Profetier for 2012 er bare ett av svært mange emner som Arifkarim interesserer seg for.

Mayakalenderen en milepæl for sjelen

23.1K visninger
11 minutter lesetid
100

Mayakalenderen går inn i den sjette og siste galaktiske natten den 7. november 2009. Ifølge den kjente forskeren Carl Johan Calleman så vil verdens økonomi kollapse kort tid etter dette.

Calleman er en renommert forsker på Mayakalenderen og har brukt flere tiår på å finne ut av den egentlige hensikten med den. I 2004 så ga han ut boka The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness. Her beskrev han at den globale økonomien ville begynne sin kollaps når den femte natten i den Galaktiske Underverdenen i Mayakalenderen startet (side 223). Det var den 18. november 2007. Økonomer er enig i at kollapsen startet i desember 2007.

Økonomisk kollaps

Calleman mener at den amerikanske dollaren vil kollapse helt i november eller desember, noe som han kobler til den sjette galaktiske natten som begynner den 7. november 2009. Dette vil kunne bli forårsaket av en demoraliserende politisk hendelse.

I videoen nedenfor ser du Carl Johan Calleman snakker om at verdier, uansett om det er tall på en datamaskin, på papir eller sedler, vil miste sin verdi og bli erstattet av en rettferdig løsning hvor man ikke blir slavebundet til banksystemet. Det innebærer nok et lengre tidsperspektiv før en ny og sunn økonomisk løsning kommer på plass, men den globale kollapsen spår han til slutten av 2009.

Forutsigelser ifølge Calleman:

  • Global finansiell kollaps når femte natt begynner
  • Vestlig dominans av verden vil slutte
  • Abstrakte verdier vil kollapse

Abstrakte verdier innebærer verdier som i seg selv ikke har noe verdi, som tall på en bankkonto, verdipapirer som aksjer samt papirpenger. Verdien på disse opprettholdes bare på grunn av folks aksept av dens verdi. Gull og sølv er derimot objekter som i seg selv innebærer verdien.

Mayakalenderen angir ingen dommedag

Mayaene har aldri sagt at verden vil gå under. Dette er en generell misforståelse som blir utnyttet på feil måte verden over av filmindustri og så videre.

Det Mayaene derimot har sagt er at ni guder vil komme og at verdens sivilisasjon vil få en ny fødsel. Dette innebærer en verden i fred med likhet, sikkerhet og en tilhørighet til et spirituelt univers.

Veien dit derimot vil kunne medbringe sine utfordringer. En økonomisk kollaps vil virke inn på de fleste mennesker. De fattige vil i denne sammenheng bli de rike med sine kunnskaper om å dyrke jorda og overleve på begrensede midler.

Mayakalenderen er enkelt sagt en kalender som angir ulike energier basert på hvilke tidsepoker man er inne i. Disse galaktiske energiene resulterer i endringer verden over. Dette viser Calleman til ved hjelp av illustrasjonen nedenfor.

Illustrasjonen viser Mayakalenderens tidsepoke for den Galatiske Underverden
Illustrasjonen viser Mayakalenderens tidsepoke for den Galatiske Underverden.

Mayaene benyttet kalenderen for å feire betydningsfulle endringer i energiene. På disse tidspunktene ville shamankonger komme med profetier for tiden forut i den nye energien. En kunnskapsbase var skapt basert på hvordan energiene endret seg i henhold til kalenderen. Dermed kunne man komme med relevante spådommer i den umiddelbare tiden fremover.

I illustrasjonen ovenfor så ser du historiske hendelser som er koblet til de ulike energiene koblet til dagene og nettene i fasen for den Galaktiske Underverden. Denne såkalte underverdenen er bare en av ni nivåer i Mayaenes nedtegnelser.

For mer informasjon, se De ni Underverdener i Kosmos. Hver underverden består igjen av sju dager og seks netter av den guddommelige skapelsen, som vist i illustrasjonen nedenfor.

En illustrasjon av de guddommelige kreftene som styrer de Sju dagene og Seks nettene, også kalt De Tretten Himlene.
De guddommelige kreftene som styrer de Sju dagene og Seks nettene, også kalt De Tretten Himlene.

Mer informasjon finner du i artikkelen De Tretten Himlene som en Kreativ Prosess.

Callemans sluttdato

Calleman har spesielt studert sluttdatoen for Mayakalenderen nøye og har kommet frem i sin forskning til at den kjente datoen 21. desember 2012 ikke er riktig. Han hevder i sine undersøkelser at den egentlige datoen er fredag 28. oktober 2011. Dette er fremdeles det viktigste spørsmålet de som er interessert i 2012-fenomenet kan stille seg. Dette fordi det har en veldig betydningsfull og praktisk konsekvens til hvordan vi relaterer oss til fremtiden.

Mens mange ønsker å feie sluttdatospørsmålet under matta så mener Calleman at vi ikke kan gjøre det uten å beholde vår intellektuelle integritet intakt. John Major Jenkins er en amerikansk forfatter og forsker som har laget en dokumentar på History Channel hvor 21. desember 2012 ble presentert som en dommedag hvor verden ville gå under.

Mens de fleste kunnskapsrike mennesker trolig vil slå fra seg den måten å presentere Mayakalenderen på, er det viktig å spørre seg hvem som vil tjene på det og hvorfor sluttdatoen konsekvent er plassert til 2012 i stedet for 2011 av media.

Ifølge Calleman er datoen 21. desember 2012 basert på tro, mens 28. oktober 2011 er basert på bevis. Førstnevnte dato er aldri forsøkt bevist hevder han. Som en kontrast er 28. oktober 2011 basert på massive vitenskapelige bevis på at de Ni Underverdener og Tretten Himler avdekket i urgamle Mayanedskrivninger absolutt beskriver en kosmisk evolusjon i alle sine aspekter.

Mayaenes nedskrivelser angir en syklus på 26.000 år. Calleman mener denne syklusen kulminerer den 28. oktober 2011. En høyt respektert Mayashaman, Don Alejandro Oxlaj fra Council of Elders som også er rådgiver for presidenten i Guatemala, har uttalt at han sier seg enig i datoen som Calleman har kommet frem til. Ånden Iliuka, kjent for mange nordmenn, har også uttalt i sine kanaliseringer at denne datoen har en viktig betydning.

Hvorfor Mayakalenderen har en sluttdato

Ulikt alle andre kalendre, hvorfor er det slik at Mayakalenderen har en sluttdato? Svaret på dette er at Mayakalenderen uttrykker en totalt annerledes type tid enn andre kalendre. De fleste kalendre, slik som vår kjente Gregorianske, Muslimske, Buddhistiske eller Jødiske kalendre, er basert på astronomiske, målbare sykluser og reflekterer kontinuerlig tid.

Siden astronomiske sykluser vil fortsette i de neste milliarder av år så er det ingen grunn til at kalendre basert på disse vil noensinne komme til en sluttdato.

Siden Mayakalenderen har en sluttdato så må dette åpenbart være basert på en annen type tid enn mekanisk tid. Sluttdatoen kan anses som bevissthetsbasert tid, noe Grekerne kalte Kairos. Ser man på nedskrivninger fra oldtiden for mer informasjon rundt opprinnelsen til Mayaenes Long Count (Mayakalenderen) så angir de at kalenderen er basert på Tree of Life.

Dette er angitt i Temple of the Inscriptions i Palenque, Mexico. Mayaenes tid er kvantisert og beskriver kvantumstadier i det Kosmiske Livets Tre. Det er opp mot dette, og ikke kontinuerlig astronomiske sykluser, vi kan forstå avgrensede perioder i våre liv og menneskets sivilisasjoner.

Det er det kosmiske livets tre i senter av vårt univers som står bak disse kvantumperiodene. Det ble først oppdaget av moderne vitenskap i 2003. Dette innebærer en revolusjon i hvordan vi ser vår hele eksistens. Det påvirker ikke bare vitenskapen, men også hvordan vi forstår religiøse profetier, som ofte inkluderer referanser til Livets Tre.

Mayakalenderen benytter spesielle symboler for hver dag kombinert med et nummer. Disse kvantumtilstandene skaper den geologiske og historiske æra i den kosmiske evolusjon som Mayaene refererer til som tidsaldre. Mange forventer et kvantumskifte når Mayakalenderen kommer til sin sluttdato.

De som studerer den bevisbaserte Mayakalenderen vil se at nesten alle konflikter og krig opp gjennom menneskets historie faktisk stammer fra et kvantumskift mellom kosmiske energier.

Med sluttdatoen i Mayakalenderen menes det en fullførelse av evolusjonen og at en verden i harmoni vil stige frem over en relativt kort tidsperiode. Altså ingen dommedag hvor jorda går under.

Årene som følger 28. oktober 2011, vil derfor bli spesielle. Om det menes 1, 10 eller 20 år gjenstår å se. En visjon om “Edens Hage” på et høyere plan (5. dimensjon) mangler derimot enhver rasjonell basis opp mot de som baserer seg på mekaniske astronomiske sykluser hvor en ny syklus vil begynne.

Fra dette perspektivet hvor vi går mot slutten av syklusbaserte endringer og den høyeste kvantumtilstand i universet, er det logisk at den økonomiske nedsmeltingen som vi er inne i, er begynnelsen på slutten av syklusene i økonomien. Rundt tiden hvor den Sjette Galaktiske natt  begynner den 8. november 2009, antar Calleman at finanskrisen forsterker seg og at den amerikanske dollaren kollapser og drar med seg det etablerte pengesystemet verden over. Det er viktig å forstå at uansett hva som vil utløse kollapsen, eksempelvis en politisk hendelse, så er det energiene av denne natten som vil bringe frem resultatet.

Denne mektige Mayapyramiden i Tikal, Guatemala, viser de 9 underverdener som Mayaene har basert sin kalender på.
Denne pyramiden i Tikal, Guatemala, viser de 9 underverdener som Mayaene har basert sin kalender på. Foto: Forfatter.

Positive tider i vente

Det som er viktig er å se i denne prosessen er hva som vil komme ut av gjenfødselsenergien fra andre halvdel av den sjette dagen. Vi kan bare gjette på hva en slik endring vil medføre. Vi kan anta at konsekvensene i vårt daglige liv vil bli merkbare etter hvert.

Mange vil kunne miste troen på Skapelsen på grunn av de omfattende endringene man vil merke på kroppen. Man bør derimot se på det positivt. Bevisstheten i den Galaktiske Underverden er allerede forhåndsplanlagt til å iverksette beskyttende mekanismer for å stoppe videre vekst i samfunnets struktur.

Det sluttdatoen 28. oktober 2011 gjør er å anbefale folk å forberede seg for denne endelige kollapsen av de gamle maktbaserte energiene i den Sjette natten.

Filmen “2012” er skremselspropaganda

Det er mest sannsynlig ingen tilfeldighet at den første storfilmen fra Hollywood om 2012 har planlagt verdenspremiere den 13. november 2009, få dager inn i den Sjette natten. Makteliten som styrer Hollywood vil ønske å skape forvirring blant folk om Mayakalenderen ved å manipulere sannheten om sluttdatoen samt sørge for å skape maksimal frykt rundt en dato som er prosjektert til et tidspunkt i fremtiden hvor det er for sent å forberede seg.

Mest sannsynlig vil filmen være basert på en katastrofe som totalt ødelegger kloden hvor de få overlevende vil være uten spirituell bevissthet/styrke etterlatt av en maktelite som vil gå under jorden i egne arker. Assistanse fra utenomjordiske vesener med gode hensikter vil være et element som trolig heller ikke er inkludert.

