Profetier for 2012 er bare ett av svært mange emner som Arifkarim interesserer seg for.

Mayakalenderen en milepæl for sjelen

23131 visninger
11 minutter lesetid
100

Mayakalenderen går inn i den sjette og siste galaktiske natten den 7. november 2009. Ifølge den kjente forskeren Carl Johan Calleman så vil verdens økonomi kollapse kort tid etter dette.

Calleman er en renommert forsker på Mayakalenderen og har brukt flere tiår på å finne ut av den egentlige hensikten med den. I 2004 så ga han ut boka The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness. Her beskrev han at den globale økonomien ville begynne sin kollaps når den femte natten i den Galaktiske Underverdenen i Mayakalenderen startet (side 223). Det var den 18. november 2007. Økonomer er enig i at kollapsen startet i desember 2007.

Økonomisk kollaps

Calleman mener at den amerikanske dollaren vil kollapse helt i november eller desember, noe som han kobler til den sjette galaktiske natten som begynner den 7. november 2009. Dette vil kunne bli forårsaket av en demoraliserende politisk hendelse.

I videoen nedenfor ser du Carl Johan Calleman snakker om at verdier, uansett om det er tall på en datamaskin, på papir eller sedler, vil miste sin verdi og bli erstattet av en rettferdig løsning hvor man ikke blir slavebundet til banksystemet. Det innebærer nok et lengre tidsperspektiv før en ny og sunn økonomisk løsning kommer på plass, men den globale kollapsen spår han til slutten av 2009.

Forutsigelser ifølge Calleman:

  • Global finansiell kollaps når femte natt begynner
  • Vestlig dominans av verden vil slutte
  • Abstrakte verdier vil kollapse

Abstrakte verdier innebærer verdier som i seg selv ikke har noe verdi, som tall på en bankkonto, verdipapirer som aksjer samt papirpenger. Verdien på disse opprettholdes bare på grunn av folks aksept av dens verdi. Gull og sølv er derimot objekter som i seg selv innebærer verdien.

Mayakalenderen angir ingen dommedag

Mayaene har aldri sagt at verden vil gå under. Dette er en generell misforståelse som blir utnyttet på feil måte verden over av filmindustri og så videre.

Det Mayaene derimot har sagt er at ni guder vil komme og at verdens sivilisasjon vil få en ny fødsel. Dette innebærer en verden i fred med likhet, sikkerhet og en tilhørighet til et spirituelt univers.

Veien dit derimot vil kunne medbringe sine utfordringer. En økonomisk kollaps vil virke inn på de fleste mennesker. De fattige vil i denne sammenheng bli de rike med sine kunnskaper om å dyrke jorda og overleve på begrensede midler.

Mayakalenderen er enkelt sagt en kalender som angir ulike energier basert på hvilke tidsepoker man er inne i. Disse galaktiske energiene resulterer i endringer verden over. Dette viser Calleman til ved hjelp av illustrasjonen nedenfor.

Illustrasjonen viser Mayakalenderens tidsepoke for den Galatiske Underverden
Illustrasjonen viser Mayakalenderens tidsepoke for den Galatiske Underverden.

Mayaene benyttet kalenderen for å feire betydningsfulle endringer i energiene. På disse tidspunktene ville shamankonger komme med profetier for tiden forut i den nye energien. En kunnskapsbase var skapt basert på hvordan energiene endret seg i henhold til kalenderen. Dermed kunne man komme med relevante spådommer i den umiddelbare tiden fremover.

I illustrasjonen ovenfor så ser du historiske hendelser som er koblet til de ulike energiene koblet til dagene og nettene i fasen for den Galaktiske Underverden. Denne såkalte underverdenen er bare en av ni nivåer i Mayaenes nedtegnelser.

For mer informasjon, se De ni Underverdener i Kosmos. Hver underverden består igjen av sju dager og seks netter av den guddommelige skapelsen, som vist i illustrasjonen nedenfor.

En illustrasjon av de guddommelige kreftene som styrer de Sju dagene og Seks nettene, også kalt De Tretten Himlene.
De guddommelige kreftene som styrer de Sju dagene og Seks nettene, også kalt De Tretten Himlene.

Mer informasjon finner du i artikkelen De Tretten Himlene som en Kreativ Prosess.

Callemans sluttdato

Calleman har spesielt studert sluttdatoen for Mayakalenderen nøye og har kommet frem i sin forskning til at den kjente datoen 21. desember 2012 ikke er riktig. Han hevder i sine undersøkelser at den egentlige datoen er fredag 28. oktober 2011. Dette er fremdeles det viktigste spørsmålet de som er interessert i 2012-fenomenet kan stille seg. Dette fordi det har en veldig betydningsfull og praktisk konsekvens til hvordan vi relaterer oss til fremtiden.

Mens mange ønsker å feie sluttdatospørsmålet under matta så mener Calleman at vi ikke kan gjøre det uten å beholde vår intellektuelle integritet intakt. John Major Jenkins er en amerikansk forfatter og forsker som har laget en dokumentar på History Channel hvor 21. desember 2012 ble presentert som en dommedag hvor verden ville gå under.

Mens de fleste kunnskapsrike mennesker trolig vil slå fra seg den måten å presentere Mayakalenderen på, er det viktig å spørre seg hvem som vil tjene på det og hvorfor sluttdatoen konsekvent er plassert til 2012 i stedet for 2011 av media.

Ifølge Calleman er datoen 21. desember 2012 basert på tro, mens 28. oktober 2011 er basert på bevis. Førstnevnte dato er aldri forsøkt bevist hevder han. Som en kontrast er 28. oktober 2011 basert på massive vitenskapelige bevis på at de Ni Underverdener og Tretten Himler avdekket i urgamle Mayanedskrivninger absolutt beskriver en kosmisk evolusjon i alle sine aspekter.

