Du er syk

12.5K visninger
10 minutter lesetid
84

«Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene «. Dette meddelte forhenværende sjefsredaktør i The New England Journal of Medicine, Marcia Angell.

Legemiddelindustrien har holdt det gående svært lenge. Allerede for 30 år siden uttalte tidligere øverste sjef i Legemiddelgiganten Merck, Henry Gadsden, at hans fremste mål var å selge medisiner til friske mennesker. Uttalelsen ble publisert i bladet Fortune.

Legemiddelindustrien er langt ved å lykkes. Salget av nevroleptika og antipsykotiske medisiner har eksplodert, også i Norge. Siden 1952 har DSM – Diagnostisk og Statistisk Manual over mentale forstyrrelser – psykiatriens faktureringsbibel – vokst fra et lite hefte med 112 psykiske lidelser til nå en enorm bok på 886 sider og inneholder omlag 400 ulike psykiske lidelser. Og boken og økningen i antall ulike mentale lidelser øker år etter år.

Det var allerede i 1997 at lobbyister fra legemiddelfirmaene fikk overtalt kongressen i USA til å tillate reklame for psykofarmaka på amerikansk TV.

Dette åpnet slusene for en strøm av reklame til verdi som gikk fra 595 millioner dollar i 1996 til 4,7 milliarder dollar i 1997. Det er slik psykiatere og legemiddelfirma har kunnet bruke hver eneste kanal de har innflytelse på til å hamre løs med et eneste ubønnhørlig budskap : » Du er syk, vi har løsningen, oppsøk legen din «.

Den medsinske mafia holder mennesker syke for profitt.

Massiv markedsføring

Hva kan årsaken være til at psykiatere og legemiddelindustrien klarer å overtale millioner av leger til å skrive ut psykoaktive midler til så mange millioner mennesker ?

Vel, det begynner på legekonferanser. Konferanser som ofte er betalt av legemiddelselskapene.

Respekterte tidsskrifter utgir også undersøkelser skrevet av medikamentfirmaenes ghostwritere, som falskt tilskrives fremstående psykiatere som får penger for å sette navnet sitt på dem.

Som et resultat av dette skriver så godtroende allmennpraktiserende leger ut psykofarmaka i hytt og pine. Dette da de samme leger er blitt fortalt og forsikret om at medikamentene er både trygge og nødvendige å skrive ut til pasienter med ulike psykiske plager.

Berømte mennesker benyttes i aggressive reklamekampanjer for antidepressiva og antipsykotiske preparater i USA. Kjendisene blir betalt alt fra mellom 20.000 dollar til 2 millioner dollar for oppdrag på vegne av legemiddelprodusentene. Det foreligger ingen bestemmelser i USA som kan påvise fakta rundt det kjendisene promoterer for av legemidler. Det er slett ikke sikkert at de verken har sykdommer eller tar pillene.

Vince Perry er en av de såkalt sofistikerte reklame-ekspertene i markedsføringen av medisinsalg. Han arbeider med legemiddelfirma der han også bistår disse med å finne opp nye sykdommer.

I en artikkel ved navn » The art of branding a condition « avslører han på hvilken måte de ulike selskapene kreerer nye mentale lidelser.

Kan man definere en bestemt tilstand med sammenfallende symptomer på lidelsen overfor leger og pasienter, er jobben gjort og du kan dermed markedsføre det legemiddel som desidert er best egnet for nettopp denne mentale tilstand.

– Er du sjenert, noe som for øvrig er helt normalt at noen mennesker er, så vil man i dag få diagnosen » sosial angstforstyrrelse «, og medisinert deretter.

– Kvinners menopause er nå en hormonmangelssykdom.

– Uoppmerksomme / stressede kontorarbeidere får diagnosen » voksen ADD «

– Er du opptatt av riktig kosthold, vel da er det ikke langt unna Healthy Health Disorder.

– Dersom du snakker til Gud, ber du, snakker Gud til deg er du schizofren.

La din mat være din medisin, ikke medisin din mat.

Mental helsescreening

I USA insisterer psykiatere på at universell mental helsescreening vil være til gode for alle. Drømmen deres er i ferd med å gå i oppfyllelse med en rådgivergruppe for presidenten kjent som Den nye frihetskommisjonen for mental sunnhet. Disse legger planer om å screene store deler av det amerikanske samfunnet for tegn på mentale sykdommer.

For mange er mental helse-screening allerede en realitet. Fosterbarn blir rutinemessig screenet og gitt medikamenter. Likeså menn og kvinner i uniform. Det er allerede planer på plass om å screene og muligens medisinere gravide kvinner og deres ufødte barn. For å finansiere denne medisineringen, har psykiatere og forskere finansiert av 11 ulike farmasøytiske selskap laget et trinnvis flytskjema som krever de nyeste og dyreste psykiatriske midlene til pasienter med psykiske problemer. Virker ikke dette, ja da er veien kort til elektrosjokkterapi.

John Virapen – Lykkepiller og ADHD

John Virapen arbeidet på toppnivå hos Legemiddelprodusenten Eli Lilly i Sverige. De siste 30 årene har det ikke kommet noe som virkelig kurerer sier han. Det handler bare om symptomer. Legemiddelindustrien er avhengig av at mennesker er syke, og industrien bidrar bevisst til å ødelegge folks helse. De opprettholder medisinforbruket hos folk, slik at bransjen tjener penger så lenge folk lever. Virapen mener også lønningene for topplederne i bransjen viser at dette ikke handler om annet enn spekulativ profitt. Toppsjefen for Ely Lilly har en årslønn på 19 millioner dollar. Man kan ikke tjene penger i en slik skala uten at det er noe kriminelt involvert. Verst er de engelske og amerikanske selskapene. Og de har sentrale datterselskaper i Norge og Skandinavia ellers.

Blant legemidlene Virapen har jobbet med er «lykkepillen» Prozac. Han forteller hvordan godkjenningen av det antidepressive legemiddelet i Sverige skjedde ved hjelp av grov korrupsjon, med en prislapp på 100 000 kroner. Slikt mener Virapen ikke er uvanlig i legemiddelindustrien. Slikt skjer, også på enda høyere nivå enn der Virapen arbeidet. Industrien visste godt at Prozac ga alvorlige bivirkninger. De gjemte unna dokumentasjon. Det var viktig å få legemiddelet raskt på markedet i Skandinavia, siden regionen er viktig for industrien fortalte Virapen.

Virapen har skrevet boken » Piller og Profitt «. Han avslører i boken om dødelige bivirkninger, milliarder av kroner på markedsføring, uetiske metoder, påvirkning av legestanden og myndigheter og pasienter, manipulasjon av forskningsresultater og bestikkelser.

Forskning på psykofarmaka er ytterst subjektiv og full av manipulering.

Virapen mener diagnosen ADHD er konstruert av legemiddelindustrien, for å skape et marked for nye medisiner. – Hva er ADHD ? Ingenting! Men industrien tjener ca 8 milliarder dollar i året på denne diagnosen. Nylig kom det er rapport fra Nederland, om barn som har dødd som følge av leversvikt ved bruk av Strattera, som er et Lilly-produkt.

