Den sjette galaktiske natt

9.3K visninger
18 minutter lesetid
53

Mayakalenderen er en fascinerende måte å forstå og tolke utviklingen av bevisstheten på. Dens opphav er neppe fra en primitiv kultur, men en som kjenner til store sykluser som er bare så vidt forstått i dag. Denne artikkelen setter fokus på den neste perioden vi beveger oss i fra denne dag, og fremmover de neste 360 dager. Om du ønsker å forstå systemet bedre er du tjent med å se på videoforklaringer på Internett som kilden henviser til. Gjør et google-søk på Maya Calender og sett til side minst 4 timer av din tid. Du vil bli gledelig overrasket – om du er mottakelig.

8. november 2009 – starten på den sjette galatiske natt i Mayakalenderen

Kalenderen bygger på blant annet trinn – der hvert trinn i utviklingen av bevissthet er 20 ganger kortere enn trinnet forut. For eksempel det siste stor trinnet i kalenderen var avsluttet i 1999. Hvert trinn har et hovedtema og denne var ”power”. Hvert trinn har tretten mindre trinn som kalles ”dager/nettter”. Hver ”dag”/”natt” i power-trinnet varte 19,7 år. Det vil si 13 x 19,7 år totalt. Det handler om industri revolusjonen, atomalderen og computer alderen.

Det trinnet vi nå er i (galaktisk tidsperiode) er mye kortere der  hver dag/natt varer bare 360 dager. Tema for dette hovedtrinnet er etikk og integritet. Det ser ikke slik ut ennå, men det er derfor mange avsløringer finner sted i denne tiden. Etikk og integritet faller først på plass mot slutten av denne perioden.

Det er mange som vet litt om denne kalenderen som også lurer på hva denne sjette galaktiske natten betyr. Derfor har jeg tatt meg tid til å oversette noe av det mest troverdig kilder jeg kjenner til.

Illustrasjonen viser Mayakalenderens tidsepoke for den Galatiske Underverden.
Illustrasjonen viser Mayakalenderens tidsepoke for den Galatiske Underverden.

Mayakalenderekspert Carl Johan Calleman

Carl Johan Calleman har skrevet en artikkel om den perioden vi nå beveger oss inne i gjennom et filter av Mayakalenderen og hans tolkning av den. Personlig er jeg en tilhenger av den skolen om fremtiden som ser en spirituell ”bevissthetsevolusjon” – i hvert fall for enkelte på denne planeten.

Jeg har ikke kommet til denne overbevisning gjennom overfladisk tillit på enkelte budskap som kommer fra mystiske og kanaliserte kilder, men heller fra en lang rekke med evidenskjeder som også inkluderer vitenskapelig forskning på hendelser som påvirker hele vårt solsystem – planetarisk klima endringer, endringer i solen, passasjen av vårt solsystem gjennom den galaktiske midtpunkt, kornsirkelbudskap, kanaliseringer og observasjoner av de enorme endringer i polariseringen mellom dualitetskreftene.

Når jeg oversetter tankene til Callemann over til Norsk, så er det ikke bare en ord for ord oversettelse, men også noen av mine egne tanker rundt dette temaet. Min personlig engasjement i forhold til å dele vital informasjon rundt denne bevissthetsevolusjonen har pågått med kraftig fokus i hele sjette galaktiske natt av Mayakalenderen. Nå at vi beveger oss inn i sjette natt kommer vi til å merke en endring av stemningen. Jeg er like spent som andre på hva den endringen kommer til å handle om.

Opprør i den sjette galaktiske natt

Den amerikanske presidenten ble valgt inn på et slagord som er så intetsigende som det går an å bli – Change – Endring. Foreløpig ser det ut som all endring holder på å gå mot det som er verre for gjennomsnittsborgeren. Økonomien er fullstendig utarmet, de samme kriminelle kreftene som former lovgivningen slik at den passer deres agenda er fortsatt til stede. Det er fortsatt mange dobbelstatsborgere som arbeider dypt inne i den amerikansk regjeringen som også har allianser med staten Israel.

Biologisk terror ser ut til å blitt et globalt problem. Gjennomsnitts borgeren har mistet enda flere rettigheter, fått enda mer overvåkning. Skannere som kler flyplass passasjerer nakne viser seg å demontere subjektets DNA. Den nye helsereformen ser ut til å kreve tvungen vaksinering og det vil si at, i frihetens land, har de frie ingenting de skulle ha sagt over hva staten kan gjøre med deres egen kropp!

Folk begynner å bli forbannet og jeg forstår det veldig godt. Jeg tror det er noe av det som kommer til å prege den neste 360 dagers syklusen vi nå går i.

For ordens skyld, og for å gjøre det lettere or leseren å skille artikkelen oversatt til norsk, vil jeg skrive oversettelsen i kursiv skriftform. Alt som står i kursiv er det noe Calleman må stå for. Det vil sikkert komme flere tilleggs artikler om maya kalenderen og  denne spesielle perioden som den representerer. Merk at Callemans forståelse av fremtiden er bare en av flere som likner på hverandre.

Callemans analyse av den sjette galaktiske natt

Før jeg starter med detaljene rundt den sjette natt, som går fra 8. november 2009 til 2. november 2010 i den galaktiske bølgebevegelsen, føler jeg det nødvendig å tydeliggjøre noen av mine grunnleggende forståelser for min forståelse av Mayakalenderen. Særlig fordi det er så mange ulike tolkninger som blir lagt frem og fordi disse avviker til dels svært mye i forhold til hverandre.

Nye kosmiske krefter

Det er de som tror at sluttdatoen for Mayakalenderen markerer slutten av en syklus og begynnelsen av en ny. For min del tror jeg at vi er i ferd med å nærme oss noe som er mye større enn bare en overgang fra en syklus til en annen. Den eneste Mayaskriften fra eldgamle tider, ”The Tortuguero monument”, beskriver slutten av syklusen på den måten at nye kosmiske krefter vil manifestere seg.

Det er overveldende mengder med empirisk evidens fra moderne forskning som tilsier at vi er i ferd med å nærme oss et punkt i tid der ni utviklingsnivåer (kalt underverdener) av den kosmiske plan vil bli avsluttet samtidig. Det impliserer at vi nærmer oss, ikke en ny syklus eller skifte, men slutten på overganger som har drevet utviklingen av livet siden universets tilblivelse. En slik avslutning til disse overgangene kunne muligens danne grunnlaget for en harmonisk og evigvarende fred på denne Jorden.

Det som nå er i ferd med å skje er, med andre ord, ikke noe som har skjedd i universets historie på et tidligere tidspunkt. Kanskje denne endringen, delvis ukjent, forårsaker den vidstrakte fornektelsen som jeg føler preger mange mennesker her og nå. Istedenfor å forholde seg til en stor endring i vår sosioøkonomiske forhold (siden enhver endring av menneskets bevissthet også impliserer endringen i våre forhold) foretrekker mange å ha fantasier om noe fysisk eller astronomisk hendelse som angivelig kommer til å skje 21. desember 2012

En guddommelig plan

Mayakalenderen handler ikke om noe som skal skje på en spesifikk dato, men heller en beskrivelse av en guddommelig plan for utviklingen av menneskets bevissthet, der kvantaendringer i forhold til kalenderens (sykliske) energier provoserer frem endringer i menneskets bevissthet.

