Du er syk

12.6K visninger
10 minutter lesetid
84

“Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene “. Dette meddelte forhenværende sjefsredaktør i The New England Journal of Medicine, Marcia Angell.

Legemiddelindustrien har holdt det gående svært lenge. Allerede for 30 år siden uttalte tidligere øverste sjef i Legemiddelgiganten Merck, Henry Gadsden, at hans fremste mål var å selge medisiner til friske mennesker. Uttalelsen ble publisert i bladet Fortune.

Legemiddelindustrien er langt ved å lykkes. Salget av nevroleptika og antipsykotiske medisiner har eksplodert, også i Norge. Siden 1952 har DSM – Diagnostisk og Statistisk Manual over mentale forstyrrelser – psykiatriens faktureringsbibel – vokst fra et lite hefte med 112 psykiske lidelser til nå en enorm bok på 886 sider og inneholder omlag 400 ulike psykiske lidelser. Og boken og økningen i antall ulike mentale lidelser øker år etter år.

Det var allerede i 1997 at lobbyister fra legemiddelfirmaene fikk overtalt kongressen i USA til å tillate reklame for psykofarmaka på amerikansk TV.

Dette åpnet slusene for en strøm av reklame til verdi som gikk fra 595 millioner dollar i 1996 til 4,7 milliarder dollar i 1997. Det er slik psykiatere og legemiddelfirma har kunnet bruke hver eneste kanal de har innflytelse på til å hamre løs med et eneste ubønnhørlig budskap : ” Du er syk, vi har løsningen, oppsøk legen din “.

Den medsinske mafia holder mennesker syke for profitt.

Massiv markedsføring

Hva kan årsaken være til at psykiatere og legemiddelindustrien klarer å overtale millioner av leger til å skrive ut psykoaktive midler til så mange millioner mennesker ?

Vel, det begynner på legekonferanser. Konferanser som ofte er betalt av legemiddelselskapene.

Respekterte tidsskrifter utgir også undersøkelser skrevet av medikamentfirmaenes ghostwritere, som falskt tilskrives fremstående psykiatere som får penger for å sette navnet sitt på dem.

Som et resultat av dette skriver så godtroende allmennpraktiserende leger ut psykofarmaka i hytt og pine. Dette da de samme leger er blitt fortalt og forsikret om at medikamentene er både trygge og nødvendige å skrive ut til pasienter med ulike psykiske plager.

Berømte mennesker benyttes i aggressive reklamekampanjer for antidepressiva og antipsykotiske preparater i USA. Kjendisene blir betalt alt fra mellom 20.000 dollar til 2 millioner dollar for oppdrag på vegne av legemiddelprodusentene. Det foreligger ingen bestemmelser i USA som kan påvise fakta rundt det kjendisene promoterer for av legemidler. Det er slett ikke sikkert at de verken har sykdommer eller tar pillene.

Vince Perry er en av de såkalt sofistikerte reklame-ekspertene i markedsføringen av medisinsalg. Han arbeider med legemiddelfirma der han også bistår disse med å finne opp nye sykdommer.

I en artikkel ved navn ” The art of branding a condition “ avslører han på hvilken måte de ulike selskapene kreerer nye mentale lidelser.

Kan man definere en bestemt tilstand med sammenfallende symptomer på lidelsen overfor leger og pasienter, er jobben gjort og du kan dermed markedsføre det legemiddel som desidert er best egnet for nettopp denne mentale tilstand.

– Er du sjenert, noe som for øvrig er helt normalt at noen mennesker er, så vil man i dag få diagnosen ” sosial angstforstyrrelse “, og medisinert deretter.

– Kvinners menopause er nå en hormonmangelssykdom.

– Uoppmerksomme / stressede kontorarbeidere får diagnosen ” voksen ADD “

– Er du opptatt av riktig kosthold, vel da er det ikke langt unna Healthy Health Disorder.

– Dersom du snakker til Gud, ber du, snakker Gud til deg er du schizofren.

La din mat være din medisin, ikke medisin din mat.

Mental helsescreening

I USA insisterer psykiatere på at universell mental helsescreening vil være til gode for alle. Drømmen deres er i ferd med å gå i oppfyllelse med en rådgivergruppe for presidenten kjent som Den nye frihetskommisjonen for mental sunnhet. Disse legger planer om å screene store deler av det amerikanske samfunnet for tegn på mentale sykdommer.

For mange er mental helse-screening allerede en realitet. Fosterbarn blir rutinemessig screenet og gitt medikamenter. Likeså menn og kvinner i uniform. Det er allerede planer på plass om å screene og muligens medisinere gravide kvinner og deres ufødte barn. For å finansiere denne medisineringen, har psykiatere og forskere finansiert av 11 ulike farmasøytiske selskap laget et trinnvis flytskjema som krever de nyeste og dyreste psykiatriske midlene til pasienter med psykiske problemer. Virker ikke dette, ja da er veien kort til elektrosjokkterapi.

John Virapen – Lykkepiller og ADHD

John Virapen arbeidet på toppnivå hos Legemiddelprodusenten Eli Lilly i Sverige. De siste 30 årene har det ikke kommet noe som virkelig kurerer sier han. Det handler bare om symptomer. Legemiddelindustrien er avhengig av at mennesker er syke, og industrien bidrar bevisst til å ødelegge folks helse. De opprettholder medisinforbruket hos folk, slik at bransjen tjener penger så lenge folk lever. Virapen mener også lønningene for topplederne i bransjen viser at dette ikke handler om annet enn spekulativ profitt. Toppsjefen for Ely Lilly har en årslønn på 19 millioner dollar. Man kan ikke tjene penger i en slik skala uten at det er noe kriminelt involvert. Verst er de engelske og amerikanske selskapene. Og de har sentrale datterselskaper i Norge og Skandinavia ellers.

