Uncle Sam i Oslo: Statuer, illusjoner og fakta

10.3K visninger
24 minutter lesetid
39

The great enemy of the truth is very often not the lie, deliberate, contrived and dishonest, but the myth, persistent, persuasive and unrealistic.

John F. Kennedy

Kontraskjæret midt i Oslo sentrum, mellom Oslo Rådhus og Akershus Festning befinner det seg  to statuer av Uncle Sam på det som må betegnes som hedersplasser. Dette er USAs tidligere president Franklin Delano Roosevelt (”FDR”) og USAs tidligere forsvarssjef og utenriksminister George Catlett  Marshall.

Hva er bakgrunnen for en slik plassering av statuer med to fremmede utlendinger ? Har noen av dem i det hele tatt fortjent å få statuer reist på vår norske jord ? Basert på myter, illusjoner og fortielser eller på åpenhet og fakta ?

Norge, som er  blitt kalt USAs 51. delstat og USAs lydigste puddel, har fått sin solide dose av myter om Uncle Sams innsats under andre verdenskrig, symbolisert ved krigspresidenten FDR.

Norske politikere, militære og journalister, selv akademikere type historikere, ser ut til å være dupert av myter langt ned i underbevisstheten om hva FDR egentlig bedrev før og under krigen.

Myten om president FDR

Roosevelt satt som president i mer enn 3 perioder i årene 1933-1945. Såvel under depresjonen som under krigen var det stort behov for lederskikkelser i den vestlige verden, og FDR fylte på mange måter denne rollen som ”fyrtårn” og ”leder for den frie verden”.

USA var kommet lengst i å ta i bruk radioen som massemedium, og FDRs ”fireside chats” hvor han satt ved siden av en knitrende peisild i Det Hvite Hus og som en onkel-sjonkel talte til folket på sin lune måte gikk rett hjem i hjerterøttene hos folk flest. En annen del av FDR-myten er at hans kommunist-inspirerte planøkonomi  kalt ”New Deal” bidro til å trekke USA opp av den økonomiske depresjonen i kjølvannet av krakket 4 år før.

I den kollektive norske underbevisstheten lyder myten om FDR omtrent slik:

På grunn av USAs innsats under krigen og Marshall-hjelpen etter krigen skylder Norge USA evig takknemlighet, lydighet og underdanighet. Om norske politikere skulle finne på å kritisere f.eks. militærbruk eller andre former for umoralsk adferd begått av USA vil dette være være illojalt og utakknemlig overfor Norges fremste allierte. Halleluja og amen.”

Historiske fakta og kjensgjerninger om FDR

Bak myten om FDR befinner det seg en mengde ikke så positive kjensgjerninger om frimureren, presidenten, marineministeren og maktmennesket FDR. Nyhetsspeilet tar her for seg noen av kjensgjerningene som har unngått norske historikere, politikere og journalister sitt søkelys i påfallende stor grad.

1. FDR fortiet sin svake helsetilstand og førte folket bak lyset

I 1921 ble FDR rammet av polio og lammet fra livet og ned. Det faktum at han klarte å holde dette betydelige handicap skjult i så mange år er blitt kalt ”a splendid deception.” (FDR satt stort sett i rullestol, men han hadde fått montert jernskinner i beina som gjorde at han var i stand til å stå i korte  perioder, f.eks. under fotografering)

At presidenten var invalid...
At presidenten var invalid...
...var ikke noe folket behøvde å vite om
...var ikke noe folket behøvde å kjenne til

Da FDR ble rammet av hjerteslag i mai 1944 uttalte legene at han ikke kunne arbeide mer enn 4 timer om dagen hvis han ville unngå å dø.

Dette var i den kritiske måneden før invasjonen i Normandie. Uten å ha redegjort for sin sterkt svekkede helsetilstand ble FDR i november 1944 på ny valgt til president.

Dette året tilbrakte han hele 200 dager utenfor Det Hvite Hus av helseårsaker. FDR døde av hjerneblødning i april 1945, tre måneder inn i sin siste presidentperiode.

2.  FDR bidro til kaldblodig massemord

Som assisterende marineminister (Assistant Secretary of the Navy) ledet FDR personlig en styrke US Marines som invaderte og okkuperte den selvstendige republikken Haiti i 1915. FDR styrte deretter Haiti grusomt og uten noen respekt for menneskeliv, som en slags tidlig ”Baby Doc diktator ” etter en  militær invasjon kalt ”demokratisering”. Etter at FDR’s fremferd på Haiti ble slått opp som en stor skandale i 1920 tok  daværende president Harding affære ved å ydmyke FDR offentlig med ordene:

“Practically all we know is that thousands of native Haitians have been killed by American Marines, and that many of our own gallant men have sacrificed their lives at the behest of an Executive department in order to establish laws drafted by the Assistant Secretary of the Navy…I will not empower an Assistant Secretary of the Navy to draft a constitution for helpless neighbors in the West Indies and jam it down their throats at the point of bayonets borne by US Marines.”

På Jalta samtykket FDR i at 2 millioner sovjet-borgere som befant seg utenfor Sovjet ved krigens slutt,  hovedsakelig krigsfanger fra Den Røde Armé, ble transportert tilbake til Sovjet, vel vitende om at de ville bli henrettet på ordre fra Stalin, hvilket også skjedde.

Dette innebar et grovt brudd på Geneve-konvensjonens bestemmelser om behandling av krigsfanger, og er beskrevet bl.a. i Operation Keelhaul av Julius Epstein, The secret betrayal av N. Tolstoj og The Last Secret av N. Bethall.

3. FDR organiserte grov trakassering av homoseksuelle og var en notorisk løgner

Som assisterende marineminister godkjente FDR bruk av feller for å avsløre homoseksuelle i marinen, bl.a. ved at unge rekrutter ble kommandert til å utføre homoseksuelle handlinger. Da denne saken ble slått opp som en stor skandale løy FDR under ed i retten om sin medvirkning, bl.a. ved å hevde at han ikke hadde visst hva ordren han hadde underskrevet hadde gått ut på.

Da general MacArthur ble informert om FDRs død i 1945 var hans lakoniske kommentar:
Well, the old man has gone, a man who never told the truth when a lie would suffice.”

