Dere «nordmenn» og «vi andre»

3.4K visninger
2 minutter lesetid
65

Vi er flere tusen mennesker som bor i Norge og som ikke er norske. De fleste av oss deltar i samfunnet. Mange av oss har familier,  jobber og betaler skatt. Men vi blir stadig usynliggjort.

Meget ofte hører vi, og opplever både i aviser og reklame, ”norsk” og ”nordmenn” når den egentlige meningen er å beskrive innbyggere i Norge, uansett nasjonalitet.

  • ”Den nye kraftkabelen fra Nederland føres i land på Sørlandet. Den skal gi nordmenn jevnere kraftpriser”. Vi må kunne gå ut fra at det ikke er nødvendig å vise norsk pass ved betaling av strømregningen? Det kunne heller ha stått for eksempel ”Den skal gi strømforbrukere i Norge jevnere kraftpriser”.
  • ”Halvparten av norske storrøykere, de som røyker minst 25 om dagen, døde før de var 70 år”. Da kan vi utlendinger bare slappe av og fortsette å røyke? Istedenfor ”norske storrøykere” bør det ha stått ”storrøykere i Norge”.
  • ”DnB NOR, Acta og andre finanshus står i kø for å overbevise nordmenn om hvor de skal plassere sparepengene sine”. Er ikke vi andre interessante?
  • ”Mange nordmenn gruer seg til å åpne regninger som kommer i posten”. Er det slik at vi som ikke er norske ler når vi får regninger?
  • I en artikkel om bedre norsk vann: ”Departementet er overbevist om at det norske folk kommer til å se forbedringer der det trengs”. Skal ikke vi andre se forbedringer?
  • ”Motefargene for norske kvinner i år blir sort og lilla”. Hva med oss andre kvinner da? Bør vi holde oss til hvit og grønn?
  • ”Hvert år dør 50 000 nordmenn av hjerte- og karsykdommer”. Da behøver vel ikke vi andre bekymre oss?

Det ser ut som om ekskludering av utlendinger kan innprentes i nordmenn fra da de er unge. Noen av oss utlendinger i blokken vår ble oppgitte da vi hørte en dame i nabolaget rope til en liten gutt som hadde falt og slått seg ”Opp med deg – kjekke norske gutter gråter ikke”.

Noen indiske venner som jeg besøkte stod på verandaen og observerte at naboene i blokken hadde en dugnad. Mine venner spurte meg om hva det var som foregikk. Ingen av naboene hadde forklart noe til dem, ei heller spurt dem om de hadde lyst til å delta.

Når vi stadig ekskluderes kan vel ikke dere nordmenn vente at vi identifiserer oss med dere, og drar lasset sammen med dere? Vil det ikke være en fordel for samfunnet om innbyggerne samarbeidet?

De stadige påminnelsene om mangel på tilhørighet som vi utsettes for kan arte seg som litt komiske. Men dette er alvorlig. Hvorfor? Fordi rasisme starter først med hjernevask av individer, hvor de lærer å overse og usynliggjøre ”De andre” – fordi de ikke er ”Som oss”.

Sandy

Sandy er farmasøyt med skotsk og norsk utdannelse. Hun har jobbet på sykehus, apotek, og som kontrollfarmasøyt i.f.m. industriell produksjon av sterile preparater. Mange år innen undervisning på Oslo Universitet og i utviklingsland. Spesialitet for undervisning på Oslo Universitet var formulering, produksjon og kontroll av sterile preparater. Hun har brukt mange år av sitt profesjonelle liv ved å prøve å hjelpe folk til å forstå om medisiner som de bruker: innholdsstoffer, virkninger, interaksjoner og bivirkninger. Hun mener at den viktigste forskningen er den som ikke publiseres. Sandy er pensjonert og jobber som frivillig datalærer for seniorer.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

65 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Jeg skjønner problemstillingen du reiser, Sandy, men jeg synes ikke dette er så mye å ta på vei for. Nordmenn er et innarbeidet begrep som benyttes om folk i Norge. Noen bruker nok dette i snever forstand (om etniske nordmenn), men i det store og hele benyttes begrepet for å beskrive befolkningen i Norge. Å knytte dette til rasisme er skivebom, slik jeg ser det.

Jeg er selv født på Færøyene, har en far fra Tunis, flyttet til Norge da jeg var 10 år, men var dansk statsborger til jeg var 16.

Har aldri følt meg eksludert av begrepet nordmann, hverken før eller etter mitt norske statsborgerskap.

Jeg ser ingen grunn til at man ikke i fremtiden også skal kunne bruke begrepet nordmenn(mann). Såpass må tilflyttere som meg selv tåle, slik jeg ser det.

Det finnes langt verre uttrykk for hverdagsrasisme enn en slik (harmløs begrepsbruk. Feks utfordringen enhver som heter Mohammed eller noe annet «skummelt» har når han søker jobb. Her forsvinner søknaden raskt i bosset, selv om vedkommende er mer enn kvalifisert til jobben.

Det er ille når man ser seg nødt til å bytte navn for å få jobb.

http://www.frifagbevegelse.no/aktuell/article2298073.ece

Det kaller jeg rasisme. Ikke det at man benytter seg av innarbeidet språk som du viser til ovenfor.

Blabla
Blabla
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Helt enig.

aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

det er mulig jeg missforstår men Jeg er født i Norge ,mener du at jeg skal kalle meg for afrikaner?

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  aurum14
13 år siden

Nei! Du er norsk. Værre er det ikke.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Har man norsk statsborgerskap,så er men pr def.nordmann.Om man selv mener man er noe annet i tillegg,så er det hver enkelts egen sak.
Har man to statsborgerskap,vel så er man feks.nordmann og feks svenske.
Om man bare bor i Norge uten statsborgerskap,så er man feks danske,bodsatt i Norge. Ellers så må man vel nesten anta at om man er i stand til å lese hva som er ti på topp for nordmenn i år,så burde det vel være mulig å selv vurdere om man føler seg «truffet» av ti-på-toppen,selv om man tilfeldigvis ikke har statsborgerskap.
-Mulig det bare er meg Sandy,men jeg synes du sparker litt inn åpne dører..

TH
TH
Abonnent
13 år siden

Jeg lurer på hva bakgrunnen er for at du skrev denne artiklen Sandy, føler du deg virkelig utelatt når det står nordmenn(…..) ?

Det er dette som skaper rasisme Sandy, du distanserer deg faktisk fra nordmenn i måten du skriver på, De fleste av oss, Mange av oss, Er ikke vi andre interessante? Hva om skribenten som f.eks skrev ”DnB NOR, Acta og andre finanshus står i kø for å overbevise nordmenn om hvor de skal plassere sparepengene sine” mente alle nordmenn, etniske som 1/2/3. generasjons innvandrere, og ikke ekskluderte «dere».

Dette er på nivå med at feminister klager over man sier brannmann, fremfor et mer kjønnsnøytralt ord.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Først vil jeg kommentare at jeg synes denne artikkelen ikke passer inn i konspetet nyhetsspeilet har bygd opp.

Det er ikke noe som heter å «være» inkludert. Inkludert er en følelse, på linje med sikkerhet og kontroll. Så blir spørsmålet: hvem skal jobbe med disse følelsene. Det må man selv gjøre, ikke forvente at andre skal sørge for gode følelser. Sier du mange nok ganger til deg selv at du er nordmann/norsk, vil nok også følelsene endre seg.

Man blir f.eks ikke personlig invitert til dugnad, men med plakat opphengt på sentrale steder. Det kan ikke forventes at slikt skal skrives på flere språk, men man kan forvente at de som bor her kan norsk.

Selv driter jeg i hvilken hudfarge eller religion noen har så lenge man oppfører seg bra. Og følelsen av å være ekskludert er like ille for oss alle, men det er kun deg selv som kan påvirke dette.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
13 år siden

Dette forstod jeg ikke.

Er du sikker på at du ikke blander sammen etniske nordmenn med nordmenn?
Alle med Norsk statsborgerskap regnes som Nordmenn.
Selv om kvinnegruppa ottar skulle mene det er like kvinnediskriminerende som om vi har «grønn mann» på fotgjengerfelt.

