Fredsprisen til Barack Obama?

8.7K visninger
12 minutter lesetid
166

Fredsprisen til Barack Obama!? Nei, dra meg nå baklengs inn i fuglekassa!

Og allerede i sitt første år som president, tenk det…

Det er vel bare norske stortingspolitikere som kan foreslå kandidater til Nobels fredspris. Hvor dypt stikker egentlig norske politikeres tilsynelatende bunnløse Uncle Sam-kompleks ? (Se f.eks.
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/uncle-sam-i-oslo-statuer-illusjoner-og-fakta/ )

Det er ikke første gang at en av Uncle Sam’s maktmenn er blitt tildelt prisen av USA-underdanige norske Nobelkomiteer. Det føles som i fjor at Al Gore fikk fredsprisen, som også er blitt gitt til  Henry Kissinger og George Marshall.

Henry Kissinger vant som kjent prisen i 1973, få år etter at han bidro til å fillebombe de to fredelige og fattige landene Laos og Cambodia, som ikke engang deltok i Vietnam-krigen.

Kissinger slipper sine gaver over Sørøst-Asia før han får sin fredspris
Kissinger slipper sine gaver over Sørøst-Asia før han får sin fredspris.

George Marshall fikk fredsprisen i 1953 og egen statue i Oslo i fjor (dette er omtalt i Uncle Sam-lenken over). På Nobelkomitéens egne hjemmesider står det om George Marshall:

”Han var hjernen bak den vellykkete invasjonen i Normandie i 1945, og han gav ordre om bruk av atomvåpen mot Japan etter at president Harry Truman gav klarsignal.”

Se:  http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-1953/marshall-bio/

Og jeg som trodde at Normandie-invasjonen fant sted i 1944, og selv det var altfor sent ifølge Stalin. Ifølge Churchill var Normandie-invasjonen den eneste muligheten de allierte hadde til å tape krigen.

At George Marshall var mannen som beordret atombombeflyet Enola Gay på vingene for å slippe sin dødbringende last over hundretusener av hjelpeløse sivile japanere i Hiroshima er et historisk bidrag som ikke bør forties. Marshall visste bedre enn den ferske president Truman at Japan måneder i forveien hadde tilbudt seg å kapitulere på den betingelse at de fikk beholde Keiseren og sitt nasjonale selvstyre og at Japan ikke skulle bli okkupert.
(Se f.eks. «The Hiroshima myth» av John Denson):  http://www.lewrockwell.com/orig2/denson7.html

Hiroshima signert George Marshall før han får sin fredspris
Hiroshima signert George Marshall før han fikk fredsprisen.

Henry ”Bad Boy” Kissinger, denne uoppslitelige handelsreisende i menneskeskapt djevelskap, lidelse og død er jo ennå maktaktiv i en alder av 86 år. Nylig har Kissinger satt sitt håp til Obama som mannen som skal implementere ”The New World Order”:
http://www.youtube.com/watch?v=KD3BqK-9ZiU

Kan det være her Nobel-hunden ligger begravet, som en mulig forklaring på årets mysteriøse tildeling som få skjønner særlig mye av…?

Kan det ha vært den stadig innflytelsesrike Kissinger som har trukket i noen av sine edderkopptråder og via globale stråmenn har formidlet til de norske Nobelkomite puppets at Obama bør få prisen som en oppmuntring til å prøve å innføre The New World Order (NWO)?

Tradisjonen tro bekjenner norske Nobelkomitémedlemmer seg til mottoet ”O Uncle Sam – halleluja !” for anledningen uttrykt som ”O-bama halleluja !”

Hvordan bør Nobelkomiteens begrunnelse egentlig tolkes ? Har den en ørliten bismak av NWO-oppmuntring:

“Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid. ”

Se: http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/home/

”…å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid…” Dette lukter da vel ørlite grann av globaliseringsbestrebelser, eller ?

Hva om komitéens beslutning helt og fullt er foretatt av upåvirkede norske politikere, fra forslagsstiller til beslutningsfatterne i komitéen, og at O-bama vil oppfatte det som et NWO go-ahead, noe som overhodet ikke var komitéens intensjon…?

Hva har så Obama gjort for en bedre verden før hans første presidentår er omme?

1. Det planlagte rakettskjoldet i Europa

Obama har skrotet planene om å utplassere et rakettskjold i Europa, hvilket jo er et freds- og  avspenningsinitiativ. Vil vi få vite det hvis USA istedet utplasserer et rakettskjold i verdensrommet i det stille ?

2. Krigføringen og okkupasjonen av Irak

Som kongress-representant stemte Barack Obama imot invasjonen av Irak.
Amerikanske okkupasjonssoldater trekkes ut. Vil vi få vite det hvis de erstattes av Blackwater/Xe og lokale mind controlled puppets inkl. CIA-programmerte irakiske manchurian candidates ?

3. Krigføringen og okkupasjonen av Afghanistan

Obama har sendt inn titusener av nye amerikanske soldater til det fattige fjellandet som på ingen måte er en militær trusel mot USA. Hva er egentlig hensikten ?  Dess mer amerikanske soldater dess mer dreping av sivile. Drepte sivile afghanere rapporteres i vestlige media under sekkebetegnelsen ”Taliban”.

Bomber USA/NATO ennå Afghanistan med utarmet uran, som er helseødeleggende på ubestemt tid  ? Bruken av utarmet uran  har vært så ille at selv okkupasjonssoldatene er blitt mer bekymret for sin egen helse og sædkvalitet enn for geriljaens lokale snikskyttere: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3704

4. Destabiliseringen av Pakistan

Destabiliseringen av Pakistan er et naturlig element i NATO/NWO’s domino-planer: Først Afghanistan, så Irak, så Pakistan, og så er det Iran da…

Dette er langsiktig NATO-målsetting som ikke er ny, og som også luftes internt på kammerset blant NATO’s egne, og ble for eksempel uttrykt slik på et lukket møte i regi av Atlanterhavskomitén i Oslo for noen år siden:
”Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.”
Se: http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20040318/en_ny_transatlantisk_masterplan

Under Obama går USA’s snik-krigføring mot Pakistan sin gang, med sikte på etter hvert å etablere  NATO/NWO-kontroll over landet, i henhold til NATO’s någjeldende målsetting.

Verd å merke seg er det at USAs ”etterretningsorgan” CIA nå bedriver aktiv og uprovosert krigføring mot Pakistan, bl.a. ved å sende såkalte droner, dvs. ubemannede bombefly på dødelig tokt inn i Pakistan.

For å rettferdiggjøre dette overfor den delen av opinionen som ikke har gjennomskuet spillet forer media publikum med meldinger av typen ”en god grunn» (dvs. en løgn for å skjule den virkelige grunnen) for den militære aggresjonen, f. slik:

” A CIA drone strike earlier this week just missed the head of the Taliban in Pakistan, killing at least 65 people…”
http://abcnews.go.com/Blotter/International/story?id=7939317

”Taliban” ble skapt av USA v. CIA:
http://rupeenews.com/usa/the-taliban-was-a-construct-of-the-cia-and-was-armed-by-the-cia/

Etter de fleste solemerker væpnes, trenes og kommanderes ”Taliban” i dag av CIA, både i Afghanistan og i Pakistan. Hva kan ellers være forklaringen på Talibans uforståelige suksess på slagmarken mot verdens eneste super-armé? Illuminati’s velbrukte suksess-formel kalt «Strategy of tension«, i form av falsk flagg operasjoner og å kontrollere begge parter i en konflikt er en oppskrift som er blitt  benyttet igjen og igjen gjennom historien av den usynlige makteliten.

