Er sølvvann så sunt for oss at Legemiddelverket bruker alle knep i boka for å få det latterliggjort?
//

Helsebringende sølvvann skremmer vannet av myndighetene

24.5K visninger
14 minutter lesetid
64

Det helsefremmende middelet sølvvann er sterkt angrepet i media og truet av mattilsynet, av legemiddelverket, haterne og skepsismiljøene. Hva er det de frykter?

Mattilsynet tillater ikke at vi i produktomtaler forteller noenting i dag. Det er ikke lov å komme med en eneste helsepåstand, ikke lov å lenke til 3 parts studier eller forskninger, eller 3 parts artikler, det er heller ikke lov å bruke kundeomtaler rundt et produkt. Det vil si, ingen forstår hva produktene hjelper for eller mot, de knebler all informasjon.

Derfor skriver jeg nå denne personlige artikkelen fordi jeg som privatperson og medborger er sykelig kvalm av korrupsjon og hemmelighold fra myndighetenes side som igjen går utover folkehelsen på lengre sikt.

Jeg har blitt beskyldt for å selge egen vaksine, jeg er blitt kalt alle navn man kan finne i boka og mye mer, primært fordi jeg har trosset kritikk og angrep og fortsatt å selge sølvvann! Da må det være noe i det ikke sant?

Personlig blir jeg da bare enda mer fokusert og engasjert når noe forsøkes forbys og angripes så hardt i media og av skepsismiljøer som sølvvann har blitt. Da tenker jeg, da er det noe de frykter ved det, og idet du leser resten av artikkelen vil du fort forstå hvor frykten springer ut fra. En frykt vi IKKE kan akseptere og ikke kan bøye oss for, og heller ALDRI vil bøye oss for.

Hvorfor blir det slik enorm storm rundt et enkelt produkt?

Det eneste ionisert sølvvann inneholder er destilert vann med sølvioner. Dette skapes ved en elektrisk prosess med 2 staver av 99,999 % rent sølv i vann som ikke engang inneholder sølvsalter som det har vært noe usikkerhet rundt.

Men hva er egentlig sølvvann og hvorfor er det så utrolig populært og på samme tid så hatet og angrepet av interessegrupper?

Sølvvann har av kjennere i lang tid blitt kalt for naturens eget antibiotikum. Hvordan kan det fungere og er det dokumenterte virkninger?

Det kommer jeg tilbake til lenger ned i artikkelen, men det er viktig for deg og din forståelse at du leser den kronologisk, ta deg tiden til det, det er verdt de minuttene du bruker på det, det lover jeg.

Tradisjonelt kjent for

Først vil jeg skrive her hva sølvvann tradisjonelt knyttes til og har blitt brukt for. Dette er ikke mine påstander eller hva jeg personlig nødvendigvis tror på, det er hva markedet har brukt produktet til i århundrer, hva som er forsket på og det som er allment kjente fordeler allerede.

Tradisjonelt kjent for:

  • Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp.
  • Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler.
  • Fremme sårheling og vevsoppbygging.
  • Være overlegent i forbindelse med helbredelse av brannskader.
  • Dedifferensiere syke og skadede celler til stamceller.
  • Sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev.
  • Uskadeliggjøre mer enn 650 ulike patogene mikroorganismer.
  • Være helt uten bivirkninger.
  • Fungere like effektivt på mennesker, dyr og planter.

Så, er det noe i dette eller er det kun overdrivelser for å selge enda flere produkter slik Dagbladet og noen andre i media har påstått? Det er opp til deg å vurdere gjennom å informere deg selv bedre og ikke kun tro på utsagn fra en side, ei heller min side. Jeg har også lagt til massevis av referanser på bunnen av artikkelen for deg som ønsker å granske dette nærmere.

Hva hvis vi ser tilbake på historien og oppdagelser gjort allerede på 1300 tallet, kanskje det vil kunne sette lys på hvorfor sølv og sølvioner har vært så fordelaktig for menneskers helse gjennom tidene. Jeg har også lenket opp mange studier og viktig informasjon rundt sølvvann i referansefeltet nederst i artikkelen, men anbefaler deg å lese artikkelen i sin helhet for å forstå sammenhengen.

På 1300-tallet, da pesten herjet, klarte adelen seg stort sett uten å bli smittet. Det ryktes at det skyldtes i høy grad det faktum at de benyttet sølvtallerkener, sølvbestikk, sølvbeger og lignende (men selvsagt også at de hadde bedre ernæringsmessige og hygienemessige forhold). På den måten fikk de i seg tilstrekkelig med sølvioner til å holde de pestskapende bakteriene unna. Man gav også sine barn en sølvskje som de kunne suge på.

Det er herfra begrepet ”født med en sølvskje i munnen” stammer fra. I Kina finnes urgamle tradisjoner som blant annet sier at folk alltid skal ha et sølvstykke hjemme, i tilfelle noen skulle bli bitt av en rabiessmittet hund. I så fall skulle man gnikke sølvstykket i såret, og på den måten unngå å bli smittet.

I sin bok ”Colloid Chemistry”, konstaterer Dr. Jerome Alexander at sølvioner som gnis løs fra et sølvstykke faktisk dreper skadelige bakterier. I eldre tider ble det ofte lagt en sølvmynt i bunnen av melkefat for å holde melken holdbar lenger.

Historiske tekster viser at seriøse medisinske tester av kolloidalt sølv strekker seg tilbake til 1880-tallet, da man med forbløffende godt resultat behandlet både tyfus og anthrax.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det forsket svært mye på kolloidalt sølv. Dessverre har mye av denne kunnskapen forsvunnet i takt med at de vitenskapsmenn og leger som satt inne med kunnskapen er borte. Heldigvis finnes det mye nedskrevet i form av publiserte arbeider og bøker. Hvorvidt dette stemmer må hver enkelt ta stilling til, men de bør være med i vurderingen av en mulig løsning på problemet med antibiotika resistens i samfunnet.

