Uncle Sam i Oslo: Statuer, illusjoner og fakta

10.4K visninger
24 minutter lesetid
39

The great enemy of the truth is very often not the lie, deliberate, contrived and dishonest, but the myth, persistent, persuasive and unrealistic.

John F. Kennedy

Kontraskjæret midt i Oslo sentrum, mellom Oslo Rådhus og Akershus Festning befinner det seg  to statuer av Uncle Sam på det som må betegnes som hedersplasser. Dette er USAs tidligere president Franklin Delano Roosevelt (”FDR”) og USAs tidligere forsvarssjef og utenriksminister George Catlett  Marshall.

Hva er bakgrunnen for en slik plassering av statuer med to fremmede utlendinger ? Har noen av dem i det hele tatt fortjent å få statuer reist på vår norske jord ? Basert på myter, illusjoner og fortielser eller på åpenhet og fakta ?

Norge, som er  blitt kalt USAs 51. delstat og USAs lydigste puddel, har fått sin solide dose av myter om Uncle Sams innsats under andre verdenskrig, symbolisert ved krigspresidenten FDR.

Norske politikere, militære og journalister, selv akademikere type historikere, ser ut til å være dupert av myter langt ned i underbevisstheten om hva FDR egentlig bedrev før og under krigen.

Myten om president FDR

Roosevelt satt som president i mer enn 3 perioder i årene 1933-1945. Såvel under depresjonen som under krigen var det stort behov for lederskikkelser i den vestlige verden, og FDR fylte på mange måter denne rollen som ”fyrtårn” og ”leder for den frie verden”.

USA var kommet lengst i å ta i bruk radioen som massemedium, og FDRs ”fireside chats” hvor han satt ved siden av en knitrende peisild i Det Hvite Hus og som en onkel-sjonkel talte til folket på sin lune måte gikk rett hjem i hjerterøttene hos folk flest. En annen del av FDR-myten er at hans kommunist-inspirerte planøkonomi  kalt ”New Deal” bidro til å trekke USA opp av den økonomiske depresjonen i kjølvannet av krakket 4 år før.

I den kollektive norske underbevisstheten lyder myten om FDR omtrent slik:

På grunn av USAs innsats under krigen og Marshall-hjelpen etter krigen skylder Norge USA evig takknemlighet, lydighet og underdanighet. Om norske politikere skulle finne på å kritisere f.eks. militærbruk eller andre former for umoralsk adferd begått av USA vil dette være være illojalt og utakknemlig overfor Norges fremste allierte. Halleluja og amen.”

Historiske fakta og kjensgjerninger om FDR

Bak myten om FDR befinner det seg en mengde ikke så positive kjensgjerninger om frimureren, presidenten, marineministeren og maktmennesket FDR. Nyhetsspeilet tar her for seg noen av kjensgjerningene som har unngått norske historikere, politikere og journalister sitt søkelys i påfallende stor grad.

1. FDR fortiet sin svake helsetilstand og førte folket bak lyset

I 1921 ble FDR rammet av polio og lammet fra livet og ned. Det faktum at han klarte å holde dette betydelige handicap skjult i så mange år er blitt kalt ”a splendid deception.” (FDR satt stort sett i rullestol, men han hadde fått montert jernskinner i beina som gjorde at han var i stand til å stå i korte  perioder, f.eks. under fotografering)

At presidenten var invalid...
At presidenten var invalid...
...var ikke noe folket behøvde å vite om
...var ikke noe folket behøvde å kjenne til

Da FDR ble rammet av hjerteslag i mai 1944 uttalte legene at han ikke kunne arbeide mer enn 4 timer om dagen hvis han ville unngå å dø.

Dette var i den kritiske måneden før invasjonen i Normandie. Uten å ha redegjort for sin sterkt svekkede helsetilstand ble FDR i november 1944 på ny valgt til president.

Dette året tilbrakte han hele 200 dager utenfor Det Hvite Hus av helseårsaker. FDR døde av hjerneblødning i april 1945, tre måneder inn i sin siste presidentperiode.

2.  FDR bidro til kaldblodig massemord

Som assisterende marineminister (Assistant Secretary of the Navy) ledet FDR personlig en styrke US Marines som invaderte og okkuperte den selvstendige republikken Haiti i 1915. FDR styrte deretter Haiti grusomt og uten noen respekt for menneskeliv, som en slags tidlig ”Baby Doc diktator ” etter en  militær invasjon kalt ”demokratisering”. Etter at FDR’s fremferd på Haiti ble slått opp som en stor skandale i 1920 tok  daværende president Harding affære ved å ydmyke FDR offentlig med ordene:

“Practically all we know is that thousands of native Haitians have been killed by American Marines, and that many of our own gallant men have sacrificed their lives at the behest of an Executive department in order to establish laws drafted by the Assistant Secretary of the Navy…I will not empower an Assistant Secretary of the Navy to draft a constitution for helpless neighbors in the West Indies and jam it down their throats at the point of bayonets borne by US Marines.”

På Jalta samtykket FDR i at 2 millioner sovjet-borgere som befant seg utenfor Sovjet ved krigens slutt,  hovedsakelig krigsfanger fra Den Røde Armé, ble transportert tilbake til Sovjet, vel vitende om at de ville bli henrettet på ordre fra Stalin, hvilket også skjedde.

Dette innebar et grovt brudd på Geneve-konvensjonens bestemmelser om behandling av krigsfanger, og er beskrevet bl.a. i Operation Keelhaul av Julius Epstein, The secret betrayal av N. Tolstoj og The Last Secret av N. Bethall.

3. FDR organiserte grov trakassering av homoseksuelle og var en notorisk løgner

Som assisterende marineminister godkjente FDR bruk av feller for å avsløre homoseksuelle i marinen, bl.a. ved at unge rekrutter ble kommandert til å utføre homoseksuelle handlinger. Da denne saken ble slått opp som en stor skandale løy FDR under ed i retten om sin medvirkning, bl.a. ved å hevde at han ikke hadde visst hva ordren han hadde underskrevet hadde gått ut på.

Da general MacArthur ble informert om FDRs død i 1945 var hans lakoniske kommentar:
Well, the old man has gone, a man who never told the truth when a lie would suffice.”

FDR sa selv om sin manglende ærlighet noen år før han døde:

You know I am a juggler, and I never let my right hand know what my left hand does. I’m perfectly willing to mislead and tell untruths…”
(“FDR A Biography” av  Ted Morgan s.  550)

4. FDR respekterte ikke loven

Ved en anledning skrøt FDR av at han hadde ”begått nok ulovlige handlinger” til å bli stilt for riksrett og dømt til 999 år i fengsel.
(Blanche Cook – Eleanor Roosevelt, vol 1, 1992, s. 265 – 266)

5. FDR konfiskerte borgernes gull

I april 1933, måneden etter at FDR var blitt president for første gang, utstedte han et dekret (Presidential Executive Order 6102)  som  under trusel om 10 års fengselsstraff tvang alle amerikanske borgere til å gi fra seg sitt privateide gull for en pris på 20,67 dollar pr unse. Mottageren av gullet var det privateide Federal Reserve System (”The Fed”), en privateid institusjon som var og er  forkledd som sentralbank og  eid av europeiske og amerikanske banker og finanshus.

Etter at gull-inndragningen var blitt gjennomført ble prisen på gull økt til 35 dollar over natten.

