lånesummen, i norske kroner, med oppspart egenkapital og eiendom som innsats.
◾Banken åpner en konto i ditt navn og taster inn lånebeløpet. Dette skjer 100% digitalt, på samme måte som når du lager en konto på Facebook, og vips så har du norske kroner tilgjengelig til å bruke for det formålet du lånte penger for.
◾Pengene, som ikke eksisterte før du besøkte banken, betales tilbake gradvis til bankens innbetalingskonto, med rente som legges på toppen. Det er i bankens interesse at tilbakebetaling skjer så sakte som mulig, med så høy rente som mulig, siden de da vil få tilbakebetalt mer, og du må jobbe lenger.
◾Hvis du ikke klarer å betale tilbake, tar banken etter hvert alle pengene dine og eiendom i tillegg. Du risikerer også å bli deklarert “konkurs” hvis tvangssalg ikke dekker lånebeløpet, og får varige restriksjoner på nye lån eller inntekt.
◾Bankene er beskyttet av “loven”, og bruker staten til å kreve inn pengene ved å true deg med bøter og fengsel.

Banker elsker kunder som vil shoppe og låne mer penger uten sikkerhet. Det blir ekte utsuging.

Uklar markedsføring og ordmagi!
Bankenes krav ved manglende betaling kommer fra at de mener at de har lidd et tap, og har tatt en risiko ved å låne deg penger. Dette er ikke riktig. Før du satte din fot i banken, hadde nemlig banken ikke pengene, de blir laget digitalt i bankens datasystem, og bankene taper ingenting på “lånet”, og har aldri tatt noen som helst risiko.

Rentes rente!
I tillegg skal de ha ekstra penger kalt “rente”, og over lang tid betaler man tilbake mye mer enn man låner. Problemet med rente er at disse pengene må tas fra den eksisterende pengebeholdningen i landets økonomi. På grunn av rente er det i dag mer gjeld enn penger i verden, noe som betyr at man trenger mer penger enn det man lånte for å betale ned gjelden. Det fins ikke nok penger til å dekke gjelden, slik at hvis alle hadde tatt ut pengene av kontoen sin samtidig, ville alle bankene gått konkurs. Utrolig nok er de fullt ut beskyttet, og har holdt på med dette lenge. Hvis nok folk tar ut for mye penger for fort, stenger bare banken for uttak og du får ikke ut pengene dine.

Hva har dette å si for deg?
For å kunne betale tilbake pengene du “låner”, må du bli slave. Uten inntekt mister du alt, også egenkapitalen du hadde og huset du har kjøpt. Dette presset er utrolig stressende, og medfører sykdom, familieproblemer og depresjon, og summen av disse lidelsene manifesterer seg i samfunnet vi bor i.

Moderne slaveri vises i ansiktet til folk på vei til og fra jobb. Ser du mange som smiler?
Det tar ofte 20-30 år med hardt arbeid å betale ned lånet, hvis du er heldig. Staten gnir seg i hendene og jubler hver gang noen tar lån, for samtidig som du betaler banken når du jobber, er staten garantert inntekt i form av “skatt” så lenge du må jobbe for å betale ned lånet. Fratrekk, utdannelse og høye boligpriser er der per design for å sørge for at folk tar lån så de må jobbe. Trussel om lavere pensjon gjør at folk fortsetter selv om de er lei for lenge siden. “Lav arbeidsledighet” betyr egentlig bare “høy utnyttelse av menneskelige ressurser”. I bankenes øyne er vi bare kveg.

Samfunnet er bygget opp rundt et pengejag!
Jaget etter penger gjennomsyrer samfunnet så kraftig at de fleste faktiske bruker hele livet sitt på å skaffe dem, på bekostning av egen helse og familiebånd. Har man ikke penger stigmatiseres man, og blir sett på som mindreverdige mennesker. Uansett hvor lite sympatisk man er, får man respekt hvis man er “rik”. Faktisk er det blitt så ille at det er bakt inn i språket vårt. Gamle ord som “rik” og “suksess” er i dag synonymt med å ha mye penger.