5.  Chemtrails-aktivitet under Obama: Ingen reduksjon

Amerikanere som ser opp på himmelen ser jevnlig sprayflyene og deres himmelstriper, mange på bakken rammes hyppigere av luftveisproblemer uten at det er klart hva årsaken kan være.

En sjelden gang skjer det en glipp i USA/NATO’s himmelspray-program, f. eks. i form av overdose-spraying som etterlater så håndfaste spor at det ikke lar seg bortforklare:
http://www.youtube.com/watch?v=REG_2qt-7Yg
Innleggene i kommentarfeltet er små vitnesbyrd om den pågående aktiviteten.

6. HAARP-aktivitet under Obama: Ingen reduksjon

USA’s hyperhøyteknologiske HAARP-anlegg i Alaska er definert som ”A Space Weapon of Mass destruction”. Den hollandske forskeren og forfatteren Robin de Ruiter har beskrevet HAARP slik:
“Project HAARP takes part in committing some of the biggest crimes against humanity, ever. The technical installation in Alaska basically consists of several functions. The most interesting one is The Ionospheric Research Instrument (an installation used to change the ionosphere) The Ionospheric Research Instrument, in jargon called “Heater” is the most powerful highfrequent transmitter ever built. The name “Heater” refers to the most important quality of the installation; ; it radiates the ionosphere with enormous electrical charges that heat its top layer. To heat this layer, ten to one hundred billion watts are pumped into the atmosphere. “
(“Worldwide evil and misery”, s. 320):

HAARP: Dystert masseødeleggelsesvåpen i ødemarken. Forbrytelser mot Moder Jord og menneskeheten pågår 24/7
HAARP: Dystert masseødeleggelsesvåpen i ødemarken. Forbrytelser mot Moder Jord og mot menneskeheten utføres herfra 24/7.

Vitenskapelig sett er HAARP blant de hovedmistenkte i å ha forårsaket jordens ustabile og uvanlige klima i de 15 årene anlegget har vært i drift. Etter at HAARP startet 24/7 drift er de nye begrepene ”klimakrise”  og ”global oppvarming” blitt vanlige.

I HAARP-sjargongen benyttes ordet ”heater”

”To heat” betyr som kjent å varme opp. Ved at en og en legges sammen fremkommer den logiske sammenhengen at HAARP-heating gir global heating. Mao. at hvis HAARP ikke heatet ionosfæren/atmosfæren ville jordens klima blitt mindre heatet…

Årsaken til at dette ikke blir slått stort opp av klima-journalistene er at HAARP er et TABU-tema for media. (Se TABU nr. 7 i medias TABU-oversikt:
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer )

At Al Gore fikk fredsprisen i forfjor for sitt motto ”The global warming effect – an unconvenient truth” uten at HAARP ble nevnt som global warming suspect én eneste gang. Hvordan var det mulig ? Er det verdens mest uopplyste Nobelkomité som forvalter oppgaven med å sile kandidater og kåre en vinner ?

7. Produksjon og utplassering av mikrochipper for menneskebruk

NWO har fått den fikse idéen at de ønsker å mikrochippe hele verdens befolkning for å få full kontroll på jorden. Under Obama har mikrochippingen økt jevnt i det stille. Testing og utplassering av mikrochipper for mennesker (dvs. innoperering under huden) blir for det meste fortiet av media etter hvert som stadig nye grupper berøres av dette, men noe nevnes:

Mikrochipping av mennesker pågår i det stille. NWO's plan er å mikrochippe hele menneskeheten for å få full kontroll
Mikrochipping av mennesker pågår i det stille. NWOs plan er å mikrochippe hele menneskeheten for å få full kontroll.

Se også f.eks.:  http://www.whatdoesitmean.com/index1269.htm

Barack Obama er frimurer av 32. grad

President Barack Obama er frimurer (Prince Hall frimurer av 32. grad innenfor The Scottish Rite).

Barack Obama er frimurer
Barack Obama er frimurer.

Som amerikansk frimurerpresident er Obama i godt selskap:

“The United States is pre-eminently a Freemason nation…The freemasons possess enormous power over the United States. The followers of freemasonry work in large number within the government. In the United States Freemasons occupy all key positions. In addition to President George W. Bush, at least nineteen former American presidents, namely Washington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, A. Johnson, Garfield, McKinley, T. Roosevelt, Taft, Harding, Franklin Delano Roosevelt, Harry S. Truman, L.B. Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. Bush and Bill Clinton were also Freemasons. “ (Worldwide evil and misery, s. 56)

For en fordypning i temaet «United States Presidents and the Masonic Power Structure», se f.eks.: http://www.heart7.net/uspresidentasmasons.htm

Fredsprisvinnerne Henry Kissinger, George Marshall og Al Gore er også frimurere. Frimurerbrødre håndhilser på hverandre på en spesiell måte: http://www.youtube.com/watch?v=NqwOFuHGnW4

Obama innehar den nest høyeste offisielle frimurergraden innenfor the Scottish Rite. Alle frimurere må avlegge strenge eder, som gjør dem forpliktet til å adlyde ordre som de får av sine overordnede i frimurersystemet. At en frimurer har avlagt ed som president overfor konstitusjonen og folket som har valgt ham endrer ikke dette. Frimurereden har høyere rang enn en hvilken som helst annen ed, inkludert en amerikansk presidented. Dette betyr at det kan oppstå lojalietskonflikter som vil kunne sette en frimurer-president i en knipe.

Dess høyere opp i frimurerhierarkiet, dess mer gåtefulle og usynlige blir gradene og personene som innehar dem; frimurernes usynlige maktelite:

”Secrecy is typical of Freemasonry. It is claimed that many who belong to the Blue and Red Degrees, die without ever experiencing what Freemasonry really means and what its purpose is. Copin Albancelli, Freemason of the 29th degree, withdrew from the movement right when he was about to be admitted to the Inner Circle, a higher degree that he wasn’t even aware existed. After discovering the real purpose of the organization,  he described in his book Le Pouvoir Occulte (The Occult Power) how Freemasonry is divided into three groups:
– The Blue Degrees, which aren’t initiated in a single important secret.
– The Red Degrees, which indeed think that they know the secrets, but also don’t know the real purpose of the order.
– The international Inner Circle; the true gentlemen and Masters behind the higher Degrees and who, in reality, manage the Brotherhood (of Freemasonry).”
(“Worldwide evil and misery”, s. 53)

En pussighet ved de hemmelighetsfulle frimurerne er at de i betydelig grad kommuniserer med hverandre via tegnspråk som blir formidlet gjennom massemedia som TV og aviser:

Den globale makteliten kommuniserer med tegnspråk
Den globale makteliten kommuniserer med tegnspråk.

