Alle mennesker skal samles på utpekte områder for bærekraftig utvikling.

FNs Agenda 21: Veien til et globalt helvete

18.3K visninger
15 minutter lesetid
43

Den engelske teksten du finner på FNs webside som beskriver Agenda 21 er en nokså intetsigende administrativ ”blekke” som ikke er relevant for deg og meg. Der tar du feil. Når du graver dypere inn i materien finner du en form for virkelighetsopplevelse som mangler sidestykke. En hver politikker som har undertegnet dette dokumentet har faktisk begått forrederi da hele ideen er at ingen land skal etter agenda 21 ha sin egen integritet. Alt skal under styring av en global styrings enhet foreløpig kjent som – FN.

Agenda 21 har vært i mitt søkelys nå i flere år. Den har hatt en tendens til å falle inn under konspirasjonsteorier som ikke har livets rett og aldri kunne bli gjennomført slik som planlagt. Da jeg oversatte anmeldelsen av EU og FN, bl.a. for biologisk terror og intensjon om å begå massemord, dukket agenda 21 opp igjen som en alvorlig trussel som hele verdens befolkningen trenger å vite om – og handle om deretter. Slik jeg ser det nå er Agenda 21 hele sluttresultatet som NWO ønsker å komme til. Det er så til de grader en virkelighet der menneskets essensielle friheter er fraværende at det må en hel kjede med konspirasjoner til for å bevege menneskets kollektiv sinn i den retning der de vil akseptere denne form for styre.

Agenda 21 er. ”The New World Order” som enkelte politikere liker å kalle det. Det virker som om det startet med Bush Sr. Så Bush Jr., Obama, og enkelte politiske ledere nå i Europa. I bunn og grunnen går det ut på utsletting av retten til privat eie, en ned slakting av befolkning til ca 500,000,000, splitting av familier der barn utdannes av staten til å tjene staten, tvangsflytting av den amerikanske befolkningen til gitte steder for organiserte byer der en kan bruke tog som reisemiddel, fullstendig kontroll over dyrking og tilførsel av mat, naturen blir mer hellig enn mennesket og alle mennesker styres av ett styre – verdens dominans. EU er bare den Europeiske versjonen av denne alliansen. En sammenslåing av USA, Mexico og Canada er også foreslått. Alle verdensregioner vil ha et samvelde – når disse er alle ferdig, kommer den endelig integreringen.

Denne, og de andre konspirasjonene er ikke «teorier». De er faktisk meget godt dokumenterte politiske vedtak. Her står det navn på hvem som er ansvarlig og hva saken gjelder. Her snakker vi om bevis som kan holde i en rettssak. De som står bak Agenda 21 har regnet med at dens innhold og hensikt ville aldri bli kjent før massene er forberedt til å ta i mot ideene fordi de har blitt hypnotisert til å tro at noen andre vet hva som er best for dem og at alt sammen er for å bevare både menneskene og planetens beste ve og vel. Det er en gedigen løgn.

Kilde: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/

Oversettelse av introduksjonsteksten fra FN webside

Agenda 21 er en omfattende handlingsplan som skal gjennomføres på et globalt, nasjonalt og lokalt plan av organisasjoner i FN-systemet, regjeringer, og hoved- grupperinger på hvert område der mennesker har et samspill med miljøet.

Agenda 21, Rio Deklarasjonen om Miljøet og Utvikling, og Uttalelsen av prinsippene for bærekraftig styring av skogene, var adoptert av flere enn 178 regjeringer ved FN-konferansen om Miljøet og Utvikling (UNCED) holdt i Rio de Janerio, Brasil, 3 – 14 June 1992.

Kommisjonen om Bærekraftig Utvikling (CSD) var skapt i desember 1992 for å sikre effektiv oppfølging av UNCED, ved å overvåke og rapportere om igangsetting av avtalene på lokale, nasjonale, regionale og internasjonale nivåer. Det var enighet om at et femårs gjennomgang av ”Earth Summit” fremgang vil bli gjennomført i 1997 av FNs General Forsamling i et spesielt oppmøte.

Den fulle gjennomføringen av Agenda 21, Programmet for Fortsatt Gjennomføring av Agenda 21 og Løftene til Rio prinsippene, ble sterkt fornyet på Verdens Konferansen om Bærekraftig Utvikling (WSSD) holdt i Johannesburg, Syd Afrika fra 26 august til 4 september 2002.