Systemet er rigget!
Hele det økonomiske systemet er designet for at pengene som lages beveger seg oppover i systemet. Har du mye penger er det lett å tjene mer. Bare noen få på toppen styrer alt, og har man økonomiske problemer, blir de vanskelige å komme ut av. Svindelen ligger i at bankene får lov til å føre opp pengene de lager ut av ingenting som tap og risiko, og det er det fiktive tapet de lider som gjør at “loven” er på deres side. Ingen andre enn bankene har lov til å gjøre dette, som betyr at systemet er rigget i deres favør.

Utkastelse etter manglende betaling av lån skjer i alle land, her i Spania, og i 2008 etter finanskrisen var det mengder med utkastelser i USA. Politiet fungerer som voldelige torpedoer på bankenes vegne.

Norske kroner, som lages og brukes av bankene i Norge, er bankenes produkt. Hele samfunnet bruker dette systemet, noe som indikerer at vår samfunnsøkonomi er per deres design. Folket tvinges til å skaffe seg norske kroner for å kunne skaffe seg det de trenger, og økonomisk aktivitet utenfor bankenes system straffes og stigmatiseres.

Bankene har ansatt løpegutter i staten for å straffe de som bedriver “svart arbeid”, et klart eksempel på hvor mye makt bankene har. Er det ikke beleilig at lover og regler garanterer forretningsmodellen til bankene? Er det riktig at politiet og rettsvesenet agerer som agenter for bankene og straffer de som ikke vil være med? Paradoksalt nok promoterer systemet faktisk svart arbeid og den kriminaliteten “myndighetene” mener å bekjempe, fordi det er lønnsomt siden man unngår skatt og registrering.
http://www.nyttnorge.com/bankene-lager-penger-fra-ingenting.html

P.S.! “Just look at us! Everything is backwards! Everything is back side down! Doctors destry health! Lawyers destroy justice! Universities destroy knowledge! Governments destroy freedom! The major media destroy information! Religions destroy spirituality!!” – Michael Ellnor

NB! Les deg opp!!!!!!!!!!

   

SunniOne
SunniOne
Abonnent
9 år siden

Hvorfor ble ikke BIS (den internationale oppgjørsbank) likvidert etter WW.2?
Bretton Woods konferansen gikk jo inn for det.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  SunniOne
9 år siden

Sjekk hvem som sto bak planlegginga og finansieringa av 2. verdenskrig og i hvilket land BIS har hovedkontor. The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

bretton_woods_agreement_monetary_financial_management_ref_CO_001_2007.pdf http://www.mediafire.com/view/fx35yeyjdch4y18/bretton_woods_agreement_monetary_financial_management_ref_CO_001_2007.pdf

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Nok et lite hint om hva jeg forsøker å fortelle. Nestle CEO: Water Is Not A Human Right, Should Be Privatized https://www.youtube.com/watch?v=SEFL8ElXHaU

Water War Crimes – Newest Developments http://www.waterwarcrimes.com/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

CEO i Nestle forsøker i løpet av 6 minutter og 3 sekunder å fortelle at han vil eie alt vann slik at du og jeg må kjøpe det fra ham

Movieclip from Robin Hood (1973) Walt Disney productions https://www.youtube.com/watch?v=LyEyshzAaZg

Thunder
Thunder
Abonnent
9 år siden

Jeg har vanskeligheter med å forstå dette.
Er det slik at Halvorsen under finanskrisen ved å foreta innskudd i norske banker ved å gi garantier egentlig trykket opp milliarder av kroner ut av ingenting? Statsveksler. Hun ga dem gullkortet til å tilføre ekstra nuller på kontoen? Dette ble gjort i bytte mot statsobligasjoner hvor da bankene låner penger tilbake til staten. Vil det si at de låner av hverandre? Og at utenlandske utlånere eier begge?

Så kan man se at likviditetskrisen gjenspeiler det norske folksbetalingsevne da usikre boliglån er noe bankene ville kvitte seg med etter finanskrisen. Staten ønsker altså å hjelpe bankene mot usikre betalere. Så neste gang det blir krise er DNB rustet til å stå imot mens små banker og pensjonskasse og oljefond får smellen. Så gir vi lån til den Amerikanske stat som er flådd av Amerikanske banker som vi har lånt av? Jeg skjønner ikke noe av dette :-) fint om noen forklarer veksler og obligasjoner og hva det fører til i praksis.