Dr. Henry Crookes anses som ”stamfar” til den utvidete og brede bruken av kolloid sølv på begynnelsen av 1900-tallet. Han benyttet det til å bekjempe bl.a. gonorrè, tuberkulose, stafylokokker og andre smittsomme mikroorganismer. Hans vitenskapelige rapporter konkluderte med at det ikke fantes noen kjent mikrobe som ikke kunne tilintetgjøres av kolloidalt sølv i laboratoriet i løpet av seks minutter.

I 1915 fant Dr. A. Leggeroe at kolloidalt sølv ikke bare beskyttet nyfødte barns øyner, men også fungerte utmerket på voksne. Han fant at kolloidalt sølv var den beste løsningen han hadde vært borti. Han konstaterte at kolloidalt sølv aldri forårsaket noen bivirkninger, og aldri ga noen form for synsreduksjon. Kraftige øye-infeksjoner forsvant i løpet av noen få behandlinger med kolloidalt sølv.

Tankekors: Kansje vi skulle sammenligne det med antibiotika-baserte salver som sies å bruke uker på å virke og samtidig har et antibiotika resistent problem knyttet til seg.

Dr. Malcolm Morris rapporterte i 1917, at kolloidalt sølv fungerte meget effektivt i behandlingen av forstørret, eller betent prostata hos menn. Sædvæske som inneholder blod er som regel et tegn på betent prostata. Å drikke kolloidalt sølv sies å ha vist seg å være effektivt ved behandling av slike lidelser. Han fant også ut at hemoroider raskt forsvant ved bruk av kolloidalt sølv. Senere rapporterte han at det også var virksomt mot eksem.

Benyttet innen veterinærmedisin

Rundt 1925 fantes det i USA mange store budskapsfarmer. Mange dyr døde av ulike virus eller bakterieinfeksjoner. Det beste våpen veterinærene hadde å ty til den gangen var kolloidalt sølv. Det ble benyttet med stor suksess og fremgang.

Difteri og stivkrampe var et stort problem på begynnelsen av 1900-tallet. Vitenskapsmenn forsøkte giftene på forsøksdyr for å finne løsninger på problemene. I 1919 lyktes Dr. Alfred Searle, ved hjelp av kolloidalt sølv, å beskytte kaniner fra dødelige doser med stivkrampe (tetanus). Kaninene som fikk kolloidalt sølv overlevde doser som var mer enn fem ganger den vanlige dødelige dosen.

Dr. J. Mark Hovel rapporterte i ”British Medical Journal”, at kolloidalt sølv fungerte spesielt godt på å kontrollere virus. Hans studier innbefattet bl.a. kikhoste og hals- og nese-infeksjoner. Han konstaterte at forkjølelsen mye raskere ble nedkjempet ved bruk av kolloidalt sølv.

Antibiotikumets inntog – sølvets fall

Jeg vil legge til at ANTI-biotika betyr ANTI LIV (Mot liv) og PRObiotika betyr PRO LIV (For liv).

Interessen for kolloidalt sølv sank på 1940-50 tallet som en følge av at antibiotikum var oppfunnet. Legemiddelindustrien la til side all forskning vedr. sølv, og konsentrerte seg deretter utelukkende om patenterbare, antibiotiske substanser.

PS! Lenger ned i denne artikkelen har jeg listet opp gårsdagens artikkel i Forskning.no (10.06.15) med tittel Legemiddelfirma stanset forskers foredrag som omhandler legemiddelindustriens gjentagende forsknings svindel. Når du går i dybden rundt sannheten viser det seg at dette har skjedd i mange år over store deler av verden. Endelig kommer det frem!

Dessverre ante man ikke den gangen at man etter hvert skulle få et kjempeproblem, med tanke på den resistensutvikling som antibiotiske preparat har ført til. Man skulle nok ha fortsatt å satse på kolloidalt sølv hvor ingen resistensutvikling finner sted.

Forskjellen ligger i at antibiotikum dreper bakterier (ikke virus og sopp) ved forgiftnig. Forgiftning er forsuring av kroppen og skaper mer sopp og grubunn for virus. Vi må huske at de aller fleste bakterier i kroppen vår er bra for oss og styrker immunforsvaret. En mikroorganisme kan etter hvert mutere og bli resistent mot giften. Kolloidalt sølv dreper mikroorganismene ved kvelning. Egentlig angriper kolloidalt sølv sykdomsfremkallende mikroorganismer på tre ulike plan. Katalytisk oksidering, reaksjon med cellemembran og tilslutt forhindring av DNA replikasjon.

I dag skrikes det i media om antibiotikaresistente bakterier og virus. Antibiotikaen fungerer ikke lenger hos mange fordi den er misbrukt og overbrukt over så lang tid. Så når antibiotika virkelig trenges, så hjelper den ikke lenger. Anbefaler deg å google antibiotika resistens og gjøre opp din egen mening rundt den saken.

Sølvet gjenoppdaget ved ny forskning

I 1963 fant forskere ut at kolloidalt sølv var uovervinnelig hva angikk å drepe sopp. Forskning på kolloidalt sølv ble igjen aktuelt på 1970-tallet da Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano mottok statlige midler for å gjennomføre studier for å finne bedre behandlingsmetoder i forbindelse med brannskader. De fleste antiseptiske midler som til da var benyttet, skapte flere bivirkninger enn virkninger. Antibiotika fungerte bare en kort stund innen bakteriene oppnådde resistens.

I tillegg kunne ingen antibiotika hanskes med bakterien Pseudomonas Aeruginosa, en fryktet bakterie som bl.a. infiserer veldig mange brannskader.

Etter å ha lest en del legelitteratur fra begynnelsen på 1900-tallet, begynte Dr. Margraf å eksperimentere med kolloidalt sølv. Han erfarte at selv meget små doser med kolloidalt sølv eliminerte Pseudomonas Aeruginosa, samt at såret leget seg dobbelt så raskt. Kolloidalt sølv får det omkringliggende vevet rundt et sår til å utvikle seg til en stamcellestruktur – dermed regenererer vevet seg fortere og med langt mindre arrvev (arrdannelse).