Blant legemidlene Virapen har jobbet med er “lykkepillen” Prozac. Han forteller hvordan godkjenningen av det antidepressive legemiddelet i Sverige skjedde ved hjelp av grov korrupsjon, med en prislapp på 100 000 kroner. Slikt mener Virapen ikke er uvanlig i legemiddelindustrien. Slikt skjer, også på enda høyere nivå enn der Virapen arbeidet. Industrien visste godt at Prozac ga alvorlige bivirkninger. De gjemte unna dokumentasjon. Det var viktig å få legemiddelet raskt på markedet i Skandinavia, siden regionen er viktig for industrien fortalte Virapen.

Virapen har skrevet boken ” Piller og Profitt “. Han avslører i boken om dødelige bivirkninger, milliarder av kroner på markedsføring, uetiske metoder, påvirkning av legestanden og myndigheter og pasienter, manipulasjon av forskningsresultater og bestikkelser.

Forskning på psykofarmaka er ytterst subjektiv og full av manipulering.

Virapen mener diagnosen ADHD er konstruert av legemiddelindustrien, for å skape et marked for nye medisiner. – Hva er ADHD ? Ingenting! Men industrien tjener ca 8 milliarder dollar i året på denne diagnosen. Nylig kom det er rapport fra Nederland, om barn som har dødd som følge av leversvikt ved bruk av Strattera, som er et Lilly-produkt.

Diagnosen ADHD oppsto ved håndsopprekking i 1987 i den amerikanske psykiatriforening. Det finnes overhodet ingen fysiologiske bevis, og diagnosen settes kun ut fra observasjoner. Opprinnelig skulle ikke Ritalin / Concerta / Strattera gis til barn og unge da det blant annet kan skape depresjoner. Virkestoffet, metylfenidat som er en variant av amfetamin er vel bedre kjent som en rusgift. Mellom 2004 – 2006 økte antallet av de som fikk diagnosen ADHD med 71 % og salget av Ritalin går så det suser. Men det er ikke bare depresjoner forbundet med Ritalin, Concerta og Strattera. FDA – det amerikanske legemiddeltilsyn ga alvorlige advarsler mot ADHD-medisin i mars 2006. Store psykiske bivirkninger som psykoser, mani og hallusinasjoner er knyttet til bruk av ADHD-midlene. Ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Texas oppdaget man allerede i 2005 at samtlige 12 barn som de testet utviklet skader på kromosomene etter kun 3 måneders bruk av Ritalin / Concerta.

4,5 millioner amerikanske barn i alderen 5 -17 år hadde fram til 2006 fått diagnosen ADHD,

Her er en forsøkt hemmeligholdt rapport om Strattera og selvmordsforsøk :

http://www.wendel.no/SuicidesStrattera.htm

Statens legemiddeltilsyn i Norge oppdaterte skadevirkningene i mai 2009.

Men til liten nytte. Salget av Ritalin bare øker og øker.

Psykiatriske diagnoser kan være ødeleggende

Den amerikanske psykiateren Laurence Simon har foretatt forskning innen psykiatrien i ti år.

Han er kommet til at psykiatriske diagnoser er fantasiprodukter og svært ødeleggende.

Laurence Simon viser også til psykiaterne Thomas Szasz, Ron Leifer, R.D. Laing og Seth Farber som har kommet til den konklusjon at begrepet mental sykdom er uhensiktsmessig og misledende.

http://www.szasz.com/

Dr.Simon har gått så langt at han har foreslått en ny diagnose for seg selv i neste DSM: Psychiatric Diagnosis Denial Disorder, oversatt til norsk : Psykiatriske diagnosers fornektelses syndrom (PDFS).

Som Vally Vegge skriver i sin bok Psykiatriens Houseparty må den psykiatriske løgnen avsløres. Siden psykiske lidelser ikke har noen påviste somatiske årsaker, så finnes det heller ingen slike å medisinere, behandle eller helbrede. Kroppen og hjernen kan forgiftes med rusgifter. Slik forgiftning endrer psyke og soma på en ukontrollerbar måte. Tar man flere ulike doser av kjemisk gift, kan det gå riktig så galt.

Feilmedisinering og feilbehandling

Psykofarmaka har store og alvorlige bivirkninger.

Minst 10% av Norges befolkning bruker nå psykofarmaka. I USA, med referanse til filmen Prozac Nation skrives det ut 300 millioner resepter på psykofarmaka årlig. Omlag en million amerikanere blir hvert år innlagt på sykehus som følge av alvorlige bivirkninger. Dødstallene er estimert til rundt 100.000 årlig.

Hvor mange som begår selvmord både her i Norge og USA som følge av overforbruket av psykofarmaka har man ingen oversikt over.

Den vitenskapelige komiteen til Det europeiske legemiddelkontoret EMEA har nå konkludert med at bruk av lykkepiller gir økt risiko for selvmordstanker og forsøk på selvmord. Kliniske undersøkelser viser at brukere av antidepressiva blir mer aggressive og sinte. En dansk professor mener barn helt ned i femårsalderen kan ha nytte av lykkepiller. Her skurrer det mye synes jeg.

