Informasjon fra transetilstand

10K visninger
14 minutter lesetid
57

I en forhøyet bevissthetstilstand kan vi få tilgang til informasjon som langt overgår vårt kunnskapsnivå. I denne tilstanden kan vi få informasjon om alt som noen gang har hendt og alt som vil kunne hende. Til og med endringer på det fysiske plan kan gjøres fra dette nivået.

Bevissthetsnivåer

Vi deler hjerneaktiviteten i fem ulike bevissthetsnivåer: beta, alfa, theta, delta og gamma. Oppdelingen er basert på hjernebølgeaktiviteten i de ulike bevissthetstilstandene.

Når vi er i beta (13-40 Hz), er vi årvåkne, til stede her og nå, oppmerksomme og klare til å reagere om det skulle bli nødvendig.

I alfa (7-13 Hz) er vi mentalt og fysisk avslappet, men samtidig er vi oppmerksomme på omgivelsene. I denne tilstanden kan vi dagdrømme, meditere, tenke tilbake på noe som har hendt, tenke på noe som skal skje, eller vi kan ha oppmerksomheten rettet mot noe vi ser på TV eller leser.

I theta (4-7 Hz) er vi i transe. I denne tilstanden er bevisstheten om her og nå redusert. Vi er i theta når vi drømmer, men tilstanden kan også nås gjennom meditasjon eller hypnose.

Delta (under 4 Hz) er dyp søvn eller bevisstløshet.

Overgangen mellom de ulike bevissthetsnivåer er glidende, og uten at vi reflekterer over det, går vi stadig ut og inn av dem.

I ekstreme tilfeller kan vi oppleve gammatilstander (over 40 Hz). Når vi i ekstreme situasjoner opplever at tiden saktner og alt skjer i sakte tempo, arbeider hjernen i gamma.

Transe

Det er ingenting mystisk eller merkelig ved transetilstanden. Når vi drømmer om natten, opplever vi denne tilstanden. De som når et dypt nivå av meditasjon, gjør det også om dagen.

Noen mennesker kan sette seg selv i transe. De kaller vi transemedier. I mange tilfeller kan de gi korrekte svar på spørsmål langt utenfor deres egen kunnskap og kompetanse mens de er i transe. Er de i dyp transe og ikke ved full bevissthet, kan de ikke stille spørsmål selv, men svarer på andres spørsmål. Det er også mulig å hente informasjon om både fortid og fremtid fra en person som er i transe.

Leif Havik og Iliuka

Det mest kjente transemediumet i Norge er Leif Havik, som kanaliserer sin åndelige hjelper Iliuka. I flere tiår har andre mennesker rundt om i Norge fått nyte godt av Iliukas visdom og mye av visdommen er tilgjengelig på www.iliuka.net.

Iliuka om Stortingsvalget

– Får vi en 4-partiregjering?

Så vil der blive.

– Har valgresultatet noe med mer aktiv feminin energi?

Ei kan der tales så. Der er således der ledes kraft for at skape turbulenser. Således vil der være alt klokere at se hva der kommer i eftertid. Der vil skapes store forendringer under denne tids epoker. Konu Ekatah.

Iliuka om Åkneset

Åkneset http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85kerneset blir konstant overvåket med avansert elektronisk utstyr fordi det utgjør en stor fare for bebyggelsen i flere Sunnmørskommuner. På spørsmål om når Åkneset vil falle ned i Storfjorden på Sunnmøre, har Iliuka sagt at det vil skje når det er mye jordskjelv i Norge.

Iliuka om Syria

– Er det penger som ligger bak gassangrepet på Syria?

Alt er der rådende for mynteverdier og verdi prinsipielt. Dog vi ser der finnes og noget hva der tales diplomatiske failures. Hvorledes der vil skapes en ny bevissthet, er alt for hva der er knyttet for hele den arbaiske ø. Konu Ekatah.

– Er det en spesiell nasjon som står bak gassangrepet?

Så kan der tales. Det er korrekt.

– Er det Israel?

Korrekt.

 Iliuka om Jupiter og Polskift

Iliuka har også sagt at vi vil oppleve to polskift, det første magnetisk og deretter et geografisk. Han har fortalt at vi i Den Nye Tida vil se to soler på himmelen. Mange kjenner spådommene om to soler og tror at Nibiru blir sol nr. 2.

Her vil jeg gjengi litt av det Iluka har sagt om Jupiter som vår andre sol og polskiftet. Dette er hentet fra samlefilen det er tilgang til på Iliuka-siden. Filen er nedlastbar, og man kan søke på ord og fort finne hva Iliuka har sagt om akkurat det temaet man søker informasjon om.

Iliuka sier: «I tid der kommer, efter at Saturnus har brakt sine energier, noget av modererende frekvenser. Lik der således óg av eldede tider vi har talt, der fødes en ny sol, for hvorledes der induseres alt sterkere magneto-energier for Jupiter. Og således i tider der vender de polare energier, der bringes alt sterkere lys. Således er der til den nye lys’ fødelse for sin Galakse. Konu Ekatah.» Sett fra et astrologisk ståsted er det Saturnenergien som gjør at store deler av verden i dag opplever økonomiske nedgangstider.

