Slutt å klage, verden er helt perfekt – det er bare én forandring som teller

4.9K visninger
18 minutter lesetid
59

Som nokså hyppig artikkelforfatter for Nyhetsspeilet, har jeg gått i tenkeboksen en stund. I mellomtiden har Nyhetsspeilet forandret seg, synes jeg. Fra mitt ståsted ser jeg en ensidig fokusering på alt som er galt.Nyhetsspeilet har blitt veldig problemorientert. Som en motvekt til denne tendensen, har jeg lyst til å snu ting på hodet og påstå at vi lever i en fullstendig perfekt verden. Storsamfunnet og alle dens underliggende strukturer som er en

del av vår fysisk tilværelse er skreddersydd til ett formål. I forhold til dette perspektivet er det helt riktig å si at verden er helt perfekt. Først når vi forstår det, kan vi rette oppmerksomhet på hvordan vi skal forholde oss til spørsmålet om hva det er som trenger forandring. Svaret på det spørsmålet kan bli sjokkerende.

Jeg forstår veldig godt iveren til skribenten, leseren og de som bidrar med kommentarer, det lyser av lidenskap når det gjelder å opplyse folk om de ulike samfunnsproblemene som forfatteren brenner inne for øyeblikket. Det som åpenbart er målet er å vekke leseren for at verden er full av galskap; den styres av psykopater; at de vil ta livet av oss og at vi må våkne før det er for seint. Budskapet er rettet mot den klassiske ”sovende” eller ikke bevisstgjort borgeren som lever i den troen om at storsamfunnets autoriteter og myndigheter er til for å hjelpe oss løse våre problemer og beskytte oss fra farer, ikke minst fra oss selv.

Jeg forstår godt at den første og kanskje største blokkeringen til bevisstgjøring er hærverket som kom komfortsonen utøver på sinnets medfødt evne til å tenke selvstendig og kritisk. Fra fødselen til døden, er hjernevasken fullstendig, komplett og perfekt. Den enkelte ledes inn i en tankeform som ikke er sin egen, men som er et produkt av en forførende og fordummende massekultur. Et studie av tilbudet på TV’en er mer enn tilstrekkelig til å understreke at hjernevaskingen har blitt utviklet til en kunstform – for en vidunderlig drama!

Du som skribent eller frustrert leser kaster piler inn på naboens komfortsone i håp om å vekke vedkommende ut av sin dvale. Og du undres over at du mister alle dine venner underveis. Ingen gidder å høre på deg. Derfor drar du opp trykket, litt til. Demonstrasjoner, stunts på media, hva som helst for å få 5 sekunder med oppmerksomhet – for å formidle hva? At alt er galt! Sett fra perspektivet til Østens kampkunst, er det noe veldig galt her. Jo mer vi dytter på, desto mer motstand får vi. Det har inspirert meg til å skrive dette budskapet.

Når jeg går tilbake noen år i min egen fortid, minnes jeg en bok jeg skrev, som er fortsatt veldig dagsaktuell for de fleste – ”Skjult Agenda” – gratis på mine websider (www.acnlp.no). På noen hundrede sider tar jeg for meg de sektorene i storsamfunnet som må eksistere for at storsamfunnet skal kunne faktisk opptre som en ”beskytter” for den enkelte. En nøye gjennomgang av disse forutsetningene viser seg nokså fort å bevise at storsamfunnets strukturer faktisk har en motsatt virkning. Noe ala poenget med filmen ”Matrix” – meningen med ditt liv er at du fungerer som en batteri for et system du ikke forstår deg på, et system som utnytter alt du gjør for å ivareta dens beste interesser og ikke dine. Følgende sitat illustrerer poenget mitt.

I det øyeblikket som mennesket våkner opp til sannheten om at verden har en underliggende struktur som er undertrykkende, urettferdig, manipulerende, og livsfarlig for den som ønsker å forandre på ”status quo”, er den naturlige tendensen å gjøre opprør, yte motstand og forsøke for all del å forandre på den syke verden vi lever i. Derfor går mange til kamp for å endre på syke kulturelle institusjoner som steining av menn og kvinner som er homofile, innføring av lover mot kvinneundertrykkende, religiøse klesplagg som ”burka’en”, kamp mot politisk korrupsjon, kamp mot falsk flagg terror, kamp mot den syke helseindustrien, militærindustrien, genmanipulerte mat – og det som ellers måtte være. Snakk om å brenne opp mengder med energi og tid på distraksjoner!

Kabalen som aldri går opp

Det ser ut til å være et tegn på intellektuell modenhet å erkjenne at verdens sosiale strukturer ofte er selvutslettende og at de trenger endring. Endelig som våken borger på denne planeten kan du gjøre ditt for å delta i krigen mot:

Fattigdom

Stoffmisbruk

Krig

Korrupsjon

Barn i tvungen arbeid

Trafikkering av mennesker

Prostitusjon

Terror

Forurensning

Global varming/Global nedkjøling/Global klima endringer – take your  pick!

Undertrykking av menneskerettigheter

Løgn og PR i nyhetsformidling hos massemedia

Nå føler den sosiale aktivisten at livet har mening! Lidenskapen kjenner ingen ende og en brenner tampen gjerne i begge ender og sletter ut seg selv underveis – en martyr for saken! Dersom du, leseren, artikkelforfatter eller den som skriver kommentarer føler deg truffet – hold deg fast.

I søken etter en løsning på verdens smerte, og ikke minst din egen, har du begått en klassisk feil i rasjonell tenkning. Du knytter alt for tett sammen det du forstår som årsak og virkning. Du driver med symptombehandling, ellers kjent som brannslukking. Du har sagt ”JA” til en oppgave som aldri kan forløses. Du har misforstått hele poenget.

Verden er helt perfekt sammensatt – egentlig

Da jeg holdt på med å skrive ”Skjult Agenda”, kjente jeg en følelse av stolthet over endelig å bevise at verden er en bedriten, forurenset, helvetes sted full av problemer – endelig noe som den i komfortsonen kunne tygge på. I dagene som gikk begynte jeg å ane at noe var veldig galt med mitt nivå av systemtenkning. Jeg hadde glemt noe som var veldig vesentlig. Jeg hadde bare sett på livets drama på denne planeten i et materialistisk perspektiv. I det øyeblikket jeg forsto behovet for å inkludere høyere ”spirituelle/metafysiske” perspektiver i analyse av årsak og virkning kom jeg til en, for meg, revolusjonerende forståelse av en blindvei jeg hadde brukt nokså lang tid på selv, uten å vite det.

Nå er jeg klar over at enkelte her kan være uenig om at det finnes noe utenfor den materialistiske virkelighetsoppfatning. Til disse vil jeg bare henvende dere til studiet av Nær Døden Opplevelser – gjør et Google søk, gjør dine hjemmelekser – Bevissthet er ikke et produkt av hjernen, men sinnet – som sender bevissthet til hjernen. Din hjerne er en brems for sinnets evne til å bruke bevissthet. Når du forlater kroppen din i døden, utvides din bevissthet til å forstå det poenget jeg her forsøker å formidle.

Denne planeten vi lever på og denne fysiske virkeligheten vi forstår som ”livet” er et senter for erfaringer, læring, forståelsen av årsak og virkning (konsekvenser) – en slags skole for din egen utvikling. I denne skolen er det en del fundamentale regler og forutsetninger. Jeg vil forsøke å formidle disse så klar som mulig. Igjen – dersom du er uenig med mine betraktninger, gi deg muligheten til å stille kritiske, epistemologiske, spørsmål til den modellen du selv bruker. Min modell har kommet på plass etter mange år med utforskning av bevissthet.

