Et arrangert bilde som gikk verden rundt og vekket sympati

Noen spørsmål om holocaust

67.6K visninger
43 minutter lesetid
1 964

Hvordan skulle noen kunne lyve om noe så alvorlig? Og hvorfor? Vi vet jo dessuten at Holocaust fant sted! Vi har lært om det på skolen, lest det i historiebøkene, vi har sett det på TV, på kino … ja, noen av oss har til og med vært på klassetur til Auschwitz og sett bevisene med egne øyne! Ingen kan da hevde noe annet, eller …?

Begynnelsen

Slik var min første reaksjon da jeg for et par år siden tilfeldigvis kom over noen såkalte «revisjonistiske» artikler om holocaust. Dette var mens jeg fortsatt etterforsket 11. september-dramaet. Til å begynne med opplevde jeg disse artiklene som støtende: Ingen kunne vel i fullt alvor stille spørsmålstegn ved et så sentralt og veldokumentert historisk fenomen? Noe slikt virket helt usmaklig, totalt useriøst og langt ute på viddene; disse menneskene måtte da være fullstendig rav, riv, ruskende gale?

Likevel stusset jeg: De fleste av dem var akademikere, som jeg selv. Og deres resonnementer hadde både en logisk gyldig form som lot seg følge, samt henvisninger til kilder som kunne kontrolleres av meg direkte. Og de kunne vise til harde, fysiske fakta som underbygget deres påstander. Merkelig. Det så altså ut til at disse menneskene faktisk hadde noe å fare med. Det var i hvert fall nok til at jeg tross alt så meg nødt til å undersøke denne saken nærmere.

Det har jeg ikke angret på, selv om jeg allerede har fått, og sikkert fortsatt vil få, mye «pepper» for det.

Men det spiller ingen rolle – sannheten er det viktigste av alt, alltid.

Fortsettelsen

Bare noen uker senere var jeg nemlig ikke lenger i tvil: Den offisielle holocaust-historien kunne helt enkelt ikke være riktig. Det var rett og slett for mange umuligheter ved den, akkurat som ved den offisielle 11. september-historien. Og jeg har til dags dato ikke sett ett eneste dokumentert eksempel på at mennesker, hverken jøder eller andre, skal ha blitt avlivet i tyske gasskamre under krigen. Ikke ett!

Det eneste vi har er såkalte «øyenvitneskildringer» og ikke så mange av dem heller, forresten. Og av de få vi har, så er flere av disse beviselig falske; muligens er de falske alle sammen.

Ulike varianter av holocaust-historien

Det eksisterte minst tre parallelle holocaust-historier til å begynne med, dvs mot slutten av og like etter krigen:

Én gikk ut på at jødene ble systematisk avlivet med elektrisk strøm; en annen på at de ble dampkokt; og altså endelig, at de ble gasset ihjel med cyanidgass; eller – i nyere tid – diesel(!)-eksos.

I dag vet vi at ingen av disse tre historiene kan være riktige og dermed må være propagandafostre. Vi vet også at det var gass-historien som etterhvert skulle bli foretrukket, og senere kjørt fram i historiebøkene. Den er før øvrig også blitt lettere revidert flere ganger, når umulighetene er blitt for innlysende, eller regelrett avslørt – og den er fortsatt under revisjon. Som nevnt over, så er det faktisk dieseleksos-varianten som nå i – hvert fall delvis – foretrekkes, hvor usannsynlig den enn måtte være (se henvisninger lengre ned i artikkelen).

Dette, dvs denne gigantiske bløffen, er også grunnen til at originalutgaver av f.eks The World Almanac og andre samtidige leksikalske verker ikke viser noen nedgang i det offisielle tallet på jøder i verden i det hele tatt etter 2. verdenskrig, mens senere revisjoner faktisk gjør det.

Det samme gjelder antallet «holocaust-ofre»: Det har som kjent landet på ca 6 millioner, og der holder det seg; og det på tross av at det «offisielle» tallet på ofre bare i Auschwitz, er blitt nedjustert fra 4 til 1,5 millioner.

2,5 millioner er jo en ganske kraftig reduksjon – og da burde man vel kunne forvente at 6-millionertallet ble nedjustert tilsvarende? Men den gang ei.

Og som jødene selv sier: «Hvis alle som hevder å være en holocaustoverlevende faktisk er det, hvem var det da Hitler drepte?»

To ulike minneplater i Auschwitz – platen til høyre er den vi kan se der i dag. Det offisielle, nærmest magiske 6-millionertallet, er merkelig nok ikke blitt nedjustert tilsvarende.

Men ble ikke jødene forfulgt?

Jo, visst! Det er godt dokumentert at jødene som gruppe ble forfulgt av nazi-regimet fra 1933 til 1945. Og dessuten at jøder, vel og merke på lik linje med andre grupper, f.eks sigøynere, kriminelle, politiske motstandere, krigsfanger osv, ble utnyttet i den tyske krigsproduksjonen eller internert i leirer og ghettoer i påvente av krigens utfall. Og, for jødenes vedkommende, en eventuell deportasjon til f.eks Madagaskar eller Palestina; dette som en endelig løsning på det såkalte «jødeproblemet» i Europa, i den grad det da fantes noe slikt problem.

Og en slik deportasjon går hånd i hånd med sionistbevegelsens offisielle agenda, nemlig opprettelsen av en egen, jødisk stat. Dette har i sin tur høyst sannsynlig et dypere formål for øyet, men det vil jeg komme tilbake til. Samt hvem som sannsynligvis står bak denne bevegelsen – og nazismen, for den saks skyld.

Det er altså ingen grunn til å tvile på at det i konsentrasjonsleirene døde tusenvis av mennesker, spesielt som følge av epidemier, og da først og fremst tyfusepidemier. Offisielle tall fra Det internasjonale røde kors (ICRC/ITS) viser at ca 300.000 mennesker, deriblant en del jøder, er bekreftet omkommet i tyske konsentrasjonsleire under krigen (ved en opptelling i 1983).

Vi har derimot ingen beviser på noe overlagt massemord, på tross av hva som er blitt forsøkt forfektet fra visse hold – heldigvis! Alt vi har er såkalte «øyenvitneskildringer» – et heller tvilsomt vitenskaplig fundament.

Hva med skrekkbildene og -filmene?

Men hva med bildene? Vi har jo sett bilder og filmklipp, hvor haugevis med avmagrede lik blir skyflet rundt med bulldosere?! Hva med dem?

Vel, for det første så blir man ikke tynn av å bli gasset i hjel; det blir man derimot av tyfus og liknende epidemiske sykdommer. Og vi vet med sikkerhet at tyfusepidemier forekom i konsentrasjonsleirene på tross av foranstaltninger som f.eks kortklippet hår og gasskamre for avlusing av klær og utstyr.

Lus sprer nemlig tyfus. Så før DDT ble vanlig i Europa var cyanid-gass,  solgt under merkenavnet Zyklon, kanskje det mest effektive middelet man hadde mot lus. Gassen ble solgt av firmaet Degesch, som er en forkortelse for Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, altså: Det tyske selskap for skadedyrbekjemping.

Reklame fra Degesch, som leverte gass og gasskamre til konsentrasjonsleirene. Det fremgår tydelig av annonsen at dette handler om bekjempelse av skadedyr.
Et ekte gasskammer i Dachau. Legg merke til at tidene for gassing ble skrevet med kritt utenpå dørene, samt den godt synlige advarselen mot å åpne døren under gassing: «Forsiktig! Gass! Livsfare! Ikke åpne!»

Selv om cyanid-gass antakelig var det mest effektive tyskerne hadde mot lus på den tiden, så var det både dyrt og upraktisk, slett ikke ufarlig, og heller ikke like effektivt som DDT. Epidemier kom derfor av og til ut av kontroll, og med katastrofale resultater, slik tallrike fotografier og filmopptak også viser. Særlig mot slutten av krigen ser det ut til at dette har vært et stort problem. Det kan i hvert fall forklare de store haugene med avmagrede lik.

De allierte hadde DDT, tyskerne hadde det ikke – her fra en demonstrasjon i US Army.

Matmangel?

Hva så med langvarig matmangel? Kunne ikke dette også være en mulig forklaring på de magre kroppene? At fangene med fullt overlegg ble utsatt for langvarig sulteforing før de ble gasset i hjel?

Jo, visst. Og på slutten av krigen var det virkelig alvorlig matmangel i Tyskland – også i konsentrasjonsleirene.

Det er bare det, at det er vanskelig å konkurrere med sykdommer som tyfus, tyfoidfeber og dysenteri, når det gjelder avmagring. Og når vi ser bilder av friske fanger fra krigens slutt, så ser vi at de ikke på noen måte kan sammenliknes med kroppene av skinn og bein som skyfles rundt med bulldosere, legges ut i lange rekker, eller stables i store hauger. Og blant de friske fangene var det, som kjent, også en hel del jøder.

Fra frigjøringen av Dachau – fangene er magre, men langt i fra så magre som tyfusofrene på bildet nedenfor.
Tyfusofre – dette bildet er også fra Dachau. Noen friske fanger og allierte soldater i bakgrunnen.
Dette bildet viser tydelig at de allierte styrkene var fullt klar over tyfusfaren - her fra Bergen Belsen
Dette bildet viser tydelig at de allierte styrkene var fullt klar over tyfusfaren – her fra Bergen Belsen. Det er imidlertid ikke riktig at støv sprer tyfus; men derimot tyfoidfeber, som for øvrig er minst like farlig.

Fra de øvrige fasene av krigen har vi dokumenter fra Det internasjonale røde kors (ICRC) som viser at fangene i leirene faktisk fikk nok mat. Dette ble nemlig jevnlig kontrollert av ICRC, den gang som nå. Fangenes matrasjoner er dessuten gjengitt i Guide-boka for Auschwitz Birkenau på s 15: 1.300-1.700 kilokalorier pr dag, noe som tilsvarer kaloribehovet for en litt aktiv, til meget aktiv gjennomsnittsperson.

Og hvorfor skulle noen egentlig bry seg med å gasse i hjel mennesker som allerede var på dødens rand av sult?

Det gir rett og slett ikke mening.

Og ennå en gang: Man blir ikke tynn av å bli gasset ihjel!

Det som derimot gir mening, er å se hvor lite man egentlig behøver å vri på sannheten før man får grunnlaget for en monster-myte: «Gasskamrene var til for å avlive mennesker (ikke lus); og de tynne kroppene er utsultede og ihjelgassede jøder, ofre for nazistenes grusomheter.»

Hvorfor rive opp i dette nå?

Hvorfor tar jeg opp denne tråden nå, så mange år etter at Hitlers påståtte masseutryddelse av jødene, populært betegnet som Holocaust, skal ha funnet sted? Er det ikke viktigere å beskjeftige seg med mer presserende problemstillinger som mistenkelig massevaksinering, snik-globalisering, og en – av noen – ønsket reduksjon av jordas befolkning med 90%?

Det korte svaret på dette spørsmålet er at jeg tror disse tingene henger sammen. Det er ikke umulig at de rett og slett er ulike deler av den samme agendaen.

Det litt lengre svaret er at holocaust-historien er blitt – og fortsatt blir – misbrukt til å forsvare obskure pengeoverføringer, tvilsomme våpensalg, militær maktbruk, okkupasjoner, invasjoner og andre lite humane aktiviteter her på jorden, spesielt i Midt-Østen.

Dette er det ingen tvil om; men det store spørsmålet er om alt sammen bygger på et rettmessig eller urettmessig grunnlag.

Og det ser altså ut til at grunnlaget kan være høyst urettmessig – for å si det mildt.

Så hva hvis Holocaust faktisk er en bløff?

Sett at holocaust-historien virkelig er en historieforfalskning?

Uten holocaust-historien, intet Israel, for eksempel; eller alle Israel-vennene, som vi bl.a finner på Stortinget; eller årlige, massive pengeoverføringer til Israel fra USA eller andre land; eller all sympati og støtte fra den vestlige verden som faktisk har kommet Israel til gode, til tross for tallrike eksempler på brutaliteter mot sine palestinske naboer og medmennesker? Og det til og med ganske nylig, om jeg ikke husker helt feil.

Hvorfor skulle staten Israel ellers ha lov til å sitte på et av verdens største atomvåpenarsenal, når et visst land i nærheten for bare få år siden ble invadert og «demokratisert» (under tvang) av det nye, selvoppnevnte «verdenspolitiet»? Og det til og med etter bevisst feilaktige påstander om eksistensen av såkalte «masseødeleggelsesvåpen»; påstander som vår egen – og i hvert fall tilsynelatende – stupide Thorbjørn Jagland så plumpt påstår at han trodde på?

Jeg bare spør.

For rett skal være rett. Alltid! Og det er ikke rett å tiltuske seg fordeler på urettmessig vis gjennom å skape løgnhistorier. Det er heller ikke tillatelig å mishandle sine palestinske naboer og medmennesker i «selvforsvar», selv om det aksepteres mer eller mindre stilltiende av resten av verden. Og dette kommer antakelig til å fortsette så lenge en slik holocaustløgn får lov til å eksistere.

Og kanskje vil den avstedkomme verre ting også.

Derfor er det at jeg i løpet av de siste månedene har valgt å bruke såpass mye av både tid og krefter på å undersøke denne saken nærmere, og på å skrive denne artikkelen.

Jeg vil ingen til livs – bortsett fra usannheter.

Holocaustløgnen er bare en liten del av usannheter som har skapt det verdensbildet de fleste av oss, i hvert fall inntil nå, har trodd på.

Trenger sannheten beskyttelse?

I flere land er slike undersøkelser som denne jeg har gjort nå faktisk blitt forbudt ved lov. Dette finner jeg veldig mistenkelig. Sannheten trenger ingen beskyttelse; det gjør derimot løgnen.

Hva som er sannheten, kan jo alltid diskuteres; men de faktiske forhold omkring holocaust er det altså ikke en gang tillatt å diskutere lenger! Det finnes offisielt kun én sannhet: Hitler-regimet og Nazi-Tyskland samlet sammen 6 millioner jøder, gasset dem ihjel og brant dem opp – punktum. Og alle som, uansett grunn, måtte være så ufine og tvile på dette faktum, straffes med fengsel og bøter. Basta!

Dette er faktisk loven i flere land; og det kan man saktens forstå, når man tar i betraktning hvor lite som skal til før denne etablerte «sannheten» begynner å rakne. Det er nok å se på noen historiske faktaopplysninger, tilgjengelige statistiske data og historiske dokumenter. Eller man kan regne litt på den samlede kremasjonskapasiteten den gangen, og finne ut at man i beste fall kunne vært ferdig med likbrenningen en gang i 1960-åra dersom den offisielle historien og det nærmest magiske 6 millioner-tallet skulle være korrekt.

Dansken Ib Nicolajsen oppsummerer noen av de mest åpenbare urimelighetene slik:

«Av de 2,7 millioner jøder som var innenfor rekkevidde av den tyske vernemakt, overlevde 3,5 millioner og fikk holocaust-erstatning, mens de resterende 6 millioner døde. Tyskerne transporterte dem hundre og atter hundrevis av kilometer over sitt krigsherjede og overbelastete jernbanenett, foret og kledde dem, hospitaliserte dem og tatoverete dem, for så å drepe dem.»

En nokså tankevekkende oppsummering. Og de statistiske data den referer til kan verifiseres gjennom allment tilgjengelige kilder, for eksempel leksika og statistiske oppslagsverk utgitt på den tiden. Prøv gjerne selv!

Men de statistiske uoverensstemmelsene og de logiske umulighetene er bare toppen av isfjellet. Vi har også en mengde eksempler på forfalskninger av bilder, rapporter, ja til og med fysiske installasjoner og annet bokstavlig talt «hardt» bevismateriale. Og dette er hevet over tvil – materialet er definitivt blitt tuklet med. Hvorfor ellers stemmer ikke det påståtte gassgammeret i Auschwitz lenger overens med de originale arbeidstegningene? Og hvorfor ellers finner vi tydelige fysiske spor av ombygninger i nettopp dette rommet? Og dette er bare ett av mange eksempler.

Ikke rart at sannheten trenger beskyttelse.

Jeg kunne egentlig skrevet en hel bok om dette emnet, men dersom denne artikkelen noen gang skal bli ferdig, så må jeg nok i denne omgang nøye meg med en brøkdel. Og forhåpentlig vil denne artikkelen inneholde nok stoff til at Nyhetsspeilets lesere forstår poenget og får lyst til å grave videre i dette på egen hånd. Bare vær klar over at en del personer kjemper med nebb og klør – og ufine midler – for å beskytte denne myten.

deesill
Denne boken, skrevet av Richard Verrall (alias Richard E. Harwood), ble publisert i 1974. Flere mennesker er senere blitt straffet, skadet, eller invalidisert, som følge av sin befatning med denne boken. Han som oversatte den til fransk, Franscois Duprat, ble kort tid etter drept av en bilbombe. Hans kone mistet begge sine ben i dette attentatet og ble sittende i rullestol. (Bilde: DeesIllustration.com)

Noen anbefalte dokumentarfilmer

For deg som forstår engelsk vil jeg særlig anbefale tre dokumentarfilmer, nemlig:

«One Third Of The Holocaust»

og

«Buchenwald – A Dumb Dumb Portrayal Of Evil»

samt David Coles dokumentarfilm (David Cole in Auschwitz) om Auschwitz og det påståtte «gasskammeret» der.

Særlig de to første filmene er meget nøkterne produksjoner og ganske godt forskerarbeid.

Dokumentaren «Nazi Shrunken Heads» (i fem deler) er laget av samme person, og også ganske god. Den viser hvordan løgn brukes for å rettferdiggjøre krig; ikke bare den gangen, men også i våre dager.

Det kan dessuten være verd å se filmen «The Holocaust Unveiled» som bl.a tar for seg hvordan svært mange personer i årenes løp er blitt trakassert, bøtelagt, fengslet, fysisk mishandlet, truet på livet, ruinert, gjort hjemløse, eller regelrett myrdet, bare fordi de har våget å sette spørsmålstegn ved den offisielle holocaust-historien.

Men disse filmene er altså alle på engelsk.

For dem som ikke er så gode i engelsk, er det bare å lese videre.

Lovforbudet

Forbudet mot å tvile på den offisielle holocaust-historien gjelder nå i land som Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Israel, Lichtenstein, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania og Sveits.  Minst 12 mennesker er allerede dømt til fengsel – noen for flere år – og/eller drøye bøter, uten å ha gjort noe annet galt enn å stille spørsmålstegn ved den offisielle holocaust-historien.

Hvorfor kan så godt som alle andre politiske og historiske begivenheter fritt diskuteres og etterforskes, men altså ikke holocaust?

Er dette talefrihet? Er dette tankefrihet? Er dette frihet i det hele tatt? Neppe.

Disse menneskene omtales dessuten på en stigmatiserende måte som «holocaustbenektere» (jfr min tidligere artikkel om «merkelapping»). Dette er vel kanskje litt urettferdig, siden mange av dem, eller kanskje alle sammen, slett ikke benekter noe som helst. Det de derimot gjør, er å stille seg tvilende til at den oppleste og vedtatte historien om holocaust er korrekt. Og det må man vel ha lov til, selv om den offisielle historien skulle være aldri så korrekt?

Spørsmålet blir da: Hvorfor skal noen behøve å vedta lover mot annerledes tenkende, hvis det bare var for at de tenkte annerledes?

Og her, mine damer og herrer,  er vi for alvor i ferd med å sirkle inn det lodne, grå dyret som i lang tid har lusket rundt i skyggene bak våre demokratiske kulisser og som tydeligvis utgjør den egentlige makten i samfunnet. Det er nemlig tydelig at noen med stor og illegitim makt nå kjemper for å beskytte sin holocaust-myte. Og det er vel ikke først og fremst israelerne eller jødene selv, men derimot de som sto bak dannelsen av staten Israel, som gjør det. De som dekker seg bak dette fabrikkerte teppet av sympati for Israels sak.

Og disse «noen» har formodentlig hatt en ganske klar baktanke med dette, siden de har jobbet såpass metodisk og langsiktig for å få dette til. Personlig gjetter jeg på at Israel er tiltenkt en avgjørende rolle i siste kapittel av globaliseringsprosessen, og dermed den 3. og siste verdenskrigen, slik Sions vises protokoller foreskriver.

Men det er altså bare en gjetning.

Nazi-frykt og Wikipedia

Den offisielle forklaringen på holocaustlovenes berettigelse er (i flg f.eks Wikipedia) at man ønsker «å hindre en ny oppblussing av den nazistiske ideologi/nazisme» (min oversettelse). De færreste vet vel neppe noe særlig om hva denne ideologien egentlig går ut på (det gjelder i alle fall meg); men bare de negative assosiasjonene knyttet til ordene «nazist» og «nazisme» er vel nok for de fleste av oss «gode jøssinger» til å ta dette argumentet for god fisk og forstå alvoret, eller hva? Sånn apropos merkelapping, altså.

La oss nå se litt nærmere på det bakenforliggende resonnementet for Wikipedias «forklaring» [min spissformulering]:

«Holocaust-myten må bestå, ellers risikerer vi en oppblussing av nazistisk ideologi.»

Et mot-eksempel: Jeg, for eksempel, er ikke nazist; ei heller har jeg noen som helst andre politiske sympatier. Jeg er faktisk fullstendig uinteressert i politikk. Jeg setter dessuten humane verdier høyt og jeg mener at alle mennesker er like verdifulle. Og jeg tar avstand fra enhver bruk av vold for å løse mellommennesklige konflikter.  Ville da en avsløring av holocausthistorien som en skapt myte gi meg større sympati for nazistisk ideologi? Eller for mennesker som ivrer for bruk av vold, for den saks skyld?

Eller for å sette det hele på spissen: Ville jeg bli nazist av å få rede på at hele holocaust-historien faktisk var en myte?

Selvsagt ville jeg ikke det.

