Er sølvvann så sunt for oss at Legemiddelverket bruker alle knep i boka for å få det latterliggjort?
//

Helsebringende sølvvann skremmer vannet av myndighetene

25.1K visninger
14 minutter lesetid
67

Det helsefremmende middelet sølvvann er sterkt angrepet i media og truet av mattilsynet, av legemiddelverket, haterne og skepsismiljøene. Hva er det de frykter?

Mattilsynet tillater ikke at vi i produktomtaler forteller noenting i dag. Det er ikke lov å komme med en eneste helsepåstand, ikke lov å lenke til 3 parts studier eller forskninger, eller 3 parts artikler, det er heller ikke lov å bruke kundeomtaler rundt et produkt. Det vil si, ingen forstår hva produktene hjelper for eller mot, de knebler all informasjon.

Derfor skriver jeg nå denne personlige artikkelen fordi jeg som privatperson og medborger er sykelig kvalm av korrupsjon og hemmelighold fra myndighetenes side som igjen går utover folkehelsen på lengre sikt.

Jeg har blitt beskyldt for å selge egen vaksine, jeg er blitt kalt alle navn man kan finne i boka og mye mer, primært fordi jeg har trosset kritikk og angrep og fortsatt å selge sølvvann! Da må det være noe i det ikke sant?

Personlig blir jeg da bare enda mer fokusert og engasjert når noe forsøkes forbys og angripes så hardt i media og av skepsismiljøer som sølvvann har blitt. Da tenker jeg, da er det noe de frykter ved det, og idet du leser resten av artikkelen vil du fort forstå hvor frykten springer ut fra. En frykt vi IKKE kan akseptere og ikke kan bøye oss for, og heller ALDRI vil bøye oss for.

Hvorfor blir det slik enorm storm rundt et enkelt produkt?

Det eneste ionisert sølvvann inneholder er destilert vann med sølvioner. Dette skapes ved en elektrisk prosess med 2 staver av 99,999 % rent sølv i vann som ikke engang inneholder sølvsalter som det har vært noe usikkerhet rundt.

Men hva er egentlig sølvvann og hvorfor er det så utrolig populært og på samme tid så hatet og angrepet av interessegrupper?

Sølvvann har av kjennere i lang tid blitt kalt for naturens eget antibiotikum. Hvordan kan det fungere og er det dokumenterte virkninger?

Det kommer jeg tilbake til lenger ned i artikkelen, men det er viktig for deg og din forståelse at du leser den kronologisk, ta deg tiden til det, det er verdt de minuttene du bruker på det, det lover jeg.

Tradisjonelt kjent for

Først vil jeg skrive her hva sølvvann tradisjonelt knyttes til og har blitt brukt for. Dette er ikke mine påstander eller hva jeg personlig nødvendigvis tror på, det er hva markedet har brukt produktet til i århundrer, hva som er forsket på og det som er allment kjente fordeler allerede.

Tradisjonelt kjent for:

  • Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp.
  • Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler.
  • Fremme sårheling og vevsoppbygging.
  • Være overlegent i forbindelse med helbredelse av brannskader.
  • Dedifferensiere syke og skadede celler til stamceller.
  • Sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev.
  • Uskadeliggjøre mer enn 650 ulike patogene mikroorganismer.
  • Være helt uten bivirkninger.
  • Fungere like effektivt på mennesker, dyr og planter.

Så, er det noe i dette eller er det kun overdrivelser for å selge enda flere produkter slik Dagbladet og noen andre i media har påstått? Det er opp til deg å vurdere gjennom å informere deg selv bedre og ikke kun tro på utsagn fra en side, ei heller min side. Jeg har også lagt til massevis av referanser på bunnen av artikkelen for deg som ønsker å granske dette nærmere.

Hva hvis vi ser tilbake på historien og oppdagelser gjort allerede på 1300 tallet, kanskje det vil kunne sette lys på hvorfor sølv og sølvioner har vært så fordelaktig for menneskers helse gjennom tidene. Jeg har også lenket opp mange studier og viktig informasjon rundt sølvvann i referansefeltet nederst i artikkelen, men anbefaler deg å lese artikkelen i sin helhet for å forstå sammenhengen.

På 1300-tallet, da pesten herjet, klarte adelen seg stort sett uten å bli smittet. Det ryktes at det skyldtes i høy grad det faktum at de benyttet sølvtallerkener, sølvbestikk, sølvbeger og lignende (men selvsagt også at de hadde bedre ernæringsmessige og hygienemessige forhold). På den måten fikk de i seg tilstrekkelig med sølvioner til å holde de pestskapende bakteriene unna. Man gav også sine barn en sølvskje som de kunne suge på.

Det er herfra begrepet ”født med en sølvskje i munnen” stammer fra. I Kina finnes urgamle tradisjoner som blant annet sier at folk alltid skal ha et sølvstykke hjemme, i tilfelle noen skulle bli bitt av en rabiessmittet hund. I så fall skulle man gnikke sølvstykket i såret, og på den måten unngå å bli smittet.

I sin bok ”Colloid Chemistry”, konstaterer Dr. Jerome Alexander at sølvioner som gnis løs fra et sølvstykke faktisk dreper skadelige bakterier. I eldre tider ble det ofte lagt en sølvmynt i bunnen av melkefat for å holde melken holdbar lenger.

Historiske tekster viser at seriøse medisinske tester av kolloidalt sølv strekker seg tilbake til 1880-tallet, da man med forbløffende godt resultat behandlet både tyfus og anthrax.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det forsket svært mye på kolloidalt sølv. Dessverre har mye av denne kunnskapen forsvunnet i takt med at de vitenskapsmenn og leger som satt inne med kunnskapen er borte. Heldigvis finnes det mye nedskrevet i form av publiserte arbeider og bøker. Hvorvidt dette stemmer må hver enkelt ta stilling til, men de bør være med i vurderingen av en mulig løsning på problemet med antibiotika resistens i samfunnet.