FDR sa selv om sin manglende ærlighet noen år før han døde:

You know I am a juggler, and I never let my right hand know what my left hand does. I’m perfectly willing to mislead and tell untruths…”
(«FDR A Biography» av  Ted Morgan s.  550)

4. FDR respekterte ikke loven

Ved en anledning skrøt FDR av at han hadde ”begått nok ulovlige handlinger” til å bli stilt for riksrett og dømt til 999 år i fengsel.
(Blanche Cook – Eleanor Roosevelt, vol 1, 1992, s. 265 – 266)

5. FDR konfiskerte borgernes gull

I april 1933, måneden etter at FDR var blitt president for første gang, utstedte han et dekret (Presidential Executive Order 6102)  som  under trusel om 10 års fengselsstraff tvang alle amerikanske borgere til å gi fra seg sitt privateide gull for en pris på 20,67 dollar pr unse. Mottageren av gullet var det privateide Federal Reserve System (”The Fed”), en privateid institusjon som var og er  forkledd som sentralbank og  eid av europeiske og amerikanske banker og finanshus.

Etter at gull-inndragningen var blitt gjennomført ble prisen på gull økt til 35 dollar over natten.

6. FDR innførte kommunistisk sentral planlegging ( ”New Deal”) med katastrofale resultater

Under påskudd av å skulle bekjempe datidens finanskrise og økonomiske depresjon innførte FDR et forsøk på kommunist-lignende planøkonomi under navnet New Deal, som innebær en svært høy grad av statlig intervensjon og diktat i økonomien og overfor borgernes liv. FDRs nære rådgiver Douglas sa om New Deal påfunnet: “The present pseudo-planned economy leads relentlessly into the complete autocracy and tyranny of the Collectivist State.”

En av FDRs tilhengere, Merle Thorpe, konstaterte i 1935 at FDRs regime hadde gjennomført flesteparten  av punktene i det kommunistiske manifest:

We have given legislative status, either in whole or in part, to eight of the ten points of the Communist Manifesto of 1848; and, as some point out, done (sic) a better job of implementation than Russia.”

New Deal politikken ble i praksis det motsatte av hva FDR hadde lovet. FDR hadde lovet å redusere statens utgifter med 25% og å unngå budsjettunderskudd, men i perioden 1933 – 1936 økte statens utgifter med 83%.

En god analyse av New Deal er Al Smith’s tale ”The facts in the case” (sakens fakta), som ble holdt i januar 1936. Se http://www.geocities.com/mark_willey/smith36.pdf

Om resultatene av New Deal uttalte Winston Churchill i 1937:

The Washington administration has waged so ruthless a war on private enterprise that the US…is actually…leading the world back into the trough of depression.”

7. FDR innførte Illuminati-symbolet på  dollarsedlene

I 1935 ble det innført en ny design på dollarsedlene. På 1-dollarsedlene ble det plassert en pyramide med et øye på toppen, sammen med teksten NOVUS ORDO SECLORUM, årstallet 1776 (året for grunnleggingen av den moderne tids Illuminati) og annen symbolikk som i hvert fall ikke hadde sitt utspring i den amerikanske konstitusjonen.

Dagens 1-dollar dekorasjon ble innført av FDR
Dagens 1-dollar dekorasjon ble innført av FDR

Det var Henry Wallace, frimurer av 32. grad og visepresident under FDR i 1940-1944 som hadde foreslått at Illuminati-symbolet skulle pryde USAs mynter.

FDR besluttet at pyramide-motivet istedet skulle plasseres på 1-dollarseddelen. Senere er det blitt kjent at dette symbolet er det  hemmelige brorskapet Illuminati sin logo. Illuminati utgjør toppen av de fleste av verdens makt-pyramider (sic), inkludert frimurer-hierarkiet, et faktum de fleste frimurere av lavere grad er lykkelig uvitende om.

8. FDR var medlem av et hemmelig okkult selskap som ble sagt å være en del av Illuminati

FDR var frimurer av 32. grad, den nest høyeste offisielle graden. FDR var også medlem av et hemmelig selskap ved navn The Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystics Shrine (Shriners), hvori han oppnådde graden Knight of Pythias. Denne ordenen hevdet at den var en del av det satanistiske  Illuminati. Frimurerne Walter Flemming og William Florence grunnla den amerikanske grenen i 1872. Bare frimurere som hadde nådd 32. grad innenfor The Scottish Rite kunne bli medlem.

Forøvrig ble FDR av det Illuminati-kontrollerte Time Magazine kåret til “first runner-up” til tittelen Man of the 20th Century, bare slått av Albert Einstein.

Illuminati er mestere i illusjonens kunst.  Symbolspråk og dybdeinnsikt i den menneskelige underbevissthet er stikkord for å forstå dette. Myteskaping og mytebevaring er mao. viktige verktøy som Illuminati benytter for å hjernevaske massene og ”blinde dem fra å se åpenlyse sannheter”. Hva er så en statue ? Ikke bare en figur utformet i stein eller bronse, en statue er også et symbol – som oppfattes og tolkes av underbevisstheten, hvorfra myter og illusjoner bidrar til å overstyre den logiske tenkning, og til tider også den sunne fornuft…

9. FDR brøt konstitusjonen

I 1935 fastslo USAs høyesterett enstemmig at hovedelementet i New Deal, FDRs
kommunist-inspirerte National Recovery Administration (NRA – på folkemunne kalt “Nuts Running America”) var grunnlovsstridig.

Under krigen sendte FDR tropper for å okkupere Grønland, Island og Kanariøyene i strid med konstitusjonen (Se”President Roosevelt and The Coming of War 1941” av Charles Beard)

10. FDR misbrukte offentlige kontrollmyndigheter og utførte ulovlig telefonavlytting av sine politiske motstandere

FDR benyttet IRS (Internal Revenue Service – skattemyndighetene) til å spionere på sine politiske  motstandere, bl.a. Father Coughlin, Hamilton Fish, redaktør Moe Annenberg i The Philadelphia Inquirer og Charles Lindbergh.

FDR innhentet også FBI filene til sine politiske motstandere og ”oppfant” ulovlig telefonavlytting som han også praktiserte – naturligvis ulovlig.

11.  FDR satte hensynet til staten over hensynet til individet

Allerede i 1912 holdt FDR en tale (i Troy, New York), hvor han gjorde rede for sin filosofi, bl.a. ved å plassere the “liberty of the community” over “the liberty of the individual.”

I 1934 siterte Louis Howe FDR på å ha sagt at“the time has arrived to build a new kind of government founded on the doctrine of the good neighbor and not the cruel doctrine of ‘rugged individualism.’ “ FDR artikulerte mao. for en hensynsløs og allmektig stat på bekostning av hensynet til individet.