6. FDR innførte kommunistisk sentral planlegging ( ”New Deal”) med katastrofale resultater

Under påskudd av å skulle bekjempe datidens finanskrise og økonomiske depresjon innførte FDR et forsøk på kommunist-lignende planøkonomi under navnet New Deal, som innebær en svært høy grad av statlig intervensjon og diktat i økonomien og overfor borgernes liv. FDRs nære rådgiver Douglas sa om New Deal påfunnet: “The present pseudo-planned economy leads relentlessly into the complete autocracy and tyranny of the Collectivist State.”

En av FDRs tilhengere, Merle Thorpe, konstaterte i 1935 at FDRs regime hadde gjennomført flesteparten  av punktene i det kommunistiske manifest:

We have given legislative status, either in whole or in part, to eight of the ten points of the Communist Manifesto of 1848; and, as some point out, done (sic) a better job of implementation than Russia.”

New Deal politikken ble i praksis det motsatte av hva FDR hadde lovet. FDR hadde lovet å redusere statens utgifter med 25% og å unngå budsjettunderskudd, men i perioden 1933 – 1936 økte statens utgifter med 83%.

En god analyse av New Deal er Al Smith’s tale ”The facts in the case” (sakens fakta), som ble holdt i januar 1936. Se http://www.geocities.com/mark_willey/smith36.pdf

Om resultatene av New Deal uttalte Winston Churchill i 1937:

The Washington administration has waged so ruthless a war on private enterprise that the US…is actually…leading the world back into the trough of depression.”

7. FDR innførte Illuminati-symbolet på  dollarsedlene

I 1935 ble det innført en ny design på dollarsedlene. På 1-dollarsedlene ble det plassert en pyramide med et øye på toppen, sammen med teksten NOVUS ORDO SECLORUM, årstallet 1776 (året for grunnleggingen av den moderne tids Illuminati) og annen symbolikk som i hvert fall ikke hadde sitt utspring i den amerikanske konstitusjonen.

Dagens 1-dollar dekorasjon ble innført av FDR
Dagens 1-dollar dekorasjon ble innført av FDR

Det var Henry Wallace, frimurer av 32. grad og visepresident under FDR i 1940-1944 som hadde foreslått at Illuminati-symbolet skulle pryde USAs mynter.

FDR besluttet at pyramide-motivet istedet skulle plasseres på 1-dollarseddelen. Senere er det blitt kjent at dette symbolet er det  hemmelige brorskapet Illuminati sin logo. Illuminati utgjør toppen av de fleste av verdens makt-pyramider (sic), inkludert frimurer-hierarkiet, et faktum de fleste frimurere av lavere grad er lykkelig uvitende om.

8. FDR var medlem av et hemmelig okkult selskap som ble sagt å være en del av Illuminati

FDR var frimurer av 32. grad, den nest høyeste offisielle graden. FDR var også medlem av et hemmelig selskap ved navn The Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystics Shrine (Shriners), hvori han oppnådde graden Knight of Pythias. Denne ordenen hevdet at den var en del av det satanistiske  Illuminati. Frimurerne Walter Flemming og William Florence grunnla den amerikanske grenen i 1872. Bare frimurere som hadde nådd 32. grad innenfor The Scottish Rite kunne bli medlem.

Forøvrig ble FDR av det Illuminati-kontrollerte Time Magazine kåret til “first runner-up” til tittelen Man of the 20th Century, bare slått av Albert Einstein.

Illuminati er mestere i illusjonens kunst.  Symbolspråk og dybdeinnsikt i den menneskelige underbevissthet er stikkord for å forstå dette. Myteskaping og mytebevaring er mao. viktige verktøy som Illuminati benytter for å hjernevaske massene og ”blinde dem fra å se åpenlyse sannheter”. Hva er så en statue ? Ikke bare en figur utformet i stein eller bronse, en statue er også et symbol – som oppfattes og tolkes av underbevisstheten, hvorfra myter og illusjoner bidrar til å overstyre den logiske tenkning, og til tider også den sunne fornuft…

9. FDR brøt konstitusjonen

I 1935 fastslo USAs høyesterett enstemmig at hovedelementet i New Deal, FDRs
kommunist-inspirerte National Recovery Administration (NRA – på folkemunne kalt “Nuts Running America”) var grunnlovsstridig.

Under krigen sendte FDR tropper for å okkupere Grønland, Island og Kanariøyene i strid med konstitusjonen (Se”President Roosevelt and The Coming of War 1941” av Charles Beard)

10. FDR misbrukte offentlige kontrollmyndigheter og utførte ulovlig telefonavlytting av sine politiske motstandere

FDR benyttet IRS (Internal Revenue Service – skattemyndighetene) til å spionere på sine politiske  motstandere, bl.a. Father Coughlin, Hamilton Fish, redaktør Moe Annenberg i The Philadelphia Inquirer og Charles Lindbergh.

FDR innhentet også FBI filene til sine politiske motstandere og ”oppfant” ulovlig telefonavlytting som han også praktiserte – naturligvis ulovlig.

11.  FDR satte hensynet til staten over hensynet til individet

Allerede i 1912 holdt FDR en tale (i Troy, New York), hvor han gjorde rede for sin filosofi, bl.a. ved å plassere the “liberty of the community” over “the liberty of the individual.”

I 1934 siterte Louis Howe FDR på å ha sagt at“the time has arrived to build a new kind of government founded on the doctrine of the good neighbor and not the cruel doctrine of ‘rugged individualism.’ “ FDR artikulerte mao. for en hensynsløs og allmektig stat på bekostning av hensynet til individet.

12. FDR nektet å redde jødiske båtflyktninger utenfor USA i 1939

FDR nektet å redde 900 jøder som hadde flyktet fra nazi-Tyskland i mai 1939 om bord i skipet St. Louis. Da skipet befant seg utenfor kysten av Florida ga FDR ordre om at passasjerene skulle nektes å gå iland I USA.  (Se  http://en.wikipedia.org/wiki/MS_St._Louis)

Jødiske båtflyktninger ombord på MS St. Louis som hadde lyktes i å flykte fra nazi-Tyskland men ble sveket av FDR da de befant seg utenfor kysten av USA
Jødiske båtflyktninger ombord på MS St. Louis som hadde lyktes i å flykte fra nazi-Tyskland men ble sveket av FDR utenfor kysten av USA

Skipets ferd er skildret i filmen ”Voyage of the damned” fra 1976. Det hører med til historien at skipets kaptein Gustav Schröder, en tysk anti-nazist, nektet å føre skipet tilbake til Tyskland med jødiske passasjerer om bord.

Kaptein Schröder er  forøvrig hedret som en av de ”rettferdige blant nasjoner” ved Holocaust-museet Yad Vashem i Israel – for sin heroiske innsats for å redde jødene  om bord på St. Louis.

13. FDR  nektet å bombe infrastrukturen for Hitlers konsentrasjonsleirer

FDR hindret at informasjon om det pågående Holocaust i Europa ble offentliggjort i USA (ifølge Treasury Report).

FDR nektet å bombe jernbanelinjer som førte til Hitlers konsentrasjonsleire samt krematoriene og øvrig infrastruktur i nazistenes death camps.  Dette kunne ha reddet hundretusenvis av mennesker som ble drept i leirene.
(David Wyman – Abandonment of the Jews, 1984, p 295).

