Fredsprisen til Barack Obama?

8.7K visninger
12 minutter lesetid
166

Fredsprisen til Barack Obama!? Nei, dra meg nå baklengs inn i fuglekassa!

Og allerede i sitt første år som president, tenk det…

Det er vel bare norske stortingspolitikere som kan foreslå kandidater til Nobels fredspris. Hvor dypt stikker egentlig norske politikeres tilsynelatende bunnløse Uncle Sam-kompleks ? (Se f.eks.
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/uncle-sam-i-oslo-statuer-illusjoner-og-fakta/ )

Det er ikke første gang at en av Uncle Sam’s maktmenn er blitt tildelt prisen av USA-underdanige norske Nobelkomiteer. Det føles som i fjor at Al Gore fikk fredsprisen, som også er blitt gitt til  Henry Kissinger og George Marshall.

Henry Kissinger vant som kjent prisen i 1973, få år etter at han bidro til å fillebombe de to fredelige og fattige landene Laos og Cambodia, som ikke engang deltok i Vietnam-krigen.

Kissinger slipper sine gaver over Sørøst-Asia før han får sin fredspris
Kissinger slipper sine gaver over Sørøst-Asia før han får sin fredspris.

George Marshall fikk fredsprisen i 1953 og egen statue i Oslo i fjor (dette er omtalt i Uncle Sam-lenken over). På Nobelkomitéens egne hjemmesider står det om George Marshall:

”Han var hjernen bak den vellykkete invasjonen i Normandie i 1945, og han gav ordre om bruk av atomvåpen mot Japan etter at president Harry Truman gav klarsignal.”

Se:  http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-1953/marshall-bio/

Og jeg som trodde at Normandie-invasjonen fant sted i 1944, og selv det var altfor sent ifølge Stalin. Ifølge Churchill var Normandie-invasjonen den eneste muligheten de allierte hadde til å tape krigen.

At George Marshall var mannen som beordret atombombeflyet Enola Gay på vingene for å slippe sin dødbringende last over hundretusener av hjelpeløse sivile japanere i Hiroshima er et historisk bidrag som ikke bør forties. Marshall visste bedre enn den ferske president Truman at Japan måneder i forveien hadde tilbudt seg å kapitulere på den betingelse at de fikk beholde Keiseren og sitt nasjonale selvstyre og at Japan ikke skulle bli okkupert.
(Se f.eks. “The Hiroshima myth” av John Denson):  http://www.lewrockwell.com/orig2/denson7.html

Hiroshima signert George Marshall før han får sin fredspris
Hiroshima signert George Marshall før han fikk fredsprisen.

Henry ”Bad Boy” Kissinger, denne uoppslitelige handelsreisende i menneskeskapt djevelskap, lidelse og død er jo ennå maktaktiv i en alder av 86 år. Nylig har Kissinger satt sitt håp til Obama som mannen som skal implementere ”The New World Order”:
http://www.youtube.com/watch?v=KD3BqK-9ZiU

Kan det være her Nobel-hunden ligger begravet, som en mulig forklaring på årets mysteriøse tildeling som få skjønner særlig mye av…?

Kan det ha vært den stadig innflytelsesrike Kissinger som har trukket i noen av sine edderkopptråder og via globale stråmenn har formidlet til de norske Nobelkomite puppets at Obama bør få prisen som en oppmuntring til å prøve å innføre The New World Order (NWO)?

Tradisjonen tro bekjenner norske Nobelkomitémedlemmer seg til mottoet ”O Uncle Sam – halleluja !” for anledningen uttrykt som ”O-bama halleluja !”

Hvordan bør Nobelkomiteens begrunnelse egentlig tolkes ? Har den en ørliten bismak av NWO-oppmuntring:

“Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid. ”

Se: http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/home/

”…å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid…” Dette lukter da vel ørlite grann av globaliseringsbestrebelser, eller ?

Hva om komitéens beslutning helt og fullt er foretatt av upåvirkede norske politikere, fra forslagsstiller til beslutningsfatterne i komitéen, og at O-bama vil oppfatte det som et NWO go-ahead, noe som overhodet ikke var komitéens intensjon…?

Hva har så Obama gjort for en bedre verden før hans første presidentår er omme?

1. Det planlagte rakettskjoldet i Europa

Obama har skrotet planene om å utplassere et rakettskjold i Europa, hvilket jo er et freds- og  avspenningsinitiativ. Vil vi få vite det hvis USA istedet utplasserer et rakettskjold i verdensrommet i det stille ?