12. FDR nektet å redde jødiske båtflyktninger utenfor USA i 1939

FDR nektet å redde 900 jøder som hadde flyktet fra nazi-Tyskland i mai 1939 om bord i skipet St. Louis. Da skipet befant seg utenfor kysten av Florida ga FDR ordre om at passasjerene skulle nektes å gå iland I USA.  (Se  http://en.wikipedia.org/wiki/MS_St._Louis)

Jødiske båtflyktninger ombord på MS St. Louis som hadde lyktes i å flykte fra nazi-Tyskland men ble sveket av FDR da de befant seg utenfor kysten av USA
Jødiske båtflyktninger ombord på MS St. Louis som hadde lyktes i å flykte fra nazi-Tyskland men ble sveket av FDR utenfor kysten av USA

Skipets ferd er skildret i filmen ”Voyage of the damned” fra 1976. Det hører med til historien at skipets kaptein Gustav Schröder, en tysk anti-nazist, nektet å føre skipet tilbake til Tyskland med jødiske passasjerer om bord.

Kaptein Schröder er  forøvrig hedret som en av de ”rettferdige blant nasjoner” ved Holocaust-museet Yad Vashem i Israel – for sin heroiske innsats for å redde jødene  om bord på St. Louis.

13. FDR  nektet å bombe infrastrukturen for Hitlers konsentrasjonsleirer

FDR hindret at informasjon om det pågående Holocaust i Europa ble offentliggjort i USA (ifølge Treasury Report).

FDR nektet å bombe jernbanelinjer som førte til Hitlers konsentrasjonsleire samt krematoriene og øvrig infrastruktur i nazistenes death camps.  Dette kunne ha reddet hundretusenvis av mennesker som ble drept i leirene.
(David Wyman – Abandonment of the Jews, 1984, p 295).

Treasury Department uttalte 13 januar 1944 at FDR var “guilty not only of gross procrastination and willful failure to act, but even of willful attempts to prevent action from being taken to rescue Jews from Hitler.”

14. FDR visste om Japans angrep på Pearl Harbor og ønsket at det skulle skje

Det er slått fast av en rekke uavhengige forskere at FDR i 1941 ønsket at USA skulle bli med i krigen. For å få et påskudd ble Japan provosert til å angripe USAs stillehavsflåte. Japans angrep på Pearl Harbor fant sted 7. desember 1941. 2403 personer omkom og 1178 personer ble såret , og USA erklærte krig mot Japan neste dag.

Sannheten om angrepet på Pearl Harbor og opptakten til dette er bl.a. beskrevet i:

“Roosevelt and the First Shot: A Study of Deceit and Deception” av John Denson
“Infamy” av John Toland
“Pearl Harbor: The Facts Behind the Fiction”.The New American, Vol. 17, No. 12, June 4, 2001
“Pearl Harbor: Mother of All Conspiracies” av Mark Willey
“Day of Deceit: The Truth about FDR and Pearl Harbor” av Robert Stinnett
“Sacrifice at Pearl Harbor” film av BBC Warner

Samtidig med at FDR rigget i kulissene for å fremprovosere en krig mot Japan for at USA skulle bli  med i krigen, forsikret han det amerikanske folket om at en krig aaaaldri ville komme på tale:

While I am talking to you mothers and fathers, I give you one more assurance. I have said this before, and I shall say it again and again and again: Your boys are not going to be sent into any foreign wars.”

Etter at det ble kjent at FDR var drivkraften bak Pearl Harbor-angrepet anses dette som et av historiens verste tilfeller av hykleri.

Pearl Harbor angrepet var en PALIS-operasjon (”Provoke an Attack and Let It Succeed”), som innebærer at myndighetene i et land provoserer frem et angrep mot seg selv og lar angrepet bli gjennomførrt uten tilsynelatende å ha vært forberedt, slik at egne styrker lider betydelige tap.

15. FDR forsynte Stalins Sovjet med atomteknologi

Under krigen pågikk en omfattende levering av våpen, teknologi, råvarer og informasjon fra USA til Stalins Sovjet. Dette var gjort mulig av den såkalte Lend-Lease Act, som FDR hadde fått trumfet gjennom i Kongressen i mars 1941, et tidspunkt da verken Sovjet eller USA var i krig.

De omfattende skipningene til Sovjet under Lend-Lease programmet, og ikke minst”no questions asked”-velvilligheten fra USAs side når det gjaldt å imøtekomme russiske ønsker,  vakte oppmerksomheten til Major George Racey Jordan, som arbeidet ved Newark-flyplassen i New Jersey under krigen. Etter hvert ble han interessert i noen topphemmelige ”diplomatkofferter” som hans instinkter fra tid til annen drev ham til å åpne. Det viste seg at atomteknologi i form av thorium, uran og teknologisk informasjon var blant elementene som FDR så velvillig delte med Sovjets diktator Stalin.

FDR ga til Sovjet minst 700 kilo uran (omtrent 4 ganger så mye fisjonerbar U-235 som USA selv beholdt), 417 tonn kadmium, 437 tonn kobolt, 12 tonn thorium og 1100 unser tungtvann samt de nødvendige utrustninger for atombomben samt en reaktor for å utvinne plutonium. En total oversikt over innholdet i FDRs håndsrekning til Stalin finnes her: http://www.geocities.com/mark_willey/lend.html

Major Jordan førte dagbok, og ”From Major Jordan’s diaries” kom som bok i 1952. Det oppsiktsvekkende innholdet av FDRs enorme gaver til Stalin har  i  mange år vært undertrykt av myndigheter og mainstream media. Major Jordans Diaries er nå tilgjengelig på nettet her: http://arcticbeacon.com/books/Maj_Geo_Racey_Jordan-FROM_MAJOR_JORDANS_DIARIES.pdf

For øvrig fant det sted en høring etter at FDR var død og krigen var over om FDRs hemmelige overføringer av atomteknologi til Stalins Sovjet; The US House of Representatives, Eighty-first Congress, Second Session, Committee on Un-American Activities, Hearings Regarding Shipment of Atomic Material to the Soviet Union During World War II.

16. FDR forrådte Øst-Europas land og folk på Jalta-konferansen

På Jalta samtykket FDR velvillig i at landene Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Bulgaria og de øvrige landene som ble innesperret bak jernteppet ble kontrollert av Stalins Sovjet. FDR ofret hundrevis av millioner mennesker til å leve i den kommunistiske misére uten å prøve å løfte en eneste finger, uten å ytre en eneste setning, for å prøve å forhindre det.

Jalta-møtet i februar 1945:  Stalins lydigste puddel FDR i ferd med å begå historiens største svik mot den frie verden og å samtykke i massemord på hundretusener av krigsfanger fra Den Røde Arme.
Jalta-møtet i februar 1945: Stalins lydigste puddel FDR i ferd med å begå historiens største svik mot den frie verden og å samtykke i massemord på hundretusener av krigsfanger fra Den Røde Armé.