Overlege Bjørn I. Gustafsson ved St. Olavs Hospital i Trondheim sier ( fra hans doktoravhandling ) at lykkepillene kan gi økt risiko for benskjørhet. Ved bruk av lykkepiller økes mengden av signalstoffet serotonin i hjernen, men også mengden serotonin i kroppen for øvrig påvirkes. Ved normal bendannelse er det balanse mellom de benproduserende osteoblastene og bennedbrytende osteoklastene. Lykkepillene ser ut til å forrykke denne balansen.Barn på lykkepiller opplever hemmet vekst, som også har sammenheng med pillenes innflytelse på skjelettet.

Ved bruk av lykkepiller økes mengden av signalstoffet serotonin i hjernen, men også mengden serotonin i kroppen for øvrig påvirkes. Ved normal bendannelse er det balanse mellom de benproduserende osteoblastene og bennedbrytende osteoklastene. Lykkepillene ser ut til å forrykke denne balansen.Barn på lykkepiller opplever hemmet vekst, som også har sammenheng med pillenes innflytelse på skjelettet.

WHO, FHI, og statens legemiddeltilsyn jobbet intenst i fjor høst med å markedsføre giftige vaksiner for verdens mest profitable placebo industri.

I sin bok dødelig terapi skriver psykolog Ellen Kolsrud Finnøy at bruk av lykkepiller som Cipramil, Seroxat, Zoloft er ren lobotomi av hjernen. Lykkepillene skaper ofte det de skal kurere, blant annet panikk, tilbakevendende depresjon, angst og stress. De kan gi kronisk tretthet, en sløv, lobotomiliknende effekt, og medføre grunnhet i personligheten. De øker aldringen og kan føre til hukommelsestap og alvorlig sykdom. Før ble antidepressiver primært brukt i tungpsykiatrien. Det er bemerkelsesverdig at de nye antidepressivene sprer seg til store grupper av befolkningen.

Man vet også at feilmedisinering kan påføre pasientene en lidelse som følge av feil bruk av medisiner. Her kan jeg godt nevne det antipsykotiske apedopet Nozinan. Sjansen er meget stor for å utvikle både psykose, sinne, aggressiv adferd med mer. Zyprexa, Seroquel, Haldol, Rispertal og en mengde andre antispykotiske medisiner gjør over tid meget stor skade og innrapporterte bivirkninger / dødsfall er mange.Stort sett har all psykofarmaka i det alt vesentlige samme bivirkningsbilder.

Selv om psykotrope midler selges som sikre og effektive, hvorfor da den dramatiske økning av bivirkninger og ” nye ” sykdommer knyttet opp til bruk av psykofarmaka ? Hos barn registreres det sukkersyke, hjerteproblemer og ikke minst fedme. Hos gravide kvinner som medisineres på dette, er risikoen stor for alvorlige fødselsskader. Dog, er trolig det mest alvorlige aggressiv og voldelig adferd, inklusive selvmord forbundet med antidepressiva og psykofarmaka.

Som en ikke navngitt psykolog har uttalt : ” Jeg tror at vi vil se en enorm stigning i vold og selvmord samt en økning i merkelig oppførsel / adferd som vi tidligere aldri har sett. For i løpet av meget kort tid, har vi virkelig begynt å forgifte hjernene våre med disse utrolig giftige stoffene “.

Hunder på lykkepiller

Ja, denne legemiddelindustrien. Oppfinnsomheten kjenner ingen grenser. Nå har de funnet ut at også våre firbente venner kan kjenne seg nedstemte og tunge til sinns. I fjor skrev norske veterinærer ut i overkant av 1400 pakker med Clomicalm ( Et trisyklisk antidepressiva ) ,som er det vanligste antidepressive medikament beregnet på hunder. Kjæledyr i USA behandles nå for tvangslidelser (OLD ), depresjoner, nedstemthet med mer. Verdien / inntektene av å dope dyrene har en verdi på 49 milliarder dollar. Så nå skal også dyrene på Prozac. Legemiddelfirmaet Acura Pharma har sikret seg lisens for salget av disse pillene ! Hele artikkelen kan leses her

Psykologer ønsker et nytt marked. Hunden sier ta de fordømte pillene dine selv!

Skaff deg fakta

Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive – for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du. Men sak etter sak beviser at det kan få katastrofale følger å stole blindt på hva mange sier. Flere leger sier at dette er fakta du trenger å vite :

Det er ingen vitenskapelige bevis i det hele tatt på at psykofarmaka er løsningen på noe psykisk problem. Psykofarmaka skjuler symptomer og gir alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt.

Som Dr. Thomas Szasz – professor emeritus i psykiatri sier :

– Psykiatri er kanskje den mest ødeleggende kraften som har påvirket samfunnet i løpet av de siste 60 årene.

Menneskerettighetsbrudd i psykiatrien

Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde FNs tredje generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

Det finnes ikke noe område hvor menneskerettighetsbruddene er så mange, så alvorlige, så systematiske som i psykiatrien. Det kan påpekes brudd på minst 15 artikler, med andre ord på halvparten av menneskerettighetserklæringens 30 artikler.

