Et arrangert bilde som gikk verden rundt og vekket sympati

Noen spørsmål om holocaust

67.9K visninger
43 minutter lesetid
1 971

Hvordan skulle noen kunne lyve om noe så alvorlig? Og hvorfor? Vi vet jo dessuten at Holocaust fant sted! Vi har lært om det på skolen, lest det i historiebøkene, vi har sett det på TV, på kino … ja, noen av oss har til og med vært på klassetur til Auschwitz og sett bevisene med egne øyne! Ingen kan da hevde noe annet, eller …?

Begynnelsen

Slik var min første reaksjon da jeg for et par år siden tilfeldigvis kom over noen såkalte “revisjonistiske” artikler om holocaust. Dette var mens jeg fortsatt etterforsket 11. september-dramaet. Til å begynne med opplevde jeg disse artiklene som støtende: Ingen kunne vel i fullt alvor stille spørsmålstegn ved et så sentralt og veldokumentert historisk fenomen? Noe slikt virket helt usmaklig, totalt useriøst og langt ute på viddene; disse menneskene måtte da være fullstendig rav, riv, ruskende gale?

Likevel stusset jeg: De fleste av dem var akademikere, som jeg selv. Og deres resonnementer hadde både en logisk gyldig form som lot seg følge, samt henvisninger til kilder som kunne kontrolleres av meg direkte. Og de kunne vise til harde, fysiske fakta som underbygget deres påstander. Merkelig. Det så altså ut til at disse menneskene faktisk hadde noe å fare med. Det var i hvert fall nok til at jeg tross alt så meg nødt til å undersøke denne saken nærmere.

Det har jeg ikke angret på, selv om jeg allerede har fått, og sikkert fortsatt vil få, mye “pepper” for det.

Men det spiller ingen rolle – sannheten er det viktigste av alt, alltid.

Fortsettelsen

Bare noen uker senere var jeg nemlig ikke lenger i tvil: Den offisielle holocaust-historien kunne helt enkelt ikke være riktig. Det var rett og slett for mange umuligheter ved den, akkurat som ved den offisielle 11. september-historien. Og jeg har til dags dato ikke sett ett eneste dokumentert eksempel på at mennesker, hverken jøder eller andre, skal ha blitt avlivet i tyske gasskamre under krigen. Ikke ett!

Det eneste vi har er såkalte “øyenvitneskildringer” og ikke så mange av dem heller, forresten. Og av de få vi har, så er flere av disse beviselig falske; muligens er de falske alle sammen.

Ulike varianter av holocaust-historien

Det eksisterte minst tre parallelle holocaust-historier til å begynne med, dvs mot slutten av og like etter krigen:

Én gikk ut på at jødene ble systematisk avlivet med elektrisk strøm; en annen på at de ble dampkokt; og altså endelig, at de ble gasset ihjel med cyanidgass; eller – i nyere tid – diesel(!)-eksos.

I dag vet vi at ingen av disse tre historiene kan være riktige og dermed må være propagandafostre. Vi vet også at det var gass-historien som etterhvert skulle bli foretrukket, og senere kjørt fram i historiebøkene. Den er før øvrig også blitt lettere revidert flere ganger, når umulighetene er blitt for innlysende, eller regelrett avslørt – og den er fortsatt under revisjon. Som nevnt over, så er det faktisk dieseleksos-varianten som nå i – hvert fall delvis – foretrekkes, hvor usannsynlig den enn måtte være (se henvisninger lengre ned i artikkelen).

Dette, dvs denne gigantiske bløffen, er også grunnen til at originalutgaver av f.eks The World Almanac og andre samtidige leksikalske verker ikke viser noen nedgang i det offisielle tallet på jøder i verden i det hele tatt etter 2. verdenskrig, mens senere revisjoner faktisk gjør det.

Det samme gjelder antallet “holocaust-ofre”: Det har som kjent landet på ca 6 millioner, og der holder det seg; og det på tross av at det “offisielle” tallet på ofre bare i Auschwitz, er blitt nedjustert fra 4 til 1,5 millioner.

2,5 millioner er jo en ganske kraftig reduksjon – og da burde man vel kunne forvente at 6-millionertallet ble nedjustert tilsvarende? Men den gang ei.

Og som jødene selv sier: “Hvis alle som hevder å være en holocaustoverlevende faktisk er det, hvem var det da Hitler drepte?

To ulike minneplater i Auschwitz – platen til høyre er den vi kan se der i dag. Det offisielle, nærmest magiske 6-millionertallet, er merkelig nok ikke blitt nedjustert tilsvarende.

Men ble ikke jødene forfulgt?

Jo, visst! Det er godt dokumentert at jødene som gruppe ble forfulgt av nazi-regimet fra 1933 til 1945. Og dessuten at jøder, vel og merke på lik linje med andre grupper, f.eks sigøynere, kriminelle, politiske motstandere, krigsfanger osv, ble utnyttet i den tyske krigsproduksjonen eller internert i leirer og ghettoer i påvente av krigens utfall. Og, for jødenes vedkommende, en eventuell deportasjon til f.eks Madagaskar eller Palestina; dette som en endelig løsning på det såkalte “jødeproblemet” i Europa, i den grad det da fantes noe slikt problem.

Og en slik deportasjon går hånd i hånd med sionistbevegelsens offisielle agenda, nemlig opprettelsen av en egen, jødisk stat. Dette har i sin tur høyst sannsynlig et dypere formål for øyet, men det vil jeg komme tilbake til. Samt hvem som sannsynligvis står bak denne bevegelsen – og nazismen, for den saks skyld.

Det er altså ingen grunn til å tvile på at det i konsentrasjonsleirene døde tusenvis av mennesker, spesielt som følge av epidemier, og da først og fremst tyfusepidemier. Offisielle tall fra Det internasjonale røde kors (ICRC/ITS) viser at ca 300.000 mennesker, deriblant en del jøder, er bekreftet omkommet i tyske konsentrasjonsleire under krigen (ved en opptelling i 1983).

Vi har derimot ingen beviser på noe overlagt massemord, på tross av hva som er blitt forsøkt forfektet fra visse hold – heldigvis! Alt vi har er såkalte “øyenvitneskildringer” – et heller tvilsomt vitenskaplig fundament.

Hva med skrekkbildene og -filmene?

Men hva med bildene? Vi har jo sett bilder og filmklipp, hvor haugevis med avmagrede lik blir skyflet rundt med bulldosere?! Hva med dem?

Vel, for det første så blir man ikke tynn av å bli gasset i hjel; det blir man derimot av tyfus og liknende epidemiske sykdommer. Og vi vet med sikkerhet at tyfusepidemier forekom i konsentrasjonsleirene på tross av foranstaltninger som f.eks kortklippet hår og gasskamre for avlusing av klær og utstyr.

Lus sprer nemlig tyfus. Så før DDT ble vanlig i Europa var cyanid-gass,  solgt under merkenavnet Zyklon, kanskje det mest effektive middelet man hadde mot lus. Gassen ble solgt av firmaet Degesch, som er en forkortelse for Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, altså: Det tyske selskap for skadedyrbekjemping.

Reklame fra Degesch, som leverte gass og gasskamre til konsentrasjonsleirene. Det fremgår tydelig av annonsen at dette handler om bekjempelse av skadedyr.
Et ekte gasskammer i Dachau. Legg merke til at tidene for gassing ble skrevet med kritt utenpå dørene, samt den godt synlige advarselen mot å åpne døren under gassing: “Forsiktig! Gass! Livsfare! Ikke åpne!”

Selv om cyanid-gass antakelig var det mest effektive tyskerne hadde mot lus på den tiden, så var det både dyrt og upraktisk, slett ikke ufarlig, og heller ikke like effektivt som DDT. Epidemier kom derfor av og til ut av kontroll, og med katastrofale resultater, slik tallrike fotografier og filmopptak også viser. Særlig mot slutten av krigen ser det ut til at dette har vært et stort problem. Det kan i hvert fall forklare de store haugene med avmagrede lik.

De allierte hadde DDT, tyskerne hadde det ikke – her fra en demonstrasjon i US Army.

Matmangel?

Hva så med langvarig matmangel? Kunne ikke dette også være en mulig forklaring på de magre kroppene? At fangene med fullt overlegg ble utsatt for langvarig sulteforing før de ble gasset i hjel?

Jo, visst. Og på slutten av krigen var det virkelig alvorlig matmangel i Tyskland – også i konsentrasjonsleirene.

Det er bare det, at det er vanskelig å konkurrere med sykdommer som tyfus, tyfoidfeber og dysenteri, når det gjelder avmagring. Og når vi ser bilder av friske fanger fra krigens slutt, så ser vi at de ikke på noen måte kan sammenliknes med kroppene av skinn og bein som skyfles rundt med bulldosere, legges ut i lange rekker, eller stables i store hauger. Og blant de friske fangene var det, som kjent, også en hel del jøder.

Fra frigjøringen av Dachau – fangene er magre, men langt i fra så magre som tyfusofrene på bildet nedenfor.
Tyfusofre – dette bildet er også fra Dachau. Noen friske fanger og allierte soldater i bakgrunnen.
Dette bildet viser tydelig at de allierte styrkene var fullt klar over tyfusfaren - her fra Bergen Belsen
Dette bildet viser tydelig at de allierte styrkene var fullt klar over tyfusfaren – her fra Bergen Belsen. Det er imidlertid ikke riktig at støv sprer tyfus; men derimot tyfoidfeber, som for øvrig er minst like farlig.

Fra de øvrige fasene av krigen har vi dokumenter fra Det internasjonale røde kors (ICRC) som viser at fangene i leirene faktisk fikk nok mat. Dette ble nemlig jevnlig kontrollert av ICRC, den gang som nå. Fangenes matrasjoner er dessuten gjengitt i Guide-boka for Auschwitz Birkenau på s 15: 1.300-1.700 kilokalorier pr dag, noe som tilsvarer kaloribehovet for en litt aktiv, til meget aktiv gjennomsnittsperson.

Og hvorfor skulle noen egentlig bry seg med å gasse i hjel mennesker som allerede var på dødens rand av sult?

Det gir rett og slett ikke mening.

Og ennå en gang: Man blir ikke tynn av å bli gasset ihjel!

Det som derimot gir mening, er å se hvor lite man egentlig behøver å vri på sannheten før man får grunnlaget for en monster-myte: “Gasskamrene var til for å avlive mennesker (ikke lus); og de tynne kroppene er utsultede og ihjelgassede jøder, ofre for nazistenes grusomheter.”

Hvorfor rive opp i dette nå?

Hvorfor tar jeg opp denne tråden nå, så mange år etter at Hitlers påståtte masseutryddelse av jødene, populært betegnet som Holocaust, skal ha funnet sted? Er det ikke viktigere å beskjeftige seg med mer presserende problemstillinger som mistenkelig massevaksinering, snik-globalisering, og en – av noen – ønsket reduksjon av jordas befolkning med 90%?

Det korte svaret på dette spørsmålet er at jeg tror disse tingene henger sammen. Det er ikke umulig at de rett og slett er ulike deler av den samme agendaen.

Det litt lengre svaret er at holocaust-historien er blitt – og fortsatt blir – misbrukt til å forsvare obskure pengeoverføringer, tvilsomme våpensalg, militær maktbruk, okkupasjoner, invasjoner og andre lite humane aktiviteter her på jorden, spesielt i Midt-Østen.

Dette er det ingen tvil om; men det store spørsmålet er om alt sammen bygger på et rettmessig eller urettmessig grunnlag.

Og det ser altså ut til at grunnlaget kan være høyst urettmessig – for å si det mildt.

Så hva hvis Holocaust faktisk er en bløff?

Sett at holocaust-historien virkelig er en historieforfalskning?

Uten holocaust-historien, intet Israel, for eksempel; eller alle Israel-vennene, som vi bl.a finner på Stortinget; eller årlige, massive pengeoverføringer til Israel fra USA eller andre land; eller all sympati og støtte fra den vestlige verden som faktisk har kommet Israel til gode, til tross for tallrike eksempler på brutaliteter mot sine palestinske naboer og medmennesker? Og det til og med ganske nylig, om jeg ikke husker helt feil.

Hvorfor skulle staten Israel ellers ha lov til å sitte på et av verdens største atomvåpenarsenal, når et visst land i nærheten for bare få år siden ble invadert og “demokratisert” (under tvang) av det nye, selvoppnevnte “verdenspolitiet”? Og det til og med etter bevisst feilaktige påstander om eksistensen av såkalte “masseødeleggelsesvåpen”; påstander som vår egen – og i hvert fall tilsynelatende – stupide Thorbjørn Jagland så plumpt påstår at han trodde på?

Jeg bare spør.

For rett skal være rett. Alltid! Og det er ikke rett å tiltuske seg fordeler på urettmessig vis gjennom å skape løgnhistorier. Det er heller ikke tillatelig å mishandle sine palestinske naboer og medmennesker i “selvforsvar”, selv om det aksepteres mer eller mindre stilltiende av resten av verden. Og dette kommer antakelig til å fortsette så lenge en slik holocaustløgn får lov til å eksistere.

Og kanskje vil den avstedkomme verre ting også.

Derfor er det at jeg i løpet av de siste månedene har valgt å bruke såpass mye av både tid og krefter på å undersøke denne saken nærmere, og på å skrive denne artikkelen.

Jeg vil ingen til livs – bortsett fra usannheter.

Holocaustløgnen er bare en liten del av usannheter som har skapt det verdensbildet de fleste av oss, i hvert fall inntil nå, har trodd på.

Trenger sannheten beskyttelse?

I flere land er slike undersøkelser som denne jeg har gjort nå faktisk blitt forbudt ved lov. Dette finner jeg veldig mistenkelig. Sannheten trenger ingen beskyttelse; det gjør derimot løgnen.

Hva som er sannheten, kan jo alltid diskuteres; men de faktiske forhold omkring holocaust er det altså ikke en gang tillatt å diskutere lenger! Det finnes offisielt kun én sannhet: Hitler-regimet og Nazi-Tyskland samlet sammen 6 millioner jøder, gasset dem ihjel og brant dem opp – punktum. Og alle som, uansett grunn, måtte være så ufine og tvile på dette faktum, straffes med fengsel og bøter. Basta!