Hva betyr egentlig det at vi skal få to soler? «Hvorledes der óg aktiveres for hva der i din himmel tales planeten Jupiter hvorledes der bringes til kosmiske forendringer. Således bliver der nye frekvenser at se. For om menneskebarnet kunne skue nu i Universum, så ville der kunne se at der finnes alt flere glober enn den med øyet kan se. Der finnes alt i høyere vibrasjoner. For hvordan menneskebarnet og Moder Jord oppløftes til høyere vibrasjoner, så bliver der óg alt lettere at se hva der finnes i den samme dimensjon. Nu kan den ei se, for vibrasjonene er ennu ei høye nok. Konu Ekatah.» (020508) Hvor nær kommer Jupiter til å være? «Ei er der lik der kan ses nu, for der finnes óg noget lik der skaper behov for at se. I tiden Moder Jord forvandler sin akse, så er der óg den skaper alt større rotasjoner i sin egen bane. Der finnes elliptiske baner der vil skapes, noget til at den nye pol er på plats. Der finnes så lik i Moder Jords tilstander der skaper óg forskyvelser i alle baner den ledes igjennom. For der er lik der bliver noget lik 37 grader opp til Antarktis. Konu Ekatah.» (200809)

Iluka har også sagt at Jupiter må samle mer masse før den blir sol. Tidligere i år leste jeg at en astronom sa at Jupiter fungerer som en himmelobjekt-fanger. Den fanger opp objekter som ellers ville kunne treffe jorden. Altså har den et potensiale til å samle mer masse. Astronomen mente at det knapt ville vært levelig på vår planet om ikke Jupiter gjorde den jobben.

“Adgangskort” til Den Nye Tida

– Er glede og tillit “adgangskorta” til Den Nye Tida?

Der er tilhørende, korrekt. Og der er nødvendig, korrekt. Og der er i behov, lik medisin og vitamin, korrekt.

Enhetsbevisstheten

– Iliuka sa at den felles opplevelsen av enhet og uendelig kjærlighet som Hidden Hand fortalte om http://www.abovetopsecret.com/forum/thread402958/pg1 er del av det som vil føre til Enhetsbevisstheten. Kan du si noe om hva annet som må til?

Alt for hva der skapes til levendegjørelse i respekt for det levende liv. Således til at oppbygge kjærlighetens vibrasjoner. Ei for hva der underkastes en dominant guddommelig vobrasjon. Dog i respekt og ydmyk tanke skal den vandre sine stier, lik den og ser sine berettigelser i universum. derigjennom vil der skapes alt bedre og lettere substans og energi der er gavnlig for hva den selv kan vokse. Det er kjærlighet. Konu Ekatah.

– Det gjelder vel alle, og ikke bare meg?

Korrekt.

Dr. Douglas James Cottrell

Douglas James Cottrell www.douglasjamescottrell.com er et internasjonalt kjent transemedium. Han henter informasjonen fra et høyere nivå enn åndeverdenen når han er i transe. Slik jeg oppfatter det etter å ha vært med på tre av hans DypTranseMeditasjoner (DTM), er det en Kollektiv Bevissthet som besvarer spørsmålene.

I denne artikkelen https://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/den-sovende-profeten-besoker-norge/ fortalte jeg at han skulle besøke Norge. I løpet av besøket ble det i tre DTM’er stilt spørsmål av generell karakter. Her vil jeg gjengi informasjon derfra om det som har blitt kalt «tiggerproblemet» og hva som skjer videre utover i 2013 og enda litt senere.

«Tiggerproblemet»

Hva ville være den beste måten å løse det som i Norge i dag blir betegnet som tiggerproblemet?
“Det ville være å gi dem rikelig med penger, bolig og tålmodighet – være tålmodige, muligheter. Dere kan ikke ta ifra folk noe de ikke har. Problemet er ikke et problem, bare for dem som synes å ha rikelig. Hvis det er ekkelt, så løs problemet.

Til de som har lite, gi dem rikelig. Gi dem det de trenger. Gi dem mat i magen, tren sinnet deres og gi dem muligheter. De som lever i rikdom eller bekvemmelighet har god råd til å gi til de som er uten.
Det er ikke et problem. Det er en situasjon. Den behøver et botemiddel. Ingen botemiddel for en situasjon vedvarer. Gi dem botemiddel, og det vil ikke lenger være noen situasjon.

Det finnes en frykt for at ved å gi til de som tilsynelatende har ingenting, så utnytter de det. Jaha, bytt plass med dem og lær å overleve. Dere vil se at de har ferdigheter og evne. De lider under fordommer, de lider under neglisjering.

Det de trenger er kjærlighet. Ha medfølelse, vær interesserte i dem og lær dem å fø seg selv, og de vil gjøre det. Ikke noe problem lenger.”

Jordforandringer i November

Vil det være en megatsunami i 2013, og vil det i så fall være i løpet av de 24 første dagene av november, slik noen har forutsagt?

Et øyeblikk. Vel, dere kan forvente at det vil være mer orkan og syklon sør for Amerika, eller at det vil være orkan eller syklon nær Ceylon (Sri Lanka) eller India. Vi finner at det vil være økt aktivitet i Stillehavet, og det ser ut til å være oversvømmelse eller knusende bølger sør og sørøst for Japan. Dere kan vente mer aktivitet i så henseende i denne delen av verden ettersom det vil bli sett noe bevegelse av landmasser under området, i området rundt Japan eller selve Japan.

Det vil være mer aktivitet øst for Argentinas kyst, noe stigning eller slingring av havbunnen. Dere finner vanskeligheter i de nordlige rikene i Afrika. Disse vil være beskyttet av Middelhavet.