At FDR etter dette historiske sviket fikk beholde sin mytiske tittel som ”den frie verdens fyrtårn” er noe nær en absurd illusjon, og mildt sagt en gåte. Landene i Øst-Europa som ble ofret til Stalin hadde vært akkurat like frie før krigen kom som landene i Vest-Europa.

17.  FDR ville overlate mesteparten av Europa, inkl. Norge, til sovjetisk innflytelse etter krigen

I september 1943 hadde FDR en samtale med sin venn Vatikanets kardinal Spellman. Her forklarte FDR hvordan han ville dele opp Europa etter krigen:

«Stalin would certainly receive Finland, the Baltic states, the eastern half of Poland and Bessarabia (Romania)…Britain and Russia get Europe and Africa. But as Britain has predominating colonial interests, it might be assumed that Russia will predominate in Europe…The European people, which includes France, Belgium, Holland, Denmark, and Norway and of course our wartime enemies Germany and Italy, will simply have to endure the Russian domination in the hope that in ten or twenty years they will be able to live with the Russians.»
(Se “The Cardinal Spellman Story”  av Robert Gannon s 222-24)

Etter Jalta-konferansen sa FDR til Averill Harriman at han ikke brydde seg om landene som grenset til Sovjet endte opp som kommunistiske.

FDRs ord om at intet skjer tilfeldig i politikken

Et av FDRs mest kjente sitater lyder:

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Mao. bør det legges til grunn, at FDRs gjerninger som er beskrevet i punktene 1-17 skjedde akkurat slik, fordi at noen ville det slik. Noen kan i denne sammenhengen tolkes som THEY – FDRs overordnede puppet masters i Illuminati.

Look to Norway

”Look to Norway” er et begrep fra en tale av FDR, som ble holdt i september 1942. Hovedinnholdet  lyder:

«If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Norway.

If there is anyone who has any delusions that this war could have been averted, let him look to Norway;

and if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway.»

FDR fremholdt Norge og det norske folks demokratiske sinnelag som et eksempel til inspirasjon.

Dette tilsier vel at en statue av en aktverdig nordmann med demokratisk sinnelag burde ha blitt  skjenket til nasjonen USA som et eksempel til inspirasjon og etterfølgelse. Hvilken logikk er det i at det var det motsatte som skjedde – at en statue av det udemokratiske og svikefulle makt-monsteret FDR dukket opp midt i Norway, hvor den befinner seg den dag i dag ?!

Strengt tatt burde en statue av Josef Stalin eller Den Røde Armé’s Marshall Sjukhov ha vært reist på Kontraskjæret, dersom hensikten med valget av statue var å hedre den viktigste bidragsyteren til nedkjempelsen av nazi-Tyskland og frigjøringen av Norge i 1945.

Den nye statuen av George Marshall

Ved foten av Marshall-statuen som ble reist i 2008 står det ”Reist av takknemlige nordmenn”.  60 år etter Marshall-hjelpen hevdes det at nordmenn ennå er ”takknemlige” overfor den for lengst avdøde Marshall. Som om den godeste Marshall hadde bladd opp hjelpen som bar hans navn fra sin egen lommebok.

Teksten til Marshall-statuen i Oslo: Myte-vedlikehold anno 2008.
Teksten til Marshall-statuen i Oslo: Myte-vedlikehold anno 2008.

Under avdukingen av Marshall-statuen 15. juni 2008 bidro utenriksminister Jonas Gahr Støre til myte-vedlikeholdet ved bl.a. å si at:

«As Chief of Staff of the US armed forces from 1939 to 1945 George C. Marshall was one of the main architects of the allied victory in the Second World War.”(Se: http://www.norway.org/policy/news/Marshall.htm)

11 av 10 uavhengige krigshistorikere vil vel hevde at russiske Marshall Sjukhov og Den Røde Armé bidro vesentlig mer til nazi-Tysklands nederlag enn George Marshall.

Krigshelt som overstrålte Stalin: Marshall Zhukhov i Den Røde Armé.
Sovjetisk krigshelt som overstrålte selv Stalin: Marshall Georgi Sjukhov

 

Krigs-strategisk var det ikke helt…smart…å ankomme Normandie sjøveien lenge etter at USAs styrker hadde bitt seg godt fast på fastlandet i det nordlige Italia. Normandie – ”lengst vekk fra Stalin” – ble valgt som landgangssted fordi det ikke forstyrret Stalins planer i det østlige og sentrale Europa. George Marshall begrunnet valget av Normandie slik overfor britene: “It would be ‘more satisfying to the Russians’.» I Normandie-året 1944 gikk Churchill ut og klaget offentlig over at USA behandlet Storbritannia verre som alliert enn Sovjet. Churchill  har påpekt at Normandie-invasjonen var den eneste muligheten til å tape krigen.

Hvordan kan den godeste Støre, som går for å være en av de mest opplyste politikere i dagens Norge, snakke til de grader mot bedre vitende, etter å ha studert så vel historie som statsvitenskap i Frankrike ?

Jonas Gahr Støre og Walter Mondale. Viser bildet 1 eller 2 Illuminati puppets ?
Jonas Gahr Støre og Walter Mondale. Viser bildet én eller to Illuminati puppets ?

En logisk, men overraskende forklaring, er at Støre er en Illuminati-puppet. Kan hende er det Illuminati-puppet og tidligere visepresident Walter («næmen så kozelig at du har norske forfedre») Mondale som er Støre’s mentor i de skjulte maktsirkler. Det er i hvert fall et faktum at Støre oppsøkte Mondale i USA like før NATO-møtet i Romania våren 2008. For å motta hemmelige instrukser fra sine puppet masters…?

Norge mottok om lag 460 millioner dollar i Marshall-hjelp i årene etter 1947.

Det finnes et folkelig uttrykk som sier at ”Du skal ikke ta imot noe – fordi det er ikke gratis”. Før krigen hadde Norge vært et fattig, men fritt, stolt og selvstendig land, slik det bl.a. er påpekt i FDRs ”Look to Norway”-utsagn.

Hvorfor ble det ikke vurdert om Norge burde motta Marshall-”hjelpen” som et lån til kommersielle betingelser, med renter og avdrag som måtte betjenes inntil lånet var tilbakebetalt ? Ville ikke dette ha vært en grei pris for å beholde Norges selvrespekt ? Norge lå tross alt ikke i ruiner, slik tilfellet f.eks. var med Tyskland.

Spørsmålet om hvordan Marshall-hjelpen ble finansiert burde også ha vært et naturlig element i vurderingen før ”hjelpen” ble besluttet mottatt. Før USA gikk med i krigen utgjorde USAs nasjonalgjeld 49 milliarder dollar. Da krigen var over hadde gjelden økt til 258 milliarder.