At folk med flerkulturell bakgrunn ofte blir regnet som andregangsborgere av enkelte grupper er så, men det du hevder her er bare fjas og ordkløveri.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Jeg er forsåvidt enig med Sandy, til tross for at situasjonen er ganske ulik blant ulike grupper av innvandrere. Og det er klart at «ikke-vestlig» innvandrere sliter aller mest i Norge.
1) Innvandrere føler seg mer ennsomt enn «andre»:
«Innvandrere fra ikke-vestlige land forteller oftere enn nordmenn at de er ensomme. Mens mer enn fire av ti innvandrere forteller at de ofte eller av og til føler seg ensomme, er det mindre enn to av ti nordmenn som rapporterer det samme. Dårlig kontakt med det norske samfunnet og svekket familienettverk bidrar til sosial isolasjon. Innvandrere fra Iran og Somalia er særlig utsatte. »
http://www.ssb.no/ssp/utg/9704/6.html

2) Innvandrere har det vanskeligst å få seg skikkelig arbeid:
«Ikke-vestlige innvandrergrupper sliter mer enn etniske nordmenn før de blir ansatt i sin første heltidsjobb.

De har også lavere inntekter og lavere sysselsetting enn den norske majoritetsbefolkningen selv om de har høyere utdanning. Dette kommer fram i en doktoravhandling utført av cand-polit. Idunn Brekke fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo»
http://www.dinside.no/766787/innvandrere-bruker-lenger-tid-paa-aa-faa-jobb

3) Innvandrere «mobbes» mest på jobb i forhold til «andre»:
«Dobbelt så mange innvandrere som nordmenn føler seg mobbet på jobb, viser fersk undersøkelse. Rasisme, sier forskeren bak undersøkelsen.»
http://www.aftenposten.no/jobb/article3385223.ece

4) Innvandrerne sliter mest i krisetider enn andre:
«Barn med innvandrerbakgrunn er økonomikrisens ukjente ofre. Når far eller mor blir arbeidsledige trues barna av fattigdom, viser ny undersøkelse.»
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article455911.ece?showLast=true&status=showall

Dermed er det veldig enkelt å sitte med gode lønns ordninger, og skrive om alt er godt i Norge, når de fleste innvandrere lever i en hverdag fylt av eksklusivitet, rasisme og diskriminering fra den generelle norske befolkningen.
Like barn leker best er regelen her, og de såkalte «samvittighets» lover vi lærte på barneskolen funker i en kapitalistisk økonomi. Her trenger man egne lagspillere, ikke frie individer i samarbeid!

Dere kan bare gi med negative tommler for denne kommentaren. Men slik er Norge opplevd av over 50 % av ikke-vestlige innvandrere. :)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Meget bra innlegg arifkarim!

Jeg mener det er viktig, som du gjør, å skille mellom vestlige og ikkevestlige innvandrere.

Jeg tviler på at en farmasøyt fra Skottland vil oppleve samme utfordringer med å få seg jobb i Norge enn feks en ingeniør fra Pakistan.

Artikkelforfatter burde poengtert dette skillet, for det er et hav av forskjell mellom hvordan vi vestlige innvandrere (meg selv inkludert) tas imot i dette landet contra de med litt mørkere hudfarge.

Det er ikke rent få meget godt kvalifiserte ikkevestlige innvandrere som må se langt etter attraktive jobber med høy lønn, kun pga etnisk bakgrunn. Det er en skam overfor de det gjelder, og et tap for Norge, ikke minst.

Når det gjelder ikkevestlige innvandreres ofte dårlige kår i Norge, så er jeg av den klare oppfatning at det er myndighetene som her har seg selv å takke for mildest talt elendig integreringspolitikk.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

«Det er ikke rent få meget godt kvalifiserte ikkevestlige innvandrere som må se langt etter attraktive jobber med høy lønn, kun pga etnisk bakgrunn. Det er en skam overfor de det gjelder, og et tap for Norge, ikke minst.

Når det gjelder ikkevestlige innvandreres ofte dårlige kår i Norge, så er jeg av den klare oppfatning at det er myndighetene som her har seg selv å takke for mildest talt elendig integreringspolitikk.»

Helt enig med deg her. Jeg syns USA har kommet mye lengre i nettop dette inntegrering på arbeidsmarkedet enn Norge, fordi de har hatt en mye lengre blandet kultur enn vi «nordmenn». Ta for eksempel «sjefen» for verdensomspennende Adobe Systems konsernet: Shantanu Narayen. Han er en inder… :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Shantanu_Narayen

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Spørs om Indianerene som eier landet er enig med deg Arif
Leste her for noen uker siden om en invandrer som hadde søkt over 500 jobber og ble ikke invitert inn til jobbinterjuv engang.
Han bytta navn og fikk seg jobb på dagen ;)
Men det er jo synd at en må være nødt til og bytte til norsk navn for og få seg en jobb da :-`\

Jan Aage
Jan Aage
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Nå er det en grunn til at de med ikke vestlige bakgrunn sliter mer med å få jobb i Norge som de ikke vestlige innvandrerne har vært med på å skape selv. Det er hver gang noen skriker rasisme i Norge. Det blir litt på samme måte som med gutten som ropte ulv. Hver gang noen roper rasisme legitimt eller ikke så blir arbeidsgivere skremt til og ikke ta inn ikke vestlige ansatte. Så jeg må si at arbeidsproblemene er som oftest redsel for problematiske situasjoner ikke at motivene er basert på hudfarge. Så rasismen mange skriker om er de en veldig stor del av å skape selv. Nå skal jeg ikke si at det ikke finnes mennesker som bare er så dumme at de tror at hudfarge betyr noe. Men størsteparten av rasismen er det ikke vestlige innvandrere som skaper hver gang de roper ulv.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Jan Aage;

Å legge ansvaret for størsteparten av rasistiske holdninger på innvandrere selv synes jeg er grunnleggende feil.

Riktignok skal jeg være enig i at rasismekortet for lett spilles ut når det reises både relevant og nødvendig kritikk i innvandringsdebatten, men å beskylde innvandrerene selv for våre inngrodde fordommer, holdninger og handlinger mot ikkevestlige personer er å legge sten til deres allerede tunge byrde.

Mye av våre negative holdninger til innvandrere henger sammen med at i forhold til noen typer kriminalitet er ikkevestlige innvandrere til dels sterkt overrepresentert i kriminalstatistikkene.

Spørsmålet vi alle bør stille oss da er hvorfor?

Min soleklare mening her er at vi ikke har lykkes med integreringen, totalt sett, og det er da vitterlig ikke invandrernes skyld…

Jeg rettferdiggjør her ingen kriminelle handlinger, men jeg peker på at det ligger en årsak bak virkningen…

Jan Aage
Jan Aage
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Jeg legger ikke ansvaret for all rasisme på invandrerne selv. Men jeg skrev : Hver gang noen roper rasisme legitimt eller ikke så blir arbeidsgivere skremt til og ikke ta inn ikke vestlige ansatte. Så her snakker vi om arbeidssituasjoner og annsetelse av nye arbeidstakere. Ikke all rasime generelt i samfunnet. Du må se det her i fra perspektivet til en som ønsker en organisert og effektiv bedrift. En som klager på rasisme, religion og evt. andre ting et en trussel for en arbeidgivers bildet av en effektiv bedrift. Skal vi ta samfunnet i helehet så blir klart svaret mye mer komplisert. Men faktorene jeg har nevnt i arbeidsituasjon er helt klart veldig viktige i det regnestykket også.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Enig med deg her, Jan Aage. En ansettelse koster en bedrift mye, både i penger og tid, så derfor forsøker bedriften å minimere risikoen for feilansettelser, noe som gjerne kan ramme feks innvandrere.

Det ironiske er at arbeid viser seg å være det mest effektive integreringsmiddelet.

tor pettersen
tor pettersen
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Usa har for det første et mindre generøst sikkerhetsnettverk enn Norge. Det går ikke å ikke være i jobb i USA over en lang periode, da må man bli kriminell, for man får ikke en sum man kan leve av. Det blir også fullstendig stopp i ytelsen etter en stund, får du ikke jobben du ønsker så må du søke jobb på mcdonalds, og finne deg i å tjene minimumslønnen.

