Bla i tag

healing

Den Sovende Profeten besøker Norge

Dr. Cottrell ser ikke på seg selv som den som utfører healingen. Han er bare en kanal, sier han.

Den kirurgiske healeren

Stephen Turoff er en healer som utfører kirurgiske inngrep i trance, styrt av leger fra “den andre siden”.

Microchip er dyrets merke

Johannes åpenbaring, kap. 13 vers 16 og 17: Det tvinger alle - små og store, rike og fattige, frie og slaver - til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: Dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Monopolisering av det guddommelige

Menneskers kontakt med de åndelige sfærene er uten eiendomsrett.