Dette er faktisk loven i flere land; og det kan man saktens forstå, når man tar i betraktning hvor lite som skal til før denne etablerte “sannheten” begynner å rakne. Det er nok å se på noen historiske faktaopplysninger, tilgjengelige statistiske data og historiske dokumenter. Eller man kan regne litt på den samlede kremasjonskapasiteten den gangen, og finne ut at man i beste fall kunne vært ferdig med likbrenningen en gang i 1960-åra dersom den offisielle historien og det nærmest magiske 6 millioner-tallet skulle være korrekt.

Dansken Ib Nicolajsen oppsummerer noen av de mest åpenbare urimelighetene slik:

“Av de 2,7 millioner jøder som var innenfor rekkevidde av den tyske vernemakt, overlevde 3,5 millioner og fikk holocaust-erstatning, mens de resterende 6 millioner døde. Tyskerne transporterte dem hundre og atter hundrevis av kilometer over sitt krigsherjede og overbelastete jernbanenett, foret og kledde dem, hospitaliserte dem og tatoverete dem, for så å drepe dem.”

En nokså tankevekkende oppsummering. Og de statistiske data den referer til kan verifiseres gjennom allment tilgjengelige kilder, for eksempel leksika og statistiske oppslagsverk utgitt på den tiden. Prøv gjerne selv!

Men de statistiske uoverensstemmelsene og de logiske umulighetene er bare toppen av isfjellet. Vi har også en mengde eksempler på forfalskninger av bilder, rapporter, ja til og med fysiske installasjoner og annet bokstavlig talt “hardt” bevismateriale. Og dette er hevet over tvil – materialet er definitivt blitt tuklet med. Hvorfor ellers stemmer ikke det påståtte gassgammeret i Auschwitz lenger overens med de originale arbeidstegningene? Og hvorfor ellers finner vi tydelige fysiske spor av ombygninger i nettopp dette rommet? Og dette er bare ett av mange eksempler.

Ikke rart at sannheten trenger beskyttelse.

Jeg kunne egentlig skrevet en hel bok om dette emnet, men dersom denne artikkelen noen gang skal bli ferdig, så må jeg nok i denne omgang nøye meg med en brøkdel. Og forhåpentlig vil denne artikkelen inneholde nok stoff til at Nyhetsspeilets lesere forstår poenget og får lyst til å grave videre i dette på egen hånd. Bare vær klar over at en del personer kjemper med nebb og klør – og ufine midler – for å beskytte denne myten.

deesill
Denne boken, skrevet av Richard Verrall (alias Richard E. Harwood), ble publisert i 1974. Flere mennesker er senere blitt straffet, skadet, eller invalidisert, som følge av sin befatning med denne boken. Han som oversatte den til fransk, Franscois Duprat, ble kort tid etter drept av en bilbombe. Hans kone mistet begge sine ben i dette attentatet og ble sittende i rullestol. (Bilde: DeesIllustration.com)

Noen anbefalte dokumentarfilmer

For deg som forstår engelsk vil jeg særlig anbefale tre dokumentarfilmer, nemlig:

“One Third Of The Holocaust”

og

“Buchenwald – A Dumb Dumb Portrayal Of Evil”

samt David Coles dokumentarfilm (David Cole in Auschwitz) om Auschwitz og det påståtte “gasskammeret” der.

Særlig de to første filmene er meget nøkterne produksjoner og ganske godt forskerarbeid.

Dokumentaren “Nazi Shrunken Heads” (i fem deler) er laget av samme person, og også ganske god. Den viser hvordan løgn brukes for å rettferdiggjøre krig; ikke bare den gangen, men også i våre dager.

Det kan dessuten være verd å se filmen “The Holocaust Unveiled” som bl.a tar for seg hvordan svært mange personer i årenes løp er blitt trakassert, bøtelagt, fengslet, fysisk mishandlet, truet på livet, ruinert, gjort hjemløse, eller regelrett myrdet, bare fordi de har våget å sette spørsmålstegn ved den offisielle holocaust-historien.

Men disse filmene er altså alle på engelsk.

For dem som ikke er så gode i engelsk, er det bare å lese videre.

Lovforbudet

Forbudet mot å tvile på den offisielle holocaust-historien gjelder nå i land som Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Israel, Lichtenstein, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania og Sveits.  Minst 12 mennesker er allerede dømt til fengsel – noen for flere år – og/eller drøye bøter, uten å ha gjort noe annet galt enn å stille spørsmålstegn ved den offisielle holocaust-historien.

Hvorfor kan så godt som alle andre politiske og historiske begivenheter fritt diskuteres og etterforskes, men altså ikke holocaust?

Er dette talefrihet? Er dette tankefrihet? Er dette frihet i det hele tatt? Neppe.

Disse menneskene omtales dessuten på en stigmatiserende måte som “holocaustbenektere” (jfr min tidligere artikkel om “merkelapping”). Dette er vel kanskje litt urettferdig, siden mange av dem, eller kanskje alle sammen, slett ikke benekter noe som helst. Det de derimot gjør, er å stille seg tvilende til at den oppleste og vedtatte historien om holocaust er korrekt. Og det må man vel ha lov til, selv om den offisielle historien skulle være aldri så korrekt?

Spørsmålet blir da: Hvorfor skal noen behøve å vedta lover mot annerledes tenkende, hvis det bare var for at de tenkte annerledes?

Og her, mine damer og herrer,  er vi for alvor i ferd med å sirkle inn det lodne, grå dyret som i lang tid har lusket rundt i skyggene bak våre demokratiske kulisser og som tydeligvis utgjør den egentlige makten i samfunnet. Det er nemlig tydelig at noen med stor og illegitim makt nå kjemper for å beskytte sin holocaust-myte. Og det er vel ikke først og fremst israelerne eller jødene selv, men derimot de som sto bak dannelsen av staten Israel, som gjør det. De som dekker seg bak dette fabrikkerte teppet av sympati for Israels sak.

Og disse “noen” har formodentlig hatt en ganske klar baktanke med dette, siden de har jobbet såpass metodisk og langsiktig for å få dette til. Personlig gjetter jeg på at Israel er tiltenkt en avgjørende rolle i siste kapittel av globaliseringsprosessen, og dermed den 3. og siste verdenskrigen, slik Sions vises protokoller foreskriver.

Men det er altså bare en gjetning.

Nazi-frykt og Wikipedia

Den offisielle forklaringen på holocaustlovenes berettigelse er (i flg f.eks Wikipedia) at man ønsker “å hindre en ny oppblussing av den nazistiske ideologi/nazisme” (min oversettelse). De færreste vet vel neppe noe særlig om hva denne ideologien egentlig går ut på (det gjelder i alle fall meg); men bare de negative assosiasjonene knyttet til ordene “nazist” og “nazisme” er vel nok for de fleste av oss “gode jøssinger” til å ta dette argumentet for god fisk og forstå alvoret, eller hva? Sånn apropos merkelapping, altså.

La oss nå se litt nærmere på det bakenforliggende resonnementet for Wikipedias “forklaring” [min spissformulering]:

“Holocaust-myten må bestå, ellers risikerer vi en oppblussing av nazistisk ideologi.”

Et mot-eksempel: Jeg, for eksempel, er ikke nazist; ei heller har jeg noen som helst andre politiske sympatier. Jeg er faktisk fullstendig uinteressert i politikk. Jeg setter dessuten humane verdier høyt og jeg mener at alle mennesker er like verdifulle. Og jeg tar avstand fra enhver bruk av vold for å løse mellommennesklige konflikter.  Ville da en avsløring av holocausthistorien som en skapt myte gi meg større sympati for nazistisk ideologi? Eller for mennesker som ivrer for bruk av vold, for den saks skyld?

Eller for å sette det hele på spissen: Ville jeg bli nazist av å få rede på at hele holocaust-historien faktisk var en myte?

Selvsagt ville jeg ikke det.

Resonnementet i Wikipedias hovedargument har dermed ikke logisk gyldighet og må falle – som så mye annet i Wikipedia, forresten. Wikipedia ser faktisk ut til å være den fremste kanalen for politisk korrekte oppfatninger på hele Internett, og hevder for eksempel fortsatt(!) at 19 fanatiske muslimer sto bak aksjonene i New York og Washington den 11. september 2001.

Dette er rett og slett ufine virkemidler for å beskytte holocaust-myten mot avsløring.

Og det er selvsagt heller ikke dette med nazi-frykten som er sakens egentlige kjerne her: saken er snarere den, at de annerledes tenkendes tenkning i nettopp dette tilfellet er så til de grader skadelig for noen – og da antakelig noen med såpass stor makt her i verden, og fremfor alt i Europa, at tale- og trykkefriheten bare vike – koste hva det koste vil.

Dessverre.

Professor Robert Faurisson etter grov mishandling.

Mediafremstillingen

Måten saken er blitt fremstilt på i media har mange nok likhetstrekk med bl.a 11. september-affæren til at vi kan gjenkjenne mønsteret: latterliggjøring på tross av gode argumenter, argumenter som heller aldri får komme særlig tydelig fram. Det blir i stedet benyttet tvilsomme og/eller udokumenterte påstander, floskler og følelsesvekkende ord, bilder og uttrykk. Her er to eksempler på dette (legg merke til at forfatteren er den samme i begge artiklene).

Eks 1 (Aftenposten)

Eks 2 (Fri tanke)

Det er altså, i flg Aftenposten, “livsfarlig” å benekte holocaust. (Hva med å “betvile”, da? Er det også livsfarlig?)

Eller ta denne artikkelen, også hentet fra Aftenposten. Legg merke til ordbruken. I det siste avsnittet blir det til og med slått fast at det er “vanvittig” å benekte holocaust. Alle som gjør det er altså gale. Ja, ja, så vet man dét!

Sammenlikn med overkjøringen av Daniel Hellwege som Petter Nome i NRK foretok i forbindelse med 11. september-anomalitetene. Dette er veldig likt måten holocaust-tvilerne blir behandlet på: ikke får de komme skikkelig til orde, og gode argumenter fra motparten mangler fullstendig. Latterliggjøring er det viktigste eller, som i dette tilfellet, det eneste våpnet.

Legg også merke til at den nærmest profesjonelle sjarlatanen Øystein Sørensen, som spiller en aktiv rolle i ovennevnte intervju, for øvrig også er svært aktiv i holocaustdebatten.

Det er neppe tilfeldig.

De åpenbare løgnhistoriene

Heldigvis er det noe som heter at “en løgn er en løgn, og den ene løgnen tar den andre; og før eller senere kommer alt sammen fram i lyset”.

Elie Wiesel er et av de mest kjente “holocaustvitnene” og har til og med fått Nobels fredspris; akkurat som Obama, forresten. Og det er jo ganske drøyt hvis man tenker på at den samme Wiesel i en av sine bøker faktisk oppfordrer alle jøder om å “for alltid holde av en plass i seg selv for hat overfor tyskere og alt som tyskere står for”.

Sånt blir det jo fred av, eller hva?

“Every Jew, somewhere in his being, should set apart a zone of hate – healthy, virile hate – for what the German personifies and for what persists in the German.”

Elie Wiesel, Legends of Our Time (1968), side 177-178.

Wiesel har dessuten beviselig løyet flere ganger: For eksempel forteller han  i en av sine bøker at “geysirer” av blod fra jøder henrettet ved Babi Yar i Ukraina fortsatte å strømme opp av jorda i månedsvis etter massemordet (Wiesel 1982:86).  Dette er selvsagt ikke fysisk mulig, da blod som kjent koagulerer ganske fort etter at døden er inntrådt. Han har da også senere gått tilbake på dette, og sier at han riktignok ikke har sett dette personlig, men har fått det fortalt. Det kan godt være, men i så fall burde vel dette ha kommet klart fram i teksten? Og dette er bare ett eksempel.

Her er mange andre eksempler på Wiesels løgner (med henvisninger).

I den såkalte “dokumentasjonslitteraturen” om holocaust, for eksempel i det monumentale verket “The Destruction of the European Jews”, av Raul Hilberg, finnes det også slike åpenbare løgnhistorier, og alle fra såkalte “øyenvitner”. Ett av disse er Jankel (Yankel) Wiernik, som har skrevet ned sine “opplevelser” i en “rapport” som senere ble til boka “A year in Treblinka”. Her forteller han om litt av hvert, blant annet om en pistolkule som gjennomhuller klærne hans, men som stopper uten å trenge gjennom huden; den etterlater kun et merke. Ganske sensasjonelt, egentlig.

Han forteller også usannsynlige historier om hauger av lik som brenner som fakler, helt av seg selv, uten tilførsel av f.eks ved eller kull. Dette er rett og slett en fysisk umulighet. En menneskekropp består som kjent av ca 80% vann og kan på ingen måte brenne opp uten en kraftig varmekilde eller rikelig tilførsel av en eller annen form for brennstoff; og dette nevnes det ingenting om, enda beretningen for øvrig er svært så detaljert. Og Wiernik siteres faktisk hyppig av Hilberg, som i sin tur tydeligvis ikke har nok kritisk sans til å underkjenne Wierniks beretning som pålitelig. Og det neste spørsmålet blir da: Bør vi stole på en såpass ukritisk “seriøs forsker” som Hilberg når han ikke en gang greier – eller ønsker? – å gjennomskue Wierniks nokså åpenbare løgnhistorier?

Vi finner også løgnhistorier i protokollutskriftene fra Nürnbergprosessene, samt i skrevne “tilståelser” fra de menneskene som skal ha vært hovedmenn bak ugjerningene, f.eks Rudolf Höss, i en periode kommandant for fangeleiren Auschwitz-Birkenau: Höss nevner i sin “tilståelse” for eksempel et fiktivt navn på en konsentrasjonsleir (Wolzek), i tillegg til en masse annet vrøvl, som for eksempel at de skal ha brent opp 2.000 lik i 5 ovner på 12 timer. Det vil si 1 minutt og 48 sekunder pr lik. Det er en umulighet, selv med dagens mest effektive krematorieovner, og det er dermed nærliggende å tro at Höss lyver. Hvorfor skulle han gjøre det hvis tilståelsen hans var ekte?

Eller hva med historiene om jøder som omkommer i “kvegvogner” av mangel på luft? Slike vogner er jo bygget nettopp slik for at kveget skal få god tilgang på luft under transporten. Dette er heller ikke troverdig. Derimot vekker det visse følelser i oss at mennesker blir behandlet som kveg, og det er vel nettopp det som er hensikten?