Reglene og forutsetninger

  1. Fri vilje er et styrende prinsipp for utvikling, sett fra et overordnet ståsted. Det betyr friheten til å velge feil vei og friheten til å velge riktig vei, sammen med friheten til å velge veien som ikke fører til noe i det hele tatt.
  2. Dualitet som en funksjonell forutsetning for at fri vilje kan fungere – det vil si at dersom det onde var borte, kunne vi aldri lære om konsekvensen av denne veien å gå i livet.
  3. Utvikling gjennom prøving og feiling. Ingenting er mer grundig enn denne form for læring. Uten bruksanvisning, må vi kaste oss ut i livets drama og erfare det som kommer.
  4. En funksjonell forutsetning for at læring gjennom prøving og feiling kan finne sted er at ditt bevisste sinn har hukommelsestap for sitt eget ubevisste og dens minner, samtidig som det bevisste sinnet har et ”mystisk” forhold til det ubevisste. Uten denne formen for forutsetning, ville vi ha valgt den ”rette” veien med en gang, men da hadde vi ikke lært noe – fenomenet ”stuckscess” opptrer når vi alltid gjør ting riktig slutter vi å eksperimentere og ”snuble” over enda bedre løsninger.
  5. Hovedlærdom i skolen – Ved siden av en mengde med lekser som er fundamentale på dette nivået er det to hovedmål med lærdom i ”livet”. Den første er ”sjelsbevissthet” også kjent som selvbevissthet. Det vil si at du oppdager, erkjenner og forholder deg til din identitet som ”bevissthet” som er midlertidig bundet til en kropp. Den andre forutsetning for å bli ferdig med denne skolen er å velge hvilken side av polaritet du vil utvikle deg videre gjennom – positiv eller negativ (positiv er fokus på tjeneste til andre minst 51% og tjeneste til selv maks 49%. Negativ polarisering er fokus på tjeneste til selv minst 95% – gjerne på andres bekostning og tjeneste til andre maks 5% – gjerne på visse vilkår.) Denne todelingen av dualitet er en del av utviklingen opp til et visst punkt. Til slutt vil polarisering måtte integreres.
  6. En funksjonell forutsetning for at denne utviklingen skal kunne finne sted er at bevisstheten utvikler seg gjennom en lengre serie med liv der det ubevisste faktisk har ansvar for valg av kjønn, lekse, foreldre, kultur, kroppsform, talenter m.m. Et begrep som godt beskriver prosessen er ”reinkarnasjon”. Mens religiøse teorier også tror at denne formen for ”sjelevandring” betyr også liv fra mennesker til dyr – er det ikke tilfelle. Når en først har kommet til dette nivået er det bare fra erfaringer som mennesket.
  7. Forholdet mellom ubevisst og bevisst utvikling ligger i søkeprosessen. Uansett om den enkelte sover gjennom livet eller er bevisst sin egen utviklingsprosess er det en form for utvikling. Forskjellen handler om hastighet. Først når en begynner å søke, vil en begynne å komme på et mer hurtig nivå av utvikling. Ingen andre kan søke for deg. Det er noe du må selv velge. Prosessen og spillereglene er bl.a. gjemt i et Bibelvers – Markus 4:25 ”Whoever has will be given more; whoever does not have, even what he has will be taken from him.” (Den som har, vil få mer; den som ikke har vil bli fratatt alt det de har i tillegg.”) Denne snedig gåten handler om ett ord som nøkkel til forståelse og det betinger reinkarnasjon – Nøkkelordet er ”innsikt” som er en følge av søkeprosessen.

Noen klare konklusjoner

Alex Jones har en webside som han kaller for ”Prison Planet”. Dette begrepet beskriver med stor presisjon vår tilværelse på denne Jorden. Sett fra et spirituelt ståsted, er allting helt perfekt ordnet for å fange bevisstheten inn i en lang kretsløp av liv – helst som ubevisste for å øke læringen og egenutviklingen. Vis vi hadde vært i stand til å fjerne de negative sidene vekk fra denne planeten, ville den samtidig miste sin funksjon på dette nivå av sjelens erfaringer. Den negative siden av dualiteten tjener en halt klar funksjon som uteblir når den fjernes. Fri valg blir borte.

Det betyr at det som er mest viktig er ikke å kaste bort tid med å rydde opp i ”urettferdighet”, men gjør deg bevisst hvem du er, hva du egentlig driver med, og de ressursene du faktisk forvalter. I det øyeblikket du begynner å søke etter svar, vil du ledes videre til det nivået av informasjon du trenger. Den informasjonen (innsikten) vil bli tilgjengelig for deg også i fremtidige liv, slik at nivået av din spirituell innsikt øker eksponentielt. Når du har blitt sjelsbevisst, integrert den innsikten og valgt hvilken side av polariseringen du vil bruke for fremtiden, så er jobben din unnagjort. Slik kommer du ute av ”karmahjulet” som det heter.

Hvordan hjelpe andre?

Det er en kristen tradisjon å drive misjoneringsvirksomhet som en plikt. Det er slik en tjener ”Guds” interesser. Korstogene mot Islam er et godt eksempel av denne forståelsen av å tjene ”Gud”. Troen om evig fortapelse i et evig helvete, kontra et evig liv i en evig himmel driver den troende til å frelse andre, også mot deres vilje. Selv døden brukes for å tvinge den enkelte til å bytte til den rette troen. Det virker som nesten alle religioner har sin egen måte å drive krig mot den negative siden av dualitet – ofte med drap som følge.

Universets krav om rett til fri vilje brytes med denne tvungen konvertering. Følgelig påtar man seg noe som kalles ”karma” også kjent som konsekvenser og det skaper drama for et senere liv – noe vi ofte beskriver som ”urettferdighet”. Derfor er første bud i hjelperrollen – ”fri vilje”.  Hver gang du manipulerer en annen til å tenke eller tro noe som du mener er mer riktig, har du misforstått din oppgave og spillereglene.

Når det gjelder høy kvalitets hjelp til andre, er saken nokså klar. Du trenger å forstå at positiv polarisering forutsetter, før eller senere, et bevisst forhold til en åndelig lov som heter ”enhetsloven”. Det vil si at alle er knyttet sammen gjennom bevissthet. Det betyr alt som har bevissthet – mineraler, planter og dyr. Når du viser ”kjærlighet” til et dyr og hjelper den bli selvbevisst, gjør du faktisk godt åndelig utviklingsarbeid. Når du gir en sulten mann et stykke brød er det også noe som knytter sammen. Det er også åndelig arbeid mot positiv utvikling.

Når du melder deg til tjeneste, får du tildelt dine oppgaver. Alle har sin egen måte å gjøre sin andel av hjelpearbeid videre på. Det å skremme folk, ved å si at ”enden er nær” – er ikke godt arbeid. Gjør derfor det du kan for å hjelpe folk bli kvitt redsel i livet. Vær noe forsiktig slik at du ikke tramper i andres trossystemer dersom du ikke er invitert inn. I din rolle som hjelper kan du tenke på deg selv som en lykt. Du kan lyse opp i ditt terreng og være en representant for de kreftene du vil skilte med. Jeg så en fin ”bumper sticker” på Hawaii en gang som var en veldig god oppskrift, ”Commit acts of random kindness, create mindless beauty”.

Det er mer enn nok for deg å forstå at verden vi lever i er en planet der bevisstheten er fanget i tusenvis av ulike feller – som vrede, hevnlyst, hat, offerrollen, depresjon, galskap, militærtjeneste, politikk, patriotisme, fordypning i konspirasjoner, osv. Når du først er klar over hvordan systemet fungerer, er det en bjørnetjeneste for deg å ”måtte vite alt” før du kan komme deg videre. Derfor er det viktig for deg å sette en grense når det gjelder hvor mye du vil velge å vite om verden du lever i. Denne informasjonen er nå viktig for de som kommer etter, men ikke for deg. Når du begynner å tenke på løsninger på verdens problemer er det bare EN løsning som faktisk er dugelig – det er at bevissthet blir oppmerksom på sin identitet som ånd. Først og fremst deg selv – dernest de du ellers kommer borti. Det er så enkelt og det er så komplisert.

Derfor kan du glemme politisk innsats som en gangbar vei å utvikle bevissthet. La de som styrer fortsette å styre som de alltid har gjort. Gå heller ikke til kamp mot religion da disse også har sine funksjoner i bevissthetens utviklings vei. Om du skal kjempe for noe, er det bevisstgjøring, først og fremst deg selv. Istedenfor å fordype deg mer i chemtrails og NWO konspirasjoner, ta deg heller tid til å få dine bekreftelser på at du er ånd i en midlertidig kropp. Lær å meditere. Opplev transe tilstander der bevisstheten ”tenner” på høyere nivåer, løs dine egne livs mysterier, først da kan du hjelpe andre som spør deg om veien videre.

Perfeksjonisme er ingen poeng

Mitt eget forskningsarbeid har vist meg hvordan vi alle i denne skolen av utvikling, er her for å lære noe, og utvikle noe i oss selv. Det vil si at ingen er perfekte. Jeg er også av den mening om at vi ikke skal etterstrebe å være noe vi ikke er. Som fysiske mennesker har vi en kropp og den må vi ivareta for å kunne fungere. Vi har den kroppen fordi de leksene vi har å lære ikke kan læres uten en kropp. Derfor ser jeg ingen poeng i å avvise det faktum om at vi har våre kropper. Det vil si at vi blir ikke mer ”åndelig” ved å avstå fra sex, kjøtt, eller hva som helst annet. Hva vi avstår fra og hva vi bruker må heller stå i forhold til hvordan vi føler personlig oss mer i balanse med som bevissthet med en kropp. Derfor kan vi leve mer med prinsipper og mindre med ”lover”. Fordi noen trenger mer bakkekontakt enn andre for å holde sin balanse er det prinsipper som alle må selv finne ut av. En av de største fellene jeg kjenner i mange såkalte åndelige miljøsamlinger er at man fornekter seg kroppen sin – og heller lar den forfalle. Da har man ikke helt forstått poenget med livet – men de også kan være en viktig lekse.

Jeg pleier å sette grensene ved å si, ”Jeg er en ”engel” som går i lære, om at jeg er en ”engel”. Det nærmeste jeg kan komme min essens på er å skape, lære og utvikle.

Visjoner om utopi

Alle mennesker ender opp med å tenke på den ideen om at verden kunne ha vært et perfekt sted dersom……. NWO-reklamen gjennom Zeitgeist filmene er også et eksempel på utopiske tilstander. Problemet med disse tankene er at de fjerner oss fra oppdagelsen om at vi ikke skal og heller ikke kan endre forutsetningene og reglene som styrer dette nivået av vår sjelelig utvikling. Det vi lengter etter er ikke denne Jorden, men det nivået av utvikling som kommer etter denne skolen vi deltar i her og nå.