Dr. Henry Crookes anses som ”stamfar” til den utvidete og brede bruken av kolloid sølv på begynnelsen av 1900-tallet. Han benyttet det til å bekjempe bl.a. gonorrè, tuberkulose, stafylokokker og andre smittsomme mikroorganismer. Hans vitenskapelige rapporter konkluderte med at det ikke fantes noen kjent mikrobe som ikke kunne tilintetgjøres av kolloidalt sølv i laboratoriet i løpet av seks minutter.

I 1915 fant Dr. A. Leggeroe at kolloidalt sølv ikke bare beskyttet nyfødte barns øyner, men også fungerte utmerket på voksne. Han fant at kolloidalt sølv var den beste løsningen han hadde vært borti. Han konstaterte at kolloidalt sølv aldri forårsaket noen bivirkninger, og aldri ga noen form for synsreduksjon. Kraftige øye-infeksjoner forsvant i løpet av noen få behandlinger med kolloidalt sølv.

Tankekors: Kansje vi skulle sammenligne det med antibiotika-baserte salver som sies å bruke uker på å virke og samtidig har et antibiotika resistent problem knyttet til seg.

Dr. Malcolm Morris rapporterte i 1917, at kolloidalt sølv fungerte meget effektivt i behandlingen av forstørret, eller betent prostata hos menn. Sædvæske som inneholder blod er som regel et tegn på betent prostata. Å drikke kolloidalt sølv sies å ha vist seg å være effektivt ved behandling av slike lidelser. Han fant også ut at hemoroider raskt forsvant ved bruk av kolloidalt sølv. Senere rapporterte han at det også var virksomt mot eksem.

Benyttet innen veterinærmedisin

Rundt 1925 fantes det i USA mange store budskapsfarmer. Mange dyr døde av ulike virus eller bakterieinfeksjoner. Det beste våpen veterinærene hadde å ty til den gangen var kolloidalt sølv. Det ble benyttet med stor suksess og fremgang.

Difteri og stivkrampe var et stort problem på begynnelsen av 1900-tallet. Vitenskapsmenn forsøkte giftene på forsøksdyr for å finne løsninger på problemene. I 1919 lyktes Dr. Alfred Searle, ved hjelp av kolloidalt sølv, å beskytte kaniner fra dødelige doser med stivkrampe (tetanus). Kaninene som fikk kolloidalt sølv overlevde doser som var mer enn fem ganger den vanlige dødelige dosen.

Dr. J. Mark Hovel rapporterte i ”British Medical Journal”, at kolloidalt sølv fungerte spesielt godt på å kontrollere virus. Hans studier innbefattet bl.a. kikhoste og hals- og nese-infeksjoner. Han konstaterte at forkjølelsen mye raskere ble nedkjempet ved bruk av kolloidalt sølv.

Antibiotikumets inntog – sølvets fall

Jeg vil legge til at ANTI-biotika betyr ANTI LIV (Mot liv) og PRObiotika betyr PRO LIV (For liv).

Interessen for kolloidalt sølv sank på 1940-50 tallet som en følge av at antibiotikum var oppfunnet. Legemiddelindustrien la til side all forskning vedr. sølv, og konsentrerte seg deretter utelukkende om patenterbare, antibiotiske substanser.

PS! Lenger ned i denne artikkelen har jeg listet opp gårsdagens artikkel i Forskning.no (10.06.15) med tittel Legemiddelfirma stanset forskers foredrag som omhandler legemiddelindustriens gjentagende forsknings svindel. Når du går i dybden rundt sannheten viser det seg at dette har skjedd i mange år over store deler av verden. Endelig kommer det frem!

Dessverre ante man ikke den gangen at man etter hvert skulle få et kjempeproblem, med tanke på den resistensutvikling som antibiotiske preparat har ført til. Man skulle nok ha fortsatt å satse på kolloidalt sølv hvor ingen resistensutvikling finner sted.

Forskjellen ligger i at antibiotikum dreper bakterier (ikke virus og sopp) ved forgiftnig. Forgiftning er forsuring av kroppen og skaper mer sopp og grubunn for virus. Vi må huske at de aller fleste bakterier i kroppen vår er bra for oss og styrker immunforsvaret. En mikroorganisme kan etter hvert mutere og bli resistent mot giften. Kolloidalt sølv dreper mikroorganismene ved kvelning. Egentlig angriper kolloidalt sølv sykdomsfremkallende mikroorganismer på tre ulike plan. Katalytisk oksidering, reaksjon med cellemembran og tilslutt forhindring av DNA replikasjon.

I dag skrikes det i media om antibiotikaresistente bakterier og virus. Antibiotikaen fungerer ikke lenger hos mange fordi den er misbrukt og overbrukt over så lang tid. Så når antibiotika virkelig trenges, så hjelper den ikke lenger. Anbefaler deg å google antibiotika resistens og gjøre opp din egen mening rundt den saken.

Sølvet gjenoppdaget ved ny forskning

I 1963 fant forskere ut at kolloidalt sølv var uovervinnelig hva angikk å drepe sopp. Forskning på kolloidalt sølv ble igjen aktuelt på 1970-tallet da Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano mottok statlige midler for å gjennomføre studier for å finne bedre behandlingsmetoder i forbindelse med brannskader. De fleste antiseptiske midler som til da var benyttet, skapte flere bivirkninger enn virkninger. Antibiotika fungerte bare en kort stund innen bakteriene oppnådde resistens.

I tillegg kunne ingen antibiotika hanskes med bakterien Pseudomonas Aeruginosa, en fryktet bakterie som bl.a. infiserer veldig mange brannskader.

