Monopolisering av det guddommelige

3.2K visninger
5 minutter lesetid
2

Tidvis får vi – menneskeheten – tilgang til nye Guddommelige kilder i form av healingenergier og åndelige budskap som formidles gjennom menneskelige kanaler. Med den energimessige akselerasjonen som har begynt, og som bare vil øke de neste årene, skjer det hyppigere og hyppigere. Resultatet er stadig nye medium som kanaliserer Erkeengler, Oppstegne Mestere og andre åndelige energier samt at flere revolusjonerende healingteknikker dukker opp.

Åndelige sfærer

Min oppfatning er at jorden er omgitt av flere lag, blant dem åndelige sfærer. Jo sterkere energiinnstrømmingen fra kosmos er, desto lettere er det å få tilgang til informasjon fra dem. Her finner vi vitenskapelig og teknologisk informasjon og kunstnerisk inspirasjon. På samme måte som historien viser at flere oppfinnere har oppfunnet samme teknologi samtidig selv om bare en fikk æren fordi han kom først til patentkontoret, er det ikke uvanlig at flere kunstnere får inspirasjon til samme tema for en bok eller film for eksempel.

Noen hevder at menneskers kontakt med de åndelige sfærene er bevis på hvor høyt utviklet de menneskene er spirituelt. Personlig har jeg sett eksempler på at det ikke nødvendigvis stemmer. Jeg tror det har mer med utvikling av mottakerapparat (psykiske sanseredskaper) å gjøre enn med åndelig utvikling. Hvis ikke ville det i mine øyne være rart at kontakten med åndelige sfærer i noen tilfeller brukes til kanalenes egoistiske formål. Jeg tror likevel at man må kunne stille seg inn på bestemte frekvenser eller vibrasjoner, selv om man kanskje ikke klarer å holde den frekvensen eller vibrasjonen permanent.

Sfærene jeg har nevnt ovenfor er i sin natur helhetsorienterte, og informasjon og kunnskap som kommer derfra er ment som en gave til menneskeheten, ikke til å utnyttes i kanalenes egeninteresser. De åndelige sfærene gjør ikke forskjell på folk. For åndene som bebor dem er hvert eneste menneske like verdig til å motta det de deler med oss i Lys og Kjærlighet.

Monica Haugen skrev i en artikkel i Zodiac i 2008 at noen av beboerne i de åndelige sfærene stiller opp som våre guider når vi har nådd et høyt nok nivå i vår spirituelle utvikling. Noe som kan være vanskelig å forstå for oss mennesker, er at disse åndene kan være flere steder samtidig, og at samme guide kan være det vi opplever som personlig guide for flere mennesker samtidig. Har du en Oppstegen Mester eller Erkeengel som guide, eller er du kanal for en slik, kan du være temmelig sikker på at du deler den med flere, og at de kan være til stede hos alle samtidig.

Du kan også være temmelig sikker på at informasjon som du får fra disse Lys- og Kjærlighetssfærene gis til flere enn deg. Noen ganger samtidig. Det som kreves, er at man kan stille seg inn på riktig frekvens. Det er derfor ingen grunn til å bli mistenksom om du oppdager at andre har fått tilgang på samme informasjon. Det betyr ikke at de har stjålet ditt arbeid og presenterer det som sitt eget, men at de frekvensmessig har vært innstilt på samme kilde.

Jo likere informasjon gjennom flere medium/ kanaler er, desto mer sannsynlig er renheten i budskapet. Små ulikheter kan bunne i forskjeller eller begrensninger i mottakernes oppfattelsesevne. Blir informasjonen motsatt, er sannsynligheten stor for at en av dem er uren.

En annen ting er at hva som er sant, avhenger av utvikling og perspektiv. Vi har alle opplevd at hvordan vi ser på en hendelse i våre personlige liv, endrer seg med avstanden vi får til hendelsen. Så kanskje skyldes ulike versjoner av eller syn på samme sak at kildene for budskapene har ulikt ståsted utviklingsmessig?

Eiendomsrett og monopolisering

Eiendomsrett er en jordisk oppfinnelse som er laget for å ivareta individers økonomiske interesser. Det er et utpreget dualitetsredskap som i sin innerste kjerne ikke stemmer overens med helhetsprinsippet i de åndelige sfærer av Lys og Kjærlighet.

Nå må vi bare erkjenne at vi fortsatt lever i en verden som fungerer etter dualitetsprinsippet. Kanalene ville sulte i hjel om de skulle dele ut fruktene av sitt arbeid uten å ta betaling. Arbeidet deres er viktig og fortjener også økonomisk kompensasjon.

Over flere år – stort sett som observatør på gjerdet – har jeg observert erfaringene til mennesker jeg kjenner som har deltatt på kurs og tatt utdanning i ulike terapiformer. Noen ganger har jeg til min forskrekkelse vært vitne til at ulike begavede og kunnskapsrike kanaler forsøker å monopolisere energiene og visdommen fra de åndelige Lys- og Kjærlighetssfærer. Jeg håper denne lille refleksjonen bidrar til at noen får impulser til å bruke sin skjelneevne på egne motiver og tenke bedre igjennom sine strategier.