Når det gjelder øyene i Stillehavet og Antarktis, ser det ut til å være en vidtrekkende (broadcast) bølge her. Den vil være halvmåneformet og ekspandere utover. Hvis det er dette dere søker, så vil det være i dette området.

Det vil være noe aktivitet i Italia og Spania. Dette vil være mer som risting og bryting i Italia, og mer vulkansk aktivitet i Etna og oppvåkning av Vesuv vil finne sted på det tidspunktet. Det ser ut til å være aktivitet i november når vi ser på verden.

Forvent vanskeligheter i Russland, i de østlige regionene, forstår dere. Noe tsunami eller oversvømmelse her. (I slutten av august var det foto i aviser av hustak som stakk opp over vannet.) Polen ser ut til å lide under en kuldebølge.

Den australske kysten ser ut til å minke, eller mer nøyaktig, sjøen ser ut til å gjøre det ettersom tidevannets innflytelse minker her. Ja, her vil også tsunamien, som dere vil kalle det, være til stede. Dette vil være i Sidney-området og på østkysten. Ja, det er mye aktivitet her.

De som forutsier det samme burde forvente oppstillingen av Uranus, Saturn og noen mindre planeter som Pluto eller Neptun på linje (dette betyr at de er omtrent på samme gradetall, men ikke nødvendigvis i samme tegn). De ser ut til å være oppstilt på linje her. Imidlertid, når det er formen av en V og solen er bak jorden (solformørkelsen 3. november 2013 stemmer med det som beskrives her), så vil dere forvente mer av det dere venter her. Som polskift og kollaps av visse områder i jordskorpen, særlig de som er lokalisert i de nordlige og sydlige områdene rundt ekvator, Steinbukken og Krepsens vendekrets (ca. 23 grader 27 minutter på hver side av ekvator).”

I en annen DTM ble det stilt spørsmål om hvorvidt Norge vil åpne grensene sine og ta imot flyktninger fra områder rammet av store jordforandringer. Svaret var at Norge alltid vil være en lysstråle, og at det blant disse nye innvandrerne vil være mennesker med stor hjernekapasitet. De vil bidra stort med sin nytenkning. Blant annet vil de utvikle en helt ny type laserskalpell. Den blir produsert i Norge. I svaret ble det også vist til Norges innsats for å hjelpe afrikanske land med å bekjempe korrupsjon.

Åkneset

Åkneset vil falle i sjøen når det er store jordskjelv her i landet, om 24 eller 51 måneder (regnet fra mai 2013).

Næringsliv og Økonomi i Norge

Det ble også stilt spørsmål om hva som vil være den viktigste næringsveien i Norge i fremtiden. Svaret var at den maritime bransjen alltid vil være den viktigste her i landet.

Norge vil fortsette å være et land preget av velstand og rikdom, i hvert fall i minst 10 år til. Han sa at den økonomiske nedgangen i resten av verden ikke ser ut til å nå Norge, og at ingen grådige hender graver dypt i lommene og forsyner seg av fellesskapets penger.

 Syria

Situasjonen Syria er veldig aktuell akkurat nå. Her er en oversettelse om Syria fra Douglas James Cottrells bok The New Renaissance, som kan kjøpes her http://www.douglasjamescottrell.com/products-page/:

Syria vil tilsynelatende lide under mange forstyrrelser, og som sådan vil det bli lekkasjer av «svart gull» som vil lekke ut i sjøen fra disse regionene eller områdene. Som sådan vil det bli vanskeligheter for en stor region i Midtøsten. Dette er forutsatt at ikke en atomeksplosjon vil finne sted her. For dette er sett som et slags arnested for forstyrrelser, og dere kan komme til å se at Syria i den svært nære fremtid komme vil være et sted for autoritetenes mord og forfalskning, og til tider vil der bli konflikt med de som kan regnes som deres erkefiender.”

Quantum Healing Hypnosis Therapy

I en av videoene i denne artikkelen https://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/dolores-cannon-mild-og-blid-kvinne-med-viktig-innsikt-for-var-tid/ forteller Dolores Cannon at hun nå underviser i sin teknikk, Quantum Healing Hypnosis Therapy (QHHT).

I QHHT blir man først regressert til tidligere liv i QHHT. Deretter forbindes klienten med Høyere Selv, som gir klienten healing og svarer på klientens spørsmål. Hvor høyt nivå Høyere Selv svarer på, avhenger av klientens frekvensnivå.

Når Dolores Cannon først kom i kontakt med den allvitende bevisstheten vi gjerne kaller Høyere Selv, trodde hun at det var klientens underbevissthet hun kommuniserte med. Derfor kalles denne bevisstheten Underbevisstheten i QHHT. Den bryr seg uansett ikke om hva vi kaller den. Den sier at den ikke har noe navn.

Denne bevisstheten befinner seg på et langt høyere nivå enn åndelige hjelpere, guider, voktere og skytsengler. Den er til og med på et høyere nivå enn engler og oppstegne mestere. På denne bevissthetens nivå er grensene mot Skaperen/ Skapelsen flytende. I likhet med Iliuka og Dr. Douglas James Cottrell i DTM omtaler denne bevisstheten alltid seg selv som «vi», aldri «jeg».