Norge ligger på Europa-toppen i tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering. Vi må rette søkelyset på en psykiatrilov og et samfunn preget av at snart er alle syke. Noe vi slett ikke er. Imidlertid kan man bli meget syk av feilmedisinering, der jeg tror psykofarmaka er tungt inne i bildet. Legemiddelindustrien skyr ingen midler for å få solgt sine meget giftige medikamenter faktisk også til mennesker som overhodet ikke skal ha disse preparatene. Når så dette er sagt, betyr det ikke at jeg ikke mener vi har behov for seriøse og dyktige psykiatere. Noen mennesker er alvorlig syke og må tungt medisineres for å ikke skade hverken seg selv eller andre. Men at halve verden består av mennesker som har behov for antipsykotika, antidepressiva med mer, ikke er sammenfallende med hva som er virkelig.

Referanser:

  • Dokumentarfilmene Et dødelig levebrød, Markedsføringen av galskap, Selling Sickness (her er noe fra Selling Sickness lagt ut på YouTube)
  • Vally Vegge : Psykiatriens Houseparty
  • Mike Adams : Natural News
  • Dr. Thomas Szasz, Seth Farber
  • John Virapen : Penger og profitt
  • John Prieve : Big Pharma
  • Dr. Joseph Mercola
  • Guylaine Lanctôt : Den medisinske mafia
  • SixWise.com

Reidun Carstens

Født og oppvokst i Trondheim og har arbeidet innen ulike arbeidsområder i DnB NOR Bank ASA i 31 år inntil jeg sluttet sommeren 2009. Tillitsvalgt / regionalt tillitsvalgt for ansatte i vel 12 år. Har hatt en svipptur innom politikken i to år, men skjønte rimelig raskt at her var maktkampen og prestisjene så altomfattende, at dette var noe jeg ikke kunne fortsette med. Ved siden av jobb har interessene vært innen det alternative, spesielt medisin.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

84 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
May Eli
May Eli
Abonnent
7 år siden

Diagnose av enhver form Forteller like mye om den som får diagnosen ,som de som setter den. De som setter diagnose mangler ofte evnen til og forstå . De mangler innsikten i hvordan mennesker er oppbygd og hva vi er. Da behandler innser at det selv spiler seg i den andre . Om diagnoser blir brukt rett. Vil både behandler og pasient måtte gå inn i et respektfullt samarbeid som viser hva slags vrangforestillinger de begge eksisterer i . Om en behandler bearbeider dette rett i seg selv. Så vil energien øke for dem begge. da en behandler kommer sliten hjem. Er han ingen behandler men en som har en vrangforestilling om å tilfredstille sitt behov om å bevise sin overbevisning. Dessverre, fordi
en hver form for liv vil leve.
Og da det er ubalanse / forvirring i en eller annen form i disse to element: behov og beundring er katastrofen et faktum.
ENDRINGER er umulig uten balanse mellom disse to element.
Da behandler har like stor ubalanse mellom disse to element som pasient. ofte er begge drevet av FOR store BEHOV
De har da begge ofte for stort behov for å bevise sin overbevisning som igjen er en forvirring som skaper denne ubalansen i første omgang .
I det øyeblikket innser HVA de er ,vil brikkene falle på plass inni dem begge.
ALT liv vil leve men ustabil struktur i celleoppbyggingen er sårbar for endringer . En ustabil struktur må utsettes for langvarig stabil struktur for at dette skal endre seg , erfaringen vil ikke bli glemt . Det er umulig. for ingen ting forsvinner eller dør. Det kan bare forandre form.
Takk =)

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  May Eli
7 år siden

man skal fokusere på det sunne og friske, da materialiseres en sunn verden.
ei georgisk jente i en perfekt dans: https://www.youtube.com/watch?v=828btMKKiIk
en 4 år gammel usbekisk gutt synger så rørende på arabisk om kjærlighets sorg og håp:

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

I fler av mine stillinger har jeg måttet fremdrive ADHD symptomer for å utføre jobben med tilstrekkelig kvalitet, som er helt vanlig, blant annet drifte et stormaskinsystem for en av de største norske bankene, systemutvikle, programmere, installere og drifte datasystemer for bl.a. offshore-industrien, utarbeide og avholde kurs, ta meg av alt nødvendig privat inklusive familien. Staten medisinerer planlagt mot naturlige evner, som de såkalt diagnostiserer som bl.a. ADHD, og fører folket inn i arbeidsudyktighet og trygdet livsopphold

Vi bor i en land styrt av idioter og kriminelle. The new government greeted by the country’s sheeple http://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias “GHIS”, vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Det ble en god kommentar samling under foran nevnte innlegg i en facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/247150465425594/permalink/374314022709237/

Noen tema: barnevern- og farmasiindustri, menneskehandel, omsetning og profitt, ille tilstander i UK, også Norge et utmerket marked, markedsføring innbakt i vårt helsepersonells og barneverns lærebøker og interne forretningsavtaler, nasjonaløkonomi med tilhørende budsjett, overnasjonale styringssystem, internasjonale banker, monopol karteller, frimureriets funksjon, infiltreringen av våre samfunnsinstitusjoner, UNCED, bankeliten kaller klodens befolkning for kanonføde, etc

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Autism, Vaccines, Mercury and the Culpability of the American Academy of Pediatrics + https://www.youtube.com/watch?v=36_qz2beMaE&list=PLqQQFOVUZBLjAoacbvtFpHVCdZJ5n47K3

MERCURY IN VACCINES WAS REPLACED WITH SOMETHING EVEN MORE TOXIC AND DAMAGING TO THE NERVOUS SYSTEM AND THE BRAIN
http://birthofanewearth.blogspot.com/2011/12/mercury-in-vaccines-was-replaced-with.html

