Bla i tag

allopatisk medisin

Du er syk

Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive - for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du.

Allopatisk helseindustri basert på profitt og manipulasjon

Bildet er fra "Medical Economics" for Rockefeller Foundations 1942 Annual Report. It's all about money!