Alfred Nobel og komiteen gir krigspris til Obama

5.7K visninger
17 minutter lesetid
110

Alfred Nobel: Var han så nobel? En av 1800-tallets største oppfinnere og suksessmenn ifølge dem selv og deres likesinnede. Familien hadde et behov for å sprenge verden i fillebiter med sprengstoff og nitroglyserin som, i Alfreds egne ord og ånd, var ment for å bringe fred til en krigersk verden.

En kontroversiell mann med et kontroversielt syn på verden har etterlatt et testament som belønner; psykopater, krigsforbrytere, klimaløgnere, nazister, massedrapsmenn, krigsprofitører og statsoverhoder, med enorme summer, prisutdelinger og forskningsfinansieringer for å sikre sin vilje på jorden.

Alfred Nobel  mente han kunne skape fred og stabilitet i verden om han brukte sine massive fabrikkmaskiner til å lage våpen så store at verden aldri hadde sett maken. Dette mente han ville sikre en frykt for gjensidig ødeleggelse og tilintetgjørelse mellom tilgrensende nasjoner. Det gjaldt å ruste opp først, med krigsmaskiner som ble produsert av familiens eget selskap. Alfred etterlot Bofors og sitt testamente 33 millioner svenske kroner, noe som tilsvarer 900 milliarder kroner i dag. Han var en krigmatiker som utga seg for å være pasifist.

«Min dynamit leder snarare än tusen världsfördrag till fred. När människan insett att hela armèer kan komma att tilintetgöras, kommer man att fotleva i en gyllen fred» – Alfred Nobel

Alfred var ingeniør, oppfinner, kjemiker, krigmatiker og forfatter. Han etterlot en framtidsvisjon i sitt testament da han døde den 27. november 1895.  Helt siden 1901 har fem av hans etterkommere fått tildelt en fredsbevarende rolle; deres oppdrag var å skuespille og gi priser til andre skuespillere innen forskning, medisin, psykologi, litteratur, og andre som måtte passe inn i Alfred Nobels forskrudde syn på verden.

Alfred vokste opp i det gode liv, omringet av rikdom og formue, da deres famile var storindustrimenn fra den gangen bestefar etablerte Bofors stål og jern i Sverige i 1646.

Alfred var pasifist, noe som er svært selvmotsigende i det han opprettet datidens største våpenprodusent Bofors i 1873. Verken han eller familen var særlig fredlige: Alfreds far solgte landminerpå tvers av krigsfronter. Det stoppet heller ikke Alfred i å fortsette sin søken etter ”svart magi” at hans egen bror døde i en eksplosjon i deres egen fabrikk. Denne mannen satte hans dynamitt høyere enn alt på jorden. Ganske ironisk at nordmenn deler ut fredsprisen for Alfred Nobel, når hans oppfinnelser og drapsvåpen utvilsomt ville drept flere tusen nordmenn om det hadde blitt krig mellom Sverige og Norge i 1905.

Fra den første Nobelpris-utdelingen ble Nobelkomitéen sterkt kritisert for måten prossessen foregikk på, med nominasjoner, utdelinger og  eksluderinger. Mennesker som  gikk inn med livet som innsats for menneskeheten, for vennlig teknologi, for fred, for likhet, og de som ble skutt eller fengslet for å kjempe mot politisk undertrykkelse, kunne bli nominert; men de  vant aldri prisen.

Noen av disse er:

Nikola Tesla (1856-1943) var en en serbisk oppfinner, fysiker, elektrisk- og mekanisk ingeniør som revolusjonerte verden og var ”en mann ut av sin tid”. Han har på mange måter vært oppfinneren av det tyvende århundret. Han er mest kjent for oppfinnelsen av vekselstrømmen, som han produserte «gratis» gjennom elektriske og magnetiske felt, og tilførte en begrenset krets, uten fysisk kontakt. Han oppfant roterende magnetiske felt, trådløs teknologi, og mye annet.

Oswald Theodore Avery, en amerikansk fysiker er kjent for å oppdage DNA, materialet som gener og kromosomer blir laget av.

Mohandas Karamchand (Mahatma – store sjel) Gandhi, politisk og spirituell leder av India og den indiske selvstendige frihetsbevegelsen. Han er velkjent verden over for sin ”ikke-voldlige” motstandsdoktrine og som en ekte sannhetstaler. Hans fødselsdag den 2. oktober er nasjonaldagen i India og har fått status som internasjonal fredsdag i resten av verden. Han ble nominert 5 ganger til Fredsprisen, men fikk den aldri.

Krig er fred og fred er krig

Her er noen få av dem som mange mener er kontroversielle vinnere:

Philipp Eduard Anton von Lenard, en tysk-ungarsk fysiker. Han vant prisen for fysikk og forskningen på katodestråler, denne teknologien som gjør gasspartikler om til levende bilder på tell-a-vision skjermen, en oppfinnelse vi idag adlyder som vår storebror som vet best for oss, og som vi baserer vår virkelighet på. Senere var han en rådgiver for Adolf Hitler, forskningsleder for arisk fysikk, og en aktiv opponent i nazi-ideologi.

Alexander Flemming, skotsk biolog og farmasøyt. Han er vinneren av prisen innen medisin for sin oppdagelse av penecilin. Penecilin er, ifølge noen, grunnen til at så mange mennesker døde under influensa-epedemien på 1940tallet: immunforsvaret ble slått ut og folk ble mer mottakelige for sykdommen.

Woodrow Wilson 1913 er året makten over pengetrykkingsmaksinen ble overført fra den amerikanske stat til en privateid organisasjon. Krakket i 1929 og “the great depression” var et nøye planlagt resultat av President Woodrow Wilsons signatur på denne avtalen som gjorde økonomiske nedgangstider vitenskapelig skapt. Han motok tidligere nobelsfredspris vinner. Etter å ha signert, skrev han følgende i sine memoarer:

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” –Woodrow Wilson

Aksjonære i Federal reserve bestod av krigskåte gamlinger, rockefeller familien og warburgs hadde nå kontrollen over pengemaskinen, og på denne måten tok de kontroll over senatet og kongress, de presset fram kriger som de finansierte ved å printe penger ut av tynn luft, som amerikanske skattebetalere måtte nedbetale renter på, og deres sønner måtte ut og gi sine liv i store verdenskriger.

Theodore Roosevelt jr, mottok prisen som den første amerikanske presidenten. Han fikk fredsprisen for sin viktige rolle som en undertrykker av opprørske fillipinere i 1905. USA var i ferd med å miste Fillipinene som en ressursfull koloni som lenge hadde ligget under deres herredømme.

Henry Alfred Kissinger (Heinz Alfred Kissinger), statsråd, embetsmann og sikkerhetsrådgiver i USA. Idag er han kjent som en NWO-knekt, for å bryte ned suverene nasjoner og bygge en verdensorden i skyggene av store verdenshendelser, spesielt i Sørøst-Asia. Han fikk fredsprisen sammen med Le Duc Tho, som kort tid etter avslo prisen. Det er flere beviser som kobler Kissinger til hemmelige bombekampanjer rettet mot det infiltrerende NVA i Vietnam, Operasjon Condor; dessuten folkemord i Øst Timor, Kambodsja (Pol Pot), samt støtte til invansjonen av Kypros. Kissinger er ettersøkt i Argentina, Brazil, Chile, Frankrike og Spania for krigsforbrytelser han kan ha begått. Han er fortsatt på frifot, levende og aktivt arbeidende for en ny verdensorden, NWO.

Albert Arnold ”Al” Gore jr, visepresident i USA i perioden 1993 – 2001. Han vant fredsprisen for konstruere en oppdiktet klimakrise og for sin innsats med å lure verdensbefolkningen til å tro at deres kunnskaper var ”den ubehagelige sannhet”. Menneskeskapt CO2 var imidlertid ikke grunnen til klimaendringene; 15.000 forskere, skeptikere og professorer undertegnet en kollektiv forskningsraport (nå 30.000), som viser at solen og andre kosmiske forhold var de virkelige årsakene til klimaendringene.

CO2 er bra for plantene, og planeten har hatt like høye eller enda høyere  ppm-verdier tidligere. Kjører de buss på Mars og Jupiter? Hvorfor er det da klimaforandringer i hele solsystemet? Al Gore var aktiv i kabinettet til president Clinton, og USA var involvert i mange millitæroperasjoner der tusener mistet livet og som påvirket klimaet i stor skala, som følge av forurensing, sykdomspredning osv. Ta f.eks NATOs bombing av bosniske serbere og USAs teppebombing av Irak i 1993; dette er alt sammen med på å øke den globale temperaturen.

Al Gores film ”Den ubehagelige sannhet” var så faktafeilbasert at britiske skoler bannlyste den som kunnskap; selv om Gore ble hyllet og mottok en Oscar-pris for filmen.  «Gore» betyr grotesk og grusom. Han er en skuespiller for den globale CO2-mafiaen, som hackere for et par uker siden avslørte. Deres e-poster beviste at de manipulerer tall og resultater i forskningsmiljøene. Norske medier var igjen konfliktskye til  århundrets største politiske skandale, nemlig bløffen om menneskeskapte klimaendringer.

Obama har brutt alle løftene fra sin valgkampanje

De fleste mennesker i samfunnet har en allmenn oppfatning om at presidenter i USA er fritt-tenkende invidivider som tar selvstendige avgjørelser.  Desverre er ikke presidentskapet noe mer ekte enn realityprogrammer eller en Miss World-konkurranse, der vinneren er kåret før stemmene blir talt. ”Demokrati er en fin illusjon” ifølge Ghandi;  han sa også ”selvom du er en minioritet av en, er sannheten fortsatt sannheten”. Demokrati er flertallstyranni, siden majoritetens tankegang er styrt av en liten gruppe mennesker.

Det var en president som snakket fra hjertet og ikke en telescreen, han het Kennedy og ble skutt og drept. Obama er en robot, hans avhengighet av telepromtører beviser at dette er en nikkedukke og en skuespiller. Ingen kandidat kommer så langt som Tv-debatter så lenge personen på forhånd ikke har riktig støtte og kompatibel med ”the establishment”.

Obama er faktisk i slekt med Bush familien og Dronningen av England, makten ”keeps it in the familiy” for å bevare sin framtid. Obama jobbet for Buisness International Corporation(BIC) etter han utdannet seg på Harvard, hans arbeidsfelt var å skrive om ”financing foregin operations” og han skrev for financial times. Hele selskapet var en dekkoperasjon for CIA. Michelle Obama er medlem av CFR(councll on foreign relations), en elitist tenketanke som gir råd og har som agenda å sette opp en ny verdensorden. Et ganske forstyrrende råd fra CFR for få måneder siden var å:

”late som det er tomt for svineinfluensavaksiner, slik at folk skal bli hysteriske og telte med soveposer utenfor vaksinekøene for neste leveranse”  Council on foreign relations

Visepresident Joe Biden er også en tidligere CFR medlem og ifølge han selv, en sionist som ikke er en jøde. Dette er personer med ekstreme relgiøse overbevisninger, deres eksistens er ikke av denne planet, de anser seg selv som langt mer verdifulle, et slags overmenneske som kan tråkke på mennesker som om dem var maur.