Vaccines are used to chemically lobotomise children http://i49.tinypic.com/2qmknix.gif In facebook http://tinyurl.com/chxqllm

“Was Aleister Crowley a Satanist? ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-9/#comment-97251

Maanebarnet
Abonnent
11 år siden

NEV-RO-LEP-TI-KA bør gjøres ulovlig. Det mener Månebarnet, og det er synonymt med at Gud mener det samme. Alle tanke-medusiner er skadelig. Alt som skal behandle stemninger, følelser og humørrelaterte lidelser. Alt er FARLIG! LOL, liksom. Hør på en som har kjent psykiatrien på kroppen. Siden oktober 2011 har jeg vært innlagt som følge av mine samtaler med Gud. Den 5. oktober fortalte Han meg at JEG ER KRISTUS. Eller “Jesus”, da. Vi er TO nå, skjønner dere. Mannen og Kvinnen. For å skape balanse her i Verden. Snart skal hun komme frem fra mørket og male Universet ROSA! Gled dere, Mennesker – det kommer til å bli HEFTIG! Hilsen Månebarnet.

Ps: http://www.jegtenkerikkejeger.blogg.no (Jeg tenker ikke, Jeg Er!)

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Lykkeundersøkelse skal bedre helsen din
Denne helgen får nordmenn statlige spørsmål om hva som gjør dem lykkelige.
http://www.tv2nyhetene.no/magasinet/lykkeundersoekelse-skal-bedre-helsen-din-3350824.html

Kanskje lykkepiller er løsninger?
Det beste er ve å svare på undersøkelsen.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

la være skulle det stå der.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Mole
13 år siden

“Folkehelseinstituttet står bak den nasjonale helseundersøkelsen”

Hva er det egentlig de er ute etter her? Den banden vil beviselig ikke vårt beste, så hva er egentlig agendaen deres?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Ja det kan du lure på Lars, en slags kartlegging, leste et av svarene i artikkelen å svaraltrenativene i undersøkelsen var ikke helt på greip visst nok!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Som de sa i TV sendingen så er en av grunnene at det skal forske på hvordan hjernen til ungdommer reagerer på GMO maten de aller fleste får i seg daglig …

Så viser undersøkelsen seg vellyket med at folk blir dumme og deppa av GMO så vil de vel forby allt mat som ikke er GMO

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

44 legemiddelfirmaer var tilsluttet legemiddelindustrien (LMI) per 1.januar 2010, og tall fra 10 av disse viser at over 1150 ansatte fikk utbetalt honorarer fra legemiddelindustrien.

Denne uttalelsen setter ikke Karita Bekkemellem, administrerende direktør for Legemiddelindustriforeningen stor pris på.

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/karita-bekkemellem-frykter-for-legenes-rykte-3308403.html

Mottoet må bli, tygg piller folkens!?

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

En eggprodusent i USA må tilbakekalle over 380 millioner egg som trolig er infisert med salmonella.

Infisert eller injisert lurer jeg på?!

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/tilbakekaller-200-millioner-egg-i-usa-3269245.html

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Mole
13 år siden

Det her gjør dem for å få større inngrep i matbransjen sånn at FDA og Monsanto får større frihet til å inspisere, kreve matsikkerhet, så mat ikke kan bli brukt som terrorangrep.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Dersom dette er tilfelle, at Obama vil forby økologisk mat, da er det helsprøtt og da sier det alt om han.. da må folk våkne fra bedraget. Har du hørt noe nytt om dette i den senere tid? Følges forbudet opp og blir det reellt? Her også?

Tesla
Tesla
Abonnent
13 år siden

Hei.

Dette var en interessant artikkel, og jeg liker veldig godt måten du skriver på.

Jeg legger her ved et avsnitt fra en interessant artikkel som tar opp et veldig viktig punkt i denne debatten:
” Here we have shown just a few of the many documented nutritional therapies that can be utilized when treating mental disorders. Many of these studies were done in the 1970s and 1980s, but were soon discontinued because they were underfunded. Nutritional therapies have now become a long-forgotten method of treatment, because they were of no interest to pharmaceutical companies that could not patent or own them. Instead, the companies that funded most clinical research spent their dollars investigating synthetic drugs they could patent and sell; these drugs however usually caused adverse side effects.”

Shaheen E Lakhan and Karen F Vieira
Nutritional therapies for mental disorders
Nutr J. 2008; 7: 2.

Tarzan
Tarzan
Abonnent
13 år siden

Legemiddelselskapene kan være sleipe, akkurat som de fleste selgere. Men det er ikke slik at myndighetene oppfordrer til slik oppførsel eller at legemiddelselskapene kan gjøre hva de vil.

Artikkel som nylig stod i aftenposten:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3722350.ece

Det er riktig at antallet psykiatrisk diagnoser har økt. Det er viktig å påpeke at ofter er det snakk om tidligere diagnoser som er delt i flere undergrupper (ergo ikke større grunnlag for legemiddelsalg).
Dessuten omfatter disse også mange diagnoser, blant annet mange personlighetsforstyrrelser, der det ikke brukes medikamentell behandling.

Det er mulig at det reklameres for psykofarmaka på TV i USA, men er det ikke da bra at du bor i Norge som reklame for reseptpliktige legemidler ikke er tilatt direkte til forbrukeren.

