Slutt å klage, verden er helt perfekt – det er bare én forandring som teller

4827 visninger
18 minutter lesetid
59

Som nokså hyppig artikkelforfatter for Nyhetsspeilet, har jeg gått i tenkeboksen en stund. I mellomtiden har Nyhetsspeilet forandret seg, synes jeg. Fra mitt ståsted ser jeg en ensidig fokusering på alt som er galt.Nyhetsspeilet har blitt veldig problemorientert. Som en motvekt til denne tendensen, har jeg lyst til å snu ting på hodet og påstå at vi lever i en fullstendig perfekt verden. Storsamfunnet og alle dens underliggende strukturer som er en

del av vår fysisk tilværelse er skreddersydd til ett formål. I forhold til dette perspektivet er det helt riktig å si at verden er helt perfekt. Først når vi forstår det, kan vi rette oppmerksomhet på hvordan vi skal forholde oss til spørsmålet om hva det er som trenger forandring. Svaret på det spørsmålet kan bli sjokkerende.

Jeg forstår veldig godt iveren til skribenten, leseren og de som bidrar med kommentarer, det lyser av lidenskap når det gjelder å opplyse folk om de ulike samfunnsproblemene som forfatteren brenner inne for øyeblikket. Det som åpenbart er målet er å vekke leseren for at verden er full av galskap; den styres av psykopater; at de vil ta livet av oss og at vi må våkne før det er for seint. Budskapet er rettet mot den klassiske ”sovende” eller ikke bevisstgjort borgeren som lever i den troen om at storsamfunnets autoriteter og myndigheter er til for å hjelpe oss løse våre problemer og beskytte oss fra farer, ikke minst fra oss selv.

Jeg forstår godt at den første og kanskje største blokkeringen til bevisstgjøring er hærverket som kom komfortsonen utøver på sinnets medfødt evne til å tenke selvstendig og kritisk. Fra fødselen til døden, er hjernevasken fullstendig, komplett og perfekt. Den enkelte ledes inn i en tankeform som ikke er sin egen, men som er et produkt av en forførende og fordummende massekultur. Et studie av tilbudet på TV’en er mer enn tilstrekkelig til å understreke at hjernevaskingen har blitt utviklet til en kunstform – for en vidunderlig drama!

Du som skribent eller frustrert leser kaster piler inn på naboens komfortsone i håp om å vekke vedkommende ut av sin dvale. Og du undres over at du mister alle dine venner underveis. Ingen gidder å høre på deg. Derfor drar du opp trykket, litt til. Demonstrasjoner, stunts på media, hva som helst for å få 5 sekunder med oppmerksomhet – for å formidle hva? At alt er galt! Sett fra perspektivet til Østens kampkunst, er det noe veldig galt her. Jo mer vi dytter på, desto mer motstand får vi. Det har inspirert meg til å skrive dette budskapet.

Når jeg går tilbake noen år i min egen fortid, minnes jeg en bok jeg skrev, som er fortsatt veldig dagsaktuell for de fleste – ”Skjult Agenda” – gratis på mine websider (www.acnlp.no). På noen hundrede sider tar jeg for meg de sektorene i storsamfunnet som må eksistere for at storsamfunnet skal kunne faktisk opptre som en ”beskytter” for den enkelte. En nøye gjennomgang av disse forutsetningene viser seg nokså fort å bevise at storsamfunnets strukturer faktisk har en motsatt virkning. Noe ala poenget med filmen ”Matrix” – meningen med ditt liv er at du fungerer som en batteri for et system du ikke forstår deg på, et system som utnytter alt du gjør for å ivareta dens beste interesser og ikke dine. Følgende sitat illustrerer poenget mitt.

I det øyeblikket som mennesket våkner opp til sannheten om at verden har en underliggende struktur som er undertrykkende, urettferdig, manipulerende, og livsfarlig for den som ønsker å forandre på ”status quo”, er den naturlige tendensen å gjøre opprør, yte motstand og forsøke for all del å forandre på den syke verden vi lever i. Derfor går mange til kamp for å endre på syke kulturelle institusjoner som steining av menn og kvinner som er homofile, innføring av lover mot kvinneundertrykkende, religiøse klesplagg som ”burka’en”, kamp mot politisk korrupsjon, kamp mot falsk flagg terror, kamp mot den syke helseindustrien, militærindustrien, genmanipulerte mat – og det som ellers måtte være. Snakk om å brenne opp mengder med energi og tid på distraksjoner!

Kabalen som aldri går opp

Det ser ut til å være et tegn på intellektuell modenhet å erkjenne at verdens sosiale strukturer ofte er selvutslettende og at de trenger endring. Endelig som våken borger på denne planeten kan du gjøre ditt for å delta i krigen mot:

Fattigdom

Stoffmisbruk

Krig

Korrupsjon

Barn i tvungen arbeid

Trafikkering av mennesker

Prostitusjon

Terror

Forurensning

Global varming/Global nedkjøling/Global klima endringer – take your  pick!

Undertrykking av menneskerettigheter

Løgn og PR i nyhetsformidling hos massemedia

Nå føler den sosiale aktivisten at livet har mening! Lidenskapen kjenner ingen ende og en brenner tampen gjerne i begge ender og sletter ut seg selv underveis – en martyr for saken! Dersom du, leseren, artikkelforfatter eller den som skriver kommentarer føler deg truffet – hold deg fast.

I søken etter en løsning på verdens smerte, og ikke minst din egen, har du begått en klassisk feil i rasjonell tenkning. Du knytter alt for tett sammen det du forstår som årsak og virkning. Du driver med symptombehandling, ellers kjent som brannslukking. Du har sagt ”JA” til en oppgave som aldri kan forløses. Du har misforstått hele poenget.

Verden er helt perfekt sammensatt – egentlig

Da jeg holdt på med å skrive ”Skjult Agenda”, kjente jeg en følelse av stolthet over endelig å bevise at verden er en bedriten, forurenset, helvetes sted full av problemer – endelig noe som den i komfortsonen kunne tygge på. I dagene som gikk begynte jeg å ane at noe var veldig galt med mitt nivå av systemtenkning. Jeg hadde glemt noe som var veldig vesentlig. Jeg hadde bare sett på livets drama på denne planeten i et materialistisk perspektiv. I det øyeblikket jeg forsto behovet for å inkludere høyere ”spirituelle/metafysiske” perspektiver i analyse av årsak og virkning kom jeg til en, for meg, revolusjonerende forståelse av en blindvei jeg hadde brukt nokså lang tid på selv, uten å vite det.

Nå er jeg klar over at enkelte her kan være uenig om at det finnes noe utenfor den materialistiske virkelighetsoppfatning. Til disse vil jeg bare henvende dere til studiet av Nær Døden Opplevelser – gjør et Google søk, gjør dine hjemmelekser – Bevissthet er ikke et produkt av hjernen, men sinnet – som sender bevissthet til hjernen. Din hjerne er en brems for sinnets evne til å bruke bevissthet. Når du forlater kroppen din i døden, utvides din bevissthet til å forstå det poenget jeg her forsøker å formidle.

Denne planeten vi lever på og denne fysiske virkeligheten vi forstår som ”livet” er et senter for erfaringer, læring, forståelsen av årsak og virkning (konsekvenser) – en slags skole for din egen utvikling. I denne skolen er det en del fundamentale regler og forutsetninger. Jeg vil forsøke å formidle disse så klar som mulig. Igjen – dersom du er uenig med mine betraktninger, gi deg muligheten til å stille kritiske, epistemologiske, spørsmål til den modellen du selv bruker. Min modell har kommet på plass etter mange år med utforskning av bevissthet.

