Alle mennesker skal samles på utpekte områder for bærekraftig utvikling.

FNs Agenda 21: Veien til et globalt helvete

18.3K visninger
15 minutter lesetid
43

Den engelske teksten du finner på FNs webside som beskriver Agenda 21 er en nokså intetsigende administrativ ”blekke” som ikke er relevant for deg og meg. Der tar du feil. Når du graver dypere inn i materien finner du en form for virkelighetsopplevelse som mangler sidestykke. En hver politikker som har undertegnet dette dokumentet har faktisk begått forrederi da hele ideen er at ingen land skal etter agenda 21 ha sin egen integritet. Alt skal under styring av en global styrings enhet foreløpig kjent som – FN.

Agenda 21 har vært i mitt søkelys nå i flere år. Den har hatt en tendens til å falle inn under konspirasjonsteorier som ikke har livets rett og aldri kunne bli gjennomført slik som planlagt. Da jeg oversatte anmeldelsen av EU og FN, bl.a. for biologisk terror og intensjon om å begå massemord, dukket agenda 21 opp igjen som en alvorlig trussel som hele verdens befolkningen trenger å vite om – og handle om deretter. Slik jeg ser det nå er Agenda 21 hele sluttresultatet som NWO ønsker å komme til. Det er så til de grader en virkelighet der menneskets essensielle friheter er fraværende at det må en hel kjede med konspirasjoner til for å bevege menneskets kollektiv sinn i den retning der de vil akseptere denne form for styre.

Agenda 21 er. ”The New World Order” som enkelte politikere liker å kalle det. Det virker som om det startet med Bush Sr. Så Bush Jr., Obama, og enkelte politiske ledere nå i Europa. I bunn og grunnen går det ut på utsletting av retten til privat eie, en ned slakting av befolkning til ca 500,000,000, splitting av familier der barn utdannes av staten til å tjene staten, tvangsflytting av den amerikanske befolkningen til gitte steder for organiserte byer der en kan bruke tog som reisemiddel, fullstendig kontroll over dyrking og tilførsel av mat, naturen blir mer hellig enn mennesket og alle mennesker styres av ett styre – verdens dominans. EU er bare den Europeiske versjonen av denne alliansen. En sammenslåing av USA, Mexico og Canada er også foreslått. Alle verdensregioner vil ha et samvelde – når disse er alle ferdig, kommer den endelig integreringen.

Denne, og de andre konspirasjonene er ikke “teorier”. De er faktisk meget godt dokumenterte politiske vedtak. Her står det navn på hvem som er ansvarlig og hva saken gjelder. Her snakker vi om bevis som kan holde i en rettssak. De som står bak Agenda 21 har regnet med at dens innhold og hensikt ville aldri bli kjent før massene er forberedt til å ta i mot ideene fordi de har blitt hypnotisert til å tro at noen andre vet hva som er best for dem og at alt sammen er for å bevare både menneskene og planetens beste ve og vel. Det er en gedigen løgn.

Kilde: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/

Oversettelse av introduksjonsteksten fra FN webside

Agenda 21 er en omfattende handlingsplan som skal gjennomføres på et globalt, nasjonalt og lokalt plan av organisasjoner i FN-systemet, regjeringer, og hoved- grupperinger på hvert område der mennesker har et samspill med miljøet.

Agenda 21, Rio Deklarasjonen om Miljøet og Utvikling, og Uttalelsen av prinsippene for bærekraftig styring av skogene, var adoptert av flere enn 178 regjeringer ved FN-konferansen om Miljøet og Utvikling (UNCED) holdt i Rio de Janerio, Brasil, 3 – 14 June 1992.

Kommisjonen om Bærekraftig Utvikling (CSD) var skapt i desember 1992 for å sikre effektiv oppfølging av UNCED, ved å overvåke og rapportere om igangsetting av avtalene på lokale, nasjonale, regionale og internasjonale nivåer. Det var enighet om at et femårs gjennomgang av ”Earth Summit” fremgang vil bli gjennomført i 1997 av FNs General Forsamling i et spesielt oppmøte.

Den fulle gjennomføringen av Agenda 21, Programmet for Fortsatt Gjennomføring av Agenda 21 og Løftene til Rio prinsippene, ble sterkt fornyet på Verdens Konferansen om Bærekraftig Utvikling (WSSD) holdt i Johannesburg, Syd Afrika fra 26 august til 4 september 2002.

I denne artikkelen forsøker jeg å vise leseren hvordan en lang kjede med konspirasjoner – tvinger frem en form for utvikling som baner vei for neste trinnet i bevegelse mot å akseptere Agenda 21. Som et sett med russiske dukker ligger den ene inne i den andre og kjernen – heter Agenda 21. Når jeg ser på tidligere konspirasjoner opp mot nåværende konspirasjoner så får jeg perspektiver på hvordan den ene hjelper den andre forme storsamfunnet på måter som er vanskelig å forstå uten å få hele historien servet på et fat

De fleste vil tenke seg at dette kan umulig la seg gjøre – la oss håpe det. Problemet er at når vi tar en titt på hva FN driver med over langen, kan vi se at deres agenda ser ut til å føye seg inn mot agenda 21 – bit for bit, konspirasjon for konspirasjon. Her snakker vi om noe jeg bare kan beskrive på engelsk med begrepet “Nested terror” – terror som har en agenda å bevege oss mot mer terror.