2. Krigføringen og okkupasjonen av Irak

Som kongress-representant stemte Barack Obama imot invasjonen av Irak.
Amerikanske okkupasjonssoldater trekkes ut. Vil vi få vite det hvis de erstattes av Blackwater/Xe og lokale mind controlled puppets inkl. CIA-programmerte irakiske manchurian candidates ?

3. Krigføringen og okkupasjonen av Afghanistan

Obama har sendt inn titusener av nye amerikanske soldater til det fattige fjellandet som på ingen måte er en militær trusel mot USA. Hva er egentlig hensikten ?  Dess mer amerikanske soldater dess mer dreping av sivile. Drepte sivile afghanere rapporteres i vestlige media under sekkebetegnelsen ”Taliban”.

Bomber USA/NATO ennå Afghanistan med utarmet uran, som er helseødeleggende på ubestemt tid  ? Bruken av utarmet uran  har vært så ille at selv okkupasjonssoldatene er blitt mer bekymret for sin egen helse og sædkvalitet enn for geriljaens lokale snikskyttere: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3704

4. Destabiliseringen av Pakistan

Destabiliseringen av Pakistan er et naturlig element i NATO/NWO’s domino-planer: Først Afghanistan, så Irak, så Pakistan, og så er det Iran da…

Dette er langsiktig NATO-målsetting som ikke er ny, og som også luftes internt på kammerset blant NATO’s egne, og ble for eksempel uttrykt slik på et lukket møte i regi av Atlanterhavskomitén i Oslo for noen år siden:
”Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.”
Se: http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20040318/en_ny_transatlantisk_masterplan

Under Obama går USA’s snik-krigføring mot Pakistan sin gang, med sikte på etter hvert å etablere  NATO/NWO-kontroll over landet, i henhold til NATO’s någjeldende målsetting.

Verd å merke seg er det at USAs ”etterretningsorgan” CIA nå bedriver aktiv og uprovosert krigføring mot Pakistan, bl.a. ved å sende såkalte droner, dvs. ubemannede bombefly på dødelig tokt inn i Pakistan.

For å rettferdiggjøre dette overfor den delen av opinionen som ikke har gjennomskuet spillet forer media publikum med meldinger av typen ”en god grunn” (dvs. en løgn for å skjule den virkelige grunnen) for den militære aggresjonen, f. slik:

” A CIA drone strike earlier this week just missed the head of the Taliban in Pakistan, killing at least 65 people…”
http://abcnews.go.com/Blotter/International/story?id=7939317

”Taliban” ble skapt av USA v. CIA:
http://rupeenews.com/usa/the-taliban-was-a-construct-of-the-cia-and-was-armed-by-the-cia/

Etter de fleste solemerker væpnes, trenes og kommanderes ”Taliban” i dag av CIA, både i Afghanistan og i Pakistan. Hva kan ellers være forklaringen på Talibans uforståelige suksess på slagmarken mot verdens eneste super-armé? Illuminati’s velbrukte suksess-formel kalt “Strategy of tension“, i form av falsk flagg operasjoner og å kontrollere begge parter i en konflikt er en oppskrift som er blitt  benyttet igjen og igjen gjennom historien av den usynlige makteliten.

5.  Chemtrails-aktivitet under Obama: Ingen reduksjon

Amerikanere som ser opp på himmelen ser jevnlig sprayflyene og deres himmelstriper, mange på bakken rammes hyppigere av luftveisproblemer uten at det er klart hva årsaken kan være.

En sjelden gang skjer det en glipp i USA/NATO’s himmelspray-program, f. eks. i form av overdose-spraying som etterlater så håndfaste spor at det ikke lar seg bortforklare:
http://www.youtube.com/watch?v=REG_2qt-7Yg
Innleggene i kommentarfeltet er små vitnesbyrd om den pågående aktiviteten.

6. HAARP-aktivitet under Obama: Ingen reduksjon

USA’s hyperhøyteknologiske HAARP-anlegg i Alaska er definert som ”A Space Weapon of Mass destruction”. Den hollandske forskeren og forfatteren Robin de Ruiter har beskrevet HAARP slik:
“Project HAARP takes part in committing some of the biggest crimes against humanity, ever. The technical installation in Alaska basically consists of several functions. The most interesting one is The Ionospheric Research Instrument (an installation used to change the ionosphere) The Ionospheric Research Instrument, in jargon called “Heater” is the most powerful highfrequent transmitter ever built. The name “Heater” refers to the most important quality of the installation; ; it radiates the ionosphere with enormous electrical charges that heat its top layer. To heat this layer, ten to one hundred billion watts are pumped into the atmosphere. “
(“Worldwide evil and misery”, s. 320):

HAARP: Dystert masseødeleggelsesvåpen i ødemarken. Forbrytelser mot Moder Jord og menneskeheten pågår 24/7
HAARP: Dystert masseødeleggelsesvåpen i ødemarken. Forbrytelser mot Moder Jord og mot menneskeheten utføres herfra 24/7.