Kan benyttes til å lage stamceller

Robert O. Becker gjorde den fantastiske oppdagelsen at celler som utsettes for sølvioner dedifferensierer og kan bli til stamceller. Disse cellene kan deretter differensiere og bli til den celletype, for eksempel hud eller beincelle, som det område cellen befinner seg i krever. Dette er forklaringen til at skader (brann, kutt etc.) leger så mye mer effektivt og så mye raskere når det er i kontakt med kolloidalt sølv. Det kolloidale sølvet holder samtidig området sterilt og bakteriefritt, slik at det ikke rammes av infeksjoner under helbredelsesprosessen.

Dr. Bretano konstaterte at kolloidalt sølv var det beste brannskade-antiseptiske middel han noensinne hadde vært i kontakt med. Uansett hvor ofte eller hvor mye kolloidalt sølv som ble benyttet, farget det ikke huden på samme måte som andre sølvforbindelser (sølvnitrat, sølvsulfat etc.) gjorde. Han fikk også bekreftet at bakteriene ikke utviklet resistens mot kolloidalt sølv. Han publiserte sine oppdagelser i tidsskriftet ”Surgical Forum”.

Flere forskningsresultater gjennom tidene

(Dette er heller ikke mine påstander, jeg referer kun til resultater og funn fra tidligere forskninger og studier).

Beinsår som ikke gror, sår av den typen som ofte rammer for eksempel diabetikere, gror fort og effektivt ved bruk av kolloidalt sølv.

Ved krigsveteransykehuset Syracuse i New York, fant forskere at kolloidalt sølv var 10 til 100 ganger mer effektivt enn de preparatene som var tilgjengelig og som ble benyttet til bekjempelse av bakterier.

Sopp kan forårsake store plager når den invaderer en kropp og bosetter seg på finger- og tånegler, hud, hårbunn og føtter. Den vanligste soppinfeksjonen er fotsopp, og som gir kløende sprekker mellom tærne. I 1976 konstaterte Dr. T. J. Berger at det var tilstrekkelig med en behandling med kolloidalt sølv for å bli kvitt fotsopp. Neglesopp, som er veldig vanskelig å bli kvitt, forsvinner også ved bruk av kolloidalt sølv (ved å på vanlig måte holde det ioniserte kolloidale sølvet i munnhulen i 3-4 minutter). Det kan riktignok ta noen måneder men det fungerer.

I 1977 viste Dr. Willam Foye at kolloidalt sølv fungerer utmerket til behandling av halsbetennelse, snue og øye-infeksjoner. Kolloidalt sølv har også vært benyttet til behandling av malaria og syfilis. Mange kvinner som lider av gjentagende urinveis- infeksjoner eller soppinfeksjoner i underlivet, erfarer at forebyggende bruk av kolloidalt sølv er den enkleste metoden for å bli kvitt problemet.

I 1978 skrev Dr. Jim Powell en artikkel i ”Science Digest”, hvor han påpeker hvor mye mer effektivt kolloidalt sølv er i forhold til de vanlige antibiotiske remediene som helsevesenet benytter. Jeg kommer ikke til å nevne HIV i denne sammenhengen, det skaper litt vel mye debatt og skriking i media, men du må gjerne google litt på sølvvann og HIV, det må være lov.

Hvordan kan myndigheter eller krefter i farmasien noensinne stoppe mennensker i å bruke sølv?

Sannheten er, det vil de ikke få til noen gang, og det vet de. I alle fall ikke i lengre perioder, så derfor har heller de som selger sølvvann blitt latterliggjort og hetset i media og av ulike skepsismiljøer som mener dette kun er rent kvakksalveri. Det blir hetset som at det ikke fungerer og at det er farlig, “man kan bli blå av det”. Som du sikkert forstår ligger det mye makt og interesser i å holde slike produkter skjult og borte fra befolkningen.

Det forsøkes også å skremme bort brukerne med bilder av en blå smurfelignende mann, som etter sigende skal ha mikset sitt eget sølvvann ved å kverne sølv til småpartikler, vi kaller det sølvsalter og drukket det over en lengre tid. Om dette er sant betviles, men det har ingenting med ionisert sølvvann og gjøre og man risikerer ikke å bli blå, gul eller grønn.

Argyri som da er kjent som lidelsen grunnet for mye sølvsalter har ikke noe med korrekt produsert ionisert kolloidalt sølvvann å gjøre, det er umulig å få blåaktig hud av dette, da må det store mengder sølvsalter til. Argyri er et annet ord for sølvforgiftning.

Nå vet du bedre og du ser nå et historisk perspektiv på ting.

Så kanskje kan vi som menneskehet komme oss videre i evolusjonen nå og innse at mye av det som fungerer forsøkes holdes skjult for oss fordi noen tjener grovt på å beholde monopol på sykdom?

Det der er bare konspirasjonsteorier får jeg stadig høre

Javel sier jeg da. Hva med denne artikkelen i forskning.no i går kl 17.01 kalt:

Legemiddelfirma stanset forskers foredrag

Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent. Dette er ikke første gang en såkalt “konspirasjonsteori” har vist seg å være sann. Jeg har gått i dybden på å undersøke om de har substans og kan understreke at sannheten er mer hårreisende og grov enn vi tør å tru.

Her kan du lese artikkelen i eget vindu, klikk på lenken og del dette innlegget videre, det er viktig at folket blir informert om svindelen.

Forskning.no: Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent.
Forskning.no: «Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent».

Se artikkelen på forskning.noJeg annbefaler å lese ferdig denne artikkelen først.

Hvorfor og hvordan fungerer egenlig sølvvann?

Produksjonsmetoden er svært viktig med tanke på produktets kvalitet. For at sølvvann skal fungere slik det skal og være trygt må det produseres korrekt og av høy kvalitet.