Det begynner med terrorkrigen

NWO-tilhengere har en langsiktig agenda og deres planer blir klekket ut i såkalte ”Think Tanks” – faktisk godt oversatt til ”Kreative Utklekking av Konspirasjoner” En slik gruppe menn som senere kom til politisk makt under George W. Bush var ”The Project For A New American Century” Den danner grunnlaget for angrepet i USA, 11, september, 2001. De ønsket en massiv gjenoppbygging av militæret slik at de kunne gå til krig i Irak, Midtøsten og sørge for total dominans over hele verden. De forsto også at det ville være vanskelig å gjennomføre en slik massiv utbygging av militæret uten en ”Pearl Harbor” type hendelse for å få engasjert følelsene til den amerikanske befolkningen. Den kjente Engelske konspirasjons varsler, David Icke beskriver det slik: Problem, Reaction, Solution. Styresmakten lager et problem – (terror) folket reagerer – frykt staten foreslår en løsning beskyttelse mot å gi fra seg gitte friheter.  Det er slik de vil ha det. De ser styringen av verden som en slags sjakkspill. De sørger for at alt som skjer på den politiske arena ser ut til å være en tilfeldighet, mens det er nøye planlagt.

USAs-fremtids-plannlegggere

Terroren fra 11.9 var selvfølgelig ikke nok til å dra med seg hele verden derfor måtte vi se hvordan det gikk for seg i Russland med utbryter terrorister. Vi hadde Bali, Madrid, London, så India. Situasjonen sikrer flere ting som løsninger for å beskytte en bekymret befolkning:

  • Militarisering av politiet med våpen, tanks, SWAT-Teams, Kommandostil uniformer – brutal fremgang
  • Gradvis utarming av friheter – for tale, reise, våpen, demonstrasjoner, m.m.
  • Umiddelbar økning i overvåkning og kontroll
  • Lagring av biometrisk data på alle så fort som mulig.
  • Store sikkerhetskontroller som befolkningen venner seg til – gradvis utdannelse til føyelighet fremfor ”autoritetene”.
  • Videreutvikling av teknologi for avansert overvåkning – gjennomlysning av mennesker, fjernstyrte fly med og uten våpen.

Terrorkrigen har snart utspilt sin rolle og nye frykt responser trenger å komme i fokus. I 1991, sa grunnleggeren av ”The Club of Rome” – Aurelio Pecccel- også en elitegruppe med en agenda – ”Kreative Utklekking av Konspirasjoner” – ”I søken etter en ny fiende som kunne forene oss (verden), kom vi frem til ideen om at forurensning, trusselen om global varming, knapphet på vann, tørke og slik ville passe fint.” Sykdom synes også å være en del av problemet fordi i globalvarmings propagandaen får de det til å se slik ut at alt som gir fra seg CO2 er et problem – Alt som lever er et problem for planeten – og det min venn er vitenskapelig idioti! CO2 er en nødvendig forutsetning for livet. Det er nå en ting at vi har forurenset denne planeten – det er ikke det jeg snakker om. Det er noe annet å påstå at overbefolkningen på denne planeten er med på å lage dens undergang – det er enda en anledning til å bruke den vanlig løsningen til all ting – problem, reaksjon, solution. PS.  Merk deg at Agenda 21 ble skapt i 1992. Ett år etter at Club of Rome hadde sin briljant ide.

Global Warming – that’s a problem!

Al Gores global varming beviser som han vant en norsk Freds Pris for å ha utarbeidet er enda et område som passer bra å behandle gjennom ”Problem – Reaction – Solution” for NWO. Påstanden er at CO2 – nå kalt ”Klima Gass” for å vekke hypnotiske forbindelser som ikke henger på greip – er i hvert fall gjennomsiktig. De sier at gassen fungerer som et drivhus for jorden. Gassen lager et lokk slik at varmen slipper ikke ut. Unnskyld meg men det høres ut som de vitenskapelige konklusjonene fra metrologer når de hadde 4 dager uten flytrafikk og chemtrails etter angrepene 11.9.01. Det viser seg at skydekke over USA lagde en mer jevn gjennomsnittstemperatur – 2 grader mer varm om kvelden og 2 grader mer kjølig om dagen. Under ser du ekte klimagasser – og det er ikke CO2.

Vi som vet kaller de chemtrails
Vi som vet kaller de chemtrails

I en tale til det amerikanske folket for noen dager siden sa President Obame at, ”Vi må betale for den CO2 vi produserer  – enda mer føyelighet til ”makten” og ”myndighetene” selv om de ikke bruker vitenskap som holder for å støtte sine påstander. Etter å ha ranet befolkningen ved å gi bort sparepengene til bankeiere og forsikringssvindlere må den som har minst betale enda mer i skatter og avgifter. Det er faktisk over 50,000 forskere som er direkte i mot den evidensen som brukes for å bevise at planeten holder på med å bli varmere og at det er menneskeskapte.

Det er langt mer korrekt å snakke om ”klimaendring”. Det er også langt mer korrekt å snakke om at endringene ikke er menneskeskapte, men skapt av naturen. De aller fleste forskere snakker om at vi opplever global endring i klima som følge av kjente og ukjente faktorer – de kjente er at solen er nå inne i en stille periode der solflekk aktiviteten er så å si borte. Dette bekreftes av NASA – og de er inneforstått med at det henvender seg til global nedkjøling. Derfor er det mindre orkaner og faktisk en mer gjennomsnitts kjøligere periode. Av de ukjente faktorer så er det en god del Russisk forskning som viser at hele vårt solsystem beveger seg gjennom et område med forhøyet energi. Det kan se ut som om jordens magnetisk beskyttelse holder på med å forsvinne, når saken er enda mer komplisert og uforutsigbar – at magnetiske krefter rundt oss holder på med å bli sterkere. Når det er sagt må jeg også legg til at vi har global nedkjøling noen steder og global varming andre. Polene og isen rundt polene holder unektelig på med å smelte. Problemet er at varmen synes å komme fra under havet.