I denne artikkelen forsøker jeg å vise leseren hvordan en lang kjede med konspirasjoner – tvinger frem en form for utvikling som baner vei for neste trinnet i bevegelse mot å akseptere Agenda 21. Som et sett med russiske dukker ligger den ene inne i den andre og kjernen – heter Agenda 21. Når jeg ser på tidligere konspirasjoner opp mot nåværende konspirasjoner så får jeg perspektiver på hvordan den ene hjelper den andre forme storsamfunnet på måter som er vanskelig å forstå uten å få hele historien servet på et fat

De fleste vil tenke seg at dette kan umulig la seg gjøre – la oss håpe det. Problemet er at når vi tar en titt på hva FN driver med over langen, kan vi se at deres agenda ser ut til å føye seg inn mot agenda 21 – bit for bit, konspirasjon for konspirasjon. Her snakker vi om noe jeg bare kan beskrive på engelsk med begrepet «Nested terror» – terror som har en agenda å bevege oss mot mer terror.

Det begynner med terrorkrigen

NWO-tilhengere har en langsiktig agenda og deres planer blir klekket ut i såkalte ”Think Tanks” – faktisk godt oversatt til ”Kreative Utklekking av Konspirasjoner” En slik gruppe menn som senere kom til politisk makt under George W. Bush var ”The Project For A New American Century” Den danner grunnlaget for angrepet i USA, 11, september, 2001. De ønsket en massiv gjenoppbygging av militæret slik at de kunne gå til krig i Irak, Midtøsten og sørge for total dominans over hele verden. De forsto også at det ville være vanskelig å gjennomføre en slik massiv utbygging av militæret uten en ”Pearl Harbor” type hendelse for å få engasjert følelsene til den amerikanske befolkningen. Den kjente Engelske konspirasjons varsler, David Icke beskriver det slik: Problem, Reaction, Solution. Styresmakten lager et problem – (terror) folket reagerer – frykt staten foreslår en løsning beskyttelse mot å gi fra seg gitte friheter.  Det er slik de vil ha det. De ser styringen av verden som en slags sjakkspill. De sørger for at alt som skjer på den politiske arena ser ut til å være en tilfeldighet, mens det er nøye planlagt.

USAs-fremtids-plannlegggere

Terroren fra 11.9 var selvfølgelig ikke nok til å dra med seg hele verden derfor måtte vi se hvordan det gikk for seg i Russland med utbryter terrorister. Vi hadde Bali, Madrid, London, så India. Situasjonen sikrer flere ting som løsninger for å beskytte en bekymret befolkning:

  • Militarisering av politiet med våpen, tanks, SWAT-Teams, Kommandostil uniformer – brutal fremgang
  • Gradvis utarming av friheter – for tale, reise, våpen, demonstrasjoner, m.m.
  • Umiddelbar økning i overvåkning og kontroll
  • Lagring av biometrisk data på alle så fort som mulig.
  • Store sikkerhetskontroller som befolkningen venner seg til – gradvis utdannelse til føyelighet fremfor ”autoritetene”.
  • Videreutvikling av teknologi for avansert overvåkning – gjennomlysning av mennesker, fjernstyrte fly med og uten våpen.

Terrorkrigen har snart utspilt sin rolle og nye frykt responser trenger å komme i fokus. I 1991, sa grunnleggeren av ”The Club of Rome” – Aurelio Pecccel- også en elitegruppe med en agenda – ”Kreative Utklekking av Konspirasjoner” – ”I søken etter en ny fiende som kunne forene oss (verden), kom vi frem til ideen om at forurensning, trusselen om global varming, knapphet på vann, tørke og slik ville passe fint.” Sykdom synes også å være en del av problemet fordi i globalvarmings propagandaen får de det til å se slik ut at alt som gir fra seg CO2 er et problem – Alt som lever er et problem for planeten – og det min venn er vitenskapelig idioti! CO2 er en nødvendig forutsetning for livet. Det er nå en ting at vi har forurenset denne planeten – det er ikke det jeg snakker om. Det er noe annet å påstå at overbefolkningen på denne planeten er med på å lage dens undergang – det er enda en anledning til å bruke den vanlig løsningen til all ting – problem, reaksjon, solution. PS.  Merk deg at Agenda 21 ble skapt i 1992. Ett år etter at Club of Rome hadde sin briljant ide.