Flere bilder av tegnspråkbrukere fra den globale elitens maktfellesskap, samt forklaringer på ulike tegn som benyttes finnes her:
http://www.scribd.com/doc/3056906/chapter-7-of-Worldwide-Evil-and-Misery-by-Robin-de-Ruiter

Hele kapittel 7 i ”Worldwide evil and misery” som omhandler  Illuminati’s kontroll over vestlige massemedia ligger fritt tilgjengelig på lenken over hvorfra det også kan lastes ned.

Ifølge frimurerne selv er hensikten med å bli frimurer særlig ønsket om personlig utvikling og å bli et bedre  og mer opplyst menneske.

Obama vant manges hjerter både i innland og utland da valgkampen pågikk. Hvis Obama den gang hadde hjertet på rette sted er det vel ennå mulig å få ham til å bruke det.

Selv om den godeste frimurerpresident Obama har overtatt og nå forvalter et  veritabelt ondskapens imperium; ”The Real Evil Empire”, slik det fremgår av punktene 2    – 7, så bør tvilen likevel komme den ferske nobelprisvinneren til gode.

Det foreligger minst tre aktuelle forklaringer («hypoteser») på tingenes tilstand og Obama’s manglende initiativer i retning av å begynne å trappe ned på galskapen sålangt:

Hypotese 1: Obama er simpelthen ikke godt nok informert om hva som pågår i USA’s regi rundt om.

Selv amerikanske presidenter mottar informasjon på et ”need to know”-basis, behørig silt og tilrettelagt av maktpersoner med ymse lojaliteter og agendaer. Det er godt mulig at Obama  som senator hadde mer enn nok med å forholde seg til en strøm av lobbyister mens han fikk sin info-feed fra TV-nyhetene. Kanskje Obama simpelthen har manglet info-kanaler som har gitt ham sannferdig info-feed fra den virkelige verden, noe han i så fall trolig har felles med Norges nobelkomité.

Hypotese 2: Obama har ikke nødvendig makt til å skape forbedring
Er det i det hele tatt innenfor en amerikansk presidents executive powers å beordre stans i chemtrails-programmet og å  stenge HAARP-anleggene, to topphemmelige programmer som med sine pågående aktiviteter er i ferd med å forringe livet og livsmiljøet på jorden vesentlig ?

På den annen side bør vel beordring av full stans i USA’s militære aggresjon mot og fordekte indre destabilisering av Pakistan samt å forby bruk av utarmet uran i amerikanske bomber være innenfor rekkevidde. Om dette skulle kreve et kongressvedtak burde dette være fullt mulig å oppnå for en fersk fredsprisvinner.

Hypotese 3: Obama vet alt som er galt, hva som bør gjøres og han ønsker å komme i gang

Han vet også at han befinner seg innenfor et usynlig nettverk av mørke makt-krefter som han må forholde seg til ved å å gå forsiktig frem. Som det sies blant de innvidde om å prøve å gjennomføre forandringer til det bedre: ”Look what Kennedy tried to do, and look what happened to him !”

Michael Jackson ble visstnok drept av Illuminati fordi THEY var klar over at han kom til å fremføre et viktig budskap til verdens publikum fra konsertscenen i London i juli 2009 – ved bl.a. å advare menneskeheten om de farlige truslene  som de i dag står overfor fra den mørke makt-eliten. Michael Jackson hadde helt sikkert hatt støtte fra sitt publikum til å gå ut med dette budskapet.

Fikk aldri fremført sitt budskap til verdens publikum i juli 2009
Michael Jackson fikk aldri fremført sitt budskap til verdens publikum fra konsertscenen i London i juli 2009.

Så gjenstår det å se om  Barack Obama vil velge å fremføre et tilsvarende budskap  fra Oslo som det Michael Jackson ble forhindret i å fremføre fra London. I så fall vil det vel kunne være en stor fordel for Obama å møte et opplyst publikum som kan meddele ham: ”Come on, Barack, and tell us about the dark secrets. You can say it as it is, we know quite a few of them already anyway !” Kanskje en bevisstgjort og opplyst opinion vil være den beste drahjelp og støtte som Obama kan få for å skape en fredeligere og bedre verden.

Gratulerer med fredsprisen Barack Obama og velkommen til Norge!

Tiden vil vise om Obama’s fredsprisreise vil bli en hyldningsferd eller en kanossagang, med eller uten frimurerhåndtrykk:
http://www.youtube.com/watch?v=x1C_NWMRs8Q

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

166 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Jeg var like overrasket som jeg var skeptisk når det ble klart at Obama fikk prisen, men når det nå har sunket inn synes jeg at dette var en modig og velfortjent tildeling, ikke minst.

Kontroversielt? Absolutt…

Feil? Tvert i mot…

Mye av kritikken går på at mannen ikke har utrettet noe. Dette blir helt feil. For det første og viktigst av alt; han har tatt USA tilbake til FN og signalisert at USA’s alenegang under Bushregimet var feil og til skade for både USA og verden forøvrig. Ikke vanskelig å være enig i dette…

Bare denne innrømmelsen i seg selv er verdig en fredspris når man tenker over hva dette i realiteten betyr for internasjonalt diplomati, og dermed mulighetene for fredlige løsninger av kompliserte konflikter.

Under Bush var FN i realiteten spilt ut over sidelinjen, med katastrofale konsekvenser både for verdensfreden, og USA’s omdømme, ikke minst. I FN nå (iflg Nupisjef Egeland, som jo kjenner FN-systemet meget godt) så klyper man seg i armen hver dag over den dramatiske kursendringen USA har tatt i forhold diplomati og samarbeid fremfor konfrontasjon og alenegang.

Dette vil få betydelige og positive konsekvenser for verdenssamfunnet på sikt dersom denne linjen opprettholdes.

Guantanamo skal stenges, rakettskjoldet er lagt på is, dialog er opprettet på bred front til den muslimske verden, Obama har kommet med betydelige innrømmelser i forhold til USA’s unilaterale opptreden de siste 8 år, for å nevne noe.

Det er også grunn til å legge til at Obama har arvet et «helvetes spetakkel» etter sin udugelige forgjenger som han nå skal rydde opp i. Han var faktisk imot Irakkrigen for den som har litt hukommelse.

Det er viktig å huske på at Nobelprisen ikke bare er en «oppnåddgoderesultaterklapppåskuldrasåflinkduharværtpris» men også en støtte, oppmuntring og katalysator for å jobbe videre mot fred.

Så, ja, ved nærmere ettertanke så er denne prisen helt på sin plass, selv om fallhøyden er enormt høy om mannen ikke leverer varene.