Etter å ha lest en del legelitteratur fra begynnelsen på 1900-tallet, begynte Dr. Margraf å eksperimentere med kolloidalt sølv. Han erfarte at selv meget små doser med kolloidalt sølv eliminerte Pseudomonas Aeruginosa, samt at såret leget seg dobbelt så raskt. Kolloidalt sølv får det omkringliggende vevet rundt et sår til å utvikle seg til en stamcellestruktur – dermed regenererer vevet seg fortere og med langt mindre arrvev (arrdannelse).

Kan benyttes til å lage stamceller

Robert O. Becker gjorde den fantastiske oppdagelsen at celler som utsettes for sølvioner dedifferensierer og kan bli til stamceller. Disse cellene kan deretter differensiere og bli til den celletype, for eksempel hud eller beincelle, som det område cellen befinner seg i krever. Dette er forklaringen til at skader (brann, kutt etc.) leger så mye mer effektivt og så mye raskere når det er i kontakt med kolloidalt sølv. Det kolloidale sølvet holder samtidig området sterilt og bakteriefritt, slik at det ikke rammes av infeksjoner under helbredelsesprosessen.

Dr. Bretano konstaterte at kolloidalt sølv var det beste brannskade-antiseptiske middel han noensinne hadde vært i kontakt med. Uansett hvor ofte eller hvor mye kolloidalt sølv som ble benyttet, farget det ikke huden på samme måte som andre sølvforbindelser (sølvnitrat, sølvsulfat etc.) gjorde. Han fikk også bekreftet at bakteriene ikke utviklet resistens mot kolloidalt sølv. Han publiserte sine oppdagelser i tidsskriftet ”Surgical Forum”.

Flere forskningsresultater gjennom tidene

(Dette er heller ikke mine påstander, jeg referer kun til resultater og funn fra tidligere forskninger og studier).

Beinsår som ikke gror, sår av den typen som ofte rammer for eksempel diabetikere, gror fort og effektivt ved bruk av kolloidalt sølv.

Ved krigsveteransykehuset Syracuse i New York, fant forskere at kolloidalt sølv var 10 til 100 ganger mer effektivt enn de preparatene som var tilgjengelig og som ble benyttet til bekjempelse av bakterier.

Sopp kan forårsake store plager når den invaderer en kropp og bosetter seg på finger- og tånegler, hud, hårbunn og føtter. Den vanligste soppinfeksjonen er fotsopp, og som gir kløende sprekker mellom tærne. I 1976 konstaterte Dr. T. J. Berger at det var tilstrekkelig med en behandling med kolloidalt sølv for å bli kvitt fotsopp. Neglesopp, som er veldig vanskelig å bli kvitt, forsvinner også ved bruk av kolloidalt sølv (ved å på vanlig måte holde det ioniserte kolloidale sølvet i munnhulen i 3-4 minutter). Det kan riktignok ta noen måneder men det fungerer.

I 1977 viste Dr. Willam Foye at kolloidalt sølv fungerer utmerket til behandling av halsbetennelse, snue og øye-infeksjoner. Kolloidalt sølv har også vært benyttet til behandling av malaria og syfilis. Mange kvinner som lider av gjentagende urinveis- infeksjoner eller soppinfeksjoner i underlivet, erfarer at forebyggende bruk av kolloidalt sølv er den enkleste metoden for å bli kvitt problemet.

I 1978 skrev Dr. Jim Powell en artikkel i ”Science Digest”, hvor han påpeker hvor mye mer effektivt kolloidalt sølv er i forhold til de vanlige antibiotiske remediene som helsevesenet benytter. Jeg kommer ikke til å nevne HIV i denne sammenhengen, det skaper litt vel mye debatt og skriking i media, men du må gjerne google litt på sølvvann og HIV, det må være lov.

Hvordan kan myndigheter eller krefter i farmasien noensinne stoppe mennensker i å bruke sølv?

Sannheten er, det vil de ikke få til noen gang, og det vet de. I alle fall ikke i lengre perioder, så derfor har heller de som selger sølvvann blitt latterliggjort og hetset i media og av ulike skepsismiljøer som mener dette kun er rent kvakksalveri. Det blir hetset som at det ikke fungerer og at det er farlig, “man kan bli blå av det”. Som du sikkert forstår ligger det mye makt og interesser i å holde slike produkter skjult og borte fra befolkningen.

Det forsøkes også å skremme bort brukerne med bilder av en blå smurfelignende mann, som etter sigende skal ha mikset sitt eget sølvvann ved å kverne sølv til småpartikler, vi kaller det sølvsalter og drukket det over en lengre tid. Om dette er sant betviles, men det har ingenting med ionisert sølvvann og gjøre og man risikerer ikke å bli blå, gul eller grønn.

Argyri som da er kjent som lidelsen grunnet for mye sølvsalter har ikke noe med korrekt produsert ionisert kolloidalt sølvvann å gjøre, det er umulig å få blåaktig hud av dette, da må det store mengder sølvsalter til. Argyri er et annet ord for sølvforgiftning.

Nå vet du bedre og du ser nå et historisk perspektiv på ting.

Så kanskje kan vi som menneskehet komme oss videre i evolusjonen nå og innse at mye av det som fungerer forsøkes holdes skjult for oss fordi noen tjener grovt på å beholde monopol på sykdom?

Det der er bare konspirasjonsteorier får jeg stadig høre

Javel sier jeg da. Hva med denne artikkelen i forskning.no i går kl 17.01 kalt:

Legemiddelfirma stanset forskers foredrag

Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent. Dette er ikke første gang en såkalt “konspirasjonsteori” har vist seg å være sann. Jeg har gått i dybden på å undersøke om de har substans og kan understreke at sannheten er mer hårreisende og grov enn vi tør å tru.

Her kan du lese artikkelen i eget vindu, klikk på lenken og del dette innlegget videre, det er viktig at folket blir informert om svindelen.

Forskning.no: Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent.
Forskning.no: “Flere norske forskere har opplevd at legemiddelselskaper prøver å hindre uønskede forskningsresultater i å bli kjent”.