Diagnosen ADHD oppsto ved håndsopprekking i 1987 i den amerikanske psykiatriforening. Det finnes overhodet ingen fysiologiske bevis, og diagnosen settes kun ut fra observasjoner. Opprinnelig skulle ikke Ritalin / Concerta / Strattera gis til barn og unge da det blant annet kan skape depresjoner. Virkestoffet, metylfenidat som er en variant av amfetamin er vel bedre kjent som en rusgift. Mellom 2004 – 2006 økte antallet av de som fikk diagnosen ADHD med 71 % og salget av Ritalin går så det suser. Men det er ikke bare depresjoner forbundet med Ritalin, Concerta og Strattera. FDA – det amerikanske legemiddeltilsyn ga alvorlige advarsler mot ADHD-medisin i mars 2006. Store psykiske bivirkninger som psykoser, mani og hallusinasjoner er knyttet til bruk av ADHD-midlene. Ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Texas oppdaget man allerede i 2005 at samtlige 12 barn som de testet utviklet skader på kromosomene etter kun 3 måneders bruk av Ritalin / Concerta.

4,5 millioner amerikanske barn i alderen 5 -17 år hadde fram til 2006 fått diagnosen ADHD,

Her er en forsøkt hemmeligholdt rapport om Strattera og selvmordsforsøk :

http://www.wendel.no/SuicidesStrattera.htm

Statens legemiddeltilsyn i Norge oppdaterte skadevirkningene i mai 2009.

Men til liten nytte. Salget av Ritalin bare øker og øker.

Psykiatriske diagnoser kan være ødeleggende

Den amerikanske psykiateren Laurence Simon har foretatt forskning innen psykiatrien i ti år.

Han er kommet til at psykiatriske diagnoser er fantasiprodukter og svært ødeleggende.

Laurence Simon viser også til psykiaterne Thomas Szasz, Ron Leifer, R.D. Laing og Seth Farber som har kommet til den konklusjon at begrepet mental sykdom er uhensiktsmessig og misledende.

http://www.szasz.com/

Dr.Simon har gått så langt at han har foreslått en ny diagnose for seg selv i neste DSM: Psychiatric Diagnosis Denial Disorder, oversatt til norsk : Psykiatriske diagnosers fornektelses syndrom (PDFS).

Som Vally Vegge skriver i sin bok Psykiatriens Houseparty må den psykiatriske løgnen avsløres. Siden psykiske lidelser ikke har noen påviste somatiske årsaker, så finnes det heller ingen slike å medisinere, behandle eller helbrede. Kroppen og hjernen kan forgiftes med rusgifter. Slik forgiftning endrer psyke og soma på en ukontrollerbar måte. Tar man flere ulike doser av kjemisk gift, kan det gå riktig så galt.

Feilmedisinering og feilbehandling

Psykofarmaka har store og alvorlige bivirkninger.

Minst 10% av Norges befolkning bruker nå psykofarmaka. I USA, med referanse til filmen Prozac Nation skrives det ut 300 millioner resepter på psykofarmaka årlig. Omlag en million amerikanere blir hvert år innlagt på sykehus som følge av alvorlige bivirkninger. Dødstallene er estimert til rundt 100.000 årlig.

Hvor mange som begår selvmord både her i Norge og USA som følge av overforbruket av psykofarmaka har man ingen oversikt over.

Den vitenskapelige komiteen til Det europeiske legemiddelkontoret EMEA har nå konkludert med at bruk av lykkepiller gir økt risiko for selvmordstanker og forsøk på selvmord. Kliniske undersøkelser viser at brukere av antidepressiva blir mer aggressive og sinte. En dansk professor mener barn helt ned i femårsalderen kan ha nytte av lykkepiller. Her skurrer det mye synes jeg.

Overlege Bjørn I. Gustafsson ved St. Olavs Hospital i Trondheim sier ( fra hans doktoravhandling ) at lykkepillene kan gi økt risiko for benskjørhet. Ved bruk av lykkepiller økes mengden av signalstoffet serotonin i hjernen, men også mengden serotonin i kroppen for øvrig påvirkes. Ved normal bendannelse er det balanse mellom de benproduserende osteoblastene og bennedbrytende osteoklastene. Lykkepillene ser ut til å forrykke denne balansen.Barn på lykkepiller opplever hemmet vekst, som også har sammenheng med pillenes innflytelse på skjelettet.

Ved bruk av lykkepiller økes mengden av signalstoffet serotonin i hjernen, men også mengden serotonin i kroppen for øvrig påvirkes. Ved normal bendannelse er det balanse mellom de benproduserende osteoblastene og bennedbrytende osteoklastene. Lykkepillene ser ut til å forrykke denne balansen.Barn på lykkepiller opplever hemmet vekst, som også har sammenheng med pillenes innflytelse på skjelettet.

WHO, FHI, og statens legemiddeltilsyn jobbet intenst i fjor høst med å markedsføre giftige vaksiner for verdens mest profitable placebo industri.

I sin bok dødelig terapi skriver psykolog Ellen Kolsrud Finnøy at bruk av lykkepiller som Cipramil, Seroxat, Zoloft er ren lobotomi av hjernen. Lykkepillene skaper ofte det de skal kurere, blant annet panikk, tilbakevendende depresjon, angst og stress. De kan gi kronisk tretthet, en sløv, lobotomiliknende effekt, og medføre grunnhet i personligheten. De øker aldringen og kan føre til hukommelsestap og alvorlig sykdom. Før ble antidepressiver primært brukt i tungpsykiatrien. Det er bemerkelsesverdig at de nye antidepressivene sprer seg til store grupper av befolkningen.

Man vet også at feilmedisinering kan påføre pasientene en lidelse som følge av feil bruk av medisiner. Her kan jeg godt nevne det antipsykotiske apedopet Nozinan. Sjansen er meget stor for å utvikle både psykose, sinne, aggressiv adferd med mer. Zyprexa, Seroquel, Haldol, Rispertal og en mengde andre antispykotiske medisiner gjør over tid meget stor skade og innrapporterte bivirkninger / dødsfall er mange.Stort sett har all psykofarmaka i det alt vesentlige samme bivirkningsbilder.

Selv om psykotrope midler selges som sikre og effektive, hvorfor da den dramatiske økning av bivirkninger og » nye » sykdommer knyttet opp til bruk av psykofarmaka ? Hos barn registreres det sukkersyke, hjerteproblemer og ikke minst fedme. Hos gravide kvinner som medisineres på dette, er risikoen stor for alvorlige fødselsskader. Dog, er trolig det mest alvorlige aggressiv og voldelig adferd, inklusive selvmord forbundet med antidepressiva og psykofarmaka.

Som en ikke navngitt psykolog har uttalt : » Jeg tror at vi vil se en enorm stigning i vold og selvmord samt en økning i merkelig oppførsel / adferd som vi tidligere aldri har sett. For i løpet av meget kort tid, har vi virkelig begynt å forgifte hjernene våre med disse utrolig giftige stoffene «.