Obamas senior rådgiver er Zbrenskiew, en gammel plage i verdenshistorien som også er  høyre hånda til Henry Kissinger,  som igjen er høyere hånda til mørkets fyrste, som de har ventet på i flere tusen år. Dette er roten til alt ondt på planeten, som har forent seg med relgiøse fanatikere som pastor John Hagee og sprer budskapet om armageddon, rensingen av jorden,  og ber USA støtte høyre-ekstremisten Liberman i Israel med å gå til forskjøpsrettet angrep mot Iran og Islam. Dette er psykopater som har gjemt seg bak et nytt ansikt, og et nytt håp, som fjernstyrer Obama mot en global befolkningsreduksjon.

Obama introduserte en ny form for valgkamp,  han var en rockstjerne, deltok på Oprah, talte for flere titusener av oppmøtte i Berlin, som sammenlignet han med Kennedy når han stod sa ”ich been ein berliner”  han var helten som reddet Usa fra Bush med løfter om fred, men som forventet, var han en større løgner enn sin forgjenger bush. Hele plattforrmen han stilte til valg på, er basert på løgner.

Obamas 8 bud som han trollbandt nasjonen med:

1. Du skal ikke ha lobbister.

“That’s what happens when lobbyists set the agenda and that’s why they won’t drown out your voices anymore when I am president of the United States of America.”

Første dag som president tok Obama seg en tur ned for å møte pressen. Det tok ikke mer enn et par minutter før vi fikk se den virkelige Obama. Han kjeftet på journalistene og sa: ” OK, kom igjen. Jeg ville bare si hei” (dagbladet.no).

Grunnen til at Obama reagerte så kraftig var at han ble stilt en rekke kontroversielle spørsmål, spørsmål om flere av Obamas stab som var lobbister for store selskaper, millitært og privat.

Han ansatte William Lynn, tidligere direktør for Raytheon. Det er usa’s femt største våpenprodusent, han sikrer kontinuiteten av pentagons langtidskonflikter; hvor krig er fred og fred er profit – 51% av amerikanske skattepenger finansierer krig i utlandet.

“I am running to tell the lobbyists in Washington that their days of setting the agenda are over. They have not funded my campaign. They won’t work in my White House.”

2. Gentlemen leser ikke andres post.

Obama lovte å ende den upatriotiske og grunnlovsstridige telefon, sms, mail, og internetside besøk avlyttningen og overvåkningen av alle borgere, som Bush innførte til tross for store protester fra menneskerettighetsgrupper og borgeraktivister. For ikke lenge siden forlenget Obama denne avtalen, han utvidet den til å gjelde enda mer overvåkning, og satt frihetsbevegelser og enkelt individer og patrioter av landet under det nye stempelet ”domestic terrorist” eller ”homegrown terrorism” De som vet, er en trussel og må overvåkes nøye. Gestappo i Tyskland overvåket også sine borgere på denne måten, og Hitler som Obama, var også en sosial nasjonalist og en diktator i demokratiets navn.

3 Du skal ikke ha kolonier og okkupere andre.

«I will promise you this, that if we have not gotten our troops out by the time I am president, it is the first thing I will do. I will get our troops home. We will bring an end to this war. You can take that to the bank.» – Barack Obama Campaign Promise – October 27, 2007

En president har fullmakt til å avslutte en krig på dagen om han bare erklærer fred. Så enkelt er det. Irakere ønsker okkupasjonsmakten farvel etter 7år, million tapte liv, ødelagt infrastruktur, torturfengsler, bruk av utarmet uranium, og andre lidelser som følge av usa og storbritanias ulovlige invansjon i 2003.

Obama forlengte krigen, tjenestegjøringen og utsatte hele tisperspektivet på tilbaktrekkelse. Han ble bevilget det største krigsbudsjettet, større enn bush sitt, og ga mer rom for private kontraktører som ”blackwater” og Xi, prviate leiemordere, tidligere kriminelle, umoralske og drapslystne barbarer, som har blitt dømt men frifunnet for groteske overgrep og drap på sivile, ved flere annledninger i Irak og Afghanistan.

Obama lovte å ende krigen i Afghanistan, men endte opp å sende 45.000 – 60.000 nye soldater til opiumsåkerene. Heroin oversvømmer europa og usa med høy kvalitet og lav pris, etter at invansjonen startet opp. skapt av CIA, og idag blir de brukt for å legitimere enda en ”rettferdig” og ”riktig” krig mot Pakistan’s grenseområder. Denne krigen foregår ved bruk av ubemmannede droner, utstyrt med mer enn megapixler og linseteknologi, her er det erstatet med menneskeliv krevende drapsvåpen. Usa har over 40.000 slike droner til disposjon, soldatene sitter skjermet bak en skjerm, flere hundre tusen kilometer på den andre siden av kloden, i et trygt lagerhus i Arizona.

«I don’t want to just end the [Iraq] war, but I want to end the mind-set that got us into war in the first place.» Presidential candidate Barack Obama, January 31, 2008

4. Du skal ikke skrive under på noe før det Amerikanske folk har hatt tilgang til dokumentene i 5 dager – Ikke noe mer hemmelighetskremmerier.

Obama administrasjonen har etter snart et år i det hvite hus, skaffet seg et underskudd på 1.4trillioner dollar som mangler fra budsjettet. Et stort relativt beløp iforhold til størelsen på økonomien helt siden andre verdenskrig. Sånt skjer når man ansetter Timothy Geithner, enda en lobbist fra Wallstreet og Fannie Mae for å rydde opp i økonomien og finanskrisen de var med på å oppkonstruere.

5.  Respektere den amerikanske konstitusjon og grunnlov.

Obama anser konstitusjonen som et stykke papir han kan underminere. Han ønsker store forandringer, omveltninger og en massedistrubisjon av velstanden. Det høres bra ut for de rike, for folk flest betyr det mer skatt og kontroll over enkelt individenes skjebne. Vil Obama stenge fema konsentrasjonsleirene? Det er 800av dem rundt i landet, og flere bekymrede borgere har meldt om hundretusener av kremeringskister, som de frykter er for dem.

http://www.wnd.com/index.php?pageId=79225

6. Ingen skatteøkning dersom man tjener under $250.000 i året

Obama Sept. 12: «Under my plan, no family making less than $250,000 a year will see any form of tax increase. Not your income tax, not your payroll tax, not your capital gains taxes, not any of your taxes.»

Kort tid etter at han ble valgt, økte han skatter og avgifter på tobakk. Dette påvirker i stor grad de fattigste, som har høyere sannsynlighet for å røyke enn de rike. Han hevet også skatter på elektrisitet, og fyringsolje for hustander.

http://www.breitbart.com/article.php?id=D979POSG0&show_article=1

7. Bringe fred til midtøsten og stoppe israelske ulovlige bosettere.

Obama valgte også en jøde som stabssjef, og de fleste av oss husker hvilket ramaskrik det ble fra Mona Levin når Kåre Willoch nevnte dette. Det er ikke det at han er jøde i mine øyner, jøder generelt er gode mennesker. Det var ikke en hvilken som helst jøde, det var Emanuel Rham. Også kjent som “Rhambo” for hans ubeseirede innsats i AIPAC (Den Israelsk-Amerikanske lobby).

What Israel wants, “Rhambo” gets!

Men det er ikke bare multimilliard-avtaler Rhambo sikrer Israel, men også en ned-demping av kritikk mot Israels umenneskelige krigsføring i begynnelsen av 2009. Obama skyldte kun på palestinerne, ingen negativ tone mot Israel. Tidlig November opplyste israelske styresmakter om enda flere urettsmessige bosetterutbyggelser inn i palestinsk okkupert jord. Hillary Clinton stilte seg ukritisk til dette, heller har hun fordømt blokaden som utsulter verdens største utendørs fengsel, med 1.5millioner palestinere hermetisk lukket i Gazaa.

http://article.wn.com/view/2009/11/02/Clinton_counters_Arab_anger_over_Israel_settlements_3/

8.  Du skal elske dine naboer i Latin amerika.

Obama har gitt en rekke lovnader til den hispaniske befolkning. Det er millioner som bor i Usa, uten oppholdstillatelse, såkalte ”illegal aliens”, som Obama lovte å legalisere. Han løsnet opp relasjonene til Cuba tidlig på året, men for et par uker siden stemte han for å opprettholde cuba-blokaden. Han lovte også at han skulle ende torturen, men Guantanamo er fortsatt i drift, en ny tidsperiode har blitt vedtatt i washington, og torturen pågår, og fangene lever i en verden uten muligheter for rettsak på ubestemt tid.

Obama derimot gjorde en bra ting, iforhold til Argentina, Brazil og andre naboland til Mexico når svineinfluensaen brøt ut. Han stoppet ikke flytrafikken som var hovedveien til å innføre H1N1 viruset, men ønsket svineinfluensaen velkommen slik at massevaksineringen tok mye av medias oppmerksomhet fra andre viktigere saker i landet. Vaksiner er sprøyt, vaksineparadigmet er grunnen til at så mange barn i usa får autisme, astma og alzheimer.

Nobel komiteen er en skam for Norge og resten av verden

Terrorkomiteen og Jagland valgte Obama som vinner allerede i febaruar 2 måneder etter at han var valgt. Var det jagland som valgte obama, eller var det obama som ringte til jagland og fløy over han og resten av krigskomiteen over til Pentagon, for å presisere hvorfor det er så nødvendig for krigen mot terror, og at gud skal få bli i hendende på krigsindustrien.

Ved å gi prisen til Obama, ga de krigen et nytt liv, og et nytt håp, og legtimerte okkuperinger av andre nasjoner, uprovoserte droneangrep mot sivilbefolkningen i pakistan som de kaller for ”fredens offer” Dette er egentlig en skam mot alle de som har tapt livene sine i Irak, Afghanistan , det sitter barn i Bagdad og ser på tv, og tenker hvorfor får han som bomber oss gullmedalje? Obama har allerede startet nye kriger, mens  5 vanlige folk på gata mener han bør få en sjanse. Vi er virkelig på vei mot george orwell og 1984 samfunnet, hvor ”krigen” vil for alltid være en del av våre liv, uanset hvor du blir født i en ny verdensorden.

Meningsmålinger viser klart og tydelig at det norske folk er uenig med utdelingen av fredsprisen til Obama. VG velger å presentere det motsatte.

https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/vg-nett-fusker-med-meningsmalinger/

Obama fikk prisen for hans visjoner for en verden uten atombomber. Meningen med denne utalelsen var for å sette press på ahmedinedjad og Iran, som de er hellig overbevist om vil ”utslette israel fra kartet” Obama har siden hans utalelse ikke rørt en eneste signatur for å iverksette nedrustningen.

Jeg begynner egentlig å bli litt lei, hvor lenge skal vi leve i en verden hvor alt vi blir fortalt er løgner? Hvor lenge til er det før jeg mister evnen til å skille en løgn fra sannhet? Hvis trenden til terrorkomiteen fortsetter, så ser vi snart George Bush få Nobels fredspris for sin gode insats, for å tilby fred til menneskehten, ved å lage nye kriger for å forebygge kriger og terrorisme. Vil han også få prisen for økonomi fordi at han hevet oljeprisene til rekordhøyder og sikret krigsindustrien enda mer velstand? Kansje han til og med får prisen for finanskrisen også?