Resonnementet i Wikipedias hovedargument har dermed ikke logisk gyldighet og må falle – som så mye annet i Wikipedia, forresten. Wikipedia ser faktisk ut til å være den fremste kanalen for politisk korrekte oppfatninger på hele Internett, og hevder for eksempel fortsatt(!) at 19 fanatiske muslimer sto bak aksjonene i New York og Washington den 11. september 2001.

Dette er rett og slett ufine virkemidler for å beskytte holocaust-myten mot avsløring.

Og det er selvsagt heller ikke dette med nazi-frykten som er sakens egentlige kjerne her: saken er snarere den, at de annerledes tenkendes tenkning i nettopp dette tilfellet er så til de grader skadelig for noen – og da antakelig noen med såpass stor makt her i verden, og fremfor alt i Europa, at tale- og trykkefriheten bare vike – koste hva det koste vil.

Dessverre.

Professor Robert Faurisson etter grov mishandling.

Mediafremstillingen

Måten saken er blitt fremstilt på i media har mange nok likhetstrekk med bl.a 11. september-affæren til at vi kan gjenkjenne mønsteret: latterliggjøring på tross av gode argumenter, argumenter som heller aldri får komme særlig tydelig fram. Det blir i stedet benyttet tvilsomme og/eller udokumenterte påstander, floskler og følelsesvekkende ord, bilder og uttrykk. Her er to eksempler på dette (legg merke til at forfatteren er den samme i begge artiklene).

Eks 1 (Aftenposten)

Eks 2 (Fri tanke)

Det er altså, i flg Aftenposten, «livsfarlig» å benekte holocaust. (Hva med å «betvile», da? Er det også livsfarlig?)

Eller ta denne artikkelen, også hentet fra Aftenposten. Legg merke til ordbruken. I det siste avsnittet blir det til og med slått fast at det er «vanvittig» å benekte holocaust. Alle som gjør det er altså gale. Ja, ja, så vet man dét!

Sammenlikn med overkjøringen av Daniel Hellwege som Petter Nome i NRK foretok i forbindelse med 11. september-anomalitetene. Dette er veldig likt måten holocaust-tvilerne blir behandlet på: ikke får de komme skikkelig til orde, og gode argumenter fra motparten mangler fullstendig. Latterliggjøring er det viktigste eller, som i dette tilfellet, det eneste våpnet.

Legg også merke til at den nærmest profesjonelle sjarlatanen Øystein Sørensen, som spiller en aktiv rolle i ovennevnte intervju, for øvrig også er svært aktiv i holocaustdebatten.

Det er neppe tilfeldig.

De åpenbare løgnhistoriene

Heldigvis er det noe som heter at «en løgn er en løgn, og den ene løgnen tar den andre; og før eller senere kommer alt sammen fram i lyset».

Elie Wiesel er et av de mest kjente «holocaustvitnene» og har til og med fått Nobels fredspris; akkurat som Obama, forresten. Og det er jo ganske drøyt hvis man tenker på at den samme Wiesel i en av sine bøker faktisk oppfordrer alle jøder om å «for alltid holde av en plass i seg selv for hat overfor tyskere og alt som tyskere står for».

Sånt blir det jo fred av, eller hva?

«Every Jew, somewhere in his being, should set apart a zone of hate – healthy, virile hate – for what the German personifies and for what persists in the German.»

Elie Wiesel, Legends of Our Time (1968), side 177-178.

Wiesel har dessuten beviselig løyet flere ganger: For eksempel forteller han  i en av sine bøker at «geysirer» av blod fra jøder henrettet ved Babi Yar i Ukraina fortsatte å strømme opp av jorda i månedsvis etter massemordet (Wiesel 1982:86).  Dette er selvsagt ikke fysisk mulig, da blod som kjent koagulerer ganske fort etter at døden er inntrådt. Han har da også senere gått tilbake på dette, og sier at han riktignok ikke har sett dette personlig, men har fått det fortalt. Det kan godt være, men i så fall burde vel dette ha kommet klart fram i teksten? Og dette er bare ett eksempel.

Her er mange andre eksempler på Wiesels løgner (med henvisninger).

I den såkalte «dokumentasjonslitteraturen» om holocaust, for eksempel i det monumentale verket «The Destruction of the European Jews», av Raul Hilberg, finnes det også slike åpenbare løgnhistorier, og alle fra såkalte «øyenvitner». Ett av disse er Jankel (Yankel) Wiernik, som har skrevet ned sine «opplevelser» i en «rapport» som senere ble til boka «A year in Treblinka». Her forteller han om litt av hvert, blant annet om en pistolkule som gjennomhuller klærne hans, men som stopper uten å trenge gjennom huden; den etterlater kun et merke. Ganske sensasjonelt, egentlig.

Han forteller også usannsynlige historier om hauger av lik som brenner som fakler, helt av seg selv, uten tilførsel av f.eks ved eller kull. Dette er rett og slett en fysisk umulighet. En menneskekropp består som kjent av ca 80% vann og kan på ingen måte brenne opp uten en kraftig varmekilde eller rikelig tilførsel av en eller annen form for brennstoff; og dette nevnes det ingenting om, enda beretningen for øvrig er svært så detaljert. Og Wiernik siteres faktisk hyppig av Hilberg, som i sin tur tydeligvis ikke har nok kritisk sans til å underkjenne Wierniks beretning som pålitelig. Og det neste spørsmålet blir da: Bør vi stole på en såpass ukritisk «seriøs forsker» som Hilberg når han ikke en gang greier – eller ønsker? – å gjennomskue Wierniks nokså åpenbare løgnhistorier?

Vi finner også løgnhistorier i protokollutskriftene fra Nürnbergprosessene, samt i skrevne «tilståelser» fra de menneskene som skal ha vært hovedmenn bak ugjerningene, f.eks Rudolf Höss, i en periode kommandant for fangeleiren Auschwitz-Birkenau: Höss nevner i sin «tilståelse» for eksempel et fiktivt navn på en konsentrasjonsleir (Wolzek), i tillegg til en masse annet vrøvl, som for eksempel at de skal ha brent opp 2.000 lik i 5 ovner på 12 timer. Det vil si 1 minutt og 48 sekunder pr lik. Det er en umulighet, selv med dagens mest effektive krematorieovner, og det er dermed nærliggende å tro at Höss lyver. Hvorfor skulle han gjøre det hvis tilståelsen hans var ekte?

Eller hva med historiene om jøder som omkommer i «kvegvogner» av mangel på luft? Slike vogner er jo bygget nettopp slik for at kveget skal få god tilgang på luft under transporten. Dette er heller ikke troverdig. Derimot vekker det visse følelser i oss at mennesker blir behandlet som kveg, og det er vel nettopp det som er hensikten?

Stroop-rapporten

Denne rapporten skal altså ha vært en illustrert rapport fra SS-general Jürgen Stroop gitt som «gave» til riksfører Heinrich Himmler. Og det er altså nettopp denne rapporten om opprøret og ødeleggelsen av Warsawa-ghettoen som det berømte bildet av den lille gutten med hendene i været er hentet fra.

Stroop-rapporten er imidlertid beviselig et falsum og også full av utrolige historier. For eksempel så skal en SS-offisér ha blitt drept da håndgranaten han holdt i hånden eksploderte som følge av en kule fra de jødiske bandittene (Stroop-rapporten, s 29). Bortsett fra at dette er temmelig umulig rent fysisk, så er dette også det eneste dødsfallet blant tyskerne som kjempet under det såkalte Warsawa-opprøret forårsaket av eksplosiver, til tross for at det i flg rapporten ble beslaglagt «hundrevis av eksplosiver, brannbomber, håndgranater og ‘helvetesmaskiner’ (bomber med lunte)» fra de jødiske rebellene, og at kampene raste i ukevis.

56.000 jøder skal ha overgitt seg til slutt og hele 13.000 skal ha blitt drept under kampene. Jødene og «bandittene» skal ha forskanset seg i improviserte bunkere og skuddsikre stillinger, og de skal ha kjempet fanatisk, med både håndgranater, eksplosiver, rifler og pistoler. Likevel gikk bare 16 tyske liv tapt på alle disse ukene – i følge rapporten, altså. Hvor sannsynlig dét er, må man jo uvilkårlig spørre seg.

Og den lille gutten på bildet som i ettertid nærmest er blitt selve symbolet på holocaust, heter mest sannsynlig Tsvi (Zvi) Nüssbaum og ble aldri utsatt for noe holocaust. Ei heller opplevde han eller de andre menneskene på dette bildet noe opprør. Bildet er ganske enkelt satt inn i feil kontekst.

I en artikkel i The New York Times den 28. mai 1982, forteller dr Nüssbaum selv historien bak bildet: Han og hans familie hadde flyttet fra Palestina til Polen like før krigen, men etter invasjonen ønsket de å vende tilbake igjen til Palestina. I mellomtiden ble Tsvi og foreldrene, samt en del andre jøder som også hadde utenlandske pass, internert på Hotel Polski i Warsawa for senere transport ut av landet. Da krigen umuliggjorde reisen tilbake til Palestina ble de i stedet overført til konsentrasjonsleiren Bergen Belsen. Her ble de værende fram til krigen var over, og de kunne dra tilbake til Palestina. Bildet er tatt i det de kommer ut fra Hotel Polski, som for øvrig lå et godt stykke fra den jødiske ghettoen i Warsawa.

Tsvi Nüssbaum utdannet seg senere til øre- nese- halsspesialist og drev i en årrekke sin egen praksis i New York.

I Stroop-rapporten har bildet dessuten fått den feilaktige underteksten: «Mit Gewalt aus Bunkern hervorgeholt» (halt fram fra bunkerne med makt). Nok et eksempel på forvrengning av fakta. Dette er rett og slett fabrikert propaganda. Hvorfor?

Hotel Polski i Warsawa finnes ikke lenger, men bygningen eksisterer fortsatt. Den jødiske ghettoen i Warsawa lå et godt stykke herfra. Menneskene på det berømte bildet nedenfor kommer ut av den doble porten midt på bildet over, så det kan altså ikke være tatt i ghettoen slik underteksten hevder.
Det berømte bildet med underteksten "Mit Gewald aus Bunkern hervorgeholt" - godt at alle fikk tid til å pakke først.
Bildet har underteksten: «Mit Gewalt aus Bunkern hervorgeholt» (halt fram fra bunkerne med vold). Bildet til høyre er bare en reproduksjon av originalen til venstre, som har håndskreven undertekst. At bildet etter alt å dømme er tatt av den jødiske fotografen George Kadish, alias Hirsh (Zvi) Kadushi, er også suspekt. Hvordan kunne et slikt bilde havne i en tysk SS-rapport? Og er dette et bilde en høytstående SS-offisér ville velge å vise fram for verden?
Nok et bilde av den samme porten, fra boka «A Child at Gunpoint. A Case Study in the Life of a Photo», av Richard Raskin (Raskin 2004).

Noen flere eksempler på løgnhistorier

Hva med historiene om utstoppede menneskehoder og lampeskjermer av tatovert hud? Dette var de historiene som gjorde dypest inntrykk på meg som barn. Rent bortsett fra at tatoveringer faktisk strider mot jødisk lov (f.eks Toraens Leviticus 19:28 og Talmuds Makkot 21 a) , så kan det jo selvsagt tenkes at noen av de jødiske fangene faktisk hadde slike. Særlig jødiske kriminelle, må vi anta, og slike fantes det nok noen av i Buchenwald. Men at Ilsa Koch, fruen til en av kommandantene, av en eller annen grunn skal ha næret et så fanatisk hat mot jøder at hun ønsket å lage dekorasjoner av dem, for eksempel lampeskjermer, hvor sannsynlig er det? Husk at Ilsa Koch var en mor med små barn på denne tiden.

Og hva med de innskrumpede hodene fra to stakkars «polske fanger» som, i noen versjoner, f.eks Nürnberg-transkripsjonene, visstnok skal være blitt tatt på fersk gjerning for utuktig omgang med en tysk kvinne; i andre versjoner har de bare rømt fra leiren og blir fanget inn igjen, før de i begge tilfellene blir henrettet og hodene deres utstoppet. Uansett: Ser de polske ut? Hadde noen av fangene virkelig såpass langt hår? Og i så fall hvorfor? Vært lenge på rømmen, kanskje? Og hvorfor så indianske ansiktstrekk og så mørk hudfarge? Og hvordan lærte SS-menn seg egentlig å stoppe ut menneskehoder? Og hvorfor i alle dager skulle de ta seg bryet med å gjøre det? Det er ikke godt å si. Men det er altså den offisielle historien.

Likner dette en polsk jøde som har fått alt hår og skjegg klippet av? Neppe. Derimot likner det veldig på et hodejegertrofé fra Sør-Amerika, evt en god forfalskning av et sådant.
Samme gjenstand fra en annen vinkel – forresten litt rart at ikke denne karen behøvde å klippe hår og skjegg, når alle de andre fangene måtte det?

Bildet nedenfor viser hva amerikanerne valgte ut av «bevismateriale» til en demonstrasjon for å vise hvilke grusomheter nazistene hadde begått mot jødene under krigen. Demonstrasjonen ble holdt for intetanende sivile tyskere fra byen Weimar, som ligger i nærheten av Buchenwald. Her finner du både lampeskjermen (som så vidt jeg kan se likner en helt alminnelig lampeskjerm av pergament, og uten noen synlige tatoveringer), samt de utstoppede menneskehodene, hvorav det ene er avbildet ovenfor.

Her er hodene og lampeskjermen av «tatovert menneskehud». Selv kan jeg ikke se noen tatoveringer, men derimot likner det veldig på en helt vanlig lampeskjerm av pergament (holdbart og elastisk skinn av esel, svin el. kalv).

Tror du meg ikke? Slik fremstilles i hvert fall dette på About.com i skrivende stund (skjermbilde fra min PC):

bwscr

Bildeteksten under bildet ovenfor lyder: «En utstilling av menneskelige levninger og artefakter funnet av den amerikanske hæren i et patologisk laboratorium drevet av SS i [konsentrasjonsleiren] Buchenwald. Disse tingene ble senere brukt som bevismateriale for SS’ grusomheter i rettssaken vedrørende Buchenwald-krigsforbrytelsene, avholdt i Dachau i Tyskland. De to innskrumpede hodene er fra polske fanger som, etter å ha flyktet fra leiren, ble tatt til fange nok en gang og henrettet (bildet datert 16. april 1945).

Det er jo også litt mistenkelig at de innskrumpne hodene figurerer i to ulike historier, men OK.

Spørsmålet blir altså, nok en gang: Hvorfor skulle noen behøve å lyve hvis det de skulle bevitne faktisk var sant?

Lampeskjermen kom forresten ikke så langt som til Nürnbergprosessene, men forsvant stille og rolig ut av soga etter at den hadde gjort inntrykk på de stakkars sivile tyskerne fra Weimar. Muligens skyldes forsvinningsnummeret at skjermen rett og slett var laget av pergament – og uten tatoveringer. Men hodene klarte seg – merkelig nok. (Mer om disse hodene her.)

Det forfalskede billedmaterialet

En del av den såkalte dokumentasjonen av holocaust bygger i hvert fall delvis på et billedmateriale som er regelrett manipulert eller arrangert. Her er bare ett eksempel, det finnes mange, mange andre:

Bilde fra Auschwitz – uten røyk.
Samme bilde, men retusjert – nå med røyk. Da Wiesenthal-senteret ble konfrontert med dette, skyldte de på smuss på bildet og fjernet det fra sine nettsider.

Igjen kan vi spørre: Hvorfor skulle noen ta seg bryet med dette jukset hvis det fantes nok av ekte materiale å ta av?

Kontekstuell manipulasjon – filmopptak og «dokumentarfilmer»

Noe av det som kanskje gjør sterkest inntrykk på oss, er de filmopptakene som gjerne vises i forbindelse med offisielle holocaust-dokumentarer: Vi ser bulldosere som skyfler hauger av utmagrede lik ned i massegraver, og så videre. Det er konteksten som (ubevisst) får oss til å tro at dette er beviser for at den utrolige holocaust-historien er sann. (Se også min tidligere artikkel om manipulasjon av det ubevisste sinnet.) Men det behøver altså ikke å være riktig, selv om underbevisstheten som vanlig blander kortene og trekker sine forhastede slutninger.

Bildene i seg selv beviser ikke noe annet enn at det ett eller annet sted, på ett eller annet tidspunkt, og av en eller annen grunn, fantes hauger med avmagrede lik som måtte ryddes unna. Bildene forteller ikke hvem disse menneskene var, eller om noen av dem eventuelt var jøder. Vi bør altså ta alle disse «bevisene» for holocaust med en stor klype salt.

Og så hovedpoenget: Bildene forteller ikke noe om at disse menneskene ble drept med gass, faktisk tvert i mot: Disse menneskene døde mest sannsynlig av tyfus, eller tyfoidfeber, noe bildene fra Buchenwald og Belsen (ovenfor) også tyder på.

Annet mistenkelig om holocaust

Ideen om holocaust er slett ikke ny. Allerede i 1919 hadde den manifestert seg med tallet 6 millioner ofre som sitt kjennetegn og sin ypperste kvalitet – og det var vel kanskje litt tidlig? Den 2. verdenskrig begynte som kjent ikke før i 1939, altså først hele 20 år senere.

Dette virker kjent, og minner unektelig litt om visse mistenkelige forhold i forbindelse med 11. september-dramaet. Og det magiske tallet seks millioner dukker også opp i 1921, 1938 og 1942 – og så altså, endelig, i 1945.

Hvordan forklarer vi det? Var alt dette allerede før krigen en del av en større plan? Og hvor kommer egentlig dette tallet fra? Og hva var i så fall den eventuelle motivasjonen bak det å skape en slik monstermyte? Hvem kunne ha interesse av det? Og hvorfor?

Rothschild involvert i dannelsen av Israel

Allerede under 1. verdenskrig hadde mektige sionister, med Lord Rothschild i spissen, gjennom en avtale med England, lovet å få USA med i krigen dersom England på sin side ville avstå Palestina med tanke på opprettelsen av en jødisk stat der. Dette er nedfelt i den såkalte Balfour-erklæringen. Som kjent klarte de, bl.a gjennom å legge opp til Lusitannia-affæren og promotere denne grusomheten gjennom sitt propaganda-apparat (hvilket vil si de fleste av USAs større aviser), å få vendt den amerikanske opinionen til å gå med i krigen mot Tyskland.

England/Frankrike var da (i 1916) nokså hardt presset, men så kom altså amerikanerne med. Og vi vet jo hvordan det gikk: I løpet av bare et drøyt år (april 1917 – november 1918) ble Tyskland tvunget i kne og seierherrene kunne i Versailles diktere sine vilkår for fred. Og, med fullt overlegg, var dette ganske så urimelige vilkår. Allerede her var kimen til neste krig sådd.

Benjamin H. Freedman, etter eget utsagn tidligere sionist, forteller om dette i en tale han holdt på The Williard Hotel i Washington D.C. i 1961. Lydopptak av denne talen finnes også. Han var selv med på dette, hevder han. Freedman forteller om hvordan opprettelsen av staten Israel anses uunnværlig for en 3. og siste akt (verdenskrig) i det store, skitne spillet for å få etablert En Ny Verdensorden, «A One World Government» – en diktatorisk Verdensregjerning, under de store bankenes ledelse.

Vi er nesten der nå, tror jeg.

I tillegg kan vi merke oss at det egentlige målet med å erobre nettopp dette landområdet godt kan ha vært å få kontroll over den hellige byen Jerusalem, som skal være tiltenkt rollen som hovedstad i dette nye verdensdiktaturet (De Ruiter 2008: 188).

Det er også interessant at Rothschild-familien er folkehelter i Israel og eier størstedelen av landet, inkludert sentralbanken. Baron Edmond de Rothschild har til og med fått sine egne minnemynter!

Hvem sto bak?

Hvem skapte egentlig holocaustmyten? Mye tyder altså på at dette var planlagt i god tid før 2. verdenskrig. Som tidligere nevnt finner vi både ordet «holocaust» og det magiske 6 millionertallet allerede i 1919 – muligens også før, uten at jeg har vært i stand til å fastslå dette med sikkerhet. Men det forelå altså allerede i 1919. Og allerede tidlig i 2. verdenskrig forekommer artikler i bl.a New York Times om tyskernes grusomheter mot jødene og et mulig folkemord.

I mars 1933 erklærte Det internasjonale forbund av jøder offisielt krig mot Tyskland. Dette var førstesidestoff i bl.a i avisen The Daily Express i London, som skrev svært utfyllende om saken. Vi kan merke oss at The Daily Express på denne tiden var eid av Lord Beaverbrook, som skal ha uttalt: «Jeg driver denne avisen ene og alene for propagandaformål, ingenting annet».

Når vi samtidig vet at «Lord Beaverbrook» egentlig het William Maxwell («Max») Aitken og var en velstående og notorisk hensynsløs kanadisk forretningsmann, som bl.a var innblandet i den såkalte sementskandalen i 1910, og med mange mektige venner innen finans, politikk og næringsliv, kan man jo begynne å lure på om ikke denne «krigserklæringen» var en del av et større komplott.

Dessuten har vi altså klare indikasjoner på bl.a Rothschild-familiens engasjement i forhold til å støtte Hitler gjennom å sørge for nødvendig finansiering for nazi-partiet og det senere regimet, å få produsert og publisert boka Mein Kampf, samt opprettelsen av staten Israel straks etter krigen.

Den sionistiske agenda kan altså ha vært en viktig drivkraft bak nazismen og den 2. verdenskrig; det bør i alle fall ikke utelukkes.

De internasjonale jødenes «krigserklæring» mot Tyskland

Jødenes «krig» mot Tyskland var altså først og fremst tenkt som en total økonomisk og merkantil boikott, og var ganske effektiv. Vi skal huske på at Tysklands økonomi på den tiden dessuten var temmelig dårlig, bl.a som følge av de enorme krigserstatningene landet var dømt til å betale etter Versailles-traktaten i 1919. Det skulle altså ikke mye til å gjøre vondt verre, og det ville vært rart om ikke tyskerne ville oppfattet en slik boikott som en reell trussel.