Hunder på lykkepiller

Ja, denne legemiddelindustrien. Oppfinnsomheten kjenner ingen grenser. Nå har de funnet ut at også våre firbente venner kan kjenne seg nedstemte og tunge til sinns. I fjor skrev norske veterinærer ut i overkant av 1400 pakker med Clomicalm ( Et trisyklisk antidepressiva ) ,som er det vanligste antidepressive medikament beregnet på hunder. Kjæledyr i USA behandles nå for tvangslidelser (OLD ), depresjoner, nedstemthet med mer. Verdien / inntektene av å dope dyrene har en verdi på 49 milliarder dollar. Så nå skal også dyrene på Prozac. Legemiddelfirmaet Acura Pharma har sikret seg lisens for salget av disse pillene ! Hele artikkelen kan leses her

Psykologer ønsker et nytt marked. Hunden sier ta de fordømte pillene dine selv!

Skaff deg fakta

Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive – for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du. Men sak etter sak beviser at det kan få katastrofale følger å stole blindt på hva mange sier. Flere leger sier at dette er fakta du trenger å vite :

Det er ingen vitenskapelige bevis i det hele tatt på at psykofarmaka er løsningen på noe psykisk problem. Psykofarmaka skjuler symptomer og gir alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt.

Som Dr. Thomas Szasz – professor emeritus i psykiatri sier :

– Psykiatri er kanskje den mest ødeleggende kraften som har påvirket samfunnet i løpet av de siste 60 årene.

Menneskerettighetsbrudd i psykiatrien

Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde FNs tredje generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

Det finnes ikke noe område hvor menneskerettighetsbruddene er så mange, så alvorlige, så systematiske som i psykiatrien. Det kan påpekes brudd på minst 15 artikler, med andre ord på halvparten av menneskerettighetserklæringens 30 artikler.

Norge ligger på Europa-toppen i tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering. Vi må rette søkelyset på en psykiatrilov og et samfunn preget av at snart er alle syke. Noe vi slett ikke er. Imidlertid kan man bli meget syk av feilmedisinering, der jeg tror psykofarmaka er tungt inne i bildet. Legemiddelindustrien skyr ingen midler for å få solgt sine meget giftige medikamenter faktisk også til mennesker som overhodet ikke skal ha disse preparatene. Når så dette er sagt, betyr det ikke at jeg ikke mener vi har behov for seriøse og dyktige psykiatere. Noen mennesker er alvorlig syke og må tungt medisineres for å ikke skade hverken seg selv eller andre. Men at halve verden består av mennesker som har behov for antipsykotika, antidepressiva med mer, ikke er sammenfallende med hva som er virkelig.

Referanser:

  • Dokumentarfilmene Et dødelig levebrød, Markedsføringen av galskap, Selling Sickness (her er noe fra Selling Sickness lagt ut på YouTube)
  • Vally Vegge : Psykiatriens Houseparty
  • Mike Adams : Natural News
  • Dr. Thomas Szasz, Seth Farber
  • John Virapen : Penger og profitt
  • John Prieve : Big Pharma
  • Dr. Joseph Mercola
  • Guylaine Lanctôt : Den medisinske mafia
  • SixWise.com

Reidun Carstens

Født og oppvokst i Trondheim og har arbeidet innen ulike arbeidsområder i DnB NOR Bank ASA i 31 år inntil jeg sluttet sommeren 2009. Tillitsvalgt / regionalt tillitsvalgt for ansatte i vel 12 år. Har hatt en svipptur innom politikken i to år, men skjønte rimelig raskt at her var maktkampen og prestisjene så altomfattende, at dette var noe jeg ikke kunne fortsette med. Ved siden av jobb har interessene vært innen det alternative, spesielt medisin.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

84 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Panthera leo
Panthera leo
Abonnent
13 år siden

Som bipolar og med to anti-depressive medikament eg tek dagleg, kan eg i alle fall legge til at i mitt tilfelle har eg det laaangt betre med desse enn utan.

Eg er også av typen som ikkje tek meir tablettar enn høgst naudsynt. Men hadde eg hatt eit naturpreparat som hadde gitt meg tilsvarande, om ikkje betre, livskvalitet, hadde det ikkje vore spørsmål om kva eg hadde tatt.

Men, som alltid, pengane rår…

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Panthera leo
13 år siden

Er alle medesiner på markedet placebo?

JA!

Leger har forsket på placebo effekten i årvis. Idag lærer leger å smile og virke overbevisende ovenfor pasienten for å «lure» sinnet til vedkommende til å bli positivt innstilt til å bli «frisk». Vi mennesker har assosiasjoner fra ung alder, at menn i hvite frakker er våre guder, så vi «tror» på dem og hjernen er ofte sterkere enn kroppen så vi kan i mange tilfeller helberede oss med tankenes kraft.

Leger ga 2 grupper piller mot hårvekstkurer. Den ene gruppen fikk placebo og den andre fikk den ekte pillen. De som fikk den ekte pillen grodde såvidt et mm med hår, mens placebo gruppen vokste hår som bare det.

Flere leger har rapportert om mirakler innen kreftbehandling. Dette har jeg lest i en bok «The holographic universe» av micheal Talbot, så jeg husker ikke alle referansene på stedet, men de ligger der. Det var en pasient som hadde den værste formen for kreft, spiserørkreft og var erklært død innen 3dager på sykehuset. Pasienten hadde hørt om en nyforsket kreftkur, han ville ikke gi opp, legen sa den er dårlig utprøvd og at det allerede er «for sent». Denne pasienten ga ikke opp og tryglet for den nye medesinen. Legen ga pasienten en sprøyte med vann og etter 3 dager var omtrent halve svulsten borte! Etter 2 uker var han frisk og oppe på bena, men så leste han i en medesinsk artikkel at denne medesinen var tull og tøys. Innvirkningen virket så sterk på mannen at han utviklet kreften tilbake og døde tilslutt..

Jeg tror alle medesiner på markedet er placebo. Men! Det betyr ikke at den kjemiske formelen ikke har en ubevisst påvirkning på organer, hjerte, lever, lunger og indre mekanismer. Medisiner skader, det eneste du kan gjøre om du er Synnøve Fjellbakk og blir tvangsforet med lobotomipiller er bruke tankenes kraft som er regjeringen over dine 50milliarder celler til å tegne «mentale bilder» i hodet som går til angrep på enten det er kreftsvulster og smelter dem som snøballer på en varm ovn eller nøytraliserer giften som er tvunget i deg og transportere det ut fra kroppen.

Mind over matter, absolutly.

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

«Er alle medesiner på markedet placebo?

JA!»

Slutta å lese innlegget ditt her. Makan til tullprat! Du er helt på villspor, og burde bli flinkere til å kjenne dine egne begrensninger. Det eneste du oppnår med slike utsagn, er å fremstå som useriøs og mindre oppegående.

stNorWayOp
stNorWayOp
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

Da er forhåpentligvis neste steg å slutte å komentere innleggene hannes..