Vitenskapelig sett er HAARP blant de hovedmistenkte i å ha forårsaket jordens ustabile og uvanlige klima i de 15 årene anlegget har vært i drift. Etter at HAARP startet 24/7 drift er de nye begrepene ”klimakrise”  og ”global oppvarming” blitt vanlige.

I HAARP-sjargongen benyttes ordet ”heater”

”To heat” betyr som kjent å varme opp. Ved at en og en legges sammen fremkommer den logiske sammenhengen at HAARP-heating gir global heating. Mao. at hvis HAARP ikke heatet ionosfæren/atmosfæren ville jordens klima blitt mindre heatet…

Årsaken til at dette ikke blir slått stort opp av klima-journalistene er at HAARP er et TABU-tema for media. (Se TABU nr. 7 i medias TABU-oversikt:
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer )

At Al Gore fikk fredsprisen i forfjor for sitt motto ”The global warming effect – an unconvenient truth” uten at HAARP ble nevnt som global warming suspect én eneste gang. Hvordan var det mulig ? Er det verdens mest uopplyste Nobelkomité som forvalter oppgaven med å sile kandidater og kåre en vinner ?

7. Produksjon og utplassering av mikrochipper for menneskebruk

NWO har fått den fikse idéen at de ønsker å mikrochippe hele verdens befolkning for å få full kontroll på jorden. Under Obama har mikrochippingen økt jevnt i det stille. Testing og utplassering av mikrochipper for mennesker (dvs. innoperering under huden) blir for det meste fortiet av media etter hvert som stadig nye grupper berøres av dette, men noe nevnes:

Mikrochipping av mennesker pågår i det stille. NWO's plan er å mikrochippe hele menneskeheten for å få full kontroll
Mikrochipping av mennesker pågår i det stille. NWOs plan er å mikrochippe hele menneskeheten for å få full kontroll.

Se også f.eks.:  http://www.whatdoesitmean.com/index1269.htm

Barack Obama er frimurer av 32. grad

President Barack Obama er frimurer (Prince Hall frimurer av 32. grad innenfor The Scottish Rite).

Barack Obama er frimurer
Barack Obama er frimurer.

Som amerikansk frimurerpresident er Obama i godt selskap:

“The United States is pre-eminently a Freemason nation…The freemasons possess enormous power over the United States. The followers of freemasonry work in large number within the government. In the United States Freemasons occupy all key positions. In addition to President George W. Bush, at least nineteen former American presidents, namely Washington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, A. Johnson, Garfield, McKinley, T. Roosevelt, Taft, Harding, Franklin Delano Roosevelt, Harry S. Truman, L.B. Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. Bush and Bill Clinton were also Freemasons. “ (Worldwide evil and misery, s. 56)

For en fordypning i temaet “United States Presidents and the Masonic Power Structure”, se f.eks.: http://www.heart7.net/uspresidentasmasons.htm

Fredsprisvinnerne Henry Kissinger, George Marshall og Al Gore er også frimurere. Frimurerbrødre håndhilser på hverandre på en spesiell måte: http://www.youtube.com/watch?v=NqwOFuHGnW4

Obama innehar den nest høyeste offisielle frimurergraden innenfor the Scottish Rite. Alle frimurere må avlegge strenge eder, som gjør dem forpliktet til å adlyde ordre som de får av sine overordnede i frimurersystemet. At en frimurer har avlagt ed som president overfor konstitusjonen og folket som har valgt ham endrer ikke dette. Frimurereden har høyere rang enn en hvilken som helst annen ed, inkludert en amerikansk presidented. Dette betyr at det kan oppstå lojalietskonflikter som vil kunne sette en frimurer-president i en knipe.