Når alle mennesker som er positiv polarisert og sjelsbevisste er samlet, vil de ha en felles plattform som de er med på å skape en unik og felles bevissthet på og det er et mentalt kart som alle forstår seg på. Det vil si at denne gruppen vil automatisk ha mange likheter når det gjelder verdier, holdninger, grenser, ansvar, moraler og atferd. De vil ikke trenge eksterne styringsorganer/myndigheter. De vil aldri drive med krig, manipulering, og alle de tingene som vi skulle ønske vi kunne bli kvitt på jorden. Sammen med en del andre endringer med psyken vil det neste nivået av skole fortone seg som et paradis i forhold til den skolen vi nå deltar i. Bare husk på at den visjonen er en del av din fremtid som åndsbevisst og positiv polarisert.

De som trenger mer tid

Helt frem til en 5-6 år siden trodde jeg at livets skole var skapt slik at individet selv bestemmer når en forfremmes til neste skole. Det vil si at vi inkarnerer med nye liv helt til vi lykkes med å lære alle våre lekser. I dag har jeg en annerledes forståelse av hvordan ”systemet” fungerer. Om du har den samme forståelsen som meg, har ingenting å si i praksis, men det kan gjøre det lettere å få en følelse av hvordan det forholder seg med familie og venner som du bryr deg om, som åpenbart ikke har tenkt å bli bevisste i dette livet.

På hvert nivå av åndelig ”energinivåer” (skoler) er det en todeling mellom rom og tid og tid og rom. Den ene oppleves som ”livet” den andre oppleves som ”tiden mellom liv”. Forskjellen mellom disse to dimensjoner er hvilken av elementene er en konstant. I livet er tiden en konstant – den fungerer som en kontinuitet, mens vi beveger oss i 3D rom. I tiden mellom  liv er dette omvendt. Vi beveger oss i tid, men ikke i rom. Når du har lært alle de leksene du skal lære på dette planet av utvikling forblir du som et medlem av rom og tid. I denne sammenheng har du et samspill med de som er i den egen åndelig familie som også er i tiden mellom liv. Inngangen til det neste nivået av læring ser ut til å være mer organisert. Det vil si en kollektiv  prosess der tid er den faktoren som styrer inntak til det neste nivået.

Det er mye som tyder på at vi står rett foran en slik tidsdeling, med 2012, desember 21 som en antatt skjæringspunkt. Se kanalisert informasjon fra RA som referanse. Denne informasjonen tilsier 2011 siste halvdel av året. Da vil det bli en form for tredeling av bevissthet fordi denne spesielle tidsmarkeringen også kommer til å involvere planeten i sin inngang til et nytt energinivå. Vanligvis er det bare de menneskene som er klare, som opplever det som kalles Ascension eller forfremming til et høyere nivå av læring. Som følge av disharmoni på denne planeten har den også symptomer på nye energier i forhold til klima endringer, inklusiv jordskjelv- og vulkansk aktivitet. Disse forventes å være mer intens i kommende måneder/år.

Jorden, i et høyere nivå av energi, vil fungere som en ny skole for positiv polarisert bevissthet som er sjelsbevisst. De som trenger mer tid til å bli bevisste vil inkarnere på en annen planet som er noe slik den vi nå kjenner til. De vil ha en ny periode på ca 25,920 år, før neste avgangs prøven slår til. De som er negativ polariserte og som er åndsbevisste vil inkarnere i fellesskap på en egnet planet der alle er på samme vis. Det som plager enkelte er tanken på at sine nærmeste ikke kommer til å kunne bli med videre. For å kunne best være i stand til å akseptere denne muligheten, er det helt nødvendig å i kle seg med åndelig perspektiver:

  • Enhetsloven sier at vi alle er knyttet sammen.
  • Tid i en åndelig forstand er en illusjon.
  • Selv om vi er alle knyttet sammen har vi alle ansvar for vår egen utvikling.

I virkeligheten vil det ikke være en følelse av tap, når den tiden kommer fordi din bevissthet vil ha utvidet seg såpass at det innser strømmen av utvikling til å være slik det er. Uansett nivået av utvikling, har vi fortsatt dette fellesskapet.

Mange unge mennesker jeg møter stiller spørsmål om hva vitsen er med å ”slite” gjennom ungdomstiden, når du ikke kommer til å nyte et vanlig voksent liv likevel. Til det må jeg svare at den alderen du oppfatter deg som her og nå er bestemt av ditt bevisste  og ikke ubevisste sinn. I det du går over til å forstå at du er millioner av år gammel, er denne overgangen bare gode nyheter. I mellomtiden kan du lettere fjerne deg fra de fysiske illusjonene av hvordan virkeligheten er og vende deg mer innover for å få kontakt med et høyere nivå av bevissthet.

Hvorfor verden holder på med å ”tilte” fysisk, økonomisk, sosialt og politisk for tiden

For å runde av denne tankestrømmen, er det kanskje på sin plass å svare på hvorfor det virker som om alle psykopatene har kommet ut fra skapet og inntatt posisjoner av makt og beslutninger i verden. Det er også et svar på hvorfor det er så mange mennesker som ser ut til å være ”koblet opp” med sine åndelige ressurser. I denne sammenheng er det svar på hvorfor vi har ekstra mengder med informasjon via kornsirkler, ufoer og barn med superpsykiske evner.

I tiden mot slutten av ”skoleåret” vil kreftene på begge sidene av polarisering være ekstra sterke og det vil fungere som en form for katalysator for den som ikke har bestemt seg for hvilken vei de vil gå. Denne økte polariseringen er faktisk noe som tjener til at flere våkner opp, der de ellers ville synke dypt inne i komfortsonen på nytt. Når det er så mye gallskap, er det mange som stiller spørsmål om ikke det er en bedre vei å gå. Da begynner mange å søke.

Terskeltiden

Det er en energikrevende prosess å bevege seg fra materialistisk menneske/religiøs troende – til å bli åndsbevisste. Integreringsprosessen krever bevisst deltakelse, disiplin, og ikke minst tid for å rekke over alle de endringene som prosessen innebærer. Derfor vil det være en tid som kalles terskeltiden der det blir satt en grense for de som vil på det toget som går til neste nivået av læring. Jeg vet ikke når den tiden er, men jeg vet at den kommer snart. Jeg har brukt 35 år, delvis som passiv søkende og mest som aktiv, for å integrere min egen forståelse av selvbevissthet. Den som skal gjøre dette på noen korte måneder eller år, må virkelig anstrenge seg for å henge på. Det er i hvert fall en ting som her helt sikkert – det er ingenting å vente på!

Snakker jeg her om en form for dommedag? Absolutt ikke – slik jeg ser det. Sjansen for å gå videre fra denne verden med herskerpolitikk, forurensning, skatter og avgifter, krig og sykdom kan jeg gjerne spare meg for. Vi snakker om din sjanse for å komme vekk fra ”Prison Planet”. Den dagen gleder jeg meg til!

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

59 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Alex Jones er nevnt i artikkelen, har alltid tvilt på han selv om han kommer med masse nyttig informasjon, men enkelte viktige tema vil han ikke røre seriøst, eksempelvis falskflagg terroraksjoner. Her er noen påstander som enhver kan vurdere:
The Jesuits Alex Jones http://www.youtube.com/watch?v=kCUdt6VhUec&feature=share

The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/vil-jesuittene-og-frimurerne-klare-a-starte-3-verdenskrig/comment-page-10/#comment-80633

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Mange viktige poeng her i denne artikkel det viktigste må vel være at man starter med seg selv og sin egen bevissthet før man gir andre råd om hvordan de kan øke sin bevissthet.

Jeg jobber selv som TFT terapeut og er opptatt med hva andre føler utifra deres egne inntrykk og opplevelser (ikke mine) skal jeg kunne hjelpe andre til å kunne bearbeide deres egne følelser. Alle mottar vi forskjellige inntrykk fra verden der ute og ikke et menneske oppfatter likt de signalene (de mottar) som kommer utenifra, enten det er fra TV, ord som blir sagt eller hendelser man er vitne til eller opplever selv.

Og har man som mottaker av alle disse utenforstående/ytre signalene lett for å la seg drive med av all feilinformasjon man i årevis har blitt proppet full av enten det er gjennom media, verdens politikere eller andre enkeltmennesker konstante manipulering og kontrollering, vel, så har man så et stort problem! Og det “store problemet” er å kunne løsrive seg fra all denne feilinformasjonen og manipuleringen som har støpt seg fast i dette menneskets minne.

Selv om flere av de artiklene her på NS presenterer opplysninger som omfatter samfunn – og verdenspolitikk, chemtrail, konspirasjon, ufoer og mye annet, ser jeg selv på dette som en fin, fin, mulighet for mennesket til å øke sin bevissthet om det andre vegrer seg for å snakke åpentlyst ut om, enten det er journalister, politikere eller enkeltmennesket der ute.

Hittil har et stort antall mennesker i dette samfunn (og verden generelt) blitt fortalt og lovet fjennom politikere og media at ” alt gull som skinner er av verdi” og at “gresset er grønnere på den andre siden!”

Og hva har dette gjort med mennesket over/gjennom tid? Jo, fått et stort antall mennesker til å fjerne seg fra seg selv, sin egen åndelige bevissthet og sin egen identigritet som menneske. Det mange har søkt ved nettopp å blitt fortalt og “matet inn med” feilinformasjon, er et liv basert på illusjon, (vrangholdninger og vrangforestillinger) som igjen har medført at de har endt opp som deprimerte, ulykkelige og ensomme. Noen har tatt sitt liv nettopp på grunn av dette!