Enkelte gikk enda lenger, bl.a sionistlederen med det ikke veldig amerikansk-klingende navnet Samuel Untermeyer, som holdt en flammende tale på WABC Radio i New York. Denne talen, der han roper på «hellig krig» (virker det kjent?) mot Tyskland, ble trykket i New York Times den 7. august 1933.

Hva som lå til grunn for denne krigserklæringen er et godt spørsmål, for Hitler hadde da bare vært kansler et par måneder og hadde ennå ikke gjort noen formelle grep for å begrense jødenes utfoldelse i Tyskland. Det var snarere kommunistene og deres «jødiske velgjørere» som var Hitler og nazi-partiets offisielle fiende nummer én på den tiden. Så hvordan kunne den jødiske kongressen allerede da vite hva som skulle komme? Og hvordan kunne de være så uforsiktige? Hvorfor ville de provosere tyskerne ytterligere? Jeg undres om ikke svaret på dette er at det var en del av en større plan for å skape spenninger som i siste instans ville sikre en jødisk migrasjon fra Europa til Palestina? Men det er også bare en gjetning.

Ikke lenger etter denne krigserklæringen kommer de første lover og særbestemmelser for jøder i tyskland. Den første kommer allerede 1. april og er en offisiell oppfordring til boikott av jødiske næringsdrivende, leger, advokater, osv. Altså et direkte svar på «krigserklæringen» fra de internasjonale (sionist-)jødene den 24. mars. Siden går det slag i slag, og det hele når etter hvert de velkjente høyder vi bl.a finner i propagandafilmer som «Der Ewige Jude» fra 1940.

Mye tyder altså på at denne konflikten med jødene er i det minste har vært en viktig del av den skjulte agendaen bak 2. verdenskrig, kanskje til og med den viktigste. Og for dem som har lest en del om den egentlige bakgrunnen for denne krigen, samt hvem som finansierte styrkeoppbyggingen både på tysk, russisk, og alliert side, kommer det neppe som noen bombe at dette etter all sannsynlighet har vært en del av en slik større plan.

Opprettelsen av Israel

Så vidt jeg kan skjønne kan altså det å skape sympati for «jødenes sak» – og dermed opprettelsen av staten Israel – ha vært et av hovedformålene med den 2. verdenskrig. Og Hitler skulle være selve instrumentet som førte til opprettelsen av staten Israel. Derfor finansieriengen. Derfor støtten. Og samarbeidet mellom sionister og nazister er både kjent og dokumentert.

Vi har også indisier på at Hitlers far, Alois Schicklgruber, senere Alois Hiedler eller Hitler, var uekte sønn av en mann av såkalt jødisk herkomst, nærmere bestemt baron Salomon Rothschild i Wien. Alois’ mor, Maria Anna Schicklgruber, arbeidet i det rothschildske hus som husholderske da hun ble gravid og deretter avskjediget fra sin tjeneste.

Om dette er riktig, kan det bidra til å forklare all støtten Hitler mottok fra Rothschild-dynastiet og deres forretningspartnere, f.eks von Stauss og Deutsche Bank. De valgte en de kunne stole på, en av sitt eget blod.

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/roth-israel.html

Det har også vært antydet at Hitler faktisk skrev (eller fikk skrevet?) sin berømte bok «Mein Kampf» på en av deres skrivemaskiner. Det kan dermed se ut til at Hitler har vært en agent for Rothschild & Co.

Om Adolf Hitler ikke var en komplett marionette for sine velgjørere, så var han i hvert fall en svært «nyttig idiot» for å fremme den sionistiske agenda.

Personlig tror jeg dette var avtalt spill. Adolf Hitler var neppe noen idiot. Han spilte sin rolle med glans, helt etter avtale; og han døde definitivt ikke i den bunkeren i Berlin i Mai 1945, slik den offisielle historien påstår, men derimot mer sannsynlig i Sør-Amerika i 1960.

Hvis dette er riktig, så kan det forklare hvorfor russerne har tviholdt slik på de påståtte restene av Hitlers kropp og nektet å la uavhengige forskere få slippe til for å få fastslått identiteten til den personen de engang har tilhørt. Det kan også forklare hvorfor patologer har kommet fram til at Hitlers påståtte hodeskalle har tilhørt en kvinne.

Likeledes kan det forklare Hitlers mange (tilsynelatende) tåpelige militære avgjørelser, som at de tyske styrkene ikke fikk lov å forfølge og tilintetgjøre de engelske styrkene ved Dunkirk i 1940, men ble holdt igjen til engelskmennene hadde kommet seg trygt over kanalen, bare for å ta ett eksempel. Krigen skulle følge den dreieboka som var avtalt på forhånd, og Hitler adlød – til mange av sine generalers store fortvilelse.

Det kan også forklare hvorfor Hitler plutselig begynte å hate jøder kategorisk, når han tidligere tydeligvis ikke hadde hatt noe som helst i mot dem. Som kunstnerstudent hadde han daglig omgang med dem, og en av hans nærmeste venner, Emil Maurice, var av jødisk avstamning. Sammen startet de det senere så fryktede SS (Schutzstaffel), med Adolf som medlem nr 1 og Emil som medlem nr 2. Emil hadde tidligere vært leder for SA, nazi-partiets paramilitære «stormtropper».

Holocaust-bløffen blir til

Dessverre – eller heldigvis, får vi vel si – lykkes ikke jødeforfølgelsene fullt så godt som krigsherrenes sponsorer i New York (se bl.a Sutton: «Wall Street & The Rise of Hitler»), London, Berlin og Wien hadde håpet på. Noe drastisk måtte gjøres. Om det fra starten av faktisk hadde vært planen at et folkemord på jødene skulle gjennomføres, så er det ingenting som tyder på at dette lykkes for nazistene. Tvert i mot så tyder altså alt jeg hittil har sett av materiale, på at hele holocaust-affæren er en bløff.

Tyskere er også mennesker, og mange nok av dem sikkert også gode mennesker; i hvert fall gode nok til at et egentlig folkemord på jødene ikke ville la seg gjennomføre i praksis, selv om dette skulle vært aldri så ønskelig for å få opprettet en egen jødisk stat. Å bløffe var derfor helt nødvendig om det skulle bli noe Israel innen alt for lang tid.

Og det ble altså gjort.

Eisenhower bidro til å markedsføre bløffen

Når vi leser general Eisenhowers memoarer samt telegrammer han sendte på den tiden, så får vi en ganske nøyaktig beskrivelse av hva han finner, og tydeligvis forventer å finne, av spor etter «nazistenes grusomheter» der han rykker fram gjennom Tyskland. Han beskriver også sine egne reaksjoner på det han finner.

Den første konsentrasjonsleiren han kommer til, en bitte, liten leir ved navn Ohrdruf, kan framvise noen få, avmagrede lik i noen ganske små hauger, samt et primitivt ildsted der det åpenbart  har vært gjort noen mislykkede forsøk på å kremere disse likene; men det er altså nok for Eisenhower. Han reagerer øyeblikkelig og ber Churchill om omgående å sende en «komité bestående av parlamentsmedlemmer og journalister», slik at de kan bivåne og bevitne avsløringene av disse «grusomhetene», som han kaller dem.

Problemet er bare det at lille Ohrdruf er et meget dårlig eksempel i forhold til f.eks Buchenwald, som først blir funnet noen dager senere. Han velger altså feil leir for å vise verden «nazistenes grusomheter mot jødene».

Dette er godt dokumentert i filmen «Buchenwald».

Dokumentasjon av «grusomhetene»

Både fra Ohrdruf og senere Buchenwald blir det gjort filmopptak, og opptakene fra Ohrdruf viser sant å si et nokså ynkelig eksempel på «grusomheter».

I bunn og grunn ser vi ikke annet enn at de få likene som vises fram høyst sannsynlig er tyfusofre, og at de lokale ansvarshavende for leiren, i mangel av et eget krematorium, har forsøkt å improvisere for å få brent dem opp slik at smitten ikke skulle spre seg videre. Dette forsøket har åpenbart ikke lykkes, så likene ble i stedet overstrødd med kalk og lagret så godt det lot seg gjøre under de primitive forholdene.

Eisenhowers reaksjon

Dette vil Eisenhower åpenbart ha oss til å tro er resultater av nazistenes bestialitet. Han vil også ha oss til å tro at han blir fysisk syk av det han ser og lukter i Ohrdruf; at dette liksom er noe av det verste han har vært ute for i hele sitt liv (i telegram til general Marshall etter besøket i Ohrdruf den 12. april 1945, jfr USHMM). Vel, mulig det. Men er det sannsynlig?

Som profesjonell soldat med lang fartstid må Eisenhower ha sett litt av hvert i løpet av sin karriære. Han må også ha kjent godt til både tyfus-faren og resultatene av en slik epidemi. Han må dessuten ha kjent til at amerikanerne allerede med hell hadde tatt i bruk DDT for å bekjempe lus, og dermed tyfus, mens tyskerne ikke hadde det – de brukte fortsatt gammeldags cyanidgass – Zyklon-B, noe som var både kostbart, tungvint, dyrt, og meget utstyrskrevende i forhold til DDT. Han må også høyst sannsynlig ha sett langt verre scener på slagmarken enn dem som møter ham i Ohrdruf. Men dette sier han ingenting om. Han sier det som det er meningen at han skal si, nemlig at nazistene har sørget for at flest mulig jøder er sultet i hjel med overlegg, eller mishandlet, og at de grusomme tyskerne senere har forsøkt å brenne opp likene slik at ingen skulle finne spor etter ugjerningene.

Ikke nevnt i memoarene

Legg i denne forbindelse merke til at hverken Eisenhower eller f.eks Churchill noe sted i sine meget omfattende krigsmemoarer i det hele tatt nevner gasskamre eller bruk av gass til avliving av fanger; hverken jøder eller andre. Denne delen av bløffen må altså ha kommet til senere, dvs etter at deres memoarer var utgitt noen år etter krigen.

Positive and practicable alternatives are needed in the moral as well as in the social sphere; and in building up with the utmost possible rapidity a Jewish national centre in Palestine which may become not only a refuge to the oppressed from the unhappy lands of Central Europe, but which will also be a symbol of Jewish unity and the temple of Jewish glory, a task is presented on which many blessings rest.

Winston Spencer Churchill i artikkelen Zionism versus Bolshvism publisert i The Illustrated Sunday Herald den 8. februar 1920, side 5

Bare halve sannheten

Eisenhower lyver altså ikke direkte; han bare lar være å si hele sannheten. Og det er altså tilstrekkelig til at myten om «nazistenes folkemord på jødene» kan begynne å spire og gro, en fjær blir til fem høns.

Han får imidlertid god hjelp av sitt propaganda-apparat og avdelingen for psykologisk krigføring, Psychological Warfare Division, SHAEF (senere Information Control – IC). De produserer straks noen propagandafilmer som gjør underverker for at publikum skal tro på denne myten. Den jødiske Hollywood-filmskaperen Billy Wilder (alias Samuel Wilder) står for produksjonen av disse filmene. Han ble senere berømt for filmer som f.eks Some like it hot med Marylin Monroe (alias Norma Jean). Alt dette er ganske godt dokumentert i filmen «Buchenwald», episodene 2 og 7-9.

Navnene på dem som sto bak «The Buchenwald Report» – ikke akkurat amerikansk-klingende navn.

Det er også interessant å merke seg at samtlige medlemmer av enheten som var satt til å «dokumentere» Buchenwald sannsynligvis var tyske jøder i amerikansk tjeneste, i hvert fall hadde de alle påfallende tysk-klingende navn. Dette fremgår av «The Buchenwald Report», skrevet av Eugen Kogon på oppdrag fra Albert G. Rosenberg og oversatt av professor David A. Hackett. Boka ble først utgitt etter krigen. Dette beviser vel egentlig ingenting, men det virker jo unektelig litt muggent.

En halvsannhet er altså, med litt drahjelp fra propaganda, presse og media, alt som skal til for å skape en slik monster-myte. Vi har sett det før, og vi så det igjen i 2001 – og senere. Og sporene peker i samme retning: Mot en tredje og siste storkonflikt på veien mot Den nye verdensorden (NWO).

Det morsomme er imidlertid at dette komplottet nå er gjennomskuet og derfor ikke lenger vil kunne fungere som planlagt.

Hvem var Eisenhower egentlig?

I følge kullboka fra West Point militærakademi («The 1915 Howitzer», s 80) karakteriseres han, antakelig noe spøkefullt, som «den grusomme svenske-jøden«. Det skal også ha vært et tilfelle under oppholdet på West Point der han måtte forklare sitt «innslag av orientalsk blod» (blodprøver av kadettene ble tatt rutinemessig for å klarlegge rasetilhørighet) med at han var av delvis jødisk herkomst (jødisk far). Dette kan antyde forbindelser til ashkenazi-jødenes Illuminati og deres spesielle agenda, uten at det er noe bevis.

Uansett er det påfallende at Eisenhower, som skal ha vært en av de dårligste i sitt kull på West Point, kunne gjøre en sånn lynkarriære som han gjorde og gå forbi et 30-talls offiserskolleger med både bedre kvalifikasjoner og lengre ansiennitet enn ham selv. General MacArthur skal til og med ha gitt uttrykk for at han anså Eisenhower for udugelig, og at han ikke ønsket å ha ham i sin stab. På den annen side skal Eisenhower ha sagt omtrent det samme om MacArthur.

I et brev til sin kone skal Eisenhower også ha gitt uttrykk for at han «hater tyskere«. Det er også en kjent sak at han sørget for en uhyggelig dårlig behandling av tyske krigsfanger under og etter krigen, og at et stort antall av disse skal ha omkommet som følge av mangel på mat, drikke, ly mot vær og vind, samt elendige sanitærforhold.

Av navngitte personer vi vet bisto Eisenhower kan nevnes: C. D. Jackson (visepresident for Time-Life Inc.), Robert A. McClure (ICD – Information Control Department) og W. S. Paley (sjef for radioseksjonen i CBS). Se boka «Sykewar» av Daniel Lerner.

Konklusjon

Selv om vi ikke kan være 100% sikre på hvem som sto bak denne djevelskapen, så er det i hvert fall ingen tvil om at hele holocaust-historien er temmelig muggen. Å avsløre holocaust-myten som en bløff er intet mindre enn en avgjørende spiker i likkisten til den ugudelige klikken som i dag kontrollerer de aller høyeste posisjoner innen styre og stell i vår gale verden – og som kontrollerer de fleste såkalte lukkede «broderskap» a la Skull & Bones, etc. Og vi vet stadig mer om hvem som i siste instans står bak disse. Vi vet også hvem som finansierte den franske og den russiske revolusjon, finansierte Hitler, Stalin og Churchill, og vi vet hvem som sto bak 11. september. Vi vet også hvem som fikk USA med i 1. verdenskrig – og hvorfor de gjorde det.

Det er nemlig denne gjengen og deres etterkommere som i dag står bak og kontrollerer både Pentagon, CIA, FBI, USAs president, samt de største mediaselskapene, bankene, våpenselskapene og medisinalfirmaene i verden. Det er disse gutta og deres forfedre – for det er stort sett menn – som har skapt holocaust-myten og som fortsatt forsøker å bruke den for alt den er verdt for å nå sitt mål om En ny verdensorden – A New World Order.

Og nå må de samme kreftene fortvilet forsvare denne myten med alle tilgjengelige midler. Og det er veldig interessant å se hvilke aktører her i Norge som er på banen i denne sammenhengen: Det er faktisk nøyaktig de samme aktørene (Aftenposten, Sørensen, osv) som fortvilet forsøker å forsvare den offisielle versjonen av 11. september-dramaet, som jo de fleste oppegående mennesker har gjennomskuet for lenge siden.

For dem som ikke er klar over det, kan jeg forresten nevne at Aftenposten, sammen med et stort antall andre aviser, både norske og utenlandske, eies av Schibsted, en familie som er kjent for sine sionistiske sympatier (jfr personlig intervju med Christopher Bollyn i 2009) og den mildt sagt noe spesielle utgave av «jødedommen» den forfekter.

Det spiller forresten ingen rolle hva vi kaller dem, for vi vet nå hvem de er og hva de gjør, og vi vet også hvordan de gjør det.

Denne «kabalen» har bl.a æren for å ha skapt bolsjevismen, sionismen, nazismen, og alle de andre -ismene som i tidens løp er blitt og blir brukt som «merkelapper» for å få folk til å frykte hverandre og slå hverandre i hjel.

På denne måten har disse korrupte menneskene og deres lurendreierier etter alt å dømme ødelagt svært mye for oss alle sammen, enten vi nå regner oss som jøder, kristne, tyskere, vietnameserne, indianere, russerne – eller hva som helst. De har uten tvil forårsaket uhyggelig mye lidelse på jorden.

Og enda mer vil det altså bli om vi skal fortsette å la oss lure på denne måten. Og nettopp derfor er det i menneskehetens interesse at slike myter som holocaust nå blir avslørt, og at vi på denne måten kan tilegne oss en viktig bit av den lærdommen vi sårt trenger for å komme videre.


Kilder og henvisninger:

 

Avisartikler:

Churchill, Winston S. 1920. Zionism versus bolshevism. The Illustrated Sunday Herald, 8. februar 1920:5

Margolick, David. 1982. Rockland Physician Thinks He Is the Boy in Holocaust Photo Taken in Warsaw. The New York Times, 28. mai 1982:B1-B2

Ukjent korrespondent. 1933.  Judea Declares War on Germany. The Daily Express, 24. mars 1933:1-2

Bøker:

Auschwitz-Birkenau State Museum. 2007. Guidebook Auschwitz-Birkenau. Oswiecim.

Churchill, Winston S. 1948-54. Den annen verdenskrig bind 1-12. Oslo

Corti, Count Egon Caesar. 1972. The Rise of The House of Rothschild. Boston

Cowles, Virginia. 1973. The Rothschilds: A Family of Fortune. New York

De Reuter, Robin. 2008. Worldwide Evil and Misery. Mayra Publications, USA

Eisenhower, Dwight D. 1949. Korstog i Europa. Oslo

Epperson, Raiph A. 1985. The Unseen Hand. Tucson

Finkelstein, Norman G. 2004. Holocaust-industrien: refleksoner over utnyttelsen av jødenes lidelser. Oslo

Graham, O. J. 1984. The Six-pointed Star. Fletcher, NC: New Puritan Ubrary

Hackett, David A. 1996. The Buchenwald Report. Munchen

Hilberg, Raul. 2003. The destruction of the European Jews. New Haven

Hitler, Adolf. 1994. Min Kamp. København

Lerner, Daniel. 1949. Sykewar: psychological warefare against Germany, D-day to VE-day. New York

Miller, Edith Starr. 1933. Occult Theocracy. Los Angeles

Morton, Frederic. 1991. The Rothschilds: A Family Portrait. New York

Raskin, Richard. 2004. A Child at Gunpoint. A Case Study in the Life of a Photo. Aarhus

Springmeier, Fritz. 1991. Be wise as Serpents. Portland

Sutton, Antony. 1976. Wall Street and the Rise of Hitler. New York

Sutton, Antony. 1981. Wall Street and the Jewish Bolshevik Revolution. New York

West Point Military Academy. 1915. The 1915 Howitzer. West Point

Wiesel, Eli. 1982. Paroles d’Etranger. Editions du Seuil, Frankrike

Wiesel, Eli. 1968. Legends of Our Time. Avon Books, USA

Offentlige dokumenter:

Faksimile av brev fra ICRC/ITS i Arolsen, Bad i daværende Vest-Tyskland, datert 11. mai 1979 vedr dokumenterte dødsfall i tyske konsentrasjonsleirer under den 2. verdenskrig

Faksimile av brev fra ICRC/ITS i Arolsen, Bad i daværende Vest-Tyskland, datert 16. januar 1984 vedr dokumenterte dødsfall i tyske konsentrasjonsleirer under den 2. verdenskrig

Utskrifter fra Nürnberg-prosessene: Offisiell transkripsjon på engelsk

Dokumentarfilmer:

«Buchenwald – A Dumb Dumb Portrayal Of Evil» – om propagandakampanjen for å fremme holocaust-myten

«One Third Of The Holocaust» – om «dødsleirene» Belzec, Sobibor og Treblinka

«The Truth Behind The Gates Of Auschwitz» del 1 og del 2 – om det forfalskede gasskammeret i Auschwitz

«Nazi Shrunken Heads» – om hvordan holocaust-myten og andre myter brukes til å rettferdiggjøre kriger

«The Holocaust Unveiled» – om forfølgelser av «holocaustbenektere»

«Defamation» – om ADLs virksomhet i og utenfor USA

Andre kilder:

Bollyn, Christopher. Diverse artikler om 9/11 og israelsk medvirkning

Fields, E. R., dr. Was there really a holocaust?

Kollerström, Nicholas, dr. 2008. The Auschwitz ‘Gas Chamber’ Illusion.

Stroop-rapporten. Angivelig rapport fra SS-gruppenführer (tilsv general) Jürgen Stroop til riksfører Heinrich Himmler om ødeleggelsen av den jødiske ghettoen i Warszawa. Rapporten finnes i faksimileutgave og i engelsk transkripsjon. Rapporten er høyst sannsynlig falsk, noe som avsløres ganske grundig her.

Torell, John S. 1994. On the Road to Armageddon

Morten Kielland

Morten Kielland er utdannet ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle for ham bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som åndsvesener. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2K Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
due
due
Abonnent
13 år siden

Det er trist å se at utdannede mennesker (med «formell forskerkompetanse»!) kan la seg forføre av Holocaust-fornekternes argumenter.

(Svar: Hvorfor det? Mine logiske evner og faktakunnskaper tvang meg til å trekke disse konklusjonene. Dersom du var en venn av vitenskapen, så burde du glede deg over dette. Red.)