Så har man de som mener Obama er same shit, new wrapping i forhold til sin forgjenger, at han er den nye Hitler, antikrist osv osv…

Vel man får nå bare holde på med alle mildest talt merkelige konspirasjonsteorier om denne mannen. Jeg for min del konstaterer at han har tatt USA tilbake til diplomatiet, tatt til orde for forsoning på bred front i forhold til den muslimske verden, tatt til orde for strengere reguleringer av råkapitalismen som knakk verdensøkonomien, avviklet rakettskjoldet osv osv. Han er ingen populær mann i elitistiske kretser, nettopp fordi han begir seg ut mot disse og deres interesser…

Noen ganger folkens, dukker det opp ledere med helt spesielle egenskaper. Obama er en av disse. Han har klart å tenne håp på bred front over hele verden, og jeg ser utelukkende positivt på det.

Så gjenstår det å se om det er the real deal, eller om det ender opp med tomt politikerpreik til syvende og sist.

Jeg tror det første…

Ps, Gaarder;

Jeg er helt uenig i uttalelsen «Det foreligger minst tre aktuelle forklaringer (”hypoteser”) på tingenes tilstand og Obama’s manglende initiativer i retning av å begynne å trappe ned på galskapen sålangt»

Hypotesene er gode, og jeg tror nok at det er elementer av sannhet i alle 3. Det jeg er uenig i er det du kaller manglende initiativer. Sjelden har man vel sett mer initiativ i positiv retning fra en sittende amerikansk president.

Men på samme måte som Rom ikke ble bygd på tre dager vil det nok ta sin tid å rydde opp i kaoset etter sin forgjenger, som jo må sies å være komplett og hinsides enhver fatteevne…

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Nei makan altså!!!
Noe så æresløst, lite intelligent og absurd på samme tid, trodde jeg ikke kunne komme fra deg Vandalf.
Hvordan i alle dager kan Obama fortjene en fredsprisnfor ting han ikke har gjort eller kommer til å gjøre?
Hvis du har fulgt med litegrann, så er Guantanamo fremdeles oppe og går, og blir ikke stengt i overskuelig fremtid, det har Obama selv sørget for. Bagram fangeleiren blir i disse dager utvidet, og er IKKE planlagt stengt. Sammen med resten av globalisteliten, så mobber Obama Iran for sin søken etter atomkraft. Her forleden dag så undertegnet Obama FIRE NYE ÅR med »Patriot» Act. Jeg kan remse opp i det uendelige!
Som du selv egentlig skjønner, så er jo Obama bare en fortsettelse på det Clinton/Bush-klanen satte i gang. Så hvordan kan Bushama fortjene en fredspris? Hvordan får du til å forvrenge fornuftig tankegang til noe totalt absurd? Du må ha en psykisk lidelse av ett eller annet slag.. Antageligvis er det Fornektelse, siden du fremdeles tror, til tross for hva virkeligheten sier, at Keiser Bushama har nye klær.

Er dette ment som en skjennepreken? Ja, så absolutt, og du burde virkelig svelge den, for den er betimelig. Din æresløse fjott!

Ha en JÆVLA GOD DAG!! Nå reiser jeg på jobb!

Som en en margnotat kan jeg nevne at IAEA i disse dager har forsøkt å få tilgang til Israels atomvåpenarsenale for inspeksjon. Israel nekter plent. Det riktige burde være å true dem med å jevne dette fillelandet og dets filleledere med jorden, siden de ikke vil innrette seg etter globalistenes egne regler.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Det var litt av en kraftsalve, evilbug. Ikke særlig intelligent adferd, når man først er inne på personhetssporet…

Ta deg kraftig sammen og hold deg unna den type personangrep! Det er uttalelser som dette som forsøpler de fleste forum rundt omkring.

Jeg står for hvert eneste ord jeg har skrevet, og synes hele denne Obamaraljeringen vitner om manglende innsikt i og forståelse for politiske og diplomatiske prosesser.

Du er således intet unntak, evilbug.

Det er vel mer nærliggende å snakke om psykiske lidelser når man ikke er i stand til å argumentere for sitt syn uten å spy ut edder og galle slik du bedriver.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Jeg synes du bør tåle at folk snakker til deg. At de aller fleste får seg en smekk en gang i blandt, er vel ganske normalt. Er ikke noe unntak jeg heller.
Og, jeg er helt sikker på at du vet bedre enn å lovprise den nye verdenshitleren som en fredsprisvinner når du får tenkt deg litt om. Slutt og innbille deg at 2+2 er 5.
Dessuten trenger jeg ikke argumentere for mitt syn her overhodet. Det er ikke mine personlige meninger om Obama jeg kommer med. Det er pur fakta, Vandalf. Ren fakta… som du tydeligvis fornekter.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Snakk så mye du vil du for meg, men spar meg for idiotkommentarer av typen ovenfor.

Vi er uenig, verre er det ikke. Det bør du klare å godta uten å oppføre deg som en krakilsk fjortis…

Du er hinsides naiv hvis du tror at disse momentene jeg har nevnt ovenfor som er en del av begrunnelsen for prisen, lar seg fullføre over natten.

Og dersom du faktisk har lest begrunnelsen for prisen (noe jeg sterkt betviler), så vil du også se at den er ikke gitt med utgangspunkt i hva han HAR utrettet, men hvilke prosesser som ER igangsatt og som man TROR og HÅPER vil bære frukter på sikt.

Slik sett kan denne tildeling vise seg å være taktisk klok på sikt også. Men det evner du kanskje ikke å se gjennom hatbrillene du åpenbart har på deg?

Dette Obamahitler preiket kan du forøvrig stappe en viss plass. Det faller på sin egen urimelighet.

Likeså påstanden om at Obama følger i Bush sine fotspor. Sett deg inn i Amerikansk innenrikspolitikk og utenrikspolitikk, før du uttaler deg mot bedre vitende, så vil du se at jeg har rett i dette.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Sette seg inn i utenrikspolitikk bør være en begynnelse for å forstå spillet rundt Obama og Nobel. Men det har ikke du gjort Vandalf. Så din kommentar må nok gå under kategorien Ønsketenking. Gjengen bak Globalresearch.ca har gjort hjemmeleksa si og kommet ut med en god oppsummerende artikel (uten tåkete frimurerspekulasjoner):

Obama and the Nobel Prize: When War becomes Peace, When the Lie becomes the Truth

1. The so-called missile defense shield or Star Wars initiative involving the first strike use of nuclear weapons is now to be developed globally in different regions of the World. The missile shield is largely directed against Russia, China, Iran and North Korea.

2. New US military bases have been set up with a view to establishing US spheres of influence in every region of the World as well as surrounding and confronting Russia and China.

3. There has been an escalation in the Central Asian Middle East war. The «defense budget» under Obama has spiraled with increased allocations to both Afghanistan and Iraq.

4. Under orders of president Obama, acting as Commander in Chief, Pakistan is now the object of routine US aerial bombardments in violation of its territorial sovereignty, using the «Global War on Terrorism» as a justification.

5. The construction of new military bases is envisaged in Latin America including Colombia on the immediate border of Venezuela.

6. Military aid to Israel has increased. The Obama presidency has expressed its unbending support for Israel and the Israeli military. Obama has remained mum on the atrocities committed by Israel in Gaza. There has not even been a semblance of renewed Israeli-Palestinian negotiations.