Derfor vil menneskets bevissthet fortsette å bli transformert trinn for trinn i forhold til planen, helt til vi kommer til slutten av denne prosessen av skapelse 28. oktober 2011. På denne tiden vil den høyeste kvantatilstanden av universet oppnås når endringer som forstyrrer harmonien vil bli avsluttet. Vi er åpenbart ikke der enda.

Tidenes største transformasjon

I denne plan for utvikling av bevissthet gjør vi vår entré inn i den sjette natten av den Galaktiske Bølge Bevegelsen, den åttende av ni nivåer. Dersom min forståelse av Mayakalenderen er korrekt vil vi være vitne til den mest betydningsfull transformasjon av bevissthet noen gang i menneskets historie. Det som er spennende med dette er at jeg føler allerede at et relativt klart bilde av hvordan en ny verden kommer til å bli født endelig holder på med å ta form.

På den andre siden, det som også begynner å bli i økende grad klart at denne fødselen kommer til å bli veldig krevende. Derfor er det enda mer viktig å forstå hvordan noen av de utfordringene som vi har foran oss faktisk tjener overleveringen av de nye verdenen selv om det ikke virker som om det er det som pågår for øyeblikket.

Dersom flere kan tilegne seg en realistisk forståelse for hvordan denne nye verden vil bli født, kan de også holde på et håp for fremtiden, som er basert på noe mer enn bare tankespinn. Dessverre er det mye forvirring rundt Mayakalendere og mange som presenterer seg selv som eksperter på denne fornekter den eldgamle Mayakunnskapen om de ni kosmiske kreftene som er i ferd med å manifestere seg, og det er i disse, og ingenting annet, som forklarer hvorfor en ny verden vil bli født.

Det som vil finne sted i fremtiden kan ikke forståes ut i fra forståelse av den sjette natts syklus alene. Overtrekkene av syklusene forbereder den niende og høyeste nivå av den kosmiske utviklingsplanen; den universelle bølge bevegelsen med energi fra sjette natten vil også måtte taes hensyn til. På grunn av denne overtrekking og økningen (kompresjonen) av tid assosiert med den siste bølgebevegelsen, tror jeg at den forestående perioden vil bli uvanlig intens. Den vil også bli energetisk sett veldig komplisert.

En dypere økonomisk nedtur

Når dette blir skrevet (31.10.09) er vi på vei mot slutten av den sjette dag, perioden av blomstring i prosessen fra frøet blir sådd til den modne frukten i den galaktiske bølgebevegelsen. Som jeg forutså i en tidligere artikkel, ville det nå for noen økonomer virke som om det verste er allerede over. Det er derimot noen ting som foregår i verden som sier dette i mot og er mer i takt med en forutsigelse gjort i en artikkel i mai om en enda dypere økonomisk nedtur, særlig som uttalt i dollarens fall rundt den tiden der den sjette natten starter. (Se også Profetier for 2012).

Mens flere kilder nå forutsier at dollaren vil kollapse, er det viktig å notere at mine var gjort for en relativ lang tid tilbake og dersom det viser seg å være korrekt, viser det hvordan økonomien er en del av den guddommelige planen som Mayakalenderen er et kart over.

Min forutsigelse av enda dypere økonomisk fall var basert på observasjonen om at netter, i hvert fall i den andre delen av en utviklingsbølgebevegelse vanligvis betyr at det er en oppbremsing av økonomisk vekst. En indikasjon av en slik kollaps foran denne natten er mengden av oppkjøp i gull som for første gang har passert den magiske grensen av USD 1000/unse.

I tillegg viser indeksen av aksjesalg at mennesker som har innsikt i den faktiske basis for å sette verdi på den amerikanske aksjemarkedet synes at disse har en altfor kunstig høy verdi. Enda mer viktig er den økende volum av stemmer som vil at petrodollarsystemet og bruken av US dollaren som et verdensreservepengesystem bli erstattet med noe som er mer real.

Disse indikatorer sier alt annet enn at nedturen er over. Det er heller mye som tyder på at en intensinfisering av den økonomiske nedgang, særlig i Vesten som er dyp i debet er nær foranstående. Det ser ut som om investorer rømmer fra verdier i form av papir eller digitale verdier, som er nøyaktig det vil kunne vente fra denne sene fasen i den galaktiske bølgebevegelsen når et skifte i bevissthet som handler om bevegelse fra det abstrakt til det konkrete i økonomisk verdi holder på med å ta form.

Mens mange vil si at endringene er et resultat av en konspirasjon, for eksempel mot USA er det viktig å erkjenne at dersom det var tilfelle, ville det ikke ha vært forutsigbart fra Mayakalenderens ståsted.

Transformasjon av bevissthet

Jeg tror at det som skjer med verdens økonomien er noe langt mer gjennomgripende og fundamental enn en midlertidig tilbakegang. Det en direkte konsekvens av en skjærskilt transformasjon av bevissthet som den galaktiske bølgebevegelsen bærer med seg. Som jeg forklarer i min nye bok, ”The Purposeful Universe” er bevissthet primært et forhold til ”Livets Tre”, som eksisterer i mange ulike nivåer i kosmos og som forårsaker synkroniserte endringer på disse ulike nivåene.

Det betyr at endringer i bevissthet som gir nye retninger til våre liv, vil også direkte påvirke verden og samfunnet på en stor skala og hvordan vi forholder oss til det. En endring av bevissthet er derfor ikke bare noe som skjer i våre hoder, men er også samtidig uttrykket i endringer i våre relasjoner. Våre økonomiske forhold er derfor også gjenstand for endring i bevissthet og dens utvikling.

Vi burde så forvente enda større rømning fra abstrakte verdier ettersom den sjette natten starter et skifte som forventes å slå ekstra hardt i økonomien til Vesten, som USA og UK fordi disse er verdens økonomiske sentre og de kontrollerer mye av det som skjer i bankene. På det nåværende tidspunktet, og særlig USA, er så i debet at det er ingen større behov for å presentere en forklaring til hvorfor det vil bli enda en dypere økonomisk nedtur i økonomien. Alt som trenges er noe som kunne trigge det som holder på med å skje. Det kommer, på den ene eller andre måten.

Mens mange ting kan trigge en slik nedtur og media kommer til å plassere årsaken på triggeren, er den dypere årsaken best forstått gjennom Mayakalenderen. Fra et perspektiv som Mayakalenderen gir, er den pågående tilbakegangen i økonomisk vekst reflekterer en trinnvis tilnærming til slutten av den økonomiske syklusen som vil være assosiert med Mayakalenderens sluttdato (eller start dato, alt ettersom).

Dersom tilbakegangen av økonomien er en del av prosessen av å skape forhold for fødselen av en ny verden er det relevant å stills spørsmål om hvor dyp kommer denne tilbakegangen å bli? Selv om det er opplagt at verdien av papirpenger og særlig den amerikanske dollaren vil bli rammet, er det fortsatt et åpent spørsmål om hvor dyptgripende konsekvenser vil bli. Jeg tror det kan bare forstås fra et studie av hva essensen av den nye verden kommer til å bli.

