Allopatisk helseindustri basert på profitt og manipulasjon

4K visninger
12 minutter lesetid
83

Om vi kan komme til noen form for konklusjoner rundt “svineinfluensapandemien” som myndigheter rundt om i verden har forsøkt å skremme oss med i det siste er det fullstendig opplagt at profittbegjær styrer industrien på massenes bekostning. Denne artikkelen viser litt om strukturen og historien rundt denne syke industrien. Gjør deg opp egne meninger om veien videre.

Størsteparten av dagens helsetilbud består av noe vi kaller for ”Allopatisk” medisinsk tenkning. Med en vitenskapelig forbindelse til materialisme er menneskets sinn og kropp en biologisk maskin som styres av elektrisitet og kjemi. Derfor er også allopatisk medisin fokusert på en fragmentert tilnærming til menneskets mental, emosjonell og psykisk helse. Denne ivaretas helst ved medisinering og ved mekanisk påvirkning av kroppen.

Den moderne allopatisk helseindustrien vokser og vokser. Den tar en stadig større andel av mange lands brutto nasjonal produkt mens teknologiske løsninger blir stadig mer kostbare og medisinske utgifter stiger astronomisk. En pille kan koste opp til ett tusen U.S. Dollar. Den som ikke kjenner til hvordan medisinsk industri har blitt bygget opp kan fort tenke på at det er vel ingenting vi kan gjøre med det. Sannheten er at medisinsk industri har blitt til det den har blitt gjennom kynisk manipulasjon av kapitalkrefter, lovverket, utdanningsinstitusjoner, produsenter og styringsorganer. Ingenting har blitt mer tydelig enn det nå har blitt etter svineinfluensa propaganda og vaksine industriens respons til denne. Her snakker vi om én familie som har verdens helseøkonomi i sin hule hånd. Møt Rockerfeller familien og deres ”foundation”.

Illusjonen

Det ligger dypt inne i den godtroende menneskelig naturen å leve ut i fra ideen om at massemedia, demokratiske politiske krefter og våre helseinstitusjonene, lever i den samme ånden som vi selv gjør. Det vil si at vi gjør det vi kan for å snakke sant og det gjør de fleste andre. Enhver påstand om det motsatte, blir ofte møtt med mistenkeliggjøring av budbringeren, og referanser til konspirasjonsteori. Reaksjonen er forståelig og menneskelig. Fornektelse er det første trinnet i enhver krisesituasjon. Det er absolutt en krise for den som oppdager at de har blitt lurt, løyet til, manipulert og dupert til å tro på en falsk illusjon.

Den informasjonen jeg presenterer her, er ikke spekulasjon. Det meste er basert på fakta som kan bekreftes ved selv å søke på google. Når denne informasjonen er satt sammen på en kongruent måte, vil du begynne å se en spindelvev av maktallianser som ville imponere den mest strategiske tenker. Jeg har ikke presentert hele bildet, bare en bit av det,- hvis ikke ville min oppgave vært fullstendig overveldende. Det er nok her til å legge sammen 2 + 2.

I forhold til svineinfluensa og vaksineringsprogrammet, har vi i Norge blitt foret med dødstall som er ment å skulle skape en fryktreaksjon. Vi ønsker å føle oss beskyttet, og vi blir fortalt at beskyttelsen kommer gjennom vaksinen. Det fokuseres mye mindre på enhver risiko forbundet med selve vaksinen. I dette tilfellet holder en skjult gruppe mennesker med på noe som er en standard oppskrift som er kjent som ”Problem, Reaction, Solution”: de skaper først et problem – et menneskeskapt virus – så skaper det en frykt respons, så tilbyr de løsningen: vaksinen.

De frykt for viruset gjennom spådommer om global massedød. Så kan de gni seg i hendene fordi de håver inn penger fra produksjon av vaksiner, behandling av syke og for behandling av de som har blitt syke av vaksinen.  Ideen høres syk ut, men den gir nokså korrekt bilde av sannheten. For å forstå hvordan dette kunne skje må vi gå tilbake i tid – til USA.

Helseindustriens tilblivelse

Behandling av sykdom, og helseforebyggende tiltak har en rekke ulike ”skoler”. Hver av disse hviler på ulike grunnteorier/teser/tro/holdninger om hva det er å være menneske. Noen av disse er assosiert med en form for spirituell forståelse av mennesket som ånd som lever i en midlertidig kropp. Helse er en konsekvens av god næring, og fri flyt av ”livsenergi”. Andre er basert på materialistisk vitenskap som ser på mennesket som et biologisk/kjemisk tilfeldig skapning. Fra denne holdningen har vi ”allopatisk” medisin – den som har en sentral maktposisjon i dag.

I USA, tidlig på 1900-tallet var mesteparten av behandlingen av sykdom basert på homeopatiske prinsipper. Denne helse pleie formen var alt annet enn ”big business”. På dette tidspunktet var det enkelte som så for seg et økonomisk potensial i en fullstendig upløyd mark.

Konspirasjonen for å begrense og eliminere konkurranse fra ikke-kjemiske terapeutiske tilnærminger begynte i USA med Flexner Rapporten fra 1910 – Flexner hadde fått i oppdrag fra John D. Rockefeller å reise gjennom USA og evaluere effektiviteten av terapi om ble lært bort ved skoler i medisin og andre helbredende institusjoner. Informasjon fra Flexner ble så brukt for å lage langsiktige planer for overtagelse av hele helseindustrien i USA og til slutt globalt.

Gjennom ”Carnegie Foundation” og raus støtte fra Rockefeller foundation greide Rockefeller å overta innflytelse over ”The American Medical Assosiation” (AMA) for å fremme ”allopatisk” medisin (kjemisk basert) fremfor andre behandlingsmetoder. Dette ble gjort gjennom lovregulering. Leger i dag er indoktrinert i kun allopatisk medisinsk teori og vet svært lite om ernæring, vitaminer, mineraler og kosttilskudd. Som helsefremmende faktorer. Løsninger er alltid medisiner som ofte lager bivirkninger som krever enda mer medisiner.

AMA har en historie med veldig tøff behandling av all motstand til allopatisk medisin, kreftforskning som faktisk har vært vellykket og motstand mot vaksineindustrien. Siden familien Rockefeller har så tette forbindelser til pressen, har de kunnet styre hva som skal publiseres i media. Den lokale avdelingen av AMA ble kjent skyldig i  en rettsdom i 1921, i Kansas for å ha startet en koppe-epidemi slik at legene i lokalmiljøet kunne få bedre forretningsvilkår. For å skremme publikum til å ta vaksiner – som hadde levende virus og som dermed skapte en epidemi – brukte de bilder av syke og døde barn fra en rettsak i London der det dreide seg om kopper vaksineforgiftning. Det ble sagt at bildene var tatt av barn i lokalmiljøet. De var så skrekkelig at alle sto i kø for å beskytte sine medmennesker mot kopper. Vaksinen inneholdt levende virus (svekket) og vaksinen sørget for å spre smitte til en elles sunn og frisk befolkning. Mange tusen mennesker døde. Og pressen skrev ingenting om saken. Denne historien er beskrevet i en artikkel på Nyhetsspeilet.

Fordi vaksinen som brukes mot svineinfluensa fortsatt er levende, men svekket, er den som blir vaksinert også den som sprer viruset videre over lengre tid til andre de kommer i kontakt med . Det er slik omfanget av sykdom øker – opptil 3 uker etter vaksinering. Det er slik ”epidemien” sprer seg i dag – gjennom vaksineringsprogrammet.

Rockefeller-familien og deres grep om helseindustrien

I dag har Rockefeller familien et meget godt grep på hele helseindustrien, medisinsk industri, vaksineindustri, institusjoner for registrering av medikamenter, og overvåknings institusjoner. ”Rockefeller partnerskapet for New York City” er den mest avansert biotech allianse i hele verden.

The Times i London tjener mer penger på medisinsk reklame enn noen annen engelsk publikasjon, mens dens eier Rupert Murdoch er co-chairman i Partnerskap for New York City sammen med David Rockefeller. Også tilstedet her er Thomas Glocher, CEO for Reuters og styremedlem hos Merck, en av de store i ”Big Pharma”. Her kan vi se hvordan massemedia er styrt til å støtte vaksine industrien.

PNYC driver ”The New York City Bioscience Initiative” med mange samarbeidspartnere som driver vaksineforskning og utvikling. The New York Times eies også av Murdoch, som sitter på ”board of directors” for Associated Press, noe som Dr. Horowitz har avslørt er et talerør for ”Central Intelligence Agency”, (CIA). ”The Central Intelligence Agency” har tilsyn med alle institusjoner som håndterer smittsomme sykdomstilfeller i USA, AIDS forskning, biologisk terror, og utviklingen av svineinfluensaviruset – etter hva Washington Post skriver. CIA har utviklet seg gjennom ”The Office for Strategic Services” (OSS) som styres av Rockefeller familien og er et kontrollerende organ for helsevitenskap i dag. Ved slutten av andre verdenskrig, ble industrigiganten ”I.G. Farben” plukket fra hverandre av Rockefeller familien. På denne tiden representerte Farben Tysklands ledende industrimakt og representerte Det Tredje Rikets ånd. Rockefeller familien ”dekartelliserte” I.G. Farben. Dette skapte grunnlaget for noen av de megaselskapene som driver med produksjon av medisiner i dag bl.a. Bayer og Merck.

I FN er WHO – World Health Organization – etablert av Rockefeller familiens foundation i 1948 – året etter den at samme Rockefeller stiftet CIA. To år etter etablerte Rockefeller Foundation ”The U.S. Government’s National Science Foundation, The National Institute of Health” (NIH), og tidligere landets ”Public Health Service” (PHS).

I USA har NIH, PHS og AAP et slags incestuøst forhold til de store farmasøytiske leverandørene som fornekter kvikksølvforgiftning, og som minimerer risikoen ved vaksiner samt promoterer vaksinasjon. Informasjon som ble presentert fra Robert Kennedy Jr – presentert i Nyhetsspeilet, gjør at vi kan også legge til at CDC (Center for Disease Control” og FDA (”Food and Drug Administration”) også direkte involverte i å skjule den stygge sannheten om vaksiner og vaksineindustrien.

Det skal lite fantasi til for å forstå hvordan Rockefeller makt eliten tjener sin formue på å styre hele verdens helseutvikling gjennom en superkostbar, sykdom skapende, allopatisk medisinsk industri. De har kontroll over de vitenskapelige institusjonene, kontroll organer, utdannings institusjoner, forskningsinstitusjoner, medisinske produsenter, hele legestanden, WHO, og ikke minst CIA. Siden de også eier pressen, eier de sannheten. Denne altomfattende konsentrasjonen av makt, innflytelse, lovgivning og propaganda er også derfor alternative helsemodeller har slitt i motbakke helt siden Rockefeller overtok makten i AMA.

Som et interessant sidespor i denne diskusjonen er John D. Rockefeller, mannen som brukte sin innflytelse til å tvinge frem allopatisk medisin som den styrende personlig foretrakk homeopati for å best ivareta sin personlige helse.

Rockefeller Foundations innflytelse i Norge

Fra websidene til Norsk Folkehelseinstitutt finner vi følgende:

“På 1920-tallet var Norge et av Europas aller fattigste land. Det var derfor økonomisk sett umulig for staten å etablere et eget folkehelseinstitutt. Takket være en betydelig donasjon fra Rockefeller Foundation ble det i 1929 likevel mulig å etablere et folkehelseinstitutt i Geitmyrsveien 75, Lindern, Oslo”.