Høyere Selv svarer i QHHT med klientens stemme på spørsmål som blir stilt av tilretteleggeren. QHHT er vanligvis rettet mot individet. Det er klientens problemer og spørsmål vi forsøker å finne løsninger og svar på. Likevel hender det i blant at Høyere Selv kommer med informasjon av allmenn interesse. Dolores Cannons bøker er basert på slik informasjon. Litt av informasjonen av generell interesse som jeg har fått gjennom mine QHHT-klienter vil jeg dele med dere her.

Aktuelt nå og ut 2013

Kan Miljøpartiet De Grønne forandre Norge? “Nei!

9. november er en viktig dato. Farger skifter farger.” Jeg spurte om det betyr at det blir en frekvensheving da. “Slik kan det også sies.”

Det blir et hopp i jula, og da er det viktig å lande godt.” Jeg spurte da hvordan klienten best kan posisjonere seg for å lande så fint som mulig. “Ha tillit på forhånd!” Siden jeg kjente til forutsigelsen om polskifte og jordforandringer i november, spurte jeg om dette har sammenheng med hoppet. Det har det ikke, men dette er nødvendig. Lite av jordforandringene vil merkes her. Hoppet ble forklart med en lignelse: “Det er som et hus med mange etasjer, og de i 3. etasje og de i 1. etasje vet ikke om hverandre.” (Det er altså et dimensjonsskifte. Vi kan undres på om 21.12.2012 var varslet et år for tidlig???) “Og etterpå blir det såååå mye kjærlighet og mange nye kjærestepar!”

Klienten ble også anbefalt gledesøvelser daglig. Kunne vedkommende ikke finne noe annet morsomt, ble det anbefalt å gjøre grimaser i speilet eller ta på sokker av ulik farge eller ulike sko på høyre og venstre fot og gå på butikken. Frekvensen hver enkelt har, avgjør hvilken dimensjon personen havner i. Glede har en høy frekvens, så dette er nok et godt råd for alle som leser denne artikkelen.

Alle bør gjøre noe kreativt hver dag. Kreativitet ekspanderer sjelen.

Himmelen i Den Nye Tida

“Det vil være mye lysere ute enn det er nå.” På spørsmål om Jupiter har blitt vår andre sol da: “Den vil sees som en blå sirkel ved siden av solen.” Vil vi fortsatt se månen på himmelen om natta? “Hahaha. Det vil være så mye spennende å se på himmelen at månen er det minst interessante!

Sattelitter

Det er sattelitter over alle hus, alle steder, alle land. Alle mennesker har kraftig nok lys til å påvirke dem, men kun om de er ansvaret bevisst. Med denne kraften kan man også gjøre noe med været. I så fall må man samarbeide med elementærkreftene. Det er viktig å ha et helhetsperspektiv i slikt arbeid. Om man har et snevert egoistisk perspektiv, vil det ikke virke. Arbeider vi med vårt eget lys til beste for alt og alle, kan vi få negativ energi og kriminalitet til å forsvinne. Det er store fristelser som følger med å bruke denne kraften, og de må vi passe oss så vi ikke faller for. Man kan gjøre dette arbeidet ved å visualisere hvitt lys. Om man ikke har så lett for å visualisere, vil å tenke eller si at det settes hvitt lys ha samme effekt.

Oppfordring

Dr. Douglas James Cottrells forutsigelse om Syria ble gjort i forbindelse med forarbeidet til The New Renaissance. Alle typer forutsigelse er basert på den mest sannsynlige utviklingen i det øyeblikket forutsigelsen blir gjort, se denne artikkelen https://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/sannsynlige-fremtider-og-ulike-tidslinjer/. Jo nærmere hendelsene er i tid, desto sterkere er sannsynlighetsgraden, men alle utviklinger kan endres. Det blir bare mer krevende å gjøre endringer jo nærmere vi kommer.

Jeg oppfordrer derfor alle leserne av denne artikkelen som har den minste tro på virkningen av å sende lys til å sende hvitt lys til sattelittene over Syria og Midtøsten. Jeg håper også at dere bruker kunnskapen til å sende hvitt lys til sattelittene over Norge.

Konklusjon

Det er mitt håp at denne artikkelen har bidratt til å avmystifisere hypnose og transetilstander. Jeg håper også at dere har fått forståelsen av at alle mennesker i en transetilstand kan få tilgang på all informasjon vi måtte ha interesse av.

Å sette seg selv i transe, slik Leif Havik og Dr. Douglas James Cottrell gjør, krever likevel lang øvelse og stor tålmodighet for de fleste menneskers vedkommende. Da bør man også ha lært å beskytte seg selv spirituelt, slik at ikke uønskede innflytelser fra astralverdenen blander inn desinformasjon. I QHHT sørger tilretteleggeren for at klienten er beskyttet.

Liv Bjøringsøy

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

57 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Hvis dette ikke skjer på mandag som kommer, vil du fortsatt tro på han?

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Åpent sinn er greit. Men du må jo ha en formening om det?

Kawa10
Kawa10
Abonnent
10 år siden

Hei
Hva sier Illiuka om Fukushima og klarer japanerne å hindre en naturkatastrofe?