Reglene og forutsetninger

  1. Fri vilje er et styrende prinsipp for utvikling, sett fra et overordnet ståsted. Det betyr friheten til å velge feil vei og friheten til å velge riktig vei, sammen med friheten til å velge veien som ikke fører til noe i det hele tatt.
  2. Dualitet som en funksjonell forutsetning for at fri vilje kan fungere – det vil si at dersom det onde var borte, kunne vi aldri lære om konsekvensen av denne veien å gå i livet.
  3. Utvikling gjennom prøving og feiling. Ingenting er mer grundig enn denne form for læring. Uten bruksanvisning, må vi kaste oss ut i livets drama og erfare det som kommer.
  4. En funksjonell forutsetning for at læring gjennom prøving og feiling kan finne sted er at ditt bevisste sinn har hukommelsestap for sitt eget ubevisste og dens minner, samtidig som det bevisste sinnet har et ”mystisk” forhold til det ubevisste. Uten denne formen for forutsetning, ville vi ha valgt den ”rette” veien med en gang, men da hadde vi ikke lært noe – fenomenet ”stuckscess” opptrer når vi alltid gjør ting riktig slutter vi å eksperimentere og ”snuble” over enda bedre løsninger.
  5. Hovedlærdom i skolen – Ved siden av en mengde med lekser som er fundamentale på dette nivået er det to hovedmål med lærdom i ”livet”. Den første er ”sjelsbevissthet” også kjent som selvbevissthet. Det vil si at du oppdager, erkjenner og forholder deg til din identitet som ”bevissthet” som er midlertidig bundet til en kropp. Den andre forutsetning for å bli ferdig med denne skolen er å velge hvilken side av polaritet du vil utvikle deg videre gjennom – positiv eller negativ (positiv er fokus på tjeneste til andre minst 51% og tjeneste til selv maks 49%. Negativ polarisering er fokus på tjeneste til selv minst 95% – gjerne på andres bekostning og tjeneste til andre maks 5% – gjerne på visse vilkår.) Denne todelingen av dualitet er en del av utviklingen opp til et visst punkt. Til slutt vil polarisering måtte integreres.
  6. En funksjonell forutsetning for at denne utviklingen skal kunne finne sted er at bevisstheten utvikler seg gjennom en lengre serie med liv der det ubevisste faktisk har ansvar for valg av kjønn, lekse, foreldre, kultur, kroppsform, talenter m.m. Et begrep som godt beskriver prosessen er ”reinkarnasjon”. Mens religiøse teorier også tror at denne formen for ”sjelevandring” betyr også liv fra mennesker til dyr – er det ikke tilfelle. Når en først har kommet til dette nivået er det bare fra erfaringer som mennesket.
  7. Forholdet mellom ubevisst og bevisst utvikling ligger i søkeprosessen. Uansett om den enkelte sover gjennom livet eller er bevisst sin egen utviklingsprosess er det en form for utvikling. Forskjellen handler om hastighet. Først når en begynner å søke, vil en begynne å komme på et mer hurtig nivå av utvikling. Ingen andre kan søke for deg. Det er noe du må selv velge. Prosessen og spillereglene er bl.a. gjemt i et Bibelvers – Markus 4:25 ”Whoever has will be given more; whoever does not have, even what he has will be taken from him.» (Den som har, vil få mer; den som ikke har vil bli fratatt alt det de har i tillegg.”) Denne snedig gåten handler om ett ord som nøkkel til forståelse og det betinger reinkarnasjon – Nøkkelordet er ”innsikt” som er en følge av søkeprosessen.

Noen klare konklusjoner

Alex Jones har en webside som han kaller for ”Prison Planet”. Dette begrepet beskriver med stor presisjon vår tilværelse på denne Jorden. Sett fra et spirituelt ståsted, er allting helt perfekt ordnet for å fange bevisstheten inn i en lang kretsløp av liv – helst som ubevisste for å øke læringen og egenutviklingen. Vis vi hadde vært i stand til å fjerne de negative sidene vekk fra denne planeten, ville den samtidig miste sin funksjon på dette nivå av sjelens erfaringer. Den negative siden av dualiteten tjener en halt klar funksjon som uteblir når den fjernes. Fri valg blir borte.

Det betyr at det som er mest viktig er ikke å kaste bort tid med å rydde opp i ”urettferdighet”, men gjør deg bevisst hvem du er, hva du egentlig driver med, og de ressursene du faktisk forvalter. I det øyeblikket du begynner å søke etter svar, vil du ledes videre til det nivået av informasjon du trenger. Den informasjonen (innsikten) vil bli tilgjengelig for deg også i fremtidige liv, slik at nivået av din spirituell innsikt øker eksponentielt. Når du har blitt sjelsbevisst, integrert den innsikten og valgt hvilken side av polariseringen du vil bruke for fremtiden, så er jobben din unnagjort. Slik kommer du ute av ”karmahjulet” som det heter.

Hvordan hjelpe andre?

Det er en kristen tradisjon å drive misjoneringsvirksomhet som en plikt. Det er slik en tjener ”Guds” interesser. Korstogene mot Islam er et godt eksempel av denne forståelsen av å tjene ”Gud”. Troen om evig fortapelse i et evig helvete, kontra et evig liv i en evig himmel driver den troende til å frelse andre, også mot deres vilje. Selv døden brukes for å tvinge den enkelte til å bytte til den rette troen. Det virker som nesten alle religioner har sin egen måte å drive krig mot den negative siden av dualitet – ofte med drap som følge.

Universets krav om rett til fri vilje brytes med denne tvungen konvertering. Følgelig påtar man seg noe som kalles ”karma” også kjent som konsekvenser og det skaper drama for et senere liv – noe vi ofte beskriver som ”urettferdighet”. Derfor er første bud i hjelperrollen – ”fri vilje”.  Hver gang du manipulerer en annen til å tenke eller tro noe som du mener er mer riktig, har du misforstått din oppgave og spillereglene.

Når det gjelder høy kvalitets hjelp til andre, er saken nokså klar. Du trenger å forstå at positiv polarisering forutsetter, før eller senere, et bevisst forhold til en åndelig lov som heter ”enhetsloven”. Det vil si at alle er knyttet sammen gjennom bevissthet. Det betyr alt som har bevissthet – mineraler, planter og dyr. Når du viser ”kjærlighet” til et dyr og hjelper den bli selvbevisst, gjør du faktisk godt åndelig utviklingsarbeid. Når du gir en sulten mann et stykke brød er det også noe som knytter sammen. Det er også åndelig arbeid mot positiv utvikling.

Når du melder deg til tjeneste, får du tildelt dine oppgaver. Alle har sin egen måte å gjøre sin andel av hjelpearbeid videre på. Det å skremme folk, ved å si at ”enden er nær” – er ikke godt arbeid. Gjør derfor det du kan for å hjelpe folk bli kvitt redsel i livet. Vær noe forsiktig slik at du ikke tramper i andres trossystemer dersom du ikke er invitert inn. I din rolle som hjelper kan du tenke på deg selv som en lykt. Du kan lyse opp i ditt terreng og være en representant for de kreftene du vil skilte med. Jeg så en fin ”bumper sticker” på Hawaii en gang som var en veldig god oppskrift, ”Commit acts of random kindness, create mindless beauty”.

Det er mer enn nok for deg å forstå at verden vi lever i er en planet der bevisstheten er fanget i tusenvis av ulike feller – som vrede, hevnlyst, hat, offerrollen, depresjon, galskap, militærtjeneste, politikk, patriotisme, fordypning i konspirasjoner, osv. Når du først er klar over hvordan systemet fungerer, er det en bjørnetjeneste for deg å ”måtte vite alt” før du kan komme deg videre. Derfor er det viktig for deg å sette en grense når det gjelder hvor mye du vil velge å vite om verden du lever i. Denne informasjonen er nå viktig for de som kommer etter, men ikke for deg. Når du begynner å tenke på løsninger på verdens problemer er det bare EN løsning som faktisk er dugelig – det er at bevissthet blir oppmerksom på sin identitet som ånd. Først og fremst deg selv – dernest de du ellers kommer borti. Det er så enkelt og det er så komplisert.