Her ser vi et godt eksempel på hvordan donasjoner og fortløpende overføringer lager nesten ubrytelig allianser mellom rådgivende institusjoner og deres opphav. Det er ikke rart at FHI anbefaler vaksiner som den eneste som kan beskyttelse fra svineinfluensa. Hvordan har det seg at mennesker som bruker blant MMS, C og D vitaminer og andre rimelige helsefremmende tiltak unngår å bli smittet, til tross for ekspert rådet fra FHI?

Det som ikke står på deres nett sidene er følgende:

 • FHI mottar årlig overføringer fra Rockefeller-stiftelsen og andre fond administrert av legemiddelindustrien.
 • FHI sine regnskaper er unndratt offentlighet og revisjon.
 • FHI ass. dir. heter Camilla Stoltenberg og er søster til Norges største vaksineforkjemper og statsminister, Jens Stoltenberg.
 • FHI-ledelsen gav alle sine ansatte (professorer, forskere osv.) taleforbud overfor presse/media i 2006.
 • FHI administrerer et nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) som kategorisk ignorerer påståtte vaksinasjonsskader.
 • FHI undertegnet på vegne av regjeringen en avtale om kjøp av influensavaksine med GlaxoSmithKline (GSK) i juli 2008.
 • FHI laget en revidert Plan for Massevaksinasjon ved Pandemisk Influensa i november 2008.
 • FHI sier at befolkningen må akseptere at vaksinen ikke er tilstrekkelig testet innen massevaksinasjonen finner sted.
 • FHI sier at befolkningen må akseptere at produsenten GSK ikke tar noe ansvar for bivirkninger.
 • FHI vet at det er GSK som har levert HPV-vaksinen til England, som til nå har skadet 1300 småjenter.
 • FHI vet at ”svineinfluensaepidemien” i 1976 drepte én person i USA, mens tusenvis ble alvorlig kronisk syke av vaksinen.
Norge er forpliktet gjennom Art.21 i IHR å følge WHO’s anbefaling (13.07.2009) om obligatorisk (tvungen) vaksinasjon. WHO har også endret reglene for hvordan de klassifisere en epidemi og pandemi, slik at de lettere har kontroll over de fleste av verdens regjeringer hvis de erklærer unntakstilstand – det vil si at Rockefeller styrer verden.
 • FHI sier at vaksinen i utgangspunktet er frivillig, og lar media nå gjøre jobben med å overtale folk til frivillig vaksinasjon.
 • FHI kan benytte ”Lov om vern mot smittsomme sykdommer” som hjemmel for tvangsvaksinasjon av befolkningen.
 • FHI vet at vaksinen inneholder kvikksølv, et stoff så farlig at det i alle andre sammenhenger er ulovlig i følge norsk lov.
 • WHO har gitt legemiddelfirmaet Baxter International ansvar for å utvikle svineinfluensavaksinen.
 • WHO vet at Baxter i februar 2009 distribuerte 72 kilo med infisert fugleinfluensavaksine med 60% dødelighet til 18 land i Europa.
 • Baxter International innrømmer å ha tilført levende fugleinfluensavirus i sine vaksiner, men sier det skyldes en glipp.
 • Baxter International sin teknologi skal bl.a. av GSK benyttes i produksjon av pandemivaksinen.
 • WHO erklærte pandemisk influensa den 11. juni 2008. Symptomene er hodepine, feber, hoste og rennende nese. Det er ganske sterk kost å dra i gang så mye krefter fordi enkelte mennesker føler seg pinglete i noen dager. Kan det ha seg at de bare venter på en unnskyldning til å dra i gang vaksine hæren mens de fyller opp pengebingen?
 • WHO, Baxter, FN og David Rockefeller m.fl. er anmeldt av Jane Bürgermeister for bioterrorisme og planlagt massedrap.
 • WHO-Europa har vår egen Helsedirektør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen, som styremedlem. Så pussig hvordan disse edderkopp nettene er satt sammen for å sikre et godt resultat.
 • WHO innrømmer at hjelpestoffet squalene tilføres eksperimentelle vaksiner, inklusive pandemiske influensavaksiner. Det vil også si den som brukes i Norge.
 • Vaksineprodusenter sier at squalene er helt ufarlig. De har rett i det fordi det er noe av det samme som opptrer naturlig i kroppen og hjernen – nesten som oliven olje. Immunforsvaret har ingen problem med å godta stoffet. Når den blir sprøytet inn i systemet via vaksiner, går immunforsvaret til angrep på denne fremmed squalene. Det den også gjør at den angriper squalene som kroppen ellers trenger å ha for å bevare helsen. Kroppen går til angrep på seg selv – i et ustoppelig borgerkrig. Så squaline er helt ok, dersom du drikker det eller spiser det. Det er livsfarlig å få det i kroppen gjennom injeksjon.
 • Squalene er iflg. mikropaleontolog dr. Viera Scheibner det stoffet i anthraxvaksinen som har forårsaket Gulfkrigsyndromet.
 • Squalene forårsaker iflg. Karolinska Institutet, samt ni andre uavhengige laboratorier, ulike autoimmune sykdommer.
 • Squalene har medført følgende plager for svært mange av de amerikanske gulfkrig-veteranene…
 • …leddgikt, fibromyalgi, lymfeknutesvulster, utslett, kronisk tretthet, kronisk hodepine, håravfall, dårlig sårheling,
svimmelhet, hukommelsestap, blodmangel, krampeanfall, skjoldbruskkjertelproblem, humørsvingninger, høy senkning,
lupus erythematosus, blodmangel i fingre og tær, tørre øyne og slimhinner, kronisk diarè, nattesvette, feber, kreft og død…

Slik informasjon får du ikke gjennom presse/media. Spør deg selv hvorfor! Presse/media vil i tiden som kommer derimot være spekket
 med voldsomme pandemioverskrifter. Du skal skremmes til å frivillig la deg og dine vaksineres.

Vaksineprogrammet er skapt for å gjøre oss syke. Den enorme makten som ligger bak, sammen med den enorme mengden med mennesker som har penger å tjene på å skjule sanneten er grunnen til at du blir servert løgn på løgn på løgn.

Kanskje du er tjent med å revurdere hele systemet du lever i? Tenk selvstendige tanker. Bruk ditt sinn til å frigjøre deg fra den falske illusjonen av frihet du blir fortalt du lever i. Undersøk kilder for påstander. Vit at dit pengene går, finner du også makten. Krev din frihet tilbake, krev å få vite hva som er sant. Ta ansvar for ditt eget liv og velvære.

Si bare, ”Nei” til alle vaksiner!

Oppsummert

Denne artikkelen setter allopatisk medisin i et meget dårlig lys. Når det er sagt vil jeg legge til at allopatisk medisin er ikke bare av det onde. Først og fremst er jeg av den troen om at de aller fleste leger har begynt sin lege yrke basert på en genuin interesse i helbredelses kunsten og ivaretakelse av helse. Dessverre får de servert en veldig mekanisk forståelse av menneskets samlede betingelser for helse. De fleste vet lite eller ingenting om ernæring, forståelsen for psykens rolle i helse er minimal og forvrengt. Åndelige perspektiver er det blottet for. Når det er sagt er det godt å komme til når en har brukket bene eller når det er direkte fysiske problemstillinger en har med å gjøre. Det som er synd med alopatisk medisin er at de forsøker å forestille resten av verden at det er den eneste måten å gjøre ting på. Alternative behandlinger slipper så å si aldri til og dersom det skulle oppstå uheldig komplikasjoner eller dødsfall er det ramaskrik og krav på døden over alternativ behandling.

Sannheten er at allopatisk medisinsk behandling i USA alene er ansvarlig for over 783, 936 dødsfall årlig.

Fordi de har kontroll over media, den største pengebingen og har hypnotisert retten på sin side hos publikum, betyr ikke at de sitter alltid inne med de beste løsninger. I et mer opplyst samfunn hadde vi hatt mer helse og mindre sykdom. Allopatisk medisin alene er neppe den løsningen vi trenger å ha.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

83 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

The bad science scandal:

Britain’s leading science institutions will be told on Monday that they will be stripped of many millions of pounds in research grants if they employ rogue researchers who fake the results of experiments, ….
http://www.independent.co.uk/news/science/the-bad-science-scandal-how-factfabrication-is-damaging-uks-global-name-for-research-8660929.html

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Ukjent medisin kan gi håp for tusenvis av pasienter http://www.tv2.no/nyheter/vartlilleland/ukjent-medisin-kan-gi-haap-for-tusenvis-av-pasienter-3996970.html Sitat: Flere forskere og leger mener LDN kan ha effekt på Alzheimers, Parkinsons, ulike kreftformer, psoriasis, MS og hele 170 andre sykdommer og tilstander. Men norske leger kjenner ikke til medikamentet. – Alt forandret seg da jeg oppdaget LDN, fortalte MS-rammede Nansy M. Schulzki i onsdagens episode av «Vårt lille land» på TV 2. Hun var en av fire pasienter med ulike, alvorlige sykdommer som fortalte at det godkjente, men i stor grad ukjente, preparatet lav-dosert Naltrexon hadde hjulpet dem. Nansy M. Schulzki fra bygda Valnesfjord like sør for Bodø betegner seg selv som en «Duracell-kanin». Hun er tobarnsmor, jobber 50 prosent, og er aktiv leder for Valnesfjord Nærmiljøutvalg. Utvalget er en ivrig pådriver for flere byggeprosjekter og trivselsfremmende tiltak for bygdas 1500 innbyggere. De arrangerer Gulrotdager og Begeistringshelger, og ble i 2012 hedret med en egen «Antisutrepris». Det overrasker derfor de fleste at Nancy er alvorlig syk. Irsk lege: – Det er medisinens svar på Swiss Army Knife, men legene vet ikke om den. Nansy M. Schulzki fikk diagnosen MS i 1999. Multippel Sklerose er en uhelbredelig sykdom som angriper sentralnervesystemet, og i Nansys tilfelle førte sykdommen til sterk utmattelse. Nansy forteller at hun etter jobb som oftest gikk og la seg på sofaen. Den tunge tiden varte fra 1999 til 2007, en tid hun følte at hun ikke strakk til verken som mor eller hustru. ..

“Oppfordrer alle til å avslutte lisensbetalinga til bedrifter som åpenbart og med viten og således overlegg støtter mafia, som nrk, tv2, cnn, bbc etc etc etc etc ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/korrupsjon-og-konspirasjon-pa-hoyt-niva-i-norsk-politikk/comment-page-3/#comment-95779

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Natural remedy reference guide http://i48.tinypic.com/1zqqbrl.gif *

* Green Tidings https://www.facebook.com/GreenTidings * http://greentidings.org/

«Politics is the entertainment branch of the Military-Industrial Complex» – Frank Zappa http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/peter-warren-om-det-storste-bedraget-noensinne/comment-page-3/#comment-93504

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Dødelig profit – Dansk/Engelsk Dokumentar om medicinalindustrien

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Oppvasken etter den “forferdelig farlige” svineinfluensaen er i gang;

http://www.aftenposten.no/helse/article3485100.ece

Det store spørsmålet er om dette til syvende og sist får konsekvenser for de ansvarlige, og om man kan unngå tilsvarende svindel og bedrag i fremtiden.