Stroop-rapporten

Denne rapporten skal altså ha vært en illustrert rapport fra SS-general Jürgen Stroop gitt som “gave” til riksfører Heinrich Himmler. Og det er altså nettopp denne rapporten om opprøret og ødeleggelsen av Warsawa-ghettoen som det berømte bildet av den lille gutten med hendene i været er hentet fra.

Stroop-rapporten er imidlertid beviselig et falsum og også full av utrolige historier. For eksempel så skal en SS-offisér ha blitt drept da håndgranaten han holdt i hånden eksploderte som følge av en kule fra de jødiske bandittene (Stroop-rapporten, s 29). Bortsett fra at dette er temmelig umulig rent fysisk, så er dette også det eneste dødsfallet blant tyskerne som kjempet under det såkalte Warsawa-opprøret forårsaket av eksplosiver, til tross for at det i flg rapporten ble beslaglagt “hundrevis av eksplosiver, brannbomber, håndgranater og ‘helvetesmaskiner’ (bomber med lunte)” fra de jødiske rebellene, og at kampene raste i ukevis.

56.000 jøder skal ha overgitt seg til slutt og hele 13.000 skal ha blitt drept under kampene. Jødene og “bandittene” skal ha forskanset seg i improviserte bunkere og skuddsikre stillinger, og de skal ha kjempet fanatisk, med både håndgranater, eksplosiver, rifler og pistoler. Likevel gikk bare 16 tyske liv tapt på alle disse ukene – i følge rapporten, altså. Hvor sannsynlig dét er, må man jo uvilkårlig spørre seg.

Og den lille gutten på bildet som i ettertid nærmest er blitt selve symbolet på holocaust, heter mest sannsynlig Tsvi (Zvi) Nüssbaum og ble aldri utsatt for noe holocaust. Ei heller opplevde han eller de andre menneskene på dette bildet noe opprør. Bildet er ganske enkelt satt inn i feil kontekst.

I en artikkel i The New York Times den 28. mai 1982, forteller dr Nüssbaum selv historien bak bildet: Han og hans familie hadde flyttet fra Palestina til Polen like før krigen, men etter invasjonen ønsket de å vende tilbake igjen til Palestina. I mellomtiden ble Tsvi og foreldrene, samt en del andre jøder som også hadde utenlandske pass, internert på Hotel Polski i Warsawa for senere transport ut av landet. Da krigen umuliggjorde reisen tilbake til Palestina ble de i stedet overført til konsentrasjonsleiren Bergen Belsen. Her ble de værende fram til krigen var over, og de kunne dra tilbake til Palestina. Bildet er tatt i det de kommer ut fra Hotel Polski, som for øvrig lå et godt stykke fra den jødiske ghettoen i Warsawa.

Tsvi Nüssbaum utdannet seg senere til øre- nese- halsspesialist og drev i en årrekke sin egen praksis i New York.

I Stroop-rapporten har bildet dessuten fått den feilaktige underteksten: “Mit Gewalt aus Bunkern hervorgeholt” (halt fram fra bunkerne med makt). Nok et eksempel på forvrengning av fakta. Dette er rett og slett fabrikert propaganda. Hvorfor?

Hotel Polski i Warsawa finnes ikke lenger, men bygningen eksisterer fortsatt. Den jødiske ghettoen i Warsawa lå et godt stykke herfra. Menneskene på det berømte bildet nedenfor kommer ut av den doble porten midt på bildet over, så det kan altså ikke være tatt i ghettoen slik underteksten hevder.
Det berømte bildet med underteksten "Mit Gewald aus Bunkern hervorgeholt" - godt at alle fikk tid til å pakke først.
Bildet har underteksten: “Mit Gewalt aus Bunkern hervorgeholt” (halt fram fra bunkerne med vold). Bildet til høyre er bare en reproduksjon av originalen til venstre, som har håndskreven undertekst. At bildet etter alt å dømme er tatt av den jødiske fotografen George Kadish, alias Hirsh (Zvi) Kadushi, er også suspekt. Hvordan kunne et slikt bilde havne i en tysk SS-rapport? Og er dette et bilde en høytstående SS-offisér ville velge å vise fram for verden?
Nok et bilde av den samme porten, fra boka “A Child at Gunpoint. A Case Study in the Life of a Photo”, av Richard Raskin (Raskin 2004).

Noen flere eksempler på løgnhistorier

Hva med historiene om utstoppede menneskehoder og lampeskjermer av tatovert hud? Dette var de historiene som gjorde dypest inntrykk på meg som barn. Rent bortsett fra at tatoveringer faktisk strider mot jødisk lov (f.eks Toraens Leviticus 19:28 og Talmuds Makkot 21 a) , så kan det jo selvsagt tenkes at noen av de jødiske fangene faktisk hadde slike. Særlig jødiske kriminelle, må vi anta, og slike fantes det nok noen av i Buchenwald. Men at Ilsa Koch, fruen til en av kommandantene, av en eller annen grunn skal ha næret et så fanatisk hat mot jøder at hun ønsket å lage dekorasjoner av dem, for eksempel lampeskjermer, hvor sannsynlig er det? Husk at Ilsa Koch var en mor med små barn på denne tiden.

Og hva med de innskrumpede hodene fra to stakkars “polske fanger” som, i noen versjoner, f.eks Nürnberg-transkripsjonene, visstnok skal være blitt tatt på fersk gjerning for utuktig omgang med en tysk kvinne; i andre versjoner har de bare rømt fra leiren og blir fanget inn igjen, før de i begge tilfellene blir henrettet og hodene deres utstoppet. Uansett: Ser de polske ut? Hadde noen av fangene virkelig såpass langt hår? Og i så fall hvorfor? Vært lenge på rømmen, kanskje? Og hvorfor så indianske ansiktstrekk og så mørk hudfarge? Og hvordan lærte SS-menn seg egentlig å stoppe ut menneskehoder? Og hvorfor i alle dager skulle de ta seg bryet med å gjøre det? Det er ikke godt å si. Men det er altså den offisielle historien.

Likner dette en polsk jøde som har fått alt hår og skjegg klippet av? Neppe. Derimot likner det veldig på et hodejegertrofé fra Sør-Amerika, evt en god forfalskning av et sådant.
Samme gjenstand fra en annen vinkel – forresten litt rart at ikke denne karen behøvde å klippe hår og skjegg, når alle de andre fangene måtte det?

Bildet nedenfor viser hva amerikanerne valgte ut av “bevismateriale” til en demonstrasjon for å vise hvilke grusomheter nazistene hadde begått mot jødene under krigen. Demonstrasjonen ble holdt for intetanende sivile tyskere fra byen Weimar, som ligger i nærheten av Buchenwald. Her finner du både lampeskjermen (som så vidt jeg kan se likner en helt alminnelig lampeskjerm av pergament, og uten noen synlige tatoveringer), samt de utstoppede menneskehodene, hvorav det ene er avbildet ovenfor.

Her er hodene og lampeskjermen av “tatovert menneskehud”. Selv kan jeg ikke se noen tatoveringer, men derimot likner det veldig på en helt vanlig lampeskjerm av pergament (holdbart og elastisk skinn av esel, svin el. kalv).

Tror du meg ikke? Slik fremstilles i hvert fall dette på About.com i skrivende stund (skjermbilde fra min PC):

bwscr

Bildeteksten under bildet ovenfor lyder: “En utstilling av menneskelige levninger og artefakter funnet av den amerikanske hæren i et patologisk laboratorium drevet av SS i [konsentrasjonsleiren] Buchenwald. Disse tingene ble senere brukt som bevismateriale for SS’ grusomheter i rettssaken vedrørende Buchenwald-krigsforbrytelsene, avholdt i Dachau i Tyskland. De to innskrumpede hodene er fra polske fanger som, etter å ha flyktet fra leiren, ble tatt til fange nok en gang og henrettet (bildet datert 16. april 1945).

Det er jo også litt mistenkelig at de innskrumpne hodene figurerer i to ulike historier, men OK.

Spørsmålet blir altså, nok en gang: Hvorfor skulle noen behøve å lyve hvis det de skulle bevitne faktisk var sant?

Lampeskjermen kom forresten ikke så langt som til Nürnbergprosessene, men forsvant stille og rolig ut av soga etter at den hadde gjort inntrykk på de stakkars sivile tyskerne fra Weimar. Muligens skyldes forsvinningsnummeret at skjermen rett og slett var laget av pergament – og uten tatoveringer. Men hodene klarte seg – merkelig nok. (Mer om disse hodene her.)

Det forfalskede billedmaterialet

En del av den såkalte dokumentasjonen av holocaust bygger i hvert fall delvis på et billedmateriale som er regelrett manipulert eller arrangert. Her er bare ett eksempel, det finnes mange, mange andre:

Bilde fra Auschwitz – uten røyk.
Samme bilde, men retusjert – nå med røyk. Da Wiesenthal-senteret ble konfrontert med dette, skyldte de på smuss på bildet og fjernet det fra sine nettsider.

Igjen kan vi spørre: Hvorfor skulle noen ta seg bryet med dette jukset hvis det fantes nok av ekte materiale å ta av?

Kontekstuell manipulasjon – filmopptak og “dokumentarfilmer”

Noe av det som kanskje gjør sterkest inntrykk på oss, er de filmopptakene som gjerne vises i forbindelse med offisielle holocaust-dokumentarer: Vi ser bulldosere som skyfler hauger av utmagrede lik ned i massegraver, og så videre. Det er konteksten som (ubevisst) får oss til å tro at dette er beviser for at den utrolige holocaust-historien er sann. (Se også min tidligere artikkel om manipulasjon av det ubevisste sinnet.) Men det behøver altså ikke å være riktig, selv om underbevisstheten som vanlig blander kortene og trekker sine forhastede slutninger.

Bildene i seg selv beviser ikke noe annet enn at det ett eller annet sted, på ett eller annet tidspunkt, og av en eller annen grunn, fantes hauger med avmagrede lik som måtte ryddes unna. Bildene forteller ikke hvem disse menneskene var, eller om noen av dem eventuelt var jøder. Vi bør altså ta alle disse “bevisene” for holocaust med en stor klype salt.

Og så hovedpoenget: Bildene forteller ikke noe om at disse menneskene ble drept med gass, faktisk tvert i mot: Disse menneskene døde mest sannsynlig av tyfus, eller tyfoidfeber, noe bildene fra Buchenwald og Belsen (ovenfor) også tyder på.

Annet mistenkelig om holocaust

Ideen om holocaust er slett ikke ny. Allerede i 1919 hadde den manifestert seg med tallet 6 millioner ofre som sitt kjennetegn og sin ypperste kvalitet – og det var vel kanskje litt tidlig? Den 2. verdenskrig begynte som kjent ikke før i 1939, altså først hele 20 år senere.

Dette virker kjent, og minner unektelig litt om visse mistenkelige forhold i forbindelse med 11. september-dramaet. Og det magiske tallet seks millioner dukker også opp i 1921, 1938 og 1942 – og så altså, endelig, i 1945.

Hvordan forklarer vi det? Var alt dette allerede før krigen en del av en større plan? Og hvor kommer egentlig dette tallet fra? Og hva var i så fall den eventuelle motivasjonen bak det å skape en slik monstermyte? Hvem kunne ha interesse av det? Og hvorfor?

Rothschild involvert i dannelsen av Israel

Allerede under 1. verdenskrig hadde mektige sionister, med Lord Rothschild i spissen, gjennom en avtale med England, lovet å få USA med i krigen dersom England på sin side ville avstå Palestina med tanke på opprettelsen av en jødisk stat der. Dette er nedfelt i den såkalte Balfour-erklæringen. Som kjent klarte de, bl.a gjennom å legge opp til Lusitannia-affæren og promotere denne grusomheten gjennom sitt propaganda-apparat (hvilket vil si de fleste av USAs større aviser), å få vendt den amerikanske opinionen til å gå med i krigen mot Tyskland.

England/Frankrike var da (i 1916) nokså hardt presset, men så kom altså amerikanerne med. Og vi vet jo hvordan det gikk: I løpet av bare et drøyt år (april 1917 – november 1918) ble Tyskland tvunget i kne og seierherrene kunne i Versailles diktere sine vilkår for fred. Og, med fullt overlegg, var dette ganske så urimelige vilkår. Allerede her var kimen til neste krig sådd.

Benjamin H. Freedman, etter eget utsagn tidligere sionist, forteller om dette i en tale han holdt på The Williard Hotel i Washington D.C. i 1961. Lydopptak av denne talen finnes også. Han var selv med på dette, hevder han. Freedman forteller om hvordan opprettelsen av staten Israel anses uunnværlig for en 3. og siste akt (verdenskrig) i det store, skitne spillet for å få etablert En Ny Verdensorden, “A One World Government” – en diktatorisk Verdensregjerning, under de store bankenes ledelse.

Vi er nesten der nå, tror jeg.

I tillegg kan vi merke oss at det egentlige målet med å erobre nettopp dette landområdet godt kan ha vært å få kontroll over den hellige byen Jerusalem, som skal være tiltenkt rollen som hovedstad i dette nye verdensdiktaturet (De Ruiter 2008: 188).

Det er også interessant at Rothschild-familien er folkehelter i Israel og eier størstedelen av landet, inkludert sentralbanken. Baron Edmond de Rothschild har til og med fått sine egne minnemynter!

Hvem sto bak?

Hvem skapte egentlig holocaustmyten? Mye tyder altså på at dette var planlagt i god tid før 2. verdenskrig. Som tidligere nevnt finner vi både ordet “holocaust” og det magiske 6 millionertallet allerede i 1919 – muligens også før, uten at jeg har vært i stand til å fastslå dette med sikkerhet. Men det forelå altså allerede i 1919. Og allerede tidlig i 2. verdenskrig forekommer artikler i bl.a New York Times om tyskernes grusomheter mot jødene og et mulig folkemord.

I mars 1933 erklærte Det internasjonale forbund av jøder offisielt krig mot Tyskland. Dette var førstesidestoff i bl.a i avisen The Daily Express i London, som skrev svært utfyllende om saken. Vi kan merke oss at The Daily Express på denne tiden var eid av Lord Beaverbrook, som skal ha uttalt: “Jeg driver denne avisen ene og alene for propagandaformål, ingenting annet”.