Global Warming – that’s a problem!

Al Gores global varming beviser som han vant en norsk Freds Pris for å ha utarbeidet er enda et område som passer bra å behandle gjennom ”Problem – Reaction – Solution” for NWO. Påstanden er at CO2 – nå kalt ”Klima Gass” for å vekke hypnotiske forbindelser som ikke henger på greip – er i hvert fall gjennomsiktig. De sier at gassen fungerer som et drivhus for jorden. Gassen lager et lokk slik at varmen slipper ikke ut. Unnskyld meg men det høres ut som de vitenskapelige konklusjonene fra metrologer når de hadde 4 dager uten flytrafikk og chemtrails etter angrepene 11.9.01. Det viser seg at skydekke over USA lagde en mer jevn gjennomsnittstemperatur – 2 grader mer varm om kvelden og 2 grader mer kjølig om dagen. Under ser du ekte klimagasser – og det er ikke CO2.

Vi som vet kaller de chemtrails
Vi som vet kaller de chemtrails

I en tale til det amerikanske folket for noen dager siden sa President Obame at, ”Vi må betale for den CO2 vi produserer  – enda mer føyelighet til ”makten” og ”myndighetene” selv om de ikke bruker vitenskap som holder for å støtte sine påstander. Etter å ha ranet befolkningen ved å gi bort sparepengene til bankeiere og forsikringssvindlere må den som har minst betale enda mer i skatter og avgifter. Det er faktisk over 50,000 forskere som er direkte i mot den evidensen som brukes for å bevise at planeten holder på med å bli varmere og at det er menneskeskapte.

Det er langt mer korrekt å snakke om ”klimaendring”. Det er også langt mer korrekt å snakke om at endringene ikke er menneskeskapte, men skapt av naturen. De aller fleste forskere snakker om at vi opplever global endring i klima som følge av kjente og ukjente faktorer – de kjente er at solen er nå inne i en stille periode der solflekk aktiviteten er så å si borte. Dette bekreftes av NASA – og de er inneforstått med at det henvender seg til global nedkjøling. Derfor er det mindre orkaner og faktisk en mer gjennomsnitts kjøligere periode. Av de ukjente faktorer så er det en god del Russisk forskning som viser at hele vårt solsystem beveger seg gjennom et område med forhøyet energi. Det kan se ut som om jordens magnetisk beskyttelse holder på med å forsvinne, når saken er enda mer komplisert og uforutsigbar – at magnetiske krefter rundt oss holder på med å bli sterkere. Når det er sagt må jeg også legg til at vi har global nedkjøling noen steder og global varming andre. Polene og isen rundt polene holder unektelig på med å smelte. Problemet er at varmen synes å komme fra under havet.

Det har vært enkelte påstander jeg har kommet bort om at det  har blitt oppdaget mye vulkansk aktivitet under havnivået på syd og nordpolene. Enda en mulig forklaring har vi i oppdagelsen av en langt bedre om mer riktig modell for universet – at det drives av elektriske krefter langt mindre enn tyngdekraft. Den som er nysgjerrig kan gjøre et Google søk på ”The Electric Universe. Ideen er at vi er nødt til forlate den gamle – og idiotiske tanken om at Jordens kjerne består av en smeltet stykke jern. Påstander om at denne lager magnetisme for jorden er fullstendig grepet ut av teoretisk vitenskap. Den beste måten å ødelegge en god magnet er å gjøre den rødglødende. Istedenfor smeltet jern, hva med plasma? Det hadde stemt langt bedre i forhold til en modell som tilsier at universet er et åpent system. Jorden gir også energi fra seg – faktisk mer enn den får fra solen. Jorden trekker til seg energi på begge sine poler – der disse energiene møtes i midten oppstår det en enorm energikilde som gir fra seg både magnetisme og varme. Denne ekstra varmen fra en høyere energifelt i universet kan komme til uttrykk via varmen under jorden ved polene.