Monica
Monica
Abonnent
10 år siden

Hjertelig takk for en flott artikkel!

sjarl
sjarl
Abonnent
10 år siden

Her var det en del interessant. Har du forresten lest den siste boken til Camillo Løken? “Skapelsens paradoks” . http://www.camilloloken.com/

Jeg har kommunisert en del med han på mail ang. hans ståsted sammen med hans mentor i England Steve Berg. Jeg er ikke enig i konklusjonene i boken. Eller heller konseptet at “skapelsen manifisterer seg i den fysiske verden (oss) for å erfare seg selv, fordi skapelsen ikke har erfaring. Den må erfare seg selv. Bevissthet er noe som bare finnes i den fysiske manifestasjonen (tid/rom konstellasjonen), og kan ikke vare evig. Bevisstheten må ta slutt engang sier han i boken.

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Det er for meg selvmotsigende at livet er kort, men at det samtidig tilhører den uendelige evigheten.
Kirken har alltid forsøkt å dominere begge deler med skremmende retorikk og annen maktmisbruk. Ytre holdepunkt gir ingen garantier for varig forsettelse av ett liv. Bevisstheten klarer seg selv.
Holy Hypocrites

Garden Of Eden

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Vår ånd er for evighet, men den er bundet i kroppen vår her så lenge vi lever. Hensikten med det jordiske livet er å ta et valg for livet DEL II

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Nå skrev jeg om vår ånd, og ikke om vår bevissthet som inneholder både åndelige og sjelelige egenskaper. Vår bevissthet er en høyst personlig sak med sjelelige tilsnitt, mens vår ånd er av en annen karakter. Personligheten ligger i det sjelelige og dyrkingen av ens eget ego, mens den åndelige delen er mest opptatt og søkende etter sitt opphav. Således er det at man ikke finner ro og hvile før man har forstått meningen med livet. Spør eksempelvis Inger Lise Rypdal – hun har vært gjennom det meste, men endte opp med utgangspunktet.
Det er jo hyggelig at man ser muligheter for å kunne opptre uavhengig av tid og rom, men dit er hverken jeg eller du kommet ennå. Å tenke seg tilbake ved hjelp av hukommelsen er ikke det samme som om din ånd vandrer dit. Ånden har sin bolig i kroppen, og forlater den ikke før på terskelen til døden. Dette ser man utmerkede eksempler på ved nær-døden-opplevelser. Det som best kjennetegner personer som har opplevd dette er gjerne et helt nytt liv i meningen livsglede og fokus på det som virkelig betyr noe.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Du har gjerne Din versjon av hensikten med livet, som passer Deg og Ditt liv. Den er ikke slik for meg! Min hensikt er å forstå at Gud er meg selv, og at jeg styrer/dirigerer mitt eget liv…samtidig mener jeg bestemt at hensikten med Livet er enkelt og greit å Leve det

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

På tide med en liten og presisering av noen enkle fakta og hva dette egentlig dreier seg om:
Transetilstand: Her påstås det at det er å sammeligne med “vanlig” søvntilstand. Det er det absolutt ikke. I en søvntilstand vil menneskets forsvarsverker mot inntrengning av åndsmakter være inntakt. Kun mennesker kan eksempelvis hypnotiseres, ettersom de i motsetning til dyr har en dominant bevissthet. Denne bevisstheten kan ved hypnose bli satt midlertidig til side, slik at underbevisstheten blir dominerende. I en transetilstand åpner man aktivt for å slippe disse åndsmakter inn. Transe er en tilstand av henrykkelse eller ekstase, eller en søvn- eller dvalelignende tilstand. Begrepet benyttes særlig om den søvnlignende tilstand som sjamaner setter seg i for å oppnå kontakt med guder eller ånder og spiritistiske medier setter seg i for å komme i forbindelse med avdøde menneskers ånder.

Vi ser som i denne debatten at den åndsmakten som mediene er i kontakt med bestrider Bibelen og dens sannheter. Artikkelforfatteren tar sogar opp og benekter det nytestamentlige hovedpoeng som er Jesus Kristus forsonende, stedfortredende død for menneskenes synder. Kristus åpnet med sitt forsoningsverk døren til Guds rike. Også Islam ved sin hellige bok Koranen fornekter Gud og hans sønns frelsesverk, ved at de sier: Forbannet være den som sier at Gud har en sønn. Akkuratt dette ble jo på forhånd fortalt i Bibelen ved utsagnet: Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Du sier:
” Det er det absolutt ikke. I en søvntilstand vil menneskets forsvarsverker mot inntrengning av åndsmakter være inntakt”

Hvor har du dette fra? Ser Wikipedia har noe meningsløst vrøvl om emnet.
Ingen vet hva bevissthet er eller hvor den oppstår. Den materialistiske vitenskap hevder den oppstår i hjernen på et eller annet vis, men konseptet må antas å være en filosofisk tilnærming heller enn vitenskapelig. Kvantefysikken og epigenetikken har en tilnærming der man antar og mener å bevise, at bevisstheten er allestedsnærværende i det såkalte “tomrommet/bevissthetsfeltet” i universet og at vårt DNA har en direkte link til dette bevissthetsfeltet. Hjernen er simpelthen et organ som er i stand til å kommunisere med dette bevissthetsfeltet. Det foregår utstrakt forskning internasjonalt på feltet bevissthet, og det vil føre for langt å redegjøre for det her.

Når det gjelder den nytestamentlige meningsløsheten at jesus døde på korset for menneskets synder for all evighet, er dette ett av de maktpolitiske konstruksjonene de 14 ekumeniske konsilene i hundreårene etter hans død konstruerte. Jesus døde på korset fordi de skriftlærde ikke forsto hans lære og anså læren å være en trussel mot deres maktpolitiske hegemoni.