Disse tingene har ikke allverden å si for hvordan integreringen er i USA, bortsett fra at folk tvinges ut i samfunnet, og det hjelper på integreringen.
Det som gjør både USA og canada til vellykkede land med hensyn til innvandring er at de i motsetning til Norge velger sine flyktninger, og USA har førstevalget fremfor canada. De reelle flyktningene som bare ønsker seg bort fra krig og elendighet, og er villige til å leve på sitt nye lands premisser kommer til USA, de kriminelle eller folk uten ID-papirer kommer ikke inn. Fn velger våre flyktninger for oss, og norske myndigheter har akseptert at vi stiller bakerst i køen, eller de er simpelten ikke klar over det, det er ikke de skarpeste knivene som sitter og har sittet i regjering de siste 30 årene. Det gjelder ikke bare innvandringspolitikken, det er omtrent i hvert eneste samfunnsspørsmål at feil valg blir tatt. De kan ikke forvalte helse, skole, politi, fengsel, straffeutmålinger, avgifter eller veibygging og sikring. Det er stort sett bare AP sin feil. De kaster også bort oljepengene, 30% av statsbudsjettet er denne lottogevinsten fra nordsjøen, uten kutt i utgifter snart så går det til helvete med økonomien. Utenlandsgjelden til Norge er omttrent det samme som oljefondet.

En annen ting som er viktig med USA sin innvandringspolitikk, er at ingen får uforbeholdent statsborgerskap, de har noen år på prøve. De som begår kriminalitet blir sendt tilbake, dødstraff eller ikke. De har også et ganske mye mer brutalt politi enn vi har her i Norge, som faktisk tar kriminelle. Gjør du motstand så er det ikke som her at det ikke betyr noe for din helse eller straff, da blir det fort en brukket arm eller i det minste et par unødvendige slag, og du straffes hardt i retten for at du gjorde motstand mot politiet.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Arif da ? senest i går skrev du at tommler betyr ingenting og nå sitter du og griner deg til pluss tomler med omvendt psykologi :P
Selv klarer jeg meg godt med 10 tommeltotter selv om jeg har grønne fingrer ;)
og for det andre så har du skrevet en vanvittig bra kommentar Arif :)
Verre med debattene i DB i dag som handler om sikkerheten til Obama der mange mener at konspirasjonteoretikere på «syrespeilet» er en stor trussel for sikkerheten til Obama og Øyvind Reppvik pøser på med linker til speilet for og bekrefte det.
Var vist en artikkel her om at Månen og Mars er kolonisert med MC Doanalds resturanger.
den har ikke jeg sett enda.
Bra artikkel Sandy, dette er sånn som dem fleste har en mening om :)
Jeg ville skrive noen ord om den men Vandalf of Arif kom meg i forkjøpet og skrev i grunnen akkurat det samme som jeg mente :(

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Hehe… Nå tok du meg på senga! :D
Vel dette med tommeler var ingen omvendt psykologi. Sannheten er alltid sur å svelge. Og jeg regnet derfor med negative tommeler fra de som sitter i komfortsoner… Uansett det er innholdet som telles… :)

Niding
Niding
Abonnent
13 år siden

Nå er jeg litt forvirra.
Jeg forsøker, og tror jeg i stor grad klarer det, å se mennesker og ikke ting som religioner, hudfarger, nasjonaliteter også videre for å få en dialog og for at vi skal bli kjent med hverandre.

I mitt virke som lærer har jeg intervjurunde med elever ved starten av skoleåret hvor jeg blant annet spør om interesser og hvor de er fra.
Nesten uten unntak svarer «minoritetselever» at de er fra det landet foreldrene eller besteforeldrene er fra, selv om jeg ønsker å vite hvilken plass i Norge de bor på.
Selv han med en klingende nordlandsdialekt fortalte meg at han er fra Tanzania.

I neste sekund får jeg vite at de ikke vil segregeres og behandles som «ikke norske».

Skal en som er født i Skottland og bodd i Norge i 20 år inkluderes under paraplyen «nordmann» eller skal jeg lage en kurv med «de andre» som de kan puttes i?

H
H
Abonnent
13 år siden

Enig med Balle Clorin.

Når det gjelder spalten «Om forfatteren», så står det skrevet to steder at du har undervist på Oslo Universitet. Det er ingen ting som heter dette! Det heter Universitetet i Oslo. Når du ikke klarer å skrive arbeidsgiveren din riktig så er det ganske ødeleggende for kredibiliteten din.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  H
13 år siden

Å drive å lære folk å skrive i forumet er totalt meningsløst, ikke oppfør deg som en venstre-hjerne lærer.

Det fører til at alle som ikke føler seg sikker på rettskrivingen sin nøler med å delta både er og på andre forum.

Jeg kaller det «Dyslektiker rasisme»

MortenB
MortenB
Abonnent
13 år siden

Dette er vel et problem i de aller fleste land i verden ? Kanskje spesielt i vestlige land der vi blir fortalt at vi er kun en kropp. Med det blir jo som at du skal si «en katt», ikke en sort, hvit, grå, rød, oransje katt !
Slik jeg ser det er en «Nordmann» en person som har Norsk pass, og det kan jo alle som har bodd her ens stund få.

Men at det er mange rasister i dette landet er uansett sikkert. Men det går jo egentlig på kunnskap og at altfor mange Nordmenn ikke klarer å se at det finnes mer enn øynene kan se.

For meg blir rasisme totalt uten mening. Jeg mener det som David Icke, det blir som to romfarer der den ene har hvit romdrakt og den andre har sort. At den romfareren i hvit drakt skulle gjøre narr av han i sort skjønner «alle» er meningsløst, men at vi som er skapninger i en høyere dimensjon og bruker koppen vår for å oppleve denne verden (lavere dimensjonen) gjør narr av en som har en annen «biologisk romdrakt» finner mange naturlig. En skal ikke lese mye bøker om spirituelle ting før en forstår at dette er meningsløst.

Jeg tror at i den tiden vi lever i nå så vil rasisme gradvis forsvinne etterhvert som folk «våkner». Om 20 år er det nesten borte.

c0k3
c0k3
Abonnent
13 år siden

«Nordmenn» som uttrykk er et tvetydig uttrykk. Det er ett uttrykk som kan bety alle oss bak norges grenser, og det kan i tillegg bety «oss hvite i Norge».

Dette er viktig å forstå, de aller fleste mener det på første måte. Og de som mener det på siste måte er jævla idioter!

Når det gjelder disse indiske vennene dine så høres det synd ut, men det trenger ikke være rasistisk motivert.

Og til slutt, bruken av nordmenn i avisen er UTELUKKENDE for enkelthetens skyld.Det gjenspeiler de som bor i Norge.

Når det gjelder Oslo Universitetet viser det seg at det ikke bare er en skrivefeil:

«Karen Marie Ulshagen, instituttdirektør, Farmasøytisk Institutt

JEG VISER TIL innlegg med tittel «Rettigheter ved vaksineskader» fra Sandy Lunöe i siste utgave av Dagens Medisin (16/2009).

Artikkelforfatteren Sandy Lunöe oppgir her at hun er lektor i farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO).
Dette medfører ikke riktighet. Lunöe hadde et engasjement som universitetslektor i 20 prosent stilling ved Farmasøytisk institutt noen måneder i 1997. Siden har hun ikke, så vidt vi har kunnet bringe på det rene, hatt tilsetting ved UiO.

Det er svært uheldig at personer uten tilknytning til UiO angir tilhørighet her, da det gir et falskt inntrykk av faglig tyngde. Jeg ber om at feilen blir kommentert i neste nummer av avisen og gjerne på nettsiden.»