Det finnes måter å ta betalt for arbeidet sitt på som etter min oppfatning ikke kolliderer med frekvensene og vibrasjonene i Lys og Kjærlighet. Alle opplever det som naturlig at vi må betale for å få en kanalisering, en healing, delta på kurs eller motta en innvielse. Derimot ser jeg det å legge restriksjoner på hvordan elevene bruker det de har lært på kursene de har gått som uforenlig med disse energiene. Har de blitt innviet i energien og/ eller bestått eksamen og fått sine diplom, må de få lov til å stå på egne ben, bruke det de har lært og eventuelt videreutvikle det uten å bli angrepet for å presentere lærerens arbeid som sitt eget. (Her er det IKKE snakk om plagiat, men bruk av kunnskap og innsikter.) Deres unike måter å bruke og formidle kjernen av kunnskap og innsikt på kan nå mennesker som læreren aldri ville nå selv. I mine øyne burde læreren være stolt av elever som står på egne ben og formidler læren på sin egen måte.

Fra spirituelle healingdisipliner kjenner jeg også tilfeller der kursdeltakere aldri har fått diplom eller andre bevis på at de har tatt en serie med kurs. Ikke fordi deltakerne ikke bestod – flere har utviklet seg videre og blitt minst like dyktige som læreren sin, men altså uten å kunne dokumentere hva de har lært.

Som en parallell nevner jeg at når en elev i det tradisjonelle utdanningssystemet er uteksaminert fra en skole, har han/ hun krav på å få et vitnemål, og står deretter fritt til å bruke og videreutvikle lærdommen uten restriksjoner. Eleven har i høyere utdanning krav på en tittel, men det kreves ikke at man i markedsføring eller innlegg i tidsskrifter sier hvilket lærested man har utdannelsen fra. I praksis er det bare de som har gått på de mest snobbete lærestedene som gjør det.

Mulige årsaker til monopoliseringen og kontrollbehovet skal jeg ikke gi meg inn på å spekulere over. Men går man til kjernen av alle årsakene, er jeg overbevist om at de bunner i frykt. Etter min oppfatning er frykten menneskenes største og kanskje eneste fiende, både individuelt og kollektivt. Frykt har en helt annen vibrasjon og frekvens enn Lys og Kjærlighet, og kan ikke eksistere sammen med disse høye frekvensene.

Liv Bjøringsøy

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
innil
innil
Abonnent
8 år siden

jeg blir litt forvirret når du på den ene siden sier at informasjon hentet utenfra ikke kommer av hvor høyt utviklet spirituelt menneske du er men beboere ovenfra blir guider når du har nådd et vist spirituelt nivå. jeg tror nok at du kan få informasjon derfra til eget egoistisk formål men faren for at informasjonen er uren er stor. jeg kjenner til personer som er vise med innsikt men besitter vel nesten ikke det vi mener her på jorden med åndskontakt men er likevel åndelige men det er personer som er laget av ånd og besitter også evnen til å skifte form. jeg støtter de gamle som mente at det hellige ikke skal spres til gud og enhver for da vil f.eks sjamanens troverdighet bli ¨svekket av de som vil komme til å misbruke det på forskjellige måter

R.Rahl
R.Rahl
Abonnent
15 år siden

Eiendomsrett og penger, slik vi er vant til det nå i hvert fall, hører ikke den nye verden til. De kilder til informasjon jeg kommer over som skal ha inngangsbillett for sin «viktige informasjon om åndelig oppvåkning», faller på sin egen ulogikk. Hvis informasjonen hadde vært reèll i det de prøver å opplyse om, ville det ikke være aktuelt å be om penger for å spre det viktige budskapet. Donasjoner og hjelp vil komme uansett, hvis budskapet eller tjenesten er ekte, og ikke bare triks for egoistiske formål. Og det vet et genuint opplyst sinn.

Mike Cechanowicz her hos dere i Nyhetsspeilet, er et godt eksempel på at han har en troverdig misjon i å spre sitt budskap. Han har lagt ut sin bok «Skjult Agenda» gratis og deler jo sine tanker både på eget nettsted og her. Andre legger også ut masse viktig arbeide gratis (som f.eks camelot), eller de gir deg muligheten til å få det gratis hvis du har dårlig råd. I det minste er den grunnleggende viktigste informasjonen tilgjengelig hvis kilden er reèll, i tillegg til muligheten for å kjøpe en bok – bestille time for personlig veiledning osv.

Det er rett og slett forkastelig å skulle søke etter materiell verdi på den måten mange gjør, i et ekte opplyst sinn styrt av ekte kjærlighet. Ja, vi lever alle enda i et materialistisk samfunn hvor vi trenger mat og trygghet. Men ut over å få dekket de nødvendige behov, som vil være en bagatell med ekte evner, burde det være en naturlig plikt for en healer eller spirituell veileder å hjelpe så mye han eller hun kan, uavhengig av om de får penger eller ei.

Og hva skal en egentlig med et diplom, med mindre man ikke kan bevise gjennom ens handlinger hva en kan? De som er så mistroiske at de må se et diplom for å søke din hjelp, vil ha minimal nytte av det uansett. Diplomer og andre papirer evner jo egentlig bare å vise hva en i teorien skulle kunne. Har selv vært involvert i skole for alternativ behandling her i landet, og kan skrive under på at de diplomer som ble utdelt der satt veldig løst.

Det er på tide at den alternative bevegelsen begynner å bevege seg bort i fra å skulle jobbe innenfor rammene av den overfladiske materielle hverdag. Først da vil en kunne skille klinten fra hveten, og oppnå troverdighet hos de skeptiske masser, som med rette ser med mistro på bevegelsens grådighet. Det er alt for mange nå som blir forgiftet av penger og status på sin åndelige vei. Og dermed slukner lyset og egoet tar over, med frykten som sin høyre hand.

« Forrige artikkel

De sovendes gud

Neste artikkel »

Den dramatiske kampen om bevissthetens utvikling

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x