Treasury Department uttalte 13 januar 1944 at FDR var “guilty not only of gross procrastination and willful failure to act, but even of willful attempts to prevent action from being taken to rescue Jews from Hitler.”

14. FDR visste om Japans angrep på Pearl Harbor og ønsket at det skulle skje

Det er slått fast av en rekke uavhengige forskere at FDR i 1941 ønsket at USA skulle bli med i krigen. For å få et påskudd ble Japan provosert til å angripe USAs stillehavsflåte. Japans angrep på Pearl Harbor fant sted 7. desember 1941. 2403 personer omkom og 1178 personer ble såret , og USA erklærte krig mot Japan neste dag.

Sannheten om angrepet på Pearl Harbor og opptakten til dette er bl.a. beskrevet i:

“Roosevelt and the First Shot: A Study of Deceit and Deception” av John Denson
“Infamy” av John Toland
“Pearl Harbor: The Facts Behind the Fiction”.The New American, Vol. 17, No. 12, June 4, 2001
“Pearl Harbor: Mother of All Conspiracies” av Mark Willey
“Day of Deceit: The Truth about FDR and Pearl Harbor” av Robert Stinnett
“Sacrifice at Pearl Harbor” film av BBC Warner

Samtidig med at FDR rigget i kulissene for å fremprovosere en krig mot Japan for at USA skulle bli  med i krigen, forsikret han det amerikanske folket om at en krig aaaaldri ville komme på tale:

While I am talking to you mothers and fathers, I give you one more assurance. I have said this before, and I shall say it again and again and again: Your boys are not going to be sent into any foreign wars.”

Etter at det ble kjent at FDR var drivkraften bak Pearl Harbor-angrepet anses dette som et av historiens verste tilfeller av hykleri.

Pearl Harbor angrepet var en PALIS-operasjon (”Provoke an Attack and Let It Succeed”), som innebærer at myndighetene i et land provoserer frem et angrep mot seg selv og lar angrepet bli gjennomførrt uten tilsynelatende å ha vært forberedt, slik at egne styrker lider betydelige tap.

15. FDR forsynte Stalins Sovjet med atomteknologi

Under krigen pågikk en omfattende levering av våpen, teknologi, råvarer og informasjon fra USA til Stalins Sovjet. Dette var gjort mulig av den såkalte Lend-Lease Act, som FDR hadde fått trumfet gjennom i Kongressen i mars 1941, et tidspunkt da verken Sovjet eller USA var i krig.

De omfattende skipningene til Sovjet under Lend-Lease programmet, og ikke minst”no questions asked”-velvilligheten fra USAs side når det gjaldt å imøtekomme russiske ønsker,  vakte oppmerksomheten til Major George Racey Jordan, som arbeidet ved Newark-flyplassen i New Jersey under krigen. Etter hvert ble han interessert i noen topphemmelige ”diplomatkofferter” som hans instinkter fra tid til annen drev ham til å åpne. Det viste seg at atomteknologi i form av thorium, uran og teknologisk informasjon var blant elementene som FDR så velvillig delte med Sovjets diktator Stalin.

FDR ga til Sovjet minst 700 kilo uran (omtrent 4 ganger så mye fisjonerbar U-235 som USA selv beholdt), 417 tonn kadmium, 437 tonn kobolt, 12 tonn thorium og 1100 unser tungtvann samt de nødvendige utrustninger for atombomben samt en reaktor for å utvinne plutonium. En total oversikt over innholdet i FDRs håndsrekning til Stalin finnes her: http://www.geocities.com/mark_willey/lend.html

Major Jordan førte dagbok, og ”From Major Jordan’s diaries” kom som bok i 1952. Det oppsiktsvekkende innholdet av FDRs enorme gaver til Stalin har  i  mange år vært undertrykt av myndigheter og mainstream media. Major Jordans Diaries er nå tilgjengelig på nettet her: http://arcticbeacon.com/books/Maj_Geo_Racey_Jordan-FROM_MAJOR_JORDANS_DIARIES.pdf

For øvrig fant det sted en høring etter at FDR var død og krigen var over om FDRs hemmelige overføringer av atomteknologi til Stalins Sovjet; The US House of Representatives, Eighty-first Congress, Second Session, Committee on Un-American Activities, Hearings Regarding Shipment of Atomic Material to the Soviet Union During World War II.

16. FDR forrådte Øst-Europas land og folk på Jalta-konferansen

På Jalta samtykket FDR velvillig i at landene Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Bulgaria og de øvrige landene som ble innesperret bak jernteppet ble kontrollert av Stalins Sovjet. FDR ofret hundrevis av millioner mennesker til å leve i den kommunistiske misére uten å prøve å løfte en eneste finger, uten å ytre en eneste setning, for å prøve å forhindre det.

Jalta-møtet i februar 1945:  Stalins lydigste puddel FDR i ferd med å begå historiens største svik mot den frie verden og å samtykke i massemord på hundretusener av krigsfanger fra Den Røde Arme.
Jalta-møtet i februar 1945: Stalins lydigste puddel FDR i ferd med å begå historiens største svik mot den frie verden og å samtykke i massemord på hundretusener av krigsfanger fra Den Røde Armé.

At FDR etter dette historiske sviket fikk beholde sin mytiske tittel som ”den frie verdens fyrtårn” er noe nær en absurd illusjon, og mildt sagt en gåte. Landene i Øst-Europa som ble ofret til Stalin hadde vært akkurat like frie før krigen kom som landene i Vest-Europa.

17.  FDR ville overlate mesteparten av Europa, inkl. Norge, til sovjetisk innflytelse etter krigen

I september 1943 hadde FDR en samtale med sin venn Vatikanets kardinal Spellman. Her forklarte FDR hvordan han ville dele opp Europa etter krigen:

“Stalin would certainly receive Finland, the Baltic states, the eastern half of Poland and Bessarabia (Romania)…Britain and Russia get Europe and Africa. But as Britain has predominating colonial interests, it might be assumed that Russia will predominate in Europe…The European people, which includes France, Belgium, Holland, Denmark, and Norway and of course our wartime enemies Germany and Italy, will simply have to endure the Russian domination in the hope that in ten or twenty years they will be able to live with the Russians.”
(Se “The Cardinal Spellman Story”  av Robert Gannon s 222-24)

Etter Jalta-konferansen sa FDR til Averill Harriman at han ikke brydde seg om landene som grenset til Sovjet endte opp som kommunistiske.

FDRs ord om at intet skjer tilfeldig i politikken

Et av FDRs mest kjente sitater lyder:

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Mao. bør det legges til grunn, at FDRs gjerninger som er beskrevet i punktene 1-17 skjedde akkurat slik, fordi at noen ville det slik. Noen kan i denne sammenhengen tolkes som THEY – FDRs overordnede puppet masters i Illuminati.

Look to Norway

”Look to Norway” er et begrep fra en tale av FDR, som ble holdt i september 1942. Hovedinnholdet  lyder:

“If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Norway.

If there is anyone who has any delusions that this war could have been averted, let him look to Norway;

and if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway.”

FDR fremholdt Norge og det norske folks demokratiske sinnelag som et eksempel til inspirasjon.