Det er ventet krigstilstander i Oslo når Obama ankommer

Oslo-politiet har fått hjelp fra Sverige for å stå i mot det Dagbladet på forhånd har omtalt som ”voldlige demonstranter” og ”steinkastere” . 2 helikoptre og flere «opprørspoliti-lastebiler» fra Sverige skal hjelpe til med å holde demonstrantene borte fra Obama.

PST og Oslo-politiet vil gjøre alt i sin makt for å holde ukulturen borte fra de internasjonale nyhetskanalene. Norge har et rykte som en fredsnasjon i verden, hele verden følger med på oss, og hele verden vil følge med på København de kommende dagene. Det er opptil oss å vise hele verden at vi er våkne og opplyste. I København er politistaten virkeligjort for et par dager siden med en svært kontroversiel lovendring: Demonstranter som befinner seg ved klimakonferansen kan bli fengslet uten forvarsel, altså uten at de får sine rettigheter opplest; og da ikke bare puttes i glattcelle i noen timer, men 40 dager for at du deltok i en demonstrasjon.

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/26/denmark-police-powers-copenhagen

Dette viser egentlig bare en ting, at våre ledere snakker bare for seg selv; de ønsker ikke kritikk eller misnøye når de skal møtes. Det er derfor du kan bli slått til døde i en demonstrasjon.

Man kan i hvert fall ikke sitte hjemme og skrive på Facebook hvor mye man hater at verden blir styrt av psykopater; hvis vi ikke reagerer, blir vi karbon kopier av disse psykopatene.  Om jeg må være den første som sier riv ned Nobelkomiteen og bygg et monument av Gandhi  i stedet! Det var en som virkelig fortjente prisen, men han fikk den aldri.  Alfred Nobels oppfinnelser og krigsmaskiner har drept flere hundre millioner; hvor lenge skal vi vente på denne freden som krigen skulle bringe oss?

Jeg kan ikke sitte og se på, jeg kan ikke la barn dø for ”rettferdighet” og ”demokrati”; du kan ikke binde meg fast foran en TV i fem timer og fortelle meg fred er krig, eller at bomber er stimulerende for økonomien, jeg vil ikke leve i en verden hvor våre ledere har erklært krig mot sannheten, jeg vil ha frihet nå! Vi trenger en revolusjon, de korrupte må stilles ansvarlig for sine kriminelle handlinger. Grunnloven gir oss rett til å avsette våre folkevalgte når de beveger seg i en tyrannisk retning og utvikler en voldsom eller uaktsom oppførsel ovenfor sitt eget folk.

Det er på tide å bli sint! Vi skal ikke være redd dem når de er livredde for å få sine løgner avslørt for all verden. Det er kun 23 kroner på Bok-arkaden for en stor, hvit plakat; skriv ”Obama, you’re worse than Bush!” og ta den med til Oslo den 10. desember og stå der blant flere tusen mennesker. Vær den forandringen som du ønsker å se i verden, gjør godt om du ønsker godt, bli ikke voldlig, det er akkurrat det «terrorkomitéen» ønsker at du skal bli, sånn at de kan fremstå som fredelige.

Kast ikke steiner når du heller kan kjøpe 30 First Price-toalettruller som du kan dele ut til andre oppmøtte, også kan alle telle til 3 og kaste hundrevis av flagrede ruller med toalettpapir og si: ”Obama wipe that bullshit of your face!”

Verdt å lese:
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/fredsprisen-til-barack-obama/

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

110 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Obama’s rule will end in January or February as part of desperate Fed gambit

The Nazi’s and Zionazis who have taken over the US government are planning to take down President Obama in either January or February according to both CIA and MI6 sources. The take-down will either be through a trial about his citizenship due on January 26th (MI6) or else through “acute terminal cancer(CIA).” Vice President Biden may also suffer from a heart attack at around the same time, opening the way for Mossad agent Nancy Pelosi to be President and Mossad agent Rahm Emmanuel to be vice President, the two sources concur.

In the meantime the Federal Reserve crime syndicate and the Bank of England are trying to prolong their lives by lying once again about the gold coated tungsten bars shipped to the Chinese (we have now been able to confirm with high level Chinese sources the tungsten was sent to China) and elsewhere. The story is now “those tungsten bars were just for security and the real gold is located somewhere else; don’t worry, we will get it for you soon.” Now the Feds are scouring the earth trying to locate people who are dumb enough to trade gold for their toxic financial waste. The owner’s of the world’s gold are determined not to give them even an ounce. They have been receiving desperate calls from the World Bank, the IMF and many central banks but none of them will get gold, the gold owners say. So, meetings due on January 6th and January 29th about settling gold futures contracts may well trigger the bankruptcy of the Federal Reserve Board and the Bank of England.

There are three major factions ready to replace the Fed, the owners of the world’s gold who want a gold backed financial system, the Chinese and their allies who want a convertible renminbi backed by a basket of commodities and the Feds who just want to reboot the Fed minus the garbage. Ultimately the Chinese and the gold owners are likely to cut some sort of compromise deal, most likely centered on the Hong Kong dollar.

Meanwhile, the Pentagon rank and file is close to open rebellion, according to the CIA source. “It will be up to the Colonels and the majors because all the decent people are usually purged from the ranks at the level of generals,” the source says. We are also now hearing that many of the US underground bases are no longer under Nazi control.

As things come to a head, the desperate, satanic Nazis will no doubt try to pull off some murderous stunt to prevent their inevitable collapse. We must remain extremely alert and ready for any crazy surprise they try to pull off.

Obama’s rule will end in January or February as part of desperate Fed gambit

The Nazi’s and Zionazis who have taken over the US government are planning to take down President Obama in either January or February according to both CIA and MI6 sources. The take-down will either be through a trial about his citizenship due on January 26th (MI6) or else through “acute terminal cancer(CIA).” Vice President Biden may also suffer from a heart attack at around the same time, opening the way for Mossad agent Nancy Pelosi to be President and Mossad agent Rahm Emmanuel to be vice President, the two sources concur.

In the meantime the Federal Reserve crime syndicate and the Bank of England are trying to prolong their lives by lying once again about the gold coated tungsten bars shipped to the Chinese (we have now been able to confirm with high level Chinese sources the tungsten was sent to China) and elsewhere. The story is now “those tungsten bars were just for security and the real gold is located somewhere else; don’t worry, we will get it for you soon.” Now the Feds are scouring the earth trying to locate people who are dumb enough to trade gold for their toxic financial waste. The owner’s of the world’s gold are determined not to give them even an ounce. They have been receiving desperate calls from the World Bank, the IMF and many central banks but none of them will get gold, the gold owners say. So, meetings due on January 6th and January 29th about settling gold futures contracts may well trigger the bankruptcy of the Federal Reserve Board and the Bank of England.

There are three major factions ready to replace the Fed, the owners of the world’s gold who want a gold backed financial system, the Chinese and their allies who want a convertible renminbi backed by a basket of commodities and the Feds who just want to reboot the Fed minus the garbage. Ultimately the Chinese and the gold owners are likely to cut some sort of compromise deal, most likely centered on the Hong Kong dollar.

Meanwhile, the Pentagon rank and file is close to open rebellion, according to the CIA source. “It will be up to the Colonels and the majors because all the decent people are usually purged from the ranks at the level of generals,” the source says. We are also now hearing that many of the US underground bases are no longer under Nazi control.

As things come to a head, the desperate, satanic Nazis will no doubt try to pull off some murderous stunt to prevent their inevitable collapse. We must remain extremely alert and ready for any crazy surprise they try to pull off.

Obama’s rule will end in January or February as part of desperate Fed gambit

The Nazi’s and Zionazis who have taken over the US government are planning to take down President Obama in either January or February according to both CIA and MI6 sources. The take-down will either be through a trial about his citizenship due on January 26th (MI6) or else through “acute terminal cancer(CIA).” Vice President Biden may also suffer from a heart attack at around the same time, opening the way for Mossad agent Nancy Pelosi to be President and Mossad agent Rahm Emmanuel to be vice President, the two sources concur.

In the meantime the Federal Reserve crime syndicate and the Bank of England are trying to prolong their lives by lying once again about the gold coated tungsten bars shipped to the Chinese (we have now been able to confirm with high level Chinese sources the tungsten was sent to China) and elsewhere. The story is now “those tungsten bars were just for security and the real gold is located somewhere else; don’t worry, we will get it for you soon.” Now the Feds are scouring the earth trying to locate people who are dumb enough to trade gold for their toxic financial waste. The owner’s of the world’s gold are determined not to give them even an ounce. They have been receiving desperate calls from the World Bank, the IMF and many central banks but none of them will get gold, the gold owners say. So, meetings due on January 6th and January 29th about settling gold futures contracts may well trigger the bankruptcy of the Federal Reserve Board and the Bank of England.

There are three major factions ready to replace the Fed, the owners of the world’s gold who want a gold backed financial system, the Chinese and their allies who want a convertible renminbi backed by a basket of commodities and the Feds who just want to reboot the Fed minus the garbage. Ultimately the Chinese and the gold owners are likely to cut some sort of compromise deal, most likely centered on the Hong Kong dollar.

Meanwhile, the Pentagon rank and file is close to open rebellion, according to the CIA source. “It will be up to the Colonels and the majors because all the decent people are usually purged from the ranks at the level of generals,” the source says. We are also now hearing that many of the US underground bases are no longer under Nazi control.

As things come to a head, the desperate, satanic Nazis will no doubt try to pull off some murderous stunt to prevent their inevitable collapse. We must remain extremely alert and ready for any crazy surprise they try to pull off.

http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/

ArneLo
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

En liten musikalsk kommentar:
‘Dynamit’, Timbuktu feat. Peps Persson

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Det er nok ikke riktig at unionskrisen,altså ikke krigen,drepte flere tusen nordmenn før unionsoppløsningen i 1905.Uten at jeg har dobbeltsjekket akkurat nå,så mener jeg å huske at det vel ikke var noen som døde direkte som følge av krigshandlinger i forbindelse med krisen.Det ble aldri erklært krig heller,bare mobilisering på begge sider. Det var nok på nære nippen,men det blåste over før det smalt.Altså ingen Nobels-Dynamitt i bruk under denne insidenden.

Oddis
Oddis
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

skulle vel stemme det ja! Det ble mobilisert, men ingen krig på noen måte..

Frederik
Frederik
Abonnent
13 år siden

Vil bare minne om at vi bør alle ta med kamera/videokamera slik at vi kan dokumentere fra vår side. Provokatører skal tas umiddelbart.

Skal delta i demonstrasjonen fordi jeg er sint. Men denne dagen er det uendelig kjærlighet som skal flomme fra mitt bryst.

Denne kraften er mye sterkere enn sinne. La oss bade dem i kjærlighet for å treffe punktet deres som hindrer deres egen kjærlighet og empati å komme frem.