Klippet fra http://www.dagensmedisin.no/debatt/2009/10/19/om-faglig-tyngde/index.xml

Aisha
Aisha
Abonnent
13 år siden

interessant artikkel og problemstillin, sandy!
vil si meg enig til en viss grad. det som slo meg da du nevnte dette med dugnad. du opplevde å ikke bli «invitert» til dugnad. her jeg bor, er det en god del ikke-vestlige innvandrere. hver dugnad så kommer de samme menneskene ut. 4-5 etniske nordmenn av ca 10 husstander, 4-5 ikke-vestlige av de 40-50 husstandene de består av. min erfaring er dessverre at det ikke er så mye engasjement i nabolaget, i barnas liv, det sosiale, og integrering generelt, blant ikke-vestlige. så vi kan ikke bare klage på at etniske nordmenn diskriminerer. så klart det eksisterer fortsatt. men vi må også ta vår del av ansvaret. endel barn med ikke-vestlig bakgrunn sliter på skolen. snakker så vidt norsk, har skrive og lesevansker. hvor er foreldrene, spør jeg?
en god del somalere lever på sosialen,og her kan vi ikke bare legge skylda på nordmenns rasisme. det er et samspill av svikt fra systemet, manglende initiativ fra de nye borgerne, og holdninger i samfunnet.
og arif, 50 % av ikke-vestlige innvandrere opplever norge som rasistisk? basert på hva da? er det virkelig slik at over 50 % av dene populasjonen opplever rasisme daglig? er de utstøtt fra samfunnet, blir de diskriminert har de det så ille her?
er pakistaner, født og oppvokst i oslo. kan ikke si at jeg har opplevd noe rasisme annet enn at jeg ble kalt «pakkis» ett par ganger da jeg var liten. :) men det har jeg vokst fra :) har stort sett opplevd etniske nordmenn som svært hyggelige og imøtekommende.

avslutningsvis, vil jeg si at vi har langt igjen i integreringsarbeidet. vi som er født og oppvokst her klarer oss stort sett bra. vil si at 2.generasjons pakistanere er godt integrerte. integreringsarbeid bør rettes spesielt mot nye ikke-vestligeinnvandrere. Spesielt asylsøkere, de har det tøft her. de blir dessverre sett på som andre rangs borgere! trist!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Aisha
13 år siden

«og arif, 50 % av ikke-vestlige innvandrere opplever norge som rasistisk? basert på hva da? er det virkelig slik at over 50 % av dene populasjonen opplever rasisme daglig? er de utstøtt fra samfunnet, blir de diskriminert har de det så ille her?»

Det jeg egentlig mente var basert på det de «fleste» ikke-vestlig innvandrere uttaler seg for sitt forhold til nordmenn i diverse meningsmålinger, statistikker, dokor / master-grads avhandlinger osv. Som sagt det er store forskjeller mellom ulike grupper av innvandrere. Dermed kan ikke denne 50 % regelen gjelde for alle såklart!

«4-5 etniske nordmenn av ca 10 husstander, 4-5 ikke-vestlige av de 40-50 husstandene de består av. min erfaring er dessverre at det ikke er så mye engasjement i nabolaget, i barnas liv, det sosiale, og integrering generelt, blant ikke-vestlige. så vi kan ikke bare klage på at etniske nordmenn diskriminerer. så klart det eksisterer fortsatt. men vi må også ta vår del av ansvaret. endel barn med ikke-vestlig bakgrunn sliter på skolen. snakker så vidt norsk, har skrive og lesevansker. hvor er foreldrene, spør jeg?»

Har du hørt om fremmedfrykt? Denne psykologiske frykten er ofte gjensidig, og befinner seg i nesten alle dyrearter på jorden, inkludert mennesker! :)
Det er nettopp derfor skoler, arbeidsplasser, andre aktivitesplasser er viktige for blandete kulturerer å møte hverandre, delta i felleskapet og «føle» seg en del av det. Hvis nordmenn føler seg litt «redde» av oss er situasjonen likegyldig for motparten også. Det hjelper altså ikke å samle to mennesker med ulik bakgrunn / kultur fra øst og vest på et punkt, og «håpe» en automatisk forbindelse av vennskap, kjærlighet, medfølelse osv fra begge parter.

Du spør; hvor er foreldra? Jo, når foreldra selv sliter med akkurat de samme problemene som barna sine, på arbeidsplassen, er det vel lite de kan gjøre opp for barnas sosialenettverk på skolen / nabolaget!

«er pakistaner, født og oppvokst i oslo. kan ikke si at jeg har opplevd noe rasisme annet enn at jeg ble kalt “pakkis” ett par ganger da jeg var liten. men det har jeg vokst fra har stort sett opplevd etniske nordmenn som svært hyggelige og imøtekommende.
avslutningsvis, vil jeg si at vi har langt igjen i integreringsarbeidet. vi som er født og oppvokst her klarer oss stort sett bra. vil si at 2.generasjons pakistanere er godt integrerte. integreringsarbeid bør rettes spesielt mot nye ikke-vestligeinnvandrere. Spesielt asylsøkere, de har det tøft her. de blir dessverre sett på som andre rangs borgere! trist! »

Jeg er «dessverre» en første generasjons innvandrer fra samme hjemland som dine foreldra, og er dermed kvalifisert etter dine kriterier som «andre» rangs borger… :)

Etter 9 lange år i Norge, sitter jeg med inntrykk av at «andre» generasjons innvandrere vipper veldig mye mer for den norske sida enn første generasjonen. Grunnen til det er soleklart: Alle elsker hjemlandet sitt! :D
De som er født i Norge, ser på Norge som eget hjemland i motsetning til sine foreldra. Og ganske mange av dem har jo klart seg merkant bra også: Hadia Tajik (Stortingsrepresentant), Abid Raja (politiker og kjente advokaten), Tommy Sharif (dekk mester), Noman Mubashir (kjente journalisten) osv.

Dermed er inntegrering via utdanning / arbeid den største muligheten for både innvandrere og nordmenn å bli kvitt fremmedfrykten sin raskest mulig. Ellers kan vi jo sitte og diskutere om «vi» nordmenn og «andre» innvandrernes forkjeller til dommensdag! :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Aisha
13 år siden

Samma her, Aisha. Det har stort sett vært ganske greit når man ble eldre.

Her om dagen stod jeg inne på en invandrergrønnsaksbutikk , så kommer det en eldre mann inn døra og går mot meg og spør om jeg kan hjelpe han med finne Auberginer…. Jeg bare «ser det ut som jeg jobber her» haha Det er bare gøy da :)

Tenkte jeg skulle omvendt rasisme den hendelsen ved å gå inn på rimi og lete etter nordmenn, unnskyld jobber du her? Er ikke dette norsk butikk?

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Jeg tror vi går mot mye mørkere tider med mer innvandrerfiendtlig holdninger, det skyldes media og deres språkbruk til en grad, men også hvordan egoet, i menneske mener det er naturlig å hate på noe som ikke tilhører din gruppe.

Når innvandrere flytter inn på bygda og skal hilse på naboene er det ingen smil å få. Istedenfor å bli interesert av andres kulturer, tradisjoner og arv, innestenger vi oss fra de nye beboerne av vårt land, Norge.

De fleste nasjoner har en slik innstilling, går du til sverige, vil de si det er mitt land. Drar du til Midtøsten fks, eller asia, så hilser de, ber deg inn på middag, og sier det er ditt land. Afghanerne er de eneste som ikke juger, for i virkeligheten så tilhører jo afghanistan okkupasjonsmakten, og der er vi.

Norge stort sett har vært et isolert folk gjennom mange tusen år. Harald stod på et fjell, og ropte til Rolf som stod på et annet fjell, det var den nærmeste vennen man hadde. Idag er vi fortsatt veldig beskjedne, klem er noe som ble importert fra utlandet, og folk flest sier så vidt «hei» lenger. ( Hvordan nordmenn har flest smittede av svineinfluensa i et land som skjelden gir klem er fortsatt et mysterium.) Når vi først sier hei, så er det i trappeoppgangen, eller ved postkassa, hvordan kan du gi dette landet 20.000 nye innvandrere hvert år? De sliter å omgåes sine egne, tror du fremmedfrykten blir noe mindre av å få en familie fra Irak, eller Afghanistan som naboer?

De kommer fra krigsherjede områder hvor krig har pågatt i 10år, det er jo ikke rart at nordmenn kansje blir litt nervøs når krigsflyktninger kan være psykisk uføre som følge av dette.

Krigen er jo grunnen til at vi får så mange flyktninger, og krigen er ikke nødvendig, flyktninger er heller ikke nødvendig, ingen mennesker vil flytte fra sitt hus, flykte fra familier og sitt land og bo i et fremmedland hvor du ikke forstår hva noen sier, eller så vidt får deg jobb, og ender opp på akerselva for å selge hasj.

Når jeg vokste opp husker jeg godt hvordan noen familievenner(venner som familie) bodde på årnes fikk huset sitt egget og malt jævla utlendinger reis hjem på sine vegger. Det var også mye hverdagsrasisme som pakkis sotrør, jeg fikk aldri juling hjemme fordi min far så hvor mye juling jeg fikk ute, av eldre skoleelever som løp etter meg for å dynke en pakkis eller se om mallingen i ansiktet gikk bort.

Rasisme eksisterer, spør benjamin hermansen, i noen personer finnes det så mye hat at de vil drepe deg fordi du ikke er lik, eller tilhører gruppen, landet eller språket, men rasisme eksisterte ikke bla de man vokste opp med, derfor tror jeg mye av dem og oss vil forsvinne, fordi alle barna på skolen snakker norsk, og vokser opp som venner, og ser ikke på hverdandre som trygdesnyltere, lykkejegere eller svinn.