Dess høyere opp i frimurerhierarkiet, dess mer gåtefulle og usynlige blir gradene og personene som innehar dem; frimurernes usynlige maktelite:

”Secrecy is typical of Freemasonry. It is claimed that many who belong to the Blue and Red Degrees, die without ever experiencing what Freemasonry really means and what its purpose is. Copin Albancelli, Freemason of the 29th degree, withdrew from the movement right when he was about to be admitted to the Inner Circle, a higher degree that he wasn’t even aware existed. After discovering the real purpose of the organization,  he described in his book Le Pouvoir Occulte (The Occult Power) how Freemasonry is divided into three groups:
– The Blue Degrees, which aren’t initiated in a single important secret.
– The Red Degrees, which indeed think that they know the secrets, but also don’t know the real purpose of the order.
– The international Inner Circle; the true gentlemen and Masters behind the higher Degrees and who, in reality, manage the Brotherhood (of Freemasonry).”
(“Worldwide evil and misery”, s. 53)

En pussighet ved de hemmelighetsfulle frimurerne er at de i betydelig grad kommuniserer med hverandre via tegnspråk som blir formidlet gjennom massemedia som TV og aviser:

Den globale makteliten kommuniserer med tegnspråk
Den globale makteliten kommuniserer med tegnspråk.

Flere bilder av tegnspråkbrukere fra den globale elitens maktfellesskap, samt forklaringer på ulike tegn som benyttes finnes her:
http://www.scribd.com/doc/3056906/chapter-7-of-Worldwide-Evil-and-Misery-by-Robin-de-Ruiter

Hele kapittel 7 i ”Worldwide evil and misery” som omhandler  Illuminati’s kontroll over vestlige massemedia ligger fritt tilgjengelig på lenken over hvorfra det også kan lastes ned.

Ifølge frimurerne selv er hensikten med å bli frimurer særlig ønsket om personlig utvikling og å bli et bedre  og mer opplyst menneske.

Obama vant manges hjerter både i innland og utland da valgkampen pågikk. Hvis Obama den gang hadde hjertet på rette sted er det vel ennå mulig å få ham til å bruke det.

Selv om den godeste frimurerpresident Obama har overtatt og nå forvalter et  veritabelt ondskapens imperium; ”The Real Evil Empire”, slik det fremgår av punktene 2    – 7, så bør tvilen likevel komme den ferske nobelprisvinneren til gode.

Det foreligger minst tre aktuelle forklaringer (“hypoteser”) på tingenes tilstand og Obama’s manglende initiativer i retning av å begynne å trappe ned på galskapen sålangt:

Hypotese 1: Obama er simpelthen ikke godt nok informert om hva som pågår i USA’s regi rundt om.

Selv amerikanske presidenter mottar informasjon på et ”need to know”-basis, behørig silt og tilrettelagt av maktpersoner med ymse lojaliteter og agendaer. Det er godt mulig at Obama  som senator hadde mer enn nok med å forholde seg til en strøm av lobbyister mens han fikk sin info-feed fra TV-nyhetene. Kanskje Obama simpelthen har manglet info-kanaler som har gitt ham sannferdig info-feed fra den virkelige verden, noe han i så fall trolig har felles med Norges nobelkomité.

Hypotese 2: Obama har ikke nødvendig makt til å skape forbedring
Er det i det hele tatt innenfor en amerikansk presidents executive powers å beordre stans i chemtrails-programmet og å  stenge HAARP-anleggene, to topphemmelige programmer som med sine pågående aktiviteter er i ferd med å forringe livet og livsmiljøet på jorden vesentlig ?

På den annen side bør vel beordring av full stans i USA’s militære aggresjon mot og fordekte indre destabilisering av Pakistan samt å forby bruk av utarmet uran i amerikanske bomber være innenfor rekkevidde. Om dette skulle kreve et kongressvedtak burde dette være fullt mulig å oppnå for en fersk fredsprisvinner.

Hypotese 3: Obama vet alt som er galt, hva som bør gjøres og han ønsker å komme i gang

Han vet også at han befinner seg innenfor et usynlig nettverk av mørke makt-krefter som han må forholde seg til ved å å gå forsiktig frem. Som det sies blant de innvidde om å prøve å gjennomføre forandringer til det bedre: ”Look what Kennedy tried to do, and look what happened to him !”

Michael Jackson ble visstnok drept av Illuminati fordi THEY var klar over at han kom til å fremføre et viktig budskap til verdens publikum fra konsertscenen i London i juli 2009 – ved bl.a. å advare menneskeheten om de farlige truslene  som de i dag står overfor fra den mørke makt-eliten. Michael Jackson hadde helt sikkert hatt støtte fra sitt publikum til å gå ut med dette budskapet.

Fikk aldri fremført sitt budskap til verdens publikum i juli 2009
Michael Jackson fikk aldri fremført sitt budskap til verdens publikum fra konsertscenen i London i juli 2009.

