Alfred Nobel og komiteen gir krigspris til Obama

5.7K visninger
17 minutter lesetid
110

Alfred Nobel: Var han så nobel? En av 1800-tallets største oppfinnere og suksessmenn ifølge dem selv og deres likesinnede. Familien hadde et behov for å sprenge verden i fillebiter med sprengstoff og nitroglyserin som, i Alfreds egne ord og ånd, var ment for å bringe fred til en krigersk verden.

En kontroversiell mann med et kontroversielt syn på verden har etterlatt et testament som belønner; psykopater, krigsforbrytere, klimaløgnere, nazister, massedrapsmenn, krigsprofitører og statsoverhoder, med enorme summer, prisutdelinger og forskningsfinansieringer for å sikre sin vilje på jorden.

Alfred Nobel  mente han kunne skape fred og stabilitet i verden om han brukte sine massive fabrikkmaskiner til å lage våpen så store at verden aldri hadde sett maken. Dette mente han ville sikre en frykt for gjensidig ødeleggelse og tilintetgjørelse mellom tilgrensende nasjoner. Det gjaldt å ruste opp først, med krigsmaskiner som ble produsert av familiens eget selskap. Alfred etterlot Bofors og sitt testamente 33 millioner svenske kroner, noe som tilsvarer 900 milliarder kroner i dag. Han var en krigmatiker som utga seg for å være pasifist.

“Min dynamit leder snarare än tusen världsfördrag till fred. När människan insett att hela armèer kan komma att tilintetgöras, kommer man att fotleva i en gyllen fred” – Alfred Nobel

Alfred var ingeniør, oppfinner, kjemiker, krigmatiker og forfatter. Han etterlot en framtidsvisjon i sitt testament da han døde den 27. november 1895.  Helt siden 1901 har fem av hans etterkommere fått tildelt en fredsbevarende rolle; deres oppdrag var å skuespille og gi priser til andre skuespillere innen forskning, medisin, psykologi, litteratur, og andre som måtte passe inn i Alfred Nobels forskrudde syn på verden.

Alfred vokste opp i det gode liv, omringet av rikdom og formue, da deres famile var storindustrimenn fra den gangen bestefar etablerte Bofors stål og jern i Sverige i 1646.

Alfred var pasifist, noe som er svært selvmotsigende i det han opprettet datidens største våpenprodusent Bofors i 1873. Verken han eller familen var særlig fredlige: Alfreds far solgte landminerpå tvers av krigsfronter. Det stoppet heller ikke Alfred i å fortsette sin søken etter ”svart magi” at hans egen bror døde i en eksplosjon i deres egen fabrikk. Denne mannen satte hans dynamitt høyere enn alt på jorden. Ganske ironisk at nordmenn deler ut fredsprisen for Alfred Nobel, når hans oppfinnelser og drapsvåpen utvilsomt ville drept flere tusen nordmenn om det hadde blitt krig mellom Sverige og Norge i 1905.

Fra den første Nobelpris-utdelingen ble Nobelkomitéen sterkt kritisert for måten prossessen foregikk på, med nominasjoner, utdelinger og  eksluderinger. Mennesker som  gikk inn med livet som innsats for menneskeheten, for vennlig teknologi, for fred, for likhet, og de som ble skutt eller fengslet for å kjempe mot politisk undertrykkelse, kunne bli nominert; men de  vant aldri prisen.

Noen av disse er:

Nikola Tesla (1856-1943) var en en serbisk oppfinner, fysiker, elektrisk- og mekanisk ingeniør som revolusjonerte verden og var ”en mann ut av sin tid”. Han har på mange måter vært oppfinneren av det tyvende århundret. Han er mest kjent for oppfinnelsen av vekselstrømmen, som han produserte “gratis” gjennom elektriske og magnetiske felt, og tilførte en begrenset krets, uten fysisk kontakt. Han oppfant roterende magnetiske felt, trådløs teknologi, og mye annet.

Oswald Theodore Avery, en amerikansk fysiker er kjent for å oppdage DNA, materialet som gener og kromosomer blir laget av.

Mohandas Karamchand (Mahatma – store sjel) Gandhi, politisk og spirituell leder av India og den indiske selvstendige frihetsbevegelsen. Han er velkjent verden over for sin ”ikke-voldlige” motstandsdoktrine og som en ekte sannhetstaler. Hans fødselsdag den 2. oktober er nasjonaldagen i India og har fått status som internasjonal fredsdag i resten av verden. Han ble nominert 5 ganger til Fredsprisen, men fikk den aldri.

Krig er fred og fred er krig

Her er noen få av dem som mange mener er kontroversielle vinnere:

Philipp Eduard Anton von Lenard, en tysk-ungarsk fysiker. Han vant prisen for fysikk og forskningen på katodestråler, denne teknologien som gjør gasspartikler om til levende bilder på tell-a-vision skjermen, en oppfinnelse vi idag adlyder som vår storebror som vet best for oss, og som vi baserer vår virkelighet på. Senere var han en rådgiver for Adolf Hitler, forskningsleder for arisk fysikk, og en aktiv opponent i nazi-ideologi.

Alexander Flemming, skotsk biolog og farmasøyt. Han er vinneren av prisen innen medisin for sin oppdagelse av penecilin. Penecilin er, ifølge noen, grunnen til at så mange mennesker døde under influensa-epedemien på 1940tallet: immunforsvaret ble slått ut og folk ble mer mottakelige for sykdommen.

Woodrow Wilson 1913 er året makten over pengetrykkingsmaksinen ble overført fra den amerikanske stat til en privateid organisasjon. Krakket i 1929 og “the great depression” var et nøye planlagt resultat av President Woodrow Wilsons signatur på denne avtalen som gjorde økonomiske nedgangstider vitenskapelig skapt. Han motok tidligere nobelsfredspris vinner. Etter å ha signert, skrev han følgende i sine memoarer:

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” –Woodrow Wilson

Aksjonære i Federal reserve bestod av krigskåte gamlinger, rockefeller familien og warburgs hadde nå kontrollen over pengemaskinen, og på denne måten tok de kontroll over senatet og kongress, de presset fram kriger som de finansierte ved å printe penger ut av tynn luft, som amerikanske skattebetalere måtte nedbetale renter på, og deres sønner måtte ut og gi sine liv i store verdenskriger.

Theodore Roosevelt jr, mottok prisen som den første amerikanske presidenten. Han fikk fredsprisen for sin viktige rolle som en undertrykker av opprørske fillipinere i 1905. USA var i ferd med å miste Fillipinene som en ressursfull koloni som lenge hadde ligget under deres herredømme.

Henry Alfred Kissinger (Heinz Alfred Kissinger), statsråd, embetsmann og sikkerhetsrådgiver i USA. Idag er han kjent som en NWO-knekt, for å bryte ned suverene nasjoner og bygge en verdensorden i skyggene av store verdenshendelser, spesielt i Sørøst-Asia. Han fikk fredsprisen sammen med Le Duc Tho, som kort tid etter avslo prisen. Det er flere beviser som kobler Kissinger til hemmelige bombekampanjer rettet mot det infiltrerende NVA i Vietnam, Operasjon Condor; dessuten folkemord i Øst Timor, Kambodsja (Pol Pot), samt støtte til invansjonen av Kypros. Kissinger er ettersøkt i Argentina, Brazil, Chile, Frankrike og Spania for krigsforbrytelser han kan ha begått. Han er fortsatt på frifot, levende og aktivt arbeidende for en ny verdensorden, NWO.

Albert Arnold ”Al” Gore jr, visepresident i USA i perioden 1993 – 2001. Han vant fredsprisen for konstruere en oppdiktet klimakrise og for sin innsats med å lure verdensbefolkningen til å tro at deres kunnskaper var ”den ubehagelige sannhet”. Menneskeskapt CO2 var imidlertid ikke grunnen til klimaendringene; 15.000 forskere, skeptikere og professorer undertegnet en kollektiv forskningsraport (nå 30.000), som viser at solen og andre kosmiske forhold var de virkelige årsakene til klimaendringene.