Våre myndigheter snakker om global varming skapt av mennesker, mens de handler for seg selv i viten om at globale klimaendringer har en årsak som er utenfor vår kontroll. Det er derfor Norge, for eks. Lager en underjordisk dommedags lager for alle av verdens frøsorter. Det er også derfor de aller fleste militære som har muligheter for det har lagd store undergrunns rom som skal berge dem i tilfelle det kommer en katastrofe deres vei. Det passer best at du er uinformert. Det passer også best at du skal beskattes med miljøkvoter, CO2 avgifter, bensin avgifter – og ikke minst at dine barn skal gå rundt som angivere – medlem av statens miljø oppsyn – ”Jeg er ikke sint, bare skuffet!” Jeg lukter agenda 21 lang vei.

Med klimaspørsmålet slik som det er, blir det en ypperlig tid for regjeringer med overvåkingslyst til å spionere enda mer på sine borgere – slik som i England der de har søppel politi som passer på at du ikke roter med sortering eller plasserer for mye søppel i dunken – som har en RFID chip inne for sikkerhets skyld. Der skal de gå rundt med infra-rød kamera for å måle om huset ditt er miljø vennlig eller ei. Jeg aner både bøter og mer skatter underveis. Dersom klima spørsmålet blir stort nok på folks bevissthet kan jeg se for meg gode argumenter for å begynne å trekke folk sammen i byene der alt kan overvåkes lettere. Da slipper vi å ha så mange veier, bilparker og misbruk av ”space” – akkurat som Agenda 21 – lar vi eiendommen gå tilbake til naturen.

Global økonomisk terror

Den som følger med på Cliff High – halfpasthuman.com (webbot teknolog som følger med på verdens fremtid ved å overvåke Internett i 30 språk og analysere for emosjonell innholld) var ikke overrasket da oktober 7, 2008 markerte dagen da den globale økonomiske strukturen gikk bokstavelig talt til helvete. Mens verdens ledere i alle land har fortvilet forsøkt å redde situasjonen ved å redde de som var ansvarlig for systemkrashet, har folk flest fått økt sin skattebyrde for å betale regningen til de globale svindlerne. Det er veldig få mennesker som er klar over hvordan penger blir skapt og hvordan pengesystemet faktisk fungerer. Leseren er selvfølgelig tjent med å lese tidligere artikler om dette temaet – educate yourself!

Penger og økonomi er en viktig del av alles infrastruktur. Sett i en større sammenheng har vi alle inngått sosiale kontrakter med andre som har sagt at de vil opprettholde sin del av avtalen så lenge vi gjør vårt. I dette tilfelle har bankene, staten og de som er ansvarlig for næringslivets fortløpende drift stukket fra sitt ansvar og skapt en situasjon der arbeidsplasser i hele verden står i fare for å forsvinne. Når du og jeg ikke har en jobb, kan vi ikke betale banken for huslånet og dermed tar banken det vi eier. Huset kan ikke selges og banken får faktisk langt mer enn det har gitt oss i form av lån. Det er ran på høylys dag. Men så er det også en større plan for å oppmuntre oss fattige husløse krek til å takke ja til bærekraftig boforhold der staten bestemmer at det passer best. Det kaller jeg terror så det holder.

I Norge kan vi kanskje holde hodet over vann lenge nok på grunn av oljen. Vi få se. Den økonomiske situasjonen skaper faktisk problemer også for planene til NWO – På den ene siden er det lettere å skape et globalt bank system. På den andre, er det også mange bankeiere som går konkurs. Hele stater går konkurs og da kan menneskene ta tilbale sin egenkraft og myndighet. Vi lever sannelig i spennende tider.

Så var det influensa og vaksiner da

Konspirasjonen om å bruke et menneskeskapt pandemi (en kombinasjon av svineinfluensa, fugleinfluense & menneskeinfluensa) og slippe denne løs på verdensbefolkning er en terrorhandling. La det ikke være noen tvil. I dette tilfelle brukes det en oppskrift som engelskmannen David Icke har gjentatt tusenvis av ganger, ”The New World Order – first they create a Problem, then they let the public create at Reaction, then the government comes up with a Solution”.

Løsningen – som er enda flere hakk over en terror handling – er å lage en vaksine som tar liv av og/eller ødelegger så mange som mulig slik at befolkningsantallet kommer ned slik agenda 21 ber om – en halv milliard. Det vil si at 6,3 milliarder må bøte med livet. Vil de prøve med alt på en gang? Det tror jeg ikke – men hvem vet?