Og når jeg nå vet at politikere kurses i å benytte taktikk for å fenge sine velgeres oppmerksomhet, kan jeg da annet enn å si at deres politikk er pil råtten, et godt utført spill som er skapt med den hensikt å forvirre menneskets sinn og menneskets kontroll over eget sinn og ånd.

Og dette mener jeg bør være like så viktig å gjøre mennesker kjent med som at de blir kjent med sin egen oppstandelse, ånd og eksistens. Og når det viser seg at et stort antall mennesker fortsatt forholder seg til den dystre illusjonens verden og ikke det fordomsfrie , kjærlige og medmenneskelige og SANNE livet, hvordan skal man da klare å få et stort antall mennesker til å trekke inn i seg selv for å søke der hva som ligger skjult av verdifulle åndelige skatter?

Mange mennesker i denne kyniske verden er desverre fyldt av stor fryktfølelse Mike, og frykten har de fått som årsak av at det finnes maktmennesker som har tatt seg litt for stor makt over menneskets rett til å tenke selv og handle utifra deres egne bevisste valg. Og disse usunne og onde kreftene jeg snakker om, kommer gjennom mennesker som sitter i regjeringsposisjoner, autoriteter i stat og kommune, penge, våpen og medisin-industrien.

Og disse maktinstitusjonene og maktsyke ansatte holder sin pengerikdom tett til brystet, så tett at et stort antall mennesker (oss vanligstilte) har mistet “munn og mæle” av den grunn, ikke minst vår egen identigritet. Vi blir satt på piller at hjernen vår skal svekkes og vi blir diagnostisert i mangetall.

Og er vi kneblet i ytringsfrihet og andre valgmuligheter som mennesker hvordan kan vi da øken bevisstheten vår? En neddopet hjerne er jo ikke i stand til å kunne tenke klart eller meditere!

Bare noen tanker denne dagen.

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Hei Mike!

Ja. her var det mange velmenende råd fra deg.

Hvordan andre betrakter det jeg skriver er som tidligere sagt, deres inntrykk som mottakere av det de oppfanger av signaler utenifra. Det er også det jeg i min kommentar over rettet litt fokus på. Vi føler alle forskjellig og tenker forskjellig eller utrykker oss forskjellig og dette må vel sies å være det mest attraktive med oss mennesker, at vi alle er så utrolig forskjellige men alikevel så like hva det menneskelige aspektet med oss angår. Vi er rett og slett BARE MENNESKER.

Å være TFT terapeut har ingenting å gjøre med å bare banke løs på andre følelser “that’s it” og så er dette menneskets evt. vonde følelser bort vekk.
Å være TFT terapeut handler mest av alt å la det andre mennesket som sitter fremfor meg/deg selv få kjenne på sine følelser og samtidig selv få sette ord på enhver følelser dette menneske måtte ha stengt inne (i seg selv) over lang tid. Og det er såvisst ikke min oppgave å løse andres følelsesmessige sperrer eller min oppgave å føle for et annet menneske. Og jeg har heller ingen tendens til å ta på meg “offerrollen” for andre som selv har vært ofre.

Men også ofre finnes det der ute. Ofre for kyniske maktkverulanter, empatiløse og kalle mennesker som selv burde tatt en kikk på innsiden av seg selv og bearbeidet sine følelser før de gikk ut og startet kontrollføring over andre mennesker. Men også finnes de ofrene av disse empatiløse og kyniske menneskene som velger “offerrollen” som den letteste utvei for å vinne seg venner og makt eller som simpelthen liker å føle seg som ofre grunnet sin vonde fortid. da er det jo lettere (for noen) å vinne sympati og medfølelse utenifra.

Så “banke “løs” et problem for en annen er ikke det TFT handler om men man banker på punker på visse steder på kroppen som bevist skal utløse reaksjoner i et menneskes følelser og sinn og som være healende for de som sliter med enten angst, fobier, traumer, stress og til og med fysiske sykdomer. Jeg praktiserer dette helt gratis på unge som selv ber om det og jeg har sett at denne form for terapi har hjulpet unge som både driver selvskading, har selvmord i tankene, lider av spisevegring eller sliter med traumatiske fortidsopplevelser.

Mange kommer til meg og forteller at de har gått opp til 10 år hos psykologer men har ennå ikke blitt kvitt de vonde fortidsminnen og angsten de sliter med! Jeg selv har forstått (med egne erfaringer og egne studier) etterhvert at ånden ikke heales ved konstant oppripping av fortiden. Man kommer simpelthen ikke videre i utviklingen på sin egen åndelige vei ved å konstant bli minnet på “hvor fæl mor og far var” eller ” hvor grusom gjerningsmannen som voldet han/hun smerte var!”

Tilbake til det du skriver som jeg siterer her:

“Den som påtar seg offerrollen og ikke vedkjenner sin egen evne til å ta kontroll over sitt liv, trenger bare mer tid til å komme med denne erkjennelsen – sånn er det bare. Problemet med for mye empati er at du blir dratt med i andres dragsug. Da mister du din evne til å hjelpe andre ta ansvar for sin egen lykke i livet.”

Jeg Mike ser ikke på det å være et godt medmenneske for andre som er mitt kall her i livet som noe “offerrolle” for andre. For meg er det en stor glede som finnes dypt er inne i mitt hjerte å kunne være et medmenneske med hjerte for andre som at jeg blir lykkelig at andre har et hjerte for meg. Og det vet jeg også andre har for meg. Jeg betrakter min eksistens her på jorden, i dette liv som en vidunderlig gave å komme nærmere andre mennesker, mine medmennesker, kunne omfavne dem og fortelle dem at jeg er glad i dem og samtidig er en del av dem. Som deres eget speilbilde. Og når jeg stryker tårer vekk fra andres kinn og ser smilet skinne i deres ansikt, føler jeg meg dobbelt lykkelig. Og selvsagt føler jeg meg dobbeltlykkelig hvis også et medmenneske der ute eller min familie stryker tårer fra mitt kinn og får smilet frem i ansiktet mitt.

“Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg” står det i bibelen. Veldig sannferdige ord, spør du meg.

Og vi mennesker Mike, har ulike måter å tiltrekke positiv energi til oss på. Jeg selv får positiv energi av å bare være der som et godt medmenneske, helt enkelt og samtidig kunne være til trøst, råd og oppmuntring for det mennesket det gjelder som har behov for meg som medmenneske. Og jeg står såvisst på utsiden å betrakter andre, for ikke kan vel jeg lese et annet menneskes følelser eller tanker! Og inspirasjon og selvinnsikt får jeg også nok av gjennom alle disse forskjellige menneskenes måte å tenke, utrykke seg på.

Dette og alt jeg selv har tatt med meg av erfaringer og inspirasjon på min vei i dette liv er det som har gitt meg den bevisstheten jeg trenger for å kunne øke min bevissthet ytterligere med alt som følger videre…

Ingen menneske som kommer til meg skal føle et avhengighetsbehov av meg eller jeg av dem. Etthvert menneske har sitt frie valg til å gå sin vei videre og som gode medmennesker er det ikke vår oppgave å lose andre inn på den veien vi føler er den rett for dem like lite som at det skal være andres oppgave å lose oss (d.v.s meg og deg) inn på den veien som de mener er den rette for oss.

Men man skal ikke glemme at det finnes mennesker der ute som vi som gode medmennesker bør hjelpe til å finne ut av sin plass her i livet og sine muligheter. Det finnes mennesker med forskjellige hjerneskader og det finnes mennesker som er såpass nedkjørte og fortvilede at de trenger litt hjelp til å finne ut av hva deres mening med livet er og hva slags valg muligheter de har til å finne sin nisje og platå her i livet. Slike mennesker møter jeg ofte. Og det er de som kontakter meg for å be be om hjelp og ikke jeg som prakker på dem noe.

At ande vil fremstå som maktsyke psykopater (som du nevner) er ikke mitt problem men disse maktsyke menn/kvinners problem som de nok selv en dag vil bli konfrontert med. jeg lar meg verken affektere eller villede av mennesker som har denne styggelige tendensen til å ville prøve seg på maktutøvelse mot meg eller mine medmennesker, som kan være de som står meg nærmest eller mennesker jeg bryr meg om. Så lenge jeg lar styrken og godheten i meg får råde, er jeg ikke innvolvert i noen maktsyke menneskers agenda og deres problemer som jeg ikke lar bli et problem for meg.

Jeg står frem med det jeg mener er til positiv utvikling og glede for meg selv og så kan de maktsyke, onde og hevngjerrige få holde det gående i deres eget selskap.

Hilsen Lise

mrreg
mrreg
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Lise: “Vi er rett og slett BARE MENNESKER.” Mikes poeng “quod erat demonstrandum!” :-)

Oddis
Oddis
Abonnent
14 år siden

Mike, en veldig bra artikkel.
Kunne ikke være mer enig i at det er altfor mye “sutter” om hvordan samfunnet er. Det er enklere å kritisere enn faktisk å gjøre noe med det som det blir sutret om. Det har alltid vært folk som har satt fingeren på skjevheter i samfunnet, og bra er det. Men det virker som trenden har tatt seg opp til at alt SKAL kririseres, ikke bare det som er urettferdig, men ALT.
Dog lever vi kanskje i en spennende tid i menneskets historie, men jeg er redd at velferd og gode ting som har blitt bygd opp, år etter år, blir ødelagt og rasert pga flisespikkeri.