Religioners nedskrivninger

En forståelse av denne nye verden kan vi ikke hente fra Mayakilder. De sier bare at ni kosmiske krefter kommer til å manifestere seg nå kalenderen kommer til sluttpunktet. Derfor foreslår jeg at vi retter fokus på hva de ”Abrahamic” religioner har å si om saken. Vi ser på Bibelen og Koranen. Ved å kombinere disse kildene med vår forståelse av maya kalenderen føler jeg at vi kan få en ide om det som er i ferd med å skje. Jeg tror at alt som har skjedd hittil i denne timeplanen har blitt underlagt overleveringen av denne nye verdenen

I Koranen – Surah 82:17-19 finner vi: ”Og hva vil forklare for deg hva dommedagen er? Det vil være den dagen der ingen sjel skal har makten eller myndigheten over andre: For kommandoen den dagen vil være fullstendig med Allah.”

Jeg tror denne utslettelse av dominans kan referere seg til den universelle underverden som fremmer en bevissthet av enhet og gjennomsiktighet til hele vår væren og våre handlinger. Dersom vi tar dette på alvor, betyr det at alle kjettinger til mennesker som dominerer over andre vil bli brutt.

Bibelens Johannes Åpenbaringen 21: 4-5 beskriver også en ny verden som skal fødes. ”Og Gud skal tørke vekk alle tårene fra deres øynene; og det skal bli slutt med døden, også sorg og gråt, heller ikke skal det være smerte: for de tidligere tingene har gått bort. Og han som satte på tronen sa, Se, jeg gjør alt om igjen.”

Dette ville implisere at alle bånd til fortiden ville bli brutt for at en ny verden skulle fødes. Satt sammen vil det se ut som om forutsetninger for den nye jorden er at vi trenger å befri oss selv fra kjettinger som binder oss til fortiden, så vel som til andre mennesker.

Ny verden med deling og empati

For noen kan disse endringene virke så store at det er lettere å forestille at denne verden utslettes enn å gjennomgå alle de endringene som mer eller mindre ville snu hele vår kjente verden fullstendig opp ned. Du kan være sikker på at det er et stort antall mennesker i maktposisjoner som ikke ønsker en slik transformasjon der likhet og harmoni er stikkordene.

Disse sitatene kan derimot gi oss en hint om hvor dypt denne ”krisen” kommer til å bli. Vil for eksempel penger forsvinne helt? Jeg tror at svaret er at penger vil forsvinne så mye at det ikke lengre binder oss til fortiden. I praksis betyr det at all tenkelig tenkning om profitt gjennom investering er fullstendig borte.

Den nye verden vil ikke bli drevet av en vekst økonomi basert på å samle abstrakte verdier. Det er større sjanser for at den nye verden blir basert på deling og empati for alle medlemmer av samfunnet som en enhetlig bevissthet av den universelle bølgebevegelsen. Det antas at det vil forutsette mye voldsom uro før dette er etablert praksis.

Den mest kaotiske tidsperioden i den sjette natten vil da bli når de praktiske uttrykkene for denne transformasjonen vil bli testet ut og iverksatt. Ut i fra perspektivene fra den nåværende verden er denne tankegangen utenkelig. Saken er nemlig den at det ikke finnes noen permanent menneskelig karakter, oppfatningen av virkelighet og hva vi føler oss tvunget til å skape. Dette forandrer seg fortløpende mellom ulike bølgebevegelser.

Mennesket i den Regionale, Nasjonale, Planetariske og Galaktiske bølgebevegelser er fullstendig forskjellige i deres tilnærming til tilværelsen. Det universelle mennesket som blir skapt ved den niende og universelle bølgebevegelsen vil representere en slags kronetrinn for utviklingen av bevissthet. Med det er samfunnet i stand til å ta til seg en annerledes oppfatning av verden og kvaliteter/verdier enn tidligere.

En økonomi basert på deling er selvfølgelig fult mulig dersom bevisstheten er enhetlig polarisert. Selv om energetiske endringer vil komme raskt i gang vil jeg legge til at det kan ta en stund før den økonomiske strukturen finner sin endelig form.

Makten vil gå i oppløsning

Så hvordan, i praksis, kunne en slik overgang finne sted hos et menneske som vanligvis bare tar hensyn til seg selv til en der en oppfatter enhet i alt og deler sine ressurser med andre? En slik transformasjon av bevissthet til livet kan virke like uvirkelig og umulig som kollapsen av Berlinmuren en gang virket.

Kollapset av Berlinmuren var et speilbilde av transcendering av en øst/vest polarisering i menneskets bevissthet. Fødselen av den nye verden blir en form for transcendering av de indre og ytre veggene, særlig i det Vestlige sinnet. Derfor er min mistanke slik at under den første halvdel av den sjette natten vil det se ut som  om verdens økonomi i økende grad går sakte ettersom forbruk hos den amerikanske befolkningen ikke lenger vil være nok til å holde industriens motorer i resten av verden gående.

Makten som USA har i resten av verdenen vil minke som følge av dollarkollapsen. De indirekte effektene av denne nedgangen vil berøre hele planeten. I denne økonomiske nedturen, vil det komme til et punkt der det begynner å gå opp for folk at det aldri vil bli mulig å gjenreise den gamle vekstøkonomien og at det aldri vil bli noe retur til en følelse av ”business as usual.”

Der og da vil veldig radikale sosialøkonomiske løsninger måtte bli undersøkt for at mennesker skal kunne overleve, bokstavelig talt, ettersom det blir mer og mer opplagt at det er essensen av de gamle strukturene som var kilde for mesteparten av problemene.

Sletting av gjeld

Vi kan stille spørsmål om hva vil skje dersom store deler av befolkningen i land som vanligvis har en oppegående økonomi ikke er i stand til å betale for sine huslån til banken? Vil disse måtte forlate sine hus mens utallig hus som eies av banker gå tomme mens befolkning er ute på gaten? Det er slike situasjoner som allerede har dukket opp i blant annet forstadsbyene til Detroit. Vi snakker ikke om teorier her da det allerede har begynt å skje i enkelte byer rundt om i USA.

Det som kanskje kommer til å skje er at krav vil bli reist for å slette gjeld slik at mennesker ikke lenger vil måtte betale til bankene for å forbli i sine hjem. Det kan også hende at det samme kan skje på en større skala slik at hele land blir gjeldfri, for å stabilisere resten av verdenen.

Utslettelse av gjeld ville være noe av det samme som utslettelse av makten og kraften som penger har til fortiden som det nå har. Denne handliingen ville skape en effektiv vei mot en bærekraftig økonomi der det legger fokus på behovet som folk har blir møtt på en nyttig måte.

Hele ideen er selvfølgelig en fullstendig revolusjon som vil ha en global smitteeffekt siden verdensøkonomien har så til de grader hengt seg opp. Siden den største krisen er hos USA, er det også der mesteparten av disse endringene kunne starte med å finne sted.