Mayaenes nedskrivelser angir en syklus på 26.000 år. Calleman mener denne syklusen kulminerer den 28. oktober 2011. En høyt respektert Mayashaman, Don Alejandro Oxlaj fra Council of Elders som også er rådgiver for presidenten i Guatemala, har uttalt at han sier seg enig i datoen som Calleman har kommet frem til. Ånden Iliuka, kjent for mange nordmenn, har også uttalt i sine kanaliseringer at denne datoen har en viktig betydning.

Hvorfor Mayakalenderen har en sluttdato

Ulikt alle andre kalendre, hvorfor er det slik at Mayakalenderen har en sluttdato? Svaret på dette er at Mayakalenderen uttrykker en totalt annerledes type tid enn andre kalendre. De fleste kalendre, slik som vår kjente Gregorianske, Muslimske, Buddhistiske eller Jødiske kalendre, er basert på astronomiske, målbare sykluser og reflekterer kontinuerlig tid.

Siden astronomiske sykluser vil fortsette i de neste milliarder av år så er det ingen grunn til at kalendre basert på disse vil noensinne komme til en sluttdato.

Siden Mayakalenderen har en sluttdato så må dette åpenbart være basert på en annen type tid enn mekanisk tid. Sluttdatoen kan anses som bevissthetsbasert tid, noe Grekerne kalte Kairos. Ser man på nedskrivninger fra oldtiden for mer informasjon rundt opprinnelsen til Mayaenes Long Count (Mayakalenderen) så angir de at kalenderen er basert på Tree of Life.

Dette er angitt i Temple of the Inscriptions i Palenque, Mexico. Mayaenes tid er kvantisert og beskriver kvantumstadier i det Kosmiske Livets Tre. Det er opp mot dette, og ikke kontinuerlig astronomiske sykluser, vi kan forstå avgrensede perioder i våre liv og menneskets sivilisasjoner.

Det er det kosmiske livets tre i senter av vårt univers som står bak disse kvantumperiodene. Det ble først oppdaget av moderne vitenskap i 2003. Dette innebærer en revolusjon i hvordan vi ser vår hele eksistens. Det påvirker ikke bare vitenskapen, men også hvordan vi forstår religiøse profetier, som ofte inkluderer referanser til Livets Tre.

Mayakalenderen benytter spesielle symboler for hver dag kombinert med et nummer. Disse kvantumtilstandene skaper den geologiske og historiske æra i den kosmiske evolusjon som Mayaene refererer til som tidsaldre. Mange forventer et kvantumskifte når Mayakalenderen kommer til sin sluttdato.

De som studerer den bevisbaserte Mayakalenderen vil se at nesten alle konflikter og krig opp gjennom menneskets historie faktisk stammer fra et kvantumskift mellom kosmiske energier.

Med sluttdatoen i Mayakalenderen menes det en fullførelse av evolusjonen og at en verden i harmoni vil stige frem over en relativt kort tidsperiode. Altså ingen dommedag hvor jorda går under.

Årene som følger 28. oktober 2011, vil derfor bli spesielle. Om det menes 1, 10 eller 20 år gjenstår å se. En visjon om «Edens Hage» på et høyere plan (5. dimensjon) mangler derimot enhver rasjonell basis opp mot de som baserer seg på mekaniske astronomiske sykluser hvor en ny syklus vil begynne.

Fra dette perspektivet hvor vi går mot slutten av syklusbaserte endringer og den høyeste kvantumtilstand i universet, er det logisk at den økonomiske nedsmeltingen som vi er inne i, er begynnelsen på slutten av syklusene i økonomien. Rundt tiden hvor den Sjette Galaktiske natt  begynner den 8. november 2009, antar Calleman at finanskrisen forsterker seg og at den amerikanske dollaren kollapser og drar med seg det etablerte pengesystemet verden over. Det er viktig å forstå at uansett hva som vil utløse kollapsen, eksempelvis en politisk hendelse, så er det energiene av denne natten som vil bringe frem resultatet.

Denne mektige Mayapyramiden i Tikal, Guatemala, viser de 9 underverdener som Mayaene har basert sin kalender på.
Denne pyramiden i Tikal, Guatemala, viser de 9 underverdener som Mayaene har basert sin kalender på. Foto: Forfatter.

Positive tider i vente

Det som er viktig er å se i denne prosessen er hva som vil komme ut av gjenfødselsenergien fra andre halvdel av den sjette dagen. Vi kan bare gjette på hva en slik endring vil medføre. Vi kan anta at konsekvensene i vårt daglige liv vil bli merkbare etter hvert.

Mange vil kunne miste troen på Skapelsen på grunn av de omfattende endringene man vil merke på kroppen. Man bør derimot se på det positivt. Bevisstheten i den Galaktiske Underverden er allerede forhåndsplanlagt til å iverksette beskyttende mekanismer for å stoppe videre vekst i samfunnets struktur.

Det sluttdatoen 28. oktober 2011 gjør er å anbefale folk å forberede seg for denne endelige kollapsen av de gamle maktbaserte energiene i den Sjette natten.

Filmen «2012» er skremselspropaganda

Det er mest sannsynlig ingen tilfeldighet at den første storfilmen fra Hollywood om 2012 har planlagt verdenspremiere den 13. november 2009, få dager inn i den Sjette natten. Makteliten som styrer Hollywood vil ønske å skape forvirring blant folk om Mayakalenderen ved å manipulere sannheten om sluttdatoen samt sørge for å skape maksimal frykt rundt en dato som er prosjektert til et tidspunkt i fremtiden hvor det er for sent å forberede seg.

Mest sannsynlig vil filmen være basert på en katastrofe som totalt ødelegger kloden hvor de få overlevende vil være uten spirituell bevissthet/styrke etterlatt av en maktelite som vil gå under jorden i egne arker. Assistanse fra utenomjordiske vesener med gode hensikter vil være et element som trolig heller ikke er inkludert.

Profetier for sluttdatoen

Nå skal jeg gjøre noe som er ytterst usikkert og som blir rene spekulasjoner. Nemlig å spå fremtiden.