Anna Balsgaard
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

Nu er jeg rent faktisk overvejende enig med Armin, det findes stort set altid lette naturlige måder at tilføje kroppen det den mangler for at helbrede sig selv, f.eks. er pencilen en naturlig forekommende svamp der decinifiserer,
http://www.snl.no/penicillin på samme måde virker eks. hyld på ydre betændelser og nellikeolje f.eks ved tandbetændelser.
Nu er jeg ikke verdensmester til alle former for positive effekter, men bitre abrikoskerner og granatæbler kan man nemt fjerne og forebygge kreft med,
Jeg husker ikke hvor tit jeg modtager disse «gratis» tilbud om kreftundersøkelser på hospitalet, men kaster dem løpende i søppelet,
Det folk flest glemmer er at legemiddelindustrien er dem som ikke bare betaler for alle de reklamer for sine remedier, men også utdannelsen af ymse slags leger, hvorimot naturen ikke har sin egen pr.avdeling.
Dette gjør jeg på egen hånd jager kilderne til informationer, heldigvis finnes nettet, og det gjør det lettere
En velger jo selv det en tror på, men grunnleggende er det ideologi, og regner med Norge har samme trosfrihet som her i Dk.
Jeg vil da opsøke lege om jeg brekker en arm eller skal syes etter et kutt med fiskekniven, men utover det har jeg ikke bruk for legemiddelindustriens hjernevaskede leger heldigvis :o)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

Religion og TRO er sterke saker, faktisk så sterkt at du kan få noe ut av ingen ting, hvis troen er sterk, kan du få mirakler til å skje.

http://en.wikipedia.org/wiki/Jansenism

Jansenismen tiltrukk seg flere tusenvis av mennesker på 1600tallet, det var så mange som ble helberedet, at kongen av frankerike måtte komme å «brenne» dem på bålet….

Jeg tror på mirakler, forklarer det «stigmata» ? Mennesker som «tror» på noe så sterkt at de faktisk begynner å blø fra håndflata og rundt panna?

Hva med de som ikke «tror» det finnes noe som heter smerte?

De inderne som går på kull, eller piercer spyd gjennom kroppen sin uten å merke noe som helst smerte fordi kropp og sinn er frakoblet hverandre.?

Jeg «tror» bevissthet skapes av kroppens energifelt og sjelen, mens du «tror» siden det ikke kan bevises enda at tanker er et produkt av hjernen, derfor prøvde idioter som deg å kutte opp hodet til Einstein for å se hvorfor han var så smart ;)

Kan du la mennesker få være i fred nå og slutte denne heksejaktprosessen din mot de troende?

http://www.metafilter.com/34533/Jansenist-convulsionaires

bedre link. Søk Jansenist miracles for mer info.

De kurerte alle mennesker med tankenes kraft. Tilogmed Voltaire den opplyste kom og var forskrekket når kongen forbød gud på denne måten!

Panthera leo
Panthera leo
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

For det første, for å kunne seie at alt er placebo, må ein også ha erfaring med andre medikament enn smertestillande o.l. For det andre, placebo KAN gje ei psykologisk effekt som i seg sjølv er nok til å betre eins tillstand. Og C. Du byrjar å verte alt for paranoid, kredabiliteten din minkar for meg som «har skjønt alt», men mest tragisk, nye på nyhetsspeilet vil snu i døra av alt for mange av innlegga dine.

Verda er ikkje slik den ser ut til, det veit dei fleste her, men ikkje slå i bordet med alt for drøye påstandar for kvar ein mistanke du måtte ha.

Ein treng ikkje vere opphengd i konspirasjonsteoriar for å forstå at ting ikkje er slik dei burde vere.

Berre sjå rundt i det ganske land, her er nok av artiklar som kan skrivast om neglisjeringa av fedrelandet….

Nok for no, fødselsdagen min er i morga, og no skal eg koble frå ALT (noko folk gjer alt for lite, tykkjer eg) og nyte ein deilig kveld med champis, god mat og betre folk!

lillehammer
lillehammer
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Du har sagt mye rart Armin, og dette kommer ganske høyt oppe på lista.
Du mener at alle medisiner som selges er virkningsløse?
penicillin, blodfortynnende, insulin, blodtrykksmedisin..
Jaja. Snart er det ingen som tar deg seriøst lenger.
Virker som du prøver å rope høyere for å overdøve nazistene som har overtatt Nyhetsspeilet.

stNorWayOp
stNorWayOp
Abonnent
Svar til  lillehammer
13 år siden

Det er murlig å ha diskusjoner uten å rakke ned på folk..

o
o
Abonnent
Svar til  lillehammer
13 år siden

hæ ?
hva i en-verden er vitsen med å ytre seg da ? Hvilken agenda fører » De » (gammeldansk) = » they » .

stNorWayOp
stNorWayOp
Abonnent
Svar til  lillehammer
13 år siden

Spørsmåler ditt er Hvilken dagsorden fører du? Jeg synes du skal formulere spørsmålet ditt litt bedre før jeg svarer.

o
o
Abonnent
Svar til  lillehammer
13 år siden

@ stNorWayOp
beklager for » NS » sidens chatmuligheter ? Eller om jeg har misforstått reglene/normene . Kommentaren min var @ lillehammer :)
Men om så er jeg helt enig i «Det er murlig å ha diskusjoner uten å rakke ned på folk..»
Alt er mulig i Direktedemokratiet !
Å sitte her på tastaturet å prøve å overbevise, påvirke, yte, er svært fiktivt .. .
Debunk T H I S : http://www.youtube.com/watch?v=r4p8qxGbpOk

A L L
. Y O U. . . . N E E D . . . is ?

stNorWayOp
stNorWayOp
Abonnent
Svar til  lillehammer
13 år siden

Beklager aloalo min feil..

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  lillehammer
13 år siden

Penicilin er gift, blodfortynnende medesiner gjør jobben der den skal men ødelleger andre deler av kroppen, osv.

«snart er det ingen som tar deg seriøst lenger»

fint, for jeg har sluttet å høre på «dere» hvem det er nå du har sett for deg å representere i din hallusive verden. Jeg skal gi deg litt søtsaker og snacks for tanketoget ditt så kansje du våkner opp og lar ballene mine være i fred.

Dette må vell være kreftkur nr.3405 som er bannlyst? Norges legemiddeltilsyn og politikere er mordere som sender kreftsyke pasienter hjem for å dø.

Men, det er jeg som er syk, ikke verden jeg lever i…..

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  lillehammer
13 år siden

Penicillin er gift….jadda. For en god del år tilbake hadde jeg gleden av å pådra meg 2.grads forbrenninger på den ene hånda etter å ha fått fosskokende vann over meg. Dette resulterte så i en heftig bakterieinfeksjon som gjorde meg dausjuk og med åpne, blodige sår. Hadde jeg ikke fått antibiotika ville jeg hatt to valg: 1) avgå med døden. 2) amputere armen.

Så ja, du sier forbanna mye rart.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  lillehammer
13 år siden

Det som gjør mirakler for en kan gjøre hærverk på andre. http://www.liferesearchuniversal.com/probiotics.html

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Så den dagen du Armin blir bitt av en rabiessyk hund, så tar du hva du mener er placebovaksinen for ikke å dø?

Spurt deg før men du svarte ikke.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Beate Szanday
13 år siden

Hvorfor skulle jeg bli bitt av en hund? Jeg tråkker ingen på halen.
Jeg tror ikke på kjemikalier, jeg tror på C-vitaminer, D-vitaminer, Aminosyrer, helberedende oljer, supergreens og økologiske grønnsaker.