Det har vært enkelte påstander jeg har kommet bort om at det  har blitt oppdaget mye vulkansk aktivitet under havnivået på syd og nordpolene. Enda en mulig forklaring har vi i oppdagelsen av en langt bedre om mer riktig modell for universet – at det drives av elektriske krefter langt mindre enn tyngdekraft. Den som er nysgjerrig kan gjøre et Google søk på ”The Electric Universe. Ideen er at vi er nødt til forlate den gamle – og idiotiske tanken om at Jordens kjerne består av en smeltet stykke jern. Påstander om at denne lager magnetisme for jorden er fullstendig grepet ut av teoretisk vitenskap. Den beste måten å ødelegge en god magnet er å gjøre den rødglødende. Istedenfor smeltet jern, hva med plasma? Det hadde stemt langt bedre i forhold til en modell som tilsier at universet er et åpent system. Jorden gir også energi fra seg – faktisk mer enn den får fra solen. Jorden trekker til seg energi på begge sine poler – der disse energiene møtes i midten oppstår det en enorm energikilde som gir fra seg både magnetisme og varme. Denne ekstra varmen fra en høyere energifelt i universet kan komme til uttrykk via varmen under jorden ved polene.

Våre myndigheter snakker om global varming skapt av mennesker, mens de handler for seg selv i viten om at globale klimaendringer har en årsak som er utenfor vår kontroll. Det er derfor Norge, for eks. Lager en underjordisk dommedags lager for alle av verdens frøsorter. Det er også derfor de aller fleste militære som har muligheter for det har lagd store undergrunns rom som skal berge dem i tilfelle det kommer en katastrofe deres vei. Det passer best at du er uinformert. Det passer også best at du skal beskattes med miljøkvoter, CO2 avgifter, bensin avgifter – og ikke minst at dine barn skal gå rundt som angivere – medlem av statens miljø oppsyn – ”Jeg er ikke sint, bare skuffet!” Jeg lukter agenda 21 lang vei.

Med klimaspørsmålet slik som det er, blir det en ypperlig tid for regjeringer med overvåkingslyst til å spionere enda mer på sine borgere – slik som i England der de har søppel politi som passer på at du ikke roter med sortering eller plasserer for mye søppel i dunken – som har en RFID chip inne for sikkerhets skyld. Der skal de gå rundt med infra-rød kamera for å måle om huset ditt er miljø vennlig eller ei. Jeg aner både bøter og mer skatter underveis. Dersom klima spørsmålet blir stort nok på folks bevissthet kan jeg se for meg gode argumenter for å begynne å trekke folk sammen i byene der alt kan overvåkes lettere. Da slipper vi å ha så mange veier, bilparker og misbruk av ”space” – akkurat som Agenda 21 – lar vi eiendommen gå tilbake til naturen.

Global økonomisk terror

Den som følger med på Cliff High – halfpasthuman.com (webbot teknolog som følger med på verdens fremtid ved å overvåke Internett i 30 språk og analysere for emosjonell innholld) var ikke overrasket da oktober 7, 2008 markerte dagen da den globale økonomiske strukturen gikk bokstavelig talt til helvete. Mens verdens ledere i alle land har fortvilet forsøkt å redde situasjonen ved å redde de som var ansvarlig for systemkrashet, har folk flest fått økt sin skattebyrde for å betale regningen til de globale svindlerne. Det er veldig få mennesker som er klar over hvordan penger blir skapt og hvordan pengesystemet faktisk fungerer. Leseren er selvfølgelig tjent med å lese tidligere artikler om dette temaet – educate yourself!

Penger og økonomi er en viktig del av alles infrastruktur. Sett i en større sammenheng har vi alle inngått sosiale kontrakter med andre som har sagt at de vil opprettholde sin del av avtalen så lenge vi gjør vårt. I dette tilfelle har bankene, staten og de som er ansvarlig for næringslivets fortløpende drift stukket fra sitt ansvar og skapt en situasjon der arbeidsplasser i hele verden står i fare for å forsvinne. Når du og jeg ikke har en jobb, kan vi ikke betale banken for huslånet og dermed tar banken det vi eier. Huset kan ikke selges og banken får faktisk langt mer enn det har gitt oss i form av lån. Det er ran på høylys dag. Men så er det også en større plan for å oppmuntre oss fattige husløse krek til å takke ja til bærekraftig boforhold der staten bestemmer at det passer best. Det kaller jeg terror så det holder.

I Norge kan vi kanskje holde hodet over vann lenge nok på grunn av oljen. Vi få se. Den økonomiske situasjonen skaper faktisk problemer også for planene til NWO – På den ene siden er det lettere å skape et globalt bank system. På den andre, er det også mange bankeiere som går konkurs. Hele stater går konkurs og da kan menneskene ta tilbale sin egenkraft og myndighet. Vi lever sannelig i spennende tider.

Så var det influensa og vaksiner da

Konspirasjonen om å bruke et menneskeskapt pandemi (en kombinasjon av svineinfluensa, fugleinfluense & menneskeinfluensa) og slippe denne løs på verdensbefolkning er en terrorhandling. La det ikke være noen tvil. I dette tilfelle brukes det en oppskrift som engelskmannen David Icke har gjentatt tusenvis av ganger, ”The New World Order – first they create a Problem, then they let the public create at Reaction, then the government comes up with a Solution”.

Løsningen – som er enda flere hakk over en terror handling – er å lage en vaksine som tar liv av og/eller ødelegger så mange som mulig slik at befolkningsantallet kommer ned slik agenda 21 ber om – en halv milliard. Det vil si at 6,3 milliarder må bøte med livet. Vil de prøve med alt på en gang? Det tror jeg ikke – men hvem vet?

Fugleinfluensa historien som gikk ut på gårsdagens nyhetsspeilet er en perfekt måte å bevege oss nærmere et endelig mål som ingen ville tenke på var mulig.