Fugleinfluensa historien som gikk ut på gårsdagens nyhetsspeilet er en perfekt måte å bevege oss nærmere et endelig mål som ingen ville tenke på var mulig.

Så var det kontrollen over mat, vitaminer, mineraler og mattilskudd: Codex Alimentarius

Er det noen som har fått med seg, særlig i USA at det har blitt problematisk med maten vår i det siste? Botulisme bakterier har blitt funnet i Norge, USA og mange and de siste årene. Mange lurer på om det er rett og slett sabotasje. Kanskje det er enda en mer skummel grunn som lurer i bakgrunn – Problem – Reaction – Solution. På mange ulike nettsider er det mye snakk om hvor uren matten vår er. Mye av denne informasjon er plantet propaganda. Det er for å få deg til å tro at kvaliteten av den maten du spiser er i fare. Codex Alimentarius er løsningen.

Ordet står for ”Food code” eller ”food law”. Det er skapt under en FN organisasjon i 1963 under ”Food and Agriculture Organization” og NHO. Den skaper lover og regler om mat, vitaminer, mineraler og slik. I starten handlet det om hvor mye olje skulle være i peanøtter og slik. Codex har utviklet seg til å bli et udyr for deg og meg. Bare vent. Alt er gjort i regi av WHO og FN – det vil si at det har med Global Fascisme av verste slag å gjøre. La meg definere fascisme – alliansen mellom næringsinteresser (økonomi) og politiske makt strukturer – (lov og myndighet). Fascisme betyr fravær av frihet. Det betyr tvang for deg og meg. Det betyr at du er gjennomsiktig mens staten er hemmelig stemplet.

Codex vil bli igangsatt i Norge i desember 2009. Da vil det tillates 7 av de 10 verste giftstoffene vi vet om i måten vår. Din helsekost butikk vil bli nedlagt. Vitaminer og mineraler må du få på resept hos legen din og de vil bli dyre og svake. Det vil ikke være lov å sele for eks. Alo Vera – Et naturprodukt som mange bevisste nordmenn vet å sette pris på. Alle dyr som brukes til mat må registreres med RFID chip og de må fores med Monsantos vekst hormoner. Det vil si at din datter på 9 år vil utvikle bryster og få mensen tidlig. Monsanto – som er verdens verste bedrift som tvinger gen modifisert mat på bønder verden rundt har mange fingere i fatet her. Du vil ende opp med å spise genmodifisert mat om du vil eller ei. Når jeg sier gen modifisert mat så mener jeg følgende:

Agent orange ble brukt i Vietnam krigen for å fjerne bladene fra jungeltrærne. På denne måten kunne ikke fienden gjemme seg så lett. Denne giften ble sprøytet bevisstløst rundt i Vietnam og har skapt store skader på befolknings DNA. Dette stoffet heter nå ”Roundup” – laget av Monsanto og solgt i alle norske butikker som selger ugress middel. Monsanto endrer genene til alle matsorter som bøndene bruker slik at de overlever ”Roundup”. Dette kaller de ”Round-up ready”. Bonden planter meisen sin kjøpt av Monsanto – alle frøene er gjort sterile med hensikt slik at bøndene må kjøpe frø hvert år fra Monsanto. Bonden planter sine maisfrø og beskytter den med Round-up. Maisen har Round-up i seg men lever for det. Maisen kjøper du – spørsmålet er, ”Er du Round-up” ready? Disse folkene står bak Codex.

Det kommer flere artikler her om Codex fra folk som vet mye mer om det enn jeg. Derfor vil jeg ikke gå så enormt mye inn på detaljene her. Merk deg bare at dette må du gjøre det du kan for å stoppe. Det vil ikke bli lov å holde egen grønsakshage en gang når Codex kommer. Derfor ble følgende illustrasjonen laget for Internett siden- rense.com

Med tillatelse fra Dees.

Monsanto bestemmer
Monsanto bestemmer

Nå, se på filmen og legg merke til om ikke du kan se hvordan alt dette henger sammen. Filmen er under 10 minutter.

Agenda 21

Denne artikkelen vil følges opp med mer dokumentasjon om Agenda 21 direkte – Det som står skrevet dypere inn i avtalene som dine og mine statsrepresentantene en gang har underskrevet på vegne av oss.