Men vil man tro på dette dogmet om han død for våre synders skyld, er det en personlig sak. Det man i alle fall kan konstaterer, er at færre og færre tror på dette dogmet, heldigvis. :-)

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  sjarl
10 år siden

Glemte at ta med en link i innlegget over.

http://www.ja-jeg-er.com/bevissthet/den-nye-tid/403-hva-er-bevissthet

Det som vises i denne linken er bare en liten fragment av forskningen som pågår på den internasjonale arena.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  sjarl
10 år siden

Sjarl:
Siden du mener det som står i Wiki om bevissthet er meningsløst bør Du vurdere å skrive inn fakta om dette i Wiki – dette har du jo full anledning til.
Når det gjelder din fornektelse av Jesus Kristus frelsesverk, så er jo dette en personlig sak som må respekteres så sant respekten er gjensidig. Det som kjennetegner de siste tider er ifølge Bibelen et frafall blandt troende og samtidig at menneskene søker seg lærere i hopetall slik vi alle nå kan observere. Livet er kort, mens evigheten er uendelig. Våre valg i dette ene livet her på jorden er av ufattelig betydning. Hvis du kan klare å forestille deg evigheten er dette en opplevelse som er meget skremmende. Jeg oppfordrer leserene til å prøve dette seriøst: dette kan dere klare i svært korte øyeblikk. Det må oppleves – det kan ikke forklares

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Jeg fornekter ikke Jesus Kristus, men forståelsen kirken har av hans verk. Har til og med vokst opp i et hjem der den bibelske lære var sentral.

Når det gjelder Wikipedia, er det formålsløst å vise til nyere forskning om emnet, som vist til over her. Så lenge den materialistiske filosofi råder som en urokkelig sannhet, vil en korreksjon bli slettet ganske raskt.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Å fornekte Jesus Kristus frelsesverk er å fornekte hans gudommelighet og allmakt – DET er å fornekte Ham. Du trenger forøvrig ikke kirken, siden den har satt seg selv i en formynderrolle den ikke har myndighet til. Den forvater heller ikke Guds ord i henhold til hensikten. Du kan ikke la kirken stå i veien for Gud.

Jeg klarer ikke å følge deg “materialistisk filosofi” – og da trenger jeg vel heller ikke å referere til Wiki angående filosofi?

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Hvis du virkelig har møtt Jesus Kristus vet du at Han er veien, sannheten og livet. Hvis du videre tror på hans allmakt vil du også forstå at hans ord i Bibelen er bevart gjennom tidene av hensikt.
Det ligger en del mellom linjene av det du skriver og det er tydelig at du er sannhetssøkende. Jeg håper det kan føre deg dit du finner sannheten som gir deg frihet.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Etter nærmere ettertanke er jeg i sterk tvil om det var Jesus Kristus du møtte på din reise i “din bevissthets dimensjoner”. Hvis du etter å ha møtt Jesus fremdeles ikke erkjenner å ha behov for hans forsonende stedfortredende død, er jeg redd for at du har møtt en helt annen i forkledning. Også Lucifer kan opptre som en lysende engel, og det er nok kanskje dette du har opplevde som “det ondes magiske skjønnhet”.
Jeg kan anbefale å lese hva Caryl Matrisciana har opplevd. Hun har vært i tilsvarende situasjon som du er i nå. Hun har også opplevd nøyaktig det du beskriver her. Du finner alle hennes bøker om dette temaet ved å Google navnet hennes, og også en rekke YouTubes – f eks:
http://www.youtube.com/watch?v=lFTpxkqSXWQ

http://www.raptureforums.com/FeaturedCommentary/escapingfromhinduismpart1.cfm

Julia
Julia
Abonnent
10 år siden

Hvis man regner at det fins gode og onde krefter i verden, samt en del oppmerksomhetssyke krefter, så er det all grunn til å stille spørsmål med disse transemediene. Hva er hensikten? Når de kommer igjennom og kommenterer f.eks Talmud Immanuel (Jeg HAR lest denne) og den nye Jesus skal være Billy Meier?? Da kjenner jeg på hele meg at her er det villedelse i luften. Ikke at jeg skal forsvare bibelen, det er nok villedelse der også. Tro hva dere vil, men ikkje la dere lure til at et transemedium MÅ fortelle sannheten…

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Liv sier:
“For å klargjøre dette nærmere, så mener jeg at ånder, guider, voktere, ja, t o m engler og oppstegne mestere er på lavere nivåer enn den Allvitende Bevisstheten man faktisk kan oppnå kontakt med og få svar fra.”

Det stemmer med alt jeg har lest om emnet de siste 20 årene. RA materialet er antagelig det mest presise kanaliserte budskapet som noensinne er kanalisert sier mange. Det spektakulære er at RA materialet stemmer med Semjases visdomslære overfor Meier. Det siste for å si det mildt, særdeles kontroversielt. Den gjengse leser kan godt akseptere RA materialet som er kanalisert, men å akseptere enn si ta inn over seg Meiers påstand om direkte kontakt med Pleiadiske Semjase, er langt i overkant av hva de fleste kan ta inn over seg.

Semjase kaller den bibelske tilnærming til åndelighet som falsklære og direkte feil.