Min oppfatning er at vi i første fase vil potensielt kunne oppleve at det økonomiske systemet vil kollapse. Verdisaker som gull og tjenester vil over tid kunne erstatte verdiløse papirpenger, aksjer og kontoutskrifter som bare viser tall som ikke har en reell verdi.

I andre fase vil de fleste regjeringer verden over potensielt bli tvunget til å gå av på grunn av at all sannhet kommer frem for hele folket. På slutten av året vil elektromagnetiske solstormer kunne slå ut satellitter og elektronikk, og dermed effektivt sette en stopper for radio, TV, internett, mobiltelefoner og alt annet som benytter kretskort i deler av verden.

I tredje fase vil samfunnets infrastruktur kunne kollapse på grunn av solstormer eller ekstremvær som vil skylle over oss på grunn av galaktiske energier og kraftige vinder som vil skape furore. Dette kan medføre at transportmidler avhengig av drivstoff stopper og butikkhyller blir tomme for mat. Større byer vil kunne kollapse da for mange folk bor tett på hverandre uten å få tilstrekkelig nok mat eller ha fungerende alternative varmekilder.

I fjerde fase gjenskaper menneskeheten et samfunn hvor folk bryr seg om hverandre på en helt annen måte enn i dag, man handler med hjertet fremfor hodet, ledere velges basert på visdom og et oppriktig ønske om å tjene folkets beste, telepati utvikles som ny måte å kommunisere på (å lyve blir umulig). Når vi har ordnet opp på kloden og i samfunnet og all løgn er avslørt så vi vil motta assistanse fra utenomjordiske raser med gode hensikter. Neste steg på veien mot Edens Hage kan dermed påbegynnes hvor jordkloden gjør sin renselse for å gå inn i 5. dimensjon, et akseskifte gjør at Norge havner i Spanias breddegrader. Mennesket blir fullt bevisste sjeler og en del av et galaktisk fellesskap.

Det er åpenbart at man umulig kan tidfeste eller spå endringene i den guddommelige planen. Ei heller er det smart. Vår eksistens er langt mer kompleks enn noen av oss tror. Endringer kommer når den kollektive bevisstheten er klar for det.

Tikal.
Et overblikk av pyramiden i Tikal. Foto: Forfatter.

Den nærmeste tiden

Når det etablerte internasjonale pengesystemet kollapser i den Sjette natten (eller når enn det skjer) så kan tingene gå i to retninger. Man kan håpe at det vil bli en grasrotorganisasjon basert på en ny økonomi uten banker, renter og vekst som skaper en verden uten dominanse. Dette kan potensielt gi en verden som er basert på sanne likhetsprinsipper med villig samarbeid hvor grådighet ikke eksisterer.

Det er derimot naivt å tro at et slikt nytt system i henhold til den kosmiske plan vil inntreffe uten motstand. Makteliten vil neppe gi slipp på sitt herredømme. Spesielt med tanke på at det trolig er de som har planlagt neste økonomiske kollaps, noe som er en effektiv måte å spre frykt verden over på og som igjen gir mulighet til å innføre unntakstilstand og dermed totalitær makt over folket.

Finanseliten, regjeringer, media og rådende virksomheter verden over vil naturlig søke å opprette én ny global valuta og forbli i maktposisjonen, noe de er godt forberedt for.

Mange vil igjen oppleve undergangen av det etablerte dominante samfunnet som et sjokk da det vil fjerne illusjonen av trygghet i en verden som folk er blitt vant med å leve i. Det gjør naturlig nok jobben for makteliten enklere.

Menneskets redning: Den Universelle Underverden

Ser vi på Mayakalenderens niende og siste trinn, den Universelle Underverden, vil denne bringe med seg en ny enhetlig bevissthet som har med seg lykksalighet over bare å være til, med kjærlighet og medlidenhet for alt som finnes, akkurat slik det er.

På denne måten vil ikke ting bli bedre slik det er i de gamle økonomiske prinsipper, men livet vil bli mer behagelig da ting blir oppfattet på en annen måte på grunn av et nytt bevissthetsnivå.

Med andre ord så vil vi i årene som kommer se en forvirrende blanding av en tilsynelatende motstridende utvikling. Det vil ta lang tid for folk å komme på plass i forhold til hvordan ting vil utvikle seg etter dette.

Visjonen som synliggjør seg for tiden som kommer er verken at verden kommer til å gå under eller at vi vil sveve lykkelig dagen etter en bestemt dato. Det som er sikkert er at alle som streber etter å gå inn i den nye verden må oppriktig søke sannheten og unngå overforenklede forklaringer.

Det du tar med deg til den nye verden er grunnlaget for det du vil skape der. På grunn av dette så er det vesentlig å holde seg unna følelsen av frykt og i stedet handle ut fra sannheten i hjertet ditt. Glem de tingene som er basert på frykt, mangel og lidelse. Hodet ditt vil kunne si deg at endringer er ubehagelig, men ditt hjerte vet at det er noe fantastisk som venter på deg. Det er opp til deg å velge hvilken vei du tar.

Stol på hjertet ditt. Det er din veiviser, din vokter og beskytter når virkeligheten går i oppløsning. Dette er det ville eventyret som sjelen din kom her for å være en del av.

Dette er nettopp de dagene du planla for å hjelpe den kollektive bevisstheten til å gi slipp på frykten for endringer. Dette er kun en test som du selv gir deg. Frykten for endringer er det eneste mellom deg og den neste verden. Endringer er til for å feires.

Mayakalenderen er en revolusjonerende milepæl for sjelen. Når du gir slipp på frykten for endringer, vil de gamle profetiene ikke være noe å frykte og de trengs ikke lengre å bli sanne. Profetier er her for å vise oss en potensiell fremtid. Om vi ikke liker den så kan vi velge å endre den til det bedre for hele menneskeheten bare med å fylle på med positive tanker og gi slipp på våre frykter og de negative tankene.

Akkurat som et vannglass med skittent vann. I stedet for å tvinge vekk det skitne vannet så heller du bare på med friskt vann i stedet. Dermed vil det skitne vannet forsvinne av seg selv over tid.