En slik transformasjon av verdens sosialøkonomiske system ville sannsynligvis finne sted i tidsperioden mellom 17. juli 2010 (The Cosmic Convergence) og starten av den syvende dag av den galaktiske bølge bevegelsen (3. november 2010).

En revolusjonær transformasjon

Det er naturlig å tro at det ville tjene mot å oppløse mange andre systemer av dominans som verden har arvet, særlig fra det nasjonale nivået, men også fra det planetariske. Energetisk sett er tidsperioden mellom 17. juli og 3. november 2010 skapt gjennom overlegg av den pre-Universelle Underverden og den Galaktiske Bølgenevegelsen.

Det denne revolusjonære tidsperioden mest sannsynlig kommer til å gjøre er en tilsvarende minking av regjeringers styring og nasjonal autoritetsstyring. (For eksempel FN, WHO, EU m.m.) Enkelte vil forsøk å ta seg til rette med en slik situasjon. Det vil bli spørsmål om hva vi trenger styringsmyndigheter og nasjonale grenser for når ingen sjel har makt eller myndighet over en annen.

Min visjon for tidsperioden mellom ”the Cosmic  Convergence” til starten av den syvende dag er dermed en total ombygging av menneskets sivilisasjonen. Det vil da bli en tid der veivalg for fremtiden tas på et individuelt plan.

Hvorfor vil denne tidsperioden mellom 17. juli og 2. november 2010 fremprovosere en slik revolusjonær transformasjon? Vel, det er to tidligere tidsperioder som er verd å notere seg som paralleller til denne. Den ene er AD1498 – 1617 – Rensaissansen, som i en bredere forståelse betydde en omveltning av det føydalske systemet som så på Vatikanet som den endelig kilde til verdslig makt og begynnelsen av en moderne tidsalder.

Den alder er tiden mellom 1986 og 1992 som var en revolusjonær bølge av demokrati – da Berlinmuren falt. Det førte til slutten på den kalde krigen og en bedre allianse mellom begge verdens hemisfærene.

Spirituell og guddommelig oppvåkning

Vi kan også legge merke til at de to tilsvarende revolusjonære tidsperiodene skapte nye uttrykk av spiritualitet, i det første tilfellet i reformasjonen og i det andre, ”the Harmonic Convergence” som ble en slags startpunkt for New Age bevegelsen i vår tid. Dette ville peke ut at i denne tiden vil det bli enda en ny åndelig vekkelse. Fordi the Cosmic Convergence ville være den første vinden i en enhetlig bevissthetsspredning ville det implisere at folk vil da bli guddommelig inspirert for å dele og anerkjenne enhet i all skapelse.

Jeg tror det vil være spiritualitet hinsides ord, basert på den umiddelbare opplevelsen av det guddommelige. Der reformasjonen var en vekkelse som satte fokus på det skrevne ordet og New Age en bevegelse som hadde sine røtter i esoteriske ideer som var noen ganger kanalisert eller uttalte, tror jeg at den åndelig oppvåkningen som er foran oss vil ikke være noe som kan formuleres i ord, og at det vil bli basert på kunnskap gjennom ren innsikt.

Jeg føler at det er et åpent spørsmål om denne transformasjonsrevolusjon mellom 17. juli og 2. november vil bli fredelig eller ikke. Parallellen til denne tidsperioden – 1986 og 1992 tilsier at det er i det minste mulig. Det ser ut som om at folket vil være delt i forhold til å bevege seg fremover med de nye innkommende energier som leder til den nye verdenen, eller om de gir motstand til disse og søker for å holde på det gamle systemet fra fortiden. Det er da ikke rart at sterke krefter vil forsøke å være til stede for å fremme ideen om at Mayakalenderen handler om en begivenhet som finner sted 21.12. 2012.

Mange New Age-guruer har banet vei for denne frykt kampanjen ved å sette fokus på denne datoen fremfor å sette fokus på prosessene som er en del av selve kalenderen – en bevissthetsutviklingsprosess. Mange vil faktisk aldri kjenne igjen noen bevisste varselssignaler for det som holder på å skje. Ettersom de vedkjenner at slike storskala endringer har en guddommelig kilde kunne det likevel bety at en vekkelse kunne finne sted.

Dersom det skjer vil det bety at de ikke vil se på de forandringer som skjer i samfunnet som meningsløse kaoshendelser som de sikkert vil bli presentert gjennom det dominerende media sirkuset.

Resultatet: En ny, fredelig tidsalder

Når en tenker at alt dette er en prosess av bevissthetens utvikling er det en reell fare at mange vil tro at Mayakalenderen handler om en enkel dato der en eller annen hendelse vil finne sted. Om det er lagt opp til å være et ”polskifte”, ”galaktisk overensstemmelse”, ”Planet X,” eller ”slutten på denne verden” eller ”skifte i bevissthet”.

Det er et utrolig naivt perspektiv gjennom en form for overtro der en ny verden rett og slett dukker opp uten deres aktive og bevisste deltakelse i forberedelser som leder opp til en tilstand av enhetlig bevissthet.

Virkeligheten tilsier at det er overveldende evidens for at Mayakalenderen beskriver sekvensielle endringer i bevissthet som vil begynne å bli erfart på en enda høyere frekvens etter 17. juli 2010. Og enda mer etter 8. mars 2011. Bare ved 28. oktober 2011 vil endringene avsluttes og en enhetlig bevissthetstilstand vil stabilisere seg og lage et fundament for en fredelig alder.

Denne økningen i  frekvensen forklarer også hvordan en omfattende oppgradering av dominanssystemer kunne finne sted på så kort tid. En anbefaling jeg vil gjerne gjøre i tillegg til etisk levestil og å fortelle sannheten er å lære å flyte med det niende nivået. Stå midt i strømmen med fokus på manifestasjon av den nye verdenen.

Carl Johan Calleman, Seattle, 31. oktober 2009.

www.maya-portal.net
www.calleman.com

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

53 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
LilleVi
Skribent
14 år siden

Takk for flotte kommentarer. Mange meninger, ja vel. Mange folk. En stor takk til Armen og hans medarbeidere som har gjort det mulig med et slikt nettsted. Vi har bruk for Nyhetsspeilet og jeg er imponert over takhøyden. Det gir meg enda større tro på fremtiden når enkeltmennesker legger så mye arbeide og kreativitet for at meninger skal kunne veksles og mennesker kan finne hverandre.Jeg håper også at vi kan gi litt av vår overflod slik at Nyhetsspeilet kommer i mål med den serveren. Vi vil ikke være dere foruten.
Fra hjertet Tor Andreas LilleVi

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

-vær du ikke sikker… hmm..bekymret???…. :)

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Dark galaxy crashing into the Milky Way
22 November 2009

http://www.newscientist.com/article/mg20427354.200-dark-galaxy-crashin

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Den er godt omtalt i aftenposten også :)
http://www.aftenposten.no/viten/article3389017.ece
Har lenge vært kjent at Melkeveien holder på og krasje i 2 mindre galakser.
Det er nok ingen fare, når så store ting krasjer så går det over så enorme tidsperspektiver at tviler på at denne nye passer inn i noe Maya profeti.
håper jeg…………

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Mystisk «lysbombe» falt over Johannesburg i dag.
Er vist blitt mere reglen en untaket at det nå kommer merklige fenomener over hovedstadene i dem største landa i verden, sist var det over moskva, før det var det ufoer over Beijing ved solformørkelsen i sommer.
http://www.vgtv.no/?id=27394
Se og bedøm selv.
Er det en metoritt så passer den i denne artiklen og er det en UFO så passer den vel inn i artiklen om at Obama skal presentere utenomjordisk liv på fredag.
Muligt den kan passe inn i HAAPR artiklen også …………… ?