La oss gjøre dette til den største fredelige demonstrasjonen i Norsk historie.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Frederik
13 år siden

Flott kommentar og 100% enig med deg Jan Fredrik :)
Vil bare legge til at det kan være lurt og lære litt av tidligere demonstrasjoner spess fra USA der myndighetene har plasert egne sabotasjegrupper blandt demonstrantene som har gått berserk for at oprørspolitiet skal legitimere sine overgrep og angrep på uskyldige demonstranter
ser en noe sånne elementer i Oslo den 10 så bør dem overmannes og uskadliggjøres straks og alle helst få et fingeravtrykk og noen hårstrå så vedkommende kan identifiserest som en myndighetsperson og fakta kan spreest ut til allmenheten :)

Truthseeker
Truthseeker
Abonnent
13 år siden

Unskyld men nå ble jeg litt skuffet. Jeg har vært en leser av nyhetsspeilet i lengre tid og jeg må inrømme at Dere gjør en super jobb i en god del temaer.
For første gang her på websiden stoppet jeg opp når jeg leste begynnelsen på denne artikkelen.
Beklager men nå overdriver dere. Nobel fant ikke opp dynamitt for å hjelpe militære styrker i å skape fred. Alfred Nobel fant opp dynamitt for å gjøre livet enklere til gruvearbeidere. Poenget var at ved å hjelpe disse så ville det føre til enklere utvinning av gull som igjen var med på å skape en økonomisk vekst.
At dette ble misbrukt er en heeeeelt annen sak.

Herman Berge
Forfatter
Svar til  Truthseeker
13 år siden

Truthseeker: Det er mulig du har rett, men da jeg søkte etter historien bak fredsprisen fant jeg intet om denne familien som skulle tyde på at det du sier skulle være korrekt. Tvert imot levde familien av å produsere materiale for krigsindustrien. Da Krim-krigen var over, eksempelvis, gikk familieselskapet i St. Petersburg konkurs. Det er lite som peker i retning av at Alfred Nobel, i perioden han arbeidet med dynamittoppfinnelsen sin, forsøkte å finne opp et produkt som kunne lette arbeidsdagen for gruvearbeiderne.

Nobelprisen er, som det kommer frem av Armins artikkel, en stor selvmotsigelse. Det er også årets utdeling hvor man har gitt prisen til en person som kommer til Norge for å ta imot prisen og samtidig be om mer soldater til Afghanistan. Husk at et av vilkårene i Alfreds testament er at personen ”during the preceding year” (altså fra 2. Februar 2008 til 1. Februar 2009 i Obamas tilfelle (hva Obama måtte ha gjort etter 1. Februar 2009 er irrelevant for årets utdeling)) må ha arbeidet for ”abolition or reduction of standing armies (nedrustning-disarmament)”, ikke økning (rearmament). Prisen er vel på i underkant av 10 millioner kroner, mens utdelingen koster omtrent 100 millioner kroner. Mannen med de bevingede ord: ” Vi er alle i samme båt. Nå gjelder det bare å få båten til å gå rundt” (Torbjørn Jagland, om noen skulle være i tvil) må ha gått fullstendig fra vettet.

Slik så Alfred på sin ”gruvedynamitt”: «My dynamite will sooner lead to peace than a thousand world conventions. As soon as men will find that in one instant whole armies can be utterly destroyed, they surely will abide by golden peace.» Nobels syn på å skape en ønsket situasjon er altså ikke ulik terroristens: ”Med terror når vi våre mål.”

Jeg legger ved linker til to artikler om Alfred Nobel, for den som måtte ønske å se mer av baksiden av Alfred Nobels medalje: http://www.rettsnorge.no/artikler/2009/Oktober/091009_Alfred_Nobel_the_Champion_of_Peace.htm http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Oktober/RETTSNORGE_071008_Nobel_Peace_Prize.htm

Alfred ga den første fredsprisen til seg selv (idet han signerte sitt testament, som i realiteten var et avlat), og der skulle også fredsprisutdelingen ha stoppet.

Takk til Armin for å ha startet en høyst nødvendig debatt.
Herman

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Armin, Denne artikkelen synes jeg, er den mest kreativ vinkling du har noen gang funnet frem til her på Nyhetsspeilet. Mens de fleste slutter å tenke når de hører ”Nobels Freds Pris” gikk du bakom og så det mange ikke har sett på fordi de rett og slett ikke har tenkt så langt. Nå forstår jeg enda mer hvorfor så mange krigerske mennesker har fått tildelt den Norske Fredsprisen. Jeg synes også at du har gjort en flott oppsummering av Obamas løfter sammenliknet med hans handlinger.

I morgn vil Obama melde om enda flere tropper som blir sendt til Afghanistan. Og nå er det på tide å vise at vi synes ikke noe om at verden skal være snudd opp ned i forhold til hva institusjoner heter og hva de faktisk gjør.

Nobel Fredsprisen = Nobel Herskerprisen
Central Intelligence Agency = Center for Insurgency Agency = Terror and Drugs Unlimited
FBI = Fools Bullies and Idiots
WHO = World Homicide Organisation
UN = Unholy Nepotism
EU = Empire Unfolding
EØS = Ekstraordinær Ødeleggende Samarbeid

Obama, med hans uttalt valgløfte om ”Change” har også vekket folket opp til hva han egentlig mener. En god respons er å finne på en ”bumper sticker” i USA – ”I’ll keep my guns and money. You keep the change!”

Nobels Fredsprisen kommer aldri til å være det samme etter Obama – det er helt sikkert!

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
13 år siden

Det var repotasje om dette på TV2.
De sa også at PST Skal overvåke «psykisk ustabile» under Obamas besøk og klipp fra demonstranter som demonstrerte i mot Israels krigføring og folkemord som var nå sist vinter. Smart trekk får en si.

Åjasså du støtter ikke israels folkemord?
-Da er du psykisk ustabil…

Ellers så får vi bare håpe at ingen pensjonister og nysgjerring barn synes obamabesøket er så spennende at de setter seg i vinduet og tar bilder ol.

Til Aftenposten sier Fredriksen at folk for eksempel ikke bør rive opp et vindu eller stikke ut en telelinse for å ta bilder når Obama er i nærheten. De bør heller ikke stå for nær vinduene, de bør ikke trekke for gardinene, og de bør ha lyset på i alle rom.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2764795.ece

ReXoR
ReXoR
Abonnent
13 år siden

ehhhh. Dynamitt er ikke egnet til våpen og ammunisjon. Krutt derimot, meget effektivt,. men gammal oppfinnelse. Dynamitten er en meget-MEGET- viktig oppfinnelse da det gjorde det mulig å lage bredere veier, gruver, tuneller etc.
Kruttet derimot, det kunne vi ha spart oss.

Jeg mener Nobel har rett i dette med at frykten for total ødeleggelse vil hindre krigføring.

eks: ingen land med atomvåpen har blitt angrepet av ett annen land uansett om de også har atomvåpen eller ikke. Konsekvensen av en atomkrig er at begge land taper uansett. Derfor er den beste måten å forebygge krig på etter min mening å utdele atomvåpen til alle land. Så er det ingen som kaster den første stenen iallefall. Eks: for noen år siden var det mye sabelrassling mot Nord-korea, USA kunne fortelle at de vurderte væpnet aksjon mot regimet i N.K.. MEN så fort N-Korea offentliggjorde at de hadde atomvåpen og beviste dette med atomprøvesprenging har pipa til USA fått en annen lyd. De er jo også blitt fjernet fra ondskapens akse.

Rart det derre der. ….. noen andre som er enig??

ReXoR
ReXoR
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Kan ikke huske at Japanerne hadde atomvåpen. ! Kan du?

T
T
Forfatter
Svar til  ReXoR
13 år siden

Unnskyld at jeg bryter inn i samtalen men hvis du er seriøs når du skriver dette Rexor, så tror jeg du må være i slekt med Oppenheimer.

Dette med at psykopater styrer verden er ingen vits, og dette med at de hater «undermennesker», dette med at de har forgiftet læren om at Jorden er en levende organisme og at det mer eller mindre virker som de har et forsøplende/ hatsk forhold til den er heller ingen vits. De eier ikke samvittighet og det har de bevist ved flere tilfeller, bl.a. da de slapp atombomber over Hiroshima og Nagasaki.

Dette burde fortelle oss at mennesker ikke er klare for og ha atomvåpen, og at den dagen vi evt. blir klare for og ha atomvåpen, blir vi ikke og trenge dem heller.

Peace!

Herman Berge
Forfatter
Svar til  ReXoR
13 år siden

Jeg blander meg også inn her og viser til hvordan historikeren Lynn Montross ga uttrykk for sine tanker om hans tids noble fredsvåpen, dette etter å ha gjennomgått forholdene omkring bombingen av Hiroshima, et angrep som resulterte i hundretusener av døde og lemlestede mennesker:

”Never in history has mankind been given more reason to look forward to the future with hope. For the blast which blew nineteenth-century nationalism to pieces at Hiroshima may also have cleared the way for a new Renaissance—a new era of co-operation leading up to the twentieth-century Empire of the World.”

Slik rydder man vei for nye demokratier. Blås borgerne til helsike med det sterkeste du har. Fine greier.

Jeg beklager ReXoR men du er nok som de aller fleste manipulert til å tro at fred bare kan oppnås gjennom en balanse mellom krig og krig, en balanse som i praksis utøves gjennom terror. For å få støtte til sin virksomhet må verdens ledere ha folket med seg. Tenk om alle i Norge hadde holdt seg hjemme den dagen Obama skal hente flere soldater og samtidig motta fredsprisen. La gatene stå folketomme på fredsprisdagen. Tenk for et syn: Én verdensleder, én hær, étt politi, én lov, men intet folk.

ReXoR
ReXoR
Abonnent
Svar til  Herman Berge
13 år siden

Til Anders Troseth og Herman Berge

-Det er da ingen tvil i at de som styrer verden er en gjeng egosentriske psykopater.
Og nei jeg er ikke i slekt med Oppenheimer.
Det jeg prøvde å få fram i innlegget var at i en verden hvor ressursene, pengene, teknologi, mat etc er MEGET skjevt fordelt vil resultere i at land med overflod av overnevnte vil angripe/utnytte/kolonisere svakere land/folk.
Historisk sett har sterkere land alltid tråkket på svakere land.
Dette er fakta.
Det er «statens natur» om jeg kan si det slik. Det som også er fakta er at hvis land er jevnt sterke blir det sjeldent krig mellom dem. Dette er pga en krig mellom disse ville koste mer enn det smaker. Den kalde krigen ble aldri varm pga det ville kostet for mye for begge parter og det ville vært for lite å vinne. Hvor ofte ser vi at ett svakt land angripe ett sterkt land??? aldri??? tror det ja.

Derfor mener jeg at en løsning som innebar at alle land – fattige land som rike land fikk atomvåpen ville resultere i ingen nye kriger. Konsekvenser med bruk av atomvåpen er så grusomme at lederne i det ene landet aldri ville brukt det offansivt mot andre land pga de hadde fått atomvåpen i retur.

USA hadde aldri sluppet atomvåpen over japanske byer hvis de trodde at japan kunne svart med samme mynt. Konsekvensene er for store. Bedre å la være.