Så gjenstår det å se om  Barack Obama vil velge å fremføre et tilsvarende budskap  fra Oslo som det Michael Jackson ble forhindret i å fremføre fra London. I så fall vil det vel kunne være en stor fordel for Obama å møte et opplyst publikum som kan meddele ham: ”Come on, Barack, and tell us about the dark secrets. You can say it as it is, we know quite a few of them already anyway !” Kanskje en bevisstgjort og opplyst opinion vil være den beste drahjelp og støtte som Obama kan få for å skape en fredeligere og bedre verden.

Gratulerer med fredsprisen Barack Obama og velkommen til Norge!

Tiden vil vise om Obama’s fredsprisreise vil bli en hyldningsferd eller en kanossagang, med eller uten frimurerhåndtrykk:
http://www.youtube.com/watch?v=x1C_NWMRs8Q

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

166 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
7 år siden

Årets fredspris nominert er “SYRIA’S WHITE HELMETS”
Norge er i ferd med å gi pris til Al Nusra?
Organ etere, som kaster folk ut fra høye byggninger, kapper hode av voldtatte kvinner.
Faen hva er det som skjer med Norge.

http://21stcenturywire.com/2016/06/21/who-are-the-syria-white-helmets/

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
Svar til  Mono Montana
7 år siden

Dette er ikke konspirasjon, til og med i FN, stilles det spørsmål om USA sin agenda?

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Abel Danger Global Private Intelligence radio show, Fri Apr, 25 2014 8:00 PM — 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/2949270 Quote: Obama SUCKS Hind Tit in Malaysia. One week after Field McConnell visited the Singapore-Vietnam-Phuket TRIANGLE Obama meekly attempts DAMAGE CONTROL after United States Marine Field McConnell has linked Serco director Maureen Baginski’s selection of flight paths for the MH 370 hijack of March 8, 2014, to Serco’s use of the Defense Red Switch Network for the global deployment of Cross Key rendition and torture assets across the U.S. Justice Prisoner and Alien Transportation System (ConAir), and Serco’s fraudulent integration of Air Force One and Sheraton Hotel chain of command authorities. McConnell notes that after his recent trip to a MH theater of interest where he briefed 20+ senior people on phony flight-path selections by Serco (the world’s largest air traffic controller), the Malaysian Prime Minister Najib Razak has announced he is not prepared to declare the MH 370 passengers dead! Key word? OBAMA SUCKS

ADGPI http://abeldanger.net/

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
10 år siden

Kennedy var vel en puppet i begynnelse han å, var vel på slutten at han begynnte å gjøre bra ting som f.eks legge ned hele cia?
Dem kunne nok tatt han som elvis eller jackson, overdose på dass ferdig med saken men det måtte sendes ett budskap til alle som viste det samme som kennedy å søtte han, henrettelse 5 skuddi skallen på offentlig tv, med tusenvis av vitner.. Tror det satte en støkk i alle som jobbet imot NWO sammen med kennedy..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

ARTICLES of Impeachment – U S Marine Alleges Crimes Worthy of Impeachment Against Barry Soetoro ’79

Quote:

+{

U S Marine Alleges Crimes Worthy of Impeachment Against Barry Soetoro ’79

Fm:
U S Marine Field McConnell, Punahou ’67, Annapolis ’71
N3572 CR S
Plum City WI 54761

To:
Barry Soetoro, Punahou ’79
c/o Alumni Office, Punahou School
1601 Punahou Street
Honolulu, HI 96822

CC:
Office of Governor Scott Walker
115 East Capitol Madison WI 53702

Office of Governor Rick Perry
P. O. Box 12428
Austin TX 78711

Office of Governor Mary Fallin
Oklahoma State Capitol
2300 N. Lincoln Blvd, Room 212
Oklahoma City OK 73015

The Honorable Janice K. Brewer
Arizona Governor
Executive Tower
1700 West Washington Street
Phoenix AZ 85007

Office of Governor Paul LePage
Office of the Governor
#1 State House Station
Augusta ME 04333-0001

Governor Jack Dalrymple
600 East Boulevard Avenue
Bismarck ND 58505-0100

Governor Mark Dayton
130 State Street
75 Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.
St. Paul MN 55155

John Kerry
2201 C St NW
Washington, DC 20520

John McCain, Annapolis ’58
United States Senate
241 Russell Senate Office Bldg.
Washington DC 20510

John Boehner
1011 Longworth H.O.B.
Washington, DC 20515

I, U. S. Marine Field McConnell, 0116513, Punahou 1967 and United States Naval Academy, 1971, in order to free myself and my fellow citizens from governmental tyranny, do herewith submit these Articles of Impeachment to Congress for the removal of President Barack H. Obama, aka, Barry Soetoro Punahou ’79, from office for his attack on liberty and commission of egregious acts of despotism that constitute high crimes and misdemeanors. On July 4, 1776, the founders of our nation declared their independence from governmental tyranny and reaffirmed their faith in independence with the ratification of the Bill of Rights in 1791. Asserting their right to break free from the tyranny of a nation that denied them the civil liberties that are our birthright, the founders declared: “When a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.” – Declaration of Independence, July 4, 1776.