Svindel og bedrag er sterke ord, men når man begynner å nøste opp i hva som har foregått her så trenger man ikke å være et geni for å se at her ligger det særdeles sterke kapitalkrefter bak, og folket er (nok en gang) blitt lurt.

De kalles katastrofekapitalister, og de lever av kriser. Reelle som imaginære.

Slik jeg ser det er det flere nivåer som bør ansvarliggjøres her;

1. WHO
2. Legemiddelindustrien
3. De respektive lands helsemyndigheter.

Hoder bør rulle…

Selvsagt vil man alltid kunne gjemme seg bak “føre var prinsippet” når man skal (bort)forklare fadesen, men det holder ikke, slik jeg ser det.

Det jeg har problemer med å forstå er hvorfor erklæring av en pandemi skal kunne utløse kjøpsplikt for flere hundre millioner vaksinedoser, slik tilfellet er i denne farsen.

Slike kontrakter bør unngås for ettertiden da det i seg selv vil kunne minimere risikoen for at kyniske katastrofekapitalister kan tvinge igjennom en slik massiv bruk av skattebetalernes kroner til fordel for sine egne allerede velfylte lommebøker.

Det har forresten blitt merkelig stille fra helsemyndigheter og FHI angående svineinfluensaen…

Hva skjedde?

Otto
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

De ansvarlige, fra produsenter til lokale helsetjenester samt internasjonale og nasjonale politiske administrasjoner, har ignorert å:

* sjekke vaksinenes reelle innhold, som i prasksis kan varierer fra dose til dose, fra parti til parti
* verfisere at vaksinene har påstått effekt
* verfisere at tester på h1n1 ga riktig resultat. På forespørsel fra undertegnede har eksempelvis fhi ikke klart å fremlegge dokumentasjon
* verifisere at vaksinene ikke er sykdomsfremkallende
* sjekke alle ansvarliges integritet med hensyn på kriminalitet og habilitet
* sikre kundenes rettigheter inklusive sikkerhet
* informere om reelle forhold og omstendigheter
* utføre sin selvsagte samfunnsplikt

Kvaliteten på ansvarliges levering av betalte tjenester og produkter har vært og er forkastelig. Dette må få tilstrekkelige konsekvenser, også for absolutt nødvendig preventiv effekt for framtida.

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Halve Norges befolkning er vaksinert og et stort antall har hatt svineinfluensa.

Svineinfluensaen er ikke lenger aktiv i Norge.
http://www.pandemi.no/pandemi/ikke_aktiv_h1n1_epidemi_i_norge_665384

Otto
Abonnent
Svar til  frodo
14 år siden

Tilflyten av riktig og oppdatert informasjon er ofte varierende, i forbindelse med såkalt svineinfluensa og vaksine så og si fraværende, også til de som er utstyrt med eller påberoper seg tittelen profesjonell og ekspert. Mye tyder på at antall tilfeller av svineinfluensa er alt fra lite til null, Swine Flu Overestimated!

Antallet syke av såkalt svineinfluensa er mest preget av maksimering av salg og optimalisering av profitt. En krise er aktiviserende, slipper for en gangs skyld å sitte med fjerstyringa foran en skjerm for å oppleve noe spennende.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Otto
14 år siden

Rart dem fortsetter og vaksinere siden FHI selv sier at Pandemien er over og at det ikke lenger er noen svineinfluensa (mest sannsynligt så har det ikke vært noen heller)
Klarte nesten og få sparken på jobb i dag da sjefen skulle dra og vaksinere lille gulljenta si på 1 år mot svineinfluensa
Jeg sa det som det var at det var mye bedre han dro ned på Plata og kjøpte et skudd med Heroin og ga til jentungen siden det var på langt nær så farligt samt at Heroin er ute av kroppen etter noen dager i motsetning til Kvikksølv og vaksine
Ble ikke bedre av jeg sa at dem som gikk og fikk satt skudd med svinevaksiner i småbarn burde mistet omsorgen for barna sine hehe… det ble det Doggfigth av :P

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  frodo
14 år siden

“Svineinfluensaen er ikke lenger aktiv i Norge.”

Denne influensaen har nok vært mest aktiv i mediene, godt orkestrert av internasjonale og nasjonale helsemyndigheter. Jeg håper inderlig ikke du er så naiv at du tror at vaksineringen spiller noen som helst rolle i forhold hvor aktiv influensaen er nå.

I Tyskland er det under 10 prosent av befolkningen som har vaksinert seg, og man kan vel ikke akkurat si at de er blitt noe hardere rammet enn Norge (tvert imot i forhold til folketall).

Dette er og blir en velregisert hoax fra ende til annen for å tjene penger. Bevisene for det fremstår etterhvert som vesentlig mer troverdige enn WHO’s og myndighetenes “bekymringer” for folkehelsen.

Det er en skandale dersom ingen stilles til ansvar for blant annet sammensvergelse, korrupsjon, inkompetanse og ansvarsfraskrivelse.

I disse fire ordene tror jeg også man finner gangen i skandalen…

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Nei Leet men hold den kritikken din for deg selv og ta heller kontakt med meg hvis du kjenner noen som kan fikse hjemmesiden min. Jeg er fattig og har ingen penger til en ny hjemmeside, Innholdet der er helt TOPP, spør man alle de unge som kommer og går her.-

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Og en ting til. HULK (help for youth in sreious lifecrises) er også for de som ikke snakker godt norsk. Utenlandske her i landet. Innvandrere og asylsøkere av unge mennesker pluss at mange fra andre land er innpå og daglig ringer meg. Til og med mennesker fra Haiti, Palastina, Irak, Iran, Marocco og uganda. De har det helt forferdelig og ringer meg for å høre hva de kan gjøre med deres egen livssituasjon. Hvorfor skal jeg stenge dem ute da? Det er unge som skal LEVE og har KRAV på et liv som verdens mørke makteliten med USA og zionister har tatt i fra dem

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Vel, jeg svarer til Burre “hallo! Hvis du er her!!!
Regner med at du stikker innom her også da…!

Under artikkelen “Hvem eier virkeligheten” der jeg svarte deg at du ikke må trekke reptiler inn som et spørsmål ovenfor meg når jeg snakker hva slags mental kontroll av pasienter og mindkontroll psykiatrien i mange tilfeller driver med med hensyn til deres evindelige medisinering og neddoping av mennesker. Som jeg skrev (bare for å referere litt her), så har jeg lite kjennskap til dette med reptiler og egentlig interresserer disse reptilene meg mindre, for det er selve ondskapen ånd og mennesker som utøver ondskap jeg er mer opptatt av. Og spesielt den ondskap som råder innen medisinindustrien. Disse er fankern meg ondskapen selv, der det bare er djevelhornene og hoggtennene mangler!!!

Vel, Burre nok om det. Du beklaget og den godtar jeg. Men nå er det slik at jeg ikke fikk gått og lagt meg før jeg får svart på din kommentar. (jeg klarer jo ikke å klikke meg inn med et svar på under denne artikkelen – “hvem eier virkeligheten!”)

Det du forteller meg, om at du tidligere har jobbet i psykiatrien og synes det var ille å se alle disse menneskene nedopet av piller imponerere meg overhodet ikke! Du minner meg om en fyr som jeg forelsket meg i og han i meg i fjor, som først fortalte at han tidligere hadde jobbet som psykiater på et av de norske sykehusene og at han så absolutt tok avstand fra alle disse antidepressive og antipsykotiske medisinene som ble benyttet og eksprimentert med på lidene mennesker. Det var det han sa, for som jeg sier: “man kan snakke med “tunge tunger” men praktisere noe helt annet!” Og det var nettopp det denne mannen gjorde da jeg skulle reise å besøke en ung pasient på et av landets psykiatriske sykehus. Og hvem tror du jeg møtte der da? Jo det var denne “kjekke og rederlige” karen som nettopp stod der og holdt fast en pasient som disse psykiatriansatte på “død og liv” skulle tvinge i giftmedisiner!

Og “gud så heldig jeg er Burre!” Der traff jeg midt på “spikern gitt” Og heretter skal jeg ikke så mye som “gløtte litt på det ene øyelokket” når en kjekkas av en psykiater skal prøve seg på meg! “Da blir det heller “to tette og en…” (skal ikke gå lengre med den her tror jeg!)

Denne veldig viktige artikkelen til Mike var midt i blinken nå i disse dager for for er det noe denne regjeringer og andre regjeringsmakter legger opp til, er det å gjøre folk enda mer syke med disse SYKE og bindene avtalene de har med useriøse legemiddelselskap rundt om – ja, disse giftprodusentene. Og like useriøse er vår regjering Og derfor liker jeg veldig godt den overskroften Mike har til sin artikkel – “Allopatisk helseindustri basert på profitt og manipulasjon

Nemlig hvordan Allopatisk helseindustri basert på profitt og manipulasjon.

Alle her burde ta seg en titt inn på HULK org. hjemmeside for å høre Dr. John Virapens sitt videopptak om de årene han jobbet som en skurk og en av mafiagutta i legemiddelindustreien, og hvordan tusenvis av mennesker endte opp som svært syke grunnet hans overbevisende manipulasjon som medisinselger – ovenfor godtroende mennesker. Jeg har hatt lange samtaler med Virapen og han fortalte men en hel masse om hvor korrupt og livsfarlig denne legemiddelindustrien er og myndigheter rundt om. Det samme gjorde en lege fra Oslo på en times videoopttak som jeg har beholdt og skal benytte i mitt politiske engasjement videre. Legemiddelindustrien er fullstappet av kjeltringer og det er på tide at flere enn Virapen står frem og forteller hvor regelrett “dausjuke” mennesker i perioder har blitt av disse giftmedisinene de har fått og hvor mye mer de både røyker og legger på seg. Eventuelt ender opp som radmagre med full av spiseforstyrrelser og med “et dusinvis” andre lidelser og sykdommer på “kjøpet!!!”

Og slike giftmedisiner lovprises av vår regjeringspolitikere her hjemme og et såkalt folkehelseinstitutt – KUN pga av disse slue avtalene de har med slike som mafiakonger som David Rockefeller og hans gjeng. Å nei og nei, Jeg skal så visst ikke holde munn i tiden fremover og INGEN – INGEN i denne verden – ikke et maktsyk mannfolk av disse korrupte innen enten legemiddelindustrien eller andre bakmenn skal få tvinge meg på kne. Jeg har sett NOK AV SELVMORDSFORSØK og SVÆRT LIDENDE og SYKE, ja STERKT PSYKOTISKE mennesker som nettopp årsak av at de giftmedisinene de har fått! Og jeg er LUTA LEI av å høre menn fortelle meg hva jeg bør gjøre og ikke gjøre i deres forgjeves advarsler om at jeg bør holde munnog si minst mulig “skal det gå meg vel her i livet!” Jeg er vel ikke opptatt med meg selv først og fremst men MINE BARN OG BAREBARN OG ALLE ANDRE USKYLDIGE BARN OG UNGE I DETTE PIL RÅTNE SAMFUNN. Var det noen som sa de skulle stoppe meg? Å nei, jeg tror ikke det. Ikke nå når jeg er igang med min egen allianse. For jeg lar meg ikke rokke av slavehandelen som pågår der ute, som disse arrogante og løgnaktige autoritetene står for. Ja, det er løgn de sprer og feighet, når de roser livsfarlige legemidler for å bli tatt i bruk av små barn og unge mennesker, og når de attpåtil lyver høylydt til den store meneskemassen ved at de “blånekter” for at vaksiner som pandemrix og Gardasil (for eksempel) er helt uten risiko å ta!