Så var det kontrollen over mat, vitaminer, mineraler og mattilskudd: Codex Alimentarius

Er det noen som har fått med seg, særlig i USA at det har blitt problematisk med maten vår i det siste? Botulisme bakterier har blitt funnet i Norge, USA og mange and de siste årene. Mange lurer på om det er rett og slett sabotasje. Kanskje det er enda en mer skummel grunn som lurer i bakgrunn – Problem – Reaction – Solution. På mange ulike nettsider er det mye snakk om hvor uren matten vår er. Mye av denne informasjon er plantet propaganda. Det er for å få deg til å tro at kvaliteten av den maten du spiser er i fare. Codex Alimentarius er løsningen.

Ordet står for ”Food code” eller ”food law”. Det er skapt under en FN organisasjon i 1963 under ”Food and Agriculture Organization” og NHO. Den skaper lover og regler om mat, vitaminer, mineraler og slik. I starten handlet det om hvor mye olje skulle være i peanøtter og slik. Codex har utviklet seg til å bli et udyr for deg og meg. Bare vent. Alt er gjort i regi av WHO og FN – det vil si at det har med Global Fascisme av verste slag å gjøre. La meg definere fascisme – alliansen mellom næringsinteresser (økonomi) og politiske makt strukturer – (lov og myndighet). Fascisme betyr fravær av frihet. Det betyr tvang for deg og meg. Det betyr at du er gjennomsiktig mens staten er hemmelig stemplet.

Codex vil bli igangsatt i Norge i desember 2009. Da vil det tillates 7 av de 10 verste giftstoffene vi vet om i måten vår. Din helsekost butikk vil bli nedlagt. Vitaminer og mineraler må du få på resept hos legen din og de vil bli dyre og svake. Det vil ikke være lov å sele for eks. Alo Vera – Et naturprodukt som mange bevisste nordmenn vet å sette pris på. Alle dyr som brukes til mat må registreres med RFID chip og de må fores med Monsantos vekst hormoner. Det vil si at din datter på 9 år vil utvikle bryster og få mensen tidlig. Monsanto – som er verdens verste bedrift som tvinger gen modifisert mat på bønder verden rundt har mange fingere i fatet her. Du vil ende opp med å spise genmodifisert mat om du vil eller ei. Når jeg sier gen modifisert mat så mener jeg følgende:

Agent orange ble brukt i Vietnam krigen for å fjerne bladene fra jungeltrærne. På denne måten kunne ikke fienden gjemme seg så lett. Denne giften ble sprøytet bevisstløst rundt i Vietnam og har skapt store skader på befolknings DNA. Dette stoffet heter nå ”Roundup” – laget av Monsanto og solgt i alle norske butikker som selger ugress middel. Monsanto endrer genene til alle matsorter som bøndene bruker slik at de overlever ”Roundup”. Dette kaller de ”Round-up ready”. Bonden planter meisen sin kjøpt av Monsanto – alle frøene er gjort sterile med hensikt slik at bøndene må kjøpe frø hvert år fra Monsanto. Bonden planter sine maisfrø og beskytter den med Round-up. Maisen har Round-up i seg men lever for det. Maisen kjøper du – spørsmålet er, ”Er du Round-up” ready? Disse folkene står bak Codex.

Det kommer flere artikler her om Codex fra folk som vet mye mer om det enn jeg. Derfor vil jeg ikke gå så enormt mye inn på detaljene her. Merk deg bare at dette må du gjøre det du kan for å stoppe. Det vil ikke bli lov å holde egen grønsakshage en gang når Codex kommer. Derfor ble følgende illustrasjonen laget for Internett siden- rense.com

Med tillatelse fra Dees.

Monsanto bestemmer
Monsanto bestemmer

Nå, se på filmen og legg merke til om ikke du kan se hvordan alt dette henger sammen. Filmen er under 10 minutter.

Agenda 21

Denne artikkelen vil følges opp med mer dokumentasjon om Agenda 21 direkte – Det som står skrevet dypere inn i avtalene som dine og mine statsrepresentantene en gang har underskrevet på vegne av oss.

Hvorfor du ikke har hørt om Agenda 21 i media?

Dersom du ser på dagens Internett aviser vil du se klart og tydelig at det er få virkelig nyheter der å spore. Akkurat I dag er det Michael Jacksons dødsfall som preger nyhetene – det er underholdningsnyheter. Nyhetsformidlingen i hele verden har for lenge siden knyttet seg til eierforhold som gjør at redaksjonens kobling til globalister er klar og tydelig. Du får vite om det de vil at du skal være opptatt av. Er det noe rart at folk velger andre kilder til å holde seg oppdatert og informert?

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

43 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hilmar Bastesen
Hilmar Bastesen
Anonym
3 år siden

Løgn og Bedrag

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

“Agenda 21” The UN’s diabolical plan for the world is explained on the “Glenn Beck Show”:

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Noen her som kan forklare hva som skjedde med Gro, fra å være et forstandig, beskjeden menneske til det vi ser her.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
9 år siden

Hun er en Rothschild:
http://postimg.org/image/le940k5pd/
og skuespiller:
http://postimg.org/image/obqjovnzn/
og bedr ag ent:
http://postimg.org/image/4obiggbfl/
etter en bestemt regi, bond 7, utøy 77, agenda 777

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Killer Hornet in Switzerland the Ultimate NWO Bee Killer Vespa Mandarinia: Monsanto`s Favourite

Quote: IN THE LATE SUMMER OF 2013 IN THE CANTON OF BERN SWITZERLAND I FILMED THIS ENORMOUS KILLER HORNET OR VESPA MANDARINIA, WHOSE STING DISSOLVES HUMAN TISSUE AND WILL LEAD TO A COMPLETE KIDNEY DISORDER AND AGONISING DEATH THROUGH ACUTE RENAL FAILURE – THE LATEST GIFT BY THE NWO AND THE MONSANTO EARTH DOMINATION PROGRAM