THE IMPEACHMENT POWER

Article II, Section IV of the United States Constitution provides: “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.”

THE ARTICLES OF IMPEACHMENT In his conduct of the office of President of the United States, Barack H. Obama, aka Barry Soetoro Punahou ’79, personally and through his subordinates and agents, in violation or disregard of the constitutional rights of citizens and in violation of his constitutional duty to take care that the laws be faithfully executed, has prevented, obstructed, and impeded the administration of justice, in that:

ARTICLE 1

He has covered up, delayed, impeded and obstructed the investigation of the Benghazi Battle.

Specific conduct includes: (1) failing to adequately secure the US Consulate and the CIA annex in Benghazi; (2) failing to send a response team to rescue embattled US citizens in Benghazi; (3) lying to the American people about why the US Consulate and the CIA annex were attacked in Benghazi; and (3) hiding from the media and congressional investigators the Central Intelligence Agency personnel and other wounded US citizens who were on the ground in Benghazi by scattering them throughout the United States, forcing them to adopt new identities and subjecting them to monthly polygraph tests.

Benghazi Battle elements that are under investigation:

On September 11, 2012, the anniversary of the September 11, 2001, the US Consulate and the CIA annex in Benghazi, Libya was targeted in a premeditated, preplanned attack launched without warning by Islamist militants. Footage of the attack broadcast in real time showed armed men attacking the consulate with rocket-propelled grenades, hand grenades, assault rifles, 14.5 mm anti-aircraft machine guns, truck mounted artillery, diesel canisters, and mortars. It was not an act of savage mob violence, nor a spontaneous protest in response to an anti-Islamic video on YouTube. In that attack, four American citizens were killed: US Ambassador J. Christopher Stevens; Information Officer Sean Smith; and two embassy security personnel, Glen Doherty and Tyrone Woods, both former Navy SEALs. Ambassador Stevens is the first U.S. ambassador killed in an attack since Adolph Dubs was killed in 1979.

ARTICLE 2

He has disclosed secret grand jury material by exposing the existence of a sealed indictment of one of the Benghazi attackers in violation of Rule 6(e) of the Federal Rules of Criminal Procedure that clearly states: “… no person may disclose the indictment’s existence except as necessary to issue or execute a warrant or summons.’’

ARTICLE 3

He has authorized and permitted the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, a division of the Justice Department, to conduct Operation Fast and Furious with money laundered through HSBC and the United States Department of Justice Asset Forfeiture Fund, wherein guns were sold to Mexican drug trafficking organizations that were used to kill innocent Mexican civilians and wherein two rifles sold to a smuggler in January 2010, ended up at the scene of the murder (wrongful death) of U.S. Border Patrol Agent Brian Terry in December 2010. He has rewarded Fast and Furious and other corrupt operatives with a share of the $1.9 billion paid by HSBC into the Asset Forfeiture Fund; in the custody of Kristine Marcy and Eric Holder since 1984.

ARTICLE 4

He has authorized and permitted confidential income tax returns information from the Internal Revenue Service to be provided to unauthorized individuals, organizations and agencies.

ARTICLE 5

He has caused investigations and audits to be initiated or conducted by the Internal Revenue Service in a discriminatory manner, including harassment and intimidation of conservative, evangelical and Tea Party groups applying for non-profit status between 2010 and 2012.

Elements of this illegal conduct include the facts that: (1) the head of the Internal Revenue Service tax-exempt organization division, Lois Lerner, admitted during a telephonic press event that illegal targeting occurred, then invoked her Fifth Amendment right and refused to answer questions before Congress about the targeting out of fear of self-incrimination; (2) two other career Internal Revenue Service employees stated that they acted at the behest of superiors in Washington — Carter Hull, a retired Internal Revenue Service Attorney and Elizabeth Hofacre, an employee of the Cincinnati IRS office which oversaw tax-exempt applications; and (3) Carter Hull stated that he was directed to forward the targeted applications to, among others, one of only two political appointees in the Internal Revenue Service Chief Counsel William Wilkins.