Her er linken inn til HULK’s hjemmeside der dere så absolutt høre interjuvet med John Virapen. Det finnes flere videoer med han på HULK siden.

http://hulk.no/TOMSIDE/JOHN%20VIRAPEN%20-%20Utdrag%20fra%20boken.html

GOD NATT d.v.s “god dag” nå kan jeg sove godt noen få timer!

Lise Tolelfsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

leet
leet
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

HULK – Hjelp til unge i livskriser. Jeg synes det er et prisverdig initiativ. Det er mange unge der ute som sliter, og jeg er sikker på dere gjør og har gjort veldig mye bra arbeide.

Men den hjemmesida der virker veldig useriøs. Og jeg klikket ikke bare på lenken over, men også på framsiden og andre lenker der inne. Det virker mer som promotering av egne meninger til de som står bak organisasjonen og at man bruker det ideelle formålet som et påskudd for å fremme disse.

En ung person, i livskrise, som søker opp den siden tror jeg finner liten hjelp. Masse informasjon om vaksiner, bilderberger, “bioterrorisme” etc… mye på engelsk (hvorfor det?), samt linker til engelskspråklige film-klipp.

Jeg har selvsagt ingenting i mot at dere har disse meningene, og jeg er sikker på at det er ment i en slags forståelse av at alt henger sammen i en episk good vs. evil-kamp, men jeg tror likevel det kan være lurt å tenke gjennom hvilken hatt man har på seg til ulike tider. Det er ofte slik kritikk andre politikere/meningsbærere blir utsatt for og må innrette seg etter.

Mistenker at denne kommentaren ikke vil falle i god jord, spesielt siden den kommer fra en anonym “bråkmaker”, men ta deg to minutter og tenk over hvordan du ville reagert hvis jeg startet en organisasjon for ungdom i nød. Hva om jeg brukte hjemmesiden til organisasjonen for å fremme og formidle skeptikerinformasjon (som f.eks denne: http://scienceblogs.com/insolence/2009/11/desiree_jennings_cured.php), debunking av HAARP, Chemtrails, NWO, forkynning av ateismens fortreffeligheter.. samt promotering av mitt eget politiske parti, arbeiderpartiet eller andre. Ville du synes det var ok? Ville du synes det var seriøst?

Men som sagt jeg er sikker på dere som organisasjon gjør mye bra. Det er den hjemmesiden jeg ikke synes noe om,ut fra den konteksten den er laget.

Otto
Abonnent
Svar til  leet
14 år siden

Unge som sliter?, generasjoner har blitt utsatt for mye av det samme, med en tydelig økning siste tjue år. Bevisene som er lagt fram er nok til over ett års studium, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine.

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  leet
14 år siden

Svar til deg Leet!

“uoversiktelig side, ting som ikke burde vært skrevet om på HULK’s hjemmeside,” osv, osv.!

Ja, det er mange meninger ute å går men jeg velger nå å stole på min egen dømmekraft og alt jeg daglig ser av elendigher blant unge som tar kontakt med meg.

Du forstår, det nytter ikke å lyve for dagens unge. De fleste er veldig godt oppdaterte om hva som skjer både innen psykiatrien av dobbelt politisk spill, korrupsjon, løgner og bedrag. det er dagens våkne unge og så våkne føler jeg ikke unge var når jeg selv var ung. Vel, da var det andre litt bedre tider den gang.

Hvorfor skal jeg dysse sannheter ned leet? Jeg har jp sett absoulutt alt? Fra skjæring i armene (seøvskading) unge som har blitt lempet bruatlt inn i en politibil og kjørt av gårde på tvangsinnlegging på psykiatrisk avdeling, unge som ble voldtatt av sin bror og far men tapte i retten! Unge som har blitt helt tilbakestående av medisiner! Unge som har vært tvangsmedisinert på medisiner i mange år til tross for at de er født med hjerneskader og autisme!

Unge som blir arrestert og satt i arresten istedet for å få hjelp for psykoser de sliter med. Fra arresten så bærer det til psykiatrisk innleggelse . Og vet du, jeg har også sett de som var hjerneskadde etter hengningsforsøk , der de fra Haukeland sykehus i Bergen ble hentet av to uniformerte politibetjenter og fikk sterke gråteanfall i redsel av den grunn – for de de var SYKE, REDDE OG HJERNESKADDE!!! Selv måtte jeg gråte av å se det ja. Og hva skal man si om denne Bilderberggruppen da Leet? Synes du det er greit at denne Stoltenberg, Siv Jensen og andre politikere ikke forteller det norske folk om hvorfor de går i møter med korrupte menne som David Rockefeller? Jeg mener unge og andre har krav på å få vite det. Det er de som skal “arve jorda” som det heter, ikke David Rockefeller og hele den korrupte mafien av hans medsammensvorne!

Skulle det ikke være nok at tusenvis av unge går på piller og alla slags drugs for å glemme alle løgner, fordommer og fordømmelser våre styresmakter med feilaktig informasjon og skole gjennom tidene og voksne står bak/for om de ikke også skal møte en hjelpeorganisasjon bestående av mennesker som lyver dem rett opp i ansiktet ?

Bare tenk om de skulle komme til meg å fortelle meg om at de har vært utsatt for ovetramp av enten psykiatrien eller barnevernet og jeg svarer dem: ” Nei, nå må du da ikke komme her å lyve om dem?”

En byrådspolitiker i Bergen mente at jeg ikke skulle stole på unge med psykiske lidelser, HAHA, tenkte jeg og jeg sa det også til henne, at den slags ville jeg ikke høre og at det var en fornærmelse ovenfor meg og mitt frivillige arbeid og ovenfor all unge som i pr. idag har blitt utsatt for psykiatrisk overgrep og overgrep av vårt norske barnevern.

Nårv det gjelder selve HULK siden og oversikteligheten der, vel så har jeg sagt til alle som kritiserer den at “du kan jo komme å hjelpe meg du da istedet for å kritisere.” Det er innholdet og kvaltiten i innholdet som gjelder, ikke selve utseende.. Akkurat det sier jeg til de unge også. Blås i hva folk sier av negative kommentarerer om ditt utseende for disse menneskene er uintelligente.

Og selv så gjør jeg akkurat som jeg vil med min hjemmeside i et “fritt demokratisk” Norge. For det er det vi nå skal bli med nye partier inn i dette landet og ut med alle disse kontrollørende av de politiske partier som hittil har styrt Norge. Er det rart at Norge ligger på “ti på topp” listen når det kommer til psyiske lidelser da!!!

Og du smigrer ikke meg ved å si at du synet organisasjonen gjør mye bra. Det vet di lute om for du har ikke vært her er nr. 1. Nr 2. Jeg har hørt denslags smigger før, av mennesker som først kritiserer stort for så å ta den smigrende sjangern på slutten, Jeg har gjennomskuet deg.

Lise Tolelfsen Slembe
Borgerrettighetspartiet BRP
og HULK http://www.hulk.no

leet
leet
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Ok, jeg forstår deg sånn at du har fått kommentarer om dette før. Du får tro meg eller ikke, men kritikken min var ikke ondt ment.
Takk for svar.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Kan noen fortelle meg hvorfor det ikke går an å svare på kommentarer som kommer etter at jeg har kommentert , som under artikkelen – “hvem eier virkeligheten?

Takk

Lise

Kjetil S
Skribent
14 år siden

Oppsummering av hva “skepsis” egentlig er:

http://www.naturalnews.com/028012_skeptics_medicine.html

Lo så tårene trillet :)

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Det var du ikke alene om! Ta en titt på denne også:
http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/01/sometimes_i_think_we_break_the.php

Kjetil S
Skribent
Svar til  Arcturus
14 år siden

mmmm…nahhh elendig :)

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Det er ikke meg som har skrevet dette, men poster det likevel da jeg synes det sier oss veldig mye fra en pasients ståsted i møte med norsk helsevesen;

Jeg snakker av erfaring, da jeg kjempet en maktesløs kamp i flere år for å få riktig diagnose.

Jeg tenker at ordet pasient ikke representerer menneskets unike evner til å tenke selv eller føle med kropp, psyke og sjel. Ved å bytte ut pasient eller bruker med for eksempel en person, medmenneske eller et menneske tenker jeg at vi tilegner den syke på sykehuset de medmenneskelige egenskapene som fungerer i relasjon mellom deg og meg. Ordene pasient – sykepleier eller pasient – lege er skapt av et hierarki, hvor sykepleieren tasser i legens hæler og pasienten er nederst på rangstigen. Det grøsser kaldt nedover ryggen min når jeg tenker på hvor stor makt helsevesenet har overfor enkelt mennesket. Det er lille meg mot det store monsteret. David og Goliat. Jeg er redd når jeg er på sykehus, for jeg vet aldri om jeg blir trodd på. Det avhenger av hvilke personer sykepleierne og legene er, og hvilken livserfaring og menneskesyn de innehar. Dersom de vil mitt beste og jobber etter Norges lover og nasjonale retningslinjer for helsepersonell vil det trolig gå bra. Men, det går ikke alltid bra, dessverre…

Ståle Johansen
Abonnent
14 år siden

December 14, 2009

To whom it may concern:

Greg Caton is a friend of mine and an extraordinary healer. I was shocked to hear about his kidnapping and illegal deportation to the U.S., regardless of perceptions of his legal status within the U.S., something I understand to be a mild violation at most. He is a legal resident of Ecuador and conducts a legal alternative health product group here. I thoroughly support his work in healing untold thousands of people of cancer and other serious diseases.

My own healing happened when Greg arrived at our home two years ago with his product Cansema. I had just been diagnosed with basal cell skin cancer after a biopsy had been taken from a very large and deep lesion on my back. I was scheduled for surgery the following week. I cancelled the surgery and Greg applied the Cansema (a black salve consisting of a mixture of herbs and a bit of zinc chloride), and, in 3-4 weeks, a black scab formed that subsequently fell off. After three applications of the salve over 2-3 months, the cancer disappeared, leaving only a slight discoloration where the cancer had been. An examination by a dermatologist at the St. Agustin clinic in Loja, Ecuador, showed that the cancer was completely gone. No new lesions have formed anywhere on my body, and diagnostic blood tests for any systemic cancers recently showed negatives, i.e., no cancer in my body.

On the larger issue of the suppression of alternative possibilities in the health, environmental and technology fields, we see a pattern emerging that the true geniuses of innovation are all too often violently suppressed by authorities who illegally, unethically and immorally punish these true pioneers of our time–solely because of powerful vested interests that are far less effective in solving the problems presented. This is an outrage, and I ask that, if justice has any meaning left, that Greg be released immediately from his current detention and flown back to his residence in Ecuador. This plea represents one of many coming from those of us who strongly feel that justice can only be served by supporting rather than condemming those of us willing and able to move humanity into a new paradigm of healing and sustainability.

Yours sincerely,

Brian O’Leary, Ph.D.
former U.S. astronaut

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Ståle Johansen
14 år siden

Greg er et offer for ondskap satt i system. Vi lever i en ond, veldig ond verden hvor gode gjerninger blir besvart med onde handlinger basert på profitt og opphøyelse av egen person.