-Forøvrig mener jeg at de ansvalige for avgjørelsen om å bruke atomvåpen i Hiroshima og Nagasaki skulle vært stillt for krigsrett for lenge siden. Dette pga grunnen til at de slapp atomvåpen på H og N var at begge byene var omtrent like store og hadde likt terreng rundt. At det var sivile byer uten soldater og uten mye krigsindustri betydde ikke noe. Poenget med «nuking» var å kunne sammenligne effekten av Uran kontra Plutonium. Little boy hadde uran stridshode og Fat man hadde plutoniums stridshode. Det var lettere å slippe disse på japanske byer enn å bygge testområder til sammenlikning.

Men uansett hvor grusomt atomvåpen er, så er ikke atomvåpen det våpenet som dreper flest hvert år. Det er AK-47. I en utopisk verden hadde vi ikke trengt våpen og iallfall ikke atomvåpen, MEN desverre er vi ikke der enda. ( ikke gi opp, den tiden kommer håper jeg)
Men tilbake til mitt poeng: Jeg mener at Nobel er inne på noe da han snakket om frykten for gjensidig ødeleggelse. Hvis irak eller afganistan hadde hatt atomvåpen hadde aldri USA sammen med hundene angrepet disse landene. Konsekvensene hadde blitt for store. Hjelper ikke med billig olje hvis infrastrukturen er jevnet med jorden. Atomvåpen er i dag den beste forsikring mot angrep fra fremmende nasjoner. Det er jo derfor «de» har en egen atomklubb som ikke tar inn nye medlemmer. Dette pga ett svakt og fattig land uten militære styrker kan lett bli offer for stormaktenes galskap, men hvis det hadde hatt atomvåpen kunne det fattige landet svart tilbake med total ødeleggelse av en eller flere stormakter. ergo: verdens eliten kunne ikke kjørt som en dampveivals over andre land som ikke var enige i deres politikk, relgion og oppfatning av rett livsstil.

Det er ikke atomvåpen som er årsaken til døden, men ordrene om å bruke disse. Hvis det var for store konsekvenser ved å bruke atomvåpen haddeordrene aldri blitt gitt.
Mange vil si at det finnes mange syke statsledere der ute som kunne finne på å bruke slike våpen, men jeg tror befolkingen i disse landene hadde gjort revolusjon og avstatt psykopatene når de vet at psykopatenes handlinger kan rask medføre MYE større død og ødeleggelse, enn hva en revolusjonen hadde kostet. Den amerikanske befolkning hadde aldri godtatt krigen mot irak hvis de var redd for å få en atombombe som svar på tiltale fra befolkingen i irak.

Frykten for krig er stor, men frykten for atomkrig er større. Og i en verden som desverre blir styrt av frykt er det den størrste frykt som vi vil anstrenge oss hardest for å unngå.

Atomvåpen = Frykt for atomkrig = ingen bruk av atomvåpen

Jeg synes krig er noe grusomt og grotesk og det dreper min tro på mennesket hver gang jeg ser på nyhetene etc.

Men kansje i en verden hvor vi er redd for gjensidig ødeleggelse kan medføre gjensidig respekt og tillit.
( se hva som skjedde under den kalde krigen- Diplomati, demonstrasjoner, etc som førte til ekte resultater for en bedre fremtid- mellom atommaktene da)

Og Herman, dine tanker om boikott av prisutdelingen støtter jeg 100%. Glimrende forslag.

ha en fin kveld.

mvh martin.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ReXoR
13 år siden

ReXor. Helt enig med deg. Det er et historisk faktum at ingen land med atomvåpen har noensinne blitt angrepet av en annen nasjon. -Muligens med unntak av Israel, da det blir en komplisert sak. Man kan kanskje si at ingen gang i historien har en suveren stat erklært krig mot en stat som besitter atomvåpen.

Russiske og amerikanske atomvåpen var antagligvis årsaken til at den kalde krigen forble en kald krig. -det skjedde mye under den kalde krigen, men jeg er overbevist om at mer ville skjedd om en av partene ikke hadde hatt atomvåpen.

Jeg tror jeg er tilhenger av at Iran får seg atomvåpen. Tilogmed om det skjer i skjul. Jeg tror det kunne bidrat positivt for «stillekrigen» som er mellom den vestlige og muslimske verden. Ville Obama bombet pakistan, om Pakistan hadde en nær alliert atommakt? Ville Israel forgrepet seg på Palestina, om Palestinerne hadde en nær alliert atommakt? Ville Iran blitt angrepet av Israel (slik Israel sier mangeganger at de vil) om Iran hadde atomvåpen?
Ville USAs forhold til Sør amerika vært anerledes om noen av de søramerikanske allierte landene hadde atomvåpen?

Klassekampen skrev forøvrig noe om dette sist lørdag (tror jeg det var) men konklusjonen deres var (som jeg ikke husker begrunnelsen for i farta) var at atomvåpen bidro til fred, såsant den var forbeholdt stormaktene.

Det må også sies at USA også har brukt atomvåpen i gulf 1 og 2 (små/taktiske bomber) og at det vil være rester av utarmet uran (fra panserbrytene ammunisjon) i Kosovo og andre steder i hundrevis av år fremover. Atomvåpen er mer nyansert enn atombombe.

Når det er sagt er atomkraft den reneste, sammenlignet med effekt, energikilden vi har idag. Tsjernobil har nok ødelagt mer enn bare det umiddelbare for denne verden.
-Ren energi, ikke spesielt interesant for oljeindustrien. -Kanskje det er delårsak til Irans atomprogram kontriversialitet?

Ubu: Ja til atomvåpen og ja til atomkraft.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ReXoR
13 år siden

I samme ånd er jeg også for at amerikas 2 grunnlov, retten til å bære våpen (såfremt det ikke er i skjul)
Om jeg hadde hatt bæretillatelse (på noe mindre enn jaktrifla) tror jeg ikke jeg ville ha blitt ranet de 2 gangene jeg har blitt det.

Det de kritikerne ikke ser, slik jeg ser det, er at man tenker kategorisk.

-Enten skal det ikke eksistere noen våpen/atomvåpen, eller så skal det. -Det man overser da er at man ikke legger til grunn de faktiske realiteter, kriminelle/kriminelle myndigheter vil alltid klare å skaffe seg våpen, stormaktene vil alltid klare å beholde atomvåpnene sine. -Man får da en ujven maktballanse.

Jeg tror at hvis ikke amerikanerne hadde hatt så mye våpen de hadde i dag (ifølge grunloven bla våpen til å beskytte seg mot kriminelle myndigheter) så hadde USAs kriminelle myndigheter forlengst overkjørt befolkningen med et litt mer åpenbar politistat.

Det ble anslått at antall våpen som ble kjøpt i 2008 i USA var nok våpen til å utstyre hele den kinesiske og indiske hær.

-Amerikas politi, sammen med amerikas hær, ville hatt lite å stille opp mot Indias og Kinas hær tilsammen.

jeg er for mer våpenliberalisering og for større atomvåpenliberalisering av ovenevnte grunner.

-Jeg vil ha våpen til å forsvare meg mot kriminelle, og i tilfelle vi blir okkupert av fremmed makt, og jeg vil ha at flere land skal bli istand til å beskytte seg mot kriminelle myndigheter som USAs.

Alle tilfeller av skoleskyting har forøvrig vært foretatt av ungdommer på eller på vei av psykiatriske medisiner. -Det er folk som dreper, ikke våpna.

Våpna iseg selv er hverken gode eller onde, det er personen bak som er det. -Våpen er kun et maktverktøy, da hvorfor ikke gi mer makt til de gode? -Hvorfor mener så mange at «det onde» nærmest skal ha monopol på denne makta?

FlowerSniffer
FlowerSniffer
Abonnent
Svar til  ReXoR
13 år siden

Ja, la oss si at alle land hadde atomvåpen. Hvor langt tid hadde det egentlig tatt før et av landa hadde gitt blaffen og startet en atomkrig? Muligens så hadde andre land også blitt involvert og vips så ble jorda flat :-)

At alle land har nok våpen til å skremme andre land er en virkelig dårlig løsning i det lange løp.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ReXoR
13 år siden

hvor lang tid det hadde tatt før en nasjon ble kollektivt massesuisidalt, og velger å utslette sitt eget land?
Vel, det tror jeg nok det tar ganske mange år før noen lands regjering bestemmer seg for noe slikt.

Hvor god løsning er det å ha det som idag? At vi har atommakter som kan starte hvilke kriger de vil, på et hvilket grunnlag de vil, og drepe millionvis av mennesker uten å trenge å frykte nevneverdige represalier i hjemland?

-Ja, det hørtes ut som en kjempegod løsning. -La oss ha en neve aktører som kan gjøre akkurat hva de vil mot hvem de vil, av de som ikke har atomvåpen, og la resten av verden være tilskuere fordi de ikke tør å gjøre noenting.

Hvis du forestiller deg en øy med knapphet på ressurser, bebodd av 10 mennesker. -Hvordan tror du det ville utartet seg om noen av dem fikk ha våpen, og resten ikke.
-De uten våpen ville selvfølgelig ikke overlevd lenge under kampen om ressurser. -De ville enten blitt drept, eller frastjålet sine ressurser.
-I kampen om ressursene ville det utviklet seg til at de heldige med våpen ville utbyttet seg på de uten.

Ville det ikke vært mer rettferdig om alle fikk våpen? Ville ikke da alle hatt forhandlingskort?

-Om man var en av disse heldige med våpen ville det jo tross alt vært meningsløst å forhandle med en av disse uten.
-Om man var en av disse uten, ville man følt seg uheldig og urettferdig.

her er forøvrig et annet, interesant perspektiv.
http://www.rense.com/general35/isrnuk.htm

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ReXoR
13 år siden

Jeg skjønner ikke denne motstanden mot å fordele makt på alle aktører. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor så mange ønsker å gi maktmonopol til noen få, og la disse få gjøre som de vil.

Global maktfordeling og mer makt til individet mener jeg burde være to sentrale ønsker hos enhver frihetselsker.
Som ReXor sier, Nord Korea ble jo plutselig tatt ut av ondskapens akse?
-Hvis Nord Korea slutter å være onde når de får seg atomvåpen, så er det nærliggende å tro at også andre land kunne blitt good guys, om de fikk litt makt.

FlowerSniffer
FlowerSniffer
Abonnent
Svar til  ReXoR
13 år siden

UBU: Jeg skjønner poenget ditt, men jeg kommer aldri i min villeste fantasi til å være enig med en påstand der våpen løser et problem. Til en viss grad så ville nok dette fungert, og selvfølgelig, til en viss tid. Husk at det er mange mennesker i dag som gir blaffen i hvem de skader, så lenge de tar med seg et par fiender til det neste liv. Tror du ikke at den samme tankegangen vil skje med en regjering en dag også?
Disse pengene kunne vi heller ha brukt til humanitære forhold. Bare budsjettet til Usa hadde reddet mye av fattigdommen her i verden.

Problemet i dag er at folk mangler ting, eller mennesker har ting som andre mennesker vil ha. Jeg vil sitere litt fra boken «Himmelske samtaler» skrevet av Neal donald walsh, fordi dette mener jeg faktisk er den «rette» løsningen, selv om det høres veldig usannsynlig ut å gjennomføre. Han eller «gud» mener at det er en åndelig løsning. Jeg personlig, er på vei mot indre fred. Ting har forandret seg veldig for meg etter at jeg begynte å søke litt, og det er jeg utrolig takknemlig for.