CO2 er bra for plantene, og planeten har hatt like høye eller enda høyere  ppm-verdier tidligere. Kjører de buss på Mars og Jupiter? Hvorfor er det da klimaforandringer i hele solsystemet? Al Gore var aktiv i kabinettet til president Clinton, og USA var involvert i mange millitæroperasjoner der tusener mistet livet og som påvirket klimaet i stor skala, som følge av forurensing, sykdomspredning osv. Ta f.eks NATOs bombing av bosniske serbere og USAs teppebombing av Irak i 1993; dette er alt sammen med på å øke den globale temperaturen.

Al Gores film ”Den ubehagelige sannhet” var så faktafeilbasert at britiske skoler bannlyste den som kunnskap; selv om Gore ble hyllet og mottok en Oscar-pris for filmen.  “Gore” betyr grotesk og grusom. Han er en skuespiller for den globale CO2-mafiaen, som hackere for et par uker siden avslørte. Deres e-poster beviste at de manipulerer tall og resultater i forskningsmiljøene. Norske medier var igjen konfliktskye til  århundrets største politiske skandale, nemlig bløffen om menneskeskapte klimaendringer.

Obama har brutt alle løftene fra sin valgkampanje

De fleste mennesker i samfunnet har en allmenn oppfatning om at presidenter i USA er fritt-tenkende invidivider som tar selvstendige avgjørelser.  Desverre er ikke presidentskapet noe mer ekte enn realityprogrammer eller en Miss World-konkurranse, der vinneren er kåret før stemmene blir talt. ”Demokrati er en fin illusjon” ifølge Ghandi;  han sa også ”selvom du er en minioritet av en, er sannheten fortsatt sannheten”. Demokrati er flertallstyranni, siden majoritetens tankegang er styrt av en liten gruppe mennesker.

Det var en president som snakket fra hjertet og ikke en telescreen, han het Kennedy og ble skutt og drept. Obama er en robot, hans avhengighet av telepromtører beviser at dette er en nikkedukke og en skuespiller. Ingen kandidat kommer så langt som Tv-debatter så lenge personen på forhånd ikke har riktig støtte og kompatibel med ”the establishment”.

Obama er faktisk i slekt med Bush familien og Dronningen av England, makten ”keeps it in the familiy” for å bevare sin framtid. Obama jobbet for Buisness International Corporation(BIC) etter han utdannet seg på Harvard, hans arbeidsfelt var å skrive om ”financing foregin operations” og han skrev for financial times. Hele selskapet var en dekkoperasjon for CIA. Michelle Obama er medlem av CFR(councll on foreign relations), en elitist tenketanke som gir råd og har som agenda å sette opp en ny verdensorden. Et ganske forstyrrende råd fra CFR for få måneder siden var å:

”late som det er tomt for svineinfluensavaksiner, slik at folk skal bli hysteriske og telte med soveposer utenfor vaksinekøene for neste leveranse”  Council on foreign relations

Visepresident Joe Biden er også en tidligere CFR medlem og ifølge han selv, en sionist som ikke er en jøde. Dette er personer med ekstreme relgiøse overbevisninger, deres eksistens er ikke av denne planet, de anser seg selv som langt mer verdifulle, et slags overmenneske som kan tråkke på mennesker som om dem var maur.

Obamas senior rådgiver er Zbrenskiew, en gammel plage i verdenshistorien som også er  høyre hånda til Henry Kissinger,  som igjen er høyere hånda til mørkets fyrste, som de har ventet på i flere tusen år. Dette er roten til alt ondt på planeten, som har forent seg med relgiøse fanatikere som pastor John Hagee og sprer budskapet om armageddon, rensingen av jorden,  og ber USA støtte høyre-ekstremisten Liberman i Israel med å gå til forskjøpsrettet angrep mot Iran og Islam. Dette er psykopater som har gjemt seg bak et nytt ansikt, og et nytt håp, som fjernstyrer Obama mot en global befolkningsreduksjon.

Obama introduserte en ny form for valgkamp,  han var en rockstjerne, deltok på Oprah, talte for flere titusener av oppmøtte i Berlin, som sammenlignet han med Kennedy når han stod sa ”ich been ein berliner”  han var helten som reddet Usa fra Bush med løfter om fred, men som forventet, var han en større løgner enn sin forgjenger bush. Hele plattforrmen han stilte til valg på, er basert på løgner.

Obamas 8 bud som han trollbandt nasjonen med:

1. Du skal ikke ha lobbister.

“That’s what happens when lobbyists set the agenda and that’s why they won’t drown out your voices anymore when I am president of the United States of America.”

Første dag som president tok Obama seg en tur ned for å møte pressen. Det tok ikke mer enn et par minutter før vi fikk se den virkelige Obama. Han kjeftet på journalistene og sa: ” OK, kom igjen. Jeg ville bare si hei” (dagbladet.no).

Grunnen til at Obama reagerte så kraftig var at han ble stilt en rekke kontroversielle spørsmål, spørsmål om flere av Obamas stab som var lobbister for store selskaper, millitært og privat.

Han ansatte William Lynn, tidligere direktør for Raytheon. Det er usa’s femt største våpenprodusent, han sikrer kontinuiteten av pentagons langtidskonflikter; hvor krig er fred og fred er profit – 51% av amerikanske skattepenger finansierer krig i utlandet.

“I am running to tell the lobbyists in Washington that their days of setting the agenda are over. They have not funded my campaign. They won’t work in my White House.”

2. Gentlemen leser ikke andres post.

Obama lovte å ende den upatriotiske og grunnlovsstridige telefon, sms, mail, og internetside besøk avlyttningen og overvåkningen av alle borgere, som Bush innførte til tross for store protester fra menneskerettighetsgrupper og borgeraktivister. For ikke lenge siden forlenget Obama denne avtalen, han utvidet den til å gjelde enda mer overvåkning, og satt frihetsbevegelser og enkelt individer og patrioter av landet under det nye stempelet ”domestic terrorist” eller ”homegrown terrorism” De som vet, er en trussel og må overvåkes nøye. Gestappo i Tyskland overvåket også sine borgere på denne måten, og Hitler som Obama, var også en sosial nasjonalist og en diktator i demokratiets navn.

3 Du skal ikke ha kolonier og okkupere andre.

“I will promise you this, that if we have not gotten our troops out by the time I am president, it is the first thing I will do. I will get our troops home. We will bring an end to this war. You can take that to the bank.” – Barack Obama Campaign Promise – October 27, 2007

En president har fullmakt til å avslutte en krig på dagen om han bare erklærer fred. Så enkelt er det. Irakere ønsker okkupasjonsmakten farvel etter 7år, million tapte liv, ødelagt infrastruktur, torturfengsler, bruk av utarmet uranium, og andre lidelser som følge av usa og storbritanias ulovlige invansjon i 2003.

Obama forlengte krigen, tjenestegjøringen og utsatte hele tisperspektivet på tilbaktrekkelse. Han ble bevilget det største krigsbudsjettet, større enn bush sitt, og ga mer rom for private kontraktører som ”blackwater” og Xi, prviate leiemordere, tidligere kriminelle, umoralske og drapslystne barbarer, som har blitt dømt men frifunnet for groteske overgrep og drap på sivile, ved flere annledninger i Irak og Afghanistan.