7. There has been a reinforcement of the new regional commands including AFRICOM and SOUTHCOM

8. A new round of threats has been directed against Iran.

9. The US is intent upon fostering further divisions between Pakistan and India, which could lead to a regional war, as well as using India’s nuclear arsenal as an indirect means to threaten China.

This is a war against the truth. When war becomes peace, the world is turned upside down. Conceptualization is no longer possible. An inquisitorial social system emerges.

An understanding of fundamental social and political events is replaced by a World of sheer fantasy, where «evil folks» are lurking. The objective of the «Global War on Terrorism» which has been fully endorsed by Obama administration has been to galvanize public support for a Worldwide campaign against heresy.

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Her ramler det noen spøkelser ut av skapet til Jagland. Han har bl.a. vært en nyttig brikke i destabiliseringen av Kenya gjennom sitt orwelske Oslo Center for Peace and Human Rights, som igjen får indirekte støtte fra CIA:

Corruption: Obama and the Norwegian Connection: Behind the 2009 Nobel Peace Prize
Thorbjørn Jagland negotiated an agreement between the National Endowment for Democracy and the Oslo Center, which was formalized in September 2008. An attached foundation was created in Minneapolis that allows the CIA to indirectly subsidize the Norwegian NGO. It acts on behalf of Washington in Morocco and especially in Somalia

J.Johansen
Forfatter
13 år siden

Dagens Næringsliv på lederplass igår hadde en glimrende kommentar til denne fredsprisutdeling. Siterte at neste Fredspris burde gå til Miss World siden de også alltid snakker om fred og sånt………………….

– Og at Obama ikke har gjort en eneste ting som skulle tilsi noen Fredspris. Til nå er det bare store ord. Ingen handling. En katastrofe.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Det blir som å gi ungdomsskoleelever universitetsdiplom.

Obama’s politikk har drept flere tusen mennesker og vil drepe flere hundre tusen om vi ikke stopper lobbistene han lovte å stoppe. Han er akkurrat som Bush, bush hadde en gjeng tidligere toppsjefer fra oljeindustrien i kabinettet, Obama har flere tidligere toppsjefer fra Våpenindustrien.

Ahmedinedjad er mer verdig enn Obama… Hvem tørr å snakke om sionismen forran hele FN? Hvem fortsetter å snakke når delegater forlater salen før han starter? Hvem dro til Colombia University for å delta på en åpen debatt med universitetstudentene?

Hvem frigjorde britiske gisslene som ble tatt i Iransk farvann? Hvem gir penger til krigsherjede Gaza? hvem blir feiloversatt med vilje for å fiendtligjøre hans innsats for å fjerne sionismen som okkuperer Midtøsten med superavansert krig?

Obama lovte å kaste ut lobbister fra kabinetet, trekke ut soldatene fra irak innen 1år, kutte ned på afghanistan og avslutte den ulovlige avlyttningen av alle amerikanske borgere.

Etter han ble valgt, sendte han 30.000 nye soldater til afghanistan, utvidet tjenestegjøringstiden i Irak, og ansatte 6 nye krigslobbister og utvidet patriot act 2!

Nobelsfredsprisen er en spøk og en stor vits! Norge er ikke en fredsnasjon når kongsberg våpenfabrikk alene tjente 3000milliarder kroner på krig i 2008!

Fuck Obama og Fuck nobelkomiteen(terrorkomiteen)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Kongsberg Aerospace & Defence tjente ikke «4000 milliarder» men 4000 millioner i 2008:
http://www.tu.no/industri/article199682.ece

Helt enig med deg Armin at norske våpen dreper mest, allikevel har Norge eneretten til å gi «fredsprisen». Ser man tilbake på historien til Alfred Nobel, oppfinner av moderne dynamitt, den første som fant ut hvordan mennesker kunne drepes raskt og effektivt. Pga av sin oppfinnelse tjente han en enormt formue og dermed ble Nobel Prisens far, en hoax og narr for vitenskapen!

Det er klart at krigsindustrien har alltid vært mest lønnsømt pga at krigsherjede land fordyper seg i massegjeld de umuligens kan komme ut av. På denne måten er det enkelt for våpen-produksjonslandet å gjøre hva det vil med det kjøps / gjelds-landet. Løsningen er ofte tvangssalg av landets kostbare naturressurser….

Flere land har gått innom denne onde spiralen idag, fordi våpensalg skjer til begge parter, slik at konflikten forlenges. Kan ikke skjønne hvorfor det er så vanskelig å forstå for professorer, vitenskapsfolk at fred på jorden kan ikke finnes med mindre at våpenproduksjon er lagt ned?!?!?

Mest omsetning for å drepe andre mennesker er en klar bevis på den galskapen som fins i denne verden. Dermed er betydning av fredspris en ren lureri for den unge generasjonen, en slags skam håp for en bedre verden! :(

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Dette er flisespikkeri, Armin, men 3000 milliarder er 1,5 ganger oljefondet, så jeg antar du mener millioner, altså 3 milliarder.

Ellers synes jeg det er rart at dere ikke evner å skille Obama fra Bush, noe som gjør at jeg mistenker mange for å mene mye, uten å ha sett nærmere på hva Obama faktisk har gjort så langt. Og det er betydelig, selv om noen her mener han ikke har gjort noe som helst så langt. Da bør man sjekke de faktiske forhold før man konkluderer…

Det er forøvrig naivt å tro at han i løpet av 9 måneder som president skal klare å skape fred og fordragelighet her på kloden. Hele poenget med prisen er at han får en anerkjennelse for det taktskifte man ser fra USA i forhold til diplomati fremfor alenegang. Noe som kan få betydelig innflytelse på fredsprosseser i midtøsten og andre steder.

Er det så vanskelig å se dette?

Obama er forøvrig den første amerikanske president som har brukt ordet Palestina om palestinernes landområder, og for den som kjenner politiske prosesser og diplomatisk språlbruk, så ser man at dette er noe helt nytt fra USA’s side.

Så fremfor å dømme mannen nord og ned, ofte med svært vage konspirasjonsteorier i bunn, burde man heller gitt støtte til de initiativ som er kommet så langt.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Akkurat! Obama er altså frimurer av 32. grad!

Lurer på hvem som sitter som frimurere i fredespriskomiteen?
Noen må det vel være i likhet med at det finne flere av våre topp-politikere som èr blant denne KULT KLANEN av galskapens brødre!

En ting er sikkert, at jeg skal sørge godt for ikke ha inn en frimurer som medlem i BRP, hvis jeg nå skal være med som politiker der. Er det andre som vil det, hvor så skulle skje, skal jeg ut der ifra og istedet danne et helt nytt frimurerfritt parti.

MortenB
MortenB
Abonnent
13 år siden

Ja, jeg tror du har helt rett. Fredsprisen er forlengst blitt en frimurer-gave til andre frimurere.
Det utrolige er bare at så få ikke ser noe som er så opplagt.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  MortenB
13 år siden

Tenke, tenke… Hva om det er slik : Den Noske regjering vet noe om fremtidsplanene til USA vi ikke vet om, de som også sitter i Nobelkomiteen tildeler Obama prisen for å gjøre det vanskeligere for han å gjøre det han kommer til å gjøre… Kan det være logisk ???