Det er viktig at produksjonen er basert på konduktivitet (ledningsevne) og ikke produksjonstid. Dette bl.a. fordi både luftens og vannets temperatur påvirker prosessen. Det er også helt essensielt at vannet er renset på en måte som gjør det fritt for salter (konduktivitet=0) innen prosessen starter ellers vil det kunne oppstå sølvsalter i produktet. Dersom vannet inneholder salter vil prosessen kunne skape ulike sølvsalter – det er ikke ønsket pga. partiklenes størrelse. Sølvet som benyttes til elektroder må være rent (99,999%). Såkalt ”sterling silver” må aldri benyttes pga. kobberlegeringen. Kjemisk produsert kolloidalt sølv er ikke egnet og må ikke forveksles med elektrisk produsert ionisert kolloidalt sølv.

Et sølvion er så lite (0,01-0,001 mikrometer), at dersom man laget en liten eske med volum på en kubikkmillimeter, ville den romme over en milliard sølvioner. En rød blodcelle er omtrent 1000 ganger så stor. Hvert sølvion er positivt elektrisk ladet (elektronet i ytterskallet på sølvatomet er fjernet), og har potensial til å aktivt oppsøke (pga. sin ladning) og deretter nøytralisere patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp. Måten sølv nøytraliserer patogen på er svært interessant. Sølvet er både svært katalytisk og svært oksidativt.

Sølvionene suges opp av, og lager forstyrrelser i mikroorganismens kjemiske prosesser. Det anses allment kjent at måten ionisert kolloidalt sølv dreper på gjør det ekstremt vanskelig for mikroorganismer å mutere for deretter å oppnå resistens lik vi nå ser er problemet med antibiotika i dag.

Tankekors: Kan ionisert kolloidalt sølv kan på bakgrunn av dette anses som en mulig løsning på problemet vedrørende multiresistente bakteriestammer, dvs. bakteriestammer som ikke lenger responderer på ulike antibiotika-kurer.

Kan det skade å bruke sølvvann over tid?

Sølv har ikke antibiotikumets bivirkninger

Dessverre er det slik at det er de sterke markedskreftene som sørger for at vi fremdeles benytter det dårligste og minst ønskelige alternativet innen helsevesenet. Ut fra et effektivitetssynspunkt, et resistens- utviklingssynspunkt, og ikke minst et sikkerhetssynspunkt, er det etter min mening trygt å bruke ionisert kolloidalt sølv.

Sølvvann er trygt

Sikkerheten ved bruk av ionisert kolloidalt sølv er svært overlegen. Antibiotika kan forårsake allergiske reaksjoner hos pasienten, noe som i enkelte tilfeller kan gi et anafylaktisk sjokk. Antibiotika slår som kjent ut alle bakterier i kroppen, og påvirker spesielt de gode bakteriestammene i tarmen. Dette er årsaken til at så mange opplever å få diaré når de gjennomgår en antibiotikakur. Ionisert kolloidalt sølv som først holdes i munnhulen og deretter svelges, opptas hovedsakelig gjennom ionekanalene i munnhulen, og deretter til en viss grad i magen og den øvre delen av tynntarmen.

Dermed har dette ingen nevneverdig påvirkning på de gode tarmbakteriene. Antibiotika er også kjent for å skape andre problem, spesielt ved langvarige kurer. Det finnes mange eksempler på mennesker som etter en antibiotikakur, er blitt rammet av matintoleranse, for eksempel laktose-intoleranse.

Om du vil vite mer om ulike detaljer rundt sykdom og sølvvann anbefaler jeg deg å lese boken The Micro Silver Bullet av Dr. M. Paul Farber ,du finner en på Amazon.

“If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in a sorry a state as are the souls who live under tyranny.”Thomas Jefferson

Helsefrihets-aksjonen – For deg som vil velge din egen helse selv

Jeg vil avslutte artikkelen med følgende (et gammel ayurvedisk ordtak):

«Når kosten er feil er medisin unyttig. Når kosten er korrekt er medisin unødvendig.»

Se også: Naturens eget antibiotikum.

Disclamer

NB! Informasjonen er ikke ment for råde deg til å kurere sykdom eller drepe bakterier men for å gi deg et perspektiv.

Underbyggende studier og dokumentasjon:

4 Ulike studie cases rundt sølvvann

På Wikipedia – Medical uses of silver

The Silver edge – Over 110 ulike case studier og forskningsartikler om sølvvann

The micro silver bullet, boken. Dr. Faber i Texas, 1992.

Studier utført av:

Dr. Henry Crookes, anses som sølvvannet stamfar
1900 – Dr. Margraf 1915 – fant Dr. A. Leggeroe
1917 – Dr. Malcolm Morris
1919 – Dr. Alfred Searle
Dr. J. Mark Hovelz
1977 – Dr. Willam Foye
1976 – Dr. T. J. Berger
Robert O. Becker
1963-70 tallet – Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano

Kjetil Dreyer

Kjetil Dreyer har gjennom flere år drevet nordens største nyhetskilde for direktesalgsindustrien, han har skrevet hundrevis av artikler og har et enormt nettverk av ledere og ressurspersoner. Han drev også organisasjonen Quality Seminars som fokuserte på seminar, kurs og konferanser som hjelper mennesker i forskjellige deler av livet. Han var leder for Vaksinekasjon.no og vaksinemotstanden rundt H1N1 vaksinen i 2009 og fortsetter sitt arbeid med å bevisstgjøre mennesker rundt helse og andre samfunnsmessige spørsmål. Gjennom sitt ønske om å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv grunnla han Altshop.no i desember 2007 som i dag er norges største alternative nettbutikk.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

64 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
daffedoffen
Abonnent
7 år siden

Der værste som kan skje er jo bare at man ser ut som en Smurf, og virkningen er ikke reversibel heller, så vær litt forsiktig.
http://www.nydailynews.com/news/national/man-turned-blue-silver-dies-article-1.1466905