Her er hva hun sier i meget kortform om ånd og skapelsen:
Alt som er, er av skapelsens bevissthet. Alt er bevissthet. Bevisstheten skapes ikke av materie, herunder hjernen. Bevisstheten kom før materien. Ånden skapes av skapelsen og er en engangshendelse og varer evig. Uten ånden som er unik for hvert menneske, kan ikke mennesket eksistere. Ånden er som sagt grunnlaget for menneskets eksistens. Ånden er passiv ,men samler informasjon fra menneskets bevissthet gjennom sjelen. Sjelen er linken mellom mennesket som lever i den materiske verden og ånden som er av skapelsen. Når mennesket dør, lever sjelen videre i ikke materisk form, til sjelen igjen tar bolig i et nytt menneske. Hensikten med dette er at sjelen i hver inkarnasjon skal lære, samle informasjon gjennom milliarder av inkarnasjoner, helt til vi er kommet til et nivå der vi tenker 100% logisk. Fra da av er det ikke nødvendig å inkarnere i en fysisk kropp lenger. Fra dette nivået og oppover smelter hvert enkelt menneskets ånd ammen med skapelsen selv.

Hun sier videre at bevisstheten ikke skapes i hjernen. Bevisstheten er ånden som er av skapelsen og linken til den fysiske/materiske verden er sjelen. Derav forstår man at hjernen er et organ som er i stand til å kommunisere med den kosmiske bevissthet som er av skapelsen.

Dersom man aksepterer dette, er det selvinnlysende og høyst naturlig at enkelte av oss kan gå i transe og koble seg på den kollektive kosmiske bevissthet. Vi er kun å betrakte som små glimt av skapelsen i et hav av kosmisk bevissthet.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Liv:
Jeg spurte Iliuka om hvorfor paven som er nå er den siste paven, noe han har sagt flere ganger. Svaret var noe slikt som dette:

Det vil bli funnet skrifter som rokker ved de fundamentene spesifikt den katolske kirken er tuftet på, men også den protestantiske kirke. Det vil bare bli frø igjen av både den katolske og protestantiske kirke. På spørsmål hvor disse skriftene blir funnet, var svaret at de vil bli funnet i de Bosniske pyramidene. Og resultatet av dette er at den sanne kosmiske lære vil vokse frem.

Forøvrig har Iliuka ved flere anledninger svart til meg at den bibelske lære er endret i maktens perspektiver, ved at læren har perspektiver av frykt og straff.

På spørsmål om hvilken evangelium/skrifter som er de mest presise, var svaret: Pr nu er der Talmud Jmmanuel som du viser til i ditt svar over her.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  sjarl
10 år siden

Jasså, så Iliuka henger seg på St. Malachy profetien? Men klarer å røre inn noen gamle skrifter?

Det er nok noe helt annet enn ORD som fysisk skal legge Vatikanstaten i ruiner:
http://ord8liv.wordpress.com/2013/07/20/slutten-for-babylon/

Den klarsynte Alois Irlmeyer (tysker) så også at Vatikanet blir fysisk ødelagt under den 3. verdenskrig. Etter 3 kritiske døgn ser han den korsfestede med sårmerker i sine hender på himmelen.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Tror ikke transemediene henger seg på noen. Det som antagelig får slutt på flere tusen års galskap er neppe krig, men nye funn og oversettelser IKKE utført av pavens støttespillere, som tilfelle var med dødehavsrullene, der forrige pave var tåkeleggeren.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Liv

Forøvrig er Iliuka bare èn av mange kanaler som mer eller mindre sier akkurat det samme om feks religiøse dogmer. Dolores Cannon, Douglas James Cottrell og ikke mins Ra materialet er meget samstemt om temaet.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Liv:
1) du skriver at mediet ikke kan stille spørsmål. Men det spørres om Israel står bak gassangrepet, hvorpå set svares korrekt. Et det slik at denne Iliuka både stiller spørsmål og deretter svarer på dem? Uansett er jo dette ledende spørsmål, og faktum er videre at man får de svar man ønsker.

2) Bibelen er ikke tema skriver du opptil flere ganger. Hvorfor bringer du Bibelen på banen selv da? Og hva er feil med å bruke sine egne preferanser her i livet?

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Jens sier:
” Et det slik at denne Iliuka både stiller spørsmål og deretter svarer på dem?”

Nei, Iliuka stiller ingen spørsmål. Det er tilhørerne som stiller spørsmål. “Iliuka” ved Leif Havik svarer på de. Når Leif Havik går ut av transen, har han ingen anelse om hva som er sagt. Alt tas opp på bånd/mp3.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Det er ikke Bibelen jeg ønsker å debattere, men når man drar inn åndsmakter slik det åpenbart gjøres ved transetilstander så er Bibelen MIN rettesnor og guide.
Å begi seg hen i en transetilstand er å legge ned alle sine naturlige forsvarsverk og invitere inn alle åndsmakter uten forbehold. Hvis man er seg selv bevisst og inser at det finnes åndsvesender der ute man bør holde seg langt unna, så er ikke dette spesiellt sundt.

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
10 år siden

Hvorfor snakker han som en blanding av Yoda og Jar Jar Binks? :P

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Iluika har vel blitt grepet i løgn eller selvmotsigelser før, har han ikke?
Det var vel Michelle som sendte ut mailer med advarseler om denne ånden?

Nå får ikke jeg startet opp min gamle datamaskin pga tekniske feil, så jeg lar dette stå udokumentert foreløpig.