Carpe diem, folkens. Lev ditt liv på den måten du vil, ikke for å gjøre andre fornøyd.

Håkon Høie-Pedersen
Abonnent
14 år siden

En veldig bra skrevet artikkel Mike, selv om jeg ikke er enig i alle dens slutinger.

Som du sier “alt er i sin skjønneste orden”.
Alt fungerer etter planen herskereliten har lagt og fulgt. Vi er avlet opp og programmert til å være deres viljeløse slaver og konsumenter av deres meningsløse produkter. De styrer det meste og de fleste, men en vesentlig ting vil de aldri kunne ta kontroll over – så fremt man ikke villig gir dem det – og det er vårt frie sinn.

Jeg er enig i din påstand om at svært mange som våkner, ender opp med å drive symptombehandling fremfor å finne symptomenes årsak og kilde. Det hjelper lite å sette et donaldplaster på et svært, sprikende åpent sår som må sys sammen for at det skal kunne ha mulighet til å gro.
Mange sannhetssøkere finner sine hjertesaker som de kjemper i mot og forsøker å spre informasjon om. Ikke alle metoder er like gode, men heller forsøke å ikke lykkes fremfor å ikke forsøke i det hele tatt.
Selvfølgelig må man begynne med seg selv, sin forståelse og oppfattelse av seg selv og omgivelsene – men etter det da?

Personlig anser jeg meg selv som at jeg har kommet langt nok i mitt sinn, til å omsette meg selv og min forståelse til handling. Ja, jeg mener det kreves handling for at vi som individer og helhet skal komme oss videre til neste bevissthetsnivå, som ikke nødvendigvis er slik de kanaliserte kildene forteller oss.
For de fleste vil et høyere bevissthetsnivå innebære å vedkjenne seg at verden ikke er slik man trodde den var, og bli kjent med seg selv på et dypere filosofisk plan.

Uansett, det er løsninger og forbedringer på den nåværende sørgelige verdenssituasjonen de fleste av oss leter etter. Så er da spørsmålet: Skal vi aktivt forsøke å gjøre noe med det, eller skal vi vente til det kommer av seg selv? -Og om hvi skal gjøre noe med det, hvor skal vi begynne og hva skal vi gjøre?

De fleste som har våknet fra den levende søvnen er selvsagt frustrerte over hva de har fått øye på, og de av dem som er mest handlekraftige vil følgelig også forsøke å gjøre noe med det. Demonstrasjoner, aksjoner, spre informasjon og stunts er et naturlig sted å starte, og ikke nødvendigvis et dårlig sted heller – men det kommer vel også an på hva slags helhetsplan man har med det man gjør.

Det hjelper lite å skrike høyt om hvor jævlig tingenes tilstand er for å vekke folk, om man ikke har en helhetlig plan for hvor man går videre etter at man har våknet.

Jeg er en av de som alltid har pratet – og til tider skreket – høyt om verdens elendighet, men jeg fant til slutt ut at det var nytteløst om jeg ikke også hadde et konstruktiv alternativ til det jeg kritiserte. Og svaret var såre enkelt…

Ja, verden styres av kyniske onde mennesker, men de er i mindretall! Vi, folket, er de som har den virkelige makten. Det er vi som er makten bak makten. Uten vår makt, hadde ikke eliten hatt noen makt. Så det eneste vi egentlig trenger å gjøre, er å slutte å gi de makt. Men hvordan gjør vi det?

Vi må slutte å dele oss inn i fiktive grupperinger. Vi må vedkjenne oss at vi er folket og samle oss rundt de viktigste verdiene, som nærmest alle sier de følger. Det hjelper lite å skape grupper for å yte press på politikerne, men ved å selv bli en politisk folkebevegelse, kan folket faktisk ta sin frihet tilbake.

Et eksempel: En facebook-gruppe som ønsker tannlege innunder trygdeordningen har 140 000 medlemmer. Intet parti i Norge har så mange medlemmer. Om denne gruppa hadde villet, hadde de kunnet stille til valg og bli størst allerede ved neste valg.

Grunnen til at vi er så splittet som vi er i dag, er ganske enkelt splitt og hersk taktikk fra elitens side – løsningen er at vi legger våre små og ubetydelig forskjeller til side og fokuserer på det som er viktig – hvilket ser ut til å være nesten det samme for alle.

Det er ganske merkelig at nærmest alle politiske og religiøse retninger hevder å ville det gode, når resultatene viser det motsatte – men det viser allikevel at folk flest ønsker det samme.

Det er viktig at sannhetssøkere og frihetskjempere fortsetter å spre informasjon om hvordan verden egentlig er, men enda viktigere at man kan presentere løsninger – slik at man ikke ender opp med å spre frykt og hat.

Likorm
Likorm
Abonnent
14 år siden

Jeg tror ikke jeg hadde satt meg ned for å meditere i afganistan hvis bombene regnet rundt meg men jeg synes alikavel artikkelen har gode poeng. Ikke alle, men noen blir deprimerte i ny og ne og da er det jo greit å ha et ekstra perspektiv eller to for å gi kroppen hvile. På denne måten så kan disse menneskene kanskje holde på lenger med sine velrettede spark og sin oppriktige ros. Der man blir personlig engasjert så kan det å brenne i flere ender kanskje gi gode resultater om man er disponert for dette eller har medmennesker rundt seg.
Selv så har jeg sluttet å jobbe og jeg har sluttet å kjøpe ting. Kun det aller nødvendigste som svensk knekkebrød og ost. Vann er det i springen/bekken og om jeg må så har jeg en tyin sovepose som holder meg varm hele vinteren. Det er heller ingen som “betaler” for meg da jeg ikke vil søke om arbeidspenger.
Jeg er heldig som har en delvis nedbetalt liten leilighet så denne leier jeg ut slik at jeg kan spare til en billig seilbåt. Jeg prøver å ha det litt ok imens jeg utnytter det faktum at jeg ikke har noe familie å forsørge.
Håper fisken biter !

Tove
Tove
Abonnent
14 år siden

Hei Mike ;-)
Koselig å “se” deg igjen. Takk for en deilig artikkel ! Må bare kommentere litt jeg også. Jeg trakk meg tilbake fra alt i halvannet år. Ser på det som en utvikling, sommerfugl er en god sammeligning. Jeg har brukt 6 år på hoveddelen av min evolusjon, som du sier du har brukt 35 år, uten sammenligning forøvrig! Men jeg gleder meg over at det ser ut til at vi er kommet ut av våre prossere på samme sted, om enn med forskjellig verktøy. Jeg er nå litt sånn jeg da. Gleder meg over paraller, og hvor fantastisk komplisert evolusjonen er men så likt for mange på mange måter. Jeg startet i 2004 som larve, spiste all informasjon jeg kom over, kurs, hyllemeter med litteratur, Project Camelot, konspirasjonsteorier, religions paraleller, m.m. Å nå har jeg “sovet” ligget i puppe stadiet og konsumert all informasjonen, sortert og filosofert, og nå føler jeg at jeg kommer mer og mer på plass. Tiden kommer snart at jeg også må ut å prøve vingene mine. Jeg våkner til en verden i kaos, og tenker jeg må huske å takke disse menneskene en gang for å ha tatt en fryktelig vanskelig og upopulær jobb. Vi trenger ikke gå lenger til vår nye finans minister; investerer 10* mer i fond som raserer regnskog, vil sette ned uføretrygder og øke skattene til pensjonister. Han gjør en kjempe jobb, nå må jo folk våkne, det er jo volsomme provokasjoner. Jeg har lyst til å dele en historie jeg fikk av min avdøde morfar, snakket mye med ham i denne puppe perioden; Jeg spurte i min forvilelse, hvordan skal jeg få til noe som helst da morfar, det er jo så mye kaos, frykt, og utrolig mye jobb ! Han svarte ved å vise meg et fyrtårn som står ved innseilingen til en havn med et veldig opprørt hav og mange båter derute i hardt vær. Bare ved å stå der, med lys å vise veg, kom mange båter om enn med slagside, trygt inn til havnen. Så forandret båtene seg og ble til fyrtårn allesammen. Jeg kunne bare stå å se lys, på lys, tennes nedover den mørke og opprørte kysten!

Loeg
Loeg
Abonnent
14 år siden

Loeg sier:–Jeg har i mange år påstått at den beste måten i praksis å lære
på er ved prøving og feiling.. Og nå kommer mike og mener at vi skal flytte
denne kunnskap inn i vårt sosiale og økonomiske liv.
Nå har det gått 2000 år siden jesus gav oss begrepene onde og gode
gjerninger. Og hvor mange og tallrike disse må bli før menneskene opp-
dager at det er noe som heter gode gjerninger. Man kan jo miste motet mange ganger.
Verden er helt perfekt, men vi må forholde oss tl l spørsmålet om hva som
trenger forandring. Budskapet må rettes mot den “sovende” eller bevissløse
som lever i den troen at myndighetene er til for å løse våre problemer og
beskytte os fra farer.