Hvorfor du ikke har hørt om Agenda 21 i media?

Dersom du ser på dagens Internett aviser vil du se klart og tydelig at det er få virkelig nyheter der å spore. Akkurat I dag er det Michael Jacksons dødsfall som preger nyhetene – det er underholdningsnyheter. Nyhetsformidlingen i hele verden har for lenge siden knyttet seg til eierforhold som gjør at redaksjonens kobling til globalister er klar og tydelig. Du får vite om det de vil at du skal være opptatt av. Er det noe rart at folk velger andre kilder til å holde seg oppdatert og informert?

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

43 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
14 år siden

Noen ting som skal bli ulovlig ifølge Codex

– Aloe Vero
– Mineraler
– Vitaminer
– Grønnsakshage

Jeg kan si en ting, hvis disse fire tingene blir ulovlig eller reseptbelagt vil det skape massedemonstrasjoner. Flere vil nok vokne opp når Aloe Vera! av alle ting blir ulovlig? Eller GRØNNSAKSHAGE???? hvis ikke folk vokner da, er det bare 50 bitch slaps i trynet som kan få den våkne !

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Dager hvor det er 100% chemtrails dekning vil varmen holdes innesperret under «chemtrails dyna» og luften vil bli veldig tørr og varm. Dette med skogbranner er direkte årsak, og er en del av FN agendaet. Skogene brenner om dagen folkens!! Skyld på Chemtrails!

Matavlingene vil også bli skadet slik at vi blir mer avhengige av GENMODIFISERT mat som klarer å takle det nye klimaproblemet de har skapt slik at de kan presentere deres Løsning, å gjøre livet til et helvette slik at halvparten av oss må forsvinne.

De ønsker å få oss til å tro verden er overbefolket, men det er vi slettes ikke. Alle menneskene på jorden; 6milliarder hadde fått plass på Australia. Hvert individ hadde fått tilstrekkelig jord til å dyrke mat, og oppbevare mat i et år. Resten av verden ville vært ubefolket :)

VI ER IKKE OVERBEFOLKET, det er bare landsfordelingsprinsippene og forskjellen mellom RIK og FATTIG som er problemet, og de ønsker ikke å dele.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Ja ja nå fikk vi skeptikere enda et poeng med Paven etterlyser en global superbank med økonomisk verdensledelse (NWO) med enorme fulmakter……
Vatikanet har i alle år vært gjenstand for enorme konspirasjonsteorier og blir ikke bedre av dette ….
http://e24.no/makro-og-politikk/article3158602.ece.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  smurfen
8 år siden

Agenda 21 vil bli sparket igang i FN september 2015.
Pave Francis kommer for å tale:

http://wp.me/p3tGFm-e0

Palestina vil bli godkjent som egen stat, på tross av Hamas og Fatah.

Nfmfn
Nfmfn
Anonym
Svar til  En mann med åpenbar agenda
1 år siden

Kommer den snart? Er Palestina blitt egen stat?

Faen så jævlig flaut.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
14 år siden

Dette var en meget god artikkel som sammenfletter endel av de løse observasjonene som er gjort den senere tid. Grundig og strålende.

Verden deles inn i 10 områder. Etter samme mønster som USA.

1. North America + Mexico
2. EU
3. African Union
4. Russland +++
5. South America
6. China
7. Australia + new zealand
8. Japan
9. Indonesia ++++
10. India + Pakistan +++

Daniels bok:
Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. 25 Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. 26 Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham; det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt. 27 Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den Høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.»
28 Her ender min beretning. Jeg, Daniel, ble meget skremt av mine tanker, og jeg ble blek i ansiktet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Se også åpenbaringen gitt til Johannes om dyret med de ti horn, som skjøgen BABYLON rir på. Og alle må ha dyrets merke for å kjøpe og selge.