De fleste som innvandret på 60 tallet, har fått barn, som også har fått barn, de barna snakker Norsk når de vokser opp, og i den nyere tid, har flere fått et språk hjemme, og det er norsk, det gjelder vietnamesere, paksitanere , iranere, jeg har sett mange etnisiteter praktisere dette.

Spør du meg vil jeg si 85% av nordmenn er rasister innerst inne, og enda værre blir det når alle jobbene forsvinner, og de vaske jobbene blir igjen «attraktive» for nordmenn flest.

Det er ingrodde holdninger som media er med på å sause opp, ikke den vanlige mannen på gata. Et eksempel er når en nordman gjør inbrudd, skriver avisen «innbrudd på Bjerke utført av ukjente gjerningsmenn» når en mørkhudet blir tatt står de «inbrudstyv med innvandrer bakgrunn», eller hvordan politikere sauser sammen «konemishandling», «trygdesvindel», «hijab» og «terrorisme» og kaller det for «radikal islam» , noe som er med på å bygge opp spenninger, istedenfor å fylle gapene i samfunnet med broer, gjør vi vondt værre med generaliseringer, både for dem og oss, det er alltid en liten prosent 0.02 som er radikale, men media gir dem 100% spillerom, og jeg og du begynner å sloss, fordi vi misforstår hverandre utifra våre fordommer, som media har skapt i våre hoder.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

:D :D :D
«Krigen er jo grunnen til at vi får så mange flyktninger, og krigen er ikke nødvendig, flyktninger er heller ikke nødvendig, ingen mennesker vil flytte fra sitt hus, flykte fra familier og sitt land og bo i et fremmedland hvor du ikke forstår hva noen sier, eller så vidt får deg jobb, og ender opp på akerselva for å selge hasj.»

Armin, du skriver så bra at jeg nesten ikke klarer å skrive lenger pga latteren!
Har sett mange tullete debatter mellom SV-Halvorsen og FRP-Jensen før valget09 om innvandrerpolitikk. Siv er fast bestemt på å sende alle (uønskede) innvandrere tilbake fra dit de kom, stenge grenser, samtidig som norsk våpen eksport skulle økes i tråd med FN / Israel-mesterne. Det er viktig å være klar over at norsk våpen eksport er blitt milliard industri, selv i krisetider der alle form for «inntekter» svikter:

«Norske våpen dreper best
USAs fryktede Stryker-brigade bruker norske våpen, og gir følgende attest: De dreper flest. »
http://www.tu.no/industri/article195842.ece

«Eksportrekord for norsk våpenindustri
Norsk våpenindustri eksporterte i fjor våpen til en verdi av 2,4 milliarder kroner. Det er ny rekord og en økning på 700 millioner i forhold til året før, skriver Nationen.»
http://e24.no/arkiv/article548482.ece

Dermed sånn fornuftig sett bør penger på overskudd fra våpen-salg betales tilbake i form av flere innvandrere / flyktninger fra krigsherjede land.

TH
TH
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

«Jeg tror vi går mot mye mørkere tider med mer innvandrerfiendtlig holdninger, det skyldes media og deres språkbruk til en grad, men også hvordan egoet, i menneske mener det er naturlig å hate på noe som ikke tilhører din gruppe.»

Jeg tror vi kommer til å gå mot mørkere tider med mer nordmannfiendtlige holdninger også. Splitt og hersk-teknikken fungerer i aller beste grad, det ser vi bare på denne artikkelen og svarene våre. Media roper RASISME RASISME på den ene siden og irriterer innvandrere, også roper de VOLDTEKT VOLDTEKT på den andre siden, og irriterer etniske nordmenn som ikke forstår hvordan andre kan gjøre det i «ditt hjem».
Hvordan du kan tolke media som ensidig fiendtlig mot innvandrere Armin, er for meg uforståelig. Jeg tolker det snarere tvert imot, men den diskusjonen trenger vi ikke å ta.

«Norge stort sett har vært et isolert folk gjennom mange tusen år»
For en vanvittig feiltolkning! Da jeg var liten bodde jeg på Grünerløkka, jeg gikk på skole med ca 80-90% innvandrere. Likevel, da vi flyttet til en ny leilighet, så ble vi i løpet av de to første dagene inviterert på kaffe hos tre forskjellige naboer som vi aldri har møtt før. Min mor besøkte samtlige i løpet av den uken. Jeg er enig at dette ikke skjer i dag, i dag er nordmenn isolerte. Men ikke kom å si at vi har vært isolerte i flere tusen år, det er totalt historieløst å si noe sånt om nordmenn. Dette har vært et hett samtaleemne for meg og venner/familie over lang tid, altså den utviklingen vi har sett de siste ti årene.

«Rasisme eksisterer, spør benjamin hermansen, i noen personer finnes det så mye hat at de vil drepe deg fordi du ikke er lik, eller tilhører gruppen, landet eller språket,»

Jeg skal på ingen måte forsvare det som skjedde med Hermansen, det var en kvalm sak. Men noen dager etter at Hermansen ble drept leste jeg Vg. Vg hadde dedikert seks sider til Hermansen-saken. På samme tid ble en mann funnet partert i en fryser i Larvik, han ble drept av en afrikaner. Saken fra Larvik fikk en liten notis øverst på en av sidene som omhandlet Hermansen. Er dette også ensidig tolkning mot «dere»?

Det er synd at du har dårlige opplevelser fra Årnes Armin, jeg har flere historier fra en gammel klassekamerat som ikke akkurat hadde noen hyggelig skoletid på Hersleb i Oslo. Første dagen på skolen ble han kastet i en container og den ble lukket. Han hadde blitt mobbet siden han var liten, han var norsk og turte ikke å ta igjen.

Jeg syntes nordmenn med innvandrerbakgrunn har et veldig subjektivt syn på rasismesaken, det er aldri snakk om «omvendt rasisme» fra deres side, det er kun ensidig mot dere, dere har stort sett alle nordmenn og media mot dere, jeg er helt uenig. 85% av alle nordmenn er rasister??? Armin Armin Armin, jeg kan si meg enig at på landet er det fort sånn, mennesker som har null erfaringer med utlendinger kan tenke så primitivt. Vi etniske nordmenn som har hatt flere utenlandske bestevenner, masse venner og mye erfaringer er ofte mer nøkterne. Det er vel en ting vi er enig om på Nyhetsspeilet, og det er å ikke stigmatisere folkegrupper, uansett hvilken tilhørighet man har.

Tom_B
Tom_B
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Aisha: bra med et balansert innlegg her, du har mange viktige poenger!
Armin: det er klart at med en holdning om at 85% nordmenn er rasistiske innerst inne ser det mørkt ut for deg. Hvor har du dette tallet fra? Det synes som om du er en av disse. Man kan godt huske på at rasisme handler om fordommer knyttet til hudfarge eller bakgrunn. Du viser ikke akkurat mangel på dette i innlegget ditt. Personlig kjenner jeg mange ikkevestlige innvandrere og nordmenn med innvandrerbakgrunn. De er bra mennesker, akkurat som de fleste etniske nordmenn jeg kjenner. På tross av at jeg også har svært dårlige erfaringer med innvandrer-ungdom (bommet ikke bort sig=rasist=6 ungdommer går løs på meg) tror jeg flertallet er bra folk. Jeg synes forøvrig nazister/nasjonalister er søppel, og det samme gjelder kriminelle innvandrere. Det hadde vært flott om uromomentene ble sendt ut av landet, de ødelegger for hederlige folk.
Jeg har forøvrig lagt merke til at nordmenn med innvandrerbakgrunn som er godt integrert og klarer seg fint sjelden har dette fokuset på rasisme. Det er kanskje evnen til å se mulighetene, og ikke hindringene som skiller?
Nordmenn er litt innadvendte ja, det betyr ikke at de er rasister.
I oppgangen min bor det et titalls innvandrere fra bl.a. Somalia, her i gården er det jeg som hilser og de som sender stygge blikk etter meg.
Det er nok fortsatt en del med fremmedfrykt, og det må man jobbe med. Men det er ikke bare nordmenn som er rasistiske, det er helt klart..
Og 85% – det er kanskje den mest rasistiske påstanden jeg har lest på lenge..