Når vi samtidig vet at “Lord Beaverbrook” egentlig het William Maxwell (“Max”) Aitken og var en velstående og notorisk hensynsløs kanadisk forretningsmann, som bl.a var innblandet i den såkalte sementskandalen i 1910, og med mange mektige venner innen finans, politikk og næringsliv, kan man jo begynne å lure på om ikke denne “krigserklæringen” var en del av et større komplott.

Dessuten har vi altså klare indikasjoner på bl.a Rothschild-familiens engasjement i forhold til å støtte Hitler gjennom å sørge for nødvendig finansiering for nazi-partiet og det senere regimet, å få produsert og publisert boka Mein Kampf, samt opprettelsen av staten Israel straks etter krigen.

Den sionistiske agenda kan altså ha vært en viktig drivkraft bak nazismen og den 2. verdenskrig; det bør i alle fall ikke utelukkes.

De internasjonale jødenes “krigserklæring” mot Tyskland

Jødenes “krig” mot Tyskland var altså først og fremst tenkt som en total økonomisk og merkantil boikott, og var ganske effektiv. Vi skal huske på at Tysklands økonomi på den tiden dessuten var temmelig dårlig, bl.a som følge av de enorme krigserstatningene landet var dømt til å betale etter Versailles-traktaten i 1919. Det skulle altså ikke mye til å gjøre vondt verre, og det ville vært rart om ikke tyskerne ville oppfattet en slik boikott som en reell trussel.

Enkelte gikk enda lenger, bl.a sionistlederen med det ikke veldig amerikansk-klingende navnet Samuel Untermeyer, som holdt en flammende tale på WABC Radio i New York. Denne talen, der han roper på “hellig krig” (virker det kjent?) mot Tyskland, ble trykket i New York Times den 7. august 1933.

Hva som lå til grunn for denne krigserklæringen er et godt spørsmål, for Hitler hadde da bare vært kansler et par måneder og hadde ennå ikke gjort noen formelle grep for å begrense jødenes utfoldelse i Tyskland. Det var snarere kommunistene og deres “jødiske velgjørere” som var Hitler og nazi-partiets offisielle fiende nummer én på den tiden. Så hvordan kunne den jødiske kongressen allerede da vite hva som skulle komme? Og hvordan kunne de være så uforsiktige? Hvorfor ville de provosere tyskerne ytterligere? Jeg undres om ikke svaret på dette er at det var en del av en større plan for å skape spenninger som i siste instans ville sikre en jødisk migrasjon fra Europa til Palestina? Men det er også bare en gjetning.

Ikke lenger etter denne krigserklæringen kommer de første lover og særbestemmelser for jøder i tyskland. Den første kommer allerede 1. april og er en offisiell oppfordring til boikott av jødiske næringsdrivende, leger, advokater, osv. Altså et direkte svar på “krigserklæringen” fra de internasjonale (sionist-)jødene den 24. mars. Siden går det slag i slag, og det hele når etter hvert de velkjente høyder vi bl.a finner i propagandafilmer som “Der Ewige Jude” fra 1940.

Mye tyder altså på at denne konflikten med jødene er i det minste har vært en viktig del av den skjulte agendaen bak 2. verdenskrig, kanskje til og med den viktigste. Og for dem som har lest en del om den egentlige bakgrunnen for denne krigen, samt hvem som finansierte styrkeoppbyggingen både på tysk, russisk, og alliert side, kommer det neppe som noen bombe at dette etter all sannsynlighet har vært en del av en slik større plan.

Opprettelsen av Israel

Så vidt jeg kan skjønne kan altså det å skape sympati for “jødenes sak” – og dermed opprettelsen av staten Israel – ha vært et av hovedformålene med den 2. verdenskrig. Og Hitler skulle være selve instrumentet som førte til opprettelsen av staten Israel. Derfor finansieriengen. Derfor støtten. Og samarbeidet mellom sionister og nazister er både kjent og dokumentert.

Vi har også indisier på at Hitlers far, Alois Schicklgruber, senere Alois Hiedler eller Hitler, var uekte sønn av en mann av såkalt jødisk herkomst, nærmere bestemt baron Salomon Rothschild i Wien. Alois’ mor, Maria Anna Schicklgruber, arbeidet i det rothschildske hus som husholderske da hun ble gravid og deretter avskjediget fra sin tjeneste.

Om dette er riktig, kan det bidra til å forklare all støtten Hitler mottok fra Rothschild-dynastiet og deres forretningspartnere, f.eks von Stauss og Deutsche Bank. De valgte en de kunne stole på, en av sitt eget blod.

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/roth-israel.html

Det har også vært antydet at Hitler faktisk skrev (eller fikk skrevet?) sin berømte bok “Mein Kampf” på en av deres skrivemaskiner. Det kan dermed se ut til at Hitler har vært en agent for Rothschild & Co.

Om Adolf Hitler ikke var en komplett marionette for sine velgjørere, så var han i hvert fall en svært “nyttig idiot” for å fremme den sionistiske agenda.

Personlig tror jeg dette var avtalt spill. Adolf Hitler var neppe noen idiot. Han spilte sin rolle med glans, helt etter avtale; og han døde definitivt ikke i den bunkeren i Berlin i Mai 1945, slik den offisielle historien påstår, men derimot mer sannsynlig i Sør-Amerika i 1960.

Hvis dette er riktig, så kan det forklare hvorfor russerne har tviholdt slik på de påståtte restene av Hitlers kropp og nektet å la uavhengige forskere få slippe til for å få fastslått identiteten til den personen de engang har tilhørt. Det kan også forklare hvorfor patologer har kommet fram til at Hitlers påståtte hodeskalle har tilhørt en kvinne.

Likeledes kan det forklare Hitlers mange (tilsynelatende) tåpelige militære avgjørelser, som at de tyske styrkene ikke fikk lov å forfølge og tilintetgjøre de engelske styrkene ved Dunkirk i 1940, men ble holdt igjen til engelskmennene hadde kommet seg trygt over kanalen, bare for å ta ett eksempel. Krigen skulle følge den dreieboka som var avtalt på forhånd, og Hitler adlød – til mange av sine generalers store fortvilelse.

Det kan også forklare hvorfor Hitler plutselig begynte å hate jøder kategorisk, når han tidligere tydeligvis ikke hadde hatt noe som helst i mot dem. Som kunstnerstudent hadde han daglig omgang med dem, og en av hans nærmeste venner, Emil Maurice, var av jødisk avstamning. Sammen startet de det senere så fryktede SS (Schutzstaffel), med Adolf som medlem nr 1 og Emil som medlem nr 2. Emil hadde tidligere vært leder for SA, nazi-partiets paramilitære “stormtropper”.

Holocaust-bløffen blir til

Dessverre – eller heldigvis, får vi vel si – lykkes ikke jødeforfølgelsene fullt så godt som krigsherrenes sponsorer i New York (se bl.a Sutton: “Wall Street & The Rise of Hitler”), London, Berlin og Wien hadde håpet på. Noe drastisk måtte gjøres. Om det fra starten av faktisk hadde vært planen at et folkemord på jødene skulle gjennomføres, så er det ingenting som tyder på at dette lykkes for nazistene. Tvert i mot så tyder altså alt jeg hittil har sett av materiale, på at hele holocaust-affæren er en bløff.

Tyskere er også mennesker, og mange nok av dem sikkert også gode mennesker; i hvert fall gode nok til at et egentlig folkemord på jødene ikke ville la seg gjennomføre i praksis, selv om dette skulle vært aldri så ønskelig for å få opprettet en egen jødisk stat. Å bløffe var derfor helt nødvendig om det skulle bli noe Israel innen alt for lang tid.

Og det ble altså gjort.

Eisenhower bidro til å markedsføre bløffen

Når vi leser general Eisenhowers memoarer samt telegrammer han sendte på den tiden, så får vi en ganske nøyaktig beskrivelse av hva han finner, og tydeligvis forventer å finne, av spor etter “nazistenes grusomheter” der han rykker fram gjennom Tyskland. Han beskriver også sine egne reaksjoner på det han finner.

Den første konsentrasjonsleiren han kommer til, en bitte, liten leir ved navn Ohrdruf, kan framvise noen få, avmagrede lik i noen ganske små hauger, samt et primitivt ildsted der det åpenbart  har vært gjort noen mislykkede forsøk på å kremere disse likene; men det er altså nok for Eisenhower. Han reagerer øyeblikkelig og ber Churchill om omgående å sende en “komité bestående av parlamentsmedlemmer og journalister”, slik at de kan bivåne og bevitne avsløringene av disse “grusomhetene”, som han kaller dem.

Problemet er bare det at lille Ohrdruf er et meget dårlig eksempel i forhold til f.eks Buchenwald, som først blir funnet noen dager senere. Han velger altså feil leir for å vise verden “nazistenes grusomheter mot jødene”.

Dette er godt dokumentert i filmen “Buchenwald”.

Dokumentasjon av “grusomhetene”

Både fra Ohrdruf og senere Buchenwald blir det gjort filmopptak, og opptakene fra Ohrdruf viser sant å si et nokså ynkelig eksempel på “grusomheter”.

I bunn og grunn ser vi ikke annet enn at de få likene som vises fram høyst sannsynlig er tyfusofre, og at de lokale ansvarshavende for leiren, i mangel av et eget krematorium, har forsøkt å improvisere for å få brent dem opp slik at smitten ikke skulle spre seg videre. Dette forsøket har åpenbart ikke lykkes, så likene ble i stedet overstrødd med kalk og lagret så godt det lot seg gjøre under de primitive forholdene.

Eisenhowers reaksjon

Dette vil Eisenhower åpenbart ha oss til å tro er resultater av nazistenes bestialitet. Han vil også ha oss til å tro at han blir fysisk syk av det han ser og lukter i Ohrdruf; at dette liksom er noe av det verste han har vært ute for i hele sitt liv (i telegram til general Marshall etter besøket i Ohrdruf den 12. april 1945, jfr USHMM). Vel, mulig det. Men er det sannsynlig?

Som profesjonell soldat med lang fartstid må Eisenhower ha sett litt av hvert i løpet av sin karriære. Han må også ha kjent godt til både tyfus-faren og resultatene av en slik epidemi. Han må dessuten ha kjent til at amerikanerne allerede med hell hadde tatt i bruk DDT for å bekjempe lus, og dermed tyfus, mens tyskerne ikke hadde det – de brukte fortsatt gammeldags cyanidgass – Zyklon-B, noe som var både kostbart, tungvint, dyrt, og meget utstyrskrevende i forhold til DDT. Han må også høyst sannsynlig ha sett langt verre scener på slagmarken enn dem som møter ham i Ohrdruf. Men dette sier han ingenting om. Han sier det som det er meningen at han skal si, nemlig at nazistene har sørget for at flest mulig jøder er sultet i hjel med overlegg, eller mishandlet, og at de grusomme tyskerne senere har forsøkt å brenne opp likene slik at ingen skulle finne spor etter ugjerningene.

Ikke nevnt i memoarene

Legg i denne forbindelse merke til at hverken Eisenhower eller f.eks Churchill noe sted i sine meget omfattende krigsmemoarer i det hele tatt nevner gasskamre eller bruk av gass til avliving av fanger; hverken jøder eller andre. Denne delen av bløffen må altså ha kommet til senere, dvs etter at deres memoarer var utgitt noen år etter krigen.

Positive and practicable alternatives are needed in the moral as well as in the social sphere; and in building up with the utmost possible rapidity a Jewish national centre in Palestine which may become not only a refuge to the oppressed from the unhappy lands of Central Europe, but which will also be a symbol of Jewish unity and the temple of Jewish glory, a task is presented on which many blessings rest.

Winston Spencer Churchill i artikkelen Zionism versus Bolshvism publisert i The Illustrated Sunday Herald den 8. februar 1920, side 5

Bare halve sannheten

Eisenhower lyver altså ikke direkte; han bare lar være å si hele sannheten. Og det er altså tilstrekkelig til at myten om “nazistenes folkemord på jødene” kan begynne å spire og gro, en fjær blir til fem høns.

Han får imidlertid god hjelp av sitt propaganda-apparat og avdelingen for psykologisk krigføring, Psychological Warfare Division, SHAEF (senere Information Control – IC). De produserer straks noen propagandafilmer som gjør underverker for at publikum skal tro på denne myten. Den jødiske Hollywood-filmskaperen Billy Wilder (alias Samuel Wilder) står for produksjonen av disse filmene. Han ble senere berømt for filmer som f.eks Some like it hot med Marylin Monroe (alias Norma Jean). Alt dette er ganske godt dokumentert i filmen “Buchenwald”, episodene 2 og 7-9.

Navnene på dem som sto bak “The Buchenwald Report” – ikke akkurat amerikansk-klingende navn.

Det er også interessant å merke seg at samtlige medlemmer av enheten som var satt til å “dokumentere” Buchenwald sannsynligvis var tyske jøder i amerikansk tjeneste, i hvert fall hadde de alle påfallende tysk-klingende navn. Dette fremgår av “The Buchenwald Report”, skrevet av Eugen Kogon på oppdrag fra Albert G. Rosenberg og oversatt av professor David A. Hackett. Boka ble først utgitt etter krigen. Dette beviser vel egentlig ingenting, men det virker jo unektelig litt muggent.

En halvsannhet er altså, med litt drahjelp fra propaganda, presse og media, alt som skal til for å skape en slik monster-myte. Vi har sett det før, og vi så det igjen i 2001 – og senere. Og sporene peker i samme retning: Mot en tredje og siste storkonflikt på veien mot Den nye verdensorden (NWO).

Det morsomme er imidlertid at dette komplottet nå er gjennomskuet og derfor ikke lenger vil kunne fungere som planlagt.

Hvem var Eisenhower egentlig?

I følge kullboka fra West Point militærakademi (“The 1915 Howitzer”, s 80) karakteriseres han, antakelig noe spøkefullt, som “den grusomme svenske-jøden“. Det skal også ha vært et tilfelle under oppholdet på West Point der han måtte forklare sitt “innslag av orientalsk blod” (blodprøver av kadettene ble tatt rutinemessig for å klarlegge rasetilhørighet) med at han var av delvis jødisk herkomst (jødisk far). Dette kan antyde forbindelser til ashkenazi-jødenes Illuminati og deres spesielle agenda, uten at det er noe bevis.