Profetier for sluttdatoen

Nå skal jeg gjøre noe som er ytterst usikkert og som blir rene spekulasjoner. Nemlig å spå fremtiden.

Min oppfatning er at vi i første fase vil potensielt kunne oppleve at det økonomiske systemet vil kollapse. Verdisaker som gull og tjenester vil over tid kunne erstatte verdiløse papirpenger, aksjer og kontoutskrifter som bare viser tall som ikke har en reell verdi.

I andre fase vil de fleste regjeringer verden over potensielt bli tvunget til å gå av på grunn av at all sannhet kommer frem for hele folket. På slutten av året vil elektromagnetiske solstormer kunne slå ut satellitter og elektronikk, og dermed effektivt sette en stopper for radio, TV, internett, mobiltelefoner og alt annet som benytter kretskort i deler av verden.

I tredje fase vil samfunnets infrastruktur kunne kollapse på grunn av solstormer eller ekstremvær som vil skylle over oss på grunn av galaktiske energier og kraftige vinder som vil skape furore. Dette kan medføre at transportmidler avhengig av drivstoff stopper og butikkhyller blir tomme for mat. Større byer vil kunne kollapse da for mange folk bor tett på hverandre uten å få tilstrekkelig nok mat eller ha fungerende alternative varmekilder.

I fjerde fase gjenskaper menneskeheten et samfunn hvor folk bryr seg om hverandre på en helt annen måte enn i dag, man handler med hjertet fremfor hodet, ledere velges basert på visdom og et oppriktig ønske om å tjene folkets beste, telepati utvikles som ny måte å kommunisere på (å lyve blir umulig). Når vi har ordnet opp på kloden og i samfunnet og all løgn er avslørt så vi vil motta assistanse fra utenomjordiske raser med gode hensikter. Neste steg på veien mot Edens Hage kan dermed påbegynnes hvor jordkloden gjør sin renselse for å gå inn i 5. dimensjon, et akseskifte gjør at Norge havner i Spanias breddegrader. Mennesket blir fullt bevisste sjeler og en del av et galaktisk fellesskap.

Det er åpenbart at man umulig kan tidfeste eller spå endringene i den guddommelige planen. Ei heller er det smart. Vår eksistens er langt mer kompleks enn noen av oss tror. Endringer kommer når den kollektive bevisstheten er klar for det.

Tikal.
Et overblikk av pyramiden i Tikal. Foto: Forfatter.

Den nærmeste tiden

Når det etablerte internasjonale pengesystemet kollapser i den Sjette natten (eller når enn det skjer) så kan tingene gå i to retninger. Man kan håpe at det vil bli en grasrotorganisasjon basert på en ny økonomi uten banker, renter og vekst som skaper en verden uten dominanse. Dette kan potensielt gi en verden som er basert på sanne likhetsprinsipper med villig samarbeid hvor grådighet ikke eksisterer.

Det er derimot naivt å tro at et slikt nytt system i henhold til den kosmiske plan vil inntreffe uten motstand. Makteliten vil neppe gi slipp på sitt herredømme. Spesielt med tanke på at det trolig er de som har planlagt neste økonomiske kollaps, noe som er en effektiv måte å spre frykt verden over på og som igjen gir mulighet til å innføre unntakstilstand og dermed totalitær makt over folket.

Finanseliten, regjeringer, media og rådende virksomheter verden over vil naturlig søke å opprette én ny global valuta og forbli i maktposisjonen, noe de er godt forberedt for.

Mange vil igjen oppleve undergangen av det etablerte dominante samfunnet som et sjokk da det vil fjerne illusjonen av trygghet i en verden som folk er blitt vant med å leve i. Det gjør naturlig nok jobben for makteliten enklere.

Menneskets redning: Den Universelle Underverden

Ser vi på Mayakalenderens niende og siste trinn, den Universelle Underverden, vil denne bringe med seg en ny enhetlig bevissthet som har med seg lykksalighet over bare å være til, med kjærlighet og medlidenhet for alt som finnes, akkurat slik det er.

På denne måten vil ikke ting bli bedre slik det er i de gamle økonomiske prinsipper, men livet vil bli mer behagelig da ting blir oppfattet på en annen måte på grunn av et nytt bevissthetsnivå.

Med andre ord så vil vi i årene som kommer se en forvirrende blanding av en tilsynelatende motstridende utvikling. Det vil ta lang tid for folk å komme på plass i forhold til hvordan ting vil utvikle seg etter dette.

Visjonen som synliggjør seg for tiden som kommer er verken at verden kommer til å gå under eller at vi vil sveve lykkelig dagen etter en bestemt dato. Det som er sikkert er at alle som streber etter å gå inn i den nye verden må oppriktig søke sannheten og unngå overforenklede forklaringer.

Det du tar med deg til den nye verden er grunnlaget for det du vil skape der. På grunn av dette så er det vesentlig å holde seg unna følelsen av frykt og i stedet handle ut fra sannheten i hjertet ditt. Glem de tingene som er basert på frykt, mangel og lidelse. Hodet ditt vil kunne si deg at endringer er ubehagelig, men ditt hjerte vet at det er noe fantastisk som venter på deg. Det er opp til deg å velge hvilken vei du tar.

Stol på hjertet ditt. Det er din veiviser, din vokter og beskytter når virkeligheten går i oppløsning. Dette er det ville eventyret som sjelen din kom her for å være en del av.

Dette er nettopp de dagene du planla for å hjelpe den kollektive bevisstheten til å gi slipp på frykten for endringer. Dette er kun en test som du selv gir deg. Frykten for endringer er det eneste mellom deg og den neste verden. Endringer er til for å feires.

Mayakalenderen er en revolusjonerende milepæl for sjelen. Når du gir slipp på frykten for endringer, vil de gamle profetiene ikke være noe å frykte og de trengs ikke lengre å bli sanne. Profetier er her for å vise oss en potensiell fremtid. Om vi ikke liker den så kan vi velge å endre den til det bedre for hele menneskeheten bare med å fylle på med positive tanker og gi slipp på våre frykter og de negative tankene.

Akkurat som et vannglass med skittent vann. I stedet for å tvinge vekk det skitne vannet så heller du bare på med friskt vann i stedet. Dermed vil det skitne vannet forsvinne av seg selv over tid.

Dette er et enormt steg du kan ta for å utvikle deg til en mester i den fysiske virkeligheten. Alt er som det skal og i henhold til den guddommelige plan.

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

100 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Brandulph
Skribent
12 år siden

Smurfen
– Ja, min venn, dagen etter at NATO startet sitt overgrep mot Libya, satt jeg med noen venner på Costa Blanca, hvor vi luftet våre vyer om hva det ville utvikle seg til. Deprimerende.
– Kjent var det for oss at Russland har en betydelig flåtebase i Syria (Tartus), og innlysende var det at angrepet på Gaddafi dreiet seg om kontroll over Libyas olje og gass reserver, hvor både Kina, India og Russland hadde (og delvis fortsatt har) betydlige interesser og enorme investeringer. Alle tre hadde som kjent blitt hardt rammet da USA & Co. voldtok Iraq hvor de også hadde gjort enorme investeringer og inngått konsesjoner med Saddam H.
– (About 75 Chinese companies operated in Libya before the war, with about 36,000 workers implementing nearly 50 projects worth billions of dollars. India’s interest too is substantial but lesser in scale than that of China.)
– Og, Smurfen, et meget viktig element her er, at i både Iraq og i Libya ble det gitt anledning til å sltte kontrakter i annen valuta enn USD!
– Da meldinger kom (i feb/mars) om at både Kinesiske og Indiske krigsskip tok posisjon i det innere Middelhav, så vi for oss et “nytt Vietnam” (et helvete som også kun dreiet seg om olje og gass), som selvsagt ville gjøre Costa Blanca til et heller uegnet sted for eldre herrer å tilbringe sitt otium. (En i gjengen solgte og flyttet til Costa Rica i August.)
– Jo, Smurfen, det er en meget anstrengt og skremmende situasjon vi står overfor, og tiden er kanskje inne for “sions vise” å smelle til? Det er som kjent ingen ting som kan måle seg med krig når det gjelder profitt!… og i den globale resesjon som vi er inne i blir det lite å høste for Rothschild & Co. sett i relasjon til en WW3.
– Forøvrig var det (som du nok vet) også tilgangen til olje/energi som spilte en sentral rolle i utviklingen av WW2: … Japan’s conflict with the United States and Great Britain which reacted with an oil boycott. The resulting oil shortage and failures to solve the conflict diplomatically made Japan decide to capture the oil rich Dutch East Indies (Indonesia) and to start a war with the US and Great Britain. Hmmm… ja, så dukker spørsmålet om “høna og egget” opp igjen da. ;-)
– Men jeg får håpe at du ikke har rett i at det kun dreier seg om noen få timer før det smeller. Jeg skal ha et lutefisk lag om et par uker… og for eldre menn, som lever på overtid, er slikt viktig kan vite! :-)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Mine profetier for 2012
1: Den økonomiske krisen sprer seg videre. “Markedet” roper på politikerne, og deres eneste virkemiddel er mer sentralisering.
2: Euroen kollpaser og drar dollaren med seg. Skjer dette vil politikerne i Europa få skylden. Det er en av grunnene til at politikerne på begge sider av Atlanterhavet febrilsk prøver å holde dette i gang.
3: Det kommer en militærkonflikt i midt-Østen, og den vil trolig spre seg til flere land.
4: Klimaendringene vil fortsette, det har de alltid gjort og vil alltid gjøre.
5: Noen høyt oppe vil begynne å stille ubehagelige spørsmål rundt værmodifisering og chemtrails. Det samme vil gjelde strålinger og vaksiner.
6: Et større terroranslag vil trolig komme, og London-OL er vel i så måte “naturlig”. Dog håper jeg at jeg tar feil.
7: Konflikten mellom eliten og grassroten vil bli ytterligere tilspisset.
8: Sensuren på internett vil tilta, i opphavsrettens navn. De vil også forsøke å stenge internett og lansere internet2
9: Et nytt alternativt protestparti vil ta form i Norge. Det er naturlig da det har skjedd i andre land.
10: Mainstream-media vil fortsette sin nedgang i opplaget,
11: Verdensregjeringen vil bli lansert, med deres forslag til en global valuta og verdens politi.
12: Fotballklubber i Europa vil få store problemer med lønninger og vi får flere konkurser.
13: Norge fortsetter å selge olje, gass og sjømat som aldri før.
14: Innvandringen til Norge vil øke.
15: Pga kaos vil folk se etter sterke ledere, og de vil lete blant de som er skyld i kollapsen. Dessverre er det et fåtall som lærer og setter ting i sammenheng.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Jeg ser nok for meg et lignende scenario, om ikke verre på noen områder. Tror riktignok ikke alt her vil kunne skje i løpet av ett år, til det går flere av prosessene altfor treigt, men punkt 7 her er jeg redd for både vil kunne gå raskere og bli adskillig verre (eller bedre, alt etter som hvordan man ser det).

Det er flere klare tegn som tyder på at konflikten mellom grasrota og eliten vil eskalere;

1. Det er intet som tyder på noen som helst løsning på eksisterende problemer, hverken kortsiktige eller langsiktige. Det hjelper fint lite å restrukturere eksisterende gjeld (les: ta opp ny gjeld for å betale gammel gjeld) i håp om at problemene skal løse seg. Det er som å pisse i buksa for å holde på varmen, og de fleste av oss erindrer hvordan det føles. Ganske digg for en stakket stund, for deretter å bli ganske så ekkelt.