Se artikkelen på forskning.noJeg annbefaler å lese ferdig denne artikkelen først.

Hvorfor og hvordan fungerer egenlig sølvvann?

Produksjonsmetoden er svært viktig med tanke på produktets kvalitet. For at sølvvann skal fungere slik det skal og være trygt må det produseres korrekt og av høy kvalitet.

Det er viktig at produksjonen er basert på konduktivitet (ledningsevne) og ikke produksjonstid. Dette bl.a. fordi både luftens og vannets temperatur påvirker prosessen. Det er også helt essensielt at vannet er renset på en måte som gjør det fritt for salter (konduktivitet=0) innen prosessen starter ellers vil det kunne oppstå sølvsalter i produktet. Dersom vannet inneholder salter vil prosessen kunne skape ulike sølvsalter – det er ikke ønsket pga. partiklenes størrelse. Sølvet som benyttes til elektroder må være rent (99,999%). Såkalt ”sterling silver” må aldri benyttes pga. kobberlegeringen. Kjemisk produsert kolloidalt sølv er ikke egnet og må ikke forveksles med elektrisk produsert ionisert kolloidalt sølv.

Et sølvion er så lite (0,01-0,001 mikrometer), at dersom man laget en liten eske med volum på en kubikkmillimeter, ville den romme over en milliard sølvioner. En rød blodcelle er omtrent 1000 ganger så stor. Hvert sølvion er positivt elektrisk ladet (elektronet i ytterskallet på sølvatomet er fjernet), og har potensial til å aktivt oppsøke (pga. sin ladning) og deretter nøytralisere patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp. Måten sølv nøytraliserer patogen på er svært interessant. Sølvet er både svært katalytisk og svært oksidativt.

Sølvionene suges opp av, og lager forstyrrelser i mikroorganismens kjemiske prosesser. Det anses allment kjent at måten ionisert kolloidalt sølv dreper på gjør det ekstremt vanskelig for mikroorganismer å mutere for deretter å oppnå resistens lik vi nå ser er problemet med antibiotika i dag.

Tankekors: Kan ionisert kolloidalt sølv kan på bakgrunn av dette anses som en mulig løsning på problemet vedrørende multiresistente bakteriestammer, dvs. bakteriestammer som ikke lenger responderer på ulike antibiotika-kurer.

Kan det skade å bruke sølvvann over tid?

Sølv har ikke antibiotikumets bivirkninger

Dessverre er det slik at det er de sterke markedskreftene som sørger for at vi fremdeles benytter det dårligste og minst ønskelige alternativet innen helsevesenet. Ut fra et effektivitetssynspunkt, et resistens- utviklingssynspunkt, og ikke minst et sikkerhetssynspunkt, er det etter min mening trygt å bruke ionisert kolloidalt sølv.

Sølvvann er trygt

Sikkerheten ved bruk av ionisert kolloidalt sølv er svært overlegen. Antibiotika kan forårsake allergiske reaksjoner hos pasienten, noe som i enkelte tilfeller kan gi et anafylaktisk sjokk. Antibiotika slår som kjent ut alle bakterier i kroppen, og påvirker spesielt de gode bakteriestammene i tarmen. Dette er årsaken til at så mange opplever å få diaré når de gjennomgår en antibiotikakur. Ionisert kolloidalt sølv som først holdes i munnhulen og deretter svelges, opptas hovedsakelig gjennom ionekanalene i munnhulen, og deretter til en viss grad i magen og den øvre delen av tynntarmen.

Dermed har dette ingen nevneverdig påvirkning på de gode tarmbakteriene. Antibiotika er også kjent for å skape andre problem, spesielt ved langvarige kurer. Det finnes mange eksempler på mennesker som etter en antibiotikakur, er blitt rammet av matintoleranse, for eksempel laktose-intoleranse.

Om du vil vite mer om ulike detaljer rundt sykdom og sølvvann anbefaler jeg deg å lese boken The Micro Silver Bullet av Dr. M. Paul Farber ,du finner en på Amazon.

“If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in a sorry a state as are the souls who live under tyranny.”Thomas Jefferson

Helsefrihets-aksjonen – For deg som vil velge din egen helse selv

Jeg vil avslutte artikkelen med følgende (et gammel ayurvedisk ordtak):

«Når kosten er feil er medisin unyttig. Når kosten er korrekt er medisin unødvendig.»

Se også: Naturens eget antibiotikum.

Disclamer

NB! Informasjonen er ikke ment for råde deg til å kurere sykdom eller drepe bakterier men for å gi deg et perspektiv.

Underbyggende studier og dokumentasjon:

4 Ulike studie cases rundt sølvvann

På Wikipedia – Medical uses of silver

The Silver edge – Over 110 ulike case studier og forskningsartikler om sølvvann

The micro silver bullet, boken. Dr. Faber i Texas, 1992.

Studier utført av:

Dr. Henry Crookes, anses som sølvvannet stamfar
1900 – Dr. Margraf 1915 – fant Dr. A. Leggeroe
1917 – Dr. Malcolm Morris
1919 – Dr. Alfred Searle
Dr. J. Mark Hovelz
1977 – Dr. Willam Foye
1976 – Dr. T. J. Berger
Robert O. Becker
1963-70 tallet – Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano

Kjetil Dreyer

Kjetil Dreyer har gjennom flere år drevet nordens største nyhetskilde for direktesalgsindustrien, han har skrevet hundrevis av artikler og har et enormt nettverk av ledere og ressurspersoner. Han drev også organisasjonen Quality Seminars som fokuserte på seminar, kurs og konferanser som hjelper mennesker i forskjellige deler av livet. Han var leder for Vaksinekasjon.no og vaksinemotstanden rundt H1N1 vaksinen i 2009 og fortsetter sitt arbeid med å bevisstgjøre mennesker rundt helse og andre samfunnsmessige spørsmål. Gjennom sitt ønske om å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv grunnla han Altshop.no i desember 2007 som i dag er norges største alternative nettbutikk.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