Standard Oil, Al Saud, swiss banks, Bush, british royal family, Jamarat, ww2, nazis and Eva Braun + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1906&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“For ca 10+ år tilbake hadde vi Smartcall som leverandør av kabel-tv og internett over kabel. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-11/#comment-103041

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Ref.,
“.. Able Danger Explains Gun Control Agenda + ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/obama-%C3%B8nsker-a-innf%C3%B8re-totalforbud-mot-dyrking-av-%C3%B8kologisk-mat/comment-page-15/#comment-97618

Mais, corn, gir mangel på niacin, som medfører bl.a. depresjon, og i mange av disse tilfellene, som idag så og si garantert blir feildiagnostisert, gis psykoaktive såkalte medisiner av det uvitende helsevesenet. Det fører videre bl.a. til at mange feildiagnostiserte ikke får lov til å eie våpen, kort sagt også uredelig og komplett upraktisk våpen-kontroll. I dette satanistiske internasjonale korporative komplekset inngår i planer i planer, fascistisk såkalt ny verdensorden og forretninger, les svindel og tyveri, går hånd i hånd

Google { corn niacin https://www.google.no/search?q=corn+niacin , niacin depression https://www.google.no/search?q=niacin+depression }

Ikke rart at mais er ingrediens i en rekke produkter, og innføring av genmodifisert mais ga ytterligere inntekter og destruktive resultater som er del av foran nevnte og lett gjenkjennelige nazi-marx planer, Genetically modified organism, GMO, a time bomb, food supply control, depopulation, new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1852&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

This Surprising Item Is More Valuable Than Gold In A Crisis… http://survivalseeds4patriots.com/

«.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

Agenda 21 To Be Discussed at Bilderberg!

Global warming alarmist Redford to attend elite conference

http://www.infowars.com/agenda-21-to-be-discussed-at-bilderberg-confab/

Global oppvarming? Her i de dype skoger har det vært hutrende kaldt i mesteparten av april, mai og juni. Har Bilderberg-banden hensunket inn i kollektiv alzheimer, anført av Henry Kissinger som nå sitter i rullestol?

Eller er det bare et påskudd for å prøve en siste krampaktig MEGAKILL (ikke mot ulver, vi er allerede desimert), men mot menneskene, de samme menneskene som lar sine folkevalgte delta på bilderberget.

no problem
Abonnent
12 år siden

her er agenda 21 fra regjeringen

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/veiledninger_brosjyrer/2005/Sustainable-Development-National-Agenda-.html?id=419468

bra jobet Falcon men er du klar over dette har allt skjed med høns/kylling så etter laks kan vi vente at dagros står for tur

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Kan halde bruk av genfôr til laks hemmeleg http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.7912169

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Dr. Mercola Interviews Dr. Huber about GMO (Part 1 of 2) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X4swW9OFmf8
Dr. Mercola Interviews Dr. Huber about GMO (Part 2 of 2) http://www.youtube.com/watch?v=ENmc9kHnvbo

Kilde: The Hidden Epidemic Destroying Your Gut Flora http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/10/dr-don-huber-interview-part-1.aspx

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Keiser Report: Monsanto and the Seeds of Evil (E109)

*
Digresjon: wikileaks http://groups.yahoo.com/group/hawkscafe/msearch?query=wikileaks&submit=Search&charset=ISO-8859-1

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

Svineinfluensavaksinen inneholder en nanochip (“death chip”) som er plassert ytterst i sprøytespissen.

Det virker som at en viktig baktanke med å lure flest mulig til å ta svineinfluensa-vaksinen er å begynne storskala gjennomføring av planene om å microchippe verdens befolkning (massene som telles i milliarder, ikke eliten som telles i tusener).

Det finnes mye informasjon om disse planene på nettet, som ikke er av helt ny dato. Google f.eks. “RFID”. Det nye er at microchippen som det ligger an til at vil bli injisert inn i hundretusener av nordmenn i løpet av det neste halve året via svineinfluensavaksinen er en bittebitteliten nanochip.

Nanochipen er på ingen måte mindre effektiv enn de større microchippene som er synlige for det blotte øye. Den er bare lettere å lure inn i kroppen uten at man skjønner det før det er for sent.

Les mer om dette her:

NANO CHIP [DEATH CHIP] AT THE TIP OF THE NEEDLE
http://www.fourwinds10.com/siterun_data/health/vaccinations/news.php?q=1252603660
From: DB
Sent: Wednesday, September 09, 2009 11:30 PM
Subject: Fwd: Nano Chip at the Tip of the Needle

Here is another fight that must be and can be WON!!

Date: Thursday, September 3, 2009, 10:15 AM
Please forward this information. The original was in German and has been translated.
Here is the original link: http://welt-blog.ch/chip-sitzt-in-der-spritzen-spitze/

This Hitachi chip is from 2003. Since then the chips have become even smaller. The antennas have been improved and the storage capacity has increased a lot.
http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Amicrochip-implants-ready-for-use-with-swine-flu-vaccine&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=de#josc724
*********************************

The Chip is at the Tip of the Needle
By Dr Ryke Geerd Hamer (New GermanMedicine)
Yesterday, 27 August 2009, I was giving an introductory talk about German New Medicine (GNM) near Vienna, Austria. My wife was with me and about 40 listeners. At the end as part of the discussion the swine flu was mentioned and a lady got up and declared the following:

A friend of hers works for a pharmaceutical company in Vienna and told her that the swine flu injection needles indeed contain nano particles in their very tip, which cannot be detected with the naked eye but are clearly visible with as little as a 12 times magnifying microscope like children’s toy microscopes. The staff of the pharmaceutical company was advised that these nano particles work in the human body like a motherboard in the computer and lots of data can be stored on it, which will make cash cards obsolete. This measure was also intended to do an accurate census and to protect babies, as many mothers would simply “discard” their newborn, without knowledge of the authorities.