2. I stedet for å ta en stadig voksende protestbevegelse på alvor, velger man etter hvert en konfrontasjonslinje hvor folk blir dengt med køller, sprayet med pepperspray og utsatt for harselering og hån fra noen av hovedaktørene i den pågående krisen, nemlig de hjernedøde politikerne i Kongressen og de grådige gangsterne, øh banksterne på Wall Street; vi har vel alle sett bilde av den velfriserte aksjemegleren som hadde laget en kontraprotestplakat med påskriften; Occupy a desk. Jeg skulle likt å sett trynet hans om noen få måneder når han må rydde pulten sin, fordi hans økonomisk skakkjørte arbeidsgiver ser seg nødt til å sparke han (de vet det ikke selv enda, men i løpet av kort tid kommer en ikke ubetydelig andel av verdens finansakrobater til å måtte se seg om etter ny jobb. Hvem vet, kanskje de dukker opp med eget telt i leiren etterhvert?)

3. Det siviliserte samfunn balanserer nå på en knivsegg, hvor det er svært lite som skal til før det tipper over i kaos. Her i Norge ser ikke alvoret til å ha sunket inn enda, men i svært mange andre land er det en enorm og stigende misnøye med ubalansene i økonomien, hvor de rike fortsetter å velte seg i luksus, hvor finanseliten kjøper seg plass ved politikernes bord, senest under G20-toppmøtet i Cannes, mens folk flest må knipe igjen livreima, hvor folk mister jobbene sine, hvor folk kastes ut fra husene sine, hvor en hel generasjon unge går uten arbeid, hvor det kuttes i sosiale stønader, pensjoner og andre velferdstilbud. Og hvor politikerne synes mer distansert fra de som har stemt på de enn på svært lenge.

Enn så lenge henger det hele sammen. Myndighetene har fortsatt kontroll over maktmidlene, men den dagen statskassa er tom og de peppersprayende politifolkene ikke får lønna si, vel da er det duket for revolusjon, og da ville jeg aldeles ikke vært i skoene til de ansvarlige for de siste tiårs organiserte kriminalitet, bedre kjent som spekulasjonsøkonomien. De går særdeles stusselige tider i møte, med mindre de strukturelle problemene adresseres nå. Det kommer jeg tilbake til om litt.

En liten avstikker; jeg frykter overhodet ikke noen verdensregjering, NWO, Illuminati eller annet fanteri. Er det en ting historien viser, så er det at når folket har fått nok, så smeller det… Og vi er farlig nær en slik situasjon i en rekke land for øyeblikket (at eliten innen politikk og finans kanskje ikke innser det tror jeg så gjerne da det ofte er slik at jo lenger vekk fra grasrota man kommer, jo mindre peiling har man på hva som rører seg der. Et slående eksempel, om enn helt irrelevant i forhold til tema, er Sepp Blatters smått legendariske uttalelse om at det ikke finnes rasisme i fotballen).

Vel, tilbake til saken; hva kan man så gjøre for å unngå kollaps med dertil hørende kaos og konflikt?

Svaret er faktisk såre enkelt, men like fullt komplett umulig å realisere all den tid de priviligerte heller vil kaste oss ut i en altomfattende verdenskrig enn å gi opp sine privilegier (ja jeg er faktisk riktig så pessimistisk her);

De rike, både private og selskaper, må bidra mer til fellesskapet. Utgiftene til det militære må kuttes drastisk, og spekulasjonsøkonomien må dø og erstattes med en produksjonsøkonomi. Og så må man for guds skyld slutte å bruke våre penger på å redde finansinstitusjoner som har bæsja seg ut og gått tom for cash…

Verre er det ikke.

Skattetrykket på de rikeste må opp på omtrent samme nivå som hos folk flest. Hvorfor i himmelens navn skal jeg skatte relativt sett mer enn en eller annen nisse som tjener 1000 ganger mer enn meg?

HÆ?

Videre må muligheten til å stikke unna enorme summer til lukrative skatteparadiser avskjæres umiddelbart, samt at slik kriminell adferd straffes, og det knallhardt. Feks med inndragelse av hele formuen.

USA og resten av NATO kunne frigjort noen fantasilliarder mer eller mindre over natten dersom de hadde innsett nederlaget i Afghanistan og reist hjem (og videre redusert sin militære tilstedeværelse i de ca 144 andre landene hvor vi opererer militært.).

Men, neida; Her skal vi fortsette festen både millitært og i casinoet, øh på børsene, i hedgefondene og i “bankene” koste hva det koste vil.

Hva faen, vi har da folket til å ta regningen…

We can do it!

Yes we can!

Ute har det begynt å regne…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Test; skrev en lengre kommentar som ikke kom på (en riktig så bra en om jeg må få si det selv;o) ). Noen i red som kan fixe?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Prøver igjen, denne gangen uten å skrive “det forbudte ordet” riktig, ref lenger nede.

Jeg ser nok for meg et lignende scenario, om ikke verre på noen områder. Tror riktignok ikke alt her vil kunne skje i løpet av ett år, til det går flere av prosessene altfor treigt, men punkt 7 her er jeg redd for både vil kunne gå raskere og bli adskillig verre (eller bedre, alt etter som hvordan man ser det).

Det er flere klare tegn som tyder på at konflikten mellom grasrota og eliten vil eskalere;

1. Det er intet som tyder på noen som helst løsning på eksisterende problemer, hverken kortsiktige eller langsiktige. Det hjelper fint lite å restrukturere eksisterende gjeld (les: ta opp ny gjeld for å betale gammel gjeld) i håp om at problemene skal løse seg. Det er som å pisse i buksa for å holde på varmen, og de fleste av oss erindrer hvordan det føles. Ganske digg for en stakket stund, for deretter å bli ganske så ekkelt.

2. I stedet for å ta en stadig voksende protestbevegelse på alvor, velger man etter hvert en konfrontasjonslinje hvor folk blir dengt med køller, sprayet med pepperspray og utsatt for harselering og hån fra noen av hovedaktørene i den pågående krisen, nemlig de hjernedøde politikerne i Kongressen og de grådige gangsterne, øh banksterne på Wall Street; vi har vel alle sett bilde av den velfriserte aksjemegleren som hadde laget en kontraprotestplakat med påskriften; Occupy a desk. Jeg skulle likt å sett trynet hans om noen få måneder når han må rydde pulten sin, fordi hans økonomisk skakkjørte arbeidsgiver ser seg nødt til å sparke han (de vet det ikke selv enda, men i løpet av kort tid kommer en ikke ubetydelig andel av verdens finansakrobater til å måtte se seg om etter ny jobb. Hvem vet, kanskje de dukker opp med eget telt i leiren etterhvert?)

3. Det siviliserte samfunn balanserer nå på en knivsegg, hvor det er svært lite som skal til før det tipper over i kaos. Her i Norge ser ikke alvoret til å ha sunket inn enda, men i svært mange andre land er det en enorm og stigende misnøye med ubalansene i økonomien, hvor de rike fortsetter å velte seg i luksus, hvor finanseliten kjøper seg plass ved politikernes bord, senest under G20-toppmøtet i Cannes, mens folk flest må knipe igjen livreima, hvor folk mister jobbene sine, hvor folk kastes ut fra husene sine, hvor en hel generasjon unge går uten arbeid, hvor det kuttes i sosiale stønader, pensjoner og andre velferdstilbud. Og hvor politikerne synes mer distansert fra de som har stemt på de enn på svært lenge.

Enn så lenge henger det hele sammen. Myndighetene har fortsatt kontroll over maktmidlene, men den dagen statskassa er tom og de peppersprayende politifolkene ikke får lønna si, vel da er det duket for revolusjon, og da ville jeg aldeles ikke vært i skoene til de ansvarlige for de siste tiårs organiserte kriminalitet, bedre kjent som spekulasjonsøkonomien. De går særdeles stusselige tider i møte, med mindre de strukturelle problemene adresseres nå. Det kommer jeg tilbake til om litt.

En liten avstikker; jeg frykter overhodet ikke noen verdensregjering, NWO, (Ill-um-inati) eller annet fanteri. Er det en ting historien viser, så er det at når folket har fått nok, så smeller det… Og vi er farlig nær en slik situasjon i en rekke land for øyeblikket (at eliten innen politikk og finans kanskje ikke innser det tror jeg så gjerne da det ofte er slik at jo lenger vekk fra grasrota man kommer, jo mindre peiling har man på hva som rører seg der. Et slående eksempel, om enn helt irrelevant i forhold til tema, er Sepp Blatters smått legendariske uttalelse om at det ikke finnes rasisme i fotballen).

Vel, tilbake til saken; hva kan man så gjøre for å unngå kollaps med dertil hørende kaos og konflikt?

Svaret er faktisk såre enkelt, men like fullt komplett umulig å realisere all den tid de priviligerte heller vil kaste oss ut i en altomfattende verdenskrig enn å gi opp sine privilegier (ja jeg er faktisk riktig så pessimistisk her);

De rike, både private og selskaper, må bidra mer til fellesskapet. Utgiftene til det militære må kuttes drastisk, og spekulasjonsøkonomien må dø og erstattes med en produksjonsøkonomi. Og så må man for guds skyld slutte å bruke våre penger på å redde finansinstitusjoner som har bæsja seg ut og gått tom for cash…

Verre er det ikke.

Skattetrykket på de rikeste må opp på omtrent samme nivå som hos folk flest. Hvorfor i himmelens navn skal jeg skatte relativt sett mer enn en eller annen nisse som tjener 1000 ganger mer enn meg?

HÆ?

Videre må muligheten til å stikke unna enorme summer til lukrative skatteparadiser avskjæres umiddelbart, samt at slik kriminell adferd straffes, og det knallhardt. Feks med inndragelse av hele formuen.

USA og resten av NATO kunne frigjort noen fantasilliarder mer eller mindre over natten dersom de hadde innsett nederlaget i Afghanistan og reist hjem (og videre redusert sin militære tilstedeværelse i de ca 144 andre landene hvor vi opererer militært.).

Men, neida; Her skal vi fortsette festen både millitært og i casinoet, øh på børsene, i hedgefondene og i “bankene” koste hva det koste vil.

Hva faen, vi har da folket til å ta regningen…

We can do it!

Yes we can!

Ute har det begynt å regne…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Hurra, det gikk jo…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
12 år siden

Eniig med deg Vandalf :)

Jeg tror også Balle C sine spådommer er vel optimistiske

Jeg tipper det meste av menneskeheten er utslettet før vi kommer inn i 2012, de få som kommer seg inn til 2012 vil ønske at de tilhørte gruppen som ikke klarte å komme seg inn i 2012

Men seff så håper jeg at jeg tar feil, at folket våkner og nekter å delta i krigene til Eliten og stiller super rottene for riksrett

Akkurat nå er store flåter med Russiske krigsskip på vei inn til Syria for å sette stopper for NATO, Israel og USA og deres planer om å angripe Syria og Iran

http://www.infowars.com/russian-warships-enter-syrian-waters-to-prevent-nato-attack/

http://articles.businessinsider.com/2011-11-18/europe/30414010_1_western-intervention-russian-official-border-disputes#ixzz1eLZf3Gp1

http://www.eutimes.net/2011/11/russian-warships-enter-syrian-waters-to-prevent-nato-attack/

http://rabble.ca/columnists/2011/11/nato-beats-drums-war-against-syria-and-iran

I år venter jeg med å kjøpe julegaver til lille julaften :)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Nei, nei , nei smurfen!