Dette tilsier vel at en statue av en aktverdig nordmann med demokratisk sinnelag burde ha blitt  skjenket til nasjonen USA som et eksempel til inspirasjon og etterfølgelse. Hvilken logikk er det i at det var det motsatte som skjedde – at en statue av det udemokratiske og svikefulle makt-monsteret FDR dukket opp midt i Norway, hvor den befinner seg den dag i dag ?!

Strengt tatt burde en statue av Josef Stalin eller Den Røde Armé’s Marshall Sjukhov ha vært reist på Kontraskjæret, dersom hensikten med valget av statue var å hedre den viktigste bidragsyteren til nedkjempelsen av nazi-Tyskland og frigjøringen av Norge i 1945.

Den nye statuen av George Marshall

Ved foten av Marshall-statuen som ble reist i 2008 står det ”Reist av takknemlige nordmenn”.  60 år etter Marshall-hjelpen hevdes det at nordmenn ennå er ”takknemlige” overfor den for lengst avdøde Marshall. Som om den godeste Marshall hadde bladd opp hjelpen som bar hans navn fra sin egen lommebok.

Teksten til Marshall-statuen i Oslo: Myte-vedlikehold anno 2008.
Teksten til Marshall-statuen i Oslo: Myte-vedlikehold anno 2008.

Under avdukingen av Marshall-statuen 15. juni 2008 bidro utenriksminister Jonas Gahr Støre til myte-vedlikeholdet ved bl.a. å si at:

“As Chief of Staff of the US armed forces from 1939 to 1945 George C. Marshall was one of the main architects of the allied victory in the Second World War.”(Se: http://www.norway.org/policy/news/Marshall.htm)

11 av 10 uavhengige krigshistorikere vil vel hevde at russiske Marshall Sjukhov og Den Røde Armé bidro vesentlig mer til nazi-Tysklands nederlag enn George Marshall.

Krigshelt som overstrålte Stalin: Marshall Zhukhov i Den Røde Armé.
Sovjetisk krigshelt som overstrålte selv Stalin: Marshall Georgi Sjukhov

 

Krigs-strategisk var det ikke helt…smart…å ankomme Normandie sjøveien lenge etter at USAs styrker hadde bitt seg godt fast på fastlandet i det nordlige Italia. Normandie – ”lengst vekk fra Stalin” – ble valgt som landgangssted fordi det ikke forstyrret Stalins planer i det østlige og sentrale Europa. George Marshall begrunnet valget av Normandie slik overfor britene: “It would be ‘more satisfying to the Russians’.” I Normandie-året 1944 gikk Churchill ut og klaget offentlig over at USA behandlet Storbritannia verre som alliert enn Sovjet. Churchill  har påpekt at Normandie-invasjonen var den eneste muligheten til å tape krigen.

Hvordan kan den godeste Støre, som går for å være en av de mest opplyste politikere i dagens Norge, snakke til de grader mot bedre vitende, etter å ha studert så vel historie som statsvitenskap i Frankrike ?

Jonas Gahr Støre og Walter Mondale. Viser bildet 1 eller 2 Illuminati puppets ?
Jonas Gahr Støre og Walter Mondale. Viser bildet én eller to Illuminati puppets ?

En logisk, men overraskende forklaring, er at Støre er en Illuminati-puppet. Kan hende er det Illuminati-puppet og tidligere visepresident Walter (“næmen så kozelig at du har norske forfedre”) Mondale som er Støre’s mentor i de skjulte maktsirkler. Det er i hvert fall et faktum at Støre oppsøkte Mondale i USA like før NATO-møtet i Romania våren 2008. For å motta hemmelige instrukser fra sine puppet masters…?

Norge mottok om lag 460 millioner dollar i Marshall-hjelp i årene etter 1947.

Det finnes et folkelig uttrykk som sier at ”Du skal ikke ta imot noe – fordi det er ikke gratis”. Før krigen hadde Norge vært et fattig, men fritt, stolt og selvstendig land, slik det bl.a. er påpekt i FDRs ”Look to Norway”-utsagn.

Hvorfor ble det ikke vurdert om Norge burde motta Marshall-”hjelpen” som et lån til kommersielle betingelser, med renter og avdrag som måtte betjenes inntil lånet var tilbakebetalt ? Ville ikke dette ha vært en grei pris for å beholde Norges selvrespekt ? Norge lå tross alt ikke i ruiner, slik tilfellet f.eks. var med Tyskland.

Spørsmålet om hvordan Marshall-hjelpen ble finansiert burde også ha vært et naturlig element i vurderingen før ”hjelpen” ble besluttet mottatt. Før USA gikk med i krigen utgjorde USAs nasjonalgjeld 49 milliarder dollar. Da krigen var over hadde gjelden økt til 258 milliarder.

Hvordan klarte USA å skaffe pengene til veie – hvordan ble ”hjelpen” finansiert ? Ble bistandsmidlene lånt i kommersielle banker mens den amerikanske staten selv forestod betaling av renter og nedbetaling, med skattepenger innkrevd av amerikanske borgere som dengang hadde mer enn nok med seg og sine ? Eller ble de bevilget direkte over det amerikanske statsbudsjettet, som ble gjort opp med et stort underskudd ?

Hvorfor måtte norske politikere den gang som nå oppføre seg som tiggergutter som kaster seg over noen sølvpenger som blir kastet til dem av en tilsynelatende rik, men i virkeligheten dypt forgjeldet onkel ? En tiggerholdning som ble uttrykt slik av Støre i 2008:

”Vi snakker om et hjelpeprogram av inntil da ukjente dimensjoner. For Norge betød dette blant annet en mulighet til å prioritere industrireisning. Til å tenke langsiktig. For den jevne amerikaner kunne det ikke være åpenbart at USA skulle bruke nye milliarder av dollar i Europa.”

Industrireisning ved hjelp av ”gaver” med mange strings attached. Hva slags holdning er det ? Holdningen til Norge som USAs evig lydige puddel. Hva om Norge hadde tatt opp lån og inngått strategiske partnerskap med kommersielle partnere slik Norge hadde utviklet seg økonomisk før krigen ? Og hva med det faktum at en stor del av Marshall-hjelpen var nettopp  – lån ? Marshall-hjelpen var ikke gratis, snarere en høy pris for å dømme seg selv til varig takknemlighet og underkastelse.

Marshall-hjelpen bør betales tilbake i sin helhet

Strengt tatt bør vel Marshall-hjelpen betales tilbake i sin helhet og med renter. Ikke som en ”gave” til den fryktelig forgjeldede Uncle Sam anno 2009, men som en rimelig pris for at Norge omsider kan få tilbake sin uavhengighet og selvrespekt som land og folk ved å kutte båndene og omsider bli fri fra Uncle Sam-komplekset. Hvilken rolle spiller det vel om beløpet vil utgjøre 3 eller 5 milliarder dollar i dagens valuta ? Det vil ikke engang merkes om det besluttes at Oljefondet skal foreta denne tilbakebetalingen som en innfrielse av gjeld som forlengst er forfalt.

NATOs Atlanterhavskomite reiste statuen  anonymt

Hverken Marshall-statuens tekst eller noen av de mange talerne under den rituelle avdukingen navnga statuens opphavsmenn og sponsorer, slik det naturlige ville ha vært. Litt pussig er det jo.

Faktum er at initiativtager og sponsor for statuen av fredsprisvinner Marshall var Atlanterhavskomiteen, som er noe i retning av en overbygning eller et underbruk av NATO. Et NATO som fremstår som stadig mindre fredselskende og desto mer fokusert på god gammeldags krig i form av invasjon og okkupasjon.