Uansett er det påfallende at Eisenhower, som skal ha vært en av de dårligste i sitt kull på West Point, kunne gjøre en sånn lynkarriære som han gjorde og gå forbi et 30-talls offiserskolleger med både bedre kvalifikasjoner og lengre ansiennitet enn ham selv. General MacArthur skal til og med ha gitt uttrykk for at han anså Eisenhower for udugelig, og at han ikke ønsket å ha ham i sin stab. På den annen side skal Eisenhower ha sagt omtrent det samme om MacArthur.

I et brev til sin kone skal Eisenhower også ha gitt uttrykk for at han “hater tyskere“. Det er også en kjent sak at han sørget for en uhyggelig dårlig behandling av tyske krigsfanger under og etter krigen, og at et stort antall av disse skal ha omkommet som følge av mangel på mat, drikke, ly mot vær og vind, samt elendige sanitærforhold.

Av navngitte personer vi vet bisto Eisenhower kan nevnes: C. D. Jackson (visepresident for Time-Life Inc.), Robert A. McClure (ICD – Information Control Department) og W. S. Paley (sjef for radioseksjonen i CBS). Se boka “Sykewar” av Daniel Lerner.

Konklusjon

Selv om vi ikke kan være 100% sikre på hvem som sto bak denne djevelskapen, så er det i hvert fall ingen tvil om at hele holocaust-historien er temmelig muggen. Å avsløre holocaust-myten som en bløff er intet mindre enn en avgjørende spiker i likkisten til den ugudelige klikken som i dag kontrollerer de aller høyeste posisjoner innen styre og stell i vår gale verden – og som kontrollerer de fleste såkalte lukkede “broderskap” a la Skull & Bones, etc. Og vi vet stadig mer om hvem som i siste instans står bak disse. Vi vet også hvem som finansierte den franske og den russiske revolusjon, finansierte Hitler, Stalin og Churchill, og vi vet hvem som sto bak 11. september. Vi vet også hvem som fikk USA med i 1. verdenskrig – og hvorfor de gjorde det.

Det er nemlig denne gjengen og deres etterkommere som i dag står bak og kontrollerer både Pentagon, CIA, FBI, USAs president, samt de største mediaselskapene, bankene, våpenselskapene og medisinalfirmaene i verden. Det er disse gutta og deres forfedre – for det er stort sett menn – som har skapt holocaust-myten og som fortsatt forsøker å bruke den for alt den er verdt for å nå sitt mål om En ny verdensorden – A New World Order.

Og nå må de samme kreftene fortvilet forsvare denne myten med alle tilgjengelige midler. Og det er veldig interessant å se hvilke aktører her i Norge som er på banen i denne sammenhengen: Det er faktisk nøyaktig de samme aktørene (Aftenposten, Sørensen, osv) som fortvilet forsøker å forsvare den offisielle versjonen av 11. september-dramaet, som jo de fleste oppegående mennesker har gjennomskuet for lenge siden.

For dem som ikke er klar over det, kan jeg forresten nevne at Aftenposten, sammen med et stort antall andre aviser, både norske og utenlandske, eies av Schibsted, en familie som er kjent for sine sionistiske sympatier (jfr personlig intervju med Christopher Bollyn i 2009) og den mildt sagt noe spesielle utgave av “jødedommen” den forfekter.

Det spiller forresten ingen rolle hva vi kaller dem, for vi vet nå hvem de er og hva de gjør, og vi vet også hvordan de gjør det.

Denne “kabalen” har bl.a æren for å ha skapt bolsjevismen, sionismen, nazismen, og alle de andre -ismene som i tidens løp er blitt og blir brukt som “merkelapper” for å få folk til å frykte hverandre og slå hverandre i hjel.

På denne måten har disse korrupte menneskene og deres lurendreierier etter alt å dømme ødelagt svært mye for oss alle sammen, enten vi nå regner oss som jøder, kristne, tyskere, vietnameserne, indianere, russerne – eller hva som helst. De har uten tvil forårsaket uhyggelig mye lidelse på jorden.

Og enda mer vil det altså bli om vi skal fortsette å la oss lure på denne måten. Og nettopp derfor er det i menneskehetens interesse at slike myter som holocaust nå blir avslørt, og at vi på denne måten kan tilegne oss en viktig bit av den lærdommen vi sårt trenger for å komme videre.


Kilder og henvisninger:

 

Avisartikler:

Churchill, Winston S. 1920. Zionism versus bolshevism. The Illustrated Sunday Herald, 8. februar 1920:5

Margolick, David. 1982. Rockland Physician Thinks He Is the Boy in Holocaust Photo Taken in Warsaw. The New York Times, 28. mai 1982:B1-B2

Ukjent korrespondent. 1933.  Judea Declares War on Germany. The Daily Express, 24. mars 1933:1-2

Bøker:

Auschwitz-Birkenau State Museum. 2007. Guidebook Auschwitz-Birkenau. Oswiecim.

Churchill, Winston S. 1948-54. Den annen verdenskrig bind 1-12. Oslo

Corti, Count Egon Caesar. 1972. The Rise of The House of Rothschild. Boston

Cowles, Virginia. 1973. The Rothschilds: A Family of Fortune. New York

De Reuter, Robin. 2008. Worldwide Evil and Misery. Mayra Publications, USA

Eisenhower, Dwight D. 1949. Korstog i Europa. Oslo

Epperson, Raiph A. 1985. The Unseen Hand. Tucson

Finkelstein, Norman G. 2004. Holocaust-industrien: refleksoner over utnyttelsen av jødenes lidelser. Oslo

Graham, O. J. 1984. The Six-pointed Star. Fletcher, NC: New Puritan Ubrary

Hackett, David A. 1996. The Buchenwald Report. Munchen

Hilberg, Raul. 2003. The destruction of the European Jews. New Haven

Hitler, Adolf. 1994. Min Kamp. København

Lerner, Daniel. 1949. Sykewar: psychological warefare against Germany, D-day to VE-day. New York

Miller, Edith Starr. 1933. Occult Theocracy. Los Angeles

Morton, Frederic. 1991. The Rothschilds: A Family Portrait. New York

Raskin, Richard. 2004. A Child at Gunpoint. A Case Study in the Life of a Photo. Aarhus

Springmeier, Fritz. 1991. Be wise as Serpents. Portland

Sutton, Antony. 1976. Wall Street and the Rise of Hitler. New York

Sutton, Antony. 1981. Wall Street and the Jewish Bolshevik Revolution. New York

West Point Military Academy. 1915. The 1915 Howitzer. West Point

Wiesel, Eli. 1982. Paroles d’Etranger. Editions du Seuil, Frankrike

Wiesel, Eli. 1968. Legends of Our Time. Avon Books, USA

Offentlige dokumenter:

Faksimile av brev fra ICRC/ITS i Arolsen, Bad i daværende Vest-Tyskland, datert 11. mai 1979 vedr dokumenterte dødsfall i tyske konsentrasjonsleirer under den 2. verdenskrig

Faksimile av brev fra ICRC/ITS i Arolsen, Bad i daværende Vest-Tyskland, datert 16. januar 1984 vedr dokumenterte dødsfall i tyske konsentrasjonsleirer under den 2. verdenskrig

Utskrifter fra Nürnberg-prosessene: Offisiell transkripsjon på engelsk

Dokumentarfilmer:

“Buchenwald – A Dumb Dumb Portrayal Of Evil” – om propagandakampanjen for å fremme holocaust-myten

“One Third Of The Holocaust” – om “dødsleirene” Belzec, Sobibor og Treblinka

“The Truth Behind The Gates Of Auschwitz” del 1 og del 2 – om det forfalskede gasskammeret i Auschwitz

Nazi Shrunken Heads” – om hvordan holocaust-myten og andre myter brukes til å rettferdiggjøre kriger

“The Holocaust Unveiled” – om forfølgelser av “holocaustbenektere”

“Defamation” – om ADLs virksomhet i og utenfor USA

Andre kilder:

Bollyn, Christopher. Diverse artikler om 9/11 og israelsk medvirkning

Fields, E. R., dr. Was there really a holocaust?

Kollerström, Nicholas, dr. 2008. The Auschwitz ‘Gas Chamber’ Illusion.

Stroop-rapporten. Angivelig rapport fra SS-gruppenführer (tilsv general) Jürgen Stroop til riksfører Heinrich Himmler om ødeleggelsen av den jødiske ghettoen i Warszawa. Rapporten finnes i faksimileutgave og i engelsk transkripsjon. Rapporten er høyst sannsynlig falsk, noe som avsløres ganske grundig her.

Torell, John S. 1994. On the Road to Armageddon

Morten Kielland

Morten Kielland er utdannet ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle for ham bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som åndsvesener. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå.

4.5 4 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2K Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
eee
eee
Anonym
2 måneder siden

Mulig klarsynte spor: Våknet i morges med dette:

Jeg ser en mann som sitter og ser på meg/noen, han rister på hodet. Advarende.
Han er velkledd, pen mann, mørke klær, slank/middels slank, sort hår, mørkebrune store runde øyne. Glatt hud i ansiktet, ingen skjegg eller bart. (Snarlik en ung utgave av V. L)

Sensurert …

Så ser jeg et bilde av en mann med gyllen hud, han har en lysegrønn/medium grønn, ansiktsmaske på, og caps, jeg ser ikke ansiktet men han holder frem en rund boks, litt dyp, oppi boksen e det hvitt pulver, og en slags pakke lysegrønn eller grå, om det er innholdet eller plastikken vet jeg ikke. Får inntrykk av at det er kakaopulver av noe slag, hvit sjokolade? Og kanskje noe dyrebart tjuvgods gjemt oppi?

Et eller annet som haster … noe om en eksplosjon i havet/utpå havet. Vet ikke om dette er symbolsk og sikter til en gammel sak.

Peter Pan
Peter Pan
Anonym
Svar til  eee
2 måneder siden

Hva er dette for vrøvl og vås? Jeg vil anbefale innleggelse på psykiatrisk for deg, “eee”!
Hvis du har noe fornuftig å melde, så kom med det. Ellers, hold munn.

eee
eee
Anonym
Svar til  Peter Pan
2 måneder siden

Jeg kommer til å anmelde deg og få de gode gutta til å arrestere deg hvis du ikke passer tastene dine. Jeg vil anbefale fengselstraff for deg.

eee
eee
Anonym
2 måneder siden

ADVARSEL: Mulige klarsynte spor: Fra i dag:

“SANDØY-STORØY” (Navn eller steder?)
“TRANSMITTOR” (kan det være transistor?)
“BRANNSTIFTER”
“KLIPPET AV TO LEDNINGER”

Vet ikke om dette hører til samme sak:
(DE VAR INNI SKAPET FØR DRAPET)
“DE BYTTE SIGNAL” (Noe med en sender. Signal i sender?)
“Helt avgjørende”

Vet ikke om dette er fortid, nåtid eller fremtid. Men flere ganger fett inn advarsler mot brann, både hos meg selv og andre steder. Det er sannsynligvis en blanding av flere saker, kan være en mordbrann, eller svindel-brann.

Kanskje har dette å gjøre med sak som jeg har fått inn før i bønn/meditasjon. Hvor en nødsamtaler til brannstasjon er slettet, husker ikke om det var 8 minutter lang.

Mulig også sammenheng med noe jeg snappet om om en antenne som begynner å brenne, eller det var symbolsk, noe som er iferd med å antenne, starte brann.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  eee
2 måneder siden

For en idiot

S Vang
S Vang
Anonym
2 måneder siden

Super viktig artikkel sett i lys av at Israel nå har tapt den globale propagandakrigen etter deres massemord i Gaza.Det er nå bare et tidsspørsmål før dette avskyelige gromset om Holocaust kommer opp til overflaten.Da blir det antagelig ulevelig å fortsette med å sympatisere med disse demonene som driver staten Israel.Monica Schaefer sier om Holocaust bløffen -(fra nettstedet Veterans Today sept 2016) :”Det er i denne utfordringen at det meste står på spill i vår tid.Vi er inne i en kamp på liv og død for å forstå og definere realiteten.Vi har denne kunnskapen.Å erstatte de giftige løgnene med sannheten er nøkkelen til å oppnå varig fred i denne verden.” (sitat slutt).Dette betyr at denne verdens verste løgn må frem i dagens lys som en del av den forestående globale opprydding av episke dimensjoner vi har foran oss.

Anonym
Anonym
Anonym
2 år siden

Hvorfor var ikke konsentrasjonsleirene samlet sett store nok til å holde alle jødene på en gang? Jødene ble sendt i klynger etterhvert som plass ble frigjort i leirene. Skjønte ikke Hitler at han trengte større eller flere leirer for å oppbevare alle jødene samtidig, eller var det en annen agenda bak, som f.eks holocaust? Forresten fine propagandabilder, av nettopp det nazistene ville vise frem mot slutten av krigen..tyfus. Og den bet du på.

Tore W. Tvedt
Tore W. Tvedt
Abonnent
5 år siden

Det er en ny debatt gående om HoloCa$h. Er denne tråden levende ennå?

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Morten Kielland
7 år siden

Ja, det ikke bare mulig. men bevist. Bare Røde Kors tall på mellom 300 000 og 400 000 døde totalt i alle leirene inkl fengsler i løpet av perioden 1939 – 1945 burde få folk til å åpne øynene. Røde Kors sine tall er bare en indikasjon. i tillegg kommer talløse beviser på at de 6 000 000 er en eneste gigantisk løgn.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka

“Bidalaka sier:
22. 08. 2010 klokken 23:22

BelzeBob:

“Jeg har ikke peiling.””

Det stemmer: ang. hvordan det stod til med det østerrikske militæret etter krigen har jeg enda ikke rukket å sette meg inn i.

Men jeg har klart å sette meg inn i et par andre ting. For eksempel:

* Lik brenner ikke opp i en ovn på 7 minutter.

* Det stemmer ikke at tjukke lik brenner av seg selv.

* Du får ikke 5 kropper inn i en ganske vanlig krematorieovn.

* 6 ovner er ikke “voldsomt mange” slik Bidalaka hevder.

* Man gidder ikke legge aske fra folk man hater i urner.

* Man har et stort og ikke et lite kokslager når man skal brenne hundre tusen lik. Kull hadde forøvrig vært bedre å bruke enn koks.

* Å brenne lik i “hauger” og “groper” går ikke særlig bra.

* Man kobler ikke sammen ventilasjonsanlegget for et gasskammer med ventilasjon for andre rom.

