Bla i tag

frihet

I kampen for det gode mot det onde er det viktig å ikke la en eneste stein være urørt i søken etter sannheten. Kun på denne måten kan vi oppnå full frihet.

Staten manipulerer deg til å støtte drap av barn

De fleste nordmenn støtter drap av barn. Ja, du leste riktig. Takket være våre myndigheters kløktige manipulasjon av oss så tenker du ikke en gang over det. Dette er derimot ingen ubegrunnet påstand, men harde, statistiske fakta.

Guy Fawkes-masken: Folkets frihetssymbol – myndighetenes store skrekk

Den kjente Guy Fawkes-masken har blitt symbolet på folkets frihet. For myndighetene har det blitt skrekkens symbol.

Hvorfor folks mening om deg ikke betyr noe

Du er det du elsker, ikke det som folk elsker med deg. Er det på tide å gå tilbake til å bli det kreative barnet igjen hvor man ikke bryr seg om hva andre mener om deg?

Er du fornøyd med politikerenes resultater?

Føler du menneskeheten har de ypperste i befolkningen til å styre landet til det beste for menneskeheten eller eksisterer det et kolossalt forbedringspotensiale?

Nyhetsspeilet.no
Nyhetsspeilet.no

Folkets Råd vil erstatte alle regjeringer

Som et resultat av alle regjeringers manglende evne og vilje til å skape fred samt å ta ansvar for forurensningen av vann, luft og mat, vil alle regjeringer verden over opphøre å eksistere og bli erstattet av et råd av eldre som representerer hele menneskeheten og som vil utelukkende operere for menneskehetens beste.

Hvorfor ble jeg frikvinne – Del 2 av 2

Praktisk og konkret ser vi at vi lever i et oligarki, selv om alt vi har blitt opplært i forteller oss det motsatte. Så hva kan egentlig ha skjedd?

Hvorfor bli frikvinne og hvordan gå fram? Del 1 av 2

Hva innebærer det å bli frikvinne?

Siktes det riktig vei?

“Among the many misdeeds of the British rule in India, history will look upon the Act depriving a whole nation of arms as the blackest." - Mahatma Gandhi

Historien bak Nyhetsspeilet.no

Hele 862.000 sjeler har besøkt nettmagasinet Nyhetsspeilet.no siden oppstarten for 3 år siden.

Åpent brev til Statsministeren om en smule fred og frihet

En inntrengende bønn til Statsministeren om at vi også etter 22/7-2011 kan ha et fint Norge, med selvrespekten i behold, ved å bevare en liten smule frihet, arbeide for fred, og ikke utvikle oss til et leninistisk 'paradis'.