Sett fra et spirituelt ståsted er alting helt perfekt ordnet for å fange bevissheten inn i et langt kretsløp av liv. Dersom vi hadde vært istand til
å fjerne de negative siden vekk fra denne planeten- ville den samtidig
miste sin funksjon . Den viser jo dualiteten til en funksjon som forsvinner.
Det onde og det gode betinger hverandre.
Dette er helt nye tanker for meg– men det er noe i det du skriver som må
taes alvorlig. Det slår inn med stor kraft. Håper på mer Mike!!!

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Du gjorde rett i å slette de kommentarene du slettet.Jeg liker helst at de får stå uansett,men et sted går grensen.De som finner sitt personlige fiendebilde i kun en gruppering,og en alene,sliter stort med realitetsbevisstheten.Alt,bare her på jorden,er mye mer sammensatt enn det.Sammensatt er også de som søker etter å dominere oss.Hven eller hvor det har sitt utspring fra føler jeg er uvesentlig nå.Vi søker å vinne de små slag der de måtte innfinne seg,og så går vi videre.Hvem motparten er er uvesentilg,så lenge han vil søke slavebinding av oss.
Jeg har stor sans for det du skriver Mike! Det jeg kanskje savner litt,er en litt større vektlegging av hva vi best kan gjøre før vi kommer så langt som til sluttkonklusjonen i din artikkel.Vi som ikke helt er ferdige til å legge oss ned i jordlivet,å be om nåde,er enda lystne på å kjempe de godes sak for de som måtte trenge det her.Å være skjebnetro er greit,men i det øyeblikket du tror at du ikke kan gjøre noe fra eller til i det livet du har nå,så stopper det opp for mange.Skjebnetrohet er faktisk en av de aller vanligste grunnene til depresjoner for feks,”frafallne” fra religiøse sekter,og andre livssynsrelaterte organisasjoner.De trenger ikke å være egentlig frafallne heller ! Da blir livet på sett og vis meningsløst. Vi må ha mulighet til å utforme vår videre skjebne,både i dette livet,og i de neste,i alle fall innenfor en gitt ramme.Om ikke;så er alt dette bare en runddans uten ende,og da er sofa,TV,og gi blanke i resten,like riktig som noe annet.Slik kan det bare ikke være,og jeg tror heller ikke at du mente artikkelen slik! -En presisering kunne kanskje likevel vært greit.Jeg håper du ikke misforstår mine intensjoner med dette,men jeg har lest og lest,din artikkel,flere ganger,og skjønner nok hvor du vil hen,tror jeg,men det er rom for tolkninger der,og de kan det muligens være greit å sette på plass,

Morgaine
Morgaine
Abonnent
14 år siden

Mike, først en stor takk for en nydelig artikkel. Håper nyhetsspeilet-pausen din er over, for jeg har savnet både artiklene dine og kommentarene dine.

Jeg har en liten metafor som jeg ønsker å dele:
Jeg ser for meg at solen er Gud, og menneskene er strålene til solen. Solen kan selvfølgelig ikke skinne uten strålene sine, og strålene kan ikke skinne uten solen.

Dette syns jeg er et vakkert bilde og det beskriver hvordan Gud er en stor del av oss alle, og at vi alle er en stor del av Gud (som forhenværende ateist, med et litt anstrengt forhold til religioner, så må jeg presisere at med Gud mener jeg ikke den kristne, fordømmende Gud. Jeg mener Kraften, Kilden, Lyset, Skapelsen, Kjærlighetskraften etc men jeg har begynt å synes at navnet Gud er det som best symboliserer det jeg mener).

Jeg tror vi ble født i denne verden for å lære om kjærlighet. Så folkens føl lykke, LEV, ELSK, DANS og LE, og vær takknemmelig over all skjønnhet i livet.

Om noen trenger å kjempe så må man gjøre det så lenge det føles riktig. For det som er mest hensiktsmessig, åndelig sett, er å handle i samordning med sin sjel.

M

P.S. Jorden dør uten kjærlighet…

P.P.S. Jeg har lest et sted at hvis alle mennesker mediterte 10 min hver dag så ville vår ubalanserte verden oppleve fred . Ikke så passivt det vel!?

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Hei Mike!! Klarer du å vende bildet fra BT så en ser det ovenfra og ned?http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kornsirkler-paa-isen-i-Arna-1042370.html
Ligner på noe,jeg ikke kan sette fingern på..

mrreg
mrreg
Abonnent
Svar til  Thor
14 år siden
Thor
Thor
Abonnent
Svar til  mrreg
14 år siden

Flotter’s mrrg:) Takker..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
14 år siden

Hei Thor
For meg ser det ut som en advarsel, man ser solen i midten der og når plantene i solsystemet har den oppstillingen så vil en hendelse opptre
ringene som brer seg tyder etter alt og dømme på en eksplosjon på sola på det tidspunktet, en veldig kraftig solstorm med andre ord
se på kartet av vårt solsystem, regn deg frem til når planetene har den oppstillingen og finn deg en tunell og opphold deg i på det tidspunket så er en trygg :)
Men sånn som jeg ser det så blir det veldig kraftig så er ikke sikkert det blir så mye og komme ut til etterpå……

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Noe i den duren,smurfen:) Det lignet fælt på planetstillingene..

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Kanskje denne tøffingen blir eneste overlevende hvis smurfen har rett? :-D
http://ut.no/article/page/view/1.7021350

Morgaine
Morgaine
Abonnent
Svar til  Thor
14 år siden

Hm..det første som slo meg var at det lignet nerveceller!?!?! Vel, det hørtes søkt ut, men google nerveceller og se på bilder, det er utrolig likt!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Morgaine
14 år siden

Det ligner nerveceller ja, men jeg ser det som planeter og sjokkbølger, et budskap, så hvem kan si noe om nårtid planetene eventuelt har denne stillingen? Og kanskje planetene er bare nerveceller i noe større… hm, gruble litt på det nå. :-)

Morgaine
Morgaine
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Da jeg la meg i går kveld fikk jeg for meg at det måtte være bilde av en hjerne med nerveceller. Jordens og dens beboere skal jo opp i densitet, og hva skjer da med vår hjerne? Skal vedde på at vi kommer til å bruke resten av de 90 prosentene av hjernen som ikke er tilgjengelig i dag.

Hm… vel bare litt filosofisk vrøvl fra meg… er enig i at det mest sannsynlig er planeter og sjokkbølger.

Og den tankerekken med nerveceller og planeter vice versa er også ganske så spennende…

KnutO
KnutO
Abonnent
14 år siden

Beklager, men er er ikke på samme sted, åndsmessig, og lar meg ikke imponere. Fortsatt er de fleste mennesker i jobb, på en eller annen måte. Noen jobber foran PC, andre jobber for å finne matrester blandt søppel, for å mate seg og sin familie. Kun en liten andel av verdens befolkning har satt av tid til meditering og refleksjoner. Og i tillegg, hvilken avdel av disse igjen, har livserfaring nok til å komme videre til noe sted konstruktivt?

Jeg er tilhenger av selvinnsikt, men enda mer tilhenger av erfaringer. I Norge i dag, lever vi en boble – godt beskyttet fra verden forøvrig. Min anbefaling for den enkelte er ta en lengre ferie – reis rundt og snakk med mennesker. Litt Platon’sk, altså. En kommer ganske tidlig frem til hvordan verden er skrudd sammen. Hvis en deretter er fornøyd med det en erfarer, kan en reise hjem igjen og meditere. Hvis en derimot ikke er fornøyd med verden, kan en lese bøker og forsøke å forstå hvorfor og hvordan verden har blitt slik den er. Alt finnes tilgjengelig, men glem mainstream media, hvis du da ikke også får med deg mainstream media utenfor den som er kontrollert av vestlige nyhetsbyråer.

Når det er sagt synes artikkelen er flott skrevet, men budskapet fremstår veldig passivt, type “la humla suse”. Er det ikke litt spottende mot våre forfedre, bare å la humla suse? Tenk på alle de skjebner som stod bak for å lage et demokratisk Norge. Verken Norge eller verden vil forbli demokratisk uten fortsatt kamp.

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Hei Mike!

Takk for at du er tilbake med dine ord… jeg tenker ofte på at det hele starter med ordet!

Du leste kanskje kommentaren min til deg;
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/comment-page-1/#comment-17354

Jeg tror du er en av de som forstår hvorfor jeg skrev artikkelen min nettopp på den måten jeg gjorde, den har i hvert fall vekket oppsikt ser jeg av alle de private henvendelser jeg har fått.

Selv om det kan synes å være store motsetninger også mellom skribenter her på speilet mener jeg at vi er like viktige alle sammen, i stedet for å føle seg støtt bør alle gå inn i seg selv, forsøke å se hvilke budskap person vil fremme og hvorfor.

Til denne artikkelen din vil jeg si at jeg har lest den to ganger, gjør det med flere artikler og noen leser jeg enda flere ganger for å være sikker før jeg trekker mine konklusjoner. Jeg har selv sittet her “på min øde øy” før internett og annet lesestoff dukket opp og fått de budskapene du her formidler. Jeg har kommunisert telepatisk med “andre siden” sporadisk hele livet og aktivt siden 1996. Noen av oss er tilbake i denne verden fra fremtiden, en av våre viktigste oppgaver er å åpne veien mellom oss selv og dem som ble tilbake der, for deretter å se i boka vår hvilke oppgaver vi har i denne inkarnasjonen. Når vi har greid det er alt så enkelt, men dog så vanskelig da hjemlengselen også ble uendelig mye større enn den har vært gjennom hele livet.