* Man “forsegler” ikke et gasskammer med to stålplater.

* En bunkerdør er ikke lufttett/gasstett på samme måte som en gasskammerdør er det. Dessuten: en bunkerdør kan åpnes fra innsiden.

* Døren til “gasskammeret” var ikke engang en bunkerdør. Man kan ikke “knuse glasset” i en gasskammerdør.

* 6 millioner tallet ble brukt ca. 50 år før krigen begynte. Og det ble brukt gjentatte ganger. I 1919 sammen med ordet “holocaust.”

* “Ekspertene” og “vitnene” som forteller skrekkhistorier om Holocaust lyger så det renner av de.

* Holocaust=Holoca$h=masse penger og masse makt for pådriverne av religionen.

* Absolutt alle midler tas i bruk for å bekjempe Holocaustnekterne. Løgn, vold, trusler, drap, forfølgelse, sensur osv.

* Motivene for å opprettholde myten om jødenes holocaust er innlysende: enda mer penger, makt og kontroll. Samt en helt spesiell religiøs motivasjon. Religiøs/rasistisk.

Vel, dette var noen ting jeg “har peiling” på.

Vil du utvide din egen “peiling”, så se den dokumentaren om Ernst Zündels rettssak:
http://www.holocaustinfo.net/video2.php

Se også “Defamation.” Laget av en jøde, faktisk.

Ergon
Abonnent
13 år siden

Bidalaka.

Det er ikke alltid like lett å være religiøs i en agnostisk og tvilende verden. Det er noe alle vi religiøse opplever innimellom. Jeg kan hjelpe deg litt på vei til å besvare spørsmålene som BelzeBob knuser deg med. Han spør: “Og hvor ble det av de 2.5 millioner som “forsvant” fra Auschwitz?”

Dette er faktisk interessant for de 2,5 millioner forsvant fra Auschwitz i siste del av 1980-årene. Her kan jeg gi deg skriftlig og anerkjent dokumentasjon fra en som selv var der og ble høyt belønnet etter at han redegjorde for to av de 2,5 millionene som forsvant fra Auschwitz:

http://www.sannhistorie.net/bauckoghjemmet.htm

Denne høyt verdsatte mannen fikk etter dette vitnesbyrdet i 1990 priser og berømmelse og i flere år var han “sannhetsvitne” for norske skoleelever. For å si det som det er: Hvis noen trekker denne mannens skriftlige og belønnete vitnemål i tvil da må vedkommende tåle titler som “fornekter”, “revisjonist”, “nazist”, “agnostiker”, “kjetter”, “tviler”, “Vigrider” eller “ignorant”.

På den andre siden: Hvis dette vitnemålet fra den mest sentrale norske “overleveren” er en ren løgn så faller hele HoloCa$h-myten sammen.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka

“LIST OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND PUBLISHED DECISIONS
IN ALPHABETICAL ORDER

Introductory note

The following list contains, in alphabetical order, all judgments handed down by
the Court since 1960, except those adopted by a Committee (whether or not
published in the official Reports). Only those decisions which have been
published in the Reports are listed.”

Har du lest dette? Forstår du engelske ord som “except” og “only”?

—————————–

“når fikk Østerrike egne militæravdelinger etter krigen?”

Jeg har ikke peiling. Påstår du at Emil Lachout har løyet ang. noe som har med det spørsmålet å gjøre? Hva skulle forresten være mannens motivasjon for å lyge?

Vi vet utmerket godt at folk som påstår Holocaust virkelig skjedde har massevis av gode grunner for å lyge (=komme med absurde påstander om gassing, flammekastere, kiling av homofile, jenter som blir blandet med hestekjøtt og omgjort til såpe, lampeskjermer, krematorierøyk osv.), men hvorfor skulle Lachout lyge?

Her er uttdrag fra Zündels rettssak der Emil Lachout deltok:

“[Emil Lachout was the seventeenth witness called by the defence. He testified on April 11 and 12, 1988.]

Emil Lachout was a lieutenant in the Military Police Service in Austria in 1948. His job was to accompany the Military Police and members of the Allied War Crimes Commission during the arrests of alleged war criminals to ensure that the suspects were not tortured or abused. Lachout was also involved in the investigation of the Austrian camps, including Mauthausen. (29-7890 to 7895) In 1944, Lachout had been a member of the German Military Police. (29-7948)

The Allied War Crimes Commission was composed of two military police investigators from each country and two Austrian observers, himself and Major Müller. It had been formed as a result of Allied mistreatment of alleged war criminals in such trials as Malmédy where it had been proved that false statements were extracted by torture. The Allies wanted to prevent such things from happening again. (29-7895 to 7897) The Commission was disbanded in 1949, and was reconstituted thereafter only for individual cases. (7901).”

————————- Spørsmål? ————————-

Er det “fornekterisk” av meg å presentere materiale fra en rettssak?

Pussig hvordan du velger å være skeptisk til et slikt dokument, mens du aksepterer åndssvake vitnemål av den sorten Pressac presenterer i sin bok. Og fotografier som viser ingen ting som helst.

Ja, du aksepterer jo også 6 millioner tallet. Til tross for de overveldende bevisene for at dette tallet har ingenting med antallet jøder som døde i andre verdenskrig å gjøre.

Hvor blir det av den gasskammertegningen/forklaringen?

Og hvor ble det av de 6 millioner kroppene?

Og hvor ble det av de 2.5 millioner som “forsvant” fra Auschwitz?

Og når kommer erkjennelsen fra deg om at det er et urokkelig faktum at de mest kjente Holocaust-“ekspertene” og “vitnene” har gjentatte ganger blitt tatt i å lyge?

Vil du ha en liste over alle løgnene, kanskje? (Du kan jo bare gå på Wikipedia.)

Når kommer forklaringen fra deg på hvorfor du bruker det snodige uttrykket “Holocaust-fornekter(e)”?

Er du klar over at vårt språk har ingen andre slike dobbel-ord som slutter i “benekter” eller “fornekter”? Ikke så vidt jeg vet, ihvertfall.

Kan du erkjenne at dette er en religion som det dreier seg om?

Ja, om man “fornekter” “brannofferet med det hellige tallet” så begår man en utilgivelig synd … Innrøm at dette er snodige, snodige greier.

Innrøm det for deg selv ihvertfall.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka

Du sa du hadde postet en lenke om Lachout. Noe med en komplett oversikt over alle saker som hadde vært innom menneskerettighetsdomstolen siden 1960.

Jeg finner den ikke.

Men noe jeg enda mer skulle likt å se var en skikkelig tegning (eller fotografi) av et tysk gasskammer. Med tilhørende forklaring. Helst. Eller bare forklaring og ingen tegning. Mange andre ikke-troende og Holocaust-agnostikere venter også i spenning på dette.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

For de som vil sjekke om det stemmer eller ikke stemmer at Emil Lachout vant en rettssak i “European Court of Human Rights”:

Please send requests for information about your case by post or fax:

European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg-Cedex
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30

————

Bidalaka? Du er jo så opptatt av å bevise at Lachout er en løgner. Har du fax?

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Jeg er ikke så voldsomt opptatt av å bevise at Lachout er en løgner, for det er gjort for lenge siden. Jeg er litt mer opptatt av at du kaller meg løgner helt uten hold.

Hva med å spare litt frimerker og sjekke her:

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/028CA52C-12A7-4B7F-A327-0823819AC378/0/Alphaeng.pdf

som er den linken jeg postet sist også.

Du har forøvrig ikke svart meg på det enkle spørsmålet, når fikk Østerrike egne militæravdelinger etter krigen?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka

Interessant å se at du ikke kommenterer det jeg postet om det mystiske 6 millioner tallet. … Ble det for mange gamle kjedelige avisartikler for deg?

Lachout? Vel, kan du bevise at dette ikke stemmer?

“Emil Lachout

Background:

An Austrian school teacher, former military police man and Boy Scout leader, Lachout’s name is associated with the famous Müller-Lachout document. He ultimately won his case in the European Court of Human Rights. Austria must pay him compensation but hasn’t done yet – so far. Never a man to do things by halves, Lachout is demanding an apology from the Austrian State. Zündel witness in the 1988 Great Holocaust Trial.
Repercussions:

Mercilessly hounded by Austrian authorities and the Austrian lapdog media for over a decade. Forced to undergo a humiliating psychiatric assessment.”

http://www.revisionists.com/others/lachout.html

Slik jeg forstår det er det ingen rettsinstans i verden som insisterer på at Lachout-dokumentet er falskt. (Når skal du se dokumentaren fra Zündels rettssak, forresten?) Men det gjør egentlig ingen forskjell om Lachout-dokumentet er ekte eller ikke. De som tror på Holocaust må fremdeles bevise …. Holocaust.

Vi kan godt bli enige om at Lachout-dokumentet ikke kan brukes som bevis for det ene eller det andre. Det gjør meg ingen ting. Men du kan jo for ordens skyld poste bevisene for at dokumentet er falskt.

… Nei, du snakker ikke sant når du sier du har vist meg bilde av folk på vei inn i et krematorium. Et fotografi av noen mennesker i en skog er ikke det samme som et fotografi av mennesker som går inn i et krematorium.

Fra et juridisk synspunkt er bildene du kommer med totalt ubrukelige. Med mindre “Holocaust” = å få folk til å ta av seg klærne.

… Jeg siterer fra noe du postet tidligere:

“Et par ting å huske på er at ingen påstår at 6 millioner jøder ble gasset. Det som er fastlagt er at drøyt halvparten ble gasset.”

Wow. 3 millioner ble gasset. Men du blånekter å fortelle hvor, når og hvordan denne gassingen skjedde. Eller framlegge noen som helst form for beviser.

Kan du bevise så mye som ett konstatert tilfelle av død pga. gass i de tyske konsentrasjonsleirene?

Pussig også at du nettopp hevdet at krematorieovnene var så skrøpelige. Hmm … men disse skrøpelige ovnene kombinert med litt likbål gjorde 6 millioner om til aske? Det vanlige Holocausterargumentet er jo at tyskerne hadde massevis av ekstremt effektive ovner som brant “døgnet rundt”. Ovner som sporløst forsvant etter krigen. Sammen med de mange massegravene og et fjell med aske.

Inkl. “flammene som skjøt ut av skorsteinene.” Og røyken som skiftet farge. Fra røykløse krematorier. (Jeg har ihvertfall forstått det slik at de tyske krematoriene ikke produserte synlig røyk. Men hvem vil vel ødelegge en god historie?) Benekter du at det fins drøssevis av vitnemål som forteller om ting som umulig kan ha skjedd?

Flammekastervitnet passer nok inn i den kategorien også. Slike fantasifulle typer ødelegger Holocausternes sjanse til å fremstå som troverdige. Brenne 300 nakne jenter levende med flammekaster? Hvorfor i huleste Honolulu ville man gjøre noe sånt? Var det ikke noe med at nazistene valgte gassemetoden fordi de ville være litt diskret?

Hørte du forresten om han Sonderkommandoen som overlevde gjennom å spise en ost han fant i en koffert i gasskammeret? Vil du ha en lenke?

La oss se … hva mer skriver du ….

“Svært få ledende fornektere er historikere.” :) Ledende fornektere. Høres ut som vi “fornektere” er en gjeng med kirkebrennende satanister og/eller terrorister. Raul Hilberg er verdens ledende Holocausthistyoriker, stemmer ikke dette? Vet du hva som skjedde med Hilberg i Zündels rettssak?

Og så har vi Simon Wiesenthal som sverget på at han så svære bokser med jødesåpe. Noe som har blitt bevist er 100% ren løgn. Ledende historiker. Og så har vi romanforfatteren Eli Wiesel som kun lyger, lyger, lyger og lyger. Men han blir også sett på som “en historiker.” Skal jeg lage en liste (den blir lang) med alle Wiesels løgner?

“Ledende fornektere.” Dette er en religion for deg, er det ikke, Bidalaka? Du bruker dette religiøse middelalderspråket. (Fornektere=kjettere.)

Her stiller du et bra spørsmål:

“Vitner fins av alle kategorier, fanger, Sonderkommandomedlemmer, SS-personell av lav og høy rang, sivilister osv osv osv. De har fortalt sine historier i rettsaker mot seg selv eller andre, i bøker, i intervjuer m.m og de har gjort det i alle tiår etter krigen. Lyger de virkelig alle sammen?”

Alle som påstår at noe Holocaust skjedde, de lyger. Enkelt og greit. Hvordan kan jeg si noe slikt? Av tre grunner:

1. Det totale fraværet på beviser for Holocaust.

2. Sammenlign to eller flere vitneutsagn fra de som snakker om Holocaust, og du ser at dessverre så stemmer ikke vitnemålene overens med hverandre. Ja, det er t.o.m. vanlig at et vitnemål motsier seg selv.

3. SS-offiserer? Vel, når du trues med tortur så sier du nøyaktig hva som helst. Må jeg atter en gang minne deg på den tyske offiseren som tilstod å ha gasset 25 millioner? Eller Höss som tilstod å ha drept dobbelt så mange som de man i dag sier døde i Auschwitz? Har du lest boken av mannen som torturerte Höss, forresten?

Vi går videre …

“Fornekterne vil alltid være kritisk til øyenvitner, og det bør man også være. Øyenvitner i alle sammenhenger er notorisk upålitelige, spesielt når det gjelder små detaljer. Derfor bør man alltid sjekke øyenvitners troverdighet, individuelt, kollektivt og opp mot andre kilder. Det vil alltid være personer som husker feil, eller overdriver ubevisst eller også helt bevisst. Dette benytter fornekterne seg av til å sette spørsmål ved alle vitner som ikke taler deres egen sak. ”

Hvor mange vitneutsagn har du lest på Wikipedia fra vitner som sier at de ikke så noe Holocaust? Slike fins nemlig også, skjønner du. Ja, som sagt, flere av disse dukket opp i Zündels rettssak. Påtalemyndigheten derimot – klarte ikke å skaffe ett eneste vitne som hadde sett noe gassing eller utryddelse i leirene. La meg gjenta: ikke ett eneste vitne.

Pussig, ikke sant?