Når man ser hvem som utnevnt som styremedlemmer i Norges Bank, så forstår man at disse ikke er der for å beskytte folks interesser og velferd. Her er det kun profitt og egen saligjøring. En direktør som skryter av å ha ofret familien er ikke i stand til å ivareta folks interesser. Staten og bankene er oss. De skal ha fokus på våre interesser. De skal ikke erobre verden og la oss ta regninga. Vi vil aldri klare å betale denne gjelden og nå er trenden at folk flest ikke vil være i stand til å betale tilbake lån før de ender i graven. Inkassogjelden er svimlende høy.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
9 år siden

Jeg leste om statsveksler i en riksrettsak mot Berge som etter å gjort hemmelige innskudd på vegne av staten måtte ha satt verdensrekord i foreldelse.
I følge snl.no spiller disse vekslene ikke lenger noen rolle i det norske pengemarkedet. Så kom Halvorsen. Hva skjedde?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
9 år siden

Mine egne artikler om oligarki og oligarkisk økonomi er samlet her:
http://www.rolfkenneth.no/Oli.html

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

«DNB pantsetter alle sine eiendeler hos Federal Reserve», Har du noen hint, Rolf,
noen relaterte data, eller et eller annet som oppklarende.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Seitasis
9 år siden

Seitasis,
Nei, jeg vet ikke noe om forholdet mellom DNB og Federal Reserve.

Min egen fokus er å fremme en overgang fra et gjeldsbasert pengesystem til et lovbasert pengesystem. Et lovbasert pengesystem er definert ved at staten selv utsteder penger til betaling av offentlige utgifter, og trekker dem tilbake ved skatter. Staten trenger ikke å låne penger fra private aktører for å finansiere sine utgifter.

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/07/the-secret-of-oz-dokumentar-om-det-gjeldsbaserte-pengesystemet/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Det er sterk kost du kommer med Ingunn, tror nok ikke jeg kan konkludere før ut i neste år, som du sier selv “det er litt mer komplisert”. Leter en etter likheter mønsteret, finner en investeringene i milliard klassen fra mange mange land som kjøper statsobligasjoner i USA, inkludert Norge, Sverige,Danmark og Russland, ganske vanskelig å forstå det å.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Kanskje det kan være oppklarende å kontakte Peter Warren, muligens han har et oppklarende synspunkt, uansett greit om du kontaktet han. http://www.peterwarren.no så vi kunne få hans synspunkt.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Forstår jeg deg rett, Ingunn, forenklet, du har konkludert: verdens befolkning ender unødvendig opp som gjelds slaver. Samme konklusjonen her, grunnet bank systems virkemåte. Korrekt?

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Har vi hatt denne debatten på FB? Det finner jeg underlig siden du forlengst har blokkert meg på FB. Og hvordan vet du hvem som skjuler seg bak Starfleet Command?
Og hva mener du med persomangrep?
Jeg kan ikke se at jeg har angrepet deg på noen som helst slags måte. Jeg påpeker noe i din artikkel som jeg mener er feil. Mener du at kritikk eller påpekning av feil er personangrep?
Balle Clorin som kommenterer innlegget mitt bekrefter at du tar feil om utsagnet til Greenspan.
Du har forresten ikke svart på kritikken min av ditt utsagn om Greenspan.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

“DNB pantsetter alle sine eiendeler hos Federal Reserve”, har litt problemer med å se dette. Opplevde og ikke få tilbake gjeldsbrevet, fra en Norsk bank, et lån på over 100k. Siden de ikke ville gi det tilbake, gjeldsbrevet, regnet jeg med de hadde solgt det videre. Fikk ikke noe problemer med det, men opplevde det som noe muffens, sikkert andre her som har lignende erfaring, okey. Hvis Norske banker pantsetter sine eiendeler hos Fedral Reserve, er det på tide med en konsekvens analyse, kan ikke dette ha alvorlige konsekvenser i fremtiden. Hva er det som foregår,hvorfor?