Obama lovte å ende krigen i Afghanistan, men endte opp å sende 45.000 – 60.000 nye soldater til opiumsåkerene. Heroin oversvømmer europa og usa med høy kvalitet og lav pris, etter at invansjonen startet opp. skapt av CIA, og idag blir de brukt for å legitimere enda en ”rettferdig” og ”riktig” krig mot Pakistan’s grenseområder. Denne krigen foregår ved bruk av ubemmannede droner, utstyrt med mer enn megapixler og linseteknologi, her er det erstatet med menneskeliv krevende drapsvåpen. Usa har over 40.000 slike droner til disposjon, soldatene sitter skjermet bak en skjerm, flere hundre tusen kilometer på den andre siden av kloden, i et trygt lagerhus i Arizona.

“I don’t want to just end the [Iraq] war, but I want to end the mind-set that got us into war in the first place.” Presidential candidate Barack Obama, January 31, 2008

4. Du skal ikke skrive under på noe før det Amerikanske folk har hatt tilgang til dokumentene i 5 dager – Ikke noe mer hemmelighetskremmerier.

Obama administrasjonen har etter snart et år i det hvite hus, skaffet seg et underskudd på 1.4trillioner dollar som mangler fra budsjettet. Et stort relativt beløp iforhold til størelsen på økonomien helt siden andre verdenskrig. Sånt skjer når man ansetter Timothy Geithner, enda en lobbist fra Wallstreet og Fannie Mae for å rydde opp i økonomien og finanskrisen de var med på å oppkonstruere.

5.  Respektere den amerikanske konstitusjon og grunnlov.

Obama anser konstitusjonen som et stykke papir han kan underminere. Han ønsker store forandringer, omveltninger og en massedistrubisjon av velstanden. Det høres bra ut for de rike, for folk flest betyr det mer skatt og kontroll over enkelt individenes skjebne. Vil Obama stenge fema konsentrasjonsleirene? Det er 800av dem rundt i landet, og flere bekymrede borgere har meldt om hundretusener av kremeringskister, som de frykter er for dem.

http://www.wnd.com/index.php?pageId=79225

6. Ingen skatteøkning dersom man tjener under $250.000 i året

Obama Sept. 12: “Under my plan, no family making less than $250,000 a year will see any form of tax increase. Not your income tax, not your payroll tax, not your capital gains taxes, not any of your taxes.”

Kort tid etter at han ble valgt, økte han skatter og avgifter på tobakk. Dette påvirker i stor grad de fattigste, som har høyere sannsynlighet for å røyke enn de rike. Han hevet også skatter på elektrisitet, og fyringsolje for hustander.

http://www.breitbart.com/article.php?id=D979POSG0&show_article=1

7. Bringe fred til midtøsten og stoppe israelske ulovlige bosettere.

Obama valgte også en jøde som stabssjef, og de fleste av oss husker hvilket ramaskrik det ble fra Mona Levin når Kåre Willoch nevnte dette. Det er ikke det at han er jøde i mine øyner, jøder generelt er gode mennesker. Det var ikke en hvilken som helst jøde, det var Emanuel Rham. Også kjent som “Rhambo” for hans ubeseirede innsats i AIPAC (Den Israelsk-Amerikanske lobby).

What Israel wants, “Rhambo” gets!

Men det er ikke bare multimilliard-avtaler Rhambo sikrer Israel, men også en ned-demping av kritikk mot Israels umenneskelige krigsføring i begynnelsen av 2009. Obama skyldte kun på palestinerne, ingen negativ tone mot Israel. Tidlig November opplyste israelske styresmakter om enda flere urettsmessige bosetterutbyggelser inn i palestinsk okkupert jord. Hillary Clinton stilte seg ukritisk til dette, heller har hun fordømt blokaden som utsulter verdens største utendørs fengsel, med 1.5millioner palestinere hermetisk lukket i Gazaa.

http://article.wn.com/view/2009/11/02/Clinton_counters_Arab_anger_over_Israel_settlements_3/

8.  Du skal elske dine naboer i Latin amerika.

Obama har gitt en rekke lovnader til den hispaniske befolkning. Det er millioner som bor i Usa, uten oppholdstillatelse, såkalte ”illegal aliens”, som Obama lovte å legalisere. Han løsnet opp relasjonene til Cuba tidlig på året, men for et par uker siden stemte han for å opprettholde cuba-blokaden. Han lovte også at han skulle ende torturen, men Guantanamo er fortsatt i drift, en ny tidsperiode har blitt vedtatt i washington, og torturen pågår, og fangene lever i en verden uten muligheter for rettsak på ubestemt tid.

Obama derimot gjorde en bra ting, iforhold til Argentina, Brazil og andre naboland til Mexico når svineinfluensaen brøt ut. Han stoppet ikke flytrafikken som var hovedveien til å innføre H1N1 viruset, men ønsket svineinfluensaen velkommen slik at massevaksineringen tok mye av medias oppmerksomhet fra andre viktigere saker i landet. Vaksiner er sprøyt, vaksineparadigmet er grunnen til at så mange barn i usa får autisme, astma og alzheimer.

Nobel komiteen er en skam for Norge og resten av verden

Terrorkomiteen og Jagland valgte Obama som vinner allerede i febaruar 2 måneder etter at han var valgt. Var det jagland som valgte obama, eller var det obama som ringte til jagland og fløy over han og resten av krigskomiteen over til Pentagon, for å presisere hvorfor det er så nødvendig for krigen mot terror, og at gud skal få bli i hendende på krigsindustrien.

Ved å gi prisen til Obama, ga de krigen et nytt liv, og et nytt håp, og legtimerte okkuperinger av andre nasjoner, uprovoserte droneangrep mot sivilbefolkningen i pakistan som de kaller for ”fredens offer” Dette er egentlig en skam mot alle de som har tapt livene sine i Irak, Afghanistan , det sitter barn i Bagdad og ser på tv, og tenker hvorfor får han som bomber oss gullmedalje? Obama har allerede startet nye kriger, mens  5 vanlige folk på gata mener han bør få en sjanse. Vi er virkelig på vei mot george orwell og 1984 samfunnet, hvor ”krigen” vil for alltid være en del av våre liv, uanset hvor du blir født i en ny verdensorden.

Meningsmålinger viser klart og tydelig at det norske folk er uenig med utdelingen av fredsprisen til Obama. VG velger å presentere det motsatte.

https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/vg-nett-fusker-med-meningsmalinger/

Obama fikk prisen for hans visjoner for en verden uten atombomber. Meningen med denne utalelsen var for å sette press på ahmedinedjad og Iran, som de er hellig overbevist om vil ”utslette israel fra kartet” Obama har siden hans utalelse ikke rørt en eneste signatur for å iverksette nedrustningen.

Jeg begynner egentlig å bli litt lei, hvor lenge skal vi leve i en verden hvor alt vi blir fortalt er løgner? Hvor lenge til er det før jeg mister evnen til å skille en løgn fra sannhet? Hvis trenden til terrorkomiteen fortsetter, så ser vi snart George Bush få Nobels fredspris for sin gode insats, for å tilby fred til menneskehten, ved å lage nye kriger for å forebygge kriger og terrorisme. Vil han også få prisen for økonomi fordi at han hevet oljeprisene til rekordhøyder og sikret krigsindustrien enda mer velstand? Kansje han til og med får prisen for finanskrisen også?

Det er ventet krigstilstander i Oslo når Obama ankommer

Oslo-politiet har fått hjelp fra Sverige for å stå i mot det Dagbladet på forhånd har omtalt som ”voldlige demonstranter” og ”steinkastere” . 2 helikoptre og flere “opprørspoliti-lastebiler” fra Sverige skal hjelpe til med å holde demonstrantene borte fra Obama.

PST og Oslo-politiet vil gjøre alt i sin makt for å holde ukulturen borte fra de internasjonale nyhetskanalene. Norge har et rykte som en fredsnasjon i verden, hele verden følger med på oss, og hele verden vil følge med på København de kommende dagene. Det er opptil oss å vise hele verden at vi er våkne og opplyste. I København er politistaten virkeligjort for et par dager siden med en svært kontroversiel lovendring: Demonstranter som befinner seg ved klimakonferansen kan bli fengslet uten forvarsel, altså uten at de får sine rettigheter opplest; og da ikke bare puttes i glattcelle i noen timer, men 40 dager for at du deltok i en demonstrasjon.