Atlanterhavskomiteens hjemmesider inneholder bl.a. informasjon for skoleelever om hvorfor det er nødvendig at NATO, både USA og Norge, er nødt til å føre en årelang krig i det ikke helt atlantiske Afghanistan.

Informasjonen ”Afghanistanpakken – en undervisningsressurs” er myteskapende propaganda for skoleelever (se: http://www.atlanterhavskomiteen.no/afghanistan). Innledningen på propaganda-løgnen for de aller minste lyder :

”11. september 2001 kapret selvmordsterrorister fire passasjerfly og styrtet dem inn i viktige bygninger i USA. Aksjonene var planlagt av folk som gjemte seg i Afghanistan…”

Myteskaping for en ny generasjon. Fra Atlanterhavskomiteens nettsted.
Myteskaping for en ny generasjon. Fra Atlanterhavskomiteens nettsted.

Legg merke til hvordan en snedig hyklersk symbolikk er flettet inn i teksten for Marshall-statuen. Ord som ”Fredsprisvinner” og ”Takknemlige nordmenn” brukes som plattform for å indoktrinere en ny generasjon nordmenn med Uncle Sam-myten. Myten om at Norge er forpliktet til å støtte Uncle Sam’s kriminelle militære operasjoner helt hinsides Norges egne sikkerhetsbehov (var Afghanistan noen gang en militær trusel mot Norge…?) kommuniseres som en selvfølgelighet.

Atlanterhavskomiteens hyklerske intensjoner i form av ”okkupasjon kalt demokratisering” ble tydelig artikulert av assisterende viseutenriksminister i Clinton-regjeringen og forsker ved The German Marshall Fund of the United States og Council of Foreign Relations, Ronald D. Asmus, i et foredrag i Oslo i regi av Atlanterhavskomiteen i 2004.

I godt selskap blant meningsfrender ble NATOs hyklerske silkehanske tatt av og NATOs kriminelle jernhånd vist frem med stolthet og selvfølgelighet :

”Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.”
Se  www.nytid.no/arkiv/artikler/20040318/en_ny_transatlantisk_masterplan

Mer enn 1 million døde irakere har allerede erfart hvordan ”demokratisering” utført ved hjelp av USAs væpnede styrker oppleves, en prosess som pågår i Afghanistan og for tiden spiser seg innover i et Pakistan som opplever økende destabilisering som følge av USAs og NATOs trigger-happy nærvær i området.

Statuene av Roosevelt og Marshall bør fjernes

Hvis historiske fakta og ikke godt innarbeidede myter skal være kriterier for hvem som fortjener plass på sokkel  på norsk jord, bør statuene av FDR og Marshall fjernes.

For å fylle tomrommet på FDRs nåværende paviljong-plass på Kontraskjæret kan f.eks. en statue av en nordmann plasseres der FDR er nå.  Dette kan f.eks. være en norsk politiker, gjerne en demokratisk hedersmann av den støpning som FDR hadde i tankene da han uttalte ordene:

”… if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway.”

At Norge ble frigjort fra de tyske okkupantene ga slett ingen garanti for at Norge igjen ville bli demokratisk. Den norske juristen og historiekjenneren Synnøve Fjellbakk Taftø har anført at Norge i perioden 8. mai til 13. desember 1945 juridisk sett var okkupert av de allierte nasjonene USA og Storbritannia (”Nornens beretning” av Synnøve Fjellbakk Taftø s. 44).

I Johan J. Jakobsens bok ”Makten og æren” gjøres det rede for hvordan det ble forsøkt begått et statskupp mot det norske demokratiet mens Norge var okkupert av de allierte i 1945:

”Som aktiv motstandsmann hadde Trædal kjent godt til den bitre konflikten mellom Hjemmefrontens ledelse og de delene av motstandsbevegelsen som var kritisk til at ledelsen i Hjemmefronten ville sette både Stortinget og de valgte kommunestyrene til side og etablere et overgangsstyre, uten konstitusjonell og demokratisk forankring.”
(”Makten og æren, biografien om Nils Trædal” av Johan J. Jakobsen s. 14)

Det var ikke minst takket være Bondepartiets formann Nils Trædal og hans politiske alliertes iherdige innsats for å berge det norske demokratiet etter krigens slutt at Stortingets makt og det norske demokratiet ble reddet i 1945 og gjennom de kritiske årene som fulgte.

En statue av Nils Trædal bør erstatte FDR

Nils Trædal - en norsk politiker med ryggrad. Denne statuen er plassert i Sunndal kommune.
Nils Trædal - en norsk politiker med ryggrad. Denne statuen befinner seg i Sunndal kommune.

Vilje, mot, prinsippfasthet og en god porsjon tradisjonell norsk hederlighet var viktige egenskaper hos Norges store politiker Trædal. Politikeren og forfatteren Johan J. Jakobsen har sagt om Trædal: “Trædals demokratiske sinnelag og rettferdighetssans går som røde tråder gjennom hans aktive liv.” (“Makten og æren” s. 20)

For biografisk info om Nils Trædal, se f.eks. http://www.regjeringen.no/nb/om_regjeringen/tidligere/oversikt/departementer_embeter/embeter/statsminister-1814-/nils-tradal.html?id=463386
Trædals vilje til å kjempe for det han hadde kjært kom til uttrykk i hans minnetale over Tsjekkoslovakias utenriksminister Jan Masaryk våren 1948, som var blitt accidented (dvs. drept på en måte som var kamuflert som ulykke) i et fall ut av sitt kontorvindu i Praha. Trædal sa dette om drapet på Masaryk: ”Slike hendingar fortel vel utan ord meir enn noko anna kva det stundom kostar å gå inn for det ein er overtydd om !”

Da Stortinget kom sammen i oktober 1948 var saken som trolig engasjerte Trædal mest den såkalte ”Hvitboken” til undersøkelseskommisjonen av 1945, hvis offisielle navn var ”Regjeringen og hjemmefronten under krigen”. Hvitboken inneholdt bl.a. dokumentasjon om den kontroversielle og sensitive korrespondansen mellom Hjemmefront-ledelsen og London-regjeringen under krigen.

Få dager før ”Hvitboken” skulle fremlegges og debatteres i Stortinget ble Trædal accidented ut av et vindu i bygården i Oslo hvor han bodde. Trædal falt ut av et vindu i en trappeoppgang på en måte som praktisk talt ikke hadde vært mulig uten at noen hadde ”hjulpet” ham til å falle. Som det heter på godt norsk:

I politikken skjer ingenting tilfeldig. Hvis det skjer, vær sikker på at det ble planlagt slik.

Som en kuriositet kan det nevnes at James Forrestal, som var USAs forsvarsminister da Marshall var utenriksminister (1947-49) ble accidented fra 16. etasje noen måneder etter Trædal, i mai 1949. Open window accidenting av patriotiske politikere grep om seg i årene etter krigen. Er det mulig at accidentingen og andre mafiametoder hadde sin effekt, og at dette er noe av grunnen til at norske politikere har vært så ivrige med å logre etter USA og EU og så tafatte med å knesette norske interesser i etterkrigstiden, et faktum som i 2009 er mer åpenbart enn noengang ?