ARTICLE 6

He has (1) authorized and permitted the National Security Agency to conduct or continue electronic surveillance of over 300 million average Americans; (2) given access to National Security Agency surveillance data to other intelligence units within the Drug Enforcement Administration, the Secret Service, the Department of Defense and the Department of Homeland Security in violation of the law; and (3) conducted the surveillance of average Americans unconstrained by Congress, the United Supreme Court or the US Foreign Intelligence Surveillance Court which has, to this date, functioned as a rubber stamp, having approved every request made of it in 2012 and rejecting only two of the 8,591 requests submitted between 2008 and 2012.

ARTICLE 7

He has authorized and permitted the Department of Justice to wiretap and secretly obtain two months of telephone and e-mail records of Fox News Reporter James Rosen and over one hundred Associated Press journalists.

ARTICLE 8

He has thwarted Congress by (1) failing to enforce all or parts of laws duly enacted by Congress, including the Defense of Marriage Act, the No Child Left Behind Act, and the Affordable Care Act; and (2) after Congress refused to pass his Dream Act, unilaterally issuing an executive order directing immigration officers to no longer deport an entire class of illegal immigrants who came here as children, regardless of individual circumstances, and to give them work-authorization permits.

ARTICLE 9

He has violated the Constitution when, on January 4, 2012, (1) he bypassed the U. S. Senate to appoint three members of the National Labor Relations Board, actions that were ruled unconstitutional by the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit which affirmed previous decisions by the Court of Appeal for the D.C. Circuit and the Third Circuit; and (2) he bypassed the U. S. Senate to appoint Richard Cordray to head the Consumer Financial Protection Bureau.

ARTICLE 10

He has intimidated whistleblowers and brought twice as many prosecutions against whistleblowers as all prior presidents combined. Egregiously, while refusing to prosecute anyone for actual torture, he prosecuted former Central Intelligence Agency employee John Kiriakou for disclosing the torture program.

ARTICLE 11

When Civil Case 1:08-1600 (RMC) was tried in United States District Court, District of Columbia, he cooperated with Kristine Marcy in pressuring Judge Rosemary M. Collyer into dismissing the Civil Case as it led directly to the exposure of the 9/11 attack as a False Flag to condition the American people to authorize endless war against non-existent enemies. In the dismissed case were the six illegation modifications to glass cockpit FMS/FMGC airliners that have been illegally operating in United States flagged Part 121 airliner as has previously been acknowledged by Boeing Aircraft Company Legal Counsel Douglas Bain. Wherefore Barack H. Obama, aka Barry Soetoro, by such conduct, warrants impeachment and trial, and removal from office. The Articles of Impeachment have been sent to President Barry Soetoro, Punahou ’79, Senate Majority Leader Harry Reid, Senate Minority Leader Mitch McConnell, House Speaker Boehner, House Minority Leader Pelosi and the full Judiciary Committee of the US House of Representatives for action.

Any party wishing the electronic tracking of the delivery of the document via USPS please email me, Field McConnell, at fieldmcc@yahoo.com.

Field McConnell, U S Marine 0116513, Punahou ’67, Annapolis ’79
N3572 CR S
Plum City WI 54761
715 307 8222

}+

“SAS chemtrail airplane Trondheim Norway, route east to west ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-2/#comment-101685

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Url til refererte artikkel i forrige kommentar:

ARTICLES of Impeachment – U S Marine Alleges Crimes Worthy of Impeachment Against Barry Soetoro ’79 http://www.abeldanger.net/2013/09/articles-of-impeachment-u-s-marine.html -> http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/fredsprisen-til-barack-obama/comment-page-13/#comment-101734

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Syria – For the Love of Humanity

Quote: On Thursday 29th August 2013, David Cameron recalled the UK Parliament to seek a mandate to launch another illegal war upon the Sovereign Nation of Syria. Without absolute, irrefutable evidence that Assad was responsible for unleashing the recent chemical weapons attacks, any MP voting in support of military action, would surely be guilty of commiting a heinous war crime?

Source,
From Here To Eternity – Fires of Totalitarian Hell – Actions Reveal Motivations – Wars Are Fought for Traders and Merchants – Foreign Trade Authority: Sold Our Lives – Elimination of Nation States http://www.abeldanger.net/2013/08/from-here-to-eternity-fires-of.html

Google { syria gas site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=syria+gas+site%3Aabeldanger.net , syria 2013 site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=syria+2013+site%3Aabeldanger.net }

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Meet Syrian President Bashar al-Assad…The Interview You Won’t Find in the Mainstream – Foreign Support of Terrorism In Syria – Today There are Many Western Politicians, But Very Few Statesmen ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-14/#comment-101379