Dette er et enormt steg du kan ta for å utvikle deg til en mester i den fysiske virkeligheten. Alt er som det skal og i henhold til den guddommelige plan.

Frank Aune er grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Abonnere
Varsle om
guest

100 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

Jeg vil tippe at sannheten bak 9/11 vil være det som vil få dollaren til å falle. Når denne sannheten kommer ut vil tilliten til dollaren være lik null.

mrreg
mrreg
13 år siden
Svar til  TruthHunter

Jeg tror heller det er når det går opp for folk at de som garanterer dens verdi (USA), ikke lenger er troverdige. Deres gjeld er jo på størrelse med den globale likviditet! Det som historisk har drevet dollaren har i første rekke vært dens bruk som førstehåndsvaluta i omsetning av olje, dernest USAs næringsliv. Nå bryter begge disse mekanismene sammen…

ringo
ringo
13 år siden

Og nå som alt gullet er rappa fra det norske folk… ja-ja sier jeg bare.

vidar
vidar
13 år siden

Takk for en god og informerende artikkel Frank. Jeg må innrømme at jeg har hele tiden trodd at Mayakalenderens sluttdato var 21.12.2012. Informasjonen du presenterer her er av stor betydning. Men: var det ikke slik at Jesus egentlig ble født noen år før eller etter år «0»? Jeg har nemlig hørt at vårt år 2012 egentlig er i år 2015 eller no. Så når forfatter snakker om 28 oktober 2011, er det da tatt hensyn til at vår tidsregning er noen år feil? det er litt forvirrende å høe alle disse forskjellige datoene

Thor
Thor
13 år siden

Flott artikkel Frank!! Denne er mest sannsynlig ja..flere har sagt at å invistere i gull/sølv er den beste garantien når papirpengene blir monopolpenger..og jeg sitter igjen med en følelse,urolig sådan og funderer hvordan Banker/Finanskretser vil oppleve dette,mange av oss har jo Huslån el. annen gjeld og det er knapt 2-3 år igjen før det knekker sammen..Vil alt bli slettet osv..? Derav den eventuelle «black out’en» som kommer når solstormen slår ut alt elektriske,kretser,chiper,osv..En kvinne sendte project camelot en mail,der hennes mann jobbet med det amerikanske E-verket,der jobbet han og andre på spreng for å finne ut hva som må gjøres når all elektrisk/elektronikk blir slått ut,som han har sagt til sin kone at det blir en realitet i nærmeste framtid…!!!

mrreg
mrreg
13 år siden
Svar til  Thor

Når det gjelder lån: Tenk litt på det. Hva er meningen i å kreve innfridd lån i verdiløs valuta? Og hvem skal gjøre det? I følge HalfPastHuman vil bankfolk få helt andre ting å bekymre seg over enn utestående gjeld når systemet kolapser.

Når det gjelder dette med en CME eller flare fra solen, så har jeg en sterk følelse av at dette er ‘fearmongering’ fra den samme gjengen som vanligvis driver med slikt….

Aisha
Aisha
13 år siden
Svar til  Thor

er glad jeg ikke har solgt alt gullet jeg har..noe jeg vurderte å gjøre da jeg ikke syns det er noe pent. tror nok jeg beholder det en stund til! :)
jeg kom også til å tenke på en artikkel jeg leste i aftenposteni sommer, der en kar innen finans/business/aksjeekspert uttalte seg om at det er ingen sikkerhet knyttet til dollar. usa kan løpe fra regningen, erklære seg konkurs på en måte. Så spørr journalisten, hva er det lurt å investere i da ? svar: Gull!!

kolakuba
kolakuba
13 år siden
Svar til  Aisha

Skal du spise gullet, og så gullet i jorden? Skal du helbrede noen med gullet? Hvilken verdi har gull utover den monetære vi tillegger den, i tillegg til at den skinner og blinker så pent?

Wunjo
Wunjo
13 år siden

Flott og kjempespennende artikkel! Takk!

Interressant er det også at for en stund siden leste jeg i DN, tror jeg, at en økonomiekspert mente bestemt at det vil komme en ny finanskrise ca. oktober 2009!

Huslån og annen gjeld blir vel slettet? Hva er vitsen med å kreve inn penger som er verdiløse? De ansatte i bank får vel finne seg noe annet å gjøre.

Det vil bli behov for folk til å løse masse, masse oppgaver, så jeg tror ingen behøver å bli arbeidsledig, akkurat! Vi må bare lære oss til å finne løsninger på nye problemer.

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Wunjo

«Huslån og annen gjeld blir vel slettet? Hva er vitsen med å kreve inn penger som er verdiløse? De ansatte i bank får vel finne seg noe annet å gjøre.»

Hahaha… Ta det rolig. De ansatte har mer enn nok å gjøre før blackout kommer. De må jo naturligvis bruke tid på å ta sikrere «backup» av alle «slaver» som skylder dem digitale-penger. Hvordan blir disse penger omgjort etter dollar-kollapsen er lite ille. Det som er ille for dem er at de ikke klarer å ta rente på lånet mens blackout varer… :)

Wunjo
Wunjo
13 år siden
Svar til  arifkarim

Ja, men det er jo lov å HÅPE, arifkarim. Hmmm… hva skal man betale lånet med om penger generelt blir verdiløse, da?

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  Wunjo

Hello Slavery.. Det vil opprettes arbeidsbrigader under ledelse av banken med nedbetaling på chippen du har i armen. EXECUTIVE ORDER 11000
Gjør det mulig for regjeringen å mobilisere
sivile i arbeidsbrigader under myndighetenes tilsyn.

1 million amerikanere er husløse som følge av finanskrisen og bor i teltbyer.
Vil sosialist facisten Obama tvinge dem til å bidra for felleskapets beste?