67 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
2 måneder siden

Jeg må prøve dette. Smurfemannen brukte noe han snekret sammen med sølv. Ikke coloidial sølv. Mother god døde av alkohol og narko misbruk. Veldig mange superkjendiser bruker coloidial siver. Gwyneth Paltrow, Elle Macpherson, Bieber, Helen Mirron og flere. Jeg søkte litt på Internett. Tydelig at Big Pharma ikke liker dette. De prøvde seg på Ivermectin og hengte ut Joe Rogan for heste-ormekur. Nå er det plutselig godkjent. De ville ikke ha noe alternativ til de dødelige vaksinene og giften de matet folk med. https://steigan.no/2024/04/en-alvorlig-melding-fra-japan-til-verden/
Så coloidial silver må virkelig være bra for helsen. Alt med måte. Mother god var klin kokos, Noen hevdet hun hadde uhelbredelig kreft. Kanskje ikke rart hun drakk sølvvann. Men hun hadde anoreksi og dårlig helse.

Regel nummer 1 må være å holde seg unna vaksiner. Deretter må vi begynne å spise bedre mat.
Jeg har hatt noen plager etter nikkel. Jeg lurer på om det er bra at varmeelementer i kaffemaskiner og vannkokere er av nikkel og krom? Noen er laget av aluminium. Disse er veldig kreftfremkallende. Får vi det i oss når vi bruker maskinene? Aluminiumskasserollet ble linket til demens. Aluminium er i hudprodukter, vaksiner og er blitt brukt i nanopartikler sprayet i luften for værmanipulering. Man kan varme opp partiklene og t eks stoppe et værsystem. Dette havner i naturen. Drikkevann og planter og dyr.
ultraprosessert mat er ikke bra. Vegetabilske oljer er ikke bra. Sukker er ikke bra:
se dokumentaren That Sugar Movie.
https://rumble.com/v2zn5ko-that-sugar-film-2014-documentary-movie.html
Se hva sukker gjør med helsen. Humørsvingninger og mountain dew mouth også. Sukker er avhengighetsskapende. Man vil ha mer og mer. Det er lurt å kontrollere inntaket. Spis mat som har naturlige bindinger. Styr unna ormeprotein. Vi vil ha naturlig mat og kost som har blitt spist i generasjoner. Frisk og fersk mat.
Veganermaten viser seg å være kreftfremkallende: kast dritten sammen med vaksinene og annen møkk.

Evara
Evara
Anonym
2 måneder siden

Hva er din formening om dokumentaren mother god, hun drakk sølv vann til hun ble grå-blå! Så mulig det er fint i små mengder, men pass på hva du deler.. noen har ikke kritisk tankegang og er sårbare for feil info. Og noen ganger er placebo en vakker ting, om det man tar faktisk ikke skader kroppen i mellomtiden.

Dagfinn Andreassen
Dagfinn Andreassen
Anonym
3 måneder siden

Så rart. Hvis dette sølvvannet virkelig er så fenomenalt, hvorfor er det ingen som markedsfører det og blir rike?

Torjen
Torjen
Anonym
4 år siden

Ny informasjon :

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Jeg har värt skeptisk til dette sølvvannet over mange år,men etter at en nabo begynte å å fortelle om en gurkemeietype fra Nepal som effektiv mot leddsmerter med mer og det viste seg at den fungerte(det er visst produksjonen som øker av ett smertestillende hormon,så ble jeg også mer vennlig innstilt til Kjetil Dreyers påstander.Jeg bestilte en flaske for ca en måned siden.
Nå er fotsoppen borte men noe sitter fortsatt i neglene.Jeg vil ikke ta seieren på forskudd,men jeg har trodd jeg har blitt kvitt soppen tidligere med vanvittig dyre medisiner,men dette ser bra ut.Og i disse Coronatider,er det effektivt mot virus i tillegg,da blir det vinn vinn.
Jeg må også tilføye at jeg tar en teskje morgen og kveld.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Jan
4 år siden

Det hevdes at mennesket har et livsløp i denne kroppen på mellom 120-140 år. Derimot har moderne teknologi bidratt til redusere dette til rett i underkant av 80 år. Kongelige har alltid hatt blått blod sies det, men dette er en sannhet med veldig store modifikasjoner. Fra lengre tilbake i historien benyttet adelen sølvtøy til asjetter, kopp og bestikk imotsetning til de menneskene de bedro. Over lang nok tid vil man bli en anelse blå i huden, derav blått blod. Tar man sølvvann om man kjenner en infeksjon begynner komme med to teskjer morgen og kveld, vil det i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig for at den er kurert neste dag. Man kan også ta dette noen ganger per uke uten tegn til sykdom for vedlikehold. Man blir ikke blå av den grunn.

Ikke glem at det er parasittene som blir fjernet. Viruset er del av immunsystemet ditt og fjerner de ødelagte (syke) cellene fra kroppen din. Viruset er vår beste venn og uten det hadde vi ikke hatt lang levetid.

Dette vannet kan brukes til mange behandlinger. Let opp selv og se hva andre har hatt effekt ved. Fint at flere begynner innse at man kan ikke maskere problemet med piller da man ikke har kurert noe som helst.

Erna kommer vel med en ordre i ren Stalin-stil om at vi må slutte holde oss friske. Hvordan ellers skal man tjene penger via legesentrene og sykehusene. Da kreves det pasienter.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
5 år siden

Sølvvann er ikke bra, nitten utropstegn! Sølv er tvert imot noe man ikke skal ha for mye av i kroppen. Vaksiner ungene, ta influensavaksine hvis du har lett for å få influensa, bruk de medisinene som legen foreskriver eller anbefaler. Om man blir syk av sølvvannet, skal jeg være med på å betale regningen gjennom skatteseddelen. Skattepengene mine skal også være med på å dekke kostnader fordi folk ikke vil vaksinere ungene sine. Kostnader som hadde vært helt unødvendige.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rasjonell
5 år siden

Sa Hitler til slavene sine.