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Javel, Mayaene var ikke blodtørstige? Jeg tror ikke særlig mange forskere er enig i det.

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Mayaene var nok ikke mer blodtørstige enn folk flest, men at de utførte sine dødsritualer med stor iver skal vi ikke se bort i fra. De var jo også mennesker, tross alt.

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Maya kalenderen forklarer tidsaspektet på en god måte, men ikke fullkomment.

Klidene for den samme visdom disse maya indianerne besatt ser ut til å komme fra vediske tider med røtter flere titalls, om ikke hundre tusentalls av år tilbake. Visse verk sier at det går i sukluser på 990 000 år hvorav 10 000 år er en periode med mørke og prøvelse for å “rense” sjelene. Om dette stemmer er vanskelig å si.

Det jeg vil understreke her er at Mayakalenderen har kun en side av en større helhet.

Den forklarer evolusjonen som sykluser, noe som ser ut til å stemme, men hvorfor?

Hva mer ligger bak dette, hvorfor speeder nå “tiden” opp, eller skal vi heller kalle det persepsjon av tid.

Hva er tid egentlig?

Visdommen i kabbalah forklarer dette utmerket godt:

Evolusjonen drives frem av menneskes desires(ønsker og behov), hvert enkelt individ besitter til sammen 613 – 620 egoistiske desires(behov) hvorav kombinasjonen av disse enkelte egoistiske behovene og intensitet, kvalitet og styrke av disse gjør personen unik, og at denne kan oppfattes som et eget individ med en personlighet.

Summen av hvert enkelt menneskes desires kan ses på igjennom tidene, gjennom en jevn befolkningsøkning øker også kaoset gradvis, tilliten mellom menneskene har sunket sterkt. Dette kan enkelt forklares ved at nå 7 000 000 000 mennesker med 613 egoistiske desires som nå øker i styrke i en vanskeligere tid skaper en hurtigere oppfattelse av tid. Det er ekstreme mengder med behov og ønsker som i voksende grad søker utfoldelse.

Poenget er nå at om menneskeheten ikke gjennomgår en indre korreksjon av de kollektive egoistiske behov, vil menneskeheten ende opp i komplett kaos, dette kan kun vare en kort periode før alt rundt oss vil lide, og dermed også vi vil mennekene på jorden lide.

Denne lidelsen er ofte uunngåelig for å presse massene over i neste spirituelle fase, MEN, det vil aldri komme en tid der et individ(som en del av en komplett og integrert enhet) kan få noe gratis uten egen innsats. Fra naturens side er dette umulig.

Det som kan være skadelig med mayakalenderen er frykt for endetiden. Dette er ikke en realitet. Mayakalenderen kan tolkes på flere måter, men kanskje det viktigste den lærer oss er at tid ikke er lineær, men heller går i sykluser og ser ut til å aksellerere i tråd med tiden.

Årsaken til denne akselerasjonen er den samlede kollektive summen av alle verdens desires(universets desires er bedre å si). Dette foregår på universelt plan, ikke kun på jorden slik jeg har forstått det.

Skaperverket går igjennom sykluser for å lære av seg selv, for å erfare og for å bringe mennesket til endelig korreksjon av egoets diversifiserte jordiske og tomme behov til ET eneste behov, ubetinget kjærlighet til alt og alle.

Man kan trekke det ned på frekvensnivå og på informasjonsnivå da svingningene av ubetinget kjærlighet er det ultimate, det mektigste og det kraftigste, kanskje fordi alt i bun og grunn er kjærlighet?

Så, det er ingenting som stopper i 2012, dette er en transformasjon, en syklus om du vil som mayaene har regnet ut, enten ved hjelp, eller ved at disse hadde kontakt med høyere bevisstheter/verdener eller rett og slett hadde en høyere spirituell forståelse enn vi har i dag.

Fallet begynnte ifølge autentisk kabbalah(ikke madonnaversjonen) for ca 5730 år siden, med adam(den første mann som bevisst følte et egoistisk desire etter å forstå og å søke spiritualitet, før dette var det kun en del av noe som bare var der.) Etter dette har menneskeheten falt i dypere og dypere egoisme, spørsmålet er rett og slett om dette har skjedd flere ganger, at det går i sykluser, eller om dette kun har skjedd en gang…Mye tyder vel på at dette er en del av evighetssyklusen.

Nå begynner ting virkelig å bli enormt om man begynner å snakke om evigheter her, det er for mange vanskelig å fatte, men alle de dypeste visdomskilder kommer frem til stort sett det samme, kjærlighet vil råde, energi forsvinner ikke, det skifter kun form og varer evig, for oss er det dermed på samme måte, ikke for kroppen, men for sjelen.

Så fremmover tror jeg vi vil se en intensivering av egoet, samtidig som dette vil vekke mange flere mennesker og få dem til å søke inn i seg selv, stille spørsmål til sine liv og sakte men sikkert endre sine desires og behov til å omfatte noe mer enn seg selv og sitt. Vi tar nå våre første vaklende skritt som nyfødte barn, på vei mot kjærlighet og balanse, forståelsen av skaperverkets dybde og svar på meningen med våre liv. Religioner vil forvinne, søken etter svar på utsiden vil forsvinne. Uærlighet, egoisme og andre lavfrekvente behov vil forsvinne, og menneskeheten vil nå et kryssningspunkt der samfunnets strukturer/verdier vil endre seg. Strømmen av massenes intensjon er det som er retningsgivende, denne kollektive intensjonen vil bli renere og ha en høyere etisk kvalitet enn tidligere, og gjennom å nå kritisk masse vil resten følge etter.

Derfor, det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre er å bearbeide våre indre atributter, å søke kjærlighet i alt vi gjør. Å søke unity og samhold i alt vi gjør. Å søke sannheten og det å gi.

Intensjonen bør være intet mindre enn å oppnå ubetinget kjærlighet til alt og alle.

Vi kan dermed styre vår fremtid og evolusjonens hastighet gjennom co-creation, samskapning, mer nå enn noen sinne tidligere. Vi begynner nå å få tilgang til enorme mengder informssjon(ikke kun via nettet) gjennom at vår bevissthet øker gjennom at vår intensjon blir renere og klarere, kvaliteten på vår intensjon øker steg for steg…

Håper dette besvarte noen spørsmål rundt evolusjon og tid… Det hele handler ikke om tid, men om spiritualitet og om kjærlighet. Det viktigste vi gjør nå er dermed å jobbe med vår intensjon.

Lykke til alle sammen, sammen kan vi skape en vidunderlig verden for alle der ubetinget kjærlighet råder.