Alt som står i artikkelen ovenfor er oppgulp av gamle, velbrukte, og tusen ganger tilbakeviste argumenter.
(Hallo??!: «ALT som står i artikkelen … ?» – «Tusen ganger tilbakeviste»??! – påstander som så absolutt bør underbygges, red. Å gå du hjem, min Due!)

Mordet på de europeiske jødene er, dessverre, ingen «myte». Det _fant sted_, og vi vet det fordi det foreligger en enorm mengde spor (Hvilke spor?, red.) av denne fortiden, som historikere har analysert og vurdert gjennom flere tiår. (Ja, og som en hel del uavhengige historikere har dømt nord og ned – på grunnlag av de foreliggende, fysiske fakta, og logiske brister i det resonnementet de skulle støtte opp om …! Red.)

Det vil være tidkrevende å gjennomgå Holocaust-fornekternes argumenter bit for bit (så absolutt – og det bør det være, red.). Det er også gjort mange ganger før (Har det?, Red.), ett godt eksempel (nok en udokumentert påstand; og du mener vel «et godt eksempel»? – du kan jo ikke engang skrive korrekt norsk! Red.) finnes i følgende bok: Shermer og Grobman, _Denying History_ (2009). Kan kjøpes f eks via Tanum: http://www.tanum.no/product.aspx?isbn=0520260988

(Som kjent, min kjære Johannes «Mindblowed» (behersker du ikke engelsk heller?; det heter faktisk «mindblown») Due Enstad, så er det en viss forskjell på «historie» og «fakta»! Og jeg håper at du før eller senere vil forstå dette. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke skal være i dine sko den dagen du, eventuelt, og i så fall stakkars deg, måtte forstå akkurat det. Og husk: vinnerne skriver historien, hvor falsk den enn måtte være; men de fysiske fakta lar seg derimot vanskelig – eller over hodet ikke – manipulere. Heldigvis! Jeg synes faktisk oppriktig synd på deg, min lille Due. Det er ærlig ment. Du er en fallen akademiker som har solgt din sjel til Lucifer, løgnens herre og mester. Red.)

(Her er for øvrig noen brev vi har utvekslet – leserne må dessverre ta seg bryderiet med å begynne nederst om de skal få noen mening i korrespondansen. Red.:)

—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Tuesday, June 29, 2010 5:24 PM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

Et åpent brev er et åpent brev, dette er vi enige om; men et svar som er sendt til et svar på et åpent brev, og andre brev for øvrig, er _ikke_ et åpent brev så lenge det ikke er eksplisitt betegnet som sådan av avsender.
[Svar: Her vil jeg heller snu litt på flisa: Et åpent brev er et åpent brev, svar og tilsvar, helt til en av korrespondentene eksplisitt har gitt utrykk for noe annet. Og det har du ikke gjort – inntil nå.]

Du kan kommunisere meg så mye du vil ut fra det offentlige forum du selv ønsker. E-postene jeg har sendt til deg utover «Åpent brev» er privat korrespondanse.

Dersom du ikke ser grunn til å fortsette den private dialogen, står du fri til å stoppe og bruke tiden din på noe annet.

Mvh
JDE

——————————————————————————–
From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Tue, 29 Jun 2010 08:39:50 +0200

Et åpent brev, min herre, er nettopp det; åpent, dvs tilgjengelig for allmenheten.

All vår korrespondanse fram til og med min e-post der jeg gjorde deg oppmerksom på at jeg akter å publisere den, er å betrakte som åpen, dev tilgjengelig for allmenheten.

En privat dialog med deg ser jeg ingen grunn til å bruke tid på.

Vi kan kommunisere videre på denne basis, eller ikke i det hele tatt.

MK

—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Monday, June 28, 2010 5:50 PM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

1. Emneordet spiller naturligvis ingen rolle. Jeg skriver nå en privat e-post til deg. Det har jeg gjort helt siden jeg besvarte ditt svar på mitt åpne brev. Dersom jeg ville holde en offentlig samtale, kunne jeg fortsatt å skrive til deg på nyhetsspeilet.no. Det kan jeg gjerne også gjøre dersom du ønsker å få tomheten i argumentet ditt nærmere belyst. Denne og andre e-poster bortsett fra mitt eksplisitt «Åpent brev» er og forblir privat korrespondanse, som du ikke har rett til å publisere uten mitt samtykke.

2. Du vrir deg igjen unna problemet, og avslører at du ikke en gang kjenner et av N-prosessens mest grunnleggende dokumenter, nemlig tiltaleskriftet. Da kan du knapt påberope deg autoritet i dine påstander om denne prosessen og det historiske feltet som omgir den. Dersom du hadde vært ærlig, hadde du innrømmet at du ikke kjenner dette dokumentet og bedt om referanse eller henvisning. Det kunne jeg uten problemer gitt deg.

3. «Det er et stort arbeid å gå en slik undersøkelse nøye etter i sømmene og avsløre evt fusk…» — ja, det har du rett i — «…som jeg for min del er temmelig sikker på er der» — men her snubler du igjen. Din «temmelig sikker på» har null betydning for ditt argument, og er et erkjennelsesmessig skipbrudd fra din side. Poenget er at du ikke kan vise at den demografiske analysen er feil.

4. Men ville fotball-VM interessert deg hvis du visste at de som står bak er jøder, frimurere, CIA, Jens Stoltenberg og Steven Spielberg, og at fotball-VM er et ledd i deres plan om verdensherredømme? Dette visste du kanskje ikke? Jeg kan henvise deg til noen nettsider som beviser dette om du er interessert; mener som sagt du burde lage en sak om dette på Nyhetsspeilet.

Beste hilsen,

JDE

——————————————————————————–
From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Mon, 28 Jun 2010 11:26:04 +0200

Se svar nedenfor.
—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Monday, June 28, 2010 12:00 AM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

Til 3.: Nei, min opprinnelige e-post «Åpent brev» var et åpent brev. Jeg bekrefter herved at mitt svar på ditt svar, og øvrige e-poster, skrevet under «RE: Åpent brev…» er privat korrespondanse og således på ingen måte offentlig.

Svar: Du kan ikke velge ut de delene av en korrespondanse som passer deg. Hvis det var så viktig for deg å holde dette «privat» så kunne du i det minste forandret emneordet. Beklager.

Til 2.: Du unngår saken, som er at din påstand om at tyskerne ikke ble anklaget for gassing er usann og dermed uredelig all den tid du kjenner Nürnbergtiltaleskriftene; og at tyskerne beviselig sto fri til å forsvare seg overfor falske anklager. Her har du et stort forklaringsproblem som du åpenbart, og naturlig nok, ikke makter å overkomme.

Svar: «Tyskerne» … hvilke tyskere? Navn, takk! Jeg kjenner kun til noen meget få personer som ble tiltalt for å ha gasset i hjel mennesker. Og i hvert fall noen av disse, f.eks Hoess, avga som tidligere nevnt åpenbart avtvungne «tilståelser» vi ikke kan feste noen som helst lit til.

Til 1.: Her sporer du fullstendig av, og besvarer min henvisning til vitenskapelige demografiske analyser med rent vrøvl. Så lenge du ikke kan vise til forskning som beviser at verdens jødiske befolkning forble på 16-17 millioner etter 1945 (og det kan du ikke), så
er ditt argument verdiløst i dette henseende.

Svar: «Rent vrøvl» var dine ord … men nei, jeg stoler ikke uten videre på statistikk av denne sorten – og særlig ikke når vi snakker om bukken og havresekken, som her. Til det vet jeg litt for mye om hvordan ethvert tallmateriale eller datagrunnlag kan manipuleres eller «fortolkes» for å produsere de ønskede resultater. Dette ser vi også til stadighet, senest nå med «Climategate-skandalen».
Det er et stort arbeid å gå en slik undersøkelse nøye etter i sømmene og avsløre evt fusk – som jeg for min del er temmelig sikker på er der. Om man da får full tilgang til alt materiale og dette ikke er tuklet med, osv. Det er jo også det som er det fine med slike «analyser»; det er rett og slett såpass mye jobb å plukke dem fra hverandre at de færreste gidder å beskjeftige seg med å gjøre det – og det vet du sikkert; og det vet også de som har bygget opp denne myten på grunnlag av «forskningsarbeider» så som makkverket til Hilberg, osv.
Nei, da er det lettere å begynne i den andre enden og be om håndfast bevismateriale – og det er det jo dårlig med. Det er derfor du klamrer deg til halmstrået om hva «forskningen» viser i stedet for å besvare mine meget enkle spørsmål på en fyldestgjørende måte.
Og er det forresten ikke du som sporer av? Du har fortsatt ikke forklart hva innskrumpne suvenir-hoder fra Amazonas og dets like har å gjøre i en seriøs rettssak. Eller hvorfor en luseknekkergass ble foretrukket som avlivingsmiddel for mennesker. Eller hvorfor påståtte «gasskamre» ville vært en katastrofe i bruk, både for dem på innsiden og for dem på utsiden av dem?
Og for å snu litt på flisa: Hvis så mange millioner forsvant, hvor ble de av? Hvor er de fysiske sporene etter dem? Gravd ned er de jo ikke, kremert i ovner ville tatt alt for lang tid i forhold til kapasiteten, og lik i hauger brenner ikke av seg selv, selv om noen ser ut til å tro det, uvisst av hvilken grunn. Manglende erfaring med ild og kjøtt, muligens (en menneskekropp består som kjent av nærmere 80% vann, red. anm). Og hvorfor er de påståtte «gasskamrene» så latterlig uegnet til formålet? Hva het de menneskene som ble gasset i hjel? Noen må vel ha savnet dem og etterlyst dem? Det såkalte «Holocaust-museet» i USA har visst fortsatt ikke greid å komme opp med ett eneste navn på en eneste ihjelgasset jøde. Ikke ett! – langt mindre 6 millioner; men de jobber vel hardt med den saken formoder jeg.

Ang. fotball-VM : synes du ikke dette er interessant? Det kunne jo være tema for en artikkel av deg i Nyhetsspeilet at FIFA er styrt av jøder og at utfallet av VM dermed er avtalt og gitt på forhånd — dette visste du kanskje allerede?

JDE

Svar: Nei, fotball-VM, OL, osv, interesserer meg over hodet ikke – det er sirkus for folket, som i det gamle Rom ;D
Så lite som har forandret seg siden da, egentlig. Folket får brød og sirkus og da er de fleste happy. Ellers ville det jo vært vanskelig å drive et slikt «demokrati» vi har i Norge.

MK

——————————————————————————–

From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Sun, 27 Jun 2010 22:54:44 +0200

Se svar nedenfor.
—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Sunday, June 27, 2010 8:29 PM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

Jeg har som meddelt ikke tid til å kommentere alt du skriver. I tillegg til alt er det nå fotball-VM. Her kun et par punkter, som går litt tilbake til mitt opprinnelige brev til deg:

1. Du er opptatt av å velge den hypotesen som stemmer best overens med de foreliggende fakta. Det er naturligvis OK, og her er vi enige. Problemet er at vi ikke er enige om de foreliggende fakta. Ett faktum som må etableres er det demografiske. Jeg har henvist til dokumentasjon på den jødiske befolkningens demografiske utvikling i verden; nærmere bestemt det faktum at befolkningen minket fra ca 16.5-17 millioner før krigen til 11 millioner i 1945. Dette er grunnleggende. Hvor er så dokumentasjonen på at denne demografiske analysen er falsk?

Svar: Hvor er så dokumentasjonen på at denne demografiske analysen er riktig? Det kan ikke dokumenteres. Jeg mener: Hvordan teller man en jøde? Hvordan lar en jøde seg telle? For øvrig står jeg innskrevet i same-mantallet, uten at mine venner ville regne meg for same av den grunn. Jeg har fortsatt ingen grunn til å tro at manipulasjon med tall ikke har forekommet i dette tilfellet. Tvert i mot. Og for nok en gang å sitere Churchill: Den eneste statistikken … osv.

2. I mitt opprinnelige brev henviste jeg til det faktum at vi har en lang rekke vitner, både tyske gjerningsmenn og andre, som fortalte om at nazistene drepte mennesker ved gassing — og jeg henviste til det faktum at ingen av disse, som ble stilt overfor anklagene i Nürnberg og under påfølgende prosesser, nektet for at gasskamre ble brukt for å drepe mennesker — tvert imot bekreftet de dette. Jeg har også vist at de tyske anklagede sto fri til å bestride anklagemyndighetene dersom de mente seg utsatt for falske anklager, jf. Katyn-saken. Du svarte følgende på dette: «Man kan ikke forsvare seg mot noe man ikke blir beskyldt for» og hevdet altså at drap ved gassing _ikke var en del av anklagen under Nürnberg_. Her lyver du nok en gang, jevnfør Nürnbergprosessens tiltale, punkt III. Jeg har allerede meddelt at jeg ikke ønsker å bruke tid på å diskutere med en uredelig diskusjonspartner, som du her nok en gang avslører deg som. (Jeg forutsetter også her naturligvis at du kjenner og har satt deg inn i N-prosessens tiltaleskrift siden du er så interessert i dette saksforholdet. Dersom du ikke kjenner tiltaleskriftet, er det naturligvis ikke løgn — men da viser du til gjengjeld at du faktisk ikke har kunnskapen for å diskutere dette emnet på et slikt nivå.)

Svar: Vi har sterke indisier på at de såkalte «tilståelsene» var framtvunget vha vold, trusler og fagre løfter. Det var også disse som tilsto at de hadde gasset mennesker i hjel, de fleste andre ble beskyldt for noe helt annet (nemlig det vage «forbrytelser mot menneskeheten»).
Hele denne «rettssaken» var en farse, noe bl.a de innskrupne menneskehodene, den tatoverte lampeskjermen samt andre tatoveringer (som ikke er tillatt iht jødisk lov), såpehistorien, osv, til fulle bærer sitt klare vitnesbyd om.

3. Mitt «åpent brev» publiserte jeg samtidig på nyhetsspeilet, det skal finnes der et sted blant alle kommentarene. Min øvrige korrespondanse med deg er privat, ikke offentlig, og jeg ber om at den ikke publiseres uten mitt samtykke.
Svar: Alt du har skrevet til meg under emnet «Åpent brev om Holocaust-artikkel» må kunne betraktes som «åpent» og vil dermed bli publisert av meg, med eller uten ditt samtykke.

Ha en fortsatt god kveld – og konsentrer deg om ditt åpenbart så viktige fotball-VM.
;D

MK

——————————————————————————–

From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Sun, 27 Jun 2010 14:37:23 +0200

Vel, hvis ikke dét er en saklig begrunnelse, så vet ikke jeg hva som er saklig … ;D
Si meg, fulge du egentlig med i ex.phil forelesningene? Da burde du vite hva saklighet er.
Gjennom en slik uttalelse demonstrerer du en mangel på vitenskaplig kompetanse som etter min mening neppe er forenlig med din stilling som vit.ass. Eller er det kanskje omleggingen av ex.phil-pensum som må ta skylden for dette? I så fall er det jo ikke din feil.

At en arkivreferanse er riktig, betyr ikke nødvendigvis at dokumentet er ekte. Det kan være byttet ut med et annet som så ble påført den samme referansen.

Ja, jeg finner all grunn til å tvile på spinkel «dokumentasjon» av denne art, særlig når jeg ser at de foreliggende fakta, hypotese, og denne «dokumentasjonen» ikke stemmer overens. Heri ligger jo nettopp en forskers kompetanse, ikke sant?

Som etnolog med interesser innen etnografi er jeg dessuten ikke i tvil om at de hodene som ble brukt som «bevismateriale» stammer fra suvenirmakere i Sør-Amerika. Disse bygget opp en liten industri der de etterliknet de ekte hodejegertroféene fra bl.a Jivaro-folket i Amazonas og solgte dem videre til turister og oppdagelsesreisende, først og fremst fra Europa. Hodene fikk de fra døde kropper ingen hadde gjort krav på. Det ble også laget etterlikninger uten ekte menneskehoder som utgangspunkt, men det er ikke tilfellet her. De to hodene er uten tvil ekte, men de har så absolutt ikke tilhørt polakker, jøder eller ikke jøder, den saken er klar. Og som sagt krevde altså reglementet i tyske konsentrasjonslerier at fangene skulle ha kortklippet hår.

Og hvor er resten av all «den tyske dokumentasjonen» du nevner? Du burde vite at mesteparten av denne ikke er tilgjengelig for forskere – og vi kan bare gjette oss til hvorfor. Det ville avslørt myten med en gang.

Du, derimot, velger å se bort fra et klinkende klart faktagunnlag (hodenes beskaffenhet og slående likhet med Sør-Amerikanske suvenirer), og klamrer deg heller til en meget spinkel (og formodentlig falsk) «dokumentasjon» for å forsvare en ganske vill og usannsynlig hypotese – eller skal vi heller kalle det en myte? For en myte er jo nemlig nettopp noe de fleste holder for å være sant, men som ikke er det.

Det er mulig at du gjør dette i god tro, så jeg skal ikke beskylde deg for uærlighet, slik du meget urettferdig beskylder meg for. Det er forresten bare deg selv du skader gjennom slike beskyldninger, og det er ikke en akademiker verdig – det er mer hva jeg forbinder med barnehagefakter.

Hvis du kaller uoverensstemmelser fra plantegninger uvesentligheter, så er det nok et eksempel på at du velger å bort fra fakta for å kunne forsvare myten. Slikt blir det bare ikke forskning av, min kjære Johannes Due Enstad. Fortell dine foresatte ved UiO dette, og be dem vurdere å ansette en dyktigere vit.ass. Vårt samfunn er nemlig ikke tjent med å ha slike «forskere» i vår tjeneste.

Det samme gjelder forresten denne Øystein Sørensen, som også kjemper tappert for å opprettholde myter (bl.a røverhistorien om Bin Laden og de 19 muslimene). Det skulle vel ikke tilfeldigvis være Øystein Sørensen du har eller har hatt som veileder? :D

Det du sier om ZyklonB er så vidt jeg kan se riktig, men jeg forstår ikke helt hvor du vil hen med det. Sarin er også eksplosivt i høye konsentrasjoner, så også karbonmonoksid, osv, osv. Eksplosjonsfaren er bare én av mange ulemper ved ZyklonB til dette formålet, men den er der like fullt.

Man kan sikkert drepe mennesker med en lavere konsentrasjon av ZyklonB enn den eksplosive, men det tar bare så mye lengre tid. Og det skal – i følge visse kilder – ha tatt helt ned mot ett kvarter å drepe hundrevis av mennesker på en gang i ett og samme rom – og det må bety uhyggelig høye konsentrasjoner – hvis det da i det hele tatt er praktisk mulig å gjennomføre noe slikt.

Så hvilken hypotese skal vi foretrekke?

At Tyskerne valgte ZyklonB fremfor f.eks den 500 ganger mer giftige, mindre eksplosive, mindre varige, mer letthåndterlige og mindre temperaturavhengige gassen sarin fordi de var dumme eller ikke hadde greie på kjemi?

Eller skal vi anta at tyskerne så absolutt visste hva de gjorde, men at det var utøy som skulle utryddes og ikke mennesker, og at ZyklonB kunne fylle denne rollen bedre enn f.eks den livsfarlige nervegassen sarin?

Når vi tar med i betraktningen at tyskernes kjemiske industri var helt i verdenstoppen på den tiden, så tror jeg nok vi også kan se helt bort i fra eventuell tysk uvitenhet på dette området.

Jeg håper du her er i stand til å se hvilken hypotese som best stemmer overens med de foreliggende fakta, og ikke bare uten videre vil avfeie dette som uvesentligheter, usakligheter eller tomme argumenter, slik du har gjort hittil der hvor du har kommet til kort. Men det må jo bare betraktes som en akademisk fallitterklæring fra din side, og dermed en fjær i hatten for meg.

Å beskylde noen for løgnaktighet og umoral er derimot nokså alvorlig – og lite edelt. Jeg vet med meg selv, og kan si med hånden på hjertet, at jeg er 100% ærlig i denne saken – som i alt annet jeg skriver om. Faktisk. Jeg skrev artikkelen min om holocaust, og jeg gidder å bruke tid på dette, fordi jeg synes det er viktig å få avslørt en løgn – og særlig når løgnen er til skade for noen, noe den så absolutt er i dette tilfellet. Hver eneste dag, faktisk. For ikke å snakke om hvor mange menneskers liv den allerede har ødelagt eller forringet. Jeg følger rett og slett min samvittighet, og det er også derfor jeg gidder å skrive for bl.a Nyhetsspeilet.no. Jeg får ingen penger for å gjøre det, men derimot en hel del ubehageligheter. Så derfor skal det ikke så lite idealisme til å gjøre det jeg gjør. Og hvis dét er «umoralsk», så vet ikke jeg.

Derimot har jeg hatt en viss personlig, sportslig og faglig glede av korrespondansen med deg, så jeg synes derfor det er synd at du nå ser ut til å måtte gi tapt. Det var likevel ikke helt uventet, selv om jeg hadde håpet at du skulle holdt ut litt lengre. Vår lille disputt har imidlertid bekreftet det jeg hele tiden har trodd, nemlig at holocaust-myten ikke tåler å utsettes for en tørr, saklig, logisk gyldig, og på alle måter akademisk verdig diskurs.

Jeg ser nå fram til å publisere vår korrespondanse og jeg håper du vil være så modig å hjelpe meg med det.

Jeg ønsker deg lykke til videre, og håper at du enten skjerper dine akademiske ferdigheter og kunnskaper vesentlig, eller også vurderer en annen løpebane for ditt liv og virke enn den akademiske. Jeg håper også at du en dag vil oppdage sannheten bak den myten du i dag er med på å opprettholde og forsvare.