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Du er ikke alene om å være sint på disse ondskapens styresmakter Armin.

som jeg har ytret frempå tidligere og gjør det gjerne igjen.

Hvor mange av dere vil være med å danne en et HELT STORT FREDSFORPS, et uavhengig felles opposisjon med det eneste store formål å demonstrere aktivt MOT diktaturet og fasismen der ute, MOT den klanen som mener de har råderett over jorden, det norske samfunn, og våre menneskeliv OG JORD.

Jeg skal snart til Oslo, hvis noen av dere bor i Oslo, eventuelt har muligheten til å komme til Oslo som et møtested, så kunne vi samles og diskutere fellesinteresser rundt dette forslaget jeg her kommer med. Jeg er riktignok 48 år, men har jobber med unge og for de unge så lenge pluss har tidligere stått for demonstrasjoner, så når det gjelder videre demonstrasjoner er jeg fullstendig oppegående til den slags.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Obama er frimurer………kilde? Veldig kjekt med dokumentasjon.

Spiller ingen rolle hvem som er president. Siste bra presidenten var JFK og en sånn som han kommer aldri igjen. (Da skyter de han. Igjen.)

Obama er en nikkedukke. I tillegg eier han ikke personlighet. Bush jr var jo morsom. En skikkelig skøyer. Men han er gjerne glad for å få sitte på ranchen og drikke istedenfor det travle presidentlivet.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Obama er nok tøffere enn hva mange tror. Naturlig nok tror mange han er veik når han, i motsetning til sin forgjenger, ser på dialog, samarbeid og diplomati som veien å gå, fremfor konfrontasjon og alenegang.

Jeg ser på dette som en styrke…

Se feks på hva mannen utrettet på Harvard i sin tid som student. Ikke dårlig det å skape forsoning mellom svarte og hvite studenter… Følger man denne karens karriære fra starten av så er den intet mindre enn imponerende. Og det er en rød tråd som går igjen hele veien’,

Samarbeid og dialog…

Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at dette er noe man tenger mer av i verden i dag. Så er det bare å håpe at han våger å ta kampen mot de mørkeste kreftene i USA som olje og våpenindustrien…

Time will show…

tim osman
tim osman
Abonnent
13 år siden

oioi, dette var flaut, må da finnes andre måter å få invitert obama hit på!
typisk gnore å rope etter oppmerksomhet, men denne var drøy.. nesten like pinelig som vitsen til jagland i eu-rådet..

jaglands rolle som entusiastisk globalist kommer hvertfall tydelig frem, leder av eu-rådet og nobel, han lever her ut obamas tale fra berlin hvor presidenten krevde økt sammarbeid mellom usa og europa, et viktig skritt på vegen mot en verdensstat. her kommer vi også inn på poenget til vandalf med at han har fått usa tilbake til fn (som er en udemokratisk organisasjon med ikke-folkevalgt ledere)

men å anbefale ahmedinijad blir litt dumt, mannen er en tyrann, eller rettere sagt en hund for prestestyret, som ikke tollererer fritenkere og opposisjon. ser at mange har fått for seg at han står opp i mot den nye verdens orden, men husk at den slags kontroversiell tankegang ville fått deg arrestert i iran. og forresten, selvfølgelig forsøker de å utvikle atomvåpen! men det har de jo sin fulle rett til også.

beklager digresjonen

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Det som er mest skremmende er at han fikk prisen nå.
Det betyr bare at til neste år er det for sent.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

«- Oslo blir terrormål når Obama kommer for hente fredsprisen»
http://www.dagbladet.no/2009/10/10/nyheter/barack_obama/nobels_fredspris/innenriks/8513714/

Latterlig hva media finner på for å «selge» seg i slike krisetider. Terror i Oslo er det samme som å frykte for en del «hjernevaska» muslimer i oslos-østkant, så jeg håper denne delen er stengt den dagen! :)

Blue
Blue
Abonnent
13 år siden

Ikke så mye som tyder på at Obama kommer til å leve opp til denne prisen slik jeg ser det.Det virker som det brygger opp til flere voldlige konflikter med USA involvert når du hører Obama si at de må ha en sivil hær som er like sterk som det militære? http://campfema.com/obama-youth-army_camp-fema.html
Og hvordan kan denne presidenten som har generaler som sender fly fullastet med kjemikalier som spres over befolkningen ta imot en slik pris.
Observerte selv flere blacklines i skyene dagene før regnet kom nå på søndag og det er merkbart på flere måter at dette ikke er bra for helsa til folk.

Skulle hatt noen flere værmeldere som denne karen. http://www.youtube.com/watch?v=1IUuqsSxQyE&feature=related

shambo
shambo
Abonnent
13 år siden

Bra artikkel! Men jeg visste ikke at Dalai Lama er frimurer? Hvor kan jeg lese om det?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Tror ikke Dalai Lama er frimurer. Men at han tjener NWO sin sak er jeg ikke i tvil om. Hva godt har den fyren utrettet?

En artikkel med informasjon dere kanskje ikke kjente til:
http://www.michaelparenti.org/Tibet.html

Gaia
Gaia
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Er som deg temmelig sikker på at Dalai Lama jobber for NWO etter å ha lest i en bok han har skrevet – «Råd fra hjertet» fra 2001. Under kapitelet «til dem som fører krig» skriver han bl.a. : «etter min mening burde ikke hvert land ha sin egen hær. Verden burde demilitariseres, med unntak av en multinasjonal styrke som bare grep inn når freden ble truet ett eller annet sted i verden». Dette er ikke buddhistisk tankegang, og jeg tviler på at det kommer fra hjertet! Hele boka bærer preg av NWO – agenda…

C
C
Abonnent
Svar til  Gaia
13 år siden

Dalai Lama stod på lønningslisten til CIA hele 50 og 60-tallet.

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  C
13 år siden

Jepp, det er velkjent, han er en av de som skal bringe folk inn i den nye religionen til NWO, kolletivismen lenge leve.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  C
13 år siden

Ikke glem Ayotallah Khomeini, Mujahedeen og Sadam Hussein, som også var CIAs beste-venner i sin «utnyttelses» tiden!

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Her kan det se ut til at også Jensemann bedriver signalkommunikasjon:
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1758799.ece

Og jeg som trodde at han var altfor keitete, ukoordinert og utenfor de virkelige maktsirkler til å få lov til å bedrive denslags. Jeg velger faktisk å tro dette også etter å ha sett bildet, antar det bare er litt tilfeldig gestikulering fra zionist Stoltenberg junior.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Tror Jensemann har en ting til felles med Obama: han er ikke spesielt smart. Men en utmerket nikkedokke. Han gjør sikkert alt i beste mening også.