Å vente med å kjøpe julegaver til lillejuleaften er et sant helvete å jord. Du vil nesten ønske deg en krig fremfor å måtte prestere 24 julegaver på et par timer;o)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
12 år siden

Enig med du igjen :)

Er bedre å bli nuket en å havne på et kjøpesenter med tusner av panikk shoppende kjerringer med gullkort :S

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
12 år siden

Om få timer nå så vil Norge være i Krig mot Russland

De 6 enorme Russiske krigsskipene som ankom Syria for noen dager siden var fullastet med S-300 som nå blir utplasert over hele Syria i stor fart av Russiske soldater

S-300 raket vil bli brukt til å avlede et angrep fra NATO, USA og EU, har lang rekkevidde med det formål å beskytte store industrielle og militærbaser fra fiendtlige angrep fly og krysserraketter.

Iran har lovet å bistå sine alierte vist de blir angrepet av Israel eller USA, NATO har lovet å bli med USA med samme argument som da Irak ble innvadert
Da var det at Saddams raketter kunne treffe NATO landet Tyrkia, Nå er argumentet at Assads raketter kan treffe Tyrkia

Norge er som alle vet et NATO land så nå krigen starter så er vi automatisk i krig, en WW3

Så når starter kigen ?

De siste dagene har USA gitt sine ambasadører ordre om å slippe alt dem har i hendene sine og komme seg ut av Syria umidelbart, de samme har Tyrkiske borgere i Syria fått ordre om, Tyrkiske arbeidere på vei hjem fra Saudia Arabia har fått beskjed om å holde seg langt unna Syriske veier og heller velge den lange veien utenom Syria

Vi sa akkurat de samme i timene før Irak, Libya osv osv ble angrepet

Norge kan være i krig, en WW3 når som helst og kanskje allerede om få timer

Det er seff ingen telfeldighet at dette skjer akkurat nå på samme tid som vi i mange år har vist de vil dra i huler grunnet en kosmisk trussel

Det er vel ingenting som legitimeren en evakuering til huler og bomberom mer en nettopp bomber

Været har oppført seg helt merklig over store deler av verden siste tiden og nå begynner folk å lure på hva som foregår

Overlever vi bombene så får vi nok svaret på det om noen mnd :)

Løgnen om mayakalenderen er også avslørt nå, den handler ikke om oppgradering, bedre tider og oppvåkning men Apocalypse og om noe stort som kommer mot oss

http://www.thebigwobble.com/2011/11/oh-no-another-mayan-prediction-of.html

http://www.infowars.com/russia-arms-syria-with-missiles-to-defend-against-nato-attack/

http://www.eutimes.net/2011/11/nuke-carrier-leads-us-strike-force-into-syrian-waters/

Nefrums
Nefrums
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

Rart…har vi vært i krig med Russland de siste årene?

Brandulph
Skribent
12 år siden

:-) Tja, uansett hvor mye Carl Johan Calleman spår og tolker mayafolkets kalender, så går det kjapt mot et nytt vintersolverv og dertil hørende øldrikking og full rulle til gudenes ære. Vervet dette året inntreffer den 22.desember klokken 05:30, og det blir enten ei lang natt, eller tidlig på’n, og med velbrygget øl uten solverv i seg!
– En glad og løssluppen feiring, og viktig norrøn merkedag. Men så, for rundt regnet et millenium siden kom kirken og blandet seg inn i denne urgamle norrøne tradisjon, med innføring og messing til kvitekrist og betaling av tiende til pavens innkrevere. For mange som knapt hadde overskudd til å brygge sitt øl, et sant helvete selvsagt.
– Men helvete kom ikke uventet. Et farende folk som folket i nord var, så hadde de allerede spådd i flere hundre år at dette ville ramme landet, hvilket det jo til sist gjorde. Med landsforedere som hugg ned for fote enhver som hold fast ved sine husguder, ble det reist stavkirker på ganle blotplasser. Og, senere kom der omreisende svovelpredikanter som laget ensomme skapdrankere av våre fjerne aner, som pjallet i seg som skulle det være jevndøgn og verv straks kjerringa var en tur på utedassen.
Senere kom vinmonopolet og handelsstanden og tok rotta på det hele, inntil vintersolvervet fikk et gledelig nytt løft, eller støt om du vil, i 2006. På den 22. desember i 2006 kom GORG… den “Globale ORGasme dagen” tok opp kampen med både kvitekris, gamle guder og tradisjoner. “Skrik… Å-HÆÆÆRRE-GUUD!… eller AhhhHHHH-oooOdin! som før, men tenk på fred når du kommer!” lyder GORGs glade budskapet for dagen.
– Hmmm… med Kumbels ord i minne -Det er vanskelig å spå, især om fremtiden- så burde jeg her avstå fra slikt, men jeg våger å spå at både kvitekrist og urgammel tradisjon har fått en alvorlig konkurent med GORG, hva rettigheten til feiringen av vintersolvervet angår.
– Den Årlige Synkroniserte Globale Orgasme (den sjette i rekken) inntreffer altså dette året, den 22.desember klokken 05:30. Og, jeg våger å spå at det blir en heftig utløsning! Stå fram i manndom og villskap!… la morrakvistens orgasme runge ut over skapdrikkende naboer med pingledikk… og avslutt det hele med et godt velbrygget øl, til ære for guden og feil tolking av mayakalenderen!

Hva med vintersolverv ei rorbu i Lofoten? http://www.lofotpyramiden.com/kontakt.html
http://www.brandulph.com/ brandulphnorsk.blogspot.com/ brandulph.blogspot.com/

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  Brandulph
12 år siden

Flott du er opplyst Brandulph :)

Jeg er klar til yule festivalen nå, julen skal drikkes inn med familie og venner. Forøvrig har jeg brygget 20l Yuleøl, som forøvrig smaker utmerket. Ølet vil bli enda bedre mot jul, da det får mer tid til å godgjøre seg. http://imageshack.us/f/171/brygg.jpg/

Har dessuten 20l Engelsk øl til som ikke er flasket, er nok klart til nyttårsfeiringen ;)

Brandulph
Skribent
Svar til  RawKuz
12 år siden

Deg er det norrøn ånd med tæl i, RawKuz! (Selv sverger jeg imidlertid til Aass)

Den 22.desember klokken 05:30, går støtet i fløyta, og med et par mugger med Yuleøl må du gjøre det meste ut av det ute på altanen, eller i det minste åpner vinduet på kjøkken eller soveværelse dersom altan mangler.

Selv skal jeg festdagen tro, iføre meg mine hjemmestrikkede underbenklær i tradisjonelt sælbumønster (av merino-ull, for det klør minst) når jeg inntar
altanen i natte-mørket, hvor ei gammal fjøsløkt er tent. I tillegg til mine nasjonal romantiske kledning, er jeg også iført en av lyseblå merino-ull heklet snoppvarmer, pyntet med store rosa nuppereller og en liten sølvbjelle på tuppen.
(Erfaring med vinterkulde og frostroseballer gjorde at min frille heklet dette tilleggsutstyr for tre år siden, og sølvbjellen gir liflige, sarte signal. Elegant og velkledd!)

Ute på altanen lar vi så morrakvistens orgasme runge ut over alle sidrumpede pingledikker i nabolaget, som fortsatt sogner til forsinket kvitekrist feiring av merkedagen. (En nabo, en avindsyk radmager svensk jogger, som for lengst har løpt av seg sin skrotum, vil sannsynligvis også dette året gå til politianmeldelse, men GORG er for oss blitt årets høytid!)

Jatta-jatta!… GORG er en feiring som har glede og høytid over seg. Stå derfor fram med brunstige hyl og norrøn villskap i GORGisk ånd! Fred i heimen og god forberedelse! (Din familie og dine venner vil få med seg en feiring de sent vil glemme! :-) )

trackback
14 år siden

[…] Jeg kom nemlig over en artikkel av Frank Aune hos nyhetsspeilet.no som var svært spennende og som kastet nytt lys over hele […]

Quark
Quark
Abonnent
14 år siden

Mine profetier for tiden etter 2012:
1. Zetatalk for et forklaringsproblem og færre men mer intense tilhengere.
2. Forbausende få som har vært aktive her innrømmer å ha trodd at det skulle skje noe spesielt.
3. Konspirasjonsteoriene er omtrent de samme, man andre teknologier trekkes inn som påstått verktøy.
4. Nyhetsspeilet har enten implodert på grunn av at de drivende menneskene egentlig ikke er så veldig enige når det kommer til stykket, eller har glidd nærmere den ekstreme høyresiden i norsk politikk.
5. Skeptikerne og de fleste andre har for lengst mistet interessen.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Interessant emne. Mine (10) profetier:

1. Økende arbeidsledighet og økende misnøye i USA. Obama kommer i et dårligere og dårligere lys.
2. Dollaren synker. Euroen og pundet holder seg sterke grunnet en noenlunde sterk Europeisk økonomi. Gull øker i verdi, om ikke så mye.
3. “Klimaforandring” hysteriet tar helt av. Dette vil vi merke i form av nye skatter og lover.
4. Flere naturkatastrofer. Enda merkeligere vær.
5. Ett eller to nye “terror” angrep, eller forsøk på angrep, som vil resultere i enda verre terror-lover. Altså, enda mer flyplass-helvete, politi, overvåking osv.
6. Nye Hollywood filmer om aliens og miljøkrise.
7. Israel kommer under enda mer kritikk. (2011-2015: stor reform i Palestina. Et nytt regime innføres.)
8. FN og EU får enda mer makt enn før. Mantra’et om at “vi må stå sammen for å fikse problemer” blir repetert og repetert.
9. Til alles “overraskelse” er ikke den økonomiske krisen over allikevel. folk får stort sett dårligere råd, og arbeidsledigheten øker.
10. Positivt: fler og fler mennesker blir skeptiske til agendaen og sier nei til ferdigmat, vaksiner og propaganda. Positive nettverk, særlig gjennom internett, vokser sterkt.

Sithious
Sithious
Abonnent
14 år siden

Vel dollaren lever fortsatt. Jeg tror det blir for dumt å påstå at man kan forutse veldig spesifikt hva og når noe kommer til å skje basert på hva enn disse “forskerene” måtte ha tilgjengelig.

Et fint holdepunkt til å finne ut sannheten om du vil, er å ikke høre for mye på personer som er for bastante i sine uttalelser. Igjen og igjen har slike uttalelser vist seg å være helt ute på jorde når tiden tar sitt grep.

Men her har jeg et profeti for 2010 (Det rimte :D)

Økonomisk kollaps, og matkrise.

Overgitt
Overgitt
Abonnent
14 år siden

Fra artikkelens innledning:

“Calleman mener at den amerikanske dollaren vil kollapse helt i november eller desember, noe som han kobler til den sjette galaktiske natten som begynner den 7. november 2009.”

Calleman tok feil.

Kan vi stole på de andre forutsigelsene hans?

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
Svar til  Overgitt
14 år siden

Har lest mye om Dr Calleman og han er troverdig,Dollaren er allerede under kollaps.USA er som en stor båt, det tar tid for den å stoppe.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thunderdahl
14 år siden

Jupp, du har rett der Thunder
Denne forklarer hvorfor, det kan virke som om lån over havet snart blir bytta ut med noe med litt mer futt i
kommentarene mine over blir mer og mer realistiske :-/

http://five.na24blogg.no/?p=190

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Vi er helt etter skjema.
http://www.mayanmajix.com/9_step_chart.jpg
Dollaren ligger i respirator og med 35 milioner Amerikanere på matkuponger.Så spørs det om ikke matkuponger blir den nye valutaen :)

chemtrailjunkie
chemtrailjunkie
Abonnent
Svar til  Thunderdahl
14 år siden

“Calleman mener at den amerikanske dollaren vil kollapse HELT i november eller desember, noe som han kobler til den sjette galaktiske natten som begynner den 7. november 2009.”