MortenM
MortenM
Abonnent
Svar til  daffedoffen
6 år siden

Jeg var hos legen min forleden dag og snakket om sølvvann. Legen bladde godt i arkivet og fant det samme. Jeg lo litt og sa at dersom det er alt du kan komme med, basert på forskning for 100 (overdrivelse) år siden, så har du ikke mye å komme med.
Uansett, skulle man bli blå. Så får man heller bruke det lurt å tjene til livets opphold som smurf sa jeg :D

MortenM
MortenM
Abonnent
Svar til  MortenM
6 år siden

Som en tilleggsinformasjon hvodan sølv faktisk brukes i legemiddelindustrien, så var jeg så uheldig og kappet av meg en finger. De første dagene måtte bandasje byttes annenhver dag og de smurte på en spesialsalve for å hindre bakterier og for at såret skulle gro bedre. Du kan jo gjette hva salven inneholdt :)

Frank Aune
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  MortenM
6 år siden

Jeg har hatt såkalt musearm i 15 år som lidenskapelig oppslukt IT-konsulent og gamer pga. manglende støtte til albuen og har prøvd det meste uten noe effekt. Jeg hadde problemer med å pusse tenna da jeg kjente melkesyren bare etter noen sekunder. Om morgenen verket hånden ekstremt hele veien fra fingrene til bak skulderbladet og jeg måtte bruke venstrehånden til å løfte den opp og få den i gang.

Etter bare 1,5 dager med sølvvann merket jeg meget stor forskjell. Etter 3 dager var armen helt bra og jeg kan nå bruke den normalt igjen inkludert tunge løft, timesvis foran PC-en, lange skiturer etc. Når jeg har jobbet tungt fysisk med hendene en hel dag så kjenner jeg hvor senen går i armen, men uten noen smerter. Ei heller dagen etter.

Et par runder med sølvvann så forsvinner denne murringen helt igjen. På grunn av dette og flere andre personlige erfaringer på meg selv og andre rundt meg kan jeg personlig anbefale sølvvann på det varmeste. Det er derimot ikke noe vidunderkur som vil fungere på alle mennesker. Det er vår biologiske kropp alt for kompleks til.

Man blir overhode ikke blå av dette vannet, noe NASA kan bekrefte. Sølvvann har gjort svært god nytte for min del og ser du lengre ned i kommentarene her så ser du at NASA har anerkjent dens effekt og benytter den selv som antibiotika for sine astronauter.

Jeg bruker den innimellom som en boost av immunforsvaret mitt med god effekt. Når jeg kjenner en halsbetennelse på gang så forsvinner den som dugg for sola etter et par runder med sølvvann. Sølvvann er vel 100 år gammelt som du nevner, men visdomsmedisin (kalt alternativ medisin) er ofte langt å foretrekke, fri for bieffekter, fremfor moderne medisin i mine øyne. Hva du velger å tro er helt opp til deg selv. Det er ditt valg. Jeg er veldig fornøyd med det valget jeg har tatt.

øyvind
øyvind
Abonnent
7 år siden

har brukt det i lang tid det funger utmerket veldig fornøyd

Thor Fornes
Thor Fornes
Anonym
7 år siden

Kollidialt sølvann funker utmerket..har testet ut med et par flasker før…tidligere hadde jeg katteallergi de lux,med rinnende øyne,nyseannfall etc og et par dager med det middlet var det helt borte..selv etter flasken ble tom..og renser kroppen din og null unnskyldning for å være hjemme med influensa..:) Anbefales….

Laila Sivertsen
Anonym
7 år siden

Dette var utrolig å få høre jeg er helt helse freak da jeg gikk ut av kokk og stuert skolen fikk vi eksamen i helse og hygiene og frøken sa til meg at hadde det været en karakter som het syv eller åtte så skulle du fått det i ernæring. For i dag er jeg 51 og jeg må vise bevis på at jeg er født i1964. Jeg har røyket tidligere og levd et litt utsvevende liv men jeg spise allsidig å sund for enda bedre er jeg blitt på ernæring og jeg fascineres av at den vakre kroppen vår ikke har en eneste celle lik og ikke utenfor seg heller og jeg har respekt for alle mennesker for de er alle unike. Jeg tror på Jesus og den hellige ånd jeg vet vi har en far i himmelen. Og jeg vet han har en plan for oss jeg tar alt med måte for selv om noe er superbra så er det slik at kroppen kun trekker opp det den trenger og når lagrene er fulle er det godt at de tømmes før de får mer.Jeg tenker på oppsuging evnen til tarmtottene så at de blir fylt opp av det samme er ikke slik de trives i og med at vi må ha alle vitaminer og mineraler som jord består av så sølv mengden forhold til jorden. For ett par år side dikk jeg prøve en Amerikansk 4 gift stoffer fjernes jeg la bena i lunket vann i ett karr med litt salt og fra den store maskinen kom det er rund rotor med ledning som der jeg satt i 10 min lo og spurt hvor er giften ,og i det jeg løftet opp foten om det en bølge svart røyk ut av foten det var tungmetaller siden bare ploppet det ut for leiringer i blodårene som gjorde at vann et ble rust rødt og så ble det masse skum som var lymfene det så helt ekkelt ut det vannet og da det nærmet seg en halvtime kjente jeg strømmen klemte til i leggen mellom vannflaten og luften. Og det er en gift til jeg ikke hadde, men det så ut som ett lang hår med synt grønne prikker på aner ikke hva det skulle være for det var den giften jeg ikke fikk ut eller hadde. Meget interresant og en annen tre andre super råd for god og lang helse drikk aloa wera juice i blandt de er så steke Frukt syrerer og de drar med gamle tarm vegger og så druer men den aloan den leger sår i tarmene umiddelbart

daffedoffen
Abonnent
Svar til  Laila Sivertsen
7 år siden

DU har blitt lurt, grundig lurt. Kjører man litt strøm i saltvann så vil vannet blir farget av anoden og katoden som er ført ned i vannet. Dette er ett triks de bruker for å lure folk og når man så sier at se på all den giften og folk ikke vet at de har blitt lurt så er det jo lett å tro at det er gidt/tungmetaller som har kommet ut. Men slik er det ikke, det er bare lureri.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
7 år siden