This lady further disclosed that she was working in the medical field. She had asked a lawyer who came to her as a patient, how it was possible to avoid being chipped. He told her that he was aware of the planned chipping of the population; in fact most upper class members of society were aware of this plan. For this year no forced vaccinations were planned but to rather encourage people through the media to volunteer for the jab.

In case too few would come forward, forced vaccination was planned for next year. Exempt from those were certain professional groups like the police, medical personal, politicians etc.

Being a lawyer, he knew ways for himself to avoid the jab, but for the majority of the population there was no escape.

Interview with Dr Gert Hamer (GNM) by Helmut Pilhar (Engineer) ,
Wednesday, 26. August 2009

Hamer: Within a few days our worst fears were indeed superseded by this cruel reality.

Pilhar: Geerd, are you talking about the $1000 fine and 30 day arrest threats for refusal to take the vaccination in the US? http://thebirdflupandemic.com/archives/1000-per-day-fine-and-30-days-in-jail-for-refusing-the-swine-flu-vaccine-in-massachusetts

Hamer: Yes, but the objectors (death chip opposers are traitors) are not going to be put into normal prisons but in especially prepared concentration camps of which hundreds have been prepared all over the country http://info.kopp-verlag.de/news/amerikanische-konzentrationslager-fertig-und-einsatzbereit.html . And you can leave those only by getting chipped. And once you are outside it is open season through the death chip. By chance these people are then going to drop dead like flies after their release.

Pilhar: Are you talking about the beginning of the great population cull?
Hamer: It can only mean that. Otherwise it does not make any sense to get the military and the police involved, threaten with such draconian penalties, all just to get the people to participate in a simple seasonal flu shot campaign. It just does not make any other sense. Apart from the fact that there cannot even be a vaccination like that. You vaccinate in October (northern autumn) for the next summer. That is totally laughable. With Tamiflu you can maybe suppress typical healing phase symptoms for 2-3 weeks and even that is totally brainless in the light of GNM.

Pilhar: It is noteworthy that in the US there are literally many 100,000plastic coffins stock piled http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=39130476 What for? And apart from that the population has been systematically stripped of weapons and protective dogs.

Hamer: You can best understand what the intent is by what is NOT talked about. One may talk about the vaccination, but nobody mentions the chip implanting by name. That is really strange because the chipping is the obvious issue in the face of these massive governmental measures. And that the Hitachi chip works and can be combined with the death chip we already talked about during the last interview.

The same can be seen in how my GNM ( German New Medicine) fared. For 28 years one was only allowed to discuss Hamer, the “Unperson”, but not whether GNM actually works and whether its claims are repeatable, and can be proven to work, in spite of 30 verified published results. The same applies to Tamuflu! There are endless discussions about Tamiflu causing harm but none about the chip. Of course Tamiflu is harmful, it is a poison. It is also very damaging in the healing process or in the vagotonic phase of a pregnancy (last trimester). But the death chip adds a whole new dimension.

That this death chip is going to be used without concern can be seen in the fact that chemo and morphine have been used without concern in spite of final mortality rates of 98%, while 98% could have survived with GNM. Imagine the unscrupulousness of all oncologists, as they are fully aware that GNM adds up from a scientific perspective and works

Pilhar: It is also very strange that the Americans have created this Marshall Law, under which critics can be easily removed by the thousands and millions. And once you have chipped the people they cannot run away from you anymore.

Hamer: It is obvious that this chip battle has been under preparation for many years. The idiotic swine flu, that does not even really exist, was actually the wrong tool: 3 dead pigs and one child, dead from who knows what, with that they lied and constructed a worldwide pandemic into existence. But it goes to show what a well organised world press is able to achieve: They can turn a mole hill into a mountain.

Pilhar: It started with the AIDS lie, then followed the BSE lie. After the 9/11 lie followed the Anthrax lie. Then it was the Bird Flu lie, now it is the Swine Flu lie. Next year we’ll have the Mice Flu lie. It all points to the “Endloesung”, the final solution. When everybody has a chip then that will constitute the complete slavery, then everybody can be manipulated and assassinated arbitrarily.

Hamer: First they jump on the babies and the pregnant women. They are first to be treated with chips and Tamiflu. Many of the pregnant women in their last trimester are going to lose their babies, because Tamiflu is totally toxic. But also the women themselves can die, as their bodies are vagotonic during the last trimester. It is a known fact that during vagotonia one flu shot or one morphine injection can be deadly.

In the meantime there seems to be some panic in the US. Where in the world can you flee to, people are asking themselves, where will you not be forcibly injected with the death chip and have one free moment away from your enemies?

One has to consider realistically what it would be like to carry this death chip and know that any day you can simply be switched off by the Centre in Tel Aviv. You are completely defenceless against that and complaining won’t do you any good: “If I only had known…” Therefore it is really important for the ruling class to keep the people in the dark about it as long as possible.

Once the slaves have the death chip implanted they are allowed to know about it. Then they will be like trained poodles. Nobody will dare to speak up. It will be like among the Masonic brethren. Everybody knows that the moment he utters a word of dissent, he will be served poison in the coffee by the always Jewish Grand Master and won’t survive another day. The whole world is going to be a concentration camp full of slaves, except for the members of one religious group. To have the death chip implanted is the potential personal death sentence at any given time.

How naive do you have to be to demand of Mossad and the CIA to disclose what their real intentions are, “to table the facts”? The mouse never believes the cat will come.

In a company with several hundred staff, which produces, or better fills the injection needles for the chip vaccination, it will only need one or two “reliable” people to insert the chip at the end. Then all the other workers can confirm that they knew nothing. This is called “quality control” and “final check” and appears completely normal.

Strange is too that every single chip vaccination needle has its own individual code number, which is added to the ID number. Why else would the silly “summer flu shot” needle have its own individual number and why should the passport accompany the supposed flu vaccination? And why do the Americans not want to let anybody into the country who does not have a chip?