Sceptic
Sceptic
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Så du synes det er helt greit at meslinger kommer tilbake og gjør folk syke? Synes du det er greit at folk bruker tvilsomme «mirakeldrikker» som sølvvann i stedet for å vaksinere seg og sine barn med trygge velprøvde vaksiner? Se filmen Overgivelse av Oskar Bråten, den ligger på NRKs TV-sider og handler om tuberkuløse barn i 1920-åra. Mellom 1890 og 1960 døde 1/4 million nordmenn av tuberkulose. Er det dette du ønsker deg tilbake til?

ken
ken
Anonym
Svar til  Sceptic
5 år siden

Sceptic – Hørt om «født med en sølvskje i munnen»? Google… Uttrykket stammer fra England, der en gammel skikk tilsa at faddere skulle gi en sølvskje i gave til nyfødte barn som derav fikk en en god start på livet da sølv har antiseptiske egenskaper. Og dersom et barn spiste med sølvskje, ville det ha større sjanse for å klare seg gjennom sine første leveår uten sykdommer.

Heller en sølvskje i munnen enn dine anbefalte vaksiner FULLE AV KVIKKSØLV ;-)

Mye har nok endret seg siden «gamle dager», unge mann! Til fordel for legemiddelindustrien og dens profitt da vi snakker børsnotering i «moderne tid»… Det finnes ikke penger i friske mennesker, og mye vil ha mer, sa fanden!

At du tror på at kjemiske vaksiner bidrar til å bygge opp et optimalt immunforsvar hos friske barn, blir for dumt! Influensa har aldri tatt livet av friske mennesker. Du nevner «NRK»… Hvorfor er du her med dine tomme argumenter? Vær heller litt ydmyk og la deg imøtekomme av saklige svar, ellers blir det bare “frys”!

Hva tenker du om «at meslingvirus ikke kan leve i luften år etter år, samt hvordan kunne en sykdom som nesten er blitt fullstendig utryddet for mange år siden plutselig dukke opp igjen for fullt?»

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sceptic
5 år siden

Løgn, løgn og atter løgn, fakta er at alle sykdommene var på vei ned og på vei til å bli utryddet da de begynte å vaksinere viser alle kurver, vaksinerte eller forgiftet om du vil har 2000 ganger større sjanse for alvorlige sykdommer en friske raske uvaksinerte barn. selv de mest hjernedøde av de hjernedøde vet at babyer ikke har godt av å bli forgiftet med kvikksølv, formaldehyd, frostveske, aluminium, lik-rester, ape nyrer, kylling egg osv osv osv ..

Morsomt at du innrømmer at vaksiner har null effekt, alle må vaksinere seg så ikke de som ikke er vaksinerte smitter de som er vaksinerte…. looool ,du ekke god.

At dere forkvakvakla NAZI tryner ønsker at menneskeheten ikke lenger skal være frie individer, men derimot statens eiendom er jo bare hinsides og overgår alt av ondskap verden har sett til nå.

Er det du som skal kjøre busser rundt med soldater som skal samle inn fri mennesker som ikke vil forgifte barna sine og sende den inn i leirer og gasse dem ?

50-60 tallet, 600 000 nordmenn ble infiserte med det kreftfremkallende ape viruset SV40, titusener av norsk ungdom fikk sine liv ødelagt med hjernehinnevaksinen, HPV vaksinerte opplever en eksplosjon i antall tilfeller av livmorhalskreft og det trammer kun vaksinerte. I tillegg får de ME og en rekke andre sykdommer.
$vinefadesen kjenner du sikker til. før MMR fikk 1 av 10 000 autisme, nå får 1 av 10 autisme. osv osv …

Du får heller kline litt med Hitler bildet ditt istedenfor å plage oss friske mennesker.

Eller se en dokumentar og få noe nytt som kalles kunnskap, noe som er et ukjent begrep for deg.

Sølvvann brukes på alle norske sykehus så du er nå litt søt når du angriper dine egne.

http://vaxxedthemovie.com/

Å nei det glemte jeg, for psykopatene i Pro forgiftning sekten så er kun deres egne ekstreme bestillingsverk og falsum akseptert, alt annet som kan lukte av nøytralt og objektivt er strengt forbudt. Sieg Heil!

Lilian Wiborg
Abonnent
7 år siden

Det er ingen tvil om at sølvvann virker. Jeg begynte med kuren på mandag. En av plagene mine for øyeblikket er en betennelse i ei tannrot, og den har jeg gått med
lenge og burde vel hatt antibiotika, men legene vil jo ikke gi antibiotika lenger. På mandag var den så ille at jeg greidde ikke å åpne munnen, men jeg fikk nå i meg en slurk. Og i dag har vi altså onsdag. Jeg har blitt betraktelig bedre. Jeg kan røre på munnen i alle retninger, gape og berøre området rundt munnen og nesen, men jeg er ikke helt kurert, for jeg kjenner fortsatt litt ømhet rundt neserota, men hevelsen er gått ned, slik at brillene ikke lenger støter mot kinnet. Og dette til tross for at jeg ikke greide å holde vannet i munnhulen så lenge som 3 – 4 min.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Lilian Wiborg
7 år siden

Kjempe at det funker for deg og
☺️ ☺️.

Lilian Wiborg
Abonnent
7 år siden

Jeg har en flaske med en liter ionisert vann, som jeg har kjøpt på helsekostforretning i Sverige, men det står ingen bruksanvisning på flasken, så jeg skulle gjerne visst hvordan jeg skal bruke vannet. Skal jeg drikke det slik det er på flasken eller skal jeg blande det ut med vann? Jeg har borreliose og er desperat, for legene i Norge vil ikke behandle borreliose. Kan noen svare meg på dette? Jeg har fått anbefalt ionisert vann av mange.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Lilian Wiborg
7 år siden

Ta en kork om morgenen og en om kvelden. Det skal ikke blandes ut. Ideelt sett holder du vannet under tungen i et minutts tid før du svelger ned.