Det er er på sin plass at legemiddelselskapene får kritikk for tukling med artikler og forskningsdata. Det at allmennheten i det hele tatt får høre om dette og bøtene som gis til selskapene burde vel vise at dette ikke er noe som går upåaktet hen. Studier utført av personer med tilknytning til et legemiddelfirma tas gjerne med en lite klype salt.

Kvinnenes menopause er ikke en sykdom, men plagene skyldes bortfall av østrogenproduksjonen. Derfor kan østrogentilskudd lindre disse plagene som hos noen kan være veldig plagsomme.

Healthy Healt Disorder dreier seg om personer som er fanatisk opptatt av hva de spiser, og vi snakker langt forbi normalt kaloritelling. Dette og andre spiseforstyrrelser medisineres ikke, ivhertfall ikke for primærårsaken.

De fleste sykdommer er integrert i normal fysiologisk funksjon hos mennesker, dermed vil vi med medisiner ofte bare klare å hemme eller bremse sykdomsprosesser siden å fjerne årsaken til sykdom ikke er forenlig med liv. Forebygging av sykdommer før de oppstår er det som må til i de fleste tilfeller. Legemiddelselskapene forsker selvfølgelig ikke på dette (og hvorfor skulle de????), men de er ikke de eneste som bedriver forskning her i verden.

ADHD konstruert av legemiddelindustrien…….right. Riktignok kan de være finurlige i å prøve å finne på nye sydomsnisjer, men en sykdom som krever leger med spesialkompetanser etc……niks. Show me the evidence.

Jeg tror det har skjedd mye med viten om ADHD siden 1987. Det samme kan for øvrig sies om de fleste andre sykdommer.

Strattera er ikke i sammen legemiddelklasse som RItalin/Concerta. Strattera er ikke et amfetaminderivat og dermed ikke klassifisert som narkotika. Urettferdig generalisering som viser fordommer mot ADHD og medisinene brukt i behandlingen.

Psykisk sykdom finnes absolutt uansett hva Szasz eller hans kamerater påstår. Typisk kan mennesker høre stemmer, se ting som ikke er der, oppfatte andre mennesker som truende uten grunn osv. Er dette normalt? Hvis en person er en fare for seg selv eller andre, uavhengig av om man vil kalles det normalt, lar vi dem ikke får behandling????

Det brukes mye psykofarmaka ja, men en del av bruken er faktisk til annet en psykiske lidelser. Host gjerne opp noen tall for norske forhold på antallet døde etter bruk av psykofarmaka, og link videre til dine kilder for døde i USA.

Hvis man ikke har oversikt over hvor mange som tar sitt liv etter bruk av psykofarmaka i Norge eller USA, hvordan vet man at det er et problem?? Husk også på at mange av de som bruker disse medisinenen, schizofrene, deprimert og angstpasientere har en høy selvmordsrisiko uavhengig av medisinbruk sammnelignet med resten av befolkningen.

EMEA advarer om at såkalte lykkepiller kan gi økt selvmordsfrekvens hos brukeren. Kan du fortelle meg om EMEA fraråder all bruk av såkalte lykkepiller? Er dette fra EMEA’s egen siden, eller sitert fra en annen kilde forresten?

Barn i Norge gis ikke lykkepiller eller psykofarmaka siden det meste sannsynelig er skadelig på hjerner i utvikling. Ingen produsenter av såkalte lykkepiller anbefaler at deres produkter bruket til personer under 18 år. Les mer her på terapianbefalingenen for depresjon hos barn og ungsom fra legemiddelverket:
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____16319.aspx

Utdrag:

Ikke-medikamentell behandling må stå sentralt. Pasienten og pårørende må informeres om lidelsen, forløp og muligheter for behandling inkludert psykososiale- og livsstilstiltak, stressreduksjon og støttende samtaler. Ved manglende respons på slike tiltak eller ved høy alvorlighetsgrad, dårlig fungering eller selvmordsfare, bør medikamentell behandling og henvisning til barnepsykiater vurderes. Milde depresjoner skal ikke behandles medikamentelt.

Det finnes ingen dokumenterte skader av lengre tids bruk av såkalte lykkepiller. Noen vil oppleve å bli trøtte av disse medisinene, bli kvalme og uvel, og man kan i visse tilfeller oppleve en tilstand der man blir følelsesmessig flat. For de fleste er disse bivirkningen normale og går ofter over etter en 2-3 ujer. Lykkepiller gi seponeringsreaksjoner og man må trappe ned sakte etter lengre tids bruk hvis man skal slutte medisineringen.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Mullah Nasrudin besøkte USA. En dag satt han å mediterte i parken, men han fikk solsting og besvimte i varmen. Når han våknet opp var han i en seng på sykehuset.

“Hva skjedde?” Spurte Nasrudin sykepleieren.
Hun svarte: “Vi fant deg bevisstløs i parken og skyndte oss å få deg hit til sykehuset for å pleie deg.”
“Men nå er jeg frisk og kan gå.” sa Nasrudin.
Sykepleieren svarte: “Nei. Vi må holde deg her en stund til under observasjon. Du forstår, 97% av befolkningen er syke på en eller annen måte. Enten fysisk eller psykisk. Så vi kan ikke skrive deg ut før vi er sikre på at de er OK.”

Nasrudin grublet en stund…. og sa: “Hmm.. om det er slik at 97% av befolkningen er syke, hvorfor ikke ta de 3% som er friske og legge de inn på sykehuset. Så kan de andre 97% komme og lære av de hvordan de skal bli friske?”