Pilhar: The „Club of Rome“ declared in the 70s in one of their publications (possibly in Mankind at the Turning Point ) in effect that either the birth rate would have to be reduced or the death rate increased. The Max Planck Institute believes that the world population must be reduced to 2 billion people. In the US there is the so called “American Stonehenge”, http://www.igeawagu.com/news/corruption/1199237261.html a message engraved in 100 ton granite blocks, that the world population has to be reduced to 500 million people, to reach an “Era of Reason”.

When you look at the supposed issue of “overpopulation” it is interesting to note that apparently the State of Texas alone could feed all 6 billion people. If one piled those 6 billion bodies with an average weight of 80kg and a volume of 80 liters on top and side by side of each other in a cube shape, the sides of this cube would be only 800 meters long. In Austria we could hide such a cube in the next valley.

I don’t believe in the so called “overpopulation” but rather suppose that the globalisation fanatics don’t need 6 billion work slaves and therefore want to reduce the population to one tenth.

Hamer: Helmut, you were right when you said during our last interview on 13 August 2009: „Once they have accomplished that, they have won.“ Therefore the German New Medicine had to be suppressed, because if this awareness and knowledge had been common place they could not have done it. “Lewwer duad üs Slaav!“ Rather dead than slave! (from Pidder Lueng, by Detler von Liliencron).
Cheers to the GNM, the New Biological Medicine and a world view of freedom and truth for us all.
Dr. Ryke Geerd Hamer ……………………………………………………………….
Ing. Helmut Pilhar ………………………………………………………………

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/health/vaccinations/news.php?q=1252603660

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Takk for informasjon!

Det som her sies skal man ikke se bort fra, noe er i hvert fall riv ruskende galt med hele svine flu “pandemien” og påfølgende massevaksinering.

Kanskje tiden er inne for å ta på alvor profetien om at ingen får kjøpe og selge uten merke?

Jeg er kanskje ikke helt rett navla, men for min egen del er jeg ikke redd de kommende hendelser. Det er de som “sover” jeg er bekymret for og hver gang jeg skjønner at person over bordet har “våknet” føler jeg en enorm lettelse. Det som forbauser og gleder meg er at selv pensjonister uten tilgang til internett forstår at her er en agenda med onde hensikter, sier de føler det inni seg og da kommer vel tankens kraft inn som svar på dette. Jo flere som tenker på hvor sykt det som skjer i verden er, jo større på dette område blir “databasen” der ute, den som menneskets sinn har tilgang til ved å være på riktig frekvens for mottak av denne felles viten.

Selv opplever jeg stadig å “gjenkjenne” det som presenteres i artiklene her på Nyhetsspeilet, det skjer uten at jeg har hørt og lest om disse tingene før, det bare er der inne i meg og jeg får en aha opplevelse som sier at det var akkurat som jeg tenkte. Mange tanker vi tror er våre egne er altså informasjon fra “databasen” hvor alt lagres. Antatte egne tanker kan også komme fra andre opplyste i en annen dimensjon, jeg kaller dem engler uten vinger for i de indre bildene jeg har hatt derfra ser de ut som vanlige mennesker, de bare utstråler en ubeskrivelig godhet som gjør meg så trygg. Uansett hva som skjer i dette rottereiret av en verden som grådige maktpersoner har skapt så skal jeg “hjem” til dem en dag, må bare gjøre ferdig oppgavene mine før jeg reiser. Hver og en av oss er til nytte i denne prosessen mot oppvåkning, så kjære medvandrere ikke tro at dere bare er unyttige idioter som avviker fra dette selvdestruktive samfunnet, det som av de fleste helt feilaktig blir sett på som bra og en normal utvikling mot en bedre verden.

ringo
ringo
Abonnent
14 år siden

Jeg lurer på om det kan være en årsak til dem offentliggjøre navnene til frimurere,
Da tenker jeg på noe underforriggene, eller en agenda.?

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

FN arrangerer et ”miljøseminar” for statsledere i København 22. september.

Temaet her er ”utslipp av klimagasser”. Siden statsminister Stoltenberg skal delta, burde det ikke være en ide for Norges så idetomme statsminister å ha med seg litt grundige forskningsresultater i bagasjen som kan slås i bordet fra talerstolen ? Dette kunne f.eks. væer dokumentasjon på at ”klimautslipp” som er forårsaket av CO2 er så uviktig at det kan kalles en bløff. Det er mao. på tide at noen sier det rett ut at CO2-keiseren ikke har noen klær på seg.

Det finnes mange tunge vitenskapelige miljøer som i lengre tid har anført dette, bl.a. Klimarealistene, se http://www.klimarealistene.com/

Imidlertid er det en begivenhet som skal finne sted etter selve seminaret som er i ferd med å tiltrekke seg stadig mer oppmerksomhet. Det skal arrangeres en middag om kvelden for spesielt utvalgte statsledere, og gjestelisten til denne middagen er hemmelig:

” Statsminister Jens Stoltenberg er én av 25 stats- og regjeringssjefer som er invitert til miljømiddag med Ban Ki-moon tirsdag.

I det diplomatiske miljøet i FN har det vakt en viss oppsikt at Ban Ki-moon samler en silet miljøgruppe til middag etter miljøseminaret. Dette fremheves som en av grunnene til at gjestelisten ikke er offentlig. De mer enn 75 landene som ikke kommer med, kan oppfatte dette som noe nær en fornærmelse. ”

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3277329.ece

Det er noe Bilderberg-aktig over denne forestående FN-samlingen. Først et felles møte hvor alle deltar, og dernest et lukket møte for ”de spesielt utvalgte”. Hva kan temaet være her ?