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

#1557: Marine Links Maurice Strong Barry Soetoro Murder to Figliuzzi-Marcy DNA Dead Double JABS http://www.abeldanger.net/2013/06/1557-marine-links-maurice-strong-barry.html Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked Maurice Strong’s alleged deployment of a pedo-fem hit team for the murder of an 8-year old Barry Soetoro in Jakarta in 1968, to a dead-double identity fraud involving manipulated DNA records in the Nortel Joint Automated Booking System (‘JABS’) and a conspiracy by McConnell’s sister Kristine Marcy and former Assistant Director for FBI Counterintelligence, Frank Figliuzzi, to put a Barack Hussein Obama in the White House. McConnell claims that Marcy procured Nortel’s Joint Automated Booking System (‘JABS’) to help Strong and FBI agents such as Figliuzzi to track the movement of dead doubles through targeted governments and, when necessary, destroy any DNA evidence which might expose the JABS conspiracy as was allegedly the case when Obama’s grandmother “Toot” died on the eve of the 2008 U.S. presidential election and was subsequently cremated instead of being buried alongside her late husband. ..

“Med all respekt for mye av det David Icke står for, men hans profil er umiskjennelig New Age «We are one» ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/utenriksministeren-som-bilderberg-novise-blant-krigsforbrytere/#comment-99269

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Marine Links Obama’s Pedophile Escrow Bankers to Death of Toot by Libor Nortel JABS http://www.abeldanger.net/2012/12/marine-links-obamas-pedophile-escrow.html

Quote: United States Marine Field McConnell has linked Obama’s apparent 1968-‘69 grooming in the art of pedophile entrapment by escrow bankers in Jakarta to the death of his grandmother Madelyn (‘Toot’) Dunham, allegedly-murdered by Paperclip actors hired through Libor-funded Nortel Joint Automated Booking System (JABS). Feeling laconic, McConnell invites counter-intelligence experts at DOJ Pride to open up a C2CSI to connect same-sex dots on Death of Toot by Libor JABS at links, videos and texts below. .. “Obama deception-did he Murder Toot His Grandmother?” ..

Abel Danger radio show http://truthcentralradio.com/ * Abel Danger radio and information, 9/11 false flag terror attacks and related intelligence reports http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1792&start=1

Nancy Schaefer was murdered by child-welfare workers!?! http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-92605

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Obama Order Sped Up Wave of Cyberattacks Against Iran

WASHINGTON — From his first months in office, President Obama secretly ordered increasingly sophisticated attacks on the computer systems that run Iran’s main nuclear enrichment facilities, significantly expanding America’s first sustained use of cyberweapons, according to participants in the program.

http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html?_r=1&pagewanted=all

Nok en grunn for at norges nobelkomite ga cyber-bombama f-prisen med andre ord…

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Hvem av Nobels fredsprisvinnerne fortjente tildelingen, og hvem fikk den av andre grunner enn fredsskapende innsats?

Nobel Peace Prize http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=176#M7941 * I skrivende stund 31 videoer
.
Direkte referanser

Nobel Peace Prize

Youtube user thenobelprize http://www.youtube.com/user/thenobelprize

The Nobel Institute http://nobelpeaceprize.org/

Prize Laureates http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/
.
Relatert

9/11 and related:
Intelligence reports http://abeldanger.net/
Technical documentation http://ae911truth.org/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Du verden, to tomler ned så langt, har jeg sagt noe feil?, kan ikke se å ha gjort det, overlater kun til leseren å vurdere 3. parts informasjon :) Det er ikke meninga at jeg skal forstå meg på denne verdenen, på tide og ta seg ferie. Bymarka er nå i vinterskrud, ære være Trondheim kommune og bydrift for å ha tilrettelagt milevis med skiløyper, prepareres fra tidlig morgen, mange er ute på ski idag. God tur

Uavhengig av det foran nevnte, fikk denne opp på en nettside nettopp, en av manges idoler innen blues,
John Mayall – Plan Your Revolution

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

‘Academi’ of War: Blackwater back in Iraq for a little greenback

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Mau Mau Blood Oath-Starring Barack Obama and Maurice Strong in Kenya with Cousin Odinga http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jo5c9eJY5wA

Kilde: Mau Mau Oath-Taking Ceremonies – Kenya Genocide In 2008 – Raila Odinga – Camouflaged Advanced Military Grade Encryption – ‘Man-In-The-Middle Attacks’ http://www.abeldanger.net/2011/12/mau-mau-oath-taking-ceremonies-kenya.html

« Forrige artikkel

Har du sett en araber?

Neste artikkel »

Svineinfluensa i perspektiv

166
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x