Hvetegress-spirer ruler! :D

apropo skepsis forumet hvor jeg angivelig ble moderert for personangrep mot ditt innlegg. Skepsis manipulerer og sabboterer debatten, det var ingen personangrep, Arman skrev (xxx) etter navnet ditt for å indikere at dette var lokasjonen til det som måtte slettes. Da kan hvem som helst gjøre opp en mening og tro jeg skrev Beate «hore» eller «bikkje» eller noe sånt som jeg med hånd på hjertet ikke skrev.

Jesus sa de spyttet på meg, de kommer til å spytte på deg og. Her driver skepsis personkarakterhets, det er helt sykt at moderatorer gjør dette. Alt for å skittne til mitt rykte.

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
13 år siden

Tar svaret her så ikke det forsvinner. Snakk med familien i Karibien, de hundene der biter ikke fordi du tråkker dem på halen, hundegalskap er et annet navn, de er sprø og ville. Du kan også bli smittet av f.eks flaggermus. Seriøst, spør familien! De ville nok tvunget i deg vaksine.

Jeg vet ikke hva du kalte meg, du kan jo gjenta det her hvis det ikke var noe ille.

Hore bør man ikke kalle noen, det er synd på de jentene som er tvunget til å leve slik av forskjellige grunner. De er ikke undermennesker, og kaller du f.eks meg en bikkje, ville jeg tatt det som en kompliment. Ligger en varm og deilig hund ved siden av stolen min nå. De er ikke kalt menneskets beste venn for ingenting. Hunder er vidunderlige og morsomme skapninger <3

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Panthera leo
13 år siden

Til Panthera leo

Bipolar er en somatisk sykdom, men legene vet ikke hvordan man helbreder det. Man kan også si at legene ikke vet hvordan men helbreder diabetes, ettersom man ikke blir frisk av insulin-sprøyter, man må ta insulin resten av livet.

Bipolar kan helbredes. Det ligger på planet å endre vanene, fjerne årsakene til hva som skapte bipolar i første omgang. Det er ikke noen enkelt prosess, men alternativet er pilleavhengighet. Pillene har best effekt til å begynne med. Bivirkninger kommer etterhvert.

Healing
http://www.tv2.no/gmn/nettprat/vesten-trenger-healing-2941658.html

Exercise
http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2010/06/26/10-minutes-of-exercise-yields-hourlong-effects.aspx?aid=CD945

Selv om kilden ikke nevner seronotin gjelder hva han sier også for serotonin. Kroppens serotonin-produksjon stimuleres ved fysisk aktivitet. Første effekt er at bipolar ikke utvikler seg til det verre, andre effekt er at man reverserer årsak. Hvor lang tid det tar å komme på rett side av the tipping point kommer an på egen innsats og alder.

Birger
Birger
Abonnent
13 år siden

http://videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/d-vitamin_er_immunforsvarets_batteri

På tide at folk snart skjønner hvor viktig vitamin d er!

o
o
Abonnent
13 år siden

@ Panthera leo :
Du (s)Er Helhets-Perspektivet !

Hvilken gråskala Er. . ; . . «Rett» meLLom Hvitt og Svart ?
Kjærligheten, naturkontakt, ! ! !

Killuminati
Killuminati
Abonnent
13 år siden

Takk for en oppfriskende ettermiddags artikkel Reidun!
Du gj;r en virkelig god jobb med aa vekke opp den sovende massen og for;vrig dere andre skribenter her paa nyhetsspeilet.

Maa bare legge til en dokumentar tips til dere som vil vite mer om dette emnet:
Psychiatry, an Industry of Death!

Det var den dokumentaren som fikk meg til aa innse hvor kynisk, raa og brutal den psykiatriske verden er. Det er mer enn 300 millioner mennesker paa jorden i dag som er avhengige av psykiatriske piller. Og det finnes ikke noe bevis for at de pillene faktisk virker.
Saa hvis det her er mulig, hvorfor skulle de vaksinene som ogsaa liksom er trygge vaere det?

Mvh Killuminati

NB!: bruker engelsk tastatur xD

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  Killuminati
13 år siden

«Det finnes ikke noe bevis for at de pillene faktisk virker»

Er ikke selvopplevde erfaringer for bedring av symptomer og plager, og objektivt observerbare bedringer bevis for at disse pillene virker?

stNorWayOp
stNorWayOp
Abonnent
13 år siden

Antideprisive sterkere enn mye av det sterkeste dopet på gata, sobril og vival er like sterkt som mye av det sterkeste dopet på gata.Dette får du send i posten vær uke lovig om du vil…Så lenge man betaler er det greit

Tarzan
Tarzan
Abonnent
Svar til  stNorWayOp
13 år siden

Sobril og Vival er ikke antidepressiva.

Går ikke an å ruse seg på antidepressiva, og ikke er de avhengighetsskapende heller, selv om de trenger nedtrapping etter lengre tids bruk som en del andre legemidler.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Har lest samme artikkelen på flere debatt-steder. Takker :)

Lurveluna
Lurveluna
Abonnent
13 år siden

Da jeg var 15 år fikk jeg diagnosen Deppressiv og ADHD, jeg begynte da på medisiner som gjorde meg helt passiv. Min far ville jeg skulle slutte. Jeg fortsatte å ta medisiner mot depprisjoner. Da jeg var 17 fikk jeg diagnosen bipolar. Å da jeg var 20 fikk jeg diagnosen borderline. Jeg sluttet på alle medisiner da jeg ble gravid. Jeg begynte å endre på tankemønsteret mitt av vilje under graviditeten fordi jeg visste jeg skulle bli mor. Jeg innså at medisinene hadde ikke hjulpet 1 liten prosent en gang å bare gjort meg mer passiv. Etter graviditeten tok jeg opp igjen med kontakt med en psykriater for å få rede på hvorfor jeg hadde så mangen diagnoser. Hun begynte å utrede meg på nytt å hun klarte ikke å katogisere meg i noen dignose bås. Å hun mente jeg hadde vokset diagnosene fra meg. Jeg har selvsagt ikke hatt noen av disse tingene i det hele tatt. Jeg var bare en jente på 15 med litt mer bagasje enn vanelige tennåringer å alt jeg trengte var noen å snakke med. Ikke 4 forskjellige diagnoser å medisiner som forandret personeligheten min å gjorde meg passiv. Hvis jeg hadde hatt alle disse diagnosene er det ingenting som tilsier at jeg skulle klart å være mor. Kommer du til en psykolog/psykriater vil de uansett prøve å diagnosere deg. Diagnoser gjør bare mennesker sykere enn det de eventuelt er. Da har de en unnskyldning for å fortsette å være syk. Det hele er tankemønsteret vårt. Å når det er manipulert til å tro det er noe i veien med oss, at det er derfor er som vi er, så kan vi bare fortsette å være det å vi tror at det er madisinene som gjør oss bedre. Heller sykere spør du meg!!! Jeg hadde også en far som gikk på anti deppresive i 8 år. En dag sluttet han å han innså at de ikke hadde hjulpet et kvekk. Heller mer eller mindre gjort ham mer passiv. Det skremmer meg hvordan de kan diagnosere mennesker i hytt å pine å stappe i dem medisiner. INK BARN som er midt i en personelighetskrise. Skremmende. Diagnoser kan gjøre mennesker sykere, for ikke å snakke om medisiner som tukler med personeligheten din.