Anna Balsgaard
Abonnent
13 år siden

Jeg har ikke de norske eksakte tall, men det er faktum at 25% av alle danske barn pt har en diagnose på psykisk sykdom.

Dette skremmer mig. Når jeg vet det er alt for let å pushe unødvendige piller for å roe ned disse elever i skolen.
Personlig er jeg overbevist om at det er friske barn som lever i en syk verden med miljøbelastninger og usund mat med tilsetningsstoffer vi ser.

kjell108
Abonnent
13 år siden

Hva vi tror vi vet er også feil, som TV-opptakene fra Apollo. Det meste er basert på tillit.

Quark
Quark
Abonnent
13 år siden

Men hva med påstander om at kroppen ligger på et lavt energinivå og trenger kosttilskudd. Hvordan vet vi at det er sannt, og at kosttilskuddet virker?

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Tja, man kan jo lese bøker feks, starte med en bok som fungerer som generell innføring. (Har ingen anbefalinger for her og nå). Etter hvert som man blir eldre, så får man testet ut saker og ting også. Litt kraftig drikking av og til om helgene (alt med måte) fjernet langvarig forkjølelse og influensa, blant annet. Senere lærte jeg også at for å kunne bli kvitt kramper i leggene midt på natta, kunne jeg ta litt magnesiumtilskudd – effektivt og billig. Ble da også kvitt svak hodepine og leamus. Så senere igjen begynte jeg å få ganske sterke smerter i et par fingrer på venstre hånd, bevegeligheten ble også redusert og det var vanskelig å skrive på tastaturet – ille for en nerd. Hadde tidligere utsatt hendene for kjemikalier og mye kulde. Med fiskeolje-kapsler av høy kvalitet som var renset for giftstoffer som feks. pcb, ddt mm ble jeg kvitt de fleste problemene med hånda. Forbedringene svinger litt med inntaket. Ellers så finnes det jo forskningsrapporter som går i mot/støtter samme sak avhengig av hvem som har betalt for undersøkelsen. Man får bare tenke selv hva som høres rimelig ut. Man vet jo hva menneskene har levd av de siste tusener av år, men som man begynner å få stadig mindre av gjennom kosten.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

OK, så hvorfor skal det som virker for deg virke for meg? Hvordan vet jeg at ikke det som virker for deg er skadelig for meg?

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Tja, vrient spørsmål, men så lenge du kan regnes som et slags pattedyr er det jo verdt å forsøke. Du er nok ikke et insekt… ;)

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Så du mener at alle pattedyr reagerer likt? Har du prøvd å servere melk (gjerne råmelk) til folk i afrika eller asia? Du er oppmerksom på at det finnes forskjeller mellom mennesker også (og da har vi ikke en gang berørt muligheten for hyperallergi mot helt naturlige stoffer).

For ordens skyld: slike ting som revebjelle er naturlig forekommende, kan brukes som medisin men kan også være giftig. Jeg ville ikke latt noen behandle meg med det under mottoet “Du er jo et pattedyr”.

Så du har fremdeles ikke besvart spørsmålet mitt.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Quark sier: “OK, så hvorfor skal det som virker for deg virke for meg? Hvordan vet jeg at ikke det som virker for deg er skadelig for meg?”

Det var da veldig så hjelpesløs du skulle være da. Du er vel av den typen som etter å ha utført et bestemt ærende bruker å rope: “KOM OG TØRK!”

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Virapens bok har jeg anmeldt her:
http://www.rolfkenneth.no/Helse-Virapen_2009.html

Når det gjelder psykiatri, mener jeg at utgangspunktet vårt må være å skille klart mellom antipsykiatri-bevegelsen, psykodymamisk psykiatri og biologisk psykiatri. Biologisk psykiatri er den som nå dominerer psykiatrien, og som vi like gjerne kan kalle NWO-psykiatri.

Men å vrake biologisk psykiatri betyr ikke automatisk at vi også bør vrake psykodynamisk psykiatri, og omfavne helhjertet antipsykiatri. Dette er naturligvis et stort og komplekst emne, men analytisk sett bør vi hele tiden prøve å skille mellom disse tre retningene. Dette er vel også Finnøys klare oppfatning, i hennes meget gode bok “Dødelig terapi”. Reidun har ikke satt opp link til denne boken, så her kommer en:
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=119946

UbesvarteSp
UbesvarteSp
Abonnent
13 år siden

Hei.

Hvor kan jeg kjøpe “Psykiatriens Houseparty” (2004) av Vally Vegge?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Dette er et interessant tema. Jeg har svært liten greie på psykiatri, legemidler og diagnoser, men det er noen mekanismer som er åpenbare.

For det første skal disse selskapene tjene penger. Det kan ingen se bort ifra. Blir folk friske går inntjening ned, ergo ønsker de så mange kunder/brukere som mulig. Hvis man ikke har et marked skaper man et – et velkjent grep innen markedsføring. Det andre er at psykiske diognoser blir stilt ut fra et “normalperspektiv”. Hva er normalt når vi vet at alle er ulike? I og med at vi alle er ulike blir også virkningen av medisinene ulike. Sist og ikke minst er kombinasjon av ulike medisiner uheldig. Et produkt (medikament/tilsetningsstoff/kosmetikk) er alltid testet issolert. Det gjør at produktet som testes ofte er ufarlig. Men i kombinasjon med andre stoffer kan disse stoffene bli farlig. I dag dytter vi i oss mengder av kunstige stoffer, og dette fører til ulike sykdommer – definitivt.