Så bra at dere ga uteliggeren mat, men det er forferdelig å tenke på at noen mennesker ligger fastfrosset ute i kulda mens andre har både hus og hytte.

Ståle Johansen
Abonnent
14 år siden

Vi gikk bort til en uteligger med en pose mat, han lå å sov i Frognerparken, hjørnet Thomas Heftyes Gate / Kirkeveien.
Det var rundt 15 minus ute, han ble kjempeglad!
Problemet var at da han skulle reise seg var han frosset fast i bakken!
Ikke å anbefale uten jerhelse ;)

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
14 år siden

“Skjønner bare ikke helt hvordan du tenker, er da vel f .. så logisk at et stoff (sopp) som dreper alle onde og gode bakterier som fører til at eget imunforsvar ikke trenger og jobbe mot bakterier vil senke seg siden det ikke er behov for det lenger vil bruke tid på og bygge seg opp igjen”

Dette utsagnet viser bare hvor lite du vet hva du snakker om. For det første finnes det ingen antibiotika som tar alle bakterier, og da snakker jeg ikke om årsaker som skyldes resistens. Det er en grunn til at det finnes mange typer antibiotika. Disse har svært forskjellig kjemi, sikkerhetsprofil og bruksområder og å dra alle over en kam å si at de er immundempende er useriøst og lite gjennomtenkt.
Det mer enn nok bakterier og sånt rundt oss. Immunforsvaret har mer enn nok å gjøre til enhver tid. Man f.eks ved tilstander som HIV der immunforsvaret faktisk er hemmet at pasintene får infeksjoner av bakterier og sopp som de med et normalt immunforsvar sjelden eller aldri får infeksjon fra.

Jeg skal forklare det hvor jeg tror dette tullet med at antibiotika er immunhemmende fra. Antibiotika dreper bakterier, men dette kan i visse tilfeller forårsake at bakterier som er resistense for middelet, eller sopp som få antibiotika virker mot får mer plass å boltre seg på sagt litt lett. Man da i visse sjeldne tilfeller oppleve at f.eks en antibiotisk salve påført på huden kan gi en soppinfeksjon si da soppen får mer leverom. Er mange som påstår at det sanne skjer i tarmen når en behandles med antibiotika og at mange mage/Tarm problemer skyld soppvekst i tarmen og selges mye tvilsomt som skal behandle dette. Selv om dette med sopp i tarmen for min del kan høres logisk ut støttes dette ikke av prøver tatt av tarm og avføring hos de som påstås å av dette. Ikke har soppmidler noen effekt utover placebo heller på denne tilstanden.

“Er jo derfor leger sier at etter en pencelinkur så skal man spise sundt gjerne ta litt vitaminer og holde seg unna alkohol og andre skalige stoffer til imunforsvaret er oppe og går igjen etter noen uker og mnd.”

Det må jo bety at så lenge jeg ikke står på en penicillinkur så synes legen det er greit at jeg drikker alkohol, unngår vitaminer og drikker lut. Leger bruker ofte forenklede forklaringer på en del ting siden det skal forklares på en pedagogisk riktig måte, dvs at pasienten forstår. Da kan det gjerne at det som sies ikke er helt riktig, men pasienten blir ihvertfall overbevist og gjør det legen har sagt og det er jo det som er viktig. Kan gi deg et eksempel: I medisinen har vi det som kalles blodfortynnende medisiner, men disse medisinene fortynner faktisk ikke blodet. Dette er en forenkling som gjør det lettere å forklare ovenfor brukeren.

“Bruk av Pencelin og Antibiotika er blitt sterke redusert siste år og man skal være svært syk for og få en lege til og skrive det ut nå.”

Ok dette her vet jeg faktisk er rett ut tullball. Rundt høst/vinter-tider skrives det ut dungevis med penicillin for luftveisinfeksjoner. Det brukes dungevis av antibiotika av ulike varianter til behandling av urinveisinfeksjoner hos jenter og kvinner. Jeg er faktisk i en posisjon hvor jeg faktisk VET dette her, som i jobben min faktisk, å argumentere mot er ikke noe poeng.

“Det er flere og flere forskere som går ut og advarer nå mot klor og UV-bestråla drikkevann for det er ikke bra og drepe alt som heter microber,bakterier og virus for da har ikke imunforsvaret noe og jobbe mot og det svekkest.
Steriliserte produkter er skadlige i lengden
Foreldre som overbeskytter barna sine og konsekvent holder dem borte fra alt som heter bakterier og dritt får barn som stadigt vekk er syke.”

Dette er ikke helt ulogisk sånn sett. Det finnes teorier innen seriøs forskning om at vi bla er for renslige og at vi dermed utvikler et for aggresivt immunforsvar som kan være årskaen til allergier og astma. Dette kan vel ikke helt bevises enda men er interessant nok.

“En uteligger som spiser fra gata og søppelspann, drikker rødsprit og sover ute i regn og vind ofte i minus 20-30 grader blir nesten aldri syk.”

hehe hvor får du dette fra? Tror ikke det finnes noen statistikk eller studie utført på uteliggeres helse, så dett er nok tomme påstander

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
14 år siden

Noen kommentarer til litt diverse

Smurfen, du sier alle vet at antibiotika og penicillin svekker immunforsvaret. Får jeg spørre hvor du får dette fra, fordi dette er ren oppspinn, Antibiotka kan ha plagsomme bivirkninger ja, men det er ikke relatert til hemming av immunforsvaret. Hvis de gjorde det ville man jo benyttet disse i behandling av autoimmune sykdommer.

ArneLo, quackwatch har for det meste god referanser og kilder, og derfor liker jeg å benytte den. Det er ikke svada fra folk som mangler innsikten og en utdannelse som gjør at de kan snakke troverdig om disse emnene. Uortodoks forskning da, dvs forskning som er helt ubrukelig siden metodene er fulle av metodiske feil og bias. Noen som gjøre at det ikke kan vektlegges når en skal behandle syke og svake.

Dagens medisin er i den høyeste grad basert på vitenskap. Jeg har noen spørsmål her i denne saken, og noen kan gjerne svar istedt for å gi en ned-tommel. Hvis pengene virkelig hadde rådd:

1. Hvorfor må et legemiddelfirma bruke 10-12 år og 10 milliarder kroner på et nytt legemiddel før de får det på markedet.?

2. Hvorfor er det lover som setter en makspris på legemidler, så legemiddelindustrien ikke kan ta seg så mye betalt de vil?

3. Hvorfor er ikke alle legemidler respetfrie slik at folk kan kjøpe de uten å måtte gå til legen og overbevise ham/henne at de er syke,

4. Hvorfor er det forbudt med reklame for reseptpliktige legemidler i Norge og mange andre land.

5.Hvorfor er all legemiddelreklame på TV forbudt i Norge og mange andre land (TV3 sender fra England og omgår regelverket)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Rasjonell
14 år siden

THINK FOR YOURSELF – KILL YOUR TV
http://www.youtube.com/watch?v=6OyoAoVSRNI

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rasjonell
14 år siden

ææææ….. mener du seriøst at antibiotika og Pencelin ikke svekker imunforsvaret ??
Hallo
Det er da allmenn vitenskap og noe alle fagfolk vet
Får man en halsbetennelse og får en pencelinkur så har man mye lettere for og bli syk etterpå.
kjenner da mange pluss at har opplevd det selv og bli syk relativt kort tid etter en pencelinkur.
En veninnne av meg gikk på en salve som var antibiotikabasert og etter 1 år så var imunforsvaret totalt ødlagt så gikk nesten 5 år sykemeldt mens hun gikk på dietter og spesialkost før ho ble noelunde frisk igjen.
Skjønner bare ikke helt hvordan du tenker, er da vel f .. så logisk at et stoff (sopp) som dreper alle onde og gode bakterier som fører til at eget imunforsvar ikke trenger og jobbe mot bakterier vil senke seg siden det ikke er behov for det lenger vil bruke tid på og bygge seg opp igjen.
Dette ble litt tullete formulert men er litt sjokka nå, har da aldri i mitt liv før opplevd at det er noen som har vært innpå tanken engang om at Antibiotika og Pencelin ikke svekker imunforsvaret, selv ikke fra leger, vitenskap eller andre fagfolk for den saks skyld, samt det er jo noe en opplever og ser nesten hver dag.
Er jo derfor leger sier at etter en pencelinkur så skal man spise sundt gjerne ta litt vitaminer og holde seg unna alkohol og andre skalige stoffer til imunforsvaret er oppe og går igjen etter noen uker og mnd.
Pencelin og Antibiotika er fantastiske stoffer det men som med alt annet så skal man ikke overdrive det og man skal veie fordeler opp mot bakdeler.
Bruk av Pencelin og Antibiotika er blitt sterke redusert siste år og man skal være svært syk for og få en lege til og skrive det ut nå.
Dem anbefaler at en lar imunforsvaret fikse opp i sykdommene selv såfremt det ikke er noe veldig alvorligt.
Det er flere og flere forskere som går ut og advarer nå mot klor og UV-bestråla drikkevann for det er ikke bra og drepe alt som heter microber,bakterier og virus for da har ikke imunforsvaret noe og jobbe mot og det svekkest.
Steriliserte produkter er skadlige i lengden
Foreldre som overbeskytter barna sine og konsekvent holder dem borte fra alt som heter bakterier og dritt får barn som stadigt vekk er syke.
En uteligger som spiser fra gata og søppelspann, drikker rødsprit og sover ute i regn og vind ofte i minus 20-30 grader blir nesten aldri syk.
Thats a fact

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

smurfen

Jeg vil ikke si at antibiotika svekker immunforsvaret. Du trenger ikke spise sunt og holde deg unna alkohol under en antibiotikakur(ett unntatt: Flagyl som faktisk har antabuseffekt!)

Jeg tror kanskje det er en annen sammenheng du har observert.
Hvis du har en infeksjon, vil immunforsvaret bli litt “trett”(i mangel av bedre ord), og kroppen er lettere mottakelig for andre infeksjoner. Et eksempel er forkjølelselsessår, som egentlig er en herpesinfeksjon som ligger latent i kroppen. Personer med latent herpesinfeksjon ser gjerne at infeksjonen bryter ut hvis de har andre infeksjonssykdommer. f.eks forkjølelse.

Det er rett at antibiotika blir forskrevet ALT for liberalt. De fleste banale infeksjoner klarer immunforsvaret å håndtere selv(selv uten sølvvann!)

Ser at nyhetsspeilet har en noe underlig sensurpolitikk. Håper jeg slipper gjennom “nåløyet” selv om jeg tilhører “fienden” ;)

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

..og smurfen..