Utrolig god artikkel!!! Dette er VIRKELIG verdt å tenke på!

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Lurveluna
13 år siden

Emnet er vanskelig, og man kan ikke stole på legesider. Det er mere fornuft i Reidun.

Aisha
Aisha
Abonnent
13 år siden

interessant og viktig tema du tar opp, Reidun!
jeg har alltid vært skeptisk til medisiner og er ikke av den sorten som tar paracet for en smerte her og en smerte der! :)
Jeg har mer tro på sunt kosthold, mosjon, positiv tenking, vitaminer og mineraler.
Tillit til legebestanden er liten, da de fleste møtene med spesielt allmenpraktiserende har vært skuffende. De har ikke en døyt peiling. En er stort sett sin egen lege ved god hjelp av google og andre infokilder.
Vil i samme slengen nevne Linus Pauling som kanskje de fleste har hørt om. 2 * vinner i nobelspris.
Han forsket på c-vitamin og dens betydning for vår helse. Det finnes omfattende litteratur om dette. C-vitamin er livet!!!!! :)

Tarzan
Tarzan
Abonnent
13 år siden

Nok en helseartikkel som muligens tar opp viktige poeng, men som er blottet for skikkelig kunnskap om emnet, er preget av svart/hvitt-tekning og lite nyansert presentasjon.

Hvis du bruker Mike Adams, Mercola og Guylaine Lanctot mister du all troverdighet i min bok. Disse folka viser klare mangler i forståelse av helse og sykdom, og har store økonomiske motiver i å promotere alternative helseprodukter og diverse duppeditter.

Dette er personer som lever av mennesker som ikke har faglig bakgrunn til å forstå at sølet de serverer er basert på fordommer og ren økonomisk interesse.

En del av kritikken presentert i artikkelen er nok berettighet, men dratt ut av proposjoner med løgner og fantasier fra aktiver mostandere av skolemedisin og legemidler.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Tarzan
13 år siden

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Enda en uten kompetanse som klager på at andre ikke har kompetanse.

Tarzan
Tarzan
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Å jeg har nok kompetanse min venn:)

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  Tarzan
13 år siden

Tarzan kan du utdype hvordan folk som mercola lanctot og adams viser klare mangler og forståelse av helse og sykdom ? Mener du å si at de produktene jeg har bestilt fra Mercola er null verdt og ikke har noe effekt. At vi er blitt lurt inn i en profitt felle?!
Jeg vil si at ditt syn er meget subjektiv og du har dannet deg en mening om disse menneskene uten å selv ha gått grundig til verks for hva som er ritkig og galt.
Det ser ut som du også er preget av svart hvitt tenking. Da du først anklager leger som mercola for å kun lure folk og tenke på fortjeneste, og deretter forsvarer skolemedisin og legemidler.

Tarzan
Tarzan
Abonnent
Svar til  Aisha
13 år siden

Aisha har du fulge linkene til f.eks Adams sine sponsorer???

Hva er det du har bestilt fra Mercola?

Supervitaminer som er bedre enn vanlige vitaminer??

Sølvann som mirakuløst skal kurer all sykdom???

Sjøgress som skal kurer all sykdom????

Disse gutta lever av å skittkaste skolemedisin og legemidler, og drar kun frem de negative eksemplene. Samtidig passer de bekvemt på å tilby produkter som visstnok skal hjelpe mot alt mulig.

Et lite tips kan være oppsøke de mange pasientene som har fått et bedre liv med medisine sin i stedet for kun å høre på skremselspropgandane som Mercola og Adams presenterer.

De fleste her inne er det uansett umulig å diskutere med siden mange klart mangler innsikt i hva det hele er snakk om. Det er ikke tilfeldig at konspirasjonteorier er mest utbredt blandt folk uten skikkelig utdannelse eller engasjement i samfunnet.

Som dere sier selv i en av deres gullkorn

«Å vinne en diskusjon med en uvitende person er umulig»

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  Tarzan
13 år siden

hei igjen tarzan

Du har fortsatt ikke svart på spm mitt. hvorfor er du så skeptisk mot alternative behandlingsmetoder? Hvorfor kan ikke sølvvann være bra nok når det er blitt bevist å kurere og helbrede folk?! Bedre bevis enn mennesker som har forsøkt og det har hjulpet på finnes ikke. Hvorfor er du så skeptisk mot slikt ? Om du har prøvd noe av det og ikke blitt bra så hadde jeg forstått skepsisen din. Syns det blir dumt å snakke om noe man ikke har peiling på.
For det andre. VI har bestilt masse vitaminer pluss en stor spann med kokosolje. Den dufter heeerlig og er så ren som det går ann å bli. Har prøvd kokosolje fra et internalt merke og den var ikke i nærheten av det produktet vi kjøpte fra mercola.
: )
Jeg føler meg ikke så super god etter å ha tatt vitaminene (men så tar jeg dem ikke regelmessig heller) men jeg tar en spray med b12 vitamin. Og jeg skal love deg at jeg blir ganske så kvikk etter å ha tatt den. Så hva skal du fortelle meg? Skal jeg la være fordi mercola tjener penger på meg eller skal jeg fortsette med det fordi det FAKTISK hjelper meg! :)
Jeg er for en middelvei. Jeg mener ikke at skolemedisin kan forkastes helt og holdent. Det finnes livreddende behandlinger og medisiner som er nødvendige. Men jeg er mot medisiner som gjør mer skade enn forbedring. medisiner som er avhengighetdannende,forårsaker livsvarige bivirkninger osv.

Du har rett man kan diskutere grønn med en person som ikke er villig til å endre sitt standpunkt om det så blir armageddon på jorda! ;)

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Aisha
13 år siden

– Tarzan kan du utdype hvordan folk som mercola lanctot og adams viser klare mangler og forståelse av helse og sykdom ?

Tarzan
– Et lite tips kan være oppsøke de mange pasientene som har fått et bedre liv med medisine sin i stedet for kun å høre på skremselspropgandane som Mercola og Adams presenterer.

Du kunne ikke utdype kritikken din. Det ble mere på planet enten er du for moderne medisin eller så er du tilbakestående. Sykepleiersvar.

Rainbow
Rainbow
Abonnent
13 år siden

Jeg er enig i at man bør være forsiktig med å ta medikamenter man strengt tatt ikke burde ta. Etter mitt syn er det alt for mange som ukritisk heller innpå med allslags preparater for store og små plager, og ender opp med å bli dårligere enn man var i utgangspunktet.. Piller er ikke løsningen på alt. Flere burde heller satse på kostholdsendringer, livsstilsendringer og heller gå til dyktige alternative behandlere for sine plager.
Men for mange er ikke dette tilstrekkelig for å bli kvitt sine plager. Noen trenger medisiner, også for psykiske lidelser.

I artikkelen er det mange påstander jeg er uenig i.
Det fremstilles som at den amerikanske diagnosemanualen DSM-IV er den vi også bruker i Norge. Dette er bare delvis riktig. I Norge er det diagnosemanualen ICD-10 som blir brukt både i somatikken og psykiatrien. DSM brukes kun som supplement. Disse to er ikke identiske.
http://no.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
Tilstandene i det amerikanske helsevesenet er av mange åpenbare grunner heller ikke direkte overførbare til Norge, så det blir unyansert å trekke direkte sammenligninger slik du gjør.