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Bra… At allmektige dollaren kollapser snart kan jo ikke regnes som en profeti, men selvfølge, siden den ikke representerer noe reelt fysisk verdi. Jo mer man trykker den opp, desto mer den mister sin verdi. Jeg er ikke så sikker på om verdens økonomien kollapser plutselig når dollaren kollapser. Heller tror jeg på om andre papir valuta som «Euro» eller «Yuan» tar over.
I 2010 passerer Kina med økonomisk vekst som er høyere enn Europa og USA samlet. Samtidig utvinner kineserne gull i bøtter og spann. Dette svekker også dollarens-verdi som vekslingsmiddel i de kommende årene.
Dessuten er det jo skam for mennesker at de klarer å utvikle ekstrem intelligente hyper-datamaskiner, men klarer ikke løse enkle verdensproblemer, slik at utenomjordiske «hjelp» måtte importeres. Problemet ligger i «viljet» om å løse problemer, ikke om løsningene. Løsninger har vi for lenge lenge sida. Allikevel vil makt-eliten helst la verden bli under problemer og konfikter, slik at deres «status-quo» fortsetter… :)

greenbeam528
13 år siden

Nydelig artikkel!. Mye taler for at verden som den er i dag vil forandres totalt.
Fort kan det komme også! Ikke bare på det fysiske materielle plan, men
også på det åndelige.
Kan nok bli mye for enkelte om alt av materielle verdier forsvinner, hele det
etablerte systemet kollapser, samtidig som hele det ådelige fundametet
smuldrer bort. Ikke mange som tar den på sparket, kreves noen runder med
seg selv for i det hele tatt våge tenke slik :)

En talsperson for mayafolket:
http://www.youtube.com/watch?v=aME9VD0gzNI

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Veldig interessant artikkel her!

Har lest en god del om Mayaenes profetier, like mye som jeg er har studert Nostradamus, Koranen og bibelens profetier: Og hvis det økonomiske systemet vil kollapase i 2010 og det blir som Frank Aune skriver at; «mange vil igjen oppleve undergangen av det etablerte dominante samfunnet som et sjokk,» videre at; » det gjør narurlig nok jobben for makteliten enklere,» Hva da vil menneskene begynne å tro på eller la mateliten overbevise dem til å tro på?

Og det er her jeg selv spekulerer på, om noe av det som i Johannes åpenbaringens nye testamentet faktisk kan ha en stor sammenheng med Mayaenes profetier? At Mennesket valg i den økonomiske kollapsen i 2010 gir dem valget mellom to åndsmakter, og følge den den gode eller onde!

les selv og vurder..

Joh. Åp 13:16
Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie
og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne,

Joh. Åp 13:17
og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn
eller tallet for dets navn.

Joh. Åp 13:18
Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets
tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og
sekstiseks.

Interresante sammenligninger synes jeg selv!

TH
TH
13 år siden

Meget, MEGET bra artikkel herr Aune!!

Jeg og har bitt meg merke i en del ting med dommedagsprofetien den 21. des. 2012. Han som først lanserte hele teorien er vel Zecharia Sitchin, høyststående frimurer som har blitt motbevist av mange som en bløff.

De fleste har vel sett hva man kan gjøre med 2012 hvis man vrir litt på det:
http://www.youtube.com/watch?v=MHjeLd07-y0

Spørsmålet man bør stille seg er om dommedagsprofetiene har mest med et betraktelig skifte i hvordan våre liv utspiller seg(En Ny Verdensorden), jfr. 2012-filmen og annen propaganda.

http://www.mayanmajix.com/lab_F1.html
Denne har jeg brukt som et utgangspunkt i mine drømmer. At vi i 2011 får et kollektivt gjennombrudd i bevissthet, og at selv den innavlede eliten på toppen forstår at det de gjør er feil. Utopisk ja, men uten drømmer så kan man gi opp.

Ser man litt nærmere på pyramiden så ser man at forrige syklus startet i 1999, noe som førte til at tiden gikk betraktelig mye fortere – og det er vel ingen tvil om at tiden har gått mye fortere de siste 10 årene!?!

Vi kan med utgangspunkt i denne artikkelen og annen kunnskap, forstå at de neste årene ikke blir kjedelige :)

Mockman
Mockman
13 år siden

09.09.09:
Ny artikkel fra Dr.Calleman ang Mayakalenderen og datoen i dag:
http://calleman.com/content/articles/999_and_the_mayan_calendar.htm

Kjetil Dreyer
13 år siden

Oktober/ november er den måneden vi tror US Dollaren vil kollapse, grunnen til dette er at det nå er stort press for å revidere FED, altså bevegelsen Audit the Fed, som nå får større og større oppslutning, ledet av Ron Paul.

Det som nå er skremmende er push for en ny global valuta som skal ta over etter kollapset, det betyr i og for seg at om alle land aksepterer denne valutaen, noe EU land helt sikkert må, og alle USA stater vil forsøkes tvunget til, ja da er det samme leksa opp igjen, det vil føre til et nazistisk styre om dette skjer, i alle fall så lenge systemet klarer å holde seg oppe.

Problemet de vil møte er folkets uvilje, folkets trang etter å være frie vil overvinne til sist pga at alle har mulighet til å dyrke grønt i egen hage og handle med hverandre, dette kan de ikke underkue for lenge da dyrker folk bare i skoger og utenfor egne hjem og selger mellom seg selv. Menneskers oppfinnsomhet i vanskelige tider er gjennom historien forbausende, og her er vi rimelig godt samlet… Jeg tror personlig ikke det hjelper å sette søkelyset på enkeltmenneskene som er drivkraften bak illuminati, det er ikke kissinger tror jeg, det er ikke rockefellers eller Rotshields heller, man må se på det spirituelle aspektet av det hele, ikke er det paven som står bak, og ikke er det en enkeltperson alene.