Fy skam for noen løgner du serverer her:

“For det andre må man, om man vil svelge tilfluktsromtanken, godta eksistensen av gasstette dører, ventilasjonsanlegg osv som man trenger i et slikt rom. Dette er noe mange fornektere har slåss i mot lenge. De har hevdet i flere tiår at det ikke fins bevis for noe slikt, og må da ev. gå i mot sin egen argumentasjon. Man kan ikke argumentere både for mangel av ventilasjon og for tilfluktsromhypotesen. Hva skal man med det voldsomme antallet kremasjonsovner i et tilfluktsrom?”

Hæ? Er 6 ovner et “voldsomt antall”? Det betyr vel at du kan bruke 3 ovner meens de andre tre hviler og vedlikeholdes. Ikke akkurat nok for å kremere en million lik.

Forresten: ingen “fornekter” har “fornektet” at tyskerne i en periode gjorde om kremaene til bunkere. Komplett med gasstette dører. (Gasstette – for gassangrep utenfra.)

Forresten II: det er ekstremt stor forskjell på et helt vanlig og greit ventilasjonsanlegg og det anlegget man trenger for å ventilere et kjempesvært gasskammer. Ekstremt stor forskjell. Hundretusenvis av norske bygninger har en eller annen form for ventilasjonsanlegg. Betyr dette at det bedrives hemmelig gassing i disse bygningene? Herregud…

Vi fortsetter ….

Igjen den religiøse og Orwellianske ordlyden:

“Lar man fornekterne få herje fritt, om enn på et så marginalt sted som Nyhetsspeilet, gir det grobunn for holdninger som reduserer det som skjedde til ingenting, og som bidrar til fremvekst av autoritære styreformer vi ikke vil ha repetert. ”

Ligner på noe Stalin kunne ha sagt. Eller Hitler. Bare bytt ut noen adjektiver.

Jasså – man bekjemper “fremvekst av autoritære styreformer” med å sette “fornektere” i fengsel og forby bøkene deres? Javel.

Videre ….

“Så har man alle øyenvitnene. Det er naturlig nok ingen som har sett eller kan dokumentere ett gasskammer i aktiv bruk, innenfra, ”

Pussig. Selv mener jeg å ha lest om akkurat slike ting. Disse sonderkommandoene (som overlevde Holocaust gjennom å spise oster fra kofferter gjenglemt i kammeret) så ihvertfall mye rart. Ja, og så var det den evindelige bankingen, piskingen, skrikingen, babyene som ble dengt i veggen, Höss som stod med stoppeklokke, Drysse-Knuten på taket, de nakne togene som marsjerte inn i gassedøden akkompanjert med orkestermusikk, den søtlige stanken som fylte leiren, likbålene “så store som hus”, blodet som sprutet i søyler opp fra bakken, flammene som skjøt ut fra krematoriene “som brant dag og natt” osv osv osv osv.

Er du sikker på at det var ingen som så gassingen innenfra? Alt mulig annet gikk jo an i Holocaust.

Her fant jeg noe interessant fra et vitnemål:

“Behind the “boiler room” there was a small coke store [J] with a little office beside it [K. Schreibstube / szreibsztuba] and then on the right the store for the urns [L] containing human ashes. ”

( http://www.mazal.org/Pressac/Pressac0483.htm )

Spørsmål: på det nye skiltet for Krema I og II i Auschwitz har ikke urne-rommet noe navn. Man kan se det er et rom, men det er det eneste rommet uten navn. Hvorfor tror du man valgte å ikke skrive “Urnerommet”?

“A small coke store.” Joda. Skal du kremere hundretusenvis av lik så vil du selvsagt kun ha et lite kokslager. Herregud.

Og her får vi lære om det berømte ventilasjonssystemet:

“The ventilation system of the gas chamber was coupled to the ventilation ducts installed in the undressing room. This ventilation system. which also served the dissection room [11]. was driven by electric motors in the roof space of the crematorium [12]. ”

Dissection room? Hvilken bygning var dette? Hvilket rom i Krema II skal dette ha vært?

Se plan:
http://www.holocaustinfo.net/images/museumkrema1layout.jpg

Gassen fra gasskammeret går i samme rør som den friske luften som skal inn til de som jobber i “the dissection room”?

Ja. Dette må være en slags Holocaustmagi.

Morsomt. Jeg fortsetter å lese hva denne skøyeren finner på….

“It was possible to put five human corpses in each muffle,”

Wow. 5 kropper får plass i denne ovnen:
http://www.scrapbookpages.com/auschwitzscrapbook/2005Photos/KremaIOven.jpg

He he, her har vi litt kremasjonsvitenskap:

“Conversely, the corpses of people gassed directly on arrival, not being wasted, burned better in the center muffle [see Document 25]. During the incineration of such corpses, we used the coke only to light the fire of the furnace initially, for fatty corpses burned of their own accord thanks to the combustion of the body fat. On occasion, when coke was in short supply, we would put some straw and wool in the ash bins [see Document 26] under the muffles, and once the fat of the corpse began to burn the other corpses would catch light themselves. ”

Wow. Inderne kunne spart mye ved hadde de bare visst at om man er litt tjukk så brenner man omtrent helt av seg selv.

Spørsmål: hvem er egentlig tjukkest? Indere eller konsentrasjonsleirfanger?

“Ober Capo August explained to us that, according to the calculations and plans for this crematorium, 5 to 7 minutes was allowed to burn one corpse in a muffle.”

Wow!!! Gjett om moderne krematorier skulle likt å hatt denne super-effektive teknologien.

:)

C’mon, Bidalaka. Du er fornekteren her. Du fornekter både sunn fornuft og naturlovene. Nå gidder jeg ikke skrive mer. Kanskje senere.

Skulle faktisk ønske du la litt mer andtrengelse i det du poster. Dette er jo bare flaut.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
13 år siden

BelzeBob:

“5. Hvor er bevisene for at tyskerne hadde gasskamre?

De finnes ikke.”

Jeg hart tidligere ramset opp noen få av bevisene for Holocaust. Se (atter en gang) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/noen-spørsmal-om-holocaust/comment-page-103/#comment-37825

Hvorfor kommenterer du ikke disse, i stedet for å bare si: “De finnes ikke.”?

Vrisegunna?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka

Vi prøver å være seriøse her. Hvorfor serverer du slikt tull som dette:

( http://www.mazal.org/Pressac/Pressac0423.htm )

” “One day they (the Germans] undressed three hundred girls come from France or I don’t know where exactly, they gave them a piece of soap each and one towel for ten girls and chased them between pyres soaked with petrol as high as houses, telling them that that was the way to the showers. But this wooden ravine had no exit and when the naked girls got to the end of the defile, well-hidden Germans caught them with flame-throwers and everything was burnt.”

Then, seeing the famous photo (17a) on the wall, he described it:

“On the walls of other rooms there were huge enlargements: they had thus immortalized these three hundred girls burnt alive at the very moment when the fire was about to devour them. Tall, white girls, three or four in the front rank, gracious, their hair clearly standing out against the grey streaks of the flame-throwers.” ”

300 nakne jenter ble brent levende med flammekastere? Er dette noe du seriøst påstår?

( http://www.mazal.org/Pressac/Pressac0422.htm )

Joda, her ser vi noe som ligner på masse lik og røyk. Men hvorfor brant de på dette viset når de hadde krematorier? Og hvilket vis var det egentlig? Går ikke særlig bra å legge kjøtt på bakken og tenne på med en fyrstikk.

Og dette er merkelig:

“Four photographs were taken with a camera smuggled into Krematorium V.”

Om man hadde et kamera … ville man ikke da valgt å ta bilde av gasskammeret og gassingen? Et par bilder av lik som blir brent er da ikke like imponerende.

Jeg skulle tro fangenes kameraprioritet nr.1 hadde vært å ta gasskammerbilder. Det fins jo tusenvis av vitnemål – hvorfor ikke ta noen bilder for å backe opp storyen?

Anyway – vi snakker om 6 millioner lik. Ikke 50, 100, 150 eller 1000. 6 millioner. En og annen likbrenning gjør ikke akkurat susen. Heller ikke bilde av noen nakne damer i en skog. Ikke i denne sammenhengen, altså.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka

Om du ikke tror Lachout-dokumentet er ekte så får du ta kontakt med noe som heter “European Court of Human Rights.” Slik jeg har forstått det ga denne institusjonen Emil Lachout medhold i at dokumentet er ekte.

Og om du har problemer med hva jeg sier om hvordan ekte gasskammere fungerer, så får du ta dette opp med amerikanerne. Du kan også ta en titt her:
http://www.holocaustinfo.net/gass.php

Men det spiller ingen rolle, egentlig. Det som spiller en rolle er å få svar på de spørsmålene jeg stilte til de som iherdig påstår at Holocaust virkelig skjedde. Nå skal jeg selv komme med de korrekte svarene til disse spørsmålene:
—————————–

1. Hvorfor brukes 6 millioner tallet? Du vet, det tallet som ble brukt så mange ganger før andre verdenskrig av sionistene? (1906, 1919 og 1921, for eksempel.)

Ta en titt her:
http://www.holocaustinfo.net/images/image6.jpg

Og her:
http://erichunt.net/million-jews-times/

Og her:
http://holocaustinfo.net/ebooks/why_6_million.pdf

“6 millioner” har en okkult betydelse for de mest ekstreme Talmud-troende jødene. Derfor har de diktet opp 10 eller flere Holocaust de siste hundre årene. Bevisene finner du i ting de selv har skrevet, avisartikler osv. Se på dokumentasjonen. Dette er noe som er grundig dokumentert.

Den som først påstod noe om et jødisk Holocaust i andre verdenskrig var den amerikanske jøden Ben Hecht i en artikkel i Reader’s Digest (Det Beste) i februar 1943:
http://www.historiography-project.com/video/one-third/09.html

Allerede i 1943 sa han altså at “før denne krigen er over kommer 6 millioner jøder til å ha blitt utryddet i nazistenes konsentrasjonsleire.”

Dette er ikke noe jeg har diktet opp. det er dokumentert.

Summa summarum: både det rare ordet “holocaust” (“brannoffer”) og det underlige 6 millioner tallet har en okkult betydning. Derfor er det vi hører disse tingene om og om igjen. Dette er en slags religion vi snakker om. Så du avisartikkelen der “holocaust” ble nevnt i tillegg til “six million” seks ganger? I 1919.

Tallet 6 millioner har selvfølgelig absolutt ingenting å gjøre med hvor mange jøder som døde i krigen. Vel – har du beviser så kom med de.

2. Auschwitz: 4 minus 2.5 = 1.5. Altså: hvor er disse 2.5 mill. blitt distribuert?

Ingen har gjort dette regnestykket. De 6 millionene består uansett hvor mye vi reduserer dødstallene i den ene eller andre leiren. Selvfølgelig burde det offisielle tallet for “Holocaust” være 3.5 millioner i dag og ikke 6 millioner. Om man skal ha noe som helst logikk i forbindelse med denne historien.

Selvfølgelig: også de 3.5 millionene må gjøres rede for. Men første steg: innrømme at 3.5 millioner er langt mer realistisk enn 6 millioner.

3. Hvor og hvordan brente man 6 millioner kropper?

Noen hundre, kanskje t.o.m. noen tusen i krematorier. Statistikk fra krematoriene er jo tilgjengelig for de som vil se den. Og så har vi de mange tusen tyfusofrene i krigens sluttfase som ble begravd i massegraver da krematoriene ikke hadde kapasitet til å kremere så mange kropper. Noen likbål kan det muligens ha vært, men å brenne lik krever veldig mye brensel, så det er ekstremt urealistisk at hundretusenvis skal ha blitt brent på dette viset.

Mange har gjort eksperimenter, som du også kan se på film, med å brenne ting i groper i jorden. Det går ikke særlig bra. Selv ikke om du spruter bensin på.

Summa summarum: det var aldri noe Holocaust, og det var aldri millioner av kropper som forsvant.

4. For 6 millionte gang: hvordan fungerte disse merkelige tyske gasskamrene?

Det er ingenting som tyder på at tyskerne hadde andre gasskamre enn de som ble brukt til desinfeksjon for hygieniske grunner. Vi har ingenting som ligner på gasskamre for å drepe mennesker i nazi-Tyskland. Bare helt vanlige likkjellere, et par dusjer, og et eller to avlusningsrom som av Holocaust-tilhengerne blir presentert som “gasskammer” til naive og traumatiserte mennesker som i utgangspunktet er overbevist om at dette er sant.

5. Hvor er bevisene for at tyskerne hadde gasskamre?

De finnes ikke.

6. Hvorfor får Holocaust”eksperter” som blir avslørt som løgnere lov til å beholde jobben, mens “benekterne” får sparken og blir attpåtil bøtelagt og fengslet så fort de begynter “å benekte”?

Moral, rettferdighet eller fornuft spiller ingen rolle i denne sammenhengen. Poenget er at man må for enhver pris opprettholde det gjeldende paradigmet av politiske, økonomiske og religiøse grunner.

Alle midler er tillat. Bare se her:
http://video.google.com/videoplay?docid=4393184127249550554&hl=no#

7. Hvorfor klarte ikke påtalemyndigheten i Zündel-rettssakene å skaffe et eneste Holocaust-vitne? Forsvaret klarte jo å skaffe flere vitner fra leirene.

Dette er en dokumentar som kun består av klipp fra kanadisk TV:
http://www.youtube.com/watch?v=IQJBoh-ZSPE

Se den. Du kan lære deg et og annet av denne dokumentaren om Ernst Zündels rettssaker.

8. Hvorfor er det i mange “demokratiske” land forbudt å uttrykke egne meninger om en historisk hendelse?

Se 6.

9. Hvorfor er det verre at 6 millioner (hypotetiske/fiktive) jøder dør enn at 60 millioner russere dør?

Fordi dette er “big business.” Shoah business. En milliard mennesker har lidd under kommunismen eller har nære slektninger som led. Men disse er ikke like mektige og innflytelsesrike som de sionistiske jødene og deres allierte. Så enkelt er det.

10. Det er nå over 60 år siden dette såkalte jødiske Holocaustet. Er det ikke på tide å kutte ut bestraffelsen av Tyskland samt den massive indoktrineringskampanjen i skoleverk og media om Holocaust? 6 millioner har dødd i Kongo det siste tiåret. Burde ikke dette fortjene mer oppmerksomhet enn noe som skjedde, eller ikke skjedde, for et halvt århundre siden?

Se 9.

11. Hvorfor brukte Hitler 5 år på å drepe usle 6 millioner? Som sagt, Stalin hadde gjort det på en måned. Og på en langt mer økonomisk forsvarlig måte.