» Er du sjenert, noe som for øvrig er helt normalt at noen mennesker er, så vil man i dag få diagnosen ” sosial angstforstyrrelse “, og medisinert deretter.
– Kvinners menopause er nå en hormonmangelssykdom.
– Uoppmerksomme / stressede kontorarbeidere får diagnosen ” voksen ADD “
– Er du opptatt av riktig kosthold, vel da er det ikke langt unna Healthy Health Disorder.
– Dersom du snakker til Gud, ber du, snakker Gud til deg er du schizofren.»

Disse påstandene er både unyanserte, useriøse og direkte feilaktige. Jeg trodde du visste bedre Reidun. Du påstår at man blir diagnostisert og medisinert for bagateller. Vel, det blir man altså ikke. Man får f.eks. ikke diagnosen sosial angstforstyrrelse hvis man er sjenert, men dersom det er så ille at man ikke greier å fungere i det daglige, i jobb, skole eller andre sosiale sammenhenger og lider pga det, kan man få en slik diagnose og dermed få hjelp.

«Siden psykiske lidelser ikke har noen påviste somatiske årsaker, så finnes det heller ingen slike å medisinere, behandle eller helbrede. Kroppen og hjernen kan forgiftes med rusgifter. Slik forgiftning endrer psyke og soma på en ukontrollerbar måte. »

Denne skjønte jeg ikke. Her sier du mot deg selv. Først påstår du at fordi man ikke har funnet somatiske årsaker til psykiske lidelser så kan de ikke behandles eller medisineres, deretter sier du at slike medikamenter endrer psyken… Hvorfor må det være en somatisk årsak forresten? Kan det ikke like gjerne være en psykisk årsak som gir seg utslag i biokjemiske endringer? Er det første lettere å akseptere kanskje?
Forøvrig er påstandene feil. Man har funnet biokjemiske og biologiske forstyrrelser ved enkelte psykiske lidelser som schizofreni. I tillegg spiller arv en stor rolle.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/246500
http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/243851
Denne forskningen beviser hvordan kropp og sinn fungerer i en gjensidig påvirkning.
http://www.forskning.no/artikler/2009/mars/213151
Medikamentene sikter på å gjenopprette den biokjemiske forstyrrelsen og dermed gi bedring av symptomer.

I artikkelen får man inntrykk av at dersom man tar psykofarmaka får man store og alvorlige bivirkninger og at de er gift og ødelegger deg. Dette må sies å være en kraftig overdrivelse. Jeg skjønner i grunnen ikke behovet for gjøre bruken av psykofarmaka til noe livsfarlig, det er faktisk veldig mange som ikke får bivirkninger eller blir forgiftet av disse. Alle vet at alle medisiner KAN ha bivirkninger, dette er ikke noe unikt for psykofarmaka spesielt eller noen hemmelighet. Man blir informert på forhånd om potensielle bivirkninger og det følger alltid med et informasjonsskriv i pakken med tablettene.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Rainbow
13 år siden

Rainbow
– Jeg skjønner i grunnen ikke behovet for gjøre bruken av psykofarmaka til noe livsfarlig

Folk som begår selvmord idag går vanligvis på piller. I USA anklages skolemassakrer for å være relatert til piller.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Rainbow
13 år siden

Rainbow
– Piller er ikke løsningen på alt.

Leser dette om at piller (vitaminer holder utenfor) løser mange problemer, som hodepine, søvnproblemer, depresjoner, angst, men ikke økonomiske problemer.

Hva skjer med folk som ikke har noen pillekultur, slik som i Karibien? De går rundt med hodepine, får ikke sove, er deprimerte og med angst? Tvert imot. Levealderen der er utmerket selv om de er fattige.

Michelle
Skribent
13 år siden

TAKK for en superviktig artikkel!

Ja sann medisin for å bli og være frisk er KjÆRLiGHET via:
glede, healing, omsorg, gode og vakre tanker, sollys, vill natur, musikk, vakre positive symboler, snille ord, ren luft, rent vann og økologiske frukt, nøtter og grønnsaker!

http://www.youtube.com/watch?v=mRtdpldCAOc

trackback
13 år siden

[…] Les mer […]

trackback
13 år siden

[…] Reidun Carstens пишет: Kjendisene blir betalt alt fra mellom 20.000 dollar til 2 millioner dollar for oppdrag på vegne av legemiddelprodusentene. Det foreligger ingen bestemmelser i USA som kan påvise fakta rundt det kjendisene promoterer for av legemidler. …. Vally Vegge : Psykiatriens Houseparty; Mike Adams : Natural News; Dr. Thomas Szasz, Seth Farber; John Virapen : Penger og profitt; John Prieve : Big Pharma; Dr. Joseph Mercola; Guylaine Lanctôt : Den medisinske mafia; SixWise.com … […]

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Dette er et interessant tema. Jeg har svært liten greie på psykiatri, legemidler og diagnoser, men det er noen mekanismer som er åpenbare.

For det første skal disse selskapene tjene penger. Det kan ingen se bort ifra. Blir folk friske går inntjening ned, ergo ønsker de så mange kunder/brukere som mulig. Hvis man ikke har et marked skaper man et – et velkjent grep innen markedsføring. Det andre er at psykiske diognoser blir stilt ut fra et «normalperspektiv». Hva er normalt når vi vet at alle er ulike? I og med at vi alle er ulike blir også virkningen av medisinene ulike. Sist og ikke minst er kombinasjon av ulike medisiner uheldig. Et produkt (medikament/tilsetningsstoff/kosmetikk) er alltid testet issolert. Det gjør at produktet som testes ofte er ufarlig. Men i kombinasjon med andre stoffer kan disse stoffene bli farlig. I dag dytter vi i oss mengder av kunstige stoffer, og dette fører til ulike sykdommer – definitivt.

Hvis man deler et kvinnebryst i fire, med en vertikal og en horrisontal strek, var fordelingen av tilfeller kreft i de ulike sektorene lik store. Dette for 30 år siden. I dag er rundt 75 % av alle brystkrefttilfellene i sektoren nærmest armhulen, i følge en dokumentar som gikk på STV for et drøyt år siden. Programmet mente dette skjylte bruk av deodorant, og oppfordret seerene til å holde seg til en type deo, da man mente at kombinasjone av ulike typer deo var uheldig.

Medisinen for å bli frisk og lykkelig er nok ulik fra person til person. Noen blir lykkelige av å jobbe, andre av å trene, noen av å lese, andre av å skape, noen av å tenke andre på å meditere osv. Men alle trenger søvn, sunn mat, rent vann og sol – det er faktisk de som klarer seg uten kontakt med mennesker.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

«Hva er normalt når vi vet at alle er ulike?» Det er et godt spørsmål. Mulig jeg er alene om å hevde dette, men jeg har alltid ment at så lenge mennesket er et irrasjonelt vesen så er også psykiatrien en kvasivitenskap. Allerede på attenhundre tallet diskuterte John Stuart Mill (og Harriet Taylor) og De Tocqueville fremveksten av demokratiske institusjoner, forretninglivets utvikling og den tiltagende frykt for å være annerledes. (Flertallsdiktatur)
John Stuart Mill mente at «de skapende ånder ikke måtte holdes nede, at der selv i høyt sviliserte samfunn må gjøres plass for dem, som i sin orginalitet avviker fra normen.»
I vårt «høyt utviklede» samfunn burer vi inne eller doper ned alle som er avvikere. Lite har vi lært av de som så litt lengre enn sin egen nese.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Balle Clorin
– For det første skal disse selskapene tjene penger. Det kan ingen se bort ifra. Blir folk friske går inntjening ned, ergo ønsker de så mange kunder/brukere som mulig

Dessverre. Markedsføring er å drive salg med argumemter. Det gjelder å presentere argumentene som «fakta». Her er det slik at dersom man mangler fakta finnes det løsning på det, jusk med fakta, lyv med statistikk.