Realissten
Realissten
Abonnent
14 år siden

Verden er extremt overbefolket

Dr. Erik Pianka:

http://www.youtube.com/watch?v=BLFivVpMb1c&feature=related

Verdens elver tørker opp: http://www.storm.no/nyheter/2702700

Population Explosion :

Skrekkrapport: – Sivilisasjonen vil kollapse: http://www.nettavisen.no/nyheter/article2666364.ece

Realissten
Realissten
Abonnent
14 år siden

At det er mat nok til alle i verden i dag skyldes alene teknologiske oppfinnelser som kunsgjødsel ,genmanipulasjon og tilgang til billig energi. Er komplett umulig å fø 7mrd mennesker med å dyrke jorda på den naturlige måten.
jorda blir presset til å gi store avlinger og dei langsiktige bivirkningene vet vi ikke enda.
I dag er 1/3 av all land på jorda dyrkamark.
Dette er dyrkamark som i tidligere tider var skoger og villmark.

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Sjekk dagens utgave av Aftenposten nett.

Så en spørre undersøkelse der det sto følgende:

«Kan du tenke deg et samfunn
uten kontanter, kun kort?
Les saken

Ja 37%
Nei 57%
Usikker 4% »

Lukter noe muffens her….

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Vi bruker kort mer og mer. Professor Kai A. Olsen tror at vi er på vei mot et samfunn som ikke trenger kontanter.

– Uten kontanter blir vi kvitt svart økonomi, og det blir vanskeligere å være kriminell, sier Olsen.

Her er linken: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3180025.ece

Hva er neste? RFID chip?

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Utrolig at så mange er positive til dette! De tenker ikke over hva denne infoen kan (mis)brukes til.

I tillegg vil det jo effektivt ta knekken på mange små foretak, som ikke har råd til å ha de dyre betalingsautomatene.

Og hvordan skal vi da få kjøpt poteter, egg, ved og annet av naboen?

Trenger de egentlig RFID-chip? Når folk står i kø for å bli overvåket aldeles frivillig?

iglo
iglo
Abonnent
14 år siden

Rebeller – foren eder!

Kjære rebeller, aktivister og opponenter! Vi er etter hvert ganske mange rundt om i det ganske land som av forskjellige grunner har begitt oss ut i kampen mot NWO og alle dens ufyselige tentakler. Denne kampen utspiller seg i dag hovedsakelig over internett, og det kan virke som om tiden nå er moden for å bringe den ut til offentligheten.

Hvordan kan vi så, vi som alle kjemper for samme sak, men som befinner oss på hver vår kant av landet, organisere oss slik at budskapet vårt når ut til flest mulig? Etter å ha fundert litt på dette, har jeg kommet frem til at den beste og mest effektive løsningen ville være om vi gikk sammen og dannet en landsomfattende organisasjon eller aksjonsgruppe som kan synkronisere kampanjer, aksjoner og lignende.

Ideen er simpelthen at vi begynner med å opprette lokallag rundt om i landet. Når et visst antall slike lokallag er på plass, kan vi gå sammen om å lage flyers, brosjyrer, presseskriv og lignende, alt under et felles navn og med en felles logo. På denne måten viser vi at vi står samlet i vår sak. Etter hvert kan aksjoner og kampanjer samkjøres relativt enkelt, uavhengig av hvor vi befinner oss i landet.

Med dette som utgangspunkt har jeg opprettet et nettsted – mariposagruppen.org – og formulert en slags politisk plattform. Dette er imidlertid kun et forslag, og alle innspill og forslag er velkomne.

Alle som synes at dette høres ut som en god idé og som ellers føler seg klar til kamp, er hjertelig velkommen til å danne lokallag der de bor. Send en e-post til mariposagruppen@hotmail.com dersom du ønsker å være kontaktperson på ditt sted.

Håper på positive tilbakemeldinger :)

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Og siden vi nå er inne på chip’er; jeg leste for en stund siden at det er snakk om å implantere chip’er i toppidrettsutøvere så dopingjegerne kan vite hvor de befinner seg. I stedet for meldeplikt, altså.

Tilsynelatende en aktverdig hensikt, og siden det jo er en frivillig sak å bli toppidrettsutøver, virker det ikke så farlig.

Men jeg er redd det bare er begynnelsen.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Jeg syns det er vanskelig å beslutte hva man skal mene om økt globalisering. Det er naturligvis ikke bra om det vil føre til økt overvåkning og begrensning av individuelle friheter, men på den annen side så spørs det om vi ikke har kommet dit at vi må tenke mer globalt.