Aqwarrior
Aqwarrior
Abonnent
14 år siden

Obs, en feil i linken. Beklager det. Det skulle være http://iliuka.net (en l og ikke 2).

Aqwarrior
Aqwarrior
Abonnent
14 år siden

Angående Mayakalenderen og forsåvidt alt annet som vedrører oss som mennesker i disse tider, anbefales det på det sterkeste å lese visdomsordene som er redigert sammen fra seansene/kanaliseringene med Illiuka. Veldig mye av det som har vært temaer her på nyhetsspeilet taes opp og besvares i disse samtalene. Extra terrestials, kornsirkler, chemtrails, vaksiner for å nevne noe. For de som ikke har hørt om Illiuka, gå til http://illiuka.net og les litt før dere velger visdomsord fra menyen. Jeg har lest timesvis av disse utskriftene og klarer nesten ikke å legge det fra meg. Ennå har jeg ikke kommet halvveis. Utrolig interessant og meget lærerikt!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Noen som har sett filmen?

Virker interessant…

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Heisann, enda lite troll…
Utrolig hvor sammenfallende lite intelligente disse spørsmålene til trolla er. Men det er jo troll.

Bare sov videre du, Mr. Carter, det er ingenting å hente for deg her.

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Ops, bra jobba moderator :-) Slik skal det være..

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Hm… Sikker på at du ikke er minst like tett? Det virker ihvertfall slik på nivået i innlegget ditt…

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

…er oljebrønnene snart tomme…og er vi nermere en krise enn vi tror
…og holdes dette hemmelig for ikke å skape panikk i markede

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/09/peak-oil-international-energy-agency

Emanuelinvent
Emanuelinvent
Abonnent
14 år siden

*Hei Mike Cechanowicz. . . . *
.
Takk for et flott innlegg, ny bevissthet ligger i de kosmiske potensialer og vil slå gjennom enten makteliten vil følge med på lasset eller velger å bli akterutseilet.
.
Jeg jobber med utvikling av nye teknologier og systemer for en bærekraftig framtid for våre sivilisasjoner, naturen og vår klode.
.
Velkommen til mine Soner på Origo.no: http://origo.no/vegard
.
Morsomt at ditt innlegg ble postet nøyaktig på denne dato og det samme klokkeslett som datoen: 08.11 – 2009 – 08:11. . . . Helt tilfeldig.?. . . Neppe.!
.
*Hilsen, Vegard K. Emanuelsen*

Aisha
Aisha
Abonnent
14 år siden

huff smurfen. det var jo skremmende lesing.
etter å ha lest innlegget ditt kom jeg til å tenke på en artikkel jeg leste i sommer, tror det var i aftenposten. en forsker (i think en briter) som har sagt at verden stort sett kommer til å være ørken og det vil finnes noen oaser.. folk vil strømme til disse oasene. norge var blant en av disse. altså, ingen tvil om at det vil være kontinuitet i konflikter og krig blant menneskene. dette er en forsker som ikke ble tatt seriøs da han på 80-tallet kom med uttalelser om store klimaforandringer.
hvis noen vet hvem jeg snakker om så hadde det jo vært fint med konkretisering av hvilken mann jeg snakker om.
han har også en teori om jordas kjerne…huff nå babler jeg for mye. : )

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Aisha
14 år siden

Her er en fin dokumentar i 3 snutter fra History Channal om polskifte fra Mayane, Nostradamus og forskerene som beviser det :)

Everything 2012 Pole Shift (Part 1 of 3)

http://www.youtube.com/watch?v=5RPM27TuOqk

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Dem som ikke tror at vi står ovenfor store kattastrofer nå er dem som ikke vil vite det.
Et polskifte er nært forestående, men ingen vet egentlig hva konsekvensene blir siden det ikke er så mange som husker 760 000 år tilbakers på sist polskifte.
Det man vet er at allerede nå så går jordskjelv og vulkankurvene rett til værs og akslerer kraftigt nå, Nordlyset er forsvunnet, flere forskere mener at kontinenter forsvinner i havet og nye kommer til og at det har skjedd før og at det er sånn mange av dem store fjellkjedene i verden er blitt til.
Men nå går fler og fler forskere ut og sier at dem ikke tror at det handler om et poskifte alikevel :)
Dem mener at jordens kjerne holder på og stivne og slutter og rotere og magnetfeltet på jorda forsvinner for godt.
Dette er helt naturligt og skjedde på mars for 1.3 milliarder år siden siden det er en mye mindre planet.
Vist det er tilfellet så kan det være lurt og kjøpe inn noe flaskevann og solkrem med høy solfaktor siden atmosfære og alt vann på planeten vil forsvinne ut i verdensrommet og jorden vil bli en øde ørken uten atmosfære som Mars i løpet av kort tid.
Personligt så syns jeg det høres rart og ulogisk ut at et polstopp kan utvikle seg over så kort tid, men så er kjeg langt fra noen forsker heller da.
Det som er enda mere ulogisk er at et polskifte skulle ta flere tusen år når man vet at vi da ville blitt bombadert med store mengder UV stråling som selv etter få uker ville utsletta alt liv på jorden, et polskifte skjer på få timer siden det ikke er registrert noe utryddelse av det meste av livet på jorden tidligere.
Hele prosessen fra svekkelse til det er helt oppe og går igjen tar nok mange mange år men selve skifte går over få timer.
Det som er faren oppi alt dette er at vi i følge en samla forskerteam så vil vi nå få dem aller kraftigeste super solstormene på flere hundre år så ca 2011-2012.
Det vil sende oss tilbakers til steinalderen selv med normalt magnetfelt til og beskytte oss, velll nå er vi snart uten beskytele i det hele tatt og trenger ikke så mye fantasi for og tenke seg til åssen det går.
Men alt dette er bare bagateller og regne i forhold til det vi har i vente ganske snart.
Et gammaglimt kan utrydde det meste av jorden på over 55 millioner lysår avstand og det slipper løs like mye energi som flere hundre milliarder stjerner på under et sekund.
Eta Carinae som bare ligger 5000 lysår fra oss (rett utenfor hagen vår)hadde utbrudd i 1850 og ifølge dem matematiske modellene så skulle den ikke bli til et gammaglimt før ca 200 000 år etterpå, men upppsss… modellene var feil
I 2006 eksploderte en stjerne i en galakse som ligger 77 millioner lysår fra Jorden. To år senere smalt stjernen igjen – det skulle tatt 200 000 år!
Trøsten må jo være at et gammeglimt kommer med lysets hastighet og vil ikke oppdagest får i samme microsekund som vi blir forvandla til støv.

Et gammeglimt på noen millioner lysår avstand som treffer oss vil få et sånt scenario
Et slikt gammaglimt vil legge Jorden nesten fullstendig øde og livløs. Skadene vil være langt verre enn vi kan forestille oss. På den siden av Jorden som vender mot eksplosjonen vil brennhete sjokkbølger fare gjennom atmosfæren og starte infernoer når de treffer bakken. Atmosfærens temperatur vil raskt begynne å stige og får Jordens værsystemer til å gå amok.