Statuene av Franklin D. Roosevelt og George C. Marshall bør fjernes fra norsk jord, og erstattes av en statue av Norges store politiker Nils Trædal. En norsk politiker som utviste sann patriotisme og uredd sto for sine prinsipper da demokratiet var som mest truet, for så å miste sitt liv for Norges demokrati, fortjener virkelig sin  statue i maktens by Oslo.

Hvorfor er norske politikere så happy med å ta imot almisser i enhver form fra Uncle Sam, og så fremmede for å skjenke gaver til USA, gitt mellom likemenn ?

Hva med å rette ryggen og opptre med litt ekte selvrespekt på vegne av Norge?

En ny praktstatue av Nils Trædal bør lages i to like utgaver. Den ene kan plasseres der hvor FDR-statuen nå befinner seg. Den andre kan skjenkes som en gave til USA og sendes til Washington D.C. for plassering på et dertil egnet sted. På denne måten behøver ikke USAs politiske ledelse ”to look all the way to Norway” for å få litt forbilledlig inspirasjon knyttet til hederlighet, prinsippfasthet, rettskaffenhet og ekte demokratisk sinnelag hos politikere.

Et Norway som etter å ha tilbakebetalt sin mottatte Marshall-hjelp med renter pluss litt til og har klart å løsrive seg fra sine myter nok til å bli i stand til å rykke opp de to Uncle Sam statuene  i Oslo med sokler og symbolikk vil ha en bedre mulighet til å fungere som et fritt og selvstendig land, uten å føle hverken plikt eller trang til å underkaste  seg Uncle Sam-illusjonen.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

39 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hellwege
Abonnent
9 år siden

One of the worlds largest idols that has ever been constructed is the Statue of Liberty in the harbor of New York City. According to the following research, the Statue of Liberty is an idol which represents something specific:

The sculptor of the Statue of Liberty was Auguste Bertholdi. He belonged to the Masonic Lodge in Paris. Before beginning the statue of liberty project, Bertholdi was seeking a commission to construct a giant statue of the goddess “Isis,” the Egyptian Queen of Heaven, to overlook the Suez canal. The statue of Isis was to be of “a robed woman holding aloft a torch” [The preceding information is from, “IS THE STATUE OF LIBERTY PAGAN?” by William Dankenbring]

If Revelation 17 is referring to Ishtar, represented by the Statue of Liberty, it would not only be the sins of Christianity, as would be the case with the Roman Catholic Church, but it would include all other false religions on the face of the earth. This seems to be more consistent with the sins of Mystery Babylon.

Continuing on in Revelation 17…

Revelation 17:3 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a woman sit upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.

It can be seen here that the whore rides upon the seven headed beast, which represent the seven empires that have existed throughout world history (see Daniel 7 and Rev. 13)

Revelation 17:4 And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication: 5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.

Mystery Babylon is guilty of being the mother of harlots and abominations of the earth. Even though the Roman Catholic Church has been referred to as the mother of the protestant reformation, the mother goddess Ishtar has even deeper roots.

It is interesting to note that ancient Babyon’s chief deity “Ishtar” (AKA “Iana”) held the very same title in Babylon, “Mother of Harlots”.

As Alexander Hislop shows, in his book entitled, “The Two Babylons”, Isis is the Egyptian name for the Babylonian goddess Ishtar, who is also the same as Athena (Greece), Minerva (Egypt and Greece), Astarte (Syria), Cybele (Rome), Ashtoreth (Israel), and Diana (Ephesus).

A site on the internet entitled, Statue of Liberty Facts, makes the following statements:

7 Spikes in the Crown represent:

Either Seven Seas:

Arctic, Antarctic, North & South Atlantic,
North & South Pacific, Indian.

SEVEN SEAS — Figuratively, all the waters or oceans of the world.

The phrase probably has its origins in Brahmanic (Hindu) mythology:

The seven seas dividing and surrounding the seven land masses of the earth. In modern times it has been applied to the seven oceans.

Or Seven Continents:

North and South America, Europe,
Asia, Africa, Antarctica, Australia

Continuing on with the Revelation chapter 17

Revelation 17:6 And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Yahushua: and when I saw her, I wondered with great admiration. 7 And the angel said unto me, “Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the seven heads and ten horns. 8 The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is. 9 And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.” 10 And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he cometh, he must continue a short space.

A familiar explanation of verse 9 is that the seven mountains represent the seven hills of Rome; but how many believe that the seven heads of the beast represent the seven hills of Rome? Notice that in verse nine, it says, “And here is the mind that has wisdom.” So, in order to understand the rest of verse nine, along with verse ten, it requires wisdom.

In Daniel chapter 7, the seven heads are on four beasts (representing four kingdoms). But, in verse 10 (above), it says that there are seven kings. So the seven heads represent seven kings, and by implication they can represent seven kingdoms. Can we identify seven kingdoms that have existed, starting from the time of the flood?

It says that five are fallen, one is, and the other is not yet come. From the time of the flood, there have been five kingdoms that have fallen: Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia and Greece. The one that was during the time of John was Rome. And one that had not yet come was the Ottoman Empire. It seems that the whore, that rides upon this beast, is the mother of all the false religions within these empires.

According to Revelation 13, the seven headed beast represents the final evil empire during the great tribulation (A culmination of the preceding 7 empires).

As we have already seen (in Revelation 17:1), this woman sits upon many waters. Then in verse 15…

Rev 17:15 And he saith unto me, “The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues.”

It is interesting that the promoters of the Statue of Liberty claim that the seven spikes of her crown represent the seven seas!

More from “Statue of Liberty Facts”…

Official accepting Statue on behalf of US: President Grover Cleveland

Date of Acceptance by President: October 28, 1886

Part of Acceptance Statement by President Cleveland:

“We will not forget that liberty here made her home;
nor shall her chosen altar be neglected.”

Some highlights of the Statue Inscription:

…a mighty woman with a torch
and her name Mother of Exiles.
“Keep ancient lands your storied pomp!”
cries she with silent lips.
“Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door.

Emma Lazarus (1849-1887)

The idol Ishtar (represented by the Statue of Liberty) was known, in ancient Babylon, as the goddess of personal freedom and the goddess of immigrants. The following was taken from, “America the Babylon” by Richard Coombs:

Ishtar was called the matron goddess of prostitution because she promoted sexual freedom. Indeed, she had invented the concept. Slaves considered her their goddess in the hopes of winning their freedom. Many women who gained freedom later turned to prostitution to survive and thereby retained Libertas as their goddess, especially if they became priestesses in the Libertas cult. Libertas was also a goddess of war in order to fight for freedom. She was also referred at times as the goddess of victory because freedom must have victory in order to survive. This goddess was also the goddess of immigrants. The whole idea of immigration connoted the idea of freedom. Her popularity was also unique because of her unique doctrine of hearing personal prayers. This unique doctrine was something that most of the pagan deity doctrines were not disposed towards.

We know that this goddess existed because of the records left behind to us. We have the ancient writings of Cicero who writes of this goddess and her Temple on the Aventine Way in Rome. She was depicted on some Roman coins as wearing a freedom cap and having a wreath along with a spear or sometimes a sword. Such coin images were not the only depictions. Sometimes she was well robed and at other times seductively unclothed in both sculptures and paintings. We know of Libertas being referred to as the Mother of Harlots by the famous Roman historian (and senator) Cicero’s writings. Cicero indicates that she was also a very early goddess of the Greeks even before early Roman civilization developed.