Hvis man deler et kvinnebryst i fire, med en vertikal og en horrisontal strek, var fordelingen av tilfeller kreft i de ulike sektorene lik store. Dette for 30 år siden. I dag er rundt 75 % av alle brystkrefttilfellene i sektoren nærmest armhulen, i følge en dokumentar som gikk på STV for et drøyt år siden. Programmet mente dette skjylte bruk av deodorant, og oppfordret seerene til å holde seg til en type deo, da man mente at kombinasjone av ulike typer deo var uheldig.

Medisinen for å bli frisk og lykkelig er nok ulik fra person til person. Noen blir lykkelige av å jobbe, andre av å trene, noen av å lese, andre av å skape, noen av å tenke andre på å meditere osv. Men alle trenger søvn, sunn mat, rent vann og sol – det er faktisk de som klarer seg uten kontakt med mennesker.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

“Hva er normalt når vi vet at alle er ulike?” Det er et godt spørsmål. Mulig jeg er alene om å hevde dette, men jeg har alltid ment at så lenge mennesket er et irrasjonelt vesen så er også psykiatrien en kvasivitenskap. Allerede på attenhundre tallet diskuterte John Stuart Mill (og Harriet Taylor) og De Tocqueville fremveksten av demokratiske institusjoner, forretninglivets utvikling og den tiltagende frykt for å være annerledes. (Flertallsdiktatur)
John Stuart Mill mente at “de skapende ånder ikke måtte holdes nede, at der selv i høyt sviliserte samfunn må gjøres plass for dem, som i sin orginalitet avviker fra normen.”
I vårt “høyt utviklede” samfunn burer vi inne eller doper ned alle som er avvikere. Lite har vi lært av de som så litt lengre enn sin egen nese.

kjell108
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Balle Clorin
– For det første skal disse selskapene tjene penger. Det kan ingen se bort ifra. Blir folk friske går inntjening ned, ergo ønsker de så mange kunder/brukere som mulig

Dessverre. Markedsføring er å drive salg med argumemter. Det gjelder å presentere argumentene som “fakta”. Her er det slik at dersom man mangler fakta finnes det løsning på det, jusk med fakta, lyv med statistikk.

Dette bekreftes til fulle på nettet når det gjelder faget internettmarkedsføring. 90%+ er hype (tull). For å få andre til å gjenta hype betaler man afiiliate kommisjon på 20-80% av inntektene. De som driver markedføring får stort sett inntekter, man at de får inntekter skjules så godt det er mulig, slik at leserne ikke skal skjønne at hva de leser har et formål, å få dem til å kjøpe. Jo mindre de skjønner at informasjon er reklame jo bedre.

Verden har ikke forandret seg siden Sokrates. Et enkelt Googlesøk på “internet marketing” vil gi 90% reklame for internet marketing om resultat (hype). Et Googlesøk på “bipoar disorder” gir tilsynelatende 90% faktakilde om bipolar.

Litt sjekking vil likevel fortelle oss faktakidene vesentlig er skjult reklame

http://kidshealth.org/teen/kh_misc/about.html
“KidsHealth works with health providers, insurers, media groups, and corporations to provide family-friendly health information and materials specifically for parents, kids, and teens. KidsHealth partners include more than 50 children’s hospitals, 250 community hospitals, the American Academy of Family Physicians (familydoctor.org), U.S. Department of Health and Human Services (Girlshealth.gov), MSN, Seventeen.com, and many others.”

De som lever sykdommen er de som finansierer informasjonen. Salg av piller skjer i dag ved å selge sykdommen. Da kommer salget av seg selv.
Det gjelder å etablere diagnosen først, etablere at du har er udekt behov, deretter at vi har løsningen for deg, piller. Sykdommen markedsføres for å markedsføre pillene. Siste DSM manual utvider antall diagnoser slik at alle nå trenger piller (de skjer i det øyeblikket du snakker med psykiatriker om dine problemer, bare 0.5% eller noe slik kommer derfra uten anbefaling om medisiner).

trackback
13 år siden

[…] Reidun Carstens пишет: Kjendisene blir betalt alt fra mellom 20.000 dollar til 2 millioner dollar for oppdrag på vegne av legemiddelprodusentene. Det foreligger ingen bestemmelser i USA som kan påvise fakta rundt det kjendisene promoterer for av legemidler. …. Vally Vegge : Psykiatriens Houseparty; Mike Adams : Natural News; Dr. Thomas Szasz, Seth Farber; John Virapen : Penger og profitt; John Prieve : Big Pharma; Dr. Joseph Mercola; Guylaine Lanctôt : Den medisinske mafia; SixWise.com … […]

trackback
13 år siden

[…] Les mer […]

Michelle
Skribent
13 år siden

TAKK for en superviktig artikkel!

Ja sann medisin for å bli og være frisk er KjÆRLiGHET via:
glede, healing, omsorg, gode og vakre tanker, sollys, vill natur, musikk, vakre positive symboler, snille ord, ren luft, rent vann og økologiske frukt, nøtter og grønnsaker!

http://www.youtube.com/watch?v=mRtdpldCAOc

« Forrige artikkel

Monsanto og genmodifisert mat – Full kontroll over matkjeden

Neste artikkel »

10 myter om brystkreft

84
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x