Lilian Wiborg
Abonnent
Svar til  Frank
7 år siden

Takk for informasjoen Frank. Jeg skal prøve dette, men vet du hvor lenge man skal gjøre det? Om man skal ta noe opphold etter en viss tid og så begynne igjen?

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Lilian Wiborg
7 år siden

Bare kjenn etter om det føles riktig å fortsette. Kroppen pleier å si ifra om den trenger det. Blir som den følelsen du har når du har lyst på noe bestemt eller ikke har lyst på det.

Hanne Reke
Hanne Reke
Anonym
Svar til  Lilian Wiborg
4 år siden

Kan du gi meg tilbakemelding om hvordan det går?

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Lilian Wiborg
7 år siden

Eg gjør som frank skriver til deg. Det er ypperlig måte å ta det. T deg en sup av flasken og la det ligge i munnen helst opp til 3 – 4 minutter før du svelger det. Håper du blir frisk. Ønsker med det samme alle en god helg videre
☺️

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  Lilian Wiborg
4 år siden

Hei Lillian.Min erfaring.Ikke drikk rett fra flaska,da blir sølvvannet sakte men sikkert bli kontaminert,det vil se ut som sølevann.Det betyr bare at du i munnen har en del bakterier som sølvvannet renser opp i.Bruk en plastskje,da blir det bra.

Gerd l berntsen
Gerd l berntsen
Anonym
7 år siden

Veldig intressant

Ole olsen
Ole olsen
Anonym
8 år siden

Det bør vel opplyses at artikkelforfatteren selv selger sølvvann og således har en økonomisk interesse av å skape nysgjerrighet rundt produktet, på samme måte som legemiddelindustrien anbefaler egen produkter.

Blir litt som den store melkebløffen fra tine på at melk skulle være så sunt. Ingen over spebarnsalder bør drikke melk.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Ole olsen
8 år siden

“Blir litt som den store melkebløffen fra tine på at melk skulle være så sunt. Ingen over spebarnsalder bør drikke melk.” Jo, alle bør drikke melk, det er svært sunt, men det må melk som ikke er homogenisert eller parturisert, da dette ødelegger molekylstrukturen og fjerner næringsstoffene.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Hei. Er melk man kjøper i butikk. Altså tine og dei andre bra for folk? Takk for svaret visst du kan svare
☺️

MortenM
MortenM
Abonnent
Svar til  Radiv
7 år siden

Melk er kalve-og spedbarnsdrikk. Norge ligger vel på toppen angående beinskjørhet i verden? Riktignok inneholder melk mye sundt som kroppen trenger, men dette får man likevel igjennom en variert kost. Les på kartongen, finn ut hva anbefalt dagligdose av vitaminer og mineraler er og sum opp ditt kosthold. Man bør i utgangspunktet stole på hva som står i ingredienser på div. matvarer.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  MortenM
7 år siden

Takk for svaret
☺️ mvh

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Radiv
7 år siden

Nei, verken Tine eller Q-melk er sunn melk, da den er ødelagt gjennom prosessering. Må du kjøpe slik melk, kjøp H-melk. Men henvend deg direke til en melkebonde og be om rå melk. Det er sunt, spesielt geitemelk, selv om kumelken smaker noe bedre, men begge smaker uansett mye bedre og friskere enn melk fra Tine eller Q-meieriene.

“Melk er kalve-og spedbarnsdrikk.” Er det bra for barn og kalver, er det bra for voksne også. Beinkjørheten kommer av for lite kalk, fordi visse entzymer fjernes i behandlingen av melken, og disse entzymene som er fjernet skulle hjulpet til med nettopp kalkopptaket. Så vi kan drikke så mye Tine melk vi bare vil, men jo mer vi drikker av det, jo mer beinkjørhet vil vi få. Dette har jeg direkte fra en som jobbet i Landbruksdepartementet.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Hei Balle Clorin! Tusen hjertelig takk for ett meget bra svar. Da får eg finne ut hvem i min kommune som selger slik melk du snakker om.
☺️. Husker når eg var liten gutt og var med tante på melking. Hos Tante og Onkel fikk vi alltid melk rett fra gården. Det husker eg var spesielt godt. Mvh

Jan Ove Hansen
Jan Ove Hansen
Abonnent
8 år siden

Hvor kan slikt utstyr kjøpes ?

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
8 år siden

NASA ønsker nå å benytte sølvvann som antibiotika ute i rommet. Her fra deres egne nettsider:

“Due to widespread growth in the use of colloidal silver as a biocidal agent, develop of a simple and cost efficient method of silver testing is valuable.”

Kilde: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1060.html

Når NASA sier det selv så er ikke sølvvann en bløff allikevel da. Eller var det da det ble bekreftet at det ikke kan brukes? Hmm, det ble forvirrende dette… ;-)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Frank
7 år siden

Sølv vann kan du stole på Mr Aune. Men Nasa(satan)? Nope

smurfen
Redaksjonen
8 år siden

Da foreslår jeg at du ringer rundt til Norske sykehus umiddelbart og sier at du heter Sceptic og at de må slutte å bruke sølvvann til å helbrede pasienter, si at du har funnet ut at det bare er tull og at fagfolk, leger og de andre ekspertene er idioter. :)

Er du heldig så får du gratis blå piller ;)