This very freedom has brought to these shores (America) every false religion known to man. Even if one were to have the wisdom of Solomon, they would still be vulnerable to the snares of false religions. Solomon committed fornication with the whore of Revelation 17…

1 Kings 11:4 For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other elohim: and his heart was not perfect with YHWH his Elohim, as was the heart of David his father. 5 For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.

Again, Revelation 17, verses 1 and 15 call her a whore that sits upon many waters, which seems to represent the entire world!

Revelation 17:16-17 talks about ten kings hating the whore and making her desolate…

17:16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. 17 For YHWH hath put in their hearts to fulfil His will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of YHWH shall be fulfilled.

The Beast is going to be a one world religion/government that will not tolerate religious freedom of any kind. (see 2 Thessalonians 2:3-4)

Notice how the following verse in Revelation ties chapter 17, religious Babylon, with chapter 18, commercial Babylon…

Revelation 17:18 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth. By now it should be obvious that the Statue of Liberty represents the whore spoken of in Revelation 17.

Not only does the Statue of Liberty represent the religious (idolatrous) freedom found in the United States, but she is also a symbol for New York City, the economic capital of Babylon the Great, spoken of in Revelation 18.

http://yahushua.net/babylon/liberty/pagan_statue.htm

Sagitta
Sagitta
Abonnent
10 år siden

Til Smurfen
For min del kan du skrive så lange innlegg du vil, når du har så interessante opplysninger som du har her! JEG vil ALLTID lese slike innlegg!

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Sagitta
10 år siden

Enig Sagitta. Smurfen er savnet. Leser han dette, -så velkommen tilbake!
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/uncle-sam-i-oslo-statuer-illusjoner-og-fakta/comment-page-1/#comment-2367

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Innocuous-looking Averell Harriman, the man who probably did more than anyone else on Earth, except perhaps the Dulles brothers, to orchestrate the takeover of Germany by Hitler and the Nazis and to give them the means to prosecute the Second World War, is made U.S. “Ambassador-at-Large” to Europe.

Harriman is a so-called non-military “theater” commander and, most significantly, the administrator of the multi-billion-dollar Marshall Plan. As one might suspect, under Harriman’s firm guiding hand, the Marshall Plan, turns out to be not quite the benign act of generosity we have been led to believe.

http://opitslinkfest.blogspot.com/2009/09/look-at-record.html

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Bondesønnen fra Odalen som ble en av Californias rikeste.

Hvordan kan en bondesønn fra Odalen bli så rik? Sveen finner det underlig at han stadig får god hjelp fra mektige venner, og hun lurer på om han kan ha vært frimurer. Mange i hans omgivelser er det, og frimurere hjelper som kjent hverandre.

“Men er dette så vanskelig å finne ut? Eller for å si det på en annen måte: Var det virkelig ingenting i det store materialet som sa at han var det? Da må vel teorien kunne legges til side, for frimureriet i USA er jo langt mindre hemmeligstemplet enn hos oss.”
http://www.dagbladet.no/2011/01/17/kultur/litteratur/bok/litteraturanmeldelse/litteraturanmeldelser/15094178/

Det siste sitat må vel være det dummeste jeg har lest, frimureri mer åpent i usa?, ja riktig!?!

Look to Norway…….

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Etter å ha spurt fire ganger skal statsminister Jens Stoltenberg få komme til Det hvite hus:

http://www.dagbladet.no/2010/12/16/nyheter/utenriks/obama/14731522/

Hvorfor er det nødvendig å ville slikke onkel Obamas sorte sko for å være norsk statsminister?

Norge er da en selvstendig nasjon, ihvertfall ifølge Grunnloven.

Neida, vi har ikke glemt forgjengeren Kjell Magne Bondevik (som sendte norske soldater til to Langtvekkistan-kriger for så å starte sitt eget fredssenter, finansiert av statsstøtte naturligvis) og hvordan han satt og logret i stolen ved siden av massemorderen George W. Bush
http://cdn.wn.com/pd/e8/dc/d617eafd6a5cf6ceba2f9f948106_grande.jpg

“Tenk at jeg – en kompleksfylt liten skolegutt fra Molde skulle få møte verdens mektigste mann”…med så mye blod på hendene må jo Bush være mektig, og tenk altså at jeg, lille Kjell Magne…

Ulven
Ulven
Abonnent
14 år siden

Jensemann på “terror”-besøk hos Uncle Sam idag:

“Stoltenberg på terrormøte hos FBI i New York
NEW YORK/OSLO (TV 2 Nyhetene): Statsministeren ble oppdatert om trusler og metoder av FBIs beste terroretterforskere i New York i natt.

Etter terrorpågripelsene i Norge sist torsdag ble det på rekordtid ordnet et møte med FBIs fremste etterforskere. Stoltenberg ønsket å få vite mer om metodene amerikanske FBI bruker i etterforskningen av terrorsaker.

Toppmøtet tirsdag ettermiddag lokal tid, fant sted i forbindelse med at Stoltenberg var i New York for å lede klimamøter i FN.
– Vi har hatt et langt samarbeid med den norske regjeringen.

– Det er et viktig og omfattende samarbeid. Det er nyttig å få førstehåndsinformasjon fra FBI fordi de er en organisasjon som bekjemper organisert kriminalitet og terrorisme, sier Stoltenberg.”

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/stoltenberg-paa-terrormoete-hos-fbi-i-new-york-3248931.html

Det gir en litt uggen smak å vite at de norske pudlene logrer for FBI i tide og utide, for det meste i det skjulte. Hvilke persondata om norske borgere gir Storberget & Stoltenberg uten å nøle til amerikanske myndigheter ? Dette er liksom ikke noe vi har krav på å vite fordi det er kamuflert som “hemmelig av sikkerhetshensyn”.

Hva vet vi egentlig om FBI’s terror-record ?

– De unnlot å forhindre 11. september, noe de med letthet kunne ha gjort.

– Deltok FBI aktivt i 11. september-terroren (noe vi vet at CIA gjorde) ?

– Har FBI deltatt aktivt i cover-up av 11. september ?

– Hvorfor har ikke FBI så mye som forhørt noen av de virkelige skyldige i 911 ? (“Forhøret” av Bush/Cheney hvor de to fikk diktere betingelsene, inkludert at de ikke behøvde å avlegge ed, samt at de begge skulle være tilstede samtidig samt at det ikke skulle lages skriftlig referat var en komplett skandale; signert FBI; som alltid er på maktens side…)

– Hvorfor motsatte president Bush seg et forslag fra Kongressen om å iverksette terror-etterforskning etter 11. sept. utenfor FBI’s kontroll ?

Kan noen gi meg én god grunn for at Norge skal ha kontakt med FBI i terrorsammenheng ?

FBI står etter alle landemerker i ledtog med verdens verste terrorister – inkludert de som utførte 11. september-terroren – NeoCon-kabalen eller MaltaOrdenen eller hvem det nå var til syvende og sist…

Her er den eneste grunnen jeg kommer på: Å logre og gi labb til amerikanske myndigheter, det er typisk en norsk politiker det –

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

“Islamic Terrorists” supported by Uncle Sam: Bush Administration “Black Ops” directed against Iran, Lebanon and Syria

http://www.globalresearch.ca/index.php?aid=5837&context=va

La meg se, jeg mener å huske et par andre hendelser i det siste:

– En moskébombe i Pakistan dreper 100

– Israelsk marine angriper et fredelig fartøy i internasjonalt farvann

– “Nord-Korea” (som det er kjent at støttes av USA / USAs hemmelige regjering) senker et sør-koreansk skip.