Han tok dessverre feil og vi må være voksne nok til å innrømme dette faktumet.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  chemtrailjunkie
14 år siden

Jepp.

Dessuten, man trenger ikke akkurat en doktorgrad eller særskilt kunnskap for å kunne “spå” at dollaren kommer til å kollapse.

Otto
Abonnent
14 år siden

2012 Movie Exposed as Illuminati Propaganda http://www.scoreboard-canada.com/babylon-2012movie.htm

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden

Ja, helt enig med alt det sies om den offisielle versjonen av 2012 “enigma”.
Rundt 10 – 20 års siden, da Hollywood kom med sine underholdende “dooms day” filmer, var det amerikanerne som stod som storehelter. Etter 2012, er det bortimot kineserne, sionistene og mulinasjonale “eliten” som har tatt over denne rollen.
Budskapet i filmen er sentralt: Kun en mulig “trussel” kan lokke hele menneskeheten inn i NWO-slaveri-buret. “Verdenslederne” bryr seg 0% om sine borgere. De bryr seg kunn om seg selv og sine familiers fremgang. Monopolister, Monarkier, Ultra-Rik-Kapitalistklassen er “blant” de som er valgt til å føre videre den “eneste” menneskerasen tilgjengelig etter flodbølger er over (Survival of the Richest! :D ) . Gudstroende befolkning “dør” stille mens den “vitenskapelige” befolkning lever videre med “egne” hender osv. Listen over propaganda i filmen er uendelig langt.

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Legger vi sammens RA sanne bevisthet(del 4) og half past human(cliff high)undersøkelser av år 2012..så ser det ikke bra ut rent fysisk,men psykisk bra,skjer det fort el. skjer det sakte? Den fysiske døden…altså? Solstorm(ringen)en som rekker forbi jordkloden..Bare en tanke..det kommer til å gå kjapt..cliff’s magnetiske polskift,stemmer med RA’s..el omvendt..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
14 år siden

Må nok skuffe deg der Thor, Solstormer er normalt ikke farligt for mennesker men med svekka magnetfelt vil nok en solstorm føre til ødlagt eller endra DNA grunnet UV-Stråling.
En super solstorm som forskerene sier kommer i 2011 vil nok grille det meste og sette fyr på alt organsik matriale, trøsten er at du vil bli advart noen timer i forveien og kan kjøre ned i en tunell eller noe, store mengder nordlys og lyspærer som sprekker er sikre tegn på at en solstorm er på vei :)
Et polskifte vil nok skje på få timer, men konsekvensene aner ingen, mange forskere mener det kommer til og skje sånn ca som i 2012 filmen som går på kino nå.
og da vil en være rimlig trygg i norge selv med store jordskjelv og tsunamier.
kommer det derimot et varslet gammaglimt så er du støv i løpet av nanosekunder og merker ingenting :)
Det som høres mildest ut er vel det verste scenariet, vist vi bare får noen små solstormer for det vil være helt ufarligt for oss men vil utradere hele kraftnettet i verden og det tar opptil 5-6 år og bygge nye trafoer.
Det vil føre til at ingen får mat, alle fryser og null komunikasjon som igjen vil føre til anarki, opptøyer,sult, krig osv i årevis
Men nå er det ingen hensikt i og bruke tid og energi på ting som kan komme til og skje og ting vi uansett ikke kan endre.
Det er bare og kose seg og ha det bra videre og huske på at både forskere, vitenskapsmenn, astronomer og astologer, relgioner, kornsirkler, spådommer og profetier osv har tatt feil før og tar ikke dem feil så er det store muligheter for at det kommer et lysskip, jesus eller et wormhull eller noe annet og redder oss, vist ikke det slår til heller så husk at kroppen bare er bolig for bevistheten vår en stund og vi komme til og få utdelt ny bolig en annen plass på en planet i nærheten eller i en annen dimensjon og kan forsette og ha det bra sammen med dem vi er glad i :)

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Hvilke forskere er det egentlig som sier at det kommer en super-solstorm i 2011?

Vi skal ha et solflekkmaksimum omtrent på den tiden, og da litt mer solstormer og og flotte nordlys, men jeg har ikke sett noen rapportere om noen “super-solstorm”.

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

Hva skjer nå – begynner noen å få svette hender…

“Det er en fare for at vi får alt om igjen”

“Det virker som vi ikke har tatt noen lærdom av finanskrisen, sa Irlands tidligere president Mary Robinson da eks-statsledere fra hele verden var samlet i Madrid. Målet er ambisiøst: De vil konstruere en ny verdensorden”

“Det er en veldig vanskelig verden vi går inn i nå, sa FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan”

“Og de rike landene sier de har nok med å redde seg selv nå, sier hun”.

http://e24.no/boers-og-finans/article3372603.ece

smurfen
Redaksjonen
Svar til  hanze
14 år siden

Forbes liste over verdens mektigeste kommer til og endre seg drastisk til neste år ;)
Rart at Osama som døde i 2002 av nyresvikt har fått 37 plass :-/

http://www.forbes.com/2009/11/11/worlds-most-powerful-leadership-power-09-people_land.html

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Der er nå “morroa” begynner, Vi har et Kina med alt for mye kapital og for liten plass, Vi har et NWO og Bilderbergere sim er trengt opp i et hjørne og som er villige til og gjøre hva som helst for og beholde mest muligt av makta si.
Det er nå spådommer, profetier og teorier og sannsynlige scenarioer kommer inn :)
Ifølge Nostradamus og Johannes openbaring og noen til så skal den gule rase overta jorden…
USA vil bli et lutfattigt land og miste alle inflytelse i verden vist ting utvikler seg videre på den naturlige måten og dollaren mister all verdi.
Vi kan nok se for oss dem alternativa her.

1. Folk med makt vet vi sloss til siste dråpe for og beholde den så ifølge dem fleste spådommene så vil USA og EU gå til krig mot Kina, Russland og dem fleste araberstatene.
Det vil nok gå dårligt for den hvite rase og makta til NWO

2.Kina vil ikke ha penger, bare mere plass og dem trenger ikke oss, dem vet dem kan få igjennom akkurat hva dem vil med og legge press på Kissinger og & så for og beholde litt av makta si så selger dem oss, når dem fleste menneskene i USA og EU er fjerna med Virus eller Vaksine så kan Kina helt fritt overta store landområder og gjelda til USA blir sletta.

3. Kina trenger ikke gjøre noe, bare la vær og låne ut mer kapital til USA og la det gå helt av seg selv
Dollaren kolapser, bakene går over enda, vi i vesten får hyper inflasjon og påfølgende kjempe rente, bankene tar over allt som er belånt siden ingen kan betene den skyhøye renta, bankene får ikke intekter og kolapser som dominobrikker.
Eneste som har råd til og overta alle bankene og “redde” oss er Kina
Kina stiller strenge krav for og redde oss og snart står alle vi med lån på gata og det flytter kinesere inn i husene våre.

Ingen av alternativa er særlig forelaktige for oss.

Putin har lenge advart Obama mot og inføre et NWO.
Putin talte i Davos der han skisserer opp planer for ett nytt internasjonalt juridisk rammeverk. US regjerte verden i hundre år, nå er deres regjeringstid fortid. US foretrekker bruk av militærmakt for å gjennomføre sine planer, men US ønsker neppe å bli lyst fredløse under nye verdensregime. Nå er det Hu og Putin som fordeler godene. Putin forklarer hardt og brutalt hva som nå pågår, han er bare diplomatisk når han utelater navn på synderne, han vet at alle utenom US/UK tar poenget. Han taler rett ut om at en nasjon trykker penger, mens en annen nasjon gjør arbeidet. Åpenbart er dette klarert med Kina og ett svar på Obamas angrep på Kinas valutapolitikk. Han påpeker den brutale sannhet, papirformuen er ufortjent, og fremtidige generasjoner amerikanere får regningene for fedrenes synder. Han bruker ordet pyramide når han beskriver amerikanske finanser. Han angriper den høyt utviklede nasjonen som har hersket over rekord vekst for den regjerende elite, men gjorde lite for å spre veksten nedover i rekkene. Dette er den gamle verdensordning som bryter sammen.

Putin advarte om at overdriven intervensjon i økonomisk aktivitet og blind tro på statens ubegrensede makt er en annen mulig feil. Statens økte rolle i krisetider er en naturlig reaksjon på tilbakegang, men konsentrasjonen av negativ verdier i hendene på staten er en uheldig virkning av krisetiltakene i nesten alle nasjoner. I det 20. århundre gjorde Sovjet statens rolle absolutt, noe som på lang sikt gjorde Sovjet ikke konkurransedyktig. Den leksen kostet dyrt, og ingen ønsker vel å gjenta det.

Amerikanerne ønsker å betale sine asiatiske slavearbeidere med papirpenger og gjeldsbrev som kan nulles i det øyeblikk US er klar til å dumpe sin gjeld på verden og erklære konkurs. Det meste av ”verdiene” i US banker er eiendomsgjeld. Det er hva Putin referer til som negative verdier. Når Putin advarer om ikke rettferdiggjort oppblåsing av underskudd, akkumulering av offentlig gjeld er det en klar advarsel til US. Putin brøler ikke, men holder masken mens han leverer ett ultimatum. Han advarer om at US ikke kan gå konkurs og beholde alle godsakene, gjeld kan avskrives, men ikke uten store tap.
Putin tar ett kraftig oppgjør med US flytende valuta regimet.

US imperiets kreditorer har hold nesten frenetiske møter siste året, mens de frykter US kaster kortene og ensidig devaluerer dollaren, slik de gjorde under Bretton Woods II og the Plaza Accords. Den kinesiske langtidsplan har ikke forutsett at Kina tar over ledelsen av verden på ett tiår eller to enda. Nå oppdateres planene raskt for verden trenger ett fungerende handelssystem. Kinas statsminister Wen holdt en tale for en måned siden under et regionalt møte der han sa; Det som er viktig er at vi følger en vitenskapelig tilnærming til utvikling som setter folk først og søker inkluderende, balansert og bærekraftig utvikling.
En skarp kontrast til Amerikanernes måte; egjering og korporatkratiet styrer landet og svindler skattebetalerne så mye de kommer unna med, begrenser lønningen til løsslavene, degraderer valutaen, og beriker seg selv på alle mulige måter. Som nasjon forbruker amerikaneren så mye de kan i dag, hvem bryr seg vel om morgendagen, tross alt er det noen andre få regningen i morgen. Hvem trenger vel å balansere regnskapet, produsere like mye som vi forbruker, når vi kan trykke magiske penger og forbruke alt vi drømmer om. Utenom å eksportere bomber og Boeing er amerikaneren bare dyktig å selge absurde finasielle produkter. Nesten uten unntak er amerikanske ledere jurister med tjenesteerfaring fra korporasjoner, mens de fleste kinesiske ledere er ingeniører.