Med vennlig hilsen

Morten Kielland
cand.philol

—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Saturday, June 26, 2010 7:43 PM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

Hverken «for mye hår» eller «ser ikke europeiske ut» eller «sokkelen er skjev» er noe i nærheten av en saklig begrunnelse for at dette var en søramerikansk suvenir og ikke et reelt stykke bevis fra Buchenwald. Din «forskerkompetanse» lar vente på seg, ettersom det du gjør kun er å gulpe opp vrøvl fra farge- og bilderike internettsider for og av Holocaust-fornektere. Å betvile den tyske dokumentasjonens ektehet er en vanlig (og helt nødvendig) øvelse for Holocaust-fornekterne — jeg ser du har innlært også dette. Dokumentet er nok ingen forfalskning, hvor mye historieforfalskerne enn skulle ønske dette. Det har lyktes meg ved en rask sjekk å oppdrive arkivreferansen: Thüringen Hauptstaatsarchiv Weimar, KL Buchenwald, Nr. 9, Bl. 88. Neste gang du er i Weimar kan du dra og sjekke originalen selv.

Uvesentligheter om plantegninger og rekonstruksjonens eventuelle avvik fra disse bruker jeg ikke tid på; hva gjelder Zyklon B-gassen avslører du for det første nok en gang tomheten i ditt argument: Du spør «hvorfor brukte de gassen når de kunne brukt noe annet?», som om du innbiller deg at _muligheten for å bruke en annen metode_ i seg selv påvirker gyldigheten av påstanden at _de brukte denne gassen for å drepe folk_. De kunne sikkert brukt tusen andre metoder, kanskje også mer effektive sådanne. Poenget er : Hva så? for det andre avslører du en grunnleggende uærlighet ved å rehabilitere det for lengst tilbakeviste (som du også må vite siden du åpenbart har brukt så mye tid på dette) argumentet fra Holocaust-fornekterne (Leuchter-rapporten) om at Z-B var farlig fordi den var eksplosiv. Som jeg må anta du vet, er (og var) ikke gassen eksplosiv ved konsentrasjoner under 50-55000 deler per million — konsentrasjoner langt, langt over det som er nødvendig for å ta livet av mennesker. Jeg er ikke interessert i å bruke min tid på å diskutere med en uærlig diskusjonspartner, som baserer seg på gale premisser. Det er derfor takk for meg, og jeg ønsker deg virkelig ikke lykke til med ditt ikke bare løgnaktige, men også moralsk forkastelige prosjekt. Ellers i livet ønsker jeg deg imidlertid alt godt.

Mvh,
JDE

——————————————————————————–
From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Sat, 26 Jun 2010 17:14:04 +0200

Se svar nedenfor:
—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Saturday, June 26, 2010 11:52 AM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

Kort og allment:

1. Her taler du antagelig om Buchenwald og de medisinske eksperimentene som SS-leger foretok på fanger. Under Nürnberg-prosessen ble et (el. flere) innskrumpede menneskehoder fremlagt som eksempel på hva slags «medisin» nazistene bedrev. Dersom du skal hevde at dette var «Sør-Amerikanske hodejegertroféer», så må du bringe til veie en saklig, dokumentert begrunnelse,

Svar: 1) «Fangene» har for mye hår. Hadde de vært fanger som påstått, ville de vært kortklipte iht reglementet. 2) Hodene ser dessuten alt annet enn europeiske ut. Hvordan vil du forklare det? Importerte polske jøder? Og 3) det merket som åpenbart må ha sittet på flaten foran på sokkelen på det ene hodet, er borte. Hvorfor det? Fordi det ville avslørt hele greia fra alle som var i stand til å lese hva som sto der, så klart. 4) Denne sokkelen er i tillegg svært klomsete utformet, noe som neppe kan sies å være i tråd med tyskeres alminnelige forkjærlighet for presisjonsarbeider; om dette virkelig skulle være gaver, slik dokumentet du henviser til hevder, så ville man vel i det minste tatt seg bryet med å få den sånn noenlunde symmetrisk?

Nei, dette er suvenirer, ingen tvil om det. Og formodentlig stammer de fra Sør-Amerika om man skal dømme etter visse kjente og etnografisk behørig beskrevne tradisjoner derfra, samt de synlige rasemessige ansiktstrekk og hårfrisyrer vi kan observere på dem. Du kan se flere liknende hoder her, og jeg tror du må innrømme at det er en viss likhet:
http://www.head-hunter.com/headhunter.html

Min konklusjon må derfor bli at dette er (nok) en fabrikert skremselshistorie, rett og slett propaganda av verste skuffe, skapt av mennesker med en åpenbart nokså syk fantasi. Og for øvrig er dette påfunnet helt i tråd med de andre usannsynlige historiene om lampeskjermer av menneskehud og «jøde-såpe». Tror du virkelig på dette sludderet selv?

Nei, da er jeg mer villig til å gå med på resonnementet til denne karen her:
http://www.onethirdoftheholocaust.com/nazishrunkenheads/

… som også må forklare hvorfor tyskerne selv dokumenterte denne virksomhetene, bl. a. gjennom en ordre utgått i mai 1942 der overlegen i Weimar-distriktet ba om at denne virksomheten (fremstilling av «skrumphoder») straks ble innstilt. En faksimile av dokumentet finnes her: http://www.nizkor.org/ftp.cgi/camps/buchenwald/images/buchenwald-doc01.gif.

Hvilken garanti har vi for at dette dokumentet er ekte? Det har ikke en gang et stakkars lite stempel å pynte seg med. Jeg kunne faktisk produsert et sånt selv på under en halvtime vha en tidsriktig skrivemaskin, et papirark og en tidsriktig penn.
Det er jo som kjent nok av eksempler på slik dokumentfalsk i hoocaust-propagandaen. Stroop-rapporten er et godt eksempel på det:
http://www.onethirdoftheholocaust.com/stroop_report.html
Og nok en gang kan det meget godt dokumenteres og argumenteres for at denne «rapporten» er falsk; og jeg kan også her godt følge forfatterens resonnement og slutte meg helt til det. Kan ikke du?

2. Flere rom i Auschwitz (-Birkenau) fungerte som gasskamre. Her taler du kanskje om gasskammeret i Krematorium I. Dette ble ombygd til bomberom i 1944, og etter krigen rekonstruert for å vise besøkende til museet hvordan gasskammeret så ut. (http://de.wikipedia.org/wiki/Gaskammern_und_Krematorien_der_Konzentrationslager_Auschwitz#Gaskammer_im_Stammlager ; http://www.deathcamps.org/gas_chambers/gas_chambers_auschwitz_de.html)

Svar: Hvis dette «gasskammeret» ble rekonstruert for å vise hvordan det så ut før den påståtte ombygningen i ’44, så burde det vel i det minste liknet på de opprinnelige tegningene? ;D
Spørsmålet mitt var: Hvorfor gjør det ikke det?

Du har altså ikke svart på dette spørsmålet.

Eventuelt kan ditt svar tas til inntekt for mitt syn, nemlig at dette er regelrett historieforfalskning. Det kan altså ikke være snakk om noen rekonstruksjon (da ville det jo stemt med originaltegningene, i alle fall sånn noenlunde), men derimot et nokså patetisk forsøk på å få den fysiske virkeligheten å stemme overens med den oppdiktede propagandaen.

Og en ting til: Hvordan kan du si at «flere rom i Auschwitz fungerte som gasskamre»? Hvordan vet du det? Jeg skal gjerne gå med på at det sikkert har vært minst ett ekte gasskammer (beregnet på avlusing) der, men det kunne neppe spille rollen som avlivingsinstallasjon særlig overbevisende. Derfor falskneriet. De øvrige rommene hvor forskere har kunnet påvise cyanidforbindelser i veggene, har vært krematorier og likhus, som godt kan ha blitt desinfisert med ZyklonB en gang i mellom uten at man dermed kan kalle dem gasskamre.

3. Hvorfor brukte man Zyklon B? Det er et litt rart spørsmål, omtrent som å spørre : «Hvorfor brukte de atombombe i Nagasaki for å drepe alle japanerne? Hvorfor ikke hydrogenbombe, hvorfor ikke gass, hvorfor ikke alle mulige andre midler?» Det er tilstrekkelig å si at Zyklon-B ble brukt simpelthen fordi man fant at dette var et rimelig effektivt middel for å oppnå de mål man her hadde satt seg.

Svar: Fordi atombomben var langt bedre egnet til å forårsake store ødeleggelser og tap av mange menneskers liv enn f.eks gass. Og dessuten en formidabel maktdemonstrasjon; formålet med disse ødeleggelsene var jo nettopp å skape frykt og derigjennom fremtvinge Japans snarlige kapitulasjon.
Hydrogenbombe kunne ikke brukes fordi den ikke var oppfunnet den gangen. Den første H-bomben ble så vidt meg bekjent sprengt den 31. oktober 1952. Er ikke du historiker, da Due? Dette er nesten litt pinlig.

Og du har fortsatt ikke svart på dette spørsmålet heller, som etter min mening er et meget godt og viktig spørsmål: Hvorfor fant man at nettopp denne dyre, forholdsvis upraktiske (bl.a temperaturavhengig), varige, eksplosive, og også for brukerne temmelig farlige, gassen så velegnet til å avlive mennesker, når det fantes langt mer effektive gasser, for eksempel nervegassen sarin? Sarin er noe sånt som 500 ganger mer giftig enn cyanidgass. Hva skulle begrunnelsen være for å likevel velge ZyklonB? Er du nå egentlig så sikker på at det var mennesker man skulle utrydde med den?

Du er altså fortsatt svar skyldig på minst to punkter. Og du kan gjerne ta for deg spørsmål nr 1 en gang til også, i lys av min forklaring. Jeg synes faktisk dette er ganske underholdende, så jeg håper at du ikke gir opp riktig ennå ;)
Prøv igjen!
:)
MK

——————————————————————————–

From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Sat, 26 Jun 2010 00:00:25 +0200

OK, jeg lover å gjøre det hvis du kan forklare for meg hva Sør-Amerikanske hodejegertroféer har å gjøre som bevismateriale i en såkalt seriøs rettssak. Eller hvorfor det påståtte «gasskammeret» i Auschwitz ikke lengre stemmer med de originale arbeidstegningene, men derimot viser tydelige tegn til ombygninger. Eller hvorfor man skulle bruke en såpass uegnet gass som Zyklon B i stedet for eksempelvis en nervegass til å avlive alle disse jødene. Og så videre, og så videre. Det er jo mer enn nok å ta av; men disse tre eksplisitt nevnte gåtene får holde i denne omgang.
Jeg venter nok en gang spent, men er redd du igjen blir svar skyldig.

MK

—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Friday, June 25, 2010 11:29 PM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

Grunnen til at jeg ikke vil bruke tid på dine «spørsmål» er som sagt at de hviler på fullstendig gale premisser. Med det du skriver («jeg tillater meg … å tvile på for eksempel statistikk foretatt av partiske ‘akademiske’ autoriteter») understreker du jo at du, tross din uttalte «forskerkompetanse», tilsynelatende er ute av stand til å vurdere et enkelt saksforhold og gyldigheten av et argument. Jeg sikter her til det faktum at demografi-artikkelens forfatter er en akademiker med særdeles bred internasjonal publikasjon i fagfellevurderte tidsskrifter (dette vet du hva er?) og på anerkjente forlag. Du kan selv gjøre et google scholar- eller worldcat-søk for enkelt å verifisere dette. Vi er alle «partiske» i en eller annen forstand, og du må faktisk bringe til veie noen mer utfyllende og solide begrunnelser for å avvise denne forskningens gyldighet. For eksempel vise til tilsvarende forskning (publisert i tilsvarende fagfellevurderte tidsskrifter etc., naturligvis) som på faglig grunnlag bestrider analysen og dens resultater. Dersom du kan gjøre dette, har vi kanskje et grunnlag for å diskutere.

JDE

——————————————————————————–
From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Fri, 25 Jun 2010 19:22:32 +0200

Det var nettopp det jeg ventet. Du vil ikke besvare mine spørsmål fordi du ikke kan. Dermed kan det jo også se ut til at de er høyst berettiget, slik jeg føler meg sikker på.

Hvis det ikke er noen stor utfordring å gjendrive mine argumenter så synes jeg så absolutt at du skulle gjøre det. Det kunne være til nytte for oss begge. Men jeg tillater meg altså fortsatt å tvile på for eksempel statistikk foretatt av partiske «akademiske» autoriteter, kontekstuelt malplasserte eller regelrett forfalskede fotografier, «gasskamre» og dagbøker, samt «øyenvitner» (og deres vitner) – bare så det er klart.
I et såpass høyt spill som det som åpenbart må ligge bak holocaust-myten (og 11. september-bløffen, for den saks skyld) er det kun harde fakta og solid kildemateriale jeg er villig til å godta. Og det har jeg fortsatt til gode å se noe som helst av som skulle støtte opp om den offisielle versjonen.
Det undrer meg litt at ikke du som er vit.ass. forstår dette.

Og du Johannes, en ting til: slike formuleringer som «nedrig nivå» hører etter min mening ingensteds hjemme i en akademisk diskusjon; men det sier vel også egentlig mer om deg enn om meg?

Mvh
Morten

—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Friday, June 25, 2010 5:21 PM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

Det er som nevnt i prinsippet ingen stor utfordring å gjendrive argumentene som du fremsetter ved dine «spørsmål». Jeg kjenner førstehåndskildene (og sekundærlitteraturen) bedre enn du kanskje tror, og i alle tilfelle svært mye bedre enn du selv gjør – dét er åpenbart ut fra hva du skriver.

Vi har naturligvis å gjøre med et enormt nettverk av spor av fortiden som, sett samlet, lar ettertiden rekonstruere det som skjedde — i dette tilfellet det systematiske massemordet på millioner av europeiske jøder. Jeg har gjort et forsøk på å belyse én liten del av dette nettverket ved å henvise til demografiske analyser som viser nedgangen i Europas jødiske befolkning i krigsårene. Dette avskriver du ved henvisning til «se bare hvem som har skrevet rapporten» — altså formodentlig en _jøde_. Jeg hadde i utgangspunktet ikke trodd at du, som er universitetsutdannet, befant deg på et slikt nedrig nivå. For meg er det er nytte- og meningsløst å bruke tid på å besvare dine «spørsmål» så lenge de hviler på slike premisser.

JDE

——————————————————————————–
From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Wed, 23 Jun 2010 23:23:48 +0200

Du har fortsatt ikke svart på mine spørsmål.
Hvorfor ikke?
Mvh
Morten Kielland
—– Original Message —–
From: J Due
To: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
Sent: Wednesday, June 23, 2010 11:11 PM
Subject: RE: Åpent brev om Holocaust-artikkel

Kjære Morten Kielland,

Argumentasjonen din møter veggen allerede ved det første punktet angående de demografiske analysene og befolkningsstatistikken. Holocaust-fornekterne, hvis rekker du skriver deg inn i med din artikkel på Nyhetsspeilet, har ett av mange grunnleggende forklaringsproblem når det gjelder antallet jøder i Europa før og etter krigen.

Du «tillater» deg å tvile på den demografiske analysen jeg viste til ene og alene (må man anta) av den grunn at forfatteren er tilknyttet en jødisk institusjon. Det er nærmest ufattelig at en person med «forskerkompetanse», som du påberoper deg, kan innta en slik posisjon. En måte å tvile på DellaPergolas artikkel på kunne være å etterprøve argumentene hans (som er etterprøvbare ved at de er belagt med kildehenvisninger). Før du betviler professorenes vitenskapelige kredentialer, kunne du f. eks. gjøre et søk på navnet hans på scholar.google.com, som vil vise hvor mye vitenskapelig stoff han har publisert i fagfellevurderte tidsskrifter og andre steder.

Det er mye jeg kunne sagt om det andre du skriver i ditt svar, det er kort sagt en noe forvirret og usammenhengende gjengivelse av Holocaust-fornekternes standardargumenter — som alle er lette å tilbakevise. Det synes imidlertid nytteløst å forsøke å argumentere saklig i møte med en person som velger å avskrive vitenskapelig forskning på grunnlag av forfatterens etniske tilhørighet. Jeg har forsøkt å vise at flere forskjellige, innbyrdes uavhengige forskningsrapporter og undersøkelser entydig peker på at Europas jødiske befolkning minket med fem til seks millioner i løpet av krigen. Du svarer med å snakke om «utstoppede jødehoder» og andre ting som ikke har noe med saken å gjøre. Det viser tydelig nok den sørgelige tomheten i din, og Holocaust-fornektelsens, posisjon.

JDE

——————————————————————————–
From: mk.nyhetsspeilet@tele2.no
To: mindblowed@hotmail.com
Subject: Re: Åpent brev om Holocaust-artikkel
Date: Wed, 12 May 2010 12:27:07 +0200

Kjære Johannes Due Enstad!

Jeg har nå fått litt mer tid og kan dermed besvare noen av dine muligens oppriktige spørsmål. Jeg kan imidlertid ikke se å ha mottatt noen svar fra deg på mine spørsmål om holocaust i mellomtiden. Det synes jeg du skylder meg – og deg selv. Jeg håper derfor at du nå legger deg i selen for å besvare dem. Jeg forstår imidlertid at det kan være tøft å innse at sannheten muligens er en annen enn den du er blitt fortalt, og at dette dermed er en prosess som kan ta litt tid for deg; men det hjelper ikke å fortsette med å stikke hodet i sanden. Jeg ønsker deg derfor lykke til med dette arbeidet.

Ditt 1. spørsmål: Hvordan forklarer vi best at den jødiske befolkningen i Europa minket med 5-6 millioner under krigsårene? Vi vet at den minket med dette antallet fordi vi har befolkningsstatistikk og demografiske analyser.

Svar: VET vi det? Hvordan VET vi det? På grunnlag av statistikk?? Det kan godt være riktig at tallene fra tidligere år kun er ukritisk videreført uten justeringer, slik du sier, og i så fall forteller de ingen ting i denne sammenhengen – hverken den ene eller den andre veien.

Men når det gjelder de «demografiske analysene» du henviser til, så tillater jeg meg absolutt å tvile på dem. Se f.eks bare på hvem som har utarbeidet den rapporten du viser til: http://www.icheic.org/pdf/ICHEIC_demography1.pdf

Som forsker burde du være kjent med både kildekritikk og potensialet for misbruk av statistikk. Som Winston Churchill en gang skal ha sagt: «Den eneste statistikken jeg stoler på er den jeg selv har forfalsket.» Hvis du påstår at du VET noe på grunnlag av statistikk, så bør du muligens vurdere å ta noen av universitetsfagene om igjen.

Mht antallet jøder i Europa er det forresten naturlig at det ble færre av dem når såpass mange reiste til Palestina etter krigen for å befolke det som senere skulle bli Israel. Muligens var denne migrasjonen selve formålet med jødeforfølgelsene.

Og når det gjelder «den anglo-amerikanske undersøkelseskomiteen» så stoler jeg heller ikke på den lengre enn jeg kan kaste et piano. Stikkord som «utstoppede jødehoder» og «tatoveringer fra drepte jøder» burde være tilstrekkelig for å forklare deg hvorfor.

«Forskjellige historikere» som kommer til konklusjoner som strider mot den offisielle historien får IKKE gitt ut sine bøker. Hvorfor ikke? Her blir du svar skyldig, tror jeg. Dermed er det heller kanskje ikke så rart at «forskjellige historikere» som FÅR gitt ut sine bøker, alle sammen kommer til noenlunde samme konklusjoner, konklusjoner som støtter opp om den offisielle holocausthistorien.

Din påstand: Vi har også store mengder vitnemål fra gjerningsmenn, overlevende, tilskuere og andre.

Min kommentar: HAR vi det? Hva er «store mengder»? Og er disse vitnemålene pålitelige? Hvorfor er flere av dem da motstridende? Eller til og med beviselig falske? Har du egentlig lest artikkelen min skikkelig? Og har du fulgt opp alle lenker og henvisninger? Det virker ikke slik.

Ditt 2. spørsmål: Dersom intet av dette skjedde — dersom gasskamrene var en stor bløff og massenedskytningen av jøder på Østfronten det samme — da kunne de tyske anklagede i Nürnberg-rettssaken, Frankfurt-prosessene, Krakow-prosessene og andre rettssaker, forsvare seg med det. De kunne si: Nei! Ikke hør på løgnene! Det fantes intet gasskammer! Jødene ble ikke drept!

Svar: For det første, så er det så vidt jeg vet ingen som sier at «intet av dette skjedde». Vi er enige om at jødene ble systematisk forfulgt som en del av naziregimets politikk, ingen tvil om det; og formodentlig ble de forfulgt ut i fra et bestemt formål, nemlig opprettelsen av Israel. Det vi diskuterer her, er hvorvidt millioner av jøder systematisk ble gasset i hjel eller avlivet på andre måter, f.eks ved skyting, elektrisk strøm eller dampkoking. Og ingen av delene har jeg hittil sett noen tilstrekkelig tillitsvekkende dokumentasjon på. Ingen harde fakta, bare (til dels tvilsomme) påstander og henvisninger til (til dels tvilsomme) autoriteter, slik du også gjør her.
For det andre: gasskamrene var ingen bløff. Bløffen består i at de ble brukt til å avlive mennesker, en svært kostbar og upraktisk metode for dette formålet. Hvorfor i huleste skulle tyskerne, som jo ellers er allment kjent for sin effektivitet, velge en så klønete metode? Det er dette som er den store bløffen: Noen masseutryddelse fant ikke sted, men gjennom gasskammerhistorien skulle man innbille verden det.

For å se på de harde fakta: Det fantes gasskamre, men de var etter alt å dømme svært lite egnet til å avlive mennesker, enn si i millionvis. Jeg har i hvert fall til gode å se noen slike gasskamre. Men du kan kanskje hjelpe meg å finne noen eksempler? Og da mener jeg ikke det ombygde gasskammeret i Auschwitz, som ikke en gang stemmer overens med sine originale arbeidstegninger – av en eller annen mystisk grunn.