Tatt i betraktningen at Dreyer selger sølvvann til over 300,- per liter anser jeg dette som en ren salgsannonse for Altshop. Konklusjonen er gitt fra før.

http://www.altshop.no/1704-ionisert-kolloidalt-solvvann-magnesium-samlepakke

Selvtenkende
Selvtenkende
Anonym
Svar til  Bozzie
7 år siden

Så hvis et produkt er bra, man skriver en artikkel om det og man samtidig har en nettbutikk så er det automatisk et produkt som ikke fungerer? God logikk, Bozzie. Det er lov å være skeptisk, men samtidig bør man tenke selv fremfor å basere sine konklusjoner på generaliserte prinsipper. Hva med de som betaler for å vise frem produktet sitt for å selge mer av det? Da kan det ivertfall ikke fungere. Så alt som vises i aviser, på internett og på TV og radio er med andre ord ikke noe som fungerer… Eller?

Georg
Georg
Anonym
7 år siden

Dette produktet har i følge Statens legemiddelverk ikke dokumenterte effekter og i tillegg er det ikke et registrert legemiddel. Dette er årsaken til at de mener at markedsføringen ikke er lovlig.

Eneste måten å finne ut om dette er et bra produkt er vel å teste det, og eventuelt legge inn kommentar her.

Jeg er forøvrig også enig med Bozzie. Det er noe uheldig at selger av dette produktet skriver en artikkel om dette. Det kan uten tvil oppfattes som en annonse for eget produkt.

Kjemisk
Kjemisk
Abonnent
Svar til  Georg
7 år siden

Kan ikke se at artikkelforater har lagt ut link til sin hjemmeside. I såfall kan man ikke utfra artikkelen si at det er markedsføring for berikelse av seg selv

Stein-Erik Dahle
Stein-Erik Dahle
Abonnent
7 år siden

«Follow the money»! Hadde dette sølvvannet fungert hadde legemiddelindustrien selv tjent store penger på det! Gjør de det? NEI! Så grådige som mange mener denne industrien er, er jo dette komplett uforståelig! Billig å produsere, med potensielt store marginer! Men nei, LMI har ikke funnet grunn til å gjøre dette.

Man kan jo spørre hvorfor. Kan det rart og slett være fordi dette sølvvannet ikke har noen beviselig effekt utover placebo?

daffedoffen
Abonnent
Svar til  Stein-Erik Dahle
7 år siden

Sølv brukes jo i mye det da, men siden man ikke kan patentere sølvvann så er et ikke store penger å hente. Derfor snakker man det heller ned for å selge andre ting man tjener penger på. Skal ikke se bort fra at kjøleskapet ditt f.eks er belagt med litt sølv innvendig for å holde bakteriene borte. Man får plaster med sølv for at ikke bakterier skal sette seg osv. osv. Så det finnes mange produkter der ute i dag som inneholder sølv for å bekjempe bakterier bla. Så at det også skal virke på selve kroppen er det vel liten tvil om og det ble mye brukt før.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Stein-Erik Dahle
7 år siden

Konspirasjonsteorien din om placebo kan du stappe langt opp der sola aldri skinner Stein Erik ;)

Både jeg og min sønn var alvorlig rammet av allergi, sommerhalvåret gikk stort sett til å oppsøke lege, legevakt og kjøpe medisiner uten at det hadde noe særlig effekt annen enn å gjøre oss blakke og slitne, men etter tips så startet vi på sølv-vann, etter 5-6 dager bare så var vi helt friske begge 2 og har aldri tatt et pille siden. Nå er det ca 7 år siden og min sønn var da 3 år, en 3 åring vet ikke hva placebo er.
Nå er vi friske og raske og kjempeglade for at vi har fått livet tilbake :)

Slet også veldig med en ekstrem smertefull frozen shoulder, skolemedisinen hadde gitt meg opp og sa at jeg mest sannsynlig måtte slite med lidelsen resten av livet og ikke minst et økonomisk tap på millioner i tapte arbeidsinntekter, men etter ca 3 uker på sølv-vann så var den kroniske betennelsen i skulderen borte.

Buker også sølvvann mot brannsår, infeksjoner, halsbetennelser mm og det fungerer helt fantastisk. :D

Min erfaring er at jo mer et produkt blir demonisert, hetset og lagt skittpakker på, jo større kvalitetsstempel er det for produktet, pharma industrien bruker milliarder på milliarder på å demonisere alt som virker som de ikke kan ta patent på.

Det mest latterlige er disse religiøse ekstrem sektene som kaller seg Skepsis som er på størrelse med småspeider-gruppen til kløfta, de er lurt trill rundt til å jobbe gratis for Pharma industrien med å markedsføre produktene deres og hetse alt fra konkurrerende bedrifter, Pharma industrien soper inn hele profitten på flere tusen milliarder årlig uten at dele en krone med sine nyttige idioter, er det mulig å være så vanvittig lettlurt ? ja for en religiøs sekt som tror at alt blir til av ingenting så er de faktisk det ;)

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden

Deler dine betraktninger på sølvvann. Da jeg brukte det hadde jeg redusert utslett i hodebunnen.

Når det gjelder frossen skulder kan også Vitamin K2 kombinert med gurkemeie.

Morsom å se at andre har nytte av sølvvann.

Men hvor får man tak i produksjonsutstyr for å lage sølvvann.

Bitte
Bitte
Anonym
Svar til  sjarl
3 år siden

Butik India i Odense. Dette pinden i ett Glass vand i 10 minutter og drikk det, eller ha Noe av det på sår, eksem eller i fotbad ved neglesopp. Virker på nyrer og lunger. OG ved Kols.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Stein-Erik Dahle
6 år siden

Stein-Erik Dahle…» «Follow the money»! Hadde dette sølvvannet fungert hadde legemiddelindustrien selv tjent store penger på det! Gjør de det? NEI! Så grådige som mange mener denne industrien er, er jo dette komplett uforståelig! Billig å produsere, med potensielt store marginer! Men nei, LMI har ikke funnet grunn til å gjøre dette.»