Hvordan klarte USA å skaffe pengene til veie – hvordan ble ”hjelpen” finansiert ? Ble bistandsmidlene lånt i kommersielle banker mens den amerikanske staten selv forestod betaling av renter og nedbetaling, med skattepenger innkrevd av amerikanske borgere som dengang hadde mer enn nok med seg og sine ? Eller ble de bevilget direkte over det amerikanske statsbudsjettet, som ble gjort opp med et stort underskudd ?

Hvorfor måtte norske politikere den gang som nå oppføre seg som tiggergutter som kaster seg over noen sølvpenger som blir kastet til dem av en tilsynelatende rik, men i virkeligheten dypt forgjeldet onkel ? En tiggerholdning som ble uttrykt slik av Støre i 2008:

”Vi snakker om et hjelpeprogram av inntil da ukjente dimensjoner. For Norge betød dette blant annet en mulighet til å prioritere industrireisning. Til å tenke langsiktig. For den jevne amerikaner kunne det ikke være åpenbart at USA skulle bruke nye milliarder av dollar i Europa.”

Industrireisning ved hjelp av ”gaver” med mange strings attached. Hva slags holdning er det ? Holdningen til Norge som USAs evig lydige puddel. Hva om Norge hadde tatt opp lån og inngått strategiske partnerskap med kommersielle partnere slik Norge hadde utviklet seg økonomisk før krigen ? Og hva med det faktum at en stor del av Marshall-hjelpen var nettopp  – lån ? Marshall-hjelpen var ikke gratis, snarere en høy pris for å dømme seg selv til varig takknemlighet og underkastelse.

Marshall-hjelpen bør betales tilbake i sin helhet

Strengt tatt bør vel Marshall-hjelpen betales tilbake i sin helhet og med renter. Ikke som en ”gave” til den fryktelig forgjeldede Uncle Sam anno 2009, men som en rimelig pris for at Norge omsider kan få tilbake sin uavhengighet og selvrespekt som land og folk ved å kutte båndene og omsider bli fri fra Uncle Sam-komplekset. Hvilken rolle spiller det vel om beløpet vil utgjøre 3 eller 5 milliarder dollar i dagens valuta ? Det vil ikke engang merkes om det besluttes at Oljefondet skal foreta denne tilbakebetalingen som en innfrielse av gjeld som forlengst er forfalt.

NATOs Atlanterhavskomite reiste statuen  anonymt

Hverken Marshall-statuens tekst eller noen av de mange talerne under den rituelle avdukingen navnga statuens opphavsmenn og sponsorer, slik det naturlige ville ha vært. Litt pussig er det jo.

Faktum er at initiativtager og sponsor for statuen av fredsprisvinner Marshall var Atlanterhavskomiteen, som er noe i retning av en overbygning eller et underbruk av NATO. Et NATO som fremstår som stadig mindre fredselskende og desto mer fokusert på god gammeldags krig i form av invasjon og okkupasjon.

Atlanterhavskomiteens hjemmesider inneholder bl.a. informasjon for skoleelever om hvorfor det er nødvendig at NATO, både USA og Norge, er nødt til å føre en årelang krig i det ikke helt atlantiske Afghanistan.

Informasjonen ”Afghanistanpakken – en undervisningsressurs” er myteskapende propaganda for skoleelever (se: http://www.atlanterhavskomiteen.no/afghanistan). Innledningen på propaganda-løgnen for de aller minste lyder :

”11. september 2001 kapret selvmordsterrorister fire passasjerfly og styrtet dem inn i viktige bygninger i USA. Aksjonene var planlagt av folk som gjemte seg i Afghanistan…”

Myteskaping for en ny generasjon. Fra Atlanterhavskomiteens nettsted.
Myteskaping for en ny generasjon. Fra Atlanterhavskomiteens nettsted.

Legg merke til hvordan en snedig hyklersk symbolikk er flettet inn i teksten for Marshall-statuen. Ord som ”Fredsprisvinner” og ”Takknemlige nordmenn” brukes som plattform for å indoktrinere en ny generasjon nordmenn med Uncle Sam-myten. Myten om at Norge er forpliktet til å støtte Uncle Sam’s kriminelle militære operasjoner helt hinsides Norges egne sikkerhetsbehov (var Afghanistan noen gang en militær trusel mot Norge…?) kommuniseres som en selvfølgelighet.

Atlanterhavskomiteens hyklerske intensjoner i form av ”okkupasjon kalt demokratisering” ble tydelig artikulert av assisterende viseutenriksminister i Clinton-regjeringen og forsker ved The German Marshall Fund of the United States og Council of Foreign Relations, Ronald D. Asmus, i et foredrag i Oslo i regi av Atlanterhavskomiteen i 2004.

I godt selskap blant meningsfrender ble NATOs hyklerske silkehanske tatt av og NATOs kriminelle jernhånd vist frem med stolthet og selvfølgelighet :

”Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.”
Se  www.nytid.no/arkiv/artikler/20040318/en_ny_transatlantisk_masterplan

Mer enn 1 million døde irakere har allerede erfart hvordan ”demokratisering” utført ved hjelp av USAs væpnede styrker oppleves, en prosess som pågår i Afghanistan og for tiden spiser seg innover i et Pakistan som opplever økende destabilisering som følge av USAs og NATOs trigger-happy nærvær i området.

Statuene av Roosevelt og Marshall bør fjernes

Hvis historiske fakta og ikke godt innarbeidede myter skal være kriterier for hvem som fortjener plass på sokkel  på norsk jord, bør statuene av FDR og Marshall fjernes.

For å fylle tomrommet på FDRs nåværende paviljong-plass på Kontraskjæret kan f.eks. en statue av en nordmann plasseres der FDR er nå.  Dette kan f.eks. være en norsk politiker, gjerne en demokratisk hedersmann av den støpning som FDR hadde i tankene da han uttalte ordene:

”… if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway.”

At Norge ble frigjort fra de tyske okkupantene ga slett ingen garanti for at Norge igjen ville bli demokratisk. Den norske juristen og historiekjenneren Synnøve Fjellbakk Taftø har anført at Norge i perioden 8. mai til 13. desember 1945 juridisk sett var okkupert av de allierte nasjonene USA og Storbritannia (”Nornens beretning” av Synnøve Fjellbakk Taftø s. 44).