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Har lyst til å spørre Ingunn om noe.
Du legger ved en link der du sier at Greenspan bekrefter at Federal Reserves ikke har noe å gjøre med USA å gjøre.
For det første så er det ikke det han sier.
Og for det andre så vil sentralbanksjefer i alle demokratiske land fortelle deg akkurat det samme. Dette er ingen hemmelighet. Det er nedfelt i loven. Det skulle tatt seg ut om Erna plutselig instruerte sentralbanksjefen til å sette ned renten. Eller opp.
Det han sier er at politikere, presidenter osv ikke kan fortelle sentralbanken hva den skal gjøre. Og slik er det i alle demokratiske land. Også i Norge. For hvis politikere eller andre i staten skulle overstyre en sentralbank så hadde økonomien gått i dass. Bare ser på diktaturer og en-parti stater. Der instruerer lederene sentralbanksjefene. Og meg bekjent har ikke noen av disse landene en særlig sunn økonomi.
Så da lurer jeg på om Ingunn ikke har forstått hva han egentlig sier, eller om Ingunn rett og slett lyver?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
9 år siden

“Det er nedfelt i loven.” Ja, men det betyr ikke at ordningen er god, heldig eller riktig.

“Det han sier er at politikere, presidenter osv ikke kan fortelle sentralbanken hva den skal gjøre. ” Riktig. Og når verken sentralbanken eller sentralbanksjefen er demokratisk valgt, blir dette er demokratisk problem. Politikerne fraskriver seg makt og ansvar, og resultatet blir et monetært dikatur, som vi blant annet har i vesten. Når man vet hvor utrolig viktig penger er, og hvilken maktfaktor det er, så er det ganske absurd at de som søker makt (politikerne) ikke også ønsker kontroll over pengene. Så da må det være noe annet som ligger bak.

“For hvis politikere eller andre i staten skulle overstyre en sentralbank så hadde økonomien gått i dass.” Problemet er en sentralbank, ikke hvem som styrer den. Økonomien går i dass uansett, så lenge man har en sentralbank som styrer pengetrykkingen, pengemengden og pengeverdien (rentene), og har monopol på betaingsmidler. De siste 100 års økonomiske kriser viser dette i alle tydelighet.

“Og meg bekjent har ikke noen av disse landene en særlig sunn økonomi.” Nå kjenner ikke jeg alle lands økonomi, men det som er helt sikkert er at USA, EU og Japan har kjempestore økonomiske problemer, mens de andre europeiske land, Russland og Kina har store økonomiske problemer, mens omtrent resten av verden kun har ganske store økonomiske problemer. Så økonomien sprekker snart, og dette vil få kollapsen i 2008 til å fremstå som en mild bris i forhold til det som kommer. Og det vil trolig skje i løpet av neste år.

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
9 år siden

Hvorfor er ikke ordningen god? Sentralbanken i Norge er eid og opprettet av staten. Ikke av private som Ingunn innbiller seg. I noen land var de private. Men ble nasjonalisert for over 100 år siden. Og vi kan ikke velge sentralbanksjef. Økonomien er såpass komplisert at de fleste i Norge ikke har nok kunnskap til å velge en sentralbanksjef. Ikke engang våre politkere har den kunnskapen. Derfor har vi ikke valg av sentralbanksjef. Den jobben får du fordi du er flink og vet hva du driver med. Og hva skal en evt ny sjef gå til valg på? Lovnad om lavere renter og høyere lønninger? Det er mye man kan være uenig i dagens system, men sentralbanksjefen i de fleste land har de siste 70 årene gjort en utmerket jobb. Og de som ikke har det har blitt fjernet av de folkevalgte rimelig fort.

Strendan
Strendan
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
5 år siden

Beklager å måtte si det, men Norges bank er en privat institusjon. I følge Finansdepartementet .