Jeg har Iliukas samlede verker. Mye av det han sier kan være veldig fint. For eksempel at Jesus er verdens største lys. Men når han senere hevder at offerlammet, Jesus Kristus, ikke døde for dine og mine synder, da faller bunnen ut av bøtta.

Har liuka mye av Guds Visdom?
Ei er det slik.

Peacefulwarrior
Peacefulwarrior
Abonnent
10 år siden

Mht til tiggerproblemet som det blir kalt. så liker jeg hva det står, egentlig er det ganske enkelt, men vi mennesker kompliserer veldig mye. Vi har jo også politikken som kan bruke årevis på ting som kan løses på fortløpende.

Uansett så er verdens rikdom skjevt fordelt, de rike blir rikere, og de fattige blir fattigere. Det trengs egentlig bare for alle verdens rike og dele deler av sin formue til alle verdens fattige, og vipps vi hadde hatt mer balanse.

De som har mye penger generelt sett vil ha mer, og de er grådige. De er lite interessert i å dele sin enorme formue, ikke en liten del engang. Jeg skjønner de som har jobba knallhardt til “toppen“ ikke vil gi fra seg alt . Og at mange rike fortjener det de har. Men det er ikke det det er snakk om . Mange rike sitter på enorme formuer uten i det hele tatt å klare å bruke en brøkdel en gang.

Jeg mener hvorfor skal ubrukte ressurser bare råtne vekk når folk trenger dem?

De rike må dele mer, og det vil løse mye. Dette gjelder STAT så vel SOM PERSON. ingen over – ingen under.

Det handler om å gi uten å forvente noe tilbake. Det skaper balanse .!

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Hvad kan det siges andet end at dette er dette kan kaldes tuldbald.

Er det rigtigt at de mender og kvinder der tror paa slikt kan kaldes godttroendes?

Du taler klokt – dette er den reneste av sandheter . Du maa forstaa at slik man roper i skogen faar man sitt svar. Man faar akkuratt de svar man måtte ønske.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Når man blir tatt i en bevisst løgn er man en løgner, således også med denne Iliuka. Denne “ånden” iiuka har tydeligvis en politisk agenda, siden den stempler Israel som den som står bak gassangrepet i Syria. Hvis så skulle være at dette virkelig var en ånd med med innsikt og løgn ved passende anledninger, så ville denne ånd tilhøre flokken av onde ånder som nå har tilhold på jorden. Disse onde ånder, hvis eneste mål er å forføre menneskene på jorden, er de åndelige levninger av barna som de falne engler fikk med menneskedøtrene slik det står skrevet i Bibelen og flere av de apokryfiske bøker. Disse som ble fysisk utslettet ved vannflommen. Forførelsen består for det meste i å opptre som ånder fra avdøde mennesker, individer fra det ytre rom, ETs osv – i sum å lede menneskene bort fra Gud.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Hvor har du sannheten fra?. Hvordan vet du at det er løgn at Israelittene sto bak udåden i Syria? Svaret kunne like gjerne være at CIA gjorde for å få et påskudd å bombe Syria. Jeg vet ikke sannheten, det gjør avgjort ikke du heller.

Du snakker om å forføre menneskene på jorden uten å forstå at den mest forføreriske kraften til alle tider har vært og er fremdeles religionene. Meningsløse og idiotiske dogmer som har bidratt til sanseløs lidelse for menneskeheten. Tenk selv i stedet for å la deg lede av meningsløsheter avledet av religionene.

Jeg har vært hos dette transemediet, og svarene han har gitt meg om meg, er spektakulære fordi svarene indikerer at han har kunnskap om meg som han logisk sett ikke kunne ha om meg, fordi jeg aldri hadde sett mannen før. Hvor kommer informasjonen fra.

Han har forøvrig også sagt at arabiske terrorister ikke sto bak 9/11 hendelsen.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Liv:
Medier er enten rene sjarlataner, eller budbringere fra en åndeverden.
Mitt syn på saken er at dette dreier seg om onde forføreriske åndsmakter, og da er Bibelen et godt utgangspunkt for å forklare hva dette dreier seg om.

At hat til Israel/jøder er grunnleggende for svært mye av hva som presenteres av konspirasjonsteorier et et faktum. At man påstår at Israel stod bak gassangrepet i Syria er en påstand uten noen som helst forankring i virkeligheten. Når mediet her sogar tar styringen med ledende spørsmål har han også tilkjennegitt sitt eget ståsted. Den som har fått utlevert en tanke visdom, og logisk fatteevne kan sammen med kunnskap komme langt. Slike påstander som her bringes til torgs vitner om at ingenting av dette er til stede.

Sjarl:
At disse medier klarer å fortelle deg spektakulære ting bør føre til at du for det første blir opptatt av at det faktisk finnes en åndeverden, dernest at minst en religion beskriver denne åndeverdenen og hva den står for og dens hensikt. Dine utsagn om religioner bør du ta opp til ny vurdering hvis du har blitt overbevist om at det finnes en åndeverden omkring oss. Da kommer vi tilbake til uttrykket å skylle ut barnet med badevannet.

Peacefulwarrior
Peacefulwarrior
Abonnent
10 år siden

For ordens skyld : Det heter Åkerneset

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

hva menes med ” en vidtrekkende (broadcast bølge) over stillehavøyer og Antarktis” ? Er det en informasjonsbølge eller hva?

« Forrige artikkel

Fruktbarhetskult – religionenes idèmessige bakgrunn

Neste artikkel »

Kirkens ugudelige sensur

57
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x