I Johan J. Jakobsens bok ”Makten og æren” gjøres det rede for hvordan det ble forsøkt begått et statskupp mot det norske demokratiet mens Norge var okkupert av de allierte i 1945:

”Som aktiv motstandsmann hadde Trædal kjent godt til den bitre konflikten mellom Hjemmefrontens ledelse og de delene av motstandsbevegelsen som var kritisk til at ledelsen i Hjemmefronten ville sette både Stortinget og de valgte kommunestyrene til side og etablere et overgangsstyre, uten konstitusjonell og demokratisk forankring.”
(”Makten og æren, biografien om Nils Trædal” av Johan J. Jakobsen s. 14)

Det var ikke minst takket være Bondepartiets formann Nils Trædal og hans politiske alliertes iherdige innsats for å berge det norske demokratiet etter krigens slutt at Stortingets makt og det norske demokratiet ble reddet i 1945 og gjennom de kritiske årene som fulgte.

En statue av Nils Trædal bør erstatte FDR

Nils Trædal - en norsk politiker med ryggrad. Denne statuen er plassert i Sunndal kommune.
Nils Trædal - en norsk politiker med ryggrad. Denne statuen befinner seg i Sunndal kommune.

Vilje, mot, prinsippfasthet og en god porsjon tradisjonell norsk hederlighet var viktige egenskaper hos Norges store politiker Trædal. Politikeren og forfatteren Johan J. Jakobsen har sagt om Trædal: «Trædals demokratiske sinnelag og rettferdighetssans går som røde tråder gjennom hans aktive liv.» («Makten og æren» s. 20)

For biografisk info om Nils Trædal, se f.eks. http://www.regjeringen.no/nb/om_regjeringen/tidligere/oversikt/departementer_embeter/embeter/statsminister-1814-/nils-tradal.html?id=463386
Trædals vilje til å kjempe for det han hadde kjært kom til uttrykk i hans minnetale over Tsjekkoslovakias utenriksminister Jan Masaryk våren 1948, som var blitt accidented (dvs. drept på en måte som var kamuflert som ulykke) i et fall ut av sitt kontorvindu i Praha. Trædal sa dette om drapet på Masaryk: ”Slike hendingar fortel vel utan ord meir enn noko anna kva det stundom kostar å gå inn for det ein er overtydd om !”

Da Stortinget kom sammen i oktober 1948 var saken som trolig engasjerte Trædal mest den såkalte ”Hvitboken” til undersøkelseskommisjonen av 1945, hvis offisielle navn var ”Regjeringen og hjemmefronten under krigen”. Hvitboken inneholdt bl.a. dokumentasjon om den kontroversielle og sensitive korrespondansen mellom Hjemmefront-ledelsen og London-regjeringen under krigen.

Få dager før ”Hvitboken” skulle fremlegges og debatteres i Stortinget ble Trædal accidented ut av et vindu i bygården i Oslo hvor han bodde. Trædal falt ut av et vindu i en trappeoppgang på en måte som praktisk talt ikke hadde vært mulig uten at noen hadde ”hjulpet” ham til å falle. Som det heter på godt norsk:

I politikken skjer ingenting tilfeldig. Hvis det skjer, vær sikker på at det ble planlagt slik.

Som en kuriositet kan det nevnes at James Forrestal, som var USAs forsvarsminister da Marshall var utenriksminister (1947-49) ble accidented fra 16. etasje noen måneder etter Trædal, i mai 1949. Open window accidenting av patriotiske politikere grep om seg i årene etter krigen. Er det mulig at accidentingen og andre mafiametoder hadde sin effekt, og at dette er noe av grunnen til at norske politikere har vært så ivrige med å logre etter USA og EU og så tafatte med å knesette norske interesser i etterkrigstiden, et faktum som i 2009 er mer åpenbart enn noengang ?

Statuene av Franklin D. Roosevelt og George C. Marshall bør fjernes fra norsk jord, og erstattes av en statue av Norges store politiker Nils Trædal. En norsk politiker som utviste sann patriotisme og uredd sto for sine prinsipper da demokratiet var som mest truet, for så å miste sitt liv for Norges demokrati, fortjener virkelig sin  statue i maktens by Oslo.

Hvorfor er norske politikere så happy med å ta imot almisser i enhver form fra Uncle Sam, og så fremmede for å skjenke gaver til USA, gitt mellom likemenn ?

Hva med å rette ryggen og opptre med litt ekte selvrespekt på vegne av Norge?

En ny praktstatue av Nils Trædal bør lages i to like utgaver. Den ene kan plasseres der hvor FDR-statuen nå befinner seg. Den andre kan skjenkes som en gave til USA og sendes til Washington D.C. for plassering på et dertil egnet sted. På denne måten behøver ikke USAs politiske ledelse ”to look all the way to Norway” for å få litt forbilledlig inspirasjon knyttet til hederlighet, prinsippfasthet, rettskaffenhet og ekte demokratisk sinnelag hos politikere.

Et Norway som etter å ha tilbakebetalt sin mottatte Marshall-hjelp med renter pluss litt til og har klart å løsrive seg fra sine myter nok til å bli i stand til å rykke opp de to Uncle Sam statuene  i Oslo med sokler og symbolikk vil ha en bedre mulighet til å fungere som et fritt og selvstendig land, uten å føle hverken plikt eller trang til å underkaste  seg Uncle Sam-illusjonen.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

39 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Flott skrevet! 6 stjerners artikkel det her!

Hykleri styrer dette landet…

ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

super artikkel.
jeg har lest at Suttons 3. bok i triliogien om NWOs sosialistiske wall street finansiering handler om finansiering av Roosvelts sosialsisme. Har ikke lest den enda, men tipper at du har.

Verdensbanken har «gitt» penger til den tredje verden lenge, fordi vi er så snille og humane. -I virkeligheten har vi bidrat til kjøp av mennesker på slavebørsen. -Og slik har det foregått hele tiden. -og slik var det etter 2. verdenskrig, som amerikanere blir kjøpt idag. Nietzsche skrev at han aldri tok imot noen gave. At han alltid var mistroisk til de som ville «gi» ham noe. -Det er på et mellommenneskelig plan. Mellom nasjoner er det likedan.

Kjempeartikkel. -Veldig viktig tema. takk

Xheneta
Xheneta
Abonnent
14 år siden

Fantastiks artikkel. Forstyrrende å tenke på at det utdraget fra ”Afghanistanpakken – en undervisningsressurs” er kanskje det lillesøstra mi som begynner på skole om noen år kommer til å lære når hun er blitt litt eldre.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

ja ja sikkert grei artikkel dette her men var jo noe alle viste fra før da…..