Til syvende og sist er alle kosmopolitiske problemer lik personlige problemer: De bunner i åndelige problemer. Hele livet er åndelig, og derfor er alle livets problemer åndelig betinget- og har åndelige løsninger. Det blir kriger på jorden fordi noen har det som andre ønsker seg. Dette er det som får noen til å gjøre noe som andre ikke vil at de skal gjøre. Alle konflikter skyldes uoppfylte ønsker. Det eneste som kan bevare freden i verden, er en indre fred.
La hver og en finne indre fred. Når du finner indre fred, vet du også hva du kan greie deg uten.

Det betyr rett og slett at du ikke lenger trenger ting fra den ytre verden. Det er en stor frihet «ikke å trenge». Først og fremst frir det deg fra en frykt: nemlig frykten for at det er noe du ikke kan forstå; frykten for at det er noe du har som du kan miste; og frykten for at du ikke blir lykkelig uten en bestemt ting.
For det andre, frigjør du deg fra vrede når du «ikke trenger». Vrede er uttrykt frykt. Når du ikke har noe å frykte, har du ingen grunn til å være sint.

Du blir ikke sint når du ikke får noe du ønsker deg, fordi det du hadde lyst på var bare et ønske, ikke et behov. Derfor frykter du ikke at du ikke kan få det. Dermed ingen vrede. Du blir ikke sint når du ser andre gjør noe du ikke vil at de skal gjøre, for du trenger ikke at de gjør eller lar være å gjøre noe bestemt. Dermed ingen vrede. Du blir ikke sint når noen er uvennlige, for du trenger ikke oppleve at de er vennlige. Du blir ikke sint når noen er avvisende, for du trenger ikke deres kjærlighet. Du blir ikke sint når noen er grusom, eller sårer deg, eller forsøker å ødelegge deg, for du trenger ikke at de oppfører se annerledes. Og du er trygg på at du ikke kan bli såret. Du blir ikke engang sint hvis noen skulle forsøke å ta ditt liv, pga du ikke frykter døden.
Når frykten tas fra deg, kan alt annet tas fra deg, uten at du blir sint. Du vet innerst inne, intuitivt, at alt du har skapt, kan skapes igjen, eller- kanskje viktigere- det spiller ingen rolle.

Når du finner indre fred, vil verken fravær eller nærvær av andre, sted eller ting, betingelser, omstendigheter, eller situasjoner være det som skaper din sinnstilstand, eller være årsaken til hvordan du opplever å være til.
Dette betyr ikke at du avviser alt som gjelder kroppen. Langt derfra. Din opplevelse av fullt og helt å være til stede i kroppen og gledene vet det, vil bli bedre enn du noen gang før har opplevd.
Men ditt engasjament i fysiske ting vil være frivillig, ikke tvunget. Du vil oppleve fysiske gleder fordi du velger det, ikke fordi du må gjøre det for å bli lykkelig eller dempe tristhet.

Denne enkle forandring- å søke og finne indre fred, kunne få en slutt på alle kriger, utrydde konflikter, forhindre urettferdighet og bringe verden til en evigvarende fred, hvis alle gikk inn for det.
Det er verken nødvendig eller mulig å bruke noen annen oppskrift. Verdensfred er personlig betinget! Det som trengs er ikke forandring i forholdene. men en bevisshetsforandring.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ReXoR
13 år siden

om jeg forstår deg rett, så mener du: istedenfor at aktivister skal søke politiske løsninger om maktfordelingen og skjevhetene i verden, så bør de heller søke indre fred, og slutte å bekymre seg over jordslige problemer?

…eller var innlegget ditt en oppfordring til verdenseliten om å slutte å konspirere mot verden, og istedenfor begynne å jakte på indre harmoni og lykke?

Eller var kanskje ikke innlegget ditt politisk i det hele tatt? Kanskje det ikke var en løsning, men mer en utopisk forestilling om ting kunne vært om vi levde i en verden hvor ingen søkte matrielle goder?

Eller så skjønte jeg ikke innlegget ditt.

Og nei, våpen alene løser ingen problemer, men mennesker som bruker dem kan bruke dem til å nå sine mål. -En jeger kan bruke et våpen for å drepe et dyr, til å få mat på bordet. -En jordomseiler kan bruke våpen for å avskrekke sjørøvere og komme seg helskinnet rundt kloden. -En familiefar kan bruke våpen til å beskytte kone og barn mot voltekt og røveri. -Et våpen er et verktøy som er i våpenbrukerens tjeneste. -Et våpen er hverken godt eller ondt, men er potensiellt nyttig for de som kan bruke det.

hanze
hanze
Abonnent
13 år siden

Dynamitt eller ikke:
Noe så malplassert som Fredsprisen til Obama, skal man lete lenge etter!
Av alle merkelige fredspristildelinger er, etter min mening, mottagerne; Al Gore og Obama, noen av de merkeligste. Sistnevnte som bare pøser på med mer krig.
Jeg tror kanskje mannen ikke er gjennomsyret av «mørkets fyrste», -enda, men hva hjelper vel det hvis fyren blir fjernstyrt av slike mennesker.

Det går dårlig i Afghanistan. De har nok en gang havnet i hengemyra. Hva annet kan man vente av en nasjon, styrt av en statsledelse som foretrekker å slippe bomber i stedet for brød.
Hvis det virkelige er slik at de ønsker å få avsluttet dette «krigsspillet» sitt, er jeg hundre – 100% sikker på at det er fordi noen sysler med tanker om suspekte idéer. I følge «lekkasjer», får vi snart høre hvilken tidsfrist Obama har satt. Og etter det…»Fredsdua» har truet Iran med alvorlige konsekvenser, hvis ikke landet føyer seg etter vesten (USA). Noen står nok nå med verdenskartet og fingeren peker på Iran.

Al Gore, med denne hysteriske klimabløffmodellen, med ett eneste formål; å legalisere alt som psykopatene måtte finne på av tiltak i navnet av menneskeskapt klimaendring – i forberedelsen av Den Store (menneskeskapte) Plan.
Forunderlig er det at noen, ganske mange, påstår og lager modeller som viser at vi – menneskene er skyld i global warming av vårt lille solsystem.
Istidene, og spor av palmetrær både på den nordlige og sydlige halvkule– var ikke det et resultat av et annet klima, og det uten en eneste menneskelig fjært!
En gang i tiden vokste det palmer nord for Polarsirkelen og for ca 50 millioner år siden, var det palmer også i Arktis. Noe som strider sterkt mot dagens
klimamodeller.
«Fant palmer i Arktis»
«For omtrent 50 millioner år siden kan det ha vokst palmer i Arktis, viser ny forskning»

http://www.abcnyheter.no/node/98271

Det er vanskelig å komme bort fra, det jeg mener er et ubestridelig faktum, at noe er fryktelig galt for tiden i denne verden. Ikke fordi jeg venter at alt skal vær perfekt, men at begivenhetene akselererer mot noe som snart ingen kan definere eksakt.
Og enda verre; følelsen av at noen ønsker noe, og at det blir trykket
på «knapper» for å få dette til.

«Om jeg må være den første som sier riv ned Nobelkomiteen og bygg et monument over Gandhi istedet, en som virkelig fortjente prisen, men aldri fikk den».

Jeg gir min uforbeholdne stemme…

Meget bra Armin… :)

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  hanze
13 år siden

«I had published an article on the Internet referring to Obama`s Mein Kampf, which represents a more exact description of Obama`s actual ideology and world outlook, which is that of an existentialist reader of the Third World pro-terrorist ideologue, Frantz Fanon.
Obama is most emphatically a product of the foundations and their cult of social manipulation and political subversion, but always in the service of the social order centered on Wall Street.»

Webster Tarpley – Barack H. Obama, The Unauthorized Biography.

Det er ikke noe håp i Obamas tåkete pompøsitet eller i hans sosiale sirkler. Hele mannen er en syk spøk mot alle enkle mennesker, og en gigantisk fornærmelse mot alle informerte mennesker. Til helvete med hele fyren, USA har ikke hatt en skikkelig president siden George H.W Bush fikk Kennedy drept i 63`.

FlowerSniffer
FlowerSniffer
Abonnent
13 år siden

Jeg angrer litt på at jeg ikke spurte flere spørsmål på skolen når lærerne serverte oss disse «heltene», som jeg har sett opp til fram til nå. Når det gjelder bombingen av serbere så har jeg veldig blandede følelser pga den massakren de utførte mot bosniske/albanske muslimer.

Godt skrevet Armin!

Espen Lillevik
Abonnent
Svar til  FlowerSniffer
13 år siden

hehe, der sier du noe….tenk hvor gøy det hadde vært å gått på skole igjen =D eller eh….gøy og gøy hehe…men hadde blitt mange intresanne diskusjoner og spørsmål i timene hvertfall….spesielt historie/samfunnsfag og naturfag. Var på kurs hos meteorologiske institutt for noen uker siden. jeg fikk opp noen spørsmål om den globale miljø krisa, men skulle gjerne ønske å ha satt meg enda mere inn i emnet før jeg dro.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  FlowerSniffer
13 år siden

Al Gore var mannen som var i possisjon til å beoridre bombinga av Serbia, og gjorde, like etter at Serbia ville gå til forhandlingsbordet.
Nok en av disse mange ulykkelige og unødvendige kriger. -Denne med hilsen fra fredsprisvinner Al Gore.
http://rt.com/Best_Videos/2009-10-09/natos-attack-serbia-ultimate.html

Forøvrig har også Woodrow Wilson fått den, han som ga USA til federal reserve (og angret etterpå)

FlowerSniffer
FlowerSniffer
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

Han snakker bare om en side av saken, men «glemmer» å nevne at det døde mange tusen albanere og bosniere. Den totale agrep mot fred? Lurer på hvem som startet alle disse krigene i balkan, og hvem som ikke ville ha fred! Jeg er veldig imot det som skjedde de stakkars uskyldige menneskene i balkan. Alle burde gjøre opp for krigsforbrytelser som har blitt begått! Serbia gjør seg til et offer og det føler jeg er ganske feil i forhold til hva de har gjort og gjør. De kunne i det minste ha utlevert alle krigsforbryterne som blir beskyttet av regjeringen og sivile serbere.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  FlowerSniffer
13 år siden

en side av saken er det vi har fått her i Norge, både før , under og etter natos bombing. -Vi, som et medlemsland, har selvfølgelig fått NATO versjonen, noe som i etterkant bidro bla med til å rekrutere meg i heltemodig tjeneste til FN og freden.
kosovo fikk jo etterhvert også sin selvstendighet, til tross for at det var et serbisk provins. At andre land, som har en langt mere folkerettslig krav på selvstendighet ikke får det, viser hvor politisk motiverte slike beslutninger er.

Jeg sier ikke, og mener ikke at det ikke er et intrikat og komplisert spørsmål, eller at kosovo-albanere ikke har rett til landet. -Det jeg mener er at NATOs intervenering, som en part i denne saken, foregikk på langt nær en folkerettslig måte. Hverken stilt ovenfor regler for krig, eller regler i krig. Og at mediedekningen av saken i Norge (sikkert også andre NATO land) har vært ensidig, og overfylt av propaganda.