Valgeir
Valgeir
Abonnent
8 år siden

Som det blir sagt i artikkelen, colloidal silver ga ingen misfargninger, mens sølvnitrat gjorde det. Har lest om den “blå” sølvmannen Karason for, han har brukt ett nitrat produkt og kunne ikke vente seg noe annet.
Å kjøpe ferdige løsninger ser ut til å være dyrt, mens å lage dem selv er akkurat så genialt som vi liker det her.
Dr. Bob Beck lagde ett sett av små maskiner som han kalte for hjemmedoktoren. Det er helt genialt for alle som har levd ett moderne liv og har blitt så forgiftet at energien og livslysten har begynt å forsvinne.
http://www.sharinghealth.com/bob-beck-protocol.html
Av disse maskinene er det silver pulser som brukes til å elektrifisere blodet, samt I tillegg lage kolloidal sølv. Sota Silver pulser er det fulle navnet og fåes kjøpt på nett. Kanskje Dreyer vil selge slike?
Ett kvarter på en halvliter vann er helt fint for å drikke. Katten min ble mirakuløst bra etter noen dager med dette vannet. Ett vanskelig sår med en vrang bakterie ble ikke bedre av å bruke det som sårvann, men så glemte jeg maskinen på over natta, og da var vannet svart og så helt udrikkelig ut. Men det skulle brukes utvortes. Det hjalp på såret – øyeblikkelig.
Når man lager dette vannet er sølvet hvitt og gråaktig, men det blir mørkt etter døgn. Det tyder på at det er en prosess som foregår og jeg innbiller meg at det er den ferske løsningen som er den mest potente. Men det kan være at den reagerer på lys, hvilket jo sølv gjør.

Linn
Linn
Abonnent
8 år siden

Jeg har Cystisk Fibrose, en dødelig genetisk lunge og multiorgansykdom som innebærer at særlig lunger angripes av aggressive bakterier (staphylococcus, pseudomomas, haemophilus og andre) som omdanner lungevevet til arrvev som ikke kan ta opp oksygen.
På midten/slutten av 1990-tallet var Colloidal Silver veldig pop i USA, og jeg importerte dette og brukte det i to år, fra 1998-2000. Siden Colloidal Silver har rykte på seg for å virke mot alle bakterier og mikrober, tilogmed virus og sopp tok jeg det i to sammenhengende år for å se om middelet hadde effekt.
Jeg kan med hånden på hjertet si:
Colloidal Silver virker ikke. OM det hadde virket, hadde jeg merket det umiddelbart, for med min sykdom er det veldig lett å kjenne om det er noe som får overnevnte prosess i lungevevet til å stoppe opp/gå saktere.
Jeg har fått en viss merkbar effekt av eteriske oljer som timian, oregano (begge effektive i forsøk med stafylococcer og også multiresistente bakterier som MRSA)
Eukalyptus og peppermynte.
Men Colloidalt Silver? Nei.
Sorry, det er humbug.

Dan
Dan
Anonym
8 år siden

Virker spennende, men jeg stussa litt når jeg leste på wikipedia linken i artikkelen ovenfor. Der står det jo at det ikke er funnet noen medisinsk effekt med dette, attpå til at det er riskio for sykdom om en inntar for store mengder. Føler ikke det underbygger artikkelen særlig… Men vil nødig virke skeptisk.

anders
Skribent
8 år siden

Dæven!
Kjetil! Er du en av dem som verden har ventet på? Hadde ikke peiling på dette. Med denne type formidlere i Nyhetsspeilet har fansmakta nubbe sjangs. Lykke til!

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Det er vanlig at SKEPSIS-foreninger (som ofte består av de mest ukritiske og uvitende – altså de MINST SKEPTISKE – blant innbyggerne i et land) mottar økonomisk støtte med 6-sifrede årlige beløp fra den styrtrike legemiddelindustrien.

I informasjonssamfunnet har det vist seg å fungere å betale “verbale gatebøller på nett” for å jakte på enkeltpersoner med innsikter som ligger nær sannheten, hvoretter de blir forsøkt latterliggjort og hengt ut på ulike måter.

For personer som har sitt yrkesfaglige renommé å ta vare på (f.eks. leger med klare oppfatninger om manglende fordeler samt uheldige virkninger av vaksiner) kan dette fungere som avskrekking.

At utskudd fra den norske “skepsis-kulten” (som er en kult – mer eller mindre okkult sådan – med tilknytning til “djeveldyrker-losjen” O.T.O. der erke-skepsiser John Færseth lenge har vært fast inventar) med legemiddelindustrien i ryggen forsøker å angripe ionisert kolloidalt sølv (kjent som SØLVVANN) er et skittent knep, iverksatt av mektige konkurrenter som føler seg på vikende front.

Med andre ord at årsaken til allverdens offentlig uthengning av bruken av SØLVVANN i den halvt åndssvake offentlige andedammen norge (der media – myndigheter som MATTILSYNET – FOLKEHELSEINSTITUTTET – FORBRUKEROMBUDET yder sine ynkelige og uvitenskapelige bidrag til lavmålet – og skepsis-tilknyttede “verbale dobermannpinchere” med antydning til rabies i sin forkvaklede argumentasjon praktisk talt uten faktamessig eller logisk forankring yder sine bidrag til å holde fellesskapet nede på gjørmenivå) er at SØLVVANN faktisk fungerer positivt, og uten negative bivirkninger.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
8 år siden

Sølvvann er bra, renser kroppen og fjerner bakterier, også i vanntanker. At legemiddelindustrien ikke vil ha dette er en selvfølge, da den ikke er til for å gjøre folk frisk, men mer syke. Legemiddelindustrien har, og har aldri hatt, intensjoner om å gjøre folk friske, men heller dekke over symptomer med giftstoffer, for å gi folk flere symptomer, slik at mer gift kan selges. Disse kvakksalverne i legemiddelindustrien burde blitt buret inn, alle som én.

« Forrige artikkel

NATO sine hensynsløse provokasjoner for å ødelegge Russland

Neste artikkel »

Tause medier – sannhet uteblir

67
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x