Du beskriver en uteligger som nesten aldri blir syk.
Det er desverre ikke riktig. Disse personene har gjerne en rekke alvorlige kroniske infeksjoner. Hos denne pasientgruppen ser man infeksjonssykdommer man “aldri” ser hos den jevne “nordmann”

smurfen
Redaksjonen
Svar til  frodo
14 år siden

Fienden? og jeg som trodde Frodo tilhørte den gode siden og tok avstand fra Mordors rike ;)
Du blir nok overhodet ikke sensurert sålenge du forholder deg til artiklen og ikke driver med personangrep.
Jeg trodde det var en alemennt kjent sannhet på lik linje med at himlen er blå og gresset er grønt at Pencelin og Antibiotika svekker imunforsvaret.
Jeg vet det er fakta siden det er selvopplevd og har sett åssen det har gått med andre rundt meg som har tatt for mange kurer.
Av motstand blir en sterkere og den som er overbeskytta blir ubeskytta er fakta som ikke kan forhandlest bort med en såkalla “expert raport” fra Pharmaindustrien.
Men sefølgeligt så trenger du ikke være enig med meg :)
Foreløbigt så har man fortsatt noelunde lov til og tenke selv og ha egne meninger og tanker :)

sjarl
sjarl
Abonnent
14 år siden

Rasjonell sier:
“Det er med at jorda er utarmet og at grønnsaker inneholder mindre vitaminer og mineraler etc enn tidligere er propaganda fra folk som vil selge deg og meg kosttilskudd vi ikke trenger. Jeg vil gjerne se bevis på dette og ikke rykter ”

Dette er simpelthen ikke rikt og bør være temmelig selvsagt.. Kunstgjødsel tilfører grovt sett bare 4 næringsemner til vekstsyklusen. Disse 4 emnene sammen med drastisk økt vekst og volum utarmer jorden for de andre 30- til 35 næringsemnene som ikke tilføres gjennom kunstgjødsel. Tiår etter tiår med denne galskapen bidrar til drastisk reduksjon av næringsemnene i råstoffet som brukes til menneskets føde. I tillegg til at råstoffene har langt lavere næringsverdi enn tidligere, ødelegges de resterende NATURLIGE næringsemnene ytterligere i industriprossen. Resultatet er at maten må berikes med syntetiske vitaminer, som selvsagt ikke er like fordelaktig som de naturlige som finnes i stort omfang i økologiosk dyrket mat.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  sjarl
14 år siden

Argumentet mitt her er at det er mange som skal selge deg og meg masse vitaminblandinger som de påstår vi trenger for god helse.

Jeg mener bestemt at det spise normal mat holder mer enn nok.

Og økologisk mat er selvfølgelig å foretrekke, så spis det i stedet for alskens vitaminstull så lenge du ikke har en tilstand som virkelig krever det

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Enig med deg der Rasjonell :)
Har man et normalt kosthold basert på økologisk mat uten spøytemidler, kunstgjødsel, tilsetningsstoffer og genmaipuleringer osv så trenger man ikke noen vitamin og mineral tilskudd.
Men en skal jaggu være god i dag for og klare og ungå all dritten som fins i luft, mat, medisiner, vann osv som er svært skadligt for helsa.
Nå er det jo engang sånn at alt liv oppsto som følge av enorme mengder grunnstoff og mineraler som bli danna når hyper og supernovaer eksploderer.
Når vi ikke lenger har tilgang på det som en gang ga oss forutsetningt for liv så vil vi seff reduserest både psykisk og fysisk.
Sølv vann er en flott start, men hadde en videreutvikla det med og tilsette gull og alle dem andre grunnstoffa og mineralene vi trenger så ville det nok kunne blitt et mirakelvann som ville gitt dem fleste innen helsesektor og pharmaindustri en bilett til Aetat ;)

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Rasjonell sier:
Jeg mener bestemt at det spise normal mat holder mer enn nok.

Dette er bare tull og tøys, rett og slett fordi den industriprosseserte maten vi spiser IKKE innholder i nærheten av de viktigste vitaminer og mineraler kroppen trenger. Hvor har du dette tullet fra?? Syntetiske vitaminer representerer ingen erstatning for naturlige næringsemner. Jeg formoder at du som oss alle andre ikke spiser mat rett fra kilden. Dvs å plukke opp en økologisk dyrket gulerot, putte det i munne, tygge og svelge det. Eller for den del å ta et eple rett fra treet. Bare lagringsprosessen foringer råstoffet, så bearbeiding som koking, steking osv.

Og, normal mat er ikke den samme i alle land på kloden. Det er påvist over mange 10-år at mennesker som flytter og spiser mat av anne type en den de hadde i sitt opprinnelsesland får de samme sykdommene som i landet de flytter til, og som de ikke har der de kom fra.

Dersom man spiser det vi kaller for sunn Norsk kosthold, oppstår en bråte sykdommer som skyldes forl avt inntak av viktige mineraler og vitaminer: Jeg har gjennom snar 40 år sett på nært holde hva flytende naturlige vitaminer kan gjøre med helsen til både barn og voksne.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  sjarl
14 år siden

Nå er det en overdrivelse hvor mye vitaminer vi trenger da. Vi trenger det selvsagt, men alt vi trenger å spise trenger ikke å inneholde dungevis av vitaminer.

For eksempel utvikler du ikke mangle for visse vitaminer før du har unngått å spise de på måneder.

Vitamin og mineralmangel skjer ikke over natten.

Robin
Robin
Abonnent
Svar til  sjarl
14 år siden

Frukt og grønnsaker idag har mindre næringsverdi enn før.
http://www.calmnatural.com/eating_healthy
Massevis av informasjon på nettet for den som vil finne ut av dette.
Det som er såkalla sunt norsk kosthold idag er ikkje det det var på 50-60 talet.
Klart den farmasøytiske industrien tener på at vi er halvsjuke.
Dei vil at alle skal gå på medisin heile livet, Følg pengane.
Det er vanskelig idag å få i seg det ein trenger av vitaminer og mineraler på såkalla Norsk kosthold. Norsk lovlig dosering er basert på minimum av det du trenger for ikkje å få vitamin/mineral mangel. Dette er latterlig lave doseringer som ikkje har liten terapautisk virkning.
Dette er grunnleggende opplysning for den som følger med litt !

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
14 år siden

OK mitt siste innlegg her sluttet med

“Vil du virkelig dette, at lurendreier skal tjene penger på andre lidelse? ”

Står for tiden med to tomler ned. Skummelt……

ArneLo
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Hvis du leser artiklene her på nyhetsspeilet så vil du se at det er ingen som vil dette. Vil du?

Legg merke til den sterke motstanden mot kvakksalverne i storfarmasien. At dette er kvakksalveri i stor skala finnes det også svært tydelige tegn på.

DEATH BY MEDICINE
By Gary Null PhD, Carolyn Dean MD ND, Martin Feldman MD, Debora Rasio MD, Dorothy Smith PhD

ABSTRACT

A definitive review and close reading of medical peer-review journals, and government health statistics shows that American medicine frequently causes more harm than good. The number of people having in-hospital, adverse drug reactions (ADR) to prescribed medicine is 2.2 million.1 Dr. Richard Besser, of the CDC, in 1995, said the number of unnecessary antibiotics prescribed annually for viral infections was 20 million. Dr. Besser, in 2003, now refers to tens of millions of unnecessary antibiotics.2, 2a The number of unnecessary medical and surgical procedures performed annually is 7.5 million.3 The number of people exposed to unnecessary hospitalization annually is 8.9 million.4 The total number of iatrogenic deaths shown in the following table is 783,936. It is evident that the American medical system is the leading cause of death and injury in the United States. The 2001 heart disease annual death rate is 699,697; the annual cancer death rate, 553,251.5

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Det er helt rett at hvis man regner på ‘preventable deaths’ i et stort land som USA så kommer man til et svært høyt tall. Om tallet som kommer frem i artikkelen du linker til er rett, vet jeg ikke.

Jeg tror ikke du(arnelo) mener at sykehusene skal bli lagt ned fordi det blir gjort feil. At det er rom for forbedring er vi helt enige om, og dette jobbes det kontinuerlig med!

Hvis man blir lagt inn i sykehus er man stort sett alvorlig syk og trenger behandling for ikke å dø. Min siste vakt inatt bestod av pasienter med alvorlig KOLS med lungebetennelse, hjerteinfarkt, blodfirgiftning, blodpropper i lunge mm. De fleste av disse hadde dødd iløpet av dager uten sykehusinnleggelse. Jeg tror det er viktig å huske at de aller fleste som blir lagt inn i norske sykehus faktisk får GOD og LIVREDDENDE behandling.

ArneLo
Abonnent
Svar til  frodo
14 år siden

Du har rett i at jeg ikke vil at sykehusene skal legges ned. Jeg vil bare at medisinen som brukes baseres på vitenskap, ikke penger. All respekt til de som gjør godt for andre. Men dagens legevitenskap og storfarmasi gjør svært lite godt.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

ArneLO

Gary Null er en tvilsom dokter kjent for å promotere og tjene penger på tvilsomme behandinger. Derfor kan jeg ikke ta noe han er involvert i for seriøst. Han har alt å tjene på å snakke legemiddelindustrien midt imot.
Det samme kan sis om Carolyn Dean.

http://www.quackwatch.org/04ConsumerEducation/null.html

Moderne medisin redder langt flere liv enn den tar. Det er selvfølgelig en del kritikkverdige forhold og det gjøres feil som koster folk livet.

Så ja det gjøres feil som får skadelige effekter, men hva er alternativtet? Bare la de visne bort å dø uten å gjøre noen ting?

For kom til meg å si at det finnes noe alternativt som kan behandle noe som krever sykehusinnleggelse.

Det er fint å stå klage og syte, men dere har nå ingen løsning heller da

ArneLo
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Quackwatch er en tvilsom side opprettet for å debunke uortodoks forskning. Ingen troverdighet der.

Klage og syte, Jaja, det er synd ikke ser deg selv i speilet..

Ingen løsning? Jaja, du leser vel det du vil du. Klassisk ønsketenkning.

littparanoid
littparanoid
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

“Quackwatch er en tvilsom side opprettet for å debunke uortodoks forskning. Ingen troverdighet der. ”

Det er vel heller en uortodoks side for å debunke tvilsom forskning :-) Men seriøst: hvorfor skulle han mangle troverdighet, foruten at han tilhører “fienden”, erfaringsbasert medisin? Han er ingen stor debattant, for han viser lite empati med alternativtilhengerne – her er det skyttergraver. Men han argumenterer likevel svært solid, etter min erfaring (har riktignok ikke lest ALLE de tusenvis av artiklene på hans sider).

Robin
Robin
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Rekner med at du kan bruke nettet og søke på det du vil.
Det heile er vel snakk om kor mykje kvar enkelt er hjernevaska av systemet.

Her er ein artikkel på Norsk:Naturmedisin – beste måten å unngå døden på,
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=408

Bruker du litt tid på goggle, Vist du gidder ?, Finn du mykje som taler for at den farmasøytiske industrien ikkje er så vakker som du vil ha det til.
Det er opp til deg kor djupt du vil grave, Kanskje du ikkje toler sannheita.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Lurer også virkelig på hvor mange milliarder som sløses bort innen kreftindustrien. 25% av all virksomhet i USA er relatert til kreftbehandling eller forskning, så dette er meget seriøse greier. Bransjen er redd for konkurranse, og sikkrer seg gjennom lobbyvirsomhet og politisk hestehandel. Potensielle Nobelpriser venter på den egosentriske og stolte forsker.

Selv etter all denne innsatsen blir kreft forsatt med hensikt omgitt av en mystisk aura, som gjør tilstanden håpløs å forholde seg til. Kreftbehandling er ofte mer skadelig enn selve sykdommen, og uten fnugg av sikker prognose. Lurer også på hvor mye medisiner/kjemikalier som omsettes uten engang krav til HMS-datablad. Datablad kunne detaljert beskriver hvordan man skal forholde seg ved eventuelle bivirkninger, noe leger er svært usikker på.