Derfor kan du glemme politisk innsats som en gangbar vei å utvikle bevissthet. La de som styrer fortsette å styre som de alltid har gjort. Gå heller ikke til kamp mot religion da disse også har sine funksjoner i bevissthetens utviklings vei. Om du skal kjempe for noe, er det bevisstgjøring, først og fremst deg selv. Istedenfor å fordype deg mer i chemtrails og NWO konspirasjoner, ta deg heller tid til å få dine bekreftelser på at du er ånd i en midlertidig kropp. Lær å meditere. Opplev transe tilstander der bevisstheten ”tenner” på høyere nivåer, løs dine egne livs mysterier, først da kan du hjelpe andre som spør deg om veien videre.

Perfeksjonisme er ingen poeng

Mitt eget forskningsarbeid har vist meg hvordan vi alle i denne skolen av utvikling, er her for å lære noe, og utvikle noe i oss selv. Det vil si at ingen er perfekte. Jeg er også av den mening om at vi ikke skal etterstrebe å være noe vi ikke er. Som fysiske mennesker har vi en kropp og den må vi ivareta for å kunne fungere. Vi har den kroppen fordi de leksene vi har å lære ikke kan læres uten en kropp. Derfor ser jeg ingen poeng i å avvise det faktum om at vi har våre kropper. Det vil si at vi blir ikke mer ”åndelig” ved å avstå fra sex, kjøtt, eller hva som helst annet. Hva vi avstår fra og hva vi bruker må heller stå i forhold til hvordan vi føler personlig oss mer i balanse med som bevissthet med en kropp. Derfor kan vi leve mer med prinsipper og mindre med ”lover”. Fordi noen trenger mer bakkekontakt enn andre for å holde sin balanse er det prinsipper som alle må selv finne ut av. En av de største fellene jeg kjenner i mange såkalte åndelige miljøsamlinger er at man fornekter seg kroppen sin – og heller lar den forfalle. Da har man ikke helt forstått poenget med livet – men de også kan være en viktig lekse.

Jeg pleier å sette grensene ved å si, ”Jeg er en ”engel” som går i lære, om at jeg er en ”engel”. Det nærmeste jeg kan komme min essens på er å skape, lære og utvikle.

Visjoner om utopi

Alle mennesker ender opp med å tenke på den ideen om at verden kunne ha vært et perfekt sted dersom……. NWO-reklamen gjennom Zeitgeist filmene er også et eksempel på utopiske tilstander. Problemet med disse tankene er at de fjerner oss fra oppdagelsen om at vi ikke skal og heller ikke kan endre forutsetningene og reglene som styrer dette nivået av vår sjelelig utvikling. Det vi lengter etter er ikke denne Jorden, men det nivået av utvikling som kommer etter denne skolen vi deltar i her og nå.

Når alle mennesker som er positiv polarisert og sjelsbevisste er samlet, vil de ha en felles plattform som de er med på å skape en unik og felles bevissthet på og det er et mentalt kart som alle forstår seg på. Det vil si at denne gruppen vil automatisk ha mange likheter når det gjelder verdier, holdninger, grenser, ansvar, moraler og atferd. De vil ikke trenge eksterne styringsorganer/myndigheter. De vil aldri drive med krig, manipulering, og alle de tingene som vi skulle ønske vi kunne bli kvitt på jorden. Sammen med en del andre endringer med psyken vil det neste nivået av skole fortone seg som et paradis i forhold til den skolen vi nå deltar i. Bare husk på at den visjonen er en del av din fremtid som åndsbevisst og positiv polarisert.

De som trenger mer tid

Helt frem til en 5-6 år siden trodde jeg at livets skole var skapt slik at individet selv bestemmer når en forfremmes til neste skole. Det vil si at vi inkarnerer med nye liv helt til vi lykkes med å lære alle våre lekser. I dag har jeg en annerledes forståelse av hvordan ”systemet” fungerer. Om du har den samme forståelsen som meg, har ingenting å si i praksis, men det kan gjøre det lettere å få en følelse av hvordan det forholder seg med familie og venner som du bryr deg om, som åpenbart ikke har tenkt å bli bevisste i dette livet.

På hvert nivå av åndelig ”energinivåer” (skoler) er det en todeling mellom rom og tid og tid og rom. Den ene oppleves som ”livet” den andre oppleves som ”tiden mellom liv”. Forskjellen mellom disse to dimensjoner er hvilken av elementene er en konstant. I livet er tiden en konstant – den fungerer som en kontinuitet, mens vi beveger oss i 3D rom. I tiden mellom  liv er dette omvendt. Vi beveger oss i tid, men ikke i rom. Når du har lært alle de leksene du skal lære på dette planet av utvikling forblir du som et medlem av rom og tid. I denne sammenheng har du et samspill med de som er i den egen åndelig familie som også er i tiden mellom liv. Inngangen til det neste nivået av læring ser ut til å være mer organisert. Det vil si en kollektiv  prosess der tid er den faktoren som styrer inntak til det neste nivået.

Det er mye som tyder på at vi står rett foran en slik tidsdeling, med 2012, desember 21 som en antatt skjæringspunkt. Se kanalisert informasjon fra RA som referanse. Denne informasjonen tilsier 2011 siste halvdel av året. Da vil det bli en form for tredeling av bevissthet fordi denne spesielle tidsmarkeringen også kommer til å involvere planeten i sin inngang til et nytt energinivå. Vanligvis er det bare de menneskene som er klare, som opplever det som kalles Ascension eller forfremming til et høyere nivå av læring. Som følge av disharmoni på denne planeten har den også symptomer på nye energier i forhold til klima endringer, inklusiv jordskjelv- og vulkansk aktivitet. Disse forventes å være mer intens i kommende måneder/år.

Jorden, i et høyere nivå av energi, vil fungere som en ny skole for positiv polarisert bevissthet som er sjelsbevisst. De som trenger mer tid til å bli bevisste vil inkarnere på en annen planet som er noe slik den vi nå kjenner til. De vil ha en ny periode på ca 25,920 år, før neste avgangs prøven slår til. De som er negativ polariserte og som er åndsbevisste vil inkarnere i fellesskap på en egnet planet der alle er på samme vis. Det som plager enkelte er tanken på at sine nærmeste ikke kommer til å kunne bli med videre. For å kunne best være i stand til å akseptere denne muligheten, er det helt nødvendig å i kle seg med åndelig perspektiver:

  • Enhetsloven sier at vi alle er knyttet sammen.
  • Tid i en åndelig forstand er en illusjon.
  • Selv om vi er alle knyttet sammen har vi alle ansvar for vår egen utvikling.

I virkeligheten vil det ikke være en følelse av tap, når den tiden kommer fordi din bevissthet vil ha utvidet seg såpass at det innser strømmen av utvikling til å være slik det er. Uansett nivået av utvikling, har vi fortsatt dette fellesskapet.

Mange unge mennesker jeg møter stiller spørsmål om hva vitsen er med å ”slite” gjennom ungdomstiden, når du ikke kommer til å nyte et vanlig voksent liv likevel. Til det må jeg svare at den alderen du oppfatter deg som her og nå er bestemt av ditt bevisste  og ikke ubevisste sinn. I det du går over til å forstå at du er millioner av år gammel, er denne overgangen bare gode nyheter. I mellomtiden kan du lettere fjerne deg fra de fysiske illusjonene av hvordan virkeligheten er og vende deg mer innover for å få kontakt med et høyere nivå av bevissthet.

Hvorfor verden holder på med å ”tilte” fysisk, økonomisk, sosialt og politisk for tiden

For å runde av denne tankestrømmen, er det kanskje på sin plass å svare på hvorfor det virker som om alle psykopatene har kommet ut fra skapet og inntatt posisjoner av makt og beslutninger i verden. Det er også et svar på hvorfor det er så mange mennesker som ser ut til å være ”koblet opp” med sine åndelige ressurser. I denne sammenheng er det svar på hvorfor vi har ekstra mengder med informasjon via kornsirkler, ufoer og barn med superpsykiske evner.