Jeg vurderer å skrive en artikkel om “andre siden” om budskapene derfra, og min egen vei i livet, den kan kanskje hjelpe andre til å se hvordan det kan foregå. Vi har en parallellverden til denne, der er fremtiden vi kom fra og hvor vi vil ha flere med oss dit før det kjøres reboot (nullstilling som de sa) på denne jorda.

Da jeg er en som også “ser” kommende hendelser vet jeg at det som skjer videre ikke nødvendigvis tar bare en retning, rett til helvete som det kan virke som, men alle vi som er her kan endre ting og jeg er defor både enig og uenig i at verden er perfekt.

La oss stå sammen, være i et kjærlighetsdepartement hvor vi gjør vårt beste for å forstå oss selv og hverandre, samt hvilke oppgaver vi har. Se gjerne siste del av min kommentar her; http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/ut-av-kroppen-opplevelser/comment-page-1/#comment-21384

Trygve
Trygve
Abonnent
14 år siden

Veldig off topic, og litt paraniod, men hvorfor har ALLE de 10 siste innleggene fått 2 tomler ned, f.eks. den ene har 6+ (8stemmer), en har +10 (12stemmer) og en har +3 (5stemmer).
Bare en observasjon, men det fører oss til et problem som alle burde være klar over: misinformasjons-“agenter”. Er det én internettside i Norge som “de rådene makter” vil krenke eller fjerne troverdighet fra, så er det nyhetsspeilet. Dette medfører at infiltrasjon og misinformasjon kan bli et stort problem hvis nyhetsspeilet.no blir FOR populært, hvis det ikke allerede er igang…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Trygve
14 år siden

Trygve;

Jeg ville ikke brydd meg så mye om tomlene. Dersom “misinformasjons-”agenter”” herjer på her inne, så har de langt mer sofistikerte metoder å benytte seg av enn å tomle innlegg opp eller ned. Det ville forøvrig vært urovekkende dersom alle “tomlet” likt på speilet , ville det ikke?

Trygve
Trygve
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Jo, selfølgelig ville det vært mer sofistikert enn tomler :P det var bare en observasjon som trigget tanken om at vi må passe oss for dette.. Beskylder ingen, bare advarer om at slikt kan forekommer, om ikke på dette tidspunkt, så kanskje i fremtiden. Og derfor må vi være klar over dette og være litt ekstra obs ;)

Terje
Skribent
Svar til  Trygve
14 år siden

Ser ut til at de som er positive til artikkelen har fått 2 negative tomler. Det er vertfall en eller 2 personer som har bestemt seg for at de skal trekke ned stemmene uansett hva som skrives. Men men for meg spiller det ingen rolle om de gir meg 100 minus poeng. Jeg står for det jeg mener uansett og tullinger skal ikke stikke kjepper i hjulet for meg. Gidder ikke bruke energi på de lenger. Tror toget er gått for disse personene uansett.

Roselia
Roselia
Abonnent
14 år siden

En meget klok og dyp artikkel her Mike, takk =)

Tankens kraft, fokus og våres energibruk, er meget viktig i denne tiden ja !
*** Balansegang, som Yin og Yang ***

Ja det kan bli mye negativt å skrive om når sannheten skal fram, men jeg VIL vite sannheten ! Men jeg lar den ikke ” drukne ” meg, den har vekket meg til å sette fokuset det jeg vil HA her i livet <3

Så masse takk til Armin + mange fler som som har brukt utrolig mye tid på å få ut info om hvordan "verden" er…Takk for at det nådde meg og forandret mitt liv..

Ja verden den er "perfekt" som den er, i guddommelig orden, men i stadig forandring..Jeg vil være med på forandringen, i kjærlighetens og lysets retning. "Jeg vil ikke sove på dette toget "

Noen ord fra Mor Theresa som er fine å ha med seg på livets vei =)

“Jeg har aldri deltatt i noen kampanje MOT krig. Hvis du planlegger en kampanje FOR fred, kan du invitere meg.” Mor Theresa

Jan Aage
Jan Aage
Abonnent
14 år siden

Fantastisk artikkel Mike! Dette er noe jeg har tenk mye på de siste to årene.
Jeg ble oppmerksom på at nivået med kriminalitet i de politiske rekker verden over var langt høyere enn mine allerede kyniske synspunkter den 12. september 2001. Jeg hadde alt vært igjennom skuffelsen av at familie livet jeg hadde lært om av mine foreldre ikke ville eksistere i praksis for min generasjon. Så det begynte å bli lite glede i å jobbe for en bedre fremtid. Det føltes nesten som om noen hadde dratt all livskraften ut av meg. Jeg prøvde å finne alle mulige unnskyldninger for at situasjonen er ikke så ille som jeg tror. Konspirasjonsteorier og tilfeldigheter får det til å virke mye verre enn det egentlig er. Jeg satte ut på det ene prosjektet etter det andre for å bekrefte ovenfor meg selv at disse konspirasjonsteoriene er velformulerte løgner satt til livs av opportunistiske gullgravere. Hadde det bare vært absurde konspirasjonsteorier det dreide seg om, men verre enda var det å se mine mørkeste sider reflekter tilbake fra all elendigheten. Så jeg bestemte meg for å komme til bunns i denne galskapen. Hvorfor skjer alt på en gang nå? Hvem står bak? Hva er motivene?
Noen år senere står jeg igjen og ser meg selv reflekter tilbake. Det jeg synes lignet en håpløs situasjon ser nå mer ut som en situasjon så idiotisk at jeg den må være laget for å fortelle meg noe. Det er nesten som om jeg skulle lagt ut lapper til meg selv om noe viktig i påvente av at jeg vill få hukommelses tap så jeg skal kunne finne lappene med de viktige beskjedene etter jeg har glemt alt.
Før jeg bega meg ut på denne oppgaven 12. September 2001 trodde jeg det bare var dette ene livet, jeg trodde i hvert fall ikke på noen gud eller noe himmelrike. Ikke trodde jeg på noe jeg ble fortalt uten at jeg sjekket alt nøye selv. Så personlig tror jeg ikke på å drive misjonær virksomhet for det ene eller andre synspunktet. Men ære være de som bruker tiden sin på å opplyse folk om hva som foregår. Men for meg var det reisen på leting etter sannheten som var viste seg å være hele hensikten.
Jeg sitter stadig og prater med lille broren min om hva som foregår i verden i dag, han er av den energiske typen som gjerne vill gjøre mer for at folk skal oppdage hva som skjer i verden. Så han lufter stadig ideer om prosjekter han vill sette ut i live. Jeg oppmuntrer som oftest ideene hans, men jeg er av den oppfattningen at det som skjer i verden i dag er så idiotisk at det er nesten som en episode med Punked eller Skjult Kamera. Så det er ikke stort annet vi kan gjøre enn å la vær å delta. Jeg tror ikke hensikten er en kommunistisk verdensstat, avbefolkning eller endeløse kriger og korrupsjon. Det er riktignok problemer vi står ovenfor. Men desto mer folk nekter å konfrontere hvor idiotisk dette er desto mer idiotiske blir problemene våre. Det kommer neppe noen løpende frem med kamera og sier Punked, men det begynner nesten å bli umulig og ikke legge merke til kamera. Hadde jeg ikke vist bedre ville jeg trodd dette var et antropologisk eksperiment for å se hvor mye dumt de kan finne på før vi reagerer på det.

greenbeam528
Abonnent
14 år siden

Takk for en god artikkel Mike, trengte denne nå, er tungt å se galskapen
gå seiersgang verden rund dag etter dag, år etter år.
Men som du skriver, alt er som det skal, vi er i rute :)
Vil gjerne dele en link som har gitt meg mye trøst når alt ser svart ut.
Mye av det du nevner i din artikkel bekreftes også her.
http://video.google.com/videoplay?docid=-6532876917540175777&ei=keaQS_WVJ5fS-AabsMnTAg&q=the+path+of+the+heart#

peace :)

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Hei Mike.

Du er tilbake som om du glemte igjen bilnøkla :) Godt at det ikke tok så lang tid før vi så deg igjen.

Oppvåkningen begynner med deg selv, man må være forandringen og ikke bare være i veien til forandringen dems. Jeg har etter flere år med søken etter fragmenter av det store bildet lagt merke til en ting, bildet er ikke mitt! Dette er ikke det jeg ville med livet mitt, jeg ville lykkes og bli rik, bli økonomisk uavhengig, være en som kunne ta egne valg, min egen sjef, ha mitt eget firma som jeg ville bli rik av å hjelpe andre.

Jeg var godt på vei til å få det jeg ønsket meg, en CV som beviste at man kunne lykkes i livet uten utdanning. Jeg snakket daglig med direktører for noen av norges største firmaer, jeg hadde kontor i 12 etasje på økern senteret, garasjeplasss :) middag på resturant annenhver dag, penger i lomma, og money in the bank…

Mine venner, spesielt min bror sier idag jeg er en taper :)

Så hva var det som fikk meg til å slutte å klippe håret og barbere meg og gi faen i alt det mange ser på som lykke,karriere, og suksess?