Tom_B
Tom_B
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Og, vis meg at integreringen er dårligere på bygda. Etter det jeg har lest er det tvert om. I byene slipper man integrere seg, det er mye lettere å bare menge med sine egne, og hoppe over innsatsen som kreves for å tilpasse seg en ny kultur. Et velkjent problem.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Dette er jo bare bullshit, for første gang så er jeg totalt uenig i både deg og Arif.
Du fremstår jo som en bitter mann som hater nordmenn.
Dette tror du ikke på selv engang, du hadde seff ikke bodd her vist du gikk rundt og trodde at 85% hata deg grunnet hudfargen.
Fakta er vel at det kun eksisterer en håndfull til max et par hundre rasister i norge.
Rasisime betyr at en tror at en annen person er mindre verdt grunnet hudfarge, rase eller relgion.
Og si at på landet er det så mange rasister er bare tull, på landet er det mye mere varme og omsorg en i dem kalde byene.
Benjamin saken handlet da ikke om rasisme, han som drepte Benjamin hadde fått grisejuling av noen invandrere helt uten grunn noen uker i forveien og var da mer en hevn aksjon.
Flere tusen nordmenn gikk i fakkeltog for Benjamin.
Hvor mange invandrere har gått i tog for en nordmann som er drept av en invandrer ??
Jeg har masse invandrer venner og aldri opplevd at noen av dem har vært utsatt for rasisme, kjempe koslige folk alle sammen som trivest i norge :)
Rasisme utrykket er snart like utvanna som terrorist og antisemetist utrykket.
Dem har snart ingen betydning lenger siden dem brukest mot alle som ikke tenker likt som en selv.
Bare en gang har jeg blitt kvalm av invandrere og det var 9/11 da naboene der jeg bodde da som feira med flagg og jubel og løp jublende rundt i gata.
Kan overhodet ikke huske en eneste gang at noen her har jubla og feira når Israel har bomba palestinere eller andre episoder der utenlandske kvinner og barn er blitt masakrert.
Med sånne kommentarer løper du bare ærend for NWO eliten med og spre splitt og hersk agendaen deres.
Du opplever og ikke bli klemma eller sagt hei til…
Velkommen etter, da jeg bodde på bygda så kjente alle hverandre og alle hilsa og klemma og slo av en prat, da jeg flytta i blokk på østlandet så var det omtrent ingen som hverken hilsa, klemma eller prata med deg.
Jeg ble lettere sjokert over hvor kaldt det var i byene i forhold til bygda.
Det med Media og er jeg totalt uenig med deg i, det er heller sånn at når en «normann gjør noe kriminelt så står det at gjerningsmann var etnisk norsk og står det ingenting så er det ofte en invandrer som var gjerningsmann.
I sommer ble det slått stort opp i alle store norske medier at et fotballlag fra trondheim gikk amokk på Ekeberg på Norwaycup.
Det var kun en eneste avis i norge som skrev fakta og det var abcnyheter.no og fakta var at det var et fotballlag fra somalia fra et mottak i Trondheim som gikk amokk.
Dem fleste av dem du kaller rasister er bare tapere som frykter det ukjente og som har dårligt selvbilde, hadde dem ikke gått på deg så hadde dem tatt en med briller, eller en som var tjukk.
Kjempetrist seff at du fikk en sånn grusom oppvekst
Jeg nekter forøvrig og tro at du mener alt du skriver for en ildsjel som deg som ofrer alt for menneskeheten hadde aldri gjort det vist du trodde at 85% av den hvite delen av befolkningen hata deg.
Personligt så syns jeg hele denne debatten om raser, hudfarger og kultur bare er patetisk og ikke bidrar til noe posetivt.
Selv så ser jeg ikke hudfarger, raser, relgioner og kulturer.
Jeg ser kun på det gode i folk og måler og behandler vedkommende kun etter det
Men godt muligt det er meg det er noe alvorligt galt med

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

…har fått ned pulsen nå smurf… :)

helt tydelig ikke noe galt med deg…
tvert i mot!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  hanze
13 år siden

He he det går bra Hanze ;)
Blir bare litt små irritert når noen kaller meg og familien min for rasister kl 02 om natta ;)

Teigen Aleksander
Svar til  smurfen
13 år siden

Word!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

85% kommentaren er bare en holdning jeg vokste opp med. Møtt på så mye åpenlys og direkte rasisme, de respekterer jeg faktisk for de tørr å si hva de mener om deg oppi ansiktet ditt. Men så har du de skap-rasistene, som smiler til deg, men egentlig så hater de deg :)

Jeg har ikke hatt en grusom oppvekst, faktisk har den vært ganske fargerik og lærerik. Jeg har massevis av norske venner som er som bror for meg, dont get me wrong, det ekke no black-power militia her :)

Når jeg jobba med telemarketing for mange år siden brukte vi utlendinger norske navn for å selge mer hehe selvom norsken til de fleste var perfekt, og i mange tilfeller bedre enn de norske. Vi har jo vokst opp her…

Har jeg 5 i karakter og skal søke jobb og vedkommende som søker på samme jobb har den samme karakteren men er norsk, hvem tror du får den? De fleste tilfeller så får norske jobben, selvom han har 4 i karakter.
men hey, må også si at det har gått motsatt vei for meg! Søkte på account manager, uten at jeg har utdannelse på videregående eller høyskole og fikk jobben som kompissen min med 3år på BI, ikke fikk, han var norsk foresten :)

de 15% er her på nyhetsspeilet, la meg få mene det jeg vil da, for 5 år siden var det 95% haha

Det som skapte denne holdningen i meg: Bad cops and good teachers.. Alt for mange ganger, ble jeg eller venner utsatt for overgrep, rasisme og nedvergelse fra politiet. Men sånn er det når du er mørk i huden og vanker på furuset..

Armin Bahrami
Armin Bahrami
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

«Dette tror du ikke på selv engang, du hadde seff ikke bodd her vist du gikk rundt og trodde at 85% hata deg grunnet hudfargen.»

Hvorfor skal jeg flytte? Kan ikke de flytte til Svalbard? Før jeg la ut denne kommentaren, så visste jeg at prosentandelen jeg presenterer, gjør at jeg må observere responsen nøye, og det var et interessant eksperiment. Smurfen er visst en sinnatagg, og det begynte ikke med dette innlegget mitt. Av Norges befolkning på 6 millioner er omtrent 800.000 av annet opphav. De resterende 2.5 millioner er under 15 år og er ikke tatt med i regnestykket med mindre de vokste opp med rasistiske foreldre, men nå er det også mange nordmenn som kansje rømte hjemmefra, eller ga blaffen i foreldrene som ba dem om å holde seg unna innvandrere, fordi bestevennen dems var av annet opphav. Det er lett å ikke være rasist, man kan bare si jeg ikke er rasist, værre er det ikke, men verdenssjelen ser dere, og den snakker til de som er klare for å bli snakket til. Du kan ikke gjemme deg for verdenssjelen.

«Fakta er vel at det kun eksisterer en håndfull til max et par hundre rasister i norge.»

Norge er et av de mest rasistiske land i verden. Mens forholdene normaliserte seg i resten av verden, økte det i Norge, mens USA sang «Ebony and Ivory» ble Jazzmusikk bannlyst i førkant var Jazzmusikk bannlyst i Norge, så det var ikke forventet noe anslag når «Ebony og Ivory» kom.

«De var kaldere på bygda»

https://www.nrk.no/ho/xl/vokste-opp-i-det-som-ble-stemplet-som-_rasist-bygda__-_-gjestene-vare-sov-med-hjelm-1.12762464

Mange på bygda har nå etter 2009 flyttet inn til Oslo, tatt over store deler av Sagene og Bjølsen, fordi tidene forandrer seg. Før var mentaliteten «Jeg blir heller her på bygda arbeidsløs, enn å bo i byen sammen med svartinga.»

«Benjamin saken handlet da ikke om rasisme, han som drepte Benjamin hadde fått grisejuling av noen invandrere helt uten grunn noen uker i forveien og var da mer en hevn aksjon.»

Her er du farlig, dine handlinger kan motivere til hevnaksjoner mot folk som ikke har noe med saken å gjøre. Benjamin var ikke en rasist og angrep ingen. R.I.P bro. Han ble drept av BOOTBOYS, en rasistisk gjeng jeg husker godt vanket på Bøler, som var deres område og ingen utlendinger skulle være trygge der.