Man kan ikke forsvare seg mot noe man ikke blir beskyldt for, Johannes. I de aller fleste av de tilfellene jeg har sett nærmere på, så er de tiltalte ikke anklaget for det som senere ble den offisielle holocaust-historien. Dette med gasskamre osv ser heller ikke ut til å ha vært noe stort tema under de første prosessene. Vi har ganske riktig «vitneutsagn» og «presentasjoner» som forteller noe bortimot en slik historie, men de tyske illgjerningsmenn ble altså etter alt å dømme anklaget for noe annet, nemlig den meget generelle anklagen «forbrytelser mot menneskeheten».
Ut over dette har vi noen svært få og mer konkrete «tilståelser», som f.eks den til Höss, som åpenbart er falsk og antakelig også frembragt med bruk av vold og trusler.

Jeg mistenker at også Münchs vitnesbyrd var falsk og at han fikk leve under løfte om å fortsette fremholde sine «observasjoner» av «den ene gassingen» han overvar ved «ett enkelt tilfelle». Og nå er det dessverre for sent å stille herr Münch noen detaljspørsmål om denne påståtte gassingen av mennesker; men jeg antar at resultatet ville blitt omtrent det samme som andre man har intervjuet vedrørende dette: inkonsistente forklaringer, hvorav noen til og med innebærer fysiske umuligheter.
Og, i fall du skulle ha glemt det: vitneutsagn er ikke harde fakta, Johannes.

Jeg er altså fortsatt av den oppfatning at Nürnberg- og formodentlig også de andre prosessene var «fikset» for å fortelle en viss historie. Hvorfor skulle man under disse prosessene ellers trekke fram hodejegertrofeer fra Sør-Amerika og påstå at det var «polske jøder»? Kan du, Johannes Due Enstad, svare meg på det?

Jeg venter spent.

Mvh

Morten Kielland

——————————————————————————–

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  due
13 år siden

Nesten så jeg føler for å si at du bør skjemmes. Som nevnt av due, Holocaust er meget godt dokumentert, og ingen uten en politisk agenda burde være i stand til fornekte at det har skjedd. Til og med Rudolf Hoess innrømte under Nurnbergprossesen at han hadde kjennskap til at rundt en million jøder ble gasset i hjel på konsentrasjonsleiren Auschwitz i løpet av krigen.

Slike artikler bør iallefall Nyhetsspeilet holde seg for god til å publisere.

due
due
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

En omtale av ovenfor nevnte bok (Denying History) finnes hos skepsis.no:

http://skepsis.no/?p=527

En god artikkel om fenomenet Holocaust-benektelse finnes her: http://www.fritanke.no/REPORTASJE/2009/Hvem_benekter_Holocaust_og_hvorfor/

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  due
13 år siden

Da vet vi hvem du er «due» (hint: AD) ;)

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  due
13 år siden

synes fritanke artikelen er veldig sigende, for akkurat det samme fenomenet som kommer igjen i feks Shakespeare-denial http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/tls_selections/literature_and_criticism/article7103578.ece
Selvom det kan se litt sånn ut, at eksempler blir brukt og gjendrives og lignende, så er ingen av disse artiklene særlig gode retorisk (retorisk på en argumentativ-retorisk måte, ikke på en villedende måte)

feks:
Holocaustbenektelsens logiske konsekvens er at alle de som deltok på alliert side under krigen (også erkerivalene USA og Sovjet), alle faghistorikere, alle overlevende fra konsentrasjonsleirene, og påfallende mange av dem som arbeidet i dem, deltar i verdens største propagandaaksjon: Løgnen om jødeutryddelsen. Hvordan er dette mulig?

På samme måte som det blir innvendet mot 911 operasjonen at: så mange innvolverte, noen må da ha snakket by now. -Holocaust revisjonisme er ikke mulig, 911 type operasjoner er ikke mulig.

Argumentet er retorisk ugyldig da det er på sin absurde måte sirkulært. -Alle holocaust-benektere tar feil, fordi holocaust-benektelse er feil, da ingen benekter det. (bare holocaust benektere benekter det.)

Det er heller ikke rart at mange historikere og andre fagfolk kvier seg for å revisjonere holocaust når det er en tanke som er forbudt ved lov i en rekke land.

I innledningen, som i innledningen til til Bacon eksemplet er det nok en selvmotsigelse, da artikelen akkurat har sagt at det er mange, tykke bøker som argumenterer for det, og sier etterpå at det ikke er mulig fordi historikerne ikke benekter det.

Etterpå kommer et typisk argument som kommer fra Israel eller Israels venner.
For det viser seg raskt at holocaustbenektelsens drivkrefter primært er antisemitter av det virkelig rabiate slaget, nynazister og fascister.
-De sier at all kritikk av Israel, i bunn er en forkledd anti-semetisme.

Her sier de at det meste av holocaust-revisjonisme i bunn er nazisme og fascisme.

Jeg kunne fortsatt slik bit for bit. -Det er rett og slett ingen god artikel, eller noen god belyselse av den historiske disputten.

Irving på sin side mener jeg viser god retorikk. Han sier:
1. Det finnes ingen tyske offisielle dokumenter som sier noe om gassing av jøder. -Det burde man kunne forvente om gassingen ble foretatt på ordre fra øverste hold.
2. Det finnes ingen gassrester i de angivelige gasskamrene, noe man kunne forventet å finne, da gasser normalt kan spores i steinvegger 100 år etterpå.
3. Det finnes historiske dokumenter som viser at Stalin og britene pønsket på å iscenesette gasskamrene som et propagandastønt for å demonisere Hitler.
K. Det er bedre grunner for å tro at hitler ikke gasset jøder, enn det motsatte.

…for meg hjelper det liksom ikke å komme med at Irving egentlig er en forkledd anti-semitisk-nazi-fascist.
-Det er ikke god retorikk, det er ikke noe godt argument og det er heller ikke en god artikkel. -En god artikkel ville lett etter de beste bevisene, feks tatt for seg noe av det Irving sier (som jo artikelen selv anser som den beste «holocaust-benekteren») og tilbakevist dette, fremfor å benytte seg av den etterhvert så standariserte «herskende-idee-forsvarer-malen» som ser noget slik ut.
1. «innrømme» at ideene er utbredte
2. tilbakevise enkelte av ideene.
3. sette det inn i en historisk kontekst
4. Slenge litt dritt om de fremste tilhengerne av en gruppe ideer.
5. kalle ideeutbredelsen et fenomen.
Avrunde med å sørge for at leseren er enig i at tilhengerne av ideene er noen tullebukker.

Det er liksom en mal som går igjen hos alle konformitetsideologene.
I min verden viser denne artikelen den egentlige «benekteren» -som en som til sitt siste åndedrag nekter å på en argumentativ god måte, diskutere sakens kjerne.

Mental breakdown
Mental breakdown
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

Flere av de som ’tilstod’ diverse under forhørene ble jo blant annet sparket i skrittet så mange ganger at de ble sterile..

Troverdig? Joda.

‘During and after the First World War, that is between 1916 and the late 1920s, mainly American Jewish organizations were claiming that six million Jews(!) would suffer terribly in poverty stricken Eastern Europe. In this context, it was claimed that eastern European Jewry would face a Holocaust if they did not receive massive funding. With such propaganda, millions of dollars were raised in the United States, which at the end were mainly used to finance the Soviet revolution in Russia.’
– (http://germarrudolf.com/work/Flyer.html)

De ble faktisk også påstått i en av de fremste Jødiske avisene i USA at Saddam Hussein bygde gasskamre for å gasse (lol) jøder… litt som at det ble påstått at de hadde massødeleggelses våpen..

Synd at ingen seriøse politikere i Europeiske land tør å stå imot globalistene..

«Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws.» – Mayer Amschel Rothschild

Som Carl Klang sier det:

Could the state of our condition
be the product of omission.
What we didn’t learn in public schools?
And did our Fathers all through history
all fight and die for liberty
So we could play the tyrants fools?
And can you call it education
when it’s all indoctrination.
To obey the hidden powers that be.
Did we fight the revolution,
did we win the world wars
Just to slumber into slavery?

sjokomelk
Abonnent
Svar til  due
13 år siden

Må si meg enig med Due og Kimsy her.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  sjokomelk
13 år siden

Bok «Adolf Hitler – founder of israel» (H.Kardels) ble forbudt rett etter 2.WW. Boka fortalte at Hitlers farmor var jøde,
Hitlers mor ble gravid fra Rottachild`s sønn,
Hitlers uekte datter ble gift med rabbis sønn i israel.
Alle nøkkelposisjoner i Hitlers administrasjon var jøder:
http://www.youtube.com/watch?v=1lA7tKgGLAc&feature=related

Sionister tjente Hitler og sendte fattige jøder til konsentrasjonsleire fordi talmud sier at fattige jøder er søppel:
http://www.youtube.com/watch?v=aHY0PPyiw4o&NR=1

Jøder er den rene rasen, ikke-jøder er verre enn hunder, deres barn er dyr, de har ikke rett til å leve på jorden:
http://www.youtube.com/watch?v=og4ITWCdlNg&feature=related

Jøder styrer ruse-nazister/ antisemitter (oppgis jødiske navn til deres ideologer med typisk jødisk uttale av «r» i kommentaren).
Målet er destabilisering og ruinering av ruseland:
http://www.youtube.com/watch?v=i6tIUySdgW8&feature=watch_response_rev

Jødefascisten koser seg:

United stupids er jødefascistenes koloni:

Bush: du er boss, jødefascist:

Jødefascistisk terrorbanda mossæd den 9.september:

Holokaust i Gaza:
http://www.youtube.com/watch?v=WKVLmeCWkSg&feature=related

Alf Larsen hadde absolutt rett:
«Jødene er utstyrt med karakteristiske trekk. Typisk er at de ikke kjenner noen grenser, de vil ikke innordne seg eller vise måtehold på noen områder.
Jøden er fanatisk, besatt og skruppelløs. Ethvert middel er tillatt i kampen for å nå målet, han er påtrengende og hensynsløs.
I forretninger bedrar han, han bestikker og kommer med trusler. En konsekvens av disse karakteregenskapene er at jødene er blitt ført ut i den rene galskap, er blitt besatt.
Det er vannviddsfolket, «den nasjonale galskaps kreftknute i menneskelegemet», jødefolket er en forferdelig byll, «rotten» i menneskeheten.
For Alf Larsen dreier «rase» seg om psykiske eller åndelige størrelser.
Jøden er et fremmedelement blant kristne folk og har alltid forsøkt å utnytte dem til sin egen fordel.
Som det løgnfolket jødene er, har de klart å overbevise verden om at de har vært forfulgt gjennom århundrene.
Dette er imidlertid en myte de har skapt. Legenden om det uskyldige, forfulgte jødefolket er verdenshistoriens første og største løgnpropaganda.
Alf Larsens så den moderne verden som en verden i forfall, og årsaken var materialismen.

Med sin hensynsløshet er det jøder som står bak kommunismen og psykoanalysen. De er m.a.o. årsaken til forfallet og elendigheten i tiden. Ved at det er jøden som er ansvarlig for materialismen, forstås nazismen som en nødvendig reaksjon.

I etterkrigstiden har jødene forsøkt å fordreie og bedra opinionen: de seks millioner døde er et falsum, Anne Franks dagbok et bedrag, og konsentrasjonsleirene et produkt av fotomontasjer. Han er også tydelig i sitt syn på ”staten” israel: «israel er bare jødedommens syfilis.»
Og det som nå truer er en voldsmakt og en terror verre enn både nazisme og kommunisme (visjonær Larsen har forutsett dette allerede for 50 år siden!).

Han avviser at motstanden dreier seg om antisemittisme, de som forsøker seg med den slags kan dra «fanden i vold». Og så kommer det: «Hvis jøderne aldrig før har gjort sig fortjent til en pogrom, så gjør de det nu. Der stunder grufulle tider.»

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Bin Laden. Du kommer med masse info og linker her.. mange påstander og videoer, har ikke fått sett videoene. Når det gjelder påstandene, så er det sterke ord og anklager, svært sterke.. Når du skriver at jøder er bak kommunismen, psykatrien og det meste annet, så er det et faktum at det er de samme folkene som er bak alle ismene og det meste annet som iscenesettes på verdens-scenen, det er også sant at disse folkene er jøder, jeg liker det ikke, skulle ønske det ikke var slik, det er ubehagelig, men jeg fikk åpnet mine øyne for dette for ca 15 år siden og etter det har jeg observert og sett.. og undret meg over hvor gjennomført dette er, ang nøkkelposisjoner, roller osv. Det er ganske sprøtt ja..

Men det er vel ikke slik at absolutt hver eneste jøde uten unntak er med på dette? Selv om de som har makt i mange tilfeller tilhører et visst folkeslag, finnes vanlige folk som er jøder også. Og de karakteristikker som du ramser opp har jeg sett og opplevd på mange som ikke er jøder og ikke alle jøder er slik, vi må nyansere litt..

Visste ikke at Hitler hadde noen uekte datter, fortell gjerne mer om det..
Har han etterkommere som lever i dag da og vet de er hans barnebarn?

At Anne Franks dagbok ikke var skrevet av den unge jenta på bildet, men var et falskneri laget av en mann på 40, har jeg hørt men vet ikke om det er sant. Har du mer fakta om dette er jeg interessert i å høre..

rowa
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Er du her som selvstendig individ, eller som betalt wahabist?

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  sjokomelk
13 år siden

Ja, det finnes unntak blant jøder, Singoalla.
Det er ikke mine påstander, men sitater og fakta samlet fra forskjellige kilder, jeg henviser til.
Alf Larsens manuskript «Jødeproblemet» skrevet rett etter 2.v.k., ble forbudt av Håkon Lie`s regime. Sitater er hentet fra «Morgenbladet»s artikkel «Ikke bare antisemitt» som handlet om manuskriptet.
Spør heller Stoltenberg hvor det ble av manuskriptet.
De videoene jeg henviser til, er ofte gammel sovjetisk dokumentasjon om bl.a. 150.000 jøder i aktiv militær tjeneste under Hitler, så helhjertet ivrige at mange av dem fikk høyeste nazi-utmerkelse, jern-kors. Om jøder-polizeièr under Hitler og rabbier som sa til religiøse jøder at disse måtte være TAKKNEMLIGE TIL HITLER for hans bekjempelse av kommunismen.
Det fortelles i en av videoene om to jøde-brødre, en av dem var Hitlers polizei, den andre sperret på konsentrasjonsleir for sin motstand mot NWO`s planer der Tyskland ble brukt som redskap i kamp om verdens herredomme.
Sovjetisk forklaring sier at Tora og Talmud oppfordrer alle jøder til drap på jøder som går imot gullkalvens tilbedere, noe flertallet av jøder følger til punkt og prikke.
Ja, det finnes unntak blant jøder, og journalist Anna Politkovskaja var en av dem. Hun visste hva hun risikerte for sin dokumentasjon av jøde-rusisk folkemord i Tsjetsjenia. Hun sa i et intervju at det var et mirakel at hun var fremdeles i live.
Hvert menneske fødes med sin oppgave i et bestemt miljø (familie, land…).
Det er en prøve av sjelens modenhet å stå imot press og fristelser.
Hun klarte sin prøve, og ble drept for det.
absolutt de fleste jøder følger slavisk pålegg og fortsetter å forplante seg.

Akademik Levashov klassifiserer parasitter i to kategorier: fysiske og sosiale.
Fysiske parasitter rammer de svakeste organismene og medvirker de sterkestes overlevelse på denne måten.

Sosiale parasitter utrydder de sunneste, beste og sterkeste i menneskepopulasjon.
Slik kommunister, Hitler, inkvisisjon, misdannelse «israel» og overvåkingstjenester for alle mason-regimer gjør.
Disse parasittene dreper de beste for å sikre sin videre-parasittisme på målløse sauer som gidder ikke å løfte ræva fra sofa til beskyttelse av sitt immunforsvar mot parasitter.

Angående Hitlers datter og evt. barnebarn spør «israel» som huser dem.
Den videoen som forteller om jødisk opphav til alle i Hitlers nøkkelposisjoner, fortelles om en som er ekte jøde i jødisk forstand da mora hans var jøde, og det er via henne han var slektning med Chirchill.
Da spill for galleriet om «jødisk terror» som «har tvunget» england til etablering av misdannelse «israel» må ses i nytt lys.
Kanskje var det jødisk blod i Chirchill som snakket til ham.

Sjokomelk skrev at at ikke kunne stole på mine oversettelser.
Spør PST eller «terrorforskere» på militærets forsknings institutt om oversettelser da. De har garantert oversatt videoene.

rowa
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

«Akademik Levashov klassifiserer parasitter i to kategorier: fysiske og sosiale.
Fysiske parasitter rammer de svakeste organismene og medvirker de sterkestes overlevelse på denne måten. Sosiale parasitter utrydder de sunneste, beste og sterkeste i menneskepopulasjon.»

Så muslimer som dreper muslimske kvinner i Afghanistan er fysiske parasitter og wahabistene som dreper alt er sosiale parasitter da eller?

Takk for oppklaringen

T
T
Forfatter
13 år siden

Sårt tema, grundig arbeid = Bra journalistikk.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  T
13 år siden

Morten er Norges Modigste mann akkurrat nå!

Bless,bliss and joy, must you feel what im sending you.

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Viser min solidaritet jeg også. Takk Morten, for en grundig, velskrevet, og MODIG artikkel!

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Atle Abrahamsen
13 år siden

Skal man erobre verden må de mektigste nasjonene beseires. Veldig betenkelig at betalte bloggere som skeptisk.no forsøker få folk til ikke å se dokumentarene, noe jeg på det varmeste anbefaler. Holocaust er pensum på skolen i hvertfall hele den Vestlige verden. Som Morten sier, en løgn trenger vedlikehold. Nå er det middelklassen som er målet for zionist galningene, men hvem er vel mer hjernevasket av media? Fornektelse er menneskets sikreste egenskap, men helt uten effekt mot Chemtrails og HAARP. Før jeg begynte å studere og tro på «konspirasjoner» ville jeg ønsket hele menneskerasen lykke til på reisen! Til tross for møkk som dette, som må frem i lyset, kan jeg love at kunnskapene man tilegner seg i stor grad er positive.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Meget viktig dokumentasjon om et meget viktig tema. «Holohoax» er nok et bevis på at hele historien slik vi er blitt fortalt den må skrives om.

Bare det faktum at «gasskamrene» i Auschwitz ble bygget om etter krigen bør få noen hver til å stusse. Hvordan «torde» i det hele tatt noen å tukle med så viktig historisk bevismateriale ? Kan det ha sammenheng med behovet for å få de fysiske forhold til å passe sammen med de konstruerte løgnhistoriene…?

Og hva skal vi si om det reaksjonære faktum at «holocaust-fornektelse» er forbundet med trakassering og straff i flere «frie og opplyste vestlige land» ?

Hva blir det neste ? Bot for å hevde at Jens Stoltenberg deltok på Bilderbergmøtet i 2002 og at Thorvald Stoltenberg deltok på Bilderbergmøtene i 1994 og 1995 ?

Bør ikke fakta få tale for seg selv og kunne bli undersøkt på fritt grunnlag, ikke minst med tanke på at de siste hundre årene er stinne av offisielle løgner og dekkoperasjoner begått av svikefulle vestlige regjeringer, media og akademia. Er det nok å nevne 11. september ?

Selv synes jeg det er påfallende at så mye fokus har vært rettet mot jødiske konsentrasjonsleirdødsfall. Som artikkelen bekrefter døde hundretusener i konsentrasjonsleirene. Forøvrig var dette langtfra bare jøder som mistet livet i konsentrasjonsleirene. Det var også tusenvis tsjekkere, polakker, sigøynere og russere osv.

Det burde ha vært vesentlg mer fokus på hvor mange ubevæpnede sivlie som ble drept av den fremrykkende tyske armeen i land som Polen, Ukraina, Russland, Bessarabia (nå Romania/Moldova) osv. Mange jøder ble drept her, men de var likevel i klart mindretall i forhold til slaviske folk som russere, ukrainere, polakker osv.

Jeg merker meg at skepsis-referentene Due og Kimsy er raskt på denne ballen. Mange her hadde nok satt stor pris på om de kunne presentere håndfaste henvisninger til fakta-materiale – slik artikkelen gjør – fremfor lettvinte henvisninger til forfattere som de selv velger å tro på, samt sannhetsvitnet Rudolf Höss, hvis troverdighet neppe kan ha vært særlig høy.

Med tanke på at det har vært produsert kaskader av desinformasjon om 11. september (mao. vridd informasjon utarbeidet med sikte på å holde den virkelige sannheten skjult); mye av det har vært vist på NRK, er det naturlig å legge til grunn at produksjonen av desinfo om «holocaust» (holohoax) også har vært betydelig. Jeg ser for meg at tykke holocaust-filtre har vært benyttet i bl.a. den zionistiske forlagsbransjen.

Mange takk for artikkelen Kielland – nok et eksempel på at Nyhetsspeilet er Norges fremste nyhetsmagasin for grundig, seriøs og sannhetssøkende publisering og debatt.

Ergon
Abonnent
13 år siden

Glimrende artikkel og modig gjort. Dette er det mest betente temaet man kan røre ved og gjør man det med suksess får det følger. Det viktigste argumentet idag mot den offisielle versjonen må vel være at det å trekke denne i tvil er direkte straffbart i mange europeiske land.

Kaja
Kaja
Abonnent
13 år siden

Honnør til Morten Kielland fordi han tør å skrive denne artikkelen. Det kreves stort mot for å stille spørsmålstegn ved Holocaust. Om det er så veldig lurt, vet jeg ikke. Men jeg går ut fra at Nyhetspeilet har vurdert konsekvensene før de publiserte artikkelen.