Men er vel en del feighet siden en ikke på siden her er noen som tørr og lage en rapotasje om Hakon Lie og Hauge som får Hitler til og fremstå som Mor Teresa i forhold til dem.
87 mann på tinget har fått hjerneslag eller alvorlig kreft på ytterste venstreside siden andre verdenskrig mot 4 på deres side…odsen for at det skulle vært telfeldigt er vel som og vinne 7 rette i lotto 4 helger på rad…Olaf Tommesen tok opp at han ikke likte at medlemmer av tinget var medlemmer i hemlige sekter og organisajoner som BBG og israels venner og poff så fikk han hjeneslag, Bastesen tok opp i spørretimen at han ikke like conectinin til BBG og hemlige organisjasjoner og poff en uke etterpå fikk han slag, Olaf palme nekta Henry kissinger visum og Poff var han borte, Max Manus regisøren tok opp at han ville lage film om Osvald Gruppen og poff fikk han kreft, Synøve Tøfte kom inn på temaet og EØS og Poff var ho borte, 37 medlemmer på tinget nå er medlemmer av Israels venner nå og hvem vil ha politikere som er mere opptatt av inbyggere fra andres land en sitt eget ? hadde sikkert blitt oppslag vist 37 medlemmer av tinget var med i nord koreas venner og var mere opptatt av dem en egne innbyggere og sånn kunne jeg fortsatt i det uendlige men ingen gidder og lese inlegg som er for for lange …..
Håkon Lie og Jens Cristian Hauge fjerna alle politiske motstandere ved hjelp av Mossad og CIA og solgte masse tungtvann til Israel sånn at dem allerede i 1970 hadde over 200 atombomber i et prosjekt dem kalla vist noen angriper oss og ødlegger vårt land så tar vi resten av verden med oss.
Israel trenger ikke mere en 5-6 atombomber for og utslette all trussel fra nabolanda .
og derfor lukker resten av verden øya for sånn som dem holder på der nede, dem er livredde kyllinger..
Dukker opp noen avogtil som tørr og kalle en spade for en spade som Terje Rød Larsen osv men poff dagen etter at han kalte en maskre på en flytningleir for en masakre så hadde han vist ikke betalt nok skatt for noen aksjer og var på alle førstesider så poff så var han borte……..
Savner redaktører som er villige til og satse livet sitt for og fortelle folk at vi vi ikke bor i en rosa boble der alle er snille mot verandre og ingen er slemme mot verandre og gjør slemme ting for egen vinnings skyld……

Bjørn
Bjørn
Abonnent
14 år siden

Ser det alltid er mye snakk om privateide Federal Reserve System. Eneste skikkelige fakta jeg finner er at det er over 5000 private banker og nesten 900 statlige banker som står på eiersiden. Men overskuddet går til Treasury. og det er vell ikke privat… Ingen aksjeutbytte heller etter hva jeg kan finne ut av? Noen som vet hvordan eiersiden er fordelt blant alle disse bankene? Naturlig er vell at de største har størst eierdel.

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Fin artikkel. Historien har en tendens til å bli fordreid til det ugjenkjennelig når det kommer til det som kalles allmennkunnskap. Dilting etter USA er noe Norge burde avslutte straks.

ex156
ex156
Abonnent
14 år siden

Spennende/ informativ artikkel, men som smurfen sier er det jo ikke noe nytt for de som har gjort litt research. Det hadde vært innteresant med en artikkel om norske forhold, Per A. Ertresvaags sov mitt lille norge går inn på dette, men ikke de påstandene du skrev her ang; hjerneslag/ kreft. Jo større alternativ media blir her til lands jo vanskeligere blir det for pst/ cia og gjøre noe med disse tiders avlsøringer.
Uansett, en sammenligning med Hitler er vel litt drøyt, dog de muligens er av samme alen/ alien!

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Meget god artikkel!
Her var det for meg info som satte ting i sammenheng. Absurditeten trer frem. At Nils Trædal skulle lide samme skjebne som Jan Masaryk var vel godt gjennomtenkt. Som et pek til andre som måtte våge røre borti saker de skal la ligge. (Kommer på mannen som «falt» ut av et hotellrom i København pga.dokumenter og planlagt avsløring om info ang.valget av hovedflyplass, om jeg husker riktig).
Var representanter på Stortinget dengang så redde for å ta oppgjør med det de MÅ ha skjønt var et overlagt drap? Hva og hvem fryktet de i så fall så mye at de ble «medsammensvorne» til å dekke over, for noen, et beileilig dødsfall?
Stilletiende, medskyldige, med kvaler i mange år muligens, vel vitende om at det ikke var et reelt demokrati i Norge dengang.
Da undres jeg over hva med nå. Hvorfor skulle det være ikke grunn til å tro at stortingsrepresentanter idag frykter for å snakke om hva de får innsikt i? Det er vel gitt signaler der i gården også idag for den som måtte komme på tanken å prøve seg på noe.
Med statuer på beliggenhet på hedersplasser i Norges hovedstad, må det virkelig være lov å spørre, etter denne viten fra artikkelen, hva i huleste gjør de der… Det er på tide å ta lua fra hånden og sette den på hodet igjen og bli rak i ryggen. Og gi hedersplassen til en mann som virkelig har fortjent den.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Så «Dear CFR-Condi» Støre hadde samtaler med Illuminati-Mondale i forkant av møtet i NAZI-NATO i april 2008 ? Det var da en opplysende opplysning.

Jeg fant litt om Mondale’s secret society connections på The Forbidden Knowledge. Hør bare her:

«Vice President Walter Mondale 1977-1981. Confirmed Illuminati puppet, of Orville Freeman of the Illuminati. (Fritz Springmeier, The Illuminati Bloodlines) Walter Mondale later enjoyed the status of being the only U.S. Senator on the Trilateral Commission. Walter Mondale went on to serve the Illuminati as U.S. Vice-president.»

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/uspresidentasmasonspt3.htm

Begynner ikke dette å smake litt av smoking gun landssvik ? Jeg mener bestemt at det ble mye mer chemtrails i Norge etter det nevnte NATO-møtet. Har vi ikke noen bestemmelser i Norges lover som forbyr norske folkevalgte å ta imot instrukser fra fremmede makter, inkl. hemmelige selskaper ? Eller er denslags noe vi er dømt til å leve med, siden verdens mest berømte landssviker Quisling kom fra Norge ?

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Illuminati symbolikk i svineinfluensa?
Pyramiden=72 bricks Baxter=72 kilo utslipp
Se dollar seddelen. Tilfeldig?

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
14 år siden

Pyramiden:

Hver stein i pyramiden er en organisasjon, en slekt eller et spesielt menneske.
I Norge har vi 2 forskjellige frimurer organisasjoner.
Og druider, tempelriddere og rosenkransere.