«Flere tusen nordmenn gikk i fakkeltog for Benjamin.
Hvor mange invandrere har gått i tog for en nordmann som er drept av en invandrer ??»

Fordi ingen nordmenn er drept av rasistisk motiverte handlinger.

«Rasisme utrykket er snart like utvanna som terrorist og antisemetist utrykket.
Dem har snart ingen betydning lenger siden dem brukest mot alle som ikke tenker likt som en selv.»

Nei, du og mange forsøker å utvanne det. Du er en two-face. Du skjønner at noen ting må vi alle tenke likt? Universale menneskerettigheter.

«Bare en gang har jeg blitt kvalm av invandrere og det var 9/11 da naboene der jeg bodde da som feira med flagg og jubel og løp jublende rundt i gata.»

Her hadde du muligheten til å filme det på kamera, noe jeg vet du har , siden du har familie har du også mest sannsynlig et videokamera selvom det ikke fantes på mobilen på den tiden. Du må vel være enig siden du ikke filmet det og sendte det inn til media.

«Kan overhodet ikke huske en eneste gang at noen her har jubla og feira når Israel har bomba palestinere eller andre episoder der utenlandske kvinner og barn er blitt masakrert.»

Flere tusen uskyldige liv ble drept i Gaza, noe som førte til store demonstrasjoner. Også etter demonstrasjonene som gikk fredelig for seg, som jeg selv deltok i, kom det en demonstrasjon fra MIFF etter noen dager som jublet over angrepet på Gaza.

https://www.nrk.no/emne/midtosten-opptoyer-i-oslo-1.6426681

«Det med Media og er jeg totalt uenig med deg i, det er heller sånn at når en «normann gjør noe kriminelt så står det at gjerningsmann var etnisk norsk og står det ingenting så er det ofte en invandrer som var gjerningsmann.»

FACEPALM.

«Det var kun en eneste avis i norge som skrev fakta og det var abcnyheter.no og fakta var at det var et fotballlag fra somalia fra et mottak i Trondheim som gikk amokk.»

Hvilken avis var dette? Asylmotak får ikke lov til å dra på fotballkamper. Det er dessuten ikke mange av dem som sitter på asylmotak, de hadde en ekte grunn til å søke asyl og ble raskt integrert. Jeg tror de fleste medier hadde tatt tak i dette, også verdenspressen. Skremselspropaganda for å holde rasisme gløden i kok. Mange faller offre for dette og kaster bort livene sine.

«Dem fleste av dem du kaller rasister er bare tapere som frykter det ukjente og som har dårligt selvbilde, hadde dem ikke gått på deg så hadde dem tatt en med briller, eller en som var tjukk.»

De kalles mobbere, ikke rasister. Rasister mobber ikke norske, de former grupper, sammen er de sterkere, og at ingen andre norske vil ha med dem å gjøre som regel.

«Personligt så syns jeg hele denne debatten om raser, hudfarger og kultur bare er patetisk og ikke bidrar til noe posetivt.
Selv så ser jeg ikke hudfarger, raser, relgioner og kulturer.»

Det blir ikke bedre av å holde kjeft om det. Silence is compliance.

«Jeg ser kun på det gode i folk og måler og behandler vedkommende kun etter det
Men godt muligt det er meg det er noe alvorligt galt med»

Wow. Studert Goebbels?

http://kjonnsforskning.no/nb/2013/02/utlandsadopterte-opplever-ofte-rasisme

https://www.vartoslo.no/ta-den-jaevla-tingen-av-du-har-pa-hodet-din-jaevla-negerh-faisa-32-ble-angrepet-fysisk-pa-toyen/

https://www.nrk.no/ytring/rasismens-mange-ansikter-1.14563244

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/0mg7G/tusener-demonstrerte-mot-rasisme-i-sverige

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
4 år siden

Perfekt programmert CIA troll som nå jobber for NWO.

Så ut som du hadde kastet en haug bokstaver i en bøtte, kjørt mixer på det og så slengt det ut her.

Morsomt når du får anfallene dine, det er god humor til frokost kaffen :)

Armin Bahrami
Armin Bahrami
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

Kan ikke du gå å klovne et annet sted? Og la balkan horene du har gjemt i kjelleretasjen din for 3000kr i måneden gå fri ? Du har ingen ting å gjøre på et åndelig nettmagasin, du er åndsvak og full av hat, eposten din heter sinnataggen, drittungen som sutrer og griner når han ikke får det han vil, og vi kalte Diego Maradonna for Ego Maradonna….. hadde de bare visst hva som skulle dukke opp på nyhetsspeilet.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Aisha;

Bra innlegg! Slik jeg ser det er språk en nøkkelfaktor i god integrering, og i så måte er jeg av den oppfatning at tilbudet fra det offentlige her må forbedres kraftig, i tillegg til at det bør være obligatorisk for alle våre nye landsmenn.

Ønsker man ikke å lære seg språket, vel da har man strengt tatt ikke noe her å gjøre, så enkelt er det.

Ellers må jeg si at jeg er imponert over deg arifkarim som skriver nærmest flawless norsk etter 9 år her i landet. Det er faktisk svært mange innvandrere som aldri klarer å beherske det norske skriftspråket som regnes for å være et relativt krevende språk å lære seg. Min far er som nevnt fra Tunis og har bodd i Norge siden 1975, men både språk og tale er «under enhver kritikk»;o)

Armin;

85 prosent av nordmenn er IKKE rasister innerst inne, men jeg ser poenget ditt, for fremmedfiendtligheten i dette landet er betydelig større enn hva som kommer frem i feks media.

Man er positiv til fremmede, helt til de dukker opp i nabolaget, da får pipen ofte en annen lyd.

Ellers er jeg også av den oppfatning at integrering går vesentlig lettere på landsbygda enn i de store byene.

Jonas
Jonas
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Det kan godt hende at 85% ikke er rassister, men man trenger ikke å være rassist for å verne om sine verdier. Hvis VI hadde oppført oss som de gjør her ved å totalt ignorere normal folkeskikk, voldta, plyndre, snylte osv. så ville vi blitt fenglset og henrettet i løpet av veldig kort tid. Tror noen her at VI ville kunne bygd en kirke midt i dems hovedstat? Her gir vi dem i pose og sekk, både av materielle og menneskelige verdier, så krever de kun mer, hva med å være litt ydmyk når man kommer til ett nytt land, liksom tilpasse seg, ikke prøve å overta.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Jonas
13 år siden

Unnskyld meg, viste du at 2/3 av innvandrerbefolkningen er i arbeid og betaler skatt? Viste du at de fleste voldtekt og overgrep skjer av norske menn? Og de fleste skjer i egne hjem………. Viste du at flere muslimske land har kristne minioriteter? Iran har 100.000 jøder, og synagoger får stå i fred..

Det er alltid en liten prosentandel av befolkningen, svarte, hvite, gule eller oransje som begår kriminelle handlinger, å generalisere er noe nordmenn har blitt verdensmestere på den siste tiden føler jeg.. 46% i norge stemte nei til minariteter etter at Sveits sa nei, så jeg vet ikke hvor lenge til det er , før muslimer må dra til sverige for å be i en moske…. Dette kontradikterer imot det du nevner om å dra ned dit å lage kirke…

Jonas
Jonas
Abonnent
13 år siden

Vi snakker om NORDMENN med GOD samvitighet, vi vil ha slutt på snikislamering, voldtekter, ran, vold osv. fra våre nye landsmenn. Håper vi følger Sveits og setter foten ned for faneskapet.

Mvh
HVIT Nordmann.
Vi begynner å bli mange som er drittlei.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Jonas
13 år siden

?
Håper denne brunskjorten forsvinner fra speilet. Slik subjektiv rabulering er det ingen som har brukt for. Krypp tilbake til rotehullet ditt……

Jonas
Jonas
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Du er en av de få som kommer til å våkne når det er for sent. Om noen få tiår så vil det være skummelt å være NORSK kristen i store deler av de største byene. Det vil være en dominans av moskeer og bønnerop. På de fleste arbeidsplasser i Oslo så vil jeg nesten kunne garantere at 75% eller flere er mot innvandrere innerst inne, de fleste sier at det er ok til omverdenen, men de mener noe annet. De som ikke er imot denne utviklingen bor enten utenfor de store byene, eller de er unge og tror at alt skal bli så bra og at disse apene er tøffe. Det verste er når det går så langt at unge NORSKE jenter gifter seg med disse, da går det noen få mnd. og så er oppførselen til mannen endret og man er fanget.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Jonas
13 år siden

OK

Tom_B
Tom_B
Abonnent
Svar til  Jonas
13 år siden

Herre min hatt, logikken din lamslår meg.. Det er vel akkurat slike som deg som gir et inntrykk av at nordmenn er rasistiske. Noe en lavpanne neppe bryr seg om. Realiteten tror jeg imidlertid ligger nærmere at Jonas heller taler for seg selv enn at han er utpekt som talsmann for folket grunnet sin slående retorikk og sitt skarpe intellekt.. I tilfelle noen skulle være i tvil..