Det ser ut som Morten Kielland har gått omtrent den samme veien som meg. Før 2007 trodde jeg på Holocausthistorien. Grunnen til at jeg trodde på den, var antagelig at jeg hele tiden hørte om disse «overveldende» bevisene. Jeg trodde at en så gigantisk løgnhistorie ville bli avslørt. Men rundt 2007 forsto jeg at 9/11 var en bløff, og da begynte jeg å mistenke at andre historier som vi blir fortalt, som Holocaust, også var en bløff. Etter at jeg begynte å undersøke Holocaust litt nærmere, begynte jeg raskt å tvile på hele historien. Det er ingenting som stemmer i denne historien. Blant annet finnes det nesten ikke lik (6 millioner drepte burde etterlate seg noen lik), vitneutsagnene er selvmotsigende, dokumentene er forfalsket, fotografiene er forfalsket osv. Når man begynner å undersøke Holocaust nærmere, er den neste overraskelsen man får at løgnene er så grove og så åpenbare. Holocausthistorien ville ikke holdt mange ukene dersom den ble underlagt en uhildet granskning.

Jeg mener at hvem som helst nå lett kan overbevise seg selv om at Holocausthistorien er en bløff, dersom man ønsker det. Det finnes overveldende materiale på internett som beviser dette. Morten Kielland har endel gode linker.

Holocausthistorien er så opplagt bløff at det må være ganske mange nordmenn som kjenner til dette, blant annet en god del politikere og journalister. Et interessant spørsmål er jo hvorfor alle disse tier stille. En åpenbar grunn er at det finnes ingen så effektiv karrierestopper i Norge som Holocaust-benektelse. Jeg håper at Morten Kielland vet hva han gjør. Jeg hadde aldri våget å sette navnet mitt på en slik artikkel, selv om jeg er enig i hvert ord som Kielland skriver.

Kimsy: Når det gjelder Rudolf Hoess, så ble han grovt torturert. Likevel greide han å lure torturistene. Han påsto for eksempel at 3 millioner jøder ble drept i Auschwitz. Det offisielle tallet på antall drepte i Auschwitz er idag på 1,3 millioner, herav ca. 900 000 jøder. Dessuten påsto Hoess at det eksisterte en leir ved navn Wolzek. Ingen har senere klart å finne denne leiren.

Due: Jeg leste gjennom de to artiklene to henviste til, og ingen av dem imøtegår argumentene for at Holocaust ikke fant sted. Det artiklene gjør, er å sammenligne såkalte Holocaust-benektere med flat-earthers og liknende. Jeg kjenner veldig godt denne argumentasjonen, for det er nøyaktig den samme argumentasjonen som blir brukt i forbindelse med 9/11-svindelen, klimasvindelen osv. Man prøver ikke å argumentere redelig og ærlig, men bruker drittslenging i stedet. Denne argumentasjonformen, og det at det er den samme argumentasjonen som brukes mange andre steder, er også interessant og kunne vært emne for en artikkel. Men jeg har ikke tid til å skrive den nå.

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  Kaja
13 år siden

Hvordan kan du påstå at Hoess lurte torturistene når han innrømte i sin egen rettsak i 1947 at det ble gasset i hjel i overkant av 1 millioner jøder i Auschwitz? Hvor er logikken? Ser ikke helt hvordan Hoess «lurer» noen ved å påstå at han visste om gassing av jøder men fulgte ordre og dermed ikke var ansvarlig for jødeutryddelsen.

Og jeg regner med at alle bildebevisene fra soldater, alle øyenvitnene, nazistens egne dokumenter og bilder,videoklippene som konstaterer jødeutryddelsen,og fortellingene fra alle de overlevende fra konsentrasjonsleirene er null verdt? Herregud. Lurer sterkt på hvem du er og hva motivasjon din er for å fornekte Holocaust.

Det går an å tvile på så mangt, men at Holocaust har funnet sted, det er en etablert sannhet, og er en av de mest dokumenterte hendelsene under andre verdenskrig. Om 100 år sitter vel slike som deg å funderer på om i det hele tatt var en 2.verdenskrig.Huff og huff.

Synd Julius Paltiel er død, du burde virkelig tatt deg en prat med han og høre om hans opplevelser fra Auschwitz. Det har nemlig jeg gjort.

Ergon
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

Foreslår at du leser boken om Paltiel «På tross av alt» av Vera Kommisar. Finnes ingenting der som beviser gassing. Derimot forteller han om enestående behandling av tyske og jødiske leger og pleiepersonell på sykestuen som gjør han så frisk, Mengele, at han klarer den lange marsjen da leiren evakueres.

MessyJazz
MessyJazz
Anonym
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

Du sier det vel helst selv her, i og med at du påstår at holocaust er en «etablert» sannhet, i motsettning til en empirisk sannhet. Du får aldri to og to til å bli hverken mer eller mindre enn fire, hvor mye du enn prøver!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Har aldri sett så mange «nedtomler» ved kommentarer her på NS, tidligere! :D
Ser ut som at holohoax er veldig omstridt tema, der verken konspirasjonsforskere og konspirasjonsfornektere kan bli enige om… Men en ting er sikkert: Når både første og andre verdenskrig ble konspirert av sukkrike bakmenn, så hvorfor ikke holocaust? Tenk litt over det, mens dere går gjennom dette:
http://www.geeman-headquarters.com/Holocaust.html

Forventer mass nedtommeler… ;)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

tomler ned er suksess!!!! :D

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

I så fall er jeg en stor suksess her inne.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Denne artikkelen gjør jeg sånn med:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skal man nå igjen begynne å diskutere om hvorvidt et massetall jøder ble eller ikke ble torturert på det verste, utsatt for psykiatrisk eksprimentering og gasset ihjel???

Jeg har selv avdøde slektninger som skrev bok om faenskapet tyskerne gjorde med fanger under krigen. Den historien kan ikke glemmes. En annen ting er hvordan vi opplever zionistenes faenskap i ettertid frem til i dag!

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Hvem er det forresten som tør å skrive en artikkel om hvordan endel tyskere fortsatt tror de er verden øverste? så til de grader arrogante i noen tilfeller!

Jeg bodde på Tenerife (Kanariøyene) der jeg daglig hadde med tysker å gjøre. Jeg snakket bra spansk men tysken var helt elendig! Flere ganger fikk jeg refs av tyskere som kom med pekefingeren foran nesen min og skjelte meg ut med at: » Du som er norsk bør sannelig lære deg godt nok tyskpråk!»

Jeg svarte uten et ord ved å gjøre som John Cleese i underholdningsserien – «hotell i særklasse,» gorde, ta på meg hitlerbarten med pekefingeren under nesen og løfte beinet like høyt som hitlers lakeier under hans fascistregime gjorde. Dette gjorde meg selvsagt upopulær i endel tyskeres øyne men i mine egne øyne følte jeg meg stolt over å sette disse arrogante jævlene på plass!

Jeg jobbet mye på hoteller der nede og glemmer aldri alle de gangene jeg fikk sparken nettopp fordi jeg praktiserte John Cleese’s hitlers gange ovenfor misfornøyde og storkrevende tyskere!

http://www.youtube.com/watch?v=sVxM5IBLeU4

http://www.youtube.com/watch?v=eygso7aKhlw

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Jeg har en tysk imigrant-kamerat som innvaderte (mente innvandret) til Norge på barneskolen engang. -Han opplevde tyskerhat. og tyskerfordommer opp til dagen idag.
Jeg kunne kalt det et fenomenet; anti-germanisme, og kalt deg en anti-germanist, ogsåledes et menneske som ikke er istand til å skille rett fra galt, eller ondt fra godt.
Deretter kunne jeg pekt på de omtrentlig 3 millioner tyskerne som ble forfulgt og henrettet etter ordre fra Roosvelt, etter krigens slutt, og kalt det et folkemord. ..hvis jeg hadde hatt makt nok, så kunne jeg også kalt det selveste -Folkemordet!

3 millioner uskylidge sivile tyskere, henrettet etter ordre fra Roosevelt. -Pga anti-germanisme, et fenomen som lever den dag idag, og utøves av folk som deg her på speilet.

Jeg tipper også du er uvitende om dette enorme folkemordet, og således ikke bryr deg. -Jeg har jo nok argumenter til en god bevegelse.
kanskje jeg kunne klart å få det forbudt ved lov å forsøke å reformere eller diskutere dette folkemordet. Og således kvele alle forsøk på å diskutere det.

Det er der vi er idag føler jeg.
Hvorfor invisterer vi så mye følelser i jødenes holocaust, når det eksisterer så mange, og langt større holocausts? hvorfor ikke betrakte det som en historisk hendelse som er verdt å diskutere på lik linje med alle andre historiske hendelser?

Jeg har opplevd Israelere. 100% av dem har vært noen drittsekker. -Men jeg forstår situasjonen deres. Jeg har bla sett dokumentarfilmen deformation, og føler jeg forstår litt hvorfor de er noen drittsekker. -Men ingenting vondt sagt om Israelere utover at de er mennesker, og følger menneskets lover. Deriblandt krigssituasjonen og propagandasituasjonen de er stilt ovenfor.

Israelere, som tyskere er ikke noe mer anerledes enn deg og meg. -De er blitt slik av grunner som er for komplekse til å analysere. Endel er sikkert også biologi, men vi trenger ikke komme inn på Harald Eia her og nå.

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Holocash var en gigantisk pengemaskin for vestlige firmaer, spesielt Amerikanske. Jeg forsvarer ikke tvangsarbeid av uskyldige mennesker som måtte jobbe for den tyske krigsmaskin og produsere keiserens klær, men jeg angriper de som har tjent seg søkkrike på denne slavevirksomheten, både i form av forskning, og mediapropaganda som i ettertid tillot et holocaust mot Palestina.. 900.000 måtte tvangseksamineres og ble utdrevet av sine hjem for at «guds utvalgte» trengte et sted å bo.

Vi vet at George Bush sin bestefar Prescott, var «skulls &bones» medlem og samarbeidet med friumerere og sionister. Han finansierte via Bank of Harrimans and New York flere millioner dollar til både Hitler, og Stalin, så utkommet av krigen falt uansett i hendende på sionistene.

Ideen om å merke mennesker ble først satt ut i livet av nazistene. Produsenten av systemet var i siste instans IBM. Rystende er det å finne fienden sovende i samme seng; her var det en stor orgie av amerikanske selskaper som produserte for tyskerne. Ford sendte biler, IG Farben (BASF) drev medisinsk forskning i konsentrasjonsleirene, Bank of Harrimans og Prescott Bush (bestefar til siste Bush) finansierte Hitler og bygget hans hær.

General Electric, Gillette, Dupont, listen fortsetter for den som ønsker å søke Allevar involverte, mens presidenten kalte den andre verdenskrig for den “riktige” krigen, og forførte sitt folk til å tro de sloss for demokrati, frihet og fred, ikke langt fra dagens dobbelt-moralistiske standarder.

http://www.historycooperative.org/journals/llt/51/pauwels.html

Sannheten er at millioner av jøder emigrerte Tyskland og Europa på 20t-30tallet. Balfouerklæringen ga tillatelse til sionistene som fraktet dem til et «land uten folk for et folk uten land» i 1914. Terrororganisasjoner som «irgun» og «sternbanden» terroriserte muslimer og moskeer, cafeer og resturanter med bomber for å starte en krig mellom 2 semmetiske brødre som levd side om side i Jerusalem i flere hundre år. Jøder og Muslimer har alltid vært venner, og sloss sammen mot Kristendommens korstog. Sallahadin’s første lege var en jøde, det sier litt om tilliten.

Hvorfor er det ulovlig i 14 siviliserte land, å tvile på den offisielle historien om at tog etter tog rullet rett inn i gasskamerene? Hvorfor fengsles man for ytringsfriheten i de land som skryter mest av ytringsfriheten når de tegner Muhammed som en gris eller pedofil?

Når noe ønskes hemmelig, er det for å skjule noe…

Denne «holocaust» benektelsen ser ut som å bli en legitim grunn til å invandere og bombe andre land når Usa og Israel gang på gang beskylder Iran for å «benekte» tidenes løgn som ble skrevet av jødisk/sionistisk mediamonopol på den tiden.

Hvorfor bombet ikke Rosevelt toglinjene inn til Austwich og andre konsentrasjonsleir de var fult klar over eksisterte?

Hvorfor skulle han det? Han representerte en haug av firmaer som drev forskning på «ubrukelige kveget» de ofte kaller oss vanlige mennesker…!!!

aaaaaah!

Historien er en stor løgn, men sannheten kommer alltid til slutt.!

Om det tar 300år eller 70år

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

The Real Holocaust
Image and video hosting by TinyPic

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Det er flere virkelige holocaust Armin, flere folkemord som nesten ingen vet om eller omtaler.. kun et dyrkes som om det var en religion.. så hva er dette egentlig? Er det ikke lov til å spørre og ha kritiske tanker i hodet, uten at slike som millicent skal hetse oss og be oss om å skamme oss?
Er det ikke lov til å tenke, dele fakta og være litt kritisk til hva vi har blitt lært?
Kan ikke se at millicent har underbygget eller bevist noen av sine påstander..
Kun fordømmelse, og fordømmelse sier mer om den som gjør det…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden
Thomas
Skribent
13 år siden

Spennende artikkel.

Ble i lokalavisen her hjemme hengt ut som nazi sympatisør, eller nazi hyller som følge av en artikkel jeg skrev som konkluderte med at hitler ble undervist om som den store stygge, og kommunismen som var minst like ikke ble nesten bare pratet positivt om.

Dette gjelder skolepensum, tiende klasse. Det er helt klart at Hitlers nazi regime var grusomt, men det var også kommunismen, mao osv. De allierte drepte flere hundretusen med sin atombombe, men blir undervisningen på noen måte vinklet negativt som følge av det? Blir nok ikkje det.

kj
kj
Abonnent
Svar til  Thomas
13 år siden

I hvilken hensikt nevner du at du ble uthengt som sazi-sympatisør.

Når man skriver noe som ligner en hyllest til Hitler, kan du vel ikke vente noe klapp på skuldra.
Lytt til de som har noe å fortelle, lytt til de som vet hva de snakker om.

Besteforeldre har mye innteressant å fortelle fra bygdene der nord.

Thomas
Skribent
Svar til  kj
13 år siden

Da spørs det hva man definerer som en hyllest til Hitler? Er det å hylle en mann å skrive noen få ord om det positive mannen gjorde? Skolesystemet skriver hele tiden om det positive kommunismen gjennomførte, er ikke det akkurat det samme? er skolesystemet stalinister da?
Skal vi henge ut dem i lokalavisen?

Hvem skal vi henge ut? Politikerne? den som skrev boka? eller bare meg for å snu hele situasjonen på hode? Det er jo langt i fra rettferdig, har aldri påstått at mannen var en god mann, med gode hensikter. Ser bare ikke helt nazi hyllesten.

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  Thomas
13 år siden

Thomas,
Vær så snill. Kom med noe positivt Hitler sto bak.
Holder med en eller to ting. At han klappet hunden sin på hodet teller ikke.

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Hvis 6 millioner mennesker dreptes i gasskamrene og etterpå kremertes iløpetav krigen, måtte insatallasjonene prossesere ca 3400 kropper hver dag den tida krigen varte.

I tillegg kommer admninistrasjon og logistikk forøvrig.

Var det kapsitet til dette?

Hvor mange gasskamre fantes egentlig? 4?, 8?, 10?, 20?

His det var 10 samtidig virkende gaskamre, måtte hver av dem ta ca 340 kropper hver dag.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Nixo
13 år siden

Nixo spør: Hvor mange gasskamre fantes egentlig? 4?, 8?, 10?, 20?

Hvor? Er det Auschwitz du snakker om?
I så fall har jeg vært på stedet og gått gjennom hele leiren, vel og merke før jeg stilte noen som helst spørsmål ved historiene vi har fått servert.

Svaret ang Auschwitz er at det eneste som stod igjen der fra den tiden leiren var i drift, var 1 stk underjordisk likbrenningsrom, mener å huske det var 2 krematorie-ovner der.. kun 2, muligens 3 men ikke mange.. tror det var 2.

Dette var det eneste som fantes av krematorieovner i hele leiren, såvidt jeg kunne se.. og intet gasskammer overhodet.. lik må jo brennes i en leir hvor det bor mange tusen mennesker, uansett hva de dør av..

Og gasskamrene? Vel, det var en PLASTMODELL av en svært bygning som ble påstått å ha eksistert, men det var ingen rester av denne.. det jeg kunne se. Det var et rom med en modell av plast eller papp.. den svære bygningen skal ha inneholdt gasskammer med de berømte dusjene og tilhørende krematorier. Det ble forklart hvordan dette skal ha sett ut og foregått, på modeller og tegninger.. det ble påstått at alt ble bombet og alle beviser ødelagt av tyskerne.. da de forstod de hadde tapt..
Dette var et svar ang den mest kjente av leirene..

Det ER sant at det foregår mye stygt under krig, på BEGGE sider.
Og det er krigens vinnere som skriver historien.. og sverter fienden..

Det er også sant at det foregikk grufulle menneskefientlige eksperimenter i disse leirene, bl a var dette eksperimenter som gikk på Mind control..
Men de skyldige, bl a Dr Cameroon og Dr Mengele, ble reddet ut og fikk gode betingelser til å fortsette sin stygge virksomhet i USA, fikk flotte stillinger osv. De fikk ingen straff. Dessuten var de begge jøder.. !!!
Det var også en god del jødiske offiserer i Hitlers hær..
Hvordan stemmer dette med historier servert oss i ettertid? :-)

due
due
Abonnent
13 år siden

Her er det, med respekt å melde, mye vrøvl. For en som har lest litt i den enorme faglitteraturen som finnes om andre verdenskrig og tilintetgjørelsen av de europeiske jødene, vil benekternes makeløse feilslutninger og uredelige argumenter svært lett gjennomskues. Dette emnet er grundig gjennomforsket av historikere over flere tiår.

Det er i grunnen ikke noe problem å plukke fra hverandre benekternes argumenter. Problemet er som oftest at det vil ta lang tid, for Holocaust-benekteren vil flisespikke på hver minste detalj for således å «diskreditere» historien som sådan — fremfor å vurdere det store bildet av historiske spor og vitnemål, som, sett samlet, gir et entydig bilde av hva det var som hendte: Nemlig at de europeiske jødene fra sommeren 1941 og i årene som fulgte ble utsatt for en mordpolitikk som tok livet av om lag seks millioner. Andre grupper, som sovjetiske (mest russiske) krigsfanger, sigøynere, psykisk og fysisk handicappede og mer allment polakker, ukrainere og russere — millioner av mennesker — ble ofre for tyske masseovergrep. Men jødene sto i en særstilling hos nasjonalsosialistene. De representerte for Hitler et livsfarlig virus i den tyske/germanske/ariske «folkekroppen», og skulle, fra 1941/42 og utover, tilintetgjøres for enhver pris. Tyskerne brukte en masse ressurser på å jakte ned, fange og deportere til dødsleire i Polen jøder fra Trondheim i nord, Thessaloniki i sør, Angers i Vest-Frankrike, Vilnius i Baltikum — og alle steder i mellom. Overalt skulle de tas, arresteres, isoleres, og til slutt drepes — enten det var på blodig vis ved masseskytninger, slik praksis i Øst-Europa i 1941-42, eller ved deportasjon til dødsleirene.

Bevisene for at dette skjedde? De ligger oppe i dagen, i det samlede bildet av utallige vitnemål fra overlevende, gjerningsmenn og andre; i dokumentasjonen frembrakt av nazistene selv; og gjennom etterforskningen av deres forbrytelser i Tyskland og andre steder ved omfattende rettsprosesser.

Det er sikkert nok likevel mange som vil påstå at det hele (alle vitnemålene, alt bevismaterialet) er fabrikert og kunstig frembragt av den jødisk-kommunistisk-kapitalistisk-sionistiske verdenskonspirasjonen, eller liknende vås. For dem som ønsker å forklare en sammensatt hendelseskjede som Holocaust ved å henvise til et slikt fantasifoster, tror jeg det er lite håp om opplysning. En kan likevel forsøke å tenne et fornuftens og redelighetens lys ved å spørre, i første omgang, hvordan de vil forklare at om lag seks millioner jøder, ifølge befolkningsstatistisk materiale, «forsvant» i løpet av krigsårene? Ble de deportert til månen og internert i en jødisk-kommunistisk-kapitalistisk-frimurerisk-illuminati-sionistisk konsentrasjonsleir? Beklager spøken, for dette er faktisk ikke noe å spøke med — men når man møter latterlige argumenter er det fristende å svare med samme mynt.

Dette er i grunnen ikke festlig. Holocaust-benektelse er et av de styggeste utslagene av antisemittisme som finnes (alternativt er det, som jeg tror i Kiellands og mange andres tilfelle, et utslag av trøstesløs kunnskapsmangel og svakhet for altomfattende konspirasjonsteorier), og således et faresignal som må tas på alvor og helst imøtegås med fakta og redelige argumenter.

Apropos dette siste tar jeg gjerne en diskusjon med utgangspunkt i de «forsvunne» 5-6 millioner europeiske jøder, fra befolkningsstatistiske kilder. Noen konkrete slike kan gjerne nevnes:

* Ifølge 1949-utgaven av *World Almanac*, var det 16.6 millioner jøder i verden i 1939, og 11.2 millioner i 1947.

* For en uavhengig bekreftelse av tallet på jøder i verden ved slutten av andre verdenskrig, kan man for eksempel se på denne rapporten, «Review of relevant demographic information on World Jewry», utarbeidet av professor Sergio DellaPergola: http://www.icheic.org/pdf/ICHEIC_demography1.pdf

På side 24 kan man av tabellen se at det fantes 11.185 millioner jøder på verdensbasis i 1948.