Det er hva jeg har sett til nå peker imot at det er en gruppe på 6 yppersteprester som har maktet å reinkarnere bevisst igjennom tusenvis av år og beholdt makten og visdommen mellom seg selv, disse har brukt hjernene til proffesjonelle vitenskapsmenn, makteliter etc fordi disse kjenner hemmelighetene bak dette. Det er slik jeg forstår ikke utenomjordiske som styrer eliten heller hva jeg har funnet. Dermed har de akkumulert opp visdom og makt over tid og dermed beholdt maktposisjonen over tusenvis av år, skapt hundrevis av religioner, societies etc. Navnene til flere av disse prestene er utgitt, men det i seg selv er irrelevant per nå…

Det siste jeg har fått med meg nå er at disse 6 prestene har avsluttet sitt arbeid, men de har innsett at de har bygget et beist, systemet vi alle er underkuet i dag, et slavesystem.

Disse yppersteprestene stod bak alle faraoer i egypts tid. Vi må tilbake til Babel der det først begynnte med disse prestene, det hele begynnte med en god intensjon fra en høyt spirituell person som samlet og lærte disse prestene hvordan disse skulle bruke det kraftigste vitenskapelige verktøyet noensinne skapt, nemlig the sciens of immagery, hvordan skape og bruke levende bilder(i hodene til hvert enkelt menneske) for å tiltrekke massene, skape den fremtiden de ville etc. Det hele begynnte i riktig retning, men en yppersteprest begynnte å tenke for egen vinning og kort fortalt tok livet av læremesteren og samlet de andre prestene i sin tjeneste. Disse hadde lært seg hvordan de kunne reinkarnere på ny øyeblikkelig og ta bolig i en ny kropp.

Målet deres har formet seg over tiden ifølge historiene og informasjonen rundt dette, men hovedmålet til prestene var å bevise ovenfor gud(som de også trodde på) at de kunne legge hele verden som slaver under deres føtter, dette har vært deres intense aspirasjon gjennom tusenvis av år. Det er mulig Rotshields og Rockefellers har hatt kontakt med disse entitetene reinkarnert i nye kropper, men det er ikke engang sikkert de har vært bevisst på at de er kontrollert engang. Det er umulig å si for oss nå…I alle fall har jeg ikke dok på dette.

Uansett skapte disse prestene religionene vi kjenner i dag jødedommen før kristendommen og ble skapt som «masterreligionen» som lærte de som knyttet seg til denne religionen at disse var guds utvalgte folk, dette er absurd i seg selv, da gud aldri ville gjort forskjell på sine barn, hvilke gud er det da det er snakk om? Uansett, kristendommen ble skapt som en underreligion av jødedommen med mange likhetstrekk, men med en annen form for underkastelse, dette ble kalt «slavereligionen» som enkelt ville kunne styres og kontrolleres, ofte gjennom jødedommen.

Det ypperste målet var å få Gud til å innse at hans skaperverk var under kontroll og at disse da hadde blitt guder i seg selv, en ganske syk aspirasjon, men målet med dette var å tvinge gud frem til å snakke med dem. Dette skjedde aldri, disse prestene fikk aldri åpnet en kommunikasjon med gud, dette er fra uttalelser direkte fra en av prestene ifølge bøkene The Ringing Cedars serien bl.a. De fikk derfor aldri oppnådd sine ypperste drømm, og gav opp et sted mellom 1996 – 2005 et sted, eksakt når er ikke helt sikkert. Uansett forstod selv disse at de ikke alene kunne stoppe det monsteret de selv hadde skapt, slavesystemene nevnt tidligere, også i denne artikkelen.

Hvorvidt prestene var kontrollert av en høyere entitet, vel, det kan også hende…Så til syvende og sist så er ikke personene

Det som nå blir vår jobb er å bidra til å samle folket med rett intensjon mot et spirituellt mål, et mål om å oppnå ubetinget kjærlighet på vår jord. Vi kan kun virkelig bekjempe dette ved å korrigere vårt indre system, det er der svaret ligger, om mange nok jobber med sin intensjon vil den kollektive bevisstheten endres.

Personlig har jeg også gått inn i Maya kalenderen for svar, det det virker som for meg er at mayakalenderen er satt som en mal laget for å guide mennesker mot et kollektivt mål, på samme måte som kabbalah, og en rekke andre spirituelle retninger, derimot virker det som om intensjonen bak begge disse er ren og at målet var et paradis på jord.

Så spørsmålet er, er dette en guddommelig plan fra starten av eller har det bare blitt slik underveis i evolusjonen?

Hvis det hele var en guddommelig plan er det ingen tvil om at menneskeheten har måttet gå igjennom evolusjonsprosessen og at i dette ligger meningen med livet, og her er det rom for mange forskjellige individuelle tolkninger.

Hvis dette har oppstått gjennom tiden, tusenvis av år, så vil det være uhyre intelligente mennesker eller entiteter som står bak og DISSE har hatt et formål de ville menneskeheten skulle følge…

Jeg personlig tror etter mye søken det er det første alternativet, at skaperverkets formål har drevet evolusjonen for at mennesket skulle lære av sine feil og gå igjennom alle spektre av dualiteten for så å ende opp med svaret på formålet med skaperverket selv, av egen fri vilje. Slik kabbalah beskriver formålet med skaperverket er rimelig likt maya kalenderens paradis på jord, så og si identisk, med noen annerledes nyanser, formålet er ubetinget kjærlighet til alt og alle, fullkommen altruisme(giverglede) og ett med gud(at alle våre atributter er lig skaperens atributter). Litt av et formål om skaperen er fullkommen ubetinget kjærlighet…Formålet er altså evig ren og ubetinget nytelse for alle, uforurenset av egoets grep og slaveri.

Vi har nok en liten vei å gå enda, per nå er egoet på topp i verden, men det jeg tror Maya kalenderen har forsøkt å få frem er en dato der tidevannet(den kollektive bevisstheten) når et vendepunkt, altså kritisk masse. Sikkert også styrt fra utsiden eller innsiden ved hjelp av kosmiske energier som kjærlighet og frekvenser, men det er irrelevant…Det store bildet viser en ny fødsel av menneskeheten, eller kanskje vil jeg si den virkelige fødselen av det vi kan kalle Men/Man med stor M, ikke kun et dyrisk egoistisk vesen styrt av instinkter og ønsket om å karre til seg og sikre seg selv.