Nå er Amerikansk økonomi helt på kanten av stuper og det er kun troa som holder dollaren i live.
Hva er det mer å gjøre når du har overflommet verden med penger og kreditt, og har innført nullrente? Svaret er at du forsøker kjempee mot høyere rente og rømmer fra inflasjonsflommen som kommer. Allered har verdens illusjonister også kjent under betegnelsen sentralbanker, under finanskrisen påført US ansvarlig gjeld på 23 000 milliarder dollar, eller omtrent 40 % av verdens samlede nasjonalprodukter. Det er ekstremt og er bare de offisielle tall, for vi kan bare spekulere hva det virkelige tallet er. Vi vet at J.P. Morgan, som er Federal Reserve, har en derivat gjeld på 85 000 milliarder dollar. Det er klokt å legge merke til at Fed, og anre sentralbanker, alle internasjonale, er ansvarlig for det finansielle blodbad vi nå er inne i. :-/

Skattebetalerne må nå betale for korrupsjonen og svindelen i sentralbankene som overførte spillegjelden fra gangster på Wall Street til skattebetalerne. Politikere garanterte tapene for illusjonistbankene som fylte sine bøker med giftig søppel. Og den privateide amerikanske sentralbanken Fed, stenger for alt innsyn og erklærer sine bøker for statshemmelighet.
Feberen i finansmarkedet er dempet av peengeflommen, men det er bare midlertidig. Tre fjerde deler av stimuleringspakken vil slå inn kommende år, før Kongressvalget i US, kanskje med en liten økning i produksjon og litt lavere jobbtap tall. Mest sannsynlig vil Fed, politikerne, Wall Street, banksterne kreve enda en stimuleringspakke på 2000 milliarder, med null rente eller kanskje til og med negativ rente og fortsatt øke M3 pengemengden med 12-15 %. Det vil nøytralisere den kraftige understrømmen av deflasjon i finansmarkedet og forårsake høyere inflasjon. Dette spillet kan kanskje fortsette noen år, men sikkert er at stadig flere for opp øynene for spillet og flykter til gull og sølv i ett desperat forsøk på å bevare sine verdier…
Det finnes ikke lengre kjøpere til US statsgjeld, bare Fed som ut av den tynnest luft trykker penger for å finansiere gjelden. US borgeren tigges om å kjøpe statlige obligasjoner, høpet er $200 milliarder av tilbakebetalt skatt som vil finansiere gjelden i hele tre uker. Dette vil selvfølgelig redusere økonomien med et lignende beløp, over 70 % av US nasjonal produkt er forbruk. Og inflasjonen spiser opp disse investeringene sammen med det korrupte banksystemet, mens Wall Street kasinoet gambler videre på skattebetalernes regning. ;)

30. September var fristen for bankene i henhold til Basel II og Basel III reguleringene. De som ikke oppfyller kravene vil ikke tillates handle utenfor sitt land med noen bank, heller ikke innenlands med en Basel II eller Basel III bank. Bankene i US har massiv derivatgjeld eksponering og vil ikke oppfylle kravene i Basel III. Dersom kravene følges vil verden oppdage at hele US banksystem er bankerott. Fed er den siste skanse, men har uløselige problemer, så det er ikke noen overraskelse at gullprisen når nye høyder. Dette er historiske hendelser og dersom Basel reguleringen følges opp vil alt helvete bryte løs i finansverden i oktober.
Fed trylleformann Bernanke forteller oss at resesjonen sannsynligvis er endt. Hvis det var tilfelle måtte Fed ha avsluttet nullrente politikken, men vi ser ingen ende for illusjonistene har jo ingen exit strategi. Gjelden i vestens finanssystem må absorberes av sentralbankene, alle større banker er bankerotte. Derfor er det en ekstremsport å ha mye penger i banken eller finaansmarkedet.

Dersom US Fed ikke finansierer gjelden vil systemet kollapse og alle problemene vil havne hos US finansdept og det amerikanske finanssystem kan ikke opprettholdes. US kriger og okkupasjoner vil komme til en rask avslutning i 2010-2011, for kostnadene vil ikke lengre kunne bæres og US aksjemarkeder vil kollapse, ingen vil sitte med US statsobligasjoner. På grunn av Fed oppsop av giftig søppel i bankkene kan utfallet bli at Fed selvdestruerer. US dollaren vil bli erstattet, ikke av amero, men av Nye Dollar i løpet av de neste 1-6 mnd, når dollaren på UDX kommer under 40-55 nivået følger en offisiell devaluering og gjeldssanering. All valuta og gjeld må da håndteres i spesialmøte blant de involverte nasjoner.

Er det underlig gullprisen raser oppover? ;)
Økonomisk bedring i US avhenger av toll på varer og tjenester for å skaffe produksjon og arbeidsplasser tilbake til USA. Globalismen har kollapset, avslørt som svindel.

Vi går altså en meget spennende tid i møte :)

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Du har rett i at den finansielle utviklingen ikke har vært direkte sunn.USA er jo på tynn is,men verden har ikke råd til at USA faller.Gjelden til Kina kan ikke kreves inn med det første all den tid det meste av det kineserne produserer går nettopp til USA.Kinesisk industri produserer jo nesten ingenting for innenlands forbruk,så hvis amerikanerne slutter å handle forbruksvarer produsert i Kina,vil halve Kina bli arbeidsløse på et blunk.Kina har ikke noen middelklasse selv som kan kjøpe alle forbruksvarene.Russerne er jo også atskillig mer påvirket av finanskrisen enn de liker å innrømme.Industrien er gammeldags og utdatert,og det finnes haugevis av byer som er bygget opp rundt digre nøkkelbedrifter som står i fare for å stenge.Konsekvensene blir stygge der også,men Putin og hans menn er jo ikke kjent for å ta smålige hensyn,så vi får vel se…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Veteran1
14 år siden

Kina har satt i gang enorme prosjekter og reformer for og få sin egen befolkning til og forbruke mer, en politikk der dem er plikta til og selge nesten alt dem produserer til USA i bytte for verdiløse dollar statsobligasjoner kan ikke vare i lengden.
Man kan ikke bare la pengeprssene trykke opp enorme mengder dollar som blir pøst ut i markede uten at det til slutt vil føre til en kjempe smell.
Under Obama har USA budsjettunderskudd blitt firdobla.
Blir spennende neste uke når Obama reiser til Asia og skal ha privat møte med Hu og se hva som kommer ut av det.
USA eksisterer kun på kineserenes nåde og Hu kan kreve hva han vil av Obama :)
Dollar Imperiet går over ende og EU er en ikke-union da ikke alle utgifter kan skyves over på den tyske skattebetaler. Folkens sparepengene er ikke sikre, uansett er politikerne hjelpeløse, pengene de låner for å redde bankene kommer fra bankene som nå er bankerott. Finansfolket indoktrinert med stupide akademiske teorier vil gå rett til bunns mens de brøler at teorien er korrekt, det er verden som er feil. Og nå er spørsmålet bare hvor dypt underskuddshavet er hvor lang tid det tar nå bunnen.
Europeiske banker stanset låne hverandre dollar og dermed endte dollarens funksjon som verdens valuta. Det kan humpe videre på gammel vane en stund, men systemene er satt på kursendring.
US rolle som verdens internasjonale handelsvaluta er selve blodomløpet i Imperiet. Men fristelsen til overforbruk har fullstendig overveldet amerikaneren og Washington regimene har vært aldeles hjelpeløs i å håndtere muligheten; fakturere alt og regningen overlates av barnebarnbarn… i den fysiske verden kollapser alltid slike systemer. Asia og Europa håper og tror de kan opprettholde illusjonen at dollaren er verdens valuta en stund til og forsette sine handelsoverskudd med US, men kjernen i dagens kollaps er at dollaren dager er over.

De siste tiårene er kapital pumpet inn i US, særlig fra Japan og de siste årene også fra Kina. I praksis er det lån for at US skal kjøpe varene Asia produserer, en politikk for å bygge deres økonomi på amerikanske konsumenter. ”Carry traden” disse billige japanske lån har oversvømmet det amerikanske marked med kreditt og ikke bare ledet til handelsunderskuddet, men bidratt til den gjeldskrisen vi nå er oppi.
Denne massive tvangsforing av US økonomien startet i 80 årene da stupide korrupte Reagan regimet startet oppløsningen av alle reguleringer i finansnæringen. Sentralbanker startet aggressiv oppkjøp av US Treasuries, mens Washington tilpasset seg valutaflommen med rekordstore handels og budsjett underskudd. Geni forklarte idioten Greenspan mente at US under den Nye Økonomien hadde evner til store underskudd, en idé uten historiske paralleller eller basis i fakta.
Men først nå banker konsekvensene på døren, men fremdeles pusher sentralbanker valuta inn i US for å opprettholde økonomisk vekst på bekostning av US borgere. Euro faller mot dollar i en situasjon der dollaren balanserer på kanten av avgrunnen, Fed oversvømmer valutamarkedet med nye dollar, og normal reaksjon betyr forringet dollarverdi.
Nå med US handelsunderskudd på15-16 hundre milliarder dollar i året har amerikanerne for lengst overskredet alle kredittgrenser og hele systemet krasjer. Midt under $700 milliarder truslene fra gangsterne på Wall Street vedtok Kongressen $612 milliarder rekordstort militærbudsjett, helt uten diskusjon, helt uten opposisjon.

Hele det amerikanske banksystemet dreier seg nå rundt bankstere som selger verdiløse secrurities basert på lån til personer uten midler, evner eller vilje til å betale tilbake. Ingen rasjonelle investorer vil satse pengene sine i disse gjeldspapirene nå da banksternes fantasirike innpakning er avslørt for selv de mest godtroende investorer. Derfor må onkel Sam kjøpe dem, men onkel Sam er tom for penger. Derfor ønsker banksterne som produserte verdiløse lån og rikelige bonus til seg selv, nå å låne US skattebetalere penger slik at disse kan kjøpe opp de gamle verdiløse lån.
Selve nirvana åpner seg for banksterne: produsere penger med penger og når luftslottet kollapser, produsere enda mer penger med penger for at folket skal redde bankstere som produserer verdiløse papirpenger. US skattebetalerne ”eie” de verdiløse lånene og banksterne kan åpne nye Gode banker og fra disse låne US skattebetalere i bunnløs gjeld og med desperat behov for mer penger for å betale de verdiløse lånene politikerne presset på dem for at banksterne kunne redde sin rikdom og sine ”nye” banker.
Selvfølgelig kunne ikke denne geniale planen gjennomføres uten at banksterne betalte mengder gode penger til Kongressen og gav presidenten hans andel i ren mafiastil. Før ble det kalt bestikkelser, nå er det helt normal praksis. Et helt nytt internasjonalt finanssystem vil vokse frem over tid. I mellomtiden lever vi kaos og interessante tider mens finansmafiaen forsetter å plyndre.
Som du sier vi får vente og se men det er vel bare snakk om mnd før hele luftslottet til USA kolapser, der dem vil mista all inflytelse i verden og bli et fattigt land.
Kina og Russland vil ta over som styrende verdensmakter og verdens politi.
NWO drømmen til eliten kommer til og bli akkurat det den er, bare en drøm ;)

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

For det første har du nok rett i at dollern som verdensvaluta er svekket,men den varer nok en stund enda.At USA blir et direkte fattig land som nasjon har jeg ingen tro på selv om rikdommen er veldig skjevt fordelt der.USA har fortsatt store ressusser og produktive arbeidere,og Universitetene er fortsatt de absolutt beste i verden.Jeg tror nok mange USA hatere har et noe enkelt syn på USA og svartmaler situasjonen mer enn det som er reelt.