* Vil man vite mer, eller få ytterligere bekreftelse på disse befolkningsstatistikkene, kan man f. eks. se hit, til resultatene av den Anglo-Amerikanske undersøkelseskomiteen som ble opprettet ifbm Nürnbergprosessene:

«Estimated Jewish population of Europe – 1939 / 1946»
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/angap03.asp

Total for Europe
1939:
9,946,200

1946:
4,224,600

Eller man kan se på hva forskjellige historikere har arbeidet seg frem til ved hjelp av forskjellige demografiske undersøkelser, analyse av transportlister, etc. Ett eksempel er Wolfgang Benz (red.), Dimension des Völkermords (München 1991). Her estimeres 5.29–6.2 millioner jødiske Holocaust-ofre.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Det er bra at det faktisk er mulig å skrive denne artikkelen og få den publisert her på Nyhetesspeilet. Selv har jeg ikke satt meg nok inn i detter spørsmål til å ta stilling, men jeg kjenner en del gode folk som har brukt enormt mye tid på å sette seg inn i dette og konkludert med at det er en god del bløff og desinfo på dette området, og så viser det seg i praksis, at alle som stiller spørsmål i det hele tatt, omkring dette tema straks blir hånet, latterliggjort, stemplet, mistenkeliggjort og motarbeidet på slike måter at det er all grunn til å lure på om det er ugler i mosen.. Norge er faktisk et av de få land hvor disse «benekterne» ikke blir satt i fengsel…

Og man kan spørre seg, hvorfor noen skal settes i fengsel for sine meninger og overbevisninger, selv i vestlige såkalt frie demokratier som f eks Nederland.. er ikke dette grunn nok til å stille spørsmål?

Og skal det ikke være lov å stille spørsmål ved alt og kunne ytre seg om alt?
Etter min mening JA.. dermed setter jeg pris på denne artikkelen som belyser et ømtålelig tema, men advarer samtidig, om at motstanden kan bli svært hard. og skjerpet.. mot Nyhetsspeilet i det hele tatt kanskje. Vær beredt, og om det skjer noe, så har jeg allerede sagt dere en grunn..

Fordi visse folk ser skikkelig rødt, om noen pirker borti dette..
Man bør ikke la være å pirke av den grunn.. men det er ømtålelig, det er tabu og det er en hellig ku omtrent, likeledes er det tabu å si et eneste kritisk ord, om jøder.. det har vi fått inn med morsmelken.. reaksjonene kommer straks om noen gjør det.. når denne gruppen faktisk sitter på det meste av makt og penger i verden, bør og må det være lov å stille spørsmål.. Men noen har altså ordnet det slik, at visse ting skal det ikke være lov å stille spørsmål ved eller være kritisk til.. hvorfor? Kan det være fordi noe skjuler seg der?
Jeg vil med dette støtte alles rett til å stille spørsmål ved alt og kunne ytre seg om alt, mene hva man vil uten å bli stoppet eller stemplet :-)
Det ser ut til å være grundig og seriøst arbeid dette, dessuten..

millicent
millicent
Abonnent
13 år siden

Håper alle dere NSere med en viss form for anstendighet er flaue nå.
Slik går det når dere lefler med ideer og overtro fra den bruneste delen av høyresiden.
Det lever fortsatt mennesker som måtte oppleve konsentrasjonsleirene.
Klarer dere ikke å forstå hvordan påstander som dette vil virke på dem.
Mangler du evne til empati Morten ?
Er du tjukk i hodet ?
Er du ond ?
Det er de ensete forklaringene jeg kan finne for å forstå motivene bak en slik artikkel.
Kort oppsummering for dere som ennå ikke har skjønt det.
Bevisene for Holocaust er overveldende.

.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  millicent
13 år siden

Eneste vi lærte om Hollocaust på Skolen var Hollywood. Schindlers Liste er pensum, det sier litt om hvordan vi dolker våre barns bevissthet med forferdelige bilder, blod, sympati(form for hjernekontroll), FIKSJON, skuespill, og kaller det for historie.

mens filmer som denne kan lærere bli fengslet for om de viser til elevene.

kjell108
kjell108
Abonnent
13 år siden

Mitt forsøk på få oversikt her var litt frustrende.

Inntrykk fra konklusjonsdelen er Morten Kielland presenterer mange budskap samtidig, hvilket forvirrer meg. Hva Morten Kielland formidler er for mye for en tråd slik som her. Den må deles opp i biter, en slag føljetong med Holocaust (1), Holocaust (2), Holocaust (3), Holocaust (4), Holocaust (5), Holocaust (6), og en mer oversiktlig debatt hver gang.

I hvilken grad Nyhetspeilet har adoptert Morten Kielland er ikke avklart. Regner med at Nyhetspeilet vil bli presentert som holocaustbenektere i løpet av et par dager, fortere enn Nyhetsspeilets lesere klarer å lese Morten Kielland, hvilken er ris til egen bak. En strukturert debatt ville ikke skapt en slik hodekuls diskusjon.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Hvorfor deltar ikke Morten Kielland i debatten???

1. Fordi det er ikke Morten Kielland som lager debatt, men Armin
2. Armin adopterer Morten Kielland og vil representere Morten Kielland.

Det blir som å spørre en metorologassistent om været (kontorpersonal/ ferievikarer). Klart det blir rot da. Klart at mange får det travelt med å forklare at «jeg er uenig med Nyhetsspeilet», «egentlig er det sjeldent at jeg leser det nettstedet», «ja selvfølgelig kan man ikke stole på hva man leser på nettet»

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Der var du tilbake millicent, plutselig.. men svært forventet..
Husker hva du har kalt meg før, men jeg håper at du har fulgt med og lest en del jeg har lagt ut her i mellomtiden om de ekte jøder, kabbalah osv,
slik at du slipper å gjenta stygge beskyldninger som så til de grader er feil!
Jeg har aldri noensinne sympatisert med noen ytterliggående -isme.
La det være veldig klart, -ismene er alle skapt av de samme krefter!
Og heller ikke er jeg rasist av noe slag, hvem er du og hva er din agenda?

Hvorfor dukker du opp og kaster skitt hver eneste gang dette tema blir berørt?
Hvor er du ellers? Sitter du parat og taus og leser her hele tiden men reagerer og kommenterer kun når dette tema berøres? Eller er du her under andre navn ellers? Eller har du noen eller noen som varsler deg hver gang tema berøres? I sannhet underlig..
Jeg utfordrer deg til å legge frem dine overveldende bevis.
Er klar og vil gjerne se dem, helt ærlig..

Du kan ha noen poenger, Rom..
Straks dette tema berøres er visse krefter tilstede med massiv stempling..
Det er vel derfor de fleste klokelig holder kjeft..
Kun de modigste våger seg på banen, takk til Morten Kielland for hans mot..

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Vel jeg er tilbake fordi jeg blir opprørt av slikt.
Orker ikke å gå inn på noen diskusjon rundt våset til Morten
Vil bare føle meg skitten etterpå.
Nyhetsspeilet er blitt gjennomsyret av jødehat og annet oppkok fra ytterste høyre.
Er bare å gå gjennom kommentarene som finnes her.
Til og med Tore Tvedt løken har jo fått slippe til.
De fleste mennesker skriver ikke slikt som Morten skriver, av den enkle grunn at det er løgn.
De fleste mennesker skriver ikke slikt som Morten skriver av den enkle grunn at de evner å føle empati.
Er det ingen av dere som synes det er bare bittelitte grann flaut det selskapet dere har havnet i.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  millicent
13 år siden

Vet faktisk ikke hvem denne Tore Tvedt er.. sorry..
Men om det er en person som blir sett på som «spedalsk» fordi han er massivt svertet, så er det mulig mannen sitter på en del info, om hva aner jeg ikke. Men kjenner metodene for å bringe folk til taushet.. om de vet for mye eller nærmer seg noe som ikke skal frem.. opplevd det selv jeg..
Er Tore Tvedt en mann som ikke har rett til å ytre seg mener du, Millicent?

Du svarer ikke på et eneste av mine spørsmål, Millicent..
sitter du og leser her dagstøtt uten å si et ord, og så slår du til hver gang dette tema berøres, eller har du noen eller noen som varsler deg at NÅ, berøres dette tema og så logger du deg inn? Leser du her ellers også, eller er du den som bringes inn når dette tema er på banen? Har du forsøkt å sette deg inn i det?

Siden du sier at det er overveldende med beviser for at det vi har blitt fortalt og har lært er den fulle sannhet, så er forventningene til hva du kommer med fra oss her, ganske høye..

imidlertid har jeg ikke sett at du har bringt beviser til torgs av imponerende verdi tidligere.. stort sett bare synsing og mening uten dokumentasjon.

Bring inn din overveldende dokumentasjonen, millicent, vi venter spent :-)

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Å diskutere hvorvidt Holocaust fant sted eller ei, er bare trist og skammelig.
All ære til dem som orker å gå i rette med tullballet, jeg orker ikke det.
Tore Tvedt vet du godt hvem er. Han har rett til å ytre seg, noe han til stadighet gjør.
Jeg er ofte innom Nyhetsspeilet, men har sluttet å poste her. Det er faktisk ikke noe poeng i å prøve å argumentere mot dere.
Jeg poster i denne debatten, fordi jeg er opprørt og forbannet .
Og Singoalla, smiley i en debatt om en stor tragedie, viser vel bare hvor mye du skjønner av verden rundt deg.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Singoalla
13 år siden

Er du så lavmål at det eneste du fant et argument mot er et jævla smileyansikt? Geez man, cheer the fuck up.

Trinity
Trinity
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Millicent:
Å diskutere hvorvidt Holocaust fant sted eller ei, er bare trist og skammelig.

Om man ikke kan diskutere et tema kan man heller ikke finne ut av det!
Det ser ut til at dokumentasjonen er ganske overveldende fra Morten Kiellands side, når det først er mulig et sted å få lagt det frem, all ære til Morten Kielland. Ser ut til å være solid arbeid.

Fyll på, alle andre som har noe å komme med, på begge sider, så får vi se.
Om du sitter på overveldende dokumentasjon millicent, eller andre troende, på bordet med den, ellers blir det bare tomme ord og bløff..

Å si at dokumentasjonen er overveldende men ikke kunne legge frem noe med hold i, er patetisk. Foreløpig er det langt mer tyngde på Morten Kiellands side.. Kan dere som er på motsatt side gjøre noe med dette, eller?

Tror de fleste ser at Singoalla har forstått en god del, og merker meg ellers det stadige fokus på person og ikke sak hos de troende holocaustister..
Er det fordi de har en dårlig sak? Belys artikkelens tema om dere kan..

Kent
Kent
Anonym
Svar til  Singoalla
1 år siden

De modige??! i himmelens navn.En såkalt «akademiker » som er så til de grader ute å kjøre att det er helt utrolig.

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Hvis 6 millioner jøder ble myrdet, må ca 3400 mennesker være blitt myrdet hver dag i krigens 5 år..

Spørsmålet jeg stiller er da følgende: Hadde gasskamrene og krematoriene nok kapsitet til dette?

Dette avhenger av antall slike enheter i samtidig drift i alle leirer..

Var det bare for eksempel 1 -4 slike enheter, er dette ikke mulig. var det 20, så kanskje.

Det skal en god del logistikk til for først å skyfle ca 100 mennesker inn i et gasskammer, så kremnere disse, så rydde kremeringsonene og så kjøre bort asken.

Det springende spørsmål er eldig enkelt: Er det dokumentert tilstrekkelig mange slike likvideringsenheter i samtidig bruk til at 3400 mennesker kunne myrdes her eneste dag i 5 år, eller ca 4200 per dag i bare 4 år hvis virksomheten ikke kom i drift før 1944.

Jeg vil anta at en måtte trengt minst 20 enheter i daglig drift, idet jeg vanskelig tror at en enhet vil klare mer enn ca 150 mennesker per dag.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Nixo
13 år siden

Regnestykker kan være viktige, takk for dine bidrag her, Nixo. :-)

Et annet moment er at Zionistene faktisk påstod at det ble gasset ihel 6 millioner jøder også etter 1 verdenskrig.. dette er et faktum som dokumenteres bl a i boka: The first Holocaust – av Don Heddesheimer..

Det er også et faktum at jødene erklærte krig mot Tyskland og erklærte at de skulle ødelegge og knuse Tyskland og få landet oppdelt, denne erklæring stod bl a på forsiden av New York times i 1933..

Problemet er bare at man kan ikke snakke om fakta, uten å bli stemplet..
Og da kommer slike følelsesutbrudd, lynsjestemning og fordømmelse, som millicent er et slikt godt eksempel på..

Holocaust betyr brennoffer og 6 millioner er visst det som skal til, for å kunne virkeliggjøre super-staten visse drømmer om, det er i den hensikt de ofrer folk, i så tilfelle.. det er gerninger på toppen og av et visst folkeslag, de også.

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Slike påstander fortjener fordømmelse.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  millicent
13 år siden

FORTJENER FORDØMMELSE?! HVILKE påstander og hvems?
Fortjener noen fordømmelse for sine meninger?
Kom med dokumentasjonen din du, ikke løse påstander og fordømmelse!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  millicent
13 år siden

Fordømmelse? Hva er neste? Holocaust benektere utsettes for henrettelse?

due
due
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

«Et annet moment er at Zionistene faktisk påstod at det ble gasset ihel 6 millioner jøder også etter 1 verdenskrig»

Hvem påstod dette (navn)? Når ble det påstått? Hva nøyaktig ble sagt/skrevet, og hva er kilden for det?

«Det er også et faktum at jødene erklærte krig mot Tyskland og erklærte at de skulle ødelegge og knuse Tyskland og få landet oppdelt, denne erklæring stod bl a på forsiden av New York times i 1933»

Tull. Det var Daily Express, ikke NY Times. Videre er det slett ikke et faktum at «jødene erklærte krig mot Tyskland». Under denne krigsoverskriften skjulte det seg en mindre dramatisk historie: at jøder oppfordret til boikott mot Hitlers antisemittiske Tyskland.

«Problemet er bare at man kan ikke snakke om fakta, uten å bli stemplet..»

Nei, problemet er at folk ikke makter å skille vrøvl fra fakta. Ut av dette springer et fenomen som Holocaustfornektelse.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  due
13 år siden

Det var nok forventet en livlig aktivitet her fra visse aktører..
Hvorfor skal noen stemples som fornektere av noe?
Skeptikere er fornektere av det meste, også en del fakta..
Det er bare å undersøke fakta, det gjør man ikke om man er forutinntatt og kaller de som har et annet syn for fornektere eller konspirasjons-teoretikere..
Fornekterne er de som fornekter fakta, uansett bevis..
Å kalle andres meninger for vrøvl er ikke respektfullt..

Armin eller andre må kunne ytre seg og si sin mening fritt om hva de vil uten å bli omsnakket som adoptert eller adoptere noen. Dette er ikke noe adopsjonsbyrå.. Enhver bør kunne si og mene hva de vil, fritt..

Det er å håpe at Morten Kielland også vil bidra til debatten, men man kan ikke forvente av noen at de sitter parat her 24 timer i døgnet..

Due: Det er mulig det var flere aviser, det skjedde iallfall i 1933, og det står New york times noen steder om man søker, andre steder Daily Express, men innholdet er det viktigste. Her får dere to meget relevante linker fra glimrende en artikkel her på NS om et glemt Holocaust, av JJ:

http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/01/judaea-declares-war-on-germany.jpg

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Ditt andre spørsmål til meg due står svaret på i samme setning og avsnitt som du fant det du reagerte på, henvisning til en bok som dokumenterer nettopp dette.. The first Holocaust – av Don Heddesheimer..

Dessuten tror jeg dette blir grundig dokumentert om dere gidder å se den filmen som Armin la link til ovenfor..

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  Nixo
13 år siden

Nixo, Ta og les det det du har skrevet et par ganger.
Tenk over det, og prøv å forestille deg hva andre mennesker tenker om deg.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  millicent
13 år siden

Advarsel: gjenntatte personangrep ses på som debattavledning og medfører til karantene i 4uker. Så kan du sitte på sidelinjen og se på, helt til du lærer å respektere ulike meninger uansett hvor hårreisende det er for deg.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Armin, hvem er det som får advarsel? du sier ikke hvem?
Forsøker alltid å holde meg til tema og håper jeg ikke har sagt noe galt, forsvarer bare alles rett til å ytre seg utansett mening, og det mener jeg..

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Armin: Jeg kan ikke hverken med min beste eller verste vilje se at det millicent skrev kan oppfattes som et personangrep. Hun ber bare Nixo reflektere over hva han har skrevet og reflektere over hvordan omverdenen kan oppfatte ham som forfatter av en slik artikkel. Intet annet.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem
An ad hominem argument, also known as argumentum ad hominem (Latin: «argument toward the person» or «argument against the person»), is an argument which links the validity of a premise to a characteristic or belief of the person advocating the premise.[1] The ad hominem argument is not a fallacy despite there being fallacious instances of the argument.[2]

Selve saken må bli personangrep. Om motsatt vei, debattantene må regne med at saken vil bli brukt for diskvalifisere dem. Begge deler er basert på saklige argumenter. Selve saken er slik.

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Armin,
Dette er deres egen nettside. Jeg er allerede på sidelinjen ang. hva dere mener eller ikke mener.
Innholdet i påstandene som kommer fra Morten, og argumentasjonen til Nixo er av en slik art at jeg begynner å tvile på om de faktisk skjønner hva det er de diskuterer.
Prøver bare å få dere til å tenke over hvordan dere fremstår.

due
due
Abonnent
Svar til  Nixo
13 år siden

«Hvis 6 millioner jøder ble myrdet, må ca 3400 mennesker være blitt myrdet hver dag i krigens 5 år..»

Historikere anslår at ca 1.5 til 2 millioner ble drept ved regelrette massakrer i Øst-Europa (SS-Einsatzgruppen, andre tyske sikkerhetsstyrker og Wehrmacht-enheter utførte disse drapene), opp til tre millioner i leirene (dødsleire som Auschwitz, Treblinka, Belzec, Sobibor såvel som konsentrasjonsleire som Bergen-Belsen, Buchenwald og andre) og opp til én million i ghettoer og allment under det morderiske tyske okkupasjonsregimet.

Det er en misforståelse at alle ble myrdet i gasskamre.

Angående krematorienes kapasitet: Da massemordet økte i omfang, viste det seg i Auschwitz at krematoriene nettopp ikke hadde stor nok kapasitet. Derfor besørget man utvidelse. Her er et originaldokument som er viktig i denne sammenheng.

http://holocaust-history.org/auschwitz/topf/topf-8-9-42.jpg

Det er et internt memorandum der det fremkommer at Auschwitz-krematorienes kapasitet nå må økes — man vil da kunne, ifølge ingeniøren Kurt Prüfer (forfatter av memorandumet), nå en kapasitet på 2650 pr dag — 80 000 i måneden. Men dette, sies det, er ikke tilstrekkelig! Som det heter i originaldokumentet, for dem som kan tysk (og den som virkelig er interessert i å sjekke kildene som belyser Holocaust, må kunne tysk):

«Herr K. erklärte, dass diese Anzahl von Muffeln noch nicht ausreichend sei; wir sollen noch weitere Öfen schnellstens liefern.»

Altså regnet man på dette tidspunktet – september 1942 – med at Auschwitz trengte å kunne kremere over 1 million lik i året.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Nazistene ( SS) rakk å sprenge de langt fleste gasskamrene og krematorieovnene,før de ble overmannet.I midlertid kom angrepet på leiren Majdanek,sørvest i polen overraskende,tydeligvis-så der står leiren mer eller mindre som den var under krigen.Det er den eneste av tilintetgjørelsesleirene som ikke ble helt eller delvis sprengt før Sovjeterne eller de allierte tok over leirene.Etter frigjøringen av Majdanek,tok det noe tid før den røde arme kom seg videre,så nazistene kjøpte seg nok tid til å ødelegge det meste av de mest komprimiterende bevisene.
Om noen skulle finne på å trekke leirenes formål i tvil,så vil jeg heller anbefale en tur til Majdanek i stedet for Auschwitz. Majdanek var en langt mindre leir enn Auschwitz,men det er vel rimelig grei matte å regne ut kapasitet på Auschwitz-anlegget,ved å se på de intakte dødsanleggene i Majdanek.Sett bort i fra forskjellen i direkte størrelse er tilintetgjørelses-delen
av anleggene ganske likt bygd opp. Nazistene var jo grundige slik;når de hadde funnet opp noe som virket godt ett sted,så kopierte de det så likt som mulig på alle andre steder de ville gjøre noe lignende.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

En liten korreksjon.Krematorieovnene i Majdanek ble ødelagte,men altså ikke gasskamrene.Ble en trykkleif. Likevel er det den best bevarte leiren av de to som benyttet Zyklon B som henrettelsesmetode.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

PS.Jeg vet at leiren Majdanek ikke er populær hos holocaustfornektere.Bla har David Irwing nektet å besøke den.Han hevdet at «den tilfører historien intet nytt».Ja-ja..

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Hvis det faktisk hadde seg slik at Zyklon B gassen som nazistene benyttet i konsentrasjonsleirene ble benyttet til avlusning og ikke til avlivning, så vil det jo stille den forrige paven, den nå avdøde Johannes Paul II i et nytt og bedre lys, ettersom den unge Karol Wojtyla bedrev salg av Zyklon B gass til nazistene da han jobbet for I. G. Farben, som var industriforetaket som drev konsentrasjonsleirene for nazistene:

«David A. Yallop: In the Name of God. The present pope, JOHN PAUL II also has an interesting and noteworthy past.

In his book Behold a Pale Horse, William Cooper, who has worked for twelve years for Naval Intelligence, writes that during the war Karol Wojtyla apparently worked with I.G. Farben and sold gas to the Nazis.

At the end of the war, for fear of being killed for collaboration, he fled to Poland, looking for the protection of the Catholic Church. There he made a development similar to that of Eisenhower, just a bit slower, and subsequently was elected Pope. »

Se: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century07.htm

« Forrige artikkel

Aktivisme i nærmiljøet

Neste artikkel »

Silverstein ønsket å demolere WTC 7

2K
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x