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Fredsprisen til Obama skaper bare mer og mer avstand mellom massenes respekt for selve prisen og hvordan våre statsledere faktisk leder. En kan bare ikke ta dette på alvor. Verre er det at Norge skal måtte betale for hele sikkerhets opplegget når Obama kommer til Oslo for å ta i mot. Så vidt jeg forstår det handler ikke fredsprisen bare om en ikke driver med krig, men også menneskerettigheter. han har ikke jort noe bedre enn bush der heller. Obama snakket varmt om å gjøre regjeringen mer gjennomsiktig mens det har gått motsatt vei.

Som Jagland sa på TV, er det noen som fortjener den mer? Jeg må innrømme at jeg jobber ikke i bransjen så jeg vet ikke. Jeg vet bare at Obama hadde ikke jeg rukket å tenke på.

Obama er lederen av det landet som bruker mer penger på krig enn resten av verden og nå kan han skilte med fredsprisen. Snakk om «Dobbelspeak».,

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Bra! Jeg tror faktisk at fredspris til OBAMA er bare gitt for en slags «unnskyldning» for å få ham til å besøke sine globaliste-venner her i Norge.

pmk75
pmk75
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Globalistundersåtter mener du vel:)

Thorbjørn går og drømmer om invitasjon til Bilderberg han nå.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
HULK org.
http://www.hulk.no

Kan det være en grunn til at Barack Obama mener han ikke fortjener nobels fredspris mon tro???

Kan det ligge noe i det at Obama selv virket noe ukomfortabel med kåringen som VG skriver den 11. oktober?

Kan det være det at Obama innerst inne vet at vet å motta denne fredsprisen, forventer også hans folk at han skal fortsette å være en «ærlig og redelig» president for menneskeheten i USA, noe han selvsagt vet han ikke er i og med hans gode kontakt forbindelser med både Bilderberg gruppen og alle de korrupte menn og kvinner som står bak skapelsen av den mennesketilintetgjørende svine-influensa vaksinen, som står bak masseutryddelse av verdens befolkningen, ikke minst, Den Nye Verdens Orden?

Om få måneder vil alle de som har skrevet ROOOOOOOSENDE kommentarer i VG om at Barack Obama fortjener denne fredsprisen dra seg i håret og si «HÆ! Jeg trodde han Obama var en god, folkekjært og ærlig president jeg!!!»

Det skal bli en fornøyelse å være tilskuer nå den dagen kommer, der jeg skal sitte hjemme i min egen stue og riktig nyte det jeg leser side opp og side ned av i landets aviser om «fredsaktivisten» – Barack Obamas alle skandaler, løgner og svik.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=573463
http://www.youtube.com/watch?v=y9nPg7oVHNM&feature=related

Tufsetom
Tufsetom
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Skadefryd over andres naivitet? Er det sånn vi skal skape en ny og bedre verden?

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Tufsetom
13 år siden

Hei Tufsetom!
Hvis det er kommentaren min du sikter til siden du stiller spørsmålet: «Skadefryd over andres naivitet? Er det sånn vi skal skape en ny og bedre verden? » kan jeg ikke annet enn å være enig med deg at, nei, det skal vi ikke gjøre – være skadefrydne over andres naivitet.

Men så er det slik Tusfetom at det er forskjell på å være uforskyld naiv og bevisst naiv. Det finnes desverre et stort antall mennesker i denne verden som bevisst lukker øyne sine for det de med sin bevissthet vet er både ødeleggende for menneskheten og samfunnet. Og det finnes et stort antall mennesker som til tross for at de år etter år stemmer inn partier på stortinget de vet ikke holder sine valgløfter. Men de stemmer dem inn igjen med den illusjonen om at de kanskje vil gjøre det liit bedre neste gang!
Og så har vi den gruppen som ennå ikke har forstått at det er ikke bare noen «pene hvite tenner» og et «smilende sjarmerende ansikt og vesen» som Obama sitt som skal være det avgjørende for at man skal få en fredspris.

Og går man litt inn på Nyhetsspeilets mange linker og andre stder på internett og you tube videoer, finner man de svarene man leter etter om USAs nye president, og hvis man gidder…!

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Mens verdenspressen var opptatt av annonseringen av fredspristildelingen og LRCross månebombingen fredag 9.oktober, var det noe annet som skjedde som var viktig som gikk oss hus forbi? Begge disse hendelsene var fastsatt på denne dato lang tid i forveien.

To tidligere hendelser som ikke fikk oppmerksomhet før en tid etter er:

10.april 2000… da hundretusener i Bolivia demonstrerte for rettighetene til sitt eget vann etter at Verdensbanken stilte ultimatum da Bolivia ba om lån, at alle rettigheter ble solgt til et privat selskap (som viste seg å bli et amerikansk eid engelsk selskap med dekknavn Aguas de Tunari), som deretter doblet vannprisen så det oversteg matbudsjettet til en familie.
Verdensbanken knyttet alle avtaler opp mot dollaren og forbydde regjeringen i Bolivia å subsidiere vannprisen. (Hva om noe lignende skjedde i Norge?)

Verdenspressen var da opptatt av affæren mellom Bill Clinton og Monica Levinsky.
(ref: Makten bak Makten, Per-Aslak Ertresvåg, s.224)

Desember 2001….i USA, da den allerede ferdigskrevne loven av en tykk blekke om unntakstilstand ble presentert kongressen da de fleste var reist hjem på juleferie.

At noe blir planlagt gjennomført når minst oppmerksomhet er rettet imot initiativtagerne og disses handlinger er vist flere ganger.

Da kan en jo undres om det var en planlagt bonus i at det ville skape ståhei om utdelingen. I og med at det var annonsert en eksplosjon på månen med 700kilo sprengstoff, så var det nok mange som hadde øynene sine i kikkerten og på NASAs websider. Og mer diskusjon og forundring ble det da alle spurte hvor ble den av?

Obama deception er godt hjulpet av Nobelkomitéen. Det er så mange andre kandidater til fredsprisen som aldri med sin beslutningmyndighet har SENDT NOEN TIL KRIG, som Obama har gjort.

Derfor har smurfen skremmende rett i å anta at neste år vil være for sent å gi Obama prisen og for hvilken grunn??? Vi ser tegningen..
Det forberedes til borgeropprør i eget land…..avvæpning ved lov av egne borgere, oppkjøp av ammunisjonprodusenter, likister til 4 personer pr.stk, nylig opplæring av militære i håndtering av sivile ved veisperringer, hemmelig oppbygging av ny infrastruktur til massetransport m.m.

Når 2 millioner som vanligvis ikke er med i demonstrasjoner går ut og protesterer mot Obamas helsereform, er det et tegn på at han ikke er i takt med folket.

Til de som mener tildeling er helt OK og mener hans person er av det gode, vil jeg si: Hva sa han selv?

«Jeg føler ikke at jeg har gjort meg fortjent til den» Nei nettopp!!!

Killuminati
Killuminati
Abonnent
13 år siden

Beklager at jeg ikke har oversatt dette til Norsk, men tror det ikke er så vanskelig for de fleste å forstå det som står her.

«Below is a brief description of the process involved in selecting the Nobel Peace Prize Laureates.