Dette innlegget kunne blitt en artikkel, kanskje det blir det en dag også :)

Denne er for de av dere som er nysgjerrige, intet annet…Jeg tror uansett vi går spennende og opplysende tider i møte, der babels tårn(egoet) vil falle og en ny tid styrt av kjærlighet og enhet vil trå frem. Verdt å tåle noen veer og fødselssmerter på veien vil jeg mene…:)

Kjetil Dreyer
13 år siden

By the way, god artikkel Frank!

smurfen
Moderator
13 år siden

Flott Kjetil :)
Den beste forklaringen jeg har fått til nå på noe jeg har vist hele tiden ble starta i Det game Egypt og Babylon.
Den forklarer det tomme blikket til Jens Stolteneberg og noen av kolegaene hans, jeg blir kvalm hver gang dem stirrer rett inn i kamera, ser det samme blikket på eliten i USA og EU toppene.
Til dem som trodde det var julaften den dagen Dollaren kolapser og at dem blir gjeldrfi så må jeg nok skuffe, det vil kun føre til hyper iinflasjon i resten av verden med påfølgene kjemperenter, dem som derimot klarer og sitte på hus og hjem når solstormene slår inn i 2011 og alle teknologi blir tilintetgjort vil nok bli gjeldfri.
Den dårlige nyheten til dem som ikke har klart og instille seg på et levesett som vi hadde før vi fikk teknologien går en dårlig tid i møte med sult og kulde.
Vi har nå prøvd et system som er basert på grådighet, kapitalisme og matrialisme som er så selvdestruktivt at det har overlevd i over 100 år uten og kolapse som i seg selv er et mirakel.
Den dagen eliten kommer krypende ut av hulene sine etter solstormene og merker at all teknologi som ga dem den enorme makta er borte så kommer dem til og gråte på linje med Karius og Baktus når dem kom ut av hullene sine etter tannbørsten har vært der og dem ikke fant noe mat.
Angående kornsirklene som Singolla så fint kalla latterlige og laga av Eliten med super magnetisme våpen eller noe sånt.
Dem fant 3 plater der og ene en ene platen besto av 99,9 % rent sølv, som ikke lar seg fremstille på Jorden.
I 1998 oppdaget amatørastronomen Jack Sullivan ved hjelp av dataprogrammer at den avbildete konstella­sjonen kom til å oppstå ved midnatt GMT den 6-7 april 2000. Croppiene måtte belage seg på å vente to år i spenning. Da den aktuelle natten endelig kom, hadde solen ett av århundrets kraftigste utbrudd, og slynget skyer av superhet gass i retning Jorden.
Fins ingen teknologi på jorden som er i nærheten av og kunne fourtse solstormer to år frem i tid.
Kornsiklene blir laga av lysende kuler i enormt tempo og fellesnevneren er at «dem» advarer oss mot kommende farer.
Skulle Eliten bruke enorme summer på og utvikle noe som lager bilder og beskjeder i kornåkrer for så og bruke store summer på og ødlegge dem og lage dokumenterer for og latterliggjøre dem som tror på dem ??
Så seneste en dokumentar her om dagen fra BB Prins Murdock sine kanaler der dem lattterliggjorde dem som trodde på dem og at dem egentlig burde vært tvangsinlagt på psykiatrisk og avslutta så fint med en ekspert som sa Get A Life til dem som brukte tid på sånt.
Singolla sa så fint at dem hadde funnet en kornsirkel nå med Arbeiderparti logo inni som beviste at det var latterligt….. ja ja etter det som jeg ser mer og mer av for hver dag som går fra den kanten så skjøner jeg godt dem advarer oss mot og stemme på dem.
Så en Doku i går på Nationale Geografic om 911, den var så bra laga og tok med seg nesten fra «terroristene» var små til flya krasja og så overbevisende at begynte nesten og tro på den «sanne» historien.
Begynte og klø i dag som jeg alltid gjør når himlen er full av chemtrails og kikka opp og store svære striper på den blå himlen som så vanlig bare starta sånn helt uten videre og brått slutta og ble liggende i timevis…
Var på appoteket med guttungen i dag og mens jeg står i kassa så kommer han løpende med en boks Fluortabletter og jeg hyler bort….. slipp dem giftpillene der roper jeg og går 5 sekunder så kommer han med en pakke Extra tyggegummi og jeg roper NEI NEI NEI dem er enda verre siden den inneholder både Aspartam og Smaksforsterker og ho i kassa begynner og gapskratte og syns nok jeg er noe overbeskyttende hehe
Søt Jente ;)
Så på hele forsiden på Se & Hør i dag at Håkon Magnus sier: Jeg kan ikke få nok av Mette Marit.
Ja Ja tenkte tenkte jeg og at det burde han tenkt på før han gifta seg!
Velkommen i gjengen ;)

ReXoR
ReXoR
13 år siden
Svar til  smurfen

Til Smurfen

Du tar feil.
99.9% sølv lar seg fint fremstille på jorden.
I skrivende stund ser jeg faktisk på en «maple leaf silver» med sølv innhold på 99,99% ( 1 oz 9999 fine silver)
Standard for sølv mynter og barrer er 99,9 %. ( 999 pure silver).
Så jeg tror ikke det skulle være ett problem å lage den platen. __________________
Til alle

Tips: Kjøp sølv i mynt og slipp moms. Jeg kjøpte 500 stk maple leaf i april. Sølv prisen har økt med 30% siden da. God innvestering nå og en god trygghet mot superinfalsjon i fremtiden.

http://www.ka-rasmussen.no/no/content.asp?AreaID=6&menuItem=1099

http://www.silverinvest.no/

http://www.kitco.com/charts/livesilver.html

mvh martin.

paatus
paatus
13 år siden
Svar til  ReXoR

Smart tips! Men der finnes billigere forhandlere i Norge!

Neo
Neo
13 år siden

http://e24.no/makro-og-politikk/article3256339.ece

Kan dette ha noe med saken å gjøre?