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/26/denmark-police-powers-copenhagen

Dette viser egentlig bare en ting, at våre ledere snakker bare for seg selv; de ønsker ikke kritikk eller misnøye når de skal møtes. Det er derfor du kan bli slått til døde i en demonstrasjon.

Man kan i hvert fall ikke sitte hjemme og skrive på Facebook hvor mye man hater at verden blir styrt av psykopater; hvis vi ikke reagerer, blir vi karbon kopier av disse psykopatene.  Om jeg må være den første som sier riv ned Nobelkomiteen og bygg et monument av Gandhi  i stedet! Det var en som virkelig fortjente prisen, men han fikk den aldri.  Alfred Nobels oppfinnelser og krigsmaskiner har drept flere hundre millioner; hvor lenge skal vi vente på denne freden som krigen skulle bringe oss?

Jeg kan ikke sitte og se på, jeg kan ikke la barn dø for ”rettferdighet” og ”demokrati”; du kan ikke binde meg fast foran en TV i fem timer og fortelle meg fred er krig, eller at bomber er stimulerende for økonomien, jeg vil ikke leve i en verden hvor våre ledere har erklært krig mot sannheten, jeg vil ha frihet nå! Vi trenger en revolusjon, de korrupte må stilles ansvarlig for sine kriminelle handlinger. Grunnloven gir oss rett til å avsette våre folkevalgte når de beveger seg i en tyrannisk retning og utvikler en voldsom eller uaktsom oppførsel ovenfor sitt eget folk.

Det er på tide å bli sint! Vi skal ikke være redd dem når de er livredde for å få sine løgner avslørt for all verden. Det er kun 23 kroner på Bok-arkaden for en stor, hvit plakat; skriv ”Obama, you’re worse than Bush!” og ta den med til Oslo den 10. desember og stå der blant flere tusen mennesker. Vær den forandringen som du ønsker å se i verden, gjør godt om du ønsker godt, bli ikke voldlig, det er akkurrat det “terrorkomitéen” ønsker at du skal bli, sånn at de kan fremstå som fredelige.

Kast ikke steiner når du heller kan kjøpe 30 First Price-toalettruller som du kan dele ut til andre oppmøtte, også kan alle telle til 3 og kaste hundrevis av flagrede ruller med toalettpapir og si: ”Obama wipe that bullshit of your face!”

Verdt å lese:
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/fredsprisen-til-barack-obama/

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

110 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Chattanooga Marine Veteran’s Direct Address to Mr. Obama

Quote: Just watch. worth the time. Contact info as promised: wethepeople4change@yahoo.com Facebook: http://www.facebook.com/DTOwethepeople Donate for memorial and supplies for DTOUs March and Memorial: gofundme.com/z997ts

Google { barack obama site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=barack+obama+site%3Aabeldanger.net , barry soetoro site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=barry+soetoro+site%3Aabeldanger.net , barak mounir ubayd site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=barak+mounir+ubayd+site%3Aabeldanger.net }

2Q11
2Q11
Abonnent
9 år siden

The attack on Malala Yousafzai [in Oct. 2012] evoked worldwide condemnation. From US President Barack Obama to UN Secretary General Ban Ki-moon, all condemned the attack. The question is: why is Malala given so much prominence when other attacks on girls in Pakistan and Afghanistan go virtually unnoticed?

The attempt on the life of Malala Yousafzai, a 15-year-old Pakistani schoolgirl from Mingora in Pakistan’s Swat Valley on October 9 has aroused worldwide outrage. Two other girls were also injured in the attack as Malala was returning home in a school bus. There were rallies in her support not only in Pakistan but some very high-powered global players also weighed in on her case. In what must be a first, US President Barack Obama, Secretary of State Hillary Clinton, UN Secretary General Ban Ki-moon and former British Prime Minister Gordon Brown all condemned the attack on Malala as did most politicians in Pakistan. Hollywood actress Angelina Jolie suggested Malala should be nominated for the Nobel Peace Prize while Madonna put Malala’s name on her bare back!

Let us get the basic facts straight before we proceed. She was attacked and badly injured when a gunman boarded the school bus she was riding home from school. The gunman demanded to kno – See more at: http://henrymakow.com/2013/07/malala-is-another-illuminati-p.html#sthash.kukXrjs9.dpuf

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Da er begivenhetsrike dager i Norge over for makteliten. Fra fri- sat..dag til sol-dag. Nei, jeg tenker ikke på skattelette fra de blåblå. Men mandagen kan fort bli det. De har sine metoder som gjør norsk politikk uinteressant personlig økonomisk sett.
Nå drives sympatien blant fotfolket tilbake til AP. Som om det kun er to alternativer i norsk politikk, pest og ebola..
Fredsprisen er viktig, denne gangen er det inndoktrinering av ALLE i alle verdenshjørner og hjernespinninger som står i høysetet. I hjemmene er det alt for mange uvitende konspirasjonsteoretikere, på skolen skal de få vite den demokratiske sannheten, som beskrevet av innsidere som G. Orwell.
I tillegg foregår det spennende ting utenomjordisk i Norge for tiden. Hva som er sant av det som promoteres av tilsynelatende svært sympatiske kilder vet ikke jeg. På den ene siden er det mystisk at så mange prominente personer har forsøkt å skjule aliens-kontakt. På den andre siden er det like mystisk hvor godt bekjentgjort akkurat det er(bl.a. av prominente personer), i detalj det hemmelige, det som er så hemmelig. Når det gjelder juks med identiteter er det øredøvende stille, i de samme fora. Her forsøker jeg å trekke følgende foredragsholdere ned på jordoverflaten, hentet i rekkefølge fra:
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/08/utenomjordisk-weekend-i-bergen/

Charles James Hall
Bare et lite utvalg av identiteter denne personen kan ha:
Hallgorecroftnewalienman
http://postimg.org/image/qp4zr49f1/
Her kommer jeg på en annen Hall, i Elden:
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/comment-page-16/#comment-110945
Nadia C. Hall, sentral 22.juli aktør, ser ut til, i en annen identitet, å rapportere fra en annen ”hoax”, nemlig Pistorious ”mordet” og derpå følgende lukrative rettssak. Som en PHELPS.
Hallknatchphelps
http://postimg.org/image/r86x279op/
Ser vi på en annen side etter personer tilknyttet foredragsholder Hall finner vi trist nok en avdød sønn:
Phelps.jpg
http://postimg.org/image/6511pfrvz/
Her omtales aliens og Hall i et australsk frokost TV program:
Hallphelps
http://postimg.org/image/qqpgglu2t/
Donald J. Hall Sr. (born 1929) is the chairman of the board and majority shareholder of Hallmark Cards,..
-Hall has long been active in local and national politics. He is a major campaign contributor, especially to Republican candidates throughout the United States.
-During Hall’s tenure as head of Hallmark, he expanded the company into both crayons (buying Binney & Smith, manufacturer of Crayola products) and television production (Hallmark Entertainment).
-Mayor’s Christmas Tree
A century-old tradition, the Mayor’s Christmas Tree at Hallmark Cards’ Crown Center is strung with more than 7,200 white lights during the winter holidays and stands 100 feet tall, which is taller than the famous National Christmas Tree and Rockefeller Center Christmas Tree, as well as the White House Christmas Tree
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_J._Hall,_Sr.
The Christmas spirit
About the Movie
Nicollette Sheridan stars as a renowned journalist who will stop at nothing to get the truth.
http://www.hallmarkchannel.com/thechristmasspirit
Dovregubbens Hall, Valhall, eller hell?
http://doubleportioninheritance.blogspot.no/2011/11/santa-claus-or-satan-claws.html