Heldigvis finnes det noen leger som bruker sunn fornuft, bla en Italienske legen som behandler kreft med bakepulver, men det er farlig det..:

De fleste som blir frisk etter kreftsykdom benytter alternativ behandling som støtteterapi – ser ikke noe galt i det.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Uffda
14 år siden

For all del jeg er fullt for at folk skal kunne bruke alternativ behandling komplementær medisin hvis de vil det.

Hvis bakepulver kunne kurere kreft hadde ingen fått kreft.

“Bransjen er redd for konkurranse” Det er mange aktører innen kreftmedisin som konkurrere mot hverandre. Tror ikke de frykter alternativindustrien i særlig grad.

Moderne kreftmedisin dreper kreftcellene og man tar gjerne med seg en del andre celler i sammen slengen, noe som gir mange kraftige bivirkninger. NÅ stilles det andre krav bivirkningsmessig til kreftmedisiner siden disse mest sannsynelig er livreddende behandling og man kan tåle kvalme og hårtap. Så ja det er tenisk sett giftig, det dreper celler. Men så redder det også mest sannsynelig livet ditt også.

Slutt å snakke om kreft som det er EN sykdom. Du vil aldri finne et stoff som kan kurer all kreft, de som påstår det har nok gjort tidenes jackpot og ville fått nobelprisen i medisin, eller så er de mest sannsynelig ute på luretur.

Ser du bort fra hvor de mange livene som reddes med moderne kreftmedisin er du rimelig arrogant, hjernevasket til å ikke tro dette uansett hvor mange bevis du får servert, eller rimelig uinformert.

Vis meg en alternativ kreftterapi som virker, og ikke gi med sølvvann, B17-vitamintull og bakepulver-bla bla.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

“Vis meg en alternativ kreftterapi som virker, og ikke gi med sølvvann, B17-vitamintull og bakepulver-bla bla”

Eeeeh… Hvordan stiller du deg til sølvtråd i sokkene som luktfjerner, Rasjonell? ;) Litt på sidelinja kanskje, men det er visst andre som har funnet ut at sølv kverker bakterier.

http://www.efi.no/product.cfm?id=28

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Mange (“alternative”) kreftbehandlinger virker og de har en ting til felles, stort sett har legemiddelindustrien tatt knekken på det siden det er “dårlig business”

Vi kan heller så den flotte kreftbehandlingen vi har på sykehusene våre. Hver cellegift-behandling koster ca. 300.000,- , og nesten ingen ting å lager. Men det er selvsagt OK at medisinfirmaene som lager den beregner seg 1000-vis av % i fortjeneste og beriker seg ekstremt, siden de gjør det for å hjelpe oss ?

I Australia var det noen leger som så at cellegift ikke var så god som leverandørene påstod. De laget derfor statistikk over hvor mange pasienter de behandlet som levde 5 år etter cellegift behandlingen. De ble sjokkert over resultatet (ja, dette var jo leger som hadde tro på behandlingen)
Det viste seg at det beste resultatet var 41.2% overlevelse (testikkelkreft) men langt de fleste typer kreft lå på fra 10% og nedover til under 1%. Gjennomsnitt var 2.3% overlevelse. (Liverpool Health Service, Sydney, NSW, Australia, 73000 pasienter 1991 til 2004)

Dette likte selvsagt medisinindustrien svært dårlig da de skjønte at legen hadde bevist at cellegift er en svært dårligste behandling av kreft.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

MortenB

90 % overlever testikkelkreft, hva tror du er årsaken?
Dessuten selv om denne studien viser at cellegift skal være lite nyttig ved testikkelkreft, sier det ikke noe om effekten ved andre kreftsykdommer. Jeg sier det igjen, kreft er IKKE EN sykdom.

Du påstår at det finnes alterantive terapier som fungere, men nevner ingen. Det går igjen her på forumet store påstander om bevis og fungerende produkter men aldri noe navn eller henvisning. Da begynner man å tvile på at dette eksisterer.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Rasjonell, hvorfor kaller du deg “Rasjonell” når du så tydelig ikke er det ?? Kan du ikke lese det jeg skriver ??
41.2% overlevde testikkelkreft i undersøkelsen jeg henviste til, og det var BESTE overlevelsesprosent. Altså testikkelkreft var ikke dårligste men beste resultat. Noen andre eksempel:
– Hode/nakke 2,5%
– Mage 0,7%
– Bryst 1,5%
– tykktarm 1,8%
– Anal 5,4%

Tenk over disse tallene :
Totalt 72 903 personer får kreft og behandles med kjemoterapi, etter 5 år lever 1690 personer. I løpet av de 5 årene er 71.213 personer døde av kreften etter gjentatte behandlinger.

Og hvorfor skulle jeg nevne andre alternativer ? Mange har allerede dette og uansett hvor mye dokumentasjon som finnes vil du jo bare latterliggjøre dette uansett. Tror du ikke på de er det OK for meg, men like lite som hva du sier får meg til å skifte mening vil det jeg måtte skrive om få deg til å gjøre det.
Men å anklage noen alternative metoder for å forsøke å tjene penger på andres sykdom er ekstrem lavmål, vi vet begge to at industrien tjener billioner av dollar hvert år på disse pasientene, med 2,3% helbredelse av de.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Uffda
14 år siden

Denne videon

“Ser du det er hvitt som sopp, da må det være sopp, og da må all kreft være forårsaket av sopp”

Hvis du tar dette seriøst og ikke ser idotien her skal jeg slutte å prøve å overbevise deg for da er det for sent å redde deg

Jeg har beklaget tidliger og sagt jeg ikke skal være krass og frekk, men for meg er denne videoen her en stor vits og gjør meg forbanna at det er tullinger der ute som får folk til å tro dette og i værste fall at disse tar skade.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Her får du nettsiden til legen i videoene du henviste til, hva vet du om at han ikke har rett? Han har noen troverdige testimonials og han har rett i at kreftsvulster er hvite (lyse). Hva om han forteller det andre skjuler, dette da det er god butikk i patenterte legemidler (giftstoffer) og man kan ikke ta patent på Sodium bicarbonate, så stoffet er helt uinteressant for legemiddelindustrien. Sannsynligvis er effekten av behandlingen også uinteressant for en kynisk industri som lever av syke folk.

http://www.curenaturalicancro.org/english/index.htm

http://www.curenaturalicancro.org/english/BIBLIOGRAFIA_BICARBONATO.htm

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

“Her får du nettsiden til legen i videoene du henviste til, hva vet du om at han ikke har rett?”

For det første er ikke alle kreftsvulster hvite og mer trenger man faktisk ikke å si.

Her er et eksempel Monica

1. Si at jeg var lege og jeg oppretter en nettside der jeg selger hvitløksvann som visstnok skal kurer kreft. Bakgrunnen er visst nok at hvitøk inneholder stoffer som kreft er allergisk mot, og kreftcellene dør, eller en annen forklaring som moderne medisin ville ledd av.

2. Jeg får noen nære venner eller partner i denne bedriften å skrive noen falske testimonials på hvor bra dette er.

3. Samtidig snakker jeg vitenskap og skolemedisinen rett imot og fremhever produktet mitt ved å si at store krefter vil ikke at dette skal bli kjent og at jeg kun kjenner sannheten.

4. Jeg bruker legetittelen min som et bevis på at dette må funke, jeg er en utbryter som ikke følger “helsemafiaen”

5. På nettsiden poster jeg noen “studier” som beviser at dette er dokumentert effektivt. Hvor studien er utført, studiekriteriene, antall deltagere osv er det ikke så nøye med å vise.

Noen dager sener får jeg en bestilling fra deg Monica, og jeg lurer på: Hvorfor?

Neo
Neo
Abonnent
14 år siden

For de som samler “tilfeldigheter”:

Pennicilin: 1928
Kvakksalverloven: 1936
Antibiotika: 1938

littparanoid
littparanoid
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

Det sier litt at selv så ekstremt vage konspiratoriske antydninger får tommelen opp, mens alle som er skeptiske blir moddet ned til de grader.

Hva er det egentlig du forsøker å fortelle?

Jeg vil uansett påpeke to ting:
1. Penicillin er antibiotika.

2. Enten kan en si at antibiotika kom samtidig med penicillin (som var det første antibiotikum menneskeheten fant), i 1928. Eller så kan en si at det kom i 1942, da ordet ble brukt første gang. Men å si at det kom i 1938, det går ikke.

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  littparanoid
14 år siden

Get it right:
Penicillin er et antibiotikum, dagens antibiotika er ikke penicillin!

Kvakksalverloven passer antibiotika best, da dette i dag er et patentert kjemisk preparat.
Penicillin utvinnes fra soppen Penicillium chrysogenum.

Begge dine poeng falt herved fra hverandre, sorry.
_____________________

“Men å si at det kom i 1938, det går ikke. ”

– Sant, sant. Nå har det seg vel slik at “penicilin” har alltid “vært der”, men ble “oppdaget” ved en tilfeldighet, eller kanskje “dratt ut av ermet” for alt hva jeg vet rundt 1928. Man så en mulighet for å tjene litt penger på denne light-versonen av en bakteriebekjemper, og tok patent på den kjemiske fremstillingen, for så å slippe det på markedet med monopolrettigheter og kjempeprofitt. Ting tar litt tid, det vet jo du. Man kan ikke utvikle et pissdårlig alternativ til sølv, og hjernevaske en hel verden på to dager til å slutte å drikke sølv, eller hva? Det tar gjerne noen år, og da må man ha en ting vi som spiller sjakk kaller strategi. Derfor denne posten om “tilfeldigheter”. Kan være enig at budskapet kan være litt vanskelig å oppfatte for enkelte.

Er det milliioner av kroner med i bildet, stoler jeg ikke på en jævel. Medisiner omsetter for milliarder på milliarder på milliarder på milliard…………………………………..=>
Kvakksalverloven er laget i samme ånd som de fleste andre undertrykkende lover, altså økonomisk profitt, og troverdigheten faller derfor i grus grunnet storsamfunnets utvikling av menneskets naturlig iboende grådighet.

I mitt nettverk, med familie fra Sibir og Nepal og bekjente flere steder i Kina, samt min egen oppfatningen av det norske helse(forderver)vesenet, er jeg overbevist om at det er vestens kjemiske medisin som er ødeleggende for kroppen min (egentlig så står jo dette på pakningsvedleggene til medisinen, og trenger kankje ikke utdypes nærmere, eller?)

Jeg trenger ikke noen annen overbevisning enn min egen logikk, bekjente jeg stoler på med fortellinger og forklaringer fra flere verdenshjørner, for å forstå hvordan ting henger sammen. Når folk bur, der ingen skulle tru at nokon kunne bu, blir eldre enn oss og er friskere enn oss, enda de har aldri smakt en paracet, blir jeg automatisk skeptisk! Du skal bare vite hvordan de ler av oss. Eller dere, for å si det sånn.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

Penicillin er en gruppe antibiotika og brukes i den høyeste grad idag. Er daktisk førsterekkebehandling ved de fleste luftveisinfeksjoner. Penicillinen i dag er dog litt annerledes enn den originale som bla måtte settes ned sprøyte fordi den ikke overlevde i mage/tarm-kanalen.
Men ikke all antibiotika er penicillin, det finnes flere typer som alle påvirker ulike mål i bakterien slik at den ikke klare å overleve og formere seg.

Har du oppfunnet noe nyttm tar du patente på det, om det er en medisin eller hva som helst annet. Dette er for å sikre inntjening selvfølgelig, du har da ikke brukt mye penger på å lage noe for å se at noen andre stjeler det foran øynene dine.