Frank
Frank
Abonnent
Svar til  Strendan
5 år siden

Beklager å si det, men Norges Bank er eid av Staten. I følge Norges Bank, Stortinget og Norges lover.

https://www.norges-bank.no/Om-Norges-Bank/Historie/Noregs-Banks-historie/

“1985
Ny lov av 24. mai 1985 om Noregs Bank og pengevesenet (sentralbanklova) tok til å gjelde 9. september 1985. Samstundes gjekk banken over frå å vere eit aksjeselskap til å bli eit eige rettssubjekt som er eigd av staten.”

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-05-24-28
Ҥ 2.Forholdet til statsmyndighetene
Banken skal utøve sin virksomhet i samsvar med de økonomisk-politiske retningslinjer som er fastlagt av statsmyndighetene, og med de internasjonale forpliktelser landet er bundet av.

Før banken treffer vedtak av særlig viktighet, skal saken være forelagt departementet.

Kongen i statsråd kan treffe vedtak om bankens virksomhet. Disse vedtak kan være generelle regler eller pålegg i enkeltsaker. Banken skal ha anledning til å uttale seg før det treffes slikt vedtak. Melding om vedtak skal sendes Stortinget snarest mulig.

Banken er et eget rettssubjekt, som eies av staten. Riksrevisjonen fører kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse etter lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen og instruks fastsatt av Stortinget.”

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Frank
5 år siden

FED eier Norges pengebinge og Rothchilds eier FED, Rothchilds eier også meg og deg og alle andre i verden siden vi er kausjonen når staten tar opp lån.

The Fed fungerer også som de føderale myndighetenes bank. Finansdepartementet har faktisk en brukskonto hos the Fed, en konto som brukes til lønninger, pensjoner, veibygging, forsvar osv.
http://no.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve
Dette er grunnen til at Norge råtner på rot, mens milliarder pøses ut i Europa.
Rothschild-owned Central Banks in ALL BUT THREE countries in 2011

Eneste sentralbankene Rothchilds ikke eier er 3 sentralbanker, før 2011 var det:
Sudan
Libya
Cuba
Nord Korea
Iran.

Nå er det
Cuba
Nord Korea
Iran
Derfor ser vi en massiv krigs-hissing mot de 3 landene fra krigs Haukene i Pentagon.
Derfor har de 3 nasjonene fått kallenavnet Ondskapens Akse av de som vil bombe dem og ta over sentralbanken slik de gjorde i Libya.
http://mikephilbin.blogspot.com/2011/11/rothschild-owned-central-banks-in-all.htmlNorges bank er privat eid så det holder. vist du prøver å finne ut hvem som eier banken så kommer du bare til ett fond, men det står ikke hvem som eier fondet.

Her er bilder av noen av de hundrevis av giga slottene Rothchilds familien eier.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family

The rothchilds eier dette fondet.
Hvordan tror du det fungerer når Norge trenger mer penger i omløp?
Da ringer finans ministeren til Norges bank og sier for eksempel vi trenger 100 milliarder i omløp, da sier banken det er klart dere skal få det, men med renter selvfølgelig. Da lager banken penger fra luft og ingenting og får en gyldig kontrakt fra staten som sier at staten har lånt de 100 milliardene og at de må betale beløp pluss renter av det tilbake til banken.

Og hvem er staten jo det er jo “folket”, det vil si at det egentlig er vi som låner pengene pga at når banken spør staten hva de kan gi som sikkerhet for lånet så sier staten at lånets sikkerhet blir beskatting av folket og slik fungerer penge systemet vårt i dag også, det har fungert sånn i 3 generasjoner allerede, men det virker som regjeringer er fornøyd med dette gale systemet på verdensbasis, og de som har gått imot disse “Money Changersene” har blitt myrdet som Jon. F. Kennedy & Benjamin Franklin.

I 2007 så hadde Norge 265 milliarder i statsgjeld, bare 3 år senere så hadde det økt til 604 milliarder, mao så er det “bare” litt over 100 000 kr pr Nordmann, noe som er ca snittet i alle land i verden med Rothchilds sentralbanker.
De uten har null statsgjeld.

På nyåret prøvde Erdogan å gjøre noen små endringer i Tyrkias sentralbank, det medførte øyeblikkelig til at landets valuta, Tyrkiske Lira stupte med 60 %, men nå som han har kommet på bedre tanker så går alt så mye bedre.