FlowerSniffer
FlowerSniffer
Abonnent
Svar til  FlowerSniffer
13 år siden

Jeg er veldig klar over at Nato, og Usa gjorde dette til sin egen vinning, men man er nesten villig til å selge sjela si til «djevelen» for å redde sin egen familie fra massegraver. Selge sjela si til en djevel for å bli «reddet» fra en annen djevel.

Den versjonen jeg fikk var ikke fra Nato, men fra min familie. Jeg fikk oppleve begynnelsen av krigen i Kosova og greide å flykte av en alder på 10 år. Det skjedde en del ting som du ikke kan forestille at noen mennesker kunne finne på mot andre mennesker. Jeg løp for livet fra skolen etter at serbere kastet inn nervegass som medførte at mange små barn mistet livet. Flyalarmen gikk hele tiden, og vi fikk telefoner daglig der de fortalte oss at noen i familien eller venner har blitt voldtatt, og slaktet som dyr.

Det har tatt meg tid å fjerne vekk det hatet som jeg hadde mot alle serbere før, men den perioden er over. Jeg prøver å se på oss alle som brødre og søstre. Det er bare synd at Slobodan greide å skape så mye hat og sorg blant oss alle, for vi levde virkelig side ved side blant serbere, og det var aldri et eneste problem mellom oss naboer. Vår beste venn og nabo var serber!

Når det er sagt så synes jeg at albanske, croatiske, serbiske og bosniske forbrytere burde bli dømt. Hvorfor skal vi se på personer som har drept uskyldige mennesker som helter?

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  FlowerSniffer
13 år siden

jeg er nok helt enig med deg i alt du skrev.
men likefullt mener jeg at norsk nyhetsdekning var falsk og farget.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  FlowerSniffer
13 år siden

Tror du ikke det er vel så sannsynlig at alle skrekkfortellingene dreier seg mer om demonisering a serberne, siden de var nasjonalister og ikke ville ha lagt seg flate for amerikanerne uten å få landet sitt bombet i stykker.

Det vises med all ønskelig tydelighet hvor lite media er til å stole på, med tanke på den patetiske dekningen av 9/11 myten og klimaskandalen de totalt ignorerer for øyeblikket. Hvorfor skal vi tro det de skrev om konflikten i Jugoslavia? Jeg var ihvertfall ikke til stede for hverken å bekrefte eller avkrefte skrekkfortellingene. Det jeg vet helt sikkert er at den skandaløse vandalbombingen av serbisk infrastruktur var en barbarisk handling som må fordømmes på det kraftigste. Det dreier seg ikke om annet enn terrorisme mot sivilbefolkningen, som er en solid og god anglosaksisk tradisjon. Desverre.

T
T
Forfatter
13 år siden

Veldig opplysende artikkel Armin :) Her fikk du avkreftet myten om Nobels Fredspris en gang for alle.

Jeg likte også poenget ditt om at ettersom prisen går til USAs president så gir de krigen et nytt håp; vel, religioner og makteliter har spilt på håp og frykt for lenge til at vi ikke ser tvers gjennom det håpet der! Ingen President eller Gud kan redde oss, til syvende og sist må enhver redde seg selv, og våkne opp til virkeligheten der krig ikke løser noen verdens ting, verken krig vi kan se med våre 5 sanser, eller krig som går på psyken løs, f. eks mindcontrol.

Jeg vil også nevne det denne prisutdelingen blir å trekke vår oppmerksomhet bort ifra;

Som Lord C. Monckton (Knight of Malta) sier, så blir alle landene å skrive under på en Global Government treaty i København, klima endring er som beskrevet i tidligere artikler på nyhetsspeilet, det eliten vil bruke som redskap for frykt når de nå implementerer en «New World Order» (Global Government).

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/klimakonferanse-i-k%c3%b8benhavn-for-verdensregjering/

Istedenfor å satse på Fri Energi som burde vært løsningen, det hadde i det minste vært løsningen om friske mennesker jobbet for en bedre fremtid, og ikke psykopater.

«Electric power is everywhere present in unlimited quantities and can drive the world’s machinery without the need of coal, oil, gas, or any other of the common fuels.» – Nikola Tesla

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/betydningen-av-offisiell-utenomjordisk-kontakt/

http://www.brianoleary.info/The%20Energy%20Solution%20Revolution.html

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  T
13 år siden

Med tanke på klimamøtet i Køpenhavn den 8 desember i år er det underlig at de Gale Globale fullstendig unnlater å snakke om alternativ energi.
De Gale Globale og politikerne rundt dem sitter med nøkkelen til klimagalskapen midt i hånda.
En klimagalskap de selv har skapt.

Den norske stat driver i dag et eget prosjekt – rundt Hydrogen som drivstoff – på Island.
Men debatten om dette er politisk undertrykket.
Et X antall busser i Oslo kjører på Hydrogen, men om de går i regulær trafikk er usikkert.
I Stockholm kjøres det imidlertid Hydrogen-busser i regulær trafikk.

Hvordan kan man bringe fram Teslas oppfinnelser i klimasaken og på den måten vri hele hysteriet til å bli løsningsorientert fordi teknikken allerede finnes.
Hvorfor skal vi tillate oss å bli tutet ørene fulle med løgn når vi vet at vi direkte kan begynne med å kjøre på Hydrogen-gass HHO. –

-.
Deretter kan Hydrogen gradvis erstattes med fri energi etter Teslas konsept. Produktet etter forbrenning av Hydrogengass er vann. – http://www.hydrogen-fireinthewater.com/index.html – .

Klikk på linken nedenfor og se videoen om Tesla.
Tenk nøye over sekvensen som omhandler HAARP teknologien. Det er ingen konspirasjonsteori, men en av Teslas oppfinnelser.
I Norge står det et slikt anlegg i Troms fylke.

La filmen synke godt inn i bakhodet og prøv å finn veier til å få alternativ energi etter Teslas konsept på klimasakens dagsorden.

The Missing Secrets Of Nikola Tesla
http://video.google.com/videoplay?docid=2188562935002257117&hl=nb&emb=1#

Nikola Tesla was a world-renowned Serb-American inventor, physicist, mechanical engineer and electrical engineer.
Tesla is regarded as one of the most important inventors in history.
Tesla was regarded as a mad scientist and became noted for making bizarr

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

TESLA – Free Energy, the Race to Zero Point
http://video.google.com/videoplay?docid=-7365305906535911834#

Dette er en oppfølger til ovenstående innlegg om Tesla.

Følg med når dere kommer til sekvensen der Paul Pantone demonstrerer motoren som går på 80% vann.
Alternativene er her og klima mafiaen bør nå få en kontra – på det de holder på med – som gir gjenklang.

«Amerika mafiaen» stjal alle oppfinnelsene til Tesla da han døde i 1943.
Ytterst lite av dette er tilbakeført Tesla museet.

De sitter på alle hans løsninger, men tillater seg likevel å bedra oss med sitt klimateater.

Men-, den alternative energien er her og det bør nå komme på dagsorden for fullt.

Lars Rønbeck

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  T
13 år siden

Hei Anders. Du skriver at Lord C. Monckton er (Knight of Malta).

Det sammer er Dr Len. Horowitz:
http://www.arcticbeacon.com/greg/?p=1030&lang=no

Horowitz on swine flu:
http://www.youtube.com/watch?v=GBeKB7aKzOs

Moncton har jeg hatt sansen for siden jeg først hørte ham. Begge har stilt seg i spissen for avsløringer rundt henholdsvis Climategate og svineinfluensa. Hva får du/dere ut av det? Dette gjør meg noe forvirret. Jeg har også oppfattet det slik at det er sterke forbindelser mellom jesuitene og SMOM. Det er et eller annet som skurrer her.

Har de en annen agenda enn de går ut med offentlig tro? Er det flere konkurrerende cabaler i forbindelse med NWO som nå begynner å få panikk og velger å angripe hverandre? Eller har de så lave grader at vi kan betrakte dem som nyttige idioter?

Noen som kan bidra med oppklaring her? Hvordan passer dette inn i NWO’s agenda?

T
T
Forfatter
Svar til  Burre
13 år siden

Jeg visste ikke at Horowitz er medlem av K.O.M? Hmm, interessant. Det er mye desinfo ute for tiden, og vi kan hvertfall ikke stole på dette brorskapet, jeg printet ut en medlemsliste (mulig ikke total men mange kjente navn) for en tid tilbake. De ble startet rundt år 1090 tror jeg, som St. John Hospitallers, senere kjent som Knights of Malta og som du sier SMOM.

Det er en connection mellom disse og Jesuittene men første og fremst Vatikanet. Det er her det begynner å skurre. Jeg satt og filosoferte om akkurat det du lurte på her, på facebook her om kvelden. Fikk ikke noe respons men selv tror jeg vi må gjøre det motsatte av det Lord C. Monckton sier (han nevner forøvrig ikke fri energi), med tanke på at de hisser opp folk så er det meget mulig at de vil ha en voldelig revolusjon, siden de har kontroll over media og militær så vil de da få det kaoset de har ventet på, og vi som er bevisste vet hva som kommer ut av det kaoset:

Problem/ Reaction/ Confusion/ Solution = New World Order.

Den eneste revolusjonen som vil tjene folket, må komme i form av en oppvåkning, bevissthetsendring, og ikke i form av vold og kaos, her er K.O.M eksperter, alle medlemmene deres kommer fra militær aristokratiske blodlinjer, og de eier ikke samvittighet. Med det sagt så tviler jeg på at Horowitz er en av dem, men skal absolutt sjekke det ut.

T
T
Forfatter
Svar til  T
13 år siden

PS: tviler på at det finnes «whitehats» i denne K.O.M ordenen, men jeg kan ikke si det for sikkert.

T
T
Forfatter
Svar til  Burre
13 år siden

Takk for linken Burre, leste gjennom artikkelen nå, hvis noen lurer så er den direkte oversatt så det skal stå Orden der det står Bestill. Har lurt litt på denne Horowitz en stund selv, har ikke vært enig i hans religiøse syn men jeg er selvfølgelig for religionsfrihet, men først og fremst er jeg en av dem som prøver og få frem i lyset, alle løgnene og skjulte budskapene religion har ført med seg. NWO cabalen går lenger tilbake enn de fleste tror.

Dr. Rebbeca Carley vet jeg fra før har ytret seg negativt om Horowitz. Så om han virkelig er en ulv i fåreklær så vil det ikke overraske meg, selv om han har avslørt mye dritt med tanke på BigPharma. Samtidig har han jo tjent penger på dette.