At kina,Russland og kanskje India blir stormakter på sikt er det vel liten tvil om.Jeg har en mistanke om det blir “blåmandag” for endel USA hatere den dagen det skjer.Disse har vel vist at man ser ganske stort på dette med menneskerettigheter og ytringsfrihet.Folk som dere her på speilet med såpass avvikende meninger mot det bestående hadde nok fort bli brakt til taushet.En ting er at man ikke liker makta som rår nå for tiden,men jeg tviler på at den som kommer etter er bedre.Snarere tvert imot.PS.Jeg er aldeles ingen tilhenger av amerikansk politikk selv.Særlig ikke den som ble ført av forrige president og ulvene hans.NWO konspirasjonen anser jeg forøvrig som tull og oppspinn uten rot i virkelighetens verden.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Nå har jeg da aldri påstått at vi kommer til og få det noe bedre under Hu og Putin.
Et velg mellom pest eller kolera vil da jeg si…
Hvorfor er det bare Statsledere og konspirasjonsteoretikere på internett som prater om NWO ?
Må alle bli slaver før vi skjønner at det er skjulte krefter som styrer denne planeten.???
Det er da langt fra første gangen noen har tenkt tanken om en ny verdens orden før.
Du har jo Alexander den store, Det romerske empirium, Hunerne og Attila, Karl den store, Det britiske empiriet, Verdenskommunismen, Hitlers tredje rike mm.
Er bare og se tilbakers på historien så er NWO ideen lang fra noe nytt og skummelt som har kommet til.
EU ble omgjort til en nasjon med egen grunnlov den 3.11.09 da Klaus underskrev Lisboa avtalen, USA har oppheva det meste av personvern der alle borgere blir ærklert kriminelle til det motsate er bevist.
Det siste var da Obama inførte nasjonal krise pga en pandemi som ikke eksisterer og som fører til at det meste av rettigheter og personvernslover blir oppheva.
Selv her i lyklige Norge er det meste av demokratiet borte, vi får tredd over hue det ene Direktivet etter den andre fra EU igjennom EØS avtalen og som oftest får vi ikke vite noe før etter at det er inført.
Datalagringsdirektivet og Codex blir det neste som kommer om få uker uten at vi får bestemme om vi vil ha det eller ikke (95% av befolkningen er i mot )
Er det demokrati ?
Vetoretten vi har igjennom EØS har til dagsdato aldri blitt tatt i bruk for det er viktigere for våre folkevalgte og være inne med Eliten i EU en og tenke på befolknings beste som har stemt dem inn på tinget og som betaler lønna ders igjennom skattesystemet.
Det er slett ikke for sent enda, det er fortsatt tid til og få opp øya og våkne litt Veteran ;)

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Smurfen.At det er makt og profittbegjær hos både stater,politiker og andre er det vel ingen som betviler.Det jeg ikke er med på er at det finnes noen “ond verdensregjering” som tår bak alt som man ikke liker.Jeg er mot både datalagringsdirektivet og andre forsøk på snik overvåkning.Det er nok å ta av,så da synes jeg det blir tullete å konstruere ikke eksisterende konspirasjoner i tillegg.Det blir å slåss mot vindmøller.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Vel da er vi nok ganske enige, kjedligt nok Veteran :)
Jeg tror heller ikke på at en ond verdensregjering står bak all elendighet,
Bak det meste av elendigheten står det folk med et sykt ønske om stadigt mere profitt.
Du sier universitetene osv er så fantastisk bra i USA, stemmer sikkert det vist du tenker på at dem har utdanna millioner av ledende Jurister og Advokater, men hvor produktive er dem ??
Hvem er det som har råd til leger med fantasi lønninger.
USA besitter en enorm hær av forsikringsselskaper.
Hvor produktive er dem ?
Er det rart dem sliter med enorme handelsunderskudd når nesten ingen produserer varer, et land som baserer økonomien sin på og suge penger utav dem få som faktisk klarer og produsere litt.
Det lille dem produserer er det gigantiske Pharmasøytiske bedrifter som står for og tildels Monsantos jordbruksprodukter som består av skaldlig GM mat som en hær av lobbyister prøver og tvinge på resten av verden.
Kina og andre Asiatiske land utdanner enorme mengder inginører isteden.
Forskjellen er at den ene parten produserer mens den andre parten suger kapital utav dem som prøver og produsere.
At en makt kåt elite har arbeidet i det skjulte lenge for globalisere det mest og sentralisere all makt er da ingen hemlighet.
I EU er det sluttført nå med en verdensdel som er blitt en nasjon med egen grunnlov og en leder som mest sannsynlig blir Blair.
Den nord amerikanske union er nesten der og med det kommer nok hele greiene haverere, dem får nok ikke med seg noe Asia Union og Afrika Union og hele drømmen deres er på vei rett i dass som så mange ganger før i historien.
Deres egen syklige trang etter velstand og grådighet har ført til at hele økonomien deres kolapser og USA og diverse Europeiske land kommer til og bli relativt fattige som igjen fører til at dem mister all inflytelse i verden.
Den paniske kampen om og inføre en ny verdensvalutta er nok bare en desperat handling for og bevare makten for etter at dollaren kolapser så har ikke USA noe kapital igjen og plasere i en ny verdensvalutta som igjen vil føre til at dem mister all inflytelse og forblir et fattigt land
Det er snakk om den store gamle drømmen som forble en drøm før den ble realisert.
Skulle vi få en verdens leder i fremtiden så kommer nok han til og hete Hu og ikke Obama ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Bra oppsummering smurf! :)
GJELDSPAPIRER med RENTA er det første og siste problemet i finansverden. Den hele svindelen begynte under kolonialiserings tiden, og er avslørt for allmennheten i globaseringstiden. Ifølge dine alternativer, er nummer 2, mest sannsynlig, for Kina ønsker verdens-herredomme som alle andre nasjoner. Dollar-kollaps kan innbringe den nye verdensorden med Kina som økonomisk-politi mens US tar rollen som “fredsskaper” :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Er enig med deg der arifkarim :)
Henry Kissinger har allerde vært i Kina sammen med en amerikansk delegasjon for og prøve og få til et G2 istenfor G7 og G20.
Det som er noe usikkert er om Hu vil dele verden med noen andre når han faktisk uten problemer kan sikre seg den alene med støtte fra Putin ;)

Vet ikke om du fikk med deg kommentaren min på forige side om akkurat det der men der kan du lese mer om NWOs undergang.
Det går nok samme vei for NWO som det gikk for Alexander den store, Det romerske empirium, Hunerne og Attila, Karl den store, Det britiske empiriet, Verdenskommunismen, Hitlers tredje rike og alle dem andre som drømte om en ny verdens orden ;)

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/profetier-for-2012/comment-page-3/#comment-9675

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Ja, jeg fikk lest den…
Jeg tror NWO planene svikter fordi det har kommet Kina og India i bildet her, noe som Albert Pike (planlegger av NWO) ikke klarte å forutse. For å kunne få verdensherredømme til evig tid, må man kjenne til alle kulturer og dems historie. Kina, Japan og nesten alle Asiatiske land har en trengsel til å være samlet som en nasjon + beholde sine røtter mest mulig. Kina har hatt en utmerket fortid, og det har dukket opp tider i historien der om kinersene ville, kunne de tatt over hele verden med sin enorme rikdom og kunnskap.

Det var bare den industrielle revolusjonen i Europa som slo dem tilbake til en viss tid, men idag ser vi at dem har tatt igjen sitt stolthetsbilde som den beste nasjonen i produksjon av billige varer. Mens USA og Europa stortsett lever på gjeldspapirer… :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Husk det arifkarim at i politikken må sannheten vente til noen får bruk for den ;)

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

Selv en tidligere skeptiker ser et tydelig møster bli avtegnet.
Og følelsen av at det hele akselrerer, blir etter hvert bemerkelsesverdig.

Mørke krefter har alltid ønsket å holde menneskene inne i sin avgrunn av falskhet og løgner, som prøver å utgi seg for noe annet enn det det er. Men aldri så tydelig som nå. Heldigvis er det flere og flere som vrir seg ut av deres klamme favn.
Dette svinesvindelprosjektet et lysende eksemepel.

Profetiene går i oppfyllelse over hele skala og spenninga stiger…

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

I sist uke sa Kina ja til og låne ut enorme summer til Afrika og dem har ikke så mye annet og betale tilbakes med en landområder.
Kina og Russland kommer til og styre det meste når Dollaren ryker.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Tjo! Det var noe til ytring Smurfen! Jeg er ikke helt uenig i at dette kan bli scenarioet. Om det skulle bli det,bør det likevel være grunn til å spørre seg om vi går fra asken til ilden.Kineserene er jo ikke kjent for sitt demokratiske sinnelag akkurat,og de har vel heller ikke særlig store grunner til å behandle vesten særlig mye bedre enn de selv har blitt behandlet fra vesten i årenes løp,og vel særlig ikke etter at mesteparten av kapitalen er borte fra de vestlige land.
Det er all mulig grunn til å frykte et Kina ved verdensroret,like stor grunn som det er til å frykte det vi har nå,men som pluss står vel igjen at de enda ikke har utviklet like store,skjulte organisasjoner bak makten,som de vestlige land har.De kan derfor bli lettere å gjennomskue,,.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Ikke bare Dollaren som ryker men hele NWO og pyramiden deres ;)
New York Times rapporter mandag at en amerikansk delegasjon i Beijing overleverte en liste over verdensproblemer som Kina kan ”hjelpe” US med å finne løsninger. Den globale finanskrise, klimaproblemene, Iran kjernefysiske program, konflikten mellom India og Pakistan. Dette er hva Henry A. Kissinger, Zbigniew Brzezinski og Brent Scowcroft, alle tidligere nasjonale sikkerhetsrådgivere og med enorm innflytelse på amerikansk utenrikspolitikk, presenterte for kineserne med en bønn; vær så snill og løs dette.
Kineserne svarte høflig at under de tre siste tiår har forholdet mellom Kina og US forbedret seg takket være felles anstrengelser, men glemte ikke å nevne NATO bombingen av den kinesiske ambassade i Beograd og uenighet om Taiwan og Tibet.

Henry Kissinger skriver i The Independent at verden må hamre ut en ny orden eller falle ned i kaos. Desperasjonen sprer seg i de høyeste maktsirkler i US, mens alle finansielle guruene strippet for kaklende babbel vist seg som gribber – banditter – svindlere. Er Obama en amerikansk Gorbachev, som skal reformere systemet og redde systemet, vil det dukke opp en Yeltsin? For Kissinger er en gammel utslitt løgner. Nesten alt den krigsforbryteren sier, er løgn, nytale fra ett kvakkende monster. Der er mange globale institusjoner som regulerer finansverden. De feilet fordi US ønsket å svindle alle, inkludert seg selv, og leve under et system der US kunne drive alle budsjetter og handel med underskudd til evig tid. Og alle økonomguruer jublet over den nye drømmeverden.

Økonom alkymister har fremdeles ikke klart løse gåten hvordan skape rikdom ut av intet og derfor forblir Vestens pengesystem bankerott. Penger har samme verdi som toalettpapir dersom folk ikke har tiltro til disse pengene. Kreditmarkedet er knust under for alt mye gjeld basert på en billig kreditflom, og internasjonal handel nærmer seg full stopp mens krisen raser som et løpsk godstog gjennom natten, knuser alt i sin vei og vil snart treffe oss alle. Pengefolket på toppen ser generasjoners rikdom fordunste som dugg og plyndrer desperat skattebetalerne. Ett gigantisk sort hull er åpnet i finansuniverset, stort nok til å sluke mange titalls tusenmilliard dollar verdier, mer enn hele verdens rikdom.