Feil! LEGEMIDDELINDUSTRIEN har IKKE funnet grunn til «å gjøre dette» da LMI ikke tjener penger på friske mennesker, men derimot på syke. I flg LMI innehar de kjemikalier som fungerer på det aller meste (til det beste (eller?)) God bedring etter å ha lest deg opp en del på FAKTA. Du kan jo starte her, men veldig greit om du undersøker litt selv før du hiver deg på med den slags tomme påstand som i din kommentar.

Hanne Reke
Hanne Reke
Anonym
Svar til  Stein-Erik Dahle
3 år siden

Eller at det faktisk virker og pasientene ikke trenger andre dyre medisiner over tid

Lucc
Lucc
Abonnent
7 år siden

Hadde Kjetil inkludert hvordan man lager kollodialt sølvvann (men som man lett kan finne ut av på for eksempel youtube), hadde artikkelen fremstått som mer troverdig. Slik den er skrevet ser det bare ut som han kun ønsker å berike seg selv.
For ordens skyld mener jeg også at kollodialt sølv har mikrobehemmendende og drepende effekt.

daffedoffen
Abonnent
Svar til  Lucc
7 år siden

Sølv HAR mikrobehemmende og drepende effekt, det er derfor det brukes i stor stil i f.eks veggene i kjøleskap.
Det er ikke noe problem å lage dette vannet selv ved hjelp av rent sølv og ett batteri.

carl-erik
carl-erik
Abonnent
7 år siden

hei frank, bra du dag etter dag er aktiv og positiv !!!

lenge siden vi møttes i elverum…
følger med deg og dine jevnt og trutt!!

hadde du artikkelen i PDF, så kan jeg sende den til mine pasienter!!!

håper vi sees i 2016, gjerne om du er i oslo

takker carl-erik :)

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
7 år siden

Sølvvann er bra, renser kroppen og fjerner bakterier, også i vanntanker. At legemiddelindustrien ikke vil ha dette er en selvfølge, da den ikke er til for å gjøre folk frisk, men mer syke. Legemiddelindustrien har, og har aldri hatt, intensjoner om å gjøre folk friske, men heller dekke over symptomer med giftstoffer, for å gi folk flere symptomer, slik at mer gift kan selges. Disse kvakksalverne i legemiddelindustrien burde blitt buret inn, alle som én.

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Det er vanlig at SKEPSIS-foreninger (som ofte består av de mest ukritiske og uvitende – altså de MINST SKEPTISKE – blant innbyggerne i et land) mottar økonomisk støtte med 6-sifrede årlige beløp fra den styrtrike legemiddelindustrien.

I informasjonssamfunnet har det vist seg å fungere å betale «verbale gatebøller på nett» for å jakte på enkeltpersoner med innsikter som ligger nær sannheten, hvoretter de blir forsøkt latterliggjort og hengt ut på ulike måter.

For personer som har sitt yrkesfaglige renommé å ta vare på (f.eks. leger med klare oppfatninger om manglende fordeler samt uheldige virkninger av vaksiner) kan dette fungere som avskrekking.

At utskudd fra den norske «skepsis-kulten» (som er en kult – mer eller mindre okkult sådan – med tilknytning til «djeveldyrker-losjen» O.T.O. der erke-skepsiser John Færseth lenge har vært fast inventar) med legemiddelindustrien i ryggen forsøker å angripe ionisert kolloidalt sølv (kjent som SØLVVANN) er et skittent knep, iverksatt av mektige konkurrenter som føler seg på vikende front.

Med andre ord at årsaken til allverdens offentlig uthengning av bruken av SØLVVANN i den halvt åndssvake offentlige andedammen norge (der media – myndigheter som MATTILSYNET – FOLKEHELSEINSTITUTTET – FORBRUKEROMBUDET yder sine ynkelige og uvitenskapelige bidrag til lavmålet – og skepsis-tilknyttede «verbale dobermannpinchere» med antydning til rabies i sin forkvaklede argumentasjon praktisk talt uten faktamessig eller logisk forankring yder sine bidrag til å holde fellesskapet nede på gjørmenivå) er at SØLVVANN faktisk fungerer positivt, og uten negative bivirkninger.

anders
Skribent
7 år siden

Dæven!
Kjetil! Er du en av dem som verden har ventet på? Hadde ikke peiling på dette. Med denne type formidlere i Nyhetsspeilet har fansmakta nubbe sjangs. Lykke til!

Dan
Dan
Anonym
7 år siden

Virker spennende, men jeg stussa litt når jeg leste på wikipedia linken i artikkelen ovenfor. Der står det jo at det ikke er funnet noen medisinsk effekt med dette, attpå til at det er riskio for sykdom om en inntar for store mengder. Føler ikke det underbygger artikkelen særlig… Men vil nødig virke skeptisk.

Linn
Linn
Abonnent
7 år siden

Jeg har Cystisk Fibrose, en dødelig genetisk lunge og multiorgansykdom som innebærer at særlig lunger angripes av aggressive bakterier (staphylococcus, pseudomomas, haemophilus og andre) som omdanner lungevevet til arrvev som ikke kan ta opp oksygen.
På midten/slutten av 1990-tallet var Colloidal Silver veldig pop i USA, og jeg importerte dette og brukte det i to år, fra 1998-2000. Siden Colloidal Silver har rykte på seg for å virke mot alle bakterier og mikrober, tilogmed virus og sopp tok jeg det i to sammenhengende år for å se om middelet hadde effekt.
Jeg kan med hånden på hjertet si:
Colloidal Silver virker ikke. OM det hadde virket, hadde jeg merket det umiddelbart, for med min sykdom er det veldig lett å kjenne om det er noe som får overnevnte prosess i lungevevet til å stoppe opp/gå saktere.
Jeg har fått en viss merkbar effekt av eteriske oljer som timian, oregano (begge effektive i forsøk med stafylococcer og også multiresistente bakterier som MRSA)
Eukalyptus og peppermynte.
Men Colloidalt Silver? Nei.
Sorry, det er humbug.