I tiden mot slutten av ”skoleåret” vil kreftene på begge sidene av polarisering være ekstra sterke og det vil fungere som en form for katalysator for den som ikke har bestemt seg for hvilken vei de vil gå. Denne økte polariseringen er faktisk noe som tjener til at flere våkner opp, der de ellers ville synke dypt inne i komfortsonen på nytt. Når det er så mye gallskap, er det mange som stiller spørsmål om ikke det er en bedre vei å gå. Da begynner mange å søke.

Terskeltiden

Det er en energikrevende prosess å bevege seg fra materialistisk menneske/religiøs troende – til å bli åndsbevisste. Integreringsprosessen krever bevisst deltakelse, disiplin, og ikke minst tid for å rekke over alle de endringene som prosessen innebærer. Derfor vil det være en tid som kalles terskeltiden der det blir satt en grense for de som vil på det toget som går til neste nivået av læring. Jeg vet ikke når den tiden er, men jeg vet at den kommer snart. Jeg har brukt 35 år, delvis som passiv søkende og mest som aktiv, for å integrere min egen forståelse av selvbevissthet. Den som skal gjøre dette på noen korte måneder eller år, må virkelig anstrenge seg for å henge på. Det er i hvert fall en ting som her helt sikkert – det er ingenting å vente på!

Snakker jeg her om en form for dommedag? Absolutt ikke – slik jeg ser det. Sjansen for å gå videre fra denne verden med herskerpolitikk, forurensning, skatter og avgifter, krig og sykdom kan jeg gjerne spare meg for. Vi snakker om din sjanse for å komme vekk fra ”Prison Planet”. Den dagen gleder jeg meg til!

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Abonnere
Varsle om
guest

59 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
arifkarim
arifkarim
13 år siden

Fantastisk! En av de beste artiklene jeg har lest på lenge. Mike, du skriver ofte at hjernen og sinnet er to ulike ting, og det er sinnet som leverer bevissthet til hjernen. Så mitt spørsmål er: Hvor ligger dette i fysisk forstand? Hvis ikke sinnet er fysisk, men ren åndelig vesen, kan den da «påvirkes» hvis man tukler med den «fysiske» hjernen til kommende menneskegenerasjoner?
Nå som genmanipulering- og kloningsteknologi er på plass, og vi blir daglig bombardert med hjerne-svekkende stoffer, stråling, kjemaklier osv. Tror du da at denne naturlige «læreprosessen» kommer til å ta en nedtur eller forsvinne helt slik som de «onde» kreftene påønsker? ;)
Anyways, en hyllest til deg:
http://dl.dropbox.com/u/1294856/Way%20to%20Spirtuality.png
Du ligger på toppen der! :)

Hallo
Hallo
13 år siden

Hei Mike!

Har en link her, som jeg lurer på om du kan se / høre gjennom: http://www.realitysandwich.com/time_control_technology_disclosure
Fant denne på Red Ice Creations : http://www.redicecreations.com/

Vet ikke om dette helt passer inn i artikkelen din, men prøver her alike vel!

LunaLuma
LunaLuma
13 år siden

Selv om det er ufred i verden… kan man ha freden inni seg.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  arifkarim

Jeg likte heller ikke denne artikkelen :D med unntak av denne linjen:

Det som plager enkelte er tanken på at sine nærmeste ikke kommer til å kunne bli med videre. For å kunne best være i stand til å akseptere denne muligheten, er det helt nødvendig å i kle seg med åndelig perspektiver:

* Enhetsloven sier at vi alle er knyttet sammen.
* Tid i en åndelig forstand er en illusjon.
* Selv om vi er alle knyttet sammen har vi alle ansvar for vår egen utvikling.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  arifkarim

Du kan ikke be han be om unnskyldning for hans mening.. Sionistene eier 1900tallet, første og andre verdenskrig, AIPAC er deres regjering i Usa, og deres mål er world governance for Rotchild røttene deres..

Mike sin artikkel er god, men jeg sitter igjen med en følelse av at «eldre generasjonen» er lei av å leve i prisonplanet, og lengter hjem :D

Vandalf
Vandalf
13 år siden
Svar til  arifkarim

bin Laden fronter hat, og det klarer vi oss fint uten, Armin. Kampen kan vinnes på annet vis.

Hans uttalelser får ikke stå uimotsagt av meg ivertfall.

Vandalf
Vandalf
13 år siden
Svar til  arifkarim

Og la meg legge til at hans angrep på Mike er en av de største skiverbommer jeg har vært vitne til på særdeles lang tid.

mrreg
mrreg
13 år siden
Svar til  arifkarim

Armin: Lytt til Mike, det er en som har gjort hjemmeleksa si… Og som Vandalf sier: «Kampen kan vinnes på annet vis.» Jeg vil si det ennå sterkere: Kampen MÅ vinnes på annet vis… Hvis ikke vil vi bare ende opp å bli det vi kjemper imot… Så lenge vold blir møtt med vold vil syklusen aldri slutte. Og freden ville ha tapt…

Så langt har du Armin (med flere) gjort en kjempejobb, men kanskje ikke på den måten du tror. Du skal fortsette med å gjøre det du føler er riktig. Så skal vi i den “eldre generasjonen” gjøre vårt… ;-) Husk at vi har mange gamle venner…

mrreg
mrreg
13 år siden
Svar til  arifkarim

«Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the the universe.»

T
Skribent
T
13 år siden

Alltid lærerikt å lese artikler fra deg Mike. Læren om det åndelige, tid mellom liv, bevissthet også videre er viktige tema… og jeg skjønner hva du mener når du skriver at verden er perfekt, fordi livet kan ses som en lærings-prosess og at ingenting er tilfeldig; spesielt relevant i forhold til forståelsen av Maya kalenderen og tiden vi er inne i

Jeg tror uansett at siden vi er på forskjellige nivå, at vi også har forskjellige oppgaver og meninger med livet… vi trenger nemlig en Alex Jones, og vi trenger en David Wilcock…. in the end it all makes sense

mrreg
mrreg
13 år siden

BRA Mike!!! :-)
Jeg gikk ‘under jorda’ for flere år siden nettopp av de grunner du påpeker. Og nå er en alternativ strategi i ferd med å manifestere seg. Eneste jeg behøvde å gjøre var å SØKE etter den. Strategien er enkel, effektiv og gir deg sjelefred i prosessen: TRO på at dine erfaringer er til for å lede deg på DIN vei, ta konsekvensene av disse erfaringene, SØK etter nye erfaringer og TRO på at den verden du ønsker kommer! For å forandre VERDEN må jeg forandre MEG SELV først! Det er eksempelets kraft som skal skape den fremtid vi ønsker…

«The doors to paradise is within your own mind!» ;-)

Uenur
Uenur
13 år siden

Velkommen tilbake Mike.-Og hvilket comeback!! En storslått artikkel,og du har antagelig ganske så rett i det du skriver.Det er nesten det eneste som faktisk ser ut til å gi noen form for mening i alt dette.
Du nevner «symtombehandling»,og ja-i det store bildet så er alt vi måtte finne på akkurat det.Likevel så ser jeg det som en ganske nyttig øvelse i vår tid vi er på denne kula.Dualitet fremmes vel ved hva du gjør og tenker,og vi som føler oss best ved å stå på den siden vi mener er riktig,gjør vel da på den måten en tjeneste for vår egen dualitet.Symtomkampen,om man kanskje kan kalle det det,i mot NWO er da også,for min del i alle fall,en måte å ivareta muligheten til å akkurat velge selv den veien vi kan gå på jorden.NWO,står for meg som et hinder for å kunne utøve dualitet på andre områder i livet,både for oss som lever her nå,og for fremtiden.