Dette bekreftes til fulle på nettet når det gjelder faget internettmarkedsføring. 90%+ er hype (tull). For å få andre til å gjenta hype betaler man afiiliate kommisjon på 20-80% av inntektene. De som driver markedføring får stort sett inntekter, man at de får inntekter skjules så godt det er mulig, slik at leserne ikke skal skjønne at hva de leser har et formål, å få dem til å kjøpe. Jo mindre de skjønner at informasjon er reklame jo bedre.

Verden har ikke forandret seg siden Sokrates. Et enkelt Googlesøk på «internet marketing» vil gi 90% reklame for internet marketing om resultat (hype). Et Googlesøk på «bipoar disorder» gir tilsynelatende 90% faktakilde om bipolar.

Litt sjekking vil likevel fortelle oss faktakidene vesentlig er skjult reklame

http://kidshealth.org/teen/kh_misc/about.html
«KidsHealth works with health providers, insurers, media groups, and corporations to provide family-friendly health information and materials specifically for parents, kids, and teens. KidsHealth partners include more than 50 children’s hospitals, 250 community hospitals, the American Academy of Family Physicians (familydoctor.org), U.S. Department of Health and Human Services (Girlshealth.gov), MSN, Seventeen.com, and many others.»

De som lever sykdommen er de som finansierer informasjonen. Salg av piller skjer i dag ved å selge sykdommen. Da kommer salget av seg selv.
Det gjelder å etablere diagnosen først, etablere at du har er udekt behov, deretter at vi har løsningen for deg, piller. Sykdommen markedsføres for å markedsføre pillene. Siste DSM manual utvider antall diagnoser slik at alle nå trenger piller (de skjer i det øyeblikket du snakker med psykiatriker om dine problemer, bare 0.5% eller noe slik kommer derfra uten anbefaling om medisiner).

UbesvarteSp
UbesvarteSp
Abonnent
13 år siden

Hei.

Hvor kan jeg kjøpe “Psykiatriens Houseparty” (2004) av Vally Vegge?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Virapens bok har jeg anmeldt her:
http://www.rolfkenneth.no/Helse-Virapen_2009.html

Når det gjelder psykiatri, mener jeg at utgangspunktet vårt må være å skille klart mellom antipsykiatri-bevegelsen, psykodymamisk psykiatri og biologisk psykiatri. Biologisk psykiatri er den som nå dominerer psykiatrien, og som vi like gjerne kan kalle NWO-psykiatri.

Men å vrake biologisk psykiatri betyr ikke automatisk at vi også bør vrake psykodynamisk psykiatri, og omfavne helhjertet antipsykiatri. Dette er naturligvis et stort og komplekst emne, men analytisk sett bør vi hele tiden prøve å skille mellom disse tre retningene. Dette er vel også Finnøys klare oppfatning, i hennes meget gode bok «Dødelig terapi». Reidun har ikke satt opp link til denne boken, så her kommer en:
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=119946

Quark
Quark
Abonnent
13 år siden

Men hva med påstander om at kroppen ligger på et lavt energinivå og trenger kosttilskudd. Hvordan vet vi at det er sannt, og at kosttilskuddet virker?

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Tja, man kan jo lese bøker feks, starte med en bok som fungerer som generell innføring. (Har ingen anbefalinger for her og nå). Etter hvert som man blir eldre, så får man testet ut saker og ting også. Litt kraftig drikking av og til om helgene (alt med måte) fjernet langvarig forkjølelse og influensa, blant annet. Senere lærte jeg også at for å kunne bli kvitt kramper i leggene midt på natta, kunne jeg ta litt magnesiumtilskudd – effektivt og billig. Ble da også kvitt svak hodepine og leamus. Så senere igjen begynte jeg å få ganske sterke smerter i et par fingrer på venstre hånd, bevegeligheten ble også redusert og det var vanskelig å skrive på tastaturet – ille for en nerd. Hadde tidligere utsatt hendene for kjemikalier og mye kulde. Med fiskeolje-kapsler av høy kvalitet som var renset for giftstoffer som feks. pcb, ddt mm ble jeg kvitt de fleste problemene med hånda. Forbedringene svinger litt med inntaket. Ellers så finnes det jo forskningsrapporter som går i mot/støtter samme sak avhengig av hvem som har betalt for undersøkelsen. Man får bare tenke selv hva som høres rimelig ut. Man vet jo hva menneskene har levd av de siste tusener av år, men som man begynner å få stadig mindre av gjennom kosten.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

OK, så hvorfor skal det som virker for deg virke for meg? Hvordan vet jeg at ikke det som virker for deg er skadelig for meg?

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Tja, vrient spørsmål, men så lenge du kan regnes som et slags pattedyr er det jo verdt å forsøke. Du er nok ikke et insekt… ;)

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Så du mener at alle pattedyr reagerer likt? Har du prøvd å servere melk (gjerne råmelk) til folk i afrika eller asia? Du er oppmerksom på at det finnes forskjeller mellom mennesker også (og da har vi ikke en gang berørt muligheten for hyperallergi mot helt naturlige stoffer).

For ordens skyld: slike ting som revebjelle er naturlig forekommende, kan brukes som medisin men kan også være giftig. Jeg ville ikke latt noen behandle meg med det under mottoet «Du er jo et pattedyr».

Så du har fremdeles ikke besvart spørsmålet mitt.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Quark sier: «OK, så hvorfor skal det som virker for deg virke for meg? Hvordan vet jeg at ikke det som virker for deg er skadelig for meg?»

Det var da veldig så hjelpesløs du skulle være da. Du er vel av den typen som etter å ha utført et bestemt ærende bruker å rope: «KOM OG TØRK!»

kjell108
kjell108
Abonnent
13 år siden

Hva vi tror vi vet er også feil, som TV-opptakene fra Apollo. Det meste er basert på tillit.

Anna Balsgaard
Abonnent
13 år siden

Jeg har ikke de norske eksakte tall, men det er faktum at 25% av alle danske barn pt har en diagnose på psykisk sykdom.

Dette skremmer mig. Når jeg vet det er alt for let å pushe unødvendige piller for å roe ned disse elever i skolen.
Personlig er jeg overbevist om at det er friske barn som lever i en syk verden med miljøbelastninger og usund mat med tilsetningsstoffer vi ser.

« Forrige artikkel

Monsanto og genmodifisert mat – Full kontroll over matkjeden

Neste artikkel »

10 myter om brystkreft

84
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x