Omnec Onec
Sheridanicolettexmas
http://postimg.org/image/98r2q0qtt/
Sheridansallyomnec
http://postimg.org/image/vdpomnqql/
The first female U.S. President, Sally Sheridan, (Mimi Kuzyk) is killed by a sniper during her Veterans Day speech.
http://en.wikipedia.org/wiki/XIII:_The_Conspiracy
omnec.jpg
http://postimg.org/image/jax19mvt7/
fieldschaferomnec
http://postimg.org/image/jme482nrr/
After her 2005 break-up with Söderblom, Sheridan returned to ex-boyfriend Michael Bolton, whom she had originally dated for five years starting in 1992. Sheridan and Bolton announced their engagement in March 2006.[17][18] In 2006, Sheridan and Bolton sang a duet, “The Second Time Around”, for the album Bolton Swings Sinatra.[19] In March 2008, Sheridan posed nude for a London Fog charity ad which also featured Bolton.[20] Sheridan and Bolton broke off their engagement in August 2008.[18][21]
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicollette_Sheridan
Nicollette Sheridan (born 21 November 1963) is an English television and film actress, known for playing Edie Britt on the ABC dramedy series Desperate Housewives (2004–2009)
NicolletteSheridanStevenCulp
http://postimg.org/image/fufu6hy8v/
Steven Culp
http://postimg.org/image/i113zglin/

Luis Fernando Mostajo Maertens
Maertens
http://postimg.org/image/ojzjs9421/

Robert Scott Lemriel
På vent..

Jerry Wills
Jerry Wills.jpg
http://postimg.org/image/6w3jyoxi7/
boltlightbearer
http://postimg.org/image/eu9ll9fmf/

Helena Steiner- Hornsteyn
Helena Steiner- Hornsteyn.jpg
http://postimg.org/image/4vvdwtuvz/
Venus in Fur (French: La Vénus à la fourrure) is a 2013 French drama film directed by Roman Polanski. It is based on the play of the same name by American playwright David Ives, which itself was inspired by Leopold von Sacher-Masoch’s novel Venus in Furs.[2]
Cast
• Emmanuelle Seigner as Vanda Jourdain
• Mathieu Amalric as Thomas Novacheck
http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_in_Fur_%28film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_in_Furs

Enrique Villanueva
http://postimg.org/image/d5elx5fc3/
Ha en strålende blåblå mandag alle satanister..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Robert Scott Lemriel
Fly (saucer?) fra Bergen til Malmø?
-Sitter du nu där och letar efter någon att prata med om Shakespeare, Harry Potter och Emma Thompson? Då är din favoritsamtalspartner Kenneth Branagh tillbaka i regionen igen. Idag måndag inleds inspelningarna av den sista omgången av BBC1:s ”Wallander” i Ystad och Kenneth Branagh spelar återigen kommissarie Kurt Wallander.
http://blogg.sydsvenskan.se/dygnetrunt/2014/10/13/kenneth-branagh-spelar-in-i-ystad-igen/
Robert Scott Lemriel.jpg
http://postimg.org/image/hauvpdau5/

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

FBI Inadvertently Classifies President Obama As a Domestic Terrorist http://www.redflagnews.com/headlines/fbi-president-obama-is-a-domestic-terrorist

Quote:

+{

Definitions of Terrorism in the U.S. Code

18 U.S.C. § 2331 defines “international terrorism” and “domestic terrorism” for purposes of Chapter 113B of the Code, entitled “Terrorism”:

“International terrorism” means activities with the following three characteristics:

* Involve violent acts or acts dangerous to human life that violate federal or state law;
* Appear to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and
* Occur primarily outside the territorial jurisdiction of the U.S., or transcend national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators operate or seek asylum.*

“Domestic terrorism” means activities with the following three characteristics:

* Involve acts dangerous to human life that violate federal or state law;
* Appear intended (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination. or kidnapping; and
* Occur primarily within the territorial jurisdiction of the U.S.

18 U.S.C. § 2332b defines the term “federal crime of terrorism” as an offense that:

* Is calculated to influence or affect the conduct of government by intimidation or coercion, or to retaliate against government conduct; and
* Is a violation of one of several listed statutes, including § 930(c) (relating to killing or attempted killing during an attack on a federal facility with a dangerous weapon); and § 1114 (relating to killing or attempted killing of officers and employees of the U.S.).

* FISA defines “international terrorism” in a nearly identical way, replacing “primarily” outside the U.S. with “totally” outside the U.S. 50 U.S.C. § 1801(c).

Source: FBI.gov

}+

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

BREAKING NEWS!!! OBAMA DECLARES the ABSOLUTE AUTHORITY of the NEW WORLD ORDER Over YOU???

Disse folka er klare for en mental institusjon som pasienter

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

President Obama Keynote EU Speech in Brussels (FULL Statement) https://www.youtube.com/watch?v=EVZWLqkBtf0

Det refererte utdraget fra youtube bruker revmichellehopkins gir et falskt inntrykk av innholdet i talen, men Barack Obama er kjent for å si hva folk flest liker, ofte det motsatte av politikken han og hans administrasjon fører

Hvem er denne revmichellehopkins?

Google { barack obama site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=+barack+obama+site%3Aabeldanger.net , barry soetoro site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=barry+soetoro+site%3Aabeldanger.net , barak mounir ubayd site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=+barak+mounir+ubayd+site%3Aabeldanger.net }

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Obama: – Nobelprisen gis til hvem som helst
Nobelkomitéen var blant de som fikk gjennomgå i Obamas tale under korrespondentmiddagen lørdag. Med glimt i øyet kritiserte han både seg selv og andre.
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/alfred-nobel-og-terror-komiteen-gir-krigspris-til-obama/comment-page-8/#comments

Bra du har selvironi Obama, men selvironi hjelper neppe de som dør hver eneste time, daglig, av ditt bidrag til krigsmaskineriet i verden!!, vis heller verden hva en fredspris bør bety.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Goodbye Barry Soetoro alias Barack Obama & Co,
Watch: Republican Congressman’s Scathing 1-Minute Obama Critique On House Floor

Quote:

+{

Speaking on the House floor Monday, Rep. Jim Bridenstine (R-Okla.) delivered a brief-yet-scathing review of President Barack Obama and his administration.

In just over a minute, Bridenstine rattled off the lengthy list of scandals and missteps that have occurred under President Obama. The GOP lawmaker said the fact that his administration is spinning out of control proves Obama is “not fit to lead” as commander in chief.

We present his remarks in full:

“The president’s Justice Department sold weapons to narco-terrorists south of our border, who killed one of our finest.

The president’s State Department lied about Benghazi with false information provided by the White House.

The president’s attorney general authorized spying on a Fox News reporter and his family for reporting on a North Korean nuclear test.

The president’s Justice Department confiscated phone records of the Associated Press because they reported on a thwarted terrorist attack.

The president’s Treasury Department uses the IRS to target political opposition.

The president’s Health and Human Services secretary pressures insurance companies she is supposed to regulate to promote ‘Obamacare,’ which is the same law she uses to force citizens to pay for abortion inducing drugs against their religious liberties.”

He then went on to say that the president’s “dishonesty, incompetence, vengefulness and lack of moral compass lead many to suggest that he is not fit to lead.”

“The only problem is that his vice president is equally unfit and even more embarrassing,” Bridenstine concluded.