Trygve
Trygve
13 år siden

Nok en fantastisk artikkel! Jeg kunne ikke vært mer enig i det du sier om at man må sette en grense for hvor mye man trenger å vite om systemet vi idag lever i, før man må skifte fokuset innover. Men det er fortsatt essensielt, mener jeg, å bidra til at sannheten kommer fram i lyset. I et «positivt polært» liv, der man hjelper andre, mener jeg at det å «vekke» andre fra søvnen bør være av høy prioritet. Jeg ville iallefall satt pris på det, hadde noen jeg kjenner fortalt meg om alt som foregår «bak scenene» i verden :)

soul power
soul power
13 år siden

Mike Cechanowicz : dette var bra skrevet! Det føles veldig bra å være ved den bevisstheten. jeg mener dette er veien å gå.Beste artikkelen noensinne på nyhetsspeilet etter min meneing.Som Mike seier:like vanskelig som det er enkelt å forstå.

Ergon
13 år siden

Gode ord i rett tid. Det er så lett å jage de negative målene og glemme å bygge positiv styrke hos en selv slik at energien blir borte uten at en oppnår noen resultater likevel.

Tid for å lade batteriene med positiv styrke i den lyse tiden som nå kommer. Var ute i dag og gikk tur i hvit snø og gul sol fra skyfri himmel. Problemer som egentlig ikke eksisterer forsvinner som dugg for solen:)

Terje
13 år siden

Velkommen tilbake Mike, Har savnet dine artikler. Jeg kjenner meg igjen i mye av det du skriver og er til stor hjelp for meg meg. Jeg er nok en person som ofte kommer i diskusjoner med andre, husker jeg kom i en diskusjon ang Fritzel i Sveits. Der fordømte personen Fritzel og ville ha han dømt til døden for slik oppførsel kan man ikke ha. Da forsvarte jeg han å sa du må ikke dømme andre så fort. Det er mere til dette livet en kun det fysiske livet vi lever i dag. Så stilte jeg han et spørsmål om du viste med 100% sikkerhet at man lever flere liv og man inkarneres på nytt på jorden for at man har lekser å lære. Er det mulig Fritzel er inni en karma-lov som skal fullbyrdes? Jeg sier ikke at Fritzel ikke skal straffes for handlingen han har gjort men jeg synes det er viktig å ikke dømme folk så fort.

Ler for meg selv Mike når du nevnte dette med venner, ja mine venner har nok distansert seg fra meg for jeg blir vel nok lit for sterk kost for de fleste. Hva skal jeg si jeg klarer ikke å holde kjeft selv om jeg vet hva konsekvensene blir. Er mye i diskusjoner med folk ang liv og død de fleste avfeier dette og sier dette kan ikke bevises. Det stemmer det at det ikke kan bevises, dette er noe du må søke sannheten selv og du må komme til en erkjennelse at det faktisk er slik.

Av en eller merkelig grunn følte jeg at du Mike trengte en liten avbrekk fra skriveriene dine, men samtidig følte jeg at du leste alt som ble skrevet her. Vi trenger dine artikler Mike, trenger en til å lede oss inn på rett vei igjen. Så gleder meg til dine neste artikler å håper det blir mange.

Terje.

TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

Når Mike skriver er det som om en fra en høyere densitet taler. Godt du er tilbake:)

Zetera
Zetera
13 år siden
Svar til  TruthHunter

TruthHunter
Enig med deg, har tenkt det samme selv. Mike setter ord på de tingene som er så vanskelig å uttrykke selv da det har med vårt innerste inne. Takk til Mike for det.

Ene
Ene
13 år siden

Veldig god artikkel, takk.

Thor
Thor
13 år siden

Welcome back Mike!!! Har merket det selv,den åndelige prossesen fra den matrialistiske…En tusenlapp er bare en papirlapp,liksom ingen betydning lenger..liksom ingen verdi,det gir meg større glede å hjelpe til med malerarbeid til kompisen min,og han gir meg hjelp med snekkering innvendig el utvendig,vi kommer til å gå i den retningen,en type byttehandel i fremtiden..Ble healet for noen dager siden gjennom distanse for min begynnende kols og jeg skal love deg det hjalp,varmt lett trykk mellom brystkassen..og den kolsen er ikke min,men en annens..og at 2012 kommer til å bli en STOR overraskelse av den positive sorten..da vår bevisthetsverden blir åpnere og åpnere mot det tidspunktet..Og hjemme hos oss har en portal til åndeverden blitt stengt,den var midt i stua vår..så nå får de ta en omvei rundt..Kirka ligger 50 meter nedenom oss..så vi har hatt en smule aktivitet.(orbs)..flytting av bilder,kaffetrakter som slutter å trakte og virke osv..Men til 7 og sist jeg ser frem i mot en posetiv fremtid:)

Zetera
Zetera
13 år siden

Jeg har hatt stor glede av dine artikler her på Nyhetsspeilet, så takk for enda en Mike.
Det du skriver treffer meg rett i hjerte samtidig som det bekrefter hvordan jeg selv tenker rundt disse tingene.

Har følt meg som en ensom ulv blant familie og venner med mitt tenkesett til tider.

Har ofte tenkt hvor forskjellige eks.vis søsken kan være selv om en har hatt samme oppvekst og oppdragelse. Ulikhet
som totalt forskjellig syn på verden, etikk, moralske normer og verdier på tross av samme oppvekst og erfaringer som
en drasser med seg i ryggsekken.

Det kan godt være at sammenhengen ligger nettopp i det vi vet om nær døden opplevelse/at vi har levd flere liv tidligere,
da ser en tydelig hvorfor den store forskjell/ulikhet på eks.vis søsken, når en i tillegg har forskjellige ting en skal lære mens
lever livene våre her på jorden blir det veldig klart. Det blir ekstra vanskelig dersom en ikke kan dra nytte av hverandres
erfaringer, da en heller ikke ser tingene på samme måte for en trenger kanskje et visst antall liv for å forstå og dra nytte
av de samme tingene/erfaringene som en selv skal erfare (?)

Et viktig poeng er også hva vi gjør med erfaringene vi tilegner oss i denne livets skole, enten av gode eller vonde erfaringer, at en
Lærer noe av erfaringene, ikke lar disse gå rett i arkivboksen eller trykker på ”delete” knappen men har det litt fremme i bevisstheten.
Der vil komme flere erfaringer og før eller siden må en rydde/sortere i disse (om en ikke har gjort det tidligere), for ryggsekken kan bli veldig
tung å bære etter hvert. Venter en så lenge blir det også vanskeligere å sortere alle erfaringene, hva som kan være av viktighet for en,
det blir også vanskeligere å se den ene erfaringen i relasjon til de andre erfaringene en gjør seg og en klarer ikke å dra nytte av disse eller se erfaringene
i en større sammenheng (den røde tråden i ens liv).

Jeg har hatt en vane i mange år der jeg tar meg tid til noen minutter hver kveld, hvor jeg oppsummerer dagens hendelser, hva som har blitt sagt,
Hvordan dette ble taklet av de involverte inklusiv meg selv og hvilke erfaring(er) jeg kan trekke utav dette, en liten samtale med meg selv. Det virker
kanskje litt rart for noen men med denne måten ble det lettere å finne det som var det ”viktige” denne dagen og sortere vekk det andre, på den måten blir det litt mer
Oversiktelig i ryggsekken. Etter hvert går dette av seg selv og i stedet for å sette av denne tiden, gjør du det automatisk etter hver hendelse og der blir ikke
”Oveflow” i ryggsekken.

………………………………
Fra jeg var liten (5-6 års alderen) sanset jeg alt rundt meg veldig sterkt, kunne se rett gjennom folk. Jeg sa gjerne
direkte til personen hva jeg så/opplevde/sanset. Min indre verden var like dominant som den ytre men den skapte
stort kaos, redsel og lignende men jeg var selvsagt for ung da til å klare å sortere alt dette og se det i en større sammenheng.