Det økonomiske sammenbrudd tar med seg både de triste rester av det britiske Imperium så vel som det amerikanske Imperium. For det virkelige spørsmålet er ikke om vi kan fikse bankene, men om Imperiet kan fikses. Kina stjal ikke produksjonsindustrien fra US, men Wall Street tok milliarder i bonus for å gi vekk industrien, milliarder de gjemte bort i skatteparadis utenfor Imperiets kontroll.
Rothchildene har allerede gjort sine avtaler med Kina, men Bilderberger’ene i US vil ikke tape sin makt uten en bitter strid, uavhengig av at US kollapser ned i 3.verdens status. Denne reptil gruppe vil ikke tillate at US kommer under kinesisk kontroll, først vil de nasjonalisere alt, innføre totalitært styre for disse gamle Kald Krigerne har intet til overs for kinesere eller russere.
Vi ser konturen av hvordan dette vil ende når Kissinger utsteder en åpen invitasjon til Kina og erklærer at det neste tiår vil være interessante tider. Men innenfor de US militære er det enorm friksjon mellom Bush lakeier og det tradisjonelle offiserkorps med lojalitet til nasjonen, og alle venter de på resultatet av finanskrisen med stor interesse. Skattebetaler i nordøst US er for lengst lei subsidieringen av hjernedøde evangelisk rasistisk republikanere i Midtvesten som mener samfunn drives best uten at de betaler sin skatt. Interessante tider!

Kineserne vet at US langsomt er i ferd med å overgi seg til dem. Medias tåpelige glede over at den kinesiske økonomien imploderer, kan ikke skjule at G7 landene imploderer mye raskere og de grunnleggende faktorer her er enda alvorligere. EU ønsker beskyttelse fra US militære slik at de kan mobbe russerne, og samtidig ha et stort handelsoverskudd som blakker US. De ønsker at amerikanerne forsetter kursen mot økonomisk undergang og allikevel fremstå som sterke. Kina ønsker også forsette handelen med US, bli enda sterkere før de tar over verden om ett tiår eller to. Men for Kina er dette også en gylden mulighet for å stoppe kaoset, bestemme regler og reguleringer. Kina kan kreve innrømmelser fra US for å gi flere lån, eller stanse lånene og sende US utfor kanten.

Verden er trøtt av US herjinger disse US sikkerhetsrådgiverne har på samvittigheten, og deres Bilderberger kamerater har ikke mulighet å tvinge på oss en ny verdensorden, særlig en som kineserne ikke liker. Kissinger beskriver hvordan US og Kina i fellesskap skal kontrollere verden… kaos er så farlig. Forsøket fra Ny Verdens Orden Bilderbergere å få kinesiske kommunister ti å samarbeide med dem om å dominere verden er bisarre. Kineserne har brukt kapitalisme for å endre den gamle Verdens Orden, med US på topp etter 2.verdenskrig. Det blir intet G2 for Kina nasjonen med pengene og US er gjeldsnasjonen og det kan ikke bli en union av likeverdige. US kan ikke lengre diktere reglene, beholde dollar som verdens reserve valuta, bare dersom de samarbeider vil kineserne gjøre forretninger med dem. Hvis ikke vil de presentere regningene og hele US økonomien kollapser. Det er reglene i dette forholdet.

US Imperiets akutte krise skyldes uten tvil krigserklæring mot Islam. US kan ikke fortsette som Imperium uten kontroll over oljekilden og andre resurser, derfor veksler Imperiets herskere mellom forsøk på å være hyggelig mot muslimene eller å myrde dem. US er avhengig av dem og hater dem. Kissinger er jøde så for ham det faller naturlig å tro de kan kontrollere Islam ved å korrumpere Islams lederskap. Men dette sprer kaos og bare en nasjon uten historisk ballast vil være i posisjon til å ta kommando og skape løsninger for alle disse kriger. Kina kan så vist gjøre det og vil gjøre det. Forventingene til disse US sikkerhetsrådgivere om at Kina vil være et tjenerskap for US interesser er latterlig.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Dollaren vil nok ryke ja.Den er bare nødt til det,men om det vil utløse det positive vi håper på,er ikke godt å si.Muligens ikke til å begynne med i alle fall,for vi bør vel huske at den foreskrevne “medisinen” etterpå sannsynligvis er en ny,global økonomi.Noe som også sannsynligvis ikke kommer de fattigste landene til gode.Det lille de har er vanligvis oppbundet i dollar,men på den annen side så er gjelda deres også det,så dette kan bli en thriller å følge med på.Konsekvensene vil uansett bli store om dollaren plutselig skulle falle til reell verdi!

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Hmm! Det ER vel strengt tatt ingen uhildete,dukumenterte bilder av denne planeten som skal komme inn i jordens kraftfelt i 2012.Det er et hav av bilder på nettet,men alle kunne egentlig være av hva som helst som lyser i den riktige fargen på himmelhvelvingen.Noen astronomer burde da vel lekke dokumentert materiale i fall dette skulle være en realitet,og ikke å forglemme;den burde nå være såpass nære allerede at kompetente hobbyastronomer burde være i stand til å peke nøyaktig ut hvor den er på himmelen.-For den må synes nå,om den skal rekke fram til 2012.Ingen av bildene på nett ser pr ennå ut til å være udiskutable,og egne studier av stjernehimmelen (selv om kunnskapene er begrensete),greier å konkludere med at det finnes et nytt objekt der,som ikke har vært der før.Den skal jo i følge ekspertisen lyse ganske så sterkt,denne planeten,så hvor er den ? Finner jeg den skal jeg øyeblikkelig endre oppfatning,men enn så lenge tror jeg helst det er andre ting som skal skje i 2012 enn at det blir en nesten-kollisjon med jorden og “Ødeleggeren” fra rommet.

Det at Mayakalenderen slutter i 2012 kan jo rett og slett bety noe så enkelt som at den er ferdig med en syklus,og bare begynner på nytt.At den er basert på universelle forandringer,vil vel da kanskje tilsi at universet har et eller annet på tapetet i den forbindelse.Universet påvirker oss alle,og slik som jorden ser ut for øyeblikket,vil vel nesten enhver endring bety en forandring til det bedre.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uenur
14 år siden

Er den veldig lyssterk så burde vi sett den ja, vist ikke så sliter vi.
Den kjempe kometen som traff jupiter i sommer ble ikke oppdaga før etter at den hadde krasja og da av en hobby amatørastronom.
Er jo litt enig med deg at det virker jo rart, men alt det andre i mayakalenderen stemmer jo så rart om ikke den biten skjer også….
polskifte og solstormer vet vi kommer, dollaren vet vi ryker snart, at mørke krefter jobber intens nå vet vi jo (NWO )
For 3 år siden så gikk et samla forskerteam ut og advarte alle statsledere og regjeringer at vi nå vil få dem kraftisgeste solstormene på over 400 år og at alle burde forberede seg med bacuppløsninger av sensetiv info, skaffe nok generatorer til sykhus osv og generelt forberede seg.
Foreløbigt er det stille før stormen.
Time vil show ;)

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Dommedag utsatt en stund til :)

Fugl mistet brødbit på partikkelakselerator
Rester fra en baguett førte til overoppheting i flere seksjoner i Cerns partikkelakselerator LHC. En fugl får skylden for problemene.
En liten brødbit ødlegger prosjekt til over 50 milliarder ??
Kanskje det er noen høyere makter som griper inn eller at gud er en liten fugl ;)

http://www.aftenposten.no/nyheter/article3360573.ece

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Hahaha… Latterlig!
Gudene liker ikke at mennesker skal bli guder… :D

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Vi er blitt lurt!! Arifkarim er en av THEY…(hehe) Kul avatar arif!!!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Thor
14 år siden

Takk! Den avslører “Dajjal” enøyde dyret fra islamske tradisjoner som har likhet med dyret fra bibelen: anti-krist.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
14 år siden

Har alltid lurt på hvem som satt på toppen av Pyramiden som det altseende øyet ;)
Når jeg leser nicket til arifkarim baklengs så blir det miRAkfiRA altså RA RA ;)
Hjjjjjeelllllllp vi er blitt infiltrert av det ondeste av det onde.
arifkarim har lurt oss hele tiden…. he he
Kult bilde Arif ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Thor
14 år siden

Hjelp!!! :D
Disse sitter på toppen smurf:
13 Sataniske Kongelie Blodslinjer, men det spekuleres om flere “skjulte hånd” som sitter på toppen ved siden av dem:
http://www.illuminati-news.com/moriah.htm

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Tror vel bare Big Bear blanda litt densinitet og dimensjon….
Knut Jørgen Ødegaard Røed pøver og dementere Maya calenderen men lykkes vist ikke helt …..
Vi har registrert voldsomme eksplosjoner på solen som har påvirket vårt strømnett og annen infrastruktur. Men for tiden er det helt stille. sier han..
Så rart er jo bare noen uker siden det ble rappotert om enorme utbrudd på sola

http://www.dagbladet.no/2009/10/13/nyheter/utenriks/nasa/8566740/

Vist det eksisterer noe planet x så ville vi snart ha sett den…… får vel håpe vi slipper og se den ;)
Magnetfeltet snur om 20 år sier han men akslerer kraftigt nå så skjer nok mye fortere en det ….
Det eneste som helt sikkert inntreffer i 2012, er en vidunderlig Venuspassasje, natt til 6. juni, understreker Røed Ødegaard. Som altså avlyser dommedag i denne omgang.

Så kan jo vi andre med litt astronomisk romslighet og stor respekt for mayakalenderen, tenke oss at kloden feirer starten på en ny jordomdreining rundt 2012. Med skikkelig fyrverkeri på solen.

For min del så syns jeg han gjorde en dårlig jobb med og avkrefte Maya Spådommene, men les og bedømm selv :)

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3337776.ece

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Det er jo mulig at det har noe med økningen av disse:

Massive Fireball Over Tokyo

California: Meteorite Sighting Startles Yolo County Residents

Asteroid Explosion over Indonesia

More sightings of mysterious ‘ball’ in the sky

Hundreds in Netherlands and Germany see ‘exploding fireball’ in sky

“Over the past few years, while sott.net has been tracking the increasing flux of fireballs and meteorites entering the earth’s atmosphere, we have been, by turns, amused and horrified at the ignorant reactions and declarations that issue from academia and the media regarding these incursions. A few years ago, we read that “this is a ‘once in a hundred years’ event!” Not long after it was a “once in a lifetime” event. Still later, after a lot more incidents it became a “once in a decade” event. More recently, it has been admitted in some quarters that meteorites hit the ground (as opposed to safely burning up in the atmosphere) several times a year! And of course, we have discovered the fact that the governments of our planet are well aware that there are atmospheric explosions from such bodies numerous times a year. We have also learned in this series that the frequent reports of unusual booms and shaking of the ground is often due to such overhead explosions. Yet the media steadfastly refuses to honestly address this issue, though we have noted a plethora of recent articles presenting opposing academic arguments designed to put the populace back to sleep, to reassure them that there is nothing to worry about, that such things only happen every 100,000 years or so, and certainly, the Space Watch Program is going to find all the possible impactors and take care of things.”
Meteorites, Asteroids, and Comets: Damages, Disasters, Injuries, Deaths, and Very Close Calls

« Forrige artikkel

Dr. Luukanen Kilde om den virkelige verden

Neste artikkel »

Aldri mer Holocaust?

100
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x