Bla i tag

kanalisering

Informasjon fra transetilstand

Mennesker i en transetilstand kan få tilgang på all informasjon vi måtte ha interesse av.

Tuning in: Dokumentar om kanalisering

Kanalisering er en praksis som går tilbake til antikken der et individ tar ned informasjon fra andre eksistenser. Den som kanaliserer kan laste ned informasjon fra The Field. Man kan kanalisere sitt høyere selv, engler, guider, hjelpere, sjelegrupper eller fra sine egne liv eller andre parallelle virkeligheter.

Jesus om vaksiner og politikere i mørkets tjeneste

Ned Dougherty overlevde en transformativ Nær Døden Erfaring i 1982, og siden det har han mottatt beskjeder med stor relevans til nåtidens hendelser.

Induserte drømmer, CIA-kanaliseringer og No-show-Nibiru

Sprayer de Chemtrails for å skjule Nibiru? Jeg speiler Nyhetsspeilet.

Et hypnotisk innblikk i den nære fremtiden

Delores Cannon har skrevet tre bøker i en serie som heter, The Convoluted Universe. Bøkene forteller mye om de kommende tider der sosial uro vil manifestere seg og en overgang til den nye fjerde densitets jorden vil bli et faktum. Nå nylig hadde jeg også gleden av å ha et hypnotisk subjekt komme inn på

Psykologi ute av mørkealderen: Høyere bevissthet frem i lyset

For at konspirasjoner og negativ kraft ikke skal få overtaket er det også viktig å vise veien videre. Veien ut av illusjonene er ikke bare avsløring av konspirasjoner. Det er også avsløring av krefter og ressurser de fleste ikke har drømt om at de faktisk har. Dersom du finner denne nyttig, se tilbake i arkivene.

Monopolisering av det guddommelige

Menneskers kontakt med de åndelige sfærene er uten eiendomsrett.

Psykologiske løgner – merkelappene er feil!

Den vitenskapelige modellen av menneskets psykologi fører til galskap