En selvopplevd historie angående sjelen:
Dette skjedde når jeg var 9-10 år gammel og gikk på barneskolen og hadde ingen aning hva sjel var selv om jeg sanset mye som jeg nevnte over,
jeg er i dag en voksen dame.
På vei hjem fra skolen stoppet jeg i krysset ved nærbutikken av roping og skråling fra to glade gutter i klassen som kom syklende
På samme sykkel i ganske stor fart nedover bakken mot krysset der jeg sto. Jeg visste noe ville skje før det skjedde, det var en sterk fornemmelse.
Automatisk snudde jeg meg mot høyre i krysset der jeg visste sementfabrikken lå et stykke i fra og ser at
En sementbil nærmer seg krysset. Deretter ser jeg opp mot huset som lå på hjørnet nedenfor krysset, jeg visste at gutten som
Satt fremst på sykkelen bodde der. Moren sto som vanlig i vinduet og så etter sønnen sin etter skoletid. Guttene kunne ikke se
Sementbilen p.g.a. tett bebyggelse rundt dette krysset og de hadde alt for stor fart ned bakken til å klare å stoppe i tide.
De ble overkjørt av sementbilen. Jeg sto 2 meter i fra de forulykkede, det var ikke noe pent syn, kun masse innvoller som
Lå igjen på asfalten. Etter noen minutter så jeg plutselig noe avlangt, ganske smalt, det kan sammenlignes med en sky eller synlig damp, den var
Ca 50 cm høy som steg sakte opp fra det som lå på asfalten. Jeg ropte høyt flere ganger ”se, se sjelen og pekte men ingen andre reagerte, så
Jeg ropte enda flere ganger og prøvde å få øyekontakt med folk som etter hvert kom til ulykkesplassen men ingen respons, så jeg tidde stille da
Det begynte å ane meg at ingen andre enn meg så dette. Med det samme jeg så dette, visste jeg at den ene var død og den andre ville overleve.
Etter enda noen minutter begynte den overlevende å røre så vidt på seg.

På den tiden dette skjedde var der ingenting som het krisehjelp. Jeg har aldri glemt denne opplevelsen men tror at pga at sjelen viste seg for meg
der ble dette ikke en traumatisk opplevelse for meg men heller en oppvåkner og undring. Senere i livet når jeg har tenkt tilbake på denne hendelsen
har det alltid vært sjelen som står der som et fyrtårn, ikke det fæle som skjedde med klassekameratene mine.

I forkant av det som skjedde var sansene ”til å ta å føle på” som om alt skjedde i sakte kino, jeg visste jo hva som kom og hva som kom etterpå. Det
Var som jeg hadde en ferdig liste foran meg over hva som skjer nå, så gjør jeg det, så skjer det og da sier jeg det….

Når en opplever slike ting eller lignende er det nettopp dette som er viktig å ta vare på i denne ryggsekken. Jeg har bevisst aldri fortrengt dette eller brukt
”Delete” knappen for jeg visste at opplevelsen var viktig for meg å ta vare på helt fra den tiden dette skjedde. Derfor ble dette lagret veldig langt fremme
I min bevissthet sammen med andre viktige hendelser jeg har opplevd.

Flere år senere og i dag gjør jeg meg nytte av disse viktige hendelsene og klarer tydelig se sammenhengen i mine hendelser i livet som er med å hjelpe
meg med min forståelse av selvbevissthet.

Andre har sine hendelser de bør ta vare på og de kan være helt forskjellig fra mine alt etter hva vi er her for å lære.

Med type artikkel som denne og lignende blir det fin balanse i infoen på Nyhetsspeilet.

Mike, du skriver blant annet dette:
Jeg forstår veldig godt iveren til skribenten, leseren og de som bidrar med kommentarer, det lyser av lidenskap når det gjelder å opplyse folk om de ulike samfunnsproblemene som forfatteren brenner inne for øyeblikket. Det som åpenbart er målet er å vekke leseren for at verden er full av galskap; den styres av psykopater; at de vil ta livet av oss og at vi må våkne før det er for seint. Budskapet er rettet mot den klassiske ”sovende” eller ikke bevisstgjort borgeren som lever i den troen om at storsamfunnets autoriteter og myndigheter er til for å hjelpe oss løse våre problemer og beskytte oss fra farer, ikke minst fra oss selv.

Jeg tror det er viktig også med denne type opplysningsartikler, det er jo snart bare her på Nyhetsspeilet en får vite hva som egentlig skjer i samfunnet vårt og ellers
I verden men fremstillingen av enkelte artikler kan nok godt diskuteres.

MortenB
MortenB
13 år siden

Veldig bra Mike. Dette er noe jeg kjenner meg igjen i, etter å ha lest «Makten bak makten» og sjekket ut fra kilder der til MYE negative ting på denne kloden, gikk jeg inn i redsel og et raseri over at ingen ønsker å vite noe om dette. Jeg gikk selvsagt i en del av de fellene du snakker om, ikke respektere friheten til andre som ikke ønsker å bevege seg ut av komfort-sonen.
Jeg klarte først å snu dette etter en tur innom nettsiden til homøopat Atle Johan Løvaas (da han ble fengslet for å ha helbredet pasienter Haukeland sykehus ikke klarte å helbrede) og fant linker til David Icke og «Billy» Meier og kontaktene hans med Pleiadene. Året etter lest jeg boken «The Pleiadian Mission» av Randolph Winters og jeg følte at brikker kom på plass og jeg fikk en helt ny måte å se verden på, min oppgave er ikke å hindre sjeler som er yngre enn meg selv i å gjøre ting som for meg er sinnsvakt, men som for dem er viktig læring. Eldre sjeler enn meg kan jo tenke mye det samme om meg også !
Jeg har derfor gått over til å lytte og diskutere med utgangspunktet at min mening og tro må folk spørre om dersom de ønsker å høre om den. Som Jmmanuel sa (han noen kaller Jesus) «å gi andre lærdom uten at de selv erfarer den gir dem bare halvveis lærdom». Han sa også til læresvennene i en landsby de var i : «Gå fra hus til hus og fortell om «skaperlovene og sannheten», ønsker de ikke høre, høflig gå, ønsker de høre, fortell dem budskapet.
Vi snakker selvsagt ikke om kristendom, men om skaperlovene og mye av det du tar opp her Mike.

Mange kritiserer for negative innlegg her og jeg mener derfor at artikkelen «Love Police» har mye positivt i seg, disse karene bruker positiv ironi for å fortelle om sine standpunkt, og bruker et språk som får folk til å tenke selv, og det er vel hele poenget ?

aurum14
aurum14
13 år siden

For å skrive slike ord går jeg ut fra at det har knaket godt i hjernebaken endel ganger underveis i skrivingen .meget bra gjennomtenkt ordvalg og forsåvidt temaer.
Er nok ikke helt med på de tre siste avsnittene.bla. Om du har brukt 35 år på å komme dit du er, kan du ikke se bort fra at et annet menneske kan bruke et halvt år på å oppnå det samme eller kan oppnå enda mere . Dette er en meget viktig sak.
hadde du klart å komprimere dette ned til en halv A4 side eller helst enda mindre og i tillegg kuttet ut absolutt alle fremmedord til helt enkle ord slik at et barn lett forstår hva du snakker om.
Og da mener jeg at feks. polarisering er et fremmed ord.
Med dine skriveferdigheter og tenkesett tror jeg du da kunne påvirket tusen ganger flere mennesker til en bedre forståelse av hva som virkelig er verd noe her i livet.
Som feks en type som bare tenker på å tjene penger .
vis han begynner å tenke på at jorden er en del av universet og at han heller må ta hensyn til at både han og resten av menneskene er en del av universet og at det er viktigere enn en bunke med papir,da kan mye være gjort.
Å spre positive frø i mennesker som du har gjort her kan gi en enorm frukthøst.
Bruker vi igjen fruktene med vett.Det er det store spørsmålet.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Hei Mike.

Du er tilbake som om du glemte igjen bilnøkla :) Godt at det ikke tok så lang tid før vi så deg igjen.

Oppvåkningen begynner med deg selv, man må være forandringen og ikke bare være i veien til forandringen dems. Jeg har etter flere år med søken etter fragmenter av det store bildet lagt merke til en ting, bildet er ikke mitt! Dette er ikke det jeg ville med livet mitt, jeg ville lykkes og bli rik, bli økonomisk uavhengig, være en som kunne ta egne valg, min egen sjef, ha mitt eget firma som jeg ville bli rik av å hjelpe andre.