}+

Goodbye nazis and marxists in Norway and elsewhere

“The Rosicrucian Order – William Cooper ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/kabbalah-lyset-for-var-fot/comment-page-8/#comment-99123

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

To taler som ikke prioriteres av Mainstream Mass Media Mafia samt en sentral presentasjon av frimureri som er 4M tabu

Dr. Benjamin Carson’s Amazing Speech at the National Prayer Breakfast with Obama Present

Quote: 2/7/13 – More videos at: http://www.freedomslighthouse.net Update 3/16/13 – Dr. Carson’s Stirring Speech at CPAC 2013 –

MESSAGE TO AMERICA:FULL VERSION:JONATHAN CAHN ADDRESSES THE PRESIDENTIAL INAUGURAL PRAYER BREAKFAST https://www.youtube.com/watch?v=S9xMxkNROto&list=PLqQQFOVUZBLgXHYI1A1nxwuHTybsdGvPE Quote: MESSAGE TO AMERICA: FULL VERSION: JONATHAN CAHN ADDRESSES THE PRESIDENTIAL INAUGURAL PRAYER BREAKFAST. Published on Feb 4, 2013. This is the full version of Jonathan Cahn’s Message to America, including Jonathan’s opening prayer and what happened at the end of the speech. Jonathan Cahn Rabbi/Pastor of the Jerusalem Center in Wayne, NJ gives the Keynote Address at the Presidential Inaugural Prayer Breakfast in Washington DC, 1/21/13Jonathan Cahn Rabbi/Pastor of the Jerusalem Center in Wayne, NJ gives the Keynote Address at the Presidential Inaugural Prayer Breakfast in Washington DC, 1/21/13. For more info contact. Hope of the World, PO Box 1111, Lodi, NJ 07011 http://www.hopeoftheworld.org

Demontering av frimureriet og organisasjoner med samme fascistiske egenskaper må ha førsteprioritet fordi disse er kjernen i all organisert kriminalitet , eksempelvis { odd fellow site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=odd+fellow+site%3Aabeldanger.net } som iht dokumentasjon er i samme folkefiendtlige kategori som bl.a. Rinnan-banden, skepsis.no, human-etisk forbund og { hells angels site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=hells+angels+site%3Aabeldanger.net }

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Tavistock Hollywood Barry ‘Barack’ Soetoro ‘Obama’ muppet puppet show international

UNBELIEVABLE: 2008 Obama vs 2012 Obama http://www.glennbeck.com/2012/09/04/unbelievable-2008-obama-vs-2012-obama/

Google { barack obama site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=+barack+obama+site%3Aabeldanger.net , barry soetoro site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=barry+soetoro+site%3Aabeldanger.net }

“Time-Lapse of Chemtrails Over Charlotte, NC (2/18/13) ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/ny-chemtrails-marsj-i-oslo-19-mars/comment-page-9/#comment-96849

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Er Barack Obama alias Barry Soetoro blitt en for stor politisk belastning for bl.a. jesuittene og relaterte?

Nobel Committee Asks Obama “Nicely” To Return Peace Prize http://www.pakalertpress.com/2013/03/08/nobel-committee-asks-obama-nicely-to-return-peace-prize/ Quote: Thorbjorn Jagland, chairman of the Nobel Peace Prize Committee, said today that President Obama “really ought to consider” returning his Nobel Peace Prize Medal immediately, including the “really nice” case it came in. ..

We are all Jesuits http://www.abeldanger.net/2012/12/we-are-all-jesuits.html

“Ole Dammegård – Hour 1 – Coup d’etat in Slow Motion: The Assassination of Olof Palme ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/stay-behind-norges-skjulte-statlige-monster-mafia/comment-page-17/#comment-96036

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

“President of Peace”? Obama’s Drone Attacks Kill Thousands of Innocents http://www.davidduke.com/?p=38330 Quote: President Barack Obama, recipient of the Nobel Peace Prize, has been responsible for personally ordering more drone attacks which have killed thousands of innocent people, all at the behest of the Jewish Supremacist lobby which controls the U.S. government’s insane wars to protect Israel. According to a report by Sajjad Shaukat, author of the book US vs Islamic Militants, Invisible Balance of Power: Dangerous Shift in International Relations, it was expected that in his “second term . . . Barack Obama would reassess America’s controversial foreign policy, especially by ceasing CIA-operated drone attacks on Pakistan. But these aerial strikes continue on Pak tribal areas.” ..

I det følgende fra John Todd kan man finne noen opplysninger som helt eller delvis ikke stemmer overens med enkelte detaljer i det David Duke skriver og presenterer, gjelder spesielt såkalte eliters benevnelse, dog er vel det kanskje ikke det viktigste, det er å observere at hele klodens befolkning, alt liv og miljø, undertrykkes av den eliten eller de elitene som vi har sett herje i lange tider og fremdeles herjer, åpenbart med kun løgn, tyveri, terror og massakre, og med Bibelens satan som forbilde og yppersteprest. Enhver må dra sine egne slutninger og definere eventuelle tvetydigheter og fakta som gjør det samme umulig.

John Todd speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The illuminati and witchcraft – His talk (1978) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1815&start=1

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

“My Favorite Documentary: Freud, Zionism and the Sexual Revolution. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/ultra-sionistene-i-israel-vs-egypt/comment-page-3/#comment-94826

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

#1374 Marine Links Michelle Obama’s Spot-Fixed Snuff Films to the Gareth Williams Bluffdale Bag http://www.abeldanger.net/2013/02/1374-marine-links-michelle-obamas-spot.html

Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked Michelle Obama’s spot-fixed (time stamped) snuff films – allegedly archived with HSBC at Canada Square – to the bag used to kill Gareth Williams by suffocation after his August 2010 visit to NASA spy centers in Fort Meade, Maryland and Bluffdale, Utah. McConnell alleges Obama ordered Gareth Williams to be killed in a spot-fixed snuff-film production after her Marbella and Bluffdale agents discovered that the GCHQ code breaker had hacked into a cricket spread-betting network, apparently established in Pakistan to finance the London Underground bombing of 7/7/2005. Prequel 1: Marine Links a Mormon Bluffdale Contract Hit to Gareth Williams MI-6 http://www.abeldanger.net/2012/06/marine-links-mormon-bluffdale-contract.html Michelle Obama – Mistress of the Revels ..

Michelle Obama – Mistress of the Revels + http://www.youtube.com/watch?v=gSJbY7b1Z18&list=PLqQQFOVUZBLjbYNoL89-BgudP5mhZZyWN