Sånn er det for Norges del.

Årstall Statsgjeld (millioner kroner)
2017 522 047
2016 515 617
2015 482 817
2014 485 453
2013 604 045
2012 617 245
2011 557 412
2010 653 247
2009 627 665
2008 349 973
2007 265 348
2006 269 363
2005 334 132
2004 320 754
2003 339 832
2002 291 027
2001 278 681
2000 285 908
1990 164 867
1980 106 903
1970 18 879
1969 15 823
1968 14 722
1967 13 792
1966 12 143
1965 11 448

Per 31. Desember 2016 var den samlede gjelden til USA på 19 865 175 756 007 dollar og 69 cent, ca 90% av deres BNP.
Mye av grunnen er at Obama økte statsgjelden enormt under sin presidentperiode., faktisk mer enn de 43 foregående presidentene til sammen.

Norges utenlandsgjeld derimot er på 7 040 milliarder kroner.
Norske husholdninger har 3.393 milliarder kroner i gjeld.

Så jeg tror vi skal være fornøyd med at det er slik, om ikke så ville vi også blitt plassert som et av landene i Ondskapens akse og blitt bombet tilbake til steinalderen og Rothcilds hadde overtatt sentralbanken med makt sammen med olje, fisk, landbruk på GMO og annet av verdi.

Strendan
Strendan
Abonnent
Svar til  Frank
5 år siden

Eg snakket med Norges bank ang. Dette spørsmålet. De sa jeg måtte henvende med til Finansdepartementet. Da jeg tok kontakt med finansdepartementet var det et spørsmål som de trengt litt tid å svare på. 1 time senere ringte de tilbake og kunne bekrefte at Norges bank er en privat institusjon, med både norske og internasjonale eierinteresser. Man kunne si at banken var statlig på bakgrunn av at det er regjeringen som utnevner sentralbanksjefen, og stortinget utnevner styret. Disse kan selvsagt eierne bytte ut dersom de ikke utførte jobben sin slik eierne ønsker. Norges bank er like mye privateid, selv om sjefen blir utnevnt av regjeringen, da han/henne bare er en «puppet» for eierne.

Edmond Dantes
Edmond Dantes
Anonym
Svar til  Strendan
3 år siden

Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten.
https://www.regjeringen.no/no/dep/fin/org/underliggende_etater/norges-bank/id213276/

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
9 år siden

“Hvorfor er ikke ordningen god?” Hallo, følger du ikke med?

“Sentralbanken i Norge er eid og opprettet av staten.” Det siste er galt, det første ikke.

” I noen land var de private. Men ble nasjonalisert for over 100 år siden.” Nonsens. Du bør lese deg opp i historie.

“Og vi kan ikke velge sentralbanksjef.” Vi hadde ikke trengt sentralbanksjef hvis vi ikke hadde sentralbank.

“Økonomien er såpass komplisert at de fleste i Norge ikke har nok kunnskap til å velge en sentralbanksjef. Ikke engang våre politkere har den kunnskapen.” Hvis verken vi eller politikerne har kunnskap til å velge/utnevne sentralbanksjef, er det da lurt å ha sentralbank?

“Lovnad om lavere renter og høyere lønninger?” En sentralbanksjef har da aldri bestemt lønnen til noen, unntatt egne ansatte? En sentralbanksjefskandidat som ville fjernet renta hadde funnet et slikt valg.

“sentralbanksjefen i de fleste land har de siste 70 årene gjort en utmerket jobb.” Hva begrunner du det med? Har du glemt de økonomiske krisene som har vært de siste 100 årene?

“Og de som ikke har det har blitt fjernet av de folkevalgte rimelig fort.” Ja, men det var jo de folkevalgte, som manglet kunnskapen, som utnevnte sentralbanksjefen, og nå skal utnevne en ny én – fortsatt uten kunnskapen.