The Order of Skull & Bones Society
Bohemian Groove
The Knights of Malta
The Knights Templar
The Council on Foreign Relations
The Trilateral Commission
The Bilderbergers
The Club of Rome

The House of Rothschild
The House of Rockefeller
The House of Wallenberg
The Oppenheimers
The Council of Nine
The Committee of 300
The Great White Brotherhood
The NSA (National Security Agency)
The Round Table (The Center of Globalization Today)

Luci’s (Lucifer’s) Trust
Rhodes Trust
The Order of the Garter
Opus Dei
The Bavarian Illuminati

America’s Secret Destiny
The Order of the Eastern Star
The Rosicrucian Order
Mystery Babylon
The Order of Book and Snake/Psi Upsilon
The Bohemian Club and the Hell Fire Club
The B’nai B’rith (ADL)
Greenpeace
Røde kors

Men det sørgelige er at hvis man spør en norsk frimurer om hans losje så påstår han hardnakket at dette en kristen organisasjon. Og han påstår at Jesus var frimurer og ritualene laget av Salomo. Dette er selvsagt bare tull. Det er en helt annen ånd i kristne menigheter.

I Norge har frimurerne bare 12 eller 13 grader, men utenlands har man 33 grader. Mennskene på toppen (de høyere grader) er dominert av Lucifer og de på lavere grader vet ikke om det.

Det er en kamp mellom ondt og godt, mellom lys og mørke, i verden.
Ønsker du å ta del i lysets side og få åndelig motkraft mot organisasjonene i pyramiden, så vend deg til Bibelens Jesus. Les de 4 evangeliene og merk deg hva Jesus sier. Gud har beskyttet bibelen fra korrupsjon.

Jesus Kristus er verdens lys.

Jesus sier:
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

sjokomelk
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
13 år siden

FighterForTruth skrev:

«Mennskene på toppen (de høyere grader) er dominert av Lucifer og de på lavere grader vet ikke om det.»

Interessant. Du sitter altså inne med kunnskap som bare de øverste frimurerne vet om. Da må man jo lure på hvordan du har ervervet deg denne kunnskapen.

«Gud har beskyttet bibelen fra korrupsjon»

I følge hvem? Hvilken bibeltolkning er «den rette»? Hva med de apoktyfe skriftene?

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

FighterForTuth: Festet meg litt ved Greenpease og Røde kors, mener du hjelpe organisasjonen røde kors?
Noe sted det går ann og finne info om disse to?

Liv Bjøringsøy
Forfatter
14 år siden

Topp kvalitet artikkel! Den fortjener absolutt 6 stjerner, skulle faktisk ønske jeg kunne gi mer…

Jeg støtter fullt ut forslaget om å rive statuene og erstatte dem med moralske størrelser.

Han som falt ut av vinduet i København møtte jeg ved en anledning mens han ennå var i live. Han var spesialist på sikkerhetsanalyser, og hans dokumentasjon viste så vidt jeg forstod at Gardermoen var uegnet som hovedflyplass pga tåke. Tåke har som kjent vært et stort problem der til tider.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
14 år siden

http://www.illuminati-news.com/moriah.htm
http://www.illuminati-news.com/McKinlay022106.htm

http://www.illuminati-news.com/red-cross.htm
http://www.illuminati-news.com/shadow-gov.htm

Det ble mye illuminati-news ja, men artikkelene er hentet fra ulike forfattere.

Jesus advarte om at forførelser må komme. Det jevne Greenpeace medlemmet har nok ingen anelse om hva de er med på.

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Utdrag fra dokument utgitt av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
22.mai 2001:

«Som Kommisjonen alt har vært inne på, bygger de antydninger eller påstander om omstendighetene omkring Jan F. Wiborgs død som synes å ha fått så stor utbredelse i opinionen, ikke minst på en antagelse om at han hadde kjennskap til kriminelle eller på annen måte illegitime forhold ved siktmålingene på Hurum. Hvis denne antagelsen har noe for seg, kan det også ha ført til at Stortinget våren 1990 vedtok å skrinlegge Hurum-alternativet på sviktende grunnlag. Spørsmålet om Wiborg ble presset i døden eller tatt av dage ligger i direkte forlengelse av spørsmålet om denne antagelsen er korrekt.»

Hentet fra:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2000-2001/inns-200001-257/?lvl=0

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Til Mina:

Det gjelder hjelpeorganisasjonen Røde Kors, og ingen annen.

Vi oppfatter Røde Kors som en ruvende humanitær kraft. At Røde Kors hjelper mennesker er hevet over tvil. Men for å skjønne det virkelige Røde Kors må vi la tvilen lede oss og ikke la oss blende av illusjonen som det sterke merkenavnet Røde Kors har plantet i våre sinn.

For å si det på denne måten: Hvis Røde Kors IKKE hjalp mennesker,hvorfor skulle de da nyte slik enorm goodwill og få folk til simpelthen å gi dem sine penger ? I Rema-butikker er det nå kommet opp en Røde Kors-knapp over flaskeautomaten. Man kan velge å få pante-penger ved å trykke på knapp nr. 1 eller å delta i et Røde Kors-lotteri ved å trykke på knapp nr. 2. ”Og hvis man ikke vinner går pengene likevel til en god sak, så har man vært litt snill i dag også”. Røde Kors er flinke.

Det anbefales å lese denne artikkelen: ”The American Double-Cross” av Len Horowitz. (Double-cross betyr svik):
http://www.tetrahedron.org/articles/apocalypse/red_double_cross.html

Den begynner slik:
“American Red Cross (ARC) generally thought of as among the world’s premier humanitarian organizations. Clearly, almost everyone thinks of it as a life-saving agency. Most people know this non-governmental organization (NGO) to be heavily dependant upon the blood and currency generously donated by the American people. But, what if all of the above is untrue? What if everything you think you know about the American Red Cross is a ghastly nauseating lie?

My name is Dr. Leonard Horowitz. What I am about to share with you is deeply disturbing, yet potentially life-saving. The American Red Cross is not what it appears to be. . . . “

Hva så med Norges Røde Kors ? Symbolet over inngangen til Den Norske Frimurerlosjen er et rødt kors, også kalt et malteserkors. Tidligere generalsekretær i Røde Kors, Odd Grann er frimurer av 11. grad (høyeste offisielle norske grad).

Bilderberger, trilateralist og statsminister-pappa Thorvald Stoltenberg var (er ?) president i Norges Røde Kors.

Hvilket verv innehadde Jonas Gahr Støre før han ble utenriksminister ? Støre var generalsekretær i Norges Røde Kors.

Hvem er den nye generalsekretæren i Norges Røde Kors ? Høyre’s Børge Brende, som er på vei inn i Røde Kors’ globale makt-nettverk…

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

Den Lille Snille Ulven: Takk for et informativt svar. Det er mye å sette seg inn i og desto mere jeg graver dess værre blir det.

« Forrige artikkel

Vi bestemmer katastrofene selv

Neste artikkel »

Jonas Gahr Støre konfrontert om chemtrails

39
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x