Valgeir
Valgeir
Abonnent
7 år siden

Som det blir sagt i artikkelen, colloidal silver ga ingen misfargninger, mens sølvnitrat gjorde det. Har lest om den «blå» sølvmannen Karason for, han har brukt ett nitrat produkt og kunne ikke vente seg noe annet.
Å kjøpe ferdige løsninger ser ut til å være dyrt, mens å lage dem selv er akkurat så genialt som vi liker det her.
Dr. Bob Beck lagde ett sett av små maskiner som han kalte for hjemmedoktoren. Det er helt genialt for alle som har levd ett moderne liv og har blitt så forgiftet at energien og livslysten har begynt å forsvinne.
http://www.sharinghealth.com/bob-beck-protocol.html
Av disse maskinene er det silver pulser som brukes til å elektrifisere blodet, samt I tillegg lage kolloidal sølv. Sota Silver pulser er det fulle navnet og fåes kjøpt på nett. Kanskje Dreyer vil selge slike?
Ett kvarter på en halvliter vann er helt fint for å drikke. Katten min ble mirakuløst bra etter noen dager med dette vannet. Ett vanskelig sår med en vrang bakterie ble ikke bedre av å bruke det som sårvann, men så glemte jeg maskinen på over natta, og da var vannet svart og så helt udrikkelig ut. Men det skulle brukes utvortes. Det hjalp på såret – øyeblikkelig.
Når man lager dette vannet er sølvet hvitt og gråaktig, men det blir mørkt etter døgn. Det tyder på at det er en prosess som foregår og jeg innbiller meg at det er den ferske løsningen som er den mest potente. Men det kan være at den reagerer på lys, hvilket jo sølv gjør.

smurfen
Redaksjonen
7 år siden

Da foreslår jeg at du ringer rundt til Norske sykehus umiddelbart og sier at du heter Sceptic og at de må slutte å bruke sølvvann til å helbrede pasienter, si at du har funnet ut at det bare er tull og at fagfolk, leger og de andre ekspertene er idioter. :)

Er du heldig så får du gratis blå piller ;)

Frank Aune
Grunnlegger og sjefsredaktør
7 år siden

NASA ønsker nå å benytte sølvvann som antibiotika ute i rommet. Her fra deres egne nettsider:

«Due to widespread growth in the use of colloidal silver as a biocidal agent, develop of a simple and cost efficient method of silver testing is valuable.»

Kilde: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1060.html

Når NASA sier det selv så er ikke sølvvann en bløff allikevel da. Eller var det da det ble bekreftet at det ikke kan brukes? Hmm, det ble forvirrende dette… ;-)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Frank Aune
6 år siden

Sølv vann kan du stole på Mr Aune. Men Nasa(satan)? Nope

Jan Ove Hansen
Jan Ove Hansen
Abonnent
7 år siden

Hvor kan slikt utstyr kjøpes ?

Ole olsen
Ole olsen
Anonym
7 år siden

Det bør vel opplyses at artikkelforfatteren selv selger sølvvann og således har en økonomisk interesse av å skape nysgjerrighet rundt produktet, på samme måte som legemiddelindustrien anbefaler egen produkter.

Blir litt som den store melkebløffen fra tine på at melk skulle være så sunt. Ingen over spebarnsalder bør drikke melk.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Ole olsen
7 år siden

«Blir litt som den store melkebløffen fra tine på at melk skulle være så sunt. Ingen over spebarnsalder bør drikke melk.» Jo, alle bør drikke melk, det er svært sunt, men det må melk som ikke er homogenisert eller parturisert, da dette ødelegger molekylstrukturen og fjerner næringsstoffene.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
6 år siden

Hei. Er melk man kjøper i butikk. Altså tine og dei andre bra for folk? Takk for svaret visst du kan svare
☺️

MortenM
MortenM
Abonnent
Svar til  Radiv
6 år siden

Melk er kalve-og spedbarnsdrikk. Norge ligger vel på toppen angående beinskjørhet i verden? Riktignok inneholder melk mye sundt som kroppen trenger, men dette får man likevel igjennom en variert kost. Les på kartongen, finn ut hva anbefalt dagligdose av vitaminer og mineraler er og sum opp ditt kosthold. Man bør i utgangspunktet stole på hva som står i ingredienser på div. matvarer.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  MortenM
6 år siden

Takk for svaret
☺️ mvh

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Radiv
6 år siden

Nei, verken Tine eller Q-melk er sunn melk, da den er ødelagt gjennom prosessering. Må du kjøpe slik melk, kjøp H-melk. Men henvend deg direke til en melkebonde og be om rå melk. Det er sunt, spesielt geitemelk, selv om kumelken smaker noe bedre, men begge smaker uansett mye bedre og friskere enn melk fra Tine eller Q-meieriene.

«Melk er kalve-og spedbarnsdrikk.» Er det bra for barn og kalver, er det bra for voksne også. Beinkjørheten kommer av for lite kalk, fordi visse entzymer fjernes i behandlingen av melken, og disse entzymene som er fjernet skulle hjulpet til med nettopp kalkopptaket. Så vi kan drikke så mye Tine melk vi bare vil, men jo mer vi drikker av det, jo mer beinkjørhet vil vi få. Dette har jeg direkte fra en som jobbet i Landbruksdepartementet.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
6 år siden

Hei Balle Clorin! Tusen hjertelig takk for ett meget bra svar. Da får eg finne ut hvem i min kommune som selger slik melk du snakker om.
☺️. Husker når eg var liten gutt og var med tante på melking. Hos Tante og Onkel fikk vi alltid melk rett fra gården. Det husker eg var spesielt godt. Mvh

Gerd l berntsen
Gerd l berntsen
Anonym
7 år siden

Veldig intressant

« Forrige artikkel

NATO sine hensynsløse provokasjoner for å ødelegge Russland

Neste artikkel »

Tause medier – sannhet uteblir

64
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x