Quote: Michelle Obama (nee Robinson) [Revised February 9, 2012: Matrix 5 principal and wife of allegedly-extorted man-in-the-middle Barack Obama, a Citizen of the United Kingdom and Colonies and the 44th President of the United States; she allegedly procured DOJ Pride root authority for her lesbian associates in Illinois and SOS [Pedophile] Villages in Mexico to arrange Fast and Furious contract hits; she allegedly authorized Femme Comp’s use of Entrust PKI to buy alibis for Interpol or NATO Matrix 5 contract hits; she allegedly led Sidley Austin meetings in 1991 with the Senior Executive Service in Washington D.C. to sponsor use of 9-1-1 Clipper encryption chips to monitor Matrix 5 MitM propaganda attacks; she allegedly used 9-1-1 Clipper chips to monitor the 2009 contract hit of Wendy Ladner Beaudry at a Vancouver, B.C. crime scene; she allegedly controls terrorist alumni of the Jane Addams’ University Settlement Movement (founded Chicago 1891); she allegedly worked with terrorist mentor Bernardine Dohrn on the design of Greek Life oath taking involving late term abortion and pedophile traps; she allegedly extorted managers of the Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF) and the Chicago Firemen’s Annuity & Benefit fund (CFABF) into buying rights in Permira VideoGuard pay-per-view snuff films on 9/11; in July 2008, she was awarded an honorary membership to the 100-year-old black sorority Alpha Kappa Alpha; she allegedly used Clipper encryption to synchronize the spoliation of evidence of a VideoGuard snuff-film studio in WTC#7 serving pay-per-view pedophile clients of SOS Children’s Villages in over 100 countries; she was allegedly recruited in 1984 at Princeton for a career as a Matrix 5 sextortionist by Henry Bienen, her Central Intelligence Agency [CIA] handler and the future president of Northwestern University; she allegedly helped Weather Underground terrorist boss Bernardine Dohrn build NU’s matrix of five community groups (‘Matrix 5’) using Entrust public key infrastructure provided by Bienen to authorize contract killing, sabotage and virtual deception; she was born 1964 in Chicago, Illinois to Marian and Fraser Robinson III, a Chicago city pump operator and a precinct captain for the mobbed-up Democratic Party machine; she graduated as a francophone from high school in 1981; Bienen guided her in sociology and African-American studies at Princeton where her 1985 thesis titled “Princeton-Educated Blacks and the Black Community” shows her focus on community organization of ethnic conflict; Bienen sent her to study law at Harvard to ‘rub raw the sores of discontent’; she sponsored crony hiring of professors who belonged to SBA 8(a)-listed minority groups; she launched libelous attacks on landlords using phony complaints from ‘virtual’ low-income tenants; she graduated from Harvard Law School in 1988; Bienen arranged for her to join Chicago law firm Sidley & Austin to develop expertise in intellectual property law and marketing; he assigned her to work in a ‘dual-use’ Sidley team to represent Union Carbide Corp. in its 1990 legal fight re a sale of a chemical business unit to Arco Chemical Co. and spoliation of evidence of Matrix 5 sabotage of Union Carbide’s Bhopal plant in India — 47 tons of water injected into a bath containing 42 tons of methyl isocyanate; he assigned her to work on a ‘dual-use’ Sidley team re IP associated with Barney the Purple Dinosaur AND the spoliation of evidence of role of Worshipful Company of Spectacle Makers in VideoGuard propaganda broadcast of BBC snuff films as virtual news over PBS; he assigned her to build a Women @ Sidley group of lesbians and work on federal bridge encryption protocols stolen from Ron Brown’s office; he assigned her to work with lesbians in Kristine Marcy’s DOJ Pride to build iCAIR for Matrix 5 sabotage, assassination and virtual deception; he assigned her to work on IP and patent protection for Unabomb devices trademarked with initials ‘FC’ standing for Femme Comp Inc; he transferred her in 1991 to work as mayoral assistant with Valerie Jarrett, then chief of staff to Chicago Mayor Richard Daley and a target for SOS sextortion who ultimately handed control of the City to terrorists in the University Settlement Movement; he transferred her in 1993 to head up a new Chicago office of Public Allies to create Matrix 5 training groups for young revolutionaries; he assigned her as associate dean of student services at University of Chicago to radicalize students; he assigned her as executive director of community affairs at University of Chicago Hospitals where she allegedly promoted use of VideoGuard encrypted images of late-term abortions to extort leaders of churches and community groups; he allegedly arranged for her pay increase from $122,000 to $316,000 a year and promotion to a vice on

«Informativ e-post sendt John Færseth inklusive såkalte massemedia som nyhetstips ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-6/#comment-94628

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Barry Soetoro alias Barack Obama: Guns makes us less safe * Google { sandy hook site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=sandy+hook++site%3Aabeldanger.net }, falskflagg terroraksjoner for bl.a. å lure fra folket deres våpen og konstitusjonelle rettigheter

Facebook

* Photo http://i49.tinypic.com/2a6kr5i.gif

Chicago’s Candyman and Her Short for Snuff Swaps – Chapter 11, Operation GREASED LIGHTNING/WHALE VAGINA http://www.abeldanger.net/2013/01/chicagos-candyman-and-her-short-for_4.html Quote: When yesterday’s chapter 10 went up, we’d never heard of HSEEP which is a demonstrates that the cabal think the SHEEP would have the HSEEP WOOL pulled over our eyes. Let me be clear, and that is clear, not queer. PHUC EWE. For the dumber of you PHUCers a Ewe is a female sheep. Perhaps you doorknobs in DC haven’t seen written in Matthew 25:32 what awaits you goats: All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. God is going to protect the sheep and slaughter the goats. God is going to deliver Justice because Chris Hook’s employed cannot, has not, and will not. OK, let’s get back to the fiction that has confounded the dipshits in DC and notice I did not say Senator Diane Finedick, Judge Jennifer McKinnon or Mary Elizabeth Harriman; all three having fatal ties to 9/11 and global pedophilia. Back to ‘fiction’. ..

“Sjekk opp hvor mange av de såkalt influensasyke som har mottatt en eller annen vaksine, eller annet giftig medikament, siste måneder. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/svineinfluensavaksineringen-1-ar-etter/comment-page-23/#comment-93673

Michelle
Skribent
11 år siden

EU er livsfarlig, det gir bare mindre demokrati og selvråderett og mye mer overvåking og kontroll!
Lederne i EU forstår ikke at de er med å forme New World Order – en NATO/ FN-ledet Verdensregjering..
“Fienden” blir enkeltpersoner og grupper som ikke vil innordne seg makt-elitens overgrep!

Ja er det ikke ironiskt at sikkerhetsopplegget i dag kostet mer enn 100 mill i forskjell fra prisen på 10 mill.
Derimot ekte Fredsskapere trenger ikke noe sikkerhetsopplegg!

Og enda mer tåpelig at de kun doblet prisen for å “gi” til sine krigsrammede barn, der er mildt sagt en FORNÆRMELSE!!!!!!!
Vi snakker tross alt om verdens tredje største våpeneksportør, sannsynligvis verdens mektigste (husk 2 av de indre byer i London og Roma ligger jo i EU).

Blir helt feil å bruke Redd-barna (les LiV-Redde-barn) under utdelingen for slik politi-sk propaganda også!

Å gi EU “fred”sprisen for å ha skapt fred i EU –
blir som å gi den til Obama for å ha skapt fred i USA :/

NEi vi vil iKKE bli fjernstyrt fra EU-Brüssel!!!!
NEi til EU = JA TiL FRED!

Det er rart hvordan man igjen kan maSehypnotisere folk til å tro at våpenindustrien skaper “fred”..

Det er farlig å se på tv under slik propaganda, superavansert mind-control-bestråling brukes til å hypnotisere oss!

Du har så rett kloke Søster Monica, og ja det er verre enn et mareritt!
Men kanskje alt må eksponeres nå for at vi Alle skal klare å våkne opp..

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

“Lederne i EU forstår ikke at de er med å forme New World Order” Jo, det vet de nok. De kjemper om fremtidige posisjoner i det de kaller NWO, og da gjør de det som er nødvendig for å smiske og tilfredsstille hverandre. Fredsprisen er en slik sak, tilpasning til EU-direktivene en annen. Underskrive FNs Menneskerettigheter og avtale med WTO, deltakelse i Bilderberg og CFR er også slike saker. Så selvfølgelig vet de hva det handler om. Derfor skal euroen kollapse, nasjonene skal først få mer gjeld. Det er mulig ikke alle disse globalistene ser for seg Nord-Korea, men tror deres nye verden vil bli lik Norge – der tar de skammelig feil.

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

“….men tror deres nye verden vil bli lik Norge…”

Hvor har det blitt av oljepengene?

– De har gått med i dragsuget – Det er noe som ikke helt stemmer her, sier sjeføkonom Knut Anton Mork.

– For meg er ikke det store spørsmålet at vi har brukt oljepenger, men hvor det har blitt av dem.