– Ukontrollert oljelekkasje utenfor kysten av USA. “Noen” gir kanskje ikke BP lov til å plugge hullet, noe det ville ha vært fullt mulig å ha lyktes med med dagens teknologi, allerede for flere uker siden. Det sies at journalistene holdes på avstand fra utslipps-stedet…

En ting jeg kom til å tenke på – viderefører ikke Obama sin forgjenger Bush sin aggressive krigspolitikk. Hvem hadde trodd dét i jubelen over at Obama vant valget…?

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Den russiske presidenten Medvedev har nettopp lagt ned blomster på et minnesmerke i Oslo over 13.000 russiske soldater/krigsfanger som døde på norsk jord under andre verdenskrig.

Noen spørsmål:

1. Hvor mange amerikanske soldater døde under frigjøringen av Norge i 1945 ?

2. Hva gjorde egentlig USAs president Franklin D. Roosevelt for å hjelpe Norge under krigen ?

3. Hva er årsaken til at det står en statue av Franklin D. Roosevelt på kremplassen ved Rådhusplassen ? Kan gaven ha vært en gave fra amerikanske frimurere til Den Norske Frimurerlogen ? Isåfall er det vel på tide å be frimurererne finne plass til statuen av mannen som rangeres på 24. plass på listen over historiens ondeste mennesker ?
Se: http://www.one-evil.org/

Tilleggsspørsmål: Den 7. juni 2005, som var hundreårsdagen for Norges uavhengighet befant Norges forsvarsminister Kristin Krohn Devold seg ombord i et norsk marinefartøy sammen med USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld.

Kan dette ha vært en slags form for (okkult ?!) symbolrituale ? Et rituale som ble utført nettopp denne dagen som et bidrag for å prøve å forplikte Norge inkl. Norges militærvesen til en ny periode som expendable løpegutter og nyttige idioter for den kriminelle banden som USAs ledelse har stått under kommando av i flere tiår nå ?

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Hvem er Usa’s Propaganda sjef i Norge?

Ingen andre enn bondevik og stoltenberg. De deltar på indoktrineringsseminar, blir hjernevasket og satt tilbake på første fly med programmer og regler som ikke skal brytes, hva som skal sies, og hvordan det skal sies sånn at Usa’s rykte som de bekymrer seg for skal bevares og se nydelig ut etter at de har bombet ihjel en hel verden i over 50år.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Visitor_Leadership_Program

http://exchanges.state.gov/ivlp/ivlp.html

En ganske ballehårreisende nyhet som Stoltenberg helst vil holde tett om, er denne loven som muligjør fengsling av sannhetssøkende 911 aktivister på ubestemt tid.

Tipper skepsis.no jubler

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Franklin D. Roosevelt er på 24. plass på det historiske nettstedet One Evil’s liste over verdens ondeste mennesker gjennom historien !

http://one-evil.org/people/people_20c_Franklin_Roosevelt.htm

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Ja, men da stemmer det vel da.

trackback
14 år siden

[…] Her kan både kunnskapsløshet, eller bevisst desinformering ligge til grunn. Historikere som ikke vet om at både nazismen og kommunismen er i virkeligheten finansiert av de samme krefter, og begge tjener samme agenda, er selvfølgelig uvitende også om at Hauge og Fehmer i virkeligheten tjener begge samme herrer. Jfr. bøkene til Antony C. Sutton. Om de ikke er bare uvitende, så er de ‘gatekeepers’ av den offisielle ’sannhet’. JCH fremstilles som svært imot kommunismen, og veldig FOR Amerika. […]

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

Den Lille Snille Ulven: Takk for et informativt svar. Det er mye å sette seg inn i og desto mere jeg graver dess værre blir det.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Til Mina:

Det gjelder hjelpeorganisasjonen Røde Kors, og ingen annen.

Vi oppfatter Røde Kors som en ruvende humanitær kraft. At Røde Kors hjelper mennesker er hevet over tvil. Men for å skjønne det virkelige Røde Kors må vi la tvilen lede oss og ikke la oss blende av illusjonen som det sterke merkenavnet Røde Kors har plantet i våre sinn.

For å si det på denne måten: Hvis Røde Kors IKKE hjalp mennesker,hvorfor skulle de da nyte slik enorm goodwill og få folk til simpelthen å gi dem sine penger ? I Rema-butikker er det nå kommet opp en Røde Kors-knapp over flaskeautomaten. Man kan velge å få pante-penger ved å trykke på knapp nr. 1 eller å delta i et Røde Kors-lotteri ved å trykke på knapp nr. 2. ”Og hvis man ikke vinner går pengene likevel til en god sak, så har man vært litt snill i dag også”. Røde Kors er flinke.

Det anbefales å lese denne artikkelen: ”The American Double-Cross” av Len Horowitz. (Double-cross betyr svik):
http://www.tetrahedron.org/articles/apocalypse/red_double_cross.html

Den begynner slik:
“American Red Cross (ARC) generally thought of as among the world’s premier humanitarian organizations. Clearly, almost everyone thinks of it as a life-saving agency. Most people know this non-governmental organization (NGO) to be heavily dependant upon the blood and currency generously donated by the American people. But, what if all of the above is untrue? What if everything you think you know about the American Red Cross is a ghastly nauseating lie?

My name is Dr. Leonard Horowitz. What I am about to share with you is deeply disturbing, yet potentially life-saving. The American Red Cross is not what it appears to be. . . . “

Hva så med Norges Røde Kors ? Symbolet over inngangen til Den Norske Frimurerlosjen er et rødt kors, også kalt et malteserkors. Tidligere generalsekretær i Røde Kors, Odd Grann er frimurer av 11. grad (høyeste offisielle norske grad).

Bilderberger, trilateralist og statsminister-pappa Thorvald Stoltenberg var (er ?) president i Norges Røde Kors.

Hvilket verv innehadde Jonas Gahr Støre før han ble utenriksminister ? Støre var generalsekretær i Norges Røde Kors.

Hvem er den nye generalsekretæren i Norges Røde Kors ? Høyre’s Børge Brende, som er på vei inn i Røde Kors’ globale makt-nettverk…

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Utdrag fra dokument utgitt av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
22.mai 2001:

“Som Kommisjonen alt har vært inne på, bygger de antydninger eller påstander om omstendighetene omkring Jan F. Wiborgs død som synes å ha fått så stor utbredelse i opinionen, ikke minst på en antagelse om at han hadde kjennskap til kriminelle eller på annen måte illegitime forhold ved siktmålingene på Hurum. Hvis denne antagelsen har noe for seg, kan det også ha ført til at Stortinget våren 1990 vedtok å skrinlegge Hurum-alternativet på sviktende grunnlag. Spørsmålet om Wiborg ble presset i døden eller tatt av dage ligger i direkte forlengelse av spørsmålet om denne antagelsen er korrekt.”

Hentet fra:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2000-2001/inns-200001-257/?lvl=0

« Forrige artikkel

Vi bestemmer katastrofene selv

Neste artikkel »

Jonas Gahr Støre konfrontert om chemtrails

39
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x