Idioti, selvfølgelig. Hitler kan ha vært litt sprø, men han og hans stab var allikevel ikke helt på bærtur når det gjaldt strategi og prioriteringer midt i en krevende krig der så mye stod på spill. Hvorfor skulle han utrydde fredelige jøder som overhodet ikke innebar noen umiddelbar trussel – og attpåtil utrydde de på en så krevende måte? Nei, dette er overhodet ikke logisk. Og nettopp derfor hjernevaskes vi så intenst med “den rette” versjonen av andre verdenskrig så noe som egentlig er totalt idiotisk høres helt logisk ut.

Ville Hitler & gjengen på død og liv utrydde jøder så hadde de gjort det i en fei. Standard metode for slikt: isolasjon og utsulting. Sørg for at folk ikke får mat. Dette er også en ekstremt god løsning fra et økonomisk tidspunkt.

Les historie. Ingen har noengang gått til så ekstremt mye bryderi for å utrydde noen. Og husk: jødene gjorde mye nytte for seg. Spar meg den med at “de gasset de gamle og syke”, OK? Nei, tyskerne tok også godt vare på utrolig mange gamle og syke. For eksempel Holocaustoverleveren Eli Wiesel, og flere norske Holocaustoverlevere. Se også på fotografier fra frigjøringen av leirene. Massevis av barn, gamle og skrøpelige der.

12. Hvorfor samlet man ikke all gassingen på ett sted? Så kunne man hatt én utryddelsesleir, og mange andre “normale” leirer som Røde Kors og andre kunne kikke på så mye de ville?

Dette kan vi se som et bevis på at “utryddelsesleirene” er ren løgn. Selvfølgelig hadde man arrangert ting annerledes om planen var å utrydde millioner samtidig som man holdt på med industri/tvangsarbeide rundt om i riket.

Sovjeterne hadde i hovedsak 2 typer konsentrasjonsleirer: den ene typen var mye i stil med de tyske leirene. Altså: folk fikk nok mat, mulighet til å tjene penger, arbeidet var tilpasset til den enkeltes ferdigheter og kondisjon osv, og man hadde det ikke så forferdelig ille, til tross for frihetsberøvelsen.

Men den andre typen leirer var “utryddelsesleirer.” Dvs. der gjorde det ingenting om folk frøs ihjel, jobbet seg ihjel eller ble drept av en fangevokter som hadde en dårlig dag. Disse leirene var reservert for de mest hatede politiske fangene/samfunnsfiendene.

Ingenting tyder på at tyskerne hadde leirer av den typen.

Men allikevel: kommunistenes metode for å kjapt og greit utrydde millioner var å sørge for at folk sultet ihjel. Slik Lenin gjorde med 10-12 millioner ukrainere. Noengang på 20-tallet tror jeg det var.

———————————-

Du er veldig arrogant, Bidalaka. Tror du du kommer noen vei med det, egentlig? Alle kan jo forstå at når du sier “ja men dette har jeg besvart tidligere” så mener du egentlig at du tar en … vrisegunna.

Og det er også arrogant å ikke engang erkjenne det faktum at det er noe mystisk med en Holocausthistorie som har blitt lansert flere ganger på så kort tid.

La oss oppsummere hvor mange ganger jødene har påstått at at Holocaust med 6 millioner enten hadde skjedd, eller var på vei til å skje:

I disse årene kom jødene med sin Holocaust-påstand:

1906
1911
1919
1921
1943
1945

(Og i dag: 2010. Ta en tur innom Wikipedia eller et hvilket som helst annet oppslagsverk.)

Samt mange flere tilfeller der “6 millioner” ble brukt om jøder som hadde det vanskelig og trenger hjelp.

Arrogant av Bidalaka å late som om denne dokumentasjonen ikke eksisterer.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Vi har diskutert Lachoutdokumentet tidligere i denne tråden BelzeBob. Da viste jeg deg en link som viste /samtlige/ saker som hadde vært oppe til Menneskerettighetsdomstolen siden 1960. Jeg ba deg peke på Lachout sin sak. Du besvarte det ikke.

Leser du overhodet de svarene du får?

Du vrei deg unna mitt enkle spørsmål. Jeg stiller det på nytt, i hvilket år fikk Østerrike egne militære avdelinger etter andre verdenskrig?

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
13 år siden

Videre bevis for Holocaust.

De Polske motstandsstyrkefotoene.

Jeg har tidligere nevnt at det faktisk fins bilder fra utryddelsesprosessen. Det virker som noen mener at det burde eksistere lassevis av detaljerte bilder av dette, men med tanke på at SS gjorde sitt beste for å holde dette hemmelig, og så, når de skjønte hvor krigen bar, brente så mye de klarte, så er det visse begrensinger.

Bildene er tatt i August 44, med et kamera som ble smuglet inn til medlemmer av Sonderkommandoen. Det er to bilder som viser Sonderkommandomedlemmer som jobber med å brenne opp likene i en grøft ved siden av Krematorium V. Ovnene der var notorisk ustabile, og man måtte derfor av og til brenne like utenfor. Det siste bildet viser en gruppe nakne kvinner som er på vei inn i Krema V.

En av de som var med og tok bildene, Alter Fajnzylberg beskriver: “On the day on which the pictures were taken we allocated tasks. Some of us were to guard the person taking the pictures. At last the moment came. We all gathered at the western entrance leading from the outside to the gas chamber of Crematorium V: we could not see any SS men in the watch- tower overlooking the door from above the barbed wire, nor near the place where the pictures were to be taken. Alex, the Greek Jew, quickly took out his camera, pointed it toward a heap of burning bodies, and pressed the shutter. This is why the photograph shows prisoners from the Sonderkommando working at the heap.”
Fra Swiebocka: “Auschwitz: A history in Photographs”, 1993.

Bildene fins flere steder, men Pressac har en grei gjengivelse. Han har også skissert opp hvor bildene ble tatt fra.

http://www.mazal.org/Pressac/Pressac0422.htm
http://www.mazal.org/Pressac/Pressac0423.htm

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Morten Kielland
13 år siden

Mye av min argumentasjon så langt i denne tråden er at din artikkel er basert på dårlige kilder, sitatfusk og generelt fusk og fanteri. Nå på dette stadiet presenterer du da Lachoutdokumentet, som et slags trumfkort. Problemet er altså at dette er et kjent falskneri.

Du bruker altså for det første et falskneri, og dernest er det et kjent falskneri, som den minste grann av kildekritikk vil avsløre.

q.e.d.

Det beviser mine påstander for meg. Jeg trenger jo knapt å gjøre det selv.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Morten Kielland
13 år siden

Oops, det skulle selvfølgelig være 1955, ikke 1995.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Dette innlegget henger litt i vakuum etter at Kielland sensurerte innlegget mitt foran, som tok for seg grunnene til at Lachoutdokumentet er falskt. Så du får spørre Kielland, BelzeBob, om du lurer på det.

Sannheten trenger beskyttelse?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka og Uenur, mente jeg.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Pussig at Bidalaka har energi til spydigheter og tøys, men ikke til å besvare noen høyst rimelige spørsmål som angår Holocaust. En hendelse de selv tror på, og sikkert vil at vi også skal tro på.

(Er det mulig at de ikke svarer fordi de rett og slett ikke kan?)

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bidalaka

Svar på spørsmålene vi nå har stilt deg i månedsvis. Det blir fryktelig kjedelig i lengden å fortelle deg at du må slutte med vrisegunna og besvare spørsmål som et voksent og ansvarlig menneske.

Syns du det blir tungt/bittert/umulig å svare på alle på en gang, kan du jo ta ett spørsmål av gangen. Begynn med det første. Dette er sikkert noe svært mange lurer på.

1. Hvorfor brukes 6 millioner tallet? Du vet, det tallet som ble brukt så mange ganger før andre verdenskrig av sionistene? (1906, 1919 og 1921, for eksempel.)

2. Auschwitz: 4 minus 2.5 = 1.5. Altså: hvor er disse 2.5 mill. blitt distribuert?

3. Hvor og hvordan brente man 6 millioner kropper?

4. For 6 millionte gang: hvordan fungerte disse merkelige tyske gasskamrene?

5. Hvor er bevisene for at tyskerne hadde gasskamre?

6. Hvorfor får Holocaust”eksperter” som blir avslørt som løgnere lov til å beholde jobben, mens “benekterne” får sparken og blir attpåtil bøtelagt og fengslet så fort de begynter “å benekte”?

7. Hvorfor klarte ikke påtalemyndigheten i Zündel-rettssakene å skaffe et eneste Holocaust-vitne? Forsvaret klarte jo å skaffe flere vitner fra leirene.

8. Hvorfor er det i mange “demokratiske” land forbudt å uttrykke egne meninger om en historisk hendelse?

9. Hvorfor er det verre at 6 millioner (hypotetiske/fiktive) jøder dør enn at 60 millioner russere dør?

10. Det er nå over 60 år siden dette såkalte jødiske Holocaustet. Er det ikke på tide å kutte ut bestraffelsen av Tyskland samt den massive indoktrineringskampanjen i skoleverk og media om Holocaust? 6 millioner har dødd i Kongo det siste tiåret. Burde ikke dette fortjene mer oppmerksomhet enn noe som skjedde, eller ikke skjedde, for et halvt århundre siden?

11. Hvorfor brukte Hitler 5 år på å drepe usle 6 millioner? Som sagt, Stalin hadde gjort det på en måned. Og på en langt mer økonomisk forsvarlig måte.

12. Hvorfor samlet man ikke all gassingen på ett sted? Så kunne man hatt én utryddelsesleir, og mange andre “normale” leirer som Røde Kors og andre kunne kikke på så mye de ville?

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

“1. Hvorfor brukes 6 millioner tallet? ”

1. Fordi dette tallet er, lett avrundet, det korrekte i forhold til historikernes data viser, basert på en kombinasjon av folketall før og etter krigen, oversikter fra tyske og ikke-tyske kilder over jødisk befolkning, dokumentasjon fra SS over hvor mange de tok livet av, Koherr-rapporten, Höfletelegrammet, antall frigitte fanger, antallet som tyskerne dokumenterte at Einsatzgruppen henrettet osv osv osv

Tallene er så sjekket opp mot andre og sammenholdt med forskjellig type dokumentasjon.

De to siste tallene jeg sitter med foran meg er Gutman og Rozetts “Estimated Jewish losses in the Holocaust” fra Encyclopedia of the Holocaust, vol 4, Macmillan 1991 og Wolfgang Benz, “Dimension des Volkesmords: die zahl der Jüdischen Opfer des Nationalsocialismus”, Deutscher Tashenbuch Verlag, 1991.

Disse gir henholdsvis 5 859 622 og 6 269 097 drepte.

“2. Auschwitz: 4 minus 2.5 = 1.5. Altså: hvor er disse 2.5 mill. blitt distribuert?”

2. Besvart tidligere.

“3. Hvor og hvordan brente man 6 millioner kropper?”

3. Besvart tidligere rundt omkring, hovedsakelig en kombinasjon av krematorieovner fra Topf og sønner, og store likbål i åpne grøfter. Store antall ble bare begravd først, og så senere gravd opp igjen og brent i Sonderaktion 1005.

“4. For 6 millionte gang: hvordan fungerte disse merkelige tyske gasskamrene?”

Besvart tidligere

“5. Hvor er bevisene for at tyskerne hadde gasskamre?”

Besvart tidligere

“6. Hvorfor får Holocaust”eksperter” som blir avslørt som løgnere lov til å beholde jobben, mens “benekterne” får sparken og blir attpåtil bøtelagt og fengslet så fort de begynter “å benekte”?”

Irrelevant i forhold til diskusjonen. Jeg er heller ikke enig at det bør være kriminelt å fornekte Holocaust.

“7. Hvorfor klarte ikke påtalemyndigheten i Zündel-rettssakene å skaffe et eneste Holocaust-vitne? Forsvaret klarte jo å skaffe flere vitner fra leirene.”

Kan du først dokumentere dette? Jeg tar ikke lenger en påstand fra deg for gitt.
Det er heller ikke et relevant spørsmål, da det fins lassevis av Holocaustvitner.

“8. Hvorfor er det i mange “demokratiske” land forbudt å uttrykke egne meninger om en historisk hendelse?”

En blanding av dårlig samvittighet, mea culpa og en naturlig trang til å holde nazismen nede. Jeg bare tipper, siden jeg ikke sitter i en lovgivende forsamling i noen av disse landene. Du får nesten spørre dem.

“9. Hvorfor er det verre at 6 millioner (hypotetiske/fiktive) jøder dør enn at 60 millioner russere dør?”

Har jeg sagt det? Irrelevant spørsmål.

“10. Det er nå over 60 år siden dette såkalte jødiske Holocaustet. Er det ikke på tide å kutte ut bestraffelsen av Tyskland samt den massive indoktrineringskampanjen i skoleverk og media om Holocaust? 6 millioner har dødd i Kongo det siste tiåret. Burde ikke dette fortjene mer oppmerksomhet enn noe som skjedde, eller ikke skjedde, for et halvt århundre siden?”

Irrelevant spørsmål. Ingen betydning for det vi diskuterer her.

“11. Hvorfor brukte Hitler 5 år på å drepe usle 6 millioner? Som sagt, Stalin hadde gjort det på en måned. Og på en langt mer økonomisk forsvarlig måte.”

Hitler drepte langt flere enn 6 millioner. Utover det før du nesten spørre han.

“12. Hvorfor samlet man ikke all gassingen på ett sted? Så kunne man hatt én utryddelsesleir, og mange andre “normale” leirer som Røde Kors og andre kunne kikke på så mye de ville?”

Irrelevant spørsmål. Svaret ligger i den historiske utviklingen av Tyskland, Stortyskland under krigen, og behovet for plass til i første omgang, straffarbeidere og krigsfanger. Spør Himmler om detaljene når du ser han.

Ok, da har jeg besvart spørsmålene. De som jeg har angitt som besvart tidligere får dere koste på dere å lete opp selv. Nå får dere slutte med å kalle meg unnvikende.

Ett enkelt gjenspørsmål, BelzeBob; når fikk republikken Østerrike egne militæravdelinger etter krigen?

« Forrige artikkel

Aktivisme i nærmiljøet

Neste artikkel »

Silverstein ønsket å demolere WTC 7

2K
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x