Jeg var godt på vei til å få det jeg ønsket meg, en CV som beviste at man kunne lykkes i livet uten utdanning. Jeg snakket daglig med direktører for noen av norges største firmaer, jeg hadde kontor i 12 etasje på økern senteret, garasjeplasss :) middag på resturant annenhver dag, penger i lomma, og money in the bank…

Mine venner, spesielt min bror sier idag jeg er en taper :)

Så hva var det som fikk meg til å slutte å klippe håret og barbere meg og gi faen i alt det mange ser på som lykke,karriere, og suksess?

Verden var perfekt, jeg hadde en hjerne full av vitser og sjekketriks, nå er jeg et vandrende leksikon, hodet fult av konspirasjoner og faremomenter i samfunnet, et nettvek med mennesker som føler det samme som meg, at verden ikke er så perfekt og den blir det ikke om jeg later om den er det heller,

Du skriver jo mer vi kjemper jo mer motstand møter vi? Jeg vil heller bli overkjørt, enn å bli bortført i søvne. Jeg vil heller dø på mine føtter, enn å leve på mine knær. Jeg vil ikke sitte stille(meditere), og være nøytral på et tog som kjører i 200mph mot et stup :)

Jeg har vært våken siden tårnene falt.. levde et normalt liv, skole, jobb, sjekket internet engang i blandt og leste crispy concpiracys om alt vi ikke ble fortalt og livet gikk mot riktig vei, jeg klarte å leve dobbeltlivet og holde det for meg selv, for det var heller ingen å prate med om disse tingene i gangster-miljøet jeg vokste opp i. Faktisk levde jeg trippel-liv, for meg var det «fit in, where i get in, og ikke get in, where i fit in» så mine kunnskaper og læren gjennom gatelivet gjorde meg sterk nok til å komme meg inn i corporate world og bli en salgssjef… Men et sted sa jeg nok er nok, jeg vil ikke leve sånn her lenger, ikke fordi jeg ikke villle, men tingenes tilstand ble forverret for hver dag jeg våknet opp i det store informasjonsbilde jeg hadde tilgang til.. Så jeg bestemte meg for å slutte på jobben for snart 2 år siden, og gjøre det jeg er flinkest til, å overleve :)

Jeg ble en fulltids frihetsskjemper. Jeg vet det kan virke som jeg er en negativ person fordi jeg skriver så mye om negativitet det siste året, for puslespillet har år etter år blitt mer og mer synlig for meg, og bildet jeg ser idag er ikke vakkert.

Jeg bukker og takker og forlater romdrakten min om universet har andre planer for meg, men intil den dagen, vil jeg fortsette å sloss med informasjon som mitt våpen, og kjærlighet som mitt skjold, om det er 2012 og utenomjordiske påvirkningskrafter og kataklysmer, eller om det er våre egne makter i snille drakter, den eneste måten å finne det ut på er å fortsette å gå!

Det siste halvåret har jeg begynt å tenke mer på oss, og ikke dem.. Hva er det «vi» ønsker oss? Jeg har begynt å tenke mer på hvordan utopiet vil se ut, en verden uten sykdom , vil vi savne den? må vi ha smerte for å føle glede? må det være noen gale i samfunnet(psykriatri) for at vi andre skal føle oss bedre? Må vi jobbe? Kan jeg ikke heller stelle min hage? Er det ikke det alle vil? være frie mennesker? For Alex Jones sin Prisonplanet kan bli til en wishfulplanet så slipper vi å reise til andre densiteter for å oppleve evig nirvana med en åndelig familie på 1000 :D Min famile er jorden, millioner av brødre og søstre, planter, dyr og alt det levende.

Så jeg kan si jeg nå, at jeg har begynt å samle nye biter av et større puslespill, og når jeg er ferdig, vil bildet bli mye vakrere enn den jeg ser idag, en planet fylt med angst, panikk og fravær av kjærlighet..

Du skriver:

«Du som skribent eller frustrert leser kaster piler inn på naboens komfortsone i håp om å vekke vedkommende ut av sin dvale. Og du undres over at du mister alle dine venner underveis. Ingen gidder å høre på deg. Derfor drar du opp trykket, litt til. Demonstrasjoner, stunts på media, hva som helst for å få 5 sekunder med oppmerksomhet – for å formidle hva? At alt er galt! Sett fra perspektivet til Østens kampkunst, er det noe veldig galt her. Jo mer vi dytter på, desto mer motstand får vi. Det har inspirert meg til å skrive dette budskapet.»

Denne føler jeg var til meg :D

Hvordan går det, når mange mennesker blir beviste? De går i demonstrasjon, og vietnamkrigen endte jo som følge av kollektiv-sivil ulydighet, massesammenmønstring av mennesker som falt ut av «systemet» og ble hippier, men vet du hva? De stoppet krigen!

Hvis jeg stunter i media, hopper forran kamera i en direktesendt debatt, stjeler oppmerksomhet, roper i megafoner, lenker meg fast til stortingets dører, og ser ut som en komplett idiot, og ødelegger mitt navn, så gjør jeg det for de 20% som vil forstå hvorfor jeg gjør det mens resten av samfunnet ler, skriver mobbekommentarer, oppretter «sensurpolitiet.bloggspott.no» og henger meg ut i 10.800 søketreff på google så holder jeg fast på min viten, min tro, min sti, for jeg trenger oppmerksomhet, jeg trenger at mitt navn blir kjent.. ikke fordi jeg er PR kåt, eller vil være en helt, men fordi alt jeg har skrevet vil stå i all offentlighet.

Jeg er på oppdrag etter å stjele «lesere» ut av the maainstream matrix og over hit, når det er gjort, er min oppgave fullført, hva en tror da får en selv bestemme :D

Tiden renner ut, skal vi meditere, eller skal vi demonstrere ?

Demo for Demokrati, mars er marsj måneden… 10 April er det stor demonstrasjon mot Datalagringsdiretkivet i Oslo.. Men før det må vi se å få til noe, send punkter og saker du mener den norske stat må innfri, avlyse, eller etterkomme. Vi kan ikke be dem gå av, men vi kan be dem skjerpe seg :)

Det blir en demo mot alt stortinget gjør som er galt, så får vi se om vi kan rydde litt opp i dette tulle demokratiet, om de da fortsetter som før og overkjører oss, så kan vi ivertfhall si vi forsøkte….

greenbeam528
13 år siden

Takk for en god artikkel Mike, trengte denne nå, er tungt å se galskapen
gå seiersgang verden rund dag etter dag, år etter år.
Men som du skriver, alt er som det skal, vi er i rute :)
Vil gjerne dele en link som har gitt meg mye trøst når alt ser svart ut.
Mye av det du nevner i din artikkel bekreftes også her.
http://video.google.com/videoplay?docid=-6532876917540175777&ei=keaQS_WVJ5fS-AabsMnTAg&q=the+path+of+the+heart#

peace :)