Lurer på hvor mange milliarder som omsettes innefor alternativ medisin og dette på terapier som ikke har et fnugg av skikkelig bevis. Det finnes en homeopatiske medisin kalt Ocillinoccum (eller noe sånt) som i USA omsatte for 20 millioner dollar. Produktet er basert på lever og hjerte fra and. Til hele denne produksjonen for et salg på 20 mill. dollar gikk det med EN and! Her snakker vi profitt! Skolemedisinen gir deg medikamenter når du er syk, mens mange alternative behadlinger tilbys friske som syke mennesker som lovnad om god helse. Legg merke til hvordan medikamenter stort sett er billigere enn alternative preparater selv om medikamentene krever mye mer finansiering i form av dokumentasjon og sikkerhet.

Kvakksalverloven er til får at ikke Ole Lurendrei skal gå rundt å selge “krefthelbredens vann” eller annen behandling til stakkars kreftsyke Anna og sko seg på andres lidelser ustraffet. Vil du virkelig dette, at lurendreier skal tjene penger på andre lidelse?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Neo
14 år siden

Vel rasjonell da kan du jo glede deg over at Codex kommer til og avløse kvakksalverloven og da blir alt som har medisinske virkninger som ikke er patentbare og monopoliserbare forbudt.
Sølv vann, Alovera, rød ris, vitaminer og mineraler osv osv blir historie.
Pencelin og Antibiotike svekker imunforsvaret det er alle enige om
At en etter en pencelinkur lettere blir syk til imunforsvaret får bygd seg opp igjen etter noen mnd er da noe alle vet.
Det ikke alle vet er at oppdretsfisk og i kjøttproduksjon blir benytta enorme mengder antibiotika.
Har selv vært en del på oppdretsanlegg og sett at dem dumper paller på paller med antibiotika i merene og får en halsbetennele så kan en like godt kjøpe seg en røkelaks som og bruke penger på lege og antibiotika kur.
Vår kjære fiskeri minister ble denne uken avslørt med at oppdretsannlegga ho eier brukte 2 typer svært farlige gifter fra USA som er strengt fobutt og bruke i Norge for og bekjempe lakselus.
Ulovlige fargestoffer blir tilsatt røkelaks for og selge bedre.
Gammel råtten fisk blir pakka om, fryst ned og satt på nye datoer og solgt som ferskvare
Fakta er at svært mange driter i om dem ødlegger helsa vår bare dem kan øke sin egen profitt.

littparanoid
littparanoid
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

“Penicillin er et antibiotikum, dagens antibiotika er ikke penicillin!”

Jo, det er ett av dem. Jeg har ikke sagt noe annet. Men hvor du fikk 1938 fra, det har du ikke sagt.

“Er det milliioner av kroner med i bildet, stoler jeg ikke på en jævel.”

Da vil jeg gjerne minne på at kosttilskudd og alternativ medisin (sølvvann markedsføres som begge deler) i høyeste grad er millioner i, om ikke milliarder. Og hvem er aktørene i dette markedet? For en stor grad de samme store legemiddelselskapene som selger “konvensjonell” medisin. De er både villige og i stand til å tjene godt med penger på reklameprat og varemerker.

Det eneste de holder seg unna, er ting de kan bli saksøkt for. Sølvvann er en av dem, på grunn av muligheten for agyria, og aprikoskjerneprodukter på grunn av muligheten for cyanidforgiftning osv. Slike “grenselandprodukter” overlates til mer tvilsomme selskaper som raskt kan slå seg konkurs om det blir nødvendig.

Mye kan en med rette anklage legemiddelselskapene for, men de er langt fra motstandere av alternativ medisin. De omfavner alt de kan tjene penger på. Motstanden kommer heller fra akademiske miljøer, som ikke har særlig mye ressurser, eller økonomisk interesse av å holde “konkurrenter” ute.

aurum14
aurum14
Abonnent
14 år siden

jordbruket i dagens verden er blitt til en kjemisk industri,etterat menesket begynte med kunstgjødsel og å sprøyte sin egen mat med gift.Jorden blir så utarmet at grønnsaker tar ikke opp de næringsmidlene som plantene trenger.når man spiser mat som er industrialisert fremstilt får man ikke den næringen men trenger verken til mennesker eller dyr, dette kan bl.a. føre til at vi blir lettere syk og at dyrene vi forer blir lettere syk.(vekselbruk med økologisk eller bioynamisk jordbruk over hele kloden bude vært en lov ,da hadde vi fått adskillig mindre sykdom )

Bra reportasje, disse folka som eier midisin industrien har penger nok til å betale alle Norges avisredaktører (svart),med den reklamekampanjen som de får. Ingen av de norske avisene har foreløbig turt å gå dypt inn i FHI sine oppgaver ,eller på noen måte stille seg kritisk til det de gjør ,slik man i andre saker har sett at de har gått helt til bunns i.Dette kan jo tyde på at de blir betalt på en eller annen måte.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  aurum14
14 år siden

Det er med at jorda er utarmet og at grønnsaker inneholder mindre vitaminer og mineraler etc enn tidligere er propaganda fra folk som vil selge deg og meg kosttilskudd vi ikke trenger. Jeg vil gjerne se bevis på dette og ikke rykter

ArneLo
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Det at tilførsel av kun kunstgjødsel, insektsmidler og vann gir planten det den trenger for å være fullverdig kost er bare propaganda satt frem av folk som vil selge kunstgjødsel, round-up ready GMO, farmasøytiske produkter og insektsmidler.

Bevis for dette finner jeg sjøl. Enn må jo gjøre litt jobb selv for å finne ut av ting. Det blir ikke servert på sølvfat.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Declining Fruit and Vegetable Nutrient Composition: What Is the Evidence?
Abstract. Three kinds of evidence point toward declines of some nutrients in fruits and vegetables available in the United States and the United Kingdom: 1) early studies of fertilization found inverse relationships between crop yield and mineral concentrations—the widely cited ‘‘dilution effect’’; 2) three recent studies of historical food composition data found apparent median declines of 5% to 40% or more in some minerals in groups of vegetables and perhaps fruits; one study also evaluated vitamins and protein with similar results; and 3) recent side-by-side plantings of low- and high-yield cultivars of broccoli and grains found consistently negative correlations between yield and concentrations of minerals and protein, a newly recognized genetic dilution effect. Studies of historical food composition data are inherently limited, but the other methods can focus on single crops of any kind, can include any nutrient of interest, and can be carefully controlled. They can also test proposed methods to minimize or overcome the diluting effects of yield whether by environmental means or by plant breeding.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Men er det fortsatt nok grunn til å stappe i seg masse dyre kosttilskudd. Tror nok fortsatt ikke vi er der at maten ikke kan dekke det vi trenger.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

DET HØRES FOR MEG UT SOM NOEN AV DERE HAR STUDERT KRYSTALLSTRUKTUREN I MINE PLANTER,JEG DYRKER ØLKOLOGISK OG BIODYNAMISKE GRØNNSAKER FOR EGET BRUK OG HAR MEGET GOD ERFARING MED DETTE.UTTALELSENE DERES HØRES UT SOM DE ER BASERT PÅ LESING OG IKKE PÅ PRAKSIS
.MEN JEG KAN GI DERE ET GODT RÅD, STUDER CELLESTRUKTUREN I EN PLANTE SOM ER DYRKET MED KUNSTGJØDSEL I FORHOLD TILEN SOM ER DYRKET FEKS. BIODYNAMISK.
DET HADDE VÆRT GØY OG HØRE HVA DERE KOM FRAM TIL.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Bevis på at jorda blir utarma ??
Skal du ha bevis på at jorda er rund og ?
Ikke vet jeg hvor gammel du er men da jeg vokste opp så var vi selvforsynte med poteter og diverse andre grønnaker.
Man pløya opp et jordstykke og sådde der i 2-3 år for så og la det gro igjen noen år og playa opp et nytt stykke og dyrka på i mellomtiden.
Dette ble seff ikke gjort bare på morro men for at jorda blir tømt for mineraler og næringstoffer grønnsakene trenger og for og få bedre kvalitet på produktet.
Dette er da ikke noe hemlighet, jeg trodde alle viste det og det er blitt gjort i tusenvis av år og gjøres den dag i hele verden der dem dyrker maten sin selv.
Det er da tonnevis med dokumentasjon på at frukt og grønt inneholder mye mye mindre vitaminer og næringstoffer nå en det var før.
kjøper man en tomat i dag så smaker den nesten bare vann men den holder seg like fin i flere uker.
Helsekost er det ingen som har patent på og derfor er det heller ikke så dyrt.
For min del så har jeg aldri brydd meg med helsekost men kanskje på tide og starte nå for ser at familie og venner som spiser mutivitaminer og mineraler mm blir omtrent aldri syke
Skal du være kritisk til en artikkel så vær kritisk til noe som er kontroversielt og ikke noe som selv småbarn vet Rasjonell ;)

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Jo jeg er enig smurfen, men du misforstår litt.

Jord blir utarma det er riktig det, men vi snakker ikke om et tilfeldig stykke oppdyrket jord her. Det jeg sikter til er at det påstås at ALL dyrket jord automatisk er uttarmet. Dvs at bøndene visstnok har glemt det du sier men dyrker og graver på den samme flekken året rundt. Akkurat som om jordbrukerne ikke skjønner dette og ikke skifter jordstykke som du sier.

Angående artikkelen peker den på dårlig jorda i UK og USA. Mye av frukt og grøntet vi får kjøpt i Norge er norskprodusert eller fra andre land enn UK og USA. Så jeg følger meg da enda trygg.

Et lite utdrag fra quackwatch:

It is true that food processing can change the nutrient content of foods. But the changes are not so drastic as the quack, who wants you to buy supplements, would like you to believe. While some processing methods destroy some nutrients, others add them. A balanced variety of foods will provide all the nourishment you need.

Quacks distort and oversimplify. When they say that milling removes B-vitamins, they don’t bother to tell you that enrichment puts them back. When they tell you that cooking destroys vitamins, they omit the fact that only a few vitamins are sensitive to heat. Nor do they tell you that these vitamins are easily obtained by consuming a portion of fresh uncooked fruit, vegetable, or fresh or frozen fruit juice each day. Any claims that minerals are destroyed by processing or cooking are pure lies. Heat does not destroy minerals

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

SAKEN ER DEN AT DET DU VET OG TROR ER OBLIGATORISK FOR ANDRE ER IKKE TILLFELLE.HADDE BØNDER VIST DET DU SIER HADDE VI ALLEREDE DER HATT ET BEDRE UTGANGSPUNGT.MAN FINNER BLA ANNET SPORSTOFFER SOM SØLV OG GULL OG MANGE ANDRE STOFFER I EN JORD SOM IKKE ER UTARMET.SELVE MIKROLIVET I JORDEN ER JO DET SOM ER JORD.JORD SKAL VÆRE LUFTIG OG INNHOLDSRIK PÅ ORGANISMER IKKE HARD SOM ASFALT.ALDER HAR FOR SÅ VIDT IKKE NOE Å SI I DENNE SAMMENHENG.OG JEG SAMMENLIGNER HELLER IKKE SMÅBARN MED SÅKALTE VOKSENE IDIOTER.

« Forrige artikkel

Alfred Nobel og komiteen gir krigspris til Obama

Neste artikkel »

Dere “nordmenn” og “vi andre”

83
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x