Han kommer videre med en rekke eksempler på hvor oljepengene kan ha forsvunnet, som barnehager, kulturløft og leksehjelp, uten at han greier å finne klare eksempler på hvor alle pengene har gått:

– Jeg tror at de har gått med i dragsuget, sier sjeføkonomen.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2524636.ece

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Eddvin
11 år siden

De har god orden i regnskapene ser jeg, betryggende, vi stemmer på de samme til neste valg også, så er vi sikker på å bli .. med tiden fullstendig bankerott, Hank Williams III – Lovesick, Broke & Driftin’ (Full Album) https://www.youtube.com/watch?v=ghtVC0Yr7T0

The left-right political system sham, hegelian dialectic, svindelen venstre-høyre politiske system, ordo ab chao strategy http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/comment-page-6/#comment-92849

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

APene har nærmest stengt grensene med utvida grensekontroll , det har jeg aldrig opplevd i moderne tid .Lurer på om det er den norske befolknings innbyggere de ønsker større sikkerhet for eller det er deres svirebrødre og søstre fra NWOmakten EU?
Landsvikerene lar seg lett gjennomskue.

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Det er ikke Frp og Høyre som har kjørt landet i antikrists klør men AP og dets åndelige despoter.
De elsker djevelens fristelser og styrer med løgner.
De røvet krigsseilerpensjonene fra de som ofret mest under 2. verdenskrig.
De vendte ryggen til nordsjødykkerene , de største heltene i det norske oljeeventyret.
De underkuet og brukte deler av norske innbyggere som forsøkskaniner i eks Gaustad sykehus og tidligere barnehjemsbarn.

I nyere tid har de ønsked å drepe våre fostere etter forgodt befinnende og mellom 500 og 750 000 er knerta om du regner med de barna som aborterte fostere hadde fremskaffet. , i hele denne perioden har de importert nærmere 220 nasjonalititer til landet noe som mer og mer ligner på etnisk rensing av den Norske urgamle befolkning under dekke av å trenge arbeidskraft.

De har gjort alt de kunne for å gi bort landet til EU , som ønsker kun å uybytte våre naturresurser.

De har fredsbombet Afganistan og Lybia fredsprismisbrukerene.

Gro og Torbjørn har eter endt landsvikertjeneste i Norge flyttet til EU og
Jens går nok samme vei som sine to foregående partifeller og tidligere AP statsministere.
Jens tok en spansk en under ed i AUF skandalen og sendte sine undersotter i fengsel etter pengejukset i omdomsorganisasjonen AUF som han og GIske var leder og nestleder for.
Begge er blandt de fremste maktpersonene i Norge idag.

De skulle avskaffe fattigdommen , bygge det norske hus og alt skulle bli så mye bedre .

Idag opplever vi at vårt land oversvømmes av utlendinger med åpne grenser og nærmest null kontroll blir vi overflydd i stadig større tempo.
Alt dette isenesatt av APpampene som elsker å sende skattepengene ut av landet i et stadig høyere tempo.
Samtidig øker landets fattige i et rasende tempo.

Jagland sklir inn i EUs fold som den best betalte byrokrat med mangemillionerslønn og egne tjenere i EUs midte som en galionsfigur sendt fra helvete med et forfalsket smil underforstått “Alt for EU og USA”

Nei takk AP dere har vist deres svikerske dobbeltsinn og korupte kameraderi , ekte nordmenn gjennomskuer og hater.

Ikke bland FRP og Høyre inn i APs maktsyke verden.

Snart endelig fri fra svikerene.

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

tHORbjørn jUGland selger sjela si til djevelen og unionsNWOerene som oversvømmer Norge idag , en skam for nasjonen.

Det koster skattebetalerene flere hundre millioner for å dele ut APs svikerpris på 10 mill.

Bra det er under 9 mnd før vi får kippa ut landsvikerene fra regjeringskontorene , for deretter å rydde opp etter galskapen de har skapt.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  tralle20
11 år siden

Så du tror det blir noe bedre med H og FrP? De vil fortsette i omtrent samme spor som forgjengeren, og mye vil gå etter globalistenes plan.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Alle politiske partier i Regjering og Storting er beviselig på samme juge-team, lyver respektsløst til sine arbeidsgivere, oss alle, uten å blunke, Torbjørn Jagland er vel ferdig med det norske hus og bygger nå det europeiske, synes forøvrig det er deilig å gni seg inn med tang og tare på hele kroppen http://i45.tinypic.com/2u9khfk.gif & http://i45.tinypic.com/2mc5y7r.gif * Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

Mike Rudin BBC executive producer Conspiracy Files, meets New York We Are Change http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/media-medskyldig-i-911-falsk-flagg-operasjon/comment-page-9/#comment-92807

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Obama Plans African Wars http://www.freedomsphoenix.com/Article/124091-2012-12-08-obama-plans-african-wars.htm Quote: Obama’s warmaking appetite exceeds all his predecessors and then some. He’s already waging multiple direct and proxy wars. His rhetoric about winding them down rings hollow. He wants to make the most of the next four years. No targeted country left behind reflects his agenda. He’s ravaging the world multiple countries at a time. He’s out-of-control. He governs like a serial killer. He plans more war on Iran, perhaps Lebanon, and full-scale intervention against Syria. He has other targets in mind. He’s insatiable. Africa dreaming explains what’s on his mind. On December 15, 2006, the United States Africa Command (AFRICOM) was authorized. On February 6, 2007, it was announced. On October 1, 2007, it was established, and on October 1, 2008, it became operational. It’s based in Stuttgart, Germany, not Africa. It’s responsible for warmaking and military relations throughout the continent. It’s comprised of 53 countries. Many potential targets are represented. Washington wants the entire continent colonized and controlled. It’s resource rich. It has large amounts of oil, gas, water, gold, silver, diamonds, iron, cobalt, uranium, copper, bauxite, manganese, other valued minerals, and rich agricultural land. In early July 2009, Obama visited sub-Saharan Africa. He signaled his intentions. In Accra, Ghana, he said: “We have a responsibility to support those who act responsibly and to isolate those who don’t, and that is exactly what America will do.” He said Ghana and other African governments must achieve “good governance.” His message was clear. Open the continent to Western investment and development. Privatize, privatize, privatize. Forget about providing healthcare, education, and other vital services. ..

Marine Links Clinton’s Crimeline Patent, Femme Comp Shtick to Unabomb Irack of Captain Chic http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/media-medskyldig-i-911-falsk-flagg-operasjon/comment-page-9/#comment-92807

Michelle
Skribent
11 år siden

NB: HUSK Demo MOT EU i dag kl. 16 v/Youngstorget:
http://facebook.com/pages/Norges-FredsrådNorwegian-Peace-Council/134737729952248
Kontant salg av fakler til fakkeltoget kr.50,-
La oss vise at vi ikke støtter noe av våpenindustrien!!!!!!!!
VELKOMMEN!!! Ta med familie og venner og la motdemonstrasjonen SYNES:)
– EU is Hitlers Dream Come True – Anthony J Hilder:

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Anita Moncrief at C-PAC +, topic is ACORN and voting fraud in USA

* + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1386&start=76#M8430 * Abel Danger radio and information, 9/11 false flag terror attacks and related intelligence reports http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1792&start=1 * Abel Danger Studebaker t-shirts, Citizens Association of Forensic Economists http://presidentialfield.com/abel-danger-merchandise
.
Cyberstalking, organiserte angrep på ytringsfriheten, kriminalitet i offentlig og privat regi & Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektor http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/farlige-konspirasjonsteorier-hos-skepsis-gruppen/comment-page-5/#comment-87872

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Investigating of a Pedophile Marxist Group – Helen Canfield- Pimping of a Young Barack Obama – Dreams From My Father – Ongoing Election Frauds http://www.abeldanger.net/2012/02/investigation-of-pedophile-marxist.html

Quote: .. Abel Danger’s Field McConnell is investigating a pedophile Marxist group led by the late Helen Canfield and its allegedly pimping of a young Barack Obama to targets who later helped him build a Dreams from my Father legend to conceal ongoing election frauds. ..

« Forrige artikkel

En bølge av forakt sprer seg blant folket

Neste artikkel »

Allopatisk helseindustri basert på profitt og manipulasjon

110
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x