September – Invitation letters are sent out. The Nobel Committee sends out invitation letters to individuals qualified to nominate – members of national assemblies, governments, and international courts of law; university chancellors, professors of social science, history, philosophy, law and theology; leaders of peace research institutes and institutes of foreign affairs; previous Nobel Peace Prize Laureates; board members of organizations that have received the Nobel Peace Prize; present and past members of the Norwegian Nobel Committee; and former advisers of the Norwegian Nobel Institute.

February – DEADLINE FOR SUBMISSION. The Committee bases its assessment on nominations that must be postmarked no later than 1 FEBRUARY each year. Nominations postmarked and received after this date are included in the following year’s discussions. In recent years, the Committee has received close to 200 different nominations for the Nobel Peace Prize. The number of nominating letters is much higher, as many are for the same candidates.

February-March – Short list. The Committee assesses the candidates’ work and prepares a short list.

March-August – Adviser review. The short list is reviewed by permanent advisers and advisers specially recruited for their knowledge of specific candidates. The advisers do not directly evaluate nominations nor give explicit recommendations.

October – Nobel Laureates are chosen. At the beginning of October, the Nobel Committee chooses the Nobel Peace Prize Laureates through a majority vote. The decision is final and without appeal. The names of the Nobel Peace Prize Laureates are then announced.

December – Nobel Laureates receive their prize. The Nobel Peace Prize Award Ceremony takes place on 10 December in Oslo, Norway, where the Nobel Laureates receive their Nobel Prize, which consists of a Nobel Medal and Diploma, and a document confirming the prize amount.»

Kilde: http://nobelprize.org/nomination/peace/process.html

«The inauguration of Barack Obama as the 44th President, and Joe Biden as Vice President, took place on January 20, 2009.» – Wikipedia

Så hvis fristen for å nominere kandidater er den 1. Februar hvert år, da hadda Obama sittet som president i 10-11 dager i det ovale kontor når han ble nominert. Hmmmmm…..

Dette er ingen ‘konspirasjonsteori’. Det er basert kun på harde bevis.

Hva synes dere alle om dette?

vegar
Abonnent
Svar til  Killuminati
13 år siden

«Så hvis fristen for å nominere kandidater er den 1. Februar hvert år, da hadda Obama sittet som president i 10-11 dager i det ovale kontor når han ble nominert. Hmmmmm…..»

så underbygger dette tankene om at personen(e) som nominerte Obama faktisk tenkte at dette kom til å bli et skifte i politikken, og at en eventuell pris ville være et signal på å fortsette den forandringen som han har snakket om

Legg merke til at vinneren ikke velges før i oktober. Altså er dette et valg på bakgrunn av
1) USA har skiftet politikk
2) Obama har ETTER han tiltrådte sendt flere potitive signaler
3) det er en OPPFORDING om å fortsette

Så hva synes jeg om dette? Ikke noe rart..bortsett fra at noen faktisk LETER konspirasjoner overalt.

Killuminati
Killuminati
Abonnent
Svar til  vegar
13 år siden

«så underbygger dette tankene om at personen(e) som nominerte Obama faktisk tenkte at dette kom til å bli et skifte i politikken, og at en eventuell pris ville være et signal på å fortsette den forandringen som han har snakket om»

Altså han får prisen på grunnlag av at han har vært flink med retorikken sin, lovet ting han ikke har holdt (og mest sannsynlig ikke kommer til å gjøre)?
Forskuddspris?

Faktisk så er det flere på nyhetsspeilet.no som har gjort mer for fred enn Obama kommer til å gjøre. Mens de(NS) opplyser oss, later Obama fortsatt som om 9/11 var gjort av Osama bin Baba.

vegar
Abonnent
Svar til  Killuminati
13 år siden

igjen:

3) det er en OPPFORDING om å fortsette

Otto
Abonnent
13 år siden

Relatert til tema, World System and the Illuminati http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=1#M4175 , Fritz Springmeier.

ubu
ubu
Abonnent
13 år siden

Kommer det til komme mange og demostrere mot krigene når han kommer til oslo for å hente prisen?

Han har startet krig mot pakistan. -Sagt sin støtte til krig mot Iran om Israel tar iniativ. Han har sterkt oppeskalert afghanistan krigen, og han øker den totale mengden soldater i Irak (om man legger sammen økningen i kontraktørene + tilaketrekningen av verva soldater)
Det er viktig at det demonstreres mot krig når han kommer for å motta fredsprisen. -Det er viktig at vi viser dem at vi ser gjennom løgnene om at han er en fredspresident.

I USA har antikrigs bevegelsen opplevd store rekruteringsvansker med motstanden mot kriger og tortur etter at Obama kom til makten. -Han har på alle plan videreført og i mange tilfeller oppjustert Bush politikken som verden var sånn imot. -Det er viktig at dette markeres. -De kommer til å forsøke å stoppe oss med anti-terror tiltak, det er viktig at ytringsfriheten står sterkere.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

ubu;

Har Obama startet krig mot Pakistan? Eller mener du her at de støtter Pakistan i kampen mot Talibanpakket? (en ikke uvesentlig forskjell)

Det har ikke jeg fått med meg (krigen mot Paktistan, altså), ei heller at han har «Sagt sin støtte til krig mot Iran om Israel tar iniativ» (Mulig løsmunnede Biden kan ha sagt noe slikt, men offisiel politikk er det ikke pt)

Kanskje du kan henvise til noe mer enn løse påstander?

Er det ingen som har fått med seg at mannen har «arvet» disse 2 krigene, og nå forsøker å rydde opp?

Jeg antar videre at man forstår at det ikke bare er å pakke sakene og stikke fra kaoset? Dette kommer til å ta tid…

Man kommer heller ikke utenom det faktum at Obama, fredlige hensikter eller ei, fortsatt er øverstkommanderende for verdens mektigste militærmaskin og vil opptre deretter.

I lys av sistnevnte er det høyst diskutabelt hvorvidt det er riktig å gi prisen til han, men prisen er gitt som følge av de kursendinger Obama har foretatt først og fremst i forhold til internasjonalt diplomati hvor USA spiller en nøkkelrolle. Og med den begrunnelsen støtter jeg tildelingen. Så vi tiden vise om det var riktig eller ei. Det er for tidlig å si nå…

Det er tydeligvis vanskelig for speilets skribenter og lesere å få med seg dette da mannen her er forhåndsdømt nord og ned…

For de som lever i villfarelsen om at Obama løper elitens ærend; sjekk linkene nedenfor;

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=575184

Her maner han til kamp mot forsikringslobbyen som på liv og død ikke ønsker at det offentlige skal kunne tilby et anstendig helsetilbud til de mange millioner amerikanere som ikke har slikt tilbud.

Men det vel galt av han det også (som alt annet han gjør)?

vegar
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

«Kanskje du kan henvise til noe mer enn løse påstander?»

Har du glemt hvor du er?? :D

(print screen)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

Krig betyr «fred» i tider der arbeidsledigheten er på topp og nasjonalindustri svikter som faen… Husk hvem som tjener mest på krigsindustri før man deler ut «fredsprisen» Jagland… :)

« Forrige artikkel

Har du sett en araber?

Neste artikkel »

Svineinfluensa i perspektiv

166
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x