Målet må jo være, slik jeg ser det, at absolutt alle mennesker kan få ta del i godene her på planeten, alle må kunne få et trygt, godt og meningsfullt liv. Og da spørs det om ikke vi her i vesten må gi avkall på noe av vår levestandard, i hvert fall på den materielle siden. Om alle mennesker skal leve som oss, vil det ta knekken på Jorden i løpet av kort tid, det tror jeg det er enighet om i alle miljøer.

Spørsmålet om å redusere befolkningen på sikt er jo som å banne i kjerka, noe jeg har litt problemer med å forstå. Det er selvsagt ikke akseptabelt å begynne å drepe folk, men å i det minste begynne å snakke om tiltak for å redusere befolkningstilveksten… Kina har jo gjort dette i en årrekke, og selv om det har ført til enkelte uønskede resultater, har det virket etter sin hensikt.

Det hjelper jo ikke å sette menneskene over alt, dersom vi ikke har noe å leve av lenger. Vi er avhengige av skogene, planter, dyr, alt som lever.

Men som sagt, jeg har problemer med å se om globalisering vil være gunstig eller ikke. Kanskje emne for en artikkel av en av Nyhetsspeilets skribenter?

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Nei, jeg trenger ikke akkurat noe globalt diktatur! Tror jeg forstår hva du mener: Siden et globalt enevelde ville være svært reaksjonært, ville det bli mye vanskeligere for oss å oppdage sannheten om oss selv og frigjøre oss.

Likevel håper jeg det er noe vi kan gjøre for å hjelpe Jorden og alle menneskene som lider?

iglo
iglo
Abonnent
14 år siden

La oss mobilisere til kamp! Sammen kan vi utrette noe. Og jo flere som bidrar, desto mer kan vi utrette.

Send mail til mariposagruppen@hotmail.com dersom du ønsker å danne lokallag/være kontaktperson for Mariposa-gruppen der du bor.

http://mariposagruppen.org/

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Vi nærmer oss micro chippen for hver dag som går.

– Bankene må ta mer ansvar
Fortsatt bruk av magnetstripekort er en risikosport. Bankene må presse hardere på for at kunder og butikker bytter til chip, mener Forbrukerrådet.

Hundrevis av bankkunder kan være rammet etter at svindlere byttet ut innmaten i flere kortterminaler i Oslo denne sommeren.

– Dette er en skremmende utvikling, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Fra 1. desember 2011 er det slutt for Bank Axept-transaksjoner fra magnetstripen. Fra og med denne datoen er det kun chip som gjelder.

– Utskiftingen må skje raskere enn dette, mener Flesland.

Med så mange kortmisbruk, må banker og terminaleiere i større grad ta ansvaret for sikkerheten, mener Forbrukerrådet.

– Bankene må presse hardt på butikker og kiosker slik at kundene kan benytte kort med chip. Det betyr at gamle terminalene må byttes ut, sier Flesland.

Hadde ikke forundra meg om mange av de svindlene er ‘inside job’s’ slik at de kan bruke det som en unnskyldning. Men det er bare en spekulasjon…kan ikke si at det er det.

Uansett så er vi på vei mot en micro chip era ganske snart.

«Chip-lesere

82 prosent av betalingsterminalene rundt om i norske butikker er nå utstyrt med chipleser, ifølge Bankenes Standardiseringskontor (BSK). »

«Bytt nå

– Bytt til kort med chip. Da reduseres sjansen for å bli svindlet, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland. »

Forventet noe slikt skremselspropaganda/markedsføring for å overbevise folk til å bytte over til chip. Etter chip i kort kommer micro chip..wait and see!

Lenken : http://www.aftenposten.no/pengenedine/article3238684.ece

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Det er jo nettopp det som er meninga. Fjerner man kontanter og erstatter dem totalt med fiktive digitale penger, og så dukker det opp plutselig en sol-storm, strømmen forsvinner og hele økonomien er i kne!
En annen fordel som makt-eliten kan få ved at folkemasser bare bruke RFID-chip operert inne i huden. På denne måten kan de overvåke hvilket som helst menneske uansett hvor en befinner seg. Gjør man da motstand mot det etablerte kan de lett «slå-av» chipen og dermed er du forlatt for å dø ut… Hvordan skal du handle når chipen ikke funker og kontanter ikke eksisterer?

« Forrige artikkel

WHO og FN anmeldt for bioterror og massemord

Neste artikkel »

Den store melkeskandalen

43
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x