Uansett, vi kan ikke stole ubetinget på noen, det er hva vi selv tror eller vet som teller på slutten av dagen, ikke hva andre prøver og indoktrinere oss med. Derfor er jeg glad i Nyhetsspeilet, her er det ikke sensur, det er en god blanding forfattere med forskjellige syn, men med samme mål;

MOT NWO FOR FRIHET :)

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  T
13 år siden

Takk for at du tok tid til å se etter Anders. Vi trenger flere hoder for å finne ut av hva som foregår i denne jungelen av info og disinfo. Jeg sjekket en webside jeg har liggende som har listet opp en rekke såkalte disinfo»agenter», og der fant jeg mer om både Moncton og Horowitz:
http://z10.invisionfree.com/The_Unhived_Mind_II/index.php?showtopic=4560

Helt klart ute etter å tjene penger på vidundermedisiner:
http://www.drlenhorowitz.com/Press/press_releases/personal/knighting_2006.html

– Monckton is listed as a «Global Warming» expert for the Heartland Institute, a Chicago-based freemarket think tank. The Heartland Institute frequently attacks the scientific evidence for human-caused climate change. The Heartland Institute has received over $791,000 from oil-giant ExxonMobil since 1998:
http://z10.invisionfree.com/The_Unhived_Mind_II/index.php?showtopic=24027

Vel det er jo det vi blir beskyldt for som er klimaskeptikere, at det er oljeselskapene som står bak benektelsen av de menneskeskapte klimaendringene.

Det jeg ble overrasket over å finne siden jeg sjekket innom sist var at Jane Burgermeister var listet der. Henne har jeg virkelig beundret. (kan hende det fortsatt er grunn til det). Hvor troverdig det som står på siden er, og om de som skriver der har et spesielt livssyn eller sin egen agenda er jeg ikke i stand til å finne ut av, men det ser ut til at jesuitene er hovedfienden som står bak alt ondt på planeten. Huff dette er komplisert å finne ut av.

Mange kjente navn finnes der:
http://z10.invisionfree.com/The_Unhived_Mind_II/index.php?showforum=9

Det er nok også en del disinfo som legges ut på «et sølvfat» for oss som leter etter sannheten for å avlede oppmerksomheten fra hva som virkelig foregår.

nordvest
nordvest
Abonnent
13 år siden

Sitat:
«Alexander Flemming, skotsk biolog og farmasøyt. Han er vinneren av prisen innen medisin for sin oppdagelse av penecilin. Penecilin er, ifølge noen, grunnen til at så mange mennesker døde under spanskesyken på tidlig 1900tallet: immunforsvaret ble slått ut og folk ble mer mottakelige for sykdommen.»

Dette er jo virkelig grensesprengende nyheter!
Særlig siden pencilin ble oppdaget 3. september 1928 og først kom i produksjon under andre verdenskrig…
Kan du forklare meg hvordan det da kan ha svekket folks immunforsvar før Spanskesyken i 1918??

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Joa kildekritikk og faktafeil er dere ikke så nøye med som vanlig.

En lege som skriver ut antibiotika for å behandle et virus bør vurdere lisensen sin.
Det er dog gyldig å skrive ut for å forebygge en eventuell sekundær infeksjon av bakterier

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

http://smj.sma.org.sg/1404/1404smj1.pdf

Faren for anafylaktisk sjokk ved bruk av penicillin er velkjent Det er da ikke grunn til å stopp behandlingen av med noe som kan være livsfarlig for svært få (<1/1000) men som samtidig er veldig effektiv og til tider livreddende behandling til de fleste andre.

Vi kan ikke forby salg av appelsiner og nøtter fordi det finnes folk som får livsfarlige reaksjoner av dette også.

nordvest
nordvest
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Men dette blir jo bare tull egentlig.. Den influensaepidemien du henviser til som visst nok raste i 40-åra står det fint lite om i linken til Time. Det står at det var et utbrudd i 1940, men det var jo først under D-dagen i 1944 pencilin var tilgjengelig i særlig grad for soldater og først etter krigen for sivile.

Det som derimot raste etter andre verdenskrig var tuberkolose og andre baktrielle infeksjoner som følge av dårlig sanitasjon, ødelagt infrastruktur og matmangel. Her berget pencilinen på hundretusener av liv om ikke mer så det er vanskelig å se at det noen gang har vært delt ut en mer fortjent pris enn den Flemming fikk…

Natural mystik
Natural mystik
Abonnent
13 år siden

jeg ser hvor rasjonell du er.
Bare at Obama får prisen når han gjør det han gjør akkurat nå og Gandhi ikke fikk sier det meste om komiteen. noen små feil gutten gjorde i artikkelen endrer ikke så veldig på mitt syn.
det enste dere rasjonelle gjør , er å komme med sånne sarkastiske og nedlatende komentarer.(Dagbladet Debatt) For å være rasjonell så trenger du faktisk å vite hva realiteten. Og masse av det som står i artikkelen, er det virkelige fredpris komiteen ikke det de sier de er. så pliz open your eyes
peace and love

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Natural mystik
13 år siden

Vel tar selvkritikk og beklager den litt nedlatende kommentaren fra forrige innlegg. Har en tendens til sånt.

Nå har jeg da ikke egentlig kommentert Obama og fredprisen, men jeg kan godt gjøre det nå.

JEg er ikke aktiv motstander av at Obama får fredsprisen, men jeg mener
det var en litt forhastet beslutning for en som kan bli en mulig kandidat i fremtidigen og det lukter litt USA-smisk her.

Sånn sett er vi enig

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
13 år siden

En annen ting er at med disse påstandene som serveres her blir det til tider meget vanskelig å forholde seg seriøs, da disse debattene ihvertfall for meg blir vanskelig å ta seriøse. Dere gjør det ikke lett kan man si

ArneLo
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Hvis du vil ha det lett så bør du kanskje holde deg til overskriftene i dagbladet og vg og ellers ikke tenke så mye.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Vanskelig å ta seriøse Rasjonell ??
Vel da er det jo fritt frem og hoppe over til dem store «seriøse» mediene dine som har store overskrifter om ei fra SP som har overnatta i staburet sitt samtidigt som samtlige av dem mektigeste personene i verden innen politikk, finans og media møtest i Hellas.
Ser du ikke at det er noe som skurrer her??
Media er ellers veldig flinke til og få med seg møtene til Sentralbanskjefen og festene til Stordalen så det kan ikke være der det ligger.
Det ville jo vært litt rart vist et fotball VM eller et OL ikke ble nevndt i en liten anonse i noen media engang som BB-Møter.
Tar man et søk så eneste man får opp er at Den europeiske sentralbanken (ESB) skal selge inntil 2.000 tonn gull de neste fem årene rett etter et Bilderberg møte.
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1718237.ece
Armin har skrevet en utroligt bra artikkel her og sin beste mener jeg :D
For og kommentere artiklen litt så er jeg for at Obama kommer til Norge, men svært imot at han får prisen ;)
Begrunnelse: Denne dagen har vært 100% Chemtrail fri for førsta gang på 1 år snart og føler energien strømmer til og sånn kommer det til og bli neste 14 dagene :D
Synd ikke Obama kommer oftere ;)
Om Obama får fredsprisen for at Jagland har lyst og spise middag med US President eller det er for og legitimere ondskap og kriger er jeg ikke sikker på men mest sannsynligt begge deler.
For meg så er Obama en Dr Jekyl and Mister Hyde, Når jeg ser han med Michelle og barna så ser han ut som Jesus selv, men kobler jeg ut alt rundt meg og bare ser inn i han så er det ikke mye vakkert det jeg får opp.
Akkurat her støtter jeg meg til Biblen.
Etter 3 1/2 år skal han vise sitt sanne ansikt.

Er i grunnen veldig posetiv akkurat nå og tror at det meste vil hangle og gå videre på et vis i 2-3 år til før vi får sytemkrasj og kattastrofer :)

hanze
hanze
Abonnent
13 år siden

– så var han likevel ikke noe bedre enn sin forgjenger, mannen
med IQ på linje med en gorilla. (Kjære gorilla, ikke bli fornermet.)

Obama fortjener prisen i arbeidet for fred, demokrati og en atomvåpenfri
verden… hahaha…

Raketter med stridshoder full av sprengstoff i hver krik og krok av kloden, og som skikkelig gir kjernesmell, slik som det foreslåes av noen her, hadde vært noe.
Så hadde alle kunnet telle til tre, og trykket på knappen samtidig.

Nei Obama, ta med deg Prisen tilbake og del den med din republikanske
venn – dere har fortjent den like lite begge to.

«Generalene får det som de vil
I løpet av det knappe året Barack Obama har vært president i USA, har han mer enn doblet antall amerikanske soldater i Afghanistan.
Årets vinner av Nobels fredspris lytter mer til sine generaler enn til sine velgere. Obama har de siste dagene orientert allierte om beslutningen, som allerede er satt i verk.»

«Barack Obama starter nå det store svarteperspillet om Afghanistan»
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3401348.ece

Natural mystik
Natural mystik
Abonnent
13 år siden

kilde kritikk!:D Rasjonell
det er helt riktig det blir vanskelig for deg å ta oss seriøst, fordi dette info som ligger her ute, er noe av det viktigste for vår tilværelse i dette livet her.
(tenk logisk) da kan det ikke være noe småtterier, det er info om Hva vi er, og hvorfor vi lever sånn. se på verden rundt deg i dag ikke som norsk (vi har nok penger, de fleste sunne nok som vil og orker kan klare seg) NEI! se det fra mange vinklinger. fra en mor med barn i afrika, fra en palestiner og samme med dem som har sine i krig og vi unge som får en ødelagt verden i fremtiden. og som en fra NORGE
dere(rasjonelle) sier at vi ikke eier kildekritik og youtube er bare tull.

husk youtube og internett er har vært største gave til freedom of speech.
jeg trenger ikke kilde for å høre siste tale til John F Kenedy. Der hvor han snakker om disse tingene her ute. og «merkelig» nok fikk han ikke leve så lenge etter det.

på youtube finner du hva du vil fra tulle filmer til filmer av mange resurssterke folk vitenskapmen filosofer, det er flere filmer fra bbc national geografic history chanel etc. men jeg vet ikke hva dere rasjonelle søker på. jeg er helt klar over at det er mange tulle filmer det er freedom of speech man. :P:D
man gjør narr av andre med karikatur bilder. im suppost to be impressed of freedom of speech
dette info her ute er vanskelig, heldigvis har jeg funnet ut masse av det her, på egenhånd step by step, så det er annerledes og enklere enn å få det på den måten det er gjort her ute.
Ta en titt på filmen her om Nikola Tesla
http://video.google.com/videoplay?docid=-7365305906535911834#
og vi vil gjerne høre mer fra deg vi kommer kansje til å kjønne mer av rasjonalitet som vi ikke kjønner.

trackback
13 år siden

[…] Les også: Alfred Nobel og komiteen gir krigspris til Obama […]

Burre
Burre
Abonnent
13 år siden

Christopher Bollyn: Why Afghanistan? President Obama justified sending more U.S. troops to Afghanistan in his speech at West Point recently with lies. Such as his claim that 9/11 was planned and plotted in Afghanistan and that by being there, U.S. forces were protecting America:
http://www.bollyn.com/11438

Krig er fred, og fred er krig. Værsågod å bli schizofren!

Obama (rimer på Osama) får det hektisk fremover. Sende tropper til Afghanistan, reise til Norge for å motta fredspris og så klimamøtet i København. For en gal gal verden.

« Forrige artikkel

En bølge av forakt sprer seg blant folket

Neste artikkel »

Allopatisk helseindustri basert på profitt og manipulasjon

110
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x