ArneLo
Abonnent
Svar til  Jonas
13 år siden

Meg bekjent så kommer både kristendommen og islam fra noenlunde samme geografiske område. Kristendom har vi bare hatt her i litt over tusen år. Og den har gjort mye skade på sjelen den også. Organisert religion har vel i alle år vært et ypperlig verktøy for psykopater som vil utnytte folks frykt for det ukjente. Det jeg har sett av din tasting her på nyhetsspeilet gjøre at jeg frykter du lett kan bli et offer for en karismatisk psykopat, ala Hitler.

Jonas
Jonas
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

En ting du ArneLo kan prøve, hvis du er nordmann da. Prøv å luft problemet med innvandrere og pakk på en hvilken som helst arbeidplass med hvite nordmenn, begunn forsiktig å si at det burde vært nok f.eks, noen må ta et tak i problemet, vi må få en stopp på dette osv.. Vil bli overrasket om ikke nesten alle sammen vil være enig i at det er ett stort problem, vil også vært overrasket hvis ikke 90% eller flere håper at deres datter ikke kommer hjem med en slik.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Jonas
13 år siden

Okey

ArneLo
Abonnent
Svar til  Jonas
13 år siden

Det er vel bare en ting du trenger å frykte når det gjelder deres datter, at hun kommer hjemm med en psykopat eller dets like. Disse karakterene opptrer nokså jevnt fordelt i alle folkeslag. Du kan ikke se det på hudfarge eller klesstil.

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Jonas
13 år siden

Trenger ikke noe faneskap her nei. Faneskap brukes til å oppbevare faner, og folk som vifter rundt seg med faner har ofte faenskap som fanesak. :D

Teigen Aleksander
Abonnent
13 år siden

Jeg liker nyhetsspeilet, men hjernedøde artikler som denne.. ja hva skal man si? Ta av deg offer kostymet ditt, innvandrere i Norge har alle rettigheter og goder som Nordmenn har, dessuten er det ekstremt lite rasisme her, mest rasistiske folkene jeg møter er Arabere, det Araberne på jobben sier om Afrikanere er for drøyt til å nevnes her, men likevel er NORDMENN rasistiske, unnskyld oss for at vi ikke over natten forandrer 1000 år med kultur for å behageliggjøre nye landsmenn, SHAME ON US!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Teigen Aleksander
13 år siden

enig der Kaptein :)
Invandrere kommer fra elendige forhold og blir tatt i mot her og får bolig, mat, penger og trygghet og forståelse så kan ikke helt se hva dem har og klage på.
Det er vel alltid ting en kan sette fingren på som kan endrest men det vil det alltid være.
Jeg velger og se på dem som gjester og ville vel sett på det som utaknemlighet vist jeg hadde tatt imot 4-5 personer som har det tøft for så og gi dem husly ,mat og trygghet får så og bli stempla rasist og diverse i ettertid.
Jeg har en god kompis fra Marokko som jeg hjalp en del tidigere og han sa rett ut til meg: hvorfor gjør du dette? I hjemlandet mitt blir en sett på som dum når en er snill.
Det er vel en holdning jeg ser på en del som kommer til landet, men dem aller fleste er fantastike.
Har ei veninne fra Iran og det er den mest utrolige sympatiske menneske jeg noensinne har møtt og bare så full av empati selv om hun lever i et smerte helvette grunnet leddgikt :)
Vi er alle selvtenkende enkeltindivider så beste er og ta personligheter en for en og ikke sette i grupper utifra farge, kultiur, relgion og raser :)

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

…kan det være urmennesket, smurf – det dyriske…vi vil holde avstand – vi har våre revir – ikke grensesatt med urin eller lukter, men med grensepåler og tollstasjoner.

Vi føler oss på en måte truet – blir usikker når noen overskrider denne grense og skal etablere sine egne revir i vår nærhet.

Vi frykter disse fremmede – vet ikke hvilke planer de har – om de vil angripe oss eller stjele maten fra oss. Når de først er kommet, klarer vi ikke å få dem bort. I frustrasjon bjeffer vi – mobber – blir rasister eller på andre måter forsøke å skremme.

Etter hvert, når vi innser at ingenting nytter, roer vi oss ned og godtar
inntrengerne som en del av flokken. Og vi logrer.

…fri fantasi i frihetens ånd… :)

men tenk på boomerang-effekten…det en kaster mot noen – godt eller ondt, kommer ofte tilbake med samme mynt…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  hanze
13 år siden

Glimrende forklart Hanze :)
Det er nok frykten for det ukjente og overlevelse instinktet vårt ;)
Bare så synd at invandrere som føler at dem blir hata autumatisk vil gå i forsvar og begynne og hate oss.
En dum sirkel i grunnen.
Jeg håper og tror som Armin sier at vi alle vil innen kort tid vil gå rundt og klemme hverandre uansett hvordan man er skapt :D

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Man frykter bare det fremmede så lenge det er fremment.Når man blir kjent med det fremmede,så er det ikke lenger skremmende.
Liker du ikke en innvandrer etter å ha blitt kjent med ham/henne,så ville du ikke likt vedkommende om han/henne hadde vært aldri så hvit eller norsk heller.
Det at noen ikke vil,eller ønsker,og satser på trass som strategi,kan vi dessverre ikke gjøre stort med.De blir bare verre av henstillinger,så bare glem de,så langt det er mulig!

Persson
Persson
Abonnent
13 år siden

En ting är jag enig i, rasism är ett problem i Norge. Men artikeln belyser inte det som är relevant.. Att klaga på att media ibland använder orden «norsk» och «nordmenn» är løjligt. Før det førsta tror jag nog att de som oftast menar alla folk som bor i Norge. Før det andra så tror jag inte att de utlänningar som känner sig exkluderade hade känt sig mindre exkluderade om media istället skrev «de som bor i Norge»… Jag är heller inte etnisk norsk, men kunde inte brytt mig mindre om att de skriver norrman.

Jag kan vara enig i att media inte formulerar sig bra alla gånger, de är inte konsekventa när det gäller hur de beskriver personer. Då tänker jag f.eks på vad de skriver när en person med utländsk bakgrund vinner en VM-titel, då är det alltid en norsk person som vunnit. Men om en person med utländsk bakgrund begår ett brott så poängteras det som regel att det inte var en etnisk norrman.

Men ska man snacka om rasism och ta tag i problemet måste man angripa det från bägge sider. Det är inte bara etniska normän eller vita människor som är rasister. Det finns många rasister i Norge med utländsk härkomst. Minns bl.a en våltäktsak där gärningsmannen själv sa att han hatar alla norrmän och att han hade all rätt att gøra det han gjorde eftersom hon gick runt i kjol. När en vit person begår ett rasistiskt brott så skriker alla om det. Benjamin-saken är ett gott exempel. Det var naturligtvis en hemsk sak, men varfør får han ett stort fackeltåg och så sjukt mycket uppmärksamhet? Jag menar inte att det är fel att gå i fackeltåg før honom. Men det är gott om tillfällen där personer med ickevästlig bakgrund begått rasistiska brott mot etniska norrmän, hur många fackeltåg har anordnats før de offren?

När allt det är sagt kan jag säga att jag før min del struntar i om en person är vit, svart, blå eller grøn så länge de är trevliga och visar respekt. Majoriteten av folk är fina människor oavsett vad slags bakgrund de har.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Herregud, for noe tull. Utlenninger i Norge lever som konger.

Prøv å dra til et ikke-vestlig land (som ikke er ditt hjemland) og se hvor mye «rettigheter» og «forståelse» du nyter der.

Menneskene i dette landet har blitt helt hjernevasket.

« Forrige artikkel

Allopatisk helseindustri basert på profitt og manipulasjon

Neste artikkel »

Klimagate-skandalen foran klimamøtet i København

65
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x