Verden var perfekt, jeg hadde en hjerne full av vitser og sjekketriks, nå er jeg et vandrende leksikon, hodet fult av konspirasjoner og faremomenter i samfunnet, et nettvek med mennesker som føler det samme som meg, at verden ikke er så perfekt og den blir det ikke om jeg later om den er det heller,

Du skriver jo mer vi kjemper jo mer motstand møter vi? Jeg vil heller bli overkjørt, enn å bli bortført i søvne. Jeg vil heller dø på mine føtter, enn å leve på mine knær. Jeg vil ikke sitte stille(meditere), og være nøytral på et tog som kjører i 200mph mot et stup :)

Jeg har vært våken siden tårnene falt.. levde et normalt liv, skole, jobb, sjekket internet engang i blandt og leste crispy concpiracys om alt vi ikke ble fortalt og livet gikk mot riktig vei, jeg klarte å leve dobbeltlivet og holde det for meg selv, for det var heller ingen å prate med om disse tingene i gangster-miljøet jeg vokste opp i. Faktisk levde jeg trippel-liv, for meg var det “fit in, where i get in, og ikke get in, where i fit in” så mine kunnskaper og læren gjennom gatelivet gjorde meg sterk nok til å komme meg inn i corporate world og bli en salgssjef… Men et sted sa jeg nok er nok, jeg vil ikke leve sånn her lenger, ikke fordi jeg ikke villle, men tingenes tilstand ble forverret for hver dag jeg våknet opp i det store informasjonsbilde jeg hadde tilgang til.. Så jeg bestemte meg for å slutte på jobben for snart 2 år siden, og gjøre det jeg er flinkest til, å overleve :)

Jeg ble en fulltids frihetsskjemper. Jeg vet det kan virke som jeg er en negativ person fordi jeg skriver så mye om negativitet det siste året, for puslespillet har år etter år blitt mer og mer synlig for meg, og bildet jeg ser idag er ikke vakkert.

Jeg bukker og takker og forlater romdrakten min om universet har andre planer for meg, men intil den dagen, vil jeg fortsette å sloss med informasjon som mitt våpen, og kjærlighet som mitt skjold, om det er 2012 og utenomjordiske påvirkningskrafter og kataklysmer, eller om det er våre egne makter i snille drakter, den eneste måten å finne det ut på er å fortsette å gå!

Det siste halvåret har jeg begynt å tenke mer på oss, og ikke dem.. Hva er det “vi” ønsker oss? Jeg har begynt å tenke mer på hvordan utopiet vil se ut, en verden uten sykdom , vil vi savne den? må vi ha smerte for å føle glede? må det være noen gale i samfunnet(psykriatri) for at vi andre skal føle oss bedre? Må vi jobbe? Kan jeg ikke heller stelle min hage? Er det ikke det alle vil? være frie mennesker? For Alex Jones sin Prisonplanet kan bli til en wishfulplanet så slipper vi å reise til andre densiteter for å oppleve evig nirvana med en åndelig familie på 1000 :D Min famile er jorden, millioner av brødre og søstre, planter, dyr og alt det levende.

Så jeg kan si jeg nå, at jeg har begynt å samle nye biter av et større puslespill, og når jeg er ferdig, vil bildet bli mye vakrere enn den jeg ser idag, en planet fylt med angst, panikk og fravær av kjærlighet..

Du skriver:

“Du som skribent eller frustrert leser kaster piler inn på naboens komfortsone i håp om å vekke vedkommende ut av sin dvale. Og du undres over at du mister alle dine venner underveis. Ingen gidder å høre på deg. Derfor drar du opp trykket, litt til. Demonstrasjoner, stunts på media, hva som helst for å få 5 sekunder med oppmerksomhet – for å formidle hva? At alt er galt! Sett fra perspektivet til Østens kampkunst, er det noe veldig galt her. Jo mer vi dytter på, desto mer motstand får vi. Det har inspirert meg til å skrive dette budskapet.”

Denne føler jeg var til meg :D

Hvordan går det, når mange mennesker blir beviste? De går i demonstrasjon, og vietnamkrigen endte jo som følge av kollektiv-sivil ulydighet, massesammenmønstring av mennesker som falt ut av “systemet” og ble hippier, men vet du hva? De stoppet krigen!

Hvis jeg stunter i media, hopper forran kamera i en direktesendt debatt, stjeler oppmerksomhet, roper i megafoner, lenker meg fast til stortingets dører, og ser ut som en komplett idiot, og ødelegger mitt navn, så gjør jeg det for de 20% som vil forstå hvorfor jeg gjør det mens resten av samfunnet ler, skriver mobbekommentarer, oppretter “sensurpolitiet.bloggspott.no” og henger meg ut i 10.800 søketreff på google så holder jeg fast på min viten, min tro, min sti, for jeg trenger oppmerksomhet, jeg trenger at mitt navn blir kjent.. ikke fordi jeg er PR kåt, eller vil være en helt, men fordi alt jeg har skrevet vil stå i all offentlighet.

Jeg er på oppdrag etter å stjele “lesere” ut av the maainstream matrix og over hit, når det er gjort, er min oppgave fullført, hva en tror da får en selv bestemme :D

Tiden renner ut, skal vi meditere, eller skal vi demonstrere ?

Demo for Demokrati, mars er marsj måneden… 10 April er det stor demonstrasjon mot Datalagringsdiretkivet i Oslo.. Men før det må vi se å få til noe, send punkter og saker du mener den norske stat må innfri, avlyse, eller etterkomme. Vi kan ikke be dem gå av, men vi kan be dem skjerpe seg :)

Det blir en demo mot alt stortinget gjør som er galt, så får vi se om vi kan rydde litt opp i dette tulle demokratiet, om de da fortsetter som før og overkjører oss, så kan vi ivertfhall si vi forsøkte….

aurum14
aurum14
Abonnent
14 år siden

For å skrive slike ord går jeg ut fra at det har knaket godt i hjernebaken endel ganger underveis i skrivingen .meget bra gjennomtenkt ordvalg og forsåvidt temaer.
Er nok ikke helt med på de tre siste avsnittene.bla. Om du har brukt 35 år på å komme dit du er, kan du ikke se bort fra at et annet menneske kan bruke et halvt år på å oppnå det samme eller kan oppnå enda mere . Dette er en meget viktig sak.
hadde du klart å komprimere dette ned til en halv A4 side eller helst enda mindre og i tillegg kuttet ut absolutt alle fremmedord til helt enkle ord slik at et barn lett forstår hva du snakker om.
Og da mener jeg at feks. polarisering er et fremmed ord.
Med dine skriveferdigheter og tenkesett tror jeg du da kunne påvirket tusen ganger flere mennesker til en bedre forståelse av hva som virkelig er verd noe her i livet.
Som feks en type som bare tenker på å tjene penger .
vis han begynner å tenke på at jorden er en del av universet og at han heller må ta hensyn til at både han og resten av menneskene er en del av universet og at det er viktigere enn en bunke med papir,da kan mye være gjort.
Å spre positive frø i mennesker som du har gjort her kan gi en enorm frukthøst.
Bruker vi igjen fruktene med vett.Det er det store spørsmålet.

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

Veldig bra Mike. Dette er noe jeg kjenner meg igjen i, etter å ha lest “Makten bak makten” og sjekket ut fra kilder der til MYE negative ting på denne kloden, gikk jeg inn i redsel og et raseri over at ingen ønsker å vite noe om dette. Jeg gikk selvsagt i en del av de fellene du snakker om, ikke respektere friheten til andre som ikke ønsker å bevege seg ut av komfort-sonen.
Jeg klarte først å snu dette etter en tur innom nettsiden til homøopat Atle Johan Løvaas (da han ble fengslet for å ha helbredet pasienter Haukeland sykehus ikke klarte å helbrede) og fant linker til David Icke og “Billy” Meier og kontaktene hans med Pleiadene. Året etter lest jeg boken “The Pleiadian Mission” av Randolph Winters og jeg følte at brikker kom på plass og jeg fikk en helt ny måte å se verden på, min oppgave er ikke å hindre sjeler som er yngre enn meg selv i å gjøre ting som for meg er sinnsvakt, men som for dem er viktig læring. Eldre sjeler enn meg kan jo tenke mye det samme om meg også !
Jeg har derfor gått over til å lytte og diskutere med utgangspunktet at min mening og tro må folk spørre om dersom de ønsker å høre om den. Som Jmmanuel sa (han noen kaller Jesus) “å gi andre lærdom uten at de selv erfarer den gir dem bare halvveis lærdom”. Han sa også til læresvennene i en landsby de var i : “Gå fra hus til hus og fortell om “skaperlovene og sannheten”, ønsker de ikke høre, høflig gå, ønsker de høre, fortell dem budskapet.
Vi snakker selvsagt ikke om kristendom, men om skaperlovene og mye av det du tar opp her Mike.

Mange kritiserer for negative innlegg her og jeg mener derfor at artikkelen “Love Police” har mye positivt i seg, disse karene bruker positiv ironi for å fortelle om sine standpunkt, og bruker et språk som får folk til å tenke selv, og det er vel hele poenget ?

« Forrige artikkel

Eksempelets makt

Neste artikkel »

Ut av kroppen-opplevelser

59
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x