Alt organisk materiale på jordoverflaten vil begynne å brenne. Overlevende kan befinne seg i huler og bygninger. Energien i strålingen som treffer Jordens atmosfære svarer til opptil 30 ganger det samlede atomvåpenarsenalet! Men det verste gjenstår!

Blaffet av intens gammastråling er over etter under et minutt. Umiddelbart etterpå kommer kosmisk stråling – ekstremt energirike partikler – som vil bestråle planeten i dagesvis. Det vil knapt finnes noe sted å gjemme seg. Når partiklene treffer atmosfæren, blir de selv ødelagt, men setter i gang svære skurer av såkalte sekundære partikler.

Disse partiklene, kalt myoner, trenger hundrevis av meter ned i bakken og gjennom fjell. Få gruver og huler vil være trygge. Selv i dyphavene vil skapningene få dødelige strålingsdoser.

Jordens økosystemer vil bli fullstendig ødelagt. De få som måtte overleve vil ønske at de også hadde dødd.

Ta noen kjappe google søk på gammaglimt, solstormer, polskifte, jordskjelv, vulkaner osv så ligger alle fakta i forskningsraporter og store medier allerede 10-15 år bak i tid :)
Trøsten får jo være at kommer sjelen/bevistheten utenfra så vil den ta bolig i en Alien på en annen planet ut i verset en plass :)

http://www.bangirommet.no/pages/news/130507_Gammaglimt.html

http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/superkat_0902/superkat_0902.html

http://www.aftenposten.no/viten/article1130506.ece

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Jeg anser forstatt en fulltreffer av dette, Asteroid passes just 8,700miles from Earth – with only 15 hours warning, er svært sannsynlig. Det mener også Victor Clube og Bill Napier i sin “The Cosmic Serpent”

The Cosmic Serpent was a giant comet that terrorised mankind in prehistoric times. As a fiery dragon and hurler of thunderbolts, it wrought destruction and disaster upon the Earth. In the last three thousand years, however, these stupendous facts have been all but erased from human memory; not on purpose but simply because we have never arrived at a proper understanding of comets.

Sjekk ut Immanuel Velikovsky
Immanuel Velikovsky (1895-1979) was a controversial author of several books suggesting a radical interpretation of history. In his best-selling book, Worlds in Collision (1950), he argues that the Earth and other planets, had been subject to cosmic catastrophes in historical times, that had been recorded in the oral traditions, myths and legends of the peoples of the world. His 1956 book Earth in Upheaval describes geological evidence that he says supports the idea of global catastrophes in prehistorical and historical times.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Husk at Maya’ene var noen blodtørstige jævler. Viktig å passe på å ikke romantisere for mye. Anbefales: “Apocalypto” av Mel Gibson.

Nammm
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Ifølge kanalisert materiale jeg har lest, er det ikke tilfelle at de var blodtørstige. Bildene er tolket feil, og heller ment metaforisk. Er det noen andre her som har vært borti det? Husker ikke helt, men lurer på om det var i bøkene til Barbara Hand Clow jeg fant det.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Apocalypto var underholdningsmessig sett en god film, men Mayaene har aldri vært blodtørstige. Det som illustreres i filmen er altså helt feil historisk sett. Det blir man informert om hvis man snakker med Mayashamaner i Guatemala, Honduras og Mexico. Dette kommer også frem i videoen Misconseptions i den kommende filmen Shift of the Ages som trolig vil bli en av de mest korrekte dokumentarene om Mayaenes profetier og visjoner. Den kommer ut tidlig neste år.

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
Svar til  Frank
14 år siden

Har ikke alltid menneskets historie alltid hatt et blodtørstig anstrøk? Det er dermed ikke grunn nok til å underminere et budskap fra en gammel kultur…. :o)

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Vi som har våknet og kommet oss ut fra komfortsonen har ingenting å frykte. Det er frykt og det at de ikke stoler på seg selv som vil hindre mange mennesker i deres overgang til noe bedre. Det er faktisk gode energier eller bevisstheter rundt oss fra et høyere plan, er bare mer og mer nå det gjelder at vi beholder troen på kjærlighet oppi alt det vonde som skjer i denne galskapens verden.

Jeg postet dette på Facebook og vil dele det med dere også;

Sitter her og filosoferer mens skydekket henger lavt utenfor vinduene. Jeg praktiserer healing på mennesker og dyr, kan også se auraen deres, men jeg ser noe mer. Derfor lurer jeg på, hvor mange ser energier, bevisstheter eller hva man skal kalle dette rundt oss som jeg kan både se og føle?

Hver av dem er unike, som om de har sitt eget fingeravtrykk. De kan være gråhvite eller ha farger og mange har en fargerik aura som stråler ut fra dem. Jeg har også sett tvillinger hvor to slike henger sammen i hverandre. De ser ut til å tiltrekkes mest av følelser, men kan være tilstede ellers også.

Hvis mange personer er samlet og det er sterke følelser inne i bildet er det mange slike, som i bryllup, ved dødsfall eller begravelser. De ser også ut til å like musikk, er ofte mange rundt artister, grupper på en scene.

De kan bevege seg meget raskt i alle retninger og de går rett gjennom vegger og andre hindringer. Jeg har noen av dem på bilder, som på dette av hunden min som med kjærlighet slikker en liten kylling. Akkurat da jeg knipset beveget den seg raskt mot venstre, noe man kan se hvis det forstørres.

Bildet ligger her hvor man kan klikke på det, forstørre og View Raw Image;
http://tinypic.com/m/67tywx/2

FlowerSniffer
FlowerSniffer
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Fint bilde du har tatt Monica! Jeg ser også en del gråhvite energier, men har aldri sett noen i farger. Gleder meg til den dagen da jeg kan se hvem, eller hva dette er.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

I følge Biblen så skal hele økonomien kolapse på en time.
Ikke mange som rekker og løpe til banken og ta ut pengene sine og invistere dem i reelle verdier da ;)

Nå er det folket, industrien, bankene og nasjonene som tappes for penger, og alle blir bundet opp i nye internasjonale lover som binder oss på hender og føtter. Snart vil vi oppleve sannheten av disse ordene, men Bibelen sier at til slutt vil heller ikke Skjøgen ha kontroll over sine midler. Hun (Skjøgen = den Katolske Kirke) vil også til slutt gå fallit. Vi står derfor snart ovenfor en systemkrise. Bibelen sier at hennes dom er kommet på én time. „Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mere kjøper deres skipsladnininger…De som ble rike ved henne, skal stå på avstand av frykt for hennes plage og gråte og klage. Og de sier: ‘Ve, ve den store byen som var kledd i fint lin, purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler! For på én time ble hele denne store rikdommen ødelagt.’“ Åp. 18. 9-17.

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Ja..de rike..de pengegriske, materielle menneskene vil gå på en skikkelig smell her.. på en måte er de som er fattige og ikke eier noe fra før,i en bedre posisjon i en slik situasjon der alt kollapser..
på tide at de som lever i sine rikdommer, slott, kjører i fine biler og drukner i materielle goder opplever hvordan det er på den andre siden..