Valgeir
Valgeir
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
9 år siden

Har aldri syntes prosessen med å lage penger vært veldig enkel, men etter å ha lest om det skjønner jeg da at den er med hensikt kompleks slik at få får forståelsen på det. Runden med USas Stats obligasjoner til pengene havner på gata er lagd utifra argumenter som ligner på Starfleetcommandos. Først klarte de å lage så mye styr med økonomien at privatbanker tilstadighet kollapset og viste seg lite troverdig. Deretter kom disse argumentene som først hadde til hensikt å få alle til å forstå at de var ikke tillitsverdige, mens dem – fine bankfolkene, kunne man stole på. Deretter ble dette systemet med kjøping av statsobligasjoner lagd, hvilket skal være en tøyle for politikere, og som signaliserer at dem kan ikke gå amok med seddelpressa. Man kan finne disse argumentene i sin helhet når man leser om opprettelsen av Federal reserve.

Jeg var nok engang enig med mange kritikere som mente at det var for mye snålt på Nyhetsspeilet, men i ettertid har jeg kommet til at dette fungerer mye bedre på å få folk til å tenke selv og også lese kritisk. Det er ikke den karantenen fra virkeligheten som MSM presenterer. Den såkalte objektive jounalistikks tid, har det jo blitt ettersom partitilknytningen forsvant. Det har betydd løgn og bedrag fra Associated Press & Reuter fra morgen til kveld. Direkte menneskefiendligt. Det er såvisst ikke Nyhetsspeilet.

Selvfølgelig ville jeg heller ikke like at Erna Solberg skulle ha ansvaret for Norges Bank og dets anliggende, men vi skal ha en nasjonal forankring på en eller annen måte. Å sverge er jo blitt voldsomt upopulært, og edene til dagens politikere har jeg uansett ikke tro på.
Det er uansett åpenbart at noe må skje med den økonomiske utdannelse her til lands. Makroøkonomi har de ikke på BI.
Det burde forandres, slik at man kunne utdanne egne folk til å fikse økonomien her. Dessverre har dagens aktører bygd opp en vitenskap basert på tallene som bare dem har kunnet samle. Dette er ett forsprang som er hardt å konkurrere med, men det kan gå, om man bare skjønner og husker at det økonomiske mirakel ligger i det jevne menneske, det er parasittene har fått sin suksess gjennom å lage en skummemaskin. Rentene på Norges fullstendig unødvendige utenlandsgjeld er på ca 12 mill i året, noe under utgiftene til hele politi og Jus apparatet.

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
9 år siden

Er vel bare å sette igang det Valgeir, the time is now. Økonomien driver på å snur nedover, folk generelt får dårligere råd, veksten avtar, oljeproduksjonen avtar. Alt dette er positivt når det gjelder pengereformer og åpne gluggene til folk.

Dessverre har vel nyhetsspeilet skutt seg selv litt for ofte i ræva til å bli tatt seriøst så jeg ville ikke fremmet forslaget herfra.. :)

Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

Det er på tide å gjøre noe. Organisering så klart.
International movement for monetary reform ser ut til å være ett ærlig initiativ. ulikt Ron Pauls “End the Fed” som opererte med tiltak som var utarbeidet av banden kalt Austrian (talmudic) economics. Deres tiltak ville være å gjeninnføre gullstandard som er kjent for å ikke fungere for andre enn dem som er kjent for eie gullet.

http://internationalmoneyreform.org/

Disse har allerede påbegynt å lage filialer verden rundt, hovedsaklig i Europa hvor Norge glimrer med sitt fravær. Island er allerede med.
Her er den engelske siden http://www.positivemoney.org/

I England har deres miljøparti tatt opp Positive moneys program som del av sitt. Dette er en politisk seier, som vi kunne kanskje få gjentatt her til lands. Jeg kjenner ikke MDG noe særlig men med en slik organisasjon har man fått ett redskap for påvirke og utfordre andre organisasjoner.
Om der er noe interesse for dette så innkaller jeg til stiftelsesmøte. Først må man se på materialet deres og evaluere det.
http://internationalmoneyreform.org/starting-a-new-national-movement-for-monetary-reform/

nils
nils
Anonym
Svar til  Valgeir
3 år siden

ubuntumovement

« Forrige artikkel

Niceland fase to: Nå går vi til next level

Neste artikkel »

Norge har vært medlem av EU siden juni 1994

60
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x