Siden møtet skjer i FN-regi, og temaet er ”miljø” så kan jo to og to legges sammen og det kan legges til grunn at temaet i det lukkede møtet vil være kick-off for masse-vaksineringen mot svineinfluensa. Timingen for dette vil jo være god, å komme sammen mens vaksine-distribusjonen er i gang og bare få uker før massevaksineringene tar til for alvor.

WHO er som kjent en del av FN, selv om WHO i praksis styres av legemiddelindustrien som igjen styres av David Rockefeller og andre Illuminati Big Guys. Hele FN, som holder hus på en tomt eid av Rockefeller, er for øvrig styrt av frimurere og Illuminati; FN er en kozelig global konzpirasjon.

”Miljø” har tidligere blitt benyttet som kodeord og kamuflasje for befolkningsreduksjon, noe ikke minst FN-dokumentet Agenda21 er et klart eksempel på.

Sagt på en annen måte: Ville det ikke være rart om svineinfluensa-”pandemien” og svineinfluensa-vaksinering ikke ble diskutert som et aktuelt tema på dette møtet, når så mange statsledere likevel kommer sammen på et tidspunkt når svineinfluensaen opptar alle ?

Hvem sier at Holocaust ikke kan gjenta seg ? Dengang Wannsee, nå København ? Same shit, new wrapping. Gass byttes ut med væske, spray erstattes av injeksjon.

De siste som lukter lunta er selvfølgelig media, som naturligvis ikke hadde hatt lov til å komme med en eneste kritisk kommentarer heller, om de hadde ment det var på sin plass… Legg for øvrig merke til Aftenpostens journalist Alf Ole Ask sin provinsielle holdning til at/om Stoltenberg blir invitert inn i den lukkede lille kretsen; da bør jo vi alle være stolte av at han er norsk og representerer oss, ikke sant…? Selv om de personene som blir invitert inn i det lukkede rom er de som hele tiden har vist at de akter å gi full gass med massevaksinering av egen befolkning, for lydig å bidra til at implementeringen av Agenda21 kommer i gang for fullt.

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Var den kommentaren til meg, Mike ?

Du mener SPOT THE PLOT AND BLOW IT !

Tid: Tirsdag 22. september, kveldstid
Sted: København, Danmark

For oss som har begynt å kjenne lusa på gangen en stund nå, så kan jo også et skudd fra hofta treffe.

Sant å si er jo situasjonen alvorlig, simpelthen helt sinnssykt absurd !

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Netttopp!

Total enslavement kalles det der!

Jeg vil heller dø en å tillate en micro – chip inni kroppen min. Fikser meg en gunner for et par lapper, og tar med meg så mange av de som prøver seg som mulig med meg til graven istedet.

Fu#k The New World Order!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Det er jo nettopp det som er meninga. Fjerner man kontanter og erstatter dem totalt med fiktive digitale penger, og så dukker det opp plutselig en sol-storm, strømmen forsvinner og hele økonomien er i kne!
En annen fordel som makt-eliten kan få ved at folkemasser bare bruke RFID-chip operert inne i huden. På denne måten kan de overvåke hvilket som helst menneske uansett hvor en befinner seg. Gjør man da motstand mot det etablerte kan de lett “slå-av” chipen og dermed er du forlatt for å dø ut… Hvordan skal du handle når chipen ikke funker og kontanter ikke eksisterer?

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Vi nærmer oss micro chippen for hver dag som går.

– Bankene må ta mer ansvar
Fortsatt bruk av magnetstripekort er en risikosport. Bankene må presse hardere på for at kunder og butikker bytter til chip, mener Forbrukerrådet.

Hundrevis av bankkunder kan være rammet etter at svindlere byttet ut innmaten i flere kortterminaler i Oslo denne sommeren.

– Dette er en skremmende utvikling, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Fra 1. desember 2011 er det slutt for Bank Axept-transaksjoner fra magnetstripen. Fra og med denne datoen er det kun chip som gjelder.

– Utskiftingen må skje raskere enn dette, mener Flesland.

Med så mange kortmisbruk, må banker og terminaleiere i større grad ta ansvaret for sikkerheten, mener Forbrukerrådet.

– Bankene må presse hardt på butikker og kiosker slik at kundene kan benytte kort med chip. Det betyr at gamle terminalene må byttes ut, sier Flesland.

Hadde ikke forundra meg om mange av de svindlene er ‘inside job’s’ slik at de kan bruke det som en unnskyldning. Men det er bare en spekulasjon…kan ikke si at det er det.

Uansett så er vi på vei mot en micro chip era ganske snart.

“Chip-lesere

82 prosent av betalingsterminalene rundt om i norske butikker er nå utstyrt med chipleser, ifølge Bankenes Standardiseringskontor (BSK). ”

“Bytt nå

– Bytt til kort med chip. Da reduseres sjansen for å bli svindlet, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland. ”

Forventet noe slikt skremselspropaganda/markedsføring for å overbevise folk til å bytte over til chip. Etter chip i kort kommer micro chip..wait and see!

Lenken : http://www.aftenposten.no/pengenedine/article3238684.ece

iglo
iglo
Abonnent
14 år siden

La oss mobilisere til kamp! Sammen kan vi utrette noe. Og jo flere som bidrar, desto mer kan vi utrette.

Send mail til mariposagruppen@hotmail.com dersom du ønsker å danne lokallag/være kontaktperson for Mariposa-gruppen der du bor.

http://mariposagruppen.org/

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Nei, jeg trenger ikke akkurat noe globalt diktatur! Tror jeg forstår hva du mener: Siden et globalt enevelde ville være svært reaksjonært, ville det bli mye vanskeligere for oss å oppdage sannheten om oss selv og frigjøre oss.

Likevel håper jeg det er noe vi kan gjøre for å hjelpe Jorden og alle menneskene som lider?

« Forrige artikkel

WHO og FN anmeldt for bioterror og massemord

Neste artikkel »

Den store melkeskandalen

43
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x