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  Aisha
14 år siden

Riktig. Dess mere man har av materielle goder, dess mere frykt har man også for å miste det man eier. Dess mindre man har, dess mer frihet. selvfølgelig er det essensielt med et visst minimumsgrunnlag og litt til. Det finnes 2 typer frihet, frihet for begjær (noe de rike har, de kan kjøpe seg hva de vil) og frihet fra begjær (man er så lykkelig at man ikke har noe begjær).

e
e
Abonnent
Svar til  vidar
14 år siden

Jeg likte dine ord om frihet.. var det slik du fant frihet? ble lykkelig? eller innså din lykke? :)

TruthSetsYouFree
TruthSetsYouFree
Abonnent
14 år siden

God artikkel Mike.. 2 videor på youtube som er verdt å se; Kymatica og Esoteric Agenda med ben stewart.

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
14 år siden
Oddis
Oddis
Abonnent
Svar til  Thunderdahl
14 år siden

Den siden har jeg ikke sett før. Utrolig interessant!

FlowerSniffer
FlowerSniffer
Abonnent
Svar til  Thunderdahl
14 år siden

Takk for denne linken.

Flott artikkel. :-)

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
14 år siden

Jeg sjekker alltid dagens energi på mayamajix.com
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html
Her en side for å sjekke vilket tegn/energi man har,mayaene kalt seg navn oppkalt etter dagens energi som solen brakte med seg,så vis du er født på natta er det den neste dags energi.Jeg er derfor 11Eagle.

T
T
Forfatter
14 år siden

Her er et sitat jeg tok fra en mail jeg fikk av en vennine, hun har gjort research på disse fenomene i noen år og har blant annet en egen teori om dette. Mer info om det senere. Jeg sa til henne i en mail at “Nov 8 var den sjette natten på maya kalenderen”, og dette er noe av svaret jeg fikk;

“Onsdag sies å være en fullstendiggjøring av forankringen av den nye energien på jorden; og bl.a. at vi har full mulighet til å være der, fullstendig i oss selv, hvis vi er på det nivået. Det er nummerologisk 11.11.11.”

11.11.2009, kl 11:11 er det remembrance day i England hvert år, for falne soldater. Dronning Elisabeth deltar på denne seremonien der de står og ber rundt en obelisk.

Men i år kanskje denne datoen vil få større betydning for oss alle? Hun sa også at vi ser mer og mer at de med kontroll og makt, blir desperate, og panikken deres gir utslag i form av det vi ser på nyhetene.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Flott Mike og Anders :)
Alt tyder på at Onsdag kommer il og bli en meget spennende dag.
Kornsirklene har aldri bommet på datoer før så tvilsomt at dem gjør det denne gangen heller ;)

Insomnia
Insomnia
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Rumsfeld, du er klar over at du akkurat har sendt ut en liten smurf med planke som er 111 cm lang, som skal tråkke ned 11 små ringer med en omkrets på 11 meter og et diametertverrsnittgrenseovergangbru som er delelig med 11 dersom pi er 3,11 istedefor 3,14!?

Samtidig bretter denne lille smurfen 11 små papirfly av A4 ark som ikke er A4 ark, men nesten A4 ark ettersom de bare er 11×22 cm, disse små papirflyene blir deretter krøllet sammen till 11 små klumper som blir kastet ut fra sosialblokka der smurfen bor, de som går under har ikke identifisert hva det er han kaster ut og derved er det 11 uidentifiserte flyvende objekter på himmelen.

Dette er jo drømmedagen for konspirasjonsteoretikerene som igjen gjør at slike som du og jeg får noe å le av i morgen.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Ojjjjjjjjjjjjjjjj………… her var det mange Troll :O
Noen som har mata dem siden Trolla formerer seg så fort ;)?
Det kan vel skje ting i dag som ikke rammer oss enda, men er noen timer igjen enda da :)
Ojjj Ojjjj der kommer det inn en melding…. Hmmm…. 17 Nov Kl 22.44 bør en ta på seg hjelm ;)

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Troll kommer kanskje i flokk? Men du legger jo ut litt trollmat når du sier:Alt tyder på at Onsdag kommer il og bli en meget spennende dag. “Mye tyder på at onsdag muligens kan bli en spennende dag” er kanskje mindre spiselig for trolla.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Jupp…. Arne. Tenkte akkurat på det da jeg skrev det at dette må jaggu være god Trollmat, så har ikke andre en meg selv og takk for at Trolla kommer som maur til honning he he
Regner med det ikke nytter og argumentere til Trolla at det skjedde noe i dag, Jens August krasja i Hotell Cesar :P
Blir vel litt Ulv Ulv og legge ut datoer….
Prøve og spå litt selv isteden……….Muhammed og Rumsfeld …….. Hormon bomber av noen pubertetstroll og Insomenia … ..hmmmmm … Student fra Skepsis.no ;)

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

:-) Forsatt en time igjen av dagen. Kanskje kosmos forholder seg til am/pm. Da har vi jo muligheter igjen 23:11 eller 11:11 p.m. (post meridiem). Denne tidsbenevnelsen er eldre en vår 24 timerklokke…. :-)

Insomnia
Insomnia
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Uuuuh… Bare fordi en er realist så blir en plutselig et troll.. Ånei, nyhetsspeilets krazypeople kaller meg for troll bare fordi jeg stiller spm ved troverdigheten ang. de paranoide tankene deres!

Dere er klar over at det ikke er behov for flere psykriatiske pasienter her i landet, instutisjonene er fulle nok som de er!

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Hyggelig at du bekymrer deg for vår mentale helse, men jeg kan forsikre deg om at min egen er yppelig for tiden….. :-) Men takk alikevel

Insomnia
Insomnia
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Bekymrer meg ikke en pøkk for deres mentale helse, tvert imot blir jeg skeptisk til om enkeltindivider burde ha ytringsfriheten sin i behold når jeg er vitne til all idiotien som fremkommer på denne siden.

Men igjen, det er underholdning for friske oppegående mennesker som meg!

Oddis
Oddis
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Written by faithfulangel Wednesday, 04 November 2009 15:20
Please heed this urgent warning. I have been sensing a Earthquake all day and right now it is the most powerful premonition I ever have had of an Earthquake. I am sensing powerful, very powerful undergroud activity, actually pretty frightening indeed. there is a lot of vibrations as if the earth itself is shaking evne roaring from within.

Middle East, Indonesia and the USA should take care. ocean areas also should take care. This feels like it will happen any moment and I am still sensing this is the 8.9 or over one.

This looks like it will shock the world. people out at sea should also take care.This is what I sense.

Love and prayers.

FaithfulAngel

Source: prophecies.us

Tags: earthquake, premonition, warning
___________________________________________
Comments

Gerard Zwaan Comment by Gerard Zwaan 1 day ago
And also from http://www.prophecies.us

Massive Quake and/or Tsunami

Written by nightlight Monday, 02 November 2009 00:24
within the next 3 weeks there will be a MASSIVE earthquake either in japan, China, Indonesia or California/West Coast of North America, it will measure anywhere from 7.4 to 8.6 to 9.6 and will result in a Tsunami, The deaths will be around 35,000-50,000

http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/a-tremendous-premonition-of

« Forrige artikkel

Frisk og sunn med riktig pH

Neste artikkel »

Naturens eget antibiotikum

53
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x