Nammm
13 år siden

Spennende saker som fortener oppmerksomhet. Jeg tror absolutt at maya’ene visste hva de drev med:-) Håper bare at all data som banken min har angående min gjeld, også kollapser…

BelzeBob
13 år siden

Så dere filmen «Knowing»? Kommentarer….?

Kjetil S
13 år siden
Svar til  BelzeBob

Hi Bob,

Jeg har sett filmen. Syntes den var ganske ok altså.

Hva ønsker du jeg skal kommentere?

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  BelzeBob

Solstorm er noe som intreffer som en periodisk hendelse på ca. 12 år. NASA-forskere mener at solstormen som inntreffer i september 2012 vil være den sterkeste noen sinne for oss siden magnetfeltet på jorden svikter som aldri før. Vi forventer store strømbrudd over store deler av verden hvis beregningene stemmer.
Angående Knowing: Filmen er ok sciencefiction, overdriver litt med det solstormer utsletter all livet på jorden, noe som ikke stemmer med virkeligheten.
Om ET hjelper oss ut, er det kankje mulig, men de klarer ikke redde «alle» uansett :)

BelzeBob
13 år siden

Neida, det var bare et åpent spørsmål. Filmen var jo skikkelig bra syns jeg. Men…budskapet i filmen var på en måte det at kun de utvalgte skulle overleve og resten skulle rett og slett dø og det var greit. Illuminati propaganda…?

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Frank Aune

Assistanse fra ET er også omtalt av «insider» som Randi Luukan Kilde. Hun mener at skandinaviske land er et av kandidatene der hvor «offisielt» info om kontakt med ET lekker ut om noen år. Da er det bare å håpe at hun har rett denne gangen… :)

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Frank Aune

Skulle egentlig skrive Rauni Kilde… Beklager skrivefeil, her omtaler hum om ET gjennombruddet:
http://www.youtube.com/watch?v=JpPXf0oLKRA

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  BelzeBob

Dem fleste filmene fra Hollywod har en skjult Agende
Så Distrikt 9 i helga og bare etter 5 min så ropte Agendaen ut at et samfunn uten en sterk leder og elite så går det rett til helvette samme hvor intligent en måtte være.
Flere som har sett filmen og som sitter med samme intrykk som meg ??

BelzeBob
13 år siden

New Age bevegelsen ble startet, og er styrt av NWO. Her kan man ta en titt f.eks:
http://brianakira.wordpress.com/2009/04/16/lucifers-united-nations/

Hogtroll
Hogtroll
13 år siden

Total økonomisk kollaps i desember 2009!

Hva tror du ville skjedd med verdens økonomien hvis du som person hadde den fantastiske ideén der du kunne bygge om en hvilken som helst bil til å gå på vanlig vann eller sjøvann?
Problemmet ligger vel egentlig at du som person vil så gjerne tjene ufattelig mye penger og derfor så søker du patent på oppfinnelsen din, slik at alle som bruker din idé må betale til deg.
Alt du har igjen for dette er at det er noen der ute som helst vil ditt liv avsluttet på en eller annen måte som skal se ut som en ulykke, da dette gjør at andre ikke lenger tjener masse penger slik som olje bransjen og kraft bransjen.
Vil nok tro at den norske stat heller ikke er så veldig interessert i dette heller, da vi som nasjon jo baserer vår økonomi på olje og gass industrien som jo har skapt oss den velstand som vi har i dag.
Hadde ikke du som person synes at det hadde vært greit at du bare helte på noen liter med sjøvann som jo vi er omringt så kunne du varmet opp boligen din eller andre ting som trenger energi?
Vel folkens dette finnes der ute og det er desverre slik at dette blir ikke satt forkus på da det er jo begynnelsen på slutten av menneskenes undertrykkelse.
Ta og google WATER POWER CAR og sjekk ut video’ene som er lagt ut der.
Hva om det er noen der ute som kunne ha satt mer fokus på dette?
Hva om dere som journalister kunne ha laget en reportasje om dette, slik at dette ble satt fokus på av flere mennesker og dermed den såkalte massemedier får opp øynene og ikke minst miljø aktivistene.
Ville ikke dette bli slutt på verdens økonomien så vet ikke jeg.
Beklage for skrive feil som måtte oppstå.
Hogtroll

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Hogtroll

Ønsket om fri energi går helt tilbake for over hundre år siden da Nikola Tesla (den berømte elektro-fysiker) kom med forslag / ideer om «gratis» trådløs overføring av strøm til alle husstander på jorden. Genialt for vanlige mennesker, en trussel for finanseliten. Forslaget ble så klart nektet av J.P Morgan (bank-dritt), for Tesla hadde ikke noe svar da Morgan spurte hvor han skal sette «måleren» til forbruket! :)
http://www.youtube.com/watch?v=gt8Y93k0pB0

Om verden var styrt av kloke vitenskaps folk uten geopolitiske / penge interesser, ville det vært himmel på jorden!

coolio
coolio
13 år siden
Svar til  arifkarim

Disse tesla-coilene er avhengig av store mengder strøm for å få nok volt til å bli effektive. Denne strømmen må fortsatt produseres. I områder med mye vassdrag og muligheter for store demninger løser saken seg selv, etter en mega-investering til å starte opp, men i områder hvor man ikke har slike muligheter blir det verre.

Fri energi blir derfor et litt misvisende uttrykk. Det ville vært fri energi for mottakerene av tesla-coilene, men ikke for energien som må produseres for å drive disse.

Mulig Tesla hadde håp om at myndigheter ville betale for den nødvendige strømproduksjonen og la folket få nyte godt av det, men som vi vet er det en drøm :)

coolio
coolio
13 år siden

Det lurte jeg også på når jeg fikk høre det.

Selve kalenderen og hvordan den fungerer vet jeg svært lite om, men jeg har lest at den starter på nytt hvert 5000 år eller deromkring,

« Forrige artikkel

Dr. Luukanen Kilde om den virkelige verden

Neste artikkel »

Aldri mer Holocaust?