Jan Aage
Jan Aage
13 år siden

Fantastisk artikkel Mike! Dette er noe jeg har tenk mye på de siste to årene.
Jeg ble oppmerksom på at nivået med kriminalitet i de politiske rekker verden over var langt høyere enn mine allerede kyniske synspunkter den 12. september 2001. Jeg hadde alt vært igjennom skuffelsen av at familie livet jeg hadde lært om av mine foreldre ikke ville eksistere i praksis for min generasjon. Så det begynte å bli lite glede i å jobbe for en bedre fremtid. Det føltes nesten som om noen hadde dratt all livskraften ut av meg. Jeg prøvde å finne alle mulige unnskyldninger for at situasjonen er ikke så ille som jeg tror. Konspirasjonsteorier og tilfeldigheter får det til å virke mye verre enn det egentlig er. Jeg satte ut på det ene prosjektet etter det andre for å bekrefte ovenfor meg selv at disse konspirasjonsteoriene er velformulerte løgner satt til livs av opportunistiske gullgravere. Hadde det bare vært absurde konspirasjonsteorier det dreide seg om, men verre enda var det å se mine mørkeste sider reflekter tilbake fra all elendigheten. Så jeg bestemte meg for å komme til bunns i denne galskapen. Hvorfor skjer alt på en gang nå? Hvem står bak? Hva er motivene?
Noen år senere står jeg igjen og ser meg selv reflekter tilbake. Det jeg synes lignet en håpløs situasjon ser nå mer ut som en situasjon så idiotisk at jeg den må være laget for å fortelle meg noe. Det er nesten som om jeg skulle lagt ut lapper til meg selv om noe viktig i påvente av at jeg vill få hukommelses tap så jeg skal kunne finne lappene med de viktige beskjedene etter jeg har glemt alt.
Før jeg bega meg ut på denne oppgaven 12. September 2001 trodde jeg det bare var dette ene livet, jeg trodde i hvert fall ikke på noen gud eller noe himmelrike. Ikke trodde jeg på noe jeg ble fortalt uten at jeg sjekket alt nøye selv. Så personlig tror jeg ikke på å drive misjonær virksomhet for det ene eller andre synspunktet. Men ære være de som bruker tiden sin på å opplyse folk om hva som foregår. Men for meg var det reisen på leting etter sannheten som var viste seg å være hele hensikten.
Jeg sitter stadig og prater med lille broren min om hva som foregår i verden i dag, han er av den energiske typen som gjerne vill gjøre mer for at folk skal oppdage hva som skjer i verden. Så han lufter stadig ideer om prosjekter han vill sette ut i live. Jeg oppmuntrer som oftest ideene hans, men jeg er av den oppfattningen at det som skjer i verden i dag er så idiotisk at det er nesten som en episode med Punked eller Skjult Kamera. Så det er ikke stort annet vi kan gjøre enn å la vær å delta. Jeg tror ikke hensikten er en kommunistisk verdensstat, avbefolkning eller endeløse kriger og korrupsjon. Det er riktignok problemer vi står ovenfor. Men desto mer folk nekter å konfrontere hvor idiotisk dette er desto mer idiotiske blir problemene våre. Det kommer neppe noen løpende frem med kamera og sier Punked, men det begynner nesten å bli umulig og ikke legge merke til kamera. Hadde jeg ikke vist bedre ville jeg trodd dette var et antropologisk eksperiment for å se hvor mye dumt de kan finne på før vi reagerer på det.

Roselia
Roselia
13 år siden

En meget klok og dyp artikkel her Mike, takk =)

Tankens kraft, fokus og våres energibruk, er meget viktig i denne tiden ja !
*** Balansegang, som Yin og Yang ***

Ja det kan bli mye negativt å skrive om når sannheten skal fram, men jeg VIL vite sannheten ! Men jeg lar den ikke » drukne » meg, den har vekket meg til å sette fokuset det jeg vil HA her i livet <3

Så masse takk til Armin + mange fler som som har brukt utrolig mye tid på å få ut info om hvordan "verden" er…Takk for at det nådde meg og forandret mitt liv..

Ja verden den er "perfekt" som den er, i guddommelig orden, men i stadig forandring..Jeg vil være med på forandringen, i kjærlighetens og lysets retning. "Jeg vil ikke sove på dette toget "

Noen ord fra Mor Theresa som er fine å ha med seg på livets vei =)

“Jeg har aldri deltatt i noen kampanje MOT krig. Hvis du planlegger en kampanje FOR fred, kan du invitere meg.” Mor Theresa

Trygve
Trygve
13 år siden

Veldig off topic, og litt paraniod, men hvorfor har ALLE de 10 siste innleggene fått 2 tomler ned, f.eks. den ene har 6+ (8stemmer), en har +10 (12stemmer) og en har +3 (5stemmer).
Bare en observasjon, men det fører oss til et problem som alle burde være klar over: misinformasjons-«agenter». Er det én internettside i Norge som «de rådene makter» vil krenke eller fjerne troverdighet fra, så er det nyhetsspeilet. Dette medfører at infiltrasjon og misinformasjon kan bli et stort problem hvis nyhetsspeilet.no blir FOR populært, hvis det ikke allerede er igang…

Vandalf
Vandalf
13 år siden
Svar til  Trygve

Trygve;

Jeg ville ikke brydd meg så mye om tomlene. Dersom «misinformasjons-”agenter”» herjer på her inne, så har de langt mer sofistikerte metoder å benytte seg av enn å tomle innlegg opp eller ned. Det ville forøvrig vært urovekkende dersom alle «tomlet» likt på speilet , ville det ikke?

Trygve
Trygve
13 år siden
Svar til  Vandalf

Jo, selfølgelig ville det vært mer sofistikert enn tomler :P det var bare en observasjon som trigget tanken om at vi må passe oss for dette.. Beskylder ingen, bare advarer om at slikt kan forekommer, om ikke på dette tidspunkt, så kanskje i fremtiden. Og derfor må vi være klar over dette og være litt ekstra obs ;)

Terje
13 år siden
Svar til  Trygve

Ser ut til at de som er positive til artikkelen har fått 2 negative tomler. Det er vertfall en eller 2 personer som har bestemt seg for at de skal trekke ned stemmene uansett hva som skrives. Men men for meg spiller det ingen rolle om de gir meg 100 minus poeng. Jeg står for det jeg mener uansett og tullinger skal ikke stikke kjepper i hjulet for meg. Gidder ikke bruke energi på de lenger. Tror toget er gått for disse personene uansett.

Monica Waade
Skribent
13 år siden

Hei Mike!

Takk for at du er tilbake med dine ord… jeg tenker ofte på at det hele starter med ordet!

Du leste kanskje kommentaren min til deg;
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/comment-page-1/#comment-17354

Jeg tror du er en av de som forstår hvorfor jeg skrev artikkelen min nettopp på den måten jeg gjorde, den har i hvert fall vekket oppsikt ser jeg av alle de private henvendelser jeg har fått.

Selv om det kan synes å være store motsetninger også mellom skribenter her på speilet mener jeg at vi er like viktige alle sammen, i stedet for å føle seg støtt bør alle gå inn i seg selv, forsøke å se hvilke budskap person vil fremme og hvorfor.

Til denne artikkelen din vil jeg si at jeg har lest den to ganger, gjør det med flere artikler og noen leser jeg enda flere ganger for å være sikker før jeg trekker mine konklusjoner. Jeg har selv sittet her «på min øde øy» før internett og annet lesestoff dukket opp og fått de budskapene du her formidler. Jeg har kommunisert telepatisk med «andre siden» sporadisk hele livet og aktivt siden 1996. Noen av oss er tilbake i denne verden fra fremtiden, en av våre viktigste oppgaver er å åpne veien mellom oss selv og dem som ble tilbake der, for deretter å se i boka vår hvilke oppgaver vi har i denne inkarnasjonen. Når vi har greid det er alt så enkelt, men dog så vanskelig da hjemlengselen også ble uendelig mye større enn den har vært gjennom hele livet.

Jeg vurderer å skrive en artikkel om «andre siden» om budskapene derfra, og min egen vei i livet, den kan kanskje hjelpe andre til å se hvordan det kan foregå. Vi har en parallellverden til denne, der er fremtiden vi kom fra og hvor vi vil ha flere med oss dit før det kjøres reboot (nullstilling som de sa) på denne jorda.

Da jeg er en som også «ser» kommende hendelser vet jeg at det som skjer videre ikke nødvendigvis tar bare en retning, rett til helvete som det kan virke som, men alle vi som er her kan endre ting og jeg er defor både enig og uenig i at verden er perfekt.

La oss stå sammen, være i et kjærlighetsdepartement hvor vi gjør vårt beste for å forstå oss selv og hverandre, samt hvilke oppgaver vi har. Se gjerne siste del av min kommentar her; http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/ut-av-kroppen-opplevelser/comment-page-1/#comment-21384

« Forrige artikkel

Eksempelets makt

Neste artikkel »

Ut av kroppen-opplevelser